Sunteți pe pagina 1din 26

LISTA PROIECTELOR APROBATE PENTRU FINANȚARE DIN FDI

Ordin al Președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 280/02.10.2019


Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
1 1E-INFRASTRUCTURAXXX Reghin Mureș Lărgire intersecție str. Gării cu str. Axente Sever 345.338
Dotarea cu echipamente medicale și mobilier specific medical a
2 1A-SANATATEXXXXXXXXX Municipiul Blaj Alba 5.543.500
Spitalului Municipal Blaj
3 1C-APA_CANALIZAREXXX Mereni Constanța Reabilitarea alimentării cu apă a localităților Mereni și Osmancea 2.879.325
Înființare distribuție gaze naturale în localitățile Limanu, 2 Mai, Vama
4 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Limanu Constanța 2.150.623
Veche
5 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mihăești Olt Construire poduri și modernizare drumuri locale 16.096.135
6 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Valul lui Traian Constanța Iluminat stradal Cartierul Tineretului, zona lotizată F 8.659.005
7 1C-APA_CANALIZAREXXX Tutora Iași Înființare sistem canalizare în comuna Tutora 52.291.410
Amenajare acces rutier existent în zona DN59 Timișoara-Morvița km
8 1E-INFRASTRUCTURAXXX Pădureni Timiș 850.436
17+100 stânga către Comuna Pădureni și modernizare DE15
Amenajare piste biciclete, alei pietonale, podețe, accese auto, rigole
9 1E-INFRASTRUCTURAXXX Birda Timiș 11.052.326
drum, amenajare spații verzi, mobilier urban și iluminat stradal
10 1E-INFRASTRUCTURAXXX Clinceni Ilfov Modernizare străzi de interes local, faza 2 28.644.443
Reabilitare, modernizare, extindere-construire și echipare a
11 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Bod Brașov infrastructurii educaționale pentru învațamântul general obligatoriu 9.435.337
Școala gimnazială Bod
12 1E-INFRASTRUCTURAXXX Borșa Maramureș Reparații curente străzi, alei pietonale, parcaje auto și rigole 441.085
13 1C-APA_CANALIZAREXXX Cetățeni Argeș Sistem centralizat de canalizare și tratare ape reziduale 28.650.147
14 1E-INFRASTRUCTURAXXX Tămboiești Vrancea Modernizare drumuri interes local 2.359.759
15 1E-INFRASTRUCTURAXXX Bobicești Olt Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local 30.664.485

1
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
16 1E-INFRASTRUCTURAXXX Scorțeni Prahova Consolidare și refacere drum local (Strada Plaiului), 0,150 km 512.799
Extindere rețea distribuție gaze naturale pentru satele Bordenii Mari,
17 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Scorțeni Prahova 4.100.630
Bordenii Mici și Sirca
18 1A-SANATATEXXXXXXXXX Livezi Vâlcea Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical rural 1.484.413
19 1E-INFRASTRUCTURAXXX Tia Mare Olt Modernizare drumuri de interes local 42.254.565
20 1E-INFRASTRUCTURAXXX Gârcov Olt Modernizare drumuri locale 31.877.206
21 1E-INFRASTRUCTURAXXX Podenii Noi Prahova Reabilitare si modernizare drumuri 24.818.001
22 1E-INFRASTRUCTURAXXX Băicoi Prahova Modernizare/reabilitare/ reparații străzi 1.926.534
23 1E-INFRASTRUCTURAXXX Urzica Olt Modernizare străzi de interes local 32.057.692
24 1E-INFRASTRUCTURAXXX Uda Argeș Modernizare drum comunal DC186 7.680.157
Modernizarea prin asfaltare a drumului comunal DC69B şi drumuri
25 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ciorteşti Iași 8.372.674
săteşti din satul Şerbeşti
26 1E-INFRASTRUCTURAXXX Greceşti Dolj Modernizare drumuri comunale şi vicinale 6.359.759
27 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Târgu Bujor Galați ÎnfiinŃare sistem de distribuŃie gaze naturale 11.085.776
28 1E-INFRASTRUCTURAXXX Bascov Argeș ConstrucŃie pod pe DC210 peste Valea Scheanu, sat Scheanu 1.837.963
29 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cilieni Olt Modernizare străzi de interes local 32.856.954
30 1E-INFRASTRUCTURAXXX Râul Alb DâmboviŃa Modernizare drumuri de interes local, Lot.2 8.062.558
31 1E-INFRASTRUCTURAXXX Danicei Vâlcea Modernizarea drumuri locale 9.127.037
32 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Dăneşti Gorj InfiinŃare sistem de distribuŃie gaze naturale 14.220.495
33 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ştefan cel Mare Vaslui Asfaltare drumuri de interes local în localitatea Bârzeşti 389.588
34 1E-INFRASTRUCTURAXXX Rusăneşti Olt Modernizare drumuri de interes local 334.174
35 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ion Creangă NeamŃ Modernizare drumuri de interes local 575.269

2
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
36 1C-APA_CANALIZAREXXX Măgureni Prahova Reabilitare şi extindere reŃea alimentare cu apă, etapa I 124.050
37 1E-INFRASTRUCTURAXXX Giurgiu Giurgiu Modernizare ansamblu străzi situate în zona II 11.652.864
38 1E-INFRASTRUCTURAXXX Rast Dolj Modernizare străzi în satul Rastul Nou 34.546.454
39 1E-INFRASTRUCTURAXXX TăuŃii Măgherăuşi Maramureș Modernizare străzi, Lot2 7.981.827
40 1E-INFRASTRUCTURAXXX Zătreni Vâlcea Modernizare şi asfaltare drumuri 12.075.136
41 1E-INFRASTRUCTURAXXX Bezdead DâmboviŃa Modernizarea uliŃei Mihăescu 291.041
Transformare sediu școală veche Cârligele în anexă școală, demolare
42 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Cârligele Vrancea anexe și construire și dotare sala de sport aferentă școlii "Mihail 1.659.523
Sâmbotim"
43 1A-SANATATEXXXXXXXXX Cristian Brașov Modernizare și reabilitare dispensar 1.897.865
44 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Strejești Olt Înființare sistem de distribuție gaze naturale 10.301.822
45 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Grădinari Olt Înființare sistem de distribuție gaze naturale 9.558.300
Extindere rețea gaze naturale cu branșamente aferente și realizarea de
46 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Colonești Olt 13.890.771
branșamente noi pe rețeaua existentă
47 1E-INFRASTRUCTURAXXX Șotânga Dâmbovița Modernizare drumuri de interes local 9.649.734
48 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vânători Galați Modernizare drumuri locale 11.969.219
49 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Bălilești Argeș Înființare distribuție gaze naturale 14.647.994
50 1E-INFRASTRUCTURAXXX Pojorâta Suceava Modernizare drumuri comunal și vicinale 1.186.526
51 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vulcan Hunedoara Modernizare străzi și alei pietonale în zona străzii Aleea Muncii 3.997.000
52 1E-INFRASTRUCTURAXXX Livezile Mehedinți Modernizare drum comunal DC90A 1.166.443
53 1E-INFRASTRUCTURAXXX Podul Iloaiei Iași Modernizare străzi 27.198.542
54 1E-INFRASTRUCTURAXXX Crețeni Vâlcea Modernizare drumuri de interes local L=2,85 km 4.414.929
55 1E-INFRASTRUCTURAXXX Voineasa Vâlcea Pod din beton armat peste râul Lotru 956.947

3
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
56 1E-INFRASTRUCTURAXXX Municipiul Craiova Dolj Lucrări de reparație și întreținere srăzi, alei, trotuare și parcări 8.464.317
57 1E-INFRASTRUCTURAXXX Viișoara Vaslui Modernizare DC 52 Km 0+100 - km 1+0,38 și străzi nr. 6, 8, 9, 18 și 27 5.208.890
58 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mitrofani Vâlcea Modernizare și asfaltare drumuri de interes local 10.907.161
59 1E-INFRASTRUCTURAXXX Măicănești Vrancea Modernizare drumuri comunale și de interes local 10.127.820
60 1E-INFRASTRUCTURAXXX Aluniș Prahova Modernizare drum local, uliță Tisa Mică 234.279
61 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Hârșova Constanța Mansardare școala generală gimazială nr. 1 838.686
62 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Gura Vitioarei Prahova Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 511.144
63 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Smârdan Tulcea Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 519.790
64 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Lerești Argeș Reabilitarea, modernizarea și extinderea grădiniței de copii 1.660.784
65 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vulturu Vrancea Modernizare drumuri de interes local 18.722.356
66 1E-INFRASTRUCTURAXXX Budeasa Argeș Modernizare drumuri comunale 8.283.546
Extindere, reabilitare și înființare grădiniță cu program prelungit a
67 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Bolotești Vrancea 1.762.098
Grădiniței nr. 2 cu program normal, sat Găgești
Universitatea
68 2A-CULTURAXXXXXXXXXX Iași Reabilitare, refuncționalizare și modernizare Casa Universitarilor, Iași 10.720.905
Alexandru Ioan Cuza
Modernizare drum comunal DC218 Stroiești (DJ703 I) - Valea
69 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mușătești Argeș 8.833.960
Muscelului - Vâlsănești, de la km 0+000 la km 5+300
70 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Ciocănești DâmboviŃa Înființare sistem de distribuție gaze naturale 7.453.792
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii
71 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Ciocănești DâmboviŃa 9.248.991
educaționale pentru școala gimnazială Ciocănești
Asfaltare drumuri sătești și ulițe de interes local în lungime toatlă de
72 1E-INFRASTRUCTURAXXX Glavile Vâlcea 17.834.331
13,5 km și construire poduri peste pârâul Olteanca
73 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ghioroiu Vâlcea Asfaltare drumuri de interes local în lungime totală de 10,5 km 14.212.666

4
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
74 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vârtop Dolj Modernizare drumuri locale 13.287.573
75 1E-INFRASTRUCTURAXXX Șopot Dolj Modernizare străzi de interes local 19.813.535
76 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dăneți Dolj Modernizare drumuri de interes local în lungime de 9,88 km 13.861.325
77 1E-INFRASTRUCTURAXXX Butoiești Mehedinți Modernizare ulițe 21.715.028
78 1E-INFRASTRUCTURAXXX Săpoca Buzău Modernizare drumuri de interes local 22.147.340
79 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vama Buzăului Brașov Modernizare și reabiliate drumuri comunale și străzi 52.893.575
80 1E-INFRASTRUCTURAXXX Călinești Argeș Modernizare drum DJ704C 12.237.460
81 1C-APA_CANALIZAREXXX Strâmtura Maramureș Înființare, modernizare, extindere sisteme de alimentare cu apă potabilă 51.303.416
Reparații curente, B-dul Mihai Viteazu, tronson sens giratoriu Kaufland-
82 1E-INFRASTRUCTURAXXX Municipiul Zalău Sălaj 4.613.493
intersecție Piața Iuliu Maniu
Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de
83 1C-APA_CANALIZAREXXX Micești Argeș epurare, în satele Micești și Purcăreni - optimizarea soluției tehnico- 28.849.268
economice
84 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Valea Râmnicului Buzău Înființare distribuție gaze naturale 3.745.929
85 1E-INFRASTRUCTURAXXX Pleșoiu Olt Asfaltare drumuri comunale plus șanțuri la drumuri existente 27.653.659
86 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dej Cluj Modernizare străzi 21.817.964
87 1C-APA_CANALIZAREXXX Holbav Brașov Înființare rețea canalizare cu stație de epurare 5.998.649
88 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Ion Corvin Constanța Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 510.356
89 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Tătaru Prahova Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 509.656
90 1E-INFRASTRUCTURAXXX Văliug Caraș-Severin Lucrări de reabilitare drum Grindești 6.454.349
Modernizarea și extinderera sistemului centralizat de canalizare în
91 1C-APA_CANALIZAREXXX Cepari Argeș satele Cepari Pământeni, Valea Măgurii, Cepari Ungureni, Cărpeniș și 19.971.842
Urluiești

5
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
92 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Hășmaș Arad Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public 447.858
93 1E-INFRASTRUCTURAXXX Olcea Bihor Modernizare drumuri și străzi 7.804.201
Sistem de canalizare în localitățile Cristioru de Jos, Poiana și Săliște de
94 1C-APA_CANALIZAREXXX Cristioru de Jos Bihor 9.289.052
Vascău
95 1C-APA_CANALIZAREXXX Lăzăreni Bihor Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Filea 27.897.555
96 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Răzvad DâmboviŃa Reabilitare, modernizare, extindere, dotare școală gimnazială Răzvad 9.949.477
97 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Gușoeni Vâlcea Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comună 5.134.232
98 1E-INFRASTRUCTURAXXX Stănești Vâlcea Modernizare drumuri sătești și ulițe L=7,8 km 8.648.479
99 1E-INFRASTRUCTURAXXX Valea Mare Vâlcea Asafaltare străzi și ulițe de interes local, L=10,9 km 11.895.658
100 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dranic Dolj Modernizare drumuri comunale și străzi de inetres local 17.740.991
101 1E-INFRASTRUCTURAXXX Copăceni Vâlcea Modernizare străzi de inetres local, L=4265 ml 6.562.105
Reabilitare drumuri comunale, locale și străzi în orașul Târgu
102 1E-INFRASTRUCTURAXXX Târgu Cărbunești Gorj 46.580.577
Cărbunești
103 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mădulari Vâlcea Reabilitare drumuri de interes local 10.924.024
104 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ișalnița Dolj Execuție trotuare și accese proprietăți pe raza comunei 12.475.911
105 1E-INFRASTRUCTURAXXX Șendreni Galați Modernizarea rețelei de drumuri de interes local 21.914.802
Înființare conductă de distribuție gaze naturale în comuna Popești în
106 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Popești Argeș 6.270.218
satele: Popești, Palanga, Slobozia, și Purcăreni
107 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Slobozia Moară DâmboviŃa Înființare distribuție gaze naturale 6.476.659
108 1C-APA_CANALIZAREXXX Chevereșul Mare Timiș Rețele de canalizare și stație de epurare 36.890.992
109 1E-INFRASTRUCTURAXXX Arsura Vaslui Modernizare drumuri de interes local 9.796.499
110 1E-INFRASTRUCTURAXXX Andrășești Ialomița Asfaltare străzi 1.298.780

6
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
111 1C-APA_CANALIZAREXXX Șelaru DâmboviŃa Înființare și extindere rețea de apă uzată 15.014.991
112 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vișeu de Sus Maramureș Modernizarea străzilor Mălinului și Valea Vinului 16.147.802
113 1E-INFRASTRUCTURAXXX Boroaia Suceava Modernizare drumuri de interes local 18.629.740
114 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Valea Mărului Galați Înființare sistem de distribuție gaze naturale 7.815.228
115 1E-INFRASTRUCTURAXXX Șomcuta Mare Maramureș Modernizare străzi ( lucrări de artă, rigolă carosabilă ) 43.194.888
116 1E-INFRASTRUCTURAXXX Calafat Dolj Modernizare străzi localitatea Ciupercenii Vechi 12.816.116
117 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Căpușu Mare Cluj Alimentare cu gaze naturale 89.399.875
118 1E-INFRASTRUCTURAXXX Seini Maramureș Modernizare străzi 12.185.536
119 1E-INFRASTRUCTURAXXX Moinești Bacău Reabilitare strada Nicu Enea 1.758.226
120 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dracea Teleorman Modernizare drumuri de interes local 23.674.965
121 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Bechet Dolj Reabilitare și modernizare gradiniță 1.407.705
122 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cozmeni Harghita Construire trotuar lângă DN12 (DE578) 1.661.214
123 1E-INFRASTRUCTURAXXX Golăiești Iași Modernizare drumuri de interes local 55.357.532
124 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vlădești Vâlcea Modernizare drumuri comunale și de interes local 8.873.039
125 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vișina Olt Modernizarea drumurilor de interes local, etapa a 2-a 12.253.437
Modernizare DC50; Davidești (DN73D) - Huluba, km 2+805-5+305,
126 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vulturești Argeș 1.210.233
L=2,5 km
127 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vedea Argeș Modernizare drumuri comunale DC171 și DC Față Izvoru 10.977.000
128 1C-APA_CANALIZAREXXX Vlădila Olt Extindere sistem de canalizare menajeră 5.500.103
129 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mioarele Argeș Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe drumuri de interes local 4.788.377
130 1C-APA_CANALIZAREXXX Măceșul de Sus Dolj Construcție sistem de canalizare 19.185.084
131 1C-APA_CANALIZAREXXX Cioroiași Dolj Înființare rețea de canalizare menajeră 23.541.367

7
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
132 1E-INFRASTRUCTURAXXX Celaru Dolj Asfaltare drumuri comunale 14.579.118
133 1C-APA_CANALIZAREXXX Cezieni Olt Înființare rețea de canalizare și stație de epurare 19.007.881
134 1E-INFRASTRUCTURAXXX Lunca Banului Vaslui Modernizare DC34A și străzile 2B, 3C, 4D din satul Lunca Banului 10.621.961
135 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Crângeni Teleorman Înființare rețea de distribuție gaze naturale 25.517.758
136 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Beceni Buzău Modernizarea sistemului de iluminat public stradal 441.787
137 1E-INFRASTRUCTURAXXX Piatra Neamț NeamŃ Lucrări de întreținere și reparații curente a infrastructurii rutiere 15.135.405
138 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Scundu Vâlcea Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 562.699
139 1E-INFRASTRUCTURAXXX Rădoiești Teleorman Modernizare drumuri de interes local 20.747.065
Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de
140 1C-APA_CANALIZAREXXX Armășești Ialomița 29.769.529
epurare
141 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Mătăsaru DâmboviŃa Construire școală generală 6.683.771
142 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Odorheiul Secuiesc Harghita Extindere rețele electrice de iluminat public zona Szaszok Tabora 976.487
Modernizare rețea stradală și amenajare scurgere ape pluviale privind
143 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mărăcineni Argeș străzile: Alunului, Florilor, Murului, Crizantemelor, Gârlei, Părului, 19.896.802
Argeșelu, Castanului, Zmeurei, Lotasi, Gării și Gropeni
144 1E-INFRASTRUCTURAXXX Meteș Alba Modernizare drumuri comunale, faza III 2.484.273
145 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cozmești Vaslui Modernizare drumuri de interes local 9.725.708
Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în satele:
146 1C-APA_CANALIZAREXXX Merișani Argeș 28.548.445
Crâmpotani, Vâlcelele și Brăteasca
Modernizare străzi de interes local în localitatea Măriuș și Roșiori și
147 1E-INFRASTRUCTURAXXX Valea Vinului Satu-Mare 24.486.301
DC92, Valea Vinului-Săi
148 1A-SANATATEXXXXXXXXX Cărbunești Prahova Construire centru medical P+1 1.633.250
149 1E-INFRASTRUCTURAXXX Consiliul județean Dolj Lucrări de întreținere pe DJ641, limită județ Olt-Albești (DN65F), km 62.417.309

8
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
15+000-66+604
150 1A-SANATATEXXXXXXXXX Pielești Dolj Construire dispensar policlinic 1.354.867
151 1E-INFRASTRUCTURAXXX Giroc Timiș Modernizare străzi 44.387.059
152 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Leșu Bistrița-Năsăud Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 517.979
153 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Lunca Ilvei Bistrița-Năsăud Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 513.194
154 1E-INFRASTRUCTURAXXX Moara Suceava Modernizare și reabilitare DC71 9.942.380
155 1E-INFRASTRUCTURAXXX Izvoru Argeș Modernizare drumuri comunale 14.432.024
156 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vârciorog Bihor Modernizare și reabilitare străzi și construire pod 10.575.742
157 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Mănești DâmboviŃa Înființare distribuție gaze naturale 7.543.510
158 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mișca Arad Reabilitare străzi pentru L=11500 m 13.663.131
159 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Vitomirești Olt Modernizare, reabilitare, extindere și dotare infrastructură educațională 22.617.577
Lucrări de construcții și instalații în vederea obținerii
160 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Ilvei Bistrița-Năsăud avizului/autorizației de securitate la incendiu - Școala gimnazială "Sever 711.255
Pop"
161 1E-INFRASTRUCTURAXXX Zvoriștea Suceava Modernizare drumuri comunale 18.445.293
162 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Babadag Tulcea Înființare rețea distribuție și alimentare gaze naturale 38.447.128
163 1C-APA_CANALIZAREXXX Celaru Dolj Extindere rețea de canalizare LOT I și LOT II, comuna Celaru 72.964.986
164 1C-APA_CANALIZAREXXX Seaca Olt Înființare rețea de apă și apă uzată, comuna Seaca 41.051.836
165 1E-INFRASTRUCTURAXXX Strunga Iași Modernizare drumuri în satele Fedeleșeni,Brătulești și Fărcășeni 8.766.783
166 1E-INFRASTRUCTURAXXX Topana Olt Modernizare drum comunal DC42, L=5,950 km 15.536.246
167 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Vârvoru de Jos Dolj Modernizarea iluminatului public 386.761
168 1C-APA_CANALIZAREXXX Ionești Vâlcea Extindere rețele de alimentare cu apă si canalizare 28.205.484

9
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
169 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Frumușani Călărași Lucrări de iluminat public 487.895
170 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Alunu Vâlcea Modernizare,reabilitare și dotare școală cu clasele I-VIII, sat Colțești 1.650.807
171 1E-INFRASTRUCTURAXXX Laslea Sibiu Reparații DC25, DC26 și Strada sub vale 6.908.143
172 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Borcea Călărași Înființare rețea de distribuție gaze naturale 17.676.525
Modernizare drumuri de interes local în comună si continuarea lucrărilor
173 1E-INFRASTRUCTURAXXX Brădești Dolj 46.350.759
de construire pod peste Valea Morii, sat Tatomirești
174 1E-INFRASTRUCTURAXXX Păulești Prahova Asfaltări drumuri - DS 1261-3, T12/1, DE 380 comună 1.845.000
175 1E-INFRASTRUCTURAXXX Miroși Argeș Modernizare drumuri in comună 17.519.660
176 1E-INFRASTRUCTURAXXX Marginea Suceava Modernizare infrastructură rutieră in comună 27.349.949
177 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Cobadin Constanța Lucrări de iluminat public 491.942
178 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Domnești Ilfov Modernizare iluminat public 399.051
179 1E-INFRASTRUCTURAXXX Rafaila Vaslui Modernizare drumuri de interes local 5.630.154
180 1E-INFRASTRUCTURAXXX Poiana Teiului NeamŃ Asfaltare și modernizare străzi 7.526.541
Modernizare drum comunal DC 154C-Morlovani (DC 154B)-Morlovani,
181 1E-INFRASTRUCTURAXXX Albota Argeș 3.346.805
L=1,7KM + 0,60 KM (drumuri laterale)
182 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ghidici Dolj Modernizare străzi rurale 15.302.376
183 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Cicârlău Maramureș Extindere rețea de gaz in localitatea Ilba 985.258
184 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ciorăști Vrancea Modernizare drum cimitir, sat Mihălceni, comuna Ciorăști 520.191
Modernizare drumuri de interes local și amenajare elemente de
185 1E-INFRASTRUCTURAXXX Colibași Giurgiu 21.299.997
asigurare a scurgerii apelor
186 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Dobârlău Covasna Lucrări de iluminat public 509.912
187 1E-INFRASTRUCTURAXXX Jitia Vrancea Modernizare drumuri de interes local 7.464.085
188 1E-INFRASTRUCTURAXXX Malu Mare Dolj Modernizare infrastructură drumuri 32.203.647

10
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
189 1E-INFRASTRUCTURAXXX Poiana Mare Dolj Modernizare drumuri de interes local 33.912.614
Modernizare drum de interes local strada Malul Gârlei și construire pod
190 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vlădești Argeș 9.977.780
între satele Vlădești și Coteasca
191 1E-INFRASTRUCTURAXXX Sâmburești Olt Modernizare drumuri sătești și construire pod în satul Ionicești 10.707.596
192 1C-APA_CANALIZAREXXX Schitu Giurgiu Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Bila și Cămineasca 12.714.690
Extindere rețele de canalizare și alimentare cu apă, rețele secundare,
193 1C-APA_CANALIZAREXXX Becicherecu Mic Timiș 12.234.079
racorduri și branșamente
194 1E-INFRASTRUCTURAXXX Gherghești Vaslui Modernizare drumuri de interes local 13.062.958
195 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dăești Vâlcea Asfaltare drumuri de interes local 13.216.863
196 1E-INFRASTRUCTURAXXX Bârla Argeș Modernizare drumuri comunale 27.896.116
197 1E-INFRASTRUCTURAXXX Iacobeni Suceava Modernizare și reabilitare drumuri de interes local 9.277.727
198 1E-INFRASTRUCTURAXXX Băcești Vaslui Modernizare drumuri de interes local 18.900.874
199 1E-INFRASTRUCTURAXXX Timișești Iași Modernizare drumuri de interes local 23.754.548
200 1E-INFRASTRUCTURAXXX Scornicești Olt Modernizare străzi 16.424.930
201 1E-INFRASTRUCTURAXXX Boldești-Grădiștea Prahova Modernizare drumuri sătești 21.756.540
Reparații curente străzi, alei pietonale, parcaje auto și rigole pentru
202 1E-INFRASTRUCTURAXXX Borșa Maramureș 5.017.446
scurgerea apelor pluviale
203 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Ghergheasa Buzău Modernizare sistem de iluminat public 523.803
Realizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare apă uzată
204 1C-APA_CANALIZAREXXX Racovițeni Buzău 27.573.783
menajeră
205 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Berești-Bistrița Bacău Construire și dotare after school în satul Brad 1.597.369
206 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Berești-Bistrița Bacău Construire și dotare after school în satul Climești 1.748.301
207 1E-INFRASTRUCTURAXXX Consiliul județean Maramureș Covoare asfaltice pe rețeaua de drumuri județene 102.020.095

11
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
208 1E-INFRASTRUCTURAXXX Curtești Botoșani Modernizare drumuri comunale și sătești 7.817.980
209 1C-APA_CANALIZAREXXX Drăgești Bihor Extindere alimentare cu apă a localității Dicănești 598.888
210 1C-APA_CANALIZAREXXX Căteasca Argeș Canalizare Cireșu, Siliștea și Gruiu 26.222.465
Realizare trotuare pe DJ102 (tronsonul cuprins între bariera CF Ploiești
211 1E-INFRASTRUCTURAXXX Plopeni Prahova - Slănic, Biserica "Înălțarea Domnului"), pe partea dreaptă a 1.463.067
carosabilului
Modernizare și reabilitare străzi DS62, DP31, DS77, DS78, DS83,
212 1E-INFRASTRUCTURAXXX Jebel Timiș 7.452.778
DS21, DP18, DS52, DS51, DS53, DS49 și DS39
213 1C-APA_CANALIZAREXXX Târgșorul Vechi Prahova Extindere rețea de canalizare menajeră 28.500.749
214 1E-INFRASTRUCTURAXXX Frata Cluj Modernizare drumuri de interes local în satul Soporu de Câmpie 13.067.151
215 1C-APA_CANALIZAREXXX Babana Argeș Canalizare și epurare a apelor uzate în satul Groși 5.444.050
216 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oșești Vaslui Modernizare drumuri de interes local în satul Buda 11.389.814
217 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraș Negrești Oaș Satu-Mare Modernizare sistem rutier in oras 18.500.000
218 1E-INFRASTRUCTURAXXX Racșa Satu-Mare Modernizare străzi în comună 24.240.152
219 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Sânpetru Brașov Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 510.216
220 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Ilva Mare Bistrița-Năsăud Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 515.282
221 1E-INFRASTRUCTURAXXX Boldur Timiș Modernizare străzi în localitățile Ohaba-Forgaci și Sinersig, etapa a II-a 23.006.599
222 1E-INFRASTRUCTURAXXX Trușești Botoșani Amenajare drumuri de interes local 10.294.718
223 1A-SANATATEXXXXXXXXX Mădăraș Mureș Construire centru medical multifuncțional 1.728.952
Înființare sistem de canalizare menajeră și modernizare sistem
224 1C-APA_CANALIZAREXXX Poșta Câlnău Buzău 117.124.892
alimentare cu apă
225 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mociu Cluj Modernizare drumuri în comună 11.127.666
226 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cerbăl Hunedoara Modernizare drumuri comunale 10.772.655

12
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
227 1E-INFRASTRUCTURAXXX Iara Cluj Modernizare drumuri și străzi de interes local 11.421.108
228 1E-INFRASTRUCTURAXXX Fizeșu Gherlii Cluj Modernizare drumuri și străzi 1.395.366
229 1E-INFRASTRUCTURAXXX Alexandru Odobescu Călărași Asfaltare drumuri de interes local 26.220.775
230 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ponor Alba Modernizare DC - După Deal și DC106 - Geogel 8.799.377
231 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Călmățuiu de Sus Teleorman Modernizarea sistemului public de iluminat stradal 1.786.652
232 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dorohoi Botoșani Modernizare străzi (34 străzi) 15.585.903
233 1A-SANATATEXXXXXXXXX Vârteșcoiu Vrancea Construire și dotare dispensar uman sat Vârteșcoiu 1.651.571
Amenajări trotuare și căi de acces, reabilitare și modernizare sisteme
234 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dumitrești Vrancea 2.756.002
de colectare a aplelor pluviale
235 1E-INFRASTRUCTURAXXX Doljești NeamŃ Modernizare drumuri sătești 12.283.780
236 1C-APA_CANALIZAREXXX Iecea Mare Timiș Realizare sistem de canalizare și stație de epurare 27.925.559
237 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Almăj Dolj Înființare sistem de distribuție gaze naturale 15.162.985
238 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Șeica Mică Sibiu Reparații și dotări la Școala cu clasele I-IV 396.319
239 1A-SANATATEXXXXXXXXX Gugești Vrancea Construire centru socio-medical 4.088.383
240 1E-INFRASTRUCTURAXXX Lupșanu Călărași Modernizare străzi 12.814.075
241 1E-INFRASTRUCTURAXXX Filiași Dolj Modernizare drumuri, străzi și/sau căi de acces 41.029.056
242 1E-INFRASTRUCTURAXXX Poroschia Teleorman Modernizare drumuri de interes local 19.525.519
243 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ciurila Cluj Modernizare drumuri, ulițe și străzi în localitatea Sălicea 8.814.895
244 1E-INFRASTRUCTURAXXX Izvoarele Giurgiu Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local 18.817.104
245 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Brad Hunedoara Înființare sistem distribuție gaze naturale 18.431.350
246 1C-APA_CANALIZAREXXX Șag Timiș Extindere sistem de canalizare menajeră 22.717.781
247 1E-INFRASTRUCTURAXXX Daia Giurgiu Modernizare străzi în localitățile Daia și Polpșoru 21.943.990

13
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
248 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Vinderei Vaslui Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Vinderei, Corp II 1.460.693
249 1E-INFRASTRUCTURAXXX Slimnic Sibiu Modernizare strada Lungă și strada Rușilor 4.811.040
250 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Săndulești Cluj Reparații Școala Simion Balint 717.160
251 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Gârnic Caraș-Severin Grădiniță cu program normal, 2 grupe, în localitatea Padina Matei 667.750
Extindere alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare,
252 1C-APA_CANALIZAREXXX Gârnic Caraș-Severin 6.996.462
localitatea Padina Matei
Modernizare sistem rutier și elemnte de asigurare a scurgerii apelor
253 1E-INFRASTRUCTURAXXX Prundu Giurgiu 41.801.169
pluviale pe drumuri de interes local
254 1E-INFRASTRUCTURAXXX Recea Argeș Modernizare drumuri de interes local Deagu de Sus - Deagu de jos 5.942.512
255 1E-INFRASTRUCTURAXXX Rediu NeamŃ Modernizare drumuri de interes local 11.357.344
256 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oravița Caraș-Severin Reabilitare străzi și drumuri urbane 17.704.484
257 1E-INFRASTRUCTURAXXX Motoșeni Bacău Amenajare drum comunal DC46C 6.422.121
258 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oțelul Roșu Caraș-Severin Lucrări de întreținere străzi, etapa a IV-a 7.688.659
259 1E-INFRASTRUCTURAXXX Răcoasa Vrancea Modernizare drumuri comunale 12.306.280
260 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mihăești Argeș Modernizare rețea de drumuri comunale 7.891.143
Reabilitarea/modernizarea/ extinderea sistemului de canalizare în
261 1C-APA_CANALIZAREXXX Orașul Rovinari Gorj 2.386.203
localitatea Vârț
Extindere rețea canalizare și mărire capacitate stație epurare și
262 1C-APA_CANALIZAREXXX Snagov Ilfov extindere rețea alimentare cu apă potabilă, foraje puțuri și mărirea 172.292.615
capacității stației de tratare a apei
263 1E-INFRASTRUCTURAXXX Conțești Teleorman Modernizare ( asfaltare ) străzi 9.125.967
264 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cordăreni Botoșani Modernizare drumuri 9.653.003
265 1E-INFRASTRUCTURAXXX Consiliul Județean Neamț Proiect integrat modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri 521.991.344

14
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
județene, obiective ce asigura conectarea la rețeaua TEN-T județul
Neamț
266 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dămuc NeamŃ Modernizare drumuri sătești Dămuc-Trei Fântăni 39.620.555
Penetratie și racord Splaiul Independenței-Ciurel-Autostrada București-
267 1E-INFRASTRUCTURAXXX București București 104.000.000
Pitești
268 1E-INFRASTRUCTURAXXX Blejești Teleorman Modernizare drumuri de interes local în satele Blejești, Baciu și Sericu 20.403.804
Reabilitarea drumurilor publice clasificate prin lucrări de întreținere și
269 1E-INFRASTRUCTURAXXX Roșiorii de Vede Teleorman 9.101.024
reparații curente în Roșiorii de Vede
Înființare sistem de canalizare ( stație de epurare și rețea de canalizare
270 1C-APA_CANALIZAREXXX Seimeni Constanța 16.113.168
) în comună
271 1E-INFRASTRUCTURAXXX Periam Timiș Modernizare străzi în localitatea Periam si DC 30 in comună 12.218.732
272 1C-APA_CANALIZAREXXX Pesac Timiș Extindere sistem de canalizare menajeră în comună 15.494.394
273 1E-INFRASTRUCTURAXXX Sânmihaiu Român Timiș Modernizare străzi în comună 44.530.831
274 1C-APA_CANALIZAREXXX Traian Vuia Timiș Rețea de canalizare în comuna Traian Vuia 23.743.431
275 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dudeștii Vechi Timiș Modernizare străzi și drum comunal DC2 47.422.512
276 1E-INFRASTRUCTURAXXX Aninoasa Argeș Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comună 10.992.447
277 1E-INFRASTRUCTURAXXX Stănisești Bacău Modernizare drumuri de interes local 16.834.751
278 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Drăgotești Dolj Modernizarea iluminatului public 449.785
279 1A-SANATATEXXXXXXXXX Albești Vaslui Modernizare dispensar uman în comună 1.698.528
280 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Cudalbi Galați Înființare distribuție gaze naturale 8.343.102
281 1E-INFRASTRUCTURAXXX Rătești Argeș Modernizare drumuri comunale 12.156.777
282 1E-INFRASTRUCTURAXXX Tomșani Prahova Asfaltare drumuri sătești în satul Loloiasca 644.987
283 1E-INFRASTRUCTURAXXX Țigănești Teleorman Modernizare drumuri de interes local și canale ape pluviale 10.203.344

15
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
284 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oniceni NeamŃ Modernizare drumuri locale 15.422.177
285 1A-SANATATEXXXXXXXXX Valea Dragului Giurgiu Reabilitarea/modernizarea și echiparea dispensar comunal 961.093
Reparații curente drum principal Podul Cupcii-Mânăstirea Sfinții
286 1E-INFRASTRUCTURAXXX Budești Maramureș 1.737.255
Împărați Constantin și Elena
287 1E-INFRASTRUCTURAXXX Rusca Montană Caraș-Severin Modernizarea rețelei stradale din comună 6.090.270
288 1E-INFRASTRUCTURAXXX Lehliu Călărași Modernizare drumuri sătești 28.555.400
289 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Panticeu Cluj Reabilitare școală gimnazială 698.848
290 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Voluntari Ilfov Construire clădire P+1E+M cu destinația creșă 9.152.485
291 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oraș Buhuși Bacău Modernizarea străzilor de interes local 12.937.998
292 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Cislău Buzău Reabilitare iluminat public stradal prin înlocuire corpuri de iluminat 535.499
Extindere rețele utilități și căi de circulație în zona cartierului Gării Noi -
293 1C-APA_CANALIZAREXXX Slobozia Ialomița alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație 4.666.270
rutieră și pietonală
294 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Brănești DâmboviŃa Extindere rețea distribuție gaze naturale 1.811.389
Înființare și modernizare rețea alimentare cu apă în sat Boredeasca
295 1C-APA_CANALIZAREXXX Tătăranu Vrancea 7.910.200
Nouă și Vâjâietoarea
296 1E-INFRASTRUCTURAXXX Criciova Timiș Asfaltare DC132 și amenajare rețea stradală 13.238.201
Sistem de canalizare menajeră în localitățile Merghindeal și Dealu
297 1C-APA_CANALIZAREXXX Merghindeal Sibiu 13.931.148
Frumos
Extindere rețea de canalizare în localitățile Sasca Montană și Sasca
298 1C-APA_CANALIZAREXXX Sasca Montană Caraș-Severin 26.964.288
Română
299 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dofteana Bacău Modernizare prin asfaltare străzi 6.824.180
300 1E-INFRASTRUCTURAXXX Beciu Teleorman Modenizare drumuri de interes local 6.140.979

16
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
301 1E-INFRASTRUCTURAXXX Poiana Stampei Suceava Modernizare drum comunal DC85E 29.664.736
302 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Măgura Buzău Modernizare sistem public de iluminat stradal 522.010
303 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vintilă Vodă Buzău Modernizare drumuri de interes local 10.085.079
304 1E-INFRASTRUCTURAXXX Nucet Bihor Modernizare străzi 15.385.448
305 1E-INFRASTRUCTURAXXX Lisa Brașov Reabilitare DC75B Breaza-Mânăstirea Breaza 13.580.060
306 1A-SANATATEXXXXXXXXX Valea Lungă DâmboviŃa Construire dispensar comunal, sat Valea Lungă Cricov 1.540.799
307 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Bălești Vrancea Modernizarea sistemului de iluminat public 531.589
308 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Topliceni Buzău Modernizarea sistemului de iluminat public 531.538
309 1E-INFRASTRUCTURAXXX Brăhășești Galați Modernizare străzi rurale 17.362.871
310 1E-INFRASTRUCTURAXXX Municipiul Buzău Buzău Lucrări întreținere infrastructură de transport 150.000.000
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala gimnazială "Luca
311 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Vaideeni Vâlcea 10.347.094
Solomon"
312 1E-INFRASTRUCTURAXXX Bethausen Timiș Modernizare străzi 26.050.995
313 1E-INFRASTRUCTURAXXX Hulubești DâmboviŃa Modernizare DC97 Hulubești-Măgura 2.001.867
314 1E-INFRASTRUCTURAXXX Tărcaia Bihor Reabilitare DC231 Tărcaia- Totoreni și străzi în comuna Tărcaia 10.401.909
315 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Corbu Constanța Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în comună 525.868
316 1E-INFRASTRUCTURAXXX Robeasca Buzău Asfaltare drumuri de interes local 1.566.212
Modernizare infrastructură de transport drumuri, străzi de interes local,
317 1E-INFRASTRUCTURAXXX Polovragi Gorj 57.751.855
alei pietonale și piste bicicliști
318 1E-INFRASTRUCTURAXXX Certeze Satu-Mare Modernizare străzi în comună și sate aparținătoare 27.465.783
319 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Cotești Vrancea Reabilitare, modernizare, dotare și extindere grădiniță 3.263.695
320 1C-APA_CANALIZAREXXX Ghiroda Timiș Extindere rețea de canalizare menajeră în comună 31.883.479

17
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
321 1A-SANATATEXXXXXXXXX Mărișelu Bistrița-Năsăud Construire dispensar uman în localitatea Domnești 1.855.061
322 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Sârbeni Teleorman Modernizarea sistemului de iluminat public stradal 1.492.193
323 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Cocorăștii Colț Prahova Extindere rețea de distribuție gaze naturale în localitatea Satu de Sus 726.960
Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în satul
324 1C-APA_CANALIZAREXXX Horia Tulcea 10.779.816
Horia
325 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mahmudia Tulcea Asfaltare stăzi în comună 24.875.500
326 1E-INFRASTRUCTURAXXX Codăești Vaslui Modernizare drumuri de interes local în sat Pribești 10.003.474
327 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mircea Vodă Constanța Modernizare și reabilitare drumuri 11.605.891
328 1E-INFRASTRUCTURAXXX Pecineaga Constanța Modernizare drumuri 23.410.229
329 1E-INFRASTRUCTURAXXX Rasova Constanța Modernizare drumuri în localitățile Rasova și Cochirleni 29.507.674
330 1E-INFRASTRUCTURAXXX Țepu Galați Modernizare infrastructură drumuri comunale 8.743.122
331 1E-INFRASTRUCTURAXXX Giarmata Timiș Modernizare infrastructură rutieră în comună 24.200.414
332 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Sic Cluj Modernizare iluminat public 1.583.669
333 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Tureni Cluj Modernizare sistemului de iluminat public 1.583.669
334 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Turnu Ruieni Caraș-Severin Modernizare iluminat public 534.053
335 1A-SANATATEXXXXXXXXX Matei Bistrița-Năsăud Reabilitare dispensar uman 1.191.874
336 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Bumbești Jiu Gorj Reabilitare clădire Școala Tetila 738.672
337 1E-INFRASTRUCTURAXXX Tetchea Bihor Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comună 9.367.366
338 1E-INFRASTRUCTURAXXX Târgu Frumos Iași Modernizare străzi 4.898.193
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii
339 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Crevedia DâmboviŃa 4.062.226
educaționale pentru Școala gimnazială Dârza
Victor Vlad
340 1E-INFRASTRUCTURAXXX Timiș Modernizare DC135 și străzi în localitățile Pietroasa Mare și Vișag 21.670.623
Delamarina

18
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
341 1E-INFRASTRUCTURAXXX Uivar Timiș Asfaltare străzi 2.596.117
Continuarea modernizării drumurilor comunale din comună - refacere
342 1E-INFRASTRUCTURAXXX Sănduleni Bacău 4.700.056
DC174 sat Verșești
Lucrări de reabilitare și modernizare sistem de iluminat public în
343 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Grădiștea Călărași 552.229
comună
344 1E-INFRASTRUCTURAXXX Coșna Suceava Amenajare spații de parcare în comună 1.030.039
345 1E-INFRASTRUCTURAXXX Remetea Bihor Reabilitare și modernizare străzi în localitatea Meziad 23.876.046
346 1E-INFRASTRUCTURAXXX Budureasa Bihor Modernizare străzi în comună 6.367.363
347 1E-INFRASTRUCTURAXXX Tătăruși Iași Modernizare drumuri de interes local 16.963.028
348 1E-INFRASTRUCTURAXXX Țintești Buzău Modernizare drumuri sătești 5.374.728
349 1E-INFRASTRUCTURAXXX Bratca Bihor Modernizare drumuri și străzi în comună 7.727.259
Extindere sistem de canalizare menajeră în localitatea Rontău, zona
350 1C-APA_CANALIZAREXXX Sânmartin Bihor 2.346.564
Rontău 2
351 1E-INFRASTRUCTURAXXX Movila Banului Buzău Modernizare drumuri comunale și sătești 22.400.705
352 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Mileanca Botoșani Modernizarea sistemului de iluminat public 521.220
353 1C-APA_CANALIZAREXXX Vlăsinești Botoșani Reabilitare sistem de alimentare cu apă și rețea canalizare în comună 20.897.739
Modernizare drumuri de interes local în satele: Călăreți, Tămădău Mic,
354 1E-INFRASTRUCTURAXXX Tămădău Mare Călărași 21.154.395
Plumbuita, Săcele și Tămădău Mare
Reabilitare și modernizare clădire școală primară nr. 2 Rediu,
355 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Bîra NeamŃ recompartimentare clădire cu grupuri sanitare interioare și asigurare 1.115.960
utilități
356 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Ciolănești Teleorman Eficientizarea infrastructurii de iluminat public 488.772
357 1A-SANATATEXXXXXXXXX Vedea Giurgiu Reabilitare termică și energetică, modernizare, dotare și extindere 933.194

19
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
cabinet medical și cabinet stomatologic
358 1A-SANATATEXXXXXXXXX Pătârlagele Buzău Construire dispensar medical orășenesc 1.844.100
359 1A-SANATATEXXXXXXXXX Ulmeni Buzău Construire dispensar medical uman în satul Clondiru 657.040
360 1E-INFRASTRUCTURAXXX Hoghilag Sibiu Modernizare drumuri comunale DC 24 și DC 24A în comună 20.268.915
Introducere rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră, pluvială
361 1C-APA_CANALIZAREXXX Voluntari Ilfov 38.157.877
și modernizare drum - strada Zimnicea
362 1E-INFRASTRUCTURAXXX Gherța Mică Satu-Mare Modernizare străzi de interes local 12.278.089
363 1E-INFRASTRUCTURAXXX Feldioara Brașov Reabilitare DE 897/2, pe tronsonul DC 36 - DE 925 1.774.167
364 1E-INFRASTRUCTURAXXX Borod Bihor Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comună 38.179.669
365 1C-APA_CANALIZAREXXX Ghimpați Giurgiu Canalizare menajeră în localitate 6.868.838
366 1E-INFRASTRUCTURAXXX Slobozia Argeș Modernizare drumuri în comună 3.080.240
367 1C-APA_CANALIZAREXXX Vima Mică Maramureș Înlocuirea rețelei stradale de apă în localitate 866.051
368 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Bragadiru Teleorman Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public 570.611
369 1C-APA_CANALIZAREXXX Berlești Gorj Extindere rețea de canalizare apă uzată menajeră în comună 16.067.515
370 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dumbrăvița Timiș Amenajare străzi în comuna Dumbrăvița, lot 1 și lot 2 34.555.761
371 1E-INFRASTRUCTURAXXX Găiseni Giurgiu Modernizare drumuri de interes local 11.741.264
372 1C-APA_CANALIZAREXXX Agigea Constanța Canalizare menajeră lotizare locuințe zona Lac 3.347.831
373 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Beica de Jos Mureș Reabilitare și dotare școală primară Șerbeni 1.440.493
374 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Arpașu de Jos Sibiu Extindere conductă cu branșamente gaze naturale - presiune redusă 289.680
375 1E-INFRASTRUCTURAXXX Pașcani Iași Modernizare străzi, lot 1 8.535.540
376 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Burla Suceava Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comună 592.728
377 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Săucești Bacău Realizarea rețelei de distribuție gaze naturale în comuna Săucești cu 27.782.505

20
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
satele aparținătoare Săucești, Bogdan Vodă, Schineni, Siretu și
Șerbești
378 1E-INFRASTRUCTURAXXX Buturugeni Giurgiu Modernizare drumuri comunale în comună și satele aparținătoare 23.254.471
379 1E-INFRASTRUCTURAXXX Palanca Bacău Modernizare DC 137 si drumuri de interes local in comună 26.850.264
380 1E-INFRASTRUCTURAXXX Văculești Botoșani Modernizare infrastructură rutieră in comună 29.312.288
381 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mărăcineni Buzău Asfaltare drumuri de interes local în comună 8.036.585
382 1C-APA_CANALIZAREXXX Peștera Constanța Modernizare rețea de alimentare cu apă sat Peștera, comuna Peștera 5.383.312
383 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ghercești Dolj Modernizare străzi de interes local în comună 17.390.800
384 1E-INFRASTRUCTURAXXX Oporelu Olt Modernizare infrastructură rutieră în comună 37.091.229
385 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Zerind Arad Lucrări de iluminat public în comună 531.266
386 1E-INFRASTRUCTURAXXX Gătaia Timiș Reparații străzi în oraș 8.812.477
387 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Aușeu Bihor Reabilitarea energetică a sistemului de iluminat din comună 535.216
388 1E-INFRASTRUCTURAXXX Domnești Argeș Asfaltare drumuri L=850 m în comună 1.212.891
389 1E-INFRASTRUCTURAXXX Verguleasa Olt Modernizare străzi în comună 25.052.859
390 1E-INFRASTRUCTURAXXX Singureni Giurgiu Modernizare drumuri de interes local 26.386.761
391 1C-APA_CANALIZAREXXX Cămărașu Cluj Extindere rețea de canalizare în localitatea Cămărașu 1.313.237
Extindere rețea de distribuție alimentare cu apă și înființare canalizare
392 1C-APA_CANALIZAREXXX Letea Veche Bacău 23.318.284
în satele Holt și Radomirești
393 1A-SANATATEXXXXXXXXX Săcuieu Cluj Modernizare dispensar uman în comună 1.446.241
Realizare rețea distribuție gaze naturale în satele: Picior de Munte,
394 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Dragodana DâmboviŃa 12.763.805
Boboci și Pădureni
Eficientizarea consumurilor energetice prin înlocuirea surselor de
395 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Costeiu Timiș 831.508
iluminat public telegestiune și extindererea sistemului de iluminat public

21
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
în comună
Modernizarea sistemului de iluminat public în comună și localitățile
396 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Deleni Constanța 720.731
aparținătoare
Refacerea stratului de uzură din zona Centrului Istoric și a străzilor
397 1E-INFRASTRUCTURAXXX Sighetul Marmației Maramureș 2.929.607
adiacente din municipiu
Sistem de alimentare cu apă în satele Giura și Bâcleș și realizare
398 1C-APA_CANALIZAREXXX Bâcleș Mehedinți 8.790.015
branșamente în comuna Bâcleș
Modernizare drumuri comunale, sătești și de interes local, în satele din
399 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ștefan Cel Mare Bacău 63.791.239
comună
400 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ileana Călărași Lucrări de modenizare și asfaltare străzi și drumuri în comună 37.506.263
ADI - Ipatele-
Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satele componente ale
401 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Drăgușeni-Șcheia- Iași 20.950.425
comunelor Drăgușeni și Ipatele
Mironeasa
402 1E-INFRASTRUCTURAXXX Șura Mare Sibiu Reabilitare străzi în satul Hamba 20.910.109
403 1E-INFRASTRUCTURAXXX Stejaru Teleorman Modernizare drumuri de interes local 20.072.831
404 1E-INFRASTRUCTURAXXX Măstăcani Galați Modernizare drumuri de interes local prin metode alternative 24.306.012
405 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Cârțișoara Sibiu Construcție grădiniță cu program normal și prelungit în comună 2.746.467
406 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Moisei Maramureș Modernizare rețea iluminat public și arhitectural în comună 7.490.174
407 1E-INFRASTRUCTURAXXX Babiciu Olt Asfaltare drumuri comunale 13.626.038
Infiinatere retea de distributie si bransamente gaze naturale in
408 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Totesti Hunedoara 12.596.888
localitatiile Totesti, Paclisa, Carnesti, Reea
409 1E-INFRASTRUCTURAXXX Galateni Teleorman Modernizare drumuri de interes local 27.148.908
410 1C-APA_CANALIZAREXXX Șieu Maramureș Stație de tratare a apei pentru sistemul de alimentare cu apa 1.738.718
411 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Siliștea Gumești Teleorman Efiencitazarea infrastructurii de iluminat public stradal, arhitectural si 524.086

22
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
ambiental in comuna
412 1E-INFRASTRUCTURAXXX Sulina Tulcea Modernizare strazi, piste de biciclete, mal drept 26.826.251
413 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Ilva Miva Bistrița-Năsăud Lucrari de iluminat public in comuna 499.258
414 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Uda Clocociov Teleorman Reparatii scoala gimnaziala Uda Paciurea 556.833
415 1E-INFRASTRUCTURAXXX Băița de sub Codru Maramureș Modernizare /reabilitare drumuri comunale din satul Urmenis 575.274
416 1E-INFRASTRUCTURAXXX Tisău Buzău Modernizare drumuri de interes local 16.011.282
417 1C-APA_CANALIZAREXXX Hudești Botoșani Infiintare retea alimentare cu apa in comuna 25.463.043
418 1E-INFRASTRUCTURAXXX Podu Turcului Bacău Modernizare drumuri in comuna 39.946.818
419 1E-INFRASTRUCTURAXXX Buciumi Bacău Modernizare prin asfaltare drumuri locale in comuna 24.898.548
Extindere retea distrubutie gaze naturale de presiune redusa in comuna
420 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Valea Lungă DâmboviŃa 7.276.240
si localitatiile apartinatoare
421 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Botoroaga Teleorman Modernizarea și reabilitarea sistemului public în comună 533.480
422 1E-INFRASTRUCTURAXXX Frătăuții Noi Suceava Modernizare drumuri de interes local 30.610.930
423 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vâlcele Călărași Modernizare drumuri de interes local 39.522.994
424 1C-APA_CANALIZAREXXX Ghimpețeni Olt Lucrari de canalizare strazi comunale 31.530.057
425 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cuza Vodă Călărași Modernizare drumuri de interes local 47.695.192
426 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Bălteți Prahova Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comună 530.716
Modernizare drumuri Satu de Sus, Chesnoiu-Ghioldum, Cocorăștii
427 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cocorăștii Colț Prahova 1.461.194
Grind și Persunari în comună
428 1E-INFRASTRUCTURAXXX Agrij Sălaj Reabilitare ulițe în comună 1.877.251
Realizare rețele de canalizare pluvială - etapa 2, subtraversare CF și
429 1C-APA_CANALIZAREXXX Pantelimon Ilfov 1.534.405
șoseaua de centură km 17+670,62 - Lac Tanganu
430 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Călinești Maramureș Modernizare rețea iluminat public și arhitectural în comună 2.849.109

23
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
Eficientizarea consumurilor energetice prin înlocuirea surselor de
431 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Ardud Satu-Mare iluminat public, telegestiune și extinderea sistemului de iluminat public 10.766.057
în orașul Ardud
432 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Ruscova Maramureș Modernizare rețea iluminat public și arhitectural în comună 4.458.584
433 1E-INFRASTRUCTURAXXX Pietroșani Teleorman Modenizare drumuri de interes local în comună 39.077.781
434 1E-INFRASTRUCTURAXXX Fetești Ialomița Lucrări de întreținere a sistemului rutier în municipiul Fetești 3.745.920
435 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Glimboca Caraș-Severin Modernizarea sistemului de iluminat public 343.218
436 1E-INFRASTRUCTURAXXX Măneciu Prahova Modernizare drumuri de interes local 16.602.602
437 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vladimir Gorj Modernizare drumuri de interes local 1.719.089
438 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Mihăileni Botoșani Înființare distribuție gaze naturale în comună 8.697.855
439 1E-INFRASTRUCTURAXXX Scutelnici Buzău Modernizare drumuri de interes local 30.138.893
440 1E-INFRASTRUCTURAXXX Săgeata Buzău Modernizare drumuri sătești 55.066.298
441 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Plosca Teleorman Lucrări de iluminat public în comună 535.499
442 1E-INFRASTRUCTURAXXX Holboca Iași Modernizare prin asfaltare străzi în comună 14.684.825
443 1E-INFRASTRUCTURAXXX Liești Galați Modernizare prin asfaltare străzi în comună 21.601.010
444 1C-APA_CANALIZAREXXX Corbeanca Ilfov Extindere rețele alimentare apă și canalizare 16.763.130
445 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Boiu Mare Maramureș Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat stradal în comună 643.735
446 1E-INFRASTRUCTURAXXX Pitești Argeș Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și b-dul Republicii) 1.484.652
447 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cilibia Buzău Modernizare drumuri de interes local în comună 30.688.069
448 1E-INFRASTRUCTURAXXX Traian Teleorman Modernizare drumuri de interes local 27.210.033
449 1E-INFRASTRUCTURAXXX Suhaia Teleorman Modernizare străzi de interes local 38.321.497
450 1E-INFRASTRUCTURAXXX Sadova Suceava Modernizare DC88C și DC88D în comuna Sadova, L=3354 m 7.176.172

24
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
451 1C-APA_CANALIZAREXXX Moldovița Suceava Înființarea rețelei de apă și apă uzată (menajeră) în comună 22.616.477
452 1E-INFRASTRUCTURAXXX Scundu Vâlcea Modernizare drumuri de interes local în comună 7.521.326
453 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Bucureșci Hunedoara Modernizare rețea iluminat public și arhitectural 6.746.518
454 1E-INFRASTRUCTURAXXX Baia Sprie Maramureș Reabilitare drum strada Ignișului - DC5 - Chiuzbaia 8.870.162
455 1G-ILUMINAT_PUBLICXX Aparhida Cluj Modernizare sistem iluminat public și arhitectural în comună 7.205.586
Lucrări de întreținere și reparații curente a infrastructurii rutiere și
456 1E-INFRASTRUCTURAXXX Alexandria Teleorman 44.685.165
pietonale în municipiu
Modernizare drumuri comunale și sătești de interes local situate în
457 1E-INFRASTRUCTURAXXX Merei Buzău 6.693.410
intravilanul satului Lipia
458 1E-INFRASTRUCTURAXXX Turnu Măgurele Teleorman Reabilitarea străzilor 1907, Mihai Eminescu și Valter Mărăcineanu 3.917.996
459 1E-INFRASTRUCTURAXXX Talpa Teleorman Modernizare drumuri comunale 65.723.706
460 1E-INFRASTRUCTURAXXX Zimnicea Teleorman Întreținere reparații străzi, trotuare și parcări din oraș 12.085.624
Reabilitare și asfaltare drum comunal Valea Vințului, deservire a celor
461 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vințu de Jos Alba 9.465.518
cinci sate aparținătoare comunei Vințu de Jos
462 1E-INFRASTRUCTURAXXX Fundu Moldovei Suceava Modernizare drumuri de interes local - Delnița și Orata 9.152.566
463 1E-INFRASTRUCTURAXXX Moftin Satu-Mare Modernizarea drumurilor publice din interiorul localităŃilor 14.781.197
464 1E-INFRASTRUCTURAXXX RâmeŃ Alba Moderniyare drum comunal DC23 Valea Uzei-Olteni 9.918.722
465 1C-APA_CANALIZAREXXX Fărcăşesti Gorj Înființare sistem canalizare menajera 27.188.112
466 1E-INFRASTRUCTURAXXX łicleni Gorj Asfaltare (modernizare) DC47 łicleni - Aninoasa 8.896.268
467 1E-INFRASTRUCTURAXXX łăndărei Ialomița Modernizare drumuri 5.396.491
468 1E-INFRASTRUCTURAXXX Fundeni Călărași Modernizare infrastructurii rutiere din comuna 23.545.983
Extinderea sistemului de alimentare cu apă în satele Corod, Blânzi,
469 1C-APA_CANALIZAREXXX Corod Galați 3.100.071
Brătulești și Carapcești

25
NOTĂ: (1) Conform art.5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicate a art. 1-10 din OUG nr.114/2015, publicate în Monitorul Oficial Partea I nr.294/16.05.2019 și aprobate prin
Ordinul comun MFP/CNSP nr. 2023/172/2019, proiectele aprobate pentru finanțare, se dau publicității, prin postarea pe site-ul CNSP.
(2) Conform art.12 alin.(3), se aprobă la finațare doar cererile complete; celelalte proiecte sunt în analiză și vor primi, după caz, solicitări de completare.
(3) Valoarea finanŃabilă este valoarea solicitată la finanțare, din care se scade excedentul bugetar neutilizat, cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului, precum și
diferențele rezultate din achizițiile publice, după caz.

26