Sunteți pe pagina 1din 93

©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT

AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

PROIECT TEHNIC - REST DE EXECUTAT


SECTIUNEA 3C: SUPLACU de BARCAU - BORS, km 4+200 - 64+450

SUBSECTIUNEA 3C-2: CHIRIBIS - BIHARIA, km 30+550 - 59+100


VOLUMUL 1 MEMORIU TEHNIC
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti____________________________________________________________
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 8 : +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus 8 : +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti 8 : +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita 8 : +40 (0) 259 362 04
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

1CUPRINS
CAP. A LUCRARI DE DRUMURI
1. DATE GENERALE
2. DESCRIEREA PROIECTULUI TEHNIC
2.1 Sectiunea 3C : Suplacu de Barcau - Bors, km 4+200 - 64+450
2.2 Subsectiunea 3C -2: Chiribis - Biharia, km 30+550 - 59+100
2.2.1 date generale
2.2.2 lucrari de drumuri
2.2.3 structuri / poduri /viaducte /pasaje
2.2.4 consolidari terasamente - taluze
2.2.5 podete
2.2.6 lucrari hidrotehnice
2.2.7 lucrari de drenaj
2.2.8 restabiliri legaturi rutiere
2.2.9 Parcari si spatii de servicii
2.2.10 lucrari de protectia mediului
2.2.11 lucrari de siguranta circulatiei

2.3. Informatii geotehnice

2.4. Specificatii tehnice

2.5. Cantitati de lucrari - Volum 2


CAP. B LUCRARI DE INSTALATII SI UTILITATI
1. Telecomunicatii ITS- SOS
2. Utilitati pentru spatii speciale
3. Relocari utilitati existente pe amplasamentul autostrazii CAP. C EXPERTIZA TEHNICA -
Volum 3
1. Raport de expertiza - Lucrari de drumuri, drenaje si consolidari
2. Raport de expertiza - Lucrari la viaducte, poduri si pasaje
CAP. D GRAFIC DE ESALONARE A EXECUTIEI LUCRARILOR
CAP. E ANEXE - Volum 4
Anexa "A” - Lista de planse
Anexa "B” - Lista cu specificatii tehnice
Anexa "C” - Note de calcul geotehnice
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

MEMORIU TEHNIC
CAP. A. LUCRARI DE DRUMURI
1. DATE GENERALE :
1.1 Denumirea obiectivului de Investifii
Autostrada Transilvania: Brasov-Cluj-Bors, Sectiunea 3C : Suplacu de Barcau - Bors, km 4+200 - 64+450,
Subsectiunea 3C-2: Chiribis - Biharia, km 30+550 - 59+100
1.2 Faza de proiectare
Proiect Tehnic + detalii de execute
1.3 Antreprenor:
1.4 Subconsultant de Proiectare
S.C. IPTANA S.A. BUCURESTI - ROMANIA
1.5 Ordonatorul principal de credite
Ministerul Transporturilor
1.6 Persoana juridica achizitoare
Compania Na^ionala de Autostrazi si Infrastructura Rutiera din Romania

Page 2
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

2. DESCRIEREA PROIECTULUI TEHNIC


2.1 SECTIUNEA 3C: Suplacu de Barcau - Bors, km 4+200 - 64+450
2.1.1. Scurt istoric
In anul 2011 au avut loc negocieri intre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Constructor - Compania
Bechtel care s-au finalizat cu incheierea unui acord ce prevede realizarea lucrarilor pe sectiunea 3C intre Suplacu de
Barcau si granita cu Ungaria. Lungimea totala a acestor lucrari este de 60,25 km. Tot prin aceste negocieri s-a acceptat
ca proiectul initial aprobat in mai 2007 sa fie modificat, urmand ca prin solutiile propuse de modificare sa scada
costurile totale ale investitiei.
Astfel ca in baza acestor negocieri si a acordului incheiat, SC IPTANA SA, in calitate de subproiectant, a elaborat
o “Nota de Prezentare” cu propuneri de modificare de solutii tehnice, nota care a fost prezentata beneficiarului,
respectiv CNADNR spre aprobare.
De asemenea pentru lucrarile deja executate ( lucrari de drumuri, structuri, protectie mediului ) si nefinalizate, in
anul 2014, sa efectuat o expertiza tehnica, care sa prezinte starea in care se afla lucrari executate in anii anteriori,
expertiza ceruta si de beneficiar, respectiv de CNADNR prin adresa nr. 92 / 75283/07.11.2013. In cap. C (volum 3)
din memoriu este prezentata expertiza tehnica.
In anul 2014 in baza Notei de Prezentare si a Proiectului Tehnic modificat sau intocmit documentele de licitatie
pentru Sectiunea 3C, iar prin anuntul de atribuire nr.157920/21.05.2015, publicat in SEAP, CNADNR a atribuit
Contractul nr. 92/30791/14.05.2015: Proiectare si Executie pentru Finalizarea Autostrazii Brasov-Tg. Mures-Cluj-
Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors, km 4+200 - 64+450, asocierii de firme Corsan-Corviam
Construccion SA, SC Consinit SRL, SC Road Consulting & Design Solution SRL, SC Via Design SRL, contract
reziliat de catre CNAIR in 17.11.2016, urmare a nerespectarii acestuia de catre Antreprenor.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

In decembrie 2016 pentru lucrarile executate (lucrari de drumuri, structuri, protectie mediului) de Asocierea firme Corsan-
Corviam Construccion SA, SC Consinit SRL, SC Road Consulting & Design Solution SRL, SC Via Design SRL si
nefinalizate in anul 2015-2016 (pina la rezilierea contractului), CNAIR a solicitat efectuarea unei noi expertize
tehnice, care sa prezinte starea in care se afla acestea (atit lucrarile din anii anteriori cit si cele din 2015-2016), precum
si starea materialelor din depozitele de pe santier, prin scrisoarea nr. 92 / 79803/12.12.2016. In cap. C - Volumul 3 din
memoriu este prezentata expertiza tehnica.
2.1.2. Avizarea proiectului tehnic Prin avizul CTE-CNADNR nr. 3972 / 25.08.2011, CNADNR a avizat
favorabil sau cu anumite conditii solutiile propuse de modificare din “Nota de Prezentare” a SC IPTANA .
In total, prin “Nota de Prezentare” s-au propus 21 de modificari ale solutiilor tehnice din proiectul tehnic aprobat initial.
De asemenea in noiembrie 2011, proiectantul SC IPTANA SA trimite spre avizare la CNADNR “Nota de propunere de
revizuire a unor solutii”, solutii avizate favorabil de CTE- CNADNR prin avizul nr. 4037 / 15.11.2011, iar prin “Nota
de propunere” din martie 2012 transmisa spre avizare la CNADNR, SC. IPTANA SA. propune revizuirea solutiilor
pentru podete, solutii avizate favorabil de CTE-CNADNR prin avizul nr. 4099 / 06.03.2012.
Deoarece prin “Notele de prezentare” se fac propuneri de modificare numai pentru anumite solutii tehnice din proiectul
tehnic initial (avizat in CTE-CNADNR din mai 2007 prin avizul 2730 / 22.05.2007), restul solutiilor tehnice avizate in
CTE-CNADNR din mai 2007 raman nemodificate.
De asemenea prin avizul CTE-CNADNR nr.4574/09.08.2016 CNADNR a avizat favorabil sau cu anumite conditii si
recomandari solutiile propuse de proiectantul Corsan - Corviam Construccion S.A & SC Consinit SRL, pentru
Proiectul tehnic elaborat.
In vederea realizarii proiectarii sectiunea 3C a autostrazii a fost impartita in 3 subsectiuni astfel:
■ Subsectiunea 3C-1: km 4+200 - km 30+550
■ Subsectiunea 3C-2: km 30+550 - km 59+100
■ Subsectiunea 3C-3: km 59+100 - km 64+450
2.2. SUBSECTIUNEA 3C-2: Chiribis - Biharia, km
30+550 - 59+100
2.2.1 Date generale
Introducere
Page 3
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Prezenta documentatia se refera la Subsectiunea 3C-2: Chiribis - Biharia, km 30+550 - km 59+100 si se


compune din Proiectul Tehnic modificat elaborat de S.C. IPTANA, respectiv pentru:
- Lucrari de drumuri ;
- Structuri / poduri, viaducte, pasaje ;
- Consolidari terasamente - taluze ;
- Podete ;
- Lucrari hidrotehnice ;
- Lucrari de drenaj ;
- Lucrari de restabiliri legaturi rutiere
- Protectia mediului Scurta descriere a traseului
Autostrada Brasov-Cluj-Bor§ face parte din Programul guvernamental de dezvoltare a
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Programului National de Autostrazi, promovat in anul 2001 de catre MLPTL si se incadreaza in Planul de amenajare al
teritoriului National - Sectiunea Cai de Comunica^ie, aprobat prin Legea 363/2006.
Autostrada Brasov-Cluj-Bors corelata cu autostrada Bucuresti-Brasov va asigura o legatura directa intre Romania
si centrul si vestul Europei.
Constructia acestei autostrazi va genera dezvoltarea zonei pe care se desfasoara traseul, crearea de noi locuri de munca si
datorita atragerii traficului de tranzit din zonele locale locuite autostrada va avea un impact pozitiv din punct de
vedere al poluarii.
De asemenea, autostrada va deveni o cale de acces pentru turi§tii din centrul si estul Europei.
Traseul care face obiectul proiectului tehnic modificat in anul 2011, pentru sectiunea 3C si deci si pentru subsectiunea 3C-
2, incepe in zona localitatii Sinlazar (intersectia cu drumul national DN19E), respectiv km 30+550 pe traseul
subsectiunii 3C-2. Lungimea pentru care s-a elaborat proiectul tehnic modificat pentru subsectiunea 3C-2 este de
28,55 km.
In continuare traseul se desfasoara intr-o zona de campie, ce se lnscrie intre localitatile Mi§ca si Chislaz, unde
drumul national DN19E (Chiribis - Salard - Biharia) a fost deviat in lungul autostrazii, pe o lungime de 4,2 km.
Traseul trece apoi la sud de localitatea Poclusa de Barcau, se inscrie din nou in lungul drumului national DN 19
E,intre localitatile Sarsig si Haucesti si intersecteaza drumul judetean DJ 767 (Tiglead - DN19E) la km 39+950.
La km 40+980 traseul autostrazii trece printr-o zona de arie protejata Fegernic, pe o lungime de cca 100m,
intersectindu-se apoi la km 41+319 cu drumul comunal DC42.
De aici traseul autostrazii trece la nord de localitatea Fegernic, iar la km 48+500 se intersecteaza cu un drum local
(la sud de Salard).
In continuarea traseul autostrazii se indreapta spre granita Romano-Ungara, intersectand drumul national DN 19
E, la km 55+100, drum national care se deviaza de la traseul existent pe o lungime de 1,8 km.
Plansele documentatiei Toate plansele emise de proiectantul SC IPTANA SA pentru Constructie, sau alte planse
de justificare si documente asociate (Instiintari de modificare a planselor / Cereri de modificare venite din teren)
reprezentand etapa de Executie, sunt prezentate in CAP. E ANEXE - VOLUM 4, Anexa “A”, in urmatoarele sub-
diviziuni:
- generale / de detaliu standard
- lucrarile de drumuri
- structuri (poduri/viaducte/pasaje)
- consolidari terasamente - taluze ;
- podete ;
- lucrari hidrotehnice ;
- lucrari de drenaj ;
- lucrari de restabiliri legaturi rutiere
- protectia mediului
Explicarea si justificarea privind modificarile profilului longitudinal
Avand in vedere faptul ca materialul de umplutura disponibil pe subsectiunea 3C-2, este in principal de calitate
mediocra, proiectantul au luat in considerare coborarea liniei rosii pentru a reduce volumul umpluturilor. La
propunerea de modificare a solutiei s-a tinut seama de avizul CTE- CNADNR nr. 3972 / 25.08.2011 si avizul CTE-
Page 4
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

CNADNR nr. 4037/ 15.11.2011, precum si de stadiul lucrarilor deja executate (terasamente, podete, poduri, viaducte)
astfel incat acestea sa nu fie afectate de modificarea profilului longitudinal.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Pe sectoarele pe care nu s-au executat lucrari, la modificarea profilului longitudinal s-a tinut seama de amenajarea
scurgerii apelor, de cota podetelor proiectate astfel incat sa ramana o acoperire suficienta cu straturi rutiere deasupra
podetelor. Nu in ultimul rand s-a tinut seama de reducerea grosimii structurii rutiere cu 14cm fata de structura rutiera
initiala. A rezultat astfel o coborare a liniei rosii, acolo unde este posibil fara a afecta insa declivitatile profilului
longitudinal sau razele curbelor de racordare verticala.
Astfel profilul longitudinal modificat este aproximativ paralel cu profilul longitudinal din proiectul tehnic initial.
Diferentele de cote intre profilul longitudinal modificat si profilul longitudinal initial sant cuprinse intre 14 - 70 cm.
In tabelul de mai jos se prezinta modificarile efectuate intre anumite pozitii km:
Km initial Km final Modificarea medie a liniei rosii (cm) (-) in jos
(+) in sus
30+550 31+480 -30
31+480 32+060 -14

32+060 33+660 -70

33+660 34+700 -20

34+700 35+460 -50

35+460 36+340 fara modificari

36+340 36+700 -70

36+700 37+940 +35

37+940 38+220 -45

38+220 38+640 fara modificari

38+640 39+460 -50

39+460 40+060 -14

40+060 41+180 fara modificari

41+180 43+340 -50

43+340 44+600 -30

44+600 44+980 fara modificari

44+980 46+200 -35

46+200 46+600 fara modificari

46+600 47+700 -30

47+700 49+500 -20

Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti


Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Page 5
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
49+500 49+936 fara modificari

49+936 51+160 -35

51+160 53+690 -35

53+690 56+000 -45

56+000 58+200 -14

58+200 58+920 fara modificari

58+920 59+100 +45

2.2.2 LUCRARI de DRUMURI a. autostrada


a.1 Viteza de proiectare
Viteza de proiectare este stabilita atat in conformitate cu Normativul pentru proiectarea autostrazilor extraurbane - PD
162- 2002 cit si cu standardele TEM - editia III-a 2001. Elementele geometrice considerate corespund unei viteze de
proiectare de 120km/h .
Traseul a fost studiat pe planurile rezultate in urma ridicarilor topografice, intocmite la sc. 1: 1000.
a.2. Caracteristici geometrice
- in plan:
Traseul se compune dintr-o succesiune de aliniamente cu lungimi cuprinse intre L= 1000 - 3000 m, racordate intre ele cu
arce de cerc si arce de clotoida, cu raze cuprinse intre R= 5200 - 10000m, respectiv dintr-o succesiune de ramblee si
deblee Se intersecteaza cu 11 pasaje proiectate peste autostrada, respectiv la km 32+115; km 35+491; km 36+872;
km38+745; km 39+945; km 41+335 ; km 42+748 ; km 48+394; km 50+313; km 55+233; km 56+960;
Traseul acestui sector de autostrada incepe la km 30+550, in dreptul localitatii Sinlazar si la intersectie cu drumul national
DN19E.
Pe acest sector la km 30+550, km 34+250 si km 55+100, traseul intersecteaza drumul national DN19E, iar la km
32+115,km 35+491, km 36+872, km 38+745, km 39+945, km 41+335, km 42+748, km 48+394, km 50+313, km
55+233, km 56+960, traseul autostrazii intersecteaza drumuri locale ( judetene, comunale si de exploatare).
In tabelele de mai jos sunt prezentate pe pozitii km- ice lungimile de rambleu si de debleu, precum si stadiul fizic de
realizare.
Tabel cu ramblee
Nr. Poz.km Lungime Stadiu fizic
rambleu(m)
30+550-31+040 490 Nu s-a lucrat
31+040-31+830 790 Nu s-a lucrat
31+830-32+400 570 Nu s-a lucrat
32+400-32+880 480 Nu s-a lucrat
32+880-33+120 240 Nu s-a lucrat
33+120-33+940 820 Nu s-a lucrat
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
33+940-34+420 480 Nu s-a lucrat
34+420-34+920 500 Nu s-a lucrat
34+920-35+280 360 Nu s-a lucrat
35+280-36+215 935 Nu s-a lucrat
36+240-37+180 940 Nu s-a lucrat
37+500-38+435 935 Nu s-a lucrat
38+570-39+130 560 Nu s-a lucrat
39+130-39+460 330 Nu s-a lucrat
39+460-39+580 120 Nu s-a lucrat
Page 6
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

40+020-40+400 380 Nu s-a lucrat


40+780-41+040 260 Nu s-a lucrat
41+740-42+350 610 Nu s-a lucrat
42+350-42+785 435 Nu s-a lucrat
42+785-43+370 585 Nu s-a lucrat
43+370-44+070 700 Nu s-a lucrat
44+070-44+716 646 Nu s-a lucrat
44+754-45+680 926 Nu s-a lucrat
45+680-46+070 390 Nu s-a lucrat
46+070-46+520 450 Nu s-a lucrat
46+558-47+500 942 Nu s-a lucrat
47+660-48+120 460 Nu s-a lucrat
48+120-48+510 390 Nu s-a lucrat
48+510-49+055 545 Nu s-a lucrat
49+820-49+896 Nu s-a lucrat
49+937-50+290 353 Nu s-a lucrat
50+330-51+020 690 Nu s-a lucrat
51+020-51+790 770 Nu s-a lucrat
51+790-52+180 390 Nu s-a lucrat
52+180-53+390 1210 Nu s-a lucrat
53+390-54+025 635 Nu s-a lucrat
54+025-54+720 695 Nu s-a lucrat
54+720-55+460 740 Nu s-a lucrat
55+460-56+020 560 Nu s-a lucrat
56+020-56+900 880 Nu s-a lucrat
56+900-56+940 Nu s-a lucrat
57+690-58+595 905 Nu s-a lucrat
58+635-58+962 327 Nu s-a lucrat
58+986-59+100 114 Nu s-a lucrat

Tabel cu deblee
Nr. Poz.km Lungime Lungime Stadiu fizic
debleu(m) mixt(m)
37+180-37+500 320 Nu s-a lucrat

39+580-40+020 440 Executat

40+400-40+780 380 Nu s-a lucrat

41+040-41+740 700 Executat

Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti


Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

47+500-47+660 160 Nu s-a lucrat

49+055-49+820 765 Nu s-a lucrat

56+940-57+690 750 Nu s-a lucrat

- Profilul longitudinal
Profilul longitudinal a fost proiectat astfel incat sa indeplineasca urmatoarele criterii:
- raze de racordare verticala minime sau recomandate.
- declivitatea maxima admisa de 4%.
Page 7
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

- asigurarea scurgerii apelor in lungul autostrazii prin asigurarea unei pante longitudinale minime de 0.3%
- gabarite minime impuse pasajelor superioare pentru traversarea cailor ferate, drumurilor nationale si locale
- cotele apelor cu debitul de asigurare de 2% pentru traversarea cursurilor de apa.
- miscarea terasamentelor pentru reducerea gropilor de imprumut
- Profilul transversal:
Profilul transversal tip are urmatoarele caracteristici:
- aliniament: 2 pante de 2,5 %
- in curbe: convertit cu panta de 2,5 %
- latimea platformei de 26,00m, din care:
• partea carosabila cu doua benzi de circulatie pe sens are 15,00m(2x7,50m) latime;
• benzile de ghidaj, cate una pe fiecare sens de circulatie-2x0,5
• banda mediana de 3,00m latime(impermeabilizata)
• banda de stationare de urgenta pe fiecare sens de circulatie- 2x3,00m=6,00m;
• doua acostamente de 0,50m latime-2x0,50m=1,00m;
a.3 Structura rutiera
Prin “Nota de Prezentare” SC IPTANA SA propune modificarea structurii rutiere flexibile prevazuta in proiectul
tehnic aprobat de CTE-CNADNR in mai 2007, respectiv cu o grosime a structurii de 89cm, cu o structura rutiera
semirigida si grosimea de 75cm, avizata de CTE- CNADNR nr. 3972/ 25.08.2011, avind urmatoarea alcatuire :
Beton asfaltic- tip MASF 16 5cm
Binder de criblura- tip BAD 25 6cm
Mixtura asfaltica- tip AB 2 10cm
Stat de agregate natural stabilizate cu lianti hidraulici 24cm
Fundatie de balast 30cm
Strat de forma (din pamint tratat cu var sau balast) 20 cm
Modificarile au constat in:
- renuntarea la stratul de piatra sparta in amestec optimal: 30 cm
- renuntarea la grosimea stratului de mixtura asfaltica de la 18 cm la 10 cm.
Structura rutiera pe benzile de stationare de urgenta si pe benzile suplimentare este acceasi cu cea prevazuta pe partea
carosabila a autostrazii.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Zona mediana va fi impermeabilizata cu urmatoarea structura:
- 5 cm beton asfaltic
- 15cm piatra sparta
- minim 55cm balast
- 20cm strat de forma
Banda mediana pe zonele de intoarcere are urmatoarea structura:
- 5 cm beton asfaltic
- 7cm binder de criblura
- 18cm piatra sparta
- minim 45cm balast
- 20cm strat de forma
a.4 Terasamente
Lucrarile de terasamente constau in efectuarea urmatoarele:
- curatarea si defrisarea terenului
- sapatura mecanica pentru indepartarea stratului vegetal
- sapatura generala pina la cota din proiect, atit in zona de debleu cit si in zona de rambleu.
- saptatura pentru realizarea taluzelor de debleu
- imprastierea, nivelarea si compactarea umpluturilor in zonele de rambleu
- toate lucrarile prevazute in proiect pina la structura rutiera.
Pe subsectiunea 3C-2 nu s-au executat lucrari de terasamente.
a.5 Scurgerea apelor

Page 8
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

In acest subcapitol sunt descrise si prezentate solutiile de scurgere a apelor de pe partea carosabila prin rigolele de
acostament si descarcate prin casiuri in santurile de la baza taluzelor autostrazii. Santurile altele decit rigolele de
acostament si casiurile sunt prezentate si descrise in cap. 2.2.7. < Lucrari de drenaj>. Prin alte santuri ne referim la
santurile de la baza taluzului de rambleu, debleu, de garda, de pe bancheta taluzelor, precum si a rigolelor de pe aceste
banchete. La ramblee, apele de suprafata vor fi colectate in rigole de acostament si descarcate pe taluze prin casiuri la
santurile prevazute in lungul autostrazii
S-au realizat calcule specifice pentru determinarea debitelor din precipitatii, cazute pe platforma autostrazii, debite care
converg spre rigolele de acostament sau dinspre versantii limitrofi autostrazii, determinandu-se in final sectiunile utile
ale santurilor.
Descarcarea santurilor din lungul autostrazii se face in instalatii de epurare, prezentate in cap. 2.2.10. < Protectia
mediului>.
Santurile indiferent de tip, rigolele de acostament si casiurile sunt executate din beton simplu de clasa superioara, rezistent
la actiunea agentilor poluanti si a substantelor chimice. Detaliile de executie pentru santuri, rigole si casiuri sunt date
in plansele generale
- rigole de acostament
Pe zonele de rambleu apele de pe partea carosabila sunt colectate in rigole de acostament si apoi descarcate prin casiuri in
santurile autostrazii.
In tabelul de mai jos sunt date pe pozitii km-ice rigolele de acostament, tipul rigolei si cantitatile ramase de
executat.
Parte De la Pana la Tip Proiect(m) Executat(m) Ramas de executat
(m)
stinga 30+550.00 36+210.00 Tip1/10 5,660.00 0.00 5,660.00
dreapta 30+550.00 36+210.00 Tip1/10 5,660.00 0.00 5,660.00
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
stinga 36+245.00 36+886.00 Tip1/10 641.00 0.00 641.00
dreapta 36+245.00 36+889.00 Tip1/10 644.00 0.00 644.00
stinga 36+885.00 37+445.00 Tip1/6 560.00 0.00 560.00
dreapta 36+898.00 37+606.00 Tip1/6 708.00 0.00 708.00
stinga 37+445.00 38+420.00 Tip1/10 975.00 0.00 975.00
dreapta 37+606.00 38+440.00 Tip1/10 834.00 0.00 834.00
stinga 38+565.00 39+585.00 Tip1/10 1,020.00 0.00 1,020.00
dreapta 38+585.00 39+585.00 Tip1/10 1,000.00 0.00 1,000.00
stinga 39+585.00 40+006.00 Tip1/6 427.00 0.00 427.00
dreapta 39+585.00 40+015.00 Tip1/6 430.00 0.00 430.00
stinga 40+006.00 40+404.00 Tip1/10 398.00 0.00 398.00
dreapta 40+015.00 40+408.00 Tip1/10 393.00 0.00 393.00
stinga 40+404.00 40+785.00 Tip1/6 381.00 0.00 381.00
dreapta 40+408.00 40+776.00 Tip1/6 368.00 0.00 368.00
stinga 40+785.00 41+042.00 Tip1/10 257.00 0.00 257.00
dreapta 40+776.00 41+044.00 Tip1/10 268.00 0.00 268.00
stinga 41+042.00 41+745.00 Tip1/6 703.00 0.00 703.00
dreapta 41+044.00 41+726.00 Tip1/6 682.00 0.00 682.00
stinga 41+745.00 44+710.00 Tip1/10 2,965.00 0.00 2,965.00
dreapta 41+726.00 44+710.00 Tip1/10 2,984.00 0.00 2,984.00
stinga 44+755.00 46+515.00 Tip1/10 1,760.00 0.00 1,760.00
Parte De la Pana la Tip Proiect(m) Executat(m) Ramas de executat
(m)

dreapta 44+755.00 46+515.00 Tip1/10 1,760.00 0.00 1,760.00


stinga 46+560.00 47+508.00 Tip1/10 948.00 0.00 948.00
dreapta 46+560.00 47+505.00 Tip1/10 945.00 0.00 945.00
Page 9
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

stinga 47+508.00 47+793.00 Tip1/6 285.00 0.00 285.00


dreapta 47+505.00 47+615.00 Tip1/6 110.00 0.00 110.00
stinga 47+793.00 49+055.00 Tip1/10 1,262.00 0.00 1,262.00
dreapta 47+615.00 49+097.00 Tip1/10 1,482.00 0.00 1,482.00
stinga 49+055.00 49+805.00 Tip1/6 750.00 0.00 750.00
dreapta 49+097.00 49+815.00 Tip1/6 718.00 0.00 718.00
stinga 49+805.00 49+890.00 Tip1/10 85.00 0.00 85.00
dreapta 49+815.00 49+890.00 Tip1/10 75.00 0.00 75.00
stinga 49+940.00 50+290.00 Tip1/10 350.00 0.00 350.00
dreapta 49+940.00 50+290.00 Tip1/10 350.00 0.00 350.00
stinga 50+340.00 56+967.00 Tip1/10 6,627.00 0.00 6,627.00
dreapta 50+335.00 57+004.00 Tip1/10 6,669.00 0.00 6,669.00
stinga 56+967.00 57+683.00 Tip1/6 716.00 0.00 716.00
dreapta 57+004.00 57+685.00 Tip1/6 681.00 0.00 681.00
stinga 57+683.00 58+590.00 Tip1/10 907.00 0.00 907.00
dreapta 57+685.00 58+590.00 Tip1/10 905.00 0.00 905.00
stinga 58+635.00 58+955.00 Tip1/10 320.00 0.00 320.00
dreapta 58+635.00 58+955.00 Tip1/10 320.00 0.00 320.00
stinga 58+995.00 59+100.00 Tip1/10 105.00 0.00 105.00
dreapta 58+995.00 59+100.00 Tip1/10 105.00 0.00 105.00

Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti


Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
- casiuri
Pe sectoarele cu inaltimea taluzului de 3m si peste 3m sunt prevazute in proiectul tehnic casiuri, care sa asigure surgerea
apelor de pe carosabil.
Casiurile sunt prevazute pe taluze de rambleu, preiau apa de la rigolele de acostament si o descarca in santul de la baza
taluzului.
In tabelul prezentat mai jos sunt date pe pozitii km-ice casiurile, nr. de bucati si cantitatile ramase de executat.
Nr. Poz.km proiect Nr. mcati Executat Ramas de exec.
Stanga Dreapta Stanga Dreapta Stanga Dreapta Stanga Dreapta
30+580.00 30+580.00
30+620.00 30+620.00
30+660.00 30+660.00
30+700.00 30+700.00
30+740.00 30+740.00
30+780.00 30+780.00
30+820.00 30+820.00
30+860.00 30+860.00
30+890.00 30+890.00
30+920.00 30+920.00
30+950.00 30+950.00
30+980.00 30+980.00
31+010.00 31+010.00
31+050.00 31+050.00
31+090.00 31+090.00
31+130.00 31+130.00
31+170.00 31+170.00
31+210.00 31+210.00
31+250.00 31+250.00
31+290.00 31+290.00
31+320.00 31+320.00
Page 10
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

31+350.00 31+350.00
31+370.00 31+370.00
31+410.00 31+410.00
31+440.00 31+440.00
31+470.00 31+470.00
31+510.00 31+510.00
31+550.00 31+550.00
31+590.00 31+590.00
31+630.00 31+630.00
31+670.00 31+670.00
31+710.00 31+710.00
31+750.00 31+750.00
31+790.00 31+790.00
31+830.00 31+825.00
31+860.00 31+865.00
31+900.00 31+900.00
31+940.00 31+940.00
31+980.00 31+980.00
32+020.00 32+020.00
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
32+060.00 32+060.00
32+095.00 32+100.00
32+135.00 32+140.00
32+170.00 32+180.00
32+210.00 32+220.00
32+250.00 32+250.00
32+280.00 32+280.00
32+305.00 32+340.00
32+330.00 32+330.00
32+360.00 32+360.00
32+390.00 32+390.00
32+420.00 32+420.00
32+460.00 32+455.00
32+500.00 32+495.00
32+540.00 32+535.00
32+580.00 32+575.00
32+620.00 32+615.00
32+660.00 32+655.00
32+700.00 32+695.00
32+740.00 32+735.00
32+780.00 32+775.00
32+820.00 32+815.00
32+860.00 32+855.00
32+900.00 32+895.00
32+940.00 32+930.00
32+980.00 32+965.00
33+020.00 33+000.00
33+060.00 33+035.00
33+100.00 33+070.00
33+130.00 33+110.00
33+170.00 33+150.00
33+210.00 33+190.00
Page 11
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

33+250.00 33+230.00
33+290.00 33+270.00
33+330.00 33+310.00
33+370.00 33+350.00
33+410.00 33+390.00
33+430.00
33+450.00 33+470.00
33+490.00 33+500.00
33+530.00 33+530.00
33+560.00 33+560.00
33+590.00 33+590.00
33+620.00 33+620.00
33+680.00 33+680.00
33+710.00 33+710.00
33+740.00 33+740.00
33+770.00 33+770.00
33+800.00 33+800.00
33+830.00 33+830.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
8 : +40 (0) 312 280 608 8 : +40 (0) 365 730 309 8 : +40 (0) 364 414 625 8 : +40 (0) 259 362 041
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
33+865.00 33+865.00
33+900.00 33+900.00
33+935.00 33+935.00
33+965.00 33+965.00
33+990.00 33+990.00
34+020.00 34+020.00
34+050.00 34+050.00
34+080.00 34+080.00
100 34+110.00 34+110.00
101 34+140.00 34+140.00
102 34+170.00 34+170.00
103 34+210.00 34+210.00
104 34+250.00 34+250.00
105 34+290.00 34+290.00
106 34+330.00 34+330.00
107 34+370.00 34+370.00
108 34+410.00 34+410.00
109 34+450.00 34+450.00
110 34+490.00 34+490.00
111 34+530.00 34+530.00
112 34+570.00 34+570.00
113 34+610.00 34+610.00
114 34+650.00 34+650.00
115 34+690.00 34+690.00
116 34+730.00 34+730.00
117 34+770.00 34+770.00
118 34+810.00 34+810.00
119 34+850.00 34+850.00
120 34+890.00 34+890.00
121 34+930.00 34+930.00
122 34+970.00 34+970.00
123 35+010.00 35+010.00
124 35+050.00 35+050.00
Page 12
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

125 35+090.00 35+090.00


126 35+130.00 35+130.00
127 35+170.00 35+170.00
128 35+210.00 35+210.00
129 35+250.00 35+240.00
130 35+280.00 35+270.00
131 35+320.00 35+310.00
132 35+342.00 35+342.00
133 35+370.00 35+370.00
134 35+410.00 35+400.00
135 35+450.00 35+430.00
136 35+490.00 35+470.00
137 35+530.00 35+510.00
138 35+570.00 35+550.00
139 35+610.00 35+590.00
140 35+650.00 35+630.00
141 35+670.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Sectiunea 1C/2A: Sectiunea 2B/3A: Sectiunea 3B/3C:
Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti Str.
I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
8
8
8
+40 (0) 312 280 608 +40 (0) 365 730 309 +40 (0) 364 414 625
8 : +40 (0) 259 362 041
142 35+690.00 35+710.00
143 35+720.00 35+750.00
144 35+750.00 35+790.00
145 35+780.00 35+830.00
146 35+835.00 35+870.00
147 35+865.00 35+910.00
148 35+895.00 35+950.00
149 35+925.00 35+990.00
150 35+955.00 36+003.00
151 35+985.00 36+030.00
152 36+003.00 36+070.00
153 36+025.00 36+100.00
154 36+055.00 36+130.00
155 36+090.00 36+170.00
156 36+130.00 36+210.00
157 36+170.00 36+245.00
158 36+210.00 36+285.00
159 36+245.00 36+325.00
160 36+285.00 36+365.00
161 36+325.00 36+405.00
162 36+365.00
163 36+405.00
164 36+445.00 36+445.00
165 36+485.00 36+485.00
166 36+525.00 36+525.00
167 36+565.00 36+565.00
168 36+605.00 36+605.00
169 36+645.00 36+645.00
170 36+685.00 36+685.00
171 36+725.00 36+725.00
172 36+765.00 36+765.00
Page 13
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

173 36+805.00 36+805.00


174 36+845.00 36+845.00
175 36+885.00 36+885.00
176 36+925.00 36+925.00
177 36+955.00 36+955.00
178 36+980.00 36+980.00
179 37+020.00 37+020.00
180 37+060.00 37+060.00
181 37+100.00 37+100.00
182 37+140.00 37+140.00
183 37+180.00 37+180.00
184 37+460.00
185 37+500.00
186 37+540.00 37+540.00
187 37+580.00 37+580.00
188 37+620.00 37+620.00
189 37+660.00 37+660.00
190 37+700.00 37+700.00
191 37+740.00 37+740.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
8 : +40 (0) 312 280 608 8 : +40 (0) 365 730 309 8 : +40 (0) 364 414 625 8 : +40 (0) 259 362 041
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
192 37+780.00 37+780.00
193 37+820.00 37+820.00
194 37+860.00 37+860.00
195 37+900.00 37+900.00
196 37+940.00 37+940.00
197 37+980.00 37+980.00
198 38+010.00 38+010.00
199 38+030.00 38+030.00
200 38+050.00 38+050.00
201 38+070.00 38+070.00
202 38+100.00 38+100.00
203 38+140.00 38+140.00
204 38+180.00 38+180.00
205 38+220.00 38+210.00
206 38+260.00 38+240.00
207 38+300.00 38+280.00
208 38+340.00 38+320.00
209 38+400.00 38+350.00
210 38+425.00 38+390.00
211 38+570.00 38+415.00
212 38+610.00 38+440.00
213 38+650.00 38+585.00
214 38+690.00 38+610.00
215 38+650.00
216 38+725.00 38+730.00
217 38+665.00 38+765.00
218 38+800.00 38+800.00
219 38+840.00 38+840.00
220 38+865.00 38+865.00
221 38+885.00 38+885.00
222 38+920.00 38+920.00
223 38+960.00 38+960.00
Page 14
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

224 39+000.00 39+000.00


225 39+040.00 39+040.00
226 39+080.00 39+080.00
227 39+110.00 39+120.00
228 39+150.00 39+160.00
229 39+190.00 39+200.00
230 39+230.00 39+240.00
231 39+270.00 39+280.00
232 39+310.00 39+320.00
233 39+350.00 39+360.00
234 39+390.00 39+400.00
235 39+430.00 39+440.00
236 39+470.00 39+480.00
237 39+510.00 39+520.00
238 39+550.00 39+560.00
239 40+020.00 40+020.00
240 40+050.00 40+050.00
241 40+090.00 40+090.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
8 : +40 (0) 312 280 608 8 : +40 (0) 365 730 309 8 : +40 (0) 364 414 625 8 : +40 (0) 259 362 041
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
242 40+130.00 40+130.00
243 40+170.00 40+170.00
244 40+210.00 40+210.00
245 40+250.00 40+250.00
246 40+290.00 40+290.00
247 40+330.00 40+330.00
248 40+370.00 40+370.00
249 40+400.00 40+400.00
250 40+820.00 40+805.00
251 40+850.00 40+840.00
252 40+890.00 40+880.00
253 40+930.00 40+920.00
254 40+970.00 40+960.00
255 41+010.00 41+000.00
256 41+040.00 41+040.00
257 41+760.00 41+770.00
258 41+800.00 41+800.00
259 41+840.00 41+840.00
260 41+873.00 41+873.00
261 41+913.00 41+913.00
262 41+953.00 41+953.00
263 41+993.00 41+993.00
264 42+033.00 42+033.00
265 42+073.00 42+073.00
266 42+113.00 42+113.00
267 42+153.00 42+153.00
268 42+193.00 42+193.00
269 42+233.00 42+233.00
270 42+273.00 42+273.00
271 42+313.00 42+313.00
272 42+333.00 42+333.00
273 42+348.00 42+353.00
274 42+388.00 42+393.00
Page 15
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

275 42+428.00 4+233.00


276 42+468.00 42+473.00
277 42+508.00 42+513.00
278 42+548.00 42+553.00
279 42+588.00 42+593.00
280 42+628.00 42+633.00
281 42+668.00 42+673.00
282 42+708.00 42+713.00
283 42+748.00 42+753.00
284 42+788.00 42+793.00
285 42+828.00 42+833.00
286 42+868.00 42+873.00
287 42+908.00 42+913.00
288 42+948.00 42+953.00
289 42+988.00 42+993.00
290 43+028.00 43+033.00
291 43+109.00 43+109.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
8 : +40 (0) 312 280 608 8 : +40 (0) 365 730 309 8 : +40 (0) 364 414 625 8 : +40 (0) 259 362 041
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram lancu - Nr. 95 - Floresti
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
292 43+149.00 43+149.00
293 43+189.00 43+189.00
294 43+209.00 43+209.00
295 43+229.00 43+229.00
296 43+269.00 43+269.00
297 43+309.00 43+309.00
298 43+349.00 43+349.00
299 43+389.00 43+389.00
300 43+429.00 43+429.00
301 43+469.00 43+469.00
302 43+509.00 43+509.00
303 43+549.00 43+549.00
304 43+589.00 43+589.00
305 43+629.00 43+629.00
306 43+669.00 43+669.00
307 43+709.00 43+709.00
308 43+749.00 43+749.00
309 43+789.00 43+789.00
310 43+840.00 43+840.00
311 43+880.00 43+880.00
312 43+920.00 43+920.00
313 43+960.00 43+960.00
314 44+000.00 44+000.00
315 44+040.00 44+040.00
316 44+080.00 44+080.00
317 44+095.00 44+095.00
318 44+115.00 44+115.00
319 44+155.00 44+155.00
320 44+195.00 44+195.00
321 44+235.00 44+235.00
322 44+275.00 44+275.00
323 44+315.00 44+315.00
324 44+355.00 44+355.00
325 44+395.00 44+395.00
Page 16
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

326 44+435.00 44+435.00


327 44+475.00 44+475.00
328 44+515.00 44+515.00
329 44+594.00 44+594.00
330 44+634.00 44+634.00
331 44+674.00 44+674.00
332 44+714.00 44+714.00
333 44+764.00 44+764.00
334 44+804.00 44+804.00
335 44+844.00 44+844.00
336 44+884.00 44+884.00
337 44+924.00 44+924.00
338 44+964.00 44+964.00
339 45+004.00 45+004.00
340 45+044.00 45+044.00
341 45+084.00 45+084.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
8 : +40 (0) 312 280 608 8 : +40 (0) 365 730 309 8 : +40 (0) 364 414 625 8 : +40 (0) 259 362 041
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram lancu - Nr. 95 - Floresti
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
342 45+124.00 45+124.00
343 45+164.00 45+164.00
344 45+204.00 45+204.00
345 45+244.00 45+244.00
346 45+284.00 45+284.00
347 45+324.00 45+324.00
348 45+364.00 45+364.00
349 45+404.00 45+404.00
350 45+444.00 45+444.00
351 45+484.00 45+484.00
352 45+524.00 45+524.00
353 45+564.00 45+564.00
354 45+604.00 45+604.00
355 45+644.00 45+644.00
356 45+684.00 45+684.00
357 45+724.00 45+724.00
358 45+764.00 45+764.00
359 45+804.00 45+804.00
360 45+844.00 45+844.00
361 45+884.00 45+884.00
362 45+924.00 45+924.00
363 45+964.00 45+964.00
364 46+004.00 46+004.00
365 46+044.00 46+044.00
366 46+064.00 46+064.00
367 46+084.00 46+084.00
368 46+124.00 46+124.00
369 46+164.00 46+164.00
370 46+204.00 46+204.00
371 46+244.00 46+244.00
372 46+284.00 46+284.00
373 46+324.00 46+324.00
374 46+364.00 46+364.00
375 46+404.00 46+404.00
376 46+444.00 46+444.00
Page 17
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

377 46+484.00 46+484.00


378 46+620.00 46+620.00
379 46+660.00 46+660.00
380 46+700.00 46+700.00
381 46+740.00 46+740.00
382 46+780.00 46+780.00
383 46+820.00 46+820.00
384 46+860.00 46+860.00
385 46+900.00 46+900.00
386 46+940.00 46+940.00
387 46+980.00 46+980.00
388 47+020.00 47+020.00
389 47+060.00 47+060.00
390 47+100.00 47+100.00
391 47+140.00 47+140.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
8 : +40 (0) 312 280 608 8 : +40 (0) 365 730 309 8 : +40 (0) 364 414 625 8 : +40 (0) 259 362 041
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
392 47+180.00 47+180.00
393 47+220.00 47+220.00
394 47+260.00 47+260.00
395 47+300.00 47+300.00
396 47+340.00 47+340.00
397 47+360.00 47+360.00
398 47+420.00 47+420.00
399 47+460.00 47+460.00
400 47+480.00 47+480.00
401 47+700.00
402 47+740.00
403 47+786.00
404 47+826.00
405 47+866.00
406 47+906.00 47+906.00
407 47+946.00 47+946.00
408 47+986.00 47+986.00
409 48+026.00 48+026.00
410 48+066.00 48+066.00
411 48+106.00 48+106.00
412 48+146.00 48+146.00
413 48+186.00 48+186.00
414 48+226.00 48+226.00
415 48+266.00 48+266.00
416 48+306.00 48+306.00
417 48+346.00 48+346.00
418 48+386.00 48+386.00
419 48+426.00 48+426.00
420 48+466.00 48+466.00
421 48+486.00 48+486.00
422 48+506.00 48+506.00
423 48+546.00 48+546.00
424 48+586.00 48+586.00
425 48+626.00 48+626.00
426 48+666.00 48+666.00
427 48+706.00 48+706.00
Page 18
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

428 48+746.00 48+746.00


429 48+786.00 48+786.00
430 48+826.00 48+826.00
431 48+866.00 48+866.00
432 48+906.00 48+906.00
433 48+946.00 48+946.00
434 48+986.00 48+986.00
435 49+026.00 49+026.00
436 49+066.00
437 49+820.00 49+820.00
438 49+860.00 49+860.00
439 49+895.00 49+895.00
440 49+980.00 49+980.00
441 50+020.00 50+020.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Sectiunea 1C/2A: Sectiunea 2B/3A: Sectiunea 3B/3C:
Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti Str.
I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
8
8
8
+40 (0) 312 280 608 +40 (0) 365 730 309 +40 (0) 364 414 625
8 : +40 (0) 259 362 041
442 50+060.00 50+060.00
443 50+100.00 50+100.00
444 50+140.00 50+140.00
445 50+180.00 50+180.00
446 50+220.00 50+220.00
447 50+260.00 50+260.00
448 50+285.00 50+285.00
449 50+340.00 50+335.00
450 50+380.00 50+375.00
451 50+420.00 50+415.00
452 50+460.00 50+455.00
453 50+500.00 50+495.00
454 50+540.00 50+535.00
455 50+580.00 50+575.00
456 50+620.00 50+615.00
457 50+660.00 50+635.00
458 50+700.00 50+695.00
459 50+740.00 50+735.00
460 50+780.00 50+775.00
461 50+820.00 50+815.00
462 50+860.00 50+855.00
463 50+900.00 50+895.00
464 50+940.00 50+935.00
465 50+980.00 50+975.00
466 51+015.00 51+015.00
467 51+055.00 51+055.00
468 51+095.00 51+095.00
469 51+155.00 51+155.00
472 51+195.00 51+195.00
471 51+235.00 51+235.00
472 51+275.00 51+275.00
473 51+315.00 51+315.00
474 51+355.00 51+355.00
475 51+395.00 51+395.00
Page 19
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

476 51+435.00 51+435.00


477 51+475.00 51+475.00
478 51+515.00 51+515.00
479 51+555.00 51+555.00
480 51+595.00 51+595.00
481 51+635.00 51+635.00
482 51+675.00 51+675.00
483 51+715.00 51+715.00
484 51+755.00 51+755.00
485 51+795.00 51+795.00
486 51+830.00 51+830.00
487 51+870.00 51+870.00
488 51+910.00 51+910.00
489 51+950.00 51+950.00
490 51+990.00 51+990.00
491 52+030.00 52+030.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
8 : +40 (0) 312 280 608 8 : +40 (0) 365 730 309 8 : +40 (0) 364 414 625 8 : +40 (0) 259 362 041
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram lancu - Nr. 95 - Floresti
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
492 52+070.00 52+070.00
493 52+110.00 52+110.00
494 52+150.00 52+150.00
495 52+190.00 52+190.00
496 52+210.00 52+210.00
497 52+230.00 52+230.00
498 52+270.00 52+270.00
499 52+310.00 52+310.00
500 52+350.00 52+350.00
501 52+390.00 52+390.00
502 52+430.00 52+430.00
503 52+470.00 52+470.00
504 52+510.00 52+510.00
505 52+550.00 52+550.00
506 52+590.00 52+590.00
507 52+630.00 52+630.00
508 52+670.00 52+670.00
509 52+710.00 52+710.00
510 52+750.00 52+750.00
511 52+790.00 52+790.00
512 52+830.00 52+830.00
513 52+870.00 52+870.00
514 52+945.00 52+945.00
515 52+985.00 52+985.00
516 53+025.00 53+025.00
517 53+065.00 53+065.00
518 53+105.00 53+105.00
519 53+145.00 53+145.00
520 53+185.00 53+185.00
521 53+225.00 53+225.00
522 53+265.00 53+265.00
523 53+305.00 53+305.00
524 53+345.00 53+345.00
525 53+385.00 53+385.00
526 53+395.00 53+395.00
Page 20
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

527 53+435.00 53+435.00


528 53+475.00 53+475.00
529 53+515.00 53+515.00
530 53+555.00 53+555.00
531 53+595.00 53+595.00
532 53+636.00 53+636.00
533 53+676.00 53+676.00
534 53+716.00 53+716.00
535 53+756.00 53+756.00
536 53+796.00 53+796.00
537 53+836.00 53+836.00
538 53+876.00 53+876.00
539 53+916.00 53+916.00
540 53+956.00 53+956.00
541 53+996.00 53+996.00
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti___________________________________________________________
8 : +40 (0) 312 280 608 8 : +40 (0) 365 730 309 8 : +40 (0) 364 414 625 8 : +40 (0) 259 362 041
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram lancu - Nr. 95 - Floresti
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
542 54+036.00 54+036.00
543 54+076.00 54+076.00
544 54+116.00 54+116.00
545 54+156.00 54+156.00
546 54+196.00 54+196.00
547 54+236.00 54+236.00
548 54+276.00 54+276.00
549 54+316.00 54+316.00
550 54+356.00 54+356.00
551 54+396.00 54+396.00
552 54+436.00 54+436.00
553 54+476.00 54+476.00
554 54+516.00 54+516.00
555 54+556.00 54+556.00
556 54+596.00 54+596.00
557 54+636.00 54+636.00
558 54+676.00 54+676.00
559 54+716.00 54+716.00
560 54+756.00 54+756.00
561 54+805.00 54+805.00
562 54+845.00 54+845.00
563 54+885.00 54+885.00
564 54+925.00 54+925.00
565 54+965.00 54+965.00
566 55+005.00 55+005.00
567 55+045.00 55+045.00
568 55+085.00 55+085.00
569 55+125.00 55+125.00
570 55+165.00 55+165.00
571 55+205.00 55+205.00
572 55+245.00 55+245.00
573 55+285.00 55+285.00
574 55+325.00 55+325.00
575 55+365.00 55+365.00
576 55+405.00 55+405.00
577 55+445.00 55+445.00
Page 21
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

578 55+485.00 55+485.00


579 55+505.00 55+505.00
580 55+526.00 55+526.00
581 55+566.00 55+566.00
582 55+606.00 55+606.00
583 55+646.00 55+646.00
584 55+686.00 55+686.00
585 55+726.00 55+726.00
586 55+766.00 55+766.00
587 55+806.00 55+806.00
588 55+846.00 55+846.00
589 55+886.00 55+886.00
590 55+926.00 55+926.00
591 55+967.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Sectiunea 1C/2A: Sectiunea 2B/3A: Sectiunea 3B/3C:
Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti Str.
I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
8
8
8
+40 (0) 312 280 608 +40 (0) 365 730 309 +40 (0) 364 414 625
8 : +40 (0) 259 362 041
592 55+986.00 56+007.00
593 56+026.00 56+047.00
594 56+066.00 56+087.00
595 56+106.00 56+127.00
596 56+146.00 56+167.00
597 56+186.00 56+207.00
598 56+226.00 56+247.00
599 56+266.00 56+287.00
600 56+306.00 56+327.00
601 56+346.00 56+367.00
602 56+386.00 56+407.00
603 56+426.00 56+447.00
604 56+466.00 56+487.00
605 56+506.00 56+527.00
606 56+546.00 56+567.00
607 56+586.00 56+607.00
608 56+626.00 56+647.00
609 56+666.00 56+687.00
610 56+706.00 56+727.00
611 56+746.00 56+767.00
612 56+786.00 56+807.00
613 56+826.00 56+847.00
614 56+866.00 56+887.00
615 56+906.00 56+927.00
616 56+946.00 56+967.00
617 57+705.00 57+705.00
618 57+745.00 57+745.00
619 57+785.00 57+785.00
620 57+825.00 57+825.00
621 57+865.00 57+865.00
622 57+905.00 57+905.00
623 57+941.00 57+941.00
624 57+981.00 57+981.00
625 58+021.00 58+021.00
Page 22
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

626 58+041.00 58+041.00


627 58+061.00 58+061.00
628 58+101.00 58+101.00
629 58+141.00 58+141.00
630 58+181.00 58+181.00
631 58+221.00 58+221.00
632 58+261.00 58+261.00
633 58+301.00 58+301.00
634 58+341.00 58+341.00
635 58+381.00 58+381.00
636 58+421.00 58+421.00
637 58+461.00 58+461.00
638 58+501.00 58+501.00
639 58+541.00 58+541.00
640 58+581.00 58+581.00
641 58+668.00 58+668.00
International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
8 : +40 (0) 312 280 608 8 : +40 (0) 365 730 309 8 : +40 (0) 364 414 625 8 : +40 (0) 259 362 041
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita
642 58+708.00 58+708.00
643 58+748.00 58+748.00
644 58+788.00 58+788.00
645 58+828.00 58+828.00
646 58+868.00 58+868.00
647 58+908.00 58+908.00
648 58+948.00 58+948.00
649 58+988.00 58+988.00
650 59+025.00 59+025.00
651 59+065.00 59+065.00
652 59+085.00 59+085.00
Nota : In elaborarea documentatiei de proiectare pentru lucrarile de drumuri, obligatoriu
se va tine seama de recomandarile din Expertiza tehnica - Lucrari de terasamente, drenaje
si consolidari, prezentata in vol. 3
2.2.3 STRUCTURI / PODURI - VIADUCTE - PASAJE
Lucrarile de arta necesare asigurarii continuitatii autostrazii se impart dupa cum urmeaza:
- Poduri si pasaje pe autostrada
- Poduri si pasaje pe drumuri nationale, judetene, comunale etc.
Podurile si pasajele au fost dimensionate la clasa E de incarcare (convoi A30, V80).
Lungimea podurilor si a pasajelor s-a stabilit in functie de natura si marimea obstacolului traversat, configuratia
terenului din amplasament, inaltimea maxima admisa a terasamentului autostrazii din spatele culeilor (H max=10.00m),
marimea gabaritului la intersectia cu alte cai de comunicatie - drumuri, precum si in functie de nivelul apelor
corespunzator debitului cu asigurare de 2% in cazul podurilor.
In cazul podurilor si a pasajelor situate pe autostrada, s-au proiectat structuri independente pentru fiecare sens de
circulatie.
Latimea partii carosabile la lucrarile de arta situate pe autostrada este de 12,00m pentru fiecare sens de circulatie.
Calea pe podurile si pasajele amplasate pe autostrada este delimitata pe ambele parti de borduri si grinzi din beton
armat pe care sunt montate parapetii de siguranta deformabili de tip foarte greu (H3 sau H4b).
Latimea partii carosabile la pasajele peste autostrada situate pe drumurile judetene sau comunale este de 7,80m, cu
doua trotuare de 1,75m latime adoptata pentru pasajele situate in zona localitatilor. Calea pe aceste pasaje este limitata
pe ambele parti de bordura inalta tip « apara roata », solutie propusa prin « Nota de prezentare » spre aprobare la
CNADNR, care prin avizul CTE- CNADNR nr. 3972 / 25.08.2011 avizeaza favorabil aceasta solutie. La marginea
trotuarelor s-au prevazut parapeti pietonali.
Page 23
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Pasajele pe care s-a adoptat aceasta solutie sunt la: km 32+115; km 35+4913; km 38+745; km 39+945; km
41+335 ; km 42+748 ; km55+233 ; km56+960.
La pasajele peste autostrada situate pe drumurile de exploatare, latimea partii carosabile este de
7,00m.
Suprastructura podurilor si a pasajelor este alcatuita din grinzi prefabricate, precomprimate si placa monolita din
beton armat la partea superioara.
La podurile si pasajele situate pe autostrada, pentru realizarea suprastructurii, s-au utilizat urmatoarele tipuri
grinzi:
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti____________________________________________________________
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram lancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
- grinzi cu sectiunea in forma de ‘‘T’’, cu inaltimea de 0,95m si L=15 ; 18 si 21m (cate 12 grinzi in
sectiunea transversala pentru fiecare pod / cale).
La pasajele peste autostrada s-au proiectat suprastructuri cu grinzi cu sectiunea in forma de ‘‘T’’, cu inaltimea de
0,95m si lungimea L=15 ;18 si 21m, cu 7 sau 9 grinzi in sectiune transversala, in functie de latimea partii carosabile si
de prezenta trotuarelor.
Infrastructura podurilor si a pasajelor situate pe autostrada este alcatuita din pile lamelare din beton armat, cu
sectiune plina, pentru suprastructurile cu grinzi ‘‘T’’.
Culeele podurilor si a pasajelor situate pe autostrada sau pe alte cai de comunicatie sunt proiectate cu elevatii
realizate din pereti sau stalpi din beton armat.
Tot prin « Nota de prezentare » se propune ca la sferturile de con de la pasaje, la care protectia sfertului era din
pereu de beton sa fie inlocuita cu protectie <MacMat> din geosintetice antierozionale - georete spatiale, alcatuite
dintr-o plasa de sirma dublu rasucita de care este fixata o retea tridimensionala din polietilena. Fixarea acesteia se face
prin ancore cu tarusi sau ancore metalice si apoi este prevazuta hidro-insamintarea. Pentru rambleele cu inaltimea mai
mica de 3m sferturile de con se vor proteja cu pamint vegetal, care se insaminteaza. La poduri peste cursuri de apa
sferturile de con se protejeaza cu pereu de beton. La marginea sferturilor de con se prevad scari de acces. Solutia
propusa a fost avizat favorabil in CTE-CNADNR nr.3972/ 25.08.2011. Tot prin acelasi aviz CTE-CNADNR
nr.3972/25.08.2011 este avizata favorabil si solutia de inlocuire a materialului filtrant din spatele culeilor cu un sistem de
drenaj geocompozit tridimensional.
Cuzinetii, zidurile de garda si placile de racordare sunt prevazute in proiect cu dimensiuni in functie de inaltimea
grinzilor si de lungimea deschiderilor, iar placile de racordare au lungime necesara pentru trecerea de la o structura
rutiera semirigida la o structura rutiera rigida.
Fundatiile podurilor si a pasajelor, fie pe autostrada, fie pe drumurile locale (nationale, judetene, comunale sau de
exploatare) sunt proiectate ca fundatii directe din beton armat sau indirecte, pe pilotii si radiere din beton armat.
Calea pe poduri, pasaje si viaducte are urmatoarea alcatuire :
- 4,5 cm MASF16 ;
- 4 cm BAP16 ;
- 0,5 cm hidroizolatie.
Panta transversala a caii pe poduri, pasaje sau viaducte este acceasi cu panta transversla din calea curenta a
autostrazii, respectiv 2,5% pe pentru structurile in aliniament si modificata (convertita), pentru structurile situate in
curbe.
Evacuarea apelor de pe platforma partii carosabile este prevazuta a se face prin guri de scurgere, amplasate la
marginea partii carosabile. Detaliile de amplasare si modul de alcatuire ale acestora sunt date in plansele generale.
In continuare se prezinta tipurile de structuri (poduri, pasaje, viaducte) cu descrierea caracteristicilor ce s-au
proiectat pe sectiunea 3C-2 :
• Pasaj pe DC 112 la km 32+115 (Structura 27) - executat 40%
Pasajul asigura traversarea autostrazii si a DJ 191 deviat de catre DC 112.
Pasajul este oblic la 75° si are cinci deschideri de (15,00+21,00+21,00+15,00+21,00) m. Lungimea totala a
suprastructurii pasajului este de 93,30m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate tip „T” si
placa de suprabetonare. In sectiune tranversala sunt 9 grinzi. Latimea partii carosabile este 7,80m, cu doua trotuare de
1,75m. Infarastructurile au elevatii din beton armat si sunt fundate indirect pe piloti forati cu diametrul de 1200mm.
Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de con, cu protectie din geosintetice tip » MacMat ».
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti

Page 24
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Stadiul executiei: sunt finalizate fundatiile la ambele culei (A1 ; A2), elevatia la culea A2 si pila P4, respectiv
fundatiile la pilele P1; P2; P3; P4 si sunt montate armaturile in elevatiilor pilelor P1; P2; P3.
Au ramas de finalizat betonarea elevatiilor la pilele P1 ; P2 ; P3, respectiv finalizarea riglelor la culeile A1 si A2,
precum si a riglelor de pe pilele P1; P2; P3; P4.
De asemenea au ramas de finalizat suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia,
calea pe pod, grinda parapet din beton armat, bordurile, fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si
umplutura din spatele culeilor. Grinzile tip T, in nr. de 45 buc. sunt executate integral si sunt depozitate la Chiribis (km
25+000).
Pasaj pe DC 115km la 35+491 (Structura 32)- executat 30%
Pasajul asigura traversarea autostrazii de catre DC 115.
Pasajul este oblic la 80° si are patru deschideri de (15,00+21,00+21,00+15,00) m. Lungimea totala a
suprastructurii pasajului este de 72,25m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate tip „T” si
placa de suprabetonare. In sectiune transversala sunt 9 grinzi. Latimea partii carosabile este 7,80m, cu trotuare de
1,75m. Infrastructurile au elevatii din beton armat si sunt fundate indirect pe piloti forati cu diametrul de 1200mm.
Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de con, cu protectie din geosintetice tip » MacMat ».
Stadiul executiei: sunt finalizati pilotii la culeile A1 si A2, precum si pilotii si radierele la pilele P1 ; P2 ; P3.
Au ramas de finalizat radierele si elevatiile la culeile A1si A2, precum si elevatiile la pilele P1 ; P2 ; P3.
De asemenea, au ramas de finalizat suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia,
calea pe pod, grinda parapet din beton armat, bordurile, fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si
umplutura din spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr.de 36 buc. sunt executate integral.
• Pod pe autostrada peste Paraul Tria la km 36+228 (Structura 33) - executat 10%
Podul traverseaza paraul Tria, este amplasat normal pe axul paraului si are o deschidere de 21,00m.
Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate tip „T” si placa de suprabetonare. In sectiune
transversala sunt 12 grinzi pentru fiecare sens de circulatie. Latimea partii carosabile este 2x12,00m, fara trotuare.
Culeile au elevatii din beton armat si fundatii indirecte pe piloti forati de diametru mare. Racordarea cu terasamentele
se realizeaza cu sferturi de con pereate.
Stadiul executiei : Sunt finalizati pilotii la culeile A1 si A2.
Au ramas de finalizat radierele si elevatiile la culeile A1si A2. De asemenea au ramas de finalizat suprastructura
(montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe pod, grinda parapet din beton armat, bordurile,
fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura din spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr.
de 24 buc. sunt executate integral.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
• Pasaj pe drum de exploatare peste autostrada la km 36+872 (Structura 34) - executat 25%
Pasajul asigura traversarea autostrazii de catre un drum de exploatare.
Pasajul este amplasat normal pe drumul de exploatare si are patru deschideri de (15,00+21,00+21,00+15,00) m.
Lungimea totala a suprastructurii pasajului este de 72,25m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate
precomprimate tip „T” si placa de suprabetonare. In sectiune transversala sunt 7 grinzi. Latimea partii carosabile este
7,00m fara trotuare. Infrastructurile au elevatii din beton armat si sunt fundate indirect pe piloti forati cu diametru de
1200mm. Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de con, cu protectie din geosintetice tip » MacMat ».
Stadiul executiei: sunt finalizati pilotii la culeile A1 si A2, precum si la pilele P1 ; P2 ; P3.
Au ramas de finalizat radierele si elevatiile la culeile A1si A2, precum si la pilele P1 ; P2 ; P3. De asemenea, au
ramas de finalizat suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe pod, grinda
parapet din beton armat, bordurile, fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura din
spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr. de 28 buc. sunt executate integral
• Pod peste Paraul Ghepesu pe autostrada la km 38+504 (Structura 35) - executat25%
Podul traverseaza paraul Ghepesu este oblic la 60° si are sase deschideri de 21,00m.
Lungimea totala a suprastructurii podului este de 126,35m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate
precomprimate tip „T” si placa de suprabetonare. In sectiune transversala sunt 12 grinzi pentru fiecare sens de
circulatie. Latimea partii carosabile este 2x12,00m, fara trotuare. Infrastructurile au elevatii din beton armat si sunt
Page 25
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

fundate pe piloti forati cu diametrul de 1200mm. Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu ziduri de sprijin
fundate pe piloti cu diametrul de 1200mm si sferturi de con pereate.
Stadiul executiei: Sunt finalizati pilotii la culeile A1 si A2, precum si la pilele P1 ; P2 ; P3 ; P4 ;
P5.
Au ramas de finalizat radierele si elevatiile la culeile A1si A2, precum si la pilele P1 ; P2 ; P3 ; P4 ; P5. De
asemenea, au ramas de finalizat suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe
pod, grinda parapet din beton armat, bordurile, fascia), riglele la pilele P1 ; P2 ; P3 ; P4 ; P5, montarea parapetilor,
precum si placile de racordare si umplutura din spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr. de 144 buc. nu sunt executate.
• Pasaj pe DC 118A peste autostrada la km 38+745 (Structura 36) - executat 0%
Pasajul asigura traversarea autostrazii de catre DC 118A.
Pasajul este amplasat normal pe axul drumului comunal si are patru deschideri de (15,00+21,00+21,00+15,00) m.
Lungimea totala a suprastructurii pasajului este de 72,25m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate
precomprimate tip „T” si placa de suprabetonare. In sectiune transversala sunt 9 grinzi. Latimea partii carosabile este
7,80m, cu trotuare de 1,75m. Infrastructurile au elevatii din beton armat si fundatii directe. Racordarea cu
terasamentele se realizeaza cu sferturi de con, cu protectie din geosintetice tip » MacMat ».
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram lancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa. Grinzile tip » T » in nr. de 36 buc. nu sunt executate.
• Pasaj pe DJ 767 peste autostrada la km 39+945 (Structura 37) - executat 0%
Pasajul asigura traversarea autostrazii de catre DJ 767.
Pasajul este oblic la 80° si are doua deschideri de 21,00+21,00. Lungimea totala a suprastructurii pasajului este de
42,15m. In sectiune transversala sunt 9 grinzi. Latimea partii carosabile este 7,80m cu doua trotuare de 1,75m.
Infrastructurile au elevatii din beton armat si fundatii directe din beton armat. Racordarea cu terasamentele se
realizeaza cu ziduri de sprijin, fundate direct si sferturi de con, cu protectie din geosintetice tip » MacMat ».
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa. Grinzile tip « T » in nr. de 18 buc. nu sunt executate.
• Pasaj pe DC 42 peste autostrada la km 41+335 (Structura 39) - executat 30%
Pasajul asigura traversarea autostrazii de catre DC 42.
Pasajul este oblic la 80° si are patru deschideri de (15,00+21,00+21,00+15,00) m. Lungimea totala a
suprastructurii pasajului este de 72,30m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu
sectiune „T” si placa de suprabetonare. In sectiune transversala sunt 9 grinzi. Latimea partii carosabile este 7,80m cu
doua trotuare de 1,75m. Infrastructurile au elevatii din beton armat si fundatii directe. Racordarea cu terasamentele se
realizeaza cu ziduri de sprijin fundate direct si sferturi de con, cu protectie din geosintetice tip » MacMat ».
Stadiul executiei: sunt finalizate fundatiile la ambele culei (A1 ; A2) si la zidul de sprijin A2, precum si fundatiile
si elevatiile la pilele P1 ; P2 ; P3.
Au ramas de finalizat elevatiile la culeile A1si A2, precum si elevatia la zidul de sprijin A2. Zidul de sprijin A1 nu
este inceput. Tot de finalizat sunt riglele la pilele P1 ; P2 ; P3. De asemenea, au ramas de finalizat suprastructura
(montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe pod, grinda parapet din beton armat, bordurile,
fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura din spatele culeilor. In ceea ce priveste
grinzile tip » T » necesare in nr. de 36 buc., sunt executate 12 buc. si 24 buc. nu sunt executate.
• Pasaj pe DC 24 peste autostrada la km 42+748 (Structura 41) - executat 60%
Pasajul asigura traversarea autostrazii de catre DC 24.
Pasajul este oblic la 70° si are patru deschideri de (15,00+21,00+21,00+15,00) m. Lungimea totala a
suprastructurii pasajului este de 72,25m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu
sectiune „T” si placa de suprabetonare. In sectiune transversala sunt 9 grinzi. Latimea partii carosabile este 7,80m, cu
doua trotuare de 1,75m. Infrastructurile au elevatii din beton armat si fundatii indirecte pe piloti forati cu diametrul de
1200mm. Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu sferturi de con, cu protectie din geosintetice tip » MacMat ».
Stadiul executiei: sunt finalizate fundatiile, elevatiile la culeile A1 si A2, precum si la pilele P1 ;
P2 ; P3.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Au ramas de finalizat riglele la culeile A1si A2, precum si la pilele P1 ; P2 ; P3. De asemenea, au ramas de
finalizat suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe pod, grinda parapet din

Page 26
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

beton armat, bordurile, fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura din spatele culeilor.
Grinzile tip » T », in nr. de 36 buc. sunt executate.
• Pod pe autostrada peste Vale si DL la km 44+735 (Structura 42) - executat 30%
Podul traverseaza o vale si un drum local si este amplasat normal pe axul vaii si are o latime de
18,00m.
Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu sectiune „T” si placa de suprabetonare. In
sectiune transversala sunt 12 grinzi pentru fiecare sens de circulatie. Latimea partii carosabile este 2x12,00m, fara
trotuare. Culeile au elevatii din beton armat si fundatii indirecte pe piloti forati cu diametrul de 1200mm. Racordarea
cu terasamentele se realizeaza cu ziduri de sprijin fundate pe piloti cu diaametrul de 1200mm si sferturi de con
pereate.
Stadiul executiei: sunt finalizati pilotii la culeile A1 si A2, precum si la zidurile de sprijin Z1si Z2.
La culeea A1 stinga este finalizat radierul si elevatia. De asemenea la zidul de sprijin Z1 dreapta este
finalizat radierul
Au ramas de finalizat la culeea A1 dreapta si A2 (stg.+dr.) radierele si elevatiile. De asemenea, la zidul de sprijin
Z1 stinga si Z2 (stg.+dr.) radierele si elevatia, iar la Z1 dreapta elevatia. A mai ramas de finalizat suprastructura
(montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe pod, grinda parapet din beton armat, bordurile,
fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura din spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr.
de 24 buc. sunt executate.
• Pod peste Vale si DL la km 46+540 (Structura 43) - executat 25%
Podul traverseaza o vale si un drum local si este amplasat normal pe axul vaii, avand o deschidere
de 18,00m.
Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu sectiune „T” si placa de suprabetonare. In
sectiune transversala sunt 12 grinzi pentru fiecare sens de circulatie. Latimea partii carosabile este 2x12,00m, fara
trotuare. Culeile au elevatii din beton armat si fundatii indirecte pe piloti forati cu diametrul 1200mm. Racordarea cu
terasamentele se realizeaza cu ziduri de sprijin fundate pe piloti cu diametrul 1200mm. si sferturi de con pereate.
Stadiul executiei: sunt finalizati pilotii la culeile A1 si A2.
Au ramas de finalizat radierele si elevatiile la culeile A1si A2. De asemenea, au ramas de finalizat suprastructura
(montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe pod, grinda parapet din beton armat, bordurile,
fascia), riglele, montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura din spatele culeilor. Grinzile tip » T
», in nr. de 24 buc. sunt executate.
• Pasaj pe drum de exploatare peste autostrada la km 48+394 (Structura 45) - executat 60%
Pasajul asigura traversarea autostrazii de catre un drum de exploatare.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Pasajul este oblic la 75° si are patru deschideri de (15,00+21,00+21,00+15,00) m. Lungimea totala a
suprastructurii pasajului este de 72,24m. Suprastructura estealcatuita din grinzi prefabricate
precomprimate tip „T” si placa de suprabetonare. In sectiune transversala sunt 7 grinzi. Latimea partii carosabile este
7,00m, fara trotuare. Infrastructurile au elevatii din beton armat si fundatii directe. Racordarea cu terasamentele se
realizeaza cu sferturi de con.
Stadiul executiei: sunt finalizate fundatiile, elevatiile la culeile A1 si A2, precum si fundatiile, elevatiile si riglele
la pilele P1 ; P2 ; P3.
Au ramas de finalizat riglele la culeile A1 si A2. De asemenea, au ramas de finalizat
suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe pod, grinda parapet din beton armat,
bordurile, fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura din spatele culeilor. Grinzile tip »
T », in nr. de 28 buc. sunt executate.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• Pod pe autostrada peste Paraul Instelat la km 49+916 (Structura 47) - executat 60%
Podul traverseaza paraul Instelat, este amplasat normal pe axul piriului si are o deschidere de 18,00m.
Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu sectiune „T” si placa de suprabetonare. In
sectiune transversala sunt 12 grinzi pentru fiecare sens de circulatie. Latimea partii carosabile este 2x12,00m, fara
trotuare. Culeile au elevatii din beton armat si fundatii indirecte pe piloti forati cu diametrul de 1200mm. Racordarea
cu terasamentele se realizeaza cu ziduri de sprijin fundate pe
piloti cu diametrul de 1200mm si sferturi de con pereate.

Page 27
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Stadiul executiei: Sunt finalizate fundatiile, elevatiile la culeile A1 si A2 (stg.+dr.), precum si fundatiile si
elevatiile la zidurile de sprijin Z1 si Z2 (stg.+dr.).
Au ramas de finalizat suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe pod,
grinda parapet din beton armat, bordurile, fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura
din spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr. de 24 buc. sunt executate.
• Pasaj peste DC 25 Valea Uscata la km 50+313 (Structura 48) - executat 50%
Autostrada traverseaza DC25 si Valea Uscata pe un pasaj oblic la 80° si are o deschidere de 18,00m.
Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu sectiune „T” si placa de suprabetonare. In
sectiune transversala sunt 12 grinzi pentru fiecare sens de circulatie. Latimea partii carosabile este 2x12,00m, fara
trotuare. Culeile au elevatii din beton armat si fundatii indirecte pe piloti forati cu diametrul de 1200mm. Racordarea
cu terasamentele se realizeaza cu ziduri de sprijin fundate pe piloti forati cu diametrul de 1200mm si sferturi de con
pereate.
Stadiul executiei: Sunt finalizati pilotii si radierele la culeile A1 si A2 (stg.+dr.), precum si elevatie culee A1
dreapta si piloti si radiere la zidurile de sprijin Z1 si Z2 (stg.+dr.). De asemenea sunt finalizate elevatiile la zidurile de
sprijin Z1 stanga si Z2 (stg.+dr.).
Au ramas de finalizat elevatia culee A1 stamga, elevatie culee A2 (stg.+dr.) si elevatie Z1 dreapta. De asemenea,
au ramas de finalizat suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare,
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
hidroizolatia,calea pe pod, grinda parapet din beton armat, bordurile, fascia), montarea parapetilor, precum si placile de
racordare si umplutura din spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr. de 24 buc. sunt executate si sunt depozitate la
Chiribis (km 25+000).
• Pasaj pe DJ 191 peste autostrada la km 55+233 (Structura 49) - executat 60%
Pasajul asigura trecerea peste autostrada de catre DJ 191.
Pasajul este oblic la 70° si are patru deschideri de (15,00+21,00+21,00+15,00) m. Lungimea totala a
suprastructurii pasajului este de 72,25m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu
sectiune „T” si placa de suprabetonare. In sectiune transversala sunt 9 grinzi. Latime partii carosabile este 7,80m, cu
doua trotuare de 1,75m. Infrastructurile au elevatii din beton armat si fundatii directe. Racordarea cu terasamentele se
realizeaza cu sferturi de con.
Stadiul executiei: sunt finalizate fundatiile si elevatiile la culeile A1 si A2, precum si la pilele P1 ;
P2 ; P3.
A ramas de finalizat riglele la culeile A1 si A2, precum si la pilele P1 ; P2 ; P3. De asemenea a
ramas de finalizat suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe
pod, grinda parapet din beton armat, bordurile, fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura
din spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr. de 18 buc. sunt executate.
• Pasajul pe DC 22 peste autostrada la km 56+960 (Structura 50) - executat 60%
Pasajul asigura traversarea autostrazii de catre DC 22.
Pasajul este oblic la 70° si are patru deschideri de (15,00+21,00+21,00+15,00) m. Lungimea totala a
suprastructurii pasajului este de 72,25m. Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu
sectiune „T” si placa de suprabetonare. In sectiune sunt 9 grinzi. Latimea partii carosabile este 7,80m, cu doua trotuare
de 1,75m. Infrastructurile au elevatii din beton armat si fundatii directe. Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu
sferturi de con.
Stadiul executiei: sunt finalizate fundatiile si elevatiile la culeile A1si A2, precum si la pilele P1 ;
P2 ; P3.
Au ramas de finalizat riglele la culeile A1 si A2, precum si la pilele P1 ; P2 ; P3. De asemenea, au
ramas de finalizat suprastructura (montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe
pod, grinda parapet din beton armat, bordurile, fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura
din spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr. de 36 buc. sunt executate.
• Pod pe autostrada peste Paraul Cosmo si DL la km 58+615 (Structura 51) - executat 20%
Podul traverseaza paraul Cosmo si un drum local, este amplasata normal pe axa piriului si are o deschidere de
21,00m.
Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu sectiune „T” si placa de suprabetonare. In
sectiune transversala sunt 12 grinzi pentru fiecare sens de circulatie. Latimea partii carosabile este 2x12,00m, fara
trotuare. Culeile au elevatii din beton armat si fundatii indirecte pe piloti
Page 28
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti


Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
forati cu diametrul de 1200mm. Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu ziduri de sprijin fundate pe piloti cu
diametrul de 1200mm si sferturi de con pereate.
Stadiul executiei: sunt finalizati partial pilotii la culeea A1 (stg.+dr.) si zidul de sprijin Z1 (stg.+dr.). La culeea A2
(stg.+dr.) si zidul de sprijin Z2 (stg.+dr.), pilotii sunt finalizati.
Au ramas de finalizat pilotii (15 buc.) la culeea A1. Tot la culeea A1 (stg.+dr.), la culeea A2 (stg.+dr.) si la zidurile
de sprijin Z1 (stg.+dr.) si Z2 (stg.+dr.) nu sunt finalizate elevatiile. De asemenea, au ramas de finalizat suprastructura
(montarea grinzilor, placile de suprabetonare, hidroizolatia, calea pe pod, grinda parapet din beton armat, bordurile,
fascia), montarea parapetilor, precum si placile de racordare si umplutura din spatele culeilor. Grinzile tip » T », in nr.
de 24 buc. sunt executate.
• Pod pe autostrada peste canal la km 58+974 (Structura 52) - executat 0%
Podul traverseaza un canal, este amplasat normal pe axa canalului si are o deschidere de 18,00m.
Suprastructura este alcatuita din grinzi prefabricate precomprimate cu sectiune „T” si placa de suprabetonare. In
sectiune transversala sunt 12 grinzi pentru fiecare sens de circulatie. Latimea partii carosabile este 2x12,00m, fara
trotuare. Culeile au elevatii din beton armat si fundatii indirecte pe piloti forati cu diametrul de 1200mm. Racordarea
cu terasamentele se realizeaza cu ziduri de sprijin fundate pe piloti cu diametrul de 1200mm si sferturi de con pereate.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa. Grinzile tip »T » in nr. de 24 buc. sunt executate.
Nota : In elaborarea documentatiei de proiectare a lucrarilor de executie la structuri,
obligatoriu se va tine seama de recomandarile din Expertiza tehnica - Lucrari la viaducte,
poduri si pasaje, prezentata in vol. 3
2.2.4 CONSOLIDARI TERASAMENTE - TALUZE
Intre km 30+550 si km 59+100, nu sint prevazute prin proiect masurii pentru stabilizarea taluzelor cu urmatoarele solutii
tehnice:
- Stabilizare cu masca drenanta
- Stabilizare cu umplutura drenanta
- Stabilizare cu saibe drenante
- Stabilizare cu geocelule umplute cu material filtrant
2.2.5 PODETE
- pe autostrada:
Pentru trecerea apelor pe sub autostrada s-au prevazut in proiectul initial podete din cadre prefabricate cu lumina de 2.00m
si 5.00m avind fundatia din beton monolit. Podetele au fost incadrate conform STAS 4273 / 83 in categoria 3 si in
clasa de importanta III ca lucrari definitive. Conform STAS 4068 / 2-87, probabilitatea de depasire a debitului maxim
necesar proiectarii pentru conditii normale de exploatare este de 2%.
Numarul total al podetelor proiectate pe subsectiunea 3C -2 este de 40 bucati, din care 33 bucati au lumina de 2.50m, 4
bucati cu lumina de 2 x2.60 m, 1 bucata cu lumina de 2.75m si 2 bucati cu lumina de 5.00m.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Pina in prezent din cele 40 bucati sunt finalizate 8 podete casetate cu lumina de 2.50m, si 2.75 m. Lucrarile ramase de
executat la aceste podete constau in amenajarea lor in amonte si aval, precum si racordurile cu taluzele si santurile
autostrazii.
De asemenea mai sunt executate in proportie de 10%, 3 podete casetate cu lumina de 2.50m, restul de 29 podete nu a
inceput executia lor.
In “Nota de Prezentare” transmisa in august 2011 la CNADNR, proiectantul SC IPTANA SA a propus modificari ale
solutiilor tehnice din proiectul tehnic aprobat initial. Una din aceste modificari a fost schimbarea solutiei pentru
podetele ramase de executat din podete prefabricate in podete monolite.
Prin avizul CTE-CNADNR nr. 3972 / 25.08.2011, CNADNR a avizat favorabil solutia propusa de modificare din “Nota
de Prezentare”, cu conditia executiei conforme, cu materiale si tehnologie adecvata, iar prin “Nota de propunere” din
martie 2012 transmisa spre avizare la CNADNR, SC. IPTANA SA. propune revizuirea solutiilor pentru podete, solutii
avizate favorabil de CTE- CNADNR prin avizul nr. 4099 / 06.03.2012.
Page 29
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Aceste solutii se refera la inlocuirea podetelor monolite cu sectiunea de 2.00 x 1.70m cu podete monolite cu sectiunea de
2.50 x 1.40m, inlocuirea celor cu sectiunea de 2.00 x 2.20m cu podete cu sectiunea de 2.50 x 2.00m, precum si a celor
dalate cu sectiunea de 5.00 x 3.20m cu podete monolite cu sectiunea de 2 x 2.60 x 2.50m.
Solutia propusa prevede ca fiecare podet este alcatuit din 3 elemente din care 2 marginale cu lungimea de 12.10m si un
element central cu lungime variabila.Timpanele si aripile podetului sunt turnate monolit, clasa betonului respectind
specificatiile tehnice. Fundatia podetelor se va executa tot din beton de clasa 8 /10, peste care se toarna un beton de
egalizare de clas 12 /15. Daca terenul de fundare nu asgura capacitatea portanta de12MPa se va face o excavatie
suplimentara pe o adincime de 30cm, care se umple cu balast 0-63mm, invelit in geotextil. Daca terenul este 4d si este
totodata si umed, atunci excvatia se face pe 60cm si se umple cu balast 0-63mm sau cu piatra bruta 100- 350mm.
Pentru alte tipuri de teren se vor respecta caietele de sarcini si detaliile de executie.
In tabelul de mai jos sunt prezentate pe pozitii km-ice tipurile de podete si stadiul fizic de realizare.
Nr. Poz km Tip podet Lungime (m) Lumina Inaltimea(m) Stadiu fizic
(m)
31+040 Monolit 31.50 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
31+828 Monolit 45.60 2*2.6 2.50 Nu s-a lucrat
32+398 Monolit 31.08 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
32+877 Monolit 36.86 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
33+114 Monolit 66.30 2*2.6 2.50 Nu s-a lucrat
33+944 Monolit 35.26 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
34+426 Monolit 32.28 2.50 2.00 Nu s-a lucrat
35+100 Monolit 40.38 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
35+200 Podet traversare cond 59.00 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
Monolit

35+288 Monolit 31.54 2.50 1.40 Nu s-a lucrat


36+150 Monolit 36.34 2*2.6 2.50 Nu s-a lucrat
37+680 Monolit 40.38 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
38+229 Monolit 51.18 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
38+620 Monolit 41.98 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
39+135 Monolit 40.20 2.50 2.00 Nu s-a lucrat
39+460 Monolit 36.46 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
40+060 Monolit 35.49 2.50 2.00 Nu s-a lucrat
40+981 Monolit 73.52 5.00 5.00 Nu s-a lucrat
41+879 Monolit 74.00 5.00 5.00 Nu s-a lucrat
42+349 Monolit 31.19 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
42+940 Monolit 32.37 2.50 2.00 Nu s-a lucrat
43+373 Monolit 31.54 2.50 2.00 Nu s-a lucrat
44+076 Monolit 35.54 2.50 2.00 Nu s-a lucrat
45+680 Monolit 29.94 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
46+070 Monolit 31.34 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
47+441 Monolit 36.34 2*2.6 2.50 Nu s-a lucrat
48+120 Monolit 31.19 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
48+510 Monolit 30.09 2.50 1.40 Finalizat
48+880 Monolit 32.41 2.50 1.40 Nu s-a lucrat
51+020 Monolit 31.19 2.50 1.40 Finalizat
51+790 Monolit 31.35 2.50 1.40 Finalizat
52+180 Monolit 30.09 2.50 1.40 Finalizat
53+390 Monolit 31.14 2.50 1.40 Finalizat
54+026 Monolit 29.34 2.75 1.70 Finalizat
54+720 Monolit 32.68 2.50 1.40 Finalizat
Page 30
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

55+460 Monolit 30.60 2.50 1.40 Finalizat


56+020 Monolit 33.16 2.50 1.40 Executat 10%
56+897 Monolit 31.54 2.50 2.00 Executat 10%
57+900 Monolit 29.94 2.50 2.00 Nu s-a lucrat
58+400 Monolit 44.46 2.50 2.00 Executat 10%
2.2.6 LUCRARI HIDROTEHNICE
In lungul autostrazii, pe subsectiunea 3C - 2, intre km 30+550 - 59+100 se afla cca 16 cursuri de apa sau canale
pentru care au fost prevazute diverse lucrari hidrotehnice.
Descrierea lucrarilor hidrotehnice proiectate cu mentionarea stadiului executiei lucrarilor pe acesta subsectiune
sunt prezentate in cele ce urmeaza:
• km 31+828 -executat 0%
Autostrada si DN 19E sunt traversate de catre o vale necadastrata prin podete cu deschiderea de 5.0m. Amonte si
aval de podete, pe zona de debusare a santurilor s-a prevazut protectia malurilor cu pereu din beton pe o lungime de
10m amonte si 10m aval.
Pentru racordarea cu albia naturala s-a prevazut calibrarea acesteia pe o lungime de 19m amonte, respectiv 95m
aval. Datorita configuratie terenului, cu maluri joase si deschiderii podetului. Sectiunea albiei calibrate este
trapezoidala, cu baza de 6.60m si adancimea de 0.8-1.0m.
Debitele pe acesta vale sunt: Q%1=18.4mc/s; Q%2=14.7mc/s; Q%5=10.1mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 32+398 - executat 0%
Autostrada si DN 19E sunt traversate de catre o vale necadastrata prin podete cu deschiderea de 2.0m. Amonte si
aval de podete, pe zona de debusare a santurilor s-a prevazut protectia malurilor cu pereu din beton pe o lungime de
5.5m amonte si 5.5m aval.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Pentru racordarea cu albia naturala s-a prevazut calibrarea acesteia pe o lungime de 43 m amonte, respectiv 124m
aval. Atat in amonte cat si in aval, intre zona de pereu si sectoarele de albie calibrate s-au prevazut risberme din piatra
bruta de 5.0m lungime.
Datorita configuratie terenului, cu maluri joase si deschiderii podetului, albia calibrata are sectiunea trapezoidala
cu baza de 2.7m si adancimea de 0.8-1.0m
Debitele pe acesta vale sunt: Q%l=6.30mc/s; Q%2=5.06mc/s; Q%5=3.50mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 33 +115 - executat 0%
Autostrada si DN 19E sunt traversate prin podete de 5.0m dispuse oblic. Pentru amenajarea traversarii a fost
necesara devierea locala a albiei si protejarea acestei cu pereu din beton in amonte de podet, pe o lungime de 112m,
respectiv de 108m aval. Sectiunea proiectata este trapezoidala, cu baza de 5.0m si adancimi cuprinse intre 1.80-2.90m.
La capetele canalului pereat, in amonte si in aval, s-au prevazut risberme din piatra bruta de 5.0m lungime.
Debitele pe valea Antal sunt: Q%l=8.91mc/s; Q°/o2=7.01mc/s; Q%5=4.84mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 36+228 - executat 0%
In aceasta zona autostrada traverseaza oblic valea Tria si un afluent de dreapta al acesteia. Pentru a se putea realiza
traversarea cu un pod cu deschiderea de 21m a fost necesara devierea locala a albiei si protejarea malurilor cu pereu
din beton. In sectiune, noua albie este trapezoidala, cu baza de 12m, adancimea de 2.5m si panta taluzului 1:1.5. Pe
zona de curbura, s-a prevazut o protectie de piatra bruta la baza pereului.
Lungimea albiei protejate cu pereu este de 314m.
Afluentul de dreapta traverseaza autostrada printr-un podet cu deschiderea de 5.0 si debuseaza in amenajarea
proiectata Amenajarea afluentului s-a facut pe o lungime de aproximativ 30m, lucrarile constand in calibrarea si
protejarea malurilor cu pereu din beton.
Debitele pe valea Tria sunt: Q%l=55.6mc/s; Q%2=44.5mc/s; Q%5=30.7mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa
• km 37+580 - 38+340 - executat 0%
Paraul Derna traverseaza oblic traseul autostrazii de doua ori fiind necesara amplasarea a doua poduri. Pentru
evitarea acestei situatii s-a proiectat devierea paraului pe partea stanga a autostrazii, eliminandu-se astfel necesitatea
podurilor. Lungimea sectorului deviat este de 813m. Protectia albiei deviate s-a facut cu piatra bruta, sort 10-
50kg/buc. In sectiune transversala, albia este trapezoidala, cu baza de 2.0m, adancime de 2.25m si panta taluzului 1:3.
Page 31
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Debitele pe paraul Derna sunt: Q%2=44mc/s.


Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa
• km 40+981 - executat 0%
Paraul Almasel traverseaza oblic autostrada printr-un podet cu deschiderea de 5.0m si inaltimea libera de 5.0m.
Amonte si aval de podet, pe zona de debusare a santurilor s-a prevazut cate o zona de 5m pe care malurile au fost
pereate cu beton, iar patul albiei a fost protejat cu piatra bruta. Datorita deschiderii aripilor podetului si a configuratiei
terenului, sectiunea de scurgere pe zona amenajata este trapezoidala, cu baza de 6.90m si adancimea de 1.6m.
Racordarea lucrarii cu albia naturala se va face prin canale inierbate, cu lungimea de 30m in amonte, respective
95m in aval.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

Debitele pe paraul Almas sunt: Q%l=33.8mc/s; Q%2=27.0mc/s; Q%5=18.7mc/s.


Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa
• km 41+879 - executat 0%
Paraul Almas traverseaza oblic autostrada printr-un podet cu deschiderea de 5.0m si inaltimea libera de 5.0m.
Amonte si aval de podet, pe zona de debusare a santurilor s-a prevazut cate o zona de 5m pe care malurile au fost
pereate cu beton, iar patul albiei a fost protejat cu piatra bruta. Datorita deschiderii aripilor podetului si a configuratiei
terenului, sectiune de scurgere pe zona amenajata este trapezoidala, cu baza de 6.90m si adancimea de 2.25m
Racordarea lucrarii cu albia naturala se va face prin canale inierbate, cu lungimea de 30m in amonte, respective
98m inaval.
Debitele pe paraul Almas sunt: Q%l=42mc/s; Q%2=31mc/s; Q%5=22mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 43+373 - executat 0%
La aceasta pozitie kilometrica autostrada este traversata de o vale nepermanenta printr-un podet cu deschiderea de
2.0m. Amonte si aval de podet, pe zona de debusare a santurilor s-au prevazut zone de cate 5m pereate cu beton.
Datorita deschiderii aripilor podetului si a configuratiei terenului, sectiunea de scurgere pe zona amenajata este
trapezoidala, cu baza de 3.10m si adancimea de 0.6m
Racordarea lucrarii cu albia naturala se va face prin canale inierbate, cu lungimea de 25m in amonte, respectiv
25m in aval.
Debitele pe aceasta vale sunt: Q%l=9.90mc/s; Q%2=7.94mc/s; Q°/o5=5.48mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 44+735 - executat 0%
La aceasta pozitie kilometrica autostrada este traversata printr-un pod cu deschiderea de 18m de o vale
necadastrata. Pe sub acelasi pod a fost relocat un drum local, pe malul stang al vaii. Protejarea malului cursului de apa
dinspre drum s-a facut cu piatra bruta, iar pe zona de debusare a santurilor de la autostrada au fost prevazute peree din
beton. Latimea albiei amenajate este de 5.0m la baza, iar adancimea de 1 .0m.
Debitele pe aceasta vale sunt: Q%l=8.90mc/s; Q%2=7.15mc/s; Q%5=4.94mc/s
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 46+070 - executat 0%
La aceasta pozitie kilometrica autostrada este traversata de o vale nepermanenta printr-un podet cu deschiderea de
2.0m Amonte si aval de podet, pe zona de debusare a santurilor s-au prevazut canale pereate din beton cu lungimea de
5m. Datorita deschiderii aripilor podetului si a configuratiei terenului, sectiunea de scurgere pe zona amenajata este
trapezoidala, cu baza de 2.4m si adancimea de 0.7m.
Racordarea lucrarii cu albia naturala, in aval, se va face printr-un canal inierbat cu lungimea de
25m.
Debitele pe aceasta vale sunt: Q%l=9.60mc/s; Q%2=7.70mc/s; Q%5=5.32mc/s.

Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.

• km 46+540 - executat 0%

La aceasta pozitie kilometrica autostrada este traversata printr-un pod cu deschiderea de 18m de o
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Page 32
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
vale necadastrata. Pe sub acelasi pod a fost relocate un drum local, pe malul stang al vaii. Pentru amenajarea zonei s-a
calibrat albia pe o lungime de 206m. Protejarea malului cursului de apa dinspre drum s-a facut cu piatra bruta.
Latimea albiei amenajate este de 6.90m la baza, iar adancimea de 0.7m.
Debitele pe aceasta vale sunt: Q%l=4.60mc/s; Q%2=3.66mc/s; Q%5=2.53mc/s
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 47+442 - executat 0%
La aceasta pozitie kilometrica autostrada este traversata de catre paraul Sisterea printr-un podet cu deschidrerea de
5.0m. Pe zona de debusare a santurilor de la autostrada albia a fost amenajata cu canal pereat din beton, pe o lungime
de 7.5m in amonte, respective 9.0m in aval. Datorita deschiderii aripilor podetului si a configuratiei terenului,
sectiunea de scurgere pe zona amenajata este trapezoidala, cu baza de 6.60m si adancimea de 1.35m.
Debitele pe aceasta vale sunt: Q%l=33.6mc/s; Q%2=26.9mc/s; Q%5=18.6mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 49+917 - executat 0%
La aceasta pozitie kilometrica autostrada este traversata printr-un pod cu deschiderea de 18m de paraul Instelat. Pe
sub acelasi pod a fost relocat un drum local, pe malul drept al albiei. Pentru amenajarea zonei s-a calibrat albia pe o
lungime de 111m, protectia acesteia facandu-se cu pereu din beton. Latimea albiei amenajate este de 3.0m la baza,
adancimea de 2.0m, iar panta taluzului 1:1.5.
Debitele pe paraul Instelat sunt: Q%l=20.5mc/s; Q%2=16.0mc/s; Q%5=11.0mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 50+315 - executat 0%
La aceasta pozitie kilometrica autostrada este traversata de catre valea Uscata printr-un pod de 18m amplasat
oblic. Pentru amenajarea zonei s-a prevazut calibrarea albiei pe un sector cu lungimea de 111m si protejarea cu pereu
din beton pe o lungime de 72m. In sectiune transversala noua albie este trapezoidala, cu baza de 2.0m, adancimea de
1.5m si panta taluzului 1:2.
Debitele pe valea Uscata sunt: Q%l=17.5mc/s; Q%2=14.0mc/s; Q%5=10.0mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 54+026 - executat 0%
La aceasta pozitie kilometrica autostrada si un drum local sunt traversate oblic de catre o vale necadastrata. Pentru
amenajarea albiei a fost necesara devierea locala a acesteia, 65m amonte, respectiv 110m aval. Pe zona de debusare a
santurilor de la autostrada, albia a fost pereata cu beton. In sectiune transversala, pe zona pereata cu beton, baza este
de 3.10m, iar adancimea de 1.10m.
Debitele pe aceasta vale sunt: Q%l=10.89mc/s; Q%2=8.58mc/s; Q°/o5=5.92mc/s.
Stadiul executiei: lucrarea nu este inceputa.
• km 58+612 - executat 0%
La aceasta pozitie kilometrica autostrada este traversata printr-un pod cu deschiderea de 21m de paraul Cosmo. Pe
sub acelasi pod a fost relocat un drum local, pe malul stang al albiei. Pentru amenajarea zonei s-a calibrat albia pe o
lungime de 190m, protectia acesteia facandu-se cu pereu din beton pe o lungime de 143. Latimea albiei amenajate este
de 5,4m la baza, adancimea de 2.7m, iar panta taluzului 1:1.5.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

Debitele pe paraul Cosmo sunt: Q%l=43.8mc/s; Q%2=35.0mc/s; Q%5=25.0mc/s. Stadiul executiei: lucrarea nu este
inceputa
In tabelul de mai jos se prezinta centralizat pe aceasta subsectiune, tipurile de lucrari hidrotehnice proiectate, lungimea
lor si stadiul de realizare ale acestora
Nr. Poz. km Parte Denumire lucrare Lungime(ml) Stadiu fizic

31+828 STANGA+DREAPTA Pereu din beton 234.38 Nu s-a lucrat

32+398 STANGA+DREAPTA Protectie cu piatra bruta+pereu 69.44


din Nu s-a lucrat
beton
33+115 STANGA+DREAPTA Canal cu pereu din beton 279.25 Nu s-a lucrat

36+228 STANGA+DREAPTA Protectie cu piatra bruta+pereu 314.99


din Nu s-a lucrat
beton pe taluz
37+580 STANGA+DREAPTA Protectie cu piatra bruta 813.66 Nu s-a lucrat
38+340
Page 33
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

40+981 STANGA+DREAPTA Protectie cu piatra bruta+pereu 209.30


din Nu s-a lucrat
beton
41+879 STANGA+DREAPTA Protectie cu piatra bruta+pereu 153.85
din Nu s-a lucrat
beton pe taluz
43+373 STANGA+DREAPTA Grinda de beton+pereu de beton123.69
pe Nu s-a lucrat
taluz
44+735 STANGA+DREAPTA Protectie cu piatra bruta+pereu 163.36
din Nu s-a lucrat
beton
46+070 STANGA+DREAPTA Protectie cu piatra bruta+pereu 67.31
din Nu s-a lucrat
beton
46+540 STANGA+DREAPTA Pereu zidit din piatra bruta 206.21 Nu s-a lucrat

47+442 STANGA+DREAPTA Grinda de beton+pereu de beton44.32


pe Nu s-a lucrat
taluz
49+917 STANGA+DREAPTA Grinda de beton+pereu de beton111.32
pe Nu s-a lucrat
taluz
50+315 STANGA+DREAPTA Pereu de beton 111.93 Nu s-a lucrat

54+026 STANGA+DREAPTA Protectie cu piatra bruta+pereu 196.22


din Nu s-a lucrat
beton
58+612 STANGA+DREAPTA Pereu de beton 190.66 Nu s-a lucrat

2.2.7 LUCRARI DE DRENAJ


- Santuri si rigole de suprafata
In proiect se prevad la baza rambleelor si a debleelor santuri trapezoidale de diferite tipuri, functie de cantitatea de
apa care se colecteaza de pe platforma autostrazii, de pe taluzele rambleului sau ale debleului si care sunt conduse la
bazinele decantoare, fitoepuratoare sau la bazinele de retentie. Rigolele, tot de tipuri diferite, se prevad atit pe
bancheta taluzelor cit si la baza taluzului de debleu. Detaliile tehnice de executie si de alcatuire sunt date in plansele
generale, iar tipul de rigola sau sant este dat prin plansele curente de drenaj.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Dimensiunile acestor tipuri de santuri sau de rigole sunt date de calculele hidraulice, pentru debite cu asigurarea
de 2%. Santurile si rigolele sunt prevazute a se executa din beton simplu de clasa superioara, rezistent la factori de
umiditate si coroziune chimica.
De asemenea pentru drenarea si evacuarea apelor din structura rutiera s-a prevazut prelungirea stratului de balast
pana la fata taluzului in zonele de rambleu sau in drenuri longitudinale sub rigola sau canalizare in zonele de debleu.
Pentru trecerea apelor pe sub autostrada s-au prevazut podete cu lumina de 2m, 2.5m respectiv de 2x2.6 si de 5m,
precum si poduri. Podurile si podetele au fost dimensionate hidraulic la debite cu asigurare de 2%.
Tipul de sant sau de rigola pe diferite pozitii km-ice sunt date prin plansele generale de drenaj.
In tabelul prezentat mai jos sunt date sectoarele pe care sunt prevazute santuri, inclusiv restul de executat
Nr. DESCRIERE PROIECTAT EXECU REST
Crt TAT
DE LA PANA LA (ml) (ml) (ml)
SECTOR (Stanga 30+550
+ 36+218.00 5668.00 1843.57 3824.4310792.73
Dreapta)
SECTOR (Stanga 36+239.00
+ 38+441.00 4,931.00 0.00 4,931.00
Dreapta)
SECTOR (Stanga 38+567.00
+ 42+785.00 12,278.00 1,525.91 10,752.09
Dreapta)
SECTOR (Stanga 42+785.00
+ 44+726.00 3,917.00 0.00 3,917.00
Dreapta)
SECTOR (Stanga 44+744.00
+ 46+516.00 3,594.00 0.00 3,594.00
Dreapta)

Page 34
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

SECTOR (Stanga 46+534.00


+ 49+905.00 7,853.00 0.00 7,853.00
Dreapta)
SECTOR (Stanga 49+923.00
+ 50+304.00 1,485.00 0.00 1,485.00
Dreapta)
SECTOR (Stanga 50+322.00
+ 58+602.00 17,651.00 0.00 17,651.00
Dreapta)
SECTOR (Stanga 58+623.00
+ 58+964.00 701.00 0.00 701.00
Dreapta)
SECTOR (Stanga 58+985.00
+ 59+100.00 115.00 0.00 1115.00
Dreapta)
- Drenuri de adincime
Au rolul de a prelua debitele reale de apa colectate de pe platforma autostrazii, debite care depasesc capacitatea
rigolelor. Sistemul de canalizare este necesar si pentru descarcarea rigolei din zona mediana, acolo unde aceasta se
termina intr-o zona de debleu.
Atit la executia drenului cit si a canalizarii, se realizeaza excavatia pina la cota din proiect si se executa drenul sau
canalizarea conform detaliilor din plansele tip.
Pentru verificarea functionalitatii drenurilor si a canalizarilor se vor amplasa camine de vizitare la distant de
maxim 60m. Apa colectata de rigolele autostrazii se va dirija spre gurile de scurgere prevazute in proiect.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Prin sistemul de drenare si canalizare proiectat, apa colectata se va elimina in santurile de la baza rambleelor prin
capetele de evacuare din beton.
La drenurile si canalizarile din zona mediana apa colectata se va evacua in sens transversal autostrazii prin tuburi
de canalizare si capete de evacuare din beton.
In tabelul de mai jos sunt prezentate pe sectoare de debleu tipurile de drenaj si canalizare, dimensiunile

Ramas de exec.(ml)
Camine dren (buc.)

rigola acos.(buc.)
Gura de scurgere
Tip/Dimensiune

conductelorde drenaj si canalizare, caminele de vizitare, gurile de scurgere si capetele de evacuare, pe pozitii km,

Executat(ml)
Proiect (ml)
Tip drenaj

evacuare(buc.)

inclusiv ce a mai ramas de executat.


Poz.km
Debleu km 37+180 - 37+500 Debleu

Parte

Cap

uc
b( u e

Dren dren 37+189 238 238


longitudi longi. 37+427
nal DN16

Camine MH MH23A
dren -23E
Evacuar DN 37+427
250 37+450

Cap DN 37+450
evacuare 250
Evacuar DN 37+500
250 37+530

Cap DN 37+530
evacuare 250
Dren dren 37+218 282 282
longitudi longi. 37+500
nal DN16

Page 35
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT

Debleu km 39+560 - 40+021


AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Camine MH MH24A
dren -24F
Dren dren 39+608 402 402
longitudi longi. 40+010
nal DN16

Camine MH MH25A
dren -25H
Evacuar DN 39+580
250 39+608

Cap DN 39+580
evacuare 250
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Dreapta

Dren dren 39+608 406 406


longitudi longi. 40+014
nal DN16

Camine MH MH26A
dren -28H
Evacuar DN 39+580
250 39+608

Cap DN 39+580
evacuare 250
De Sta Dren dren 40+411 374 374
longitudi longi. 40+785
nal DN16 MH27A
Camine -27H
dren MH

Evacuar DN 40+785
250 40+810

+7 Cap DN 40+810
evacuare 250
Dren dren 40+410 365 365
longitudi longi. 40+775
<u
nal DN16

Camine MH MH28A
dren -28H
Evacuar DN 40+775
250 40+790

Cap DN 40+790
Debleu km

evacuare 250
41+040 -
41+740

Canaliza canaliz 41+340 240 240


areDN 41+580
400
Gura CGde CG1+C
scurgere G2

Page 36
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Canaliza canaliz 41+580 169 169


areDN 41+749
500
Dren dren 41+047 702 702
longitudi longi. 41+749
nal DN16

Camine MH MH29A
dren -29M
Evacuar DN 41+749
500 41+780

Cap DN 41+780
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
evacuare 500
Canaliza canaliz 41+340 240 240
<u areDN 41+580
400
Canaliza canaliz 41+580 152 152
areDN 41+732
500
Gura CGde CG1+C
scurgere G2
Dren dren 41+047 685 685
longitudi longi. 41+732
nal DN16

Camine MH MH30A
dren -30M
Evacuar DN 41+732
Debleu km 47+500 - 47+800

500 41+760

Cap DN 41+760
evacuare 500
Evacuar DN 47+875
250 47+880
Dren dren 47+490 390
longitud longi.D 47+880
inal N160
Camine MH MH33A
dren -33H
Gura CG/33
de
scurgereA/33H
Evacuar DN 47+465
250 47+490
Cap DN 47+465
evacuar 250

Evacuar DN 47+490
250 47+495
Dren dren 47+500 185
longitud longi.D 47+685
inal N160
Page 37
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Camine MH MH34A
dren -34E
Gura 34E
de
scurgere
Evacuar DN 47+465
250 47+500
Cap DN 47+465
evacuar 250

Gura CG/34
de 47+500
scurgere
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

Evacuar DN 47+500
250 47+505
Canaliza canaliz 48+885 495
areDN 49+380
500
Canaliza canaliz 49+380 120
areDN 49-500
400
Gura CGde CG1+C
scurgere G2
Dren dren 49+038 762
longitud longi.D 49+800
+8 inal N160
Camine MH MH35A
dren -35P
Evacuar DN 49+040
250 49+045
Cap DN 48+885
evacuar 500

Canaliza canaliz 48+885 495


areDN 49+380
<u 500
Canaliza canaliz 49+380 180
areDN 49-560
400
Gura CGde CG1+C
scurgere G2
Dren dren 49+090 718
longitud longi.D 49+808
inal N160
Camine MH MH36A
dren -36P
Cap DN 48+885
evacuar 500

Evacuar DN 49+090
250 49+100

Page 38
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Sta Canaliza canaliz 57+260 120


areDN 57+380
400
Canaliza canaliz 57+380 280
areDN 57+660
500
5 Gura CGde CG1+C
6 scurgere G2
Dren dren 56+958 702
longitud longiD 57+660
5 inal N160.
7 Camine MH MH37A
dren -37M
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

Evacuar DN 57+660
500 57+720
Cap DN 57+720
evacuar 500

Canaliza canaliz 57+400 120


areDN 57+520
pta 400
Canaliza canaliz 57+520 162
areDN 57+682
500
Gura CGde CG1+C
scurgere G2

Dren dren 56+978 704


longitud longi.D 57+682
inal N160
Camine MH MH38A
dren -38M
Evacuar DN 57+682
500 57+740
Cap DN 57+740
evacuar 500

Nota : In elaborarea documentatiei de proiectare pentru lucrarile de drumuri, obligatoriu


se va tine seama de recomandarile din Expertiza tehnica - Lucrari de terasamente, drenaje
si consolidari, prezentata in vol. 3
2.2.8 RESTABILIRI LEGATURI RUTIERE
a.1. Drumuri relocate (definitive)
Viteza de proiectare
Viteza de proiectare pentru aceste drumuri este stabilita in conformitate cu Normativul pentru proiectarea drumurilor
(nationale, judetene, comunale si de exploatare).
Traseul a fost studiat pe planurile rezultate in urma ridicarilor topografice, intocmite la sc. 1: 1000.
Profilul longitudinal Profilul longitudinal a fost proiectat astfel incat sa indeplineasca urmatoarele criterii:
- raze de racordare verticala minime sau recomandate.
- declivitatea maxima admisa de 8%.
- asigurarea scurgerii apelor in lungul autostrazii prin asigurarea unei pante
Page 39
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

longitudinale minime de 0.3%


- gabarite minime impuse pasajelor superioare pentru traversarea cailor ferate,
drumurilor nationale si locale
- cotele apelor cu debitul de asigurare de calcul de 2% pentru traversarea
cursurilor de apa.
Profilul transversal:
Profilul transversal tip are urmatoarele caracteristici: Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
- aliniament: acoperis cu doua pante de 2,5%
- in curbe : convertit sau suprainaltat in functie de raza curbelor.
- latimea platformei :
- drumuri nati onal e (DN) :10m.
- drumuri judetene si comunale (DJ ; DC): 9m.
- drumuri de exploatare(DE) : 4.00-5.50m.
- partea carosabila cu doua benzi de circulatie cu latimea de :
o 7.0m pentru DN;
o 6.0m pentru DJsi DC;
o 4.0-5.50 pentru DE.
Structura rutiera
Structura rutiera este in functie de categoria drumului, avind urmatoarea alcatuire:
- Drumuri nationale :
- Beton asfaltic - 4 cm
Binder de criblura - 4 cm
Mixtura asfaltica - 8 cm
Strat de fundatie din piatra sparta - 30 cm Strat de fundatie din balast - 25 cm Strat de forma - min.15 cm
- Drumuri judetene :
Beton asfaltic - 4 cm
Binder de criblura - 4 cm
Mixtura asfaltica - 6 cm
Strat de fundatie din piatra sparta -15cm Strat de fundatie din balast - 20 cm
- Drumuri comunale :
Beton asfaltic - 4 cm
Binder de criblura - 6cm
Strat de fundatie din piatra sparta -15cm Strat de fundatie din balast - 20 cm
- Drumuri de exploatare :
Strat de fundatie din balast : 20 cm
Terasamente
Lucrarile de terasamente constau in efectuarea urmatoarele:
- curatarea si defrisarea terenului
- sapatura mecanica pentru indepartarea stratului vegetal
- sapatura generala pina la cota din proiect, atit in zona de debleu cit si in zona de rambleu.
- saptatura pentru realizarea taluzelor de debleu
- imprastierea, nivelarea si compactarea umpluturilor in zonele de rambleu
- toate lucrarile prevazute in proiect pina la structura rutiera.
In tabelul prezentat mai jos sunt date sectoarele pe care sunt prevazute restabiliri legaturi rutiere definitive,
lungimea lor, tipul de structura rutiera, inclusiv restul de executat.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

Page 40
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Denumire drum Poz.km Lungi TIP SUPRASTRUCTURA SISTEM RUTIER Stadi u fizic
me(
autostra me P.T. P.T. P.T. P.T. P.T. Bala Beton
(m) 20cm
15c +bala
m+p
30cm

cm
30+170
Drum National 19E deviat 4435. 4435 Nu s- a
34+580 836 .836
lucrat

32+115
Pasaj pe Drum Comunal 550 Nu s- a
112 lucrat

32+200
Drum de legatura intre 241.4 241. Nu s- a
DN19E - DC112 lucrat

34+080
Drum de Exploatare 16 1580. 158 Nu s- a
35+520 181 0.18 lucrat

35+491
Pasaj pe Drum Comunal 680.6 680. Nu s- a
115 lucrat

36+500
Drum de Exploatare 17 582.5 582. Execu
36+870
10%
36+871
Drum de Exploatare 21 160.6 160. Nu s- a
lucrat

Pasaj pe Drum 36+871


de 700 Nu s- a
Exploatare lucrat

37+200
Drum de Exploatare 22 267.3 267. Nu s- a
37+440
lucrat

38+745
Pasaj pe Drum Comunal 594.0 594. Nu s- a
118A lucrat

39+945
Drum de Exploatare 18 691.3 691. Nu s- a
40+460
lucrat

39+945
Pasaj pe Drum Judetean 480 Nu s- a
767 lucrat

41+335
Pasaj pe Drum Comunal 280 Nu s- a
42 lucrat

42+747
Pasaj pe Drum Judetean 681.1 681. Nu s- a
767A (DC 24) lucrat

44+745
Drum de Exploatare 19 456 Nu s- a
45+100
lucrat

46+540
Drum de Exploatare 20 228 Nu s- a
lucrat

Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti


Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

Page 41
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Drum de Exploatare 48+260


23 428.1 428. Nu s- a
47+600
lucrat

Drum de Exploatare 48+300


24 243.2 243. Nu s- a
48+480
lucrat

Pasaj pe Drum 48+394


de 708.5 708. Nu s- a
Exploatare lucrat

Drum de Exploatare 49+700


25 433.1 433. Nu s- a
49+900
lucrat

Drum de Exploatare 49+960


26 340 Nu s- a
50+300
lucrat

Drum National 55+233(54


19E- 1845. 184 Nu s- a
233 5.23
Deviat +100 lucrat
55+600)
Drum de Exploatare 50+920
27 4020. 402 Execu
54+900 157 0.15
70%
Drum de Exploatare 56+370
28 1702. 170 Nu s- a
57+700 972 2.97 lucrat

Drum de Exploatare 56+900


29 978.2 978. Nu s- a
57+700
lucrat

56+960
Pasaj pe Drum Comunal 583 Nu s- a
22 lucrat

Drum de Exploatare 58+620


30 162.3 162. Nu s- a
lucrat

a.2. Drumuri relocate (temporar)


- drumuri (national, judetean, comunal, exploatare)
Drumurile relocate temporar sunt variante de ocolire si sunt amplasate in zonele in care in proiectul tehnic sunt
prevazute structure (pasaje, poduri sau viaducte).
Terasamentele si structura rutiera sunt prevazute in functie de drumul relocat (national, judetean, communal,
exploatare). In plansele generale sunt prevazute detaliile de executie.
In tabelul prezentat mai jos sunt date sectoarele pe care sunt prevazute drumurile relocate temporar, lungimea lor, tipul de
structura rutiera, inclusiv restul de executat.
Denumire drum Poz.km Lungi latim TIP SUPRASTRUCTURA SISTEM RUTIER

Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti


Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
autostr e(m) aliu P.T. P.T. P.T.T ip 2A
P.T. P.T. Bala Beton
ada fizic
20cm
15c +bala
m+p
.s 15 30cm
cm
32+140
Varianta provizorie Drum 624
comunal 112 s-a
lucr

Page 42
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

35+460
Varianta provizorie Drum 624 624.
Comunal 115 s-a
lucr

36+871
Varianta provizorie Drum 670
de Exploatare
lucr

38+770
Varianta provizorie Drum 696 696
Comunal 118A s-a
lucr

39+972
Varianta provizorie Drum 540 545.3
Judetean 767 s-a
lucr

41+335
Varianta provizorie Drum 304
Comunal 42 s-a
lucr

42+747
Varianta provizorie Drum 770
Judetean 767A (DC 24)
lucr

56+960
Varianta provizorie Drum 560
Comunal 22 s-a
lucra

b. podete
b. 1. Podete pe drumuri relocate ( definitive)
Pe drumurile relocate definitive prin proiect s-au prevazut podete de diferite sectiuni si lungimi care sa asigure
scurgerea apelor pe care le colecteaza santurile lor, fie sa asigure continuitatea scurgerii apelor unui emisar, fie sa
asigure scurgerea apelor din santurile autostrazii. Sectiunea de scurgere s-a determinat pe baza calculelor hidraulice,
rezultind podete tubulare cu diametrul de 1000mm, de 500mm, sau casetate. Podetele casetate sunt executate din
beton monolit si sunt alcatuite din elemente in functie de latimea drumului pe care se amplaseaza. Timpanele si aripile
podetului sunt turnate monolit, clasa betonului respectind specificatiile tehnice. Fundatia podetelor se va executa tot
din beton de clasa 8 /10, peste care se toarna un beton de egalizare de clas 12 /15. Daca terenul de fundare nu asigura
capacitatea portanta de12MPa se va face o excavatie suplimentara pe o adincime de 30cm, care se umple cu balast 0-
63mm, invelit in geotextil.
Detaliile pentru toate tipurile de podete sunt date in plansele de executie.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

In tabelul prezentat mai jos sunt date pozitiile km-ice si tipul de podet pe sectoarele de drumuri pe care sunt prevazute
restabiliri legaturi rutiere definitive, lungimea lor, inclusiv restul de executat. ________________________________
Drum lateral Poz Tip podet Lungime lumina Inaltime Stadiu
(ml) (ml) (ml) fizic

Drum National 19 E DEVIAT 0+140


km podet tubular 0500 mm 6.05 Nu s-a lucrat
30+170-34+580
0+672 podet tubular 0500 mm 6.05 Nu s-a lucrat

0+876 podet monolit 2.50 1.40 Nu s-a lucrat

0+932 podet tubular 0500 mm 7.06 Nu s-a lucrat

1+148 podet tubular 0500 mm 6.05 Nu s-a lucrat

1+703. podet monolit 2x2.60 2.50 Nu s-a lucrat

Page 43
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

2+241. podet monolit 2.50 1.40 Nu s-a lucrat

2+723. podet monolit 2.50 1.40 Nu s-a lucrat

2+910. podet monolit 2x2.60 2.50 Nu s-a lucrat

3+400 podet tubular 0500 mm 6.05 Nu s-a lucrat

3+796. podet monolit 2.50 1.40 Nu s-a lucrat

4+279. podet monolit 2.50 2.00 Nu s-a lucrat

Drum de legatura intre DN 19E -0+240


DC podet tubular 0500 mm 15.00 Nu s-a lucrat
112, km 32+200
0+155
Drum de Exploatare 16 Km 34+080- podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat
35+520
0+366 6.90
podet tubular 201000 mm Nu s-a lucrat

0+750 podet tubular 0500 mm 7.64 Nu s-a lucrat

1+040 6.57
podet tubular 201000 mm Nu s-a lucrat

1+235 podet monolit 2.50 1.40 Nu s-a lucrat

0+578
Drum de Exploatare 17 Km36+500- podet tubular 0500 mm 10.55 Nu s-a lucrat
36+870
Drum de Exploatare 21 Km36+8710+005 podet tubular 0500 mm 9.76 Nu s-a lucrat

Drum de Exploatare 18 0+006 podet tubular 0500 mm 12.1 Nu s-a lucrat

0+250 7.10
podet tubular 201000 mm Nu s-a lucrat

0+460 podet tubular 0500 mm 7.35 Nu s-a lucrat

Drum de Exploatare 19 0+031 podet tubular 0500 mm 5.94 Nu s-a lucrat

0+085 podet tubular 0500 mm 7.51 Nu s-a lucrat

0+100 podet tubular 3.76 Nu s-a

Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti


Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
0500 mm lucrat
Drum de Exploatare 20 0+125 podet tubular 0500 mm6.61 Nu s-a lucrat

0+192 6.46
podet tubular 20500 mm Nu s-a lucrat

Drum de Exploatare 23 0+420 podet tubular 0500 mm6.35 Nu s-a lucrat

Drum de Exploatare 24 0+215 podet tubular 0500 mm6.35 Nu s-a lucrat

Drum de Exploatare 25 0+203 podet tubular 0500 mm6.52 Nu s-a lucrat

0+273 7.71
podet tubular 20500 mm Nu s-a lucrat

Drum de Exploatare 26 0+240 podet tubular 0500 mm7.50 Nu s-a lucrat

Drum de Exploatare 27 0+135 6.05


podet tubular 01000 mm Nu s-a lucrat

Page 44
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

0+775 podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat

0+905 6.25
podet tubular 01000 mm Nu s-a lucrat

1+100 podet tubular 0600 mm6.22 Nu s-a lucrat

1+260 podet tubular 0600 mm8.18 Nu s-a lucrat

1+290 podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat

1+420 6.40
podet tubular 01000 mm Nu s-a lucrat

1+825 podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat

2+160 podet tubular 0600 mm6.20 Nu s-a lucrat

2+420 podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat

2+505 7.70
podet tubular 01000 mm Nu s-a lucrat

3+142 podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat

3+149 podet monolit 2.75 1.70 Nu s-a lucrat

3+580 8.15
podet tubular 01000 mm Nu s-a lucrat

3+839 7.40
podet tubular 01000 mm Nu s-a lucrat

Drum National 19E DEVIAT 0+120


Km podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat
55+100
0+440 podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat

0+720 podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat

0+760 podet monolit 2.50 1.40 Nu s-a lucrat

1+640 podet tubular 0500 mm3.76 Nu s-a lucrat

Drum Comunal 22 0+327 podet monolit 2.50 2.00 Nu s-a


Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
lucrat
0+520 podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat

Drum de Exploatare 28 0+523 podet monolit 2.50 2.00 Nu s-a lucrat

1+040 podet tubular 0500 mm7.21 Nu s-a lucrat

Drum de Exploatare 29 0+214 podet monolit 2.50 2.00 Nu s-a lucrat

0+680 podet tubular 0500 mm6.33 Nu s-a lucrat

b. 2. Podete pe drumuri relocate (temporar)


Drumurile relocate temporar sunt variante de ocolire si sunt amplasate in zonele in care in proiectul tehnic sunt
prevazute structuri (pasaje sau poduri)
Podetele amplasate pe aceste drumuri sunt tot temporare, urmind ca la desfintarea drumurilor sa fie desfintate si
ele. Sectiunile de scurgere sunt calculate tinind seama de caracterul temporar al constructiei. In plansele proiectului
tehnic sunt prevazute detaliile de executie
Page 45
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

In tabelul prezentat mai jos sunt date pozitiile km-ice si tipul de podet pe sectoarele de drumuri pe care sunt prevazute
relocari temporare de drumuri, lungimea lor, inclusiv stadiul fizic realizat. __________________________________
Drum lateral Poz Tip podet Lungime lumina Inaltime Stadiu
(ml) (ml) (ml) fizic

0+470
Varianta Provizorie Drum Comunal 10.70
podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat
112
0+420
Varianta provizorie Drum Judetean 6.05
podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat
767
0+690
Varianta provizorie Drum Judetean 6.05
podet tubular 0500 mm Nu s-a lucrat
767A
c. santuri
c. 1. Santuri pe drumuri relocate (definitive)
Apele de suprafata de pe pratforma drumului relocat definitiv sunt prevazute a fi colectate fie in rigole de
acostament atunci drumul este in rambleu cu h=3.00m si descarcate pe taluze prin casiul la santurile prevazute in
lungul drumului.
S-au realizat calcule specifice pentru determinarea debitelor din precipitatii, cazute pe platforma drumului,
determinandu-se in acest fel sectiunile santurilor si ale rigolelor.
Descarcarea santurilor din lungul drumului se face in instalatii de epurare, prezentate in cap. 2.2.10.< Protectia
mediului>.
Santurile, rigolele de acostament si casiurile sunt executate din beton simplu de clasa superioara, rezistent la
actiunea agentilor poluanti si a substantelor chimice.
Detaliile de executie pentru santuri, rigole si casiuri sunt date in plansele generale.
In tabelul prezentat mai jos sunt date pozitiile km-ice si tipul de sant pe sectoarele de drumuri pe care sunt
prevazute relocari definitive, lungimea lor, inclusiv stadiul fizic realizat
Denumire drum Poz.km Parte Lungime Tip sant Stadiu fizic
autostrada

Drum National 19E deviat 30+170-34+580 stanga 4435 de pamant Nu s-a lucrat
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
dreapta 4435 de pamant Nu s-a lucrat
Drum Comunal 112 32+115 stanga 431 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta 463 tip 1 Nu s-a lucrat
Drum de legatura intre 32+200
DN19E- stanga 256 tip 1 Nu s-a lucrat
DC112 dreapta 210 tip 1 Nu s-a lucrat
Drum Comunal 115 35+491 stanga 618 tip 1 Nu s-a lucrat
stanga tip C1 Nu s-a lucrat
dreapta 612 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta 100 tip C1 Nu s-a lucrat
Drum de Exploatare 17 36+500-36+870 stanga 560 de pamant Nu s-a lucrat
Drum de Exploatare 21 36+871 stanga 160 de pamant Nu s-a lucrat
dreapta 160 de pamant Nu s-a lucrat
Drum Comunal 36+871 stanga 642 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta 657 tip 1 Nu s-a lucrat
Drum de Exploatare 22 37+200-37+440 stanga 267 tip 1 Nu s-a lucrat
Drum Comunal 118A 38+745 stanga 536 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta 533 tip 1 Nu s-a lucrat
Drum de Exploatare 18 39+945-40+460 stanga 690 de pamant Nu s-a lucrat
Drum Judetean 767 39+945 stanga 419 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta 413 tip 1 Nu s-a lucrat
Drum Comunal 42 41+335 stanga 169 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta 173 tip 1 Nu s-a lucrat
Page 46
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Drum Judetean 767A(DC24) 42+747 stanga 650 tip 1 Nu s-a lucrat


stanga tip C1 Nu s-a lucrat
dreapta 655 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta tip C1 Nu s-a lucrat
Drum de exploatare 19 44+745-45+100 stanga 375 de pamant Nu s-a lucrat
dreapta de pamant Nu s-a lucrat
Drum de exploatare 20 46+540 stanga 206 tip 4 Nu s-a lucrat
Drum de exploatare 21 48+260-47+600 stanga 425 de pamant Nu s-a lucrat
Drum de exploatare 22 48+300-48+480 stanga 243 de pamant Nu s-a lucrat
Drum Exploatare 48+394 stanga 643.5 tip 1 Nu s-a lucrat
stanga tip C1 Nu s-a lucrat
dreapta 628.5 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta tip C1 Nu s-a lucrat
Drum de exploatare 25 49+700-49+900 stanga 160 de pamant Nu s-a lucrat
dreapta 203 de pamant Nu s-a lucrat
Drum de exploatare 26 49+960-50+300 stanga 340 de pamant Nu s-a lucrat
Drum National 19E-DEVIAT 54+100-55+600) stanga 1785 tip 1 Nu s-a lucrat
stanga 125 tip C1 Nu s-a lucrat
dreapta 1810 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta 110 tip C1 Nu s-a lucrat
Drum de exploatare 27 50+920-54+900 stanga 4020 de pamant Nu s-a lucrat
dreapta de pamant Nu s-a lucrat
Drum de exploatare 28 56+370-57+700 stanga 1702.972 de pamant Nu s-a lucrat
Drum de exploatare 29 56+900-57+700 stanga 978.236 de pamant Nu s-a lucrat
Drum Comunal 22 56+960 stanga 388 tip 1 Nu s-a lucrat
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
stanga tip C1 Nu s-a lucrat
dreapta 493 tip 1 Nu s-a lucrat
dreapta tip C1 Nu s-a lucrat
c.2. Santuri pe drumuri relocate (temporar)
Drumurile relocate temporar sunt variante de ocolire si sunt amplasate in zonele in care in proiectul tehnic sunt
prevazute structuri (pasaje, poduri sau viaducte)
Santurile pe aceste drumuri sunt tot temporare, urmind ca la desfintarea drumurilor sa fie desfintate si ele.
Sectiunile de scurgere sunt calculate tinind seama de caracterul temporar al constructiei.
Pe aceasta subsectiune nu sint prevazute santuri .
Pe subsectiunea 3C-2 nu sint prevazute santuri pe drumuri relocate temporar.
2.2.9 PARCARI SI SPATII DE SERVICII
Pentru dotarile autostrazii s-au proiectat numai lucrari de terasamente, drenajul platformei si imprejmuirea.
Proiectele pentru dotarea si mobilarea spatiilor de servicii, precum si dotarile din centrele de intretinere fac obiectul
fazelor de proiectare ulterioara. Pentru o idee orientativa privind cantitatile de lucrari si costurile necesare
amenajarilor complete a parcarilor de scurta durata si a spatiilor de servicii tip S3, pot fi luate in considerare valorile
din proiectul tip de amenajare a acestora pentru care exista avizul CNADNR 4117 / 29.03.2012 si avizul MT 60/69 din
18.06.2012.
Pe subsectiunea 3C-2 nu sint prevazute parcari si spatii de servicii.
2.2.10 LUCRARI DE PROTECTIA MEDIULUI
a. Instalatii de epurare a apei poluate
Intre km 30+550 si km 59+100 in proiect se prevede ca apele de pe suprafata platformei autostrazii sa fie curatate de
poluanti si apoi sa fie deversate liber in emisar. Aceasta curatare se face in instalatii de epurare, clasificate astfel:
- Separatoare de grasimi: tip I ; tip II ; tip III.
- Bazine fitoepuratoare
Page 47
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

- Bazine de retentie
Separatoare de grasimi
Sunt constructii din beton armat amplasate in pamint, compuse din 3 celule in care apa poluata se separa de
sedimente care se depun pe fundul separatorului si de grasimi, astfel ca apa iesita din separator este curatata.
Dimensiunile si modul de alcatuire sunt date in plasele generale. Alegerea tipului de separator este in functie de
suprafata de pe care se colecteaza cantitatea de apa.
Bazine fitoepuratoare
Sunt constructii din beton si anrocamente de piatra bruta amplasate in pamint in care apa poluata este filtrate in
mod natural si apoi este descarcata fie in emisar fie in bazine de retentie.
Detaliile de executare sunt date in plansele generale.
Bazine de retentie
Sunt constructii din pamint de forma trapezoidala cu dimensiuni diferite, functie de cantitatea de apa care se
prevede a se descarca in bazin. Peretii laterali ai bazinelor sunt protejati cu pereu de piatra bruta, iar pe fundul
bazinului este prevazut un strat de balast in care sunt amplasate tuburi din PVC cu rol de dren. Detaliile de alcatuire
sunt date in plansele generale.
In tabelul de mai jos sunt prezentate separatoarele de grasimi pe tipuri, bazinele fitoepuratoare si bazinele de retentie, pe
pozitii km-ice, inclusive stadiul fizic relizat.
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti_____________________________________________________________
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Nr. Poz.km Tip bazin/dimensiuni Parte Stadiu fizic
31+040 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
31+040 Bazin de retentie:28*28 Dreapta Nu s-a lucrat
31+780 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
31+820 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
32+398 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
32+877 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
33+120 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
33+240 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
33+944 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
33+944 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
34+428 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
34+428 Bazin de retentie:32*32 Dreapta Nu s-a lucrat
35+100 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
35+100 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
35+288 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
36+130 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
36+130 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
36+250 Bazin decantor separator de produse petroliere tip II Stanga Nu s-a lucrat
36+250 Bazin decantor separator de produse petroliere tip II Dreapta Nu s-a lucrat
37+810 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
38+200 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
38+230 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
38+620 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
38+620 Bazin de retentie:20*20 Dreapta Nu s-a lucrat
39+135 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
39+135 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
39+460 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
39+460 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
40+060 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
40+060 Bazin de retentie:30*30 Dreapta Nu s-a lucrat
40+960 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
40+960 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
40+980 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
Page 48
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

40+980 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
41+870 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
41+840 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
41+890 Bazin decantor separator tip I Dreapta Nu s-a lucrat
41+920 Bazin decantor separator tip I Stanga Nu s-a lucrat
42+349 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
42+349 Bazin de retentie 25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
42+940 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
42+940 Bazin de retentie 25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
43+373 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
44+076 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
44+076 Bazin de retentie 25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
48+120 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
48+120 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
48+510 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

48+510 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Nu s-a lucrat


48+880 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
48+880 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
49+925 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
49+940 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
50+340 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
50+325 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
51+020 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
51+020 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Executat 10%
51+790 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
51+790 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Executat 10%
52+180 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
52+180 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Executat 10%
53+390 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
53+390 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Executat 10%
54+026 Bazin fitoepurator Dreapta Executat 10%
54+720 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
54+720 Bazin de retentie:25*25 Dreapta Nu s-a lucrat
55+460 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
55+460 Bazin de retentie:29*29 Dreapta Executat 10%
56+020 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
56+020 Bazin de retentie:28*28 Dreapta Executat 10%
57+000 Bazin fitoepurator Dreapta(DC22) Nu s-a lucrat
57+900 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
57+900 Bazin de retentie:30*30 Dreapta Nu s-a lucrat
58+400 Bazin fitoepurator Dreapta Nu s-a lucrat
58+400 Bazin de retentie:22*22 Dreapta Executat 10%
58+950 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
58+950 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
58+990 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Stanga Nu s-a lucrat
58+990 Bazin decantor separator de produse petroliere tip I Dreapta Nu s-a lucrat
b. protectie antifonica
Pentru reducerea impactului negativ asupra mediului, respectiv asupra asezarilor locuite, prin proiect se prevede o
protectie antifonica in apropierea localitatilor pe linga care trece traseul autostrazii.
Page 49
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Modul de protectie antifonica propus este: fonoabsorbanta, perdea de vegetatie sau valuri de pamint. Tipul de
protectie s-a stabilit luindu-se in calcul apropierea cladirilor de autostrada si lungimea care trebuie protejata. Astfel
pentru localitatea Port s-a adoptat solutia cu panouri fonoabsorbante, la fel si pentru localitatile Poiana si Salard, iar
pentru localitatea Margine solutia de protectie cu valuri de pamint si perdea de vegetatie.
In tabelul de mai jos sunt prezentate pe pozitii km-ice amplasarea protectiei cu panouri fono
bante, inclusive restu de executat.
NR. POZ.KM PARTE POZ.KM PROIECT(ml) EXECUTAT RAMAS(ml)
GEN.
31+180 Stanga 31+500
31+920 31+580
c. protectie arie protejata Fegernic
La km 40+980 traseul autostrazii intersecteaza o zona de arie protejata Fegernic, pe o
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
lungime de cca 100 m, zona care necesita ca in cadrul proiectului sa fie prevazute masuri de protejarea a acesteia.
2.2.11 LUCRARI DE SIGURANTA CIRCULATIEI
Lucrarile de siguranta circulatiei sunt lucrari de protectie a circulatiei auto ce se defasoara pe autostrada. Aceste protectii
se refera la:
- Parapete de protectie de tip greu si foarte greu pentru calea curenta si poduri
- Semnalizare verticala
- Marcaje rutiere
- Panouri antiorbire
- Stalpi de ghidare
- Butoni reflectorizanti
- Gard de imprejmuire
Sistemul de elemente ce compun siguranta circulatiei a fost proiectat atit pe autostrada cit si pe drumurile de
categorie inferioara care intersecteaza autostrada
Materializarea sistemului de organizare si desfasurare a circulatiei prin indicatoare si marcaje a urmarit marirea
gradului de siguranta si fluenta pe intreaga retea de drumuri care intra in sistem si sa permita tuturor celor care circula
pe aceste drumuri sa se orienteze pentru a se inscrie din timp pe directia dorita, eliminandu-se astfel confuziile,
manevrele gresite, parcursuri suplimentare si blocajele.
Avand in vedere modul in care se desfasoara circulatia pe autostrada (viteza de deplasare, intensitatea traficului),
este necesar sa se transmita conducatorilor auto o serie de informatii legate de conditiile rutiere, evenimente produse
pe autostrada, avertismente, etc.
Acest lucru se va face prin mesaje variabile, transmise de la centrul de coordonare al autostrazii si care vor fi
afisate pe panouri cu marcaje variabile.
Autostrada fiind alcatuita din doua cai distincte unidirectionale, s-a prevazut instalarea bornelor kilometrice in
afara partii carosabile.
Pe glisierele de siguranta ale parapetului (margine si median) vor fi montati catadioptri, iar panouri antiorbire pe
zona mediana.
a. Parapeti de protectie
In tabelul de mai jos sunt prezentati pe pozitii km-ice, sectorul pe care se aplica, tipul de parapet, inclusiv stadiul de
realizare.
NR POZ.KM GEN. PARTE TIP POZ.KM PROIECT EXECUT RAM
PARAPET AT(m) AS(m

30+550-31+180 Margine Dreapta Greu 30+550 630 630


31+180
Banda mediana 30+550 630 630
Dreapta 31+180
Margine Stanga 30+550 630 630
31+180

Page 50
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Banda mediana Stanga 30+550 630 630


31+180
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

Margine Dreapta Semigreu 0+120 300 300


0+420
Margine Stanga 0+120 300 300
0+420
31+180-32+660 Margine Dreapta Greu 31+180 1480 1480
32+660
Banda mediana 31+180 1480 1480
Dreapta 32+660
Margine Stanga 31+180 1480 1480
32+660
Banda mediana Stanga 31+180 1480 1480
32+660
32+660-34+160 Margine Dreapta Greu 32+660 1500 1500
34+160
Banda mediana 32+660 1339 1339
Dreapta 32+490
33+101
34+160
Margine Stanga 32+660 1500 1500
34+160
Banda mediana Stanga 32+660 1339 1339
32+490
33+101
34+160
Banda Demontabil
mediana 32+940 161 161
Dreapta 33+101
Banda mediana Stanga 32+940 161 161
33+101
34+96034+1

Margine Dreapta Foarte greu 0+200 100 100


0+300
112 00/D

Margine Stanga 0+200 100 100


0+300
Margine Dreapta Greu 34+160 740 740
34+900
Banda mediana 34+160 740 740
Dreapta 34+900
Margine Stanga 34+160 740 740
34+900
Banda mediana Stanga 34+160 740 740
34+900
Margine Dreapta Semigreu 0+120 210 210
0+200
0+300
0+430

Page 51
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Margine Stanga 0+120 210 210


0+200
0+300
0+430
34+900-36+420 Margine Dreapta Foarte greu 36+215
36+240
Banda mediana 36+215-
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Dreapta 36+240
Margine Stanga 36+215
36+240
Banda mediana Stanga 36+215
36+240
Margine Dreapta Greu 34+900 1495 1495
36+215
36+240
36+420
Banda mediana 34+900 1495 1495
Dreapta 36+215
36+240
36+420
Margine Stanga 34+900 1495 1495
36+215
36+240
36+420
Banda mediana Stanga 34+900 1495 1495
36+215
36+240
36+420
Margine Dreapta Semigreu 0+180 360 360
0+540
Margine Stanga 0+180 360 360
0+540
36+420-37+940 Margine Dreapta Greu 36+420 810 810
36+895
37+605
37+940
Banda mediana 36+420 1520 1520
Dreapta 37+940
Margine Stanga 36+420 960 960
36+885
37+445
37+940
Banda mediana Stanga 36+420 1520 1520
37+940
Margine Dreapta Semigreu 0+150 340 340
0+490
Margine Stanga 0+150 340 340
0+490
37+940-39+460 Margine Dreapta Foarte greu 38+445 135 135
38+580
Banda mediana 38+435 140 140
Dreapta 38+575

Page 52
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Margine Stanga 38+425 140 140


38+565
Banda mediana Stanga 38+435 140 140
38+575
Margine Dreapta Greu 37+940 1385 1385
38+445
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

38+580
39+460
Banda mediana 37+940 1219 1219
Dreapta 37+960
38+121
38+435
38+575
39+460
Margine Stanga 37+940 1380 1380
38+425
38+565
39+460
Banda mediana Stanga 37+940 1219 1219
37+960
38+121
38+435
38+575
39+460
Margine Dreapta Semigreu 0+150 320 320
0+470
Margine Stanga 0+150 320 320
0+470
Banda Demontabil
mediana 37+960 161 161
Dreapta 38+121
Banda mediana Stanga 37+960 161 161
38+121
39+460-40+980 Margine Dreapta Foarte greu 40+775 205 205
40+980
Margine Stanga 40+785 195 195
40+980
Margine Dreapta Greu 39+460 532 532
39+602
40+015
40+405
Banda mediana 39+460 1520 1520
Dreapta 40+980
Margine Stanga 39+450 547 547
39+602
40+010
40+405
Banda mediana Stanga 39+460 1520 1520
40+980
Margine Dreapta Semigreu 0+190 110 110
0+300

Page 53
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Margine Stanga 0+190 110 110


0+300
40+980-42+500 Margine Dreapta Foarte greu 40+980 525 525
41+045
41+720
42+180
Margine Stanga 40+980- 500 500
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
41+045
41+745
42+180
Margine Dreapta Greu 42+180 320 320
42+500
Banda mediana 40+980 1520 1520
Dreapta 42+500
Margine Stanga 42+180 320 320
42+500
Banda mediana Stanga 40+980 1520 1520
42+500
Margine Dreapta Semigreu 0+020 150 150
0+170
Margine Stanga 0+020 150 150
0+170
42+500-42+785 Margine Dreapta Foarte greu 42+500 285 285
42+785
Banda mediana 42+500 285 285
Dreapta 42+785
Margine Stanga 42+500 285 285
42+785
Banda mediana Stanga 42+500 285 285
42+785
Margine Dreapta Semigreu 0+140 390 390
0+530
Margine Stanga 0+140 390 390
0+530
42+785-44+020 Margine Dreapta Foarte greu 42+785 1235 1235
44+020
Banda mediana 42+785 215 285
Dreapta 43+000 859 859
43+161
44+020
Margine Stanga 42+785 1235 1235
44+020
Banda mediana Stanga 42+785 215 215
43+000 859 859
43+161
44+020
Banda Demontabil
mediana 43+000 161 161
Dreapta 43+161
Banda mediana Stanga 43+000 161 161
43+161
44+020-45+540 Margine Dreapta Foarte greu 44+715
44+755
Page 54
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Banda mediana 44+715


Dreapta 44+755
Margine Stanga 44+715
44+755
Banda mediana 44+715-
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
Stanga 44+755
Margine Dreapta Greu 44+020 1480 1480
44+715
44+755
45+540
Banda mediana 44+020 1480 1480
Dreapta 44+715
44+755
45+540
Margine Stanga 44+020 1480 1480
44+715
44+755
45+540
Banda mediana Stanga 44+020 1480 1480
44+715
44+755
45+540
45+540-47+060 Margine Dreapta Foarte greu 46+260 300 300
46+560
Banda mediana 46+520
Dreapta 46+560
Margine Stanga 46+520
46+560
Banda mediana Stanga 46+520
46+560
Margine Dreapta Greu 45+540 1220 1220
46+260
46+560
47+060
Banda mediana 45+540 1480 1480
Dreapta 46+520
46+560
47+060
Margine Stanga 45+540 1480 1480
46+520
46+560
47+060
Banda mediana Stanga 45+540 1480 1480
46+520
46+560
47+060
47+060-48+580 Margine Dreapta Greu 47+060 1405 1405
47+505
47+620
48+580

Page 55
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Banda mediana 47+060 1359 1359


Dreapta 47+920
48+081
48+580
Margine Stanga 47+060- 1325 1325
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041
47+505
47+800
48+580
Banda mediana Stanga 47+060 1359 1359
47+920
48+081
48+580
Margine Dreapta Semigreu 0+150 360 360
0+510
Margine Stanga 0+150 360 360
0+510
Banda Demontabil
mediana 47+920 161 161
Dreapta 48+081
Banda mediana Stanga 47+920 161 161
48+081
48+580-50+100 Margine Dreapta Foarte greu 49+900 200 200
50+100
Banda mediana 49+900
Dreapta 49+930
Margine Stanga 49+900 200 200
50+100
Banda mediana Stanga 49+900
49+930
Margine Dreapta Greu 48+580 600 600
49+095
49+815
49+900
Banda mediana 48+580 1490 1490
Dreapta 49+900
49+930
50+100
Margine Stanga 48+580 570 570
49+055
49+805
49+900
Banda mediana Stanga 48+580 1490 1490
49+900
49+930
50+100
50+100-51+620 Margine Dreapta Foarte greu 50+100 380 380
50+480
Banda mediana 50+290
Dreapta 50+330
Margine Stanga 50+100 480 480
50+580

Page 56
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Banda mediana Stanga 50+290


50+330
Margine Dreapta Greu 50+480 1140 1140
51+620
Banda mediana 50+330- 1290 1290
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

Dreapta 51+620
Margine Stanga 50+580 1040 1040
51+620
Banda mediana Stanga 50+330 1290 1290
51+620
51+620-53+140 Margine Dreapta Greu 51+620 1520 1520
53+140
Banda mediana 51+620 1520 1520
Dreapta 53+140
Margine Stanga 51+620 1520 1520
53+140
Banda mediana Stanga 51+620 1520 1520
53+140
53+140-54+660 Margine Dreapta Greu 53+140 1520 1520
54+660
Banda mediana 53+140 1359 1359
Dreapta 53+160
53+321
54+660
Margine Stanga 53+140 1520 1520
54+660
Banda mediana Stanga 53+140 1359 1359
53+160
53+321
54+660
Banda Mobil
mediana 53+160 161 161
Dreapta 53+321
Banda mediana Stanga 53+160 161 161
53+321
54+660-56+180 Margine Dreapta Greu 54+660 1520 1520
56+180
Banda mediana 54+660 1520 1520
Dreapta 56+180
Margine Stanga 54+660 1520 1520
56+180
Banda mediana Stanga 54+660 1520 1520
56+180
Margine Dreapta Semigreu 1+080 420 420
1+500
Margine Stanga 1+080 420 420
1+500
56+180-57+700 Margine Dreapta Greu 56+180 745 745
56+925
Banda mediana 56+180 1520 1520
Dreapta 57+700
Page 57
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Margine Stanga 56+180 785 785


56+965
Banda mediana Stanga 56+180 1520 1520
57+700
Margine Dreapta Semigreu 0+120- 310 310
Egis International S.A. Franta Sucursala Bucuresti
Biroul Coordonator: Str. Dionisie Lupu - Nr. 64-66 - Bucuresti - Sector 1 +40 (0) 312 280 608
Sectiunea 1C/2A: Str. M. Eminescu - Nr. 3 - Ludus +40 (0) 365 730 309
Sectiunea 2B/3A: Str. Avram Iancu - Nr. 95 - Floresti +40 (0) 364 414 625
Sectiunea 3B/3C: Str. I.L.Caragiale - Nr. 49 - Marghita +40 (0) 259 362 041

0+430
Margine Stanga 0+120 310 310
0+430
57+700-59+100 Margine Dreapta Foarte greu 58+595
58+635
58+960
58+985
Banda mediana 58+595
Dreapta 58+635
58+960
58+985
Margine Stanga 58+595
58+635
58+960
58+985
Banda mediana Stanga 58+595
58+635
58+960
58+985
Margine Dreapta Greu 57+685 1350 1350
58+595
58+635
58+960
58+985
59+100
Banda mediana 57+700 1159 1159
Dreapta 58+000
58+161
58+595
58+635
58+960
58+985
59+100

Margine Stanga 57+685 1159 1159


58+595
58+635
58+960
58+985
59+100

Page 58
©egis International SUPERVIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE A CONSULTANTA PROIECT
AUTOSTRAZII BRASOV-BORS

Banda mediana Stanga 57+700 1159 1159


58+000
58+161