Sunteți pe pagina 1din 100

Tel/Fax: 0359 405 489

www.amperproiect.ro
office@amperproiect.ro

Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,


Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare
Faza: PT+CS+DDE

Nr. Proiect: 20 - 2015

Exemplar – 5

Beneficiar
Primaria Municipiului Satu
Mare
SC AMPER PROIECT SRL

FOAIA DE SEMNĂTURI

LUCRAREA NR. 20 - 2015

Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,


Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Faza : PT+CS+DDE

DATA: Iunie 2016

Numele şi Prenumele Semnătura

Şef proiect ing. Briciu Marius _________________________


Proiectant ing. Bugle Sandu ________________________
Responsabil M.C. ing. Bugle Sandu ________________________

MODIFICĂRI

Nr. Persoana care a făcut modificarea


Data Anexa la proiect
crt. Funcţia Numele şi prenumele
1.
2.
3.

Precizări :
Acest document aparţine SC AMPER PROIECT SRL. Reproducerea prin orice mijloace a
prezentului document fără acceptul SC AMPER PROIECT SRL este interzisă.

F-7.3-01-05-E1/R0
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 1/1
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Cuprinsul
pieselor scrise si desenate aflate la lucrare

A.Parti scrise

1 Lista de semnaturi
2 Cuprins
3 Referat verificator de proiect
4 Memoriu tehnic
5 Caiet de sarcini
6 Plan de securitate si sanatate in munca
7 Program controlul calitatii lucrarilor
8 Lista de stalpi
9 Jurnal de cabluri
10 Calcul priza de pamant Rp<10 Ohm
11 Anexa 1 - calcule luminotehnice
12 Anexa 2 - fisa tehnica stalp SC 10001
13 Anexa 3 - fisa tehnica corp de iluminat LED 39 W
14 Anexa 4 - fisa tehnica corp de iluminat LED 56 W
15 Liste cu cantitati de lucrari

B.Parti desenate

1 Plan de incadrare in zona


2 Plan de situatie
3 Detaliu fundatie stalp SC 10001
4 Profil de sant pozare 1 buc cablu 0,4 kV in pamant
Profil de sant pentru subtraversare drum cu 1 buc. teava de protectie
5
D=50mm
6 Priza de impamantare < 10 Ohm - Contur
Schema electrica monofilara punct de aprindere si masura iluminat public
7
trifazat
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 1/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,


Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Faza : PT+CS+DDE

MEMORIU TEHNIC

1. Date generale

1.1. Denumirea lucrării :


Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Municipiul Satu Mare,
jud. Satu Mare

1.2. Proiectant de specialitate:


SC AMPER PROIECT SRL,ORADEA, str.Abraham Lincoln, Nr.19;
telefon/fax: 0359405489 E – mail: office@amperproiect.ro

1.3. Beneficiar:
Primaria Municipiului Satu Mare

1.4. Amplasamentul obiectivului:


Strazile Spicului si Stupilor, municipiul Satu Mare, jud.Satu Mare
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 2/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

1.5. Elemente ce stau la baza intocmirii documentatiei


- Comanda de proiectare
- Datele si masuratorile executate pe teren de catre proiectantul de
specialitate.

2. Date tehnice

2.1 Caracteristicile consumatorului de energie electrica


Pinst = 2,107 kW
Pabs = 2,107 kW
Sabs = 2,29 kVA
Cos Ф = 0,92
Tensiunea de utilizare la noul consumator = 230/400 V

2.2.Situatia energetica existenta in zona.

In momentul de fata, consumatorii de energie electrica aflati in zona studiata,


sunt alimentati cu energie electrica din LEA 0,4 kV existenta pe cele doua strazi si care
este alimentata din postul de transformare PTA Hutton, 20/0,4 kV, 250 kVA.

2.3.Suprafata si situatia juridica a terenului ce urmeaza sa fie ocupat de


obiectiv.
Terenul pe care se amplaseaza stalpii LEA 0,4 kV iluminat public proiectata
este domeniu public.

2.4.Caracteristicile geofizice ale terenului.


Din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice, locul se incadreaza in
zona A conform NTE 003/04/00 cap.V.
Indicele cronoceraunic al zonei unde se executa lucrarile de constructii-montaj
se incadreaza in zona B-100 ore/an conform NTE 001/03/00 pct. 3.56
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 3/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

3. Descrierea solutiei constructive

Scopul lucrarii este realizarea unui iluminat public pe strazile Spicului si Stupilor
din Municipiul Satu Mare.
Scenariul1:
3.1.Descrierea solutiei de alimentare cu energie electrica:

Pentru alimentarea cu energie e noului iluminat public de pe cele doua strazi


Spicului si Stupilor se vor realiza urmatoarele lucrari:
- din firida de distributie (montata pe postament de beton pe domeniu public pe
strada Spicului) existenta in apropierea postului de trasformare PT Hutton si care este
alimentata din acest post de transformare, se va poza un cablu de tip ACYAbY
3x50+25 mmp, in lungime de 5 m pana la un punct de aprindere si masura iluminat
public.
- punctul de aprindere si masura iluminat public se va monta pe postament de
beton langa firida de distributie.
- din punctul de aprindere si masura a iluminatului public se vor poza doua
cabluri electrice de tip ACYAbY 4x16 mmp, pentru alimentarea stalpilor echipati cu
corpuri de iluminat de pe strada Spicului, unul in lungime de 480m si unul in lungime
de 530m (stanga si dreapta).
- tot din punctul de aprindere si masura iluminat public se va poza un cablu de
tip ACYAbY 3x25+16 mmp, in lungime de 300m, pana la o cutie de distributie
alimentare iluminat public, care se va monta pe strada Stupilor, pe stalpul de tip SE 10
nr. 1 conform plan de situatie
- din aceasta cutie se vor poza doua cabluri electrice de tip ACYAbY 4x16 mmp,
pentru alimentarea stalpilor echipati cu corpuri de iluminat de pe strada Stupilor, unul
in lungime de 350m si unul in lungime de 530m (stanga si dreapta).
- Cablurile electrice se vor poza in pamant, pe marginea drumului existent, la
adincimea de 0,8 m, pe un pat de nisip de 10 cm si se va proteja cu o folie avertizoare
din PVC.
- La subtraversarea drumului si a cailor de acces, cablul se va introduce in tub
de protectie PVC – G Φ50 mm inglobat intr – un pat de beton monolit marca B50.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 4/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

3.2.Realizarea iluminatului public


3.2.1. Clasificarea strazilor din punct de vedere al claselor de iluminat:
La baza evaluării străzilor în funcție de clasele de iluminat au stat numărul
punctelor de iluminat, înălțimile stâlpilor de iluminat, distanțele dintre stalpi, lățimea
străzilor.

Viteza
Tipuri de utilizatori din aceeași zonă relevantă
medie de Diferite situatii
ultilizare de iluminat
Principalul Alt utilizator Utilizator
km/h
utilizator permis nepermis
Vehicule lente
Biciclisti A1
Pietoni
Biciclisti
>60 Trafic auto Vehicule lente A2
Pietoni
Vehicule lente
Biciclisti
A3
Pietoni
Trafic auto Biciclisti
B1
Vehicule lente Pietoni
>30 si ≤60
Trafic auto
Vehicule lente Pietoni
B2
Biciclisti
Trafic auto
Biciclisti Pietoni
Vehicule lente C1
Vehicule lente
Trafic auto Biciclisti D1
Pietoni Vehicule lente
Biciclisti D2
>5 si ≤30 Trafic auto Vehicule lente
Biciclisti Pietoni D3
Trafic auto
Vehicule lente
Biciclisti
D4
Pietoni
Trafic auto
Vehicule lente E1
Biciclisti
Trafic auto
Vehicule lente E2
Biciclisti
Tab.1 Gruparea situatiilor de iluminare
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 5/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Clasa sistemului
Caracteristicile cailor de circulatie de iluminat
corespunzator
Cai de circulatie destinate traficului cu viteza mare
de deplasare, cu sensuri de circulatie separate, fara
intersectii si cu controlul accesului (autostrazi, cai de
circulatie expres).
Intensitatea traficului si complexitatea configuratiei
caii rutiere:
Ridicate M1
Medii M2
Scazute M3
Cai de circulatie destinate traficului de viteza mare,
cu 2 sensuri de circulatie.
Controlul traficului si separarea benzilor de circulatie:
Scazute M1
Ridicate M2
Cai de circulatie urbane cu trafic important, cai de
circulatie radiale.
Controlul traficului si separarea benzilor de circulatie:
Scazute M2
Ridicate M3
Cai de circulatie urbane cu trafic mai putin important
si de acces in zone rezidentiale.
Controlul traficului si separarea benzilor de circulatie:
Scazute M4
Ridicate M5
Tab. 2 – Clasele de iluminat pentru diferite tipuri de cai de circulatie

Tab. 3 – Valorile marimilor de referinta


Bazându-ne pe aceste situații de iluminat rezultă clasa de iluminat in care se
incadreaza cele doua strazi studiate sunt ME5.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 6/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

3.2.2. Realizare iluminat public pe Strada Spicului


Pentru realizarea iluminatului public pe strada Spicului se vor realiza
urmatoarele lucrari de constructii-montaj:
- se vor monta un numar de 10 stalpi de beton noi de tip SC 10001, in fundatie
turnata conform plan de situatie.
- se vor monta 23 bucati corpuri de iluminat stradal cu LED 56 W, pe stalpii nou
plantati de tip SC 10001 si pe stalpii existenti ai LEA 20 kV comuna cu LEA 0,4 kV si
pe stalpii LEA 0,4 kV (conform listei de stalpi anexate).
- Corpurile se vor monta pe stalpi prin intermediul unui brat de sustinere din
teava Ol-Zn in lungime de 2m.
- Stalpii de iluminat se vor echipa cu cate o cutie e conexiuni montata la baza
fiecarui stalpi, de tip metalic si echipata cu cleme de derivatie si intrerupator automat
1P-6A.
- din punctul de aprindere si masura iluminat public nou montat se va poza un
cablu electric subteran (stanga si dreapta) de tip ACYAbY 4x16 mmp pentru
alimentarea cutiilor de conexiuni. Cablul se va poza din cutie de conexiuni in cutie de
conexiuni, in pamant, la adancimea de 0,8 m.
- pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYAbY
3x1,5 mmp de la intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de
iluminat. Acest cablu se va poza aparent pe stalp si se va proteja cu teava metalica Ol-
Zn 11/2 ” pe o lungime de 2 m si cu tub PVC Ø 18 flexibil pana la corpul de iluminat.
- La stalpii nr. 4, nr. 10 si nr. 23 (nou montati) se va realiza cate o priza de
pamant cu valoarea rezistentei de dispersie sub 10 ohm.

3.2.3. Realizare iluminat public pe Strada Stupilor


Pentru realizarea iluminatului public pe strada Spicului se vor realiza
urmatoarele lucrari de constructii-montaj:
- din punctul de aprindere si masura iluminat public se va poza un cablu de tip
ACYAbY 3x25+16 mmp, in lungime de 300m, pana la o cutie de distributie alimentare
iluminat public, montata pe strada Stupilor, pe stalpul de tip SE 10 nr. 1 conform plan
de situatie.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 7/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

- se vor monta 21 bucati corpuri de iluminat stradal cu LED 39 W, pe stalpii


existenti ai LEA 0,4 kV de pe strada Stupilor.
- Corpurile se vor monta pe stalpi prin intermediul unui brat de sustinere din
teava Ol-Zn in lungime de 0,5m.
- Stalpii de iluminat se vor echipa cu cate o cutie e conexiuni montata la baza
fiecarui stalpi, de tip metalic si echipata cu cleme de derivatie si intrerupator automat
1P-6A.
- din cutia de distributie alimentare iluminat public nou montata ( pe stalpul
SE10 nr.1) se va poza cate un cablu electric subteran (stanga si dreapta) de tip
ACYAbY 4x16 mmp pentru alimentarea cutiilor de conexiuni. Cablul se va poza din
cutie de conexiuni in cutie de conexiuni, in pamant, la adancimea de 0,8 m.
- pentru alimentarea corpurilor de iluminat se va monta un cablu de tip CYAbY
3x1,5 mmp de la intrerupatorul automat 1P-6A din cutia de conexiuni pana la corpul de
iluminat. Acest cablu se va poza aparent pe stalp si se va proteja cu teava metalica Ol-
Zn 11/2 ” pe o lungime de 2 m si cu tub PVC Ø 18 flexibil pana la corpul de iluminat.
- La stalpii nr. 1, nr. 9 si nr. 21 se va realiza cate o priza cu valoarea rezistentei
de dispersie sub 10 ohm.

3.3. LES 0,4 kV


Cablurile de alimentare se vor poza in pamint la adancimea de 0,8 m intre doua
straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune o folie avertizoare.
La subtraversarea drumului si a cailor de acces, cablul se va introduce in tub de
protectie PVC – G Φ50 mm inglobat intr – un pat de beton monolit marca B50.
Dupa terminarea lucrarilor de canalizatii subterane, structurile de rezistenta si
de uzura a carosabilelor si a trotuarelor se reface in forma initiala.

3.4. Executarea fundatiei din beton pentru stalpii nou montati


Executatrea fundatiilor:
Se va executa trasarea gropilor prin aliniere prin vizare si jalonare. Distantele
pina la bornele alaturate se vor realiza prin masurarea cu ruleta.
La distanta prevazuta in proiect, se bate un tarus, marcind mijlocul gropii, dupa
care de o parte si de alta a pichetului, atit pe aliniament cit si perpendicular pe
aliniament se va bate la distanta de 5m de la pichet tarusi martori uniti cu sfoara. Se va
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 8/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

proceda la trasarea gropilor prin masurarea si insemnarea cu casmaua pe teren a


dimensiunii gropii, astfel incat pichetul sa fie in mijlocul gropii.

Saparea gropilor si sprijinirea peretilor:


Forma si dimensiunea gropilor trebuie sa corespunda pichetului de executie.
Sprijinirea malurilor este obligatorie. Sprijinirea se poate face cu dulapi metalici sau cu
lemne.
Turnarea betonului:
Pentru fundatiile stilpilor se foloseste beton clasa 6/7,5 (marca B100) si se trece
la vibrare dupa turnare. Peretii gropilor se uda bine pentru a impiedica absortia apei
din beton. Betonul se toarna cu 20 cm peste nivelul solului.
Dupa turnarea betonului se corecteaza si se verifica:
 abaterea de la orizontabilitate a suprafetei superioare superioare a fundatiei
cu ajutorul nivelei cu bule asezate pe placa de suport
Dupa executarea fundatiilor se va intocmi documentatia pentru lucrari ascunse
in care sa se ateste marca betonului utilizat. Documentatia se va atasa la procesul
verbal de receptie.
Pamintul nefolosit rezultat din sapatura, dupa 4 zile se aseaja in jurul fundatiei
asfel incit sa formeze suprafete inclinate pentru scurgerea apelor. Pamintul nefolosit se
va transporta de la fata locului.
Dupa ridicarea si fixarea stilpilor, locul ramas intre stilpul si fundatie, se va
monolitiza cu beton clasa 12/15 (marca B200).
Se va executa o caciula din mortar de ciment sclivisit la fiecare stalp.
Legaturile conductorului torsadat se vor realiza conform listei de stalpi anexate.

3.5. Instalatia de legare la pamint

La stalpii nr. 4,10 si 23 de pe strada Spicului si stalpii nr. 1, 9 si 21 de pe strada


Stupilor se va realiza cate priza de impamintare de tip contur in jurul fundatiei stalpului
(cu valoarea rezistentei de dispersie sub 10 Ohm) din platbanda de otel zincat
40x4mm montată in pamint la adincime de 0,8 m si 2 buc. electrozi verticali profil
cruce, din de otel zincat 1,5 m lungime.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 9/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

La baterea electrozilor verticali in pamint, se va utiliza dispozitivul de protejare a


capatului de electrod, pentru impiedicarea deformarii.
Imbinarile intre electrodul orizontal (platbanda) si electrodul vertical se va
realiza cu sudura electrica folosind cite o brida din platbanda de otel zincat 40x4 mm.
Dupa terminarea imbinarilor, locul sudurii se va curata cu perie de sirma dupa
care se va aplica un strat de vopsea anticorosiva si doua straturi de vopsea asfalt lac.
Dupa terminarea lucrarilor, se masoara rezistenta de dispersie a instalatiei care
trebuie sa aiba valoare sub 10 Ohm.
In cazul cind nu se obtine valoarea prescrisa, se vor adauga electrozi verticali si
orizontali suplimentari, pina la obtinerea valorii prescrise.
Inainte de astuparea gropi, se va intocmi o schita exacta a instalatiei, se va
intocmi procesul verbal pentru lucrari ascunse si se va intocmi buletinul de verificare a
rezistentei de dispersie si a tensiunilor de atingere si de pas.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 10/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

4. SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

La intocmirea documentatiei s-au respectat principalele masuri care asigura


conditiile de securitate si sanatate in munca la o exploatare corespunzatoare, ce sunt
cuprinse in IP-65/2007- Instructiuni proprii de securitate FDEE-EDTN in vigoare, Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
- HG 1425/2006 pentru aprobarea Norme metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 completata si modificata
cu HG955/2010.
- HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
munca;
- HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de munca;
- HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă ;
- HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare ;
- HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot ;
- HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de munca .
La executarea lucrarilor se vor respecta cu strictete normele susmentionate.
Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instalaţiile electrice trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a. să fie apt din punct de vedere fizic şi psihic şi să nu aibă infirmităţi care i-ar
stânjeni activitatea specifică sau care ar putea conduce la accidentarea lui sau altor
persoane;
b. să aibă aptitudini pentru meseria sau/şi funcţia ce urmează a-i fi încredintată,
corelat cu complexitatea şi nivelul de tehnicitate a instalaţiilor pe care urmează a le
servi;
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 11/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

c. să posede calificarea profesională şi îndemânarea necesară pentru lucrările


ce i se încredinţează, corespunzător funcţiei sau/şi meseriei deţinute;
d. să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte prevederile normelor de
securitatea si sanatate in munca, tehnologiile şi procedurile care privesc funcţia sa şi
locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
e. să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor
electrocutate şi de acordare a măsurilor de prim ajutor.

Alte prevederi privind forţa de muncă

Personalul este obligat să execute dispoziţiile şefilor ierarhici, în condiţiile


prezentelor norme, şi este, de asemenea, obligat a preveni sau opri orice acţiune, care
ar putea conduce la accidentarea proprie sau a altor persoane.
Orice lucrare sau manevră care prezintă un pericol iminent pentru personal nu
trebuie întreprinsă, chiar dacă neexecutarea ei ar putea conduce la deranjamente,
avarii sau pagube materiale.
Orice dispoziţie dată contrar prevederilor prezentelor norme de securitate si
sanatate in munca se refuză şi se aduce la cunoştinţa şefului ierarhic superior al celui
care a emis-o.
Executanţii sunt răspunzători în mod solidar pentru nerespectarea, de către
oricare dintre ei sau şeful de lucrare, a prevederilor din norme, în cadrul lucrării la care
perticipă dacă nu intervin pentru a preveni sau opri nerespectarea acestora.
Fiecare lucrător este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile
prezentelor norme, ale instrucţiunilor tehnice interne, ale fişelor tehnologice etc.,
precum şi a unor defecte în instalaţiile electrice, care ar putea pune în pericol
securitatea oamenilor, să ia măsuri, în limita competenţei sale, şi să comunice cele
constatate şefului direct sau ierarhic superior.
Personalul care execută manevre şi/sau lucrări în instalaţiile electrice sub
tensiune trebuie să fie dotat şi să utilizeze echipamentul individual şi dispozitivele de
protecţie, respectând principiul "cel puţin două mijloace electroizolante de protecţie
înseriate pe calea de curent, posibil a fi parcursă, ca urmare a atingerii accidentale
directe.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 12/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Personalul salariat care beneficiază de echipament şi dispozitive individuale de


protecţie trebuie să fie instruit asupra caracteristicilor şi modului de utilizare a acestora,
să le prezinte la verificările periodice prevăzute şi să solicite înlocuirea sau
completarea lor, când nu mai asigură funcţia de protecţie.
Pentru restul echipamentului şi dispozitivelor de protecţie, prezentarea la
verificare şi înlocuirea sau completarea, în situaţiile care o impun, revine gestionarului
(reprezentat prin: şef de echipă, maistru de schimb, maistru de formaţie, şef de staţie,
şef de secţie etc.).
Mijloace de protecţie

Pentru executarea lucrărilor sau manevrelor în instalaţiile electrice este


obligatorie dotarea numai cu mijloace de protecţie, scule şi dispozitive certificate de
MMSS.
Mijloacele de protecţie trebuie să fie utilizate conform instrucţiunilor
producătorilor.
Este interzisă utilizarea sculelor, dispozitivelor şi utilajelor în sitaţiile în care nu
mai îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în standardele sau cărţile tehnice ale
acestora.
Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi utilajele specifice, folosite la
lucrări sau manevre în instalaţiile electrice trebuie să fie supuse unor încercări, după
caz, la certificarea pentru conformitate înaintea dării lor în folosinţă, periodic, după
reparaţie sau înlocuire a unor părţi componente şi ori de câte ori există îndoieli asupra
stării tehnice, în conformitate cu prevederilor standardelor de produs sau ale
instrucţiunilor specifice.
Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi utilajele specifice trebuie
verificate vizual la începutul activităţii zilnice sau înainte de fiecare folosire. Este
interzisă utilizarea celor defecte sau al căror termen de încercare periodică este
depăşit.
Mijloacele de protecţie necorespunzătoare, ca urmare a încercărilor, vor fi
marcate distinct de către laboratoarele specializate, care le-au încercat sau vor fi
dezafectate de către gestionar, astfel încât să fie scoase din circuitul de utilizare.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 13/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Executarea lucrărilor prin urcare pe stâlpii liniilor electrice aeriene scoase de


sub tensiune

Lucrările prin urcare pe stâlpii liniilor electrice aeriene scoase de sub tensiune
trebuie să se execute în conformitate cu fişele tehnologice sau instrucţiunile tehnice
specifice, care să prevadă şi componenţa formaţiilor de lucru, dotarea cu utilaje,
dispozitive, scule, echipament de protecţie şi de lucru.
Pentru executarea lucrărilor la coronamentul liniilor de pe stâlpii din beton
precomprimat sau centrifugat, personalul trebuie să fie asigurat împotriva căderii şi
poate utiliza platforme de lucru respectând prevederile din prezentele norme specifice.
Pentru executarea lucrărilor de întindere la săgeată a conductoarelor sau de
înlocuire a ancorelor la stâlpii de colţ, întindere sau terminali, operaţiile tehnologice
trebuie efectuate numai din coşul autotelescopului sau din nacela autoplatformei cu
braţ articulat. Prezenţa personalului pe stâlpi, în timpul efectuării operaţiilor respective
este permisă numai dacă aceste autoutilaje speciale nu au acces în apropierea lor. În
această situaţie înainte de tragerea la săgeată a conductoarelor se va verifica dacă
stâlpii, între care se face tragerea, sunt ancoraţi în direcţia opusă acesteia.

Executarea lucrărilor prin urcare pe stâlpii liniilor


electrice aeriene aflate sub tensiune

Vopsirea stâlpilor se va face din interiorul sau din exteriorul acestora,


respectând distanţele minime de vecinătate faţă de conductoarele aflate sub tensiune.
Lucrările de întreţinere sau reparaţii la un circuit scos de sub tensiune al unei
linii electrice aeriene cu mai multe circuite montate pe stâlpi comuni, atunci când unul
sau mai multe circuite rămân sub tensiune, trebuie să se execute numai în cazul în
care între conductoarele cele mai apropiate ale circuitului la care se lucrează şi
circuitul (circuitele) aflat (aflate) sub tensiune în punctele de săgeată maximă, există
următoarele distanţe minime:
a. pe verticală:
- 1,5 m faţă de liniile de 1-20 KV;
- 3,0 m faţă de liniile de 35 KV;
- 3,5 m faţă de liniile de 60-110 KV.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 14/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

b. pe orizontală:
- 3,0 m faţă de liniile de 1-35 KV;
- 4,0 m faţă de liniile de 110 KV;
- 6,0 m faţă de liniile de 220 KV;
-10.0 m faţă de liniile de 400 KV.

În cazul circuitelor suprapuse, pe stâlpi comuni, nu sunt permise lucrări la


circuitele aflate deasupra celor rămase sub tensiune. Fac excepţie lucrările ce se
execută la circuitele aflate deasupra celor de radioficare şi deasupra liniilor de contact
pentru tracţiune urbană, cu condiţia ca la lucrările simple efectuate la corpurile de
iluminat (înlocuirea becurilor arse, a globurilor sparte, a siguranţelor arse, a igniterelor
defectate etc.), să se folosească dispozitive sau utilaje speciale care să permită
executarea acestor lucrări fără pericol. Pentru alte categorii de lucrări la circuitele de
iluminat public aflate deasupra liniilor de contact pentru tracţiune urbană, unitatea de
exploatare trebuie să stabilească prin instrucţiuni măsurile care trebuie luate, în funcţie
de particularităţi, pentru ca lucrările să se poată executa fără pericol.
La executarea lucrărilor la un circuit scos de sub tensiune al unei linii electrice aeriene
cu mai multe circuite, atunci când unul sau mai multe dintre ele rămân sub tensiune,
formaţia de lucru trebuie să respecte prevederile fişelor tehnologice sau ale
instrucţiunilor tehnice de lucru.
Marcarea circuitului (circuitelor) rămas (rămase) sub tensiune, prin montarea la
fiecare stâlp a indicatoarelor de securitate de interzicere "LIMITĂ DE ZONĂ DE
LUCRU, INTERZISĂ DEPĂŞIREA!", spre circuitul (circuitele) rămas (rămase) sub
tensiune. Marcarea se va face atât la baza stâlpilor, cât şi la nivelul conductoarelor,
prin dirijarea de la sol, la prima urcare pe stâlp;
Urcarea şi coborârea de pe stâlp a sculelor şi a materialelor trebuie să se
execute numai cu ajutorul funiei fără sfârşit, rigidizată la ambele capete;
Montarea, în scopul protecţiei împotriva tensiunilor induse, a unui atenuator sau
a unui scurtcircuitor suplimentar, la o distanţă de maximum 20 m de locul (punctul)
conductorului la care se lucrează (cu excepţia cazului în care unul din
scurtcircuitoarele montate în zona de lucru asigură această distanţă). În cazul în care
conductorul liniei se întrerupe, în prealabil se vor monta atenuatoare de tensiune
indusă (sau scurtcircuitoare suplimentare) de ambele părţi ale întreruperii, la o distanţă
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 15/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

de maximum 20 m (cu excepţia cazului în care scurtcircuitoarele montate în zona de


lucru asigură această distanţă şi s-a realizat continuitatea circuitului). Aceste
atenuatoare de tensiune indusă (sau scurtcircuitoare suplimentare) se vor demonta
numai după refacerea continuităţii conductorului;
In timpul lucrului este interzis a se atinge concomitent conductorul liniei sau
stâlpul la care se lucrează şi un alt element metalic aflat în contact cu o zonă de
potenţial nul (peste 20 m de la stâlp);
La executarea lucrărilor simultan pe mai mulţi stâlpi, în mod suplimentar faţă de
controlul şi supravegherea pe care o asigură şeful de lucrare, acesta va desemna,
pentru fiecare stâlp pe care se lucrează, câte un membru al formaţiei de lucru. Aceştia
vor rămâne la sol şi, în afară de ajutorul tehnologic acordat executantului aflat pe
stâlp, vor urmări ca acesta să nu depăşească distanţele de vecinătate faţă de
conductoarele circuitului (circuitelor) aflate sub tensiune (să nu depăşească
indicatoarele de securitate de interzicere montate la nivelul conductoarelor);
Demontarea, montarea şi tragerea la săgeată a conductoarelor nu sunt permise
la circuitul situat sub cel aflat sub tensiune, pe aceeaşi parte a stâlpului. În cazul
celorlalte circuite se vor lua suplimentar măsurile din fişele tehnologice sau
instrucţiunile specifice de securitate si sanatete in munca, legarea la pământ din
punctul de vedere al tensiunilor induse putându-se face şi cu alte mijloace decât
atenuatoarele de tensiune indusă sau scurtcircuitoarele;
La liniile rămase sub tensiune se vor scoate din funcţiune instalaţiile de
reanclanşare automată rapidă.
Sunt interzise demontarea, montarea şi tragerea la săgeată a conductoarelor
circuitelor de joasă tensiune, montate pe stâlpi comuni cu alte circuite de joasă sau
înaltă tensiune, rămase sub tensiune.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 16/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

5. Masuri de aparare impotriva incendiilor

Norme utilizate pentru SU.


Legea 307/2006
Norma generala de aparare impotriva incendiilor aprobat prin Ordinul MAI
163/2007.
DGPSI-004 (Ordin MI nr.108/2001, modificat prin Ordin MAI nr.349/2004)
Se va respecta PE009/93 “Normativ pentru prevenire, stingere si dotare
impotriva incendiilor”.
Executantul lucrarilor de constructii montaj, raspunde de lucrare si de
indeplinirea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.
Instalatiile electrice de orice natura vor fi executate numai de catre unitati
autorizate si care vor utiliza numai personal calificat.
Se interzice:
-folosirea in stare defecta a instalatiilor electrice si a receptoarelor de energie
electrica de orice fel
-a instalatiilor improvizate
-stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile de iluminat si forta se va
face cu stingatoare portative cu CO2 cu stingatoare portative cu praf si CO2 sau
cu stingatoare portative cu tetraclorura de carbon.
Elementele metalice ale instalatiilor si echipamentelor electrice care pot ajunge
accidental sub tensiune vor fi obligatoriu legate la pamint.
La transformatoarele aflate sub tensiune se va urmari respectarea intocmai a
regulamentului de exploatare PE 126.
Stingerea incendiilor, inceputurile de incendiu in apropierea transformatoarelor
se va face cu stingatoare manuale cu spuma sau praf evitindu-se ca jetul de spuma sa
atinga partile aflate sub tensiune.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 17/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

6. Impactul cu mediul

Aspecte de mediu:
Faza executie:
- generare deseuri.
Deseurile rezultate in faza de executie a lucrarii trebuie colectate selectiv si
transportate la unitati de depozitare a deseurilor autorizate conform Legii 211/2011 si
H.G. 856/2002 privind gestionarea selectiva a deseurilor.
- in situatii de urgenta – scurgeri ulei electroizolant,
Executantul lucrarii este obligat sa detina un plan de interventie privind situatiile
de urgenta care pot aparea in faza de executie a lucrarii.

Faza de exploatare:
Functionare normala:
- generare camp electromagnetic
- zgomot
- vibratii
Functionare anormala:
In acest sens se va respecta HG 1022/2002 privind regimul produsele
periculoase pentru mediul înconjurator.
Avarie:
- incendii
- arderea izolatiei
Norme utilizate pentru protectia mediului.
Desfasurarea lucrarilor de executie prevazute in prezentul proiect trebuie să
respecte:
Legea nr.265/2006.
Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.
Ordin M.A.P.M. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice pentru protectia
atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare modificat prin Ordinul 592/2002( ordin abrogat
prin legea 104/2011).
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 18/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

HG 188/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de


încarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate în resursele de apa - N.T.P.A. 001
Modificat si completat prin HG 352/2005 si HG 210/2007.
Legea 481/2004 privind protectia civila, modificata prin Legea 212/2006.
H 1022/2002 privind regimul produsele periculoase pentru mediul înconjurator
H.G. 856/2002 privind gestionarea selectiva a deseurilor.
La functionarea normala a instalatiilor proiectate nu sunt surse de poluanţi
pentru aer,apa si sol.
Nu se impun lucrări de reconstrucţie ecologică, reţelele proiectate neafectând
mediul înconjurător.
Instalatiile de distribuţie a energiei electrice nu produc emisii de poluanţi, nici nu
sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
După terminarea execuţiei, prin grija executantului lucrarii, deseurile rezultate se
vor colecta selectiv si se vor transporta la unitati de depozitare a deseurilor autorizate.
Cantitatile de deseuri aproximative care rezulta din lucrare sunt:
- Materiale – 30 kg.

7.Controlul calitatii executarii lucrarilor, realizarea receptiei lucrarilor si


intocmirea cartii tehnice a constructiei

Controlul calitatii lucrarilor se face conform LEGII nr. 440 din 27 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de
montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, si a ORDIN-ului
nr. 293 din 8 noiembrie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
verificarea calităţii lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii
tehnologice industriale.
Calitatea lucrărilor de montaj pentru orice dotare tehnologică industriala este
rezultanta totalităţii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul
satisfacerii, pe întreaga durata de funcţionare, a exigenţelor utilizatorilor din domeniul
activităţilor industriale, exprimate în conformitate cu prevederile cărţii si/sau
documentaţiei tehnice a dotării respective.
Sistemul de verificare şi de atestare a calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor
tehnologice industriale cuprinde:
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 19/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

a) reglementările tehnice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice


industriale;
b) calitatea subansamblurilor, pieselor, materialelor, utilajelor şi procedeelor folosite
la realizarea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
c) agrementele tehnice pentru noi produse şi procedee utilizate la lucrările de
montaj al dotărilor tehnologice industriale;
d) verificarea proiectelor de montaj, a execuţiei acestora, expertizarea proiectelor şi
a lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
e) monitorizarea, supravegherea şi asigurarea calităţii lucrărilor de montaj al
dotărilor tehnologice industriale;
f) responsabilităţile laboratoarelor de analize şi încercări privind activitatea de
montaj al dotărilor tehnologice industriale;
g) determinări metrologice pentru lucrările de montaj al dotărilor tehnologice
industriale;
h) recepţia lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;
i) comportarea în exploatare a dotărilor tehnologice industriale;
j) controlul calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale.
Pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzator categoriei de importanta a
obiectivului, executantul lucrarilor de montaj trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
1. sa fie atenstat de ANRE pentru executia de lucrari la medie tensiune si
joasa tensiune;
2. sa aibe programul de asigurare a calităţii care va fi concretizat prin manualul
calităţii, proceduri şi, după caz, prin planuri ale calităţii, întocmite în baza
prevederilor standardelor SR EN ISO seria 9000;
3. sa utilizeze pentru lucrari materii prime, materiale, piese, subansambluri şi
produse industriale necesare numai pe baza certificatelor de calitate emise
de un organism de certificare acreditat sau a buletinelor de încercări,
eliberate de laboratoare de încercări acreditate în condiţiile legii;
4. sa utilizeze pentru analize si incercari numai laboratoare autorizate si
acreditate, iar pentru masuratori numai echipamente de masura verificate
de Biroul Roman de Metrologie Legala;
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 20/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

5. sa ia in subantrepriza numai subcontractori / asociati agrementati tehnic


pentru lucrarile ce urmeaza sa le execute;
6. nici o lucrare nu va fi acoperita sau “ascunsa” fara aprobarea beneficiarului;
7. sa asigure beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucrarilor si il va
anunta din timp, cand orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru
ca aceasta sa poata realiza inspectia in timp util.
Executantul lucrărilor de montaj este responsabil de calitatea execuţiei acestor
lucrări, care trebuie sa fie realizate conform documentaţiei elaborate de proiectant şi
verificate.
Firma care executa lucrari de montaj trebuie sa aiba un responsabil tehnic cu
executie (RTE) sau sa aiba un contract de prestari servicii cu un responsabil tehnic cu
executie (RTE) care verifica si asigura ca toate fazele de executie sunt conform
proiectului si normelor in vigoare.
Soluţionarea neconformitatilor apărute la lucrările de montaj pentru dotări
tehnologice industriale nu se poate realiza decât cu aprobarea proiectantului şi cu
avizul investitorului sau, după caz, al proprietarului şi beneficiarului.
Remedierea defectelor datorate execuţiei lucrărilor de montaj se face de către
executantul lucrării pe cheltuiala proprie, indiferent dacă acestea apar în timpul
executării lucrărilor sau în perioada de garanţie a dotării tehnologice industriale.
Executantul participa la activităţile privind recepţia dotărilor tehnologice
industriale.
In momentul prezentării ofertei de execuţie a lucrărilor de montaj executantul va
transmite investitorului sau beneficiarului, după caz, copii de pe actele ce atesta
capabilitatea tehnica de a efectua lucrările de montaj specifice. Atestarea se face după
norme aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.
Receptia lucrarilor de constructii si intocmirea cartii tehnice a constructiei se
face conform HOTĂRÂRII nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu
modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 940 din 19 iulie 2006;
HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 24 octombrie 2007.
Comisia de recepţie examinează obligatoriu:
a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi
condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 21/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale


documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor
esenţiale, conform legii;
c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost
executată lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în
contractul de proiectare;
d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi
executant şi în documentaţia anexă la contract.
În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a
construcţiei, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare,
probe şi alte teste;
e) valoarea declarată a investiţiei.
Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi
analizarea documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei.
Comisia de recepţie recomanda amînarea recepţiei cînd:
- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în
exploatare a construcţiei din punct de vedere al exigenţelor esenţiale;
- construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi
făcute, ar diminua considerabil utilitatea lucrării;
- exista în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de
încercări de orice fel pentru a le clarifica.
Comisia de recepţie recomanda respingerea recepţiei dacă se constata vicii care
nu pot fi inlaturate şi care prin natura lor implica realizarea unei sau a mai multor
exigente esenţiale, caz în care se impun expertize, reproiectari, refaceri de lucrări etc.
Cartea tehnica a construcţiei se compune din ansamblul de documente
referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi
urmărirea în timp a construcţiei.
Carte tehnica se definitivează înainte de recepţia finala.
Cartea tehnica, după întocmire, se completează şi se păstrează pentru fiecare
obiect de construcţii de către investitor sau, după caz, de către proprietar.
Cartea tehnica a construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele
de construcţii definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor, indiferent de
natura fondurilor din care sînt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 22/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Cartea tehnica a constructiei va cuprinde urmatoarele piese scrise:


1. Fişa de date sintetice.
2. Capitolul A : Documentaţia privind proiectarea.
3. Capitolul B : Documentaţia privind execuţia.
4. Capitolul C : Documentaţia privind recepţia.
5. Capitolul D : Documentaţia privind exploatarea, repararea, întreţinerea şi
urmărirea comportării în timp.
6. Jurnalul evenimentelor:
Actele ce formează documentaţia de baza a cărţii tehnice a construcţiei vor fi
indosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în
dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou şi parafate pe măsura încheierii lor;
fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B,
C, D) şi din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.
Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fişa statistica pe obiect,
borderoul general al dosarelor documentaţiei de baza şi copiile borderourilor cu
cuprinsul fiecărui dosar în parte.
Cartea tehnica a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenta a
obiectului de construcţie pînă la demolarea sa; după demolare, investitorul preda
exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale, pentru păstrare.
Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei, ea va fi completată cu modul de
desfăşurare a acţiunii de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.
La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a construcţiei va fi predată noului
proprietar, care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnind faptul în
procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.
Produsele si serviciile vor respecta HOTĂRÂREA nr. 1.022 din 10 septembrie
2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea,
securitatea muncii şi protecţia mediului.
Se considera ca sunt respectate cerinţele referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii,
securităţii muncii şi protecţiei mediului şi se admit introducerea pe piata a produselor
nealimentare noi şi prestarea serviciilor numai dacă sunt însoţite de declaraţia de
conformitate întocmită pe propria răspundere de către producător, respectiv de
prestatorul de servicii, ori de reprezentanţii autorizaţi ai acestora, persoane juridice cu
sediul în România.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 23/23
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

În situaţia în care producătorul, prestatorul sau reprezentanţii autorizaţi ai


acestora nu au sediul în România, obligaţiile prevăzute mai sus revin importatorului.
Declaraţia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile
produsului sau serviciului, după caz, prin respectarea cărora se asigura securitatea
vieţii, sănătăţii, muncii şi protecţia mediului.
Documentele normative prevăzute mai sus pot fi standarde, specificaţii tehnice şi/sau
coduri de buna practica.

8. Precizarea proiectelor tip, indrumatoarelor de proiectare, fiselor si


instructiunilor tehnologice

- PE 106/2003 – Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice


aeriene de joasa tensiune.
- NTE 007-08-00 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri
electrice
- PE 009/93 Normativ pentru prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor
- PE 101/ 85 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiune si
transformare cu tensiuni peste 1kV.
-1. RE – Ip 30 – 2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare
la pamant.

Proiectat Verificat
ing. Bugle Sandu ing. Briciu Marius
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 1/8
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

I.CAIET DE SARCINI LES 0,4 kV

Obiectivul caietului de sarcini il constituie descrierea lucrarilor, descrierea solutiei


tehnice si caracteristicile precum si calitatile materialelor folosite, testele, probele si
verificarile acestora, stabilirea standardelor, normativelor si prescriptiilor care trebuie
respectate.

Caiet de sarcini pentru cablurile proiectate

-Tensiunea nominala 0,4 kV/1kV

Caracteristicile si calitatile materialelor folosite

S-a folosit urmatorul tip de cablu: ACYAbY 1 kV 3x50 +25 mmp, ACYAbY 1 kV
3x25 +16 mmp, ACYAbY 1 kV 4x16 mmp.

Cabluri de energie de joasa tensiune 0,4/1kV cu izolatie si manta exterioara din


PVC, armate cu benzi din otel galvanizat ACYAbY cu urmatoarele caracteristici:

-conductor din aluminiu ;


-izolatie faza din PVC;
-banda din PVC ;
-manta interioara din PVC;
-armatura din benzi de otel sau aliaj de aluminiu ;
-manta exterioara din PVC;
Temperatura maxima a conductorului de aluminiu :
+70 C in conditiide sarcina normala ;
+160 C in conditii de scurtcircuit (max.5sec.)
Temperatura minima a cablului (masurata pe manta );
+5 C la pozare
-33 C in exploatare
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 2/8
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Conditii restrictive
La pozarea cablelor se va prevedea o rezerva de cablu pentru compensarea
deformarilor si pentru a permite inlocuirea capetelor terminale si a mansoanelor pentru
rezervare se vor prevedea urmatoarele lungimi minime :

-la mansoane lungimea necesara refacerii de doua ori a mansonului


respectiv.

-la capetele terminale ,lungimea necesara refacerii o singura data a capatului


terminal respectiv.

Razele minime de curbura ale cablurilor ce trebuie respectate la manevrari si la


fixare,in cazul in care nu sunt indicate de unitatile producatoare pentru cablurile cu izolatie
si manta din PVC armate sau nearmate sunt:

-cu conductoare rotunde : 15 D.

Pozarea cablelor in zona verde sau trotuar.


Adancimea de pozare a cablurilor de energie electrica in conditii normale va fi de
0,8 m.

Cablul se pozeaza in sant, intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste
care se pune o folie avertizoare. Patul de nisip are scop elastic.
Peste benzi ( o banda avertizoare ) se pune pamintul rezultat din sapatura din care
s-au indepartat prin greblare ,corpurile care ar putea produce deteriorarea cablelor.

Cablul se va inscriptiona conform CS1/2015.

Subtraversarea cailor de circulatie

Adincimea de pozare a cablurilor va fi de minim 1,10 m.

La subtraversarea cailor de circulatie cablurile de energie electrica se introduc in


tuburi sau tevi. Tevile din materiale termoplastice (PVC) se recomanda a fi de tip mediu.

In cazul nostru cablurile se vor introduce intr-un tub PVC cu diametru de 50 mm.
Acest tub se va monta intr-un pat de beton.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 3/8
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Trecerea cablului prin subtraversari se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a


capului de tras.

CONDITII RESTRICTIVE

Distantele in plan orizontal si vertical (intersectii) dintre cablurile de energie de 1-


20kV si diverse alte retele constructii sau obiecte .

Nr. Categoria de obiective Orizontal Vertical Unghiul de


Crt. [m] [m] traversare
0 1 2 3 4

1 Conducte de apa si canalizare cu 0,5 0,25


adincimi sub 1,5m.
2 Conducte de apa si canalizare cu 0,6 0,25
adincimi peste 1,5m
3 Conducte termice cu aburi 1,5 0,5
Distantele se pot reduce cu 50%
prin reducerea incarcarii cablului.
4 Conducte de apa fierbinte.Distantele 0,5 0,2
se pot reduce cu 50% prin
reducerea incarcarii cablului
5 Conducte de gaze 0,6 0,25
5 Conducte de gaze –in cazul 1,5
cablurilor in tub, la conducte de
presiune joasa, intermediara sau
redusa .
5 Idem in cazul cablurilor in tub la 2,0 -
conducte de presiune medie
6 Fundatii de cladiri 0,6 -
7 Axul arborilor (se poate reduce cu 1,0 -
conditia protejarii cablului in tub)
8 LEA joasa tensiune ( distanta se 0,5
masoara de la marginea fundatiei )
9 Fata de drumuri in localitati distanta 0,5 1,0 75-90
fiind masurata de la bordura spre
trotuar
10 Cabluri electrice(inclusiv tractiune 0,25 0,5
urbana si telefonie)
In cazul
prot.cabl
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 4/8
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Verificari pentru linii electrice in cablu


Nomenclatorul verificarilor pentru linii electrice de energie in cablu conform PE 116
cuprinde :
-verificarea manta ( invelis de protectie ) din PVC sau PE;
-verificarea continuitatii si identificare faze;
-verificarea rezistentei ohmice la conductoare si ecrane ;
-verificarea rezistentei de izolatie ;
-verificarea coeficient de absorbtie si indice de polarizare;
-verificare izolatie cu tensiune inalta continua.
Cerintele de mediu in timpul executarii verificarilor vor fi:
-temperatura minima :-30gr.C;
-temperatura maxima :+55 gr. C;
-umiditatea maxima :100 % la 20gr.C;
-aciditatea solului :normala
-altitudinea maxima :2000m.

Conditii speciale de lucru


Daca cu ocazia executarii lucrarilor de sapaturi sunt descoperite instalatii subterane
nesemnalizate in prealabil, se va opri si se va stabili natura acestor instalatii, seful de
lucrare luind masuri pentru evitarea deteriorarii instalatiilor respective.
Sapaturile in apropierea carora se circula vor fi marcate vizibil si prevazute cu
mijloace de protectie coresponzatoare pentru prevenirea caderii mijloacelor de transport
sau a persoanelor .
In timpul noptii aceste sapaturi vor fi prevazute cu inscriptii luminoase sau felinare
avertizoare .Pe lungimea santurilor se vor monta dulapi pentru sprijinirea pamintului scos
din santuri, prevazuti din loc in loc se vor monta podete pentru trecerea pietonilor,
prevazute cu balustrade, insotite de indicatoare de securitate.
Pamintul provenit din sapaturi trebuie asezat la o distanta de cel putin 0,5 m de la
marginea peretilor sapaturilor.Nu se va depozita pamintul in dreptul locurilor de intrare in
curti, magazine etc.Este interzis a se suspenda cablurile pe alte cabluri sau conducte
invecinate.
In cazul santurilor cu o adincime mai mare de 1m, in terenuri slabe in care exista
pericolul surparii malurilor este necesar ca acestea sa fie sprijinite.
Se recomanda ca o sprijinirile sa se faca cu dulapi metalici.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 5/8
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

II. CAIET DE SARCINI PENTRU LEA 0,4 KV iluminat public

Obiectul caietului de sarcini îl constituie descrierea soluţiei tehnice şi a


caracteristicilor reţelei proiectate precum şi stabilirea calităţii materialelor utilizate.

Particularităţi de mediu

Caracteristici generale ale mediului ambiant:

- altitudinea peste nivelul mării 1000 m


- temperaturi ambiante
maximă + 40°C
minimă - 40°C
medie pentru o perioadă de 24 ore + 25°C
-umiditate relativă la 35°C 90 %
- poluare – nu e cazul

Date electrice de sistem

- tensiunea nominală 400 V


- tensiunea de fază 230 V
- frecvenţa 50 Hz

Caracteristicile şi calităţile materialelor folosite

-Stâlpi electrici

Pentru realizarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune se utilizează stâlpi din
beton armat de fabricaţie curentă după cum urmează:

Materialul Tipul Lungimea Domeniul de Caracteristici


utilizare
(m) daNm

b.a.centrifugat SC10001 10 m Sustinere JT Mc = 1350 daNm


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 6/8
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Important: este obligatorie verificarea de către constructor a tuturor stâlpilor


înainte de montare în vederea depistării eventualelor fisuri sau deteriorări apărute pe
parcursul transportului, încărcării şi descărcării.

Stalpii se vor monta in fundatii turnate din beton monolit marca B100 in cofraje de
lemn refolosibile in sistem pahar. Betonul de egalizare va fi marca B200.

Execuţia fundaţiilor
Stalpii speciali se vor monta in fundatie de beton iar stalpii de sustinere in fundatie
burata.
Fundatia burata se va realiza din straturi de 20 cm de piatra sparta si pamint
compactat.
Dacă la execuţia gropilor se întâlnesc zone de umplutură, mlaştină sau instalaţii
nesemnalizate în proiect, şeful de echipă va anunţa proiectantul şi beneficiarul lucrării.

Executarea fundaţiilor turnate


Fundaţii din beton s-au prevăzut la toti stalpii noi proiectati,care se vor executa
dimensiunilor de proiect.
Sprijinirea malurilor este obligatorie în terenuri slabe, inundabile, pietriş sau nisip
etc. realizată cu dulapi metalici (refolosibili) sau scânduri.
La execuţia fundaţiilor de beton se folosesc cofraje interioare care servesc la
obţinerea golurilor pentru montarea stâlpilor. Cofrajul de interior de formă prismatică
(pentru stâlpi precomprimaţi) se montează după turnarea radierului.
Pentru fundaţiile stâlpilor de beton se folosesc betoane simple marca C6/7,5 (B
100), iar pentru fixarea stâlpilor în golurile fundaţiei C12/15 (B200). Prepararea se poate
face cu betoniera sau manual.

Plantarea stâlpilor

Plantarea stâlpilor
Plantarea stâlpilor cuprinde toate operaţiile prin care stâlpul este adus în poziţia
verticală, fixat în fundaţie. Ea comportă următoarele operaţii tehnologice:
− ridicarea stâlpului;
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 7/8
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

− alinierea;
− fixarea stâlpului în fundaţie;
− amorsarea stâlpului (unde e cazul).
Ridicarea stâlpilor se poate face cu automacara sau cu autoforeză în terenuri plane
şi cu capră mobilă şi tractor în zone accidentate.
Orientarea corespunzătoare a stâlpilor precomprimaţi trebuie să fie următoarea:
− stâlpii de susţinere în aliniament cu partea cu alveole în axul liniei;
− stâlpii de întindere în colţ sau aliniament cu latura plină în axul liniei;
− stâlpii terminali cu latura plină în axul liniei.

Executarea legăturilor de protecţie împotriva tensiunilor accidentale


La reţelele aeriene de joasă tensiune cu conductoare izolate torsadate se aplică
protecţia prin legare la nulul de protecţie conform STAS 6616 pentru evitarea apariţiei unor
tensiuni de atingere şi de pas periculoase. Pentru realizarea acesteia toate părţile metalice
(armături, corpuri de iluminat, ancore) care pot fi atinse şi care în mod normal nu sunt sub
tensiune se leagă la conductorul de nul al reţelei. Fac excepţie armăturile de la stâlpii de
susţinere care nu se leagă la conductorul de nul, protecţia realizându-se prin izolare
suplimentară de protecţie care este de fapt corpul de material plastic al armăturii de
susţinere.

Prizele de pamant

Protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas se realizeaza prin montarea unei


prize de pamint din banda Ol-Zn 40x4 mm pozata in pat de bentonita si legată la 2 buc.
electrozi verticali de 1,5 m lungime realizând un contur din platbanda de Ol – Zn 40x 4 mm
pozate in jurul fundatiei din beton a stalpilor in cazul Rp< 10 Ohm
Dupa realizarea centurii de impamintare se va masura rezistenta de dispersie si in
cazul daca nu atinge valoarea sub 10 Ohm, centura se va extinde pana la obtinerea valorii
prescrise.
Dupa terminarea masuratorilor, se va intocmi schita exacta a instalatiei de legare la
pamint, procesul verbal pentru lucrari ascunse si buletinul cu valorile obtinute de dispersie.
Rezistenţa de dispersie echivalentă a instalaţiei de legare la pământ cu toate
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 8/8
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

prizele şi nulurile legate în condiţii de umiditate cele mai defavorabile nu vor depăşi
valoarea de 1 Ω conform indicativului ISPE nr. 6345/86 IRE – Ip 35/2-96.
La stâlpii de joasă tensiune proiectaţi şi anume la stâlpii speciali respectiv de
întindere în colţ sau terminali se va lega nulul şi elementele de pe stâlp la pământ.

Verificări, probe şi măsurători


La punerea în funcţiune a unei LEA JT se fac următoarele verificări şi măsurători:
− se măsoară gabaritul conductoarelor faţă de pământ, clădiri şi faţă de alte linii de
energie sau LTc;
− se măsoară rezistenţele de izolaţie între faze şi nul minimum 50 Ω/km;
− se măsoară rezistenţa de dispersie rezultată a conductorului de nul împreună cu
prizele de pământ legate de aceasta, valoare maximă trebuie să fie sub 10 Ω.

Indicatoare Conform STAS 297-2/1980 la toţi stâlpii de j.t. se aplică prin vopsire
indicatoare de interzicere cu următorul text: „NU ATINGE STÂLPII NICI FIRELE CĂZUTE
LA PĂMÂNT”.

Proiectat Verificat
ing. Bugle Sandu ing. Briciu Marius
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Lucrarea Nr. 20-2015

PLAN PROPRIU DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE


conf. HG.300/2006

I. Informatii de ordin administrativ:


1.- Adresa exacta a santierului: Strazile Spicului si Stupilor, municipiul Satu Mare, jud.Satu Mare
2.- Beneficiarul lucrarii: Primaria Municipiului Satu Mare
3.- Tipul lucrarii: Lucrări de instalaţii electrice - Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str.
Spicului, Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare
4.- Managerul de proiect (nume, prenume, adresa): Briciu Marius
5.- Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului (nume, prenume,
adresa): Lukacs Tibor
6.- Durata estimativa a lucrarilor : ..3... luni
7.- Numarul maxim estimat de lucratori: nr. maxim ...15... persoane

II. Masuri generale de organizare al santierului:


Se vor respecta urmatoarele acte normative in domeniul S.S.M.:
LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca
HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele
temporare sau mobile;
HOTĂRÂREA nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;
HOTĂRÂREA nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca
HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul
de munca
HOTĂRÂREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate pentru locul de munca
HG 115 din 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de
protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 (republicată) privind circulaţia pe drumurile
publice
HOTARARE nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in
pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului
LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (republicată) privind evaluarea conformitatii produselor publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 aprilie 2006

III. Identificarea riscurilor si descrirerea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor; masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;
masuri de protectie colectiva si individuala -(ANEXA Nr.1);

IV. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare,


modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute
de antreprenori pentru realizarea lucrarii:
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

IV.1. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare:


Nu este cazul. Lucratorii nu vor fi cazati in zona/perimetrul obiectivului de executat.

IV.2. Amplasarea echipamentelor de munca prevazute de antreprenori si subantreprenori pentru


realizarea lucrarii:
Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi sigur.

IV.3.- Cai sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale ;


Materiale folosite in vederea executarii lucrarii vor fi aduse, de catre antreprenor, in numar suficient zilnic;

În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poată fi evacuate rapid şi în condiţii de securitate
maxima pentru lucrători.
Se vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice.
Se vor utiliza caile de circulatie existente. Se vor delimita material si semnaliza corespunzator zonele de lucru.

IV.4. Limitarea manipularii manuale a sarcinilor:


Antreprenorul va constitui echipe care manipulează mase mari dintr-un număr adecvat de persoane, astfel
încât solicitarea să nu depăşească posibilităţile individuale a lucratorilor.

IV.5.- Stocare, eliminare sau evacuare deseuri:

Se vor respecta urmatoarele acte normative:


OUG 61 /2006 Privind modificarea OUG 78 /2000 privind regimul deseurilor
Legea 138 / 2006 Privind modificarea OUG 16 / 2001 privind gestionarea deseurilor reciclabile
Ordinul MMGA Privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de
95 / 2005 acceptare a deseurilor la depozite si lista nationala de deseuri acceptata in
fiecare clasa de deseuri abroga Ordinul 867/2002
HG 621 / 2005 Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga HG 349/2002
HG 448 / 2005 Privind gestionarea deseurilor de la echipamentele electrice si electronice
HG 349 / 2005 Privind depozitarea deseurilor
HG 856 / 2002 Privind evidenta gestiunii desurilor si aporbarea listei cuprizand deseurile.
HG 441 / 2002 Privind gestionarea uleiurilor uzate completeaza si modifica HG 662/2001
Legea 426 / 2001 Aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor

IV.6. - Dispozitii diverse:

- Lucrătorii trebuie sa dispună de apa potabilă pe şantier şi, eventual, de alta băutura corespunzătoare şi
nealcoolica, în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le ocupa, cat şi în vecinătatea posturilor de lucru.
- Lucrătorii trebuie sa dispună de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător.

V. Măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate şi sănătate şi obligaţiile ce


decurg din acestea:
-
VI. Obligaţii ce decurg din interferenta activităţilor care se desfăşoară în perimetrul şantierului şi în
vecinătatea acestuia:

In vederea prevenirii accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar putea
patrunde accidental in aceste zone, se va asigura delimitare materiala a zonelor de lucru prin:
bariere extensibile sau fringhii viu colorate, fixate pe jaloane si montate la aproximativ 1m de la sol ;
indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau fringhiile viu colorate având inscriptia
,,LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA’’.
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cind este cazul), zona de lucru trebuie marcata cu indicatoare sau
ingradiri speciale, respectind prevederile Regulamentui din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de
urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

VII. Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de


curatenie:

Antreprenorul va lua masuri ca in zona de lucru sa nu patrunda decit lucratorii sai. De


asemenea, la sfirsitul programului de lucru zilnic, lucratorii vor efectua curatenie la locul de
munca.

VIII. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuare persoanelor


si masurile de organizare in acest sens:

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face în orice moment.
De asemenea, antreprenorul trebuie sa asigure personal pregătit în acest scop.
Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentati sau
victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate, in caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la
telefon 112.

IX. Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind securitatea
si sanatatea:
Lucrarea executandu-se de un singur antreprenor dar cu mai mulţi subantreprenori, dacă v-a fi cazul
vor exista masuri de colaborare intre aceştia si lucratorii independenti privind securitatea si sanatatea in
munca prin asigurarea şi aplicarea de către antrepreponul general a PLANULUI DE SĂNĂTATE ŞI
SECURITATE
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Nr Loc de Riscuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care Obs


crt muncă/post de evaluate (tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, de altă scopul realizării de răspunde de
lucru natură) măsurii realizare realizarea
măsurii
Extindere iluminat
public pe Str. Flăcări, flame: Măsuri tehnice:
Stupilor si Str.
Spicului, Municipiul Surprindere de către arcul • Stabilirea obligativităţii verificării lipsei sarcinii • Stabilirea măsurilor care Înainte de Şef lucrare
Satu Mare, jud. Satu electric: înaintea începerii operaţiei de manevrare a oricărui să asigure protecţia începerea
Mare /electrician- • manevrarea unui aparat de comutaţie, precum şi a verificării lucrătorilor în timpul lucrărilor
muncitor aparat de comutaţie periodice a protecţiilor de scurtcircuit; de executării lucrărilor în
1 în sarcină sau pe asemenea, trebuie precizate şi persoanele care vor apropierea instalaţiilor
scurtcircuit; supraveghea sau vor controla prin sondaj modul electrice în exploatare.
• apropierea de o cum este respectată această regulă de lucru;
instalaţie aflată sub • Stabilirea zonei de lucru ţinându-se cont de
tensiune. posibilitatea apariţiei accidentale a arcului electric
în vecinătatea punctului de intervenţie;
• Scoaterea de sub tensiune a sursei potenţiale de arc
electric, dacă zona de lucru nu poate asigura
protecţia împotriva arcului electric.

• Realizarea instruirii Conform Şef lucrare


Măsuri organizatorice: lucrătorilor din cadrul programelor
firmei care executa de instruire
• Instruirea lucratorilor cu privire la modul de lucrari de ale
utilizare a mijloacelor de protecţie împotriva executie/exploatare/intret lucratorilor.
efectelor arcului electric asupra organismului inere a instalatiei
uman; electrice privind modul
• Instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la de utilizare a mijloacelor
consecinţele pătrunderii în zonele de vecinătate. de protecţie împotriva
efectelor arcului electric
asupra organismului
uman şi asupra
consecinţelor depăşirii
limitelor zonelor de
lucru

Plan propriu de securitate şi sănătate – .............................................


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Nr Loc de Riscuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care Obs


crt muncă/post de evaluate (tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, de altă scopul realizării de răspunde de
lucru natură) măsurii realizare realizarea
măsurii
2 Extindere iluminat Curentul electric: Măsuri tehnice:
public pe Str.
Stupilor si Str. Electrocutare prin atingere • Identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra.
Spicului, Municipiul directă în cazul: • Utilizarea, după caz, a căştii de protecţie a capului, • Verificarea, de către În timpul Şef lucrare
Satu Mare, jud. Satu • atingerii căilor de vizierei de protecţie a feţei, a mănuşilor personalul cu atribuţii de executării
Mare /electrician- curent 0,4 kV; electroizolante, încălţămintei electroizolante şi a control din cadrul firme, lucrărilor
muncitor • deteriorării izolaţiei sculelor cu mâner electroizolant. a modului în care se
unor elemente aflate • Asigurarea de către membrii formaţiei de lucru că respectă măsurile tehnice
sub tensiune; în spate şi în părţile laterale nu sunt în apropiere şi organizatorice la
părţi aflate sub tensiune neîngrădite. executarea lucrărilor în
• Executarea măsurilor tehnice de securitate de către instalaţii electrice.
personal instruit şi autorizat.

Măsuri organizatorice: Conform Şef lucrare


• Realizarea instruirii programelor
• Instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale lucrătorilor de instruire
în vigoare precum şi testarea periodică a • Control din cadrul ale
cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii firmei care executa personalului Lucrătorul
dobândite de către executanţi. lucrari de desemnat cu
• Executarea conform procedurilor autorizate a executie/exploatare/intret probleme de
tuturor intervenţiilor, indiferent de natura lor. inere privind modul de securitate şi
• Control periodic cu tematică vizând respectarea utilizare a mijloacelor de sănătate în
măsurilor de electrosecuritate. protecţie împotriva muncă
• Verificarea de către şeful de lucrare a efectelor arcului electric
corespondenţei măsurilor tehnice dispuse prin asupra organismului
autorizaţia de lucru cu cele luate, şi confirmarea uman şi asupra
prin semnare în autorizaţia de lucru. consecinţelor depăşirii
limitelor zonelor de
lucru.
3 Extindere iluminat Măsuri tehnice: În timpul Şef lucrare
public pe Str. Control din cadrul firmei executării
Stupilor si Str. Deplasări sub efectul • Utilizarea de către lucrători a căştii de protecţie; care executa lucrari de lucrărilor
Spicului, Municipiul gravitaţiei: • Ancorarea pieselor conform instrucţiunilor proprii executie/exploatare/intretinere
Satu Mare, jud. Satu de securitate şi sănătate în muncă. a instalatiei privind modul de
Mare /electrician- Cădere liberă de piese, utilizare a EIP.
muncitor scule, materiale în cazul

Plan propriu de securitate şi sănătate – .............................................


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Nr Loc de Riscuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care Obs


crt muncă/post de evaluate (tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, de altă scopul realizării de răspunde de
lucru natură) măsurii realizare realizarea
măsurii
executării de lucrări Măsuri organizatorice: Conform Şef lucrare
• Realizarea instruirii programelor
• Instruirea lucrătorilor asupra consecinţelor lucrătorilor de instruire
neutilizării echipamentului individual de protecţie • Control din cadrul ale
specific lucrărilor de executat; firmei privind modul de personalului
• Interzicerea efectuării de lucrări sau operaţii, în utilizare a EIP, la
acelaşi timp, la nivele diferite (la înălţime şi la sol, locurile de muncă cu risc
pe aceeaşi verticală). de cădere liberă de piese,
scule, materiale în cazul
executării de lucrări de
revizii şi reparaţii şi
asupra consecinţelor
nepurtării EIP
5 Extindere iluminat Măsuri tehnice: • Stabilirea măsurilor care Înainte de Şef lucrare
public pe Str. să asigure protecţia începerea
Stupilor si Str. Deplasări sub efectul • Scoaterea de sub tensiune a sursei potenţiale de arc lucrătorilor, control din lucrărilor
Spicului, Municipiul propulsiei: electric, dacă zona de lucru nu poate asigura cadrul firmei în timpul
Satu Mare, jud. Satu protecţia împotriva particulelor proiectate executării lucrărilor în
Mare /electrician- Proiectare de corpuri sau • Utilizarea de către lucrători a căştii şi a vizierelor apropierea instalaţiilor
muncitor particule în cazul unor de protecţie. electrice în exploatare.
situaţii de lucru:
la lucrările cu polizorul
electric, flex sau cu
maşina de găurit cu
rotopercuţie; Măsuri organizatorice: • Realizarea instruirii Conform Şef lucrare
lucrătorilor; programelor
• Instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la • Control din cadrul de instruire
consecinţele pătrunderii în zonele de vecinătate. firmei privind modul de ale
utilizare a mijloacelor de personalului.
protecţie

Plan propriu de securitate şi sănătate – .............................................


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Nr Loc de Riscuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care Obs


crt muncă/post de evaluate (tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, de altă scopul realizării de răspunde de
lucru natură) măsurii realizare realizarea
măsurii

Extindere iluminat Măsuri tehnice:


6 public pe Str. Verificarea, înainte de Înainte de Şef lucrare
Stupilor si Str. Metode de muncă • Verificarea, înainte de începerea lucrului, a începerea lucrului, a începerea
Spicului, Municipiul necorespunzătoare: existenţei tuturor dispozitivelor şi sculelor existenţei tuturor lucrului
Satu Mare, jud. Satu necesare, precum şi a stării fizice a acestora. dispozitivelor şi sculelor
Mare /electrician- Neverificarea periodică a necesare, precum şi a stării
muncitor mijloacelor de protecţie fizice a acestora.

Măsuri organizatorice: • Realizarea instruirii Conform Şef lucrare


lucrătorilor; programelor
• Instruirea personalului. • Control din cadrul de instruire
• Supravegherea modului în care sunt respectate firmei privind modul de ale
restricţiile tehnice şi de securitate a muncii. utilizare a mijloacelor de personalului
protecţie împotriva
efectelor arcului electric
asupra organismului
uman şi asupra
consecinţelor depăşirii
limitelor zonelor de
lucru
7 Extindere iluminat Poziţii de lucru forţate şi Măsuri organizatorice: Constituirea echipelor În timpul Şef lucrare
public pe Str. vicioase: care manipulează mase executării
Stupilor si Str. • Constituirea echipelor care manipulează mase mari, dintr-un număr lucrărilor
Spicului, Municipiul • manipulare manuală mari, dintr-un număr adecvat de persoane, astfel adecvat de persoane,
Satu Mare, jud. Satu a sarcinilor; încât solicitarea să nu depăşească posibilităţile astfel încât solicitarea să
Mare /electrician- • lucru în spaţii individuale; nu depăşească
muncitor înguste; • Angajarea şi repartizarea la asemenea lucrări posibilităţile individuale;
• efort dinamic la numai a unor persoane cu condiţie fizică foarte • Angajarea şi repartizarea
manipularea manuală bună; la asemenea lucrări
a echipamentelor • Instruirea privind modul corect de manipulare, numai a unor persoane
tehnice. săpare. cu condiţie fizică foarte
bună;
• Instruirea privind modul
corect de manipulare,
săpare.

Plan propriu de securitate şi sănătate – .............................................


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Nr Loc de Riscuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care Obs


crt muncă/post de evaluate (tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, de altă scopul realizării de răspunde de
lucru natură) măsurii realizare realizarea
măsurii
8 Extindere iluminat Măsuri tehnice: • Stabilirea măsurilor care Înainte de Şef lucrare
public pe Str. Executarea defectuoasă să asigure protecţia începerea
Stupilor si Str. de operaţii: • Prevederea, acolo unde este posibil, de mijloace de lucrătorilor în timpul lucrărilor
Spicului, Municipiul blocare a accesului în cazul în care instalaţia este executării lucrărilor în
Satu Mare, jud. Satu Apropierea la o distanţă sub tensiune. apropierea instalaţiilor
Mare /electrician- mai mică decât cea electrice în exploatare.
muncitor admisă prin norme de
instalaţiile aflate sub
tensiune sau demontarea
îngrădirilor, respectiv
depăşirea cu părţi ale
corpului a planului de
montaj al acestora.
Măsuri organizatorice: • Realizarea instruirii Conform Şef lucrare
lucrătorilor control din programelor
• Instruirea lucrătorilor; cadrul firmei privind de instruire
• Verificarea modului în care sunt respectate modul de utilizare a ale
restricţiile tehnice şi de securitate a muncii; mijloacelor de protecţie personalului.
• Semnalizarea corespunzătoare a zonei periculoase; şi asupra consecinţelor
• Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării zonelor de
nerespectării zonelor de securitate, în special ale securitate, în special ale
expunerii din această cauză la efectele arcului expunerii din această
electric. cauză la efectele arcului
electric.
9 Extindere iluminat Măsuri tehnice: Verificarea, înainte de Înainte de Şef lucrare
public pe Str. Omisiuni: începerea lucrului, a tuturor începerea
Stupilor si Str. • Verificarea, înainte de începerea lucrului, a tuturor mijloacelor de protecţie lucruolui
Spicului, Municipiul Omiterea verificării mijloacelor de protecţie electroizolante, a electroizolante, a
Satu Mare, jud. Satu mijloacelor de protecţie dispozitivelor şi sculelor necesare executării dispozitivelor şi sculelor
Mare /electrician- electroizolante înaintea lucrării, precum şi a stării fizice a acestora. necesare executării lucrării,
muncitor începerii lucrului precum şi a stării fizice a

Plan propriu de securitate şi sănătate – .............................................


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Nr Loc de Riscuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care Obs


crt muncă/post de evaluate (tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, de altă scopul realizării de răspunde de
lucru natură) măsurii realizare realizarea
măsurii
Măsuri organizatorice: • Realizarea instruirii Conform Şef lucrare
lucrătorilorsi control din programelor
• Instruirea personalului asupra modului în care se cadrul firmei privind de instruire
procedează la verificarea mijloacelor de protecţie modul de utilizare a ale
electroizolante, a dispozitivelor şi sculelor din mijloacelor de protecţie personalului
dotare; din dotare şi asupra
• Respectarea prevederilor instrucţiunilor proprii pe consecinţelor neutilizării
linie de securitate şi sănătate în muncă privind acestora.
verificarea echipamentelor de muncă şi a
echipamentului individual de protecţie
10 Extindere iluminat Măsuri tehnice: • Verificarea, de către Înainte de - Administrator
public pe Str. personalul cu atribuţii de începerea - Persoane
Stupilor si Str. • Dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii control din cadrul firmei lucrului împuternicite
Spicului, Municipiul Neutilizarea mijloacelor ce urmează a fi desfăşurată. firmei, a dotării cu EIP şi - Lucrătorul
Satu Mare, jud. Satu de protecţie din dotare: stabilirea pe bază de desemnat cu
Mare /electrician- program a aprovizionării probleme de
muncitor E.I.P. (cizme, mănuşi, cu EIP conform evaluării securitate şi
cască, salopetă, vizor), riscurilor de accidentare sănătate în
detectoare de prezenţă a şi îmbolnăvire muncă
tensiunii,scule profesională şi a
electroizolante, normativului propriu de
dotare
Măsuri organizatorice: Conform Şef lucrare
• Realizarea instruirii programelor
• Instruirea lucrătorilor privind consecinţele lucrătorilor si control de instruire
nerespectării restricţiilor de securitate – din cadrul firmei care ale
neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor executa lucrari de personalului.
de protecţie etc. executie/exploatare/intret
• Verificarea prin control permanent, din partea inere a instalatiei privind
şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj, din partea modul de utilizare a
şefilor ierarhic superiori. mijloacelor de protecţie
din dotare şi asupra
consecinţelor neutilizării
acestora.

Plan propriu de securitate şi sănătate – .............................................


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Nr Loc de Riscuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care Obs


crt muncă/post de evaluate (tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, de altă scopul realizării de răspunde de
lucru natură) măsurii realizare realizarea
măsurii
11 Extindere iluminat Măsuri tehnice: • Verificarea, de către Înainte de Şef lucrare
public pe Str. Curentul electric: • Uneltele cu acţionare electrică portabile, vor fi personalul cu atribuţii de începerea
Stupilor si Str. folosite numai dacă au fost verificate şi corespund control din cadrul firmei lucruolui
Spicului, Municipiul Electrocutare prin atingere în cea ce priveşte asigurarea măsurilor de securitate a modului în care se Persoane
Satu Mare, jud. Satu directă în cazul: care să prevină producerea accidentelor prin respectă măsurile de împuternicite
Mare /electrician- deteriorării accidentale a electrocutare; electrosecuritate pentru - Lucrătorul
muncitor izolaţiei unor cãi de curent • Conductorii din circuitul de alimentare cu izolaţia prevenirea electrocutării desemnat cu
(conductori), la lucrul cu deteriorată vor fi inlocuiţi, asigurându-se protecţia prin atingere directă şi probleme de
unelte cu acţionare necesară împotriva electrocutării; luarea de măsuri securitate şi
electricã, portabile (la imediate de remediere, la sănătate în
reparaţii); instalaţiile de utilizare a muncă
Măsuri organizatorice: energiei electrice.

• Orice neconformitate cu legislatia de


electrosecuritate se va remedia imediat de către
personal autorizat şi desemnat de conducerea
firmei pentru aceasta;
• Verificarea periodică a modului în care se asigură
şi se respectă măsurile de electrosecuritate la
locurile de muncă.
12 Extindere iluminat Măsuri tehnice: • Verificarea, de către Înainte de - Antreprenor
public pe Str. Omisiuni personalul cu atribuţii de începerea - Persoane
Stupilor si Str. • Dotarea lucrătorilor cu echipament individual de control din cadrul firmei lucruolui împuternicite
Spicului, Municipiul Neutilizarea protecţie, al cărui caracteristici să asigure protecţia a dotării cu EIP şi - Lucrătorul
Satu Mare, jud. Satu echipamentului individual împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire stabilirea pe bază de desemnat cu
Mare /electrician- de protecţie specific profesională. program a aprovizionării probleme de
muncitor lucrărilor pe care le cu EIP conform evaluării securitate şi
execută riscurilor de accidentare sănătate în
şi îmbolnăvire muncă
profesională şi a
normativului propriu de
dotare.

Plan propriu de securitate şi sănătate – .............................................


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Nr Loc de Riscuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care Obs


crt muncă/post de evaluate (tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, de altă scopul realizării de răspunde de
lucru natură) măsurii realizare realizarea
măsurii
Măsuri organizatorice: • Realizarea instruirii Conform Şef lucrare
lucrătorilor control din programelor
• Stabilirea dotării lucrătorilor cu echipament cadrul firmei care de instruire
individual de protecţie funcţie de riscurile de executa lucrari de ale
accidentare şi îmbolnăvire profesională; executie/exploatare/intret personalului.
• Instruirea lucrătorilor privind purtarea corectă a inere a instalatiei de
echipamentului individual de protecţie şi asupra iluminat public privind
consecinţelor neutilizării lui în timpul lucrului modul de utilizare a
mijloacelor de protecţie
din dotare şi asupra
consecinţelor neutilizării
acestora.
Măsuri organizatorice: • Verificarea, de către În timpul - Antreprenor
personalul cu atribuţii de executării - Persoane
• Orice neconformitate cu legislatia de control din cadrul firmei lucrărilor împuternicite
electrosecuritate se va remedia imediat de către control care executa - Lucrătorul
personal autorizat şi desemnat de conducerea lucrari de desemnat cu
firmei pentru aceasta. executie/exploatare/intret probleme de
• Verificarea periodică a modului în care se asigură inere a instalatiei de securitate şi
şi se respectă măsurile de electrosecuritate la iluminat public. sănătate în
locurile de muncă muncă
13 Extindere iluminat Măsuri tehnice: Înainte de Şef lucrare
public pe Str. Curentul electric: • Verificarea integrităţii şi începerea
Stupilor si Str. Electrocutare prin atingere • Descărcarea de sarcină capacitivă a instalaţiei la funcţionalităţii lucrărilor
Spicului, Municipiul indirectă sau apariţia care urmează a se lucra. circuitelor de legare la
Satu Mare, jud. Satu tensiunii de pas în cazul: • Utilizarea, după caz, a mănuşilor electroizolante, pământ prin examinarea
Mare /electrician- • deteriorarii încălţămintei şi a sculelor cu mâner electroizolant. vizuală sau prin metode
muncitor accidentale a specifice cu dispozitive
izolaţiilor traseelor de control adecvate
electrice învecinate;
• Măsuri organizatorice: • Asigurarea condiţiilor - Şef lucrare
tehnice şi materiale Conform - Persoane
• Urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de pentru realizarea graficului de împuternicite
protecţie din dotare (atât echipamente tehnice cât şi graficului de verificare a verificări - Lucrătorul
echipamentul individual de protecţie). mijloacelor de protecţie periodice desemnat cu
• Control periodic cu tematică vizând respectarea din dotare. probleme de
măsurilor de electrosecuritate securitate şi
sănătate în
muncă

Plan propriu de securitate şi sănătate – .............................................


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului,
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

Nr Loc de Riscuri Măsuri Acţiuni în Termen Persoana care Obs


crt muncă/post de evaluate (tehnice, organizatorice, igienico-sanitare, de altă scopul realizării de răspunde de
lucru natură) măsurii realizare realizarea
măsurii
14 Extindere iluminat Cădere de la înălţime prin Măsuri tehnice:
public pe Str. păşire în gol, alunecare, - Utilizarea centurii de siguranţă ori de câte ori se • Realizarea instruirii Conform
Stupilor si Str. dezechilibrare (de pe lucrează la o înălţime mai mare de 2 m de la sol sau altă lucrătorilor graficului de Şef lucrare
Spicului, Municipiul schele, scări de suprafaţă de referinţă considerată stabilă până la tălpile instruire
Satu Mare, jud. Satu lemn/metalice) picioarelor executantului La executarea
Mare /electrician- - Verificarea periodică şi înainte de începerea intervenţiei lucrărilor
muncitor a stării centurii de siguranţă şi neutilizarea celor care prezintă
defecte
- Utilizarea tuturor dispozitivelor de siguranţă prevăzute
de instructiunile pentru lucrul la înălţime
Masuri organizatorice
- Instruirea personalului şi supravegherea – directă, de
către şeful de formaţie şi/sau prin sondaj, de către trepte
ierarhice

Intocmit Verificat
ing. Bugle Sandu ing. Briciu Marius

Plan propriu de securitate şi sănătate – .............................................


COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 1/3
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Nr. Verificarea fazelor principale si a fazelor Participa Observatii


Crt. determinante

0 1 2 3 4 5 6

1 Predarea amplasamentului la constructor P B C -

2 Verificarea fundatiei si montarii stalpilor noi de - B C -


iluminat de tip SC10001.

3 Verificarea sapaturii si pozarii LES 0,4 kV - B C -

4 Verificarea montarii montarii corpurilor de - B C -


iluminat

5 Verificarea montarii si echiparii cutiilor de - B C -


iluminat.

6 Verificarea executiei instalatiei de legare la - B C -


pamant

7 Verificarea rezistentei de dispersie a instalatiei - B C -


de legare la pamint

8 Punere in functiune P B C -
Legenda: P – proiectant; B – beneficiar: C – constructor: I - inspector A-Avizator
NOTA: In conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de
executie inainte de receptionarea celei anterioare. Verificarile in toate fazele se vor
consemna in PROCESE VERBALE conform modelului anexat.
PROIECTANT BENEFICIAR

Nume, prenume ing. Bugle Sandu …………………….


Semnatura …………………….
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 2/3
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

*)
_____________________________________________________________________
________

incheiat azi ________________________ 201 _____ cu ocazia verificarii efectuate la


_____________________________________________________________________
________________
- Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente
_____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________
- Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat
urmatoarele:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________
- Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):
_______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________
- Mentiuni speciale:
_______________________________________________________
COD PROIECT: 20-2015
Extindere iluminat public pe Str. Stupilor si Str. Spicului, Pag 3/3
Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT


Nume ____________ _____________ _____________
Prenume ____________ _____________ _____________
Semnatura ____________ _____________ _____________

*) Se completeaza pentru toate fazele prevazute in programul de control, precum si


pentru refaceri.
SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROIECTATA
Inaltime Distanta intre Retragere Latime Inaltime Clasa de Putere CIL Lungime brat
Nr.crt. Tip stalp Dispunere Tip CIL
stalp (m) stalpi (m) (m) strada (m) montaj CIL iluminat [W] sustinere CIL(m)
STRADA STUPILOR
1 SE10 8 0 1,2 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
2 SE4 8 45 1,7 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
3 SE4 8 42 2 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
4 SE4 8 45 1,7 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
5 SE4 8 42 1,7 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
6 SE4 8 40 1,6 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
7 SE4 8 42 0,2 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
8 SE4 8 40 0,7 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
9 SE10 8 44 1,1 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5

10 SE4 8 31 1 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5


11 SE4 8 45 1,2 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
12 SE4 8 43 0,8 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
13 SE4 8 42 1,6 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
14 SE4 8 42 2,3 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
15 SE4 8 42 2,4 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
16 SE4 8 43 2,5 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
17 SE4 8 43 0,7 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
18 SE4 8 44 2,5 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
19 SE4 8 45 2 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
20 SE11 8 43 1,8 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
21 SE10 8 48 3,3 3 7 ME-5 U stradal LED 39 0,5
Inaltime Distanta intre Retragere Latime Inaltime Clasa de Putere CIL Lungime brat
Nr.crt. Tip stalp Dispunere Tip CIL
stalp (m) stalpi (m) (m) strada (m) montaj CIL iluminat [W] sustinere CIL(m)

STRADA SPICULUI
1 SC15006 10 0 1 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
2 SC15006 10 49 1,3 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
3 SC15014 10 48 0,8 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
4 SC10001 8 45 1 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
5 SC10001 8 49 1 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
6 SC10001 8 50 1 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
7 SC10001 8 42 1 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
8 SC10001 8 47 1 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
9 SC10001 8 48 1 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
10 SC10001 8 45 0,9 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2

11 SE8 10 44 0,2 6 7 ME-5 U stradal LED 56 2


12 SE8 10 54 0,2 6 7 ME-5 U stradal LED 56 2
13 SC15006 10 42 0,2 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
14 SC15006 10 38 0,2 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
15 SC15014 10 40 0,2 6 7 ME-5 U stradal LED 56 2
16 SE4 8 52 0,8 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
17 SE11 8 49 0,9 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
18 SE11 8 49 0,6 6 7 ME-5 U stradal LED 56 2
19 SE4 8 32 0,6 6 7 ME-5 U stradal LED 56 2
20 SE11 8 32 0,6 6 7 ME-5 U stradal LED 56 2
21 SC10001 8 53 0,6 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
22 SC10001 8 40 0,6 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
23 SC10001 8 38 0,6 6 8 ME-5 U stradal LED 56 2
JURNAL DE CABLURI ILUMINAT PUBLIC

Strada STUPILOR
Nr.Crt. Tip cablu Lungime [m] De la stalpul La stalpul Pozare
Cutie alimentare
1 46 2
ACYAbY 4x16 mmp il. public stalp 1 zona verde+subtrav. acces
2 ACYAbY 4x16 mmp 43 2 3 zona verde+subtrav. acces
3 ACYAbY 4x16 mmp 46 3 4 zona verde+subtrav. acces
4 ACYAbY 4x16 mmp 43 4 5 zona verde+subtrav. acces
5 ACYAbY 4x16 mmp 42 5 6 zona verde
6 ACYAbY 4x16 mmp 43 6 7 zona verde
7 ACYAbY 4x16 mmp 42 7 8 zona verde
8 ACYAbY 4x16 mmp 45 8 9 zona verde
Cutie alimentare
9 32 10
ACYAbY 4x16 mmp il. public stalp 1 zona verde+subtrav. drum
10 ACYAbY 4x16 mmp 47 10 11 zona verde
11 ACYAbY 4x16 mmp 45 11 12 zona verde
12 ACYAbY 4x16 mmp 43 12 13 zona verde
13 ACYAbY 4x16 mmp 43 13 14 zona verde+subtrav. acces
14 ACYAbY 4x16 mmp 43 14 15 zona verde
15 ACYAbY 4x16 mmp 44 15 16 zona verde
16 ACYAbY 4x16 mmp 44 16 17 zona verde
17 ACYAbY 4x16 mmp 46 17 18 zona verde+subtrav. acces
18 ACYAbY 4x16 mmp 47 18 19 zona verde
19 ACYAbY 4x16 mmp 45 19 20 zona verde
20 ACYAbY 4x16 mmp 51 20 21 zona verde+subtrav. acces

Proiectat Verificat
ing. Bugle Sandu ing. Briciu Marius
JURNAL DE CABLURI ILUMINAT PUBLIC

Strada SPICULUI
Nr.Crt. Tip cablu Lungime [m] De la stalpul La stalpul Pozare
punct aprindere il.
1 40 1
ACYAbY 4x16 mmp public zona verde+subtrav. acces
2 ACYAbY 4x16 mmp 50 1 2 zona verde
3 ACYAbY 4x16 mmp 49 2 3 zona verde+subtrav. acces+drum
4 ACYAbY 4x16 mmp 47 3 4 zona verde+subtrav. acces
5 ACYAbY 4x16 mmp 50 4 5 zona verde
6 ACYAbY 4x16 mmp 54 5 6 zona verde+subtrav. acces
7 ACYAbY 4x16 mmp 44 6 7 zona verde
8 ACYAbY 4x16 mmp 48 7 8 zona verde+subtrav. acces
9 ACYAbY 4x16 mmp 51 8 9 zona verde+subtrav. acces
10 ACYAbY 4x16 mmp 47 9 10 zona verde
punct aprindere il.
11 11
ACYAbY 4x16 mmp public zona verde
12 ACYAbY 4x16 mmp 54 11 12 zona verde+subtrav. acces
13 ACYAbY 4x16 mmp 43 12 13 zona verde+subtrav. acces
14 ACYAbY 4x16 mmp 39 13 14 zona verde+subtrav. acces
15 ACYAbY 4x16 mmp 41 14 15 zona verde+subtrav. acces
16 ACYAbY 4x16 mmp 53 15 16 zona verde+subtrav. acces
17 ACYAbY 4x16 mmp 50 16 17 zona verde
18 ACYAbY 4x16 mmp 50 17 18 zona verde+subtrav. acces
19 ACYAbY 4x16 mmp 33 18 19 zona verde+subtrav. acces
20 ACYAbY 4x16 mmp 33 19 20 zona verde
21 ACYAbY 4x16 mmp 55 20 21 zona verde
22 ACYAbY 4x16 mmp 41 21 22 zona verde+subtrav. acces
23 ACYAbY 4x16 mmp 38 22 23 zona verde+subtrav. acces

Nr.Crt. Tip cablu Lungime [m] De la stalpul La stalpul Pozare


punct aprindere il. Cutie alimentare
1 ACYAbY 3x25+16 mmp 300 public de pe str. il. public str. zona verde+subtrav. drum
Spicului Stupilor

Proiectat Verificat
ing. Bugle Sandu ing. Briciu Marius
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI

STRADA STUPILOR - CLASA SISTEMULUI DE ILUMINAT ME5

Partner for Contact:


Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 19.11.2015
Proiectant:
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Cuprins

SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI


Prima pagină a proiectului 1
Cuprins 2
Listă număr corpuri de iluminat 3
- AIL1
Fişă cu date corpuri de iluminat 4
Stradă 1
Data proiectare 5
Listă număr corpuri de iluminat 6
Rezultate fotometrice 7
Câmpuri de evaluare
Câmp de evaluare Şosea 2
Privire de ansamblu a rezultatelor 8
Izolinii (E) 9
Observator
Observator 5
Izolinii (L) 10

Pagina 2
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI / Listă număr corpuri de


iluminat

4 Bucăţi - AIL1 Vedeţi catalogul nostru


Nr.articol: de corpuri de iluminat
Flux luminos (Corp de iluminat): 3697 lm pentru o imagine a
Flux luminos (Lămpi): 4200 lm corpului de iluminat.
Putere corpuri de iluminat: 0.0 W
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100
Cod flux CIE: 50 78 97 100 87
Dotare: 1 x LED (Factor de corecţie 1.000).

Pagina 3
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

- AIL1 / Fişă cu date corpuri de iluminat

Distribuţia luminoasă 1:

Vedeţi catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru


o imagine a corpului de iluminat.

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Pe baza lipsei proprietăţilor simetrice nu se poate
Cod flux CIE: 50 78 97 100 87 prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelă UGR.

Pagina 4
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Data proiectare

Profil stradă

Şosea 2 (Lăţime: 3.000 m, Număr benzi de circulaţie: 1, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de menţinere: 0.80


Dispunere corpuri de iluminat

Corp de iluminat: - AIL1


Flux luminos (Corp de iluminat): 3697 lm Valori maxime ale intensităţii luminoase
Flux luminos (Lămpi): 4200 lm la 70°: 691 cd/klm
Putere corpuri de iluminat: 0.0 W la 80°: 155 cd/klm
Aranjament: Unilaterel jos la 90°: 1.19 cd/klm
Distanţă stâlp: 43.000 m Orice direcţie ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat
Înălţime de montare (1): 8.000 m instalate pentru utilizare.
Înălţimea deasupra planului util: 7.891 m Nici o intensitate luminoasă peste 95°.
Consolă (2): -1.491 m Aranjamentul respectă clasa de intensitate luminoasă
Înclinare consolă (3): 5.0 ° G1.
Lungime consolă (4): 0.500 m Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.6.

Pagina 5
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Listă număr corpuri de iluminat

- AIL1 Vedeţi catalogul nostru


Nr.articol: de corpuri de iluminat
Flux luminos (Corp de iluminat): 3697 lm pentru o imagine a
Flux luminos (Lămpi): 4200 lm corpului de iluminat.
Putere corpuri de iluminat: 0.0 W
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100
Cod flux CIE: 50 78 97 100 87
Dotare: 1 x LED (Factor de corecţie 1.000).

Pagina 6
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Rezultate fotometrice

Factor de menţinere: 0.80 Scară 1:351


Listă suprafaţă de calcul

1 Câmp de evaluare Şosea 2


Lungime: 43.000 m, Lăţime: 3.000 m
Raster: 15 x 3 Puncte
Elemente de stradă ataşate: Şosea 2.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectată: ME5 (Toate cerinţele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.53 0.53 0.54 13 0.80
Valori necesare conform clasei: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Îndeplinit/Neîndeplinit:

Pagina 7
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Câmp de evaluare Şosea 2 / Privire de ansamblu a rezultatelor

Factor de menţinere: 0.80 Scară 1:351


Raster: 15 x 3 Puncte
Elemente de stradă ataşate: Şosea 2.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectată: ME5 (Toate cerinţele fotometrice sunt îndeplinite.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.53 0.53 0.54 13 0.80
Valori necesare conform clasei: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Îndeplinit/Neîndeplinit:

Observatori ataşaţi (1 Bucăţi):

Nr. Observator Poziţie [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]


1 Observator 5 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.53 0.53 0.54 13

Pagina 8
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Câmp de evaluare Şosea 2 / Izolinii (E)

Valoare în Lux, Scară 1 : 351

Raster: 15 x 3 Puncte
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin/Emax
7.34 2.84 17 0.387 0.169

Pagina 9
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Câmp de evaluare Şosea 2 / Observator 5 / Izolinii (L)

Valoare în Candela/m², Scară 1 : 351

Raster: 15 x 3 Puncte
Poziţia observatorului: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
acoperire: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori calculate: 0.53 0.53 0.54 13
Valori necesare conform clasei ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Pagina 10
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI

STRADA SPICULUI - CLASA SISTEMULUI DE ILUMINAT ME5

Partner for Contact:


Order No.:
Company:
Customer No.:

Data: 19.11.2015
Proiectant:
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Cuprins

SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI


Prima pagină a proiectului 1
Cuprins 2
Listă număr corpuri de iluminat 3
- AIL2
Fişă cu date corpuri de iluminat 4
Stradă 1
Data proiectare 5
Listă număr corpuri de iluminat 6
Rezultate fotometrice 7
Câmpuri de evaluare
Câmp de evaluare Şosea 2
Privire de ansamblu a rezultatelor 8
Izolinii (E) 9
Observator
Observator 5
Izolinii (L) 10
Observator 2
Izolinii (L) 11

Pagina 2
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI / Listă număr corpuri de


iluminat

4 Bucăţi - AIL2 Vedeţi catalogul nostru


Nr.articol: de corpuri de iluminat
Flux luminos (Corp de iluminat): 4894 lm pentru o imagine a
Flux luminos (Lămpi): 5600 lm corpului de iluminat.
Putere corpuri de iluminat: 0.0 W
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100
Cod flux CIE: 45 78 97 100 87
Dotare: 1 x LED (Factor de corecţie 1.000).

Pagina 3
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

- AIL2 / Fişă cu date corpuri de iluminat

Distribuţia luminoasă 1:

Vedeţi catalogul nostru de corpuri de iluminat pentru


o imagine a corpului de iluminat.

Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE: 100 Pe baza lipsei proprietăţilor simetrice nu se poate
Cod flux CIE: 45 78 97 100 87 prezenta pentru acest corp de iluminat o tabelă UGR.

Pagina 4
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Data proiectare

Profil stradă

Şosea 2 (Lăţime: 6.000 m, Număr benzi de circulaţie: 2, acoperire: R3, q0: 0.070)

Factor de menţinere: 0.80


Dispunere corpuri de iluminat

Corp de iluminat: - AIL2


Flux luminos (Corp de iluminat): 4894 lm Valori maxime ale intensităţii luminoase
Flux luminos (Lămpi): 5600 lm la 70°: 482 cd/klm
Putere corpuri de iluminat: 0.0 W la 80°: 114 cd/klm
Aranjament: Unilaterel jos la 90°: 0.00 cd/klm
Distanţă stâlp: 44.000 m Orice direcţie ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat
Înălţime de montare (1): 8.000 m instalate pentru utilizare.
Înălţimea deasupra planului util: 7.891 m Nici o intensitate luminoasă peste 90°.
Consolă (2): 1.000 m Aranjamentul respectă clasa de intensitate luminoasă
Înclinare consolă (3): 0.0 ° G2.
Lungime consolă (4): 2.000 m Aranjamentul respectă clasa cu indici de orbire D.6.

Pagina 5
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Listă număr corpuri de iluminat

- AIL2 Vedeţi catalogul nostru


Nr.articol: de corpuri de iluminat
Flux luminos (Corp de iluminat): 4894 lm pentru o imagine a
Flux luminos (Lămpi): 5600 lm corpului de iluminat.
Putere corpuri de iluminat: 0.0 W
Clasificarea corpurilor de iluminat conform CIE:
100
Cod flux CIE: 45 78 97 100 87
Dotare: 1 x LED (Factor de corecţie 1.000).

Pagina 6
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Rezultate fotometrice

Factor de menţinere: 0.80 Scară 1:358

Listă suprafaţă de calcul

1 Câmp de evaluare Şosea 2


Lungime: 44.000 m, Lăţime: 6.000 m
Raster: 15 x 6 Puncte
Elemente de stradă ataşate: Şosea 2.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectată: ME5 (Toate cerinţele fotometrice sunt îndeplinite.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.51 0.45 0.40 11 0.57
Valori necesare conform clasei: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Îndeplinit/Neîndeplinit:

Pagina 7
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Câmp de evaluare Şosea 2 / Privire de ansamblu a rezultatelor

Factor de menţinere: 0.80 Scară 1:358

Raster: 15 x 6 Puncte
Elemente de stradă ataşate: Şosea 2.
acoperire: R3, q0: 0.070
Clasa de iluminare selectată: ME5 (Toate cerinţele fotometrice sunt îndeplinite.)
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori calculate: 0.51 0.45 0.40 11 0.57
Valori necesare conform clasei: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Îndeplinit/Neîndeplinit:

Observatori ataşaţi (2 Bucăţi):

Nr. Observator Poziţie [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]


1 Observator 5 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.51 0.48 0.40 10
2 Observator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.54 0.45 0.54 11

Pagina 8
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Câmp de evaluare Şosea 2 / Izolinii (E)

Valoare în Lux, Scară 1 : 358

Raster: 15 x 6 Puncte
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] u0 Emin/Emax
7.54 1.47 20 0.196 0.074

Pagina 9
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Câmp de evaluare Şosea 2 / Observator 5 / Izolinii (L)

Valoare în Candela/m², Scară 1 : 358

Raster: 15 x 6 Puncte
Poziţia observatorului: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
acoperire: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori calculate: 0.51 0.48 0.40 10
Valori necesare conform clasei ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Pagina 10
SATU MARE - STRAZILE STUPILOR SI SPICULUI
19.11.2015

Proiectant
Telefon
Fax
e-mail

Stradă 1 / Câmp de evaluare Şosea 2 / Observator 2 / Izolinii (L)

Valoare în Candela/m², Scară 1 : 358

Raster: 15 x 6 Puncte
Poziţia observatorului: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
acoperire: R3, q0: 0.070
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori calculate: 0.54 0.45 0.54 11
Valori necesare conform clasei ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Îndeplinit/Neîndeplinit:

Pagina 11
Fişă de specificaţii tehnice pentru produsul
STÂLP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT – SC 10001
PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE

1. CARACTERISTICI TEHNICE

SC 10001 - pentru linii electrice aeriene de joasa tensiune in zone locuite.

Sunt prevăzute in tabelul următor.:


Nr. Denumire caracteristici U/M Denumire stâlp
Crt.
Tip stâlp Abateri
SC 10001 Conform SR 2970
(mm)
1. Dimensiune element
- lungime [L] m 10,00 ± 20
- diametru vârf cm 15,00 +5
[Dv] -3
bază cm 25,00 +5
[Db] -3
- grosime vârf cm 5,0 +5
[gv] -3
bază cm 5,5 +5
[gb] -3
2. Adâncime minimă de
implantare – fundaţie m 1,50 -
turnată
3. Poziţia bornelor C1 cm 10 -
de legare la C2 cm 145 -
pământ C3 cm 240 -
4. Distanţa între P1 cm 10 -
găuri Φ25 P2 cm 25 -
P3 cm 25 -
P4 cm 25 -
P5 cm 50 -
5. Volum beton mc 0,244 -
6. Clasa beton - C 40/50. -

7. Masa element kg 650 +10%


-5%
8. Moment de exploatare daNm 1350 -
normal la încovoiere
9. Moment de exploatare daNm 60 -
normal la torsiune

1 din 4
STÂLPI DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT
PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE
Fig. 1

2 din 4
Fig. 2 Schema de rezemare - manipulare

Dv Db

3 5 2

Notă: Variantele de armare:


- beton armat cu oţel PC 52.

Bornele de legare la pământ se realizează prin racord cu şurub M 10.

2. MARCARE
Marcajul este inscripţionat mecanic pe o placă conţinând următoarele date:
- marcajul CE şi numărul de identificare al organismului de certificare ce a
certificat stâlpul ;
- denumirea producătorului:
- denumirea stâlpului, lungimea stâlpului şi clasa de beton;
- seria stâlpului şi anul turnării;
- numărul Declaraţie de Performanta
Adiţional se marchează cu vopsea nelavabilă următoarele date:
- denumirea producătorului:
- denumirea stalpului;
- data turnării stâlpului (ziua, luna, anul);
- seria stâlpului ;
- o linie trasată la 4 m la baza stâlpului, pentru verificarea adâncimii de
fundare.

3. MANIPULARE – MONTARE

Manipularea si montarea stâlpilor pe amplasament se va executa conform


instructiunilor cuprinse in proiectul de executie a liniei electrice. In cazul in care acestea
nu prevede in mod expres alte precizari, manipularea se va face mecanizat cu
dispozitive speciale de manipulare dotate cu cabluri : U 117 ÷ U 120
Nu este admisă manipularea prin târâre, rostogolire sau aruncare. (A se
vedea schema de rezemare – manipulare.)

3 din 4
4. DEPOZITARE

Depozitarea stâlpilor se face pe platforme plane în stive cu piese de aceleaşi


sortimente şi lot, pe şipci din material lemnos. Numarul stalpilor la baza stivei va fi de
minim 4 bucati, iar inălţimea stivei nu va depăşi 4 rânduri. La suprapunerea straturilor
se va asigura ca şipca de lemn intre straturi să fie pe aceeaşi verticala. Rândurile se vor
asigura lateral cu chituci sau alţi opritori contra rostogolire.

5. TRANSPORT

Transportul stâlpilor se realizează cu mijloace auto sau CF. Stâlpii se aşează


în mijlocul de transport în poziţie de depozitare – rezemare cu respectarea condiţiilor de
la depozitare. Asigurarea elementelor în mijlocul de transport pentru perioada de
transport se va face conform reglementarilor transportatorului.
În timpul manipulării, depozitării si transportului se vor respecta normele de
protecţia muncii specifice operaţiilor respective.

6. LIVRARE ŞI GARANŢII

Pentru produse livrate producătorul emite „ Declaraţie de Performanta ” şi la


cerere „Raport de încercare”.
Durata de viaţă garantată este de 40 de ani în condiţiile respectării normelor
de manipulare, depozitare şi transport stipulate în documentele producătorului, precum
şi in conditiile respectarii normelor prevăzute în normativul NTE 003/2004 pentru
punerea în operă a stâlpilor şi exploatarea liniei.

4 din 4
Fisa tehnica corp de iluminat stradal LED 39 W si brat de prindere

Corp de iluminat stradal cu LED 39W


• Alimentare electrică: 230V/50Hz
• Flux luminos al surselor LED:min 4200lm
• Putere activă: 39W
• Grad de protecţie compartiment optic IP66
• Grad de protecţie compartiment accesorii electrice IP66
• Rezistenţă la impact min IK08
• Clasă de izolatie electrică: Clasa I
• sistemul de montaj permite montarea pe brat
• Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere
o temperatura de culoare Tc = 4000K±10% ;
o indicele de redare al culorilor Ra≥70;
• Balastul electronic, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată
• Aparatul de iluminat permite ca la 100 000 ore de funcţionare fluxul luminos să nu se deprecieze cu
mai mult de 30%.
• Funcţionare la Ta=min50˚C
• Posibilitate de vopsire a aparatului in orice culoare din paleta RAL(va fi stabilita de catre beneficiar )

Braț de prindere aparat de iluminat


• material: țeavă de oțel galvanizată diametru minim Ø42mm
• dimensiune: în funcție de Tabel de stalpi anexat
• unghiuri de înclinare: în funcție de soluția aleasă dar nu mai mari de 15° față de planul orizontal
Fisa tehnica corp de iluminat stradal LED 56 W si brat de prindere

Corp de iluminat stradal cu LED 56W


• Alimentare electrică: 230V/50Hz
• Flux luminos al surselor LED:min 5600lm
• Putere activă: 56W
• Grad de protecţie compartiment optic IP66
• Grad de protecţie compartiment accesorii electrice IP66
• Rezistenţă la impact min IK08
• Clasă de izolatie electrică: Clasa I
• sistemul de montaj permite montarea pe brat
• Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere
o temperatura de culoare Tc = 4000K±10% ;
o indicele de redare al culorilor Ra≥70;
• Balastul electronic, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată
• Aparatul de iluminat permite ca la 100 000 ore de funcţionare fluxul luminos să nu se deprecieze cu
mai mult de 30%.
• Funcţionare la Ta=min50˚C
• Posibilitate de vopsire a aparatului in orice culoare din paleta RAL(va fi stabilita de catre beneficiar )

Braț de prindere aparat de iluminat


• material: țeavă de oțel galvanizată diametru minim Ø42mm
• dimensiune: în funcție de Tabel de stalpi anexat
• unghiuri de înclinare: în funcție de soluția aleasă dar nu mai mari de 15° față de planul orizontal