Sunteți pe pagina 1din 10

BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:

MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

1. MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

Parcare de tip Fast Park 7 – MICALACA 100-200


PĂRŢI SCRISE

Nr.
Descriere Nr.pag.
crt.
1 Memoriu tehnic instalatii electrice 10

PĂRŢI DESENATE

Nr. Format Nr.


Descriere
Crt. planşă planşă
1189 x 420
1 PLan instalatii electrice iluminat siguranta parter_parcare 7 IE01
mm
1189 x 420
2 PLan instalatii electrice iluminat siguranta etaj_parcare 7 IE02
mm
3 Schema distributie generala energie electrica_parcare 7 A3 IE03
594 x 297
4 Schema monofilara tablou electric iluminat parcare 7_TG7 IE04
mm
5 Schema monofilara tablou stins incendiu parcari_TPSI A3 IE05/1

6 Schema monofilara tablou stins incendiu parcari_TPSI A3 IE05/2


594 x 297
7 Schema monofilara tablou electric desfumare-TDesf IE06
mm

CUPRINS:
1. GENERALITĂTI
2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
3. RETELE EXTERIOARE (Iluminat stradal)
4. PROTECTIA ÎMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE DATORATE ATINGERILOR
INDIRECTE si PROTECTIA IMPOTRIVA TRASNETELOR
5. DIVERSE
6. NORME SI REGLEMENTARI
7. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
8. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR
9. PROBE SI VERIFICARI
10. CONDITII TEHNICE
1. GENERALITATI
Pagina 1 din 10
BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:
MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

Denumirea investitiei: « REGENERARE URBANA A SPATIILOR DIN ZONA BLOCURILOR


DIN CARTIERELE ALFA, FALEZA MURES, CONFECTII, MICALACA, VLAICU SI CENTRU,
INCLUSIV ZONA PROTEJATA DIN MUNICIPIUL ARAD » - PARCARE MICALACA 7
Proiectant general: SC SPECIALIST CONSULTING SRL
Beneficiar: Municipiul ARAD
Scopul lucrării este precizarea reglementărilor cadru în care unităţile de construcţii-montaj şi beneficiarii
vor colabora în vederea execuţiei, verificării, probelor, reglajelor, rodajelor, punerii în funcţiune, recepţiei,
exploatării şi întreţinerii instalaţiilor electrice aferente iluminatului exterior.
Măsurile organizatorice pentru începerea execuţiei constau din:
- predarea către unitatea de construcţii - montaj a documentaţiei de execuţie;
- stabilirea de comun acord de către beneficiar şi unitatea de construcţii - montaj a necesarului de
demolări sau dezafectări din zonă;
- asigurarea resurselor energetice;
- asigurarea ansamblelor preuzinate, a echipamentelor şi materialelor necesare, a importurilor;
- întocmirea graficelor de execuţie a lucrărilor şi a termenelor de recepţie şi P.I.F. a instalaţiilor iar
pe această bază obligaţia beneficiarului privind instruirea şi examinarea personalului de exploatare şi întreţinere
şi eventual, posibilitatea participării acestuia la reglaje şi punere în funcţiune;
- clarificarea cu unitatea de proiectare a tuturor observaţiilor şi obiecţiilor privitoare la
documentaţiile tehnice şi economice de execuţie din proiect pentru aducerea acestuia în situaţia de “bun de
execuţie”.

2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea iluminatului parcarii se realizeaza din tabloul electric general de distributie TG7 amplasat
langa casa scarii ax 2-3/ A-B. Alimentarea acestuia se face cu cablu ACYAbY 4x35 mmp din tabloul general al
postului de transformare. Solutia de alimentare de la reteaua publica de energie electrica se va alege in urma
studiului facut de sucursala locala a furnizorului de energie electrica in jurisdictia careia se afla cladirea.
Schema de legare la pamant va fi de tip TN-C-S, separarea nulului de protectie de nulul de lucru realizandu-se
in tabloul general inaintea conectarii receptorilor, cu distributie TN-S la tablourile secundare. Tensiunea de
alimentare este de 230/400V-50Hz, puterea instalată totală fiind estimata la 37.6 kW, iar cea maxim absorbita la
34.3 kW pentru un cos φ mediu compensat=0,9; Ic=60.4 A.
In tabloul general de distributie s-au impartit receptorii dupa importanta lor:
- circuite de iluminat normal;
- circuite de siguranta cuplate pe o sub-bara de distributie TEDS, ce se alimenteaza pe calea de
baza inaintea intreruptorului general si pe calea de rezerva de la generatorul electric.
Receptorii de siguranta sunt considerati cei cu rol de siguranta la foc, dupa cum urmeaza:
• centrala de detectie si avertizare la incendiu;
• iluminatul de securitate pentru evacuare, pentru marcarea hidrantilor, de circulatie, pentru interventie.
 Statia de pompe incendiu cu hidranti interiori si exteriori;
 Sistemele de desfumare si presurizare.
Pentru alimentarea pompelor de incendiu a fost prevazut un tablou electric TPSI, montat in interiorul
statiei de pompe. Acesta are dubla alimentare:
- cea de baza se realizeaza dinaintea intreruptorului general al tabloului TG7.
- cea de rezerva de la bara tabloului de siguranta TEDS alimentata si de la grupul electrogen (de
exterior, insonorizat) de 80kVA, amplasat pe o platforma betonata, langa parcare, in dreptul
tabloului general TG7.
Comutarea de pe o sursa de alimentare pe cealalta se va realiza automat prin intermediul unui
inversor de sursa (AAR reversibil) propriu amplasat in TPSI.
Schema de comanda a pompelor de incendiu de rezerva trebuie sa asigure posibilitatea alternării pompei in
funcţiune cu cea de rezerva conform art.. 7.22.10 din I7-2011.
Pompele de incendiu se protejează impotriva funcţionarii in gol la lipsa de apa prin asigurarea opririi automate a
acestora, asigurandu-se semnalizarea lipsei de apa in tablou prin lampi rosii de avarie si la panoul exterior de
semnalizare si avertizare ce poate fi vizualizat de personalul de securitate din incinta complexului comercial.

Pagina 2 din 10
BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:
MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

Alimentarea cu apa a rezervoarelor se face de la reteaua de apa a orasului prin intermediul unor electrovane
comandate automat functie de nivelul apei in rezervoare, prin intermediul tablouilor si aparatajului electric din
furnitura, sau manual local.
Toate semnalizarile instalatiei de pompare vor fi transmise catre centrala de detectie la incendiu.
Pentru alimentarea ventilatoarelor, trapelor de fum si voletilor de desfumare a fost prevazut un
tablou electric TDesf., montat langa TG7. Acesta are dubla alimentare prin intermediul sub-barei de sigurnata
TEDS, conform articolului 7.22.5, alineatul 2.
Comutarea de pe o sursa de alimentare pe cealalta pentru sub-bara TEDS se va realiza automat prin
intermediul unui inversor de sursa (AAR reversibil) .
Pentru trapele de fum si voletii de desfumare au fost prevazute atat comanda manuala, de la un buton
de actionare amplasat pe casa scarii, cat si comanda automata de la E.C.S.
Pentru pornirea instalatiei de hidranti interiori, interiori au fost prevazute butoane cu actionare
manuala amplasate in apropierea hidrantilor, pentru comanda electrovanei din statia de pompare.
Grupul electrogen va fi montat la exterior si protejat impotriva factorilor de mediu intr-o carcasa de
insonorizare, limitand astfel si nivelul de zgomot al motorului in functionare. Carcasa va fi prevazuta cu usi
pentru vizitare si acces la motor si la partea de comanda. Usile vor fi prevazute cu garnituri pentru a impiedica
accesul apei si al prafului precum si cu incuietori cu cheie. In dreptul usii de acces la panoul de comanda va fi
montat un buton special pentru oprirea de urgenta. Rezervorul de combustibil al generatorului electric va
asigura o autonomie de minim 8 ore la o incarcare de 100% .
Tipul corpurilor de iluminat prevăzut în proiect poate fi schimbat la cererea beneficiarului, cu aprobarea
proiectantului.

3. INSTALATII DE ILUMINAT
La parter se vor folosi corpuri de iluminat fluorescente cu tuburi florescente T8, 58 W, montate aparent.
Distributia circuitelor care alimenteaza aceste corpuri de iluminat se realizeaza trifazat cu cabluri CYYF 5x2.5
mmp pe zona de circulatie. Din dozele de derivatie, IP54, aparente, se conecteaza corpurile de iluminat cu
cabluri CYYF 3x2,5 mmp.
Comanda iluminatului se realizeaza atat manual cat si automat din tabloul electric.
Numarul si pozitia corpurilor de iluminat se vor stabili in vederea asigurarii nivelului minim mediu de
iluminare de mentinut, necesar in fiecare incapere, in functie de destinatia ei, conform NP 061/2002 si
normativului NP – 24/1997: „Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea constructiilor destinate parcarii
autoturismelor”.

27. Parcări interioare

Indice
Iluminare global Indice de
Inaltime
Tipuri de destinaţii, activităţi sau medie limita de redare a
plan util Observaţii
sarcini vizuale menţinută evaluare culorilor Ra
Hu (m)
Em (lx) a orbirii (-)
UGRL (-)

Rampe intrare/ieşire pe timp de zi 300 25 20 0,00

Rampe intrare/ieşire pe timp de 75 25 20 0,00


noapte

Bandă de circulaţie 75 25 20 0,00

Spaţii de parcare 75 28 20 0,00

Iluminatul pentru parcarea de la etaj se realizează cu corpuri de iluminat public. Acestea se vor monta pe
stalpi din teava metalica de 9 m lungime.
Acestia se vor pozitiona deasupra stalpilor de sustinere de la parter.

Pagina 3 din 10
BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:
MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

Traseul circuitului de alimentare pentru stalpii de la etaj se va realiza pe intradosul planseului de la parter.
Stalpii vor fi echipati cu doze de legatura (in interiorul stalpului) de tip cutie distributie.
Alegerea corpurilor de iluminat s-a făcut tinând cont de traficul de persoane, astfel încât să se realizeze o
acoperire globala a conditiilor impuse. Achizitionarea corpurilor de iluminat se va face de către antreprenor.
Calculele luminotehnice sunt prezentate in breviarul de calcul. S-a ales un corp de iluminat pentru
echivalent de la PHILIPS.
Caracteristici corp pentru iluminatul rutier:
- material: aluminiu si PVC, rezistent la socuri (minim IK06)
- lampi: vapori de sodiu 150W
- protectie: minim IP 44
- echipament de amorsare integrat
Pe toata lungimea cablul de alimentare al stalpilor si platbanda de legare la pamant de protectie se
pozeaza pe acelasi traseu. Fiecare stalp este prevazut cu cate o cutie de jonctiuni, IP54, din care se vor alimenta
corpurile de iluminat cu cablu CYYF 3x1,5 mmp. Plecarile sunt protejate de disjunctoare de 10A/230V, cu
intreruperea fazei cat si a nulului.
Se va face legarea alternativa pe faze diferite a corpurilor de iluminat pentru asigurarea incarcarii
echilibrate a fazelor.

Iluminat de siguranţă
Acest sistem va fi proiectat in conformitate cu normativele in vigoare si anume:
I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.
SR EN 60598-1 - Corpuri de iluminat: Cerinte generale si teste
SR EN 60598-2-22 - Corpuri de iluminat: Conditii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta
SR EN 1838:2014 - Aplicaţii ale iluminatului. Iluminat de urgenţă
SR EN 50171:2003 - Sisteme de alimentare cu energie electrica de la o sursa centrala
SR EN 50172:2004 - Sisteme pentru iluminatul de securitate
SR EN ISO 7010:2012 - Simboluri grafice. Culori de securitate şi semne de securitate. Semne de securitate
înregistrate
SR EN 61347-2-7:2012 - Aparataj pentru lămpi. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru aparataj electronic
alimentat cu baterie, pentru iluminat de siguranţă (autonom)
SR EN 62034:2012 - Sistem automat de încercări pentru iluminat de siguranţă alimentat cu baterii

La usile de acces, pe casele scarilor si in parcarea de la parter se realizeaza un iluminat de siguranta


de evacuare cu luminoblocuri de tip permanent, in constructie etansa IP44, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd,
autonomie minim 1 h si lampi cu LED (conform tabelului 7.23.1. din „Normativ pentru proiectarea, execuţia şi
exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor – indicativ I.7/2011”)., montate pe stalpi, suspendat sau
aparent.
Conform normativului „EN 1838:2014 - Aplicatii ale iluminatului. Iluminatul de siguranta” (extras din capitolul
4.1.Generalitati): Pentru asigurarea vizibilitatii in scopul evacuarii, este necesar sa fie iluminat intreg spatiul.
In acest standard, recomandarea este realizata prin montarea aparatelor de iluminat la cel putin 2 m
deasupra pardoselei.”
La etaj corpurile de iluminat de evacuare se vor monta pe parapeti sau pe suporti care sa permita o
vizibilitate a acestora de la o distanta de minim 15 m (2,0 m fata de pardoseala).
Ele sunt alimentate din iluminatul normal al fiecarui spatiu in care se amplaseaza, cu cabluri de tip
CYYF 3x2,5 mmp pozate aparent.
Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare
adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial
din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potential sau
amplasamentul unui echipament de siguranta, după cum urmează:
a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;
b) lângă orice altă schimbare de nivel:
c) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgenta;
d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
e) la fiecare schimbare de directie;

Pagina 4 din 10
BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:
MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

f) în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;


g) lângă fiecare post de prim ajutor;
h) lânga fiecare echipament de interventie împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de
alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare și sau comandă
în caz de incendiu;
De-a lungul căilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie
de maxim 15 m.
Se va asigura :
- o circulatie fara panica a persoanelor in cladire in caz de cadere a iluminatului normal,
- o evacuare sigura si usoara a persoanelor catre exterior.
Iluminatul de securitate pentru evacuare va fi in concordanta cu standardul SR EN 1838,
asigurand un iluminat uniform pe toata suprafata cailor de evacuare, valoarea iluminarii orizontale trebuie sa fie
mai mare de 0,5 lx. Iluminatul de evacuare trebuie sa asigure 50% din valoarea iluminarii necesare in maxim 5 s
si 100% din intreaga valoare in maximum 60 s. Acesta va asigura iluminarea cailor de acces (usi, culoare, scari),
corpurile de iluminat fiind inscriptionate in conformitate cu planurile de evacuare ale cladirii (sus/jos,
dreapta/stanga).
Se va realiza un iluminat de siguranta antipanica in parcarea de la parter, conform articolului
7.23.9.1 din „I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor”, care prevede realizarea acestui tip de iluminat de siguranta pentru incaperi cu suprafata mai mare de
60 m2.
Conform standardului SR EN 1838:2014 capitolul 4.3, la nivelul pardoselii, pe suprafata centrala
neocupata, care exclude o banda perimetrala de 0,5 m, valoarea iluminarii orizontale trebuie sa fie mai mare de
0,5 lx. Iluminatul impotriva panicii trebuie sa asigure 50% din valoarea iluminarii necesare in maxim 5 s si
100% din intreaga valoare in maximum 60 s. Pentru aceasta o parte din corpurile de iluminat sunt prevazute cu
kituri de emergenta cu autonomie de minim 1h, alimentate din circuitele de iluminat normal din tabloul general.
Ele se alimenteaza din circuitele de iluminat normal cu cablu CYYF 4x2,5 mmp.
Suplimentar, pentru evacuare, pe parapetii de la etaj se monteaza corpuri de iluminat de tip
permanent, in constructie etansa IP65, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim 1 h si lampi
cu LED, inscriptionate corespunzator.
Circuitele de alimentare ale iluminatului de siguranta vor fi diferite, inclusiv dozele de derivatie si
conexiuni, fata de cele pentru iluminatul normal.
Stingatoarele de incendiu si hidrantii de incendiu au prevazute cu corpuri de iluminat de tip
permanent, in constructie etansa minim IP44, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim 1 h si
lampi cu LED, inscriptionate corespunzator.
Numarul copurilor de iluminat destinate iluminatului de siguranta antipanica se vor determina pentru
asigurarea nivelului minim mediu de iluminare de mentinut, conform NP 061/2002.
Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se realizeaza in camera statiei de pompe, la
tabloul general si de desfumare si in camera in care se amplaseaza echipamentul de control si semnalizare a
incendiului, prin montarea de kituri de emergenta cu autonomie de minim 1h, la corpurile de iluminat prevazute
a se monta in acestea. Toate corpurile de iluminat prevazute pe acest sistem sunt alimentate din doua surse, de
baza si de rezerva (TEDS), asigurandu-se astfel o continuitate in functionare nelimitata pe durata lucrului.

4. PROTECŢIA LA DEFECT (ÎMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE DATORATE


ATINGERILOR INDIRECTE si PROTECTIA IMPOTRIVA TRASNETELOR)

Corpurile de iluminat se vor monta pe stalpi metalici. De aceea este prevăzuta o instalatie de protectie
contra socurilor electrice datorate atingerilor indirecte.
Aceasta este realizata din platbanda de OLZn 25x4 mm, care va avea acelasi traseu cu cel de
alimentare a corpurilor de iluminat si se va conecta la fiecare stalp.
Priza de pamant artificiala se va realiza din electrozi verticali tip cruce din OL Zn, 50x50x3 mm; l=3,0 m
montati ingropat la 0,8 m adancime si interconectati cu platbanda Ol Zn 40x4 m, astfel incat rezistenta de

Pagina 5 din 10
BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:
MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

dispersie pe ansamblu sa fie mai mica de 1 Ohm. Dacă nu se realizează nivelul prescris, priza de pământ se
suplimentează cu electrozi suplimentari până la realizarea lui.
Priza de pamant pentru protectia impotriva socurilor electrice datorate atingerilor indirecte este comuna
cu cea de protectie impotriva trasnetelor.
Se va realiza o centura interioara in statia de pompe cu platbanda OlZn 25x4 mm pozata aparent la 0,5
m de pardoseala finita. Aceasta se va conecta cu priza de pamant a parcarii in doua puncte prin piese de
separatie.
La priza de pamant a parcarii se va lega si grupul electrogen printr-o piesa de separatie.
Protectia impotriva trasnetelor se va realiza prin amplasarea unor tije de paratrasnet cu lungimea de
minim 2 m pe stalpi amplasati la marginea parcarii de la etaj, stalpii respectivi fiind legati la priza de pamant prin
platbanda OlZn 25x4 mm. Legatura se face prin piese de separatie.
În timpul executiei se va urmări în permanentă continuitatea între elementele componente ale instalatiei
de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere şi priza de pământ. Pentru asigurarea continuitătii se
impune utilizarea sudurii pe minim 10 cm petrecere pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice (la legatura
platbanda–electrod) ce alcătuiesc instalatia de protectie contra socurilor electrice datorate atingerilor indirecte si
protejarea locurilor de sudura ce sunt supuse coroziunii.

5. DIVERSE
Înainte de punerea sub tensiune a instalatiei electrice se va verifica dacă toate circuitele şi legăturile
electrice au fost executate conform planurilor, precum şi integritatea izolatiei conductoarelor şi buna functionare a
tuturor aparatelor electrice ce urmează a fi montate în instalatia electrică. Este interzisă montarea de aparate
electrice sau conductoare ce au suferit deteriorări pe durata transportului, şi care nu mai corespund din punct de
vedere al sigurantei în functionare. Pe timpul desfăşurării lucrărilor de constructii-montaj se vor respecta
prevederile republicane privind protectia muncii precum şi cele PSI.
Proiectul va fi verificat conform Legii Calitătii la următoarele exigente de calitate: A, B, C, D, E, F.
Orice modificare la prezenta documentatie solicitată de beneficiar sau de constructor se va face numai
cu acordul proiectantului.
Proiectul va fi verificat de verificator de specialitate autorizat MDRT.

6. NORME SI REGLEMENTARI

Instalatiile electrice trebuie executate in conformitate cu prezentul proiect – partea scrisa si


partea desenata – si in conformitate cu urmatoarele standarde, normative si prescriptii:
I7-2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor
Normativ pri!ind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a-III-a & Instalatii de
P118/3-2015
detectare, semnalizare, avertizare
P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Parteaa II-a & Instalaţii de stingere
NTE 007/2008 Normativ pentru proiectarea si executarea retelor de cabluri electrice;
Normativ pentru alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor
NTE 001/03/00
electroenergetice impotriva supratensiunilor;
NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de iluminat artificial in cladiri
Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele electrice cu
NTE 006/06/00
tensiunea sub 1 kV
Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor electrice in
NP 099-04
zone cu pericol de explozie;
STAS 2612 Protectie impotriva electrocutarilor. Limite admise;
SR EN 60529/95 Grade normale de protectie asigurate prin carcase (IP)
STAS 6865 Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe;
C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;
SR EN
Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si echipamente electrice.
61140:2002
STAS 7656 Tevi din otel sudate pentru instalatii
STAS 9436 Cabluri si conducte electrice
SR EN 60529 Grade normale de protectie asigurate prin carcase
SR 12294 Iluminat artificial. Iluminat de siguranta in industrie

Pagina 6 din 10
BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:
MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

SR CEI 61024 Protectia structurilor impotriva trasnetului


LEGEA NR.
Apararea impotriva incendiilor
307/2006
Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate de Ordinul MAI 163/2007
Legea sanatatii si securitatii muncii nr 319/2006
H.G. 1425/2006 H.G. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006
H.G. privind cerintele minime de securitate si sanatate, pentru utilizarea de catre lucratori a
H.G. 1146/2006
echipamentului individual de protectie a locului de munca
SR EN 61439-
Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale
1:2002
1.RE-Ip 30-04 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;
STAS 4102 Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant sau nul de protectie
HG nr.1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
Legea 123/2007 pentru modificarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii
HG nr. 272/1994 Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţii
SR EN
Protectia structurilor impotriva trasnetului
62305;2011

Prin respectarea normelor prevazute in prescriptiile enumerate privind dimensionarea si verificarea


instalatiilor electrice, amplasarea instalatiilor electrice de exterior sau interior,alegerea echipamentului electric si a
schemelor de conexiuni, proiectul elimina producerea de accidente tehnice sau umane si asigura conditii de
siguranta activitatilor de constructii-montaj si exploatare-intretinere reparatii.
Cunoasterea, respectarea si aplicarea Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca este
obligatorie pentru intreg personalul angrenat in activitatile de constructii-montaj si exploatare-intretinere reparatii.
Toate instalatiile electrice trebuie sa fie astfel construite si montate, incat sa previna accidentele, ca
urmare a accesului persoanelor neavizate in instalatii. In acest scop:
 liniile electrice aeriene trebuie sa respecte gabaritele proiectate si sa fie prevazute pe toti stalpii cu
indicatoare de securitate de interzicere a accesului la elementele sub tensiune sau a atingerii stalpilor
sau conductelor cazute. De asemenea, se interzice amplsarea platformelor de lucru si parcarea
vehiculelor si utilajelor la distante de siguranta mai mici decat cele prevazute de reglementarile tehnice in
vigoare;
 instalatiile electrice de tip interior sau cele exterioare ingradite trebuie incuiate si prevazute cu indicatoare
de securitate de avertizare;
 dispozitivele de actionare ale aparatajului de comutatie (situate in puncte accesibile persoanelor
neavizate) trebuie blocate si incuiate pentru a nu permite actionarea accidentala a lor.
Pentru executarea de lucrari sau manevre in instalatiile electrice este permisa dotarea numai cu mijloace
de protecie, scule dispozitive si utilaje specifice care sunt omologate. Este interzisa utilizarea mijloacelor de
protectie,sculelor,dispozitivelor si utilajelor care nu corespund standardelor tehnice de produs.
Acestea vor fi supuse incercarilor inaintarea darii lor in folosinta, periodic sau dupa o reparatie,conform
instructiunilor specifice in vigoare.
O atentie deosebita se vor acorda la executarea lucrarilor de constructii-montaj la lucrarile in preajma
liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune la subtraversarea si supratraversarea acestora.
Se impune ca acesta sa se execute sub supravegherea personalului de exploatare si pe baza autorizatiei
de lucru emisa de personalului de exploatare.
De asemenea se va acorda o atentie deosebita la lucrarile aflate in apropierea drumurilor de circulatie
intensa si mai ales la lucrarile de traversare a acestora.
Racordarea liniei proiectate la liniile existente e va executa dupa pregatirea temeinica a locului de munca
si verificarea in prealabil daca instalatiile sunt scoase de sub tensiune, verificandu-se lipsa tensiunii si montarea
scutcircuitelor care vor incadra locul de munca.
Scurtcircuitoarele se vor alege corespunzator curentului de scurtcircuit trifazat stabilizat la locul de
montare.
La executarea sapaturii pentru santuri se vor lua masuri speciale de evitare a lovirii cablurilor subterane.
Executarea lucrarilor de sapaturi pe traseele de cabluri se va face numai cu mijloace manuale. Utilizarea
mijloacelor mecanizate pentru sapat este admisa pe traseele despre care se stie cu certitudine ca nu exista
pozate cabluri sau conducte.
Personalul executant este obligat sa anunte seful de lucrare in cazul dezgroparii unor instalatii
(cabluri,conducte), continuarea lucrarilor fiind permisa numai dupa identificarea instalatiei respective si aprobarea
sefului de lucrare.

Pagina 7 din 10
BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:
MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

Instalatiile de protectie prin legare la pamant vor respecta traseele i caracteristicile prevazute in proiect;
se vor verifica integrarea centurii de legare la pamant si valorile rezistentei de dispersie.
Instalatiile electrice nu vor fi puse in functiune fara verificarea si atestarea de catre laboratorul PRAM aa
calitatii acestora.
Prin grija beneficiarului se vor intocmi si afisa la locurile de munca instructiuni specifice de exploatare,
securitate si sanatate in munca.

7. MASURI DE PROTECTIA MUNCII


La executarea lucrarilor de instalatii electrice prevazute in prezenta documentatie se vor respecta prevederile:
- Legea securitatii si sanatatii muncii 319/2006.
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993-editia
1995.
- Regulament privind sudarea (cap 32) - art. 1456-1467 (reguli generale), art. 1467-1514 (sudura electrica), art.
1515-1568 (sudura autogena), precum si orice alte masuri de protectie a muncii pe care le considera necesare in
timpul activitatii de montaj a instalatiilor.
Lucrarile de constructii-montaj care nu afecteaza istalatiile electrice aflate sub tensiune se vor executa
conform proiectului de executie si a dispozitiilor si aprobarilor primite din partea conducerii unitatii, antreprizei de
constructii-montaj, cu respectarea stricta a normelor de protectie a muncii si fiselor tehnologice.
Lucrarile in instalatiile electrice aflate in exploatare si in apropierea acetsora se vor executa:
cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor la care urmeaza a se lucra, a instalatiilor invecinate sau a
partilor instalatiilor invecinate neangradite, crae se gasesc la o distanta mai mica decat distanta de vecinatate
fara scoaterea de sub tensiune, in cazul lucrarilor precizate in anexa 5 si cap. 3.3 din Normele specifice.
Efectuarea lucrarilor cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor eset necesara si atunci cand distantele
limita de apropiere sunt respectate dar natura lucrarilor impune aducerea instalatiilor in starea "legat la pamant".
La executarea lucrarilor cu scoaterea de su tensiune a instalatiilor se vor respecta cu strictete masurile
tehnice si organizatorice de protectie a muncii
Racordarea instalatiilor noi, executate la instalatiile aflate in exploatare, se realizeaza intotdeauna cu
scoaterea de sub tensiune a instalatiilor si numai cu aprobarea sefului unitatii de exploatare.
Lucrarile care se executa cu scoaterea de sub tensiune a instalatiilor se vor realiza pe baza unui program
de lucrari.
Membrii echipei sunt obligati sa intretina in stare buna de functionare mijloacele de protectie, dispozitivele
si sculele de lucru.

7.1. Măsuri speciale

Beneficiarul şi constructorul vor întocmi instrucţiuni proprii, speciale şi specifice tuturor locurilor de muncă
ce consideră că au un caracter deosebit, sau pentru care normele existente nu dau prescripţii suficiente, care să
conducă la securitatea investiţiei şi a personalului (NRPM art.6).

8. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR


8.1. Măsuri comune

Pentru prevenirea izbucnirii şi dezvoltării incendiilor în timpul executării şi exploatării echipamentelor şi


instalaţiilor electrice se vor respecta prevederile din normativele republicane şi departamentale de prevenire şi
stingere a incendiilor
Traseele de cabluri expuse la foc trebuie protejate. Se va aplica un strat compact şi opac de protecţie
intumescentă pe toate părţile expuse la foc ale îmbrăcăminţii cablurilor. Se va pulveriza în toate spaţiile şi găurile
existente, astfel încât să se asigure ca materialul a pătruns şi acolo. Golurile din jurul străpungerilor executate
pentru circuitele electrice în pereţi sau planşee se vor etanşa cu dopuri sau blocuri de spumă flexibilă din material
intumescent. Spaţiile mici rămase libere după astuparea cu spumă flexibilă se vor obtura cu mastic din acelaşi
material.
Beneficiarul va lua măsuri ca dotarile cu mijloace PSI şi instalaţiile de prevenire şi stingere a incendiilor să
fie în perfectă stare de funcţionare.
În cazul în care beneficiarul sau constructorul consideră că măsurile luate prin proiect nu sunt suficiente,
vor cere odată cu observaţiile ce trebuiesc făcute la proiect să se introducă în proiect măsurile suplimentare de
prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le consideră necesare.
Pagina 8 din 10
BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:
MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

Obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, a


instructajului şi pregătirii personalului, potrivit atribuţiilor ce le revin, o au cei ce conduc, organizează şi
controlează execuţia.

8.2.Măsuri speciale

În cazul în care normativele şi instrucţiunile departamentale nu cuprind prevederi pentru unele locuri de
muncă, sau dacă prevederile existente nu pot fi aplicate în condiţiile specifice, comisia tehnică PSI a
beneficiarului va dispune sarcinile şi măsurile necesare specifice, aplicarea lor se va face după ce au fost
aprobate de conducerea societaţii.
În mod expres, la executarea lucrărilor, pentru lucrul cu foc deschis se va cere avizul beneficiarului,
întocmind permisul de lucru cu foc deschis.

9. PROBE SI VERIFICARI
Echipamentele vor avea teste individuale,efectuate de furnizorii acestora,conform prescriptiilor
si standardelor interne.
Testele pentru punerea in functiune se vor efectua de executant in concordanta cu prevederile
cartilor tehnice si prescriptiilor anre.
Executantul va fi raspunzator in privinta testarii materialelor achizitionate de acesta si a
executiei de lucrari pentru activitatile desfasurate.
Montarea aparatelor se va face numai dupa verificarea lor in atelier, urmand ca inainte,inainte
de punerea in functiune, sa se executetoate probele in teren conform PE 116/94,eliberand buletine de
verificare.
Toate echipamentele prevazute trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calitatii si
securitatii muncii.
Predarea amplsamentului se va face in prezenta proiectantului.
Pentru lucrari ascunse se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse, cu precizarea
conditiilor de executie si confirmare de catre beneficiar a executiei acestora.
La punerea in functiune se vor efectua urmatoarele probe conform Normativ PE 116-94
eliberandu-se Buletine de verificare:
9.1. Fazarea liniei electrice LEA si LES;
9.2. Verificarea gabaritului LEA intre LEA 20 kV si constructiile si instalatiile existente in
zona;
9.3. Masurarea rezistentei de legare la pamant LEA si PT
9.4. Proba de functionare in gol LEA si PT

10. CONDITII TEHNICE


Calitatea utilajelor si echipamentelor
Proiectul este incadrat corespunzator cerintelor reglementarilor SREN ISO 9001/2001.
Conditiile tehnice ale aparatajului si echipamentelor folosite se verifica prin certificatele de
calitate emise de producator ce trebuie ce trebuie sa le insoteasca.
La PIF constructorul va prezenta buletin de verificare a prizelor de pamant pentru valoarea
normata din proiect.
La contractarea executarii lucrarilor, beneficiarul si executantul vor intocmi un grafic cu etapele
de executie si control al lucrarilor.
In timpul lucrarilor,seful de lucrare urmareste punerea in opera numai a materialelor,
echipamentelor si aparatelor care corespund din punct de vedere calitativ si au caracteristicile tehnice
conforme.
Executantul, in prezenta dirigintelui de santier, intocmeste certificate de calitate pentru lucrarile
realizate(inclusiv pentru lucrarile ascunse: montare prize de pamant, fundatii). Acestea vor fi
vizate de dirigintele de santier.

Pagina 9 din 10
BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: Proiectant subcontractat:
MUNICIPIULUI ARAD SC ADURO IMPEX SRL SC PIPE DESIGN SRL

Dupa terminarea lucrarilor,executantul efectueaza controlul calitatii lucrarilor executate.


Lucrarile se vor executa pe baza de conventie de lucrari de exploatare a instalatiilor.
Executantul trebuie sa fie atestat ANRE pentru tipul de lucrari executate.

Întocmit,
Ing. Ruxandra Vatafu

Pagina 10 din 10

S-ar putea să vă placă și