Sunteți pe pagina 1din 11

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice

OPIS cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă

Nr. Seria, codul, Denumirea documentului Numărul de file Formatul crl. nr. de Înregistrare etc.
Nr.
Seria, codul,
Denumirea documentului
Numărul de file
Formatul
crl.
nr. de Înregistrare etc.

Data …………………….

Semnătura

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

al Judeţului

/Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şef

CERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

din

20

Subsemnatul/Subsemnata,

, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ,

cu domiciliul în judeţul sectorul/satul

 

,

municipiul/oraşul/comuna

 

,

 

,

,

,

,

,

,

codul poştal ………

,

telefon

 

,

fax

,

e-mail

,

în calitate de

la

, în conformitate cu prevederile art. 30

alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului

, solicit:

1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată;

2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru constructia / amenajarea

….………………………………………………………………………

,

amplasată în judeţul

, având destinaţia

 

,

municipiul/oraşul/comuna ……………………… ,

nr.

,

,

,

,

sectorul/satul codul poştal …………

,

,

,

telefon/fax Date referitoare la construcţie/amenajare:

 

,

e-mail ……………………………

.

a) destinaţia şi tipul

;

b) categoria şi clasa de importanţă

;

c) aria construită şi desfăşurată

;

d) volumul şi regimul de înălţime

;

e) numărul maxim de utilizatori

;

f) stabilitatea la foc (gradul de rezistenţă la foc)

g) riscul de incendiu

h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi

;

;

Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant. Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrul administraţiei şi internelor, nr. 3/2011, conform opisului. Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

Data

Semnătura

PROIECT NR. XX/2014

PROIECT NR. XX/2014 PROIECT TEHNIC „ PENSIUNE AGROTURISTI CĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE” F O A I

PROIECT TEHNIC

PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE”

F O A I E

D E

C A P Ă T

MEMORIU TEHNIC SPECIALITATEA ARHITECTURA

Beneficiar:

Amplasament :

Proiectant General:

P.F.A. BALACEANU CRISTINA LORENA ARAD, JUD. ARAD

ARAD, STR. LUCIAN BLAGA, NR. 7, JUD. ARAD

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

1
1

PROIECT NR. XX/2014

FISĂ DE RESPONSABILITĂŢI

Proiectant de specialitate:

NUME

2
2

PROIECT NR. XX/2014

A. PIESE SCRISE:

BORDEROU

1. Foaie de capăt

2. Fișă de responsabilități

3. Borderou

4. Memoriu tehnic de specialitate

B. PIESE DESENATE:

1. Plan reclama

A-01

2. Cadru metalic

A-02

3. Montaj stiplex

A-03

4. Plan amplasament

A-04

3
3

PROIECT NR. XX/2014

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

I. DATE GENERALE

Denumire lucrare:

Amplasament:

Beneficiarul lucrarii:

Executie si amplasare caseta publicitara luminoasa de fatada Str. Lucian Blaga, nr. 7, Arad P.F.A. BALACEANU CRISTINA LORENA

Prezenta documentatie a fost elaborata pentru obtinerea autorizatiei de montare a casetei publicitare luminoase.

II. DESCRIEREA LUCRARII

Firma luminoasa urmeaza a fi amplasata in consola pe fatada principala a imobilului situat pe str. Lucian Blaga, nr. 7, Arad, imobil in care se afla sediul beneficiarului. Fatada imobilului este retrasa de la trotuar cu aproximativ 3 metri. Firma luminoasa de dimensiuni 1,20 m x 0,80 m x 0,18 m va fi confectionata din urmatoarele materiale:

- Structura de rezistenta este alcatuita din profile metalice rectangulare 20x2 mm,

imbinate cu sudura;

- Inchiderile laterale, superioara si inferioara ale casetei vor fi realizate din stiplex de 5 mm

grosime; - Prinderea se va realiza prin 4 holtzsuruburi 8x120 mm;

- Fetele laterale ale firmei vor fi colantat pe toata suprafata, conform graficii atasate.

La interiorul casetei va functiona un sistem de iluminare realizat din 3 tuburi de neon legate in paralel. Sistemul se va alimenta prin intermediul unei prize aflate la interiorul imobilului, in spatiile de birouri ale beneficiarului. Firma luminoasa va fi montata in consola, pe fatada principala a imobilului din str. Lucian Blaga, nr. 7, la o inaltime de minim 3,00 m deasupra nivelului trotuarului. Constructia de care se fixeaza panoul este o constructie veche. Peretele de care se realizeaza prinderea casetei este un perete portant din zidarie plina, tencuit la exterior.

4
4

PROIECT NR. XX/2014

Atat confectionarea casetei, cat si montarea acesteia pe fatada cladirii mentionate vor fi realizate de catre S.C. CODRA DESIGN S.R.L., societate comerciala specializata pe productie si servicii publicitare.

Firma luminoasa va ramane montata pe timp nelimitat.

Întocmit

nume

5
5
Plan reclama sc. 1:10 1200 VERIFICATOR REFERAT NR.: VERIFICATOR/ NUME EXPERT NR./DATA Proiectant general:
Plan reclama
sc. 1:10
1200
VERIFICATOR
REFERAT NR.:
VERIFICATOR/
NUME
EXPERT
NR./DATA
Proiectant general:
Beneficiar:
Pr Nr:
P.F.A. Balaceanu Cristina Lorena
proiectant
Arad, jud. Arad
xx/2014
NUME
Titlu proiect:
Scara:
Faza:
Amplasare firma luminoasa pe fatada
nume
Arad, str. Lucian Blaga, nr. 7, jud. Arad
1:10
D.T.A.C
VERIFICAT:
nume
PROIECTAT:
nume
Data:
Pl. nr.:
Plan reclama
Aprilie 2014
DESENAT:
nume
A-01
800
Cadru metalic firma sc. 1:10 140 VERIFICATOR REFERAT NR.: VERIFICATOR/ NUME EXPERT NR./DATA Proiectant
Cadru metalic firma
sc. 1:10
140
VERIFICATOR
REFERAT NR.:
VERIFICATOR/
NUME
EXPERT
NR./DATA
Proiectant general:
Beneficiar:
Pr Nr:
P.F.A. Balaceanu Cristina Lorena
proiectant
Arad, jud. Arad
xx/2014
NUME
Titlu proiect:
Scara:
Faza:
Amplasare firma luminoasa pe fatada
nume
Arad, str. Lucian Blaga, nr. 7, jud. Arad
1:10
D.T.A.C
VERIFICAT:
nume
PROIECTAT:
nume
Data:
Pl. nr.:
Cadru metalic firma luminoasa
Aprilie 2014
DESENAT:
nume
A-02
Montaj stiplex sc. 1:10 Stiplex 5 mm prins cu suruburi M4x40 cap ingropat 40 200
Montaj stiplex
sc. 1:10
Stiplex 5 mm prins cu suruburi
M4x40 cap ingropat
40
200
200
160
160
200
200
40
5
180
5
VERIFICATOR
REFERAT NR.:
VERIFICATOR/
NUME
EXPERT
NR./DATA
Proiectant general:
Beneficiar:
Pr Nr:
P.F.A. Balaceanu Cristina Lorena
proiectant
Arad, jud. Arad
xx/2014
NUME
Titlu proiect:
Scara:
Faza:
Amplasare firma luminoasa pe fatada
nume
Arad, str. Lucian Blaga, nr. 7, jud. Arad
1:10
D.T.A.C
VERIFICAT:
nume
PROIECTAT:
nume
Data:
Pl. nr.:
Montaj stiplex
Aprilie 2014
DESENAT:
nume
A-03
40
200
160
160
200
40
Plan amplasament sc. 1:20 Firma luminoasa 1.20 VERIFICATOR REFERAT NR.: VERIFICATOR/ NUME EXPERT NR./DATA
Plan amplasament
sc. 1:20
Firma luminoasa
1.20
VERIFICATOR
REFERAT NR.:
VERIFICATOR/
NUME
EXPERT
NR./DATA
Proiectant general:
Beneficiar:
Pr Nr:
P.F.A. Balaceanu Cristina Lorena
proiectant
Arad, jud. Arad
xx/2014
NUME
Titlu proiect:
Scara:
Faza:
Amplasare firma luminoasa pe fatada
nume
Arad, str. Lucian Blaga, nr. 7, jud. Arad
1:20
D.T.A.C
VERIFICAT:
nume
PROIECTAT:
nume
Data:
Pl. nr.:
Plan amplasament
Aprilie 2014
DESENAT:
nume
A-04
Perete portant din zidarie 30 cm
Tencuiala din mortar 5 cm
3.00
80