Sunteți pe pagina 1din 21

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.

ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

BORDEROU
I.
DATE GENERALE: 3
II.
INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 3
a)
Zona i amplasamentul 5
b)
Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie expropriat 5
c)
Situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, terenuri din
intravilan / extravilan
5
d)
Studii de teren
5
Caracterizarea hidrologic
6
Seismicitatea
6
Adncimea de nghe
6
e)
Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de
investiii, specifice domeniului de activitate, i variante constructive de realizare
a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare. 10
1.
Lucrri de drum
10
1.1. Viteza de proiectare
11
1.2. Traseul in plan
11
1.3. Profilul longitudinal 12
1.4. Profil transversal Tip
12
1.5. Structura rutier 12
1.6. Borduri, Trotuare 13
1.7. Terasamente 13
2.
Restabiliri legturi rutiere 13
3.
Lucrari de siguranta circulatiei 14
3.1. Parapeti de siguranta
14
3.2. Lucrari de Semnalizare si marcaje
14
3.3. Amenajarea intersectiilor 15
4.
Lucrari de scurgere si evacuare a apelor
16
Podete
17
7.
Lucrari de consolidari
21
8.
Lucrari hidrotehnice
21
9.
Iluminat
21
f)
Situaia existent a utilitilor i analiza de consum 22
III.
Costurile estimative ale investiiei Este prezentata in Volum Separat 22
IV.
Analiza Cost-Beneficiu Este prezentata in Volum Separat 22

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 2

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

I.

PROIECTANT: S.C. EGIS

DATE GENERALE:

1. Denumirea Obiectivului de Investiii:


Studiu de Fezabilitate Varianta de Ocolire Busteni Sud Km 0+000 km 1+020
2. Amplasament:
Judetul Prahova, Orasul Busteni
3. Titularul Investiiei:
Ministerul Transporturilor
4. Titularul Investiiei:
Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Nainale (C.N.A.D.N.R. SA)
5. Elaboratorul Studiului:
S.C. Egis Romania S.A.

II.

INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea


proiectului
In situatia existenta (varianta fara proiect), circulatia intre punctul de start
al variantei ocolitoare pe DN1, km 130+200, si punctul de final al variantei de
ocolire pe DN1, la km 133+550, se desfasoara cu dificultati foarte mari,
formandu-se cozi de asteptare foarte lungi, in special in zilele de vineri,
sambata si duminica si in perioada sarbatorilor legale. Principalele probleme
ale circulatiei pe drumul existent, sunt urmatoarele:
Capacitatea de circulatie pe drumul national, neasigurata pentru nivelul
de serviciu aferent, datorita valorilor de trafic (debitul de calcul) foarte mari
Zona comerciala dezvoltata in jurul drumului national, ce conduce la
numeroase blocaje si intarzieri datorita parcarii vehiculelor in zone interzise si
a traversarii pietonilor prin zone nepermise
Relatiile de stanga pe ambele sensuri din drumul principal
Zona turistica foarte dezvoltata.
Proiectul este coordonat de ctre DIRECIA TEHNIC CNADNR UIP.
2. Tema de proiectare
Serviciile stabilite conform prevederilor Caietului de Sarcini, contau in:
- Studiu de Fezabilitate conform HG28/2008
- Pregatirea documentatiei de atribuire pentru contractul de executie al
lucrarilor
3. Descrierea investiiei
Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020
Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 3

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Drumul National 1 se ncadreaz n categoria drumurilor na ionale principale ce


leag Bucuretiul de oraul Braov. Avnd n vedere faptul c acest drum este
deschis traficului internaional iar intensitatea traficului pe DN 1 este in continu
cretere i datorit faptului c drumul face legtura ntre dou mari ora e Bucure ti
respectiv Braov, la acest moment se impune realizarea unui Studiu de Fezabilitate
ce va avea ca principal scop, studierea realizrii unei variante de ocolire a Ora ului
Busteni, necesare pentru creterea capacitii de trafic pe tronsonul aflat pe Valea
Prahovei. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a
semnat contractul de servicii pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru
Varianta de Ocolire Busteni de catre Societatea Comerciala Egis Romania SA in
data de 28 aprilie 2015, avand drept obiect studierea realizrii unei variante de
ocolire a Oraului Busteni, necesare pentru cre terea capacit ii de trafic pe
tronsonul aflat pe Valea Prahovei.
4. Scenarii tehnico-economice
Lucrarile de proiectare ale Variantei de ocolire a orasului Busteni, s-au intocmit
in conformitate cu cerintele de calitate prevazute in Legea 10/1995 privind rezistenta
si stabilitatea la actiuni statice, dinamice si seismice, siguranta in exploatare si
protectia mediului.
Studiul de Fezabilitate respecta prevederile legilor si normativelor tehnice in
vigoare.
Scenariile tehnice propuse privind variantele de traseu si structura rutiera
adoptata, au fost analizate in prima faza a contractului: Studiu privind traseul
Variantei de Ocolire, acestea fiind stabilite si avizate in cadrul C.T.E. C.N.A.D.N.R.
nr.4475 din 19.06.2015.
Deasemenea scenariile tehnice privind Siguranta Traficului Rutier au fost
analizate in cadrul C.T.E. C.N.A.D.N.R. Restrans, in data de 17.06.2015, iar
observatiile comisiei privind aspectele de Siguranta Circulatie au fost transmise prin
adresa nr.92/42053 din 23.06.2015, si au fost luate in considerare la realizarea
prezentului proiect.
5. DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI
a) Zona i amplasamentul
Traseul variantei de ocolire Busteni se desfasoara pe teritoriul Judetului
Prahova, ora Busteni, UAT Busteni: ncepe la intersec ia cu DN1 la km 130+200,
Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020
Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 4

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

subtraverseaz podul existent pe strada existenta Pescariei, traseul traverseaza


amplasamentul fostei fabrici de hartie din Busteni, valea Jepilor si raul Prahova dupa
care se incadreaza intre cartierul de case Zamora, si baza dealului Zamora pana la
intersectia cu strada Zamorei, unde se va realiza o varianta provizorie de circulatie
menita a realiza legatura temporara prin strada Zamorei cu DN1.
b) Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie expropriat
Domeniu Public i Domeniu Privat pe teritoriul orasului Busteni.
c) Situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, terenuri din intravilan
/ extravilan
Suprafata totala afectata de realizarea variantei de ocolire Busteni este de
29.273 mp pe teritoriul orasului Busteni.
Situatia juridica a terenurilor ce vor fii ocupate pentru realizarea investitiei se
imparte in doua categorii si anume:
Proprietatea statului, aproximativ: 13 900 mp
Proprietatea privata, aproximativ: 15 373 mp
d) Studii de teren
Studii de topografice
Pentru realizarea Studiului de Fezabilitate sau folosit planuri topografice unde
sunt figurate reperele de nivel pentru varianta de ocolire.
Sistemul de coordonate folosit la ridicarile topografice este STEREO 70 , si
cote cu plan de referinta Marea Neagra.
Studiile topografice sunt avizte de catre OCPI Prahova.
Un volum separat este dedicat pentru detalierea acestui studiu.
Studii de geotehnice
Scopul studiului geotehnic este de a prezenta conditiile geologice,
geomorfologice, climatice si seismice ale zonei in care se desfasoara proiectul.
Studiul geotehnic este intocmit in conformitate cu NP074/2014:
Normativprivind documentatiile geotehnice pentru constructii si SR EN 1997-2/2008:
Eurocod 7. Proiectarea geothenica. Partea 2: Investigarea si incercarea terenului.

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 5

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Cerecetarea geotehnica a fost efectuata pe baza lucrarilor de documentare si


de recunoastere a amplsamentului.
Studiul Geotehnic are la abza cercetarile efectuate in teren , care au urmarit
punerea in evidenta a naturii terenului de fundare. Metodele de investigare pe teren
au constat in 5 foraje cu adancimi 6 si 20m. In urma acestor foraje s-au recoltat
probe tulburate si netulburate care au fost analizate in laborator, in conformitate cu
standardele in vigoare si respectand cerintele normelor de proiectare.
Caracterizarea hidrologic

Zona studiat pentru traseul Variantei de Ocolire Busteni are o re ea


hidrografic tributar rului Prahova.
Seismicitatea

Din punct de vedere seismic, zona cercetat este caracterizat de valoarea de


vrf a acceleraiei terenului pentru proiectare ag = 0.35g pentru cutremure avnd
intervalul mediu de recuren IMR = 225 ani i 20% probabilitate de depire n 50
de ani i perioada de control (col) Tc = 1,0 sec (conform Codului de proiectare
seismic Partea I Prevederi de proiectare pentru cldiri - indicativ P 100-1/2013).
Adncimea de nghe

Conform STAS 6054-77, adncimea maxim de nghe este de 1,00 m.


Un volum separat este dedicat pentru detalierea acestui studiu.
Studii de trafic
Studiul de trafic respecta metodologia de elaborare a studiilor de trafic
urmarindu-se de asemenea obiectivele specifice pentru aceasta faza de proiectare:
estimarea fluxurilor de trafic pe reteaua actuala si pe cea de perspectiva pe o
perioada de 15 ani de la implementarea proiectului;
estimarea nivelului de serviciu pe sectoarele caracteristice proiectului;
verificarea solutiilor propuse pentru amenajarea intersectiilor prevazute, care
urmeaza sa asigure legatura cu reteaua existenta de drumuri;
estimarea vitezei de deplasare inainte si dupa implementarea proiectului.

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 6

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Studiul de trafic va avea la baza analize ale mai multor elemente menite sa
influenteze evolutia circulatiei, elemente extrase din Baza de Date detinuta de
CESTRIN.
Modelul de trafic utilizat pentru prezentul studiu a fost construit pe baza
datelor din Recensamantul general de circulatie din 2010, efectuat de CNADNRCESTRIN (ultimul recensamant in vigoare), cat si pe baza datelor socio-economice
disponibile la nivelul anului 2010.
Componentele cheie ale modelului de trafic sunt:
-

Zonificarea
Modelarea retelei de drumuri
Generarea calatoriilor productii si atractii pentru fiecare zona
Distributia calatoriilor intre zone
Afectarea calatoriilor pe reteaua modelata

Cererea existenta:
Datele de trafic care au stat la baza modelului de trafic sunt:
- Date de trafic din recensamantul general de circulatie din 2010, efectuat de
CNADNR-CESTRIN
- Structura traficului pe reteaua stradala ce afecteaza proiectul, ruzltata din analiza
datelor de trafic culese de Proiectant in urma masuratorilor efectuate pe ansamblu
retelei stradale a orasului Busteni
- Date privind timpii de parcurs, lungimile si vitezele medii de deplasare masurate
Evolutia cererii de calatorii:
Elemente de prognoza a traficului
La elaborarea prognozei de trafic s-a tinut seama de
urmatoarele elemente:
-

Coeficiientii de crestere a traficului


Propuneri ale CNADNR privind dezvoltarea retelei de

drumuri la nivelul intregii tari pentru urmatorii ani


Reteaua de perspectiva
- Reteaua de perspectiva fara proiect include:
o La nivelul anilor 2015-2025: retea 2010,

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 7

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

o La nivelul anilor 2025-2045: retea 2010,


autostrada Busteni-Brasov

Reteaua de perspectiva cu proiect include:


o La nivelul anilor 2015-2025: retea 2010,
varianta de ocolire Busteni
o La nivelul anilor 2025-2045: retea 2010,
autostrada Busteni-Brasov, varianta de ocolire
Busteni

Pentru orizonturile de analiza 2031si 2045, au fost studiate doar pentru Analiza CostBeneficiu, ipotezele in care autostrada Busteni-Brasov nu este functionala.
Modul in care proiectul va contribui la acoperirea cererii de transport:
Rapoartele debit de calcul, debit de serviciu
(debit/capacitate)
Modul in care proiectul va contribui la acoperirea cererii de
transport se reflceta in analiza debit/capacitate (analiza
conditiilor de circulatie)
Pentru analiza debit/capacitate, s-a evidentiat raportul intre
debitul orar corespunzator orei de varf (ora maxima dintr-o
zi), ce reprezinta aproximativ 13% din M.Z.A. si capacitatea
de circulatie.
La nivelul proiectului aceste rapoarte au fost calculate la
nivelul anului de baza, precum si la nivelul fiecarui orizont
de prognoza, atat in varianta cu proiect cat si in varianta
fara proiect. Astfel, gradul de incarcare al drumului a fost
cuantificat in raportul debit orar simulat/capacitate (adica
debit de calcul/debit aferent nivelului de serviciu), raport ce

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 8

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

exprima de fapt gradul de saturatie al retelei la momentul


proiectului.
Necesarul de benzi de circulatie si nivelul de serviciu pe
varianta de ocolire Busteni.
Pentru stabilirea nivelului de serviciu si estimarea numarului
de benzi pe varianta de ocolire a orasului Busteni, si a
debitului orar de calcul, au fost utilizate standardele si
normativele in vigoare, in special Normativul pentru
determinarea capacitatii de circulatie si a nivelului de
serviciu ale drumurilor publice PD 189-2012
Debitul orar de calcul aferent variantei de ocolire a orasului
Busteni, la diferite orizonturi de timp a fost comparat (in
tabelul de mai jos), cu debitul de serviciu calculat pentru
nivelul de serviciu D admisibil si cu nivelul de serviciu C
recomandat.

Concluzii:
In urma analizei traficului actual si de perspectiva pe ansmablul retelei, rezulta
ca varianta de ocolirea a orasului Busteni, va ajunge la nivelul maxim de incarcare al
acesteia in anul 2025, anul in care teoretic va fi data in exploatare autostrada
Comarnic-Brasov. Dupa acest an numarul total de vehicule va scadea considerabil
atat pe varianta de ocolire Busteni, cat si pe Drumul National 1, ajungand sa se
asigure capacitatea de circulatie a acestora la un nivel recomandat pana in anul
2032 si un nivel admisbil dupa aceea.
Pentru perioada 2015-2025, varianta de ocolire a orasului Busteni nu va putea
asigura capacitatea de circulatie, atat pe aceasta cat si pe drumul national la un nivel
recomandat in perioada orelor si zilelor de varf, dar va ajuta la decongestioanarea
traficului pe Drumul National 1, va scoate traficul greu din oras, va scadea timpul de
tranzit.

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 9

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

In concluzie, in vederea dimensionarii structurii rutiere, si a calculelor de


capacitate de circulatie a intersectiilor s-a utilizat varianta cea mai defavorabila, si
anume prognozele de trafic si debitul de calcul aferent anului 2025.
Studii hidrologic si hidraulice
Studiul hidrologic necesar realizarii calculelor hidraulice din prezentul proiect,
a fost realizat pe baza debitelor obtinute de la Administratia Nationala Apele
Romane, Administratia Bazinala Buzau-Ialomita, pentru cursurile de apa in regim
natural cu probabilitate de depasire de 2%, conform adresa 8806/08.06.2015, si a
celor calculate conform SR 1846-2 din 2007, pentru bazine mai mici de 10kmp.
Studiu hidraulic a fost realizat luand in considerare prevederile normativelor:
-

P95-2002 Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si

podetelor
NP067-2002- Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a
drumurilor, cailor ferate si podurile impotriva actiunii apelor curgatoare si a
apelor.

Un volum separat este dedicat pentru detalierea acestui studiu.


e) Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de
investiii, specifice domeniului de activitate, i variante constructive de
realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare.
1. Lucrri de drum
Drumul Varianta de ocolire Busteni este de clasa tehnica III.
Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii
10/1995, Legea privind calitatea in constructii, cu respectarea Regulamentului
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor Metodologie de stabilire a
categoriei de importanta a constructiilor aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a
H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind Stabilirea categoriilor
de importanta a constructiilor. Lucrarile care reprezinta obiectul prezentului proiect
se incadreaza in categoria C - lucrari de importanta normala.

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 10

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

1.1.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Viteza de proiectare

In conformitate cu prevederile normativelor in vigoare (OG 45,46/1998), viteza


de baza pentr proiectare este de 50km/h.
1.2.

Traseul in plan

Traseul variantei de ocolire contine in general elemente geometrice


corespunzatoare vitezei de proiectare de minim 50km/h. La proiectarea traseului in
plan s-a urmrit respectarea STAS 863-85, in special amenajarea curbelor
Traseul analizat are o lungime de 1,02 km (la care se adauga varianta
provizorie de 0.18km) si ncepe la intersec ia cu DN1 la km 130+200 (bulevardul
Libertatii din orasul Busteni), unde este prevzut o intersec ie de tip T,
subtraverseaz la km 0+075 pe varianta, pasajul Caii Ferate existente pe un drum
existent local (strada Pescariei). Traseul continu prin incinta fostei fabrici de hartie
pe un drum existent, ntre linia de CF i rul Prahova, pana la pozitia kilometrica
0+780, unde traverseaz rul Prahova cu un pod cu o singura deschidere.
Deasemenea in aceasta zona la km 0+330, traseul variantei traverseaza raul
Jepilor printr-un pod cu o singura deschidere. In continuare
In continuare, de la kilometrul 0+780 pana la km 1+230, varianta de traseu se
desfasoara la baza versantului de la marginea vestica a cartierului Zamora, si
subtraverseaza una din strazile de acces la cartieul Zamora la pozitia kilometrica
1+170.
Curbele amenajate in plan au raze cuprinse intre 60m si 400m.
1.3.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a urmarit respectarea STAS 8683-85.


Acesta se va ncadra n relieful zonei i va fi corelat cu pantele din profilul transversal
pentru colectarea apelor i evacuarea acestora.
Curbele amenajate in profil longitudinal au raze cuprinse intre 1500m (punct
obligat datorita subtraversarii pasajului de de cale ferata) si 5000m.

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 11

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

1.4.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Profil transversal Tip

Platforma drumului este de 9,00m din care:

2 benzi de circulaie de 3,50m


2 benzi de ncadrare de 0,50m
2 acostamente de 0,50m

Pentru amplasarea parapetilor de protecie este prevzut l imea de 0,65m


n zonele unde este necesar poziionarea acestora, la nl imi mai mari de 2,00m, n
zona podurilor, podeelor i a rampelor acestora, precum i n curbe.
1.5.

Structura rutier

In urma calculelor de dimensionare a sistemului rutier efectuate s-a propus


solutia de structur rutier semirigid:
4cm uzura: mixtura asfaltica stabilizata MAS16
6cm binder: beton asfaltic deschis BAD20
9 cm mixtura: anrobat bituminos cu criblura AB31,5
20 cm Balast stabilizat cu ciment 4-6%
30 cm Fundatie de Balast
20 Strat de forma din Balast (material granular negeliv)
Acostamentele se prevad a fi consolidate cu aceeasi structura rutiera ca a
partii carosabile acolo unde profilul drumului este incadrat de trotuare, si cu pamant
vegetal de 20cm grosime in celelalte zone
1.6.

Borduri, Trotuare

Bordurile se vor realiza la marginea partii carosabile si la intersectii, acestea


vor fi de tip 25 x 20 conform profilului transversal tip si al detaliilor. Trotuarele vor fi
incadrate de borduri tip 15x10. Trotuare vor avea urmatoarea structura:
3cm beton asfaltic BA8
15cm balast stabilizat
15 cm balast
Trotuarele au latimea minima de 1.00m si sunt aplicate pe o lungime de
2200ml.
Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020
Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 12

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

1.7.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Terasamente

Rambleele vor fi prevzute cu panta de 2:3, mbrcarea acestora se va


prevedea cu 20 cm pmnt vegetal.
Volumele de terasamente necesare pentru executia lucrarilor la varianta de
ocolire au fost stabilite prin analiza modelului digital de teren cu programe specifice
de calcul.
2. Restabiliri legturi rutiere
In ceea ce privete restabilirea legturilor rutiere (drumurile laterale locale), n
funcie de structura lor rutier existent, acestea sunt amenajate cu mpietruiri sau
straturi asfaltice pe o lungime de minim 25m. Amenajarea drumurilor laterale, a
constat in: aplicarea unei structuri rutiere pe limea existent, racordarea prin raze
suficient de mari pentru intrarea i iesirea din aceste drumuri pe varianta de ocolire,
semnalizarea i marcarea corespunztoare.
Structura rutier prevzut la amenajarea pe minim 25m a drumurilor locale
este:
4cm uzura: mixtura asfaltica stabilizata MAS16
6cm binder: beton asfaltic deschis BAD20
20 cm Balast stabilizat cu ciment 4-6%
30 cm Fundatie de Balast
Au fost amenajate un numar de 4 drumuri laterale cu o lungime totala de
220m.
Deasemenea, a fost amenajat si DN1 pe zona intersectiei, pe o lungime totala de
aproximativ 250m. Structura rutiera a acestuia este aceeasi cu cea proiectata pentru
varianta de ocolire Busteni.
3. Lucrari de siguranta circulatiei
3.1.

Parapeti de siguranta

Sunt prevazuti parapeti metalici pe lungimea rampelor podurilor si podetelor, pe


lungimea podurilor si podetelor, in curbe, precum si la ramblee mai mari de 2,00m.
Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020
Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 13

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Lungimea totala de parapeti prevazuta este de:


3.2.

600m, pentru parapet tip semigreu, H2


70m, pentru parapet tip greu, H3
110m, pentru parapet tip NewJersey din beton
Lucrari de Semnalizare si marcaje

Lucrari de semnalizare
Lucrrile de semnalizare sunt tratate in ansamblu, mpreuna cu cele aferente
restabilirii legturilor rutiere locale.
S-au prevzut indicatoare rutiere de avertizare, de reglementare, de
interzicere sau restricie, de obligare, de orientare si informare si panouri adiionale.
Montarea indicatoarelor se va face pe stlpi sau pe console si portale rutiere
acolo unde acest lucru se impune.
Indicatoarele rutiere sunt alctuite din panouri din otel, protejate mpotriva
coroziunii prin vopsire, pe fata crora se aplica folie retro-reflectorizanta din clasa 2
(high intensity grade).
Suporturile din aluminiu se vopsesc numai pe spate si pe canturi in culoare gri
deschis mata sau semimata, ori se pasiveaza chimic pentru a evita efectul de
oglinda. nainte de lipirea foliei se verifica planeitatea panoului, fiind acceptate
neregulariti de maximum 1mm. Montarea semnelor se va face cu nclinaiile
corespunztoare att ctre drum cat si spre sol conform SR 1848-1:2011 si SR 18482:2011.
Lucrari de marcaj
Scopul lucrrilor de marcaj va fi asigurarea dirijrii traficului att pe timp de zi,
cat si pe timp de noapte, precum si presemnalizarea direciilor de mers sau a unor
zone cu caracter special (poduri, pasaje, zone cu limitare de gabarit etc.). Marcajele
transversale se executa la intersecii pentru a presemnaliza conturul insulelor sau al
zonelor

cu

caracter

special.

Marcajele

diverse

reprezint

sgeile

pentru

presemnalizarea direciilor de mers, a elementelor verticale ale infrastructurilor

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 14

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

alturate drumului si ale altor zone cu caracter special. Marcajele rutiere vor fi de tip
termoplast. Marcajele longitudinale se executa astfel:
pentru delimitarea zonei mediane cu linie continua simpla;
pentru separarea sensurilor cu linie continua dubla;
pentru delimitarea benzilor pe acelai sens cu linie discontinua simpla;
pentru separarea sensurilor pe drumurile cu o banda pe sens cu linie discontinua
simpla;
pentru delimitarea prii carosabile pe drumurile cu o banda pe sens se poate folosi
si linie discontinua simpla cu segmente de 0.5m egale cu interspaiile.
3.3.

Amenajarea intersectiilor

Intersecia Tip T, la km 130+200 pe DN1, la km 0 al variantei de ocolire Busteni,


Aceasta intersectie face legatura intre traficul de tranzit de pe DN1, si
traficul local si turistic din cartierul Zamora, prin strada Pescariei, si
centrul orasului Busteni, prin DN1
Din punct de vedere al proiectarii acestei intersectii pentru realizarea
variantei de ocolire a orasului Busteni, initial s-au analizat doua solutii:
intersectie de tip giratoriu, si intersctie de tip cruce.
Chiar daca din punct de vedere al calcului capacitatii de circulatie prin
intersectie, timpii totali de asteptare erau mai redusi in varianta cu
intersectie de tip giratoriu, totodata si mai putine volume de conflict (dar
la acelasi nivel de serviciu in ambele variante: E), acest tip de intersectie
nu se poate realiza in teren datorita elementelor geometrice ale
acesteia. Astfel nu se poate asigura o raza minima de 6.00m ci doar de
3.00m, incadrandu-se conform AND 600-2010 ca minigiratie, intersectie
ce nu poate fii amplasata pe un drum national european.
Astfel, se propune a se amenaja o intersectie de tip T, cu prioritate pe
relatia DN1 (ramura de Sud)-Varianta de ocolire Busteni. In acest scop
se proun si urmatoarele amenajari functie de topografia locala, in
vederea cresterii capacitatii si sigurantei circulatiei in aceasta intersectie :
O banda de stocaj, la iesirea din varianta de ocolire, pentru parasirea
fluxului principal pe directia inainte, cu o lungime de 50m
Km 0+058 intersecie cu drum local Strada Pescariei dreapta tip T
6m raza ieire din varianta ocolitoare pe drum local
10m raza intrare din drumul local n varianta ocolitoare
Km 0+090 intersecie cu drum local Strada Pescariei dreapta tip T

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 15

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

6m raza ieire din varianta ocolitoare pe drum local


10m raza intrare din drumul local n varianta ocolitoare
Km 0+830 intersecie cu drum local neclasificat dreapta tip T
4m raza ieire din varianta ocolitoare pe drum local
15m raza intrare din drumul local n varianta ocolitoare
Km 0+870 intersecie cu drum local neclasificat stnga tip T
6m raza ieire din varianta ocolitoare pe drum local
12,5m raza intrare din drumul local n varianta ocolitoare
4. Lucrari de scurgere si evacuare a apelor
Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului
In conformitate cu STAS 4273-83 intregul sistem de scurgere a apelor pluviale
se incadreaza in Clasa de importanta IV, Categoria constructii hidrotehnice 3 , si de
calculeaz pentru probabilitatea de 5%, ploaia critica cu o perioada de revenire de 1
la 20 ani.
Apele pluviale se colecteaz dupa cum urmeaza:
-

Pe partea carosabila sunt amplasate guri de scurgere carosabile din


20m in 20m pentru profil de drum in acoperis si din 10m in 10m in profil
de drum convertit sau suprainaltat. Aceste lungimi sunt calculate in
functie de capacitate de surgere a gurii de scurgere de 7l/s. Numarul
total de guri de scurgeri prevazute este de 112 bucati, iar acestea se

descarca in reteaua de canalizare prin tuburi PVC 200mm


Reteaua de canalizare (colectorul principal) are o lungime de 1120m,
DN500mm, psi este amplasat pe e o singura parte a drumului, sub

trotuar
Caminele de vizitare D1000mm, Hmed=3.00m, sunt amplasate din 40m

in 40m pe trotuar, si sunt in numar de 28 bucati.


Santuri din beton de garda, la baza rambleului/debleului, cu baza de
50cm, inaltime 50cm si panta taluz de 1:1, pe o lungime totala de
1010m.

Inainte de evacuarea apelor in emisar, apele se pre-epureaza prin


terecerea de trape de namol si separatoare de hidrocarburi.
Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020
Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 16

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Deoarece la km 0+135, reteaua de canalizare are descarcarea sub cota


emisarului, este necesara amplasarea unei statii de pompare 150l/s.
Podete
In cadrul proiectului pe varianta de ocolire Busteni Sud, este prevazut 1
podet tip dalat cu lumina de 2m, inaltime de 2,4m. Deasemenea, sunt prevazute
podete tubulare cu D500mm, in numar de 3 bucati.
Albia podetului dalat va fii amenajata pe o lungime totala de 50m.
5. Lucrri de poduri / pasaje
POD

KM

0+330,

PESTE VALEA

JEPILOR

Drumul traverseaza Valea Jepilor printr-un pod pe grinzi cu lungimea de


26.10m. Podul este amplasat in curba cu raza de 400 m. Obstacolul traversat are o
oblicitate fata de axul drumului de aproximativ 55 de grade.
Terenul in amplasamentul podului are urmatoarea stratificatie:

0.0 0.20m Placa de beton


0.20 0.90m Umplutura (bolovanis, pietris si nisip in masa
argiloasa cenusie)
0.90 1.0m Placa de beton
1.0 3.0m Umplutura (pietris cu bolovanis in masa
argiloasa cenusie)
3.0 8.0m Pietris, nisip si bolovanis, cenusiu

Infrastructura este alcatuita din culee de tip bancheta, din beton armat, de
clasa C25/30. Culeele sunt fundate direct in stratul de pietris, nisip si bolovanis,
cenusiu.
Suprastructura, in lungime de 21.00m, este alcatuita din grinzi prefabricate de
tip T, din beton precomprimat, de clasa C50/60, cu lungimea de 21.00m si inaltimea
de 1.03m. Grinzile, in numar de 8 pe deschidere, sunt asezate joantiv si sunt
solidarizate la partea superioara prin intermediul unei placi de suprabetonare, din
beton armat, de clasa C35/45, cu grosimea minima de 14cm.
Grinzile sunt reazemate pe banchetele culeelor prin intermediul aparatelor de
reazem din neopren armat. Banchetele sunt prevazute cu dispozitive de protectie
antiseismica.

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 17

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Latimea partii carosabile pe pod este de 7.80m. Partea carosabila este


incadrata de 2 trotuare cu latimea de 1.50m. Pe trotuar sunt amplasate parapete de
siguranta si parapete pietonale.
Sistemul rutier pe pod are urmatoarea alcatuire:

3cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16


4cm beton asfaltic BAP16
2cm protectie hidroizolatie MAT
1cm hidroizolatie

Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de con pereate, si placi


de racordare. La capetele zidurilor intoarse se vor executa scari si casiuri.
Albia obstacolului
suplimentare.
POD

KM

0+785,

este

PESTE RAUL

amenajata,

nefiind

necesare

lucrari

hidrotehnice

PRAHOVA

Drumul traverseaza raul Prahova printr-un pod pe grinzi cu lungimea de


48.50m. Podul este amplasat in curba cu raza de 270 m si are o oblicitate de
aproximativ 55 de grade.
Terenul in amplasamentul podului are urmatoarea stratificatie:

0.0 2.80m Umplutura (pietris cu bolovanis si fragmente de


caramida, in masa de argila cenusie)
2.80 3.50m
Bolovanis cu pietris, cenusiu
3.50 4.00m
Argila marnoasa, cenusie, tare
4.00 5.00m
Nisip argilos cu rar pietris, indesat
5.00 7.00m
Argila marnoasa, cenusie, cu concretiuni
calcaroase si elemente de pietris
7.00 15.00m
Marno calcar, cenusiu, cu filme de nisip
gresificat

Infrastructura este alcatuita din culee de tip bancheta, din beton armat, de
clasa C25/30. Culeele sunt fundate direct in stratul de argila marnoasa, cenusie, tare.
Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate de tip I, din beton
precomprimat, de clasa C50/60, cu lungimea de 40.00m si inaltimea de 1.80m.
Grinzile, in numar de 5 pe deschidere sunt solidarizate prin intermediul antretoazelor
si, la partea superioara, prin intermediul unei placi de suprabetonare, din beton
armat, de clasa C35/45, cu grosimea minima de 20cm.

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 18

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Suprastructura reazema pe banchetele culeelor, prin intermediul antretoazelor


de capat, pe aparate de reazem din neopren armat. Banchetele sunt prevazute cu
dispozitive de protectie antiseismica.
Latimea partii carosabile pe pod este de 7.80m. Partea carosabila este
incadrata de 2 trotuare cu latimea de 1.50m. Pe trotuar sunt amplasate parapete de
siguranta si parapete pietonale.
Sistemul rutier pe pod are urmatoarea alcatuire:

3cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16


4cm beton asfaltic BAP16
2cm protectie hidroizolatie MAT
1cm hidroizolatie

Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de con pereate, si placi


de racordare. La capetele zidurilor intoarse se vor executa scari si casiuri.
In zona podului se va executa o amenajare hidrotehnica.
6. Lucrari pentru protectia mediului
Sursele de poluare, impactul asupra mediului si masurile de protectie s-au
studiat atat pentru perioada de constructie a drumului, cat si pentru perioada de
operare a drumului.
Pentru reducerea impactului negativ, s-au propus in cadrul proiectului lucrari
de protectie a mediului:
Lucrari pentru protectia faunei
Pentru protectia faunei se va prevedea, acolo unde va fii cazul, plasa de
sarma cu inaltimea de 2.00m, rolul acestuia find de a nu permite trecerea animalelor
de pe o parte pe alta a drumului, dar si de a proteja pe conturconstructiile de preepurare a apei. Lungimea totala a gardului de plasa proiectat este de 116m.
Peisagistica
In vederea incadrarii variantei de ocolire in cadrul natural au fost
prevazute urmatoarele lucrari:
-

Plantari arbori si arbusti 500 bucati


Plantari copaci 500 bucati

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 19

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Insamantarea taluzelor cu pamant vegetal, de 20cm grosime 1000


mc

Lucrari pentru protectia amenajarilor umane


Pentru reducerea nivelului de zgomot pana la valoarea de 50dB(A) in zonele
unde se afla louinte, unde este posibil si unde avziul de mediu va solicita,

se

proiecteaza panouri de protectie impotriva zgomotului. Panourile au inaltimi de


3.00m. Lungimea totala de aplicare a acestor panouri este de 590ml.

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 20

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

Tratarea apei.
Pentru tratarea apelor de pe partea carosabila, inainte de varsarea acestora in
emisar, au fost prevazute trape de namol si apoi in aval separatoare de hidrocarburi,
cu debit capabil de 100l/s, ce asigura epurarea totala a apei pentru o ploaie cu
probabilitate de revenire de 1 la 5 ani. Aceste ansamable trapa namol-separator de
hidrocarburi sunt in numar de 3 bucati.
7. Lucrari de consolidari
Se vor prevedea lucrari de consolidari constand in:
-

Fundaie adncit tip L pentru parapete, H=2,5m, pe o lungime totala de


50ml

8. Lucrari hidrotehnice
Calculul hidraulic al podurilor a fost realizat pe baza debitului cu probabilitate
de 2% (Clasa de imprtanta hidrotehnica

III), luand in considerare tipul de albie

existent.
Albia pe raul Valea Jepilor desi este amenajata, prezinta un degradari
importante si este reamenajata cu aceeasi sectiune ca cea existenta, pe o lungime
de60m. Pentru raul Prahova, albia nu este amenajata si este propusa a fii
regularizata pe o lungime totala de 100m.
Ambele lucrari hidrotehnice sunt proiectate cu aceeasi solutie tip: pereu de
beton C25/30 cu grosime de 20cm asezat pe un strat din material granular de 20cm
si un geotextil cu rol de filtru. Taluzele pereului de beton reazama pe grinzi din beton
C25/30, incadrate la capetele din amonte si aval cu pinteni din beton armat C25/30.
Protectia cu pereu se va realiza pana la o inaltime minima egala cu inaltimea
debitului de 2%, la care se adauga inaltimea de garda.
9. Iluminat
Iluminatul este prevzut conform normelor in vigoare de tip LED si telegestiune.
Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020
Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 21

BENEFICIAR: C.N.A.D.N.R. S.A.


ROMNIA S.A.

PROIECTANT: S.C. EGIS

f) Situaia existent a utilitilor i analiza de consum


Realizarea sectorului de drum afecteaza o serie de retele de utilitati care
trebuiesc protejate sau mutate. Proiectul aferent acestei faze de proiectare, impreuna
cu listele de cantitati, pentru aceste lucrari de protejare sau de mutare de utilitati se
realizeaza pe baza instructiunilor si observatiilor primite de la detinatorii de utilitati in
baza avizelor de principiu. In cadrul Devizului General sunt prevazute valorile
financiare privind mutarea si protejarea utilitatilor
Durata de realizare i etapele principale; graficul derealizare a investi iei
Se estimeaza o durata de realizare a investitiei de 9 luni.

III.

Costurile estimative ale investiiei Este prezentata in Volum


Separat

IV.

Analiza Cost-Beneficiu Este prezentata in Volum Separat

Proiectant,

Intocmit,

S.C. EGIS ROMNIA S.A.

Sef Proiect

Director Departament Transporturi

Ing. Alexandru BUCUR

Ing. Emil GEORGESCU

Varianta de Ocolire Busteni km 0+000 km 1+020


Memoriu Tehnic
Studiu de Fezabilitate
pagina 22