Sunteți pe pagina 1din 17

CUPRINS

1. DATE GENERALE.......................................................................................................... 2
2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL...........................................................5
3. SOLUTIA PROIECTATA.................................................................................................6
4. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.................................................11
5. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR..........................................15

~ 1/17 ~
MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

PROIECT TEHNIC SI CAIETE DE SARCINI PENTRU EXTINDERE ILUMINAT


PUBLIC STRADAL

1.2 AMPLASAMENTUL LUCRARII

ZONE IN CARE CORPURILE DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL SUNT UZATE


MORAL SI FIZIC SI ZONE CARE NU SUNT ILUMINATE

1.3 BENEFICIAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

1.4 ELABORATORUL PROIECTULUI

SC CCT SRL

1.5 FAZA DE PROIECTARE

PROIECT TEHNIC SI CAIET DE SARCINI

1.6 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Sistemul de iluminat public stradal este realizat in anumite zone cu corpuri de


iluminat uzate moral si fizic. Acestea trebuiesc inlocuite cu corpuri de iluminat
performante care sa realizeze nivelurile de iluminat corespunzatoare zonelor in care
sunt amplasate si sa realizeze o economie de energie electrica.
Anumite zone ale municipiului Alexandria nu au iluminat public stradal si necesita
instalarea unor sisteme de iluminat in cel mai scurt timp in special pe strazile importante
ale municipiului.

~ 2/17 ~
Acest proiect tine cont de toate concluziile prevazute in studiul de fezabilitate
pentru solutia recomandata.
Documentatia ce se va intocmi va avea in vedere urmatoarele cerinte, conform
caietului de sarcini :
 calitativ procesul de proiectare sa se desfasoare la standardele impuse in
conditiile actuale;
 prevederea de elemente de semnalizare verticala si orizontala pentru
buna desfasurare a circulatiei rutiere, atat pe timpul executiei obiectivului,
cat si dupa finalizarea acestuia conform reglementarilor de circulatie;
 prevederea de masuri pentru prevenirea incalcarii normelor si legii
protectiei mediului;
 prevederea de masuri de protectie a muncii in procesul de executie a
obiectivului de investitii;

1.7 CONTINUTUL DOCUMENTATIEI


Documentatia s-a elaborat in conformitate cu continutul cadru al Proiectului Tehnic
stipulat in “Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru
achizitia publica de servicii” a carei structura, continut si mod de utilizare este aprobat
cu Ord. MFP nr. 1013/2001 si Ord. MLPTL nr. 873/2001 si prezinta urmatoarea
structura:
Volumul I - Partea I - Piese scrise si Piese desenate :
PIESE SCRISE
Lista semnaturi
Borderou
Memoriu tehnic
Program urmarire faze
Caiet de sarcini
Breviare de calcul de iluminat

PIESE DESENATE
Plan iluminat public stradal sos. Turnu Magurele
Plan iluminat public stradal str. Mircea cel Batrin zona 1
Plan iluminat public stradal str. Mircea cel Batrin zona 2
Plan iluminat public stradal bd. Dunarii - zona 1 iesire Nanov - str.
Potcoava
Plan iluminat public stradal bd. Dunarii - zona 2 str. Potcoava - str.
30 Decembrie
Plan iluminat public stradal bd. Dunarii - zona 3 str. 30 Decembrie
- str. Al. Colfescu
Plan iluminat public stradal bd. Dunarii - zona 4 str. Al. Colfescu -
bd. Bucuresti
Plan iluminat public stradal bd. Dunarii - zona 5 str. Bucuresti - str.
Fratii Golesti

~ 3/17 ~
Plan iluminat public stradal bd. Dunarii - zona 6 str. N. Balcescu -
str. Mestesugari
Plan iluminat public stradal bd. Dunarii - zona 7 str. Mestesugari -
str. Zimnicea
Plan iluminat public stradal Bucuresti 1 - bd. Dunarii - str. Cuza
Voda
Plan iluminat public stradal Bucuresti 2 - str. Cuza Voda - str. Alex
Ghica
Plan iluminat public stradal Bucuresti 3 - str. Cuza Voda - Dj. 504

Plan iluminat public stradal bloc 400 - str. M. Kogalniceanu - str. Al.
Colfescu
Plan iluminat public stradal Ion Creanga
Plan iluminat public stradal bloc L11 - str. Libertatii
Plan iluminat public stradal bloc M4 - str. Libertatii
Schema monofilara tablou iluminat public stradal sos. Turnu
Magurele - TL1
Schema monofilara tablou iluminat public stradal str. Mircea Cel
Batrin zona 1 - TL 2
Schema monofilara tablou iluminat public stradal str. Mircea Cel
Batrin zona 2 - TL 3
Schema monofilara tablou iluminat public stradal Bd. Dunarii zona
1 - TL 4
Schema monofilara tablou iluminat public stradal bd. Dunarii zona
4 - TL 5
Schema monofilara tablou iluminat public stradal bd. Dunarii zona
6 - TL 6
Schema monofilara tablou iluminat public stradal bd. Dunarii zona
7 - TL 7
Schema monofilara tablou iluminat public stradal zona Bloc 400 -
TL 8
Schema monofilara tablou iluminat public stradal bd. Dunarii zona
Bloc L11+M4 - TL 9
Schema monofilara tablou T.Disp.

Volumul I - Partea a II-a - Devize pe cantitati de lucrari


Volumul I - Partea a III-a - Confidential

Lucrarea se incadreaza in categoria „C” – lucrari de importanta normala.


Proiectul va fi verificat in conformitate cu Legea 10/95 republicata cu toate
modificarile si completarile ulterioare si HG 925/95 de catre verificator atestat MLDPL la
exigenta Ie .

~ 4/17 ~
2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI CARE URMEAZA A FI


OCUPAT DE OBIECTIVUL DE INVESTITII

Terenul se afla in intregime in proprietatea domeniului public.


Atat pe timpul executiei cat si dupa finalizarea acestora nu vor fi ocupate terenuri
suplimentare.

2.2 DATE TEHNICE

2.1.1 Obiectul proiectului

Prezentul proiect trateaza la faza PT+CS instalatiile aferente obiectivului ‘‘PROIECT


TEHNIC SI CAIETE DE SARCINI PENTRU EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC
STRADAL ALEXANDRIA’’. Proiectul trateaza urmatoarele categorii de instalatii
electrice :

Extinderea iluminatului public stradal pentru municipiul Alexandria;


Inlocuire corpuri de iluminat existe uzate moral si fizic;
Sistem alimentare cu energie electrica a dispeceratului cu panouri
fotovoltaice;
Sistem management iluminat public stradal;
Canalizatie pentru fibra optica sistem managementul traficului si
televiziune cu circuit;

La baza intocmirii prezentei lucrari au stat:


 proiectul intocmit la faza SF
 planurile de situatie al municipiului
 teme de proiectare vizand planul general, retelele de instalatii si utilitati existente
aferente Municipiului Alexandria
 discutii avute cu reprezentantii beneficiarului.
 ordonanta guvernului nr.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata prin
Legea 212/1997
 Ordinul MI nr. 775 din 22.07.1998;
 Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;
 Hotararea 1010/25.06.2004, norme metodologice de aplicare a legii 333/2003;
 P118/99, normativ de siguranta la foc al cladirilor;
 Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor ;
 Legea nr. 307.06 privind apararea impotriva incendiilor

~ 5/17 ~
 NP I18/1/2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
telecomunicatii si semnalizare din cladirile civile si de productie;
 NP I18/2/2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri;
 NP I7-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.
 NTE 007/08 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri
electrice ;
 Ordinul nr. 1013/873 din 06/12.06.2001 al ministrului finanţelor publice şi al
ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei privind aprobarea
structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;
 H.G.R. nr. 1179 din 24.10.2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a
Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
 I20/2000 - Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului
 PE119/1990 - Norme de protecţia muncii pentru instalaţiile electrice
 STAS 12604/4,5 - Protecţia împotriva electrocutărilor.
 DGPSI – 003 - Dispoziţii generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor,
instalaţiilor tehnologice şi ale platformelor amenajate cu mijloace tehnice de
prevenire şi stingere a incendiilor.
 Ordinul MI nr. 130 din 25 ianuarie 2007;
 P118-99-Normativ de siguranta la foc a constructiilor
 NTE 06/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în
retelele electrice cu tensiunea sub 1 kv;
 PE 134-2/96 - Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în
reţele electrice cu tensiunea sub 1 kv;

Echipamentele prevazute prin documentatia de proiectare sunt avizate de


organele cu competente in domeniul si agrementate pentru folosire in Romania.

2.1.2 Zona Si Amplasamentul Lucrarii

Municipiul Alexandria este Resedinta judetului Teleorman si este situat in partea de


Sud a Romaniei, intr-o zona de campie avand o cota medie de 48 m deasupra nivelului
marii.

2.1.3 Suprafata si Situatia Juridica a Terenului care Urmeaza a fi ocupat de


Obiectivul de Investitii

~ 6/17 ~
Terenul se afla in intregime in proprietatea domeniului public, ampriza strazilor
ramanand nemodificata in urma procesului de refacere a instalatiilor de semaforizare.
Atat pe timpul executiei cat si dupa finalizarea acestora nu vor fi ocupate terenuri
suplimentare.

3. SOLUTIA PROIECTATA

Iluminatul public stradal

Extinderea iluminatului public stradal

Extinderea iluminatului public stradal s-a realizat prin amplasarea de stalpi de


iluminat echipati cu corpuri de iluminat performante care asigura nivelul de iluminat
corespunzator zonelor in care au fost montate cu un consum de energie electrica redus.
S-au stabilit conform SR 13201 clasele de iluminat pentru fiecare zona in care s-a
prevazut extinderea iluminatului stradal dupa cum urmeaza:

Clasa sistemului
Strada / Tronson
de iluminat

Soseaua Turnu Magurele ME3a

Mircea cel Batran ME4a

Dunarii / Mestesugarilor - iesire Zimnicea ME2

Dunarii / Dr. Stanca - 30 Decembrie

Dunarii / Fratii Golesti - Mestesugarilor

Dunarii / Bucuresti - Fratii Golesti ME2

Dunarii / 30 Decembrie - Tudor Vladimirescu

Dunarii / Tudor Vladimirescu - Bucuresti

Bucuresti / Victoriei - iesire Bucuresti

Bucuresti / Ghica - Victoriei


ME2
Bucuresti / Dunarii - Cuza Voda

Bucuresti / Cuza Voda - Ghica

~ 7/17 ~
Dunarii / Dr. Stanca - iesire Rosiorii de Vede ME2

Ion Creanga ME4a

Zona Bloc 400

Zona Bloc L11 ME5

Zona Bloc M4

Av. Alexandru Colfescu ME4a

Constantin Brancoveanu ME4a

S-au efectuat calculele luminotehnice pentru fiecare zona in parte in vederea


asigurarii nivelului de iluminat aferent clasei de iluminat in care se incadreaza fiecare
zona. In urma calculelor luminotehnice s-au stabilit inaltimea stalpilor de iluminat,
distanta dintre stalpi, caracteristicile si puterea electrica a corpurilor de iluminat utilizate.

S-au folosit stalpi metalici montati cu flanse in fundatie de beton tip pastila. Fiecare
stalp a fost echipat cu cutie pentru conexiuni electrice montata in interiorul stalpului, in
care se pot intoduce 4 cabluri de sectiune maxima 16 mmp. Fiecare cutie de conexiuni
a fost echipata cu o siguranta fuzibila modulara cu In=4A pentru circuitul corpului de
iluminat montat pe stalp. Pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate cutia de
conexiuni a fost prevazut cu yala.
Corpurile de iluminat au fost echipate cu lampi cu descarcari in vapori de sodiu de
inalta presiune care asigura un flux luminos foarte bun cu un consum de energie
electrica redus. Factorul de putere pentru aceste corpuri de iluminat este 0,92.
Alimentarea cu energie electrica a stalpilor de iluminat s-a facut cu cabluri tip armat
CyAby pozate ingropat in sant pe pat de nisip. Santul urmeaza pe cat posibil traseul
stalpilor de iluminat tinand cont de elementele arhitecturale si de retelele de utilitati
existente. Intersectia traseelor de cablu cu strazile intalnite s-a realizat prin
subtraversari tip foraj. La fiecare subtraversare s-au folosit cate 2 tevi PEHD diametru
63mm luandu-se in considerare extinderi ulterioare ale instalatiilor. La fiecare capat al
subtraversarilor s-a prevazut cate un camin pentru cabluri.
In cazul in care nu exista spatiu pentru realizarea subtraversarilor tip foraj se vor
realiza subtraversari tip sant.
In fiecare zona de iluminat nou proiectata s-a prevazut cate un tablou electric montat
pe stalp care asigura protectia circuitelor de iluminat si comanda iluminatului. Pentru
alimentarea cu energie electrica a fiecarei zone s-a prevazut cate un bransament la
reteaua furnizorului de energie electrica realizat la cel mai apropiat punct de
alimentarea existent si disponibil. Pentru aceasta, tablourile electrice de iluminat
aferente fiecarei zone in parte au fost amplasate tinand cont de locatia punctelor de
alimentarea alese. Pentru masura energiei electrice in fiecare tablou electric s-a montat
cate un contor de energie.

~ 8/17 ~
Circuitele de iluminat au fost dimensionate astfel incat sa se respecte conditiile de
caderi de tensiune maxim admise de incarcari maxim admise. Protectia circuitelor de
iluminat s-a realizat prin montarea in interiorul tablourilor electrice a intrerupatoarelor
automate modulare. Curentul nominal si curba de declansare a acestor intrerupatoare a
fost aleasa astfel incat sa protejeze circuitele la suprasarcina, dar si pentru a detecta
curentii de scurtcircuit de valori reduse existenti la capatul circuitelor lungi. Ca masura
suplimentara de protectie intrerupatoarele automate au fost prevazute cu dispozitive
diferentiale de protectie la curenti reziduali de defect de valoare nominala 300 mA.
Comanda iluminatului pentru fiecare zona in parte se poate face manual sau
automat cu ajutorul unui selector montat in interiorul tabloului electric. Comanda
automata a iluminatului s-a realizeazat cu ajutorul unui bloc de comanda echipat cu
programator orar si cu releu crepuscular. Pentru releul crepuscular s-a montat pe partea
laterala a tabloului o celula fotoelectrica. Pentru a impiedica accesul persoanelor
neautorizate tabloul electric a fost prevazut cu yala.
Pentru instalatiile electrice aferente iluminatului stradal s-au prevazut prize de
pamant cu rezistenta de dispersi mai mica de 4 Ohm pentru fiecare zona in parte.
Prizele de pamant s-au realizat cu electrozi din otel zincat montati ingropat in santul de
instalatii electrice. La acestia se adauga si electrozii orizontali din platbanda otel zincat
care participa la realizarea unei prize de pamant de tip complex.
Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte a elementelor care in mod normal nu
se afla sub tensiune, dar accidental ar putea ajunge sub tensiune fiecare stalp de
iluminat si tablou electric a fost legat la priza de pamant prin platbanda din otel zincat.
Bilantul electroenergetic general pentru extinderea ilumintului tratata in prezentul
proiect este urmatorul:
Putere instalata Pi = 29,95 kW
Putere maxim absorbita Pa = 29,95 kW
Factor de putere 0,92.

Inlocuirea corpurilor de iluminat uzate moral si fizic

In urma releveului efectuat s-au stabilit zonele in care este necesara inlocuirea
corpurilor de iluminat existente. Acestea au fost inlocuite cu noi corpuri performante
echipate cu lampi cu descarcari in vapori de sodiu de inalta presiune care asigura
nivelul de iluminat necesar cu un consum mai redus de energie electrica decat corpurile
existente. Au fost intocmite calcule luminotehnice si s-au stabilit caracteristicele si
puterea electrica a corpurilor care au fost folosite tinand cont si de amplasarea si
inaltimea stapilor de iluminat existenti. Factorul de putere pentru aceste corpuri de
iluminat este 0,92.

Sistemul de management al iluminatului

Pentru a realiza o reducere a costurilor iluminatului public stradal prin reducerea


consumului de energie electrica si costurilor de mentenanta a sistemului de iluminat s-a
realizat un sistem de management al iluminatului pentru cele doua artere principale ale

~ 9/17 ~
municipiului Str. Dunarii si Calea Bucuresti. Astfel, intre anumite ore de noapte stabilite
impreuna cu primaria municipiului Alexandria, se va micsora nivelul de iluminare al celor
doua artere principale in acest fel realizandu-se o economie apreciabila a consumului
de energie electrica. Deasemenea, sistemul de management al iluminatului reduce
costurile de intretinere si mentenanta ale iluminatului stradal prin generarea de
informatii despre starea corpurilor de iluminat, durata de viata ramasa, etc.
Sistemul de management al iluminatului s-a realizat cu:
- 336 dispozitive de control individual, al punctului luminos, capabile sa alimenteze, sa
masoare energia consumata si sa comande balastul electronic al aparatul de iluminat
stradal (pornit, oprit, variatia fluxului luminos). Pentru aceasta corpurile de iluminat care
au fost comandate prin sistemul de management al iluminatului au fost prevazute cu
balasturi electronice variabile, care pot sa execute comenzi primite de la dispozitivele
de control individuale;
- 3 dispozitive de control al zonal pentru centralizarea informatiilor amplasate doua pe
str. Dunarii si unul pe Calea Bucuresti. Fiecare dispozitiv de control zonal gestioneaza
maxim 150 dispozitive de control individual.
- dispozitivul central de control format din un PC pe care ruleaza un soft dedicat
sistemului de management al iluminatului amplasat in dispeceratul de comanda a
iluminatului si folosit pentru centralizarea informatiilor venite de la dispozitivele zonale.
Prin aplicatia soft dedicata sistemului de management se poate vizualiza in timp real
starea punctelor luminoase, detectarea defectelor, inclusiv sub forma grafica pe harta
orasului si se poate comanda stingerea, aprinderea acestora si variatia fluxului luminos
pentru fiecare punct in mod individual.

Sistem alimentare cu energie electrica cu panouri fotovoltaice

In vederea reducerii costurilor cu energia electrica destinata iluminatului stradal s-a


prevazut un sistem de alimentare cu energie electrica cu panouri fotovoltaice pentru
dispeceratul de management al iluminatului stradal, dispecerat care este comun cu
centrul de comanda si control al managementului straficului si sistemului de televiziune
cu circuit inchis al municipiului Alexandria. S-a estimat un consum de energie electrica
al dispeceratului de cca 15 kW. Pentru a asigura alimentarea cu energie electrica a
dispeceratului s-a amplasat pe invelitoarea cladirii primariei un sistem de panouri
fotovoltaice cu o putere instalata de 25 kW, tinand cont si de posibila crestere a
necesarului de putere ulterior. Ansamblul de panouri fotovoltaice trimite energia
electrica produsa la bateria de acumulatori pentru stocare si consum. Ansamblul de
invertoare transforma energia din bateria de acumulatori in energie trifazata
3x400/230V, 50 Hz care alimenteaza tabloul electric al dispeceratului. Ca sursa de
energie electrica de rezerva s-a prevazut un racord electric din tabloul general al cladirii.
Tabloul electric al dispeceratului a fost prevazut cu inversor automat de sursa care in
cazul defectarii sistemului de panouri fotovoltaice sau a descarcarii bateriei de
acumulatori comuta automat pe sursa de energie din reteaua furnizorului de energie
electrica local (din tablul general al cladirii).
In functie de solutia de amplasare a sistemului de panouri fotovoltaice pe invelitoare
cladirii se va studia necesitatea extinderii instalatiei de paratrasnet a cladirii. In

~ 10/17 ~
prezentul proiect s-a considerat ca nu este necesara o extindere a instalatiei de
paratrasnet.

Canalizatie si retea de comunicatii

Pe cele doua artere principale ale municipiului Alexandria, str. Dunarii si Calea
Bucuresti s-a realizat canalizatia pentru reteaua de comunicatii pentru sistemul de
management al traficului si pentru sistemul de televiziune cu circuit inchis.
Canalizatia s-a realizat cu 2 tevi PEHD diametru 110 mm montate ingropat in sant
comun cu instalatia de iluminat si in sant propriu, dupa caz. Au fost prevazute camine
de tragere cabluri la o distanta aproximativa de 30m - 40 m. Intersectia canalizatiei cu
strazile intalnite s-a realizat prin subtraversari tip foraj. Acolo unde nu este posibila
realizarea subtraversarii tip foraj se executa subtraversare tip sant.

4. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incit sa permita executarea si


utilizarea instalatiei proiectate in conditii in care, la o exploatare normala a sistemelor,
sa se previna accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale.

1. Factorii de risc la executia lucrarii

Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei sunt urmatorii :


 cadere obiecte de la inaltime
 curent electric : atingere indirecta si directa
 lucru la inaltime
 proiectare de corpuri sau particole
 deplasari pe suprafata inclinata sau alunecoasa
 lucru in spatii inguste
 contact cu corpuri ascutite

Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care apar la indeplinirea sarcinilor de
munca .

Beneficiarul este obligat sa refaca aceasta analiza cu datele concrete, conform


NGPM/2002 art. 11 , sa identifice complet toate riscurile si sa ia toate masurile pentru
diminuarea sau evitarea lor.
Contractul de executie cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderile
partilor.

2. Masurile individuale si colective de securitatea muncii la executia lucrarii

~ 11/17 ~
Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun
urmatoarele sortimente de mijloace individuale de securitate si sanatate in munca care
pot fi acordate conform Ord. 225/21.07.1995 a MMPS :
 casca de protectie rezistenta la foc si penetratie
 manusi de protectie electroizolante JT
 incaltaminte de protectie electroizolante JT
 covor electroizolant
 manusi de protectie rezistente la uzura
 centura de siguranta pentru lucru la inaltime sau platforma de lucru la inaltime
 ochelari de protectie la praf
 masca de protectie la praf
 salopeta de protectie

Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure dpdv al securitatii muncii, care
au certificate de conformitate si sunt cumparate cu declaratie de conformitate dpdv al
securitatii muncii si sunt marcate de conformitate de securitate. Sculele utilizate vor
avea minere electroizolante, ele vor fi apucate numai de zona izolata, se vor folosi
numai scari electroizolante iar personalul trebuie sa fie dotat si sa utilizeze
echipamentul individual de protectie, respectind principiul “ cel putin doua mijloace
electroizolante inseriate pe cale de curent”. Echipamentele portabile si uneltele
manuale utilizate vor respecta cap. V titlul Vdin NGPM /2002

Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune


numai personal autorizat conform NSSM 65 si NSSM 111

Ca mijloace colective de protectie se recomanda : semnalizarea locurilor


periculoase si atentionare vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si
periodic de securitate si sanatate in munca la locul de munca, elaborarea unor
instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui program de
securitatea si sanatatea in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim
ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate, control permanent privind respectarea
masurilor de securitatea muncii, etc.

La tablourile electrice de joasa tensiune pentru evitarea electrocutarii prin atingere


indirecta s-au aplicat doua masuri de protectie : una principala care este legarea la nulul
de protectie si o masura suplimentara care este legarea la instalatia de legare la
pamint. In partea desenata a proiectului se indica aceste masuri de protectie.

In timpul executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor


improvizate sau necorespunzatoare.

Pentru lucru la inaltime, conform NSSM 12, executantul va folosi numai personal
atestat medical pentru lucru la inaltime si va utiliza utilaje ( platforme , etc ) sau mijloace
individuale de protectie ( centuri, etc ) pentru lucru la inaltime, dupa caz.

~ 12/17 ~
In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de securitate si sanatate in
munca pentru transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea
materialelor, NSSM 57.

La manevre in instalatiile electrice scoase de sub tensiune se va aplica prevederile


cap. V titlul V din NGPM/2002. Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub
tensiune. Prin “manevra” se intelege un ansamblu de operatii care conduce la
schimbarea configuratiei unei instalatii electrice prin actionarea unor aparate de
comutatie ( vezi NSSM 65 anexa 1)

Pe santier si in interiorul constructiilor in lucru se vor utiliza tablouri de distributie in


executie capsulata sau tablouri inchise in cutii prevazute cu usa si cheie , conform NP -
I7 -02

Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase de clasa I de protectia


trebuie legate suplimentar la instalatia de legare la pamint conform NGPM/2002 art.
364 si STAS 6271-81, STAS 12604/4-89 si STAS 12604/5-90, conform proiectului.

Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie


sa se desfasoare in asa fel incit sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri
speciale, modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului .

3. Echipamente tehnice utilizate

In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure


dpdv al securitatii muncii, care sunt certificate de conformitate dpdv al securitatii muncii
si se vor livra cu declaratie de conformitate conform legii.

4. Obligatiile executantului

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure


evitarea accidentelor de munca. In acest scop este obligat :

 sa analizeze documentatia tehnica dpdv al securitatii muncii


 sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele / instructiunile / prescriptiile
/ standardele de securitatea muncii specifice lucrarii
 sa execute toate lucrarile si in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in
conditii depline de securitate a muncii
 sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel
ca lucrarea executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima
posibila
 sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii
astfel ca sa se evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire
profesionala.

~ 13/17 ~
 sa utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati
conform NSSM 65 si NSSM 111si sa aplice in totalitate cerintele art. 192 din
NGPM/2002

5. Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii


care sa asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat :

 sa analizeze proiectul dpdv al securitatii muncii


 sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii
 sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate
 sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare
 pentru lucrarile de instalatii care se executa in paralel cu desfasurarea
procesului de productie sa incheie cu executantul un protocol anexa la contract
in care sa delimiteze zonele de lucru pentru care raspunderea privind asigurarea
masurilor de securitatea muncii revin executantului
 sa aplice cerintele de la art. 368 la 392 din NGPM/2002
 in exploatare sa existe obligatoriu documentele specificate in art. 373 din
NGPM/2002
 sa prevada mijloace de prim ajutor eficace
 pentru personalul care lucreaza cu videoterminale sa aplice NSSM 37 si in
special art.6 si 7 care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic si
utilizare de ochelari/ecrane de protectie, daca e cazul
 sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor
 sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa
aibe pregatite echipe de interventie, antrenate si dotate corespunzator.
 sa prevada sumele necesare pentru realizarea masurilor de securitate muncii
 sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca conform
NGPM/2002
 receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a
constat si consemnat, cu avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de
securitate a muncii.
 sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instaltiile electrice
 sa respecte in functionare cap. V titlul V din NGPM / 2002

Beneficiarul trebue sa verifice ca instalatia de legare la pamint este corespunzatoare, sa


se ingrijeasca sa faca masuratori periodice a prizei de pamint si sa obtina buletine de
masuratori care sa ateste ca priza de pamint este in parametrii normali, conform
legislatiei.
In locurile cu pericol de incendiu beneficiarul trebuie sa ia masuri de protectie impotriva
descarcarilor statice , conform NGPM/ 2002 si eventual daca e cazul si NP099.

6. Legislatia de securitate a muncii

~ 14/17 ~
La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii
aflata in vigoare. Se atrage atentia executantului lucrarii si in special beneficiarului, ca
utilizator al instalatiei proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din
motive morale si datorita raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din
masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la securitate si sanatate in munca
sau nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la securitate si
sanatate in munca , constituie infractiune si se pedepseste ca atare.

Dam mai jos o lista restrinsa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la proiectare si
care trebuie sa fie completata de executant si beneficiar cu normele specifice
corespunzatoare. Beneficarul si executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si
instructiuni proprii de securitatea muncii, specifice instalatiei.

 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006


 Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006
 Normele Generale de securitate si sanatate in munca / 2002;
 Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentelor individuale de
protectie, ordinul MMPS nr. 225/1995;
 Normele specifice de securitate si sanatate in munca indicate in anexa nr. 2 la
Legea 90/1996 modificata;
 Standardele specifice de securitatea muncii indicate in anexa 83 la NGPM/2002;
 Normativele NP - I 7-02, I 18/1-01, I 18/2-02 ;
 Normele specifice NSSM 23, NSSM 57, NSSM 37, NSSM 12, NSSM 111.

5. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A


INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia


tehnica in vigoare specifice lucrarilor proiectate, astfel:
 Ordinul M.I. nr.163/2007 pentru aprobarea “Normelor generale de prevenire si
stingere a incendiilor”;
 Normativul I-18/2001 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de
telecomunicatii;
 Normativul NP- I-7/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.;
S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la
instalatiile electrice. S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiilor:
- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se
monteaza, respectandu-se prevederile I-7/2002;

~ 15/17 ~
- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu
combustibile (din mase plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse, nu
propaga flacara.
S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in
apropierea acestora, iar la trecerile prin plansee si pereti se va realiza o etansare
ignifuga a golurilor.
S-au respectat distantele si separarile impuse de I-18/2001 si I-7/2002 intre
conductele instalatiilor proiectate si instalatiile vecine.

MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

La elaborarea proiectului se vor lua in considerare si se vor respecta


urmatoarele norme :
 Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privin protectia mediului
 H.G. 321/2005 evaluarea si gestionarea zgomotului
ambiental
 Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului
 Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995

In timpul lucrarilor de constructie nu se vor inregistra cresteri ale poluarii aerului.


Se va acorda o atentie prioritara aspectelor de mediu, se vor analiza datele
existente de evaluare a efectelor asupra mediului si se va verifica daca acestea
respecta legislatia romaniei. Identificarea posibilelor conflicte de mediu generate de
solutiile tehnice adoptate vor fi transpuse in masuri de protectia mediului care sa nu
genereze constrangeri de mediu prin aplicarea lor.
De asemenea, se va avea in vedere si respectarea procedurilor normelor
acceptate pe plan european, directivele consiliului europei 85/337/eec din 27 iunie
1985 si 97/11/ec din 3 martie 1997 in domeniul protectiei mediului, care in cea mai
mare parte se regasesc si in legislatia romana.
Protectia la zgomot este stipulata ca cerinta (exigenta) esentiala in directiva
Consiliului Europei Nr.89/106/cee si este definita astfel: ”Constructia trebuie
proiectata si executata astfel incat zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele
aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora
si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca sau sa lucreze in conditii
satisfacatoare”.
Pentru a putea propune masuri de protectie impotriva zgomotului, se vor analiza
sursele de producere a acestuia atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in
perioada de exploatare a lor.
Se va indica o evaluare foarte atenta a utilajelor din dotarea Executantului pentru
executia lucrarilor, astfel incat sa fie folosite numai utilajele si echipamentele care
corespund anumitor norme de poluare acustica si cu noxe.

~ 16/17 ~
Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de
santier, tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie si/sau pus la
dispozitia organelor locale pentru alte utilitati (statii de alimentare cu carburant,
ateliere dereparatii auto etc), respectand legislatia in vigoare.

Intocmit, Verificat,
Ing. Mihai Dascalu Ing. Radu Timnea

~ 17/17 ~

S-ar putea să vă placă și