Sunteți pe pagina 1din 131

PR.NR. 14 / 2010 / Doc. D.T.A.C. + P.Th.

AMPLASAMENT: Zona Bucegi IIIA, mun. Bacau, jud. Bacau

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PE DURATA ELABORARII PROIECTULUI:

L.T.E. AFERENTE LOCUINTELOR PENTRU TINERI DESTINATE


INCHIRIERII ZONA BUCEGI IIIA

ELABORATOR: ING. ROLANDI BABIUC

DATA: 2011

PR.NR/2010/PTH
AMPLASAMENT: Zona BUCEGI IIIA

PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


PE DURATA ELABORARII A PROIECTULUI:
L.T.E. AFERENTE LOCUINTELOR PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII ZONA BUCEGI IIIA,
mun. Bacau ,Jud. Bacau

ELABORATOR : ING. ROLANDI BABIUC


AUTORIZAT DE : ..
REVIZIA
I a editie
II a editie
III a editie
REVIZIE
1.
2.
3.
4.
5.

DATA

Nr.crt

Detinatorii unui exemplar


din planul SSM
MANAGER DE PROIECT
PROIECTANT GENERAL

DATA : 2011
DATA : 2011

DESCRIERE
Intocmit in faza de elaborare a proiectului nr/2010 faza : PTH

ANTREPRENOR GENERAL
BENEFICIAR
ING. ROLANDI BABIUC

COMPANIA
S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU
Ing.BALU-GHIVNICI VALENTIN
.
Coordonator SSM pe durata elaborarii proiectului

CUPRINS
1.DESCRIEREA PROIECTULUI
1.1. Amplasamentul
1.2. Topografia
1.3. Clima si fenomenele natural specific zonei
1.4. Geologia, seismicitatea
1.5. Categoria de importan a obiectivului
1.6. Devierile si protejarile de utilitati afectate
1.7. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
1.8. Trasarea lucrrilor
1.9. Situatia proiectata
1.9.1. Lucrari de alimentare cu apa
1.9.2. Lucrari de canalizare
1.9.3. Lucrari de iluminat public
1.9.4. Lucrari de terasamente , drumuri

- pagina 3

2.BAZE DE PROIECTARE SI EXECUTIE - STRUCTURA ORGANIZATORICA


- pagina 88
2.1.Managerul de proiect
2.2.Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului
2.3. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in munca pe durata executarii proiectului
2.4.Directorul de santier
3.IMPLEMENTAREA PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
3.1.Planuri proprii de securitate si sanatate in munca ale (sub)Antreprenorilor
3.2.Registrul de coordonare
3.3.Dosarul de interventii ulterioare
3.4.Inspectii si raportari
3.5.Permise
3.6.Raportarea accidentelor si incidentelor
3.7.Raport lunar referitor la securitatea in munca
3.8.Instruire
3.9.Coordonare si comunicare cu Antreprenorii
3.10.Echipamentul individual de protectie

-pagina 90

4.IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR

-pagina 100

5.REGULI PRIVIND SSM IN SANTIER


5.1.Primul ajutor
5.2.Prevenirea si stingerea incendiilor

-pagina 109

6.CATEGORII DE LUCRARI NECESARE


6.1.Lucrari de structura
6.2.Lucrari de instalatii
6.3.Procesul de munca
- muncitor in constructii necalificat
- muncitor instalator apa
- muncitor sudor electric si autogen
- mechanic deservent utilaje
7.DOSAR DE INTERVENTII ULTERIOARE

-pagina 110

-pagina 128

8.LEGISLATIA NATIOANALA REFERITOARE LA SANTIERELE TEMPORARE SAU MOBILE


-pagina 129

1.DESCRIEREA PROIECTULUI
1. Descrierea generala a lucrarilor
a.
Denumirea obiectivului de investiii:

L.T.E. AFERENTE LOCUINTELOR PENTRU TINERI


DESTINATE INCHIRIERII ZONA BUCEGI IIIA, mun.
Bacau ,Jud. Bacau
Zona de Nord Est a Romaniei, judetul Bacau,
teritoriul administrativ al Municipiul Bacau

b.

Amplasamentul:

c.

Titularul investitiei:

Consiliul Local Bacau

d.
e.

Beneficiarul investitiei:
Elaboratorul proiectului:

Consiliul Local Bacau


S.C. URBAN PROIECT S.R.L. Bacu

1.1. Amplasamentul
ZONA BUCEGI IIIA, mun. Bacau ,Jud. Bacau
1.2. Topografia
Amplasamentul lucrrilor executate in acest proiect (alimentare cu ap si canalizare) aparine domeniului
public.
1.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Din punct de vedere climatic amplasamentul studiat se incadreaza intr-o zona cu clima temperatcontinental, caracterizat prin ierni lungi si cu precipitatii bogate.
Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de +6 O C, luna cea mai calduroasa fiind iulie,
cu o valoare medie multianuala de +20 O C iar luna cea mai rece ianuarie cu temperatura medie de -4 O C.
Cantitatea de precipitatii medii este de 350 mm.
1.4. Geologia,seismicitatea
Conditiile geotehnice sunt prezentate in studiul geotehnic.
Adncimea de nghe in zona este de 0,9 1,0 m, conform STAS 6054/77.
In conformitate cu prevederile normativului P 100-1/2006, in zona de amplasament pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) I.M.R. = 100 ani, T c= 0,7 s, ag= 0,28g.
1.5 . Categoria de importan a obiectivului:
Construcia se ncadreaz n:
- categoria ,,C de importan;
- clasa III. de importan;
1.6. Devierile si protejarile de utilitati afectate
Pentru realizarea lucrrilor nu sunt necesare demolri, demontri sau devieri de reele, traseele fiind
amplasate integral pe strzile existente i drumurile locale libere de construcii.
1.7. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea
Accesul la zona de lucru se poate face pe strada Fagaras.
Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita
traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a
vehiculelor si a drumurilor.
Nu sunt necesare executarea de noi ci de acces pentru realizarea integral a tuturor obiectivelor proiectului,
accesul la acestea realizndu-se prin intermediul reelei de strazi existente.
1.8. Trasarea lucrrilor
Traseul a fost pichetat pe teren n momentul conform studiului topografic. nainte de nceperea lucrrii proiectantul
studiului topografic va preda executantului traseul cu pichei i reperaje.
1.9 SITUATIA PROIECTATA
1.9.1. Lucrari de alimentare cu apa
La comanda beneficiarului, s-a intocmit documentatia de fata ce are drept scop imbunatatirea conditiilor igienicosanitare in conformitate cu normativele aflate in vigoare.
4

In acest sens solutiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrarilor au avut in vedere utilizarea de materiale
agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate pentru realizarea lucrarilor.
In ceea ce priveste alimentarea cu apa a locuitorilor se vor executa lucrarile de montare a conductei de distributie
apa potabila cu o conducta din polietilena de inalta densitate PE-HD PE100 90 mm, P.N. 10. Se vor realiza 8 camine de
vane conform proiect tip 1785 2 conform plan de situatie anexat.
Pentru crearea unui climat de siguranta pentru locatari se impune montarea conform normativelor in vigoare pe
conducta de distributie existenta, din 100 in 100 m a unor hidranti de incendiu supraterani, D.N. 65 mm, pentru interventii
in caz de necesitate, in numar de 1 (unu) montat in trotuarul proiectat.
1.9.2. Lucrari de canalizare
Pe strada Fagarasului reteaua de canalizare proiectata se va racorda la caminul de vizitare existent printr-un
colector de canalizare din PVC KG 250.
Colectorul de canalizare existent are capacitatea de a prelua si apele uzate de la obiectivul in discutie.
Se vor realiza 10 camine de canalizare din beton conform STAS 2448-73.
Pentru preluarea apelor pluviale se vor monta 4 guri de scurgere cu sifon si depozit proiectate conform planului
de situatie.
1.9.3. Lucrari de iluminat public stradal
Prezentul proiect constituie fundamentul teoretic pentru realizarea unei instalaii electrice de iluminat stradal
pentru ansamblul de locuinte pentru tineri , ansamblul Bucegi IIIA din strada Teiului nr.13 , municipiul Bacau.
Tensiunea de alimentare a obiectivului este de 400V, la o frecven de 50 Hz.
Alimentarea cu energie electric se face din circuitele urbane existente in zona , in urma obtinerii unui aviz tehnic de
racordare de la furnizorul de energie.
Proiectul de fa conine piese scrise i desenate.
Conform calculului de dimensionare, au rezultat corpuri de iluminat pentru iluminat stradal tip 1x150W echipate cu
bobina mercur/ sodiu, amplasate pe stalpi de iluminat metalici cu o inaltime utila de 10 m.
Amplasarea corpurilor de iluminat pe planul de situaie s-a fcut astfel nct s asigure un iluminat stradal
uniform, n condiiile direcionrii fluxului luminos perpendicular pe suprafaa de drum.
Conform planului de situaie anexat, se vor demonta 5 din stlpii de iluminat din beton existeni, astfel nct sa permit
amenajarea spaiilor de parcare proiectate.
Reelele de iluminat stradal au fost trasate paralel sau perpendicular cu elementele de drum, i depinznd de
situaie, s-a ales varianta forajului dirijat pentru a evita distrugerea carosabilului i crearea ambuteiajelor n trafic.
Se vor monta 6 stalpi de iluminat, dintre care 3 stalpi tip SCP10001, iar 3 stalpi de tip SCP10002., echipati cu corpuri
de iluminat conform planului de situatie anexat proiectului tehnic.
1.9.4. Lucrari de terasamente, drumuri
La comanda beneficiarului, Primaria Municipiului Bacau s-a intocmit documentatia de fata ce are drept scop
imbunatatirea conditiilor de circulatie conformitate cu normativele aflate in vigoare.
Solutiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrarilor de drumuri au avut in vedere utilizarea de materiale
agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate pentru realizarea lucrarilor.
Proiectul respecta prevederile Legii 82/1988 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane, aprobate prin Ordinul M.T. nr. 49 din
27.01.1998.
Strazile sunt incadrate ca strazi de clasa tehnica III cu doua benzi de circulatie de
cate 3,00 m.
S-au prevazut 62 parcari perpendiculare pe axul proiectat ce au dimensiunea in plan de 5,00 m x 2,50 m.
Evacuarea apelor pluviale de pe strada se va face catre gurile de curgere proiectate.
Circulatia pietonala se desfasoara pe trotuarele prevazute de o parte si de alta a strazilor avand latimea de 1,50
m.
Razele de racordare la intersectiile strazilor si la intrarile in parcari s-au efectuat cu curbe arc de cerc cu raza de
6,00 m si 9,00 m. Profilul transversal tip va fi amenajat tip acoperis cu pantele transverasale de 2,00%. Trotuarele vor
avea panta tot de 2,00% orientate spre strada.
Sistemul rutier suplu propus a fost dimensionat conform normativ NP 116 2004 Normativ pentru alcatuirea
structurilor rutier rigide si suple pentru strazi , la un trafic apreciat ca fiind foarte usor.
Sistemul rutier propus ocupa o suprafata de 1530,00 mp, inclusiv racordurile cu strazile invecinate, avand
urmatoarea alcatuire:
- strat de uzura din beton BcR 4 20 cm
- substrat de nisip 2 cm
- strat de fundatie din balast 20 cm
- strat de forma 15 cm
5

Solutia adoptata tine cont de conditiile din teren si de necesitatea racordarii carosabilului proiectat la strazile din
jur, evitandu-se o decapare sau o umplutura nejustificata din punct de vedere economic. Pentru racordarea
corespunzatoare se vor desfiinta 120,00 ml de bordura veche si se vor decapa 10,00 mp de beton.
Pentru realizarea noului sistem rutier si a noilor trotuare se estimeaza un volum de terasamente de 1120,00 mc.
Terenul liber dintre blocurile proiectate si carosabil se va amenaja ca spatiu verde pe o suprafata de 2750,00 mp.
Amenajarea se va face prin aport de pamant vegetal insamantat cu seminte de gazon.
Trotuarele pietonale, insumand o suprafata de 850,00 mp vor avea urmatorul sistem constructiv:
- dala din beton de ciment C16/20, turnata pe loc 10 cm
- strat de fundatie din balast 10 cm
Incadrarea sistemului rutier se va face cu borduri prefabricate 20x25 cm pe fundatie din beton de ciment 15x30 cm
C8/10, insumand o lungime de 330,00 ml. Accesele pentru persoane cu handicap se vor monta cu predilectie la
intersectii.
1.9.1. Lucrari de alimentare cu apa
CAP.1. GENERALITATI
Necesitatea i oportunitatea investiiei i gsete motivaia n:
La comanda beneficiarului, s-a intocmit documentatia de fata ce are drept scop imbunatatirea conditiilor
igienico-sanitare in conformitate cu normativele aflate in vigoare.
In acest sens solutiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrarilor au avut in vedere Situatia existenta
Locuitorii din cartier nu sunt in prezent beneficiarii unei retele de alimentare cu apa si canalizare.
Alimentare cu Apa
In acest sens solutiile tehnice adoptate pentru realizarea lucrarilor au avut in vedere utilizarea de materiale
agrementate in conformitate cu H.G. nr. 766/1997 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale
agrementate pentru realizarea lucrarilor.
In ceea ce priveste alimentarea cu apa a locuitorilor se vor executa lucrarile de montare a conductei de distributie
apa potabila cu o conducta din polietilena de inalta densitate PE-HD PE100 90 mm, P.N. 10 in lungime de 155 ml.
Se va realiza un un racord la reteaua proiectata in str. Fagaras cu ajutorul unui foraj orizontal in lungime de 13 ml
cu o teava din PE 100 90 mm in tub de protectie OL 150.
Se vor realiza 8 camine de vane conform proiect tip 1785 2 conform plan de situatie anexat.
Pentru crearea unui climat de siguranta pentru locatari se impune montarea conform normativelor in vigoare pe
conducta de distributie existenta, din 100 in 100 m a unor hidranti de incendiu supraterani, D.N. 65 mm, pentru interventii
in caz de necesitate, in numar de 1 (unu) montat in trotuarul proiectat.
CAP.2. BAZE DE PROIECTARE SI EXECUTIE
2.1. Normative, norme, standarde, prescriptii de proiectare
Materialele si modul de realizare a lucrarilor de instalatii hidro vor corespunde standardelor si normativelor
existente in vigoare si precizate in lista de mai jos.
Materialele si echipamentele procurate din import vor corespunde standardelor internationale ISO, Euronorm
( EN) sau in cazuri speciale, standardelor tarilor din care se procura materialele respective.
Materialele sau echipamentele importate vor trebui sa aiba agrement tehnic pentru a fi folosite in Romania,
eliberate de I.N.C.E.R.C., Ministerul Sanatatii si M.L.P.A.T.
Orice material sau confectie care se propune de catre contractor dupa alta norma sau standard trebuie prezentat
Managerului de Proiect cu cel putin 28 zile inainte de data la care se doreste obtinerea aprobarii .
Contractorul va obtine si va pastra in permanenta o copie dupa lista standardelor si normativelor indicate in
prezentele specificatii sau care au fost introduse si acceptate pe parcurs. Copiile acestora vor fi tinute in permanenta la
santier pentru a putea fi verificate de seful de proiect sau de inspectorul de la Inspectia de Stat in Constructii ( I.S.C.)
Bacau.
Toate standardele vor fi in vigoare la data executarii lucrarilor.
Un ofertant care propune sa foloseasca alternative ale standardelor si normativelor specificate vor transmite
aceste versiuni alternative Managerului de Proiect pentru aprobare, in conformitate cu prevederile paragrafului anterior.
Orice nepotrivire intre standardele aplicate si cerintele acestor specificatii sau prevederi din proiectul tehnic va fi
prezentata sefului de proiect pentru clarificare inainte de executia lucrarilor aferente.
Standardele prezentate sunt minime, contractantul poate oferi materiale la standarde mai inalte.
Dovada autentificata a unui anume contract va fi furnizata de contractor impreuna cu detaliile de asigurare a
sistemului de calitate folosit cu respectarea controlului din punctul de vedere al fabricatiei, inclusiv producerea partilor
folosite la asamblarea echipamentului, testarea echipamentului si ambalarea pentru expeditie.
6

Utilajele, materialele si manopera sunt in conformitate cu standardele romanesti, exceptie facand cazurile in
care se specifica astfel: utilajele, materialele si manopera, exceptand pe cele necuprinse in lista de cantitati vor
corespunde cu standardele relevante si normativele emise de IRS sau alte organisme abilitate.
Standarde, normative, prescripii i materiale de referin ce
guverneaz execuia de ansamblu a lucrrii
STAS 6819-82 Alimentri cu ap aduciune.
STAS 4163-88 Alimentri cu ap. Reele exterioare de distribuie.
STAS 6002-88 Cmine pentru branament de ap.
STAS 9342-82 Cmine pentru alimentarea direct a pompelor mobile.
STAS 1481-82 Canalizri Reele exterioare
STAS 2448-82 Canalizri Cmine de vizitare.
STAS 6701-82 Canalizri Guri de scurgere cu sifon i depozit.
STAS 2308-80 Capac cu ram din font.
STAS 8591/1-75
Amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane executate n spturi.
STAS 9824/5-85
Trasarea pe teren a reelelor de conducte, cable.
STAS 6054-77 Adncimi de nghe.
STAS 9312-87 Subtraversri de ci ferate i drumuri de conducte.
STAS 40412-71eav construcii fr sudur.
STAS 6898-/1/2-77
eav din oel pentru conducte sudat elicoidal.
STAS 8805-90 Fitinguri pentru sudare din oel.
STAS 8011..15/84
Flana din oel forjat sau laminat.
STAS 10617/2
Tevi din polietilena de inalta densitate.Dimensiuni.
SR ISO
Tevi din polietilena. Tolerante la diametrul exterior si la grosimea peretelui
STAS 6675-76 evi din policlorur de vinil neplastificat.
STAS 7872-73 Fitinguri din policlorur de vinil.
I 9 94
Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare.
I22-99
Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si
canalizare ale localitatilor.
GP 043
Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
utilizand conducte din P.V.C., polietilena si polipropilena.
C 16 84
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente.
C 56 85
Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente.
Legea nr. 8 77
Privind asigurarea durabilitii siguranei n exploatare, funcionalitii i calitii construciilor.
Regulament privind protecia i igiena muncii n construcii 1993 cap. 33 ale Ministerului Lucrrilor
Publice i Amenajrii Teritoriului.
P 118
Normativ de proiectare i execuie a construciilor privind protecia la aciunea focului.
Norme departamentale de prevenirea i stingerea a incendiilor.
Legea nr.10 / 95
Legea calitatii in constructii.
Pentru materialele din import ( cmine de vizitare camera de lucru PAFSIN)acestea vor avea agrementul tehnic
pentru a fi folosite n Romnia, elaborat de I.C.E.R.C. Ministerul Sntii i M.L.P.A.T.
CAP.3 EXECUTAREA CONDUCTELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA
3.1.Recunoasterea terenului
Lucrarile de instalatii hidro de realizare a unei conducte de alimentare cu apa pentru locuitorii de pe str
Fagarasului Mun. Bacau constau dintr-o conducta din polietilena de inalta densitate, PE-HDPE100 90 mm, P.N.10, cu
dimensiunile si cantitatile dezvoltate in PTh.
Executia acestor lucrari se realizeaza prin pozarea conductelor sub adancimea de inghet, h= 1,0 m.
Conductele de apa proiectate se vor monta conform profilelor longitudinale si detaliilor de montaj ( adancimea
medie de pozare fiind 1,2 m fata de cota terenului amenajat), pe un pat de nisip de 10 cm si se acopera cu un prim strat
de 5 cm peste generatoarea superioara.
Conform STAS 2448 73 pe retelele de apa proiectate, se vor monta camine de vane cu piesa suport si rama +
capac fonta ,carosabile.
Caminele de vane vor avea camera de lucru din beton armat prefabricat .
Caminele de vane se vor echipa cu un robinet de sectionare cu sertar pana si corp oval D.N. 100 mm , robinet de
golire 2.
Pe conducta de distributie s-au prevazut doi hidranti de incendiu cu D.N. 65 mm.
Conform Normativ I9/1999, retelele de alimentare cu apa noi se vor supune probelor de rezistenta si etanseitate.
Prima operatiune inainte de inceperea lucrarilor o constituie recunoasterea terenului. Aceasta operatiune da
posibilitatea executantului sa stabileasca conditiile de executie, implicit de organizare a punctului de lucru, sa poata sa-si
7

pregateasca forta de munca prin formatiile de lucru, investitirea cu scule, dispozitive si


materiale, stabilirea fluxului de lucru.

utilaje, aprovizionarea cu

3.2.Trasarea pe teren
Trasarea pe teren a conductelor si a accesoriilor reprezinta faza determinanta si se va face de catre executant in
prezenta proiectantului si a dirigintelui de santier incheindu-se proces verbal de predare-primire a amplasamentului.
Trasarea propriu-zisa se va face prin materializarea pe teren prin tarusi
( buloane) amplasati pe axul conductei in punctele caracteristice:
a) la plecare, la cotiri in plan si profil in varfurile de unghi ale acestora;
b) la tangentele de intrare si iesire din curbe
c) in axa caminelor;
d) in punctele caracteristice ale lucrarilor;
e) in punctele de schimbare a diametrului sau tipului de conducta;
f)in punctele cu masive de proba;
g)in punctele de refacere a bransamentelor;
h)in punctele de intersectie cu alte conducte sau retele ( telefonice, gaze,
electrice etc.)
i) la sosire punctul terminus de interconectare, legatura.
Fiecare dintre tarusii de ax va avea doi martori amplasati perpendicular pe axa traseului la o distanta care sa-i
asigure impotriva degradarii in timpul executarii lucrarilor de desfacere a sistemului rutier, sapaturi, depozitarea
pamantului si a materialelor , circulatia pe marginea santurilor.
Pe portiuni din 50 in 50 m pe aliniament se planteaza tarusi pe axa traseului.
Pentru determinarea adancimii sapaturii se utilizeaza rigle si cruci de vizoare.
Cotele ririglelor de vizoare se stabilesc fata de tarusii reper de nivelment plantati.
Pe teren la executarea studiilor topografice in dreptul fiecarei rigle fiind transmisa cota de nivelment de la sol pe
un tarus.
Respectarea intocmai a cotelor de pozare si a pantei conductei prevazute in proiect, reprezinta o regula importanta
pentru a nu se crea intre caminele de golire si de aerisire puncte inalte sau joase intermediare, elemente care provoaca
pungi de aer, diminuand debitul conductei sau golirea incompleta in caz de avarii.
3.3.Asigurarea cu fora de munc materiale, scule, dispozitive
Asigurarea cu fora de munc calificat, materiale, scule, dispozitive face parte integrant din operaiunile de
organizare premergtoare executrii lucrrilor.
Organizarea executrii lucrrilor are la baz stabilirea componentei formaiei de lucrtori n sensul utilizrii celor
cu calificare superioar la operaiunile cu un grad ridicat de complexitate avansat i a celor cu calificare medie i
inferioar la operaiunile ce nu cer ndemnare i cunotine speciale.
Pentru ca formaia de s-i poat desfura activitatea n condiii care s permit realizri ct mai ritmice i ct
mai bune, este necesar s se asigure din timp front de lucru, n raport cu numrul de muncitori, asigurarea materialelor,
sculelor, dispozitivelor, utilajelor.
n ceea ce privete asigurarea cu materialele necesare, trebuie s-i ia msuri ca aprovizionarea s se fac n
timp, funcie de ritmul de execuie realizndu-se i un adpost pe postul de lucru, iar materialele aprovizionate s
corespund calitativ prescripiilor din proiect.
Se interzice utilizarea indiferent din ce motive a altor materiale, fr avizul proiectantului i nsuirea efului de
proiect.
Sculele i dispozitivele, inclusiv utilajele necesare diferitelor operaiuni de a fi n bun stare de funcionare pentru
a nu se crea strangulri sau ntreruperi ale activitii.
Aprovizionarea locului de munc cu materialele i semifabricatele sau prefabricatele necesare, se va face la
nceputul sarcinii de lucru n aa fel nct, n cazul unor lucrri cu volum mare s nu se creeze o aglomerare la locul de
munc, inndu-se seama de posibilitile de manipulare a materialelor i sosirea judicioas a spaiului de lucru.
Materialele, sculele i dispozitivele trebuie aezate n imediata apropiere a muncitorului, la nivelul minilor lui, iar
materialele i piesele mici se vor pstra n ldie sau cutii.
3.4.Executarea terasamentelor
3.4.1.Terenul natural
Terenul natural reprezint suprafaa terenului la situaia dinaintea de a ncepe operaiile de sptura a
pmntului, dar dup curirea general a lucrului.
Conform STAS 6056/84 adancimea limita la inghet este de 1,0 1,1 m de la C.T.N.
nainte de a ncepe execuia spturilor se va ncheia un proces verbal de predare/primire amplasament mpreun
cu eful de proiect, precum i cu reprezentani ai tuturor instituiilor care dein instalaii subterane de ap, canalizare,
gaze, cable electrice, telefonice, etc.
8

Contractorul este responsabil pentru exactitatea localizrii instalaiilor subterane i va lua toate msurile pentru a
nu le deteriora n timpul execuiei, n caz de necesitate se vor lua msuri de protecie/susinere a acestora pe toat durata
execuiei.
n cazul unor stricciuni ale instalaiilor subterane existente, contractorul va anuna urgent proprietarul acelei
instalaii i va lua msuri de reparare prompt, contractorul suportand toate costurile aferente reparrii acestora.
Dac se ntlnete o instalaie sau orice alt obstacol n lungul traseului conductei proiectate, contractorul va
informa imediat eful de proiect indicndu-i tipul obstacolului, dimensiuni, adncimi, acesta va preciza n timp util msurile
care urmeaz a fi luate.
3.4.2.Executarea spturilor
Spturile pentru pozarea conductelor se vor executa:
a. manual
1. fr sprijiniri
2. cu sprijiniri
b. mecanizat
c. semimecanizat
3.4.2.1.Spturi manuale fr sprijiniri
Datorit pozrii conductelor pe strzile sau arterele de circulaiei mai mult sau mai puin supuse traficului, implicit,
datorit, numrului mare de conducte subterane existente (conducte ap, gaze, termice, cable electrice, telecomunicaii,
canalizare sau canale termificare) o parte a traseelor impun execuia manual a spturilor.
Spturile manuale se execut cu taluz vertical, cu sprijiniri si obligatoriu cu respectarea normelor de protecia
muncii. Spturile manuale se execut obligatoriu cnd n sol sunt pozate i alte conducte, cable, canale, etc. n aciune,
execuia mecanizat putnd duce la provocarea de avarii sau accidente de munc, pe lng pagubele directe
(distrugerea instalaiilor respective) aprnd i ntreruperi ale serviciului respectiv (electricitate, telefon, gaze, etc.).
Sparea i ndeprtarea pmntului se va face n straturi de 15 20 cm.
Pmntul provenit din sptura trebuie aezat la o distan de cel puin 1,0m fa de marginea pereilor spturii.
Dispunerea materialelor sau a depozitelor de materiale nu se vor aeza fa de marginea de sus a peretelui gropii sau a
traneii la mai puin de 0,75 m.
3.4.2.2.Spturile mecanizate
Sptura mecanizat a terenului se poate realiza funcie de destinaia lucrrii cu excavatorul, buldozerul, screper
sau greder.
n lucrrile de alimentare cu apa, utilajul folosit va fi excavatorul.
Spturile mecanizate vor fi utilizate n cadrul actualului proiect, n zonele de pe traeele unde reeaua este
pozat singular (nu mai exist i alte conducte) de unde pn la alte conducte exist suficient distan, astfel nct
utilizarea acestei tehnologii s nu afecteze gospodria subteran existent.
La executarea mecanizat a lucrrilor de sptur cu perei verticali, acetia se vor consolida cu panouri dinainte
confecionate, care se vor conduce pe msura avansrii lucrrilor.
n timpul lucrului este interzis circulaia sau staionarea lucrtorilor n locul de aciune a utilajului. Distana
minim ntre cea mai proeminent parte a mecanismelor i marginea spturii trebuie s fie de cel puin 1,5 m. funcie de
cota terenului.
La descrcarea pmntului excedentar direct n autovehicule, conducerea cupei dinspre partea dinapoi a
autovehicolului ctre partea din fa, ducndu-se deasupra platformei de ncrcare, la mijloc.
Se va cobor apoi cupa att ct permite descrcarea.
Se interzice trecerea cupei pe deasupra cabinei autovehicolului, descrcarea de la nlime i staionarea pe
autovehicol n momentul descrcrii.
3.4.2.3.Spturile semimecanizate
Spturile semimecanizate se utilizeaz pe traseele unde sunt cunoscute cotele i adncimile conductelor sau
cablelor.
Dup ndeprtare desfacerea sistemului rutier se poate trece la spturile mecanizate ale traneii sau gropii pn
la 15 20 cm deasupra conductelor sau cablurilor existente.
n continuare pn la cota din proiect sptura se va realiza manual cu sptura sprijiniri respectndu-se
specificaiile cap. C.3.4.2.a.1. i C.3.4.2. a.2.
3.4.2.4.Limea spturilor
Limea spturilor va fi cea minim necesar n opinia managerului de proiect pentru realizarea lucrrilor.
Sptura anurilor pentru conducte va fi ntotdeauna limitat la dimensiunile aprobate n scris de ctre
Managerul de proiect cu excepia aprobrilor scrise ale Managerului de Proiect, lucrul la fiecare tronson aprobat i
terminat definitiv n conformitate cu cerinele Managerului de proiect naintea nceperii unui nou tronson.

3.4.2.5.Sigurana spturilor i a construciilor


Contractorul va prevedea toate sprijinirile i susinerile necesare pentru saturarea stabilitii anurilor, a
drumurilor, construciilor adiacente, a conductelor sau cablelor intersectate la sptur.
3.5.Umpluturi i compactri manuale
3.5.1.Umpluturi de pmnt
Dup montare, proba la presiune, splarea i dezinfectarea conductelor va trece la realizarea umpluturilor.
Materialul de umplutur plasat lng conducte sau construcii va fi lipsit de bolovani, fragmente de roc cu
dimensiunea mai mare de 50 mm. Restul de umplutur se va realiza cu material selectat din excavaii cu mrimea de
pn la 5 cm.
Dup obinerea aprobrii efului de proiect, se poate trece la realizarea umpluturilor ce se vor face pe pri din
lucrare.
Nu se va trece la realizarea umpluturilor fr aprobarea efului de proiect.
3.5.2.Compactarea umpluturilor
Contractantul va executa umplutura n straturi de 15 30 cm i le va compacta manual cu maiul de mn dup ce
a fost udat pn se obine gradul de compactare specificat. Dac nu a fost specificat altfel, cerinele de compactare
standard vor fi de 95 % din densitatea maxim a materialului uscat, n conformitate cu STAS 1913/13-83.
Sprijinirile, acolo unde sptura s-a fcut cu sprijiniri, se vor scoate de jos n sus pe msura astuprii acestora cu
pmnt sub supravegherea maistrului.
Numrul de dulapi care se ndeprteaz simultan pe vertical va fi de cel puin trei n terenuri coezive, iar pe
terenuri necoezive cte unul.
n timpul ndeprtrii dulapilor trebuie montate praiuri provizorii la sprijinirile orizontale i cadre de lemn la cele
verticale.
3.5.3.Depozitarea materialului excedentar
Contractorul va transporta i depozita tot materialul excavat care nu mai este necesar pentru realizarea
umpluturilor (pamantul excedentar).
Amplasamentele propuse de contractor pentru transportarea i depozitarea materialelor excavate fie temporar, fie
definitiv, vor trebui aprobate de eful de proiect. Nici un material care ar putea fi reutilizat n lucrri nu va fi excavat de pe
antier fr aprobarea efului de proiect.
3.6.Lansarea i asamblarea sau etanarea tuburilor
Cea mai mare parte din elementele constructive ale reelei de distribuie sunt piese prefabricate , astfel nct n
fapt construcia reelelor const n montajul acestor tuburi, armturi, piese de legtur i execuia construciilor accesorii.
3.7. Montarea tuburilor din polietilen
- verificarea materialelor din punct de vedere calitativ
- formarea tronsoanelor reduse de 40-60ml pe malul anului i dup o prob preliminar i se lanseaz n an
cu ajutorul frnghiilor , chingilor, trepiedelor, capre, macarale ( n funcie de diametrul conductelor)
- asamblarea tronsoanelor i efectuarea probei generale de rezisten.
Tuburile din PE 80 se livreaz n role de 100 sau 50m, bare de 6-12m de la diametrele peste 110mm.
Asamblrile pot fi: mbinri nedemontabile sau mbinri demontabile.
3.7.1.mbinri nedemontabile
mbinri nedemontabile se executa prin :
termofuziune
electrofuziune
Executantul trebuie s aib n dotare dispozitivele i aparatele speciale necesare montrii tuburilor din PE 80 si
PE 100.
Principiul sudurii prin termofuziune
Se folosete pentru asamblarea tuburilor i a racordurilor pieselor speciale de PE cu grosimi similare i indici de
fluiditate compatibili ntre ei (ntre 0,3 i 1,3/10min.)
Tehnica sudurii const ncalzirea suprafeelor de asamblare pn la temperatura de topire, prin intermediul unui
element nclzitor disc sau oglind.
Dupa nlturarea elementului nclzitor extremitile plastifiate se pun n contact i se menin sub presiune pe
durata ciclului de rcire fr aport suplimentar de material. mbinarea este omogen datorit fuziuniimaterialului ntre cele
dou suprafee de contact. Pentru realizarea acestui tip de sudur se folosete un aparat special mai sus menionat.
Echipamentul este alctuit din pomp hidraulic sau pneumatic, paleta nclzit termoreglat, scula pentru
tierea tubului i curtarea sa, generator electric, solvent degresat i ci de rulare pentru teav.
Pentru realizarea n bune condiii a unei mbinri sunt necesare urmtoarele operaii:

10

s se pregteasc corect suprafeele (s fie plane i paralele)


temperaturile realizate pe suprafaa de contact s fie meninute n limita de diferene de maxim 10 0C.
realizarea cap la cap cu termoelement se face numai cu aparate specializate care permit controlul
temperaturii i valorii presiunii aplicate.
- Temperatura de sudur s fie de 2000 2200C
Fazele tehnologice ale procedeului de sudare cap la cap sunt:
- apropierea elementului nclzitor
- prenclzirea
- ndeprtarea elementului nclzitor
- apropierea capetelor evii i realizarea presiunii de sudare
- sudarea
- rcirea
Sudarea se realizeaz dup un grafic care depinde de caracteristicile geometrice ale materialului i este precizat
de furnizor.
Principiul sudrii prin electrofuziune
Racordurile electrosudabile sunt accesorii fabricate n general prin injecie.
Accesoriile sunt echipate cu un fir conductor electric ( rezisten integrat) n vecintatea suprafeei care dup
asamblare se gsete n contact cu tubul sau racordul.
Bornele situate n exteriorul zonei de sudur permit racordarea acestei rezistene la o surs de energie.
Bornele se pun sub tensiune numai dup ce piesele de racord au fost rzuite , curate, poziionate corespunztor.
Disiparea energiei prin efectul Joule provoac fuziunea celor dou piese asamblate.
Amestecarea intim ntre ele ( materialul tubului i materialul racordului) asigur o etaneitateperfect ntre tub i
racord.
Gama de accesorii folosite : teuri, teuri reduse, reducii, coturi, capete flane, flane libere, racorduri tip F1 de
compresiune pentru PN6 i PN10.
Electrofuziunea este o tehnic simpl ce necesit utilizare de materiale specifice.
-

Utilajul este compus:


Rzuitor
Poziionator
Tietor
Rotunjitor
Aparat de sudur
Rzuitorul permite suprimarea stratului de oxid existent pe suprafaa pieselor ce se supun asamblrii.
Rzuirea se face pe toat suprafaa asigurndu-se o profunzime a rzuirii de 0,15mm.
Tietorul trebuie s asigure tierea perpendicular a evii pe ax fr s striveasc tubul.
Rotunjitorul permite rotunjirea evii atunci cnd aceasta prezint ovalitate.
Poziionatorul permite poziionarea tipurilor de racorduri alinierea tuburilor i pieselor.
Aparatul de sudur este livrat cu un generator capabil s furnizeze energia necesar.
Sudura poate fi efectuat n urmtoarele moduri.
Prin reglaj manual al parametrilor ( tensiune, timp, corecia temperaturii).
Prin folosirea unui cod de bar coninnd informaiile necesare de realizare a sudurii
Cu autoreglare ( tensiunea este aplicat la bornele racordului i sudura se oprete automat)
Exist aparate de sudur universale care permit sudarea racoedurilor de mai multe tipuri.
Generatorul trebuie ales pentru a scoate puterea cerut (3Kw/min).
nainte de a se proceda la poziionarea racordurilor ce se sudeaz, suprafeele de sudur se cur cu un tifon
mbibatn solvent degresant ( tricloretan).
La realizarea sudurii racordurilor pe frig, ploaie, pentru protejare este necesar un cortde protecie.
Procedeul de punere n lucrare
Jonciunea a 2 tuburi prin electrofuziune poate fi efectuat pe marginea anului sau n tranee.Se taie eava la
lungimea dorit pe ax. Se folosete tietorul ( nu se recomand folosirea unui cuit).Nu se debavureaz marginea
interioar a extremitilor evii.Se anfreneaz uor marginea interioar a extremitilor evii sau racordurilor.Se elimin
toate achiile de la taiere.Se cur suprafeele de sudur cu tifon mbibat n solvent.
Racorduri cu strngere mecanic.
Pentru aceste racorduri montajul se realizeaz dup cum urmeaz:
Se taie evile perpendicular pe axa lor
Se debavureaz tieturile
Se anfreneaz uor extremitile
Se cur cu solvent
Se realizaeaz mbinrile.

11

3.7.2.mbinri demontabile
de tip hibrid
mecanice
mbinrile de tip hibrid se realizeaz cu ajutorul unui adaptor pentru flan, realizat din polietilen sudat pe eav
e prevzut cu o flan liber, metalic sau din polietilen cu inserie metalic.
Montarea mbinrilor cu flane
mbinarea cu flane permite o montare i o demontare uoar n linie.
Este important ca:
- s se respecte ordinea i cuplul de stingere a buloanelor
- s nu se tracteze tuburile n momentul stingerii buloanelor
Pentru realizarea mbinrii sunt necesare urmtoarele operaii:
- curirea i alinierea flanelor
- poziionarea i introducerea uruburilor
- centrai garnitura ntre proeminenele celor dou flane
- stingerea buloanelor se va realiza treptat n cruce astfel ca presiunea
pe garnitura de etanare s se realizeze uniform pe ntreaga suprafa.
- stingera buloanelor este destinat doar pentru a asigura compresia mbinrii i nu are ca obiect exercitarea
de for de traciune asupra elementelor conductelor.

3.7.3.mbinrile de tip mecanic


Realizeaz simultan fixarea pe tub prin intermediul unor coliere de prindere cu dini antidesfacere i respectiv
etanarea mbinrii, prin comprimarea garniturii elastice.
Aceste tipuri de mbinri sunt utilizate pn la diametrul de 100mm n special pentru branamente.
3.7.4.mbinare cu prize cu colier pentru branare
Pentru realizarea branamentelor pe conducte din mase plastice se utilizeaz prize speciale cu colier n diferite
variante constructive cu racordul reticular lateral.
Colierul este din semiei strnse pe conduct prin uruburi.
Poziionarea colierelor de branament n planurile de situaie este aproximativ, n funcie de condiiile din teren
poziia lor poate culisa ntr-o parte sa alta.
3.7.5.Executarea construciilor anexe
Odata cu montarea conductelor se vor executa cminele de vane de sectionare, de ramificatie, de golire conform
proiectului.
Cmine de vane vor fi executate cu camera de lucru din PAFSIN, montata pe un radier din beton de 20 cm, care
la randul lui se va turna pe un strat de balast de 20 cm. Caminele vor fi prevzute cu trepte sau scri de acces acoperite
cu capace carosabile sau necarosabile.
n cminele de vane sau prevzut robinei de golire Dn 50mm, iar baa de colectare a apei se va racorda la rigola
s-au paraul cel mai apropiat.
Pentru susinerea conductelor i a armturilor de nchidere n cmine s-au prevzut supori de susinere metalici a
conductelor.
Hidranii de incendiu se vor monta de tip subteran Dn 65 mm, pentru racordarea lor la reea se va intercala pe
conducta de polietilen un teu sudat i o reducie, hidrantul racordndu-se printr-o conduct de 90mm, L3m cu capt cu
flana ce se va racorda la cotul hidrantului cu picior, mbinrile se fac cu flane.
Piciorul hidrantului sprijin pe o plac prefabricat din beton cu dimensiunile de 520 x 420 x 70 mm.
3.8. Msurarea i decontarea
Stabilirea exact a cantitilor de lucrri executate se va efectua prin msurtori precise, reale, nscrise n caietele
de msurtori ale antierului insusite atat de constructor cat si beneficiar pe baza de semnatura.
Conductele se msoar la metru;
Piesele de legtur se msoar la bucat;
Probele de presiune se msoar la metru inclusiv pisele de legtur i armturilor.
Sistemul de plat al muncitorilor care execut aceste lucrri vor fi n regie
sau n acord conform nelegerii ntre pri.
CAP.4. MATERIALE UTILAJE ECHIPAMENTE PUSE N OPER
La realizarea lucrrilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementrilor naionale n vigoare,
precum i legislaiei i standardelor naionale armonizate cu legislaia U.E. ; aceste materiale trebuie s fie n concordan
cu prevederile H.G. nr. 766/1997i a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizrii de materiale agrementate la execuia
lucrrilor.
CAP.5. INDICAII GENERALE DE EXECUIE I RECEPIE

12

5.1.Prescripii privind achiziiile pentru produsele ce urmeaz a fi puse n oper


5.1.1.Transport
5.1.1.Marcarea
evile din PE trebuie s fie inscripionate descifrabil repetat (cel puin din m n m).
Marcajul conine urmtoarele informaii:
- sigla fabricant
- nr. de ordin al fabricantului
- certificat de calitate a tubului
- clasificare PE utilizare n fabricarea tubului
- aplicaia ( gaz, ap potabil, irigaii, industrie)
- presiune nominal (bar)
- diametru x grosime (mm)
- data fabricaiei
- nr. lot de fabricaie
- originea materiei prime.
5.2.Ambalarea
evile sunt livrate n colaci, pe tamburi sau n bare drepte funcie de diametru.
Extremitile evilor ambalate pe tamburi sau colaci trebuie s fie protejate cu dopuri de protecie. Extremitile vor
fi debavurate i curate.
Dimensiunile evilor n bare sunt de 6 ; 12m sau la alte dimensiuni la cererea clientului.
5.3.Transportul
- n timpul transportului evile trebuie s fie sprijinite pe toat lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor
datorit vibraiilor.
- Tuburile i piesele de legtur cu greutate mai mare se vor manevra cu mijloace ridicate adecvate, manuale sau
scripte montate pe trepied.
- Pentru agare se vor folosi numai crlige speciale acoperite cu o protecie sau chingi late din materiale textile.
- Sunt interzise cablele metalice ce va risca s deterioreze protecia exterioar a conductei
- Transportul tuburilor la locul de montaj se face cu ajutorul mainilor cu platforme.
- Pe antier, tuburile se depoziteaz dea lungul anului pe partea opus aleii unde s-a depus rezultat din
spturi se aeaz la cel puin 75 cm fa de marginea anului cu mufele ntreptate n sensul de montare.
- Se va evita: trrea tuburilor pe sol, cderea tuburilor de pe platforma mainii sau din macara, depozitarea
tuburilor n locuri instabile.
Coborrea tuburilor ntr-un anse va face fr scoaterea sprijinirilor, n an se coboar numai attea tuburi care
pot fi mbinate n ziua respectiv.
5.4.Verificarea calitii produselor la aprovizionare
Produsele trebuie s fie nsoite de doumente specifice:
- Declaraie de conformitate
- Factura de nsoire a mrfii
Toate materialele i produsele sunt livrate de uzina productoare cu certificate de calitate pentru fiecare sortiment
n parte.
Se stabilesc exact din extrasele de materiale din proiect cantitile necesare i se face comanda la unitile
furnizoare.
5.5.Depozitare
- Depozitarea materialelor i produselor se va face n spaii special amenajate n condiii n care s fir asigurat
buna lor conservare i securitate deplin.
- Depozitarea tuburilor se face pe o platform drept cu asigurarea contra rostogolirii cnd acestea sunt
depozitate n stive.
5.6.Indicaii privind punerea n oper a meterialelor
Reelele de ap montate n pmnt, sub strzi sau spaii de circulaie a autovehiculelor pot fi montate respectnd
prevederile productorilor referitoare la adncimea de pozare a conductelor.
Pozarea conductelor n pmnt se face sub limita de nghe care pentru zona Bacu este de 0,9m.
5.7.Verificri, ncercri, probe
Probarea instalaiilor executate cu evi i fitinguri din pE se efectueaz conform standardelor i reglementrilor
tehnice specifice n vigoare (STAS 4163/3, STAS 6819, Normatv C56, I.9 etc.)
Lucrrile de alimentare cu ap i canalizare se vor supune urmtoarelor verificri i ncercri:
Verificarea actelor i poziionarea conductei n an;
13

Verificarea executrii mbinrilor;


Verificarea modului de execuie a umpluturilor a cminelor.
5.8.naintea punerii n oper
nainte de punerea n oper se fac verificri ale documentelor de nsoire a materialelor, se face verificarea
marcaje,or de pe materiale i se face verificarea vizual a strii materialelor s nu aib deteriorri provocate la
transport.

5.9.Dup punerea n oper


Proba conductelor se face nainte de darea n funciune a instalaiilor i poate :
Prob de tronsoane a conductelor ( proba preliminar)
Prob de ansamblu a conductelor ( proba final)

Se vor supune la prob numai tronsoanele care ndeplinesc urmtoarele condiii:


au montate toate armturile
s-a realizat o acoperire parial a conductei, lsndu-se mbinrile libere
s-a fcut o splare a conductelor n vederea curtrii prealabile.
Probarea conductelor se va efectua la presiunea hidraulic prevzut n proiect la circa 2 ore dup realizarea
ultimei suduri.
nainte de efectuarea probei se va verifica:
- concordana lucrrilor executate cu proiectul
- caracteristicile armturilor, robinei, hidrani, goliri, aerisiri
- poziia hidranilor
- poziia cminelor echiparea acestora i calitatea execuiei
- calitatea sudurilor i mbinrilor.
Umplerea tronsonului cu ap se face prin punctul cel mai de jos al acestuia dup ce n prealabil s-au deschis
robinetele de aerisire prevzute n punctele nalte i care se vor nchide treptat numai dup ce prin robinetele respective
se evacuez ap fr aer.
Proba de presiune se ncepe dup 15 minute din momentul n care n conduct s-a atins presiunea de prob.
Nu se admit probe de aer.
Realizarea probei de presiune , pentru a da rezultate corecte trbuie efectuate cu respectarea urmtoarelor
condiii:
a) la probele cu ap trebuie s se asigure evacuarea complet a aerului din
conduct, odat cu apa, avacuarea aerului fcndu-se prin tuuri cu robinet, amplasate la partea superioar a capetelor
de prob, la captul amonte al tronsonului care se ncearc;
b) n timpul probelor s se urmreasc cu rigurozitate variaiile de temperatur ale conductei fiind admise
variaii de 2 30C.
c) lungimea tronsoanelor de prob va fi egal cu lungimea tronsoanelor pe strzi proba fcndu-se fr
montarea branamentelor ele fiind supuse la prob doar la proba final.
- Conducta este umplut progresiv cu ap, de preferin pornind de la punctele joase.
- Proba de ap
- Presiunea de regim Pr ( exploatare) > 6 atm (60mC.A.)
- Proba de ncercare pentru etaneitate Pi = 1,5 Pr i min.10atm.
- Timp de prob Tp = 1h
- Scderea de presiune admis 0,1 Pi
- Pierderi de ap admise l/hmp s nu apar pierderide ap vizibile
- Condiii speciale de prob presiuni de ncercare peste 5 atm. se vor ridica treptat cu cca2 atm 1/4h.
La reelele de canalizare proba de etaneitate se efectueaz ntre dou cmine consecutive, nainte de execuia
umpluturilor dup ce betonul , chitul sau mortarul puse n oper au ajunsla rezistena proiectat. Umplerea cu ap
a canalului se face de la captul aval, aerul evacundu-se pe la captul amonte timp de 24 ore .
Presiunea de prob 5mCA, iar timpul minim este de minim 15. n timpul probei se va completa mereu apa
pierdut msurndu-se cantitile adugate.

5.10.Abateri admise
Nu se admit pierderi la mbinrile ntre tronsoane.
Pierderile de ap maxim admise la probele de etaneitate la canalele circulare i ovoide sunt conform STAS
3051/68.
La canalele nevizitabile se vor verifica aliniamentele cu oglinzi i pantele prin nivelment.
Se admit tolerane la pante abateri limit 10% fa de panta proiectat.
La cote abateri limit de 5cm fa de cotele proiectate fr a se depi tolerana admis pentru pant.
Nu se admit fisuri vizibile cu ochiul liber.
14

5.11.Probe la faza determinant


Dup efectuare probelor pe tronsoane se efectueaz proba de presiune pe ansamblu a reelei la presiunea de
funcionare cu branamentele montate i cu robinetele nchise.
Se verific dac debitul transportat este de cel puin 95% din cel prevzut n proiect.
5.125.Splarea i dezinfrctarea conductelor
- Conductele , armturile i accesoriile trebuiesc temeinic splate de murdriile rmase din timpul lucrului,
pregtind dezinfectarea lor.
- n aceast operaie, conductele pot fi mprite pe sectoare, conductele se spal cu ap curat, operaia
continundu-se pn cnd apa iese limpede.
- Conductele care transport apa potabil se dezinfecteaz cu ap coninnd 20-30 mg/l clor timp de 24 ore
dup care conducta se spal din nou cu ap curat. Dezinfectarea reelei este o operaie obligatorie, nainte
de darea n folosin a acesteia.
Reeaua se dezinfecteaz prin introducerea soluiei printr-un hidrant sau tu de golire prin injectarea lsnd
curgerea liber prin ali hidrani sau robinei de golire pe poriunea de reea supus dezinfectrii.
Dup dezinfectare conducta se va spla cu ap curat, urmat de analizele chimice bactriologice nainte de
darea n exploatare.
CAP.6.NORME DE PROTECIA MUNCII, MEDIULUI, PSI
6.1.Msuri de protecia muncii
n toate operaiile de execuie a reelelor de canalizare se respect cerinele eseniale referitoare la protecia,
sigurana i igiena muncii.
Conductorii unitilor de execuie precum i reprezentanii beneficiarului car urmresc realizarea lucrrilor, au
obligaia s aplice toate prevederile legale privind protecia muncii in vigoare.
Principalele msuri i aciuni pentru asigurarea proteciei , siguranei i igienei muncii sunt:
Luarea msurilor tehnice i organizatorice pentru asigurarea condiiilor de securitatea muncii;
Realizarea instructajelor de protecia muncii ale ntregului personal de exploatare i ntreinere i consemnarea
acestora n fiele individuale sau alte formulare specifice semnate individual;
Controlul aplicrii i respectrii normelor specifice de ctre ntreg personalul;
Verificarea periodic a personalului privind cunoaterea normelor i a msurilor de protecie a muncii;
Pe toat durata execuiei, n lungul conductelor trebuie asigurat o zon de lucru i de protecie. Limea acestor
zone se stabilete funcie de tipul i diametrul conductei i condiiile locale;
n interiorul zonei de lucru i de protecie nu este permis accesul persoanelor i al utilajelor stine de antier.
Zona de protecie se stabilete prin proiect i se msoar din axul conductei.
Instructajul de protecie a muncii la executarea lucrrilor se refer cu prioritate la:
Semnalizarea i supravegherea lucrrilor;
Execuia spturilor i sprijinirea pereilor traneei;
Manevararea materialelor grele manual sau cu utilaje de protecie i de lucru;
Lucrri n spaii nchise: cmine.
6.2.Msuri de protecia mediului
Materialele utilizate pentru realizarea reelelor de ap i canalizare sunt:
- tuburi din polietilen nalt desitate
- piese de legtur din polietilen de nalt densitate
- cmine din beton armat turnat monolit sau din elemente prefabricate
Tuburile folosite pentru alimentarea cu ap i canalizare din PE-HD nu prezint
pericol pentru sntatea oamenilor i pentru mediu.
Materialele folosite la realizarea lucrrilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementrilor
naionale n vigoare , precum i legislaiei i standardelor naionale armonizate cu legislaia U.E.; aceste materiale trebuie
s fie n concordan cu prevederile H.G. nr. 766/1997 i a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizrii de materiale
agrementate la execuia lucrrilor.
n timpul execuiei vor fi afectate de lucrri urmtoarele suprafee:
a) Suprafaa afectat de sptur
Aceast suprafa cuprinde sptura pentru realizarea reelelor care vor avea limea de 0,8m 1,00 m.
Sptura se va realiza pe tronsoane de 300 pn la 500m.
b) Suprafaa afectat de umplutura extras pentru realiza rea spturi.
Depozitarea umpluturii se va face pe o singur parte a traneii, partea cealalt fiind necesar pentru depozitarea
i lansarea tuburilor n an.
c) Suprafaa afectat de utilaje i echipamente necesar executrii spturii.
15

Funcie de gabaritul utilajelor i echipamentelor necesare efecturii se va stabili suprafaa necesar acestora.
d) Suprafaa afectat de punctele de lucru
Aceast suprafa este ocupat de brci , materiale pentru sprijiniri de mal,etc.care reprezint organizarea de
antier. Tuburile necesare executrii reelelor de ap i canalizare vor fi stocate n depozitele executantului i vor
fi transportate n antier n funcie de cantitile corespunztoare tronsonului spat.
Dup realizarea lucrrilor suprafeele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi
adusela forma iniial, pmntul excedentar sau deeuri rezultate din demolri, resturi de materiale vor fi colectate de
ctre constructor i transportate la rampa de gunoi a oraului.
6.3.Msuri de PSI
Respectarea reglementrilor de prevenire i stingere a incendiilor , precum i echiparea cu mijloace de prevenire
i stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuia reelelor de alimentare cu ap i canalizare , inclusiv n timpul
operaiilor de revizie preventiv, reparaii i remedieri ale avariilor.
Rspunderea pentru prevenirea i stingerea incendiilor revine antreprenorului , precum i antierul care asigur
execuia conductelor.
nainte de executarea unor operaii cu foc deschis ( sudur, lipire cu flacr, topire de materiale izolate,) se face
instructajul personalului care realizaeaz aceste operaii, avnd n vedere prevederile normativului C300Normativul de
prevenire i stingere a incendiilor pe durata de execuie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora.
Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis n zonele unde se execut izolaii sau operaii cu substane
inflamabile. Lucrrile de sudur nu se execut n zonele n care se realizeaz vopsitorii sau izolaii .
Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a antierului a carburanilor necesari funcionriiutilajelor.
Utilajele se prezint la program alimentate cu combustibili necesari.
Pentru lucrrile de execuie n spaii nchise ( cmine) , se prevd msurile necesare pentru prevenirea i
stingerea incendiilor n funcie de natura lucrrilor i condiiilor locale . Conductorul formaiei de lucru asigur instruirea
personalului i urmrete permanent respectarea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor.
Tuburile i piesele speciale din poliesteri armai cu fibr de sticl se aprovizioneaz pe antier numai n momentul
punerii acestora n oper.
1.9.2. Lucrari de canalizare:
A. GENERALITATI
Pe strada Fagarasului reteaua de canalizare proiectata se va racorda la caminul de vizitare existent printr-un
colector de canalizare din PVC KG 250.
Colectorul de canalizare existent are capacitatea de a prelua si apele uzate de la obiectivul in discutie.
Se vor realiza 10 camine de canalizare din beton conform STAS 2448-73.
Pentru preluarea apelor pluviale se vor monta 4 guri de scurgere cu sifon si depozit proiectate conform planului
de situatie.
A.1. Amplasamentul
Investiia const n realizarea alimentarii cu apa si canalizarii , inclusiv bransamente in zona Bucegi IIIA
Municipiul Bacu, lucru, care presupune rezolvarea utilitatilor apa-canal in concordanta cu normativele si normele sanitare
in vigoare, inaintea turnarii covorului carosabil si necarosabil(trotuare).
B. BAZE DE PROIECTARE SI EXECUTIE
B.1. Normative, standarde, prescriptii i materiale de referin ce guverneaz execuia de ansamblu a lucrrii
STAS 9342-82
STAS 1481-82
STAS 2448-82
STAS 6701-82
STAS 2308-80
STAS 8591/1-75
STAS 9824/5-85
STAS 6054-77
STAS 9312-87
STAS 40412-71
STAS 6898-/1/2-77
STAS 8805-90
STAS 8011..15/84
STAS 10617/2
SR ISO

Cmine pentru alimentarea direct a pompelor mobile.


Canalizri Reele exterioare
Canalizri Cmine de vizitare.
Canalizri Guri de scurgere cu sifon i depozit.
Capac cu ram din font.
Amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane executate n spturi.
Trasarea pe teren a reelelor de conducte, cable.
Adncimi de nghe.
Subtraversri de ci ferate i drumuri de conducte.
eav construcii fr sudur.
eav din oel pentru conducte sudat elicoidal.
Fitinguri pentru sudare din oel.
Flana din oel forjat sau laminat.
Tevi din polietilena de inalta densitate.Dimensiuni.
Tevi din polietilena. Tolerante la diametrul exterior si la grosimea peretelui
16

STAS 6675-76
evi din policlorur de vinil neplastificat.
STAS 7872-73
Fitinguri din policlorur de vinil.
I 9 94
Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare.
I22-99
Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare
cu apa si canalizare ale localitatilor.
GP 043
Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
utilizand conducte din P.V.C., polietilena si polipropilena.
C 16 84
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i a instalaiilor
aferente.
C 56 85
Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente.
Legea nr. 8 77
Privind asigurarea durabilitii siguranei n exploatare, funcionalitii i calitii construciilor.
Regulament privind protecia i igiena muncii n construcii 1993 cap. 33 ale Ministerului Lucrrilor
Publice i Amenajrii Teritoriului.
P 118
Normativ de proiectare i execuie a construciilor privind protecia la aciunea focului.
Norme departamentale de prevenirea i stingerea a incendiilor.
Legea nr.10 / 95
Legea calitatii in constructii.
Pentru materialele din import ( cmine de vizitare camera de lucru PAFSIN)acestea vor avea agrementul tehnic
pentru a fi folosite n Romnia, elaborat de I.C.E.R.C. Ministerul Sntii i M.L.P.A.T.

C. PREZENTAREA LUCRARILOR
Canalizarea
Pe strada Fagarasului reteaua de canalizare proiectata se va racorda la caminul de vizitare existent
printr-un colector de canalizare din PVC KG 250 in lungime de 30 ml si PVC KG 200 in lungime
de 146 ml.
Se va realiza un un racord la reteaua proiectata in str. Fagaras cu ajutorul unui foraj orizontal in lungime de 15 ml
cu o teava din PVC KG 250 mm in tub de protectie OL 350.
Colectorul de canalizare existent are capacitatea de a prelua si apele uzate de la obiectivul in
discutie.
Se vor realiza 10 camine de canalizare din beton conform STAS 2448-73.
Pentru preluarea apelor pluviale se vor monta 2 guri de scurgere cu sifon si depozit proiectate
conform planului de situatie.

D. EXECUTAREA LUCRRILOR
Recunoasterea terenului
Prima operatiune inainte de inceperea lucrarilor o constituie recunoasterea terenului. Aceasta operatiune da
posibilitatea executantului sa stabileasca conditiile de executie, implicit de organizare a puncvtului de lucru, sa poata sa-si
pregateasca forta de munca prin formatiile de lucru, investitirea cu scule, dispozitive si utilaje, aprovizionarea cu
materiale, stabilirea fluxului de lucru.
Trasarea pe teren
Trasarea pe teren a conductelor si a accesoriilor reprezinta faza determinanta si se va face de catre executant in
prezenta proiectantului si a dirigintelui de santier incheindu-se proces verbal de predare-primire a amplasamentului.
Trasarea propriu-zisa se va face prin materializarea pe teren prin tarusi ( buloane) amplasati pe axul conductei in
punctele caracteristice:
a) la plecare, la cotiri in plan si profil in varfurile de unghi ale acestora;
b) la tangentele de intrare si iesire din curbe
c) in axa caminelor;
d) in punctele caracteristice ale lucrarilor;
e) in punctele de schimbare a diametrului sau tipului de conducta;
f) in punctele cu masive de proba;
g) in punctele de refacere a bransamentelor;
h) in punctele de intersectie cu alte conducte sau retele ( telefonice, gaze,electrice etc.)
i) la sosire punctul terminus de interconectare, legatura.
Fiecare dintre tarusii de ax va avea doi martori amplasati perpendicular pe axa traseului la o distanta care sa-i
asigure impotriva degradarii in timpul executarii lucrarilor de desfacere a sistemului rutier, sapaturi, depozitarea
pamantului si a materialelor , circulatia pe marginea santurilor.
Pe portiuni din 50 in 50 m pe aliniament se planteaza tarusi pe axa traseului. Pentru determinarea adancimii
sapaturii se utilizeaza rigle si cruci de vizoare. Cotele riglelor de vizoare se stabilesc fata de tarusii reper de nivelment
plantati.
Pe teren la executarea studiilor topografice in dreptul fiecarei rigle fiind transmisa cota de nivelment de la sol pe
un tarus.

17

Respectarea intocmai a cotelor de pozare si a pantei conductei prevazute in proiect, reprezinta o regula
importanta pentru a nu se crea intre caminele de golire si de aerisire puncte inalte sau joase intermediare, elemente care
provoaca pungi de aer, diminuand debitul conductei sau golirea incompleta in caz de avarii.
Asigurarea cu fora de munc materiale, scule, dispozitive
Asigurarea cu fora de munc calificat, materiale, scule, dispozitive face parte integrant din operaiunile de
organizare premergtoare executrii lucrrilor.
Organizarea executrii lucrrilor are la baz stabilirea componentei formaiei de lucrtori n sensul utilizrii celor
cu calificare superioar la operaiunile cu un grad ridicat de complexitate avansat i a celor cu calificare medie i
inferioar la operaiunile ce nu cer ndemnare i cunotine speciale.
Pentru ca formaia de s-i poat desfura activitatea n condiii care s permit realizri ct mai ritmice i ct mai
bune, este necesar s se asigure din timp front de lucru, n raport cu numrul de muncitori, asigurarea materialelor,
sculelor, dispozitivelor, utilajelor.
n ceea ce privete asigurarea cu materialele necesare, trebuie s-i ia msuri ca aprovizionarea s se fac n
timp, funcie de ritmul de execuie realizndu-se i un adpost pe postul de lucru, iar materialele aprovizionate s
corespund calitativ prescripiilor din proiect.
Se interzice utilizarea indiferent din ce motive a altor materiale, fr avizul proiectantului i nsuirea efului de
proiect.
Sculele i dispozitivele, inclusiv utilajele necesare diferitelor operaiuni de a fi n bun stare de funcionare pentru
a nu se crea strangulri sau ntreruperi ale activitii.
Aprovizionarea locului de munc cu materialele i semifabricatele sau prefabricatele necesare, se va face la
nceputul sarcinii de lucru n aa fel nct, n cazul unor lucrri cu volum mare s nu se creeze o aglomerare la locul
de munc, inndu-se seama de posibilitile de manipulare a materialelor i sosirea judicioas a spaiului de lucru.
Materialele, sculele i dispozitivele trebuie aezate n imediata apropiere a muncitorului, la nivelul minilor lui,
iar materialele i piesele mici se vor pstra n ldie sau cutii.
Executarea terasamentelor
Terenul natural
Terenul natural reprezint suprafaa terenului la situaia dinaintea de a ncepe operaiile de sptura a
pmntului, dar dup curirea general a locului.
Geomorfologic, amplasamentul este dispus la nivelul terasei inferioare joase a vii Bistria, unitate n care
reprezentative din punct de vedere geologic sunt depunerile sedimentare grosiere de natur aluvionar pietriuri cu
bolovni i nisip interceptabile la adncimi reduse raportate la C.T.N. rareori depind 2,00 C.T.N.
Contractorul este responsabil pentru exactitatea localizrii instalaiilor subterane i va lua toate msurile pentru a
nu le deteriora n timpul execuiei, n caz de necesitate se vor lua msuri de protecie/susinere a acestora pe toat durata
execuiei.
n cazul unor stricciuni ale instalaiilor subterane existente, contractorul va anuna urgent proprietarul acelei
instalaii i va lua msuri de reparare prompt, contractorul suportand toate costurile aferente reparrii acestora.
Dac se ntlnete o instalaie sau orice alt obstacol n lungul traseului conductei proiectate, contractorul va
informa imediat eful de proiect indicndu-i tipul obstacolului, dimensiuni, adncimi, acesta va preciza n timp util msurile
care urmeaz a fi luate.
Executarea spturilor
Spturile pentru pozarea conductelor se vor executa:
d. manual
1. fr sprijiniri
2. cu sprijiniri
e. mecanizat
f. semimecanizat
Spturi manuale fr sprijiniri
Datorit pozrii conductelor pe strzile sau arterele de circulaiei mai mult sau mai puin supuse traficului, implicit,
datorit, numrului mare de conducte subterane existente (conducte ap, gaze, termice, cable electrice, telecomunicaii,
canalizare sau canale termificare) o parte a traseelor impun execuia manual a spturilor.
Spturile manuale se execut cu taluz vertical, cu sprijiniri si obligatoriu cu respectarea normelor de protecia
muncii. Spturile manuale se execut obligatoriu cnd n sol sunt pozate i alte conducte, cable, canale, etc. n aciune,
execuia mecanizat putnd duce la provocarea de avarii sau accidente de munc, pe lng pagubele directe
(distrugerea instalaiilor respective) aprnd i ntreruperi ale serviciului respectiv (electricitate, telefon, gaze, etc.).
Sparea i ndeprtarea pmntului se va face n straturi de 15 20 cm.
Pmntul provenit din sptura trebuie aezat la o distan de cel puin 1,0m fa de marginea pereilor spturii.
Dispunerea materialelor sau a depozitelor de materiale nu se vor aeza fa de marginea de sus a peretelui gropii sau a
traneii la mai puin de 0,75 m.
Spturile mecanizate
Sptura mecanizat a terenului se poate realiza funcie de destinaia lucrrii cu excavatorul, buldozerul, screper
sau greder.
18

n lucrrile de alimentare cu apa, utilajul folosit va fi excavatorul.


Spturile mecanizate vor fi utilizate n cadrul actualului proiect, n zonele de pe traeele unde reeaua este
pozat singular (nu mai exist i alte conducte) de unde pn la alte conducte exist suficient distan, astfel nct
utilizarea acestei tehnologii s nu afecteze gospodria subteran existent.
La executarea mecanizat a lucrrilor de sptur cu perei verticali, acetia se vor consolida cu panouri dinainte
confecionate, care se vor conduce pe msura avansrii lucrrilor.
n timpul lucrului este interzis circulaia sau staionarea lucrtorilor n locul de aciune a utilajului. Distana
minim ntre cea mai proeminent parte a mecanismelor i marginea spturii trebuie s fie de cel puin 1,5 m. funcie de
cota terenului.
La descrcarea pmntului excedentar direct n autovehicule, conducerea cupei dinspre partea dinapoi a
autovehicolului ctre partea din fa, ducndu-se deasupra platformei de ncrcare, la mijloc.
Se va cobor apoi cupa att ct permite descrcarea.
Se interzice trecerea cupei pe deasupra cabinei autovehicolului, descrcarea de la nlime i staionarea pe
autovehicol n momentul descrcrii.
Spturile semimecanizate
Spturile semimecanizate se utilizeaz pe traseele unde sunt cunoscute cotele i adncimile conductelor sau
cablelor.
Dup ndeprtare desfacerea sistemului rutier se poate trece la spturile mecanizate ale traneii sau gropii pn
la 15 20 cm deasupra conductelor sau cablurilor existente.
n continuare pn la cota din proiect sptura se va realiza manual cu sptura sprijiniri respectndu-se
specificaiile cap. C.3.4.2.a.1. i C.3.4.2. a.2.
Limea spturilor
Limea spturilor va fi cea minim necesar n opinia managerului de proiect pentru realizarea lucrrilor.
Sptura anurilor pentru conducte va fi ntotdeauna limitat la dimensiunile aprobate n scris de ctre
Managerul de proiect cu excepia aprobrilor scrise ale Managerului de Proiect, lucrul la fiecare tronson aprobat i
terminat definitiv n conformitate cu cerinele Managerului de proiect naintea nceperii unui nou tronson.
Sigurana spturilor i a construciilor
Contractorul va prevedea toate sprijinirile i susinerile necesare pentru saturarea stabilitii anurilor, a
drumurilor, construciilor adiacente, a conductelor sau cablelor intersectate la sptur.
Umpluturi i compactri manuale
Umpluturi de pmnt
Dup montare, proba la presiune, splarea i dezinfectarea conductelor va trece la realizarea umpluturilor.
Materialul de umplutur plasat lng conducte sau construcii va fi lipsit de bolovani, fragmente de roc cu
dimensiunea mai mare de 50 mm. Restul de umplutur se va realiza cu material selectat din excavaii cu mrimea de
pn la 5 cm. Dup obinerea aprobrii efului de proiect, se poate trece la realizarea umpluturilor ce se vor face pe
pri din lucrare.Nu se va trece la realizarea umpluturilor fr aprobarea efului de proiect.
Compactarea umpluturilor
Contractantul va executa umplutura n straturi de 15 30 cm i le va compacta manual cu maiul de mn dup ce
a fost udat pn se obine gradul de compactare specificat. Dac nu a fost specificat altfel, cerinele de compactare
standard vor fi de 95 % din densitatea maxim a materialului uscat, n conformitate cu STAS 1913/13-83.
Sprijinirile, acolo unde sptura s-a fcut cu sprijiniri, se vor scoate de jos n sus pe msura astuprii acestora cu
pmnt sub supravegherea maistrului.
Numrul de dulapi care se ndeprteaz simultan pe vertical va fi de cel puin trei n terenuri coezive, iar pe
terenuri necoezive cte unul.
n timpul ndeprtrii dulapilor trebuie montate praiuri provizorii la sprijinirile orizontale i cadre de lemn la cele
verticale.
Depozitarea materialului excedentar
Contractorul va transporta i depozita tot materialul excavat care nu mai este necesar pentru realizarea
umpluturilor (pamantul excedentar).
Amplasamentele propuse de contractor pentru transportarea i depozitarea materialelor excavate fie temporar, fie
definitiv, vor trebui aprobate de eful de proiect. Nici un material care ar putea fi reutilizat n lucrri nu va fi excavat de pe
antier fr aprobarea efului de proiect.
Lansarea i asamblarea sau etanarea tuburilor
Cea mai mare parte din elementele constructive ale reelei de distribuie sunt piese prefabricate , astfel nct n
fapt construcia reelelor const n montajul acestor tuburi, armturi, piese de legtur i execuia construciilor accesorii.
Montarea tuburilor din polietilen
- verificarea materialelor din punct de vedere calitativ
- formarea tronsoanelor reduse de 40-60ml pe malul anului i dup o prob preliminar i se lanseaz n an
cu ajutorul frnghiilor , chingilor, trepiedelor, capre, macarale ( n funcie de diametrul conductelor)
- asamblarea tronsoanelor i efectuarea probei generale de rezisten.
Tuburile din PE 80 se livreaz n role de 100 sau 50m, bare de 6-12m de la diametrele peste 110mm.
Asamblrile pot fi: mbinri nedemontabile sau mbinri demontabile.
19

mbinri nedemontabile
mbinri nedemontabile se executa prin :
termofuziune
electrofuziune
Executantul trebuie s aib n dotare dispozitivele i aparatele speciale necesare montrii tuburilor din PE 80 si
PE 100.
Principiul sudurii prin termofuziune
Se folosete pentru asamblarea tuburilor i a racordurilor pieselor speciale de PE cu grosimi similare i indici de
fluiditate compatibili ntre ei (ntre 0,3 i 1,3/10min.)
Tehnica sudurii const ncalzirea suprafeelor de asamblare pn la temperatura de topire, prin intermediul unui
element nclzitor disc sau oglind.
Dupa nlturarea elementului nclzitor extremitile plastifiate se pun n contact i se menin sub presiune pe
durata ciclului de rcire fr aport suplimentar de material. mbinarea este omogen datorit fuziuniimaterialului ntre cele
dou suprafee de contact. Pentru realizarea acestui tip de sudur se folosete un aparat special mai sus menionat.
Echipamentul este alctuit din pomp hidraulic sau pneumatic, paleta nclzit termoreglat, scula pentru
tierea tubului i curtarea sa, generator electric, solvent degresat i ci de rulare pentru teav.
Pentru realizarea n bune condiii a unei mbinri sunt necesare urmtoarele operaii:
- s se pregteasc corect suprafeele (s fie plane i paralele)
- temperaturile realizate pe suprafaa de contact s fie meninute n limita de diferene de maxim 10 0C.
- realizarea cap la cap cu termoelement se face numai cu aparate specializate care permit controlul
temperaturii i valorii presiunii aplicate.
- Temperatura de sudur s fie de 2000 2200C
Fazele tehnologice ale procedeului de sudare cap la cap sunt:
- apropierea elementului nclzitor
- prenclzirea
- ndeprtarea elementului nclzitor
- apropierea capetelor evii i realizarea presiunii de sudare
- sudarea
- rcirea
Sudarea se realizeaz dup un grafic care depinde de caracteristicile geometrice ale materialului i este precizat
de furnizor.
Principiul sudrii prin electrofuziune
Racordurile electrosudabile sunt accesorii fabricate n general prin injecie.
Accesoriile sunt echipate cu un fir conductor electric ( rezisten integrat) n vecintatea suprafeei care dup
asamblare se gsete n contact cu tubul sau racordul. Bornele situate n exteriorul zonei de sudur permit racordarea
acestei rezistene la o surs de energie. Bornele se pun sub tensiune numai dup ce piesele de racord au fost rzuite ,
curate, poziionate corespunztor. Disiparea energiei prin efectul Joule provoac fuziunea celor dou piese asamblate.
Amestecarea intim ntre ele ( materialul tubului i materialul racordului) asigur o etaneitateperfect ntre tub i racord.
Gama de accesorii folosite : teuri, teuri reduse, reducii, coturi, capete flane, flane libere, racorduri tip F1 de
compresiune pentru PN6 i PN10.
Electrofuziunea este o tehnic simpl ce necesit utilizare de materiale specifice. Utilajul este compus:
Rzuitor
Poziionator
Tietor
Rotunjitor
Aparat de sudur
Rzuitorul permite suprimarea stratului de oxid existent pe suprafaa pieselor ce se supun asamblrii. Rzuirea
se face pe toat suprafaa asigurndu-se o profunzime a rzuirii de 0,15mm.
Tietorul trebuie s asigure tierea perpendicular a evii pe ax fr s striveasc tubul. Rotunjitorul
permite
rotunjirea evii atunci cnd aceasta prezint ovalitate.Poziionatorul permite poziionarea tipurilor de racorduri alinierea
tuburilor i pieselor. Aparatul de sudur este livrat cu un generator capabil s furnizeze energia necesar. Sudura poate fi
efectuat n urmtoarele moduri.
Prin reglaj manual al parametrilor ( tensiune, timp, corecia temperaturii).
Prin folosirea unui cod de bar coninnd informaiile necesare de realizare a sudurii
Cu autoreglare ( tensiunea este aplicat la bornele racordului i sudura se oprete automat)
Exist aparate de sudur universale care permit sudarea racoedurilor de mai multe tipuri. Generatorul trebuie
ales pentru a scoate puterea cerut (3Kw/min).
nainte de a se proceda la poziionarea racordurilor ce se sudeaz, suprafeele de sudur se cur cu un tifon
mbibatn solvent degresant ( tricloretan).
La realizarea sudurii racordurilor pe frig, ploaie, pentru protejare este necesar un cortde protecie.
Procedeul de punere n lucrare
20

Jonciunea a 2 tuburi prin electrofuziune poate fi efectuat pe marginea anului sau n tranee.Se taie eava la
lungimea dorit pe ax. Se folosete tietorul ( nu se recomand folosirea unui cuit). Nu se debavureaz marginea
interioar a extremitilor evii. Se anfreneaz uor marginea interioar a extremitilor evii sau racordurilor. Se elimin
toate achiile de la taiere.
Se cur suprafeele de sudur cu tifon mbibat n solvent.
Racorduri cu strngere mecanic
Pentru aceste racorduri montajul se realizeaz dup cum urmeaz:
Se taie evile perpendicular pe axa lor
Se debavureaz tieturile
Se anfreneaz uor extremitile
Se cur cu solvent
Se realizaeaz mbinrile.
mbinri demontabile
de tip hibrid
mecanice
mbinrile de tip hibrid se realizeaz cu ajutorul unui adaptor pentru flan, realizat din polietilen sudat pe eav
e prevzut cu o flan liber, metalic sau din polietilen cu inserie metalic.
Montarea mbinrilor cu flane
mbinarea cu flane permite o montare i o demontare uoar n linie.
Este important ca:
- s se respecte ordinea i cuplul de stingere a buloanelor
- s nu se tracteze tuburile n momentul stingerii buloanelor
Pentru realizarea mbinrii sunt necesare urmtoarele operaii:
- curirea i alinierea flanelor
- poziionarea i introducerea uruburilor
- centrai garnitura ntre proeminenele celor dou flane
- stingerea buloanelor se va realiza treptat n cruce astfel ca presiunea pe garnitura de etanare s se
realizeze uniform pe ntreaga suprafa.
- stingera buloanelor este destinat doar pentru a asigura compresia mbinrii i nu are ca obiect exercitarea
de for de traciune asupra elementelor conductelor.
mbinrile de tip mecanic
Realizeaz simultan fixarea pe tub prin intermediul unor coliere de prindere cu dini antidesfacere i respectiv
etanarea mbinrii, prin comprimarea garniturii elastice. Aceste tipuri de mbinri sunt utilizate pn la diametrul de
100mm n special pentru branamente.
mbinare cu prize cu colier pentru branare
Pentru realizarea branamentelor pe conducte din mase plastice se utilizeaz prize speciale cu colier n diferite
variante constructive cu racordul reticular lateral. Colierul este din semiei strnse pe conduct prin uruburi.
Poziionarea colierelor de branament n planurile de situaie este aproximativ, n funcie de condiiile din teren
poziia lor poate culisa ntr-o parte sa alta.
Executarea construciilor anexe
Cminele de vizitare sunt din beton si se vor sclivisi cu tencuieli speciale Maxeal pentru evitarea eventualelor
exfiltratii.
4.8. Msurarea i decontarea
Stabilirea exact a cantitilor de lucrri executate se va efectua prin msurtori precise, reale, nscrise n caietele
de msurtori ale antierului insusite atat de constructor cat si beneficiar pe baza de semnatura.
Conductele se msoar la metru;
Piesele de legtur se msoar la bucat;
Probele de presiune se msoar la metru inclusiv pisele de legtur i armturilor.
Sistemul de plat al muncitorilor care execut aceste lucrri vor fi n regie sau n acord conform nelegerii ntre
pri.
E. MATERIALE UTILAJE ECHIPAMENTE PUSE N OPER
La realizarea lucrrilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementrilor naionale n
vigoare, precum i legislaiei i standardelor naionale armonizate cu legislaia U.E. ; aceste materiale trebuie s fie n
concordan cu prevederile H.G. nr. 766/1997i a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizrii de materiale
agrementate la execuia lucrrilor.
Conductele de canalizare se vor realiza cu evi P.V.C.-KG .
F. INDICAII GENERALE DE EXECUIE I RECEPIE
Prescripii privind achiziiile pentru produsele ce urmeaz a fi puse n oper
Transport,Marcarea
21

evile din P.V.C trebuie s fie inscripionate descifrabil repetat (cel puin din 1,00m n 1,00 m).
Marcajul conine urmtoarele informaii:
- sigla fabricant
- nr. de ordin al fabricantului
- certificat de calitate a tubului
- clasificare PE utilizare n fabricarea tubului
- aplicaia ( gaz, ap potabil, irigaii, industrie)
- presiune nominal (bar)
- diametru x grosime (mm)
- data fabricaiei
- nr. lot de fabricaie
- originea materiei prime.
Ambalarea
evile sunt livrate n colaci, pe tamburi sau n bare drepte funcie de diametru. Extremitile evilor ambalate pe
tamburi sau colaci trebuie s fie protejate cu dopuri de protecie. Extremitile vor fi debavurate i curate.
Dimensiunile evilor n bare sunt de 6 ; 12m sau la alte dimensiuni la cererea clientului.
Transportul
- n timpul transportului evile trebuie s fie sprijinite pe toat lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor
datorit vibraiilor.
- Tuburile i piesele de legtur cu greutate mai mare se vor manevra cu mijloace ridicate adecvate, manuale sau
scripte montate pe trepied.
- Pentru agare se vor folosi numai crlige speciale acoperite cu o protecie sau chingi late din materiale textile.
- Sunt interzise cablele metalice ce va risca s deterioreze protecia exterioar a conductei
- Transportul tuburilor la locul de montaj se face cu ajutorul mainilor cu platforme.
- Pe antier, tuburile se depoziteaz dea lungul anului pe partea opus aleii unde s-a depus rezultat din
spturi se aeaz la cel puin 75 cm fa de marginea anului cu mufele ntreptate n sensul de montare.
- Se va evita: trrea tuburilor pe sol, cderea tuburilor de pe platforma mainii sau din macara, depozitarea
tuburilor n locuri instabile.
Coborrea tuburilor ntr-un anse va face fr scoaterea sprijinirilor, n an se coboar numai attea tuburi care
pot fi mbinate n ziua respectiv.
Verificarea calitii produselor la aprovizionare.
Produsele trebuie s fie nsoite de doumente specifice:
- Declaraie de conformitate
- Factura de nsoire a mrfii
Toate materialele i produsele sunt livrate de uzina productoare cu certificate de calitate pentru fiecare sortiment
n parte. Se stabilesc exact din extrasele de materiale din proiect cantitile necesare i se face comanda la unitile
furnizoare.
Depozitare
- Depozitarea materialelor i produselor se va face n spaii special amenajate n condiii n care s fir asigurat
buna lor conservare i securitate deplin.
- Depozitarea tuburilor se face pe o platform drept cu asigurarea contra rostogolirii cnd acestea sunt
depozitate n stive.
Indicaii privind punerea n oper a meterialelor
Reelele de canalizare montate n pmnt, sub strzi sau spaii de circulaie a autovehiculelor pot fi montate
respectnd prevederile productorilor referitoare la adncimea de pozare a conductelor. Pozarea conductelor n pmnt
se face sub limita de nghe care pentru zona Bacu este de 0,9m.
Verificri, ncercri, probe
Probarea instalaiilor executate cu evi i fitinguri din PE sau PVC se efectueaz conform standardelor i
reglementrilor tehnice specifice n vigoare (STAS 4163/3, STAS 6819, Normatv C56, I.9 etc.)
Lucrrile de canalizare
se vor supune urmtoarelor verificri i ncercri:
Verificarea actelor i poziionarea conductei n an;
Verificarea executrii mbinrilor;
Verificarea modului de execuie a umpluturilor a cminelor.
naintea punerii n oper
nainte de punerea n oper se fac verificri ale documentelor de nsoire a materialelor, se face verificarea
marcaje,or de pe materiale i se face verificarea vizual a strii materialelor s nu aib deteriorri provocate la
transport.
Dup punerea n oper
Proba conductelor se face nainte de darea n funciune a instalaiilor i poate :
Prob de tronsoane a conductelor ( proba preliminar)
22

Prob de ansamblu a conductelor ( proba final)


Se vor supune la prob numai tronsoanele care ndeplinesc urmtoarele condiii:
au montate toate elementele din proiect
s-a realizat o acoperire parial a conductei, lsndu-se mbinrile libere
s-a fcut o splare a conductelor n vederea curtrii prealabile.
Probarea conductelor se va efectua la presiunea hidraulic prevzut n proiect la circa 2 ore dup realizarea
ultimei suduri.
nainte de efectuarea probei se va verifica:
- concordana lucrrilor executate cu proiectul
- caracteristicile armturilor, robinei, hidrani, goliri, aerisiri
- poziia cminelor echiparea acestora i calitatea execuiei
- calitatea sudurilor i mbinrilor.
Umplerea tronsonului cu ap se face prin punctul cel mai de jos al acestuia dup ce n prealabil s-au deschis
robinetele de aerisire prevzute n punctele nalte i care se vor nchide treptat numai dup ce prin robinetele
respective se evacuez ap fr aer.
Proba de presiune se ncepe dup 15 minute din momentul n care n conduct s-a atins presiunea de prob.
Nu se admit probe de aer.
Realizarea probei de presiune , pentru a da rezultate corecte trebuie efectuate cu respectarea urmtoarelor

condiii:
d) la probele cu ap trebuie s se asigure evacuarea complet a aerului din conduct, odat cu apa, avacuarea
aerului fcndu-se prin tuuri cu robinet, amplasate la partea superioar a capetelor de prob, la captul
amonte al tronsonului care se ncearc;
e) n timpul probelor s se urmreasc cu rigurozitate variaiile de temperatur ale conductei fiind admise
variaii de 2 30C.
f) lungimea tronsoanelor de prob va fi egal cu lungimea tronsoanelor pe strzi proba fcndu-se fr
montarea branamentelor ele fiind supuse la prob doar la proba final.
La reelele de canalizare proba de etaneitate se efectueaz ntre dou cmine consecutive, nainte de execuia
umpluturilor dup ce betonul , chitul sau mortarul puse n oper au ajunsla rezistena proiectat.Tronsonul si caminele
de capat se umplu apoi cu apa pana la nivelul capacului (minimum 1 m deasupra deasupra crestei canalului)si se tin
sub presiune cel putin 20 minute.Pe masura scaderii nivelului, se adauga apa cu un vas etalon. Umplerea cu ap a
canalului se face de la captul aval, aerul evacundu-se pe la captul amonte timp de 24 ore.Cantitatea de apa
adaugata,care reprezinta pierderea pe tronsonul respectiv, nu trebuie sa depaseasca 0,15 l/s la 100 m lungime (in
cazul in care nu se prevad pierderi mai mici in proiect )
.
Abateri admise
Nu se admit pierderi la mbinrile ntre tronsoane.
Pierderile de ap maxim admise la probele de etaneitate la canalele circulare i ovoide sunt conform STAS
3051/68.
La canalele nevizitabile se vor verifica aliniamentele cu oglinzi i pantele prin nivelment.
Se admit tolerane la pante abateri limit 10% fa de panta proiectat.
La cote abateri limit de 5cm fa de cotele proiectate fr a se depi tolerana admis pentru pant.
Nu se admit fisuri vizibile cu ochiul liber.
Probe la faza determinant
Dup efectuare probelor pe tronsoane se efectueaz proba de presiune peansamblu a reelei la presiunea de
funcionare cu branamentele montate i cu robinetele nchise.
Se verific dac debitul transportat este de cel puin 95% din cel prevzut n proiect.
Splarea conductelor
- Conductele , armturile i accesoriile trebuiesc temeinic splate de murdriile rmase din timpul lucrului.
- n aceast operaie, conductele pot fi mprite pe sectoare, conductele se spal cu ap curat, operaia
continundu-se pn cnd apa iese limpede.
F. NORME DE PROTECIA MUNCII, MEDIULUI, PSI
Msuri de protecia muncii
n toate operaiile de execuie a reelelor de canalizare se respect cerinele eseniale referitoare la protecia,
sigurana i igiena muncii.
Conductorii unitilor de execuie precum i reprezentanii beneficiarului care urmresc realizarea lucrrilor, au
obligaia s aplice toate prevederile legale privind protecia muncii in vigoare.
Principalele msuri i aciuni pentru asigurarea proteciei , siguranei i igienei muncii sunt:
Luarea msurilor tehnice i organizatorice pentru asigurarea condiiilor de securitatea muncii;
23

Realizarea instructajelor de protecia muncii ale ntregului personal de exploatare i ntreinere i consemnarea
acestora n fiele individuale sau alte formulare specifice semnate individual;
Controlul aplicrii i respectrii normelor specifice de ctre ntreg personalul;
Verificarea periodic a personalului privind cunoaterea normelor i a msurilor de protecie a muncii;
Pe toat durata execuiei, n lungul conductelor trebuie asigurat o zon de lucru i de protecie. Limea acestor
zone se stabilete funcie de tipul i diametrul conductei i condiiile locale;
n interiorul zonei de lucru i de protecie nu este permis accesul persoanelor i al utilajelor stine de antier.
Zona de protecie se stabilete prin proiect i se msoar din axul conductei.

Instructajul de protecie a muncii la executarea lucrrilor se refer cu prioritate la:


Semnalizarea i supravegherea lucrrilor;
Execuia spturilor i sprijinirea pereilor traneei;
Manevararea materialelor grele manual sau cu utilaje de protecie i de lucru;
Lucrri n spaii nchise: cmine.
Msuri de protecia mediului
Materialele utilizate pentru realizarea reelelor de ap i canalizare sunt:
- tuburi din polietilen nalt desitate
- piese de legtur din polietilen de nalt densitate
- cmine din beton armat turnat monolit sau din elemente prefabricate
Tuburile folosite pentru alimentarea cu ap i canalizare din PE-HD si PVC-KG nu prezint pericol pentru
sntatea oamenilor i pentru mediu.
Materialele folosite la realizarea lucrrilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementrilor
naionale n vigoare , precum i legislaiei i standardelor naionale armonizate cu legislaia U.E.; aceste materiale trebuie
s fie n concordan cu prevederile H.G. nr. 766/1997 i a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizrii de materiale
agrementate la execuia lucrrilor.
n timpul execuiei vor fi afectate de lucrri urmtoarele suprafee:
e) Suprafaa afectat de sptur
Aceast suprafa cuprinde sptura pentru realizarea reelelor care vor avea limea de 0,6m 0,9m.
Sptura se va realiza pe tronsoane de 300 pn la 500m.
f) Suprafaa afectat de umplutura extras pentru realiza rea spturi.
Depozitarea umpluturii se va face pe o singur parte a traneii, partea cealalt fiind necesar pentru depozitarea
i lansarea tuburilor n an.
g) Suprafaa afectat de utilaje i echipamente necesar executrii spturii.
Funcie de gabaritul utilajelor i echipamentelor necesare efecturii se va stabili suprafaa necesar acestora.
h) Suprafaa afectat de punctele de lucru
Aceast suprafa este ocupat de brci , materiale pentru sprijiniri de mal,etc.care reprezint organizarea de
atier. Tuburile necesare executrii reelelor de ap i canalizare vor fi stocate n depozitele executantului i vor fi
transportate n antier n funcie de cantitile corespunztoare tronsonului spat.
Dup realizarea lucrrilor suprafeele de teren afectate de terasamente sau depozitarea materialelor vor fi
adusela forma iniial, pmntul excedentar sau deeuri rezultate din demolri, resturi de materiale vor fi colectate de
ctre constructor i transportate la rampa de gunoi a oraului.
Msuri de PSI
Respectarea reglementrilor de prevenire i stingere a incendiilor , precum i echiparea cu mijloace de prevenire
i stingere a incendiilor sunt obligatorii la execuia reelelor de alimentare cu ap i canalizare , inclusiv n timpul
operaiilor de revizie preventiv, reparaii i remedieri ale avariilor.
Rspunderea pentru prevenirea i stingerea incendiilor revine antreprenorului , precum i antierul care asigur
execuia conductelor.
nainte de executarea unor operaii cu foc deschis ( sudur, lipire cu flacr, topire de materiale izolate,) se face
instructajul personalului care realizaeaz aceste operaii, avnd n vedere prevederile normativului C300 , Normativul de
prevenire i stingere a incendiilor pe durata de execuie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora.
Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis n zonele unde se execut izolaii sau operaii cu substane
inflamabile. Lucrrile de sudur nu se execut n zonele n care se realizeaz vopsitorii sau izolaii .
Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a antierului a carburanilor necesari funcionriiutilajelor.
Utilajele se prezint la program alimentate cu combustibili necesari.
Pentru lucrrile de execuie n spaii nchise ( cmine) , se prevd msurile necesare pentru prevenirea i
stingerea incendiilor n funcie de natura lucrrilor i condiiilor locale .Conductorul formaiei de lucru asigur instruirea
personalului i urmrete permanent respectarea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor.
Tuburile i piesele speciale din poliesteri armai cu fibr de sticl se aprovizioneaz pe antier numai n momentul
punerii acestora n oper.
G. LEGI, NORMATIVE, NORME, PRESCRIPII, INSTRUCIUNI CARE STAU LA BAZA EXPLOATRII
NTREINERII I REPARAIILOR
24

- I 9/1 96
- GP 043
- NP 084 03
- NP 107 04
- NP 032 1999
- NP 088 03
- NP 089 03

Normativ pentru exploatarea instalaiilor sanitare;


Ghid privind proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare
utiliznd conducte din P.V.C., polietilen i polipropilen;
Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor sanitare i a sistemelor de
alimentare cu ap i canalizare utiliznd conducte din mase plastice;
Nprmativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti;
Nprmativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti
treapta mecanic;
Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti
Partea I treapta biologic;
Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate oreneti
Partea III; staii de epurare de capacitate mic (5 < Q 50 l/s) i foarte mic
(Q 5 l/s).

1.9.3 Instalatii electrice retele de iluminat public stradal:


1. MODUL DE REALIZARE AL LUCRARILOR
1.1. Conditii tehnice
1.1.1. Coexistenta cu alte instalatii
- LES de joasa tensiune proiectata se va realiza cu cablu de tip CyAby 4x16mmp ;
- cablul de joasa tensiune va fi pozat in profil tip M.
La pozarea cablurilor in pamant s-au respectat distantele fata de instalatiile edilitare in conformitate cu NTE
007/08/00 si anume:
in plan orizontal:
- apa si canalizare: 0.5 m;
- cladiri si fundatii: 0.6 m ;
- canal termic cu abur: 1.5 m;
- canal termic cu apa fierbinte: 0.5 m;
- conducte de gaze: 0.6 m, iar la cabluri protejate in tuburi distanta va fi de 1.5-2 m in functie de
presiunea gazului
- drumuri: 1 m.
in plan vertical:
- apa si canalizare:0.25 m;
- canal termic cu abur: 0.5 m;
- canal termic cu apa fierbinte: 0.2 m;
- conducte de gaze: 0.25 m;
- drumuri: 1 m.
Constructia LES j.t implica reglementari care trebuiesc respectate la apropierea sau intersectia fata de alte
instalatii.
Proiectarea retelelor electrice s-a facut cu respectarea STAS-urilor si normativelor in vigoare, asigurandu-se
conditiile de distanta fata de cladiri si instalatii.
1.1.2. Coexistenta cu retelele de telecomunicatii si cabluri de energie
Pozarea cablului, in cazul intersectiei cu cabluri de energie sau cablu LTc, se va face cu respectarea NTE
007/08/00, respectiv STAS 6290/2004, in urmatoarele conditii:
- protejarea in tub PVC a cablului de energie electrica pe o lungime de 0.5m de o parte si alta a intersectiei.
- reducerea/marirea adancimii de pozare (pe portiunea intresectiei) pentru respectarea distentei de 0,25m intre cablul de
0.4kV si celelalte cabluri(de energie electrica sau de telecomunicatii).
In cazul paralelismului distanta minima pe orizontala intre cablul de energie si cablurile de telecomunicatii va fi de
0.5m, respectiv intre cablurile de energie va fi de 0.07m conform NTE 007/08/00.
1.1.3. Alimentarea cu energie electrica i msura energiei electrice consumate
Soluia adoptat pentru alimentarea cu energie electrica este urmatoarea :
- pe peretele exterior PT Cz nr. 354 se va monta un BMPT 25A alimentat din acest post, echipat cu un contor ce va fi
furnizat de catre S.C. E-ON MOLDOVA S.A., conform unui aviz tehnic de racordare ;
- de la stalpul de iluminat stradal cel mai apropiat ca distanta de PT Cz nr. 354, se va prelua in LES 0,4kV AcyAby
3x16mmp comanda centralizata de aprindere a iluminatului public.
25

- din BMPT 25A se va pleca, prin intermediul unui contactor trifazat 25A cu bobina de actionare la 220V, cu LES
0,4kV CyAby 4x16mmp spre iluminatul public din zona.
1.1.4.Coexistenta LES J.T cu conducte de apa
Vor fi respectate:
- distanta minima pe verticala intre cablul de energie de j.t si conducta de apa : 0,25m.
- distanta minima pe orizontala intre cablul de energie de j.t si conducta de apa : 0,5m.
Se va asigura distanta minima dintre cablurile de energie si fundatia cladirilor de 0,6m si se va proteja cablul in
tuburi in cazul apropierii la mai putin de 1m de axul arborilor.
Pentru a se preveni orice risc privind deteriorarea si provocarea de deranjamente in celelalte instalatii existente in
zona, sapatura pentru canalizare se va realiza manual in zonele de intersectii cu celelalte instalatii si se va cere asistenta
tehnica de la beneficiarii respectivelor instalatii.
1.1.5.Masuri de protectie a instalatiilor impotriva tensiunii de atingere si de pas
Legarea la pamant a conductoarelor de protectie si a invelisurilor metalice ale cablurilor(cu asigurarea
continuitatilor pe traseu), precum si a constructiilor metalice de sustinere se va face conform STAS 12604.
Pozarea cablurilor se va face dupa ce sunt montate si zincate toate constructiile metalice si sunt executate
legaturile la pamant.
Ecranele metalice se vor lega intre ele si la pamant la ambele capete.
1.2. Date de calcul pentru dimensionare
Retelele electrice de distributie de medie tensiune si joasa tensiune se dimensioneaza din punct de vedere
electric conform normativului PE 132/2003 .
In urma calculului abaterilor de tensiune si pierderilor de putere, utilizand date din masuratorile de sarcina si
tensiune puse la dispozitie de beneficiar si puterile de calcul determinate conform PE 132/2003 pentru consumatorii
existenti, cat si perspectiva de dezvoltare urbana, a rezultat sectiunea conductorului de j.t. de 16mmp.
Retelele de joasa tensiune au fost dimensionate corespunzator valorii tensiunii de 400/230 V in concordanta cu
parametrii transformatoarelor de jt, cu SR-EN 50160/98 si cu recomandarile CEI.
1.3.Planuri care stau la baza lucrarii
In proiectul tehnic sunt cuprinse urmatoarele planuri de baza pentru realizarea lucrarilor :
I1 Retele de iluminat public stradal Ansamblu ANL Bucegi IIIA;
I2 Detalii de executie.
2. CERINTE TEHNICE
2.1. Cerinte tehnice pentru principalele materiale si echipamente de montaj
Toate materialele si echipamentele din aceasta documentatie, necesare realizarii fizic in teren a lucrarilor vor fi noi
si omologate.
Acest subcapitol se refera la :
accesorii ;
cabluri de joasa tensiune;
echipamente electrice.
Cablurile de energie electrica de joasa tensiune vor fi montate astfel incat sa fie respectate conditiile de pozare
specificate in prescriptia NTE 007/08/00
2.2. Conditii privind respectarea standardelor pentru materiale
Caracteristicile tehnice ale principalelor materiale si echipamente se regasesc in fisele tehnice (anexate) .
2.3. Conditii de calitate a executiei si montajului
Executantul lucrarii va fi atestat ANRE pentru lucrari in instalatii electrice de felul celor proiectate conform
Regulamentului de atestare a agentilor economici si va prezenta beneficiarului toate certificatele de calitate si declaratiile
de conformitate cu cerintele in vigoare pentru materialele si echipamentele utilizate.
Pe intregul parcurs al executiei lucrarilor se vor respecta prevederile cartilor tehnice, manualelor si instructiunilor
de montaj ale materialelor.
Toate lucrarile se vor executa pe baza autorizatiei de lucru, aprobata de beneficiarul lucrarii, respectandu-se
programul de executie al lucrarilor.
26

Se vor respecta urmatoarele fise tehnologice si prescriptii in vigoare :


I7-2002 - Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu tensiuni pn la 1000 V C.a. i
GP 052-2000 - Ghid pentru instalaii electrice cu tensiuni pn la 1000 C.a. i 1500 V.C.c.
I20 - 2000
- Normativ pentru proiectarea i execuia instalaiilor de protecie mpotriva trsnetelor.
PE-107 -95 - Normativ privind proiectare i executarea reelelor de cabluri electrice.
PE-116/94 - Normativ de ncercare i msurtori la echipamente i instalaii electrice.

1500 C.c.

3.DESCRIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR


3.1.Demontare
Lucrarile de demontare vor putea incepe numai dupa ce linia electrica a fost scoasa de sub tensiune, a fost
realizata separarea vizibila si sigura de toate sursele de tensiune si a fost legata la pamant si in scurtcircuit.
Pentru demontare s-au intocmit devize separate pe articole, anexate prezentei documentatii, prevazandu-se
transportul materialelor demontate.
Se vor demonta :
- stlpi de iluminat public stradal din beton 6 buc.
3.2. Canalizare LES j.t. proiectata
Cablurile de joasa tensiune se vor poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.85 m intre doua straturi de nisip
de circa 5 si 15 cm, peste care se pune un dispozitiv avertizor (benzi avertizoare si/sau placi avertizoare) si pamant
rezultat din sapatura (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).
Acolo unde cablul de joasa tensiune va subtraversa parti carosabile, acesta va fi protejat in tub PVC incastrat in
pat de beton, iar umplerea santului se va face cu balast.
Pe perioada lucrarilor se va asigura siguranta circulatiei, iar dupa terminarea lucrarilor se vor reface zonele
afectate de lucrari. Inainte de inceperea sapaturilor se vor executa sapaturi de sondaj numai in prezenta delegatului
unitatii de exploatare pentru determinarea pozitiei cablelor existente. Sapaturile de sondaj se vor executa perpendicular
pe traseul cablului la dimensiunea de 0.5 m si la adincimea de 1 m in punctele de schimbare a directiei. Pe toata
lungimea de cablu nou pozat se vor pune etichete de identificare confectionate din material plastic si vor avea inscrise pe
ele:
-tensiunea;
-tip cablu, de exemplu: CyAby 4x16mmp;
-traseul acestuia, cu menionarea punctului de plecare i a punctului de final;
-anul de pozare ;
Etichetele se vor monta din 10 n 10 m.
3.3. Alimentarea cu energie electrica si masurarea energiei electrice
Soluia adoptat pentru alimentarea cu energie electrica este urmatoarea :
- pe peretele exterior PT Cz nr. 354 se va monta un BMPT 25A alimentat din acest post, echipat cu un contor ce va fi
furnizat de catre S.C. E-ON MOLDOVA S.A., conform unui aviz tehnic de racordare ;
- de la stalpul de iluminat stradal cel mai apropiat ca distanta de PT Cz nr. 354, se va prelua in LES 0,4kV AcyAby
3x16mmp comanda centralizata de aprindere a iluminatului public.
- din BMPT 25A se va pleca, prin intermediul unui contactor trifazat 25A cu bobina de actionare la 220V, cu LES
0,4kV CyAby 4x16mmp spre iluminatul public din zona.

3.4. Ordinea de execuie a lucrrilor


27

Executarea lucrarilor se va face in ordinea descrisa in programul de executie, prezentat in Proiectul Tehnic,
anexat documentatiei. Ordinea de execuie a lucrarilor este urmtoarea:
- executare LES0,4kV CyAby 4x16mmp;
- amplasare stalpi de iluminat si echiparea acestora;
- amplasare BMPT;
- probe functionale.
4. PROBE SI VERIFICARI ALE LUCRARII
Executantul lucrarii va efectua toate probele si verificarile pe santier a instalatiilor, lucrarilor, materialelor, aferente
acestui caiet de sarcini.
Executantul va asigura echipamentul si personalul specializat, necesar executarii probelor si verificarilor pe
santier, incluzand aducerea, instalarea, conectarea si deconectarea instrumentelor de testare, precum si activitatea de
inregistrare a rezultatelor obtinute.
Testele pentru PIF se vor efectua de catre executant pe baza PE 003/79 ,de comun acord cu beneficiarul
investitiei .
Se vor executa urmatoarele probe si verificari in conformitate cu PE 003/79 :
21.A-1
22.A.- 1
22. A- 2

Verificarea calitatii betoanelor de fundatii (cote, amplasamente)


Verificarea traseului cablului si a amenajarii acestuia (adancime, traseu,
paralelisme, intersectii)
Masurarea rezistentei de izolatie a cablului

22. B- 4

Proba complexa a cablului (incercarea cu tensiune marita)

22. C- 1

Masurarea rezistentei de dispersie la prize de pamant

22A-3

Verificare amplasare si functionare a corpurilor de iluminat


Verificari si probe la PIF
Receptie finala

5.INCADRAREA IN NORMELE SI NORMATIVELE TEHNICE


Lucrarile proiectate se vor realiza tinand cont de prevederile urmatoarelor prescriptii si norme:
-NTE 007/08/00 ,, Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;
-PE 132/03 ,, Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;
-PE-003/79 Modificarea 1(1984) ,,Nomenclator de probe privind montajul,punerea in functiune si darea in exploatare a
instalatiilor energetice;
-Ordonanta nr.195/2005 privind protectia mediului;
-Legea nr.13/2007 a energiei electrice;
-1RE-Ip 30/2004
Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant.
6. CONDITII DE RECEPTIE
Executia si receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu cerintele legale in vigoare care se regasesc in
contract, proceduri, metodologii de lucru, prescriptii in vigoare.
Lucrarile se vor realiza in conformitate cu programul de executie a lucrarilor.
La terminarea lucrarilor de executie, contractantul va notifica beneficiarului ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei.
In cazul in care se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi remediate in termenele stabilite. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a contractantului, beneficiarul va convoca
comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor conform proiectului, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatarile facute, beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
7. MANAGEMENTUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA.MASURI P.S.I.
La elaborarea documentatiei s-au respectat cerintele impuse prin OHSAS 18001:2004, Legea nr. 319 din 14 iulie
2006 a securitatii si sanatatii in munca si HG 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utiliuzarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
7.1. PLANUL DE SANATATE SI SECURITATE
28

7.1.1. Principalele riscuri care pot aparea si lucrarile care pot prezenta riscuri
Principalele riscuri care pot sa apara la executarea lucrarilor, exploatarea sau mentinerea instalatiilor electrice
sunt :
- Riscul electric;
- Electrocutari sau arsuri prin atingerea directa :atingerea unui element, aflat normal sub tensiune,datorita unei
apropieri inadmisibile,izolari sau ingradiri necorespunzatoare ;
- Electrocutari sau arsuri prin atingerea indirecta :atingerea unui element (carcasa sau element de sustinere)intrat
accidental sub tensiune datorita unui defect de izolatie,ruperi si caderi de conductoare,etc ;
- Riscul caderii de la inaltime este destul de frecvent in cazul lucrarilor de instalatii electrice ;
- Riscul mecanic- strivire, intepare, lovire ;
- Riscul imbolnavirilor dorsolombare datorita ridicarii maselor in conditii necorespunzatoare;
- Riscul accidentelor de circulatie;
- Riscul alunecarii.
Lucrarile care ce trebuesc realizate si care prezinta riscuri pentru securitate si sanatate sunt:
* transportul materialelor si a lucratorilor la santier;
* saparea santului pentru montarea cablului;
* manipularea tamburilor pentru montarea cablului in sant ;
* montarea conductoarelor pe stilpi.;
* manipularea manuala a tuturor materialelor grele sau usoare ;
7.1.2.Masuri specifice de securitate in munca
In scopul prevenirii riscurilor profesionale si protectiei lucratorilor, la elaborarea prezentului proiect si la executia
instalatiilor electrice ,se vor respecta urmatoarele:
- H.G. 300 /2006 masuri SSM in santierele temporare;
- Masuri de protectia muncii colective si individuale la executarea lucrarilor in LES 0,4kV ;
- Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca electricenii care desfasoara activitatea in instalatiile electrice ;
- Executarea lucrarilor in instalatiile electrice de exploatare de personal delegat ;
- Masuri tehnice de protectia muncii colective si individuale la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din
exploatare cu scoaterea acestora de sub tensiune ;
- Executarea lucrarilor pe baza autorizatiei de lucru ;
- Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mediul de munca din punct de vedere al protectiei muncii la
montaj ;
7.1.3.Masuri pentru perioada de executie
Executarea si exploatarea lucrarilor prevazute in proiect nu necesita dotarea cu mijloace suplimentare de
protectie. De asemenea se vor respecta toate prescriptiile in vigoare, care garanteaza securitatea muncii la lucrarile de
constructii si montaj electroenergetice.
Intrucat lucrarile prevazute se vor executa in instalatii electrice din exploatare, masurile tehnice pentru
executarea lucrarilor se realizeaza in conformitate cu normativele in vigoare. Admiterea la lucru a echipelor se va face pe
baza autorizatiei de lucru.
La inceperea lucrarilor, executantul va verifica daca prevederile proiectului corespund cu situatia din teren la data
respectiva si in caz de neconcordanta va solicita sprijinul unitatii de proiectare.
In timpul executiei lucrarii, la toate lucrarile in instalatiile existente si in apropierea acestora se va lucra cu reteaua
scoasa de sub tensiune, se va verifica lipsa tensiunii si se vor lega instalatiile la pamint si in scurtcircuit, realizandu-se
zona de lucru, conform normelor in vigoare.Toti muncitorii vor purta obligatoriu echipamentul de lucru si protectie
corespunzator locului de munca.
In zonele locuite, de-a lungul cailor de circulatie la executarea lucrarilor eful de echipa va lua masuri atat pentru
evitarea accidentarii pietonilor sau autovehiculelor cat si pentru evitarea accidentarii muncitorilor de catre vehicule. Se vor
lua urmatoarele masuri:
- zona in care se va lucra va fi delimitata si imprejmuita ;
- se vor instala placute avertizoare ;
- racordarea instalatiilor noi la cele existente se va face numai dupa ce instalatiile existente au fost scoase de sub
tensiune si s-a verificat lipsa acesteia ;
-se vor lua masuri pentru evitarea pericolelor de natura nonelectrica.
Utilajele, uneltele, sculele, aparatele de masura trebuie sa fie verificate conform normativelor.Intregul personal
angajat la executarea lucrarilor trebuie sa fie instruit si verificat asupra cunostintelor de protectia muncii,in general si la
locul de munca, in special.
Echipamentele electrice de joasa tensiune montate in cadrul lucrarii vor indeplini cerintele esentiale de securitate
prevazute in Anexa 1A HG 457/2003,privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa
tensiune.
7.1.4. Masuri pentru perioada de punere in functiune
29

Inainte de efectuarea tuturor lucrarilor de incercare se va controla daca toate lucrarile au fost terminate si oamenii
evacuati de la locul de munca. Pentru intreaga perioada de punere in functiune si exploatare de proba se intocmeste de
catre unitatea de exploatare si constructor un grafic desfasurator pe parti a lucrarii cu precizarea tuturor operatiilor,
masuratorilor de protectia muncii si a probelor ce se efectueaza.
In perioada de punere in functiune si exploatare de proba raspund pentru aplicarea normelor de protectia muncii,
comisiile indicate in regulamentul de exploatare.
Verificarile se vor realiza in conformitate cu fisele tehnologice si cu instructiunile fabricantului, precum si cu
prevederile cuprinse in PE 003/79.
7.1.5.Masuri pentru reducerea si eliminarea riscurillor pe perioada de exploatare
Prezenta documentatie a fost intocmita cu respectarea distantelor prescrise intre elementele ce vor fi sub
tensiune in regim normal de functionare si celor din apropiere, lucru care asigura protectia necesara in exploatare .
Principalele masuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor electrice sunt :
* instalatiile sau echipamentele vor fi exploatate, intretinute, reparate si puse sub tensiune de catre personal
calificat in meseria de electrician, autorizat din punct de vedere al securitatii muncii. Operatorul de distributie dispune de
resursa umana pregatita din punct de vedere tehnic si al securitatii si sanatatii in munca pentru exploatarea obiectivului
proiectat.
* pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa se vor aplica masuri tehnice ct si organizatorice,
conform HG nr.1146/2006.
Lucrarile la instalatiile, utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energie electrica interventiile sunt
permise numai in baza urmatoarelor forme de lucru :
a) autorizatie de lucru scrisa (AL) ;
b) instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM) ;
c) atributii de serviciu (AS) ;
d) dispozitii verbale (DV) ;
e) procese verbale (PV) ;
f) obligatii de serviciu (OS) ;
g) propria raspundere (PR).
Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri
tehnice (conf. HG.nr.1146/2006), fiind interzise inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri
organizatorice.
7.2. Masuri de prevenire si stingere a incendiilor
10.7.2.1. Pericole de incendiu avute in vedere
scurtcircuite electrice in apropierea unor materiale combustibile ;
flacara deschisa sau surse de caldura manipulate incorect, urmate de aprinderea sau explozia unor materiale
inflamabile.
7.1.2. Masuri P.S.I. avute in vedere la realizarea lucrarii
Lucrarile proiectate respecta normele P.S.I. in vigoare. Aceste lucrari nu modifica dotarile determinate de normele
P.S.I. Materialele tehnice si produsele pentru stingerea incendiilor se vor afla in dotarea echipelor de intretinere si
exploatare, instalatiile proiectate nu este cazul sa fie dotate separat cu mijloace P.S.I.
Pentru inlaturarea pericolului de incendiu, este interzisa folosirea materialelor combustibile. Este interzisa
folosirea flacarii in zona cablurilor si conductoarelor.
Personalul care participa direct la operatiunile de stingere va utiliza, dupa caz, masti de fum si de gaze, aparate
autonome de respirat, manusi si cizme electroizolante, mijloace de iluminat, corzi de salvare.
8. MANAGEMENTUL CALITATII
Proiectul a fost elaborat, verificat si aprobat de personal calificat.
Sunt precizate documentatiile aplicabile, normele, standardele care stau la baza intocmirii proiectului si a stabilirii
solutiei tehnice.
In cadrul acestui proiect, pentru asigurarea calitatii, sunt respectate cerintele impuse prin SR EN ISO 9001/2001,
in principal capitolele 7.2. Controlul proiectarii si 4.2. Controlul documentelor si al datelor.
rmarirea calitatii lucrarilor se va face pentru fiecare categorie de lucrare, in conformitate cu cele prezentate in caietele
de sarcini si in Listele cu cantitati de lucrari, pe baza unui program de asigurare a calitatii, intocmit de executant si aprobat
de beneficiarul investitiei.
9. MANAGEMENTUL DE MEDIU
Lucrarea respecta prevederile Ordonantei nr.195/2005 privind protectia mediului si Ordinul 860/2002-Procedura
de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu-, asigura conditii de siguranta si eficienta in
toate fazele ciclului de viata, pe toata perioada de viata a instalatiei.
Proiectul a fost elaborat, verificat si aprobat de personal calificat, conform managementului de mediu impus prin
SR EN ISO 14001/2005-Sisteme de management de mediu.Specificatii si ghid de utilizare.
30

Procesul de proiectare nu are un impact negativ asupra mediului, ci imbunatateste conditiile de mediu prin solutia
aleasa. Echipamentele prevazute in lucrare au fost alese astfel incat pe toata durata de viata a instalatiei sa nu aiba
impact negativ asupra mediului. Documentatia nu necesita deci un studiu de impact asupra mediului.
Prin grija constructorului pe toata durata de executie a lucrarilor, materialele vor fi depozitate in locuri special
amenajate astfel incat influentele asupra mediului sa fie minime, iar la terminarea lucrarilor terenul se va curata si
amenaja aducandu-se la starea initiala. Materialele rezultate din demontari vor fi transportate de catre constructor la
sediul beneficiarului.
Suprafata terenului pe care s-au executat sapaturi se va amenaja astfel incat sa se incadreze in relieful general
inconjurator,sa nu prezinte obstacole la scurgerea apelor si sa nu constituie locuri propice stagnarii lor.
Toate solutiile si tehnologiile adoptate vor fi moderne si nepoluante.
9.1. Gospodarirea deseurilor
Prin executarea lucrarilor proiectate nu se produc deseuri periculoase. Gestionarea (colectarea, transportul si
eliminarea) deseurilor si ambalajelor rezultate se va face prin grija beneficiarului si constructorului, conform legislatiei in
vigoare :
- Ordonanta nr.195/2005 privind protectia mediului
-Legea nr.465/2001 pentru aprobarea OUG NR.16/2001 privind gestionarea deseurilor;
-Legea nr.426/2001 pentru aprobarea OUG nr.78/2001 privind regimul deseurilor;
-HG nr.856/2002 cuprinzand lista deseurilor.
1.9.4. Lucrari de drumuri -- NCADRARE TROTUARE CU BORDURI,EXECUIA TROTUARELOR
1. Obiect i domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini privete ncadrarea trotuarelor cu borduri prefabricate din beton i a spaiilor verzi din cadrul
trotuarelor cu borduri mici din beton, ngropate.
Caietul de sarcini se aplic la lucrrile de construcie a strzilor noi i la lucrrile de modernizare a strzilor
existente.
Bordurile utilizate la ncadrarea trotuarelor i a spaiilor verzi sunt prefabricate din beton simplu conform STAS
1139, utilizndu-se dou tipuri:
Tip A, utilizate la trotuarele adiacente prii carosabile, precum i la ncadrarea prii carosabile a strzii cu
borduri denivelate;
Tip B, utilizate ca borduri ngropate la marginea spaiilor verzi pentru limitarea lor fa de trotuarele adiacente.
Notare
Bordurile se noteaz, indicnd n ordine tipul, mrimea, lungimea, varianta, modul de prelucrare a feelor,
culoarea i modelul, standardul (exemplu: bordura A1 x 1000 / I / nefinisat STAS 1139).
2. Condiii tehnice de calitate
Forma i dimensiunile (mm)
Forma i dimensiunile celor dou tipuri de borduri utilizate se prezint n

tabelul 1.
Tabelul 1

Tip
bo
rd
ur

Mrimea

Lime
b2

nlime
h5

200

250

P
I

600
300

300
300

100

150

Lungime
l5
1000;
330
400
600
750
500

Pant
n2
4
-

Caracteristici fizice
Caracteristicile fizice se adopt n conformitate cu cele prevzute n STAS 1139 i se prezint n tabelul 2.

Caracterisitca
Rezistena la ncovoiere (N/mm2) (valori
minime)
Tip A

Tabelul 2
Condiii de admisibilitate
5,0
31

Tip B
Clasa betonului

4,0
C 18/22,5 (BC 22,5)
Dup ncercare s nu apar fisuri
sau tirbituri la nici o bordur de
prob

Rezistena la nghe-dezghe
Uzura cu nisip normal monogranular, mm,
maxim

1,3

Aspect
Condiiile de aspect sunt prezentate n tabelul 3.
Tabelul 3
Condiia de aspect
Culoarea
Abatere de la planeitate (sgeata
maxim) a feelor vzute, mm/m, maxim
Deformri la feele vzute mai mari de 2
mm
Abatere de la unghiul de 90, mm/m
(grade) maxim
tirbituri, milimetri, maxim:
- lungime
- adncime

Condiii de admisibilitate
Uniform pe aceeai bordur i cu mici
diferene de nuan ntre bordurile din acelai
lot
3
Nu se admit
3 (010')
3
2
la 25% din lot. La muchiile rotunjite nu se admit
tirbituri

Materiale
2.4.1. Ciment
Se va utiliza ciment Portland compozit tip II/B-M, SR 1500.
2.4.2. Agregatele de balastier cu granulaia 0..25 mm (STAS 1667-76) i/sau agregate concasate din roci dure
conform SR 667.
Caracteristicile materialelor componente i ale betoanelor se verific conform instruciunilor cuprinse n
Normativul NE 012/99. Bordurile se monteaz pe o fundaie C8/10 (BC 10) cu urmtoarele dimensiuni:
o pentru bordurile tip A 15 x 30 cm;
o pentru bordurile tip B 10 x 20 cm;
3. Reguli pentru verificarea calitii bordurilor
Verificarea calitii se face pe loturi a 3000 buci, de aceeai dimensiuni, format, variant i finisare prin:
o verificri de lot;
o verificri periodice;
Verificrile de lot constau din verificarea formei, a dimensiunilor i a aspectului.
Verificrile periodice se fac semestrial pe unul din loturile supuse verificrilor de lot i constau din:
o verificarea rezistenei la ncovoiere pe minim 3 buci bordur;
o verificarea clasei de beton pe minim 3 epruvete la fiecare 50 mc beton cu aceeai compoziie;
o verificarea rezistenei la nghe-dezghe pe minim 3 buci bordur;
o verificarea uzurii pe minim 3 epruvete.
Volumul lotului i al eantionului, precum i modul de acceptare sau respingere al lotului sunt conform STAS
3160/2-84. Lotul respins poate fi prezentat la o nou verificare numai dup o sortare bucat cu bucat.
Verificrile periodice (cu excepia clasei betonului) se efectueaz pe probe alese aleatoriu, din eantion sau din lot
i care corespund verificrii dimensionale i de aspect.
Metodele de verificare cuprind modul de realizare a verificrii formei i dimensiunilor, a aspectului, determinarea
rezistenei la ncovoiere, verificarea clasei de beton i determinarea uzurii conform STAS 1139-87.
4. Reguli privind realizarea ncadrrilor n cazul modernizrii strzilor
n cazul modernizrii strzilor i a execuiei ranforsrilor sistemului rutier pe partea carosabil, n marea
majoritatea cazurilor este necesar ridicarea cotei bordurilor i a trotuarelor cu o nlime h, mai mare sau egal cu
grosimea straturilor de ranforsare. Acest lucru este necesar pentru asigurarea denivelrii trotuarelor cu cel puin 15 cm. n
acest caz execuia efectiv a ridicrii la noua cot cuprinde urmtoarele lucrri:
- demontarea bordurilor vechi;
- distrugerea vechii fundaii a bordurilor existente pentru a putea monta noua fundaie;
32

aternerea noi fundaii la dimensiunile i la cotele necesare;


pozarea noilor borduri la cota necesar, asigurnd respectarea dimensiunilor prii carosabile;
verificarea cotelor bordurilor (la fiecare element de bordur) precum i a diferenei de nivel fa de stratul suport al
ranforsrii care trebuie s rezulte:
h 15 + h (cm)
unde h reprezint grosimea straturilor de ranforsare.
-

5. Execuia trotuarelor din beton de ciment


Trotuarele se vor realiza conform proiectului tehnic i detaliilor de execuie; betonul utilizat va fi tip C 16/20.
5.1. Materiale utilizate
5.1.1. Cimenturi
La prepararea betoanelor se vor folosi cimenturi tip IA sau IIA (SR 1500 sau Normativul NE 012/99).
Cimentul se livreaz n saci de hrtie sau n vrac transportat n vehicule rutiere, vagoane de cale ferat, nsoit de
documentele de certificare a calitii.
Durata de depozitare a cimentului nu va depi 60 de zile de la data expedierii de ctre productor.
Controlul calitii cimentului se face obligatoriu:
- la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate;
- nainte de utilizare, de ctre un laborator autorizat.
5.1.2. Agregate
Pentru prepararea betonului C16/20 se folosesc agregate de balastier sorturile 0/4, 4/8,8/16, 16/25 conform
STAS 1667, STAS 662 i SR 667.
Agregatele nu trebuie s fie contaminate cu alte materiale n timpul transportului sau depozitrii.
Depozitarea agregatelor se va face pe sorturi, pe platforme betonate avnd pante i rigole de evacuare a apelor.
Controlul calitii agregatelor se face n conformitate cu STAS 4606.
5.1.3. Apa
Apa de amestecare utilizat la prepararea betoanelor trebuie s provin din reeaua public sau din alt surs,
dar n acest ultim caz trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute n STAS 790.
5.2. Prepararea i transportul betonului
Prepararea betonului C 16/20 se va face conform reetei elaborate de un laborator autorizat.
Dozarea materialelor se va face prin cntrire. La dozarea materialelor componente ale betonului se admit
urmtoare abateri:
- pentru agregate: 3%;
- pentru ciment i ap: 2%.
Transportul betonului se va face cu autoagitatoare. La descrcare se vor lua msuri pentru evitarea segregrii
betonului.
5.3. Cofraje
Cofrajele vor fi din scnduri sau dulapi, mbinate la nivel i alturat n mod convenabil, denivelarea maxim
admis ntre dou scnduri alturate este de 3 mm.
5.4. Punerea n oper a betonului
Betoanele preparate i transportate conform punctului 5.2. trebuie puse n oper nainte de a ncepe priza.
Betonul trebuie ferit de segregri n momentul punerii n oper. Dup ce a fost pus n cofraje se va vibra i se va
proteja pn la ntrire de aciunea agenilor atmosferici (raze solare, vnt, ploaie, nghe, etc.).
La distane de 6 m se vor prevedea rosturi de contracie care dup ntrirea betonului se vor colmata cu mastic
bituminos. Totodat timp de 7 zile betonul se stropi cu ap. Durata i numrul de stropiri vor fi stabilite de eful punctului
de lucru.
Toleranele la lucrrile executate din beton sunt n conformitate cu prevederile din tabelul 4.

Dimensiuni (m)
<1,0
1,0...10,0
>10

Tabelul 4
Tolerane (mm)
5
20
30

5.5. Controlul de calitate i recepie a lucrrilor


5.5.1. Pentru obinerea unor lucrri de calitate se va proceda la efectuarea urmtoarelor ncercri:
a) ncercri preliminare de informare ce cuprind studii de compoziie a betoanelor; ncercrile pe agregate, pe
cimenturile utilizate fiind efectuate naintea nceperii fabricrii betoanelor;
b) ncercri de control de calitate ce sunt efectuate n cursul execuiei lucrrilor n condiiile prevzute de tabelul 5;
33

c) ncercri de control de recepie ce se efectueaz fie n timpul execuiei, fie la sfritul execuiei uneia din fazele
lucrrii, fie n momentul recepiei provizorii a lucrrii n condiiile prevzute de tabelul 5.
Tabelul 5
Denumirea lucrrii

Natura ncercrii

Betoane de clas > C


8/10 (BC 10)

ncercarea de plasticitate

Categoria
de control
a
b
x

ncercri la compresiune

Execuia
din beton

Controlul dimensiunilor
ncadrrii n toleran

trotuarului

Frecvena
c
x

O prob la 50 mc turnai

5.5.2. Recepia lucrrilor


Recepia preliminar
La terminarea lucrrilor sau a unor pri din aceasta se va efectua recepia preliminar verificndu-se:
- concordana cu prevederile prezentului caiet de sarcini i cu proiectul tehnic;
- dac s-au realizat verificrile conform prezentului caiet de sarcini;
- dac au fost duse la ndeplinire constatrile consemnate n cursul execuiei de ctre organele de control.
n urma acestei recepii se ncheie un proces verbal de recepie preliminar unde sunt consemnate eventualele
remedieri necesare, termenul de execuie a acestora i recomandrile cu privire la modul de urmrire.
CAIET DE SARCINI LUCRARI DE TERASAMENTE DRUMURI C A P I T O L U L I

GENERALITI

Art.1. DOMENIU DE APLICARE


Prezentul caiet de sarcini se aplic la executarea terasamentelor pentru modernizarea, construcia i
reconstrucia drumurilor publice. El cuprinde condiiile tehnice comune ce trebuie s fie ndeplinite la executarea
debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la compactarea, nivelarea i finisarea lucrrilor precum i controlul calitii i
condiiile de receptie.
Art.2. PREVEDERI GENERALE
2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 i alte standarde i normative n
vigoare, la data execuiei, n msura n care acestea completeaz i nu contravin prezentului caiet de sarcini.
2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte uniti de specialitate, efectuarea
tuturor ncercrilor i determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul este obligat s efectueze, la cererea beneficiarului, i alte verificri suplimentare fa de
prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat s asigure adoptarea msurilor tehnologice i organizatorice care s conduc la
respcctarea strict a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.5. Antreprenorul este obligat s in evidena zilnic a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor i a
celorlalte cerine.
2.6. n cazul n care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul poate dispune
ntreruperea execuiei lucrrilor i luarea msurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.
C A P I T O L U L II
MATERIALE FOLOSITE
Art.3. PMNT VEGETAL
Pentru acoperirea suprafeelor ce urmeaz a fi nsmnate sau plantate se folosete pmnt vegetal rezultat de
la curairea terenului i cel adus de pe alte suprafee locale de teren.
Art.4. PMNTURI PENTRU TERASAMENTE
4.1. Categoriile i tipurile de pmanturi, clasificate conform STAS 1243 care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt date n tabelele 1.a i 1.b.
4.2. Pmnturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite n orice condiii climaterice i hidrologice, la orice nlime
de terasament, fr a se lua msuri speciale.
4.3. Pmnturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate n orice condiii climaterice, hidrologice i la orice
nlime de terasament, compactarea lor necesitnd o tehnologie adecvat.
4.4. Pmnturile prfoase i argiloase, clasificate ca mediocre n cazul cnd condiiile hidrologice locale sunt
mediocre i nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind aciunea fenomenului
de nghe-dezghet la lucrri de drum.
34

4.5. n cazul terasamentelor n debleu sau la nivelul terenului, executate n pmnturi rele sau foarte rele (vezi
tabelul 1 b) sau a celor cu densitate n stare uscat compactat mai mic de 1,5 g/cm 3 , vor fi nlocuite cu pmnturi de
calitate satisfctoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu liani (var, cenu de furnal, etc.).
Materiale pentru terasamente
Categoriile i tipurile de pmnturi clasificate conform STAS 1243
Tabel 1a
Coeficie
Granulozitate
Indice de
nt
Umflare
Coninut n pri fine
plasticitate
de
liber
Denumirea i caracterizarea principalelor tipurl de Simb n % din masa total
I p pentru
neunipt.
pmnturi
ol
fraciunea
formitat
U%
sub
0,5 1
d<0,005 d<0,05 d<0,25 e
mm
min
min
min
Un
cu foarte puine pari fine,
1. Pmnturi necoezive
neuniforme (granulozitate
grosiere fraciunea mai
continu)
1a
<5
mare
de
2
mm
insensibilitate la nghereprezint mai mult de
<1
< 10
< 20
0
dezghe i la variaiile
50%
de umiditate
Blocuri,
bolovni,
idem 1a, ns uniforrre
pietri
1b
5
(granulozitate continu)
cu pri fine, neuniforme
2, Pmnturi necoezive
(granulozitate
continu)
medii i fine (fraciunea
sensibilitate mijlocie la
2a
>5
mai mic de 2 mm
nghedezghe,
reprezint mai mult de
<6
< 20
< 40
10
insensibile la variaiile de
50%)
umiditate
Nisip cu pietri, nisip
idem 2a, ns uniforme
mare mijlociu sau fin
2b
5
(granulozitate discotinu)
3, Pmnluri necoezive cu multe pri fine, foarte
medii i fine (fraciunea sensibile
la
nghemai mic de 2 mm dezghr, fraciunea fin
3a

reprezint mai mult de prezint umflare liber


50%) cu liant constituit (respoctiv
contracie,)
6
20
40
> 10
din pmnturi coezive. redus
Nisip cu pietri, nisip
idem 3a, ns fraciunea
mare, mijlociu sau fin
fin pretint umflare liber3b
> 40
cu liant prfos sau
medie sau mare
argilos

Calitale
material
pentru
terasa
mente

foarte
bun
foarte
bun
foarte
bun

bun

mediocr

mediocr

NOT: n terasamente se poate folosi i material provenit din derocri, n condiiile artate n prezentul tabel
Materiale pentru terasamente
Categoriile i tipurile de pmnturi clasificate conform STAS 1243
Tabel 1b
Indice
de
Umflar
Granulozitate
plasticitate e
Denumirea
i
caracterizareaSimb
I p pentru liber
Conform nomogramei Casagrande fraciunea
principalelor tipurl de pmnturi
ol
sub
0,5 U1%
mm
4. Pmnturi anorganice
cu4a
< 10
< 40
coezive: Indice de
compresibilitate
i
plasticitate Ip
nisip prfos, umflare liber reduse,
praf nisipos, sensibilitate mijlocie la
nisip argilos, nghe-dezghe
50

Calitale
material
pentru
terasa
mente
mediocr

4d
4a
4b

Limita de
scurgere
Wc %

4f
4e
0

4c
50

100

35

anorganice
cu
compresibilitate
mijlocie
i
umflare
4b
liber
reduse
sau
medii, foarte sensibile
la nghe-dezghe
anorganice ( MO > 5%)
* cu compresibilitate i
umflare liber reduse,4c
praf,
praf sensibilitate mijlocie la
nghe-dezghe
argilos
nisipos, praf anorganice
cu
argilos, argil compresibilitate
i
prfoas
umflare liber mare,4d
nisipoas,
sensibilitate mijlocie la
argil
nghe-dezghe
prfoas,
anorganice ( MO > 5%)
argil, argil * cu compresibilitate
gras
mijlocie
i
umflare
4e
liber
redus
sau
medie, foarte sensibile
la nghe-dezghe
anorganice ( MO > 5%)
* cu compresibilitate
mare, umflare liber
4f
medie sau mare, foarte
sensibile la nghedezghe
*) Materiile organice sunt notate cu MO

< 35

> 70

mediocr

< 40

mediocr

> 35

> 70

rea

< 35

< 75

rea

> 40

foarte rea

nlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toata limea platformei, la o adncime de minimum 20 cm n cazul
pmnturilor rele i de minimum 50 cm n cazul pmnturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate n stare uscat
compactat mai mic de 1,5 g/cm3 . Adncimea se va considera sub nivelul patului drumului i se va stabili n funcie de
condiiile locale concrete, de catre inginer.
Pentru pmnturile argiloase, simbolul 4d, se recomand fie nlocuirea, fie stabilizarca lor cu var, ciment, stabilizatori
chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 cm, sau cnd pmntul din patul drumului are umiditatea relativ Wo > 0,55 se
va executa un strat de separaie din geotextil, rezistent i permeabil.

Wo =

W
WL

unde: W = umiditatea natural, iar WL = limita de curgere


4.6. Realizarea terasamentelor n rambleu, n care se utilizeaz pmnturi simbol 4d (anorganice) i 4e (cu
materii organice peste 5%) a cror calitate conform tabelului 1.b este rea, este necesar ca alegerea soluiei de punere n
oper i eventualele msuri de mbuntire s fie fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnicoeconomice.
4.7. Nu se vor utiliza n ramblee pmnturile organice, maluri, nmoluri, turb i pmnturile vegetale,
pmnturile cu consisten redus (care au indicele de consisten sub 0,75%), precum i pmnturile cu continut mai
mare de 5% de sruri solubile n ap. Nu se vor introduce n umpluturi, bulgri de pmnt ngheat sau cu coninut de
materii organice n putrefacie (brazde, frunzi, rdacini, crengi, etc).
Art.5. APA DE COMPACTARE
5.1. Apa necesar compactrii rambleurilor nu trebuie s fie murdar i nu trebuie s conin materii organice n
suspensie.
5.2. Apa salcie va putea fi folosit cu acordul Beneficiarului, cu excepia compactrii terasamentelor din spatele
lucrrilor de art.
5.3. Eventuala adugare a unor produse, destinate s faciliteze compactarea nu se va face dect cu aprobarea
Beneficiarului, aprobare care va preciza i modalitile de utilizare.
Art.6. PMNTURI PENTRU STRATURI DE PROTECIE
Pmnturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecie a rambleurilor erodabile trebuie s aib
caliti1e pmnturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse nisipurile i pietriurile aluvionare. Aceste
pmnturi nu trebuie s aib elemente cu dimensiuni mai mari de 100 mm.
36

Art.7 VERIFICAREA CALITII PMNTURILOR


7.1. Verificarea calitii pmntului const n determinarea principalelor caracteristici ale acestuia, prevzute n
tabelul 2.
Tabel 2
Nr
Metode de
.
Caracteristici
Frccvcnte mini me
determinare
crt
care se verific
conform ST AS
.
1
Granulozitate
n funcie de heterogenitatea 1913/5-85
Limita
de pmntului
2
1913/4.86
utilizat ns nu va fi mai mic
plasticitate
Densitate
3
1913/376
dect
uscat maxim
o ncereare la fiecare 5.000 73089
Coeficientul de
4
m3
Neuniformitate
Caracteristicile
Pcntru pmnturile folosite n
5
1913/13-83
de compactare
rambleurile
din
spatele
zidurilor
i
pmnturilc
folosite
la
protecia
6
Umflare liber
1913/1288
rambleurilor, o ncereare la
3
fiecare 1.000 m
Sensibilitate la o ncercare la fiecare: - 2.000
7
nghemc pmnt pentru rambleuri
170913-90
dezghe
- 250 ml de drum n debleu
8
Umiditate
Zilnic sau la fiecare 500 m3
19l3/1-82
7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinrilor de laborator.
C A P I T O L U L III
EXECUTAREA TERASAMENTELOR
Art.8. PICHETAJUL LUCRRILOR
8.1. De regul, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale traseului prin
pichei cu martori, iar vrfurile de unghi prin borne de beton legai de reperi amplasai n afara amprizei drumului.
Pichetajul este nsoit i de o reea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasai n afara zonei
drumului, cel puin cte doi reperi pe km.
8.2. n cazul cnd documentaia este ntocmit pe planuri fotogrametriee, traseul drumului proiectat nu este
materializat pe teren. Materializarea lui urmeaz s se fac la nceperea lucrrilor de execuie pe baza planului de
situatie, a listei cu coordoonate pentru vrfurile de unghi i a reperilor de pe teren.
8.3. nainte de nceperea lucrrilor de terasamente Antreprenoml, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea i
completarea pichetajului n cazul situaiei artate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului complet nou n cazul situaiei
de la pct.8.2. n ambele cazuri trebuie s se fac o pichetare detaliat a profilurilor transversale, la o distan maxim
ntre acestea de 30 m n aliniament i de 20 m n curbe. Picheii implantai n cadrul pichetajului complementar vor fi
legai, n plan i n profil n lung, de aceiai reperi ca i picheii din pichctajul iniial.
8.4. Odat cu definitivarea pichetajului, n afar de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin tarui i
abloane urmtoarele:
- nlimea umpluturii sau adncimea spturii n ax, de-a lungul axului drumului;
- punctele de intersecii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);
- nclinarea taluzelor.
8.5. Antreprenorul este raspunztor de buna conservare a tuturor picheilor i reperilor i are obligaia de a-i
restabili sau de a-i reamplasa dac este nccesar.
8.6. n caz de nevoie, scoaterea lor n afara amprizei lucrrilor este efectuat de ctre Antreprenor, pe cheltuiala
i rspunderea sa, dar numai cu aprobarea scris a Beneficiarului, cu notificare cu cel puin 24 ore n devans.
8.7. Cu ocazia efecturii pichetajului vor fi identificate i toate instalaiile subterane i aeriene, aflate n ampriza
lucrrilor n vederea mutrii sau protejrii acestora.
Art.9. LUCRRI PREG TITOARE
9.1. nainte de nceperea 1ucrrilor de terasamente se execut urmtoarele lucrri pregtitoare n limita zonei
expropriate:
- defriri;
- curirea terenu1ui de resturi vegeta1e i buruieni;
- decaparea i depozitarea pmntu1ui vegetal;
- asanarea zonei drumului prin ndeprtarea apelor de suprafa i adncime;
- demolarea construcii1or existente.
37

9.2. Antreprenorul trebuie s execute n mod obligatoriu tierea arborilor, pomilor i arbutilor, s scoat
rdcinile i buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, n caz c este nceesar, n conformitate cu
legislaia n vigoare. Scoaterea buturugilor i rdeinilor se face obligatoriu la rambleuri cu nlime mai mic de 2 m
precum i la debleuri.
9.3. Curirea terenului de frunze, crengi, iarb i buruieni i alte materiale se face pe ntreaga suprafa a
amprizei.
9.4. Decaparea pmntului vegetal se face pe ntreaga suprafa a amprizei drumului i a gropilor de mprumut.
9.5. Pmntul decapat i orice alte pmnturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate i depuse n
depozite definitive, evitnd orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. Pmntul vegetal va fi pus n
depozite provizorii, n vederea reutilizrii.
9.6. Pe poriunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului, acestea
trebuie dirijate prin anturi de gard care s colecteze i s evacueze apa n afara amprizei drumului. n general, dac se
impune, se vor executa lucrri de colectare, drenare i evacuare a apelor din ampriza drumului.
9.7. Demolrile construciilor existente vor fi executate pn la adncimea de 1,00 m sub nivelul platformei
terasamentelor. Materialele provenite din demolare vor fi strnse cu grij, pentru a fi reutilizate conform indicaiilor
precizate n caietele de sarcini speciale sau n lipsa acestora, vor fi evacuate n groapa public cea mai apropiat,
transportul fiind n sarcina Antreprenorului.
9.8. Toate golurile ca: puuri, pivnie, excavaii, gropi rezultate dup scoaterea buturugilor i rdcinilor, etc.vor fi
umplute cu pmnt bun pentru umplutur, conform prevederilor art.4 i compactate pentru a obine gradul de compactare
prevzut n tabelul nr.5 punctul b.
9.9. Antreprenorul nu va trece la execuia terasamentelor nainte ca Beneficiarul s constate i s accepte
execuia lucrrilor pregtitoare enumerate n prezentul capitol.
Aceast acceptare trebuie s fie n mod obligatoriu menionat n registrul de antier.
Art.10. MICAREA PMNTULUI
10.1. Micarea terasamentelor se efectueaz prin utilizarea pmntului provenit din spturi, n profilurile cu
umplutur ale proiectului. La nceputul lucrrilor, Antreprenorul trebuie s prezinte Consultantului spre aprobare, o
diagram a cantitilor ce se vot transporta (inclusiv un tabel de micare a terasamentelor), precum i toate informaiile cu
privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport, distane, etc.).
10.2. Excedentul de sptur i pmnturile din debleuri care sunt improprii realizrii rambleurilor (n sensul
prevederilor din. art.4) precum i pmntul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie nlocuite (in sensul art.4)
vor fi transportate n depozite definitive.
10.3. Necesarul de pmnt care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de mprumut.
10.4. Recurgerea la debleuri i rambleuri n afara profilului din proiect, sub forma de supralrgire, trebuie s fie
supus aprobrii Beneficiarului.
10.5. Cnd, n cursul execuiei lucrrilor, natura pmnturilor provenite din debleuri i gropi de mprumut este
incompatibil cu prescripiile prezentului caiet de sarcini i ale caietului de sarcini speciale, sau ale standardelor i
normativelor tehnice n vigoare, privind calitatea i condiiile de executie a rambleurilor, Antreprenorul trebuie s
informeze Bencficiarul i s-i supun spre aprobare propuneri de modificare a provenienei pmntului pentru umplutur,
pe baz de masurtori i teste de laborator, demonstrnd existena real a materialelor i evaluarea cantitilor de
pmnt ce se vor exploata.
10.6. La lucrrile importante, cnd beneficiarul consider recesar, poate preciza, completa sau modifica
prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. n acest caz, Antreprenorul poate ntocmi, n cadrul unui caiet de sarcini
speciale, "Tabloul de coresponden a pmntului" prin care se definete destinaia fiecarei naturi a pmntului provenit
din debleuri sau gropi de mprumut.
10.7. Transportul pmntului se face pc baza unui plan ntocmit de Antreprenor, "Tabelul de micare a
pmntului" care definete n spaiu micrile i localizarea final a fiecrei cantiti izolate de pmnt din debleu sau din
groapa de mprumut.
El ine cont de "Tabloul de coresponden a pmntu!ui" stabilit de Beneficiar, dac aceasta exist, ca i de
punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport i de prescripiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este
supus aprobrii Beneficiarului n termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de nceperea lucrrilor.
Art.11. GROPI DE MPRUMUT I DEPOZITE DE PMNT
11.1. n cazul n care gropile de mprumut i depozitelc de pmnt nu sunt impuse prin proiect sau n caietul de
sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Beneficiarului. Acest acord va trebui s fie solicitat
cu minimum opt zile nainte de nceperea exploatrii gropilor de mprumut sau a depozitelor. Dac Bencficiarul consider
c este necesar, cererea trebuie s fie nsoit de:
un raport privind calitatea pmntului din gropile de mprumut alese, n spiritul prevederilor articolului 4 din prezentul
caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele i analizele de laborator executate pentru acest raport fiind n sarcina
Antreprenorului;
acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite i/sau pentru gropile de mprumut;
un raport cu programul de exploatare a gropilor de mprumut i planul de refacere a mediului.
11.2. La exploatarea gropilor de mprumut Antreprenorul va respecta urmtoarele reguli:
38

pmntul vegetal se va ndeprta i depozita n locurile aprobate i va fi refolosit conform prevedcrilor proiectului;
crestele taluzurilor gropilor de mprumut trebuie, n lipsa autorizaiei prealabile a Beneficiarului, s fie la o deprtare mai
mare de 10 m de limitelc zonei drumului;
taluzurile gropilor de mprumut, pot fi executate n continuarea taluzurilor de debleu ale drumului cu condiia ca fundul
spturii, la terminarea extragerii, s fie nivelat pentru a asigura evacuarea apelor din precipitaii, iar taluzurile s fie
ngrijit executate;
spturile n gropile de mprumut nu vor fi mai adnci dect cota practicat n debleuri sau sub cota anului de scurgere
a apelor, n zona de rambleu;
n albiile majore ale rurilor, gropile de mprumut vor fi executate n avalul drumului, amenajnd o banchet de 4,00 m
lime ntre piciorul taluzului drumului i groapa de mprumut;
fundul gropilor de mprumut va avea o pant transversal de 1...3% spre exterior i o pant longitudinal care s asigure
scurgerea i evacuarea apelor;
taluzurile gropilor de mprumut amplasate n lungul drumului, se vor executa cu nclinarea de 1:1,5...1:3; cnd ntre
piciorul taluzului drumului i marginea gropii de mprumut nu se las nici un fel de banchete, taluzul gropii de mprumut
dinspre drum va fi de 1:3.
11.3. Surplusul de sptur din zonele de debleu, poate fi depozitat n urmtoarele moduri:
n continuarea terasamentului proiectat sau existent n rambleu, surplusul depozitat fiind nivelat, compactat i taluzat
conform prescripiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafaa superioar a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelat
la o cot cel mult egal cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat;
la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor n execuie sau ale celor existente i n afara firelor
de scurgere a apelor; n ambele situaii este necesar s se obin aprobarea pentru ocuparea terenului i s se respecte
condiiile impuse.
La amplasarea depozitelor n zona drumului se va urmri ca prin execuia acestora s nu se provoace nzpezirea
drumului.
11.4. Antreprenorul va avea grij ca gropile de mprumut i depozitele s nu compromit stabilitatca masivelor
naturale i nici s nu rite antrenarea terasamentelor de ctre ape sau s cauzeze, din diverse motive, pagube sau
prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. n acest caz, Antreprenorul va fi n ntregime rspunztor de
aceste pagube.
11.5. Beneficiarul se va opune executrii gropilor de mprumut sau depozitelor, susceptibile de a nruti aspectul
mprejurimilor i a scurgerii apelor, fr ca Antreprenorul s poat pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau
despgubiri.
11.6. Achiziionarea sau despgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de pmnturi ca i ale
celor necesare gropilor de mprumut, rmn n sarcina Antreprenorului.
Art. 12. EXECUIA DEBLEURILOR
12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare nainte ca modul de pregtire a amprizelor de debleu,
precizat de prezentul caiet de sarcini i caietul de sarcini speciale s fi fost verificat i recunoscut ca satisfctor de ctre
Beneficiarul lucrrii. Aceste acceptri trebuie, n mod obligatoriu s fie menionate n registrul de antier.
12.2. Spturile trebuiesc atacate frontal pe ntreaga lime i pe msur ce avanseaz, se realizeaz i
taluzarea, urmrind pantele taluzurilor menionate pe profilurile transversale.
12.3. Nu se vor creea supraadncimi n debleu. n cazul cnd n mod accidental apar asemenea situaii se va
trece la umplerea lor, conform modalitilor pe care le va prescrie Beneficiarul lucrrii i pe cheltuiala Antreprenorului.
12.4. La sparea n terenuri sensibile la umezeal, terasamentelc se vor executa progresiv, asigurndu-se
permanent drenarea i evacuarea apelor pluviale i evitarea destabilizrii echilibrului hidrologic al zonei sau a nivelului
apei subterane, penttu a preveni umezirea pmnturilor. Toate lucrrile preliminare de drenaj vor fi finalizate nainte de
nceperea spturilor, pentru a se asigura c lucrrile se vor executa fr a fi afectate de ape.
12.5. n cazul cnd terenul ntlnit la cota fixat prin proiect nu va prezenta calitile stabilite i nu este de portana
prevzut, se va putea prescrie realizarea unui strat de form pe cheltuiala Beneficiarului. Compactarea acestui strat de
form se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Nonnal. n acest caz se va limita pentru stratul superior al
debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal.
12.6. nclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv.
Dac acesta difer de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui s aduc la cunotina Beneficiarului neconcordana
constatat, urmnd ca acesta s dispun o modificare a nclinrii taluzurilor i modificarea volumului terasamentelor.
12.7. Prevederile STAS 2914 privind nclinarea taluzurilor la deblee pentru adncimi de maximum 12,00 m sunt
date n tabelul 3, n funcie de natura materialelor existente n debleu.
Tabel 3
NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU
NCLINAREA
Pmnturi argiloase, n general argile nisipoase
sau prfoase, nisipuri
1,0: 1,5
argiloase sau prafuri argiloase
Pmnturi rnrnoase
1,0: 1,0 .. .1,0:0,5
Pmnturi macroporice (loess i pmnturi1,0:0,1
39

Roci stncoase alterabile, n funcie de gradul de


alterabilitate i de
1,0: I ,5...1 ,0: 1,0
adncimea debleurilor
Roci stncoase nealterabile
1,0:0,1
de la 1,0 : 0,1 pn la
Roci stncoase (care nu se degradeaz) cu
poziia
stratificarea favorabil n ce
vertical sau chiar n
privete stabililatea
consol
n debleuri mai adnci de 12,00 m sau amplasate n condiii hidrologice nefavorabile (zone umede, infiltraii, zone de
bltiri) indiferent de adncimea lor, nclinarea taluzurilor se va stabili printr-un calcul de stabilitate.
12.8. Taluzurile vor trebui s fie curate de pietre sau de bulgri de pmnt care nu sunt perfect aderente sau
incorporate n teren ca i rocile dislocate a cror stabilitate este incert.
12.9. Dac pe parcursul lucrrilor de terasamente, maseIe de pmnt devin instabile, Antreprenorul va lua msuri
imediate de stabilizare, anunnd n acelai timp Beneficiarul.
12.10. Debleurile n terenuri moi, ajunse la cot, se vor compacta pn la 100% Proctor Normal, pe o adncime
de 30 cm (conform prevedcrilor din tabelul 5 pct.c).
12.11. n terenuri stncoase, la spturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui s
stabileasc i apoi s adapteze planurile sale de derocare n aa fel nct dup explozii s se obin:
degajarea la gabarit a taluzurilor i platformei;
cea mai mare fracionare posibil a rocii, evitnd orice risc de deteriorare a lucrrilor.
12.12. Pe timpul ntregii durate a lucrului va trebui s se inspecteze, n mod frecvent i n special dup explozie,
taluzurile de debleuri i terenurile de deasupra acestora, n scopul de a se nltura prile de roc, care ar putea s fie
dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.
Dup execuia lucrrilor, se va verifica dac adncimea necesar este atins peste tot. Acolo unde aceasta nu este
atins, Antreprenorul va trebui s execute derocarea suplimentar necesar.
12.13. Toleranele de execuie pentru suprafaa platformei i nivclarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt date n
tabelul 4.
Tabel 4
Tolerane admise
Profilul
Roci
Roci compacte
Platforrn cu strat de form +/- 3 cm
+/- 5 cm
Platfonn fr strat de+/-5 cm
+/- 10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/- 10 crn
variabil n funcie de natura
12.14. Metoda utilizat pentru nivelarea platformei n cazul terenurilor stncoase este lsata la alegerea
Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adncime suplimentar, apoi de a completa, pe cheltuiala sa, cu un
strat de pmnt, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat aa cum este artat n art.14.
12.15. Dac proiectul prevede executarea rambleurilor cu pmnturile sensibile la umezeal, Beneficiarul va
prescrie ca executarea spturilor n debleuri s se fac astfel:
n perioada ploioas: extragerea vertical
dup perioada ploioas: spturi n straturi, pn la orizontul al crui coninut n ap va fi superior cu 10 puncte, umiditii
optime Proctor Normal.
12.16. n timpul execuiei debleurilor, Antreprenorul este obligat s conduc lucrrile astfel ca pmnturile ce
urmeaz s fie folosite n realizarea rambleurilor s nu fie degradate sau nmuiate de apele de ploaie. Va trebui, n special
s se nceap cu lucrrile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului n lung. Dac topografia locurilor permite o
evacuare gravitaional a apelor, Antreprenorul va trebui s menin o pant suficient pentru scurgere, la suprafaa prii
excavate i s execute n timp util anturi, rigole, lucrri provizorii necesare evacurii apelor n timpul excavrii.
Art.13. PREGTIREA TERENULUl DE SUB RAMBLEURI
Lucrrile pregtitoare artate la art.8 i 9 sunt comune att sectoarelor de debleu ct i celor de rambleu. Pentru
rambleuri mai sunt necesare i se vor executa i alte lucrri pregtitoare.
13.1. Cnd linia de cea mai mare pant a terenului este superioar lui 20%, Antreprenorul va trebui s execute
trepte de nfrire avnd o nlime egal cu grosimea stratului prescris pentru umplutur, distantae la maximum 1,00 m
pe terenuri obinuite i cu nclinarea de 4% spre exterior.
Pe terenuri stncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de "Beneficiar".
13.2. Pc terenurile remaniate n cursul lucrrilor pregtitoare prevzute la art.8 i 9, sau pe terenuri de portan
sczut se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o adncime minim de 30 cm, pentru a obine
un grad de compactare Proctor Normal conform tabelului 5.
Art.14. EXECUIA RAMBLEURILOR
14.1. Prescriptii gcnerale
40

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare nainte ca pregtirile terenului, indicate n caietul de
sarcini i caietul de sarcini speciale, s fie verificate i acceptate de "inginer". Aceast acceptare trebuie s fie, n
mod obligatoriu, consemnat n caietul de antier.
14.1.2. Nu se execut lucrri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.
14.1.3. Execuia rambleurilor trehuie s fie ntrerupt n cazul cnd calitile lor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii. Execuia nu poate fi
reluat dect dup un timp fixat de "Beneficiar" sau reprezentantul su, la propunerea Antreprenorului.
14.2. Modul de executie a rambleurilor
14.2.1. Rambleurile se execut n straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe ntreaga
lime a platformei i n principiu pe ntreaga lungime a rambleului, evitndu-se segregrile i variaiile de
umiditate i granulometrie. Dac dificultile speciale, recunoscute de "Beneficiar", impun ca execuia straturilor
elementare s fie executate pe limi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alturate,
care mpreun acoper ntreaga lime a profilului, urmrind ca decalarea n nlime ntre dou benzi alturate s
nu depeasc grosimea maxim impus.
14.2.2. Pmntul adus pe platfom este mprtiat i nivelat pe ntreaga lime a platfonnei (sau a benzii
de lucru) n grosimea optim de compactare stabilit, urmrind realizarea unui profil longitudinal pe ct posibil
paralel cu profilul dcfinitiv. Suprafaa fiecrui strat intermediar, care va avea grosimea optim de compaetarc, va fi
plan i va avea o pant transversal de 3...5% ctre exterior, iar suprafaa ultimului strat va avea panta prescris
conform articolului 16.
14.2.3. La realizarea umpluturilor cu nlimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza aeestora, blocuri
de piatr sau din beton cu dimensiunea maxim de 0,50 m cu condiia respcetrii urmtoarelor msuri:
- mpnarea golurilor cu pmnt;
- asigurarea tasrilor n timp i luarea lor n considerare;
- realizarea unei umpluturi omogene din pmnt de calitate corespuztoare pe cel puin 2,00 m
grosime la partea superioar a rambleului.
14.2.4. La punerea n oper a rambleului se va ine seama de umiditatea optim de compactare. Pentru
aceasta, laboratorul antierului va face determinri ale umiditii la surs i se vor lua msurile n consecin
pentru punerea n oper, respcctiv aternerea i necompactarea imediat, lsnd pmntul s se zvnte sau s
se trateze cu var pentru a-i reduce umiditatea pn ct mai aproape de cea optim, sau din contra, udarea
stratului aternut pentru a-l aduce la valoarea umiditii optime.
14.3. Compactarea rambleurilor
14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal
prevzut n STAS 2914, conform tabelului 5.
Tabel 5
Pmnturi
Necoezive
Coezive
Zonele din terasamente (la care
mbrc mbrcmi mbrc mbrcmi
se prescrie
mini
ni
mini
ni
gradul de compactare)
permane semiperm permane semiperm
nte
anente
nte
anente
a. Primii 30 cm ai terenului
natural sub un
rambleu, cu nlimea: h 2,00 100
95
97
93
m
95
92
92
90
h > 2,00
m
b. n corpul rambleurilor, la
adncimea sub
100
100
100
100
patul drumului: h 0,50 m
100
97
97
94
0,5 < h 2,00 m 95
92
92
90
h > 2,00 m
c. n debleuri, pe adncimea de
100
30 cm sub patul drumului

100

100

100

NOT:
Pentru pmnturile necoezive, strancoase cu granule de 20 mm n proporie mai mare de 50% i unde raportul
dintre densitatea n stare uscat a pmntului compactat nu se poate determina, se va putea considera a fi de 100% din
gradul de compactare Proctor Normal, cnd dup un anumit numr de treceri, stabilit pe tronsonul experimental,
echipamentul de compactare cel mai greu nu las urme vizibile la controlul gradului de compactare.
14.3,2. Antreprenorul va trebui s supun acordului Bcneficiarului, cu eel puin opt zile nainte de
nceperea lucrrilor, grosimea maxim a stratului elementr pentru fiecare tip de pmnt, care poate asigura
41

obincrea (dup compactare) a gradelor de compactare artate n tabelul 5, cu echipamentele existente i folosite
pe antier. n acest scop, nainte de inceperea lucrrilor, va realiza cte un tronson de ncercare de minimum 30
m lungime pentru fiecare tip de pmint. Dac compactarea prescris nu poate fi obinut, Antreprenorul va trebui
s realizeze o nou plan de ncercare, dup ce va aducc modificrile necesare grosimii straturilor i utilajului
folosit. Rezultatele acestor ncercri trebuie s fie menionate n registrul de antier. n cazurile cnd aceast
obligaie nu va putea fi realizat, grosimea straturilor succesive nu va depi 20 cm dup compactare.
14.3.3. Abaterile limit la gradul de compactare vor fi de 3% sub mbrcminile din beton de ciment i de
4% sub celelalte mbrcmini i se accept n max. 10% din numrul punctelor de verificare.
14.4. Controlul compactrii
n timpul execuiei, terasametele trebuie verificate dup cum urmeaz:
a) controlul va fi pe fiecare strat;
b) frecvena minim a testelor trebuie s fie potrivit tabelului 6.
Tabel 6
Frecvena minimal a
Observai
ncercrilor
Pentru
fiecare
ncercarea Proctor
1 la 5.000 m3
pmnt
2
Determinarea coninutului1 la 250 m de platform Pe strat
de
ap
Determinarea
gradului de3 la 250 m2 de platform Pe strat
compactare
Laboratorul Antreprenorului va ine un registru n care se vor consemna toate rezultatele privind ncercarea
Proctor, determinarea umiditii i a gradului de compactare realizat pe fiecare strat i sector de drum.
Antreprenorul poate s cear recepia unui strat numai dac toate gradele de compactare rezultate din determinri au
valori minime sau peste valorile prescrise. Aceast recepie va trebui, n mod obligatoriu, menionat n registrul de
antier.
Denumirea ncercrii

14.5. Profiluri i taluzuri


14.5.1. Lucrrile trebuie s fie executate de aa manier nct dup cilindrare profilurile din proiect s fie realizate
cu toleranele admisibile.
Taluzul nu trebuie s prezinte nici scobituri i nici excrescene, n afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor
constituente ale rambleului. Profilul taluzului trebuie s fie obinut prin metoda umpluturii n adaos, dac nu sunt dispoziii
contrare n caietul de sarcini speciale.
14.5.2. Taluzurile rambleurilor aezate pe terenuri de fundaie cu capacitatea portant corespunztoare vor avea
nclinarea 1:1,5 pn la nlimile maxime pe vertical indicate n tabelul 7.
Tabel 7
Hmax
Natura materialului n rambleu
(m)
Argile prfoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos
7
Nisipuri
8
Pietriuri sau balasturi
10
Panta taluzurilor trebuie verificat i asigurat numai dup realizarea gradului de compactare indicat n tabelul 5:
14.5.3. n cazul rambleurilor cu nlimi mai mari dect cele artate n tabelul 7, dar numai pn la maxim 12,00
m, nclinarea taluzuriIor de la nivelul patului drumului n jos, va fi de 1:1,5, iar pe restul nlimii, pn la baza rambleului,
nclinarea va fi de 1:2.
14.5.4. La rambleuri mai nalte de 12,00 m, precum i la cele situate n albiile majore ale rurilor, ale vilor i n
bli, unde terenul de fundaie este alctuit din particule fine i foarte fine, nclinarea taluzurilor se va determina pe baza
unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de stabilitate de 1,3....1,5.
14.5.5. Taluzurile rambleurilor aezate pe terenuri de fundaie cu capacitate portant redus, vor avea nclinarea
1:1,5 pn la nlimile maxime, hmax pe vertical indicate n tabelul 8, n funcie de caracteristicile fizico-mecanice ale
terenului de fundaie.
Tabel 8
Caracteristicile terenului de fundaie
a) unghiul de frecare intern n grade
Panta
10o
15o
terenului 5o
de
b) coeziunea materialului KPa
fundaie 30
60
10
30
60
10
30
60
80
nlimea maxim a rambleului, hmax (m)
0
3,00 1,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1 : 10
2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 7,00
1:5
1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00
42

1:3
1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 4,00
14.5.6. Toleranele de executie pentru suprafaa patului i a taluzurilor sunt urmtoarele:
- platform fr strat de form +/- 3 cm
- platform cu strat de form
+/- 5 cm
- taluz neacoperit
+/- 10 cm
Denivelrile sunt msurate sub lata de 3 m lungime.
Tolerana pentru ampriza rambleului realizat, fa de cea proiect este de + 50 cm.
14.6. Prescripii aplicabile pmnturilor sensibile la ap
14.6.1. Cnd la realizarea rambleurilor sunt folosite pmnturi sensibile la ap, Beneficiarul va putea ordona
Antreprenoruiui urmtoarele:
- atrnerea i compactarea imediat a pmnturilor din debleuri sau gropi de mprumut cu un grad de umiditate
convenabil;
- un timp de ateptare dup aternere i scarificarea, n vederea eliminrii apei n exces prin evaporare;
- tratarea pmntului cu var pentru reducerea umiditii;
- practicarea de drenuri deschise, n vederea reducerii umiditii pmnturilor cu exces de ap
Cnd umiditatea natural este mai mic dect cea optim se vor executa stropiri succesive.
Pentru aceste pmnturi Beneficiarul va putea impune Antreprenorului msuri speciale pentru evacuarea apelor.
14.7. Prescripii aplicabile rambleurilor din material stncos
14.7.1. Materialul stncos rezultat din derocri se va mprtia i nivela astfel nct s se obin o umplutur
omogen i cu un volum minim de goluri.
Straturile elementare vor avea grosimea determinat n funcie de dimensiunea materialului i posibilitile
mijloacelor de compactare. Aceast grosime nu va putea, n nici un caz, s depeadc 0,80 m n corpul rambleului.
Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor conine blocuri mai mari de 0,20 m. Blocurile de stnc ale cror dimensiuni
vor fi incompatibile cu dispoziiile de mai sus vor fi fracionate. Beneficiarul va putea aproba folosirea lor la piciorul
taluzului sau depozitarea lor n depozite definitive.
Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie s fie ornogen. Intercalarea straturilor de
materiale fine i straturi din rnateriale stncoase, prezentnd un procentaj de goluri ridicat, este interzis.
14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel puin, sau cu utilaje cu enile de 25
tone cel puin. Aceast compactare va fi nsoit de o stropire cu ap, suficient pentru a facilita aranjarea blocurilor.
Controlul compactrii va fi efectuat prin msurarea parametrilor Q/S unde:
Q - reprezint volumul rambleului pus n oper ntr-o zi, msurat n mc dup compactare;
S - reprezint suprafaa compactat ntr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat cu viteza stabilit pe sectoarele
experimentale.
Valoarea parametrilor ( Q/S ) va fi stabilit cu ajutorul unui tronson de ncercare controlat prin ncercri cu placa.
Valoarea final va fi cea a testului n care se obin module de cel puin 500 bari i un raport E2/E1 inferior lui 0,15.
ncercrilc se vor face de Antreprenor ntr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi nscrise n rcgistrul de antier.
14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelat, admindu-se aceleai tolerane ca i n cazul debleurilor n material
stncos, tabelul 4. Denivelrile pentru taluzurile neacoperite trebuie s asigure fixarea blocurilor pe cel puin jumtate din
grosimea lor.
14.8. Prcscripii aplicabile rambleurilor nisipoase
14.8.1. Rampleurilc din materiale nisipoase se realizeaz concomitent cu mbrcarea taluzurilor, n scopul de a le
proteja de eroziune. Pmntul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5)
va putea fi folosit numai dup corectarea granulometriei acestuia, pentru obinerea compactrii prescrise.
14.8.2. Straturile din pmnturi nisipoase vor fi umezite i amestecate pentru obinerca unei umiditi omogene pe
ntreaga grosime a stratului elementar.
14.8.3. Platforma i taluzurile vor fi nivelate admindu-se toleranele artate n tabelul 4. Aceste tolerane se
aplic straturilor de pmnt care protejeaz platforma i taluzurile nisipoase.
14.9. Prescripii aplicabile rambleurilor din spatele lucrrilor de art
(culei, aripi, ziduri de sprijin, etc.)
14.9.1. n lipsa unor indicaii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele lucrrilor de art vor fi
executate cu aceleai materiale ca i cele folosite n patul drumului, cu excepia materialelor stncoase. Pe o lime
minim de 1 metru, msurat de la zidrie, mrimea maxim a materialului din carier, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10
din grosimea umpluturii.
14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 i cu asigurarea integritii lucrrilor de art.
Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobrii Beneficiarului sau reprezentantului acestuia, care vor preciza
pentru fiecare lucrare de art ntinderca zonei lor de folosire.
14.10. Protecia mpotriva apelor
Antreprenorul este obligat s asigure protecia rambleurilor contra apelor pluviale i inundaiilor provocate de ploi,
a cror intensitate nu depete intensitatea celei mai puternice ploi nregistrate n cursul ultimilor zece ani. Intensitatea
precipitatiilor de care se va ine seama va fi cea furnizat de cea mai apropiat staie pluviometric.
Art.15. EECUTIA ANURILOR I RIGOLELOR
43

anurile i rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectndu-sc seciunea, cota fundului i
distana de la marginea amprizei.
anul sau rigola trebuie s rmn constant, paralel cu piciorul taluzului. n nici un caz nu va fi tolerat ca acest
paralelism s fie ntrerupt de prezena masivelor stncoase. Paramentele anului sau ale rigolei vor trebui s fie plane iar
blocurile n proeminen s fie tiate.
La sfritul antierului i nainte de recepia final, anurile sau rigolele vor fi complet degajate de bulgri i
blocuri czute.
Art.16. FINISAREA PLATFORMEI
16.1. Strtul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat i completat respectnd cotele n profil n lung i n
profil transversal, declivitile i limea prevzute n proiect.
Gradul de compactare i toleranele de nivelare sunt date n tabelul 5, respectiv, n tabelul 4.
n ce privete limea platformei i cotele de execuie abaterile limit sunt:
- la limea platformei se admit:
+/- 0,05 m, fa de ax
+/- 0,10 m, pe ntreaga lime
- la cotele proiectului se admit:
+/- 0,05 m, fa de cotele de nivel ale proiectului.
16.2. Dac execuia sistemului rutier nu urmeaz imediat dup terminarea terasamentelor, platforma va fi nivelat
transversal, urmrind realizarea unui profil acoperi, n dou ape, cu nclinarea de 4% spre marginea acestora. n curbe
se va aplica deverul prevzut n piesele desenate ale proiectului, gr s coboare sub o pant transversal de 4%.
Art.17 ACOPERIREA CU PMNT VEGETAL
Cnd acoperirea cu pmnt vegetal trebuie s fie aplicat pe un taluz, aeesta este n prealabil tiat n trepte sau
ntrit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute
cu pmnt vegetal. Terenul vegetal trebuie s fie frmiat, curaat cu grij de pietre, radcini sau iarb i umectat nainte
de rspndire.
Dup rspndire pmntul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou uor.
Executarea lucrrilor de mbrcare cu pmnt vegetal este n principiu, suspendat pe timp de ploaie.
Art.18. DRENAREA APELOR SUBTERANE
Antreprenorul nu este obligat s construiasc drenuri n cazul n care apele nu pot fi evacuate gravitaional.
Lucrrile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea s se dovedeasc necesare, vor fi definite prin dispoziii de
antier de ctre "Beneficiar" i reglementarea lor se va face, n lipsa unor alte dispoziii ale caietului de sarcini speciale,
conform prevederilor clauzelor contractuale.
Art.19. NTREINEREA N TIMPUL TERMENULUI DE GARANIE
n timpul termenu!ui de garanie, Antreprenorul va trebui s execute n timp util i pe cheltuiala sa lucrrile de
remediere a taluzurilor rambleurilor, s menii scurgerea apelor, i s repare toate zonelc identificate cu tasri datorit
proastei execuii.
n afar de aceasta, Antreprenorul va trebui s execute n aceeai perioad, la cererea scris a Beneficiarului, i
toate lucrrile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este raspunztor.
Art.20. CONTROLUL EXECUIEI LUCRRILOR
20.1. Controlul calitii lucrrilor de terasamente const n:
- verificarea trasrii axului, amprizei drumului i a tuturor celorlali reperi de trasare;
- verificarea pregtirii terenului de fundaie (de sub rambleu);
- verificarea calitii i strii pmntului utilizat pentru umpluturi;
- verificarea grosimii straturilor aternute;
- verificarea compactrii umpluturilor;
- controlul caracteristicilor patului drumului.
20.2. Antreprenorul este obligat s in evidena zilnic, n registrul de laborator, a verificrilar efectuate asupra
calitii umiditii pmntului pus n oper i a rezultatelor obinute n urma ncercrilor efectuate privind calitatea lucrrilar
executate.
Antreprenorul nu va trece la execuia urmtorului strat dac stratul precedent nu a fost finalizat i aprobat de inginer.
Antreprenorul va ntreine pe cheltuiala sa straturile recepionate, pn la acoperirea acestora cu stratul urmtor.
20.3. Verificarea trasrii axului i amprizei drumului i a tuturor celorlali reperi de trasare
Aceast verificare se va face nainte de nceperea lucrrilor de execuie a terasamentelor urmrindu-se respectarea
ntocmai a prevederilor proiectului. Tolerana admisibil fiind de +/- 0,10 m n raport cu reperii pichetajului general.
20.4. Vcrificarea pregatirii tcrenului de fundatie (sub rambleu)
20.4.1. Inainte de nceperea executrii umpluturilor, dup curirea terenului, ndeprtarea stratului vegetal
i compactarea pmntului, se determin gradul de compactare i deformare a terenului de fundaie.
44

20.4.2. Numrul minim de probe, conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de compactare cstc
de 3 ncercri pentru fiecare 2000 m2 suprafee compactate. Natura i starea solului se vor testa la minim 2000
m3 umplutur.
20.4.3. Verificrile efectuate se vor consemna ntr-un proces verbal de verificare a calitii lucrrilor
ascunse, specificndu-se i eventuale remedicri necesare.
20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin msurtori cu deflectometru cu prghii, conform
Normativului pentru determinarea prin deflectografie i deflectomrtrir a capacitii portante a drumurilor cu structuri
rutiere suple i semirigide, indicativ CD 31-2002.
20.4.5. Msurtorile cu deflectometrul se vor efectua n profiluri transversale amplasate la max. 25 m unul
dup altul, n trei puncte (stnga, ax, dreapta).
20.4.6. La nivelul terenului de fundaie se consider realizat capacitatea portant necesar dac
deformaia elastic, corespunztoare vehiculului etalon de 10 KN, se ncadreaz n valorile din tabelul 9,
admindu-se depiri n cel mult 10% din punctele msurate. Valorile admisibile ale deformaiei la nivelul
terenului de fundaie n funcie de tipul pmnlului de fundaie sunt indicate n tabelul 9.
20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundaii se va face n corelaie cu msurtorile
cu deflectometrul, n punctele n care rezultatele acestora atest valori de capacitate portant scazut.
20.5. Verificarea calitii i strii pmntului utilizat pentru umpluturi
Verificarea calitii pmntului const n determinarea principalelor caracteristici ale pmntului, conform tabelului
2.
20.6. Verificarea grosimii straturilor aternute
Va fi verificat grosimea fiecrui strat de pmnt atemut la executarea rambleului. Grosimea msurat trebuie s
corespund grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pmnt respectiv i utilajele folosite la
compactare.
20.7. Verificarea compactrii umpluturilor
20.7.1. Determinrilc pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pmnt pus n
oper. n cazul pmnturilor coezive se vor preleva cte 3 probe de la suprafaa, mijlocul i baza stratului, cnd acesta
are grosimi mai mari de 25 cm i numai de la suprafaa i baza stratului cnd grosimea este mai mic de 25 cm. n cazul
pmnturilor necoezitive se va preleva o singur prob din fiecare punct, care trebuie s aib un volum de min. 1000
cm3 , conform STAS 2914. Pentru pmnturilc stncoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.
Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitii n stare uscat a acestor probe cu densitatea n
stare uscat maxim stabilit prin ncercarea Proctor, STAS 1913/13.
Verificarea gradului de compactare realizat, se va face n minimum trei puncte repartizate stnga, ax, dreapta, distribuite
la fiecare 2000 m2 de strat compactat.
La stratul superior al rambleului i la patul drumului n debleu, verificarea gradului de compactare realizat se va face n
minimum trei puncte repartizate stnga, ax, dreapta. Aceste puncte vor fi la cel puin 1 m de la marginea platformei,
situate pe o lungime de maxim 250 m.
20.7.2. n cazul cnd valorile obinute la verificri nu sunt corespunztoarc celor prevzute n tabelul 5, se
va dispune fie continuarea compactrii, fie scarificarea i recompactarea stratului respectiv.
20.7.3. Nu se va trece la execuia stratului urmtor dect numai dup obinerea gradului de compactare
prescris, compactarea ulterioar a stratului ne mai fiind posibil.
20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate uor cu penetrometrul sau cu deflectometrul cu
prghie.
20.8. Controlul caractcristicilor patului drumului
20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dup terminarea execuiei terasamentelor i
const n verificarea cotelor realizate i determinarea deformabilitii, cu ajutorul deflectometrului cu prghie la
nivelul patului drumului .
20.8.2. Toleranele de nivelment impuse pentru nivelarea patu!ui suport sunt +/- 0,05 m fa de
prevederilc proicctului. n ce privete suprafaarea patului i nivelarea taluzurilor, toleranele sunt cele artate la
pct.l2.13 (tabelul 4) i la pct.14.5.6 din prezentul caiet de sarcini. Verificrile de nivelment se vor face pe profiluri
transversale, la 25 m distan.
20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin msuratori cu deflectometrul cu prghie.
Conform Normativu!ui CD 31, capacitatea portant necesar la nivelul patului drumului se consider realizat
dac, deformaia elastic, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 kN, are valori mai mari dect cele
admisibile, indicate n tabelul 9, n cel mult 10% din numrul punctelor msurate.
Tabel 9
Valoarea admisibil a deformaiei
Tipul de pmnt conform STAS 1243
elastice 1/100 mm
Nisip prfos, nisip argilos
350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf
400
45

Argil prfoas, argil nisipoas, argil prfoas nisipoas, argil

450

Cnd msurarea deformaiei elastice, cu deflectometrul cu prghie, nu este posibil, Antreprenorul va putea folosi
i alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de inginer.
n cazul utilizrii metodei de determinare a deformaiei liniare prevazut n STAS 2914/4, frecvena ncercrilor va fi de 3
ncercri pe fiecare seciune de drum de maxim 250 m lungime.
C A P I T O L U L IV
RECEPIA LUCRRII
Lucrrile de terasamente vor fi supuse unor recepii pe parcursul execuiei (recepii pe faze de excuie), unei
recepii preliminare i unei recepii finale.
Art.21. RECEPIA PE FAZE DE EXECUIE
21.1. n cadrul recepiei pe faze determinante (de lucrri ascunse) se efectueaz conform Regulamentului privind
controlul de stat al calitii n construcii, aprobat cu HG 272/94 i conform Procedurii privind controlul statului n fazele de
execuie determinante, elaborat de MLPAT i publicat n Buletinul Construciilor volum 4/1996 i se va verifica dac
partea de lucrri ce se recepioneaz s-a executat conform proiectului i atest condiiile impuse de normativele tehnice
n vigoare i de prezentul caiet de sarcini.
21.2. n urma verificrilor se ncheie proces verbal de recepie pe faze, n care se confirm posibitatea trecerii
execuiei la faza imediat urmtoare.
21.3. Recepia pe faze se efecturaz de ctre Beneficiar i Antreprenor, iar documentul ce se ncheie ca urmare a
recepiei va purta ambele semnturi.
21.4. Recepia pe faze se va face n mod obligatoriu la urmtoarele momente ale lucrrii:
- trasarea i pichetarea lucrrii;
- decaparea stratului vegetal i terminarea lucrrilor pregtitoare;
- compactarea terenului de fundaie;
- n cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din nlimea de umplutur i la realizarea umpluturii sub cota stratului de
form sau a patului drumului;
- n cazul spturilor, la cota final a spturii.
21.5. Registrul de procese verbale de lucrri ascunse se va pune la dispoziia organelor de control, ct i a
comisiei de recepie preliminar sau final.
21.6. La terminarea lucrrilor de terasamente sau a unei pri din aceasta se va proceda la efectuarea recepiei
preliminare a lucrrilor, verificndu-se:
- concordana lucrrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini i caietului de sarcini speciale i a proiectului de
execuie;
- natura pmntului din corpul drumului.
21.7. Lucrrile nu se vor recepiona dac:
- nu sunt realizate cotele i dimensiunile prevzute n proiect;
- nu este realizat gradul de compactare att la nivelul patului drumului ct i pe fiecare strat n parte (atestate de
procesele verbale de receptie pe faze);
- lucrrile de scurgerea apelor sunt necorespunztoare;
- nu s-au respectat pantele transversale i suprafaarea platformei;
- se observ fenomene de instabilitate, nceputuri de crpturi n corpul terasamentelor, ravinri ale taluzurilor, etc.;
- nu este asigurat capacitatea portant la nivelul patului drumului.
Defeciunile se vor consemna n procesul verbal ncheiat, n care se va stabili i modul i termenele de remediere.
Art.22. RECEPTA PRELIMTNAR, LA TERMINAREA LUCR.RILOR
Recepia preliminar se face la terminarea lucrrilor, pentru ntreaga lucrare, conform Reguamentului de
recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, aprobat cu HG 273.
Art. 23. RECEPIA FINAL
La recepia final a lucrrii se va consemna modul n care s-au comportat terasamentele i dac acestea
au fost ntreinute corespunztor n perioada de garanie a ntregii lucrri, n condiiile respectrii prevederilor
Regulamentului aprobat cu HG 273.
ANEX
DOCUMENTE DE REFERIN
I. ACTE NORMATIVE
Ordin comun MT/MI Norme metodologice privind condiiile de nchidere a circulaiei i de
nr.411/1112/2000
instruire a restriciilor de circulaie n vederea executrii de lucrri n zona
publicat
n
MO drumului public i/sau pentru protejarea drumului.
397/24.08.2000
Legea nr. 319/2006
Legea securitii i sntii n munc;
46

H.G. nr. 1051/2006

Hotrre privind cerinele minime de securitate pentru manipularea manual


a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni
lombare;
H.G. nr. 1048/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea
de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de
munc;
H.G. nr. 1876/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
expunerea lucrtorilor la riscurile generate de vibraii;
H.G. nr. 493/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
expunerea lucrtorilor la riscuri generate de zgomot;
H.G. nr. 971/2006
Hotrre privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau
sntate la locul de munc;
H.G. nr. 1091/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc:
H.G. nr. 1028/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate n munc
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
H.G. nr. 1146/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea
n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc;
H.G. nr. 1218/2006
Hotrre privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n
munc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de
prezena agenilor chimici;
H.G. nr. 1136/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
expunerea lucrtorilor la riscuri generate de cmpuri magnetice;
H.G. nr. 1092/2006
Hotrre privind protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de
expunerea la ageni biologici n munc;
H.G. nr. 1093/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru protecia
lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni
sau mutageni la locul de munc.
NSPM nr.79/1998
Norme privind exploatarea i ntreinerea drumurilor i podurilor
Ordin MI nr.775/1998
Norme de prevenire i stingere a incendiilor i dotarea cu mijloace tehnice
de stingere
Ordin
AND Instruciuni proprii de securitatea muncii pentru lucrri de ntreinere,
nr.116/1999
reparare i exploatare a drumurilor i podurilor
II. REGLEMENTRI TEHNICE
CD 31
Normativ pentru determinarea prin deflectografie i deflectometrie a
capacitii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple i semirigide.
III. STANDARDE
STAS 730
Agregate naturale pentru lucrri de ci ferate i drumuri. Metode de
ncercare
STAS 1243
Teren de fundare. Clasificarea i identificarea pmnturilor.
STAS 1709/1
Aciunea fenomenului de nghe-dezghe la lucrri de drumuri. Adncimea
de nghe n complexul rutier. Prescripii de calcul.
STAS 1709/2
Aciunea fenomenului de nghe-dezghe la lucrri de drumuri. Prevenireai
remedierea degradrilor din nghe-dezghe. Prescripii tehnice.
STAS 1709/3
Aciunea fenomenului de nghe-dezghe la lucrri de drumuri. Determinarea
sensibilitii la nghe a pmnturilor de fundaie. Metoda de determinare.
STAS 1913/1
Teren de fundare. Determinarea umiditii
STAS 1913/3
Teren de fundare. Determinarea densitii pmnturilor
STAS 1913/4
Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
STAS 1913/5
Teren de fundare. Determinarea granulozitii
STAS 1913/12
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice i mecanice ale
pmnturilor cu umflri i contracii mari
STAS 1913/13
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. ncercarea
Proctor.
STAS 1913/15
Teren de fundare. Determinarea greutii volumice pe teren.
STAS 2914
Lucrri de drumuri. Terasamente. Condiii tehnice generale de calitate.

STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST LA DRUMURI


CAPITOLUL I--GENERALITI
Art.1. Obiect i domeniu de aplicare
47

Prezentul caiet de sarcini conine specificaiile tehnice privind execuia i recepia straturilor de fundaie din balast
sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice i ale strzilor. El cuprinde condiiile tehnice care
trebuie s fie ndeplinite de materialele de construcie folosite, prevzute n SR 662 i de stratul de fundaie realizat
conform STAS 6400.
Art.2. Prevederi generale
2.1. Stratul de fundaie din balast sau balast optimal se realizeaz ntr-unul sau mai multe straturi, n funcie de
grosimea stabilit prin proiect i variaz conform prevederilor STAS 6400, ntre 15 i 30 cm.
2.2. Antreprenorul este obligat s asigure msurile organizatorice i tehnologice corespunztoare pentru
respectarea strict a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea
tuturor ncercrilor i determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.4. Antreprenorul este obligat s efectueze, la cererea "Beneficiarului", verificri suplimentare fa de prevederile
prezentului caiet de sarcini.
2.5. n cazul n care se vor constat abateri de la prezentul caiet de sarcini, "Beneficiarul" va dispune ntreruperca
execuiei lucrrilor i luarea msurilor care se impun.
CAPITOLUL II
MATERIALE
Art.3. Agregate naturale
3.1. Pentru execuia stratului de fundaie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maxim de
63 mm.
3.2. Balastul trebuie s provin din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau nghe, nu trebuie s conin corpuri
strine vizibile (bulgri de pmnt, crbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
3.3. n conformitate cu prevederile SR 662, pct. 2.3.4.2 balastul i balastul amestec optimal, pentru a fi folosite n
stratul de fundaie, trebuie s ndeplineasc, caracteristicile calitative artate n tabelul 1.
Tabel 1
CONDIII DE ADMISIBILIT ATE
COMPLETAREA
METODE DE
SISTEMULUl
AMESTEC
FUNDAll
CARACTERlSTICI
VERlFICARE
RUTIER LA
OPTIM
RUTIERE
CONFORM
NGHE-DEZGHE
-STRAT DE FORMSort
0--03
0--03
0-63
.
Continut de fraciuni %
STAS 1913/5
Sub 0,02 mm
max.3
max.3
max.3
Sub 0,2 mm
4-10
3-18
3-33
0-1 tI1D1
12-22
4-38
4-53
0-4mm
26-38
1657
16-72
0-8 mm
3550
2570
25-80
STAS 4606
0-16 mm
48-65
37-82
37-86
0-25 mID
60-75
50-90
50-90
0-50 rnm
85-92
80-98
8098
0-63 mm
100
100
100
Granulozitale
Conform figurii
Coeficient de neuoiformitate (Uo) minim
15
15
Echivalent de nisip (EN) minim
30
30
30
STAS 730
Uzura cu maina tip Los Angeles (LA) % max.30
50
50
3.4. Balastul amestec optimal se poate obine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63, fie direct din
balast, dac ndeplinete condiiile din tabelul 1.
3.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total n cazul balastului amestec optimal sunt aratate n tabelul 2.
Tabel 2
Domeniu
de
Limita
granulorit
ate
Inferioar
0-63
Superioar

Treceri n % din greutate prin sitele sau ciururile cu


dimensiuni de n mm
0,02
0

0,2
4

I
12

4
28

8
35

25
60

63
100

10

22

38

50

75

100
48

3.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, n depozite intermediare, pentru a
se asigura omogenitatea i constana calitii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere n oper se va face numai dup
efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dac agregatele din depozite ndeplinesc cerinele prezenlului
caiet de sarcini i dup aprobarea inginerului.
3.7. Laboratorul Antreprenorului va ine evidena calitii balastului sau balastului amestec optimal astfel:
- ntr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
- ntr-un registru (registru pentru ncercri agregate) rezultatele determinrilor efectuate de
laborator.
3.8. Depozitarea agregatelor se va face n depozite deschise, dimensionate n funcie de cantitatea necesar i
de ealonarea lucrrilor.
3.9. n cazul n care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea i depozitarea acestora se va face
astfel nct s se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse difcrite.
3.10. n cazul n care la verificarea calitii balaslului sau a balastului amestec optimal aprovizionat, granulozitatea
acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corecteaz cu sorturile granulometrice deficitare pentru
ndeplinirea condiiilor calitative prevzute.
Art.4. Apa
Apa necesar compactrii stratului de balast sau balast amestec optimal poate s provin din reeaua public sau
din alte surse, dar n acest din urm caz nu trebuie s conin nici un fel de particule n suspensie.
Art.5. Controlul calitatii balastului sau a balastului amestec optimal inainte de
realizarea stratului de fundatie
Controlul calitii se face de ctre Antreprenor, prin laboratorul su, n conformitate cu prevederile cuprinse n
tabelul 3.
Tabel 3
Metoda de
Acunea, procedeul de verificare
Frecvena minim
determinare
sau caracteristici ce se verific
conform
Examinarea datelor nscrise n
1 certificatul de calitate sau
La fiecare lotaprovizionat
certificatul de garanie
O prob la fiecare lot
STAS
Determinarea granulometric.
aprovizionat, de 500 tone,
4606
2 Echivalentul de nisip.
pentru fiecare surs (dac STAS
Neomogenitatea balastului
este cazul pentru fiecare
730
sort)
O prob pe schimb (i sort)
nainte
de
nceperea
STAS
3 Umiditate
lucrrilor i ori de cte ori se
4606
observ o schimbare cauzat
de condiii meteorologice
O prob la fiecare lot
Rezistene la uzura cu maina tip
aprovizionat pentru
STAS
4 Los Angeles
fiecare surs (sort) la
730
(LA)
fiecare 5000 tone
CAPITOLUL III
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
Art.6. Caracteristicile optime de compactare
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de ctre un
laborator de specialitate acreditat nainte de nceperea lucrrilor de execuie.
Prin ncercarea Proctor modificat, conform ST AS 1913/13 se stabilete:
du max.P.M.= greutatea volumic n stare uscat, maxim exprimat n g/cm 3
Wopt P.M. = umiditate optim de compactare, exprimat n %.
Art. 7. Caracteristicile erective de compactare
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determin de laboratorul antierului pe probe prelevate din lucrare
i anume:
du ef = greutatea volumic, n stare uscat, efectiv, exprimat n g/cm 3
W ef = umiditatea efectiv de compactare, exprimat n % n vederea stabilirii
49

gradului de compactare gc.


du ef
gc =
x 100
du max .P.M .
7.2. La execuia stratului de fundaie se va urmri realizarea gradului de compactare artat la art.13.
CAPITOLUL IV
PUNEREA N OPER A BALASTULUI
Art.8. Msuri preliminare
8.1. La execuia stratului de fundaie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dup recepionarea
lucrrilor de terasamente, sau de strat de form, n conformitate cu prevederile caictului de sarcini pentru realizarea
acestor lucrri.
8.2. nainte de nceperea lucrrilor se vor verifica i regla utilajele i dispozitivele necesare punerii n oper a
balastului sau balastului amestec optimal.
8.3. nainte de aternerea balastului se vor executa lucrrile pentru drenarea apelor din fundaii: drenuri
transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole i racordurile stratului de fundaie la
acestea, precum i alte lucrri prevzute n acest scop n proiect.
8.4. n cazul straturilor de fundaie prevzute pe ntreaga platform a drumului, cum este cazut la autostrzi sau la
lucrrile la care drenarea apelor este prevzut a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura n prealabil
posibilitatea evacuarii apelor n orice punct al traseului, la cel puin 15 cm deasupra anului sau n cazul rambleelor
deasupra terenului.
8.5. n cazul cnd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua msuri de a nu se amesteca
agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum n funcie de sursa folosit, acestea fiind consemnate n registrul de
antier.
Art.9. Experimentarea punerii n oper a balastului sau a balastului amestec optimal
9.1. nainte de nceperea lucrrilor, Antreprenorul este obligat s efectueze o experimentare pe un tronson de
prob n lungime de minimum 30 m i o lime de cel putin 3,40 m (dublul limii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop stabilirea, n condiii de execuie curent pe antier, a componenei atelierului de
compactare i a modului de acionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini,
precum i reglarea utilajelor de rspndire, pentru realizarea grosimii din proiect i pentru o suprafaare corect.
9.2. Compactarea de prob pe tronsonul experimental se va face n prezena inginerului, efectund controlul
compactrii prin ncercri de laborator, stabilite de comun acord i efectuate de un laborator de specialitate. n cazul n
care gradul de compactare prevzut nu poate fi obinut, Antreprenorul va trebui s realizeze o nou ncercare, dup
modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit. Aceste ncercri au drept scop stabilirea parametrilor
compactrii i anume:
- grosimea maxim a stratului de balast pus n oper;
- condiiile de compaetare (verificarea eficacitii utilajeior de compactare i intensitatea
de compactare a utilajului).
Intensitalea de compactare = Q/S
Q = volumul de balast pus n oper, n unitatea de timp (or, zi, schimb), exprimat n mc;
S = suprafaa compactat n intervalul de timp dat, exprimat n m 2 .
n cazul folosirii de utilaje de acelai tip, n tandem, suprafeele compactate de fiecare utilaj se cumuleaz.
9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referin pentru
restul lucrrii. Caracteristicile obinute pe acest tronson se vor consemna n registrul de antier, pentru a servi la
urmrirea calitii lucrrilor ce se vor executa.
Art.l0. Punerea n oper a balastnlni san a balastului amestec optimal
10.1. Pe terasamentul recepionat se aterne i se niveleaz balastul sau balastul amestec optimal ntr-unul sau
mai multe straturi, n f'uncie de grosimea prevzut n proiect i de grosimea optim de compactare stabilit pe tronsonul
experimental. Aternerea i nivelarea se face la ablon, cu respectarea limilor i pantelor prevzute n proiect.
10.2. Cantitatea necesar de ap pentru asigurarea umiditii optime de compactare se stabilete de laboratorul
de antier innd seama de umiditatea agregatului i se adaug prin stropire.
Stropirea va fi uniform evitndu-se supraumezirea local.
10.3. Compactarea straturilor de fundaie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de
compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectndu-se componena atelierului, viteza utilajelor de compactare,
tehnologia i intensitatea Q/S de compactare.
10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundaie nu se realizeaz pe ntreaga lime a platformei, acostamentele se
completeaz i se compacteaz odat cu stratul de fundaie, astfel ca acesta s fie permanent ncadrat de acostamente,
asigurndu-se totodat i msurile de evacuare a apelor, confonn pct. 8.3.
10.5. Denivelrile care se produc n timpul compactrii straturilor de fundaie, sau care rmn dup compactare,
se corecteaz cu materiale de aport i se recompacteaz. Suprafeele cu denivelri mai mari de 4 cm se completeaz, se
reniveleaz i apoi se compacteaz din nou.
50

10.6. Este interzis folosirea balastului ngheat.


10.7. Este interzis aternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zpad sau cu pojghi de ghea.
Art. 11. Controlul calitii compactrii balastului sau a balastului amestec optimal
11.1. n timpul execuiei stratului de fundaie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru verificarea
compactrii, ncercrile i determinrile artate n tabelul 4.
Tabel 4
DETERMINAREA, PROCEDEUL DE
METODE DE
NR
FRECVENE MINIME LA LOCUL
VERIFICARE SAU CARACTERISTICA,
VERIFlCARE
CRT.
DE PUNERE N OPER
CARE SE VERIFIC
CONFORM
1
ncercare Proctor modificat
STAS 1913/13
Determinarea umiditii de compactare i
zilnic, dar cel puin un test la fiecare
2
STAS 4606
corelaia umiditii
250 m de band de circulaie
minim 3 probe la o suprafa de 2.000
3
Detenninareu grosimii stntului compactal
mp de strat
Verificarea realizrii intensitii de
4
zilnic
compactare Q/S
zilnic n minim 3 puncte pentru
Determinarea graduJui de compactare prin
suprafee < 2.000 mp i minim 5 puncteSTAS 1913/15
5
determinarea
pentiu suprafee > 2.000 mp
STAS 12288
greutii volumice n stare uscat
de strat
n cte dou puncte situate n profiluri
Determinarea capacitii portante la
transversale la distane de 10 m unul
6
Normativ CD31
nive\ul superior al stratului de fundaie
de altul pentru fiecare
band cu lime de 7,5 m
n ce privete capacitatea portant la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determin prin msurtori
cu deflectometrul cu prghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie i deflectometrie a capacitii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple i semirigide, indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul Antreprenorului va ine urmtoarele evidene privind calitatea stratului executat:
- compoziia granulometric a balastului utilizat; caracteristicile optime de compactare, obinute prin metoda Proctor
modificat (umiditate optim, densitate maxim uscat);
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portant).
CAPITOLUL V
CONDIII TEHNICE, REGULI I METODE DE VERIFICARE
Art.12. Elemente geometrice
12.1. Grosimea stratului de fundaie din balsat sau din balast amestec optimal este cea din proiect. Abaterea
limit la grosime poate fi de maximum 20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care
se strpunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat.
Grosimea stratului de fundaie este media msurtorilor obinute pe fiecare sector de drum prezentat recepiei.
12.2. Limea stratului de fundaie din balast sau balast amestec optimal este prevzut n proiect. Abaterile limit
la lime pot fi 5 cm. Verificarea limii executate se va face n dreptul profilelor transversale ale proiectului.
12.3. Panta transversal a fundaiei de balast sau balast amestec optimal este cea a mbrcminii sub care se
execut, prevazut n proiect. Denivelrile admisibile sunt cu 0,5 cm diferile de cele admisibile pentru mbrcmintea
respectiv i se msoar la fiecare 25 m distan..
12.4. Declivitile n profil longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limit la cotele fundaiei din balast, fa
de cotele din proiect pot fi de 10 mm.
Art.13. Condiii de compactare
Straturile de fundaie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pn la realizarea urmtoarelor
grade de compactare, minime din densitatea n stare uscat maxim determinat prin ncercarea Proctor modificat
conform STAS 1913/13:
- pentru drumurile din clasele tehnice I, II i III:
100%, n cel puin 95% din punctele de msurare;
98%, n cel mult 5% din punctele de msurare la autostrzi /n toate punctele de msurare la
drumurile de clasa tehnic II i III;
- pentru drumurile din clasele tehnice IV i V:
98%, n cel puin 93% din punctele de msurare;
95%, n toate punctele de msurare.
Capacitatea portant la nivelul superior al stratului de fundaie se consider realizat dac valorile deflexiunilor
msurate nu depesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate n tabelul 5 (conform CD 31).
Tabel 5
51

Grosimea stratului de
fundaie din balast
sau balast amestec optimal
h (cm)
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Valorile deflexiunilor admisibile


Stratul superior al terasamentelor alctuit din:
Strat de form Pmnturi de tipul (cf. STAS 1243)
Praf nisipos,
Nisip prfos,
Cf.
praf argilos-nisipos
nisip argilos
STAS 12253
praf argilos
(P3)
(P4)
185
323
371
163
284
327
144
252
290
129
226
261
118
206
238
109
190
219
101
176
204
95
165
190
89
156
179

Argil prfoas, argil


nisipoas, argil prfoas nisipoas
(P5)
411
366
325
292
266
245
227
213
201

NOT: Balastul din stratul de fundaie trebuie s ndeplineasc condiiile de admisibilitate din SR 662 i STAS 6400.
Msurtorile de capacitate portant se vor efectua n conformitate cu prevederile Normativului CD 31.
Interpretarea msurtorilor cu def1ectometrul cu prghie tip Benkelman efectuate n scopul calitii execuiei lucrrilor de
fundaii se va face prin examinarea modului de variaie la suprafaa stratului de fundaie, a valorii deflexiunii
corespunztoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) i a valorii coeficientului de variaie (Cv)
Uniformitatea execuiei este satisfctoare dac, la nivelul superior al stratului de fundaie, valoarea coeficientului
de variaie este sub 35%.
Art.14. Caracteristicile suprafeei stratului de fundaie
Verificarea denivelrilor suprafeei fundaiei se efectueaz cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:
- n profil longitudinal, msurtorile se efectueaz n axul fiecrei benzi de circulaie i nu pot fi mai mari de 2,0 cm;
- n profil transversal, verificarea se efectueaz n dreptul profilelor artate n proiect i nu pot fi mai mari de 1,0 cm.
n cazul apariiei denivelrilor mai mari dect cele prevzute n prezentul caiet de sarcini se va face corectarea
suprafeei fundaiei.
CAPITOLUL VI
RECEPIA LUCRRILOR
Art.15. Recepia pe faza determinant
Recepia pe faza determinant, stabilit n proiect, se efectueaz conform Regulamentului privind controlul de stat
al calitii n construcii aprobat cu HG 272/94 i conform Procedurii privind controlul statului n fazele de execuie
determinante, elaborat de MLPAT i publicat n Buletinul Construciilor volum 4/1996, atunci cnd toate lucrrile
prevzute n documentaii sunt complet terminate i toate verificrile sunt efectuate n conformitate cu prevederile Art.5,
11, 12, 13, i 14.
Comisia de recepie examineaz lucrrile i verific ndeplinirea condiiilor de execuie i calitative impuse de
proiect i caietul de sarcini precum i constatrile consemnate pe parcursul execuiei de ctre organele de control. n
urma acestei recepii se ncheie "Proces verbal" n registrul de lucrri ascunse.
Art.16. Recepia preliminar, la terminarea lucrrilor
Recepia preliminar se face odat cu recepia preliminar a ntrcgii lucrri, conform Regulamentului de recepie a
lucrrilor de constucii i instalaii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.
Art.17. Recepia final
Recepia final va avea loc dup expirarea perioadei de garanie pentru ntreaga lucrare i se va face n condiiile
prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.
ANEX
DOCUMENTE DE REFERIN
I. ACTE NORMATIVE
Ordin comun MT/MI
nr.411/1112/2000
publicat
n
MO
397/24.08.2000
Legea nr. 319/2006

Norme metodologice privind condiiile de nchidere a circulaiei i de instruire a restriciilor de


circulaie n vederea executrii de lucrri n zona drumului public i/sau pentru protejarea
drumului.
Legea securitii i sntii n munc;
52

H.G. nr. 1051/2006


H.G. nr. 1048/2006
H.G. nr. 1876/2006
H.G. nr. 493/2006
H.G. nr. 971/2006
H.G. nr. 1091/2006
H.G. nr. 1028/2006
H.G. nr. 1146/2006
H.G. nr. 1218/2006
H.G. nr. 1136/2006
H.G. nr. 1092/2006
H.G. nr. 1093/2006

Hotrre privind cerinele minime de securitate pentru manipularea manual a maselor care
prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni lombare;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a
echipamentelor individuale de protecie la locul de munc;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor
la riscurile generate de vibraii;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor
la riscuri generate de zgomot;
Hotrre privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de
munc;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc:
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre
lucrtori a echipamentelor de munc;
Hotrre privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc pentru
asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezena agenilor chimici;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor
la riscuri generate de cmpuri magnetice;
Hotrre privind protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni
biologici n munc;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor
mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munc.

NSPM nr.79/1998
Norme privind exploatarea i ntreinerea drumurilor i podurilor
Ordin MI nr.775/1998
Norme de prevenire i stingere a incendiilor i dotarea cu mijloace tehnice de stingere
Ordin
AND Instruciuni proprii de securitatea muncii pentru lucrri de ntreinere, reparare i exploatare a
nr.116/1999
drumurilor i podurilor
II. REGLEMENTRI TEHNICE
CD 31
Normativ pentru determinarea prin deflectografie i deflectometrie a capacitii portante a
drumurilor cu structuri rutiere suple i semirigide.
III. STANDARDE
SR 662
Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier. Condiii tehnice de calitate
STAS 730
Agregate naturale pentru lucrri de ci ferate i drumuri. Metode de ncercare
STAS 1913/1
Teren de fundare. Determinarea umiditii
STAS 1913/5
Teren de fundare. Determinarea granulozitii
STAS 1913/13
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. ncercarea Proctor.
STAS 1913/15
Teren de fundare. Determinarea greutii volumice pe teren.
STAS 4606
Agregaate naturale grele pentru mortare i betoane cu liani minerali. Metode de ncercare
STAS 6400
Lucrri de drumuri. Straturi de baz i de fundaie. Condiii tehnice generale de calitate
STAS 12288
Lucrri de drumuri. Determinarea densitii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con i nisip
IMBRACAMINTI RUTIERE DIN BETON DE CIMENT
C A P I T O L U L I - GENERALITI
Art. 1. Obiect i domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini conine specificaiile privind condiiile generale care trebuie s fie ndeplinite la
prepararea, transportul, punerea n oper i controlul calitii materialelor i a betonului, la realizarea mbrcminii rutiere
cu beton de ciment i se aplic la construcii, modernizri sau ranforsri de:
- drumuri publice;
- drumuri de exploatare (forestiere, petroliere, agricole, miniere);
- drumuri industriale interioare i exterioare
- drumuri care sunt legate direct de reeaua drumurilor publice, chiar dac nu fac
parte din categoriile enumerate mai sus;
- platfonne industriale (auto sau de depozitare n aer liber);
- platforme de parcare, locuri de staionare, alei carosabile;
- platforme portuare;
- piste, ci de rulare i platforme aeroportuare, pentru care trebuie s se respecte i
prescripiile tehnice n vigaare, specifice acestor lucrri.
Prevederile prezentului caiet de sarcini NU se aplic la:
- mbrcmini din beton armat monolit;
53

- mbrcmini executate din elemente prefabricate din beton sau beton armat;
- mbrcmini din beton precomprimat;
- piste pentru cicliti;
- trotuare i alei pentru pietoni.
Art. 2. Prevederi generate
2.1. mbrcminile rutiere cu beton de ciment sunt alctuite din dale, delimitate ntre ele prin rosturi i se execut
de regul ntr-un singur strat, n care betonul ndeplinete caracteristicile pentru un strat de uzur. n cazuri justificate
tehnic i economic, n sistemul cofrajelor fixe, mbrcminile se pot executa i n dou straturi, betonul din stratul superior
ndeplinind caracteristicile pentru strat de uzur, iar betonul din stratul inferior, ndeplinind caracteristicile unui strat de
rezisten.
2.2. mbrcminile rutiere cu beton de ciment pot fi executate n cofraje fixe, conform SR 183-1 sau n cofraje
glisante, conform SR 183-2. Ambele variante au rezultate satisfctoare, iar alegerea ramne la latitudinea
Antreprenorului, care, la executarea lucrrilor va respecta i prevederile Normativului NE 0 14.
2.3. Betoanele rutiere pentru realizarea mbrcminilor de beton de ciment se clasific dup clase, pe baza
criteriului rezistenei la ncovoiere ( Rinc ), pe care betonul trebuie s-l obin la 28 de zile. Rezistena caracteristic la
k

ncovoiere Rinc , se obine din interpretarea statistic i se definete ca valoare a rezistenei sub care se pot ntlni
statistic cel mult 5% din rezistenele obinute prin ncercarea la ncovoiere a epruvetelor de beton, la vrsta de 28 zile.
Epruvetele prismatice au dimensiunile 150x150x600 mm i se ncearc prin ncrcare cu dou fore egale i simetrice.
Clasele de betoane rutiere se noteaz conform tabelului 1.
Tabel 1
k
2
Clasa de beton rutier
R inc - MPa (N/mm )
BcR 3,5
3,5
BcR 4,0
4,0
BcR 4,5
4,5
BcR 5,0
5,0
2.4. n general, alegerea clasei de beton a mbrcminii rutiere depinde de categoria sau clasa drumului, de
intensitatea traficului i de caracteristicile geometrice ale drumului, prezentate n tabelul 2.
Tabel 2
Clasa de trafic
Denumirea
Lucrrilor

Autostrzi, drumuri naionale,


judeene, comunale i strzi cu
dou sau mai multe benzi de
circulaie
Ranforsarea sistemelor rutiere
existente la drumuri i autostrzi
Drumuri de exploatare:
- cu 2 benzi de circulaie

Trafic
Trafic greu
Trafic medlu
Trafic uor
foarte greu
Numrul straturilor de mbrcminte
uzur sau
uzur sau
uzur sau
un strat
rezisten
rezisten
rezisten
un strat
un strat
un strat
Clasa betonului
BcR 5,0
(BcR 4,5)

BcR 5,0
BcR 4,5 BcR 4,5
BcR 4,0
BcR 4,0
(BcR 4,5) (BcR 4,0) (BcR 4,0) (BcR 3,5)

BcR 3,5

BcR 5,0
(BcR 4,5)

BcR 5,0
BcR 4,5 BcR 4,5
BcR 4,0
BcR 4,0
(BcR 4,5) (BcR 4,0) (BcR 4 0) (BcR 3 5)

BcR 3,5

BcR 5,0
(BcR 4,5)

BcR 5,0
BcR 4,5 BcR 4,5
BcR 4,0
BcR 4,0
(BcR 4,5) (BcR 4,0) (BcR 4,0) (BcR 3,5)

BcR 3,5

- cu o band de circulaie

BcR 3,5

Drumuri i platforme industriale

BcR 4,5

BcR 4,5

BcR 4,0

BcR 4,0

BcR 3,5

BcR 3,5

BcR 3,5

BcR 3,5

Strzi cu o band de circulaie i


alei carosabile
Locuri de staionare, platforme
de parcare i portuare
Piste, ci de rulare i platforme
pentru aeroporturi:
- internaionale i interne
- de lucru
NOTE:

BcR 5,0 (BcR 4,5) ntr-un singur strat


BcR 4,5 (BcR 4,0) pentru stratul de uzur sau un strat
BcR 4,0 (BcR 3,5) pentru stratul de rezisten
54

1.Clasa de betoane care va fi executat este cea prevazut n proieetul lucrrii.


2. Betoanele de clasa BcR 5,0 i BcR 4,5 se realizeaz cu ciment tip CD 40, ciment tip I 42,5 sau I 42,5R.
3. Betoanele de clasa BcR 4,0 i BcR 3,5 se realizeaz cu ciment tip I 42,5 sau I 42,5R.
4. Alte tipuri de cimenturi vor putea fi utilizate numai cu avizul unui institut de specialitate rutier cu aeordul
Beneficiarului i Proiectantului.
2.5. Antreprenorul este obligat s asigure msurile organizatorice i tehnologice corespunztoare pentru
respectarea strict a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.6. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea
tuturor ncercrilor i determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.7. n cazul n care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Beneficiarul va dispune ntreruperea
execuiei lucrrilor i luarea msurilor care se impun.
C A P I T O L U L II
NATURA I CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
STANDARDE DE PRODUS
Materialele din care se execut mbracminile de beton de ciment trebuie s ndeplineasc condiile de calitate
n conformitate cu prevederile standardelor de materiale, dup cum urmeaz:
- agregate naturale de balastier - SR 662;
- agregate naturale de carier - SR 667;
- ciment: tipurile I 42,5; I 42,5R - SR 388 i CD 40 - STAS 10.092;
- cenu de termocentral - STAS 8819;
- aditiv plastifiant mixt pentru betoane - ST~~ 8625;
- ap - STAS 790; .
- fluid de protecie P45 - STAS 12.093;
- emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid - STAS 8877;
- oel beton OB 37 - STAS 438/1;
- hrtie rezistent - STAS 3789;
- folii de polietilen - STAS 8171;
- bitum neparafinos pentru drumuri tip D80/100,- SR 754;
- filer - STAS 539;
- alte materiale i produse pentru colmatarea rosturilor: masticuri bituminoase gata preparate; chituri
elastice pe baz de poliuretan sau silicon sau chituri tiocolice; profile de neopren sau nururi din materiale
elastice speciale; toate aceste materialc trebuie s fie normate sau agrementate, Beneficiarul aprobnd tipurile
care se vor utiliza.
Art.3. Cimenturi
3.1. La prepararea betoanelor se va utiliza unul din urmtoarele tipuri de ciment care trebuie s corespund
condiiilor tehnice de calitate indicate n tabelul 3, conform prevederilor standardelor respective:
- ciment CD 40 pentru drumuri i piste de aeroporturi, STAS 10092;
- ciment Portland 42,5R, SR 388;
- ciment Portland 42,5, SR 388.
Tabel 3
Caracteristicile cimentului
Ciment tip
CD 40 I 42,5
I 42,5 R
Caracteristicile fizico-mecanice ale cimentului:
priza ncepe dup min. ore
2
1
1
priza sfrete dup max. ore
10
constanta de volum pe turte
bun
constanta de volum pe ace Le Chatelier max. mm
10
10
10
fineea de mcinare exprimat prin suprafaa specific
(orientativ, rest pe sita 0,1) cm2/g
(10)
rezistena la ntindere prin ncovoiere
min.
dup 2 zile N/mm2
3,5
dup 7 zile
5,0
dup 28 zile
6,5
rezistena la compresiune min.
dup 2 zile N/mm2
15
10
20
dup 7 zile
26
dup 28 zile
40
42,5...62,5 42,5...6
55

3.2. Este indicat ca antierul s fie aprovizionat de la o singur fabric de ciment.


3.3. Dac Antreprenorul propune utilizarea mai multor tipuri de ciment, este neeesar aprobarea Beneficiarului
lucrrii. n acest scop, fiecare tip de ciment aprobat va fi utilizat pe poriuni distincte ale lucrrii, conform celor stabilite
mpreun cu Beneficiarul.
3.4. Cimentul se va aproviziona n vrac utiliznd autocisterne sau containere speciale CF cu descrcare
pneumatic, destinate exclusiv acestui produs sau n saci de hrtie, transportai n vagoane nchise sau camioane
acoperite.
3.5. Transportul, manipularea i depozitarea se vor efectua n condiiile necesare pentru ca cimentul s fie ferit de
umezeal, de impurificri (cu var, cenu de termocentral, filer, crbune, pmnt, alte materiale) i de amestecarea
feritelor tipuri de ciment.
3.6. Depozitarea cimentului se va efectua numai dup constatarea existenei i analizrii certificatului de calitate
sau a certificatului de garanie (cnd cimentul se preia de la o baz de aprovizionare) i dup verificarea capacitaii libere
de depozitare n silozuri sau ncperi special amenajate. Cimentul aprovizionat n vrac se va depozita n silozuri, att n
cazul depozitelor de rezerv ct i n cazul celor de consum. Cimentul aprovizionat n saci se va depozita n magazii, sacii
aezndu-se n stive, suprapunndu-se maximum 10 saci i lsndu-se spaii libere de 50 cm de la pereii exteriori.
Silozurile i depozitele vor fi marcate cu tipul cimentului; pe toat durata depozitrii se va ine evidena loturilor de ciment,
acesta utilizndu-se n ordinea datelor de aprovizionare, dup confirmarea prin buletine de laborator a calitii cimentului
la aprovizionare.
3.7. n cursul execuiei, cnd apare necesar schimbarea sortimentului de ciment depozitat n silozuri, acestea se
vor goli complet i se vor cura prin instalaia pneumatic apoi vor fi marcate corespunztor noului sortiment de ciment ce
urmeaz a se depozita.
3.8. Nu se va utiliza ciment cu temperatura peste +50C, iar durata de depozitare nu va depai durata prescris
de productor pentru tipul de ciment utilizat, durata decurgnd de la data expedierii cimentului de la productor. Cimentul
cu o durat mai mare de depozitare sau cu un aspect care denot c a fost inf1uenat de umitate sau impurificat, va
putea fi ntrebuinat numai dup verificarea strii de conservare, n funcie de reziduul pe sita 1 mm, i a rezistenei la
compresiune, aa cum se indic n tabelul 4.
Tabel 4

Reziduul pe sita
1
Starea de conservare
mm
r%
0
Bun - ciment nealterat
max. 10%
peste 10%

Ciment cu nceput de alterare, putnd fi utilizat n


funcie de rezultatele ncercrilor fizico-mecanice la 2 (7) zile sau, n lipsa acestora
va fi considerat de tip III-V 32,5 i folosit la betoane de clasa cel mult Bc 5
Ciment alterat, putnd fi utilizat numai la prepararea
mortarelor

3.9. n cazul n care cimentul nu ndeplinete coniile prevzute n tabelul 3 va fi declasat i se va folosi ca atare.
3.10. Verificarea calitii cimentului de catre Antreprenor, se va face n confomitate cu prevederile tabelului nr. 9.
3.11. Laboratorul antierului va ine evidena calitii cimentului astfel:
- ntr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica
furnizoare;
- ntr-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determinrilor efectuate n
laborator.
Art. 4 Agregate
4. l. Pentru prepararca betoanelor de ciment rutiere se vor utiliza urmatoarele sorturi de agregate:
- nisip natural, sorturile 0-4, conform SR 662;
- pietri concasat, sorturile 4-8; 8-16; 16-25(31), conform SR 662 ;
- agregate de carier, concasate: criblur sorturile 8-16; 16-25 i piatr spart (split) sort 25-40, conform
SR 667.
NOTA:
Pietriul concasat NU se va utiliza la executarea pistelor aeroportuare, autostrzilor i drumurilor cu trafic foarte
greu ; ca agregat de balastier (SR 662), se va utiliza numai sortul de nisip natural 0-4.
4.2. Sorturile de agregate utilizate n diferitele straturi ale mbrcminilor sunt indicate n tabelul nr. 5.
Tabel 5
mbrcmini
Natura
Sorturile
Granulozitatea
executate
agregatului
agregatelor agregatului total
A
ntr-un singur strat
Nisip natural
0-4
0-25
Criblurii
8-16 i 16-25
Nisip natural
0-4
0-40
56

Criblura
8-16 i 16-25
Piatr
spart
25-40
(split)
Nisip natural
0-4
Pietri
4-8, R-16 i 0-25(31)
concasat*)
16-25(31 )
n dou straturi:
- stratul de, uzur;
B
- stratul de
rezisten

Nisip natural

0-4

Criblur
Nisip natural
Pietri
concasat*)
Nisip natural
Criblur
Piatr spart
(split)
Nisip natural
Pietri
concasat

0-4
4-8,8-16 si
16-25(31)

0-25
8-16 i 16-25
0-4
0-25(31 )
4-8,8-16 i
.
16-25(31 )
0-4
8-16 i 16-25 0-40
25-40
0-25(31 )

NOT:
*) La prepararea betoanelor din straturile de uzur pentru: locuri de staionare, platforme de parcare auto,
industriale i portuare, strzi i drumuri de exploatare cu o band de circulaie precum i alei carosabile, se poate nlocui
criblura cu pietri concasat.
4.3. Agregatele trebuie s provin din roci omogene n ce privete compoziia mineralogic, fr urme vizibile de
dezagregare fizic, chimic sau mecanic, i lipsite de pirit, limonit sau sruri solubile. Se interzice folosirea
agregatelor provenite din roci cu coninut de silice micro-cristalin sau amorf, deoarece reacioneaz cu alcaliile din
cimenturi.
4.4. Criblurile i spliturile trebuiesc obinute din roci de clasa A i/sau B, conform tabelului 3 din SR 667.
4.5. Agregatele trebuie s ndeplineasc condiiile de admisibilitate indicate n tabelul 6.
4.6. Agregatele naturale se aprovizioneaz din timp, n depozite, n cantiti suficiente, pentru a asigura
omogenitatea i constanta caracteristicilor lor precum i continuitatea proceselor tehnologice n care sunt utilizate.
Aprovizionarea agregatelor la staia de betoane se va face numai dup ce analizele de laborator au artat c acestea
sunt corespunztoare.
4.7. Transportul, manipularea i depozitarea agregatelor naturale se efectueaz n condiii care s le fereasc de
mprtiere, impurificare sau amestecare ntre sorturi.
4.8. Agregatele naturale se depoziteaz, intermediar i final, pe platforne betonate, cu pante i rigole pentru
evacuarea apelor. n vederea depozitrii separate, a diferitelor sorturi, se vor creea compartimentele necesare, cu
nlimea corespunztoare evitrii amestecrii sorturilor. Compartmentele se vor marca cu tipurile de sorturi depozitate. n
cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se efectueaz pe platforme din lemn, n lzi sau folosind amenajri
recuperabile. Pentru depozitele de consum, cu volum redus de agregate, se pot folosi silozuri.
Este interzis depozitarea agregatelor direct pe pmnt sau pe platforme doar balastate.
4.9. Drumurile de acces la depozite trebuie s fie amenajate pentru a evita antrenarea de noroi i alte materiale n
depozite, de ctre mijloacele de transport. n cazul aprovizionrii pe calea ferat, rampele de descrcare vor fi betonate i
dimensionate cu spaii suficiente pentru evitarea amestecrii sorturilor. Se va asigura un spaiu (compartiment) pentru
depozitarea loturilor refuzate.

Tabel 6
Condiii de admisibilitate
pietri
criblur
concasat

Nr.
crt.

Caracteristicile
agregatelor naturale

Coninut de impuriti:
- corpuri strine (buci de lemn, nu se admit nu se admit nu se admit nu se admit
frunze etc.);
STAS 4606

nisip

- sulfai (exprimai n SO3 ), % max,


- parte levigabil, % max,
-

0,3

split

Determinare
conform

57

conform figurii 1 din SR 662 i tabel 12 i figurile 1,


2, 3, 4,
ST AS 4606
- coninut de fraciuni sub 0,1 mm: 5, 6, 7 i 8 din caietul de sarcini
- n sortul 8-16, % max,
STAS 730
SR EN 933-2
- n sortul 16-25, % max,
0,5
- n sortul 25-40, % max,
0,3
Echivalent de nisip, min.
85
ST AS 730
Grad de spargere, %, min.
65
Rezistena la strivire a agregatelor
n
60
ST AS 4606
stare saturat,
%, min.
Uzura
cu maina
tip Los Angeles
(LA)
285
25
25
%,max.
Rezistena
la aciunea repetat a
sulfatului de sodiu (Na2SO4) 53
3
6
cicluri, %granulelor
max.
Forma
agregatelor cu
ST AS 730
dimen-siunea
raportminim
b/a; c/a
min.7(8) mm:
0,66 ; 0,33
- coninut de granule plate i
aciculare:
% max.
25
- coeficient de form % max.
25
25
Granulozitatea

3
4
5
6
7

4.10. Verificarea calitii agregatelor de ctre Antreprenor se va face n conformitate cu prevederile tabelului nr. 9.
4.11. Laboratorul antierului va ine evidena calitii agregatelor astfel:
- ntr-un dosar, vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;
- ntr-un registru (registrul pentru ncercri agregate) rezultatele determinrilor efectuate de laborator.
Art. 5. Apa
5.1. Apa utilizat la prepararea betoanelor poate s provin din reeaua public sau din alt surs, dar n acest
din urm caz trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice prevzute n STAS 790.
Metodele de determinare sunt reglementate prin acelai STAS 790.
5.2. Verificarea se face la nceperea lucrrilor i se repet ori de cte ori se observ c se schimb
caracteristicile apei.
5.3. n timpul utilizrii pe antier, se va evita poluarea apei cu detergeni, materiale organice, uleiuri, argile, etc.
5.4. Verificarea calitii apei se va face confonn tabelului 9.
Art. 6. Aditivi
Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor rutiere se va face conform prevederilor Codului de Practic NE 012.
Stabilirea tipului de aditivi sau a combinaiei de aditivi se va face lund n considerare recomandrile din tabelul
4.4 i din anexele 1.3 i 1.4 ale Codului de Practic.
n general, la prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza:
- obligatoriu, un aditiv antrenor de aer;
- aditiv reductor de ap, pentru mbuntirea lucrabilitii (utilizarea de aditiv
nu trebuie s conduc la reducerea dozajului de ciment);
- obligatoriu, aditiv accelerator sau ntrzietor de priz n cazurile indicate la
punctu1 6.2.
6.1. Antreprenorul poate folosi la prepararea betoanelor rutiere aditivul mixt (dispersant i antrenor de aer) Disan
A conform STAS 8625 sau alt produs agrementat tehnic pentru nivelul de calitate cerut. Aceti aditivi vor fi aprobai de
ctre Beneficiarul lucrrii pe baza studiilor preliminare efectuate n scopul stabilirii compoziiei betonului.
Caracteristicile fizico-chimice ale aditivului Disan A sunt artate n tabelul 7.
Tabel 7
Caracteristici
Aspect
Coninut de substan uscat, %, min.
Substane insolubile n ap, %, max.
Substane reductoare, %, max.
Coninut de cenu, %
pH-ul soluiei cu concentraia n 1%

Conii de
admisibilitate

Determinare
conform

paf de culoare cafeniu


vizual
deschis
90
2,0
5,5
ST AS 8625
16 ... 20
4,5 ... 5,5
58

Not: Valorile din tabel se refer la substana uscat la o temperatur de 105 O C 5 O C


6.2. n conformitate cu prevederile tabelului 4.4 din Codul de Practic NE 012, pentru reglarea procesului de
ntrziere sau accelerare de priz, n funcie de cerinele impuse de tehnologiile speciale de execuie, la prepararea
betoanelor rutiere se vor folosi aditivi acceleratori de priz sau ntrzietori de priz, obligatorii, n urmtoarele cazuri:
- ntrzietor de priz + superplastifiant (Plastifiant) la betoane turnate pe timp clduros;
- accelerator de priz + anti-nghe la betoane turnate pe timp friguros.
6.3. Fiecare lot de aditivi, trebuie s fie nsoit de certificatul de calitate eliberat de productor. Nu se admite
utilizarea loturilor de aditivi pentru care nu exist certificat de calitate.
6.4. Depozitarea i pstrarea aditivilor se va face n ambalajul original i n ncperi uscate (ferite de umiditate).
Capacitatea de stocare va fi pentru o cantitate necesar n minimum 3 zile de producie.
6.5. Recipientele n care se prepar soluia de aditiv, vor fi bine curate n interior, de orice impuriti (praf,
grsimi, pcura, etc.) nainte de utilizare i nu vor fi folosite dect n acest scop.
6.6. Soluia de Disan A se va pstra n recipiente metalice nchise, pentru a se evita impurificarea sau modificarea
concentraiei, datorit evaporrii apei. Pentru a evita decantarea soluiei de aditivi, mijloacele de stocare vor fi prevzute
cu dspozitive de agitare.
6.7. Verificarea calitii aditivilor se va face conform tabelului 9.
Art. 7. Oel beton.
7.1. Pentru executarea ancorajelor practicate n sistemul cofraje fixe sau glisante se va folosi oelul beton rotund
de 10 mm , respectiv 12 mm, tip OB 37, conform STAS 438/1.
7.2. Gujoanele utilizate pentru realizarea rosturilor transversale de dilataie n sistemul cofraje glisante vor fi din oel
rotund, neted, de 25 30 mm i 500-600 mm lungime, conform STAS 333.
7.3. La livrare, oelul beton va fi insoit de certificatul de calitate emis de productor.
7.4. Oelul beton se va depozita i pstra n condiii care s evite favorizarea corodrii i murdrii acestuia cu
pmnt sau alte materiale
7.5. Verificarea calitii oelului beton se va face conform tabelului 9.
Art. 8. Adaosuri
8.1. La prepararea betoanelor de ciment pentru stratul de rezisten al mbrcmintei rutiere, realizate cu betoane
de clasa BcR 4,0 i BcR 3,5, se poate folosi ca adaos, cenua de termocentral, cu respectarea prevederilor din
"Normativul pentru execuia betoanelor rutiere cu adaos de cenu de termocentral", indicativ CD 147.
8.2. Cenua de termocentral se obine prin depunerea electrostatic sau mecanic a particulelor asemntoare
prafului, din gaze de ardere de 1a cuptoarele alimentate cu crbune mcinat.
Conform SR 388, pct. 3.2.2.4. cenuile obinute prin alte metode nu trebuie s fie adugate n cimentul utilizat la
prepararea betoanelor rutiere.
8.3. Cenua de termocentral se transport, se manipuleaz i se depoziteaz astfel nct s fie ferit de
impurificri i de modificri ale caracteristicilor fizico-chimice ale acesteia. Cenua de termocentral poate fi transportat
n vrac sau n saci de plastic, cu luarea de msuri identice cu cele indicate n cazul transporturilor de ciment.
8.4. Depozitarea cenuilor de termocentral se face n silozuri, magazii sau n depozite acoperite (oproane, etc.)
iar durata de depozitare nu va depi 6 luni. Cantitatea de cenu depozitat trebuie s corespund cu cea pentru cel
puin a unei zile ntregi de producie.
Caracteristicile tehnice ale cenuei de central termoelectric trebuie s corespund prevederilor din STAS 8819 i celor
din tabelul 8.
Tabel 8
Condiii de

Determinare

admisibilitate

conform

Umitate, %, max
Fineea exprimat prin reziu pe sita cu
estura de srm 0,2, % max
Substane combustibile, % max

SR 3832-2

10

SR227-2

Suma oxizilor (Si02 + Al2O3) + Fe2O3)), % max

70

Oxid de magncziu (MgO), % max


Trioxid de sulf (S03), % min

4
3

SR 3832-7
SR 3832-2
SR 3832-3
SR 3832-4
SR 3832-5

Caracteristici

Art. 9. Alte materiale.


Pentru realizarea mbrcminilor de beton de ciment mai sunt necesare i urmtoarcle materiale:
a) Hrtie rezistent Kraft (125 g/m) conform STAS 3789 sau folie de polietilen de joas densitate (0,06 mm grosime)
conform STAS 8171, pentru:
- execuia mbrcminilor din beton de ciment pe fundaie de balast sau piatr spart;
59

- izolarea contra aderenei la beton a unei jumti din ancorele de oel ce trebuiesc fixate n rosturile longitudinale de
contact ale mbrcminilor de beton de ciment executate n cofraje fixe.
b) Produse de protecie a suprafeei betonului proaspt, contra evaporrii apei, cum sunt:
- acoperiuri mobile;
- fluid de protecie P 45, conform STAS 12093;
- emulsii bituminoase cationice cu rupere rapid, conform STAS 8877.
c) Produse de colmatare a rosturilor:
- la cald, cu mastic bituminos alctuit din:
- bitum tip D 80/100, conform SR 754;
- filer de calcar, conform STAS 539;
- DANUVAL tip I, sort 13, conform reglementrilor tehnice n vigoare
- la rece, cu unul din urmtoarele produse, conforme cu reglementrile tehnice n vigoarc:
- ASROBlT;
- Prefabricate din neopren sau cauciuc.
d) Aditivi superplastifiani pentru fluizarea betonului, necesar la:
- betoane n spaii nguste (supralrgiri n curbe, parcri auto, acostamente, banchete);
- nlocuirea parial sau total a unor dale cu defeciuni;
- repararea degradrilor mbrcminilor din beton de ciment (ruperi la margini ale
dalelor, zone faianate, ruperi la coluri).
Art. 10. Verificarea calitii materialelor
10.1. Controlul calitii materialelor se efectueaz preliminar (pentru aprobarea furnizorilor i a reetelor) i la
aprovizionare i nainte de utilizare.
10.2. Verificrile la aprovizionare i nainte de utilizarea materialelor, care trebuie efectuate i frecvena acestora
sunt cele prevzute n tabelul 9.
Tabel 9
Nr.
crt.

Materialul

Acunea, procedeul de
Scopul
verificare, caracteristicile
verificrii
care se verific

aciunii

sauFrecvena minim

Tipul de
laborator

I
II
A. LA APROVIZIONAREA MATERIALELOR N DEPOZITE DE REZERV SAU LA STAIILE DE BETOANE
a. Examinarea datelor
nscrise n certificatul de Constatarea confirmrii La fiecare lot
DA
DA
calitale sau certificatul de calitii de ctre fumizor aprovizionat
garanie
Evitarea unor erori
nesesizate la controlul de O determinare la
b. Stabilitatea i timpul de fabricaie sau semnalarea fiecare transport dar
priz, conform SR EN
unor
impurificrinu mai puin de o
DA
DA
196-3:/AC
intcrvenite
determinare la 100 t,
n timpul transportului
pe o prob mee

A.1

Ciment

c. Rezistene mecanice
prin
Aprecierea orientativ a
metoda rapid, conform mrcii cimentului
ST AS 5296
d1. Rezistene mecanice
la
2(7) zile conform SR EN
196-1 (numai dac nu se
efectueaz
ncercarea
prin
Confirmarea clasei
metoda
rapid
saucimentului
rezultatele
obinute
prin
aceast
metod
sunt
necorespunztoare)

Facultativ

DA

- o prob la 200 t
dac livrarea se
efectueaz n loturi
mai mici de 100 t
DA
- o prob la 500 t
dac livrarea se
efectueaz n loturi
mai mari de 100 t

d2. Rezistene mecaniceCulegere de date pentru - o prob la 200 t


DA
la 28
evidena
calitiidac livrarea se
zile, conform SR EN 196-1 cimentului
efectueaz n loturi

60

(idem, ca mai sus)

A.2

Agregate

utilizat

mai mici de 100 t


- o prob la 500 t
dac livrarea se
efectueaz n loturi
mai mari de 100 t

e. Prelevarea de contraprobe
La fiecare lot
care se pstreaz min. 45
aprovizionat probele
zile
Verificri ulterioare n caz se iau mpreun cu
DA
(pstrate n cutii metalicede litigiu
delegatul
sau
beneficiarului
pungi
de
polietilen
sau al ISCLPUAT
sigilate)
f. Starea de conservare
O determinare la
(numai dac s-a depit
fiecare transport sau
termenul de garanie sauEvitarea aprovizionrii
la
DA
au
cimenturilor alterate
max. 100 t, pe o
intervenit
factori
de
prob
alterare)
mee
a. Examinarea datelor
Constatarea confirmrii La fiecare lot
inscrise in ccrtificatul de
DA
calitii de ctre furnizor aprovizionat
calitate
b. Coninutul de impuriti
(echivalente de nisip, pri
O prob la max. 500
levigabile, humus, coninut
m3
pentru fiecare
de fraciuni fine sub 0,1
surs
mm)
Confirmarea
calitii(pentru humus la
i de corpuri strine
lotului
schimbarea sursei),DA
(buci
aprovizionat
iar la corpuri strine
de lemn, argil aderent,
numai n cazurile n
coninut de crbune i
care se observ
mic)
prezena lor
conform STAS 730 i
STAS 4606
O prob la max. 500
m3, pentru fiecare
sort,
c. Granulozitatea sorturilor
iar n cazul
conf. STAS 4606 pentru
aprovizionrii de la
Confirmarea calitii lotului
nisip i pietri i conf.
aceleai surse, oDA
aprovizionat
STAS
prob
730 pentru criblur
la
max.
O
sptmn
pentru fiecare sort i
sursa
De fiecare dat cnd
d.
Caracteristici
se
observ
geometrice
schimbri
Cu1egere de date pentru
(forma granulelor,
pe parcursul
evidena
calitii
DA
coeficientul de aplatizare),
aprovizionrii de la
agregatelor
conform STAS 4606 i
aceeai surs sau
STAS 730
cnd
se schimb sursa

A.3

Cenu de
a. Examinarea datelor
Constatarea garantrii
La fiecare lot
termocentral nscrise n certificatul decalitii
de
ctre
DA
aprovizionat
STAS 8819/2 calitate
productor
b. Fineea, conform SRConfirmarea
La fiecare lot
DA
227-2
caracteristicilor din tabelulaprovizionat dar nu
9
mai puin de o
determinare la 100 t

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
-

61

pe o prob mee

e. Constanta de volum,
Conform SR 3832-7

A.4

Aditivi

A.5

Produse de
colmatare a
rosturilor

A.6

A.7

B.1

B.2

Evitarea folosirii unui lot La fiecare lot


necorespunztor
aprovizionat
Confirmarea
La fiecare lot
d. Incile de activitate la
caracteristicilor
aprovizionat de
24 ore
garantate
cenu tip A
Examinarea
datelorConstatarea garantrii
La fiecare lot
nscrise
calitii
de
ctre
aprovizionat
n certificatul de calitate
productor
Verificarea caracteristicilor
fizico-mecaniee ale
Confirmarea
La fiecare lot
produselor, compamtiv cu caracteristicilor
aprovizionat
prevederile agrementelor fizico-mecanice
tehnice respective

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Produse
Verificarea caracteristicilor
chimice
tehnice ale produselor,
Confirmarea
pentru protecia
La fiecare lot
comparativ cu prevederile caracteristicilor
DA
suprafeei
aprovizionat
agrementelor tehnice
tehniee
betonului
respective
proaspt
a.
Verificarea
datelorConstatarea garantrii
La fiecare lot
nscrise
calitii
de
ctre
DA
aprovizionat
n certificatul de calitate
produeiitor
b. Verificarea
Otel-beton
caracteristicilor mecanice
Confirmarea
(rezistena la rupere, lirnita
caracteristicilor
Minim 2 probe pe lot DA
de curgere, alungirea la
standarzate
rupere,
etc.)
conform
STAS 333

Ciment

Agregate

B. NAINTE DE UTILIZAREA MATERIALELOR


a. Verificarea duratei de ncadrarea in termenul de
depozitare
garanie
b. Starea de conservare
numai dac s-a depit
termenul de depozitareEvitarea utilizrii
sau
cimenturilor alterate
au intervenit factori de
alterare

La fiecare lot
aprovizionat

DA

DA

DA

DA

DA

Dou probe pe siloz


(sus i jos) sau la
DA
interval de max. 50 t
ciment consumat

DA

Ori de cte ori apar


a. Coninutul de impuritiSesizarea eventualelor
factori de
i
impurificri intervenite n
impurificare, dar cel DA
corpuri strine conform
depozitul de primire n
puin o dat pe
STAS 4606 i STAS 730 cursul manipulrii locale
sptmn
O prob la 400 m3
beton dar cel puin o
b. Verificarea granulozitii Adoptarea compoziiei
dat pe zi, i oricnd
sorturilor conform
betonului n funcie de
apar factori care pot DA
STAS 4606 i STAS 730 rezultatele obinute
mofica
granulozitatea,
la fiecare sort

DA

DA

62

c. Umitatea, conform
STAS 4606

B.3

Aditivi

Adoptarea compoziiei
betonului, n funcie de
rezultatele obinute

Densitatea
soluiei
conform
reglementrilor tehnice n Corectarea dup caz a
vigoare (dac aditivul se concentraiei
prepar la staia de
betoane)
Compoziia chimic,
conform STAS 790

B.4

Apa

B.5

Cenua de
Umitatea
termocentral

O prob la 200 m3
beton i cnd se
observ o schimbare
cauzat de coniile
meteorologice.
DA
La peste 200 m3
Beton/zi, frecvena
minim este de o
prob pe zi

DA

O prob la fiecare
arj de aditiv
preparat

DA

DA

Utilizarea la prepararea
betonului a unei ape
corespunztoare

O
prob
la
nceperea
lucrrilor, dac apa
DA
nu
provine dintr-o surs
de ap potabil

Adaptarea compoziiei

O prob pe schimb DA

C A P I T O L U L III
STABILIREA COMPOZIIEI BETONULUI
Art. 11. ncercri preliminare
11.1. Antreprenorul are obligaia de a lua msuri n vederea stabilirii, pe baza de ncercri preliminare efectuate
de ctre un laborator de specialitate, a compoziiei betonul rutier care s asigure obinerea tuturor caracteristicilor cerute
betonului n stare proaspt i ntrit, conform prevederilor din prezentul caiet de sarcini.
11.2. ncercrile preliminare vor incepe cu cel puin 90 zile nainte de inceperea lucrrilor de betonare, iar
compoziia betonului adoptat pe baza rezultatelor obinute din aceste ncercri va fi aprobat de Benefieiarul lucrrii.
11.3. Din ncercrile preliminare trebuie s rezulte variaiile admisibile ale compoziiei, care s permit adaptarea
ei la contiile antierului, pastrnd caracteristicile betonului n ceea ce privete lucrabilitatea, coninutul de aer oclus i
rezistenele mecanice.
11.4. Dozajele admise, de ciment i aditiv i raportul A/C, conform SR 183-1 tabel 3 i SR 182-2 pct. 2.3.4., sunt
indicate n tabelul 10.
11.5. Caracteristicile betonului rutier ntrit care trebuie ndeplinite la stabilirea reetelor prin ncercrile
preliminare trebuie s fie cu 10% mai mari dect cele obligatorii la execuie, pentru a exista garania acoperirii ferenelor
ntre coniile de laborator i cele de antier.
Tabel 10
Clasa betonului rutier
Material
Observaii
BcR 3,5 BcR 4,0 BcR 4,5 BcR 5,0
330-350 350-370
cofraje fixe
1. Ciment CD 40, kg/m3 *)
min. 310
cofraje glisante
310-330 330-350 350-370
cofraje fixe
2. Ciment I 42,5 ; I 42,5R *)
min. 310
cofraje glisante
0,45 pentru betoanele cu granulozitate continu
cofraje fixe
0,47 pentru betoanele cu granulozitate dicontinu
cofraje fixe
3. Raport ap/ciment, max.
0,52 pentru betoanele cu adaos de cenu
cofraje fixe
0,43 pentru betoanele cu granulozitate continu
cofraje glisante
0,25...0,30 pt.beton cu granulozitate discontinu i
cofraje fixe
agregate naturale concasate
0,35...0,40 pt. beton cu granulozitate discontinu
cofraje fixe
4. Aditiv DISAN A % din masa cimentului
i agregate naturale de balastier
0,15 pentru beton fluidizat
cofraje fixe
conform specificaiei tehnice de produs
cofraje glisante
NOT: *) Cantitile prevzute pentru dozajele de ciment nu conin i pierderile
Valorile pentru reete sunt indicate n tabelul 11.
Tabel 11
63

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Condiii tehnice (preliminar, la reete)

Clasa betonului rutier


BcR 3,5 BcR 4,0 BcR 4,5

Rezistena caracteristic la ncovoiere (Rkinc) determinat la 28 zile


3,8
4,4
pe epruvete prismatice 150x150x600 mm Mpa min.
Rezistena medie la compresiune determinat la 28 zile pe cuburi
cu latura de 150 (141) mm sau fragmente de prisme cu latura
34,0
39,0
seciunii 150 mm (Rc med.) MPa
Gradul de gelivitate al betonului determinat conform STAS 3518
G 100
G 100
NOT: ncercrile la compresiune pe fragmentele de prism sunt informative

BcR 5,0

4,9

5,5

44,5

50,0

G 100

G 100

Art. 12. compoziia betonului rutier


12.1. Compoziia betonului rutier se realizeaz cu agregate naturale prelucrate, ap, ciment i aditivi n
conformitate cu prevederile urmtoare :
12.1.1. n sistemul cofraje fixe
a. mbrcminile ce se execut ntr-un singur strat se realizeaz cu agregate concasate 0...25 mm conform limitelor din
fig.1 sau 0...40 mm conform limitelor din fig.2, iar cele ce se execut n dou straturi se realizeaz cu agregate concasate
0...25 mm conform fig.1 n cazul stratului de uzur i 0...31 mm conform fig.3 sau 0...40 mm conform fig.2 n cazul
stratului de uzur.
NOT: n lipsa sortului de agregate pietri sort 8-16, respectiv criblur sort 8-16, se poate realiza i un beton cu
granulozitatea scontinu, avnd agregatul total n limitele curbelor granulometrice din fig.4, 5 i 6. Acest tip de beton nu
se aplic la autostrzi, drumuri publice cu trafic foarte greu, piste, ci de rulare i platforme aeroportuare.
b. Betonul din stratul de uzur al mbrcmintei din beton de ciment se realizeaz cu nisip natural (SR 662) i agrcgate
concasate (criblur) (SR 667).
c. Betonul din stratul de rezisten al mbrcminilor din beton de ciment rutiere pentru drumuri i strzi cu trafic greu,
meu sau uor i piste aeroportuare interne, se realizeaz cu nisipul natural de ru i pietri (SR 662), sau piatr spart
(split) (SR 667).
n cazul locurilor de staionare, platformelor de parcare i supralrgirilor n curbe, se poate folosi beton rutier fluifiat
conform prescripiilor tehnice n vigoare.
12.1.2. n sistemul cofraje glisante
Curba granulometric a amestecului total se realizeaz cu agregate 0...25 mm i trebuie s se situeze ntre limitele
domeniului haurat din fig. 7, sau cu agregate 0...40 mm, caz n care trebuie s se situeze ntre limitele domeniului
haurat din fig.8.
12.2. La stabilirea compoziiei betonului rutier se vor aplica cerinele de baz din Codu1 de Practic NE 012, cap.
6, adaptate la specificul betoanelor rutiere i se vor respecta prevederile anexei II.I din Normativul pentru executarea
mbrcminilor rutiere din beton de ciment n sistemele cofraje fixe i glisante, indicativ NE 014.
12.3. Zonele granulometrice ale agregatului total la betoanele pentru mbrcmini rutiere sunt cele din tabelul 12
i figurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
Tabel 12
Nr. Zonele granulometrice
Treceri % n mas prin sita cu ochiuri ptrate de mm:
Limite
crt. ale agregatului total
0,2 0,63 1
2
4
8
16 25
31,5 40
I. Pentru sistemul n cofraje fixe
Cu granulozitate continu
0...25 mm (fig.1)
min.
2
7
10 20 29 45 75 95
max.
8
22
30 42 52 70 90 100 1.
0...40 mm (fig.2)
min.
2
6
8
17 23 40 60 75
95
max.
7
22
28 40 48 62 80 90
100
0...31,5 mm (fig.3)
min.
2
6
8
17 23 40 60 75
95
max.
7
22
28 40 48 62 80 91
100 Cu granulozitate discontinu
0...25 mm (fig.4) fr sprtul 8-16
min.
2
7
12 20 28 38 38 95
max.
8
22
29 42 48 58 58 100 2.
0...40 mm (fig.5) fr sprtul 8-16
min.
2
12
17 25 30 35 35 64
95
max.
7
22
29 40 45 56 56 78
100
0...31,5 mm (fig.6) fr sprtul 8-16 min.
2
12
17 25 30 35 35 75
95
max.
7
22
29 40 45 56 56 83
100 II. Pentru sistemul n cofraje glisante
Cu granulozitate continu
0...25 mm (fig.7)
min.
2
13
18 30 38 55 80 95
3.
max.
8
22
30 42 52 70 90 100 0...40 mm (fig.8)
min.
2
13
17 25 33 50 70 82
62
max.
7
22
28 40 48 62 79 90
100
64

12.4. Caracteristicile betonului rutier proaspt sunt indicate n tabelul 13


Tabel 13
Caracteristicile betonului proaspt
Nr.
crt.

Denumirea

Determinare
Valoarea
conform
Sistem
Sistem cortaje
cofraje fixe glisante

Lucrabilitatea:
- prin metoda tasrii, cm. max.

-prin metoda gradului de compactare

1,15 ... 1,35 1,15 ... l,35

- prin metoda de remodelare Webe, sec

10 - 15

2.

Densitatea aparent kg/m3

2400 40

2400 50

3.

Coninutul de aer oclus %

3 5 0,5

4-6

1.

STAS 1759

STAS 5479

12.5. Caracteristicile betonului rutier ntrit sunt indicate n tabelul 14


Tabel 14
Clasa betonului rutier

Nr.
crt.

Conii tehnice care trebuie


ndeplinite de betonul ntrit, la execuie

1.

Rezistena caracteristicii la ncovoiere (R kinc)


determinat la 28 zile pe prisme 150x3,5
150x600mm MPa, min.

4,0

2,

Rezistena mee la compresiune, (Rc)


determinat la 28 zile pe cuburi cu larura de
150( 141) mm, fragmente de prisme cu
latura seciunii de 150 mm,.
30
conform STAS 1275 sau carote,
conform Instruciunilor C 54.
MPa, min.

35

BcR 3,5 BcR 4,0 BcR 4,5 BcR 5,0


4,5

40

5,0

45

65

3.

Gradul de gelivitate al betonului


determinat conform STAS 3518

G 100

G 100

G 100

G 100

C A P I T 0 L U L IV
PREPARAREA BETONULUI RUTIER
Utilajele i echipamentele necesare executrii mbrcminilor rutiere din beton de ciment trebuie selectate n
conformitate cu prevederile Contractului, Proiectului i Caietului de Sarcini, iar preliminar acestea trebuie prezentate
Beneficiarului pentru aprobare.
Antreprenorul trebuie s asigure funcionarea pe antier a staiei de betoane i a echipamentelor pentru aternerea
betonului.
Art. 13. Staia de betoane
13.1. Prin staia de betoane se nelege orice unitate sau instalaie care produce i livreaz beton, fiind dotat cu
una sau mai multe centrale de beton.
13.2. Productivitatea practic a staiei de betoane trebuie s fie cel puin egal cu cea a utilajului de punere n
oper a betonului, pentru a se evita staionarea acestuia.
13.3. Staia de betoane, trebuie s fie amplasat la o distan fa de punctul de lucru, corespunzatoare unui timp
de transport al betonului, de maximum 45 minute.
13.4. Staia de betoane trebuie s dispun de:
- depozite de agregate, avnd compartimente amenajate pe o platform betonat i cu scurgerea apelor
asigurat;
- silozuri de ciment, marcate, avnd capacitatea corelat cu
capacitatea de producie a staiei;
- silozuri pentru cenui de termocentral n cazul ca se folosesc;
- instalaia de preparare, rezervoare i dozatoare;
- instalaie pentru nclzirea apei i agregatelor;
- central sau centrale de beton n buna stare de funcionare;
- buncre de desrcare a betonului preparat;
- dotri care s asigure splarea malaxoarelor, buncrelor i mijloacelor de transport;
- laborator amenajat i dotat corespunztor;
- dotri privind protecia muncii i PSI.
13.5. Centrala de beton trebuie s fie de tip discontinuu de dozare i malaxare cu funcionare automat, cu
urmtoarele caracteristici:
- nregistrarea puterii de malaxare;
- dozarea agregatelor i a cimentului, se face gravimetric;
- dozarea apei i a soluiei de aditivi, se face volumetric cu dozatoare automate sau cu contoare cu debitmetru cu
precizie de 1 % cu totalizator i revenire automat la zero dup fiecare arj;
- msurarea continu a umiditii agregatelor, obligatoriu n plnia de alimentare;
- durata de amestecare va fi de cel puin 60 secunde (90 secunde n eventualitatea utilizrii i a cenuei de
tennoeentral, la betoanele mbrcminilor n cofraje fixe i de 90...120 secunde, la betoanele mbrcminilor n cofraje
glisante.
13.6. Utilajul de dozare trebuie s fie automat iar dac se folosesc cofrajele glisante, productivitatea trebuie s fie
adecvat pentru a menine o micare uniform a mainii de pavat de cel puin 0,75 m pe minut. La determinarea
cerinelor de capacitate a utilajului de dozare, trebuie s se in seama de raportul specific pentru construcia
mbrcminilor pe timp calduros.
Agregatele, cimentul i aditivii trebuie dozai n funcie de greutate, n timp ce apa se poate doza fie n funcie de greutate
fie n funcie de volum. Utilajele de dozat trebuie verificate i gradate sptmnal. Cntarele agregatelor i cimenturilor de
la instalaia de dozat trebuie verificate folosind greutile standard .
Abaterile permise de dozaj ale utilajului sunt:
3% pentru agregate i amestecuri;
2% pentru ciment, ap, var;
5% pentru aditivi;
3% pentru cenui.
Toleranele sunt exprimate n funcie de greutatea teoretic a fiecrui material, potrivit setrii utilajului de dozare.
13.7. Instalaiile de preparare vor dispune de buncre intermediare cu capacitatea egal cu 3 arje, iar pentru
evitarea segregrii, descrcarea betonului n buncre se va face axial, prin intermediul unui jgheab i a unei plnii de min.
0,50 m nlime.
La utilizarea simultan a mai multor instalaii, acestea trebuie s dispun de condiii identice (componeni, dozare,
lucrabilitate beton, etc.) pentru a asigura livrarea de betoane identice.
Nu se admite meninerea betonului n buncr mai mult de 15 minute de la descrcarea primei arje, iar durata total de
ncrcare a mijiocului de transport nu va depi 20 minute.
Buncrele vor fi curite cel puin de dou ori pe schimb sau la ntreruperi mai mari de o or.

66

13.8. Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare numit pentru verificarea ndeplinirii condiiilor prevzute la
punctele 13.4, 13.5 i 13.6, lista reglajelor efectuate la centrala de beton, care va controla dac toate punctele prevzute
au fost verificate i n special:
- verificarea i etalonarea basculelor i a dozatoarelor volumetrice;
- funcionarea eficace a dispozitivelor de obturare (deschidere-nchidere) a agregatelor i cimenturilor i eventual
adaosurilor;
- starea malaxoarelor, n special uzura paleilor;
- funcionarea automatizat.
Toate aceste verificri se vor face fr a prepara beton.
13.9. nainte de nceperea produciei de beton, se va efectua un test de fucionare a staiei de betoane. n timpul
testului de funcionare, Antreprenorul tebuie s evalueze i s verifice modul de intrare al agregatelor n malaxor, dozajul
materialelor, timpul de amestecare, etc. n conformitate cu specificaiile tehnice ale staiei de betoane i cu normele i
reglementrile din prezentul caiet de sarcini. n timpul produciei, staia de betoane va fi testat periodic, cel puin o dat
la 3 luni, n conformitate cu normele i regulamentele existente.
Rezultatele testelor se vor introduce n declaraia de producie a betonului.
13.10. Documentaia complet, referitoare la unitatea de producere a betonului, va fi transmis Inspectoratului de Stat n
Construcii, pentru autorizare, conform legislaiei n vigoare. Producia de beton poate ncepe doar dup ce staia de
betoane a fost autorizat de ctre ISC i aprobat de ctre Beneficiarul lucrrii .
Art. 14. Experimentarea preparrii betonului rutier n staie
nainte de nceperea lucrrilor, Antreprenorul este obligat s fac experimentarea preparrii betonului rutier n
staie, pentru a verifiea dac folosind mijloaeele antierului, reeta betonului stabilit n laborator permite atingerea
caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.
ncercrile trebuiesc repetate pn la obinerea rczultatelor satisfctoare privind:
.
- lucrabilitatea;
- coninutul n aer oclus;
- omogenitatea betonului;
- rezistena la ncovoiere.
n cazul eentralelor de beton cu dou malaxoare, ncercarea de verificare a omogenitii se va face pentru ambele
malaxoare.
Cu ocazia acestor verificri se va verifica i durata minim de malaxare, necesar pentru a asigura o bun omogenizare a
betonului.
Probele pentru verificri se vor lua din cel puin 6 amestecuri diferite, pe care se vor determina caracteristicile aratate la
Capitolul II, art. 12, Compoziia betonului.
Art. 15. Prepararea propriu-zis a betonului rutier.
15.1. Este interzis prepararea betonului n instalaiie care nu asigur respectarea abaterilor prevzute la pct.
13.6 sau, la care dispozitivele de dozare, cu care sunt echipate, sunt defecte. Antreprenorul rspunde permanent de buna
funcionare a mijloacelor de dozare, verificandu-le ori de cte ori este necesar cel puin o dat pe sptmn.
15.2. Cantitatea de ap corespunztoare unui amestec se va corecta innd seama de umiditatea agregatelor i
de soluia "Disan A", astfel nct s se respecte raportul A/C avut n vedere la stabilirea reetei.
15.3. Ordinea de introducere a materialelor componente n malaxor se face conform prevederilor crii tehnice a
utilajului respectiv.
15.4. Pe parcursul preparrii betonului, laboratorul staiei poate modifica reeta, n funcie de rezultatele
ncercrilor privind umiditatea i granulozitatea agregatelor, i de densitatea aparent, de lucrabilitatea i volumul de aer
oclus al betonului proaspt, n situaiie reale existente, cu condiia realizrii caracteristicilor tehnice cerute prin caietul de
sarcini.
15.5. La terminarea unui schimb sau ntreruperea preparrii betonului pe o durat mai mare de o or, malaxorul
va fi splat cu jet de ap sau ap cu pietri.
15.6. Se va evita golirea malaxoarelor direct n mijloacele de transport, recomandndu-se folosirea de buncre
intermediare. Pentru evitarea segregrii betonului, buncrele vor fi ncrcate axial prin intermediul unor jgheaburi i a unei
plnii de minimum 0,5 m nlime.
Nu se admite menincrea betonului n buncr mai mult de 15 minute.
Buncrele intermediare vor fi curate cel puin de dou ori ntr-un schimb.
15.7. Temperatura betonului proaspt masurat n mijloacele de transport naintea plecrii de la staie trebuie s
se situeze n intervalul +5...+ 30C, iar la punerea n oper s nu depaeasc 30C.
Art. 16. Controlul calitii betonului proaspt preparat
16.1. Pentru asigurarea caracteristicilor betonului proaspt precizate la punctul 12.4 tabelul 13, n scopul evitrii
punerii n oper a unui beton necorespunztor, se vor face n prealabil, la staia de betoane, determinri pe betonul
proaspt.
16.2. Controlul operativ al calitii betonului sc va face conform prevederilor din ANEXA I.3 la Normativul NE 014.
67

Ori de cte ori un rezultat se situeaz n afara limitelor admise, indicate la punctul 12.4, se va repeta imediat determinarea
respectiv.
Dac i la o nou determinare rezultatul nu se nscrie n limitele admise, se va sista prepararea betonului i se vor stabili,
dup caz, msurile tehnologice ce se impun: corectarea cantitii de ap, a proporiilor sorturilor de agregate sau aditivi, a
temperaturii componenilor i verificarea instalaiei.
Dup aplicarea msurilor stabilite i dup reluarea preparrii betonului, determinarea caracteristicilor respective se va
face la fiecare amestec, adoptndu-se eventualele corecii succesive pn cnd se constat c cel puin 3 rezultate
consecutive se nscriu n limitele admise.
16.3. n continuare, controlul se va face cu frecvena prevazut n tabelul 15.
16.4. Calitatea betoanelor din mbrcminile rutiere, se va aprecia pe baza rezultatelor nregistrate n evidenele
de laborator i buletinele de ncercare a epruvetelor confecionate la staia de betoane, ncercate i prelucrate la
laboratoarele de specialitate ale Antreprenorului, care vor ine evidena zilnic pe formularul "Registrul pentru evidcna
preparrii i punerii n oper a betoanelor rutiere", conform Anexei I.4 din Normnativul NE 014, privind betonul preparat:
- compoziia betonului realizat; I
- caracteristicile betonului proaspt (lucrabilitate, densitate, coninut de aer oclus, temperatur);
- confecionarea epruvetelor de beton pentru determinarea rezistenelor mecanice.
16.5. eful punctului de lucru va ine evidena betonului turnat pe formularul tipizat "Condica pentru evidena
betoanelor turnate", unde se vor consemna zilnic:
- cantiti de beton turnate;
- elemente turnate;
- confecionarea epruvetelor de control i rezutatele ncercrilor mecanice pe betonul ntrit.
Tabel 15
Nr.
crt.

Faza de
execuie

Caracteristicile care se
verific

Scopul verificrii

Frecvena minim

Tipul de
laborator

II
0
1
2
3
4
5
A.N CURSUL PREPARRII BETONULUI LA STAIA DE BETOANE
a. Lucrabilitatea, confom Reglarea procesului
De dou ori pe schimb
DA
STAS 1759
tehnologic
i de
respectarea
lucru, pentru fiecare
condiiilor tehnice din tip de beton i betonier DA
b. Densitatea aparent
Tabelul 13
Reglarea procesului
c. Temperatura (la
Patru
deterininri
tchnologic pentru
temperaturi ale aerului
pentru
respectarea condiiilor
DA
sub
fiecare tip de beton i
tehnice
de
+5oC...
Betonul
0
+5 C i peste +25C)
schimb de lucru
A.1
+30oC
proaspt
Confirmarea
d.
Granulozitatea
respectrii
agregatelor
granulozittii
Facultativ
DA
din amestecul de beton,
agregatelor
conform STAS 1759
din reteta betonului
Reglarea preparrii i
e. Coninutul de aer oclus,
respectarea condiiilor o prob pe sehimb
DA
conform STAS 5479
tehnice din Tabel 13
A.2
Betonul
Cte o serie de 3
a.
Rezistena
la
ntrit
epruvete
ncovoiere pe
Verificarea realizrii
prismatice pe schimb,
epruvete prismatice de
condiiilor de calitate
pentru fiecare tip de150x 150x600 mm, la
pentru clasa de beton, beton
DA
vrsta
prescris
i betonier, dar
de 28 zile, conform NE
minimum o serie de
014:2002, Ancxa III. 1
100 m3
b. Idem la vrsta de 7
Verificarea operativ a
zile,
o prob pe sptmn DA
compoziiei betonului
pentru ncercri orientative
c.
Rezistena
la Verificarea
realizrii Cte o serie de 3DA
compresiune
pe rezisstenei
la epruvete
fragmente de prisme cu compresiune
a prismatice pe schimb,
latura seciunii de 150 betonului
pentru fiecare tip de

III
6
DA
DA

DA

DA

DA

DA

68

mm sau epruvete cubice


cu latura de 150 mm, la
vrsta de 28 zile, conform
STAS 1275
d. Determinarea gradului
Verificarea ndeplinirii
de gelivitate, conform
condiiilor din tabel 14
STAS 3518

beton
i
betonier,
dar
minimum o serie de
100 m3
Se
determin
la
elaborarea compoziieiDA
betonului

B.LA LOCUL DE PUNERE N OPER


Constatarea garantrii
calitii
de
ctre
a.
Examinarea
productor
i La fiecare transport
documentului de transport
respectarea duratei de
Betonul
transport
proaspt, la
O prob pentru fiecare
B.1. descrcarea b.
Lucrabilitatea Confirmarea
tip de beton i schimb
din mijlocul (consistena),
conform caracteristicilor
de lucru, dar cel puin o
de transport STAS 1759
impuse betonului
prob la 20 m3 de beton
c.
Temperatura
(la Confirmarea
Patru determinri pentru
temperatura aerului, sub caracteristicilor
fiecare tip de beton i+5oC i peste +25oC)
impuse betonului
schimb de lucru
3 carote pe km de
Determinarea rezistenei
band de mbrcminte
la
compresiune
pe
Verificarea
calitii din beton sau minim 4
Betonul
epruvete
cilindrice
B.2.
betonului
pus
n carote din fiecare zonDA
ntrit
(carote)
extrase
din
lucrare
de
mbrcminte
mbrcmintea executat,
assupra creia exist
conform STAS 1275
dubii de calitate

DA

DA

DA

CAPITOLUL V
PUNEREA N OPER A BETONULUI RUTIER.
Art. 17. Echipamente pentru execuia betonului rutier
17.1. mbrcminile rutiere din beton de ciment pot fi executate n dou metode:
- cu cofraje fixe (longrine metalice);
- cu cofraje glisante (utilaj mobil, pe enile, ghidat electronic n plan orizontal i veitical, dotat cu un senzor de
direcie, unul de nivel, cu dou uniti de vibraie, o curea transportoare i cofraje).
17.2. Antreprenorul va alege metoda de lucru care va fi folosit. Pentru aceasta, nainte de nceperea lucrrilor de
execuie, Antreprenorul va trebui s prezinte Beneficiarului spre aprobare metoda aleas pentu execuia mbrcminii din
beton de ciment.
17.3. Procedura va conine descrierea tehnologiei de execuie adoptat, ce trebuie verificat la nceperea
lucrrilor, pe un sector de prob (300-600 m lungime) i va conine:
- descrierea detaliat a echipamentului;
- descrierea detaliat a ntregului proces de execuie a lucrrilor, inclusiv pregatirea fundaiei, realizarea betonului,
transportul, turnarea i conservarea;
- documentaia trebuie s conin informaii ca: viteza utilajului, intensitatea vibrrii betonului, grosimea stratului
de beton (nainte de vibrarea i finisarea stratului de beton), nivelarea suprafeei, protejarea betonului finisat, tierea
rosturilor i finisarea .
Art. 18. Managementul traficului public i de antier
Antreprenorul trebuie s prezinte preliminar autoritilor competente i Beneficiarului un plan cu managementul traficului,
care s conin descrierea detaliat a tuturor msurilor necesare diminurii efectelor ivite pe timpul execuiei n zonele de
trafic. Managementul traficului se va face n deplin conformitate cu normele i reglementrile n vigoare.
Art. 19. Transportul betonului
19.1. Transportul betonului rutier se realizeaz cu autobasculante cu basculare n spate sau lateral.
Autobasculantele trebuie s fie etane, iar n cazurile cu temperaturi la limit ale aerului, betonul din autobasculante se va
acoperi cu prelate, astfel nct s se evite modificarea caracteristicilor betonului (se interziee udarea betonului pe timpul
transportului).
19.2. Dup fiecare 3-4 transporturi i ori de cte ori este nevoie, autobasculantele vor fi curate i splate cu jet
de ap.

69

19.3. Durata maxim de transport, considerat din momentul terminrii ncrcrii n mijlocul de transport i
sfritul descrcrii acestuia la punctul de lucru, nu va depi 60 minute la temperaturi ale betonului 15C i 45 minute
la temperaturi situate n intervalul 15...30C.
19.4. Timpul care se scurge de la prepararea betonului pentru stratul de rezisten i pn la completa finisare a
suprafeei stratului de uzur nu trebuie s depeasc cu mai mult de o or nceputul prizei cimentului.
19.5. Timpul scurs de la prepararea betonului pentru stratul de rezisten i pn la completa finisare a suprafeei
stratului de uzur nu trebuie sa depaeasc timpul de ncepere a prizei betonului.
19.6. Cnd se transport beton cu lucrabilitate redus, sunt necesare autocamioane echipate cu vibratoare
pentru a descrca betonul. Camioanele trebuiesc curate cu jet de ap la fiecare 3-4 curse i oricnd este necesar.
19.7. Fiecare transport de beton va fi nsoit de un bon de transport.
19.8. Numrul autobasculantelor folosite la transportul betonului trebuie s asigure un flux continuu alimentrii
utilajelor de punere n oper.
19.9. Circulaia autobasculantelor pe stratul de beton slab (cnd acesta este stratul suport al mbrcmintei) se va
admite numai dup atingerea a 70% din rezistena la 28 zile a betonului slab.
Art. 20. Lucrri pregtitoare
20.1. nainte de a ncepe executarea mbrcminii din beton de ciment se va verifica i recepiona stratul suport
al acesteia (fundaia sau stratul de baz), conform STAS 6400, prin verificarea elementelor geometrice, abaterilor limit,
denivelrilor admisibile, precum i a capacitii portante a complexului fundaii-pat, corectndu-se toate defectiunile
constatate. Nu se va trece la executarea mbrcminii din beton de ciment dect numai dup efectuarea remedierilor
necesare.
20.2. Fundaia sau stratul de baz trebuie s aib la suprafaa sa aceleai pante n profil transversal i aceleai
decliviti n profil longitudinal ca cele ale suprafeei mbrcminii de beton de ciment.
20.3. Denivelrile admisibile ale suprafeei straturilor de fundaie n sens longitudinal, sub dreptarul de 3 m
lungime i a unei pene, vor fi de 2 cm, n cazul straturilor de fundaii din balast, piatr spart i din materiale granulare
stabilizate mecanie i de 1,5 cm, din agregate naturale stabilizate cu liani hidraulici sau puzzolanici.
20.4. Denivelrile admisibile ale suprafeei stratului de fundaie n sens transversal, sub lata de 3 m, vor fi cu 0,5
cm diferite de cele admise pentru mbrcmintea din beton de ciment.
20.5. La straturile din beton slab, abaterile limit la panta transversal i la cotele n profil longitudinal vor fi cele
prevzute n caietul de sarcini ntocmit pentru betonul slab.
nainte de executarea mbrcminilor din beton de ciment peste stratul de beton slab, dup corectrile defeciunilor
constatate la acesta, se va executa o pelicul izolatoare alcatuit din dou straturi de emulsie bituminoas cationic, pe
toat suprafaa acestuia.
20.6. Denivelrile admisibile n profil transversal i longitudinal al suprafeei mbrcminii rutiere existente
(bituminoase sau din beton de ciment) care se ranforseaz, vor fi cele prevzute n standardele respective: SR 174 i SR
7970 sau SR 183.
20.7. La executarea mbrcminilor de beton de ciment, peste mbrcmini existente, acestea vor fi tratate
conform prevederilor proiectului i Normativului NE 014 pct. 7.14 ... 7.18.
20.8. Lucrrile de corectare i finisare a fundaiei sau a stratului de baz vor preceda lucrrile de betonare cu
400-1000 m lungime de drum.
20.9. Pe fundaia verificat i rectificat se monteaz longrinele metalice pe benzi de beton (C4/5 - C 6/7,5) sau
de mortar, cu limea de minimum 30 cm, preparate cu un dozaj de 160 kg ciment la m 3. nlimea cofrajelor fixe trebuie
s fie egal cu grosimea mbrcminii proiectate.
Se va da o deosebit atenie poziionrii corecte n plan a longrinelor i o aezare la cote cu ajutorul nivelei,
corespunztor elementelor geometrice n plan i n profil n lung din proiect.
20.10. Longrinele trebuie montate naintea nceperii turnrii betonului, pe cel puin o lungime de turnare
programat zilnic.
20.11. n cazul fundaiilor de balast, piatr spart i din materiale granulare stabilizate mecanic, ntre longrinele
metalice montate pe fundaia umezit n prealabil, se va aterne un strat de nisip de 2 cm grosime dup compactare.
Nisipul va avea echivalentul de nisip, EN > 85.
20.12. Pe stratul de nisip bine nivelat i compactat se va ntinde hrtie rezistent (Kraft) sau folie de polietilen.
Benzile de hrtie sau folie de polietilen trebuie s se suprapun cu minim 5 cm n sens longitudinal i 20 cm n sens
transversal. Banda superioar va fi n sensul pantei.
20.13. Banda de hrtie sau folia de polietilen trebuie s fie ntins cu puin timp nainte de betonare, pentru a
evita producerea de cute i trebuie s fie asigurat contra vntului, aeznd peste ea din loc n loc bare metalice, care vor
fi apoi recuperate. Este interzis folosirea de beton proaspt sau bolovani i nu se va clca pe hrtia rezistent ntins.
20.14. n situaiile n care stratul superior al fundaiei este alctuit din materiale stabilizate cu liani hidraulici sau
mixturi asfaltice, nu se va executa acoperirea suprafeei fundaiei cu strat de nisip i hrtie sau folie de polietilen. n
aceste cazuri, nainte de atemerea betonului, suprafaa acestor fundaii se va stropi cu ap.
20.15. n cazul n care betonul se execut cu cofraje glisante pregtirea stratului suport se va face n condiiile
specifice sistemului cofraje fixe pe fundaii noi.
20.16. Stratul suport va fi verificat i aprobat nainte de turnarea betonului pentru mbrcminte, pe o zon
corespunztoare unei zile de lucru.
70

20.17. Principalele controa1e ce trebuiesc cute nainte de punerea n oper a betonului sunt urmtoarele:
- pregtirea stratului suport pe care urmeaz s fie aternut betonul, n conformitate cu prevederile pct. 20.1. ...
20.16;
Constatrile acestor verificri vor fi consemnate n procese verbale de lucrri ascunse, care vor preciza concret verificrile
efectuate, constatrile rezultate i dac se admite trecerea 1a executarea mbrcmintei de beton;
- poziionarea corect a longrinelor (execuie n sistemul cofraje fixe) sau a firelor de ghidaj pentru palpatorii
mainii cu cofraje glisante;
- poziionarea corect a rosturilor de dilataie;
- asigurarea bunei funcionri a utilajelor de punere n oper a betonului rutier.
Art. 21. Experimentarea punerii n oper a betonului rutier
21.1. nainte de nceperea lucrrilor, Antreprenorul va rea1iza obligatoriu un tronson experimental de min. 300 m
lungime pentru a verifica pe antier, n condiii de execuie curente, realizarea caracteristicilor cerute betonului pus n
oper n conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini precum i pentru a regla utilajele i dispozitivele de
punere n oper a betonului i eventual corectarea compoziiei betonului n limitele stabilite prin studiul preliminar.
Se vor urmri n special:
- reglarea utilajului de rspndire i vibrare pentru obinerea grosimii necesare i o suprafaare perfect;
- reglarea pervibratoarelor, stabilirea distantelor dintre ele i mai ales a celor situate la marginea mbrcminii;
- punerea la punct a operaiilor de finisare a suprafetelor de striere i de rspndire a produsu1ui de protecie ca
i a metodelor de execuie a rosturilor i a timpului de tiere.
21.2. Partea din tronsonul executat considerat ca cea mai bine realizat va servi ca tronson de referin pentru
restul lucrrii. Caracteristicile obinute pe acest transon de referin se vor consemna n scris, pentru a servi la urmrirca
calitii lucrrilor ce se vor executa n continuare.
Art. 22. Punerea n oper propriu-zis
22.1. Punerea n oper a betonului rutier n sistemul cofraje fixe
22.1.1. mbrcminile de bcton de ciment se execut ntr-unul sau dou straturi, conform prevederilor din
proiect, n funcie de utilajele curente, care pot asigura compactarea prin vibrare pn la grosimi de 23 cm. n
cazul unor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibrofinisoare dotate cu pervibratoare, care vor trebui s asigure
o vibrare eficient pe toat grosimea stratului.
22.1.2. La locul de punere n oper, descrcarea betonului se va face n 2-3 locuri sau n cordon (din
mers), urmrindu-se meninerea omogenitii betonului pe toat suprafaa de descrcare. La mbrcmini
executate n dou straturi, descrcarea betonului celui de-al doilea strat se va face obligatoriu prin descrcare
lateral, folosind autobasculante sau alimentatoare speciale. Aceeai masur se va aplica i pentru primul strat
cnd acesta se aterne pe fundaie acoperit cu hrtie rezistent.
22.1.3. Aternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice, cu excepia unor suprafee
reduse la care folosirea acestora nu este justificat din punct de vedere tehnico-economic (supralrgiri n curbe,
curbe cu raze mici, strzi de categoria IV cu o band de circulaie, parcaje, platforme sau locuri de staionare, pe
suprafee mici sau izolate). La acestea, atemerea betonului rutier proaspt, se poate face manual.
22.1.4. Compactarea i nivelarea betonului, se vor efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor, avnd
urmtoarele caracteristici: frecvena de vibrare 50-75 Hz, amplitudinea 1,0...1,3 mm, viteza de avansare: min. 0,6
m/minut, prin dou treceri ale acestora pe fiecare strat de beton ce se compacteaz. Relaia ntre grosimea dalei,
h i limea grinzii vibratoare, msurat n sensul de avansare, b, este: b h. Limea grinzii de vibrare trebuie
s fie cel puin egal cu grosimea dalei.
22.1.5. Procedurile de vibrare i distana maxim ntre vibratoare vor fi ce1e descrise, n totalitate, n
metoda propus de Antreprenor i aprobat de Beneficiar, nainte de nceperea lucrrilor de betonare. O atenie
deosebit trebuie acordat vibratoarelor n lungul marginii benzii care se execut, pentru a rea1iza o compactare
corespunztoare a acesteia.
22.1.6. Timpul optim de vibrare se stabilete prin determinri de prob efectuate cu prima arj de beton
ce se compacteaz, stabilindu-se i viteza de naintare a vibrofinisorului, corelat cu limea grinzii vibratoare,
care trebuie s fie n contact cu betonul proaspt pe o lungime egal cu cel puin grosimea dalei, masurate n
direcia de avansare. Durata vibrrii se recomand s fie de 30...60 secunde.
22.1.7. Pentru a asigura vibrarea corect a betonului pe ntreaga suprafa a stratului compactat, se va
urmri ca grinda vibratoare, n timpul vibrrii, s se afle cu 1...3 mm mai jos dect suprafaa betonului din spatele
grinzii.
22.1.8. Grosimea stratului de beton recompactat trebuie s fie de 1,15...1,35 ori mai mare dect grosimea
final a stratului compactat, n funcie de lucrabilitatea betonului. nainte de a ncepe vibrarea betonului, se va
stabili, n cadrul determinrilor de prob, grosimea stratului de beton necompactat, necesar pentru obinerea
grosimii prescrise a stratului finit.
22.1.9. Purerea n oper a betonului se va face fr ntreruperi, iar dac acestea nu pot fi evitate (ploaie
intens, defectarea utilajelor, ntreruperi n aprovizionarea cu beton, etc.) se va executa din betonul confecionat
pn n acel moment o dal mai scurt dect cea prevazut, terminat cu un rost transversal de contact, care va
fi situat la min. 1,50 m distan de cel mai apropiat rost al mbrcminii rutiere.
71

22.1.10. Distana dintre dou poziii succesive de lucru ale plcilor sau riglelor vibrante trebuie s fie
astfel stabilit nct s fie asigurat acoperirea succesiv a ntregii suprafee de beton compactat.
22.1.11. ntreruperea betonrii la sfritul unei zile de lucru se va face numai la un rost transversal de
dilataie sau de contact .
22.1.12. Betonul greit fabricat sau greit turnat se va ndeprta de la locul de punere n oper.
22.1.13. Pe sectoarele de drum cu decliviti, sensul de execuie al benzii de beton va fi urmtorul:
- pentru pante de pn la 3% se lucreaz. n sensul urcrii drumului (din aval spre amonte);
- pentru pante mai mari de 3% se lucreaz n sensul coborrii drumului (din amonte spre aval), adaptndu-se la
situaia respectiv, att consistena betonului ct i viteza de avansare a utilajelor, avnd n vedere totodat i
necesitatea ca n faa utilajelor s existe n permanen un val de beton afnat cu rol de "zid de sprijin".
22.1.14. Betonul aternut la cot i necompactat, se va verifica cu dreptarul i se vor efectua coreciile
necesare nainte de vibrare, pentru eliminarea denivelrilor suprafeei, prin completare cu beton sau ndeprtarea
betonului n exees. Lng longrine betonul se va ndesa cu maiul metalic asigurnd totodat meninerea
ancorelor n poziie orizontal.
22.1.15. Dup aternerea stratului de beton pe o poriune de 5...6 m, pe toat limea i dup verificarea
grosimii betonului necompactat cu ablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu ajutorul vibrofinisorului,
urmrindu-se ca n faa grinzii vibratoare s existe permanent un val uniform de beton de maximum 5 cm nlime.
22.1.16. Dup trecerea vibrofinisorului pn la circa 1 m de captul poriunii aternute, aceasta se
retrage i se face verificarea n profil longitudinal i transversal a suprafeei vibrate cu dreptarul de 3 m lungime i
o pan de 20 cm lungime i maximum 3 cm lime, avnd nclinaia de 10 i gradaii corespunztoare diferentelor
de nlime de 1 mm, corectnd cu beton, dac este cazul, suprafeele denivelate sau cele deschise (nevibrate).
22.1.17. Dup verificarea i corectarea denivelrilor suprafeei vibrate, betonul de lng longrine se va
compacta cu maiul sau cu plci vibrante.
22.1.18. Se trece apoi pentru a doua oar cu vibrofinisorul, astfel ca suprafaa obinut s fie neted i
uniform ca aspect.
22.1.19. Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima arja dintr-o dal i terminarea
finisrii betonului din aceeai dal nu va depi cu mai mult de o or nceputul prizei/cimentului.
22.1.20. Finisarea suprafeei betonului pentru piste aeroportuare, autostrzi i dmmuri cu trafic foarte
greu, se face numai cu grinzi finisoare. Pentru celelalte categorii de lucrri, cnd vibrofinisoarele nu au aceste
dispozitive, pentru eliminarea denivelrilor longitudinale ale suprafeei stratului de beton, se va fo1osi un rulou
metalic, perfect calibrat, de 3...4 m lungime, avnd diametrul de 25 cm i masa de circa 150...200 kg. Cu ruloul se
lucreaz pe suprafaa corectat i compactat, prin rostogolirea lui n sens perpendicular pe axa benzii, pe toata
suprafaa mbrcmintei, prin treceri suprapuse pe cte 1,00 m. Ruloul trebuie curat i umezit la fiecare trecere,
evitndu-se udarea betonului.
22.1.21. Surplusul de mortar scos la suprafaa mbrcmintei de ctre grinda finisoare sau rulou, se
ndeprteaz cu perii speciale, care sunt trase transversal spre marginea benzii de beton executate.
22.1.22. Suprafaa finisat a betonului se va stria numai mecanic la autostrzi i piste aeroportuare i
mecanic sau manual la celelalte lucrri, perpendicular pe axa drumului, cu ajutorul dispozitivului de striat sau a
unei perii umezite, de tip piassava, cu fire plastice sau metalice. Pentru a micora zgomotul produs de rulajul
autovehiculelor, distanele dintre strieri vor fi aleatorii. Metoda va fi aprobat prealabil de Beneficiar.
22.1.23. Demontarea longrinelor se va face dup cel puin 24 ore de la turnarea betonului. n cazul n
care executarea mbrcmintei se va face pe jumtate din limea prii carosabile i se circul pe a doua
jumtate a drumului, longrinele din axa drumului se vor demonta dup minimum 48 ore. Aceast operaiune se va
face dupa o perioad de timp mai mare atunci cnd obinerea rezistenei betonului este ntrziat de protecia
acestuia (amnat, inadecvat) sau pe timp friguros. Dupa demontare, longrinele metalice vor fi pstrate curate i
vor fi tratate corespunztor pentru a evita aderarea cu betonul, folosind produse ce vor fi prezentate
Beneficiarului pentru aprobare preliminar. Nu se vor folosi longrine deteriorate.
22.1.24. Imediat dup demontarea longrinelor, feele laterale ale dalelor se vor acoperi cu un strat de
decofrol sau emulsie bituminoas cationic.
22.1.25. Marcajul dalelor se va efectua prin tanarea numrului de ordine al dalei (din 5 n 5 dale) pe
suprafaa betonului, la colul dalei, la 30 cm de la margine, cifrele avnd 10 cm nlime i 10 mm adncime).
22.1.26. Pentru executarea mbrcminilor din dou straturi (beton de uzura i beton de rezisten) se
fac urmtoarele precizri:
- vibrarea betonului din stratul de rezisten. i stratul de uzur se face cu dou vibrofinisoare care acioneaz
separat pe fiecare strat, astfel nct timpul care se va scurge de la terminarea unui strat i contaminarea lui sau a vibrrii
stratului de rezisten i aternerea stratului urmtor (de uzur) nu va depai o jumtate de or.
- timpul care se va scurge de la prepararea primei arje din betonul stratului de rezisten dintr-o dal i
terminarea finisrii suprafeei stratului de uzur din aceeai dal, nu va depi cu mai mult de o or nceputul prizei
cimentului.
22.2. Punerea n oper a betonului rutier n sistemul cofraje glisante
22.2.1. Maina cu cofraje glisante trebuie s realizeze urmtoarele operaii tehnologice:
- repartizarea betonului pe toat limea benzii de betonare cu ajutorul unui repartizator tip nec;
72

- compactarea, prin vibrarea intern a betonului, cu ajutorul pervibratoarelor electrice de interior de 70


mm diametru care produc "lichefierea" betonului;
- presarea betonului prin "extrudere" de ctre greutatea proprie a mainii;
- finisarea transversal a suprafeei betonului "extrudat" cu ajutorul unei grinzi care se deplaseaz
perpendicular pe direcia de avansare a cofrajelor glisante;
- finisarea longitudinal a suprafeei din beton cu ajutorul unui dispozitiv (DRIC) care se deplaseaz
transversal ntre cofrajele glisante i longitudinal, odat cu maina.
22.2.2. Betonul n faa mainii cu cofraje glisante, trebuie astfel descrcat i repartizat nct s se asigure
o avansare uniform, continu i permanent a mainii, practic fr nici o oprire a mainii. Se va urmri
permanent ca volumul de beton din faa mainii cu cofraje glisante s fie constant.
22.2.3. Viteza mainii cu cofraje glisante se regleaz la circa 1 m/minut n funcie de ritmul de
aprovizionare a betonului, corelat cu calitatea muchiilor laterale i suprafaarea mbrcmintei ce se realizeaz.
22.2.4. n principiu, toate reglajele mainii cu cofraje glisante se efectueaz pe loc, nainte de nceperea
betonrii, dar trcbuiesc efectuate verificri i ajustri ale acestora la nceputul lucrului, pentru garantarea realizrii
condiiilor de calitate ce se impun dalelor, din punct de vedere ale grosimii, calitii i rectangularitii marginilor
acestora. n acest scop se vor avea n vedere prevederile Normativului NE 014 pct. 10.1.6. i 10.1.7.
22.2.5. Betonul adus la punctul de lucru se descarc cu atenie n faa repartizorului cu nec a mainii cu
cofraje glisante dup care repartizarea uniform a acestuia ntre cofrajele mainii se continu cu ajutorul unui
excavator.
22.2.6. Se va urmri permanent (prin observarea aspectului suprafeei betonului) modul de funcionare al
tuturor pervibratoarelor. Eventualele pervibratoare defecte trebuiesc nlocuite imediat.
22.2.7. Pervibratoarele se fixeaz la echidistane de cca. 50 cm i la mijlocul grosimii stratului de beton. O
supraveghere mai atent se va da celor dou pervibratoare laterale care trebuie s asigure obinerea muchiilor
benzii de beton. Aceste dou pervibratoare se vor monta la aproximativ 15 cm de marginea cofrajelor glisante.
22.2.8. Aternerea betonului se consider terminat cnd suprafaa mbrcrnintei nu prezint denivelri
i are un aspect omogen.
22.2.9. Compactarca i finisarea se consider terminate cnd suprafaa betonului este plan, nchis i
are o textur uniform. n caz c se observ denivelri ale suprafeei mbrcmintei rmase n zonele marginale
acestea se vor corecta manual cu ajutorul unor mistrii de 40-50 cm lungime.
22.2.10. O atenie permanent se va acorda valului de beton ce se formeaz n faa grinzii mainii cu
cofraje glisante care execut nivelarea transversal a mbrcmintei. Acest val de beton trebuie s fie uniform,
continuu i cu un diametru de cca. 10 cm grosime.
22.2.11. Calitatea lucrului cu maina cu cofraje glisante este condiionat de alimentarea permanent cu
beton a acesteia, n condiiile meninerii unui viteze constante de cea. 1 m/minut.
22.2.12. n cazul opririlor (accidentale) care depesc durata de ncepere a prizei cimentului este
necesar dispunerea de rosturi transversale de contact (de lucru).
22.2.13. n timpul staionrii mainii cu cofraje glisante vibrarea betonului va fi oprit.
22.2.14. Pentru a elimina n cel mai scurt timp unele deficiene de execuie, cu efect negativ asupra
calitii suprafeei i muchiilor mbrcmintei, este necesar s se efectueze verificarea elementelor geometrice ale
aeesteia, cel mai trziu la 24 ore dup punerea n oper a betonului.
22.2.15. n scopul mbuntairii aderenei roilor autovehiculelor pe mbrcmintea ud, suprafaa finisat
a betonului se va stria perpendicular pe axa benzii, mecanic sau manual, cu perii piassava. Pentru a se permite
protejarea ct mai rapid a betonului cu produs de protecie, strierea se face la cel mult 20 m n spatele mainii cu
cofraje glisante. Se va verifica vizual uniformitatea i adncimea strierii i aceast operaiune se va repeta dac
este cazul.
Art. 23. Msuri n cazul condiiilor meteorologice nefavorabile
23.1. Lucrrile de punere n oper a betonului vor fi ntrerupte atunci cnd se ivesc urmtoarele condiii
meteorologice defavorabile:
- temperaturi ale aerului mai mici de +5C;
- ploaie intens, care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafeei betonului.
23.2. n perioada de timp friguros se poate prevedea utilizarea de accelerator de priz i/sau de ntrire. Acestea
se pot folosi numai cu avizul unui laborator de specialitate i numai sub un control competent din partea, antierului.
De asemenea, se poate lua n considerare i folosirea apei calde la prepararea betonului.
Atunci cnd temperatura aerului este n jur de +5C continuarea sau oprirea betonrii se va face pe baza prognozei
meteorologice pe urmtoarcle 24 ore (temperatura, vnt).
n cazul cnd temperatura coboar sub +5C i exist pericol de nghe n urmtoarele 24 ore, lucrrile vor fi oprite. Daca
exist pericolul ca temperatura exterioar s coboare sub 0C, n primele 24 ore de ntrire a betonului deja pus n oper,
se vor lua msuri de protejare a acestuia, prin pstrarea unei temperaturi a betonului de cel putin 5C pe o perioad de
cel puin 3 zile.
Temperatura betonului proaspt nainte de a fi pus n oper trebuie s fie mai mare de +5C.

73

23.3. La betonare pe timp clduros, n vederea evitrii dezhidratrii superficiale rapide, care conduce la scderea
caracteristicilor mceanice ale mortarului de la suprafaa betonului, se va acorda o atenie deosebit aplicrii produsului de
protectie.
Pentru evitarea fisurrii betonului ntre rosturi, se va stabili momentul optim de tiere a rosturilor, astfel nct s existe un
timp suficient pentru tierea tuturor rosturilor nainte de apariia fisurilor.
Dac apare riscul deshidratrii superficiale a betonului, datorit vntului sau a unei umiditi relative sczute a aerului, se
vor lua msuri de dublare a grosimii peliculei de protecie sau se va dispune oprirea betonrii.
Temperatura betonului la punerea n oper nu va fi mai mare de 30C.
Pentru scderea temperaturii betonului sub 30C, la prepararea acestuia se poate folosi apa rcit.
Atunci cnd temperatura aerului este mai mare de +20C i umiditatea relativ este mai mic de 50%, se vor lua msuri
pentru meninerca umiditii stratului suport al mbrcminii, iar produsul de protecie a betonului proaspt, se va aplica n
dou straturi succesive (pentru realizarea unei bune impermeabilizri a betonului).
Atunci cnd temperatura exterioar este mai mare de +30C (pn la maximum +35C) i umiditatea relativ a aerului
este mai mic de 40%, betonarea se va face numai cu luarea de msuri speciale, rcirea apei combinat cu protecia
betonului cu emulsii bituminoase aplicate n dou straturi succesive i acoperirea cu copertine, imediat dup trecerea
finisorului.
Art. 24. Protejarea suprafeei betonului proaspt
24.1. ntregul echipament i materialele necesare protejrii corespunztoare a betonului proaspt, trebuie s fie la
ndemn i gata de instalare, nainte de turnarea propriu-zis a betonului .
24.2. Metodele i produsele necesare proteciei betonului proaspt vor fi supuse aprobrii prealabile de ctre
Beneficiarul lucrrii, pe baza experimentrii i verificrilor preliminare privind execuia proteciei, cnd observnd
uniformitatea i continuitatea peliculei se va stabili i cantitatea de produs de protecie pe m 2, determinat pe o bucat de
folie de polietilen (cantrit n prealabil) interpus pe suprafaa pe care se experimenteaz protecia.
24.3. Imediat dup terminarea strierii suprafeei betonului, se va proceda la protejarea betonului proaspt
mpotriva aciunii soarelui, vntului i ploiIor, cu acoperiuri de protecie mobile impermeabile i nedeformabile, mbinate
etan ntre ele, care se deplaseaz pe masura fnisrii suprafeei betonului.
Betonul va rmne astfel protejat pn la acoperirea lui cu o pelicul de protecie continu i impermeabil, cu grosime
uniform, aplicat prin stropirea suprafeei i parilor laterale ale betonului cu fluid de protecie P 45 (avnd caracteristicile
din tabelul 16), sau alte produse pentru care exist agremente tehnice corespunztoare, n scopul asigurrii condiiilor
favorabile de ntrire a betonului i evitrii fisurrii dalelor.
Condiii tehnice pentru fluidul de protecie P 45
Tabel 16
Nr.
crt.
1
2
3

Denumirea caracteristicii
Aspect
Densitatea
Vscozitatea Engler la 20C

Unit. de
msur
g/cm3
o
E

Condiii de admisibilitate
lichid, omogen, maroniu deschis
0,7-1,2
max. 10

Vscozitatea la 25 C (cupa Vscozimetric duza 3 mm) sec

max. ART.

5
6
7
8

Vscozitatea cinematic
Punct de inflamabilitate
Timp de uscare la 25oC
Reziduu la evaporare

max. 26
min. 30
max.3
43 3

cSt
o
C
ore
%

Verificarea fluidului P 45 se va face la fiecare lot aprovizionat, prin examinarea datelor nscrise n certificatul de calitate
emis de productor.
24.4. Produsul chimic P 45 se aplic n cantitate de 0,250 0,05 kg/mp, la temperaturi peste +10 oC. La
temperaturi sub +10oC produsul se dilueaz cu whitespirt rafinat, n propoie de o parte produs la 0,3...0,5 pri whitespirt.
24.5. n condiii meteorologice nefavorabile, atunci cnd umiditatea relativ a aerului scade sub 50% (zile de
ari) sau temperatura crete peste +25C se vor lua msuri pentru realizarea proteciei prin mrirea dozajului de produs
aplicat, cu 100%.
24.6. Produsul de protecie se aplic pe suprafaa betonului proaspt prin pulverizare cu ajutorul unui dispozitiv
de lucru. Operaia de curire a dispozitivului de lucru se face cu whitepirt i este obligatorie la fiecare ntrerupere a
lucrului mai mare de dou ore.
24.7. Lucrrile de peliculizare a suprafeei betonului proaspt nu se vor executa pe timp de ploaie. n cazul n care
ploaia intervine ntr-un interval mai mic de 3 ore de la aplicarea emulsiei, operaia de protecie se repet
24,8. Pe timp ploios, suprafeele de beton proaspt vor fi protejate cu acoperiuri sau folii de polietilen, att timp
ct prin cderea precipitatiilor exist pericolul antrenrii pastei de ciment.
24.9. Dup tierea rosturilor, zona din lungul rosturilor se va proteja cu folii de polietilen, late de cca, 50 cm,
asigurate contra vntului cu bare metalice, pn la colmatarea lor.
74

Art. 25. Protejarea mbrcmintei proaspt turnat, de circulaia pietonal i auto.


25.1. Este interzis circulaia de orice fel (oameni, anima1e, vehicule) pe betonul proaspt. n primele 24 ore de la
executarea proteciei suprafeei mbrcmintei, cu pelicule, accesul muncitorilor se poate face numai pe dulapi sprijinii pe
longrine. Restriciile se ridic n funcie de vrsta betonului.
25.2. n cazul executrii rosturilor prin tiere, zona din lungul rosturilor se va repeliculiza cu produse chimice
similare celor folosite pe restul suprafeei dalei.
25.3. Pe perioada de ntrire a betonului, stabilit n funcie de anotimp, se vor lua msuri ca autovehiculele s nu
circule pe suprafaa acesteia.
25.4. mbrcminile din beton de ciment se pot da n circulaie pentru autovehicule numai dup ce se constat c
sunt ndeplinite condiiile prevzute n tabelul 17.
Tabel 17
Temperatura atmosferic medie la
punctul
+5
+10 +15 +20 +25
de lucru (oC)
Termene orientative pentru darea n
circulaie
25
19
16
14
12
a mbrcminilor din belon (zile):
a. Betoane realizate cu ciment tip
CD 40
special pentru drumuri sau I 42,5
b. Betoane realizate cu cimenturi tip I 18
15
13
11
2
42,5R
sau I 32,SR
Art 26. Executarea rosturilor
n conformitate cu prevederile punctelor 3.3 din SR 183-1 i SR 183-2, pentru a evita apariia fisurilor i
crpturilor datorit variaiilor de temperaturi i umiditate, tasrile inegale i pentru necesitati de construcie,
mbrcminile de beton de ciment se execut cu rosturi transversale i longitudinale care le mpart n dale.
26.1. Executarea rosturilor n sistemul cofraje fixe.
Rosturile, n sistemul cofraje fixe, att cele transversale ct i cele longitudinale pot fi de:
- contact (de construcie);
- dilataie;
- contracie.
26.1.1. Executarea rosturilor de contact
Rosturile de contact transversale se realizeaz pe toat limea i grosimea dalei, cnd se ntrerupe turnarea betonului,
fie la sfritul zilei de lucru, fie n cazul ntreruperii accidentale a betonrii (ploaie intens, defectarea utilajelor, ntreruperi
n aprovizionarea cu beton, etc.) i se vor executa conform figurii 9 i figurii 10, astfel:
a. n seciunea transversal, unde apare rostul, se monteaz un dulap de lemn avnd lungimea egal cu
distana ntre longrine i limea egal cu nlimea mbrcmintei, fixat cu ajutorul unor rui metalici, btui n
fundaie;
b. la reluarea betonrii se scot ruii metalici i dulapul, se aplic pe suprafaa lateral a mbrcmintei o
pelicul de emulsie bituminoas, prin stropire de dou ori, sau se pune o fie de carton bitumat;
c. la drumurile de clasa tehnic I i II, la strzile de categoria 1 i II, precum i la pistele i platformele
aeroportuare, partea superioar a rosturilor de contact, pe o adncime de 30 mm din grosimea dalei, se taie
ulterior pe o lime de 8-10 mm pentru a se permite o introducere uoar a produsului de colmatare.

Fig.9 Rost de contact transversal la mbrcmini executate ntr-un strat

75

Fig.10 Rost de contact transversal la mbrcmini executate n dou straturi


Rosturile de contact longitudinale se realizeaz ntre benzile de beton, pe toat grosimea mbrcmintei, fiind prevzute
cu ancore de oel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm i 1 m lungime (prevzute cu ciocuri), aezate la jumtatea
grosimii dalei, la distana de 1 m una de alta. n acelai mod se trateaz i rostul longitudinal dintre dala normal i
supralrgirea drumurilor sau cel dintre benzile laterale ale pistelor sau cilor de rulare aeroportuare i acostamentele
acestora, cu precizarea c, n acest eaz ancorele se vor aeza la jumtatea grosimii dalelor din aceste aeostamente. Fac
exceptie platformele cu panta sub 2%, unde armarea nu este necesar.
Rosturile de contact longitudinal se vor executa conform figurii 11 i figurii 12, astfel:
a. Ancorele se ndoaie la jumtatea lungimii n unghi de 90. Jumtate din ancor se protejeaz s nu
adere de beton prin nfurare cu hrtie sau folie de polietilen, aezndu-se apoi lipit de longrin, pe poziia
final, n timpul repartizrii betonului. Dup demontarea longrinei din axa drumului, jumtatea protejat a ancorei
ce a fost ndoit de-a lungul longrinei se va dezgoli i ntinde fr inflexiuni. Pentru lucrrile aeroportuare,
ancorele se vor poziiona conform prevederilor proiectului respectiv.
b. nainte de betonarea benzii a doua, pe suprafaa vertical a mbrcmintei benzii turnate anterior, se
va aplica n mod obligatoriu, o pelicul de protecie, prin stropire (de cel puin dou ori).
c. La drumurile de clasa tehnic I i II, la strzile de categoria I i II, precum i la pistele i platformele
aeroportuare, la partea superioar a rostului de contact longitudinal se va crea prin tiere (la max. 24 ore de la
turnarea dalei) un lca de 8-10 mm lime i de 30 mm adncime care va fi colmatat la "cald" sau la "rece" cu
produse speciale de etanare.

Fig.11 Rost de contact longitudinal la mbrcmini executate ntr-un strat

Fig.12 Rost de contact longitudinal la mbrcmini executate n dou straturi


26.1.2. Executarea rosturilor de dilataie. Rosturile de dilataie transversale se execut conform figurii 13
i figurii 14, pe toat limea i grosimea mbrcmintei, la distan de circa 100 m lungime de banda de beton,
perpendicular pe axa benzii, n linie continu, pe toat limea mbrcmintei.
De asemenea, se realizeaz rosturi de dilataie i n urmtoarele situati:
- la capetele tablierelor sau plcilor viaductelor, podurilor, podeelor, etc.;
76

- la capetele curbelor avnd raze sub 300 m;


- n punctele de schimbare a declivitilor n care proiectul nu prevede racordri convexe, STAS 863.

Fig.13 Rost de dilataie transversal la mbrcmini executate ntr-un strat

Fig.14 Rost de dilataie transversal la mbrcmini executate n dou straturi


Rostul de dilataie transversal se va executa astfel:
a. Se aeaz pe fundaie o scndur mbibat din lemn de brad (pstrat n ap timp de 24 ore nainte
de utilizare), de 20-25 mm grosime, care rmne n lucrare. Scndura va avea lungimea egal cu distana ntre
longrine i limea n funcie de nlimea mbrcmintei, astfel:
- cu 3 cm mai mic dect nlimea mbrcmintei executat ntr-un singur strat;
- ct nlimea stratului de rezisten la mbrcmini executate n dou straturi;
-ct nlimea fiecrui strat de rezisten, cnd acesta se execut n 2-3 reprize (scndurile trebuie s fie aezate
perfect n acelai plan vertical).
Scndura se aeaz perfect vertical, perpendicular fa de longrine i se fixeaz astfel nct s-i pstreze poziia
vertical n tot timpul executrii mbrcmintei din vecinatatea sa.
Scndura de rost se va aeza astfel nct s nu permit legtura ntre dalele adiacente, pe sub scndur i pe la capetele
ei.
Poziia scndurii se marcheaz pe longrin cu creta, pentru a putea permite tierea ulterioar a rostului, n dreptul
scndurii.
b. Ulterior, stratul de beton situat deasupra scndurii este ndeprtat prin executarea a dou tieri
paralele, distanate la 20...25 mm ntre ele, pn la nivelul superior al scndurii.
Rosturile de dilataie longitudinale se execut la platforme, n cazul cnd mbrcmintea este mai lat de 100 m, la
aproximativ jumtate din limea mbrcmintei, n locul unui rost de contact.
Rosturile de dilataie longitudinal se vor executa cu aceleai dimensiuni i n acelai mod ca i rostul de dilataie
transversal (conform pct. 26.1.5.).
26.1.3. Executarea rosturilor de contracie. Rosturile de contracie sunt rosturi aparente, care separ
betonul numai n partea superioar a mbrcmintei, i astfel, prin micorarea seciunii dalei se asigur fisurarea
n continuare a ntregii seciuni n dreptul rostului i nu n alte locuri.
Rosturile de contracie transversal se execut pe toat limea mbrcmintei, n linie continu, nclinate la 1/6 sau
perpendicular pe axa drumului, la distane de 4...6 m, modulate dup o secven: 4-5-4 m, 5-4-5 m, 5-6-5 m i pe o
77

adncime de 1/4...1/5 din grosimea dalei la mbrcminile executate ntr-un singur strat (figura 15a i figura 15b) sau pe
1/3...1/4 din grosimea total a dalei, cnd mbrcmintea se execut n dou.straturi (figura 16a i l6b), cu ajutorul mainii
de tiat rosturi echipat cu dou discuri diamantate concentrice alturate, de diametre diferite (figura 15a i 16a) sau cu
un singur disc avnd grosimea de 8 mm (figura 15b i 16b).

Fig.15a. Rost de contracie transversal la mbrcmini ntr-un strat,


executate cu dou discuri diferite

Fig.15b. Rost de contracie transversal la mbrcmini ntr-un strat,


executate cu un singur disc

Fig.16a. Rost de contracie transversal la mbrcmini n dou straturi,


executate cu dou discuri diferite

Fig.16b. Rost de contracie transversal la mbrcmini n dou straturi,


executate cu un singur disc
78

Tierea betonului ntrit se va executa imediat ce betonul permite, ntr-un interval de timp de 6...24 ore de la punerea n
oper a betonului, n funcie de tipul cimentului i de temperatura aerului, aa cum se arat n tabelul 18.
Tabel 18
Tipul cimcntului

Temperatura aerului
5-13C
13-22C
12-24 ore
8-12 ore
18-24 ore
10-18 ore

22~30C
6-8 ore
8-10 ore

I 42,5R, I 32,5R
CD 40, I 42,5
.
Numrul utilajelor de tiat rosturi trebuie s fie suficient pentru ca s asigure tierea n maximum 8 ore, a tuturor rosturilor
benzii turnate ntr-un schimb.
Se recomand de asemenea prevederea a 1-2 maini suplimentare, n scopul nlocuirii rapide a celor ce se vor defecta n
timpul tierii rosturilor.
n cazul defectrii mainii de tiat rosturi sau scderii rapide a umiditii relative a aerului, cu maina de rezerv se va tia
n primul rnd fiecare al treilea rost, revenindu-se apoi pentru tierea celorlalte rosturi.
Rosturile de contracie longitudinal se execut n cazul cnd banda de beton se toarn cu o lime mai mare de 5,0 m
realizndu-se pe axa acesteia.
Rosturile de contracie longitudinale se vor executa prin tiere n betonul ntrit, cu aceleai dimensiuni ca i rosturile de
contracie transversal.
Rosturile de contracie longitudinale se vor tia dup terminarea tierii tuturor rosturilor de contracie transversale.
26.1.4. Dispunerea rosturilor n plan, n intersecii de strzi, la platforme i la piee, se va face conform
proiectului, evitndu-se formarea de coluri cu unghiuri mai mici de 75 i rosturi cu lungimea mai mic de 0,50 m.
26.1.5. Pe zonele menionate n proiect, n care sunt posibile deformaii ale terenului de fundaie, n
momentul punerii n oper a betonului se vor introduce ancore din oel beton OB 37 de 1 m lungime, cu diametrul
10 mm, aezate la distane de 1 m, ntre ele, la jumtatea grosimii da1ei.
26.2. Execuia rosturilor n sistemul cofraje glisante
26.2.1. Rosturile longitudinale n sistemul cofraje glisante pot fi:
- de contracie;
- de construcie.
Rosturi1e longitudinale de contracie se execut n cazul cnd banda de beton se toarn cu o lime mai mare de 5 m,
realizandu-se pe axa aeesteia, confonn figurii 17.
Rosturile longitudinale de construcie se realizeaz ntre benzile de beton, pe toat grosimea mbrcmintei, conform
figurii 18.
NOTE :
1. Armarea cu ancore a rosturilor longitudinale de construcie se poate face automat de ctre maina cu cofraje glisante
sau manual prin baterea acestora cu ciocanul, imediat dup trecerea mainii.
2. n cazul mbrcminii avnd grosimea mai mare de 25 cm, transferul de sarcini ntre benzile de beton n zona rostului
longitudinal de construcie, poate fi asigurat prin adugarea n interiornl cofrajelor glisante ale mainii a unor profile
metalice, care s conduc la obinerea unor dale cu fee laterale mbinate, de tipul nut i feder de form trapezoidal sau
sinusoidal.

79

Fig.17 Rost longitudinal de contracie la benzi cu limea mai mare de 5,00 m

Fig.18 Rost longitudinal de contracie executat pe toat grosimea mbrcmintei


Toate rosturile longitudinale se realizeaz n linie continu; nu se admit linii frnte.
26.2.2. Rosturile transversale n sistemul cofraje glisante pot fi:
- de contracie;
- de construcie;
- de dilataie.
NOTA:
La autostrzi, drumuri expres, drumuri industriale, ci de rulare, platforme i piste aeroportuare, mai ales cnd
mbrcmintea se aterne pe straturi susceptibile, timp de tasri difereniate n timp, rosturile transversale (executate
perpendicular pe axa cii) se realizeaz cu gujoane.
Rosturile transversale de contracie se execut la distane de 4...6 m, perpendicular pe axa cii sau cu o nclinare de 1/6
fa de axa acesteia, n linie continu, pe toata limea mbrcmintei, conform figurii 19.
Rosturile transversale de construcie se rea1izeaz pe toat laimea i grosimea mbrcmintei, cnd se ntrerupe
turnarea betonului, conform figurii 20, astfel nct s rezulte o dal de cel puin 3 m lungime.
80

Fig.19 Rost transversal de contracie executat pe toat lungimea mbrcmintei

81

Fig.20 Rost transversal de contracie executat pe toat lungimea i grosimea mbrcmintei


Rosturile transversale de dilataie se execut perpendicular pe axa benzii de beton, pe toat limea i grosimea
mbrcmintei, n urmtoarele condiii:
- la capetele tablierelor sau plcilor viaductelor, podurilor, podeelor, etc.;
- la capetele curbelor avand raze sub 300 m, n punctele de tangen;
.
- n punctele de schimbare a declivitilor, n care proiectul nu prevede racordri convexe, conform STAS 863;
- n aliniament, la distane de circa 100 m, n cazul n care mbrcminile din beton se execut pe fundaii din
balast, piatr spart sau materiale granulare stabilizate mecanic i la temperaturi mai mici de 15C.
Rosturile transversale de dilataie se execut cu gujoane avnd lungimea de 500...600 mm i diametrul de 25 mm,
dispuse perpendicular pe rost, la jumtatea grosirnii dalei i la echidistane de 300 mm, conform figurilor 21 i 22.
26.2.3. Gujoanele utilizate n rosturile transversale de construcie, de contracie i de dilataie sunt astfel
realizate nct s nu limiteze micarea orizontal a rostului respectiv, datorit efectelor termice.
Gujoanele se protejeaz mpotriva aderenei betonului i a coroziunii, cu material plastic sau raini epoxidice, sau se
peliculizeaz cu bitum sau emulsie bituminoas sau se ung cu unsoare. Indiferent de metoda utilizat pentru protejarea
gujoanelor, trebuie avut grij ca stratul protector aplicat s fie ct mai subtire.
Gujoanele utilizate pentru armarea rosturilor transversale de contracie i construcie, precum i de dilataie, trebuie s fie
plasate i meninute pe durata betonrii, ntr-o poziie strict paralel (n plan vertical i orizontal) cu axa dalei astfel:
a. n cazul rosturilor transversale de contracie, gujoanele sunt poziionate automat, prin nfigerea lor prin
vibrare n betonul proaspt compactat de ctre maina cu cofraje glisante sau manual, recurgnd la suporturi
metalice prefabricate uzinal sau in situ, fixate de fundaie astfel nct s nu poat fi deplasate n timpul betonrii;

82

Fig.21. Rost transversal de dilataie executat cu gujoane

Fig.22. Detaliu, rost de dilataie, gujonat.


b. n cazul rosturilor transversale de construcie, gujoanele sunt implantate, prin batere, la jumtatea
grosimii dalei i la echidistantele prevzute n proiect, n momentul n care betonul ncepe s fac priz.
Rosturile de dilataie se execut sub forma de panouri prefabricate, din scndur de lemn de esen moale fr noduri, ce
se fixeaz n locuri prestabilite, direct pe fundaia mbrcmintei, astfel nct gujoanele sa-i menin poziia n plan
orizontal i vertical, iar betonul s nu ptrund pe sub scndur sau pe la capetele acesteia n timpul vibrrii.
Ulterior, betonu1 existent deasupra scndurii, este ndeprtat prin executarea a dou tieturi paralele, distanate la 25...30
mm ntre ele, pn la nivelul superior al acesteia.
Tierea betonului ntrit se execut ntr-un interval de timp de 6-24 ore de 1a punerea betonu1ui n oper, n funcie de
tipul cimentului i de temperatura aerului, aa cum se arat in tabelul 18.
Art. 27. Colmatarea rosturilor
27.1. Golul rea1izat la partea superioar a rosturi1or se va umple, pn la suprafaa mbrcmintei, cu mastic
bituminos, sau cu orice alt material de colmatare agrementat tehnic i aprobat de Beneficiarul lucrrii, care pot fi:
- masticuri bituminoase, monocomponente (la cald);
- chituri elastice, monocomponente sau bicomponente (amestecate nainte de utilizare) pe baz de poliuretani, de
polimer sulfidic (tiokol) sau de siliconi (la rece);
- profile de neopren.
27.2. Oricare ar fi materialul folosit pentru colmatare, se vor respecta urmtoarele prevederi:
- identificarea materialului i verificarea caracteristicilor sale;
- curirea rosturilor de materiale strine (praf, pmnt, pietricele, etc.) eu ajutorul scoabelor i a periilor de srm;
- suflarea cu jet de aer comprimat;
- amorsarea rostului, dac este necesar, prin aplicarea uniform a produsului de amorsaj (grund) pe pereii i
marginile rostului i respectarea timpului necesar pentru uscarea materialului de amorsaj;
- respectarea temperaturii de punere n oper a produselor ce se pun n oper la cald;
- nlturarea materialului n exees;
- darea n circulaie a sectorului colmatat numai dup rcirea produselor turnate la cald i dup termenul impus
prin tabelul 17.
Art. 28. Verificarca calitii betonului rutier pus n oper
Verificarea calitii betonului pus n oper se face conform tabelului 15 i se refer la:
28.1. Determinri efectuate pe betonul proaspt, la locul de punere n oper:
- lucrabilitatea;
- temperatura n perioada de timp friguros (sub +5"C) sau foarte clduros (peste +25C).
83

Dac un rezultat al determinrii privind lucrabilitatea i temperatura betonului, nu se nscrie n limitele admise, se vor
efectua nc dou determinri pentru acelai transport de beton.
Dac valoarea medie a celor 3 detcrminri se nscrie n, limitele admise, se va accepta punerea n oper a betonului.
Dac este depait limita admis, se refuz punerea n oper a betonului din transportul respectiv.
28.2. ncercri pe betonul ntrit:
- rezistena la ncovoiere, pe prisme de 150x l50x600 mm;
- rezistena la compresiune, pe cuburi sau fragmente de prisme cu seciunea 150x150 mm;
- rezistena la compresiune, pe carote.
Rezistenele la ncovoiere i 1a compresiune, la vrsta de 28 de zile pentru betonul pus n oper, determinate pe fiecare
serie de trei epruvete, se analizeaz de laboratorul seciei de betoane, care efectueaz ncercarea, imediat dup
nregistrare.
28.2.1. n cazul n care rezultatul sau rezultatele ncercrilor sunt mai mici dect cele prevzute pentru
clasa betonului respectiv, indicate n tabelul 14, laboratorul va comunica, n termen de 48 ore, rezultatul n cauz,
conductorului staiei, conducerii unitii de care depinde staia i Beneficiarului lucrrii:
Urmare comunicrii primite de la laboratorul staiei de betoane, n termen de 48 ore, eful staiei mpreuna cu Bencficiarul
lucrrii i conductorul punctului de lucru, vor identifica sectorul de mbrcminte executat (dalele tumate) n schimbul de
lucru corespunztor probei, cu valoarea rezistenei neasigurat, pe care se vor efectua verificari suplimntare: prin
ncercri nedistructive sau extragere de carote.
Dac din verificrile suplimentare rezut c betonul nu ndeplinete condiiile prevzute, va fi convocat Beneficiarul care
va analiza i decide msurile corespunztoare.
28.2.2. Rezultatele ncercrilor pe cuburi la 28 de zile, vor fi analizate n dou etape i anume:
- grupate lunar, pentru aprecierea activitii staiei;
- grupate pe tronsoane de drum sau pe ntregul sector executat, pentru aprecierea realizrii clasei
betonului pus n lucrare, din care se vor elimina rezultatele ncercrilor de pe tronsoanele pe care s-au efectuat
verificri suplimentare prin ncerdiri nedistructive sau extrageri de carote.
28.2.3. ncercrile prin metode nedistructive sau pe carote se efectueaz conform reglementrilor n
vigoare, cu precizarea c n calcule se introduce ca valoare de calcul, rezultatul mediu pe seciune, n cazul
ncercrilor prin metode nedistructive i valoarea individual, n cazul ncercrilor obinute pe carote.
28.3. Pentru staia de betoane, prelucrarea i interpretarea rezultatelor ncercrilor se face pe probele prelevate la
staie, pe durata a 30 zile.
Aprecierea activitii staiei se face pe baza rezistenei caracteristice la ncovoiere obinut pentru fiecare tip de beton.
28.4. Aprecierea realizrii clasei betonului pus n lucrare se face pe baza valorii rezistenei caracteristice la
ncovoiere obinuta pe grupul rezultatelor analizate.
28.5. Confomitatea pentru rezistenele betonului la ncovoiere, se verific pe baza criteriului care prevede
limitarea rezistenei caracteristiee la ncovoiere, a irului de rezultate analizat la valoarea clasei betonului.
CRITERIUL se aplic n cazul n care conformitatea betonului utilizat la o lucrare este verificat, considernd rezultatele a
cel puin 2 probe (6 prisme 150xl50x600 mm).
k
Conformitatea este realizat dac rezistena caracteristic la ncovoiere ( Rinc ) este eel puin egal cu clasa betonului
respectiv.
28.6. Interpretarea rezultatelor ncercrilor efectuate pe betonul din mbrcmintea rutier executata se va face
conform prevederilor din ANEXA III. I din Normativul NE 014.
C A P I T O L U L VI
CONTROLUL CALITII, CONDIII TEHNICE, REGULI I METODE DE VERIFICARE
Art. 29. Controlul calitii
29.1. Verificrile ce trebuie efectuate n diferite etape ale execuiei mbrcminilor rutiere de beton de ciment,
sunt cele prevzute n ANEXA 1.2 la Nonnativul NE 014.
29.2. Beneficiarul va aproba preliminar:
- sursele i furnizorii de materiale;
- instalaiile i echipamentul;
- reetele i sectoarele de prob;
- metodele de execuie.
29.3. Pe parcursul execuiei se verific n pemanen calitatea materialelor i se vor efectua verificrile pentru
certificarea calitii betonului i a execuiei mbrcminilor din beton de ciment, dup cum urmeaz:
29.3.1. Respectarea operaiunilor tehnologice, care trebuie s corespund prevederilor din acest caiet de
sarcini, verificndu-se n special:
- respectarea proiectului;
- datele nscrise n bonurile de transport ale betonului (dac nu s-a depit durata de transport);
- condiiile de punere n oper a betonului, funcionarea utilajclor de punere n oper a betonului, pregtirea
platforrnei n vederea turnrii betonului;
- meninerea omogenitii betonului, n timpul transportului i punerii n oper;
- meninerea longrineIor sau a fireIor de ghidaj la cotele prevzute;
84

- meninerea poziiei ancorelor sau gujoanelor din oel-beton;


- distribuia uniform a betonului n faa utilajelor de compactare;
- cornpactarea uniform i evitarea segregrii n timpul compactrii;
- luarea de msuri speciale n cazul turnrii n condiii meteorologice nefavorabile;
- execuia rosturilor: poziie, materiale utilizate, dimensiuni, finisare;
- protejarea suprafeei betonului;
- asigurarea condiiilor de finisare a suprafeei mbrcmintei.
29.3.2. Caracteristicile materialelor, trebuie s corespund condiiilor tehnice din acest caiet de sarcini i
nomelor i reglementrilor n vigoare.
Caracteristicile materialelor se verific, cu frecvenele precizate n tabelul 9, la aprovizionare i nainte de utilizare.
29.3.3. Se verific, caracteristicile betonului proaspt i ale betonului ntrit, care trebuie s corespund
condiiilor tehnice din tabelele 13 i 14.
Aceste caracteristici se verific, cu frecvenele precizate n tabelul 15, la staia de betoane i la locul de punere n oper.
29.4. Controlul dup execuia mbrcmintei const n:
- verificarea denivelrilor de suprafa, cu aparatura tip APL;
- verificarea rugozitii suprafeei, prin msuratori cu metoda nlimii de nisip;
- verificarea rezistenei betonului, pe baza de carote extrase din lucrare;
- verificarea grosimii mbrcmintei, cu ajutoru1 carotelor.
Art. 30. Elemente geometrice
30.1. Grosimea total a mbrcminii de beton de ciment este cea prevazut n proiect.
Cnd mbrcmintea se execut n dou straturi, grosimea stratului de uzur este de 6 cm.
Abaterea maxim admis la grosimea total proiectat a mbrcmintei este de:
- (-10... + 15) mm 1a drumuri noi i modernizri;
- (-10... +50) mm la ranforsarea mbrcminilor existente.
Verificarea grosimii mbrcminii de beton se efectueaz prin msuratori directe, la marginile benzilor de beton, la fiecare
200 m, precum i pe carotele extrase pentru verificarea calitii betonu1ui.
30.2. Laimea de tumare a dalei de beton este prevazut n proiect i poate fi de 2,50...8,50 m.
Abaterea maxim admis la limea proiectat a benzii de beton este de:
.
15 mm, la drumuri noi, modernizri i ranforsri de mbrcmini bituminoase;
5 mm, la ranforsarea mbrcminilor rutiere vechi din beton de ciment.
Verificarea limii mbrcmintei de beton, se efectueaz prin msuratori directe cu ruleta, ntre marginile benzii de beton,
la fiecare 200 m.
30.3. Panta transversal a mbrcmintei este cea indicat n proiect.
Abaterile limit la panta transversal la drumuri i strzi poate fi de 0,4% fa de valoarea pantei indicate n proiect. La
pantele transversale ale mbrcminilor pentru piste, ci de rulare, bretele de legatur i platforme aeroportuare abaterea
maxim admis este de 0,2% (2 mm/m).
Verificarea pantei transversale se face n mod obligatoriu n dreptul profilelor prevzute n proiect i ntre aceste profiluri,
la cererea comisiei de recepie. Msurtorile se fac cu un dreptar, avnd lungimea egal cu jumtate din limea prii
carosabile (respectiv cu limea prii carosabile cu panta unic la autostrzi, n curbe cu pant unic, etc.), cu bolobocul
i cu o pan gradat, lung de 30 cm (grosimea maxim de 3 cm i nlimea la capete de 1,5 cm i respectiv 9 m).
Gradaiile pe partea superioar a penei, trebuie s fie corespunztoare diferenelor de nlime de 1 mm.
30.4. n profil longitudinal, abaterile limit la cotele mbrcmintei, fa de cotele din proiect, pot fi:
10 mm, la autostrzi, piste, ci de rulare i platforme aeroportuare, drumuri de clasa tehnic II, strzi de
categoria I i II;
20 mm, la drumuri de clasa tehnic III...V, strzi de categoria III i drumuri de exploatare de categoria I;
30 mm, la strzi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria II i III, locuri de staionare, alei carosabile
i platforme de parcare, portuare i industriale.
Art. 31. Caracteristicile suprafeei mbrcminii
31.1. Denivelrile maxime admisibile ale suprafeei mbrcmintei, n sens transversal sau longitudinal, msurate
sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare band de beton sau band de circulaie, pe toat suprafaa acesteia, sunt de:
4 mm, n cazul mbrcminilor ce se execut pentru lucrrile de drumuri avnd viteza de proiectare mai mare de
100 km/h;
5 mm, n cazul mbrcminilor ce se execut pentru lucrri de drumuri avnd viteza de proiectare ntre 50 i 100
km/h;
6 mm, n cazul mbrcminilor ce se execut pentru lucrri de drumuri avnd viteza de proiectare sub 50 km/h.
Distana minim ntre dou puncte cu denivelri maxime admise, msurat pe axa longitudinal a benzii de beton, este
de 20 m.
31.2. Denivelri1e admisibile la rostul longitudinal de contact ntre dou benzi de beton, adiacente, sunt de 2 mm
n cazul prii carosabile cu dou pante transversale i la pistele aeroportuare.
31.3. Denivelrile maxime admisibile ntre muchiile dalelor nvecinate ale rosturilor transversale sunt de:
85

0 (zero) mm, la rosturile de contracie ale mbrcmintei ce se execut pentru lucrri de drumuri proiectate pentru
viteza de circulaie mai mare de 100 km/h i pentru piste aeroportuare;
2 mm, la rosturile de contracie ale mbrcmintei ce se execut pentru lucrri de drumuri avnd viteza de
proiectare sub 100 km/h;
2 mm, la rosturile de lucru pentru drumuri i piste aeroportuare indiferent de viteza de circulaie.
31.3.1. Verificarea denivelrilor suprafeei mbrcminii se efectueaz n timpul execuiei, imediat dup
prima trecere a vibrofinisorului i la recepie.
31.3.2. n profil longitudinal, msurarea denivelrilor se efectueaz pe fiecare band de beton sau band
de circu1aie i anume pe axa acestora, cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime i a unei pene de 20 cm
lungime i max. 3 cm lime, avnd o nclinaia de 1:10 i gradaii corespunztoare diferenelor de nlime de 1
mm. Msuratorile se vor face la fiecare dal realizat n timpul execuiei i din 50 n 50 m la recepie, sau prin
sondaj la cererea comisiei de recepie i se vor consemna numai citirile ce depesc denivelrile admisibile
indicate la pct. 31.1.
31.3.3. n profil transversal, verificarea denivelrilor este obligatorie n dreptul profilelor artate n proiect
i la cererea comisiei de recepie i ntre aceste profile. Msurtorile se fac n mod similar cu cele prevzute la
pct. 31.3.2. pentru profile n lung, folosind ns un dreptar cu lungimea artat la pct. 30.3.
31.4. Verificarea rugozitii mbrcmintei se efectueaz prin metoda nlimii de nisip conform STAS 8849,
nainte de darea acesteia n circulaie. Valoarea minim a rugozitii este de 0,6 mm, cu excepia sectoarelor cu decliviti
mai mari de 6%, sau n curbe cu raze sub 125 m i n intersecii unde este de 0,8 mm.
31.5. Verificarea modului de realizare i de colmatare a rosturilor, a prezenei fisurilor i crpturilor, se
efectueaz pe baz de observaii vizuale, obinute prin parcurgerea pe jos, n prima perioad a zilei i de preferat pe
vreme racoroas, a sectorului de mbrcminte executat.
31.6. Verificarea cotelor din axa drumului, prevzute n profilul longitudinal se face cu ajutorul unui aparat de
nivel.
31.7. n cazul n care se dispune de aparatul Viagraf pentru determinarea planeitii drumului n profil
longitudinal, verificarea i interpretarea rezultatelor se face cu acest aparat, conform reglementrilor legale n vigoare.
31.8. Rezultatele verificrilor se consemneaz n evidenele de control ale antierului i fac parte integrant din
cartea construciei.
31.9. Investitorul, prin reprezentantul su oficial (Beneficiarul lucrrii) va verifica periodic datele nscrise n
documentele de atestare a calitii execuiei.
Art. 32. Prescripii speciale
32.1. Defeciunile aprute la mbrcminile de beton de ciment trebuiesc reparate nainte de darea n exploatare
a acestora. Modul de reparare, a lor se stabilete de comun acord cu Beneficiarul i Proiectantul.
32.2. Pentru asigurarea durabilitii n exploatare, mbrcminile de beton de ciment se exclud de la tratamentul
cu clorur de sodiu (sare gem industrial) ce se efectueaz iarna pentru combaterea lunecuului, timp de cinci ani de la
data execuiei acestora.
32.3. Rosturile de construcie se taie dup deschiderea acestora.
32.4. Produsele utilizate ca fund (pat) de rost trebuie s fie compresibile, neputrezibile, rezistente la temperaturi
ridicate, specifice produselor de etanare la cald a rosturilor i s nu interacioneze cu produsele de etanare la rece a
rosturilor.
Art. 33. Documente de referin ale specificaiilor tehnice
33.1. Agregate
Granulozitatea agregatelor naturale
Umiditate agregatelor
Echivalentul de nisip
Coninutul de impuriti la agregate
Pri levigabile
Coninutul de fraciuni sub 0,1 mm
Rezistena la strivire a agregatelor n stare saturat
Rezistana la uzura cu maina tip Los Angeles
Grad de spargere la agregate concasate
Forma granulelor (coeficient de form; rapoarte b/a i c/a; coninut de granule plate i
aciculare
Rezistena agregatelor la nghe-dezghe - coeficient de gelivitate i sensibilitate la nghe
Rezistena agregatelor la nghe-dezghe - pierdere de mas
Coeficient de calitate
Masa rocii la agregate concasate
Porozitatea aparent la temperatur normal

STAS 730 i SR EN 9332


STAS 4606
STAS 730
STAS 4606
STAS 4606
STAS 730
STAS 4606
STAS 730
STAS 730
STAS 730
STAS 730
STAS 4606
STAS 730
STAS 730
STAS 6200/13
86

33.2. Ciment, beton, mbrcminte rutier, produse de protecie i de colmatare a rosturilor


Stabilitatea i nceputul timpului de priz la ciment
Contraprobe ciment
Starea de conservare a cimentului
Rezistene mecanice ale cimentului
Lucrabilitatea betonului i granulozitatea aagregatelor din beton
Densitatea aparent
Rezistene mecanice ale betonului
Coninut de aer oclus
Grad de gelivitate
Rugozitatea suprafeei mbrcmintei
Extrageri, prelucrri, ncercri carote
Densitatea fluidului de protecie P 45
Vscozitatea fluidului de protecie P 45
Punctul de nmuiere al masticului bituminos
Penetraia Asrobitului
Stabilitatea Asrobitului

SR EN 196/3
SR EN 196/7
C 140
SR EN 196-1
STAS 1759
STAS 1759
STAS 1275 i NE 014
STAS 5479
STAS 3518
STAS 8849
STAS 1275 i C 54
STAS 35
STAS 117 ; STAS 2096
STAS 60
STAS 2922
STAS 9199

C A P I T O L U L VII
RECEPIA LUCRRILOR
Recepia mbrcminilor de beton de ciment se efectueaz n trei etape: pe faze de execuie - determinante,
preliminar (la terminarea lucrrilor) i final.
Art. 34. Recepia pe faze de execuie determinante
Recepia pe faze determinante (recepii ale lucrrilor ce devin ascunse), stabilite n proiect, se efectueaz
conform Regu1amentului privind controlul de stat al calitii n construcii, aprobat cu HG 272/94 i conform Procedurii
privind controlul statului n fazele de execuie determinante, elaborat de MLPAT i publicat n Buletinul Construciilor
volumu 4/1996, atunci cnd toate lucrrile prevzute n proiect pentru pregtirea platformei sunt complet terminate i
toate verificrile sunt efectuate n conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul caiet de sarcini.
Comisia de recepie examineaz lucrrile i verific ndeplinirea condiiilor de execuie i calitile impuse de proiect i de
caietul de sarcini, precum i constatrile consemnate pe parcursul execuiei de ctre organele de control.
n urma acestei recepii se ncheie "Proces verbal de recepie pe faz" n registrul de lucrri ascunse n care sunt
specificate eventualele remedieri necesare, termenul de execuie a acestora i recomandri cu privire la modul de inere
sub observaie a tronsoanelor de drum la care s-au constatat abateri fa de prevederile prezentului caiet de sarcini.
Art. 35. Recepia preliminar (la terminarea lucrrilor)
Recepia preliminar a mbrcminii din beton de ciment se face odat cu recepia preliminar a ntregii lucrri
de drum, conform Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i nstalaii aferente acestora, aprobat cu HG
273/94.
Recepia preliminar se efectueaz cnd sunt terminate toate lucrrile i verificrile prevzute n documentaia de
proiectare, inclusiv remedierile neconformitilor constatate i la cel puin o lun de zile de la darea n circulaie.
Comisia de recepie va examina lucrrile executate privind condiiile tehnice de calitate, fa de prevederile documentaiei
tehnice aprobate, i fa de documentaia de control i procesele verbale de recepie pe faz ntocmite n timpul execuiei
lucrrilor.
Evidena tuturor verificrilor efectuate n timpul execuiei lucrrilor, face parte din documentaia de control la recepia
preliminar.
Art. 36. Recepia final
Recepia final a mbrcmiriii din beton de ciment se face odat cu recepia final a ntregii lucrri de drum,
dup expirarea perioadei de verificare a comportrii acesteia.
Recepia final se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.
ANEX
DOCUMENTE DE REFERIN
I. ACTE NORMATIVE
Legea nr. 319/2006
Legea securitii i sntii n munc;
H.G. nr. 1051/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate pentru manipularea manual a
maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni lombare;
H.G. nr. 1048/2006
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de
ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc;
87

H.G. nr. 1876/2006


H.G. nr. 493/2006
H.G. nr. 971/2006
H.G. nr. 1091/2006
H.G. nr. 1028/2006
H.G. nr. 1146/2006
H.G. nr. 1218/2006
H.G. nr. 1136/2006
H.G. nr. 1092/2006
H.G. nr. 1093/2006
NSPM nr.79/1998
Ordin MI nr.775/1998
Ordin AND nr.116/1999
Ordinul
MT/MI
nr.411/1112/2000
publicat
n
MO
397/24.08.2000
NGPM/1996
NSPM nr.79/1998
Ordin MI nr.775/1998
Ordin AND nr.116/1999
II. NORMATIVE TEHNICE
CD 146
NE 012
NE 014
III. STANDARDE
SR 183-1
SR 183-2
SR EN 196-1
SR EN 196-3 +
SR EN 196-3/AC
SR EN 196-6
SR EN 196-7
SR 227-2
STAS 333
SR 388
STAS 438/1

Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la


expunerea lucrtorilor la riscurile generate de vibraii;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
expunerea lucrtorilor la riscuri generate de zgomot;
Hotrre privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau
sntate la locul de munc;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de
munc:
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n
munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc;
Hotrre privind stabilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc
pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de prezena
agenilor chimici;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
expunerea lucrtorilor la riscuri generate de cmpuri magnetice;
Hotrre privind protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea
la ageni biologici n munc;
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate pentru protecia
lucrtorilor mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau
mutageni la locul de munc.
Norme privind exploatarea i ntreinerea drumurilor i podurilor
Norme de prevenire i stingere a incendiilor i dotarea cu mijloace tehnice de
stingere
Instruciuni proprii de securitatea muncii pentru lucrri de ntreinere, reparare i
exploatare a drumurilor i podurilor
Norme metodologice privind condiiile de nchidere a circulaiei i de instruire a
restriciilor de circulaie n vederea executrii de lucrri n zona drumului public
i/sau pentru protejarea drumului
Norme generale de protecia muncii
Norme privind exploatarea i ntreinerea drumurilor i podurilor
Norme de prevenire i stingere a incendiilor i dotarea cu mijloace tehnice de
stingere
Instruciuni proprii de securitatea muncii pentru lucrri de ntreinere, reparare i
exploatere a drumurilor i podurilor
Instruciuni tehnice pentru execuia lucrrilor de reparare a drumurilor cu beton
rutier fluidizat cu aditiv FLUBET
Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton
precomprimat
Normativ pentru executarea mbrcminilor rutiere din beton de ciment n
sistemele cofraje fixe i glisante
Lucrri de drumuri. mbrcmini de beton de ciment executate n cofraje fixe.
Condiii tehnice de calitate
Lucrri de drumuri. mbrcmini de beton de ciment executate n cofraje
glisante. Condiii tehnice de calitate
Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 1 : determinarea rezistenelor
mecanice
Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 3 : determinarea timpului de priz i
a stabilitii.
Metode de ncercri ale cimenturilor. Determinarea fineei.
Metode de ncercri ale cimenturilor. Metode de prelevare i pregtire a probelor
de ciment
Cimenturi. Incercri fizice. Determinarea fineii de mcinare prin cernere pe
proba de 100 g.
Oel laminat la cald. Oel rotund.
Ciment Portland.
Produse de oel pentru armarea betonului. Oel beton laminat la cald. Mrci i
condiii tehnice de calitate
88

STAS 539
SR 662
SR 667
STAS 730
SR 754
STAS 790
SR EN 933-2
SR EN 1094-1
STAS 1275
STAS 1759
STAS 3518
STAS 3789
SR 3832-2
SR 3832-3
SR 3832-4
SR 3832-5
SR 3832-7
STAS 4606
STAS 5296
STAS 5479
STAS 6200/13
STAS 8171
STAS 8625
STAS 8819
STAS 8849
STAS 10092
STAS 12093

Filer de calcar, filer de cret i filer de var stins n pulbere.


Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier. Condiii tehnice de calitate
Agregate naturale i piatr prelucrat pentru lucrri de drumuri. Condiii tehnice
de calitate.
Agregate naturale pentru lucrri de ci ferate i drumuri. Metode de ncercare.
Bitum neparafinos pentru drumuri
Ap pentru betoane i mortare
ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.
Partea 2: Analiza granulometric. Site de control, dimensiuni nominale ale
ochiurilor.
ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor.
Partea 1: Determinarea rezistenei la uzur (micro-Deval).
ncercri pe betoane. ncercri pe betonul ntrit. Determinarea rezisteelor
mecanice.
ncercri pe betoane. ncercri pe betonul proaspt. Determinarea densitii
aparente, a lucrabilitii, a coninutului de agregate fine i a nceputului de priz.
ncercri pe betoane. Determinarea rezistenei la nghe dezghe.
Hrtii superioare de ambalaj. Hrtie rezistent
Materiale puzzolanice naturale i artificiale. Determinarea umiditii i a
dioxidului de siliciu.
Materiale puzzolanice naturale i artificiale. Determinarea trioxidului de fier i a
trioxidului de aluminiu.
Materiale puzzolanice naturale i artificiale. Determinarea oxidului de calciu i a
oxidului de magneziu
Materiale puzzolanice naturale i artificiale. Determinarea trioxidului de sulf
Materiale puzzolanice naturale i artificiale. Determinarea substanelor
combustibile
Agregate naturale grele pentru mortare i betoane cu liani minerali. Metode de
ncercare
Cimenturi. Determinarea rapid a mrcii cimentului.
ncercri pe betoane. ncercri pe betonul proaspt. Determinarea coninutului
de aer oclus.
Pietre naturale pentru construcii. Determinarea compactitii, porozitii i a
coeficientului de saturaie
Folii de polietilen de joas densitate
Aditiv plastifiant mixt pentru betoane
Cenu de centrale termoelectrice utilizat ca adaos n betoane i mortare
Lucrri de drumuri. Rugozitatea suprafeelor de rulare. Metode de msurare.
Ciment pentru drumuri i piste de aeroporturi
Fluid de protecie P 45

2. BAZE DE PROIECTARE SI EXECUTIE - STRUCTURA ORGANIZATORICA


Beneficiarul investiiei: MUNICIPIUL BACAU
CU DOMICILIUL: localitatea BACAU, strada.......................................MARASESTI, nr.6 .
Proiectantul general al investiiei: S.C. URBAN PROIECT S.R.L. BACAU:
localitatea BACAU, strada Nicolae Titulescu nr. 28, nregistrare
J04/415/2007 cod fiscal RO 21246637
COLECTIV DE ELABORARE
INSTALAII ELECTRICE (SCURBAN PROIECT,, SRL) :
ING. BABUS LIVIU GABRIEL
INSTALAII SANITARE (SCURBAN PROIECT,, SRL) :
ING VLAD POPA
TERASAMENTE, DRUMURI (SC INTERPROIECT SRL BACAU :

89

ING EREMIA IOAN


2.1. Managerul de proiect:
Manager al proiectului pentru faza de elaborare a proiectului:

PROIECTANT GENERAL: SC URBAN PROIECT SRL BACAU


Ing.BALU-GHIVNICI VALENTIN
Manager al proiectului pentru faza de executare a proiectului:
......................................................................................................................................
Diriginte de santier lucrari civile

:ing............................................

Diriginte de santier lucrari instalatii

:ing............................................

2.2 Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului:


ING. ROLANDI BABIUC Inspector protectia muncii si coordonator in materie de securitate si sanatate in munca.
2.3. Coordonatorul
in
materie
de
securitate
si
sntate
in
munca
executrii proiectului:
Ing/sing/tehn....................................................................................................................................
2.4. Directorul de antier
Antreprenori:
Cu sediul........................................................................................................................................
Director de proiect...........................................................................................................................
Sef de antier:.................................................................................................................

pe

durata

Subantreprenori:
Cu sediul........................................................................................................................................
Director de proiect..........................................................................................................................
Sef de antier:................................................................................................................................
DURATA PRECONIZATA A EXECUIEI: 24 luni
DURATA NCEPERII EXECUIEI LUCRRILOR:.........................................................................
NUMR ESTIMAT DE PERSONAL:...............................................................................................
STRUCTURA ORGANIZATORICA PENTRU SECURITATE SI SNTATE
Aceast parte a documentului descrie organigrama persoanelor responsabile cu securitatea i sntatea muncii i
subliniaz responsabilitatea personalului implicat n reuita implementrii Planului de securitate i sntate n munc.
2.1. Managerul de proiect:
Prin desemnarea unuia sau mai multor coordonatori SSM pentru a executa sarcinile prevzute n HG 300/2006,
art. 54 i 58, referitoare la securitatea i sntatea n munc, beneficiarul sau managerul de proiect nu va fi exonerate de
rspunderile care i revin n acest domeniu.
n vederea asigurrii i meninerii securitii i sntii lucrtorilor din antier, managerul de proiect are n
principal, urmtoarele obligaii:
a) s aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munc;
b) s coopereze cu coordonatorii n materie de securitate i sntate n timpul fazelor de proiectare i de realizare
a lucrrilor;
c) s ia n considerare observaiile coordonatorilor n metrie de securitate i sntate consemnate n registrul de
coordonare;
d) sa stabileasca masurile generale de securitate si sanatate aplicabile activitatii santierului,consultandu-se cu
coordonatorii in materie de securitate si sanatate;
e) sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii in materie de securitate si sanatate.
2.2. Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii:
Este desemnat de beneficiar si/sau de managerul de proiect si are urmatoarele atributii:
a) sa elaboreze sau sa solicite,sub responsabilitatea sa,un plan de securitate si sanatate,precizand reguli
aplicabile santierului respectiv si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;
b) s pregteasc un dosar de intervenii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrrii, coninnd elementele utile n
materie de securitate i sntate de care trebuie s se in seama n cursul eventualelor lucrri ulterioare;
90

c)
d)
e)
f)

s adapteze planul de securitate i sntate la fiecare modificare adus proiectului;


s transmit elementele, planului de securitate i sntate tuturor celor .cu responsabiliti n domeniu;
s deschid un registru de coordonare i a-l comleteze;
s transmit planul de securitate i sntate, registrul de coordonare i dosarul de intervenii ulterioare
beneficiarului i/sau managerului de proiect i coordonatorului n materie de securitate i sntate p durata
realizrii lucrrii;
g) s
participe
la
ntrunirile
organizate
de
benficiar
i/sau
de
managerul
de

proiect;
h) s stabileasc, n colaborare cu beneficiarul i/sau managerul de proiect, msurile generale de securitate i
sntate aplicabile antierului;
i) s armonizeze planurile proprii de securitate i sntate ale antreprenorilor cu planul de securitate i sntate
al antierului;
j) s organizeze coordonarea ntre proiectani;
2.3. Coordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii:
Este desemnat de beneficiar i/sau de managerul de proiect i poate fi aceeai cu cea numit la etapa de
elaborare a proiectului.
Atunci cnd beneficiarul sau managerul de proiect desemneaz un alt coordinator n materie de securitate i
sntate pe durata realizrii dct cel din timpul elaborrii proiectului, numirea trebuie fcut naintea nceperii lucrrilor
pe antier.
Coordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata execuiei are urmtoarele atribuii:
a) s
coordoneze
aplicarea
principiilor
generale
de
prevenire
i
de
securitate
la
alegerea
soluiilor
tehnice
i/sau
organizatorice
n
scopul
planificrii
diferitelor
lucrri
sau
faze de lucru care se desfoar simultan ori succesiv i la estimarea timpului necesar
pentru realizarea acestor lucrri sau faze de lucru;
b) s coordonoze punerea n aplicare a msurilor necesare pentru a se asigura c angajatorii i, dac este cazul,
lucrtorii independeni respecta principiile prevzute la art. 56, ntr-un mod coerent i responsabil i aplic
planul de securitate i sntate;
c) s adapteze sau s solicite s se realizeze eventuale adaptri ale planului de securitate i sntate prevzut
la art i ale dosarului de intervenii ulterioare, n funcie de evoluia lucrrilor i de eventuale modificri
intervenie;
d) s organizeze cooperarea ntre angajatori, inclusive a celor care se succed pe
antier si coordonarea activittilor acestora, privind protecttia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor,informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor
acestora si daca este cazul,informarea lucratorilor independenti;
e) sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
f) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
g) sa stabileasca,in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul,masurile generale aplicabile santierului;
h) sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
i) s stabileasc, mpreun cu antreprenorul, obligaiile privind utilizarea mijloacelor de protecie colectiva,
instalatiiilor de ridicat sarcini, accesul pe antier;
k) s efectueze vizite comune pe antier cu fiecare antreprenor sau abantreprenor, nainte ca acetia s redacteze
planul propriu de securitate i sntate;
I) s avizeze planurile de securitate i sntate elaborate de antreprenori i modificrile acestora.
m) s verifice periodic modul de implementare a planului de securitate i sntate n munc;
n) s stabileasc i s menin proceduri adecvate care asigur faptul c toate accidentele i evenimentele
periculoase sunt investigate direct i raportate imediat prilor responsabile;
o) s ntocmeasc statistici cu privire la accidente i i riscuri n ceea ce privete proiectul.
2.4. Directorul de antier (Site Manager) - dac este cazul Directorul de antier ndeplinete n general responsabilitile Managerului de Proiect i acioneaz n numele
acestuia n lipsa acestuia.
3. IMPLEMENTAREA PLANULUI DE SECURITATE l SNTATE N MUNC
Orice antreprenor/subantreprenor angajat n desfurarea acestui proiect se va conforma dispoziiilor cuprinse n
acest document i se va coopera cu Managerul de proiect la programul su de prvenire a accidentelor. Aceasta va fi
stipulate ntr-un act adiional cu privire la problemele de securitate i sntate n munc, care va fi semnat.
3.1. PLANURILE PROPRII DE SECURITATE l SNTATE N MUNCA ALE ANTREPRENORULUI GENERAL
l SUBANTREPRENORILOR.
Fiecare antreprenor (subantreprenor) va elabora planul propriu de securitate i sntate n munc, care va face
parte integrant din planul general de securitate.
Planul propiru de securitate i sntate cuprinde ansamblul de msuri de securitate i sntate specifice
antreprenor sau subantreprenor.
91

Atunci cnd un antreprenor se angajeaz s realizeze lucrri pe antier, acesta trebuie s pun planul propriu de
securitate i sntate la dispoziia managerului de proiect, beneficiarul sau coordonatorilor n materie de securitate i
sntate, dup caz,
Antreprenorul trebuie s stabileasc acest plan n cel mult 30 de zile de la data contractrii lucrrii.
Planul propriu de securitate i sntate trebuie s fie armonizat cu planul de securitate i sntate al antierului.
Antreprenorul care execut cu unul ori mai muli antreprenori, n totalitate sau o parte din lucrrile care trebuie s
respecte prevederile planului de securitate i sntate,trebuie sa le transmita acestora un exemplar al planului propriu
si,daca este cazul un document care cuprinde masurile generale de securitate si sanatate pentru lucrarile santierului ce intra
in responsabilitatea sa.
La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie sa tina seama de informatiile
furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sanatate a santierului.
Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel mult 30 de zile de la data
contractarii lucrarii cu antreprenorul.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
a) informatii de ordin administrative care privesc santierul si,daca este cazul,informatii care completeaza
DECLARATIA PREALABILA prevazuta la art.47;
b) numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului;
c) numarul lucratorilor pe santier;
d) durata lucrrilor, indicnd dat nceperii acestora;
e) msuri generale de organizare a antierului stabilite de comun de accord de ctre managerul de proiect i
coordonatorii n materi de securitate i sntate;
f) amenajarea i organizarea antierului, inclusive a obiectivelor edilitar-sanitare, modaliti de depozitare a
materialelor, amplasarea echipamentelor de munc prevzute de antreprenori i subantreprenori pentru
realizarea lucrrilor proprii;
g) numele persoanei desemnate s conduc executarea lucrrilor;
h) obligaii ce decurg din interferena activitilor care se desfoar n perimetrul
antierului i n vecintatea acestuia;
i)
msuri generale pentru asigurarea meninerii antierului n ordine i n stare
de curenie;
j)
indicaii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor i
msurile de organizare luate n acest sens;
k)
analiza proceselor tehnologice de execuie care pot afecta sntatea i securitatea lucrtorilor i a celorlali
participani la procesul de munc pe antier;
I)
evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materiale utilizate, de echipamentele de
munc folosite, de utilizarea substanelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de
organizarea antierului;
m)
msuri pentru asigurarea sntii i securitii lucrrilor, specifice lucrrilor pe care
antreprenorul/subantreprenorul le executa pe antier, inclusive msuri de protecie colectiv i msuri de protecie
individual, nainte de nceperea lucrrilor pe antier de ctre antreprenor/subantreprenor, planul propriu de securitate i
sntate pe durata realizrii lucrrii, medical de medicin muncii i membrii comitetului de securitate i sntate sau de
ctre reprezentanii lucrtorilor.
Planul propriu de securitate i sntate trebuie s fie actualizat ori de de cte este cazul.
Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate i sntate trebuie s se afle n permanent ape antier
pentru a fi consultat, la cerere, de ctre inspectorii de munc, inspecorii sanitari, membrii comitetului de securitate i
sntate n munc sau de reprezentanii lucrtorilor, cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor.
Planul propriu de securitate i sntate trebuie s fie pstrat de ctre antreprenor timp de 5ani de la data recepiei
finale a lucrrii.
Antreprenorii trebuie s respecte actele adiionale inceiate cu privire la securitatea si sntatea n munc.
Un responsabil pe probleme de securitate si sanatate in munca va fi prezent permanent in santier.
3.2.REGISTRUL DE COORDONARE
Reprezinta un alt instrument al coordonarii in materie de securitate si sanatate,conform prevederilor sectiunii 3 din
capitolul III al HG 300/2006.
Cerintele legate de intocmirea REGISTRULUI DE COORDONARE sunt urmatoarele:
1.Regitrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii in materie de
securitate si sanatate ,informatii privind evenimentele care au loc pe santier,constatarile efectuate si deciziile luate.
2.Coordonatorii in materie de securitate si sanatate trebuie sa consemnze in registrul de coordonare:
a) numele i adresele antreprenorilor, subantreprenorilor i data interveniei fiecruia pe antier.
b) lista cu efectivul lucrrilor pe antier i durata prevzut pentru efectuarea lucrrilor.
92

c) evenimentele importante care trebuie luate n considerare la realizarea proiectului, respective a lucrrilor, constatrile i
decizile adoptate; .
d)
observaiile,
informaiile
i
propuneriile
privind
securitatea
i
sntatea
n
munca
aduse
la
cunotin
beneficiarului,
managerului
de
proiect
sau
celor
care
intervin
pe antier i eventualele rspunsuri ale acestora;
e)
observaiile
i
propuneriile
antreprenorilor
i
subantreprenorilor
privind
securitatea i sntatea n munc;
f) abaterile de la pevederile planului de securitate n munc;
g)
rapoartele
vizitelor
de
control
pe
antier
i
ale
ntrunirilor,
dispoziiilor
care
trebuie transmise;
h) incidente i accdidente care au avut loc;
Registrul de coordonare trebuie pstrat de ctre coordonatorul n materie de securitate i sntate timp de 5ani de
la data recepiei finale a lucrrii.
Coordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii trebuie s transmit
coordonatorului n metrie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii registrul de coordonare, pe baza unui proces verbal care va i ataat la registru.
Coordonatorii n materi de securitate i sntate trebuie s prezinte regsitrul de coordonare, la cerere, managerul
de proiect, inspectorilor de munc i inspectorilor sanitari.
3.3. DOSARUL DE INTERVENII ULTERIOARE
Reprezint un alt instrument al coordonrii n materie de securitate i sntate, conform prevederilor Seciunii 4 din
capitolul III al HG 300/2006. Dosarul de intervenii ulterioare trebuie s cuprind:
a) documentaia de intervenii ulterioare, cum ar fi planuri i note tehnice;
b) prevederi i informaii utile pentru efectuarea interveniilor ulterioare n condiii de securitate i
sntate;
3.4. INSPECII l RAPORTRI.
Inspeciile periodice sunt necesare pentru mbuntirea activitii i standardelor de siguran pe antier.
Lista inspeciilor propuse:
a) verificri SSM pentru antiere
b) formular notificare incidente
c) jurnal de antier
3.5. PERMISE
Pentru activitatea pe santier sa se desfasoare in conditii de siguranta calea cea mai sigura este de a se lucra pe
baza de permise.
Permisul de lucru este un document pregatit de persoane responsabile si familiarizate cu procedurile de lucru si
riscurile si masurile de precautie necesare desfasurarii activitatii.
Permise(in scris) ca activitatile mentionate sa inceapa si prevede ora la care se va termina aceasta;
- organizeaza secventele lucrarii;
- precizeaza modul in care se vor desfasura lucrarile;
- responsabilizeaza toate persoanele nominalizate;
- prevede masuri de securitate luate.
Metodologia de lucru cu permise este urmtoarea:
a) Antreprenorul care solicit un anumit tip de permis se va prezenta la coordonatorului activiti de securitate i
sntate n munc, va completa permisul cerut i dup aprobare va putea s nceap lucrrile.
b) La sfritul programului su la sfrasitul perioadei de valabilitate al permisului acesta va fi returnat emitentului
pentru anulare;
c) Permisul va fi pstrat pe timpul desfurrii activitii la persoana care execut lucrarea i va fi prezentat la
cerea personalului beneficiarului/managerului de proiect sau coordonatorilor SSM.
Modele i tipurile de formulare se stabilesc de ctre beneficiar/managerul de proiect.
Toate documentele mai sus menionate se pstreaz n registrul de coordonare.
Propuneri de tipuri de premise a se utilize:
a) permis de excavaii;
b) permis de ridicare;
c) permis pentru lucrri cu foc deschis;
d) permis de lucru pe timp friguros;
e) permis pentru lucru n spaii nchise;
f) permis pentru lucrri electrice;
3.6. COMUNICAREA l CERCETAREA EVENIMENTELOR, NREGISTRAREA l EVIDENT ACCIDENTELOR
DE MUNC l A INCIDENTELOR PERICULOASE, SEMNALAREA, CERCETAREA, DECLARAREA l RAPORTAREA
BOLILOR PROFESIONALE
Comunicarea evenimentelor :
Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 i art. 27 alin. (1) din lege.
93

Art. 26. - Orice eveniment, aa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de ndat angajatorului, de ctre
conductorul locului de munc sau de orice alt persoan care are cunotin despre producerea acestuia.
"Eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vtmri ale organismului, produs n timpul procesului de
munc ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situaia de persoan dat disprut sau accidentul de traseu ori de
circulaie, n condiiile n care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum i cazul susceptibil de
boal profesional sau legat de profesiune;"
Art. 27. - (1) Angajatorul are obligaia s comunice evenimentele, de ndat, dup cum urmeaz:
a) inspectoratelor teritoriale de munc, toate evenimentele aa cum sunt definite la art 5 lit f);
b) asiguratorului,potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale ,cu
modificarile si completarile ulterioare ,evenimentele urmate de incapacitate temporara de munca,invaliditate
sau deces,la confirmarea acestora;
c) organelor de urmarire penala,dupa caz.
Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori,evenimentul va fi comunicat si
angajatorilor acestora de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
Evenimentul produs in conditiile prevazute la art.30 alin.(1) lit.d) si e) din lege,(accidentul de munca produs ca
urmare a unei actiuni intreprinse de o persoana ,din proprie initiative,pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru
prevenirea ori inlaturarea unui pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat) daca a avut loc in afara
intreprinderii si/sau unitatii sin u a avut nici o legatura cu aceasta ,va fi comunicat inspectoratului territorial de
munca pe raza caruia s-a produs ,de catre orice persoana care are cunostinta despre producerea accidentului.
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puin urmtoarele informaii, conform modelului prevzut n anexa nr.
13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul 1 i, dac este cazul, denumirea/numele
angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa i numrul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d) data i ora la care s-a produs evenimentul/data i ora la care a decedat accidentatul;
e) numele i prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: vrsta, starea civil, copii n ntreinere, alte persoane n ntreinere, ocupaia,
vechimea n ocupaie i la locul de munc;
g) mprejurrile
care
se
cunosc
i
cauzele
prezumtive;
h) consecinele accidentului;
i) numele i funcia persoanei care comunica evenimentul;
j) data comunicrii;
k) unitatea sanitar cu pturi la care a fost internat accidentatul.
Angajatorul va lua msurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultat din producerea evenimentului,
pn la primirea acordului din partea organelor care efectueaz cercetarea, cu excepia cazurilor n care meninerea
acestei stri ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentailor sau ar pune n pericol viaa lucrtorilor
i a celorlali participani la procesul muncii.
In situaia n care este necesar s se modifice starea de fapt rezultat din producerea evenimentului, se vor face,
dup posibiliti, schie sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica i se vor ridica orice obiecte care conin
sau poart o urm a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaz cercetarea i vor constitui probe n
cercetarea evenimentului.
Pentru orice modificare a strii de fapt rezultat din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul su
legal va consemna pe propria rspundere, ntr-un proces-verbal, toate modificrile efectuate dup producerea
evenimentului.
La solicitarea organelor care efectueaz cercetarea evenimentului, unitatea sanitar care acorda asisten medical
de urgen se va pronuna n scris cu privire la diagnosticul provizoriu, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la
primirea solicitrii.
Unitatea sanitar prevzut mai sus va lua msuri pentru recoltarea imediat a probelor de laborator, n vederea
determinrii alcoolemiei sau a strii de influen a produselor ori substanelor stupefiante sau a medicamentelor cu
efecte similare acestora ,precum si pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de
munca ,urmand sa comunice rezultatul determinarilor specifice in termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea acestora
CERECETAREA EVENIMENTELOR
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea imprejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea
acestora,a reglemnetarilor legale incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea
producerii altor cazuri similare si respectiv,pentru determinarea caracterului accidentului.
Cercetarea se face imediat dupa comunicare,in conformitate cu prevederile art.29 din lege.
Art.29 - (1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) de ctre angajator, n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de munc;
b) de ctre inspectoratele teritoriale de munc, n cazul evenimentelor care au produs invaliditate evident sau
confirmat, deces, accidente colective, incidente periculoase, n cazul evenimentelor care au produs incapacitate
temporar de munc lucrtorilor la angajatorii persoane fizice, precum i n situaiile cu persoane date disprute;
94

c) de
ctre
Inspecia
Muncii,
n
cazul
accidentelor
colective,
generate
de
unele
evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
d) de
ctre
autoritile
de
sntate
public
teritoriale,
respectiv
a
municipiului
Bucureti,
ri cazul suspiciunilor de boal profesional i a bolilor legate de profesiune.
(2) Rezultatul cercetrii evenimentului se va consemna ntr-un proces-verbal.
(3) n caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, instituia medico-legal competent este
obligat s nainteze inspectoratului teritorial de munc, n termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de
constatare medico-legal.
Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporar de munc se efectueaz de ctre angajatorul la
care s-a produs evenimentul.
Angajatorul are obligaia s numeasc de ndat, prin decizie scris, comisia de cercetare a evenimentului.
Comisia de cercetare a evenimentului va fi compus din cel puin 3 persoane; una dintre acestea trebuie s fie lucrtor
desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregtire de nivel superior.
Persoanele numite de ctre angajator n comisia de cercetare a evenimentului trebuie s aib pregtire tehnica
corespunztoare i s nu fie implicate n organizarea i conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul i s
nu fi avut o responsabilitate n producerea evenimentului.
Angajatorul care i-a asumat atribuiile n domeniul securitii i sntii n munca nu poate face parte din comisia de
cercetare a evenimentului, n acest caz urmnd s apeleze la servicii externe.
Dac n eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferii, n comisia de cercetare numit de angajatorul la care s-a
produs evenimentul vor fi nominalizate i persoane numite prin decizie scris de ctre ceilali angajatori.
Angajatorul care a organizat transportul rspunde pentru cercetarea accidentului de circulaie produs pe drumurile
publice, urmat de incapacitate temporar de munc, cu respectarea, atunci cnd este cazul, a prevederilor mai sus
menionate.
Cercetarea evenimentului prevzut la art. 30 alin. (1) lit. d) i e) din lege (accidentul suferit de orice persoan, ca
urmare a unei aciuni ntreprinse din proprie iniiativ pentru salvarea de viei omeneti; accidentul suferit de orice
persoan, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care
ameninta avutul public si privat),daca acesta a avut loc in afara intreprinderii si/sau unitatii angajatorului si nu a avut nici o
legatura cu acesta,se efectueaza in conditiile legii.
Angajatorul care nu dispune de personal competent (lucrator desemnat sau reprezentant al serviciului intern,cu pregatire
de nivel superior) sau nu are personal suficient trebuie sa asigure cercetarea si va apela la servicii externe de prevenire si
protectie.
In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice in care sunt implicate pesoane aflate in indeplinirea indatoririlor
de serviciu,serviciile politiei rutiere vor transmite organelor imputernicite sa efectueze cercetarea,la cererea acestora ,in
termen de 5 zile lucratoare de la solicitare,un exemplar din procesul-verbal de cercetare la fata locului si orice alte
evenimente existente,necesare cercetarii: copii de pe declaratii,foaia de parcurs,ordin de deplasare ,schite.
In baza acestor acte i a altor documente din care s rezulte c victima se afla n ndeplinirea unor ndatoriri de
serviciu, organele mputernicite potrivit legii (comisia de cercetare) vor efectua cercetarea evenimentului.
Persoanele mputernicite, potrivit legii, s efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul s ia declaraii scrise, s
preleveze sau s solicite prelevarea de probe necesare cercetrii, s solicite sau s consulte orice acte ori documente ale
angajatorului, iar acesta este obligat s le pun la dispoziie n condiiile legii.
In situaiile prevzute mai sus, cheltuielile necesare prelevrii i analizrii probelor n vederea cercetrii vor fi
suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experi sau specialiti cum ar fi cei din cadrul unor operatori
economici cu competente potrivit legii s efectueze expertize tehnice, iar acetia trebuie s rspund solicitrii.
Specialitii i experii ntocmesc expertize tehnice care vor face patte integrant din dosarul de cercetare a
evenimentului.
Cheltuielile aferente efecturii expertizelor se suporta de ctre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se
face rspunztor de organizarea activitii n urma creia s-a produs evenimentul.
Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporar de munc se va ncheia n cel mult 5 zile lucrtoare de
la data producerii.
Fac excepie, situaii cum ar fi cele n care este necesar prelevarea de probe ori efectuarea de expertize, pentru
care se poate solicita n scris, argumentat i n termen, la inspectoratul teritorial de munca pe raza cruia s-a produs
evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
In cazul accidentului cu incapacitate temporar de munc, n urma cruia a intervenit invaliditate confirmat prin
decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul de cercetare ntocmit la data producerii
evenimentului i va ntocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat.
In cazul evenimentului a crui consecina este invaliditate evidenta, evenimentul va fi cercetat de inspectoratul
teritorial de munc ca eveniment care a produs incapacitate temporar de munc i, n funcie de consecinele ulterioare
ale evenimentului, dup emiterea deciziei de invaliditate se va completa dosarul de cercetare ntocmit la data producerii
evenimentului i va ntocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul iniial.
(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu ntocmirea unui dosar, care va cuprinde:
a) opisul actelor aflate n dosar ;
95

b) procesul verbal de cercetare;


c) nota de constatare la fata locului,incheiata imediat dupa producerea evenimentului de lucratorul
desemnat/serviviile de prevenire si protectie ,care va cuprinde precizari cum ar fi pozitia victimei,existenta sau
inexistenta echipamentului individual de protectie ,starea echipamentelor de munca,modul in care functionau
dispozitivele de protectie ,inchiderea fisei individuale de instructaj prin barare si semnatura,ridicarea de
documente sau prelevare de probe;
d) schite si fotografii referitoare la eveniment;
e)declaratiile accidentatilor,in cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca sau de invaliditate;
f) declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale
ale producerii evenimentului;
g) copii ale actelor i documentelor necesare pentru elucidarea mprejurrilor i a cauzelor reale ale
evenimentului;
h) copii ale certificatului constatator sau oricror alte autorizaii n baza crora angajatorul i desfoar
activitatea;
i) copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale i ale fisei de aptitudine, ntocmite conform legii;
j) copii ale contractelor individuale de munca ale victimei/victimelor;
k) copii ale fielor de instruire individual n domeniul securitii i sntii n munca ale victimelor; n caz de
deces aceste fise se vor anexa n original;
l) copie a certificatelor de concediu medical;
m) copie a deciziei de ncadrare ntr-un grad de invaliditate, n cazul accidentului urmat de invaliditate;
n) actul emis de unitatea sanitar care a acordat asisten medical de urgen, din care s rezulte dat, ora
cnd accidentatul s-a prezentat pentru consultaie i diagnosticul, n cazul accidentelor de traseu;
o) copie a procesului-verbal de cercetare la faa locului, ncheiat de serviciile poliiei rutiere, n cazul accidentelor
de circulaie pe drumurile publice.
(2) Dosarul va mai cuprinde, dup caz, orice alte acte i documente necesare pentru a determina caracterul
accidentului, cum ar fi:
a) copie
a
autorizaiei,
n
cazul
n
care
victima
desfura
o
activitate
care
necesita autorizare;
b) copie a diplomei, adeverinei sau certificatului de calificare a victimei;
c) acte de expertiz tehnic, ntocmite cu ocazia cercetrii evenimentului;
d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care s se poat stabili locul, data i ora producerii
evenimentului sau s se poat justifica prezenta victimei la locul, ora i data producerii evenimentului;
e) documente
din
care
s
rezulte
c
accidentatul
ndeplinea
ndatoriri
de
serviciu;
f) corespondenta cu alte instituii/uniti n vederea obinerii actelor solicitate;
g) adresele
de
prelungire
a
termenelor
de
cercetare
(n
situaiile
n
care
este
necesar prelevarea de probe ori efectuarea de expertise);
h) actul medical emis de unitatea sanitar care a acordat asisten medical de urgen, din care s rezulte
diagnosticul la internare i/sau externare;
i) procesul-verbal ncheiat dup producerea evenimentului, n condiiile n care a fost modificat starea de fapt;
j) formularul pentru nregistrarea accidentului de munc, denumit n continuare FIAM, aprobat prin ordin al
ministrului muncii solidaritii sociale i familiei.
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) filele dosarului sa fie numerotate,semnate de membrii comisiei de cercetare,numita de angajator si stampilate
cu stampila angajatorului;
b) numarul total de file continut de doasarul de cercetare si numarul de file pentru fiecare document anexat la
dosar sa fie mentionate in opis;
c) fiecare document,cu exceptia procesului-verbal de cercetare,sa fie identificat in dosarul de cercetare ca anexa;
d) paginile si spatiile albe sa fie barate;
e) schitele referitoare la eveniment,anexate la dosar,sa fie insotite de explicatii;
f) fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare si insotite de explicatii;
g) formularul pentru declaratie sa fie conform modelului prevazut in anexa nr.14.
Anexa nr.14
Conine........pagini

Dat n fata noastr,


Azi...................
Comisia...............................
DECLARAIE
96

Subsemnatul (a).......................fiul lui............i al........., nscut (a) n localitatea................, judeul...........,


la data de..........., cu domiciliulstabil n judeul..................localitatea...........strad...........nr........, bloc...
scara...., etaj...........apartament............sector........., posesor al CI/BI seria............., numr.........eliberat
la data..........de...........CNP...............de profesie..................angajat la................., din data de................
n funcia de...............cu privire la evenimentul din data de...................or........, ce a avut loc
la.............la locul de munc.....................,.. situat..................i n care au fost implicai
numiii.......................declar
urmtoarele:.................................................................................................................................................

Dat

Semntura

h) declaraiile aflate la dosar s fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil,
certificate ca fiind conforme cu originalul i semnate de ctre unul dintre membrii comisiei de cercetare.
Dosarul de cercetare a evenimentelor se va ntocmi ntr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs
incapacitate temporar de munc;
Dosarul se pstreaz n arhiva angajatorului care nregistreaz accidental, dup verificare i avizare;
Dosarul de cercetare, ntocmit de comisia numit de ctre angajator, se nainteaz pentru verificare i avizare la
inspectoratul teritorial de munca pe raza cruia s-a produs evenimentul, n termen de 5 zile lucrtoare de la finalizarea
cercetrii.
Inspectoratul teritorial de munca va analiza dosarul, va aviza i va restitui dosarul n cel mult 7 zile lucrtoare de la
data primirii.
Dosarul va fi nsoit de avizul inspectoratului teritorial de munc.
In cazul n care inspectoratul teritorial de munca constata c cercetarea nu a fost efectuat corespunztor, poate
dispune completarea dosarului i/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, dup caz (va fi returnat).
Comisia de cercetare va completa dosarul i va ntocmi procesul-verbal de cercetare n termen de 5 zile lucrtoare
de la data primirii dosarului.
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie s conin urmtoarele capitole:
1) data ncheierii procesului-verbal;
2) numele persoanelor i n ce calitate efectueaz cercetarea evenimentului;
* se vor indica,de asemenea ,prevederile legale potrivit carora persoanele sunt indreptatite sa efectueze
cercetarea,precum si numele angajatorului si ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la
primele cercetari.
3) perioada de timp si locul in care s-a efectuat cercetarea;
* se vor indica,de asemenea,motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare,dupa caz.
4) obiectul cercetarii;
5) data si ora producerii evenimentului;
6) locul producerii evenimentului;
7) datele de identificare ale angajatorului la care s-a produs evenimentul,numele reprezentantului sau legal;
* se vor indica,de asemenea ,datele de identificare ale angajatorilor la care sunt angajate victimele,numele
reprezentantilor legali ai angajatorilor,numarul documentului prin care s-a certificat autorizarea de functionare din
punct de vedere al securitatiisi sanatatii in munca,adresa punctului de lucru.
8) datele de identificare a accidentatului/accidentailor;
* se
vor
indica,
de
asemenea,
urmtoarele:
numele,
prenumele,
cetenia,
vrsta,
starea
civil,
numrul
de
copii
minori,
domiciliul,
locul
de
munc
la
care
este
ncadrat,
profesia
de
.baz,
ocupaia
n
momentul
accidentrii,
vechimea
n
munc,
n
funcie
sau
n meserie i la locul de munc, data efecturii ultimului instructaj n domeniul securitii
i
sntii
n
munc,
iar
pentru
persoanele
care,
n
momentul
accidentrii,
desfurau
o
activitate pentru care este necesar autorizare, se va face referire i la aceasta.
9)
descrierea detaliat a locului, echipamentului de munc, a mprejurrilor i modului n care s-a produs
evenimentul;
* va conine urmtoarele subcapitole:
a) descrierea detaliat a locului producerii evenimentului;
b) descrierea detaliat a echipamentului de munc;
c) descrierea detaliat a mprejurrilor;
d) descrierea detaliat a modului n care s-a produs evenimentul.
10) urmrile evenimentului i/sau urmrile suferite de persoanele accidentate;
11) cauza producerii evenimentului;
12) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
13) alte constatri fcute cu ocazia cercetrii evenimentului;
97

* n capitolele prevzute la lit. k)- m) se va face trimitere la reglementrile legale


n vigoare nclcate, cu redarea integral a textului acestora.
14) persoanele rspunztoare de nclcarea reglementrilor legale, din capitolele de la lit. k), I) i m);
15) * propuneri pentru sanciuni administrative i disciplinare
16) propuneri pentru cercetare penal;
17) caracterul accidentului;
18) angajatorul care nregistreaz accidentul de munc;
* n situaiile n care din cercetare rezulta c accidentul nu ntrunete condiiile pentru a fi ncadrat ca accident de
munc, se va face aceasta meniune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevzute la art. 128 lit. q) i r) i se vor
dispune msurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemntoare.
19) msuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare i persoanele responsabile pentru realizarea
acestora;
20) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind realizarea msurilor prevzute la lit. s);
21) numrul de exemplare n care s-a ncheiat procesul-verbal de cercetare i repartizarea acestora;
22) numele si semntura persoanelor care au efectuat cercetarea;
23) viza angajatorului.
Comisia de cercetare a unui eveniment,numita de angajator,poate face propuneri de sanctiuni disciplinare si/sau
administrative,pe care le va mentiona in procesul-verbal de cercetare.
Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se intocmeste in:
3 exemplare,in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca,pentru angajatorul care
inregistreaza accidentul,inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul si asigurator;
mai multe exemplare,in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca pentru lucratori cu
angajatori diferiti,pentru fiecare angajator,inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul si asigurator;
Procesul-verbal de cercetare poate fi ntocmit ntr-un numr mai mare de exemplare, dup caz.
NREGISTRAREA accidentelor de munc i a incidentelor periculoase se face n baza procesului-verbal de cercetare.
Accidentul de munca produs n timpul prestrii unor servicii pe baz de contract, comand sau alte forme legale
ncheiate n ntreprinderea i/sau unitatea unui . angajator, alta dect cea la care este ncadrata victima, se
nregistreaz potrivit clauzelor prevzute n acest sens n documentele ncheiate.
n situaia n care documentul ncheiat nu prevede clauze n acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare
pentru toate situaiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezenelor norme metodologice, accidentul de munc se
nregistreaz de , ctre angajatorul rspunztor de conducerea i/sau de organizarea activitii care a avut ca urmare
producerea accidentului.
Accidentul de munca produs n timpul prestrii unor servicii pe baz de comand, la domiciliul clientului, se
nregistreaz de ctre angajatorul la care este/a fost angajat victima.
Accidentele suferite n timpul stagiului de practic profesional de ctre elevi, studeni, ucenici i omeri n
perioada de reconversie profesional se nregistreaz de ctre angajatorul la care se efectueaz practica/reconversia
profesional.
Accidentul de munca suferit de o persoan n cadrul activitilor cultural-sportive, n timpul i din cauza ndeplinirii
acestor activiti, se nregistreaz de ctre instituia sau angajatorul care a organizat aciunea respectiv.
Accidentul de munca produs ca urmare a unei aciuni ntreprinse de o persoan, din proprie iniiativ, pentru
salvarea de viei omeneti sau pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol grav i iminent ce amenina avutul public
su privat din ntreprinderea i/sau unitatea unui angajator, se nregistreaz de ctre angajatorul la care s-a produs
accidentul.
In cazul accidentului produs ca urmare a unei aciuni ntreprinse de o persoan, din proprie iniiativ, pentru
salvarea de viei omeneti sau pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol grav i iminent ce amenina avutul public
su privat, produs n afar ntreprinderii i/sau unitii unui angajator i care nu are nicio legtur cu acesta, nregistrarea
se face conform legii.
Accidentul de munc de traseu se nregistreaz de ctre angajatorul la care este angajat victima sau, dup caz,
de angajatorul rspunztor de conducerea i/sau de organizarea activitii care a avut ca urmare producerea
accidentului, conform concluziilor cercetrii.
Accidentul de munc de circulaie se nregistreaz de ctre angajatorul la care este angajat victima sau, dup
caz, de angajatorul rspunztor de conducerea i/sau de organizarea activitii care a avut ca urmare producerea
accidentului,conform concluziilor cercetarii.
Accidentul produs in afara intreprinderii si/sau unitatii,ca urmare a neluarii unor masuri de securitate de catre un
alt angajator,se inregistreaza de catre angajatorul din vina caruia s-a produs accidentul.
Accidentul de munca suferit de insotitorii de incarcaturi,angajati ai unor angajatori care,potrivit legii,sunt obligati
sa delege insotitori pentru astfel de incarcaturi,pe mijloace de transport ce nu le apartin,se va inregistra de catre
angajatorul raspunzator de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului sau,dupa caz,in
conditiile clauzelor prevazute in documentele incheiate.
Pentru unele situatii neprevazute in prezentele reglementari,cu privire la inregistrarea accidentelor de
munca,inspectoratul teritorial de munca,inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia Muncii va stabili modul de
inregistrare a accidentului in cauza.
98

In baza procesului-verbal de cercetare ntocmit de persoanele mputernicite prin lege, angajatorul la care se
nregistreaz accidental, va completa FIAM.
FORMULAR
pentru nregistrarea accidentelor de munca FIAM
Nr ...............
1. nregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca_________________n data de_______________
1. Nr. Accident la ntreprindere i/sau unitate 1/2/2 nregistrat la ntreprindere i/sau unitate n data de
//
DATE DE IDENTIFICARE A NTREPRINDERII i/sau UNITII
Cod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|
3. Denumire ntreprindere i/sau unitate:_______________ Cod fiscal |_|_|_|_|_|_|_|
4. Jude:
___________
|_|_| .
5. Localitate:________________________
LLLLLLI
6. Forma de proprietate:________________________
||
7. Mrimea ntreprinderii i/sau unitii:_____________angajai
| _|
8. Activitatea economic:______________________________
l_l_l_l_l_l_l
(activitatea principala a unitii - cod CAEN)
DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI
9. Numele i prenumele:_________________________________________
10. Activitate desfurata n momentul accidentului
(cod CAEN):________________________
LLLLI
11.Ocupaie (cod COR):___________________________________
LLLLLLI
12.Statut profesional:__________________________________________
| _|
13.Sex:____________________|_| 14. Vrsta:____________ani
Vechimi: 15.
16.
17.
n munca:_____ani|_|_|n ocupaie:_________ani|_|_| La locul de munca:__________ani | _| _|
DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI
18.Ziua: |_|_| 19. Luna: |_|_| 20. An: LLLLI
21. Zi sptmna:_________________LLI
22. Ora zi: orele LLI
23. Perioada de la nceputul schimbului:______________ore
DATE DESPRE CONSECINELE PRODUCERII ACCIDENTULUI
24. Tip accident: incapacitate temporar de munca____________________________
| _|
25. Efect:_________________|_|_|
26. Locaia leziunii:_________________________________|_|_|
27. Reluat activitatea la: Ziua: |_LI Luna: |_|_|
Anul: |_|_|_|_|
DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI
28. Felul accidentului (individual, colectiv):___________________________________________ |_|_|
29. Felul activitatii: ____________________________________________________________ |_|_|
30. Imprejurare: ________________________________________________________________ |_|_|
31.Mijloc de productie :___________________________________________________________ |_|_|_|_|
32.Componenta :________________________________________________________________ |_|_|
Cauze dependente de:
33.Executant : __________________________________________________________________ |_|_|
34. Mijloc de productie : __________________________________________________________ |_|_|
35. Sarcina : ___________________________________________________________________ |_|_|_|_|
36. Mediu : ____________________________________________________________________ |_|_|_|_|
VERSO
SCURTA DESCRIERE A MODULUI IN CARE S-A PRODUS ACCIDENTUL:

Numele i telefonul persoanei din ntreprindere i/sau unitate care poate da relaii cu privire la completarea
formularului:
____________________________________________ Tel________________________
DENUMIREA l ADRESA NTREPRINDERII i/sau UNITII:
Str.______________________________________. Nr.__________________
Sector________________Ora_______________________________________
Tel. Director_____________________________________________________
99

Semntura conductorului
Unitii
_________________
STAMPILA

Semntura persoanei
competente
_________________

tampila FIAM se completeaz pentru fiecare persoan accidentata n cte 4 exemplare care se nainteaz spre
avizare dup cum urmeaz:
a) inspectoratului teritorial de munca care a avizat dosarul de cercetare ntocmit de comisia angajatorului, n termen de
3 zile lucrtoare de la primirea avizului;
Verificarea i avizarea FIAM de ctre inspectoratul teritorial de munc se fac n termen de 5 zile lucrtoare de la
primirea formularului.
Angajatorul la care se nregistreaz accidentul anexeaz FIAM la dosarul su la procesul-verbal de cercetare i
distribuie celelalte exemplare la persoana accidentat, inspectoratul teritorial de munc i asigurtorul pe raza cruia i
are sediul social, domiciliul sau reedina.
Angajatorul va ine evidena evenimentelor n:
a) Registrul unic de evidenta a accidentailor n munc;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor uoare;
d) Registrul unic de evidenta a accidentailor n munc ce au ca urmare incapacitate de munc mai mare de 3 zile de
lucru.
(2) n registrul prevzut la lit. d) se va ine evidena accidentailor n munca pentru care perioada de incapacitate
temporar de munca este de minimum 4 zile de lucru, fr a lua n calcul ziua producerii accidentului.
SEMNALAREA BOLILOR PROFESSIONALE
Bolile profesionale, precum i suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de ctre toi medicii care
depisteaz astfel de mbolnviri, indiferent de specialitate i locul de munc, cu prilejul oricrei prestaii medicale:
examene medicale profilactice, consultaii medicale de specialitate
Medicul care suspecteaz o boal profesional completeaz fia de semnalare BP1, prevzut n anexa nr. 19 i trimite
bolnavul cu aceasta fia la unitatea sanitar de medicin muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de
medicina muncii din structura spitalelor,in vederea precizarii diagnosticului de boala profesionala.
Medicul specialist de medicina muncii examineaza bolnavul,stabileste diagnosticul de profesionalitate si completeaza
fisa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sanatate publica judeteana ,respectiv a municipiului
Bucuresti,in termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate
CERCETAREA BOLII PROFESIONALE
Dupa primirea fisei de semnalare BP1,medicul specialist de medicina muncii din cadrul autoritatii de sanatate publica
judetene sau a municipiului Bucuresti cerceteaza in termen de 7 zile,avand in vedere ruta profesionala ,cauzele
imbolnavirii profesionale.
Cercetarea se face in prezenta angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori,dupa caz, a persoanelor fizice
autorizate in cazul profesiilor liberale, conform art.34 alin.(2) .
Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al mbolnvirii respective i se
finalizeaz cu redactarea i semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesional, prevzut n anexa nr.
20.
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesional este semnat de toi cei care au luat parte la cercetare,
conform competenelor, menionndu-se n mod special cauzele mbolnvirii, responsabilitatea angajatorilor i msurile
tehnice i organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
n situaia n care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, dup caz, persoana fizica autorizat n cazul profesiilor
liberale sau inspectorul de munca ori lucrtorul sau asigurtorul nu sunt de' acord cu concluziile stabilite n procesul-verbal
de cercetare ori cu msura tehnic sau, organizatoric formulat, se pot adresa, n scris, n termen de 30 de zile de la data
primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesional, Comisiei de experi de medicin muncii acreditai de
Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei i de Ministerul Sntii Publice.
Componenta i atribuiile Comisiei de experi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritii sociale
i familiei i al ministrului sntii publice.
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesional se nmneaz angajatorului, medicului care a
semnalat mbolnvirea pentru evidena mbolnvirilor profesionale i pentru a urmri realizarea msurilor prescrise,
precum i medicului de medicin muncii din autoritatea de sntate publica judeean sau a municipiului Bucureti.
Pe baza confirmrii caracterului profesional al mbolnvirii, medicul de medicin muncii care a efectuat cercetarea
declara cazul de mbolnvire profesional, completnd fis de declarare a cazului de boala profesional BP2, prevzut
n anexa nr. 21.
DECLARAREA BOLILOR PROFESIONALE
Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se pstreaz la autoritatea de sntate publica judeean
sau a municipiului Bucureti.
RAPORTAREA BOLILOR PROFESIONALE
100

Bolile profesionale nou-declarate se raporteaz n cursul lunii n care s-a produs mbolnvirea, de ctre autoritatea de
sntate publica judeean, respectiv a municipiului Bucureti, la Centrul naional de coordonare metodologic i
informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sntate Publica Bucureti, la Centrul Naional pentru
Organizarea i Asigurarea Sistemului Informaional i Informatic n Domeniul Sntii Bucureti, precum i la structurile
teritoriale ale asigurtorului stabilite conform legii.
O copie a fiei de declarare BP2 se va nmna lucrtorului diagnosticat cu boala profesional. La nivelul Centrului
naional de coordonare metodologic i informare privind profesionale se constituie Registrul operativ national
informatizat al bolilor profeionale,care se reactualizeaza lunar cu datele din fisele de declarare BP2.
Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale reprezinta forul metodologic care
asigura asistenta si indrumare tehnica profesionala in domeniul bolilor profesinale.
Centrul naional de coordonare metodologic i informare privind bolile profesionale raporteaz semestrial datele
privind morbiditatea profesional Autoritii de Sntate Public din cadrul Ministerului Sntii Publice.
Centrul naional de coordonare metodologic i informare privind bolile profesionale transmite informaiile de interes
public privind bolile profesionale tuturor instituiilor implicate n activiti cu impact asupra sntii lucrtorilor.
Lista bolilor profesionale ale cror declarare, cercetare i evident sunt obligatorii este prevzut n anexa nr. 22.
Intoxicaia acut profesional se declara, se cerceteaz i se nregistreaz att c boala profesional, ct i ca
accident de munc. , Bolile legate de profesie
Lista bolilor legate de profesiune este prezentat n anexa nr. 23.
Bolile legate de profesiune nu se declara. Acestea se dispensarizeaz medical i se comunica angajatorilor sub forma
rapoartelor medicale nenominalizate privind sntatea lucrtorilor, n vederea lurii msurilor tehnico-organizatorice de
normalizare a condiiilor de munc.
Dispoziii finale n contractele ncheiate ntre angajatori pentru prestarea de activiti i servicii vor fi prevzute clauze
privind rspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea i nregistrarea unor eventuale accidente de munc.
Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporar de munc, invaliditate sau deces au
dreptul s sesizeze sau s se informeze la inspectoratul teritorial de munca pe raza cruia a avut loc accidentul.
Dac n urma investigaiilor rezulta c sunt ntrunite condiiile unui accident de munc, inspectoratul teritorial de
munca va lua msuri pentru efectuarea cercetrii n conformitate cu prevederile prezenelor norme metodologice.
n situaiile prevzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munca va rspunde sesizrilor conform prevederilor legale
sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
n situaia n care angajatorul, lucrtorii implicai, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite
n procesul-verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de munc sau, dup caz, Inspeciei
Muncii, n termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
Soluiile adoptate n cazul situaiilor prevzute mai sus vor fi comunicate celor interesai, n termen legal.
3.7. RAPORTUL LUNAR REFERITOR LA SECURITATEA MUNCII
Coordonatorul n materie de securitate i sntate pentru securitatea muncii va pregti un raport periodic
(sptmnal/lunar funcie de cerinele beneficiarului) cu privire la securitatea si sanatatea muncii.Raportul va include
detalieri ale accidentelor si incidentelor periculoase aparute,instructajele efectuate cu privire la protectia muncii,intalnirile
comitetului de securitate si sanatate a muncii,inspectii si alte probleme aferente.
3.8. INSTRUIREA PERSONALULUI
Personalul apartinand antreprenorilor va fi instruit inainte de intrarea in santier pe baza unei tematici (agende) de
instruire.
Toate instruirile se consemneaza in scris si se pastreaza in dosarul(registrul) de coordonare.
In conformitate cu legislatia in vigoare fiecare antreprenor are obligatia de a-si instrui periodic propriul personal.
Agenda instruirii va cuprinde:
a) scurta descriere a proiectului;
b) prezentarea lucrarilor din proiect si rolul fiecarui participant la executarea lor;
c) prezentarea regulilor SSM ale santierului si a regulamentului PSI;
d) prezentarea lucrarilor:
riscurile majore ce pot apare in timpul constructiei si personalul supus riscului;
cauzele si modul de raportare al incidentelor/accidentelor;
obligatiile pe linie de protectia muncii,PSI si a mediului;
sistemul de lucru pe baza permisului de lucru;
e) prezentarea planului de evacuare in caz de incendiu/urgenta si masurile ce trebuie luate in astfel de conditii;
3.9. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECIE
Coordonatorii n materie de securitate i sntate mpreun cu managerul de proiect se vor asigura c n antier
exista echipamente de protecie pentru personalul propriu i vizitatorilor.
Antreprenorii vor furniza propriul lor echipament de protecie pentru personal.
Personalul va fi instruit n ceea ce privete utilizarea adecvat a echipamentului de protecie.
Echipamentul de protecie va fi asociat cu poteniale riscuri.
101

n funcie de natur activitii, echipamentul minim de protecie care se cere pentru realizarea lucrrilor din acest
proiect este:
Casca de protecie;
nclminte de protecie;
Hamuri de protecie; - pentru lucrul la nlime
Ochelari de protecie;
Antifoane;
Mnui de protecie;
Fiecare persoan care are n dotare echipament de protecie este responsabil pentru pstrarea lui i controlul
periodic al strii acestuia, pentru a se asigura c este corespunztor scopului iniial.
Nefolosirea de ctre angajai n mod corespunztor a echipamentului de protecie din dotare va fi sancionat ca
atare.
4. IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC ECHIPAMENTE DE PROTECIE NECESARE In activitatea desfurata pe
antier pentru realizarea obiectivului, factorii de risc cei mai frecveni sunt:
1. Factori de risc care depind de executant prin:
a) aciuni greite pot fi:
Executarea defectuoasa de operatii: comenzi,manevre gresite,utilizarea fresita a mijloacelor de
protectie desi executantul o fost instruit;
Intarzieri sau devansari in efectuarea unor operatii de munca
Efectuarea de operatii care nu sunt prevazute de sarcina de munca:stationarea in zone periculoase;
Alimentarea sau oprirea de current electric;
Cadere la acelasi nivel sau inaltime;
b) omisiuni pot fi:
Omiterea unor operatii din tehnologia de lucru impusa;
Neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare;
2. Factori de risc care depind de sarcina de munca impusa muncitorului:
Efortul prea mare al pesonalului muncitor;
Operatii de lucru gresite;
Operatii de lucru fortate;
Ritm prea accelerat de lucru;
Solicitarea muncitorului peste posibilitatea acestuia;
3. Factori de risc care depind de mijloacele de productie:
a) factori de risc mecanic:
organe de masini in miscare neprotejate;
deplasari ale mijloacelor de transport;
alunecari,caderi,rasturnari,surpari,prabusiri;
suprafete periculoase(intepatoare,taioase)
recipienti sub presiune neprotejati;
b) factori de risc-electrocutare:
atingere directa sau indirecta a instalatiilor si echipamentelor tehnice aflate in functiune si neprotejate;
4. Factori de risc care depind de mediul ambient:
Temperatura aerului;
Umiditatea aerului;
Vibratiile;
Pentru diminuarea acestor riscuri se vor lua urmtoarele masuri:
cunoaterea si respectarea cu strictee a prevederilor legale in domeniul securitii si sntii in munca
de ctre intreg personalul care participa la realizarea obiectivului (conductori si executani);
dotarea corespunztoare cu mijloace de protecie a echipamentelor tehnice si verificarea periodica a
acestora din punct de vedere tehnic;
dotarea muncitorilor cu echipament de protecie;
realizarea unei semnalizri de securitate la locurile de munca;
controlul medical al salariailor in vederea asigurrii strii de sntate corespunztoare ndeplinirii sarcinii de
munca atribuite;
organizarea primului ajutor;
IDENTIFICAREA RISCURILOR

102

Nr.cr
t

Riscuri
identificate

Cauze

Efecte ce
aparea

pot

Cadere
la
acelasi nivel

-neatentie la deplasarea
in santier
-blocarea
cailor
de
circulatie cu materiale
-sol
alunecos(obiecte
raspandite,conditii
climatice);
-sol defectuos(gropi,dale
sparte);

-accidentarea
personalului
muncitor,persona
l
supervizare,vizita
tori

Cadere de la
inaltime

-cauza majora in cazurile


de accidentare;
-nerespectarea obligatiilor
privind lucrul la inaltime;
-lipsa
masurilor
de
protectie adecvate;
-utilizarea scarilor cu
defecte,fara asigurare;
-acces
neasigurat
la
partile
inalte
ale
constructiei;
-utilizarea defectuoasa a
schelelor,esafodajelor;
-utilizarea
mijloacelor
improvizate;
-neutilizarea
echipamentelor
individuale de protectie;

-accidentarea
personalului
muncitor,persona
l
supervizare,vizita
tori cu consecinte
grave.
-suprapunerea
antreprenorilor in
ce
priveste
utilizarea
schelelor,protecti
a golurilor si a
marginilor
si
intretinerea
protectiilor.

Cadere,prab
usire
si
materiale sau
obiecte
(inclusiv din
demolari)

-nerespectarea
procedurilor de lucru;
-depozitare in mod haotic
si periculos a materialelor

-caderea
materialelor
-colapsul
echipamentelor
-vatamari
de
persoane/propriet
ati;
-deteriorari
ale
utilajelor
-blocari ale cailor
de acces

Masuri
de
control
-pastrarea curateniei
in santier;
-depozitarea in mod
ordonat
a
materialelor si numai
in
locuri
special
desemnate;
-organizarea
judicioasa
a
circulatiei angajatilor;
-intretinerea
solului,mentinerea
ordinii;
-reaizarea mijloacelor
colective
de
protectie(balustrade,
mama
curenta,schele,platfor
me de lucru)
-desfasurarea
activitatii pe baza
procedurilor/tehnologi
ilor de lucru
-purtarea
echipamentului
de
protectie
(casca,incaltaminte,h
amuri de siguranta)
-utilizarea schelelor
numai
complet
montate si avizate;
-asigurarea
marginilor in mod
corespunzator
(bariere,balustrazi)
-acoperirea
sau
ingradirea
golurilor
conform
cerintelor legislatiei in
vigoare
-depozitarea
materialelor
astfel
incat sa se previna
posibilitatea
de
cadere,rostogolire;
Aprovizionarea numai
cu strictul necesar ca
materiale
pentru
desfasurarea
in
conditii
optime
a
activitatii;
-montarea
de
balustrade,bariere
conform cerintelor;
-asigurarea
incarcaturilor
in
timpul ridicarii lor;
-asigurarea zonelor
adiacente in cazul

Obs
.....................

......................

......................
.

103

Contact
cu
materiale sau
cu
obiecte
proiectate
Prindere,lovir
ea
sau
strivirea de
masini,utilaje
,accesorii
sau
scule
actionate
mecanic
in
functiune(ach
ipamente de
ridicat,de
excavat,etc)

-lipsa elementelor de
protectie
ale
echipamentelor de lucru

............................
...

-ridicari in conditii meteo


nefavorabile;
-ruperi ale elementelor de
ridicat;
-lipsa
legatorilor
de
sarcina,autorizatii;
-probleme
cu
macaralele,axcavatoare,a
lte echipamente tehnice
inchiriate;
Nerespectarea
instructiunilor tehnice ale
echipamentelor.

-colapsul
echipamentelor
cu
efecte
potential
catastrofe;
-vatamari
de
persoane/propriet
ati;
-deteriorari
ale
utilajelor;
-utilizarea
de
personal
neautorizat.

Prindere,lovir
ea
sau
strivirea de
masini,utilaje
,accesorii
sau
scule
actionate
manual
Prindere,lovir
ea
au
strivirea de
mijloace de
transport in
incinta
societatii
(santierului)

.........................................
....

............................
..

-lipsa
traseelor
de
circulatie pietonale si
auto;
-depozitarea haotica a
materialelor;
-nerespectarea regulilor
de circulatie;
-parcare la intamplare;
-dimensiunile de gabarit
ale autovehiculelor;
-activitati dupa terminare
a programului

-pericol
accidentare;
-distrugere
bunuri

Contact
cu
curent
electricCurent
electric prin
atingere
directa sau
indirecta
(alimentare
temporara cu
energie
electrica)

-posibilitatea
electrocutarii cu
efecte
grave
pentru sanatate;
-posibilitatea de
distrugere
a
cablurilor ,cutiilor
de distributie si
echipamentelor;
-riscuri
de
aparitie
a
incendiilor

Contact
cu
sustante cu
temperatura
ridicata

-distributie
haotica
a
cablurilor ceea ce poate
duce
la
rsicul
de
impiedicare;
-supraincalzirea cablurilor
de alimentare;
-utilizarea echipamentelor
cu defecte;
-lipsa
legaturii
la
impamantare;
-existenta unor legaturi
electrice improvizate;
-izolatii defecte;
-tablouri
electrice
de
alimentare defecte.
-lipsa echipamentelor de
protectie

-producerea
arsuri

de
de

de

demolarii.
...................................
...
-utilizarea numai a
echipamentelor
certificate
si
autorizate
conform
legislatiei
in
vigoare(ISCIR)
-manevrarea
macaralelor
sub
sarcina nu se va face
pe deasupra zonelor
in
care
se
lucreaza,exista
public,utilitati,etc.
-verificarea stabilitatii
terenului in cazul
calarii macaralelor.
-asigurarea
excavatiilor.
...................................
..

-separarea traseelor
auto
de
cele
pedestre,marcarea
rutelor
auto
si
pedestre si a zonelor
de parcare pe un an
si afisarea lui;
-desemnarea
locurilor/zonelor
de
depozitare
a
materialelor;
-stabilirea
programului de lucru
-interventiile se fac
numai
de
catre
persoane autorizate
si desemnate in acest
scop ;
-organizarea
traseelor de cabluri si
suspendarea lor;
-protejarea cablurilor
in zonelor de trecere;
-verificarea periodica
a prizei de pamant.

-utilizarea
personalului special
instruit si calificat
pentru desfasurarea

......................
..
-desfasurarea
activitatilor de
axcavare,ridic
are pe baza
de
premise
emise
de
coordonatorul
pe linie de
securitate si
sanatate
in
munca
desemnat.

......................
.

-lucrul
baza
permis

pe
de

-desfasurarea
activitatii pe
baza
permisului de

104

10

Contact
cu
substante cu
temperaturi
scazute

-temperatura coborata a
obiectelor(manipularea
tevilor,a
recipientilor
metalici pe vreme rece)
-lipsa echipamentelor de
protectie

............................
...

11

Contact
cu
vietati
periculoase

-lipsa
imprejmuirii
santierului
-lipsa
curateniei
si
igienizare

-diferite
transmise
animale

12

Contact
cu
substante
nocive
sau
periculoase

-lipsa echipamentelor de
protectie

13

Expunere la
vibratii

-lipsa echipamentelor de
protectie

-probleme
de
sanatate pentru
muncitori;
-probleme
de
mediu in cazul
evenimentelor
ecologice
-probleme
de
sanatate pentru
lucratori

14

Expunere la
zgomot

-lipsa echipamentelor de
protectie

-probleme
de
sanatate pentru
lucratori

de astfel de activitati;
-utilizarea
echipamentelor
de
protectie adecvat
-utilizarea
personalului special
instruit si calificat
pentru desfasurarea
de astfel de activitati;
-utilizarea
echipamentului
de
protectie adecvat
-pastrarea curateniei
in santier;
-depozitarea
gunoaielor in zone
special amenajate;
-actiuni
de
deratizare/dezinfectie
-evaluare a riscurilor
prezentate
de
substantele utilizate;
-masuri de prevenire
si protectie conform
instructiunilor
producatorilor
-utilizarea
echipamentului
de
protectie necesar;
-asigurarea
unui
numar suficient de
oameni astfel incat sa
se poata lucra in
schimburi
-utilizarea
echipamentului
de
protectie necesar;

15

-lipsa echipamentelor de
protectie

-probleme
de
sanatate pentru
lucratori

-utilizarea
echipamentului
de
protectie necesar;

......................
..

16

Vatamari prin
pozitii
vicioase,inclu
siv in spatii
inchiese
Suprasolicita
ri
prin
manipularea
de materiale
sau obiecte
grele

.........................................
....

............................
..

-asigurarea
numarukui
de
personal
necesar
pentru
indeplinirea
sarcinilor de lucru;

......................
.

17

Explozii

.........................................
....

-incendii
-efecte potential
catastrofale atat
pentru persoane
cat
si
pentru
lucrari;

-utilizarea pe cat
posibil a materialelor
fara risc de explozie;
-depozitarea
materialelor cu risc
de explozie in locuri
special
desemnate
,amenajate
si
asigurate(tuburi
de
oxigen,acetilena)
-manuirea
lor
in
conformitate
cu

-desfasurarea
activitatii pe
baza
permisului de
lucru

boli
de

lucru cu foc
deschis;
-desfasurarea
activitatii pe
baza
permisului de
lucru;

......................
..

......................
...

......................
...

......................
..

105

18

Incendii

-fumatul in zone cu risc


de incendiu;
-utilizarea improvizatiilor
pentru incalzit;
-scurtcircuit

19

Asfixiere

-lucrul in spatii inchise;


-lucrul in tuburi de
ventilatie

20

Alte riscuri
Santier
expus
conditiilor
meteo(vant,f
ulgere,intem
perii)

.........................................
.

21

Utilitati/facilit
ati adiacente
santierului :
-zone
populate
adiacente
santierului;
-cale ferata
-apa;
-gaz;
-canalizare;
-linii electrice
aeriene;
-strazi,sosele

-accesul
persoanelor
neautorizare in santier;
-apropierea de calea
ferata;
-inundare;
-incendii sau explozii;
-electrocutare

-distrugerea de
bunuri;
-risc
pentru
personal;
-probleme
de
mediu;
-riscuri
pentru
programul
de
lucrari
-posibile
accidente
cu
consecinte grave

-probleme
de
sanatate pentru
muncitori;
-a problemelor de
stabilitate
a
utilajelor;
-pericol
de
prabusire;
-pericol
de
explozie;
-pericol
de
incendiu
-accidentarea
personalului
muncitor,persona
l
supervizare,vizita
tori;
-distrugeri
de
bunuri/proprietati
adiacente
santierului

cerintele legale ale


producatorilor
-elaborarea unui plan
de urgenta in caz de
urgenta si calamitati;
-desemnarea
si
amenajarea locurilor
pentru fumat;
-instruirea
personalului
care
intra in santier
-asigurarea de catre
Antreprenorii
ce
executa astfel de
lucrari
a
echipamentelor
de
ventilatie necesare
-coroborarea
procedurilor de lucru
cu conditiile meteo
existente pe santier;
-echipamentul minim
de
protectie
obligatoriu
si
echipamente pentru
intemperii

-imprejmuirea
santierului;
-asigurarea
pazei
santierului;
-executarea lucrarilor
in concordanta cu
cerintele
de
securitate
cu
restrictiile
existente
(cai ferate,sosele,linii
de
inalta
tensiune,etc)
-identificarea tuturor
retelelor subterane;
-sa
identifice
procedurile
de
reducere a riscurilor
Incluzand orele din
afara programului;
-sa
prevada
montarea de semne
si bariere

-respectarea
regulilor PSI
-desfasurarea
activitatii pe
baza
permisului de
lucru cu foc
decshis
-desfasurarea
activitatii pe
baza
permisului de
lucru
......................
..

......................
....

RISCURI POTENIALE
FAZA DE EXECUIE
ANTIER

RISCURI
POTENIALE

REFERINE

MASURI DE PREVENIRE

106

Omiterea necesarului de
materiale, echipamente de
munca, finanri pentru
faze/operatii de antier

Legea 10, calitatea in


construcii,
Cap.
III
prescripii
minime
de
securitate si sntate pentru
antiere
temporare
sau
mobile, Cap. VII

- Elaborarea documentaiei
de
execuie
de ctre proiectant cu
verificarea
de
ctre
beneficiar si managerul de
proiect;
- Participarea , in faza de
proiectare,
a
coordonatorului
de
securitate
si
elaborarea
planului
de
securitate
si
sntate;

Existenta unor deficiente


privind trasarea cailor de
circulaie,
depozitari
de
materiale pe locul unor
lucrri
ulterioare,
neprevederea
unor
echipamente
de
lucru
adecvate,
dimensionarea
greita a dotrilor sociale si
administrative;

Legea 10, Cap II, seciunea


2; Prescripii minime de
securitate
si
sntate
pentru antiere temporare
sau mobile, cap. V

Redactarea si verificarea,
comform Legii 10, privind
Calitatea in Construcii, a
proiectului
general
al
construciei,
responsabilizarea
managerului de proiect, a
efului
de
antier,
a
antreprenorului (general), a
coordnatorului in materie de
securitate si sntate (faza
de proiectare si faza de
execuie)

Tensiuni in pereii
fundaiei,
datorate
vecintilor, risc de;

Prescripii
minime
de
securitate si sntate pentru
antiere
temporare
sau
mobile, Anexa IV seciunea
II

- asigurarea
pereilor
fundaiei
prin
sprijiniri din inventar sau
calculate
si
executate special;
- asigurarea peretelui spre
vecinti
prin
turnarea
unui
sprijin
suplimentar
si,
dup
intarire,
continuarea
lucrrilor
pentru
fundaie;

- Cdere de la inaltime,
- cdere de obiecte, riscuri
legate de manipulri de
materiale
(manuale
si
mecanice),
- neutilizarea
mijloacelor
colective si individuale de
protecie;

- instruciuni proprii de
securitate pentru lucrul la
inaltime;
- instruciuni proprii de
securitate pentru prepararea,
transportul
si
turnarea
betoanelor si executarea
lucrrilor de beton armat si
precomprimat;
- instruciuni proprii de
securitate
pentru
manipularea,
transportul prin purtare si cu
mijloace nemecanizate si
depozitarea materialelor;
- prescripii tehice ISCIR,
maini
de ridicat

- realizarea si montarea
mijloacelor
collective de protecie pentru
intreg
conturul
sau
latura
periculoasa;
- asigurarea accesului la
inaltime
in
condiii de securitate (scri
rezemate
dotate cu sisteme de
sigurana
pentru
utilizarea EIP contra cderii
in gol);
- reducerea pe cat posibil,
a
manipulrilor
manuale printr-o organizare
judicioasa
a
lucrrilor;
-realizarea schelelor pentru
accesul
la

PROIECTARE,
ORGANIZARE
DE ANTIER

ORGANIZARE
ANTIER

DE

LUCRRI DE FUNDAII

LUCRRI
DE
COFRARE-TURNARE

107

locul de munca conform


planului
de
montare conceput in funcie
de
forma
si
dimensiunile concrete ale
cofrajului.

LUCRRI DE COFRARE,
LUCRARI
DE
CONSTRUCTII METALICE
(suduri)

-cadere de la inaltime
-cadere de la acelasi nivel
-electocutare
-riscuri
generate
de
manipulari materiale
-neutilizarea echipamentelor
de
protectie
si
de
lucru(echipamente
de
munca pentru accesul la
inaltime);

-instructiuni
proprii
de
securitate pentru locul la
inaltime
-instructiuni
proprii
de
securitate pentru sudare si
taierea metalelor
-prescriptii tehnice PT R
1,colectie ISCIR
-prescriptii
minime
de
securitate
si
santatate
pentru santiere temporare
sau mobile,Anexa IV

LUCRARI DE MONTAJSOLUTII
TEHNICE
PENTRU
ASIGURAREA
IMPOTRIVA CADERII DE
OBIECTE

-deplasari
sub
efectul
gravitatiei(caderea
de
obiecte
in
zone
de
vecinatate)

-instructiuni
proprii
de
securitate
si
sanatate
pentru lucrul la inaltime

Schela trebuie sa fie dotata


cu scara de acees pe
nivele,balustrade
de
protectie,borduite la nivelul
de lucru,ancorata si sprijinita
exterior
datorita
formei
constructiei;
-amplasarea unei platforme
de lucru pentru facilitarea
manipularii
manuale
de
materiale;
-utilizarea tipului constructiv
de
echipamnetului
tehnic,adecvat
formei
constructiei,pentru
manipularea mecanica a
materialelor.
-prevederea si amplasarea
mijloacelor collective de
protectie impotriva caderilor
in gol
-mentinerea curateniei si
ordinii la locurile de munca
si a cailor de acces
-aplicarea
stricta
si
verificarea cerintelor privind
pericolul de electrocutare
realizarea instalatiilor de
alimentare
conform
prescriptiilor sin u in regim
provizoriu
-alegerea unui echipament
de lucru adecvat conditiilor
concrete si complexitatii
lucrarilor
-realizarea
protectiilor
collective-esafodaje pentru
accesul la locul de munca
sau utilizarea unei nacelle
dimensionate corespunzator
pentru
facilitarea
manipularilor
manualede
materiale si a montajului
-functie de modul de lucru
adoptat,utilizarea
echipamentului individual de
protectie corespunzator.
-adoptarea solutiilor tehnice
care sa elimine pericolele de
accidentare;
-prevederea unei podine
rezistente,dotata cu consola
(copertina) din plasa de
sarma pentru prevenirea
caredii
de
obiecte,scule,materiale,in
108

zone invecinate santierului;


LUCRARI DE MONTAJSOLUTII
TEHNICE
PENTRU
ASIGURAREA
STABILITATII
ECHIPAMENTELOR
TEHNICE(DE LUCRU)
LUCRARI DE TURNARE
BETON CU POMPA DE
BETON

-deplasari
sub efectul
gravitatiei
(rasturnarea
masinilor de ridicat)

-prescriptii PT R1,colectia
ISCIR

-desprinderea elementelor
pompei de beton;
-improscarea cu beton sub
presiune

-instructiuni
proprii
de
securitate pentru prepararea
,transportul
si
turnarea
betoanelor si executarea
lucrarilor de beton armat si
precomprimat;

-adoptarea solutiilor tehnice


in
conformitate
cu
prescriptiile ISCIR
-ancorarea,pe
durata
lucrarilor,a macaralei turn de
structura rezistenta a cladirii;
-inainte de introducerea
betonului in conducta se vor
verifica toate imbinarile si
racordurile pompei;
-in timpul curatirii angajatii
vor fi indepartati la o
distanta de cel putin 10 m
de conducte,iar in fata
orificiului de evacuare se va
monta o aparare inclinata;

5. REGULI PENTRU ANTIER


5.1. REGULI GENERALE DE PROTECIA MUNCII
Sub incidena legislaiei de Securitate si Sntate in Munca avei responsabilitatea de a avea grija de sigurana
si protecia dv. Personala si a celorlati participani la lucru, care pot fi afectai de aciunile dv. sau de neglijenta dv. In
ndeplinirea activitilor;
ntreg personalul careisi desfoar activitatea pe antier trebuie sa participle la instructajul de securitate si
sntate in munca;
Accesul si deplasarea in antier se vor face numai pe la traseele de circulaie premise, indicate/marcate
special;
Echipamentul Individual de Protectie corespunzator trebuie purtat in permanenta;
EIP minim necesar pe santier:
casca de protectie pentru constructii(castile de genul miner nu sunt permise);
incaltaminte pentru constructii(bombeu metalic si talpa cu lamele antiperforatie);
haine adecvate(salopete);
Persoanelor gasite fara EIP li se va interzice accesul pe santier;
Trebuie urmate indicatiile si semnele de siguranta;
Alcoolul si drogurile sunt interzise in totalitate pe santier.Nici o persoana ce a consumat alcool sau droguri si
care sa poata sa aiba inca urme in circulatia sanguina nu va fi admisa pe santier.Beneficiarul este indreptatit
sa verifice acest lucru facand teste la intamplare.Orice persoana care nu trece testul sau care refuza sa fie
testate va fi data afara din santier.
Intreg personalul din antier trebuie sa-si desfoare activitatea procedurilor de lucru.
Este interzisa folosirea radiourilor cu tranzistori sau a casetofoanelor/walkman-urilor.
Utilajele si echipamentele nu trebuie manipulate/conduse dect de ctre o persoana calicata corespunztor si care
este in posesia unui certificate de copetenta valabil.
Se vor utilize numai schelele/platforme de Icuru complet echipate. Toate scrile de acces trebuie legate de eafodaj.
Toate platformele schelelor trebuie sa fie dotate cu balustrade, balustrade intermediara si rebord. Toate elementele
platformei trebuie asigurate mpotriva micrilor accidentale sin u trebuie sa aib goluri. Schelele trebuie montate doar de
ctre personae competente si trebuie sa respecte cerinele standardelor in vigoare.
Este interzis lucrul de pe capre de lemn, butoaie, crmizi sau alte improvizaii.
Pentru prevenirea cderilor in gol toate zonele in care exista acest risc trebuie sa fie protejate cu balustrade/bariere
corespunztoare.
Lucrul la inaltime de peste 2rm se considera lucru la inaltime si este obligatoriu purtarea hamurilor de sigurana
fixate/asigurate corespunztor, pentru a mpiedica cderea.
Nici o persoana neautorizata (cu excepia electricianului desemnat al antierului) nu va face conectri sau
deconectri la reateaua electrica, fiind premise numai cele in prizele electrice sau triplu stecher. Nu sunt premise modificri
ale alimentarii temporare cu energie electrica. Improvizaiile electrice pentru iluminat, gtit, incalzire, etc. nu sunt premise.
Toate accidentele trebuie inregistrate in registrul de evidenta al accidentelor din cadrul firmelor la care sunt angajai.
Aceasta este o cerina legala.
109

Raportai toate incidentele, situaiile sau aciunile persiculoase.


Mncarea trebuie consumata numai in cabinele destinate pentru masa.
Accesul vizitatorilor in antier este permis numai insotiti.
Oricine umbla in mod nejustificat cu echipamentele de stingere a incendiilor (stingatoare de incendiu) va fid dat afara
de pe antier si este posibil sa fie luate masuri legale impotriva sa.
Fumatul pe antier este permis numai in zonele special amenajate.
Permisele de lucru sunt pentru sigurana dv. proprie. Permisele de lucru sunt necesare pentru lucrrile cu foc
deschis, de excavaii, lucrrile de ridicat, lucrrile in spatii nchise.
Fotografiatul si filmatul pe antier sunt premise numai cu aprobarea prealabila a Beneficiarului.
In caz de incendiu sau urgenta se intrerupe orice activitate si tot personalul se aduna intru-un loc special
marcat(loc de adunare in caz de urgenta).
5.2.PRIMUL AJUTOR
Fiecare Antreprenor va asigura numarul de personal in acordarea primului ajutor.
Fiecare Antreprenor isi va asigura necesarul de truse de prim ajutor ,marcata corespunzator si dotate conform
Regulamentului Ministerului Sanatatii.
Cazurile serioase vor fi transportate la spital.
5.3. PREVENIREA INCENDIILOR
Coordonatorul SSM impreuna cu reprezentantii Antreprenorului vor desemna un numar corespunazator de angajati
drept responsabili in caz de incendiu precum si zonele pentru care sunt raspunzatori vor fi introdusi in lista de
prevenire a incendiilor afisata in zonele corespunzatoare.
Lista va cuprinde de asemenea si numrul de telefon al celei mai aproiate Grupare a Pompierilor Militari.
Responsabilii in caz de incendiu vor fi informaii asupra locurilor in care exista pericol de incendiu si vor fi instruii in ceea ce
privete utilizarea extinctoarelor portabile (in conformitate cu C300 - numrul de prevenire si stingere a incendiilor pe
durata executrii lucrrilor de construcii si instalaii aferente acestora).
Personalul angajat la birourile antierului va fi instruit asupra procedeelo importante de prevenire si stingere a
incendiilor, ca parte a instructajului introductiv.
Toate facilitile de pe antier cum ar fi birouri, magazii, ateliere, tabere si barci vor fi dotate cu extintoare adecvate
si un numr sufficient, amplasate in locuri strategice. Dotri similare vor fi fcute in zonele de depozitare unde sunt pstrate
substanele , inflamabile.
Planul de evacuare in caz de urgenta va fi elaborate si afiat in zonele importante ale antierului. Acesta va fi revizuit
funcie de evoluia lucrrilor.
Antreprenorul are urmtoarele obligaii:
a) sa prezinte situaia cu numrul de presoane in situaia unei evacuri a antierului.
b) Sa asigure necesarul de extintoare si alte masuri preventive pentru lucrrile cu foc deschis.
c) Sa previn orice incidente poluante pentru mediu.
d) Sa lucreze pe baza permiselor pentru:
- activiti cu foc deschis;
- spatii limitate;
e) sa participle cu personal si utilaje, la cerere, in caz de urgenta pentru evacuarea/salvarea
personalului antierului;
f) sa menin caile de evacuare libere in permanenta;
g) sa depoziteze in locuri speciale substanele combustibile: solveni, vopsele, tuburi cu acetilena, oxygen, etc.
h) sa utilizeze materiale rezistente la foc pentru proteciile temporare.
Lista telefoanelor de urgenta va fi afiat in locuri vizibile din antier si din birouri. IN CAZ DE URGENTA
Pentru situaiile de urgenta (incendii, calamiti naturale, accidente) planul de evacuare va trebui sa curpinda:
- modul de alarmare/alertare.
- Taseele de evacuare si locul de adunare.
- Poziia elementelor de inchidere a apei, gazului, curentului sau a altor sisteme tehnologice.
Spatiile de depozitare vor fi amplasate la distante corespunztoare de alte cldiri administrative, tinand seama de
natura materialelor depozitate (pulberi cu diferite grade de inflamabilitate ,explozii,etc)
Containerele GPL si substantele inflamabile vor fi depozitate in dispozitive ventilate corespunzator in locatiile
desemnate ,cu exceptia cazului in care sunt folosite imediat.
Dispozitivele de pastrare GPL vor fi amplasate la cel putin 20m de orice cladire populata si vor fi puse pe un teren
lipsit de vegetatie.
Toate birourile,magaziile,atelierele si alte cladiri sau stabilimente vor fi dotate cu panouri de avertizare cum sunt:
fumatul interzis,iesire in caz de incendiu,etc,ce vor fi afisate.
110

6.CATEGORII DE LUCRARI NECESARE


6.1. LUCRARI DE STRUCTURA
1.CATEGORII DE LUCRARI SI OPERATII TEHNOLOGICE

1.
2.
3.

A.SAPATURI
A.1. CATEGORII DE LUCRRI
Spaturi - manuale si umpluturi.
Umpluturi.
A.2. OPERAII TEHNOLOGICE
Identificarea frontului de lucru
Sptura manuala in anuri sub 1m latime si maxim 2m adncime.
Sptura manuala sub ziduri
Umplutura de pamant
B. BETONARI
B.1. CATEGORII DE LUCRRI
Betonari cu beton simplu, sau armat.
Executare de cofraje - dup caz
Armaturi pentru beton armat - dup caz.

1.
2.
3.
4.
5.

B.2. OPERAII TEHNOLOGICE


Preparat, turnat beton simplu in fundaii si elevaii.
Preparat si turnat beton armat in elemnte de construcie (stlpi, grinzi, placi, podee, scri, ziduri de sprijinire)
Preparat si turnat beton armat in elemnte puternic solicitate (diafragme, plansee, rampe de scara, radiere armate, etc)
Preparat si turnat beton armat in condiii speciale de consolidri (plansee, placri, subturnari, jeturi, etc)
Demolare beton vechi prin ciplire sau spituire si spargeri pentru crearea de goluri.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

D.IZOLATII
D.1. CATEGORII DE LUCRARI
1.Izolatii termice,hidrofuge,simple.
D.2.OPERATII TEHNOLOGICE
1.Amorsare suprafete cu bitum.
2.Realizare de hidroizolatii orizontale sau verticale cu carton de panza sau bitum topit.
3.Aplicare strat de difuzie a vaporilor.
4.Aplicare cu strat de protectie cu mortar de ciment.
5.Realizare strat termoizolant la terase,acoperisuri,plansee,tavane,pereti.
6.Verificat.
7.Desfacere hidroizolatii sau termoizolatii.
2. SCULE, UNELTE, DIPOZITIVE, UTILAJE
(SE COMPLETEAZ CU SCULELE, UNELTELE, DISPOZITIVELE CE SE VOR UTILIZA)
3. FORA DE MUNCA
(SE COMPLETEAZ CU MESERIILE CELOR CARE VOR EXECUTA LUCRAREA)
4. FACTORI DE RISC
1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 12, 13, 14,26, 36
NR
NR.
FACTOR DE RISC
ECHIPAMENT DE PROTECIE
CRT FACTOR
CAP
CORP
MINI
PICIOARE
1
1
Organe de maini
casca
salopeta
2
2
Cdere de obiecte de la

inaltime
3
3
Electrocutare
Manusi
Cizme
electroizol
electroizola
ante
nte
4
4
Lucru la inaltime
casca
centura
5
6
Proiectare de corpuri sau casca
salopeta
manusi
incaltaminte
particule
6
7
Manipulare de obiecte
casca
sort
manusi
Bocanci
de
tioase, intepatoare
palmare
protecie
7
8
Manipulare de obiecte sau
boneta
salopeta
manusi
de Cizme de
substane abrazive
protecie
protecie

OBS
-

111

12

salopeta

13

Lucru cu/sau in prezenta casca


substanelor inflamabile
Contact cu flacra
Casca
deschisa
Ochelari
de
protecie

10

14

Lucru cu substane

11

26

12

30

casca

salopeta

13

36

Deplasri pe suprafee
tioase
Spatii
inguste
(conducte,etc)
Contactul epidermei cu
ageni

Costum
protecie
-

Ochelari
masca

Salopeta
Sort piele

manusi
de incaltaminte
protecie
manusi
de nclminte
protecie
ghete
jambiere

manusi
de
Cizme
protecie
bocanci
Incaltaminte de
protecie
Genunchere
incaltaminte
Unguent
de
protecie

5.ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE


1. CAP:

2.CORP:

3.MAINI:

4.PICIOARE:

- casca de protecie
- ochelari de protecie
- masca de protectie
- salopeta
- costum de protectie
- sort de piele(pentru sudura)
- ham(centura) de siguranta
- manusi de protectie
- palmare
- manusi sudor
- manusi electroizolante
- unguent de protectie
- incaltaminte de protectie
- cizme de protectie
- bocanci de protectie
- cizme electroizolante(pentru electricieni)
- genunchiere.

A.CONDITII GENERALE
- lucrarea va incepe cnd sunt asigurate toate condiiile privind masurile de protecie a muncii si PSI
- pentru executarea lucrrii in condiii de securitate se impun urmtoarele:

Cunoastearea completa a lucrrii si instruirea personalului executant privind lucrarea ce trebuie


realizata de ctre conductorul si coordonatorul lucrrii;
Utilajele, sculele, dispozitivele utilizate se asigura in cantitate suficienta, in stare perfecta-de funcionare,
fiind verificate de utilizator inainte de inceperea lucrrii;
Dup necesetitati se asigura personal auxiliar de intervenie si intretinere, autorizat, ce garanteaz
funcionarea utilajelor si instalaiilor utilizate;
Personalul muncitor nu trebuie sa fie oboist, sub influenta buturilor alcoolice, bonav, sa posede o
pregtire profesionala compatibila cu meseria pe care o practica, sa fie instruit cu privire la normele de
securitate in munca si PSI specifice lucrrii;
Toi executanii vor purta echipamentul individual de protecie adecvat factorilor de risc;
In spatiile de lucru se interzice fumatul, lucrul cu foc deschis, lucrul cu cabluri, aparate sau dispozitive
electrice neizolate, defecte sau improvizate;
La locul de munca se vor adduce materiale la nivelul strictului necesar, cu recomandarea a fi utilizate
imediat, pentru cele intens consumabile;

- Accesul peroanelor neautorizate este nterzis;


- Pentru lucrrile la inaltime se vor respecta masurile impuse de utilizarea schelelor, podinelor, eafodajelor si
indicatoarelor avertizoare;
- Muncitorii trebuie sa aib asigurat controlul medical periodic (anual), iar pentru cei care lucreaz la inaltime viza medicala
corespunztoare ce se acorda la 6luni;
112

- Personalul ce lucreaz la instalaiile electrice va fi testat intern si autorizat;


- Lucrrile indeosebi periculoase, vor fi supravegheate de un sef de echipa (adjunct);
- Se va asigura climatul de lucru optim in ce privete mediul de lucru (temperature, iluminarea generala si locala, etc)
- Nu se vor incredinta lucrri de complexitate celor cu o pregtire mai simpla dect cerina sau daca execuia lucrrii nu
este neleasa si aplicata corespunztor;
- Se va pstra curenia la locul de munca, iar caile de acces si evacuare se vor pstra libere in permanenta,pentru
eventualele interventii in caz de necesitate;
- Deseurile,rezidurile,ambalaje ce rezulta vor fi colectate si indepartate periodic;
- Punctul de lucru,pe cat posibil va avea in dotare un sistem de interventie PSI si un punct sanitar de prima interventie;
- Electricianul de intretinere ce verifica starea sculelor,dispozitivelor,utilajelor actionate electric,va fi obligatoriu autorizat
intern;
- Se va asigura personal auxiliar de interventie corespunzator de garanteaza functionarea in conditii de securitate a
muncii pentru instalatiile,dispozitivele,sculele folosite.
- Personalul ce lucreaza in instalatiile electrice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic;
- sa aiba aptitudine pentru meseria si functia incredintata;
- sa posede calificarea profesionala si ndemnarea necesara;
- sa cunoasc, sa-si instuiasca si sa respecte prevederile normelor de protecia muncii, tehnologiile si
procedurile aplicate;
- sa poarte echipamentul individual de protecie;
- examinarea medicala se efectueaz periodic si ori de cate ori situaia impune verificarea strii de sntate a angajailor;
- personalul executant este obligat sa execute dispoziiile efilor ierarhici si sa previn, sa opreasc orice aciune care
poate conduce la accidentarea proprie sau a altor personae;,
- executanii sunt raspunzatoriin md solidar pentru nerspectarea de ctre oricare dintre ei sau eful de lucrare a
prevederilor din norme, in cadrul lucrrii la care participa, daca nu intervin pentru a preveni sau opri nerespectarea
acestora;
- fiecare lucrator este obligat ca la constatatea unor abateri de la prevederile normelor, fiselor tehnologice, instruciunilor
tehnice interne, etc sau a unor defeciuni in instalaii care ar pune in pericol securitatea oamenilor, sa ia masuri in limita
competentei sale sis a comunice cele constatate efului direct sau ierarhic superior;
- pentru pstrarea igienei personale se vor acorda materiale igienico-sanitare (spun, perie de unghii, preparate pentru
protecia tegumentara);
- inainte de nceperea lucrului conductorul formaiei de Icuru este obligat sa se asigure;

daca tuturor lucratorilor li s-a fcut nstructajul de protecia muncii specific meseriei si lucrrilor ce
urmeaz ale executa;
daca personalul muncitor este apt din punct de vedere medical, obosit, sau sub influenta buturilor
alcolice;
daca toi lucratorii sunt dotai cu echipament individual de protecie corespunzatorfactorilor de risc si
activitilor ce le au de executat;
daca sculele, dispozitivele si utilajele ce urmeaz a fi folosit sunt in buna stare.

- existenta uneia din situaiile neconforme menionate atrage automat obligativitatea neaceptarii la lucru a persoanei
respective;
- locurile de munca cu pericol de intoxicare, sufocare, electrocutare, cdere de la inaltime, etc, vor fi marcate vizibil;
- suprafeele de circulaie si de lucru vor fi meninute in stare de curenie, indepartandu-se resturile ce pot provoca
cderea prin alunecare a personalului muncitor;
- zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diverilor parametrii vor fi illuminate pentru a face distincia clara a
inscripiilor de pe ecranele aparatelor de msura si control, culorile convenionale ale conductelor si cablurilor, capacelor si
chepengurilor, scrile de acces, tbliele avertizoare, etc.
- lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentate la tensiune joasa de maxim 24V.
- accesul lucratorilor in puturi,camine,camere de deversare,canale de vizitare,alte constructii anexe subterane,se va face
numai dupa aerisirea prealabila a acestora;
- lucrarile in puturi,rezervoare cu combustibil,substante toxice,vor fi executate de echipe formate din 3 persoane din care
unul intra in interior legat cu funie si centura de siguranta,ceilalti 2 raman la suprafata pentru supraveghere si interventie
in caz de pericol;
- In incaper cu pericol de incendiu si explozie se pot executa lucrari de instalatii tehnico-sanitare sau de incalzire numai in
conditiile impuse de normele PSC in vigoare.Este interzisa pastrarea in incaperile de lucru a rezervoarelor,bidoanelor cu
combustibili lichizi,carbide,uleiuri,vopsele,diluanti;
Lucrri pregtitoare
- lucrrile de terasamanete nu se vor incepe inainte de a fi fcute cercetri geologice, hidrologice pentru a avea indicaii
113

asupra naturii si poziiei straturilor, precum si a existentei apelor subterane in vederea mpiedicrii unor evenimente,
pericol de alunecri a straturilor.
- Defriarea terenului se va face dup ace s-a fcut pregtirea locului de munca si. anume:
tierea
vegetaiei
lemnoase, formarea de poteci necesare retragerii doboratorilor in momentul cderii arborilor.
- Este permisa inceperea lucrrilor de terasamente numai pe baza unui accord scris incheiat cu unitatea care are instalaii
subterane (apa, gaze, electrice)
- In cazul in care timpul lucrului se descoper: construcii instalaii care nu s-au, cunoscut dinainte, lucrrile trabuie oprite
immediate, personalul evacuate pana la identificarea instalaiilor descoperite si stabilirea eventualelor pericole ce s-ar
putea ivi in cazul continurii lucrrilor. Numai dup luarea masurilor de securitate lucrrile pot continua.
- In apropierea conductelor de apa cu presiune mare si a conductelor de gaz trebuie sa se lucreze cu multa grija sub
directa supraveghere a efului de antier sau lot.
- In cazul in care se executa spaturi in apropierea cablurilor electrice subterane sub tensiune, lucrrile se pot executa
numai dup ce s-a scos tensiunea.
- In cazuri deosebite cnd ntreruperea curentului electric nu se poate face lucrrile se vor executa numai lund masuri
care sa asigure securitatea lucratorilor. In aceste cazuri materialul de langa instalaie se va sapa cu ajutorul cazmalelor din
lemn, fara a executa lovituri brute, si numai sub supravegherea organului tehnic al antierului.
- In cazul cnd este posibila o eventuala emanaie de gaze toxice, inflamabile, muncitorii trebuie prevenii asupra
peicolului si instruii asupra masurilor de securitate si dotri cu suficiente detectoare de gaze si masti de protecie.
- In cazul in care se constata sau se bnuiete ca pe anumite terenuri ar putea exista muniie neexploatata toate lucrrile
de excavaii respectnd urmtoarele:
o Se va sista imediat orice lucrare si se va ndeprta din zona tot personalul;
o Se vor informa organele MAPN si cele locale care conduc, organizeaz si executa lucrrile de existenta in
zona a unor muniii neexplodate;
o Se vor executa lucrri numai in poriunile de teren care au fost detectate si asanate de eventuale muniii
neexplodate si numai in baza unui process verbal incheiat cu echipa pirotehnica in care sa se menioneze in mod expres
ca,, se pot executa lucrri de spaturi,,;
o Tot personalul care va lucra in astfel de zone va lua parte in mod oligatoriu la instructajele de securitatea
muncii realizate de echipa pirotehnica si va semna de luare la cunotina;
Echipa pirotehnica de asanare si deminare va preda conducerii santierului pe baza de proces verbal sub semnatura
fiecare parcela de teren asanat dupa care lucrarile de excavatii vor continua respectandu-se:

Indepartarea pamantului se va face in straturi succesive cu grosimi limitate;


Dupa indepartrea fiecarui strat de pamant se va cerceta in mod obligatoriu de catre pirotehnisti
urmatorul strat.
-la executarea lucrarilor de terasamente pe locuri de itilitate publica in zonele de lucru cu circulatie mare trebuie sa se ia
masuri de ingradire a acestor locuri cu parapete cu inaltimea de cel putin 1 m .In timpul noptii aceste ingradiri trebuie
iluminate pentru a se evita accidentele.
- lucrarile de canalizare subterana ce se executa in zonele carosabile se vor executa numai respectandu-se :
o Inainte de ncepere se vor anuna organele de paza contra incendiilor si
politia;
o Spaturile pentru traversarea strzilor se vor executa in doua etape, adic
de fiecare data cate o jumtate de strada;
- in centre locuite se interzice lsarea anurilor fara ingradiri in timpul nopii;
- spaturile propriu-zise nu se vor incepe pana la pregtirea sprijinului nesar.
- Trasarea in teren a operaiilor de tersamente pentru fundaii se face astfel incat imprejmuirea cu panouri sa permit
desfurarea nestanjenita a lucrrilor; Executarea spaturilor si sprijinirilor.
- daca sparea fundaiilor se face cu perei mai nclinai fata de orizontala, dect unghiul taluzului naturaj si in special cu
perei verticali, trebuie sa se execute sprijinirea pereilor pentru ca terenul san u se surpe.
- Sprijinirea spaturilor pentru fundaii cu adncime maxima de 5m trebuie sa se execute de regula cu elemente de
inventar conform cu proiectul.
- Pentru spaturi cu adncimi mai mari de 5m sprijinirile trebuie fcute dup proiecte special intocmite ale cror calcule au
fost fcute astfel incat sa reziste la eventualele mpingeri ale terenului.
- Sistemul de sprijinire a pereilor spturii in funcie de umiditatile terenului si adncime se executa astfel:
Natura terenului
Adancime pana la 3 m Adancime de la 3- 5 m Adancime peste 5 m
Terenuri obisnuite cu Sprijinire orizontala cu Sprijinire
orizontala Sprijin pe baza de
umiditate normala
interspatii
orizontala continua fara interspatii
proiecte calculate
continua
Terenuri infoiate cu Sprijinire verticala sau
Sprijin pe baza de
terenuri cu umiditate orizontala continua
proiecte calculate
mare
Toate terenurile cu Sprijinire
cu
Sprijin pe baza de
afluenta mare de ape palplanse(dintari) care
proiecte calculate
subterane
trebuie batuti la o
114

adancime de cel putin


0,75 m de la fundul
sapaturii.
- in cazul cand nu se dispune de piese de consolidare de inventar pentru sprijinirea peretilor sapaturilor la gropile de
fundatii cu adancimi de pana la 5 m este necesar:
sa se foloseasca dulapi de sprijin cu grosime de cel putin 5 cm si cu latimea de 20-25 cm lipiti de
peretele sapaturii si presati la fiecare 1,5-2,0 m cu sprijiniri asezate in aceeasi sectiune atat perpendicular
cat si orizontal;
scandurile verticale ale sprijinirilor trebuie sa iasa din groapa de fundatie cu cel putin 15 cm
pentru a forma un parapet care sa previna caderea materialelor sau muncitorilor.
- sprijinirea la sapaturi in spatii largi trebuie sa se execute pe baza unui proiect special.
- sprijinirile cu palplanse in terenuri umede care aluneca sau in terenuri fara consistenta (nisipuri) trebuie sa formeze un
perete continuu si etans;palplansele se bat cu cel putin 0,75 m mai jos decat fundul sapaturii.
- executarea sapaturilor in terenuri saturate cu apa trebuie facute conform proiectelor special calculate in care se vor
prevedea metode de consolidare a peretilor,coborarea artificiala a panzei freatice astfel ca lucrurile sa se poata efectua in
conditii de securitate.
- in cazul in care in timpul iernii se scot sprijinirile ele vor trebui montate din nou primavera.Cand iarna se continua
sapaturile cu aplicarea unui system de incalzire a pamantului sprijinirile trebuie mentinute.
- Demontarea si indepartarea sprijinirilor din gropile de fundaie la terminarea lucrrilor trebuie sa se fac de jos in sus pe
msura astuprii acestora cu pamant.
- Staionarea muncitorilor in anuri sau gropi este interzisa. Executarea umpluturilor
- umplerea spaturilor trebuie sa se fac in straturi de 20cm, iar fiecare strat va fi btut cu maiul si udat pentru ca tasarea
ulterioara sa fie mai mica, in special acolo unde se fac umputuri de grosimi mari.
- Umplerea cu pamant a spaiului dintr-o singura parte a zidurilor de sprijin proaspt a pereilor si fundaiilor subsolurilor
este prmisa numai dup intarirea mrtarului, iar in cazul cand umplutura are o inaltime de 1,2m numai cu condiia verificrii
prealabile prin calcul a rezistentelor zidului funcie de vechimea mortarului.
- Umplerea la exteriorul cldirilor si intre fundaii se va executa imediat dup decofrarea fundaiilor.
Executarea terasamentelor pet imp friguros.
- perioada convenionala de timp friguros se considera in intervalul 15noiembrie-15martie.
- La executarea lucrrilor de terasamente se va avea in vedere masuri de securitate care sa asigure la locurile de lucru
o temperature de minim+5C.
- La inceputul perioadelor de dezghe se vor tine sub control supravegherea terasamentelor, caile de rulare si schelele
la ccare stabilitatea ar putea fi afectata de tasari.
- Lucrrile in terenul inghet se vor executa cu atenie dislocandu-se blocuri de mrimi potrivite.
- Circulaia pe gheta rurilor, lacurilor, este interzisa, aceste lucrri se vor lua masuri speciale.
E. LUCRUL LA INALTIME
1. PREVEDERI GENERALE o Instruciunile specifice de securitate si sntate in munca pentru lucrul la inaltime
cuprind prevederi si reglementari de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca specifice lucrului la
inaltime.
o Prin lucrul la inaltime, se intelege activitatea desfurata la minim 2m, msurat de la tlpile picioarelor lucratorului pana
la baza de refeinta naturala (solul) sau orice alta baza de referina artificial, baza fata de care nu exista pericolul cderii in
gol.
o Pentru locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2m se considera , lucru la inaltime mica, la care se vor adopta,
de la caz la caz, in funcie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii prevzute
pentru lucrul la inaltime.
2. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni specifice este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici lucrului la inaltime
precum si a accesului la si de la locul de munca amplasat la inaltime,proprii celor patru componente ale sistemului de
munca(executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca).
3. DOMENIU DE APLICARE
Prezentele instructiuni specifice se aplica tuturor lucratorilor din unitate care se desfasoara activitati in locul de munca
amplasate la inaltime si la inaltime mica.
Prevederile prezentelor instructiuni specifice se aplica cumulative cu prevederile Instructiunilior Proprii Specifice Unitatii si
Instructiunilor Specifice de Securitate si Sanatate in Munca.
4.REVIZUIRE
Prezentele instructiuni specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori
este necesar, ca urmare a schimbrilor de natura legislative, tehnica, etc. survenite la
nivel naional, la nivelul unitii sau la nivelul proceselor de munca.
5. PREVEDERI COMUNE PENTRU LUCRUL LA INALTIME
Condiii generale pentru lucrul la inaltime, in orice domeniu de activitate, trebuie sa se
115

tina seama de urmtoarele trei principii general-valabile si obligatorii: .


o Organizarea tehnologica prealabila a lucrrilor la inaltime prin realizarea tuturor condiiilor de asigurare collective, in
funcie de specificul locului de munca, pentru toata durata de desfurare a lucrrilor.
o Dotarea cu echipament individual de protecie in conformitate cu condiiile
concrete ale locului de munca, astfel sa fie asigurata securitatea.executantului.
o Obligativitaea instruirii, antrenrii si a utilizrii dotrilor collective si individuale, corespunztoare riscurilor locului de
munca si a lucrrilor respective.
5.1. NCADRAREA
SI
REPARTIZAREA
LUCRATORILOR
LA
LOCUL
DE
MUNCA
o Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe baza
avizului medical eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificate
aptitudinile si capaciatatea neuropsihice necesare la lucrul la inaltime.
o In cazul tehnologiilor si a unor condiii de munca ce se pot schimba pe parcursul
unui schimb de lucru, se vor repartiza numai lucratori selecionai in condiiile de
mai sus si numai aceia care nu au incalcat anterior disciplina tehnologica si
prevederile instructiiunilor de securitate a muncii.
o Avizul medical la incadrare se da numai de ctre medic (cabinetul de medicina
muncii cu care unitatea are contract incheiat) pe baza examenelor clinicofunctionale si de laborator.
o Unitatea este obligate sa elibereze lucratorilor care solicita angajarea FISA
MEDICALA,, Persoanele sub 18ani si cei ce au depit vrsta de 55ani nu vor fi
admii pentru lucrul la inaltime.
5.2. INSTRUIREA LUCRATORILOR
Instruirea de securitate a muncii trebuie fcuta pe faze, in conformitate cu prevederile Instruciunilor Proprii
Specifice unitii.
5.3. DOTAREA CU ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECIE (EIP)
-Toi cei care lucreaz in conditiiilelucrului la inaltime, indifferent de domeniul de activitate, vor purta echipament
individual de protecie, specific eliminrii pericolului cderii in gol.
- Componenta echipamentului individual de protecie pentru lucrul la inaltime se va stabili si se va acorda in funcie de
domeniul de activitate, cmplexitatea tenologiei aplicate, specificul condiiilor de munca, in conformitate cu Hotrre
nr 1048/2006 privind cerinele minime de securitate si sntate in munca pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
- Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu
standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare.
- Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii in gol trebuie suplimentat,de la caz la caz cu
echipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale,specific
activitatilor desfasurate la inaltime.
- Pentru lucrul la inaltime mica,echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de
periculozitate al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.
- Unitatea este obligata sa intretina echipamentul de protectie in perfecte conditii de utilizare,prin pastrarea,curatare si
reparare corespunzatoare.
- Lucratorii sunt obligate sa foloseasc echipamentul de munca si sa-l pastraze in condiii bune de utilizare.
5.4. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA
o Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere ethnic si
organizatoric astfel incat sa previn cderea de la inaltime a lucratorilor.
o Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva cderii in gol a lucratorilor.
o Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in funcie de gradul de pericol existent si de condiiile concrete, specifice
domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de munca trebuie sa fie fcuta luandu-se toate sau numai o
parte din masurile tehnico-organizatorice prevzute pentru lucrul la inaltime, astfel ca pericolul cderii In gol a
lucratorilor sa fie eliminat.
o La organizarea locului de munca amplasat la inaltime trebuie respectate si aplicate si prevederile si reglementrile de
securitate a muncii in vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice activitalilor depuse in acel loc
de munca, altele dect pericolul cderii lucratorilor in gol.
o Lucrul la inaltime trebuie sa se desfoare numai sub supraveghere. In funcie de complexitatea lucrrilor si a gradului
de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conductorul locului de munca sau
conductorul lucrrilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca funcie.
o nainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitii trebuie sa verifice daca au fost asigurate
toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirii lucratorilor.
o Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neateptat emanaii nocive (toxice sau inflamabile) lucrrile trebuie
oprite imediat, iar lucratorii trebuie evacuai, luandu-se toate masurile de evitare a accidentelor si a incendiilor, pana la
ndeprtarea cauzelor care au provocat apariia emanaiilor.

116

o Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie marcate si
semnalizate att ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele In vigoare. Din zona de sigurana, se vor evacua
sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele cderi de obiecte de la Inaltime.
.
-

MANIPULARE, TRANSPORT, DEPOZITARE


Pentru efectuarea operaiilor de manipulare, transport si depozitare, in condiiile lucrului la inaltime, trebuie numit un
conductor al locului de munca, care conduce operaiile, stabilete masurile de securitate necesare si supravegheaz
permanent desfurarea acestora respectnd prevederile instruciunii specifice de securitate si sanatate in munca
privind manipularea ,transport prin purtare si mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.
Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare ,transport si depozitare se produc modificari privind conditiile de
munca,conducatorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor o noua instruire de lucru si de securitate a
muncii,corespunzator noilor conditii.
Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de manipulare a
materialelor.
Grinzile si planele inclinate precum si podetele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie rezistente,astfel ca
arcuirea lor sub sarcina manipulate sa nu fie vizibila.
- Grinzile, planele inclinate, podeele etc. trebuie prevzute cu dispozitive de prindere si fixare sigura, fiind interzisa
orice deplasare a lor timpul lucrului.
- Pentru manipularea materialelor tip eava, cherestea etc. trebuie intocmite instruciuni de securitate a muncii proprii,
in funcfie de condiiile concrete si de configuraia locurilor de munca amplasate la inaltime. Aceste manipulri se executa
numai sub.supravegherea permanenta de ctre conductorul locului de munca.
6. MIJLOACE COLECTIVE DE PROTECIE
o Platforma de lucru trebuie prevzuta cu balustrade pe cele trei laturi exterioare, formate din minimum doua elemente
paralele dintre care primul montat la 1m de suprafaa platformej prinse de bare verticale prevzute la distante
maxime de 1,5 m. Barele verticale si bordurile (scnduri de 10-15 cm latime) se monteaz la nivelul suprafeei
platformei in supori speciali prevzui in acest scop. Balustrada (elementele orizontale si barele verticale) trebuie
sa reziste la o fora orizontala de 80 daN apiicata la jumtatea distantei dintre doua bare verticale sau ia o fora
dinamica de 50 daN aplicata in acelai punct fara ca sgeata sa depeasc 30 mm.
o Este interzisa nclinarea scrilor (altele dect cele fixate) peste 60. Intre 60-80 nclinare, trebuie folosite scri fixe,
cu balustrade, iar peste 80 inclinare, scrile fixe trebuie prevzute cu aprtori tip colivie si cu ntreruperi pentru
odihna la maximum 4 m.
o Att la scrile de lemn fixe, cat si la cele portabile, treptele trebuie incastrate in ramele longitudinale si dotate cu
prag de minimum 2 cm.
o Rampele de urcare trebuie montate cu o inclinare de cel mult 1:3, iar la fiecare 30-40 cm, trebuie btute sipci
transversale cu o seciune de 4x6 cm2, pe toata limea rampei.
o Rampele de acces pentru executarea lucrrilor pe acoperiuri, luminatoare etc, trebuie sa aib o latime minima de
0,6 m. Trebuie asigurate masuri speciale impotriva alunecrii.
o Scrile rezemate pe perete trebuie sa aib limea treptei inferioare de cel puin 50 cm, pentru realizarea unei bune
stabiliti
o Platformele trebuie sa se realizeze astfel incat sa permit accesul, lipsit de pericole, la toate subansamblele situate
la nivelul respectiv.
o Podinele trebuie dimensionate la sarcina maxima data de greutatea lucratorilor care lucreaz pe ele si a materialelor
ce se folosesc In timpul lucrului.
o Rampele de acces pentru circulaia lucratorilor trebuie confecionate numai din panouri bine legate intre ele, cu o
latme de cel puin 1 m, daca se circula intr-un sens si de cel pupn 1,5 m, daca se circula in ambele sensuri.
o Grosimea dulapilor din care se confectioneaza podina trebuie sa fie de cel putin 6 cm,iar in cazul in care se
transporta materiale grele,grosimea trebuie determinata prin calcul.
Locurile de primire a materialelor necesare desfasurarii activitatii vor fi amenajate conform proiectului tehnic
elaborat in functie de configuratia locului de amplasare si necesarul de materiale.
Proiectul tehnic va fi aprobat de persoana juridica in drept si va fi adaptat ori de cat ori conditiile de munca se vor
modifica.
Inainte de utizarare ,podinele auxiliare,asezate pe sol,pe calupuri de lemn,se supun unei incercari statice,dublu fata
de incarcatura preconizata.
Urcarea si coborarea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scari de acces executate
conform prescriptiilor tehnice.Deplasarea pe podinele de lucru se face lent,fara a se alerga si fara a se produce
balansuri sau socuri.
7.

RAMPE DE ACCES SI SCRI REZEMATE


o Pentru evitarea deplasrilor longitudinale si transversale, rampele de acces
trebuie fixate pe reazeme special prevzute.
In cazul in care rampele de acces trec peste goluri, trebuie sa aib obligatoriu
balustrade solide, bine fixate pe podina, pe ambele parti ale rampei.
o Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de construcie sau alte
117

obiecte. Rampele trebuie ntreinute si curate in permanenta.


o Scrile rezemate trebuie sa fie rezistente si uoare, conform standardelor in vigoare. Pentru cele executate din
lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte.
o Lungimea totala a scrii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea
lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel pujin 1
m de la captul superior al scrii.
o Picioarele scrilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scrilor si
cderea lucratorului. o in cazul in care condiiile de lucru permit fixarea scrii sus, atunci se fixeaz
crlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale.
o Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale
trebuie dotate, de la caz la caz, cu saboi metalici cu capete ascuite sau cu
saboi de cauciuc.
o Scrile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lan care sa nu
permit desfacerea lor accidentala In timpul lucrului.
o Cnd se lucreaz la o inaltime mai mare de 2m, in locurile cu circulaie intensa
sau pardoseli alunecoase, la baza scrii trebuie sa stea un lucrator care va
asigura stabilitatea scrii. La sol se va asigura o zona de protecie, avertizata
vizibil, cu o suprafaa stabilita in funcie de inaltimea maxima de lucru, accesul
oricrei persoane neautorizate in zona fiind interzis.
6.2. LUCRRI DE INSTALAII
A- SANITARE
B - ELECTRICE- ILUMINAT STRADAL
C- TERASAMENTE, DRUMURI
1. CATEGORII DE LUCRRI SI OPERAII TEHNOLOGICE
A. INSTALAII SANITARE
A.1. Categorii de lucrri
3. Conducte de apa (conducte, evi, piese de legtura si racorduri, compensatoare de dilatatie)
4. Conducte pentru canalizare (tuburi, piese de legtura si racordare, mufe,tevi de
scurgere,stuturi,sifoane,ventile).
5. Obiecte
tehnico-sanitare,armaturi
sanitare
(cazi,dusuri,cazane,focare,burlane,lavoare,chiuvete,spalatoare,vase
wc,fantani
de
baut
apa,obiecte
sanitare,armaturi,hidranti).
A.2.Operatii tehnologice
5.Identificare trasee si evaluare interventii in interior si exterior.
6.Demontari,desfaceri,demolari,strapungeri in zid.
7.Verificari.
8.Desfundari,spalari.
9.Inlocuiri,refaceri,revizuirilipiri,completari,montari.
10.Montare elemente instalatie.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Refacere etaneiti, izolaii


Racordri
Verificare lucrare
Probe preliminare pariale si in funciune
Mascri strpungeri treceri conducte, acoperiri
Efectuare probe final .
Predare-receptionare lucrare B.

C.

INSTALAII ELECTRICE
CI. Categorii de lucrri
4.Tuburi si tevi de protectie(doze si fitinguri,dupa caz)
5.Conductori electrici(aparenti,punte pentru curenti slabi,impamantari,conexiuni)
6.Locuri de lampa si priza
7.Cabluri electrice(pentru racordari ,cap terminal)
8.Aparate si accesorii(unipolari,contactoare,intrerupatoare,comutatoare stea-triunghi,transformatoare,aparate
electrice)
9.Corpuri de iluminat(obisnuinta de plafon,perete aplice multiple,becuri,aparatori)
10.Tablouri electrice si accesorii (pe placa,panouri,celula capsulata,cutii de protectie,de distributie)
11.Instalatii paratrasnet(tija-conductor de captare,de coborare,legare la centura,piesa de separatie)
12.Instalatii de interfon,calculator
118

13.Instalatii de automatizare(aparate locale,cabluri,elemente de comanda,programatoare ciclice,traductoare si


regulatoare electronice si pneumatice,clapete de reglare,scheme de semnalizare)
14.Instalatii de climatizare
C.2. Operatii tehnologice
1.Identificare trasee si evaluare interventii in interior si exterior
2.Decuplare de la retea
3.Demontare,desfacere,demolare,revizuire,curatire de oxizi,refacere legaturi,inlocuire
4.Montare,refacere legaturi,demolare,revizuire,curatire de oxizi,refacere legaturi,inlocuire
5.Verificare
6.Probare
7.Punere in functiune
8.Predare-receptionare lucrari
Se completeaz cu meseriile celor care vor executa lucrarea__________________________________
Nr.
Nr.
FACTOR
DE
ECHIPAMENT DE PROTECIE
crt.
Factor
RISC

CAP

CORP

MINI

PICIOARE

1.

Organe de maini in micare

3.

Cadre de obiecte
inaltime
Curent electric

4.

Lucru la inaltime

Casca

Centura
de siguranta

5.

Lucru pe cai de circulaie

Casca

Centura vesta -

Bocanci

6.

7.

8.

9.

10.

13

1 1.

14

12.

24

13.

26

Casc
a Ochelari
de prot.
Lucru
cu
substane
Casca
Costum
periculoase, nocive
Ochelari,
masca
Pulberi netoxice in atmosfera Casca
Combinezon
Masca
sau salopeta
contra praf
Deplasri pe suprafee tioase,

14.
15.
16.

30
32
34

Spatii inguste
Intemperii
Pozitie de lucru

de

Casca
prot.
la

Casca

de Salopeta
de
protectie
-

Manusi
-

Casca
ochelari
Casca

Salopeta

Manusi

nclminte

Sort

Bocanci

Casca

Salopeta

Manusi
palmar
e
Manusi

Manipulare sau transport de


materiale grele la
limita
sarcinilor
maxime
Contact cu flacra deschisa

Casca

Centura
Palmare
abdominala
sort
Salopeta
sortManusi
piele

Casca
-

Salopeta
Scurta
-

Manusi

Cizme
electroizo

Proiectare de corpuri sau


particule
Manipulare
de
obiecte
tioase,
intepatoare,
alunecoase, abrazive
Manipulare de obiecte sau
subst. adezive

Manusi

OBS

Cizme
Genunchiere
bocanci
cizme de
nclminte
ghetre
iambi ere
Cizme,
bocanci
nclmin te
de prot.
nclminte
de protectie

manecute Genunchiere
Genunchiere

119

17.

36

Contactul epidermei cu agentii chimici

Unguent
de
protectie

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE


1.CAP :

-casca de protectie
- ochelari de protectie
- masca de protectie
2.CORP:
- salopeta
- costum de protectie
- sort de piele (pentru sudura)
- ham (centura) de sigurana
- scurta impermeabila -combinezon
- vesta avertizoare
3. MINI
- manusi de protecie -palmare -manusi sudor -manusi
electroizolante -unguent de protecie
4. PICIOARE - nclminte de protecie
- cizme de protecie
-bocanci de protecie
-cizme electroizolante (pentru electricieni)
- genunchiere
PROCESUL DE MUNCA
Procesul de munca pentru MUNCITOR IN CONSTRUCTII necalificat consta in executarea lucrarilor de constructii
care nu necesita calificare (ex. Incarcare-descarcare si transport materiale de constructie si utilaje,prepararea betonului
si mortarului ,executare de sapaturi ,nivelari,compactari etc.)
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCTIE
-polizor unghiular (flex) de diferite tipuri,dimensiuni si puteri;
-bormasina rotopercutoare
-malaxor pentru produs beton sau mortar
-ciocan,spit,dalta,ruleta,prelungitor,sapa,matura;
-roaba,targa;
-lopata,cazma,tarnacop,grebla,sapa,matura;
-foarfeca pentru taiat otel beton;
-scara,schela;
SARCINA DE MUNCA
- Aprovizioneaza locurile de munca cu materiale necesare pentru desfasurarea activitatii de productie
(scanduri,caramida,beton,mortare,armaturi metalice,etc)
- Manipuleaza diverse materiale de constructie si echipamente tehnice;
Execut lucrri de terasamente - sptur, nivelare, compactare etc;
Prepar i transporta beton i mortar pentru zidrie si tencuial;
Toarn beton conform documentaiei de execuie i l vibreaz;
Ajut dulgherul la operaia de cofrare i decofrare;
Ajut fierarul betonist la manipularea armaturilor din oel beton;
Leag sarcin n crligul macaralei;
Particip la lucrri de demolare a construciilor i instalaiilor;
Nu permite accesul persoanelor strine n zona de lucru;
Controleaz periodic i utilizeaz corect echipamentele tehnice
Folosete optim timpul de lucru pentru ncadrarea n termenele stabilite pentru execuia lucrrii;
Rspunde de calitatea lucrrilor executate;
Are obligaia de a menine sculele n stare bun de funcionare i anun superiorul pentru eventualele deteriorri
ale acestora,
Particip la activitile colective ale echipei;
Aduce la cunotina efului de echip sau efului de punct de lucru orice neregul ntlnit n cadrul procesului
de execuie;
Execut msuri tehnico- organizatorice de prentmpinare a accidentelor tehnice i de optimizare a activitii, conform
120

dispoziiilor primite.
Intervine prompt pentru limitarea efectelor n cazul situaiilor de urgen;
Are obligaia de a purta echipamentul individual de protecie;
Respect legislaia i instruciunile de securitate n munc i situaii de urgen;
Respect prevederile Regulamentului Intern;
- Rspunde la toate solicitrile efului direct legate de activitatea postului.
- Se prezint la serviciu odihnit i fr s fi consumat buturi alcoolice;
- Nu prsete locul de munc fr acordul efului direct.
- n timpul serviciului sunt interzise discuiile care nu au legtur cu ndeplinirea obligaiilor i atribuiilor
de serviciu;
- Particip la toate formele de instruire:
> profesional;
> privind securitatea n munc (instructaj introductiv general, la locul de munc, periodic i pentru lucrri
speciale);
> privind
situaiile
de
urgent
(SU).
MEDIUL DE MUNC
Muncitorul n construcii -necalificatul i desfoar activitatea att n spaii acoperite (cldiri noi) ct i n aer liber. Lucrul
pe antier este caracterizat prin:
> temperaturi sczute iarna i ridicate vara;
> cureni de aer;

intemperii(ploaie,vant,viscol,etc)
zgomot de fond generat de utilaje pentru constructii;
pulberi rezultate in urma prepararii betoanelor,mortarelor si efecuarii curateniei;

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI


MIJLOACE DE PRODUCTIE
FACTORI DE RISC MECANIC
-

prindere,strivire membre superioare la manipularea materialelor de constructii,sau la deservirea echipamentelor de


munca(organe de masini in miscare ,dispozitive);
lovire de catre vehicule (auto sau utilaje pentru constructii) care se deplaseaza asau executa manevre in santier;
cadere libera de obiecte (scule,materiale,echipamente,etc) de la inaltime.
pericol de prbuire ! -ex: prbuirea peretelui sau planeului n cazul lucrrilor de demolare, prbuirea cofrajelor la
decofrarea planeului etc;
cdere de la nlime datorit scrilor (schelelor) necorespunztoare;
surparea pereilor traneei sau gropii (lipsa sprijinirilor) ndeosebi n cazul executrii lucrrilor de sptur.
pericol de lovire, tiere, nepare, membre superioare i inferioare la contactul cu
suprafee periculoase;
proiectare de particule n ochi - ex: la utilizarea flexului pentru tiere sau polizare, la
spargerea manual cu dalta a peretelui sau planeului etc;
vibraii excesive la lucrul cu pickhammerul;
electrocutare prin atingere direct, indirect - ex ilucrul cu echipamente electrice
defecte;

- Arsur

FACTORI DE RISC TERMIC


termic
ex:
la
manipularea

bitumului

fierbinte,

lucrul

cu

foc

deschis

etc:

FACTORI DE RISC ELECTRIC


Electrocutare prin atingere direct, indirect - ex: lucrul cu echipamente electrice defecte; FACTORI DE RISC CHIMIC
- Lucrul
cu
substane
iritante
(ciment,
var,
ipsos
etc.)
care
deshidrateaz
pielea,
o
crap
si poate provoca alergii;

MEDIUL DE MUNC
FACTORI DE RISC FIZIC
Temperatura ridicat sau cobort a aerului, n funcie de anotimp la lucrri in aer liber;
Zgomot sub limita maxim admis, datorat funcionrii utilajelor de construcii;
Intemperii (vnt, viscol, ploaie) la lucrul n aer liber;
Existena pulberilor pneumoconiogene - ex: la prepararea betonului sau mortarului, transportul cimentului i
121

varului, la efectarea cureniei etc.


FACTORI DE RISC CHIMIC
- Gaze
sau
vapori
toxici
i
inflamabili
ex:
vopsirea
FACTORI DE RISC PSIHOSOCIAL
- Relaii de munc necorespunztoare (necooperare, antipatie, invidie);

in

SARCINA DE MUNC
CONINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNC
- Succesiune
greit
a
operaiilor
datorit
n
general
profesionale, precum i a fluctuaiei mari de personal;

spatii

nchise

slabei

pregtiri

teoretice

SUPRASOLICITARE FIZIC
- Efort fizic frecvent si prelungit in timpul executarii lucrarilor ex: transportul materialelor de constructii,prepararea betonului
,executarea de lucrari de tarasamente,etc;
- Pozitii de lucru fortate ex:aplecta,in genunchi,lucrul la inaltime,in santuri,etc;
EXECUTANT
ACTIUNI GRESITE
-organizarea necorespunzatoare a locului de munca ex: lipsa imprejmuirii zonei de lucru,indicatoare;
-executarea operatiilor de intretinere si curatire a utilajului in timpul functionarii;
-nesincronizare de operatii ex: la manipularea materialelor lungi sau grele;
-executarea de lucrari periculoase ,din proprie initiativa care nu fac obiectul sarcinii de munca ex: interventia la instalatia
electrica;
-deplasari sau stationari in zone preiculoase ex: in raza de actiune a utilajelorde constructii;
- Cdere la acelai nivel prin mpiedicare, dezechilibrare, alunecare;
- Cdere de la nlime - prin pire in gol (ex: - goluri nemprejmuite);
- Accidente de traseu - pe durata i traseul deplasrii normale de acas la serviciu
i invers;
- Prezentarea
la
lucru
n
condiii
psiho-fiziologice
necorespunztoare
(oboseal,
boal, lucrul sub influena alcoolului);
- Comunicri
i
glume
accidentogene;
OMISIUNI
- Omiterea unor operaii cu scopul de a uura munca in detrimentul securitii lucrtorului;
- Neutilizarea echipamentelor de protecie colectiv sau a echipamentelor de protecie individual.
PROCESUL DE MUNC
Procesul de munc pentru INSTALATOR AP-CANAL const n execuia instalaiei de aductiune a apei i
canalizare. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT
-

MIJLOACELE DE PRODUCIE
Buldoexcavator echipat cu cup (de diferite limi), picon.
Autobasculante;
Elemente de legare a sarcinii (ufe, lanuri, benzi);
evi din polietilen de nalt densitate - PEID;
Conducte din PSFS sau din PVC riflate pentru canalizare;
Cadre metalice sau cherestea pentru execuia sprijinirilor malurilor;
Tuburi din beton armat - pentru execuia gurilor de cminelor sau a gaigerelor;
Guri de canal i gaigere din font;
Nisip, balast, pmnt;
Ciment, beton;
Fitinguri din oel sau polipropilen (flane, vane, reducii, mufe, hidrani externi etc);
Aparat de sudur polietilen de nalt densitate, cap la cap (de diferite diametre);
Mai termic, plac vibratoare;
Polizor unghiular (flex);
Bormain electric normal i cu percuie, ciocan demolator (pickhammer);
Trus de chei fixe, cleti mops de diverse dimensiuni, clete pentru evi, cheie francez, patent etc;
Lopata ,tarnacop,cazma;

SARCINA DE MUNCA
122

ATRIBUTII
- executa operatii de sapatura,transport pamant si nisip,astupare cu pamant,compactare,etc;
- executa instalatii de aductiune apa si canalizare conform proiectului;
- executa suduri cap la cap cu ajutorul aparatului de sudura polietilena;
- verifica prin presiune etanseitatea instalatiei de aductiune apa;
- verifica etanseitatea conductei de scurgere;
RESPONSABILITATI
- respecta normele de disciplina (inclusiv programul de lucru) de ordine interioara si instructiunile de securitate in
munca si situatii de urgenta;
- rspunde la toate solicitrile efului direct legate de activitatea postului;
Respect normele de disciplin (inclusiv programul de lucru) de ordine interioar i normele de securitate n
munc i situaii de urgen;
aduce la cunotina efului direct orice neregul ntlnit n cadrul procesului de execuie;
execut msuri tehnico- organizatorice de prentmpinare a accidentelor tehnice i de optimizare a activitii, conform
dispoziiilor primite.
intervine prompt pentru limitarea efectelor n cazul situaiilor de urgen;
Rspunde la toate solicitrile efului direct legate de activitatea postului.
Se prezint la serviciu odihnit i fr s fi consumat buturi alcoolice; '
n timpul serviciului sunt interzise discuiile care nu au legtur cu ndeplinirea obligaiilor i atribuiilor de serviciu;
Particip la toate formele de instruire:
> profesional;
> privind securitatea n munc (instructaj introductiv general, la !ocul de munc, periodic);
> privind
situaiile
de
urgent
(SU)
MEDIUL DE MUNC
Instalatorul de ap i canalizare i desfoar activitatea n aer liber. Lucrul pe antier este caracterizat
prin:
>
>
>
>
>

temperaturi sczute iarna i ridicate vara;


cureni de aer;
intemperii (ploaie, vnt, viscol etc);
zgomot de fond generat de utilaje pentru construcii;
praf i pulberi rezultate n urma preparrii betoanelor.

FACTORII DE RISC IDENTIFICAI MIJLOACE DE PRODUCIE


FACTORI DE RISC MECANIC
-

Prindere, antrenare mn de ctre organe de maini n micare (ex: bormain cu percuie);


Accident de circulaie in cazul conducerii autoturismului de serviciu sau ca pasager -independent de aciunile
conductorului auto
Autoblocari sau autodeclanri ale echipamentelor tehnice - ex: blocarea supapei de siguran, nchiderea tieturii
polizorului unghiular etc;
Proiectarea de corpuri sau particule - ex: scntei sau pilitur la lucrul cu flexul, praf /moluz rezultat n urma demolrii
etc.
Pericol de lovire, tiere, nepare membre superioare la contactul cu suprafee periculoase;
Lucrul cu recipiente sub presiune (cazane,boilere) etc) sau la utilizarea incorecta a aparatului oxiacetilenic
PERICOL DE EXPLOZIE !

FACTORI DE RISC TERMIC


- Pericol de ardere mana la lucrul cu lampa cu gaz sau cu aparatul oxiacetilenic;
- Temperatura coborata a obiectelor in special iarna.
FACTORI DE RISC ELECTRIC
-electrocutare prin atingere directa (ex:prize deteriorate accidental) sau indirecta(deterioararea accidentala a izolatiei)
FACTORI DE RISC CHIMIC
-

lucrul cu substante iritante ex: rugina,ciment,var,vata minerala.


123

MEDIUL DE MUNCA
FACTORI DE RISC FIZIC
-temperatura aerului scazuta iarna si ridicata vara,la lucrul in aer liber.
-cureni de aer n cazul deschiderii ferestrelor sau uilor.
Pericol de mbolnvire
(viroze,pneumonie, reumatism);
-diminuarea vederii datorat radiaiilor neionizante
autogene i lipirii cu flacr.
-calamiti naturale - trsnet, inundaie, seism etc;
FACTORI DE RISC CHIMIC
- Prezena
gazelor
toxice
spatii nchise;

la

sudare,

lipire.

Pericol

de

(ultraviolete)

intoxicare

cu

cazul

COx

sudrii

electrice,

(asfixiere)

FACTORI DE RISC CHIMIC


-Contaminarea cu ciuperci, bacterii la execuia lucrrilor de canalizare sau la lucrul n subsoluri insalubre;
SARCINA DE MUNC
CONINUT NECORESPUNZTOR AL SARCINII DE MUNC
- Metod de munc necorespunztoare - succesiune greit a operailor
SUPRASOLICITARE FIZIC
- Poziii de lucru forate - aplecat, ghemuit, cu minile ridicate etc.
SUPRASOLICITARE PSIHIC
- Decizii dificile n scurt timp - ex: n cazul depistrii scurgerilor de gaze, n cazul
avariilor etc.
EXECUTANT
ACIUNI GREITE
- Efectuare defectuoas de manevre - datorit necunoaterii instalaiei
- Verificarea greit a etaneitii instalaiei de gaze cu flacr deschis, nu cu spum de spun.
- Pericol de explozie/ incendiu.
- Pericol de electrocutare - datorit utilizrii greite a lmpii portabile alimentate la tensiunea de 220V i nu la 24V.
- Cdere liber a materialelor pe picior la transportul sau poziionarea lor (nesincronizare de operaii);
- Deplasri sau staionri n zone periculoase - ex: raza de aciune a utilajelor
- Cdere la acelai nivel prin alunecare, mpiedicare cauzat de starea necorespunztoare a zonei de deplasare
(pardoseal umed, ghea etc);
- Cdere de la nlime (de pe scar, schel);
- Intervenie necorespunztoare n caz de incendiu datorit lipsei mijloacelor de stingere i a instruirii
- Accidente de traseu - pe durata i traseul deplasrii normale de acas la serviciu i invers;
- Prezentarea la lucru n condiii psiho-fiziologice necorespunztoare (oboseal, boal,lucrul sub influenta alcoolului)
- Glume sau comunicari accidentogene;
- Neutilizarea echipamentului colectiv sau individual de protectie;
- Ignorarea prescriptiilor ISCIR si a normelor de securitate in munca si PSI.
PROCESUL DE MUNCA
Procesul de munca pentru SUDOR ELECTRIC SI AUTOGEN consta in taierea si sudarea metalelor (in special otel).
ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT
MUJLOACE DE PRODUCTIE
-transformator de sudura;
-convertizor de sudura;
-cabluri pentru sudura electrica,clesti portelectrod;
-electrozi pentru sudura diverse tipuri si dimensiuni;
-borax;
-srm de sudur;
- masc pentru sudur electric;
-aparat pentru sudur- tiere oxiacetilenic;
-crucior pentru transportat tuburi (oxigen si acetilena);
-butelii de oxigen, acetilena, propan;
-ciocan pentru zgur, Ac de trasat, rulet, rigl;
-ciocan din fier, dalt;
124

-patent, clete etc;


SARCINA DE MUNC
ATRIBUII
Pregtete locul de munc n vederea desfurrii activitii;
Aprovizioneaz locul de munc cu materiale necesare pentru desfurarea activitii de producie (piese, electrozi,
cabluri i furtunuri, surse de energie, butelii de oxigen, butelii de acetilena);
ncarc/ descarc tuburi din mijloace de transport. Execut manipulri prin tragere si mpingere;
la msur pentru reperul sau lucrarea care trebuie executat;
Taie cu tietorul aparatului de sudur oxiacetilenic table sau diverse profile metalice;
Sudeaz piese metalice cu ajutorul aparatului oxiacetilenic;
Primete sarcina concret de munc de la conductorul locului de munc (maistru, tehnician) i mpreun cu acesta,
stabilete procedura de lucru: tipul mbinrii; procedura de debitare; poziia de lucru; sursa de energie; tipul electrozilor
Execut lucrri de sudare electric i cu gaze, debitare oxigaz, pentru: reparaii mijloace auto si utilaje, confecii
metalice etc;
Organizeaz locul de munc, verific echipamentele tehnice utilizate la sudur;
Racordeaz butelia de oxigen i acetilena / propan;
Racordeaz la priza de curent electric transformatorul de sudur;
PROCESUL DE MUNC
Procesul de munc pentru MECANIC DESERVENT UTILAJE const n exploatarea diferitelor utilaje de
construcii cum ar fi: buldoexcavator, excavator, cilindru compactor, ncrctor frontal, compresor mobil etc.
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT
MIJLOACELE DE PRODUCIE
excavator echipat cu cupa ,picon,foarfece,,graifar;
buldoexcavator multifunctional dotat cu cupa pentru lucrari de excavare ,cupa pentru
incarcare,furci pentru stivuire,echipamnet de picon.
Cilindru vibro-compactor
Incarcator frontal
Trusa de scule :chei fixe,inelare,tubulare,surubelnite diverse,patenti,etc;
Carburant(motorina);
Lubrifianti(ulei motor ,ulei transmisie,ulei hidraulic,unsori);
Antigel(toxic);
Lichid de frana(toxic);
Etc.
Verific nainte de nceperea programului starea tehnic a utilajului, sistemele de securitate
(limitatoare de sarcin, limitatoare de sfrit de curs etc.) i sistemele de avertizare i atenionare;
Respect normele de circulaie intern, de manipulare i depozitare, avnd n vedere gabaritul
ncrcturii i starea traseului de deplasare;
Verific nivelurile de carburani, lubrifiani, lichid de rcire, lichid de frn i electrolit n bateriile de
acumulator;
Completeaz nivelurile deficitare;
La terminarea lucrului sau ori de cte ori conductorul prsete utilajul, l asigur mpotriva deplasrii
accidentale sau utilizrii de persoane neautorizate, prin tragerea frnei de mn, introducerea
manetei n una din treptele de vitez i luarea cheilor din contact;
Respect normele de disciplin (inclusiv programul de lucru) de ordine interioar i normele de
securitate n munc i PSI;
Aduce la cunotina efului de echipa sau efului de punct de lucru orice neregul ntlnit n
cadrul procesului de execuie;
Execut msuri tehnico- organizatorice de prentmpinare a accidentelor tehnice i de optimizare
a activitii, conform dispoziiilor primite.
RESPONSABILITI
Rspunde de calitatea lucrrilor executate i de termenele de execuie stabilite;
Execut numai lucrrile pentru care a fost construit utilajul, evitnd forarea acestuia;
Lucreaz n condiii de siguran, evitnd accidentarea lucrtorilor i a trectorilor;
Asigur utilajul mpotriva furtului de orice fel (l parcheaz n loc pzit i l ncuie);
Verific funcionarea corect a instalaiei electrice, a motorului i a sistemelor de frnare i direcie;
Intervine prompt pentru limitarea efectelor n cazul situaiilor de urgen;
Menine utilajul n stare de curenie i n lubrifiaz periodic;
Se prezint la serviciu odihnit i fr s fi consumat buturi alcoolice;
In timpul serviciului sunt interzise discuiile care nu au legtur cu ndeplinirea obligaiilor i atribuiilor de
125

serviciu;
>
>
>

Rspunde la toate solicitrile efului direct legate de activitatea postului;


Particip la toate formele de instruire:
profesional;
privind securitatea n munc (instruire introductiv general, la locul de munc, periodic);
privind situaiile de urgent (ISU).

MEDIUL DE MUNC
Mecanicul deservent de utilaie si desfoar activitatea n cabina utilajului si n aer liber.
Mediul de munca se caracterizeazaprin:
temperature aerului este ridicata in timpul verii si scazuta pet imp de iarna;
nivelul de zgomot se plaseaza sub limita admisa dara re manifestare continua ,avand intensitate mai mare in cazul
lucrului cu piconul;
vibratiile sunt prezente la lucrul cu vibrocompactorul sau la piconare;
Lucrul in aer liber este caracterizat de intemperii (vant,viscol,ploaie,ninsoare,trasnet,etc.)
FACTORI DE RISC IDENTIFICATI
MIJLLOACE DE PRODUCTIE
FACTORI DE RISC MECANIC
-organe de masini in miscare prindere,antrenare mana sau articole vestimentatie(maneci,fular,etc) de catre transmisiile
prin curele ventilator/pompa de apa,curea dedistributie;
- Prindere strivire corp prin deplasare necontrolat a utilajului n timpul utilizrii;
- Autodeclanri sau autoblocri ale elementelor de securitate ale utilajului;
- Pericol de lovire, tiere, nepare membre superioare sau inferioare la contactul cu suprafee periculoase;
FACTORI DE RISC TERMIC
- Temperatur
ridicat
a
motorete);

unor

FACTORI DE RISC ELECTRIC


- Electrocutare
prin
atingere
electrice defecte;

suprafee,

direct'sau

atinse

accidental

indirect-

FACTORI DE RISC CHIMIC


- Deshidratarea
minilor
sau
apariia
unor
boli
de
piele
motorin etc;
MEDIUL DE MUNC
FACTORI DE RISC FIZIC
- Temperatura aerului sczut iarna i ridicat vara;
- Cureni de aer;
- Zgomot continuu datorat funcionrii motorului termic ct i la piconare;
- Calamiti naturale - trsnet, viscol, prbuiri de copaci, seism etc;
FACTORI DE RISC CHIMIC
- Intoxicare
cu
monoxid
de
carbon
la
lucrul
SARCINA DE MUNC
CONINUT NECORESPUNZTOR AL SARCINII DE MUNC
- Adoptarea
unor
procedee
greite,
sau
absena
timpul interveniei;

n
unor

(galerii

cazul

sistem

utilizrii

datorat

spaii
operaii

evacuare,

de

bloc'

echipamente

impregnrii

cu

unsori,

scurta

nchise;
cu

scopul

de

SUPRASOLICITARE FIZIC
- Efort static - poziie fix, numai eznd;
EXECUTANT
ACIUNI GREITE
- Manevre necorespunztoare - ex: deplasarea cu vitez mare neadaptat la condiiile de drum, neasigurarea sarcinii n timpul
deplasrii etc;
- Forarea utilajului n poziie de echilibru instabil - ex: excavator necalat corespunztor sau lucrul cu braul rotit;
- Executarea de lucrri de mentenan sau curenie n timpul funcionrii utilajului;
- Conducerea, deservirea utilajelor pentru construcii de ctre persoane neinstruite corespunztor i neautorizate;
- Deplasri sau staionri n zone periculoase -ex: sub sarcina ridicat, fr asigurarea deplasrii accidentale si fr a lua
126

cheia din contact;


- Conducerea utilajului in conditii improprii ex: cand vizibilitatea este scazuta (sarcina de transportat
voluminoasa,noapte,ceata,mers inapoi etc),pe drumuri cu declivitate mare etc;
- Cadere la acelasi nivel prin alunecare sau impiedicare ,sau de pe scara utilajului;
- Accidente de traseu pe durata si traseul deplasarii normale de acasa la serviciul si invers;
- Pericol de incendiu ex: la utilizarea focului deschis pentru incalzirea baii de ulei pe timp friguros
- Comunicari accidentogene ex: la ridicarea coborarea sarcinilor ,mersul inapoi ;
- Omiterea verificarii utilajelor de constructii inainte de utilizare (limitatori de sarcina ,de sfarsit de cursa etc);
- Omiterea
unor
operatii
datorate
prezentarii
la
lucru
in
conditii
psiho-fiziologice
necorespunzatoare(oboseala,boala,condusul sub influenta alcoolului).
- Neutilizarea
echipamentelor
de
protecie
colectiv
i
individual.
Execut
lucrri
de
curare
a
zgurii
i
de
ajustare
dup
debitare
i
sudare;
Respect cu strictee obligaiile ce-i revin prin permisul de lucru cu foc i normele de
securitate
in
munc
i
asigur
condiiile
pentru
prevenirea
incendiilor
si
exploziilor;
Nu
permite
accesul
persoanelor
strine
in
zona
de
lucru;
RESPONSABILITI
Controleaz periodic i utilizeaz corect echipamentele de munc;
Folosete optim timpul de lucru pentru ncadrarea in termenele stabilite pentru execuia
lucrrii;
Rspunde de calitatea lucrrilor executate;
Are obligaia'de a menine sculele n stare bun de funcionare l anun superiorul pentru
eventualele deteriorri ale acestora;
Particip la activitile colective ale echipei;
Aduce la cunotina efului de echipa sau efului de punct de lucru orice neregul ntlnit
in cadrul procesului de execuie;
Execut msuri tehnico- organizatorice de prentmpinare a accidentelor tehnice i de
optimizare a activitii, conform dispoziiilor primite;
Intervine prompt pentru limitarea efectelor n cazul situaiilor de urgena;
Are obligaia de a purta echipamentul individual de protecie;
Respect normele de securitate n munc i PSI;
Respect prevederile Regulamentului Intern
Rspunde la toate solicitrile efului direct legate de activitatea postului.
Se prezint la serviciu odihnit i fr s fi consumat buturi alcoolice;
Nu prsete locul de munc fara acordul efului direct.
n timpul serviciului sunt interzise discuiile care nu au legtur cu ndeplinirea obligaiilor
i atribuiilor de serviciu;
Particip la toate formele de instruire:
- profesional;
- privind securitatea n munc (instructaj introductiv general, la locul de munc,
periodic i pentru lucrri speciale);
- privind situaiile de urgent (ISU).
MEDIUL DE MUNCA
Sudorul i desfoar activitatea att n atelierul de reparaii ct i n aer liber.
Lucrul n atelierul de reparaii este caracterizat prin:
-temperaturi sczute iarna;
-cureni de aer;
-zgomot de fond generat de procesul de sudur;
-radiaii neionizante (IR.UV);
-pulberi pneumoconiogene-pulberi de electrod,pulberii metalice rezultate la pregatirea suprafetelor pentru sudura;
-gaze toxice(sub limita admisa de expunere)rezultate in timpul procesului de sudura(oxizi de azot,oxizi de fier,oxid de
carbon,ozon);
Lucrul pe santier este caracterizat prin:
- temperaturi scazute iarna si ridicate vara;
- curenti de aer;
- intemperii(ploaie,vant,viscol etc)
- zgomot de fond generat de utilaje pentru constructii;
- radiatii neionizate(IRU.UV);
- gaze toxicerezultate in timpul procesului de sudura .
127

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI


MIJLOACE DE PRODUCTIE
FACTORI DE RISC MECANIC
- Prindere, strivire organism de ctre mijloace de transport pentru aprovizionare i utilaje pentru construcii din antiere;
- Strivire membre superioare sau inferioare prin cderea sau rostogolirea recipientelor butelie, sau a pieselor sudate sau
tiate;
- Cdere liber de obiecte (scule, materiale, profile) de la nlime;
- Proiectare
de
corpuri
sau
particule
de
metal incandescent
n
timpul
sudrii,
currii
zgurei sau polizrii;
- Suprafee neptoare, cu muchii tioase, alunecoase, abrazive ale pieselor sau subansamblelor cu care intr n
contact;
- Recipiente sub presiune, reductoare defecte - Explozie butelii de oxigen, acetilen / propan;
FACTORI DE RISC TERMIC
Arsur termic provocat de contactul cu zgura, la dislocarea ei de pe cordonul de
sudur
i la manipularea pieselor tiate sau sudate;
Temperatura cobort a pieselor cu care vine n contact n anotimpul rece;
Flcri, flame - pericol de incendiu;
FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Tensiune
electric
(380/220
V)
electrocutare
prin
tensiunii de pas din cauza:
utilizrii de cabluri cu izolaie deteriorat
punerii accidentale sub tensiune a instalaiei de sudare
neutilizarii echipamentului electroizolant la schimbarea electrodului;

atingere

direct,

indirect

sau

apariia

MEDIUL DE MUNC
FACTORI DE RISC FIZIC
Temperatura ridicat sau cobort a aerului, n funcie de anotimp;
Zgomot de fond (sub limita admisibila);
Radiaii infraroii (IR) i ultraviolete (UV) ntlnite ndeosebi la sudura cu arc electric;
Intemperii (vnt, viscol, ploaie) la lucrul n aer liber;
Pulberi pneumoconiogene diverse la curarea profilelor;
FACTORI DE RISC CHIMIC
- Gaze toxice rezultate n urma sudrii/tierii, n special provenite din nveliul electrozilor;
- Posibilitatea de formare a atmosferei explozive prin amestecul acetilen-aer n spaii nchise, sau acetilen/oxigen
SARCINA DE MUNC
SUPRASOLICITARE FIZIC
Lucrul n poziii forate la lucrrile de sudare la poziie, la nlime sau n locuri nguste; Efort dinamic la ridicare i
transport manual al buteliilor de oxigen, propan, aparat de sudur, etc;
SUPRASOLICITARE PSIHICA
-stres psihic legat de pericolul de accidentare;
EXECUTANT
ACTIUNI GRESITE
Identificare prin mirosire, a existentei fluxului de acetilena la bec;
Reglarea necorespunzatoare a parametrilor de lucru(debit de oxigen,debit de acetilena/propan,intensitate curent
etc)
Manipularea buteliior de oxigen si a portsuflaiului cu mainile murdare de grasime (uleiuri minerale,vaselina);
Neutilizarea sau utilizarea gresita a supapelor de siguranta antiflacara(pentru anihilarea efectului foc pe teava)
Manipularea incorecta a buteliilor de oxigen,propan(loviri,trantiri),neasigurare impotriva caderii accidentale
,nerespectarea distantelor intre tuburi,pozitionare gresita a acestora;
Fixarea racordurilor furtunurilor fr a se folosi coliere;
Efectuarea lucrrilor de sudur electric n aer liber pe timp de ploaie - Pericol de
electrocutare!
Glume accidentogene;
Folosirea de filtre de lumina inadecvate, sau surprinderea de ctre arcul electric - pierdere
parial a vederii
128

Cdere la acelai nivel prin mpiedicare, dezechilibrare, alunecare;


OMISIUNI
- Cdere
de
la
nlime
prin
pire
in
gol,
alunecare
sau
dezechilibrare,
datorat
neutilizrii
echipamentului
individual
de
protecie
pentru
lucrul
la
nlime
sau
a
mijloacelor
de
protecie
colectiv
necorespunztoare
(schele,
platforme
de
lucru,
balizarea
zonelor
periculoase etc);
-nceperea lucrrilor de sudur fr respectarea obligaiilor stabilite prin permisul de lucru cu foc (ndeprtarea materialelor
combustibile i inflamabile din zona de lucru, asigurarea mijloacelor de stingere - Pericol de incendiu !
- Omiterea
unor
operaii
datorate
prezentrii
la
lucru
n
condiii
psiho-fiziologice
necorespunztoare
(oboseal, lucrul sub influena alcoolului);
- Neutilizarea echipamentului individual de protecie specific sudorilor

7. DOSAR DE INTERVENII ULTERIOARE


Proiect: LTE AFERENTE LOCUINTELOR DESTINATE PENTRU TINERI ZONA BUCEGI IIIA, MUN. BACAU, JUD.
BACAU
Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU
Nr crt

Interventia
ulterioara

Documentatia
aferenta
interventiei ulerioare

Elaborator

Numele

Data

8. LEGISLAIA NAIONALA REFERITOARE LA ANTIERELE TEMPORARE SAU MOBILE


Legea
Securitii
i
Sntii
n
Munc
nr.
319/2006,
preia
integral
Directiva
cadru
n
domeniului
securitii
i
sntii
n
munc,
i
anume,
Directiva
89/391/CEE
privind
introducerea
de
msuri
pentru
promovarea
mbuntirii
securitii
i
sntii
lucrtorilor
la
locul
de
munc.
Conform
prevederilor
art.52
alin
(2)
Ministerul
Muncii,
Familiei
i
Egalitii
de
anse
a
elaborat
acte
normative
necesare
implementrii
i/sau
adaptrii
situaiilor
existente
la
cerinele
Legii
Securitii
i
Sntii
n
Munc
nr.319/2006.
n
cele
ce
urmeaz,
prezentm
n
Tabelul
nr.2
lista
reglementrilor
care
transpun
n
legislaia
romn
Directivele
europene
prevzute
de
art.137*
din
Tratatul
de
la Amsterdam (art.118A din Tratatul de la Roma)
Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Domeniul de aplicare al directivei europene


Locul de munca
Utilizare ET
Utilizare EIP
Manipulare manuala a maselor
Acitivitati cu VDT
Agenti cancerigeni
Agenti biologici
Santiere temporare sau mobile
Semnalizare la securitate
Lucratoare gravide
Ind excractiva prin foraj
Ind excractiva de suprafata sau subteran
Protectia contra riscurilor legate de expunerea la agenti
chimici,fizici si biologici
Plumb metalic si compusii sai ionici azbest
Zgomot

Tabelul nr.1
Indicativ directiva europeana
89/654/CEE
89/655/CEE;95/63/CEE;2001/45/CE
89/656/CEE
90/269/CEE
90/270/CEE
90/394/CEE
90/679/CEE;93/88/CEE
92/57/CEE
92/58/CEE
92/85/CEE
92/91/CEE
90/104/CEE
80/1107/CEE;88/642/CEE
82/605/CEE
86/188/CEE;2003/10/EC
129

16

Valori limita

91/322/CEE
Tabelul nr. 2

Denumire reglementare
Nr
crt.
1
2

Act normativ

Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate300/02.03.2006 pentru antierele temporare


sau mobile
Hotrre privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la
1876/22.12.2005
expunerea lucrtorilor la riscurile generate de vibraii

Hotrre privind protecia sntii i securitii lucrtorilor fa de riscurile 1875/22.12.2005


datorate expunerii la azbest

Hotrre de Guvern privind cerinele minime de securitate i sntate pentru


utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor de munc

1146/30.08.2006

Hotrre
de
Guvern
privind
cerinele
minime
pentru
mbuntirea securitii i lucrtorilor care pot fi expui riscului datorat
atmosferelor exnlozive
Hotrre de Guvern privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
protecia mpotriva riscurilor legate de expunerea la ageni cancerigeni sau
mutageni n munc
Hotrre de Guvern privind cerinele minime de securitate i sntate n munc
la bordul navelor de pescuit

1058/09.08.2006

Hotrre de Guvern privind cerinele minime de securitate i sntate n munc


pentru utilizarea echipamentelor individuale de protecie la locul de munc

1048/09.08.2006

Hotrre de Guvern privind protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor legate


1092/16.08.2006
de expunerea lor la ageni biologici n munc
Hotrre de Guvern pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor din 1050/09.08.2006
industria extractiv de foraj

10

1093/16.08.2006

1135/30.08.2006

11.

Hotrre de Guvern privind cerinele minime de securitate i sntate pentru


locul de munc

1091/16.08.2006

12

Hotrre de Guvern privind cerinele minime pentru semnalizarea de


securitate i/sau sntatela locul locul de munc

971/26.07.2006

13

Hotrre de Guvern privind cerinele minime de securitate i sntate in


munc referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

1026/09.08.2006

14

Hotarare de Guvern pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din


industria extractiva de suprafata sau subteran

1049/09.08.2006

15

Hotarare de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate in


munca pentru manipularea manuala a maselor care reprezinta riscuri pentru
lucratori ,in special de afectiuni dorsolomare
Hotarare de Guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici
Hotrre de Guvern privind cerinele minime de securitate i sntate in
munc referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
zgomot
Hotrre de Guvern privind cerinele minime de securitate i sntate in
munc referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri
electromagnetice

1051/09.08.2006

16

17
18

1218/17.09.2006

493/12.04.2006
1136/30.08.2006

Hotrrea de Guvern nr. 300 din 02/03/2006 stabilete cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele
temporare sau mobile Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 21/03/2006 Termenii i expresiile definite n
cadrul art. 4 al HG nr.300/2006:
a) antier temporar sau mobil, denumit n continuare antier, - orice antier n care se desfoar lucrri de construcii sau
de inginerie civil, a cror list neexhaustiv este prevzut n anexa nr. 1;
b) beneficiar (investitor) orice persoan fizic sau juridic pentru care se execut lucrarea i care asigur fondurile
130

necesare realizrii acesteia;


c) manager de proiect orice persoan fizic sau juridic, autorizat n condiiile legii i desemnat de ctre beneficiar,
nsrcinat cu organizarea, planificarea, programarea i controlul realizrii lucrrilor pe antier, fiind responsabil de
realizarea proiectului n condiiile de calitate, costuri i termene stabilite;
- proiectantul
lucrrii

orice
persoan
fizic
sau
juridic
competent
care,
la
comanda
beneficiarului, elaboreaz documentaia de proiectare;
e) ef de antier persoana fizic desemnat de ctre antreprenor s conduc realizarea lucrrilor pe antier i s
urmreasc realizarea acestora conform proiectului;
f) antreprenor (constructor, contractant, ofertant) orice persoan fizic sau juridic competent care execut lucrri de
construcii-montaj, n baza unui proiect, la comanda beneficiarului;
g) subantreprenor (subcontractant) orice persoan fizic sau juridic care i asum contractual fa de antreprenor
sarcina de a executa lucrri de construcii-montaj de specialitate, prevzute n proiectul lucrrii;
lucrtor independent orice persoan fizic autorizat care realizeaz o activitate
profesional n mod independent i i asum contractual fa de beneficiar,
antreprenor sau subantreprenor sarcina de a realiza pe antier lucrri pentru care este
autorizat;
i) coordonator n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii
- orice persoan fizic sau juridic competent, desemnat de ctre beneficiar i/sau
dectre managerul de proiect pe durata elaborrii proiectului, avnd atribuiile
j)coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii orice persoana fizica sau juridica
desemnata de catre beneficiarului lucrarii/si sau de catre managerul de proiect pe durata realizarii lucrarii,avand atributiile
prevazute la art.58.
Intocmit,
coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului
ING.ROLANDI BABIUC

131