Sunteți pe pagina 1din 14

PO-PR-15/F-06;REVO;ED:1

DISPOZITIE TEHNIC DE ANTIER

NR. 503 / DATA : 19.03.2013

A.PREZENTA DISPOZITIE TEHNICA SE REFERA LA:

1.PROIECT NR : 5191/2010

2.DENUMIREA LUCRARII/STADIUL FIZIC :


Modernizare drumuri comunale in comuna Unirea , jud.Braila

3.LEGISLATIE SI NORMATIVE CARE SE VOR RESPECTA IN URMA DISPOZITIEI :

B. CONINUT / TERMENE, RESPONSABILI:

La solicitarea beneficiarului si ca urmare a notei de constatare din data de 21.01.2013 avand


la baza observatiile facute in perioadele cu precipitatii abundente precum si in urma topirii
zapezilor cazute in timpul iernii 2012-2013 , s-au dispus urmatoarele :
pentru optimizarea colectarii, scurgerii si evacuarii apelor pluviale de pe strazile
proiectate sunt necesare repozitionari ale unor podete, fara a fi modificat numarul
acestora dupa cum urmeaza :
In satul Unirea:
pe strada nr.10 se vor executa un numar de 3 podete ;
pe strada nr.16 se vor executa un numar de 9 podete ;

In satul Valea Canepii


pe strada nr.3 se vor executa 3 podete ;
pe strada nr.7 se va executa 1 podet ;
pe strada nr.10 se vor executa 2 podete .
Lucrrile dispuse nu antreneaz costuri suplimentare fa de proiect .
La prezenta dispozitie tehnica de santierse se anexeaza memoriu justificativ si plansele
modificate care vor inlocui plansele initiale din proiect.

D. REPREZENTANI :
PROIECTANT, CONSTRUCTOR, BENEFICIAR,
S.C. PROIECT S.A. GALATI S.C. TANCRAD S.R.L. COMUNA UNIREA, JUD. BRAILA
PRIMAR,
UNGUREANU ION
DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL,
DR.JR. M. RACOVITA ING. C. STANCIC

Coordonator tehnic CTE, DIRIGINTE DE ANTIER:


ING. MARTOLEA NICULINA S.C. BIZ ING SRLBRAILA

EF PROIECT,
ING.GH. IONESCU
PO-PR-15/F-06;REVO;ED:1

DISPOZITIE TEHNIC DE ANTIER

NR. .. / DATA :

A.PREZENTA DISPOZITIE TEHNICA SE REFERA LA:

1.PROIECT NR : 5191/2010

2.DENUMIREA LUCRARII/STADIUL FIZIC :


Modernizare drumuri comunale in comuna Unirea , jud.Braila

3.LEGISLATIE SI NORMATIVE CARE SE VOR RESPECTA IN URMA DISPOZITIEI :

B. CONINUT / TERMENE, RESPONSABILI:

La solicitarea beneficiarului si conform notei de constatare din data de 21.01.2013


referitor la amenajarea drumurilor laterale, care au rolul de a proteja investitia de efectele
traficului care va accede din acestea in drumurile proiectate, s-au dispus urmatoarele :
In satul UNIREA
pe strada nr.5 cele 2 drumuri laterale existente se vor amenaja pe o lungime de
60,00m ;
pe strada nr.7 se va executa 2 drumuri laterale pe lungimea de 30,00m iar un drum
lateral se amenajeaza pe lungimea de 20,00m ;
In satul Valea Canepii
pe strada nr.7 se vor amenaja 2 drumuri laterale pe lungimea de 20,00m ;
(cele 2 drumuri laterale sunt transferate de la strada nr. 7 din satul Unirea) .
Structura rutiera pentru drumurile laterale este conform proiectului tehnic.
Lucrrile dispuse nu antreneaz costuri suplimentare fa de proiect .

D. REPREZENTANI :
PROIECTANT, CONSTRUCTOR, BENEFICIAR,
S.C. PROIECT S.A. GALATI S.C. TANCRAD S.R.L. COMUNA UNIREA, JUD. BRAILA
PRIMAR,
UNGUREANU ION
DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL,
DR.JR. M. RACOVITA ING. C. STANCIC

Coordonator tehnic CTE, DIRIGINTE DE ANTIER:


ING. MARTOLEA NICULINA S.C. BIZ ING SRLBRAILA

EF PROIECT,
ING.GH. IONESCU
Pr. Nr. 5191/2010
DENUMIRE PROIECT :
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE
IN COMUNA UNIREA JUD. BRAILA

MEMORIU JUSTIFICATIV
DE DRUMURI

PENTRU DISPOZITIA DE SANTIER NR. 503 / 19.03.2013

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiii : MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE,
N COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA
1.2. Amplasamentul: - judeul: BRAILA
- localitatea:COM. UNIREA, SATELE: UNIREA SI VALEA CANEPII
- adresa potal: COM. UNIREA
1.3. Titularul investiiei: COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA
1.4. Beneficiarul investiiei: COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA
1.5. Elaboratorul proiectului: S.C. PROIECT S.A. GALAI
1.6. Tema, cu fundamentarea necesitii i oportunitii investiiei:
Prezenta documentaie s-a intocmit avand la baza solicitarea beneficiarului, pentru
realizarea investiiei MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA
UNIREA, JUD. BRAILA .
Comuna Unirea este situata in partea de sud-est a Romaniei, in partea de est a
Campiei Brailei din Campia Baraganului , la 24 km spre sud-vest de municipiul resedinta de
judet Braila , fiind situata aproximativ in centrul judetului . Comuna Unirea se invecineaza : la
nord cu comuna Traian ; la nord si est cu comuna Gropeni ; la sud-est cu comuna Tufesti ; la sud-
vest cu comuna Viziru si are trei sate componente: Unirea - satul de resedinta , Morotesti si
Valea Canepii .
Comuna Unirea este strabatuta de urmatoarele drumuri principale :
- DN 21 care strabate satul Valea Canepii
- DJ 255A strabate satul Unirea , realizand legatura cu drumul national DN21.
Traseele strazilor propuse pentru modernizare au o lungime totala de L= 6,244 km ,
lungimile acestora fiind dispuse astfel :
a) In satul Unirea L = 3,441 Km
Strada nr. 5 - L = 1 257,00 m (lungime integrala)
Strada nr. 7 - L = 394,00 m ( tronson cuprins intre strada nr. 10 si strada nr. 12)
Strada nr. 10 - L = 582,00 m ( tronson cuprins intre DJ 225A si strada nr. 7)
Strada nr. 12 - L = 513,00 m (tronson cuprins intre strada nr. 7 si strada exist.)
Strada nr. 16 - L = 725,00 m ( tronson cuprins intre DJ 225A si strada existenta)
L = 3 441,00 ml
b) In satul Valea Canepii L = 2,803 Km
Strada nr. 3- L = 608,00 m (tronson cuprins intre strada nr. 7 si DN 21, respectiv intre
strada nr. 8 si strada existenta)
Strada nr. 4 - L = 140,00 m ( tronson cuprins intre strada nr. 8 si strada nr. 10)
Strada nr. 5 - L = 1 415,00 m (lungime integrala)
Strada nr. 7 - L = 145,00 m (tronson cuprins intre strada nr. 3 si DN 21)
Strada nr. 8 - L = 350,00 m ( tronson cuprins intre DJ 255A si strada nr. 4)
Strada nr. 10 - L = 145,00 m ( tronson cuprins intre strada nr. 4 si strada nr. 5)
L = 2 803,00 ml
Strazile propuse pentru moderniazare se vor realiza cu doua benzi de circulatie, l=5,50 m
si o singura strada in satul Unirea (strada nr.12 ) cu o banda de circulatie l = 3,50 m. Suprafata
carosabila se amenajeaza cu imbracaminte asfaltica.
La subtraversarea drumurilor laterale , pentru asigurarea scurgerii apelor si pentru
asigurarea continuitatii santurilor se prevad executarea unui numar de 25 bucati podete in satul
Unirea si un numar de 15 bucati podete in satul Valea Canepii . Podetele dalate se vor executa
conform plansei P1.
In satul Unirea dispunerea podetelor in teren va fi urmatoarea :
pe strada nr.5 se vor executa un numar de 6 podete ;
pe strada nr.7 se vor executa un numar de 6 podete ;
pe strada nr.10 se vor executa un numar de 4 podete ;
pe strada nr.12 se va executa 1 podet ;
pe strada nr.16 se vor executa un numar de 8 podete ;
In satul Valea Canepii dispunerea celorlalte podetelor in teren va fi urmatoarea :
pe strada nr.3 se vor executa 4 podete ;
pe strada nr.4 se vor executa 2 podete ;
pe strada nr.5 se vor executa 6 podete ;
pe strada nr.7 se va executa 2 podet ;
pe strada nr.8 se vor executa 1 podete ;

2. LUCRARI NECESARE
La cererea beneficiarului si ca urmare a notei de constatare din data de 21.01.2013 avand
la baza observatiile facute in perioadele cu precipitatii abundente precum si in urma topirii
zapezilor cazute in timpul iernii 2012-2013 , s-au dispus urmatoarele :

- pentru optimizarea colectarii, scurgerii si evacuarii apelor pluviale de pe strazile


proiectate sunt necesare repozitionari ale unor podete, fara a fi modificat numarul acestora dupa
cum urmeaza :
In satul Unirea:
pe strada nr.10 se vor executa un numar de 3 podete ;
pe strada nr.16 se vor executa un numar de 9 podete ;
In satul Valea Canepii
pe strada nr. 3 se vor executa 3 podete ;
pe strada nr.7 se va executa 1 podet ;
pe strada nr.10 se vor executa 2 podete .

Intocmit , Sef colectiv Drumuri si Poduri ,


th. pr. Eugenia Constantinescu ing. Mariana Dinga

Pr. Nr. 5191/2010


DENUMIRE PROIECT :
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE
IN COMUNA UNIREA JUD. BRAILA

MEMORIU JUSTIFICATIV
DE DRUMURI

PENTRU DISPOZITIA DE SANTIER NR. .........../................

1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiii : MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE,
N COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA
1.2. Amplasamentul: - judeul: BRAILA
- localitatea:COM. UNIREA, SATELE: UNIREA SI VALEA CANEPII
- adresa potal: COM. UNIREA
1.3. Titularul investiiei: COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA
1.4. Beneficiarul investiiei: COMUNA UNIREA, JUDETUL BRAILA
1.5. Elaboratorul proiectului: S.C. PROIECT S.A. GALAI
1.6. Tema, cu fundamentarea necesitii i oportunitii investiiei:
Prezenta documentaie s-a intocmit avand la baza solicitarea beneficiarului pentru
realizarea investiiei MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, IN COMUNA
UNIREA, JUD. BRAILA .
Comuna Unirea este situata in partea de sud-est a Romaniei, in partea de est a
Campiei Brailei din Campia Baraganului , la 24 km spre sud-vest de municipiul resedinta de
judet Braila , fiind situata aproximativ in centrul judetului . Comuna Unirea se invecineaza : la
nord cu comuna Traian ; la nord si est cu comuna Gropeni ; la sud-est cu comuna Tufesti ; la sud-
vest cu comuna Viziru si are trei sate componente: Unirea - satul de resedinta , Morotesti si
Valea Canepii .
Comuna Unirea este strabatuta de urmatoarele drumuri principale :
- DN 21 care strabate satul Valea Canepii
- DJ 255A strabate satul Unirea , realizand legatura cu drumul national DN21.
Traseele strazilor propuse pentru modernizare au o lungime totala de L= 6,244 km ,
lungimile acestora fiind dispuse astfel :
a) In satul Unirea L = 3,441 Km
Strada nr. 5 - L = 1 257,00 m (lungime integrala)
Strada nr. 7 - L = 394,00 m ( tronson cuprins intre strada nr. 10 si strada nr. 12)
Strada nr. 10 - L = 582,00 m ( tronson cuprins intre DJ 225A si strada nr. 7)
Strada nr. 12 - L = 513,00 m (tronson cuprins intre strada nr. 7 si strada exist.)
Strada nr. 16 - L = 725,00 m ( tronson cuprins intre DJ 225A si strada existenta)
L = 3 441,00 ml
b) In satul Valea Canepii L = 2,803 Km
Strada nr. 3- L = 608,00 m (tronson cuprins intre strada nr. 7 si DN 21, respectiv intre
strada nr. 8 si strada existenta)
Strada nr. 4 - L = 140,00 m ( tronson cuprins intre strada nr. 8 si strada nr. 10)
Strada nr. 5 - L = 1 415,00 m (lungime integrala)
Strada nr. 7 - L = 145,00 m (tronson cuprins intre strada nr. 3 si DN 21)
Strada nr. 8 - L = 350,00 m ( tronson cuprins intre DJ 255A si strada nr. 4)
Strada nr. 10 - L = 145,00 m ( tronson cuprins intre strada nr. 4 si strada nr. 5)
L = 2 803,00 ml
Strazile propuse pentru moderniazare se vor realiza cu doua benzi de circulatie, l=5,50 m
si o singura strada in satul Unirea (strada nr.12 ) cu o banda de circulatie l = 3,50 m. Suprafata
carosabila se amenajeaza cu imbracaminte asfaltica.
Strazile laterale existente (amorse strazi laterale) - se vor amenaja pe o lungime
de 20,00 m, in vederea protejarii strazilor modernizate - conf CD 173/2001, cu urmatorul sistem
rutier:
4 cm beton asfaltic uzura BA16 (BAPC 16), conf. SR.174 1/2002;
6 cm binder de criblura BAD 25( BADPC 25), conf. SR.174 1/2002;
20 cm piatra sparta (LIDONIT)
10 cm fundatie de balast
10 12 cm strat de forma - impietruire existenta, ce se scarifica si se reprofileaza.
In satul Unirea dispunerea drumurilor laterale este urmatoarea :
pe strada nr.5 se vor executa un numar de 6 drumuri laterale ;
pe strada nr.7 se vor executa un numar de 6 drumuri laterale ;
pe strada nr.10 se vor executa un numar de 2 drumuri laterale ;
pe strada nr.12 se vor executa un numar de 3 drumuri laterale ;
pe strada nr.16 se vor executa un numar de 8 drumuri laterale ;
In satul Valea Canepii dispunerea drumurilor laterale in teren este urmatoarea :
pe strada nr.3 se vor executa 3 drumuri laterale ;
pe strada nr.4 se vor executa 2 drumuri laterale ;
pe strada nr.5 se vor executa 7 drumuri laterale ;
2. LUCRARI NECESARE
La solicitarea beneficiarului si conform notei de constatare din data de 21.01.2013
referitor la amenajarea drumurilor laterale, care au rolul de a proteja investitia de efectele
traficului care va accede din acestea in drumurile proiectate, s-au dispus urmatoarele :
In satul UNIREA
pe strada nr.5 cele 2 drumuri laterale existente se vor amenaja pe o lungime de
60,00m ;
pe strada nr.7 se vor executa 2 drumuri laterale pe 30,00mlungime fiecare si un
drum lateral se amenajeaza pe lungimea de 20,00m ;
In satul Valea Canepii
pe strada nr.7 se vor amenaja 2 drumuri laterale pe lungimea de 20,00m fiecare ;
(cele 2 drumuri laterale sunt transferate de la strada nr. 7 din satul Unirea) .
Structura rutiera pentru drumurile laterale este conform proiectului tehnic.

Intocmit , Sef colectiv Drumuri si Poduri ,


th. pr. Eugenia Constantinescu ing. Mariana Dinga

DISPOZITIE TEHNICA DE SANTIER


nr data 6.03.2013

A. PREZENTA DISPOZITIE TEHNICA SE REFERA LA OBIECTUL INVESTIIEI :


PARCARE DRUM CENTUR MUNICIPIUL GALAI
1.PROIECT NR : 4188/2009

2.DENUMIREA LUCRARII/stadiul fizic :


PARCARE DRUM CENTUR MUNICIPIUL GALAI
3.LEGISLATIE SI NORMATIVE CARE SE VOR RESPECTA IN URMA DISPOZITIEI :

B. CONTINUT /TERMENE ,RESPONSABILI :


Avnd n vedere rezultatele obinute pe parcursul lucrrilor
de terasamente privind asigurarea capacitii portante admisibil
conform Normativului CD31/2002 rezultate consemnate n
procesul verbal din data de 01.03.2013 i adresa S.C. VEGA S.R.L.
nr. 2618/ 04.2013 , este necesar mbunatirea capacitii
portante .
Capacitatea portant redus a terenului este rezultatul unui
cumul de factori defavorabili ce in de :
amplasamentul lucrrii ntr-o zon cu condiii rele de
scurgere i evacuare a apelor (zona din Valea oraului)
structura eterogen a terenului din amplasament (alctuit
din depuneri n timp de pmnt excedentar rezultat de la
diferite lucrri de construcii din ora)
precipitaiile abundente czute n perioada de iarn i
nceperea lucrrilor de terasamente n aceiai perioad.
Pentru mbuntirea capacitii portante a terenului n condiiile
date,
avnd n vedere i urgena lucrrilor conform graficului de execuie,
se dispun urmtoarele:
curirea zonelor din amplasament pe care se nregistreaz
valuriri ale terenului de fundare (zone cu consisten
redus).
aternerea pe ntreaga suprafa de debleu a unui strat de
piatra brut n grosime de 20 25 cm pe suprafaa incintei
unde urmeaz a se executa umpluturi de pmnt pentru
aducerea terenului natural la cota proiectat, nainte de
executarea umpluturilor se aterne piatra bruta n grosime
de 25 cm grosime dup cilindrare.
Reglementare valoric a lucrrilor se va face pe baz de
deviz suplimentar cu Note de comand i Note de renunare.

PROIECTANT CONSTRUCTOR,
BENEFICIAR,
S.C. PROIECT S.A. GALAI S.C. VEGA 93 S.R.L. PRIMRIA
MUNICIPIULUI GALAI

Director: Director:
Manager proiect:
Dr. jr. Margareta Racovi ing. Doru Chiper
Aurel Vlaicu

Coordonator tehnic C.T.E.:


ing. Niculina Marolea

SEF PROIECT :
Responsabil tehnic:
ING. GH. IONESCU
Lenua Nichiforov

OANALIV S.R.L. GALAI


ING. POPESCU DAN TADEUS
DISPOZITIE TEHNIC DE ANTIER

NR. .. / DATA :

A.PREZENTA DISPOZITIE TEHNICA SE REFERA LA:

1.PROIECT NR : 5076/2010

2.DENUMIREA LUCRARII/STADIUL FIZIC :


LUCRARI TEHNICO-EDILITARE LA PARC INDUSTRIAL GALATI

3.LEGISLATIE SI NORMATIVE CARE SE VOR RESPECTA IN URMA DISPOZITIEI :

B. CONINUT / TERMENE, RESPONSABILI:

In vederea traversarii canalului magistral de irigatii ce limiteaza incinta Parcului Industrial


a fost necesara adoptarea traseului drumului de acces la parc prin asigurarea unei zone de
suprapunere cu digul de aparare -Dunare .
Pentru realizarea lucrarilor se dispun urmatoarele :
1. Realizarea lucrarilor de terasamente (sapaturi si umpluturi) suplimentare fata de
cantitatile acordate pentru traseul initial al drumului ;
2. Se renunta la podetele din cadre prefabricate deschise prevazut in cazul traseului
initial ;
3. Sisteml rutier se mentine conform proiectului si in zona de suprapunere cu digul ,
cantitatile de lucrari de suprastructura suplimentare fiind conforme cu noul traseu ;
4. In zona rampelor de acces la podul peste canalul de irigatii se vor monta pe ambele
parti ale drumului parapeti metalici ;
5. Se renunta la santul pereat pe lungimea de suprapunere a amprizei drumului cu digul.

D. REPREZENTANI :
PROIECTANT, CONSTRUCTOR, BENEFICIAR,
S.C. PROIECT S.A. GALATI SUPER A PLUS K PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI

DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR


DR.JR. M. RACOVITA ING. G. USURELU A. BUCUR
EF PROIECT, SEF SERV. INVESTITII
ING.GH. IONESCU ING. V. PAVLENCO

DISPOZITIE TEHNIC DE ANTIER

NR. .. / DATA :

A.PREZENTA DISPOZITIE TEHNICA SE REFERA LA:

1.PROIECT NR : 6141/2011

2.DENUMIREA LUCRARII/STADIUL FIZIC :


MODERNIZARE STADION GLORIA GALATI

3.LEGISLATIE SI NORMATIVE CARE SE VOR RESPECTA IN URMA DISPOZITIEI :

B. CONINUT / TERMENE, RESPONSABILI:

Fata de etapizarea initiala s-au adus unele imbunatatiri , incat s-a ivit necesitatea executarii
unor lucrari prevazute in etapa II in etapa I .
Pentru aceasta se dispun urmatoarele :
1. executarea platformei carosabile pana in strada Oltenitei ;
2. preluarea apelor superficiale de pe platforma prin 2 guri de scurgere racordate la
colectorul de canalizare din strada Oltenitei .

D. REPREZENTANI :
PROIECTANT, CONSTRUCTOR, BENEFICIAR,
S.C. PROIECT S.A. GALATI SUPER A PLUS K PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI

DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR


DR.JR. M. RACOVITA ING. G. USURELU A. BUCUR

EF PROIECT, DIRIGINTE DE ANTIER:


ING.GH. IONESCU ING. E. GHINEA
DISPOZITIE TEHNIC DE ANTIER

NR. .. / DATA :

A.PREZENTA DISPOZITIE TEHNICA SE REFERA LA:

1.PROIECT NR : 6098/2011

2.DENUMIREA LUCRARII/STADIUL FIZIC :


MODERNIZARE STRADA ANA IPATESCU GALATI

3.LEGISLATIE SI NORMATIVE CARE SE VOR RESPECTA IN URMA DISPOZITIEI :

B. CONINUT / TERMENE, RESPONSABILI:

La executarea sapaturii in vederea realizarii sistemului rutier au fost interceptate o serie


de traversari de cable electrice pozate anterior in spatiul carosabil .
In vederea asigurarii instalatiilor se dispun urmatoarele :
1. Dupa deconectarea instalatiilor se va proceda la protectia cablelor prin executarea
unei casete din beton turnat monolit succesiv pe lungimea traversarii , in zona partii carosabile
2. Campactarea terenului in zona traversarii se va realiza cu mijloce usoare (placa
vibranta) urmand sa se intervina cu cilindru compresor la acoperirea traversarilor cu straturile
sistemului rutier .

D. REPREZENTANI :
PROIECTANT, CONSTRUCTOR, BENEFICIAR,
S.C. PROIECT S.A. GALATI SUPER A PLUS K PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI

DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR


DR.JR. M. RACOVITA ING. G. USURELU A. BUCUR

EF PROIECT, SEF SERV. INVESTITII


ING.GH. IONESCU ING. V. PAVLENCO
DISPOZITIE TEHNIC DE ANTIER

NR. .. / DATA :

A.PREZENTA DISPOZITIE TEHNICA SE REFERA LA:

1.PROIECT NR : 4188/2009

2.DENUMIREA LUCRARII/STADIUL FIZIC :


PARCARE DRUM CENTURA IN MUNICIPIUL GALATI

3.LEGISLATIE SI NORMATIVE CARE SE VOR RESPECTA IN URMA DISPOZITIEI :

B. CONINUT / TERMENE, RESPONSABILI:

Referitor la executarea imbracamintii de beton rutier :


- la solicitarea constructorului , avand in vedere posibilitatile de executie ale
vibrofinisorului din dotare , se dispun urmatoarele :
- distanta intre rosturile de contact (intre fasiile de turnare) poate fi redusa la valoarea de
3,50 4,00m cu obligatia respectarii cotelor de nivel pe liniile de schimbare a pantelor in profil
transverasal.

D. REPREZENTANI :
PROIECTANT, CONSTRUCTOR, BENEFICIAR,
S.C. PROIECT S.A. GALATI VEGA '93 PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI

DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR


DR.JR. M. RACOVITA ING.D. CHIPER A. BUCUR

EF PROIECT, SEF SERV. INVESTITII


ING.GH. IONESCU ING. V. PAVLENCO