Sunteți pe pagina 1din 25

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

MEMORIU GENERAL
1. DATE GENERALE
1.1.

Denumirea investiiei:
TROTUARE PIETONALE

- Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii 1.2.

Amplasament: Comuna Cristian, Judetul Brasov

1.3.

Titularul investiiei: UAT Comuna Cristian, jud. Brasov

1.4.

Beneficiarul investiiei : UAT Comuna Cristian, jud. Brasov

1.5.

Elaborator : S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

2. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL


Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu
implementarea proiectului

2.1.

Comuna Cristian este situata in partea de sud est a judetului Brasov, amplasanduse de o parte si de alta a DN 73. In zona limitrofa perimetrului localitatii, aceasta se
invecineaza in Nord cu Orasul Ghimbav, la Vest cu comuna Vulcan, la Sud cu orasul
Rasnov, iar Est cu municipiul Brasov de care o despart aproximativ 8 km. Localitatea
totalizeaza o suprafata de 2.773 ha, din care dispune de o suprafata impadurita de 880
ha, iar din punct de vedere hidrografic este tranzitat de paraul Ghimbasel . Comuna
Cristian, intre localitatile judetului Brasov, este situata intre cele cu o populatie medie
avand in prezent o populatie de 3900 locuitori. Din punct de vedere economic, comuna
Cristian se caracterizeaza printr-o diversificare de activitatii agricole si industriale. In
sistem privat, in ultimii ani s-au creat o serie de unitati cu obiect prestator de servicii in
1

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

domeniul tamplariei, mobilei, o turnatorie de materiale neferoase precum si sectorul de


comert.
Atestata documentar inca din prima jumatate a secolului XIII, localitatea
reprezinta o atractie deosebita din punct de vedere al turismului cultural, dintre
obiectivele principale mentionam : biserica fortificata saseasca construita in anul 1270,
biserica ortodox costruit n stil neogotic, nenumarate constructii declarate monumente
arhitectonice, si padurea de stejar cu exemplare mai vechi de 400 ani.
Aflata la distanta apropiata de municipiul Brasov, comuna Cristian a cunoscut un
trend ascendent constant in ceea ce priveste dezvolatarea in domeniul imobiliar, astfel sau construit cartiere noi spre periferie, s-au modernizat strazi, retele hidroedilitare, si sau implementat diverse proiecte de dezvoltare comunitara.
Proiectul de fata , in acord cu tema elaborata de beneficiar, trateaza solutii de
modernizare a infrastructurii pietonale in zona centrala a localitatii, in apropierea Bisericii
sasesti fortificate, a sediului Primariei, si a paraului Ghimbasel ce traverseaza localitatea.
Zona poarta denumirea de Piata Libertatii si se constituie ca loc de promenada a
comunei, inregistrandu-se un trafic pietonal accentuat mai ales in timpul sezonului
turistic.
Lucrarile proiectate se desfasoara in zona drumului judetean DJ112B (Cristian
Vulcan), la aproximativ 200 m de racordarea acestuaia la drumul national DN73, in
intravilanul localitatii. Drumul judetean DJ112B, face legatura intre localitatea Cristian si
Vulcan, in interiorul localitatii Cristian capata caracter stadal, segmente din acest drum
devin in nomenclatorul stradal al comunei : str. Vulcanului, str. Morii, str. Piata Libertatii.
Sectorul aferent amplasamentului nostru este inregistat ca strada Piata Libertatii.
In cadrul prezentului proiect , denumit generic TROTUARE PIETONALE. Pru
Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii, se disting trei obiecte ale investitiei, dupa
cum urmeaza :
Obiect 1. Trotuar si sant betonat adiacent DJ112B
Obiect 2. Refacere si extindere alee Piata Libertatii
Obiect 3. Extindere trotuar Scoala Generala (Piata Libertatii)

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

2.2.

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Descrierea investiiei

2.2. a) Situatia actuala. Necesitatea si oportunitatea investitiei. Scenariul


tehnico economic selectat.
Situatia actuala
Proiectul trateaza solutiile de modernizare a infrastructurii pietonale in zona centrala a
localitatii , aferenta drumului judetean DJ112B (str. Piata Libetatii) , presupunad in general
refacerea , extinderea trotuarelor si aleilor pietonale in zonele celor trei obiecte ale investitiei
descrise mai sus.

Vedere de ansamblu a amplasamentului celor trei obiecte

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Obiect 1. Trotuar si sant betonat adiacent DJ112B

Zona obiectului 1 se desfasoara pe partea stanga a dumului judetean DJ112B, pe


lungimea de 52 ml, in aval de intersectia cu strada Nisipului. Trotuarul existent este puternic
degradat, cu un covor asfaltic imbatranit, denivelat , cu gropi si crapaturi. Pe anumite portiuni
prezinta fagase, burdusiri, semn al unei fundatii insuficiente. Apele pluviale de pe drumul
judetean baltesc in zona verde, produc infiltratii in complexul rutier, afectand atat fundatia
drumului judetean cat si a trotuarului propus spre refacere. Pe taluzul drumului judetean exista
in prezent 5 arbori din speciile Juglans regia(nuc) , Tilia cordata si Tilia platyphyllos (tei) care
nu vor fi afectati de lucrarile ce se vor executa. Se impune ca lucrari principale refacerea
trotuarului si preluarea apelor pluviale printr-o rigola deschisa ce se va descarca in
canalizarea existenta.

Obiect 1. Intersectie DJ112B- str. Nisipului

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Obiect.1 Trotuar degradat pe partea stanga

Obiect 2. Refacere si extindere alee Piata Libertatii


Obiectul nr.2 este amplasat pe partea dreapta a drumului judetean DJ 112B, pependicular
pe traseul dumului, intr-o zona de promenada aferenta bisericii fortificate. Amplasamentul este
situat pe terasa dreapta a paraului Ghimbasel , in apropierea muchiei taluzului albiei.
Aleea pietonala existenta are lungimea de 45 ml , si latimea de 1,20 m . Imbracamintea
este alcatuita din placi de beton turnate monolit , intre care sunt inglobate pavele prefabricate.
Imbracamintea existenta prezinta fisuri, crapaturi si segregari ale betonului. Pe alocuri prezinta
denivelari si burdusiri.
Se doreste refacerea aleii pietonale pe lungimea existenta si realizarea alteia noi, dipusa
paralel cu aceasta , pe partea stanga , spre albia paraului Gimbasel. La marginea noii alei
proiectate se va monta un parapet ornamental de beton, din panouri prefabricate, conceput
special pentru armonia peisagistica.
5

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Obiect 2. Alee pietonala , pe partea dreapta a drumului judetean DJ112B,


racordata in punctul initial la acostament

Obiect 2. Alee pietonala . Vedere spre traseul drumului judetean DJ112B

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Obiect 3. Extindere trotuar Scoala Generala (Piata Libertatii)


Amplasamentul Obiectului 3 se afla pe partea dreapta a drumului DJ112B (strada Piata
Libertatii), perpendicular pe acesta, pe malul stang al paraului Ghimbasel, la capatul podului
ce traverseaza paraul Ghimbasel. Trotuarul deserveste in principal accesul la Scoala
Generala.
Trotuarul are o lungime de 60 ml, cu latimea de 2,80 ml, cu imbracaminte 4 cm covor
asfaltic , aflat intr-o stare buna , incadrata cu borduri prefabricate , dispuse bilateral.
Conform temei de proiectare, trotuarul se va largi cu 1,90 m , spre taluzul paraului
Ghimbasel. Structura rutiera a zonei de extindere va fi alcatuita intocmai ca si structura
existenta, cu imbracaminte covor asfaltic. La marginea zonei de exindere se va monta un
parapet ornamental de beton, din panouri prefabricate, conceput special pentru incadrare
peisagistica.

Obiect 3. Trotuar existent , care se va extinde.


Racordare la trotuarul existent aferent DJ112B

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Obiect 3. Trotuar existent cu imbracaminte asfaltica

Necesitatea si oportunitatea investitiei


Refacerea si extinderea amenajarilor pietonale , cu toate celelalte lucrari (rigole
pereate, parapeti pietonali, etc) se impune ca necesitate prin :
-

asigurarea unei bune desfasurari a traficului pietonal la parametri optimi de


confort si siguranta ciculatiei;

indepartarea noroiului si a gropilor de pe carosabil;

preluarea si evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului;

sistemul de captare a apelor pluviale prin rigole are efect direct asupra locuitorilor
prin evitarea inundarii acceselor in perioadele cu exces de precipitatii;

eliminarea disconfortului peisagistic existent prin neuniformitatea imbracamintilor


rutiere si lipsa amenajarilor stradale;

aducerea structurilor rutiere la parametrii optimi creeaza premisele dezvoltarii in


continuare a zonei prin implementarea a noi proiecte.
8

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Oportunitatea investitiei se justifica prin faptul ca toate lucrarile la retelele edilitare


(gaz, curent electric, canalizare ape reziduale) sunt deja realizate. Modernizarea
trotuarelor si aleilor prin adoptarea unor solutii ce implica in final refacerea
imbracamintilor , se impune ca ultima etapa de investitie in amenajarea totatala o
zonei.
Situaiile prezentate sunt motive temeinice pentru susinerea prezentului studiu de
reabilitare i modernizare a strazilor.

Scenariul tehnico economic selectat


Trotuarele si aleele pietonale proiectate sunt amenajari stadale care din punct de
vedere al Ordinului nr.45/1998 al MT se incadreaza in clasa tehnica V.
Conform Ordimului nr.50/1998 al MT ( Norme tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localitati rurale), strada Piata Libertatii este strada principala , fiind proiectata cu
doua benzi de circulatie.
Amenajarea trotuarelor proiectate se realizeaza prin urmatoarele categorii principale
de lucrari :
-

terasamente (sapaturi, umpluturi, decapari suprafaete betonate, taierea


rosturilor, scoatere borduri existente, amenajarea patului drumului);

modernizarea sistemului rutier, ce implica refacerea completa a structurii


rutiere;

preluarea si evacuarea apelor pluviale prin rigole betonate deschise, guri de


scurgere;

montarea de parapeti ornamentali;

aducere la cota camine de vizitare, inlocuire capace carosabile .

Scenariile tehnico economice posibile de analizat se refera doar la structura


rutiera adoptata in cadrul proiectului .
Dintre variantele analizate s-a ales solutia de refacere integrala a structurii rutiere
prin adoptarea unei structuri rutiere diferite pe cele trei obiecte ale investitiei astfel :
Obiect 1. Trotuar si sant betonat adiacent DJ112B ;
Obiect 2. Refacere si extindere alee Piata Libertatii ;
9

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Structura rutiera adoptata :


6 cm Pavele prefabricate de beton
5 cm - Strat de nisip
10 cm Piatra sparta Strat suport
12 cm Balast. Strat de fundatie
Obiect 3. Extindere trotuar Scoala Generala (Piata Libertatii)
Structura rutiera adoptata ptr extindere alee existenta :
4 cm BA8 Imbracaminte asfaltica
12 cm - Piatra sparta Strat suport
15 cm Balast. Strat de fundatie

2.2. b) Scenariile tehnico economice prin care obiectivele


proiectului de investiie pot fi atinse.

Conform temei de proiectare , respectiv caietului de sarcini emis de beneficiar,


amenajarile pietonale se incadreaza astfel :
-

clasa tehnica V (Ordin nr. 45/1998 al M.T.)

categoria II Strada principala, cu doua benzi de circulatie ( Ordin nr. 50 /1998


al M.T.)

Volumul i valoarea investiiei au fost analizate n doua scenarii (variante) .


Scenariile se refera la adoptarea solutiilor de refacere a structurii rutiere, solutiile privind
lucrarile de terasamente, lucrarile de consolidari si de evacuarea apelor pluviale fiind
aceleasi. S-au analizat doua structuri rutiere posibile, diferenta dintre cele doua solutii
fiind in realizarea stratului suport :
Varianta a) 10 12 cm Piatra sparta ;
Varianta b) 12 cm Balast stabilizat cu liant hidraulic (ciment) 6% ;
Din cele prezentate rezulta ca analiza celor doua scenarii se limiteaza la comparatia
din punct de vedere tehnic si economic intre realizarea stratului de baza din piatra sparta
(10-12 cm grosime) si cel din balast stabilizat cu ciment , in grosime de 12 cm.
10

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Suprafata stratului de baza incele doua variante este aceeasi, de 5210 mp, insumand
drumul + parcarile aferente.

Nr. crt

Analiza celor doua variante este redata tabelar :


Varianta

Strat de baza

Suprafata
mp

Grosime
strat
m

Volum
mc

Valoare
unitara
lei/mc

Valoare
totala
lei

Varianta a)

327.5

0.100.12

35.0

103.2

3612,0

327.5

0.12

39.3

199.8

7852,2

Piatra sparta
Balast stabilizat
2
Varianta b)
cu 6% ciment
Diferenta valorica Var.b) - Var.a)

4240,2

Rezulta o economie de 4240 lei (fara TVA) in cazul utilizarii pietrei sparte ca strat
de baza.
Scenariul 1 (a), structura rutiera supla cu strat de baza din piatra sparta (10-12 cm)
grosime se propune a fi acceptat si promovat prin acest proiect vand in vedere conditiile
unui trafic pietonal foarte usor .
Alaturi de eficienta economica , structura aleasa se impune si printr-un timp de
realizare a investitiei mai scurt, in cazul structurii semirigide normele tehnice impun
restrictii de trafic timp de 7 zile, greu de realizat in conditiile amplasamentului existent.

11

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

2.2. c) Descrierea constructiva a drumului proiectat


Amenajarile pietonale proiectate implica urmatoarele categorii si volume de lucrari ,
redate separat pe cele trei obiecte de investitie :
Obiect 1. Trotuar si sant betonat adiacent DJ112B
Nr.
crt.

LUCRAREA

U.M.

Cantitate

Lungime trotuar = 52 ml
LUCRARI DE BAZA
1 Terasamente pamant, decapari, scoatere borduri
Decapare imbracaminte asfaltica
mp
Scoatere borduri
ml
Decapare strat vegetal
mc
Sapatura pamant
mc
Umpluturi
mc
2 Trotuar cu pavele. Zone verzi
Balast
mc
Piatra sparta
mc
Pavele prefabricate
mp
Borduri prefabricate
ml
Zone verzi
mp
3 Santuri pereate cu beton monolit
mp
4 Lucrari Hidroedilitare. Gura de scurgere
buc

67.0
46.0
11.7
49.7
20.0
14.8
7.7
77.5
51.0
117.3
67.0
1.0

Obiect 2. Refacere si extindere alee Piata Libertatii


Nr.
crt.

LUCRAREA

Lungime alee proiectata


II. LUCRARI DE BAZA
Terasamente pamant
Desfacere trotuare din dale de beton
Scoatere borduri existente
Sapatura pamant
Pregatire pat drum

U.M.

ml

Cantitate

86

mp
ml
mc
100 mp

74.3
90.0
52.0
1.61

Trotuar cu pavele prefabricate


Balast
Piatra sparta
Pavele prefabricate
Borduri prefabricate

mp
mc
mc
mp
ml

138.0
17.7
13.8
138.0
117.0

Parapet ornamental
Sapatura ptr fundatie

ml
mc

45.0
12.4

12

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Fundatie de balast
Fundatie beton C12/15
Elemente prefabricate
(1.25 x 0.9 x 0.3 m /buc)

mc
mc

5.3
8.3

buc

36.0

Obiect 3. Extindere trotuar Scoala Generala (Piata Libertatii)


Nr.crt.

LUCRAREA

U.M.

Lungime alee proiectata


II. LUCRARI DE BAZA
Terasamente pamant, taiere asfalt
Taiere asfalt existent ptr rost
Desfacere borduri
Sapaturi pamat
Pregatire pat drum

ml
ml
mc
100 mp

61.0
62.0
40.9
1.12

Trotuar cu imbracaminte asfaltica


BA8 - Imbracaminte
Piatra sparta
Balast
Borduri prefabricate 10x15 cm

mp
mp
mc
mc
ml

112.0
112.0
13.5
16.8
3.0

Parapet ornamental
Sapatura ptr fundatie
Fundatie de balast
Fundatie beton C12/15
Elemente prefabricate

ml
mc
mc
mc

58.75
20.8
10.4
10.8

buc
buc

47.0
3.0

buc

1.0

(1.25 x 0.9 x 0.3 m /buc)

Rasuflatori reteaua de gaz


Aducere camin vizitare la cota.
Refacere capac carosabil

ml

Cantitate
60

2.3. Date tehnice ale investitiei


13

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

2.3.a) Zona si amplasamentul


Amplasamentul lucrarilor proiectate se afla in intregime in intravilanul comunei Cristian,
in partea centrala a acesteia, in zona aferenta drumului judetean DJ112B (str. Piata Libetatii),
a Bisericii medievale fortificate (monument istoric) si in vecivatatea albiei paraului Ghimbasel.
Zona obiectului 1 se desfasoara pe partea stanga a dumului judetean DJ112B, pe
lungimea de 52 ml, in aval de intersectia cu strada Nisipului
Obiectul nr.2 este amplasat pe partea dreapta a drumului judetean DJ 112B, pependicular
pe traseul dumului, intr-o zona de promenada aferenta bisericii fortificate. Amplasamentul este
situat pe terasa dreapta a paraului Ghimbasel , in apropierea muchiei taluzului albiei.
Amplasamentul Obiectului 3 se afla pe partea dreapta a drumului DJ112B (strada Piata
Libertatii), perpendicular pe acesta, pe malul stang al paraului Ghimbasel, la capatul podului
ce traverseaza paraul Ghimbasel. Trotuarul deserveste in principal accesul la Scoala
Generala.
Din punct de vedere geomorfologic , amplasamentul strazii face parte lunca majora si
terasa paraului Ghimbasel, din Depresiunea Brasovului.
Din punct de vere geologic intalnim depuneri fluviatile de lunca, alcatuite din pietrisuri,
nisipuri , pe alocuri cu intercalatii de nisipuri argiloase.
2.3.b) Statutul juridic al terenului ce urmeaza sa fie ocupat
Terenul ocupat de trotuarele si aleile proiectate , in integralitate este propietatea
comunei Cristian. Nu sunt necesare ocupari de teren suplimentar sau exproprieri.
2.3.c) Situatia ocuparilor definitive de teren
Amenajarea zonei ptr infrastructura pietonala, pe lungimea de 198 ml, ocupa o
suprafata totala de 436,2 mp, din care :
Suprafata
m
Obiect 1

133

p
m

Obiect 2

167,6

p
m

Obiect 3

135,6

14

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

2.3.d) Studii de teren


Ridicarea topografica a fost realizata in sistem STEREO 70 .
Studiul geotehnic a fost elaborat pentru a determina tipul de pamanturi din complexul
rutier si caracteristicile terenurilor de fundare pentru lucrarile de consolidare. Studiul geotehnic
este anexat in documentatia SF , la partea de sfarsit a pieselor scrise. Au fost efectuate 3
sondaje geotehnice.
Sondajelor geotehnice scot in evidenta structura rutiera existenta :
-

10-15 cm pietruire din pietris contaminata cu noroi si material argilos din


terasament

Pamanturile din patul drumului (teren natural) in care predomina nisipurile argiloase
pana la adancimea de 1,20 m dupa care apar bolovanisuri, pietrisuri.

Concluziile si recomandarile studiului geotehnic sunt urmatoarele :


-

Pamanturile

terenului de fundare a lucrarilor de constructie strada sunt

considerate bune de fundare numai in ceea ce priveste suportabilitatea sarcinilor


rezultate din incarcari . In acest sens presiunea conventionala este de 200 pana la 350
kPa.
-

Valorile presiunii conventionale sunt valori valabile pentru latimi de fundatie

de 1,0 m si adancimi de fundare de Df = 2,0 m. Orice alte marimi de fundare luate in


calcul de proiectant, valoarea presiunii conventionale sufera corectii conform punctului
B.2 din anexa B a STAS 3300/2 85.
-

Pentru a asigura stabilitatea terenului taluz ( F3 ) in fata pericolelor de

alunecare se recomanda lucrari de consolidare si drenaj.


-

Se recomanda sapaturi pentru rigole in sistem uscat ( fara precipitatii ) si cu

taluz de 1 : 0,67 pana la adancimea de 1,0 m ;


-

Se recomanda executia rigolelor pluviale, stradale cu guri de colectare apa

acoperite cu gratare ;
-

Conform Normativului pentru dimensionarea

semirigide

PD 177- 200

sistemelor

rutiere suple si

terenul natural neamenajat se incadreaza la tipul P3.


15

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Aceste pamanturi au modulul de elasticitate dinamic ( Ep) = 65 Mpa, coeficientul lui


Poisson ( ) = 0,30 iar gradul de sensibilitate la inghet , foarte sensibile conform
STAS 1709/2- 90 ;
Conform indicativului NP 074 / 2007 riscul geotehnic luat in considerare este

moderat iar categoria geotehnica este " 2 " ;


Potrivit normativului P100 / 2012 si STAS 11100/1 93 in calculul seismic se

va lua in considerare ca perimetrul cercetat se afla in zona seismica D avand


valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru ptoiectare ag=0,25g cu IMR = 225 ani si
perioada de colt Tc = 1,0 sec.
Conform STAS 6054 / 77 in zona Predeal , adancimea de inghet este h = 1,10

m raportata la nivelul terenului sistematizat in exterior.


-

Incadrarea pamanturilor s-a facut conform Ts/ 81

Se recomanda prezenta geotehnicianului la turnarea betonului de fundare

pentru avizarea naturii terenului si a neconformitatilor.

2.3.e) Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de


investitii
Conform normelor tehnice n vigoare, drumul proiectat se ncadreaz astfel :
-

categoria de importan C normal conf. HG. 766/ 1997 care aprob


regulamentul pentru calitatea n construcii;

clasa tehnica V conform Ordinului nr.45/1998 al MT (Norme tehnice privind


proiectarea , construirea si modernizarea drumurilor);

categoria strazii : strada principala in localitate rurala, Conform Ordimului


nr.50/1998 al MT ( Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in
localitati rurale);

clasa de importan IV cu grad de asigurare hidraulic n condiii normale de 5


% conf. STAS 4273 / 83;

Au fost adoptate urmtoarele elemente geometrice i constructive :


16

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

Studiu de Fezabilitate

Obiect 1. Trotuar si sant betonat adiacent DJ112B


Lungime trotuar proiectat : 52 ml;
Latime trotuar :

1,50 -1,65 ml ;

Incadrare cu bordura pe partea dreapta : 10 x15 cm ,pe fundatie de beton C8/10;


Sant pereat cu beton
-

Lungime : 50,50 ml

Latime la baza : 0,30 m

Adancime sant : 0.20-0.27 m

Beton : C25/30

Declivitate longitudinala : 0,30 %

Sistem rutier adoptat :


6 cm Pavele prefabricate de beton
5 cm - Strat de nisip
10 cm Piatra sparta Strat suport
12 cm Balast. Strat de fundatie
Obiect 2. Refacere si extindere alee Piata Libertatii
Lungime alei proiectate : 86 ml;
Latime alei:

1,60 -1,90 ml;

Incadrare cu borduri prefabricate : 10 x15 cm ,pe fundatie de beton C8/10;


Sistem rutier adoptat :
6 cm Pavele prefabricate de beton
5 cm - Strat de nisip
10 cm Piatra sparta Strat suport
12 cm Balast. Strat de fundatie
Obiect 3. Extindere trotuar Scoala Generala (Piata Libertatii)
Lungime trotuar proiectat : 60 ml;
Latime trotuar (zona de extindere) : 1,90 ml ;
Latime total trotuar : 4,60 ml
Panta unica in profil transversal : 1,0%
Incadrare cu fundatia parapetului ornamental.
Sistem rutier adoptat :
4 cm BA8 Imbracaminte asfaltica ;

17

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

12 cm - Piatra sparta Strat suport ;


15 cm Balast. Strat de fundatie.

Descrierea lucrrilor propuse


1) Terasamente. Decapare suprafete betonate. Scoatere borduri
Cuprind lucrari de sapaturi, umpluturi in zona rambleelor, compactarea umpluturilor,
pregatirea patului drumului prin nivelare si compactare.
Sapaturile se impun pentru realizarea cotelor fundatiei trotuarelor, pentru extinderi .
Utilajul principal in realizarea terasamentului este excavatorul. Ptr transportul
pamantului in zonele de rambleu se foloseste incarcatorul frontal.
Compactarea se va realiza cu cilindri compresori 10-12 to.
Buldozerul se va utiliza ptr imprastierea pamantului in zonele de depozite.
Excedentele de debleu se vor transporta in depozite stabilite in comun de beneficiar si
executant.
Se vor lua masuri de asigurare a scurgerii apei de pe platforma i din zona drumului pe
toat perioada execuiei pn la aplicarea straturilor rutiere.

2) Suprastructura
Structura rutiera este de tip supla. In realizarea straturilor rutiere se vor respecta
urmatoarele standarde si STAS-uri :
Ptr trotuare cu pavele prefabricate :
11 cm Pavele prefabricate de beton 6 cm grosime aplicate pe un strat
de nisip pilonat de 5 cm. (SR 6978-95)
10 cm Piatra sparta Strat suport. SR 667/2000, STAS 6400/84
12 cm Balast. Strat de fundatie - SR 662/2002, STAS 6400/84

Ptr trotuare cu imbracaminte asfaltica :

18

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

4 cm BA8 Imbracaminte asfaltica - SR EN 13108 -1


12 cm - Piatra sparta Strat suport . SR 667/2000, STAS 6400 /84
15 cm Balast. Strat de fundatie. SR 662/2002, STAS 6400/84
3) Lucrri de preluare si evacuare a apelor pluviale
Rigole si santuri
Santurile pereate cu beton se vor executa in cadrul Obiectului 1, pe lungimea de 50,5
ml.
Santurile se vor executa cu beton monolit simplu de 12 cm grosime , asezat pe un pat
de balast compactat de 10 cm grosime. Santurile au sectiune trapezoidata , cu latimea
fundului de 30 cm si inaltimea variabila de 20-27 cm. Taluzele au inclinarea de 1:1.
Santul preia apele pluviale de pe platforma drumului si din zona trotuarului si le
evacueaza in caminul de la canalizarea existenta, prin intermediul unei guri de scurgere si a
unui tub PEID , cu diametrul interior de 20 cm.
4) Parapeti prefabricati de beton, ornamentali
Sunt lucrari special concepute pentru amenajarea zonei din punct de vedere
peisagistic.. Blocurile prefabricate au lungimea de 1,25 m, inaltimea de 0,97 cm si latimea
variabila 0,40-0,15 cm. Ele se monteaza pe o fundatie de beton C12/15 , de 40 cm grosime.
7) Lucrari hidroedilitare. Aducere la cota camine
Pe trotuarul din fata Scolii Generale (Obiect 3) se impune aducerea la cota a caminului
existent si refacerea capacului cu gratar carosabil si placa suport de beton armat.

2.3.f) Situatia existenta a utilitatilor. Asigurarea materialelor

19

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Materialele necesare reabilitrii si modernizarii stazilor drumului

se vor

aproviziona astfel:
- agregatele minerale de balastier se vor aproviziona din surse autorizate albia
rului Brsa ;
Piatra spart , splitul i criblurile din carierele din zona Braov - Zarnesti situate la
30 km distan. Se vor folosi materialele locale rezultate in urma derocarilor.
Betoanele i mortarele se vor achizitiona din zona Rasnos Brasov.
Materialele industrializate se vor aproviziona prin staia C.F.R. Brasov , apoi la 10
km distan cu transport auto.
Betonul asfaltic da la staiile autorizate din Braov
Accesul la amplasament se face pe DN73 Brasov Cristian apoi pe strada Piata
Libertatii (DJ112 B) pana la intersectia cu strada Nisipului.
Materialele se vor achizitiona din surse omologate si vor indeplini toate cerintele
calitattive conform normelor in vigoare

2.3.g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului


Amplasamentul nu este situat in rezervatii naturale, parcuri nationale sau arii
protejate. Nu este necesar realizarea unui studiu de impact .

20

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

2.4.

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

Durata de realizare si etapele principale . Graficul de realizare


a investitiei.

Se apreciaza ca durata de executie a lucrarilor este de maxim o luna calendaristica.

Categoria de lucrri

ANUL I
10
11

ANUL I
4

Proiectare si inginerie
Avize, acorduri
Organizare Licitaii
Asisten Tehnic (diriginte santier)
Asisten Tehnic (proiectant)
Construcii lucrri de baz
1. Terasamente pamant, scoatere
borduri, decapare asfalt si beton, taiere
rosturi
2. Trotuare cu dale prefabricate si
cu imbracaminte asfaltica
3. Santuri pereate
4. Lucrari hidroedilitare (Gura de
scurgere, reparatie camin)
5. Parapeti ornamentali
Organizare santier
Comisioane
Diverse neprevazute

21

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

3.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general


Este stabilit pe baza cantitilor determinate din msurtori multiplicate cu costurile unitare
nregistrate la lucrri similare din zon, actualizate ca pre la data de 28.11.2014 . Evaluarea n
EURO s-a calculat la cursul de 4,4247 RON / EU al BNR.
1 EU =

4.4247

lei

Structura devizului general


Valoarea total a investiiei
din care TVA
Cheltuieli de proiectare
Valoare C+M
din care: - lucrri pregtitoare
- amenajri pentru protecia mediului
- lucrri de baz
- organizare antier construcii aferente
Alte cheltuieli
din care: - studii teren
- obinere avize, acorduri
- organizarea procedeului de achiziie
public
- asisten tehnic (diriginte de santier)
- asisten tehnic (proiectant)
- organizare antier cheltuieli conexe
- comisioane, taxe
Diverse i neprevzute

LEI
396,023
76,650
24,500
241,028

EU
89,503
17323
5,537
54,470

239,829
1,199

54,202
271

7,300
3,400
1,200

1,650
460
165

4,000
4,000
2,398
3,124
28,423

904
904
542
706
6,424

22

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

5. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI


Investitia va fi finantata din fonduri proprii , de la bugetul local si/sau alte surse legal
constituite.

6. ESTIMARI PRIVIND FORA DE MUNC


Fora de munc ocupat la reabilitarea drumului propus este estimat i rezult din
premizele de productivitate, disponibilitate a fondurilor alocate, adjudecarea i organizarea
execuiei.
Pentru aceste obiecte se apreciaz c personalul necesar va fi de 13 persoane pentru o
perioad de o luna :
- volum executat lunar ( C + M fr TVA 241 028 : 1 = 241 028 lei )
- valoare manopera 10 % x 241 028 = 24 103 lei / lun
- salariu mediu lunar 1 500 lei / lun
- numr de personal = 24 103 lei / lun : 1 856 lei / lun / angajat = 13 angajai.
Pe parcursul execuiei exist obligaia antreprenorului de a asigura condiii de lucru i
instructaje periodice privind msurile de protecia muncii n construcii.
Se recomand :
- Legea proteciei muncii nr. 90 / 1996 publicat n Monitorul Oficial 157/
23.07.1996
- Norme generale de protecia muncii aprobate cu Ordinul Muncii i Proteciei
Sociale nr. 578 / 1998.
- Norme specifice de protecia muncii pentru exploatarea i ntreinerea
drumurilor i podurilor aprobate cu ordinul nr. 357/29.07.1998 a ministrului
muncii i proteciei sociale.
- Norme de protecia muncii specifice activitii de construcii montaj pentru transporturi feroviare,
rutiere i navale, aprobate prin ordinul M.T. nr. 9/1982, n special capitolele: 8; 12; 13;14;16;54;56.

23

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

a. Valoarea total a investiiei la


cu TVA
fara TVA

din care :

C+M cu TVA
C+M fara TVA

28.11.2014
396,023
89,503
319,373
72,180

Lei
EU
Lei
EU

298,870
67,550
241,028
54,470

Lei
EU
Lei
EU

0.198
49
35
129
112
241

km
mc
mc
to
mp
mp

b. Capacitatea investiiei
Lungime
Balast
Piatra sparta
Imbracaminte pavele prefabricate (6 cm)
Imbracaminte BA8, 4 cm
Total suprafata trotuare si alei

c. Costuri unitare fara TVA


Raportat la lungime drum
Valoare totala

dina care C+M

1,612,995 lei/km
364,543 EU/km
1,217,314 lei/km
275,101 EU/km

Raportat la suprafata asfaltata


Valoare totala (fara TVA)
dina care C+M

1327.95
300.12
1002.20
226.49

lei/mp
EU/mp
lei/mp
EU/mp

24

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L

TROTUARE PIETONALE
Pru Ghimbel. Rigol i trotuar Piaa Libertii

Studiu de Fezabilitate

8. AVIZE I ACORDURI
Propunerea pentru aceast investiie are acordul i hotrrea Primriei i Consiliului Local
Cristian.
Acordurile i avizele impuse de actele normative se vor obtine in urma emiterii
Certificatului de Urbanism .

U.A.T. Comuan Cristian


Primar
Dragos Serafim

S.C. C.F.C. CREATIVE S.R.L


Sef Proiect
ing. Cristi Galiceanu

25

S-ar putea să vă placă și