Sunteți pe pagina 1din 1

Lista lucrărilor efectuate în mun.

Chișinău
din contul agenților economici

SECTORUL BOTANICA
SRL „Urbanconstruct” - stadion multifuncțional Liceul „B.P. Hașdeu” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800 mii de lei
SRL „Arhicubix” - pasajul subteran din bd. Dacia/str. Teilor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,5 milioane de lei
SRL „Interoptic” SC - amenajarea trotuarului (pavaj), bd. Dacia 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 mii de lei
SRL „Botanica Com” SC - amenajarea trotuarului (pavaj), bd. Decebal 91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600 mii de lei
SRL „Dr. Ungureanu” - amenajarea trotuarului (pavaj) bd. Decebal 91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 mii de lei
SRL „M-Consulting” SC - amenajarea teritoriului în parcul din bd. Decebal 6/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 mii de lei
SRL „Grandmaster” SC - amenajarea trotuarului (pavaj) în parcul „Valea Trandafirilor” - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 mii de lei
SRL „Kirsan Com” - reconstrucția capitală a str. Dante Alighieri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,275 milioane de lei

SECTORUL BUIUCANI SECTORUL CENTRU


SRL „ART-EX Construct” - a contribuit la schimbarea SRL „ICS Summa” a contribuit la reparația subteranei din
stratului de asfalt al aleilor pietonale în dale din be- str. Arborilor nr. 21
ton, la solicitarea companiei
Agenția de Investiții în colaborare cu BERD’S Design Ho-
SRL „Imensitate” - restabilește și modernizează subtera- tel, Caparol Moldova au contribuit la Pictura Murală
na din str. Ion Creangă 74/1, la solicitarea companiei „Pomul Vieții” de pe Podul Miorița, de peste șoseaua
Trotuarele din str. A. Puskin și str. Mitropolit G. Bănu- Hâncești
lescu-Bodoni - s-au efectuat lucrări de schimbare „Mobiasbancă” - a contribuit la amenajarea scuarului
a stratului de asfalt în dale, finanțate din surse bu- „Mihai Eminescu”
getare. Unele companii care activează adiacent tro-
tuarului renovat, care au fost dispuși să contribuir
la lucrările respective, au transferat sume de bani
direct antreprenorului, executantul lucrărilor.
Trotuarele din str. Calea Ieșilor 1-7 - de efectuează lu-
crări de montare a pavajului, finanțate din surse bu-
getare. Unele companii care activează adiacent tro-
tuarului renovat, care au fost dispuși să contribuie
la lucrările respective, au transferat direct sume de
bani antreprenorului, executantul lucrărilor.

SECTORUL CIOCANA SECTORUL RÂȘCANI


SRL „Melcafe” - gestionarul localului de alimentație pu- Printr-un răspuns oficial, Pretura Râșcani a informat
blică din bd. Mircea cel Bătrân 9B, a venit cu pro- ZdG că în 2019-2020, agenții economici nu au do-
punerea către pretură pentru amenajarea terenului nat careva mijloace financiare pentru mentenanță,
public adiacent unității respective. La 10 august a lucrările efectuate sub egida Preturii (scuarul str.
fost semnat un Acord de colaborare pentru imple- Kiev 1, scuarul din str. Dimo) au fost efectuate de
mentarea proiectului de amenajare a terenului pu- agenți economici desemnați prin platforma online
blic adiacent. Proiectul a fost realizat în volum de de licitații.
95%.
SRL „Levprocons” - executarea lucrărilor de reparație a
pasajului subteran din str. Alecu Russo 59/4