Sunteți pe pagina 1din 448

JUDEȚUL ALBA -lei-

Denumirea
Alocații de la
Nr. unității
Denumirea obiectivului de investiții bugetul de stat
crt. administrativ-
2017-2020
teritoriale
TOTAL 627,241,326.85
1 Abrud Modernizare străzi secundare în orașul Abrud 12,284,320.02

2 Albac Pod peste Râul Arieșul Mare în comuna Albac, județul Alba 2,039,229.00

Reabilitare drum comunal, stradă și accesibilizare obiective


3 Albac 7,830,439.00
sociale și de interes public în comuna Albac, judeţul Alba

Reabilitare, modernizare și finalizare clădiri Liceul tehnologic


4 Albac 2,888,558.00
Ţara Moţilor Albac, județul Alba
Reabilitare Şcoală Generală cu clasele I-IV și Grădiniță,
5 Almaşu Mare 489,084.00
localitatea Cib, Comuna Almașu Mare, judeţul Alba
Extindere şi reabilitare dispensar medical în sat Arieşeni,
6 Arieşeni 595,767.87
comuna Arieşeni, jud. Alba
Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna
7 Arieşeni 11,382,230.00
Arieşeni, jud. Alba
Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială Avram Iancu, în comuna
8 Avram Iancu 3,006,225.39
Avram Iancu, judeţul Alba
Modernizare strada Brazilor - tronson II, oraș Baia de Arieș,
9 Baia De Arieş
jud. Alba 1,244,199.00
Înfiinţare rețea de apă uzată și staţie de epurare în localitatea
10 Berghin
Henig, comuna Berghin 4,818,634.74
11 Berghin Modernizare străzi, comuna Berghin, județul Alba 7,514,189.00
Reabilitare Școala gimnazială Ghirbom, comuna Berghin,
12 Berghin 1,127,717.00
județul Alba
Extindere alimentare cu apă în satele Crețești și Lunca Largă,
13 Bistra 826,849.00
comuna Bistra, jud. Alba
Modernizare drum comunal DC212 în comuna Bistra, județul
14 Bistra 2,367,402.84
Alba
Reabilitare, modernizare și extindere școala cu clase I-IV,
15 Bistra 514,135.00
comuna Bistra, județul Alba
Construire pod peste râul Mureș în comuna Blandiana, județul
16 Blandiana 8,510,689.00
Alba
Bucerdea Construire dispensar medical în comuna Bucerdea Grânoasă,
17 906,720.50
Grânoasă județul Alba

Bucerdea Extindere rețea și realizare racorduri la rețeaua de canalizare


18 2,215,370.52
Grânoasă menajeră în comuna Bucerdea Grânoasă, Jud. Alba

19 Bucium Captare și extindere rețea de apă în comuna Bucium, jud. Alba 4,585,804.23
20 Bucium Modernizare drumuri locale în comuna Bucium, etapa a 2 - a 5,352,635.00

21 Cîmpeni Modernizare str. Fîntânele, oraş Cîmpeni 1,044,453.00


22 Cîmpeni Modernizare str. Gării, oraş Cîmpeni 1,168,306.00
Reabilitare acoperiş, faţade, interioare şi amenajări exterioare
23 Cîmpeni 447,092.72
Grădiniţa cu program prelungit Piticot
Reabilitare Școala gimnazială I. Agârbiceanu, comuna Cenade,
24 Cenade 529,030.00
județul Alba

25 Cergău Construire dispensar medical comuna Cergău, județul Alba 646,554.01

Modernizare drumuri sătești DS 7 şi DS 8, în comuna Ceru-


26 Ceru-Băcăinţi 7,365,441.99
Băcăinți, județul Alba

27 Cetatea De Baltă Modernizare străzi în comuna Cetatea de Baltă, județul Alba 15,642,401.34

28 Ciugud Construire pod şi drumuri de acces în comuna Ciugud 7,857,171.00


Reabilitare și extindere clădire dispensar uman comuna
29 Ciugud 1,383,843.77
Ciugud
Modernizare drumuri și străzi în comuna Ciuruleasa, județul
30 Ciuruleasa 13,457,353.41
Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul
31 Cricău 4,887,272.00
Alba
Reabilitare şcoală gimnazială în localitatea Cricău, comuna
32 Cricău 442,983.45
Cricău, județul Alba
Dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea, orașul
33 Cugir 6,925,584.00
Cugir

34 Cugir Reparaţie capitală grădiniţa şi creşa Prichindel, Oraşul Cugir 4,436,845.67

35 Cut Modernizare străzi în comuna Cut 5,791,535.00


Reabilitare clădire dispensar uman comuna Daia Română, jud.
36 Daia Română 1,285,200.00
Alba
37 Daia Română Reabilitare drum comunal DC 306 Ciugud-Daia Română 2,074,049.00
Staţie de pompare şi conductă de refulare a apei uzate în
38 Daia Română
comuna Daia Română 3,822,920.00

39 Doştat Branșamente apă localitatea Boz, comuna Doștat, județul Alba 426,389.90

Alimentare cu apă în sistem centralizat a localităților Heria,


40 Fărău 4,275,151.55
Medveș și Șilea comuna Fărău județul Alba
41 Fărău Modernizare străzi în comuna Fărău, județul Alba 4,481,123.50
Inființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Reciu,
42 Gîrbova 2,946,220.00
comuna Gîrbova, judeţul Alba
Modernizare infrastructură rutieră, comuna Gîrbova, judeţul
43 Gîrbova 4,765,328.00
Alba
Modernizare drum comunal: DJ 750-Dealu Frumos-Hănășești-
44 Gîrda de Sus 8,491,387.80
Ghețar, comuna Gîrda de Sus, județul Alba
45 Hopîrta Reabilitare drumuri și străzi în comuna Hopîrta județul Alba 4,607,907.00

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local, în comuna


46 Horea
Horea, județul Alba 5,103,180.96
Extindere rețea de canalizare în localitatea Ighiel, comuna
47 Ighiu 864,394.00
Ighiu, judeţul Alba
Înfiinţare reţea de apa în localitatea Ighiel, comuna Ighiu,
48 Ighiu 959,410.00
judeţul Alba
Reabilitare drum comunal DC 195 Bucerdea Vinoasă, comuna
49 Ighiu 2,078,118.06
Ighiu, judeţul Alba
Reabilitare grădiniţă de copii, cu modernizare și extindere,
50 Ighiu 972,803.00
localitatea Ţelna, comuna Ighiu, judeţul Alba
Modernizare drum comunal Tecșești-Iliești L=8,2 km, comuna
51 Întregalde 6,357,566.82
Întregalde, județul Alba
Înființare rețele de canalizare în localitățile Căpâlna de Jos și
52 Jidvei 13,234,183.00
Bălcaciu, comuna Jidvei, județul Alba
Modernizare și reabilitare infrastructură rutieră în comuna
53 Jidvei 10,345,140.00
Jidvei, județul Alba
Modernizare infrastructură de interes local în comuna Livezile
54 Livezile 4,565,193.00
județul Alba
Canalizare menajeră și stație de epurare cu racord electric,
55 Lopadea Nouă 4,778,836.00
comuna Lopadea Nouă, județul Alba
Modernizare drumuri comunale în comuna Lopadea Nouă,
56 Lopadea Nouă 10,443,451.38
județul Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Lunca
57 Lunca Mureşului 5,665,069.97
Mureşului, judeţul Alba
Reabilitarea și dotarea cu echipamente medicale a
58 Lunca Mureşului dispensarului uman din localitatea Lunca Mureșului, județul 674,811.00
Alba
Înființare sistem de alimentare cu apă în Comuna Lupșa,
59 Lupşa 3,715,788.02
Județul Alba
Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în Comuna
60 Lupşa 8,109,706.23
Lupșa, Județul Alba
61 Lupşa Modernizare străzi în Comuna Lupșa, Judeșul Alba 11,553,381.00
Amenajarea sediului nou al Primăriei comunei Meteș, Comuna
62 Meteş 736,337.24
Meteş, Județul Alba
Extindere rețea de canalizare comuna Mihalț, localitatea
63 Mihalţ 2,962,825.00
Obreja
Alimentare cu apă în localitățile Cicău și Ormeniș, Comuna
64 Mirăslău 1,467,099.00
Mirăslău, județul Alba
Înființare rețea de canalizare comuna Mirăslău localitățile
65 Mirăslău
Mirăslău și Decea 10,580,777.90
Modernizare DC 81 Lopadea Veche-Rachiș, Comuna Mirăslău,
66 Mirăslău 6,837,061.00
județul Alba
Asfaltare DC 225 km 0+000-km 2+420 și DC 152 km 0+000-
67 Mogoş 4,349,971.00
km 2+500 comuna Mogoș, județul Alba
68 Municipiul Aiud Alimentare cu apă potabilă localitatea Măgina 1,816,654.22
Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului , Morii și
69 Municipiul Aiud
Transilvaniei din Municipiul Aiud, județul Alba 3,033,188.00
70 Municipiul Aiud Reabilitare Pod peste Valea Aiudului - str. Stadionului 797,545.00
Reabilitare sistem rutier și rețele de utilități str. Iazului și
71 Municipiul Aiud 4,549,252.00
Grădinii
Municipiul Alba Modernizare Drumuri Zona Dealul Furcilor din Municipiul
72 1,559,238.20
Iulia Alba Iulia, str. Izvorului, Nicolae Labiș și Barbu Catargiu
Municipiul Alba Reabilitare - str. Biruinţei, Busuiocului,Dumbrăviței cartier
73 8,800,000.00
Iulia Oarda mun. Alba Iulia
Municipiul Alba
74 Reabilitare străzi Municipiul Alba Iulia- str. Brândușei 16,756,564.42
Iulia
Municipiul Alba Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu mun.
75 1,282,595.74
Iulia Alba Iulia, jud. Alba
Municipiul Alba Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic
76 4,036,714.78
Iulia Dionisie Pop Marțian din mun. Alba Iulia, jud. Alba
Modernizarea și reabilitarea pod peste Târnava Mare între
77 Municipiul Blaj 2,672,445.00
strada Mitropolit Ioan Vancea și strada Păcii
Reabilitare și modernizare drumuri publice în interiorul
78 Municipiul Blaj municipiului Blaj, (străzi în arealul urban al municipiului 2,716,135.55
Blaj), etapa a II -a, județul Alba
Canalizare menajeră și stație de epurare, sat Răhău, Municipiul
79 Municipiul Sebeş 8,096,316.00
Sebeș

Transformare clădiri, centrală termică și depozit de cărbune, în


80 Municipiul Sebeş 2,548,984.76
Creșă și Grădiniță, Valea Frumoasei, Municipiul Sebeș

81 Noşlac Modernizare străzi în comuna Noșlac, județul Alba 5,145,305.38


Modernizare străzile Memorandumului, Ștefan Octavian Iosif,
82 Ocna Mureş
Mihai Viteazul, Vadului și Râului 7,073,103.79
Reabilitare și dotare dispensar uman în comuna Ocoliș, județul
83 Ocoliş 832,405.00
Alba
Realizare pod peste Valea Ocolișului, la Cruce, în comuna
84 Ocoliş 774,506.00
Ocoliș, județul Alba
Realizare pod peste Valea Ocolișului, la Steaza, în comuna
85 Ocoliş 773,093.00
Ocoliș, judetul Alba
86 Ohaba Modernizare străzi în comuna Ohaba 1,223,068.00

87 Ohaba Reabilitare Şcoala gimnazială din comuna Ohaba, județul Alba 948,172.00

Modernizare străzi, Pinilor, Găurii, Valea de Sebeș, Cotîrhău,


88 Pianu Ulița, La Canton și Tecănel în localitatea Pianu de Sus, 2,863,383.13
comuna Pianu, județul Alba
Rețea de distribuție apă și rețea de canalizare pe str. Bisericii,
89 Pianu 1,230,635.27
în localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba

Modernizare drum comunal DC 137, comuna Poiana Vadului,


90 Poiana Vadului 2,261,373.66
județul Alba
Modernizare drumuri interioare în satul Lunca Arieșului
91 Poşaga 4,634,337.83
comuna Poșaga județul Alba
Rețea de distribuție apă în localitatea Săgagea, comuna
92 Poşaga
Poșaga, județul Alba 1,432,413.92
Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Șoimuș și
construcție rețea de canalizare și stație de epurare în
93 Rădeşti 5,454,193.00
localitățile Leorinț și Meșcreac din comuna Rădești, județul
Alba
Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii
94 Rădeşti 1,122,304.00
educaționale în cadrul Școlii Rădești județul Alba

95 Rîmeţ Modernizare drumuri comunale în comuna Rîmeț, jud. Alba 13,554,090.21

Extinderea rețelei de canalizare în satul Tău, comuna Roșia de


96 Roşia De Secaş 3,844,592.50
Secaș, județul Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Roșia de Secaș,
97 Roşia De Secaş 9,407,201.09
judeţul Alba
Racorduri canalizare la rețeaua existentă în comuna Roșia de
98 Roşia De Secaş 1,082,937.21
Secaș, județul Alba
Modernizare drumuri comunale şi locale în comuna Roşia
99 Roşia Montană 11,990,606.60
Montană, judeţul Alba - Etapa I
Înlocuire și extindere rețea de alimentare cu apă în loc.
100 Sălciua 5,722,100.53
Sălciua, comuna Sălciua, judeţul Alba
Modernizare drumuri publice din interiorul comunei Săliștea,
101 Săliştea 9,352,271.11
jud. Alba
102 Săsciori Modernizare străzi din comuna Săsciori, județul Alba 6,989,283.82
Modernizare străzi în localitățile Iclod și Panade comuna
103 Sîncel
Sîncel, județul Alba 10,933,309.67
Reabilitare Şcoala gimnazială Ion Pop Reteganul localitatea
104 Sîncel
Sîncel, județul Alba 585,958.00

Modernizarea străzilor Lac, Nufărului, Tineretului, amenajarea


105 Sîntimbru trotuarelor și a sistemelor de colectare și de dirijare a apelor 4,366,974.80
pluviale din localitatea Totoi, comuna Sîntimbru, judeţul Alba

Realizare grădiniță sat Lăzești, comuna Scărișoara, județul


106 Scărişoara 352,692.00
Alba
Realizare școala primară Negești comuna Scărișoara, județul
107 Scărişoara 243,846.00
Alba
Realizare dispensar medical Scărişoara, comuna Scărişoara,
108 Scărişoara 909,889.00
judeţul Alba
109 Scărişoara Realizare pod centru în comuna Scărişoara, judeţul Alba 1,524,374.00
Realizare şcoală primară sat Runc, comuna Scărişoara, judeţul
110 Scărişoara 235,009.00
Alba
Stație de tratare a apei și aducţiune de apă pe 3,5 km în sat
111 Scărişoara 3,469,645.00
Scărişoara, comuna Scărişoara, judeţul Alba
Modernizarea DC 121 Sicoiești-Luminești, comuna Sohodol,
112 Sohodol 3,365,746.02
județul Alba
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Stremț, județul
113 Stremţ 7,286,817.00
Alba
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în comuna Șibot prin
114 Şibot
reabilitarea Școlii gimnaziale Șibot 695,281.91
Modernizare străzi și drumuri în comuna Șibot și satele
115 Şibot 2,115,684.84
componente, județul Alba

Rețea canalizare menajeră și stații de epurare în localitățile


116 Şibot
Șibot și Balomirul de Câmp comuna Șibot județul Alba
10,368,025.00
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Șona, județul
117 Şona
Alba 12,845,458.45
Modernizare strazi în localitățile Vingard, Şpring, Draşov,
118 Şpring 10,481,727.06
Cunţa, comuna Şpring, judeţul Alba
Reţea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunţa
119 Şpring 3,911,384.27
com . Șpring, judeţul Alba
Reţea de alimentare cu apă potabilă în satele Şpring și
120 Şpring 6,348,919.33
Vingard, com . Șpring, judeţul Alba
Pod peste râul Mureș în zona localității Capud, oraș Teiuș,
121 Teiuş 3,255,154.56
județul Alba
122 Teiuş Reabilitare străzi în orașul Teiuș, județul Alba 12,185,088.01
Construire rețea de apă uzată în localitățile Măhăceni și
123 Unirea 4,903,799.60
Dumbrava, com. Unirea, jud. Alba
Modernizare străzi în localitățile Dumbrava și Măhăceni în
124 Unirea 4,985,757.28
comuna Unirea
125 Unirea Rețea de canalizare menajeră în loc. Inoc, jud. Alba 2,279,719.20

126 Unirea Rețea canalizare menajeră și staţie de epurare Comuna Unirea 2,555,632.87

127 Vadu Moţilor Reabilitare pod Necşeşti în comuna Vadu Moţilor, judeţul Alba 2,119,187.00

Staţie de tratare a apei și aducțiune de apa pe 3,5 km în


128 Vadu Moţilor 3,469,645.00
comuna Vadu Moţilor, judeţul Alba
Staţie de tratare a apei și aducțiune de apă pe 5 km în satul
129 Vadu Moţilor 4,898,906.00
Dealu Frumos, comuna Vadu Moţilor, judeţul Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Lungă,
130 Valea Lungă
județul Alba 6,108,917.00

131 Valea Lungă 2,361,258.00


Modernizare și dotare corp C1 și C2 aferente Şcolii generale cu cl
Reţea canalizare menajeră şi staţie de epurare în loc. Valea
132 Valea Lungă
Lungă, com. Valea Lungă, jud.Alba 6,272,563.93
133 Vidra Modernizare drumuri interioare, comuna Vidra, județul Alba 13,028,801.16

Investiţie nouă în sistem complet de canalizare în localitățile


134 Vinţu De Jos Vurpăr, Valea Vinţului,Valea Goblii și Cîmpu Goblii, comuna 5,999,267.00
Vinţu de Jos, judeţul Alba
Modernizare străzi cu infrastructura de apă şi canalizare în
135 Zlatna 10,343,031.37
orașul Zlatna, jud. Alba, etapa a II-a
2,962,825.00
JUDEŢUL ARAD lei
Alocații de la
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investiţii bugetul de stat
Crt.
2017-2020
Total 624,065,002.96
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Apateu, județul
1 APATEU
Arad 7,041,343.00
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna
2 APATEU
Apateu, judeţul Arad 523,755.19
3 BATA Modernizare străzi în comuna Bata, judeţul Arad 4,875,385.00

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Bârsa (străzile 7-


4 BÂRSA
2, 7-4, 12, 13 - Bârsa; 2, 3, 4 Hodiș și 1, 2, 5 Voivodeni)
1,387,488.00
Reabilitare, modernizare și extindere Sediul Primăriei,
5 BÎRZAVA
comuna Bîrzava, județul Arad 1,845,208.00
Reabilitare și modernizare unitate sanitară, în comuna Beliu,
6 BELIU
județul Arad 1,602,587.00
Modernizare drumuri de interes local în comuna Beliu, județul
7 BELIU
Arad 2,756,630.00
Modernizare drum DC 78 și DC 104, comuna Birchiș, județul
8 BIRCHIŞ
Arad 6,901,451.00
Lucrări de reabilitare și construire poduri comuna Brazii,
9 BRAZII
județul Arad 2,854,111.00
Alimentare cu apă în localităţile Păulian şi Berindia, comuna
10 BUTENI
Buteni, judeţul Arad 3,877,605.00
11 BUTENI Reabilitare, extindere şi dotare Şcoala Generală Buteni 4,218,684.20
Reabilitare şcoală primară şi grădiniţă PN Seliştea, com.
12 CĂRAND
Cărand 410,016.00
13 CĂRAND Reabilitare dispensar uman, com. Cărand 303,870.00
Reabilitare/modernizare şi extindere Grădiniţa Cermei, în
14 CERMEI
comuna Cermei, judeţul Arad 1,677,997.00
Construire Grădiniță cu program normal, sat Milova, com.
15 CONOP
Conop, jud. Arad 589,502.00
Reabilitare DC 70 și modernizare străzi în comuna Conop,
16 CONOP
jud. Arad 4,265,112.00
Modernizare străzi în comuna Covăsînț, loc. Covăsînţ, etapa
17 COVĂSÎNŢ
II, județul Arad 3,094,965.00
Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna
18 CRAIVA
Craiva, judeţul Arad 8,178,255.00
Modernizare străzi în localitatea Buhani, comuna Dezna,
19 DEZNA
județul Arad 1,949,442.00
20 DIECI Reabilitare Grădiniță în Comuna Dieci, județul Arad 457,340.00
Modernizare Infrastructură Rutieră în Comuna Dieci, județul
21 DIECI
Arad 8,846,849.00
Modernizare sistem de iluminat în localitatea Revetiş, Jud.
22 DIECI
Arad 158,299.00
23 DOROBANŢI Modernizare Străzi în Comuna Dorobanți, Județul Arad 5,831,558.00
Extindere, reabilitare şi modernizare Sediu Primărie, în
24 FELNAC
comuna Felnac, judeţul Arad 1,626,362.35
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna
25 FELNAC
Felnac, judeţul Arad 523,839.79
Realizare și dotare școală generală în localitatea Fîntînele, jud.
26 FÎNTÎNELE
Arad 1,979,659.00
Reabilitare grădiniță cu program normal Aluniș, comuna
27 FRUMUŞENI
Frumușeni, județul Arad 594,103.00
Modernizare străzi în zona Cartier Nou Frumușeni în comuna
28 FRUMUŞENI
Frumușeni, județul Arad 2,485,025.00
Reabilitare clădire Liceu Tehnologic Vasile Juncu din
29 GHIOROC
localitatea Miniş, judeţul Arad 11,524,781.00
Reabilitare și extindere școală cu clasele I-VIII din comuna
30 GHIOROC
Ghioroc, judeţul Arad 7,555,572.00

31 GRĂNICERI Extindere reţea canalizare în comuna Grăniceri, judeţul Arad


7,301,872.00
32 GURAHONŢ Asfaltare străzi în localitatea Gurahonț, județul Arad 6,465,359.00
Construire pod peste Valea Honţişorului în comuna Gurahonţ,
33 GURAHONŢ
judeţul Arad 595,409.00
Modernizare și extindere sistem de iluminat în localitatea
34 GURAHONŢ
Gurahonț, jud. Arad 326,327.00
Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Ţărmure, comuna
35 HĂLMAGIU
Hălmagiu, judeţul Arad 2,566,396.00
36 HĂLMĂGEL Modernizare străzi în comuna Hălmăgel, județul Arad 5,361,395.65
Reabilitare, modernizare și extindere școală gimnazială și
37 HĂŞMAŞ
grădiniță Hășmaș, comuna Hășmaș, județul Arad 2,619,118.03
Modernizare străzi în comuna Hășmaș: localitățile Urvișu de
38 HĂŞMAŞ
Beliu, Clit, Comănești, Agrișu Mic și Botfei 3,027,786.00
39 IRATOŞU Modernizare străzi în comuna Iratoșu, județul Arad 5,180,939.00
JUDEŢUL
ARAD prin
Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență
40 CONSILIUL
Arad, municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș, nr. 11-13
JUDEŢEAN
ARAD 12,454,003.00
JUDEŢUL
ARAD prin
41 CONSILIUL Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș
JUDEŢEAN
ARAD 26,992,839.00
JUDEŢUL
ARAD prin
Modernizare DJ 792B km 8+500-11+900, 15+800-33+800,
42 CONSILIUL
33+800-40+400 Bârsa - Moneasa-Limită judeţ Bihor
JUDEŢEAN
ARAD 78,299,573.00
JUDEŢUL
ARAD prin
Modernizare DJ 709F, km 0+000 - 23+540 Sânmartin - Olari -
43 CONSILIUL
Caporal Alexa
JUDEŢEAN
ARAD 46,060,747.56
JUDEŢUL
ARAD prin
44 CONSILIUL Reabilitare DJ 792, km 5+000-26+130 Nădab-Seleuș
JUDEŢEAN
ARAD 32,183,431.27
Realizare grădiniță cu program prelungit în comuna Livada,
45 LIVADA
jud. Arad 2,107,665.00
46 LIVADA Modernizare străzi în comuna Livada, județul Arad 5,674,653.00
Extindere, reabilitare și modernizare Școală Gimnazială "Pavel
47 MACEA Covaci" - corp cu număr administrativ 527, în comuna Macea,
județul Arad 1,286,175.00
Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială "Pavel Covaci" -
48 MACEA corp cu număr administrativ 528, în comuna Macea, județul
Arad 2,743,270.00
Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Macea,
49 MACEA
județul Arad 664,103.00
Modernizare străzi în comuna Mișca, localitățile Mișca,
50 MIŞCA
Vânători, Satu Nou și Zerindu Mic 6,398,199.00
MUNICIPIUL
51 Reabilitare Clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad
ARAD 14,301,134.00
MUNICIPIUL
52 Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad
ARAD 17,534,232.51
MUNICIPIUL Reabilitare termică clădire Grădinița PP8 - Arad, str. Anton
53
ARAD Pann, nr. 30-32 625,955.00
MUNICIPIUL Reabilitare termică clădiri Şcoala Gimnazială Aron Cotruș
54
ARAD Arad, str. Ardealului, nr. 8 1,215,758.00
MUNICIPIUL Reabilitare termică clădiri Școala Gimnazială Ilarion Felea -
55
ARAD Arad, str. Ilarion Felea nr. 7-13 1,446,906.00
MUNICIPIUL Reabilitare termică clădiri Şcoala Gimnazială Iosif Moldovan -
56
ARAD Arad, str. Condurașilor nr. 48-50 592,043.00
Modernizare străzi în comuna Olari, sat Şintea Mică, județul
57 OLARI
Arad 6,597,988.00
ORAŞ Reabilitare rețea de aducțiune de la frontul de captare,
58 CHIŞINEU- reabilitare stație de tratare a apei, reabilitare și extindere rețea
CRIŞ de distribuție apă potabilă în orașul Chișineu-Criș 8,837,224.41
Construire grădiniţă cu program normal cu 4 săli de grupă în
59 ORAŞ INEU
sat Mocrea (aparţinător), oraş Ineu, jud. Arad 1,715,459.00
Construire grădiniţă cu program normal cu 4 săli de grupă în
60 ORAŞ INEU
oraş Ineu, jud. Arad (str. Avram Iancu) 1,763,450.00
Extindere, reabilitare şi modernizare Liceul "Mihai Viteazul",
61 ORAŞ INEU
corp C1, în oraş Ineu, judeţul Arad 7,373,552.19

Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Sava Brancovici,


62 ORAŞ INEU
Str. C. Traian nr. 2 în orașul Ineu, județul Arad
10,741,192.96
Reabilitarea și dotarea Liceului Atanasie Marienescu, respectiv
63 ORAŞ LIPOVA a Școlii generale Radna cu clasele I-VIII, orașul Lipova,
județul Arad 5,412,769.00

64 ORAŞ LIPOVA Pod metalic peste râul Mureș în Oraşul Lipova, judeţul Arad
2,596,508.00

65 ORAŞ NĂDLAC Modernizare și reabilitare rețea de străzi în orașul Nădlac


7,085,950.00
ORAŞ Construire Grădiniţă Sat Măderat, Oraşul Pâncota, judeţul
66
PÂNCOTA Arad 918,856.23
Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte
67 ORAŞ PECICA școală - Școala gimnazială nr. 2, str. 2 nr. 176, oraș Pecica,
județ Arad 3,878,397.42
Extindere Liceu cu corp P+1E, str. 2, nr. 37, oraș Pecica, jud.
68 ORAŞ PECICA
Arad 1,274,359.29

69 ORAŞ PECICA Grădiniță de patru grupe cu program prelungit în orașul Pecica


2,885,270.80
ORAŞ Extindere Şcoală Gimnazială Sântana cu Sală de Sport - Strada
70
SÂNTANA Tudor Vladimirescu nr. 25, Jud. Arad 2,588,085.00
Reabilitare şcoală gimnazială Sfânta Ana cu cls. I-IV, corp
ORAŞ
71 clădire str. Unirii nr. 3C, arondată Liceului Tehnologic Ştefan
SÂNTANA
Hell, în oraş Sântana, judeţul Arad 714,282.74
72 ORAŞ SEBIŞ Atelier școală P+2 1,600,300.51
73 ORAŞ SEBIŞ Grădiniță cu program prelungit 1,461,891.59
Extindere rețea alimentare cu apă potabilă, localitatățile Păuliș
74 PĂULIŞ
și Sîmbăteni, jud. Arad 363,285.00
Modernizare străzi în comuna Peregu Mare, județul Arad,
75 PEREGU MARE
etapa III 6,598,821.00

76 PLEŞCUŢA Reabilitare Grădiniță Pleșcuța, Comuna Pleșcuța, județul Arad


354,944.00

77 PLEŞCUŢA Reabilitare școală sat Tălagiu, comuna Pleșcuța, județul Arad


483,632.00
Modernizare infrastructura rutieră în comuna Pleșcuța, județul
78 PLEŞCUŢA
Arad 4,298,223.00
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna
79 SĂVÂRŞIN
Săvârşin, judeţ Arad 523,108.23
Reabilitare grădiniță cu program normal în localitatea Sânpetru
80 SECUSIGIU German şi grădinița cu program normal în localitatea Satu
Mare, comuna Secusigiu, județul Arad 1,075,285.57
Reabilitare școală generală clasele I-VIII în localitatea
81 SECUSIGIU Sânpetru German și școala generală clasele I-VIII în
localitatea Secusigiu, comuna Secusigiu, județul Arad 5,324,341.42
82 SELEUŞ Extindere rețea canalizare în comuna Seleuş, județul Arad 5,627,663.00
Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în comuna Seleuş,
83 SELEUŞ
judeţul Arad 754,633.32
Modernizare și dotare grădiniţă cu program normal cu
84 SEMLAC
echipamente specific didactice 200,000.00
85 SEMLAC Modernizarea reţelei de străzi în comuna Semlac et. IV 5,081,612.00
Extindere rețea de apă, înființare rețea de canalizare și stație de
86 SINTEA MARE
epurare în Comuna Sintea Mare, judeţul Arad 6,836,156.00
Reabilitare grădiniţă cu program normal localitatea Ţipari,
87 SINTEA MARE
judeţul Arad 879,136.00
Modernizare şi extindere sistem de iluminat în localitatea
88 SINTEA MARE
Sintea Mare, Jud. Arad 395,576.00
Construire școală cu clasele I-VIII Comuna Socodor, județul
89 SOCODOR
Arad 13,881,507.00
90 ŞAGU Modernizare străzi în comuna Șagu etapa IV 3,863,718.00
Extindere reţea de alimentare cu apă în Comuna Şeitin, Jud.
91 ŞEITIN
Arad 5,133,898.00
Lucrări de construcție școală clasele I-VIII, comuna Șeitin,
92 ŞEITIN
jud. Arad 1,371,736.00
Extindere şi reabilitare şcoala generală cu clasele I-VIII, Emil
93 ŞICULA
Monţia în comuna Şicula, judeţul Arad 2,823,840.00
Reabilitare Școală Generală și Grădiniță în Localitatea Gurba,
94 ŞICULA
comuna Șicula, jud. Arad 398,675.00
Reabilitare şi modernizare dispensar în sat Gurba, comuna
95 ŞICULA
Şicula, judeţul Arad 1,024,234.17
Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Şilindia,
96 ŞILINDIA
judeţul Arad 5,868,932.00
Extindere, reabilitare și modernizare grădinița Satu-Mic,
97 ŞILINDIA
comuna Șilindia, județul Arad 794,810.29
Modernizare străzi în localitatea Șimand, comuna Șimand,
98 ŞIMAND
județ Arad 3,459,734.12
99 ŞIRIA Modernizare drum comunal DC 87 L=4,8km 3,251,455.00
100 ŞIŞTAROVĂŢ Iluminatul public în comuna Şiştarovăț, județul Arad 850,219.00
Modernizarea reţelei de străzi în comuna Șofronea et. II,
101 ŞOFRONEA
județul Arad 5,515,882.00

Extindere reţea de apă şi înfiinţare reţea canalizare menajeră,


102 TAUŢ
inclusiv branşamente, comuna Tauţ, judeţul Arad
16,965,000.00
103 TÎRNOVA Extindere Sediu Primărie în comuna Tîrnova, județul Arad 1,616,666.52
104 USUSĂU Construire Școală Gimnazială în Localitatea Ususău P+1 3,131,640.00
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna
105 USUSĂU Ususău: Drum Comunal DC 85, străzi localitatea Pătârş, străzi
localitatea Dorgoş şi străzi localitatea Zăbalţ 6,455,118.86

VĂRĂDIA DE Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală primară şi grădiniţă


106
MUREŞ în loc. Juliţa, comuna Vărădia de Mureş, judeţul Arad
538,914.00
VĂRĂDIA DE Reabilitare, modernizare și dotare școală primară, școală
107
MUREŞ gimnazială și grădiniță Vărădia de Mureș, județul Arad 2,047,033.00
VĂRĂDIA DE Modernizare drumuri de interes local în Comuna Vărădia de
108
MUREŞ Mureş, Jud. Arad 6,576,914.00
Extindere rețele de canalizare menajeră și extindere stație de
109 VINGA
epurare în localitatea Vinga , comuna Vinga, jud. Arad 11,314,334.00
Extindere şcoala generală Adam Muller Gutenbrunn, comuna
110 ZĂBRANI
Zăbrani, județul Arad 2,124,430.00
Reabilitare și modernizare dispensar în comuna Zăbrani,
111 ZĂBRANI
județul Arad 1,206,817.00
112 ZĂDĂRENI Reabilitare străzi Comuna Zădăreni, jud. Arad 5,592,838.00
Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna
113 ZĂDĂRENI
Zădăreni, județul Arad 548,047.00
Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna
114 ZĂRAND
Zărand, județul Arad 8,934,873.00
Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII, comuna
115 ZĂRAND
Zărand, județul Arad 1,988,815.00
Reabilitare și modernizare şcoală cu clasele I-VIII în sat
116 ZĂRAND
Cintei, comuna Zărand, județul Arad 2,362,762.00
Construire unitate sanitară - Centru de permanență în comuna
117 ZĂRAND
Zărand, județul Arad 1,683,443.77
Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare menajeră
118 ZERIND
în comuna Zerind, județul Arad 12,534,679.00
JUDEȚUL ARGEȘ - lei -
Alocații de la
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii bugetul de stat
Crt.
2017-2020
Total 716,490,941.04
Extindere sistem alimentare cu apă sat Dobrotu comuna
Albeștii de Argeș și reabilitare sistem alimentare cu apă (stație
1 Albeştii de Argeş 511,362.41
pompare Ungureni Izlaz) sat Albești Ungureni comuna Albeștii
de Argeș
Albeştii de Extindere rețea apă în sat Albești, comuna Albeștii de Muscel,
2 803,111.00
Muscel județul Argeș
Albeştii de Extindere rețea apă în sat Cândești, comuna Albeștii de
3 130,388.00
Muscel Muscel, județul Argeș
Albeştii de Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna
4 524,503.96
Muscel Albeștii de Muscel, județul Argeș
Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila,
5 Albota 2,659,886.22
Albota
Asfaltare drumuri locale: Necșulești, Invănești, Lunca, Gârla,
6 Albota Brăinești, Varvara, Lazara, Paraschiva, Florin Baie, Linia 6,187,526.00
Bisericii, Ulm, Gioroc, Prelungire Gioroc
Pod trecere peste pârâul Slănic, în punctul vad Broșteni, ce
7 Aninoasa asigură legătura la școala gimnazială Broșteni, în comuna 3,997,822.00
Aninoasa, județul Argeș
Sistem alimentare cu apă potabilă în zona turistică Molivișu
8 Arefu 7,655,240.00
comuna Arefu județul Argeș
9 Bascov Înființare creșă în comuna Bascov, jud. Argeș 2,038,180.47
Modernizare drumuri comunale în comuna Băbana, județul
10 Băbana 3,681,459.00
Argeș. Asfaltare DC 177 B Piscul Radului-Măneasa
Prima înfiinţare sistem centralizat de canalizare în satele
11 Băiculeşti Măniceşti, Stejari, Argeşani, Băiculeşti şi Zigoneni, comuna 20,458,405.00
Băiculeşti, judeţul Argeş
Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bălilești,
12 Bălileşti județul Argeș și înființare sistem centralizat de canalizare 27,316,774.87
comuna Bălilești, județul Argeș
Construire grădiniță cu program prelungit 50 copii, în satul
13 Bălileşti 1,684,046.00
Bălilești, comuna Bălilești, jud. Argeș
Asfaltare drum comunal strada Drăgana satul Ungureni,
14 Berevoeşti 578,712.00
comuna Berevoești, județul Argeș
Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna
15 Berevoeşti 7,139,053.00
Berevoești, județul Argeș cu apă în satele Mozăceni Vale și
Extindere rețea alimentare
Bîrla și înființare rețea alimentare cu apă în satele Urluieni,
16 Bîrla 10,955,034.28
Afrimești, Zuvelcați, Brabeți, Șelăreasca, Ciocești, Mîndra și
Malu, comuna Bîrla, județul Argeș
17 Bogaţi Extindere sistem de canalizare comuna Bogați, județul Argeș 3,987,247.00
Podeț dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni,
18 Boteni 71,580.00
județul Argeș

Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna


19 Boteni 497,280.00
Boteni, județul Argeș

Asfaltare drum sătesc din DJ 702, L=2km şi drum sătesc din


20 Boţeşti 2,199,403.00
DJ 702, L=1 km, comuna Boţeşti, judeţul Argeş

21 Bradu Înființare creșă în comuna Bradu, județul Argeș 2,181,936.57

Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Brăduleț,


22 Brăduleţ 11,820,377.00
județul Argeș
Reabilitare, dotare Școală Gimnazială, Budeasa Mare, în
23 Budeasa 591,800.00
comuna Budeasa, județul Argeș
Reabilitare drum comunal DC Poenandre comuna Bughea de
24 Bughea de Jos 1,089,266.54
Jos
Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești,
25 Buzoeşti 4,873,286.00
județul Argeș
Construcţie gradiniță cu program normal în satul Căldăraru,
26 Căldăraru 961,272.53
comuna Căldăraru, judeţul Argeş
Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe Drum Comunal Călinești
27 Călineşti 1,507,902.00
Vale, L=1,8 km în comuna Călinești, județul Argeș
Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800 ) din
28 Câmpulung 4,312,010.00
Municipiul Câmpulung, județul Argeș
Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul
29 Câmpulung 12,543,508.00
Câmpulung județul Argeș
Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară
30 Câmpulung clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă 3,945,806.00
nr. 145, Câmpulung, județul Argeș

31 Câmpulung Reabilitare pod Șoseaua Națională 1,154,950.00

32 Căteasca Amenajare gospodărie de apă, satul Siliștea 1,410,003.37

Sistem de alimentare cu apă satele Cepari Ungureni și


33 Cepari 6,273,805.00
Urluiești, comuna Cepari, județul Argeș

Construire pod din beton armat peste Valea Cărpeniș, cătun


34 Cepari 484,925.00
Rotundu, sat Cărpeniș, comuna Cepari, județul Argeș

Construire pod din beton armat peste pârâul Valea Sârboii,


35 Cepari 277,984.00
cătun Budani, sat Cărpeniș, comuna Cepari, județul Argeș
Construire pod din beton armat peste Valea Urluiești, cătun
36 Cepari 277,151.00
Neagoș, sat Cepari Ungureni, comuna Cepari, județul Argeș
Extindere, reabilitare şi modernizare sistem public de
37 Cetăţeni 5,314,244.00
alimentare cu apă în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş
38 Cicăneşti Extindere alimentare cu apă în comuna Cicănești județul Argeș 528,449.00

Reabilitare și dotare școală Nicolești sat Mioarele comuna


39 Cicăneşti 529,848.00
Cicănești
Modernizare reţea de apă, extindere reţea de canalizare şi
40 Ciofrângeni racordarea gospodăriilor la canalizarea menajeră, în comuna 9,695,429.89
Ciofrângeni, judeţul Argeş
Grădinița și amenajări exterioare (împrejmuire etc.) comuna
41 Ciofrângeni 1,145,711.00
Ciofrîngeni
Sistem alimentare cu apă în satele Ciomăgești, Fedeleșoiu și
42 Ciomăgeşti 2,300,323.00
Beculești, comuna Ciomăgești, județul Argeș

Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare școală, com.


43 Ciomăgeşti 2,528,339.07
Ciomăgești, jud. Argeș

Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare dispensar,


44 Ciomăgeşti 719,626.92
sat Cungrea, com. Ciomăgești, jud. Argeș
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele
45 Cocu Bărbătești, Răchițele de Sus, Răchițele de Jos, Făcălețești și 7,290,257.00
Cocu, comuna
rețeaCocu, județul Argeș
Extindere de canalizare menajeră și modernizare drumuri
46 Corbeni de interes local în satele Poienari și Bucșenești, comuna 4,655,424.60
Corbeni, județul Argeș
Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de
47 Coşeşti 8,319,724.00
alimentare cu apă din comuna Coșești, județul Argeș

Alimentare cu apă satele Lintești, Vârloveni și Pielești comuna


48 Cotmeana 7,405,719.00
Cotmeana

49 Cuca Construire dispensar uman în comuna Cuca, județul Argeș 2,022,624.00

Grădiniță cu program prelungit, Municipiul Curtea de Argeș,


50 Curtea de Argeș 3,037,449.00
județul Argeș

51 Curtea de Argeș Înființare creșă în municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș 2,283,767.52

Extindere rețea canalizare menajeră drum Olteanca, în comuna


52 Davideşti 465,815.00
Davidești, județul Argeș
Extindere rețea canalizare menajeră DC 85 Etapa II, în
53 Davideşti 713,210.00
comuna Davidești, județul Argeș
Refacere structură rutieră pe DC 85 în urma execuției
54 Davideşti lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în 345,396.00
comuna Davidești, județul Argeș
Modernizare drumuri locale în comuna Dîmbovicioara, judeţul
55 Dîmbovicioara 4,602,170.00
Argeş
Pod nou peste Valea Carcinov în satul Furești, comuna
56 Dobreşti 1,861,439.00
Dobrești, județul Argeș

Lucrări de amenajare racorduri de canalizare și alimentare cu


57 Domneşti 5,951,491.81
apă în comuna Domnești, județul Argeș
Reabilitare școala George Marinescu, în comuna Drăganu,
58 Drăganu 1,210,659.00
județul Argeș
Reabilitare drum comunal Olteanu comuna Godeni, județul
59 Godeni 2,424,411.00
Argeș
Modernizare drumuri de interes local, comuna Hârsești,
60 Hârseşti 4,657,839.00
județul Argeș
Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B din
61 Hîrtieşti 1,735,340.00
satul Hîrtiești, com. Hîrtiești, jud. Argeș
Judeţul Argeş
62 prin Consiliul Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești 75,962,617.00
Județean Argeș
Judeţul Argeş
63 prin Consiliul Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+696 4,563,432.94
Județean Argeș
Judeţul Argeş
Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ
64 prin Consiliul 10,442,549.00
659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu
Județean Argeș
Judeţul Argeş
Modernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253,
65 prin Consiliul 9,796,700.00
L=2,5km, în comuna Uda
Județean Argeș
Judeţul Argeş
Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km
66 prin Consiliul 14,361,534.38
70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca
Județean Argeș
Judeţul Argeş
Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-
67 prin Consiliul 10,908,830.00
Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului
Județean Argeș
Judeţul Argeş
Pod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste
68 prin Consiliul 2,814,988.61
pârâul Vârtej, L=24m, în comuna Băbana
Județean Argeș
Judeţul Argeş
Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului,
69 prin Consiliul 4,179,600.00
km 21+900, în comuna Mihăeşti
Județean Argeș
Judeţul Argeş
Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060,
70 prin Consiliul 2,309,920.00
peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti
Județean Argeș
Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în satele
71 Leordeni Schitu Scoicești, Glîmbocata Deal și Glîmbocata, comuna 4,582,642.29
Leordeni, județul Argeș

Construire grădiniță cu program normal în satul Cotu Malului,


72 Leordeni 555,044.56
comuna Leordeni, județul Argeș

Extindere rețea de canalizare menajeră: strada Valea Foii,


73 Lereşti strada Roman, strada Răceni și ulița Redea, comuna Lerești, 1,895,366.22
județul Argeș

Grădiniță cu program normal, sat Lunca Corbului, comuna


74 Lunca Corbului 939,187.00
Lunca Corbului, județul Argeș
Modernizare drum local Bohari, comuna Mălureni, județul
75 Mălureni 1,413,826.00
Argeș

Înființare dispensar uman în comuna Mărăcineni, Argeș, sat


76 Mărăcineni 1,023,858.39
Argeșelu, DJ 740
Reabilitare și modernizare prin asfaltare strada 10, strada
77 Mărăcineni Trandafirilor și strada Vile, comuna Mărăcineni, județul Argeș 914,975.02
- Etapa I: strada Trandafirilor și strada Vile
Realizare sistem de alimentare cu apă a satului Crâmpotani,
78 Merişani 2,935,000.00
comuna Merișani, județul Argeș
Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în satul
79 Merişani 5,349,155.67
Merișani, comuna Merișani, județul Argeș

Alimentare cu apă în satele Purcăreni și Micești, comuna


80 Miceşti 799,328.00
Micești, județul Argeș

Construire grădiniță cu program prelungit P+E+M-50 copii, în


81 Miceşti 1,256,903.00
satul Micești, comuna Micești, județul Argeș
Grădinița cu program normal, sat Purcăreni, comuna Micești,
82 Miceşti 1,636,335.00
județul Argeș

83 Miceşti Înființare creșă în comuna Micești, jud. Argeș 2,181,936.57

84 Miceşti Înființare dispensar uman în comuna Micești județul Argeș 2,658,703.35

85 Miceşti Amenajare intersecții în comuna Micești, județul Argeș 135,618.00

Pod pentru trafic ușor pe drum lateral din DJ 740, peste apa
86 Miceşti Miceasca, punctul Băile Comunale, comuna Micești, județul 797,129.00
Argeș
Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul
87 Mihăeşti 9,256,928.00
Drăghici, comuna Mihăești, județul Argeș
Pod din b.a. peste râul Argeșel, sat Suslănești, punctul Pătran,
88 Mioarele 1,482,802.00
comuna Mioarele, județul Argeș

Construire Corp Grădinița - Completare subansamblu


89 Mioveni 1,219,802.94
funcțional, Grădinița Campionii, orașul Mioveni, județul Argeș
Reabilitarea termică a clădirilor: Școală - clădire principală
90 Mioveni P+2, Atelier școlar-P, Sală de sport-P ce aparțin Liceului 3,496,095.07
Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni
91 Mioveni Construire Spital Orășenesc S+P+6E, Mioveni, jud. Argeș 93,678,096.00

Extindere rețea de apă în satele Miroși și Surdulești din


92 Miroşi 5,460,425.00
comuna Miroși, județul Argeș

Extindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Luminile,


93 Morăreşti 1,090,097.00
comuna Morărești, județul Argeș

Demolare și construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul


94 Moşoaia 2,380,901.27
Teleormănel, în comuna Moșoaia, județul Argeș
Extindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna
95 Mozăceni 511,534.00
Mozăceni, județul Argeș
Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Mușătești,
Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Vîlsănești, Valea Muscelului,
96 Muşăteşti 3,988,746.62
Stroești și gospodăria de apă în comuna Mușătești, județul
Argeș
97 Negraşi Construire dispensar uman în satul Negrași, comuna Negrași 610,655.28

98 Nucşoara Alimentare cu apă sat Slatina comuna Nucșoara 3,762,792.00

99 Oarja Alimentare cu apă în comuna Oarja, județul Argeș 7,319,440.00

Pod din beton armat peste pârâul Neajlov, în comuna Oarja


100 Oarja 483,565.00
județul Argeș
Alimentare cu apă-distribuție, sat Bădești, comuna Pietroșani,
101 Pietroşani 884,834.00
județul Argeș
Înființarea rețelei publice de apă uzată comuna Pietroșani,
102 Pietroşani 24,051,684.87
județul Argeș
Consolidare și reabilitare clădire tronson I-Colegiul Național
103 Pitești 4,626,935.00
Zinca Golescu, municipiul Pitești
Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel
104 Pitești 17,106,723.00
Bătrân, municipiul Pitești

105 Pitești Reabilitare termică - Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” 1,048,154.00

106 Pitești Reabilitare și consolidare Colegiul Național Ion C. Brătianu 3,458,272.96

Poienarii de Captare izvor Valea Iederii în comuna Poienarii de Muscel,


107 492,898.00
Muscel județul Argeș
Poienarii de Rest de executat - Amenajare clădire cabinete medicale în
108 975,582.00
Muscel comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș
Modernizare drum de interes local și ulițe, în comuna Popești,
109 Popeşti 7,464,976.00
județul Argeș
Îmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3
110 Priboieni 3,030,076.39
km în comuna Priboieni, județul Argeș
Modernizare drumuri de interes local în comuna Râca, județul
111 Râca 4,861,099.00
Argeș
Alimentare cu apă în satul Mavrodolu, comuna Rătești, județul
112 Răteşti 1,468,101.00
Argeș
Modernizare drumuri comunale, L=4,587 km în comuna
113 Recea 4,372,175.91
Recea, județul Argeș
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, în satele
114 Rociu 11,598,878.68
Șerbănești și Gliganu de Sus, comuna Rociu, județul Argeș

115 Rociu Construire grădiniță cu 3 grupe, comuna Rociu, județul Argeș 2,315,032.00
Pod pe DC 104 peste pârâul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu,
116 Rociu 616,274.00
județul Argeș

117 Rucăr Asfaltare DC 21 Satic comuna Rucăr 11,866,435.00

Modernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu


118 Sălătrucu 4,119,394.00
județul Argeș
Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna
119 Schitu Goleşti 8,317,144.00
Schitu Golești, județul Argeș-etapa I
Suplimentare sursă și capacități de înmagazinare apă potabilă
120 Slobozia 2,451,598.00
în comuna Slobozia, județul Argeș
Canalizare în sistem centralizat și stație de epurare în comuna
121 Slobozia 1,227,833.00
Slobozia, județul Argeș-Faza I
Reabilitare canalizare și înființare stație de epurare în zona
122 Stîlpeni 1,800,608.00
centrală „Blocuri vechi” în comuna Stîlpeni, județul Argeș
Extindere rețea publică de apă uzată Cotoreni și Ulița Cicu
123 Stîlpeni 1,317,623.00
Preoteasa, comuna Stîlpeni, județul Argeș
Extindere rețea publică de apă uzată sat Rădești, comuna
124 Stîlpeni 2,870,138.00
Stîlpeni, județul Argeș
Prima înființare rețea publică de apă uzată în sat Rădești
125 Stîlpeni comuna Stîlpeni, județul Argeș - branșamente pentru 350 de 1,062,795.00
case
Construire dispensar uman în satul Ștefan cel Mare, comuna
126 Ştefan cel Mare 1,314,351.00
Ștefan cel Mare, județul Argeș
Execuție pod peste pârâul Valea Mare-zona Negrilești, oraș
127 Ștefănești 966,734.00
Ștefănești, județul Argeș
Reabilitare rețea alimentare apă și înființare sistem de
128 Stoeneşti canalizare menajeră și stație epurare, sat Stoenești, comuna 9,089,053.84
Stoenești, județul Argeș

129 Stolnici Construire Dispensar uman în comuna Stolnici, județul Argeș 1,589,911.00

Sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Valea Calului


130 Şuici 2,000,961.00
din comuna Șuici județul Argeș

Școală gimnazială Toma Brătianu sat Rudeni, comuna Șuici,


131 Şuici 843,832.00
județul Argeș (școala primară clasele I-IV)

Reabilitare rețea de alimentare cu apă în satele Găleșești,


132 Suseni 3,087,216.80
Strâmbeni, Suseni și Cerșani, în comuna Suseni, județul Argeș
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Marin
133 Suseni 1,076,194.35
Braniște” din satul Suseni, comuna Suseni, județul Argeș
Modernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km
134 Teiu 3,933,352.00
3+250-7+391

Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Badislava


135 Tigveni 3,645,282.00
comuna Tigveni județul Argeș

Reabilitare școală cu clasele V-VIII sat Bârseștii de Jos,


136 Tigveni 510,980.00
comuna Tigveni județul, Argeș
Modernizare drum de interes local Monument, L=749,45 m în
137 Ţiţeşti 493,799.00
comuna Țițești, județul Argeș

138 Topoloveni Construire și dotare creșă în orașul Topoloveni, județul Argeș 2,585,883.33

Construire pod din beton armat, L=60 m, peste Râul Cârcinov,


139 Topoloveni 2,334,266.70
pe Strada Fântânii, în orașul Topoloveni, județul Argeș
Sistem de alimentare cu apă a satelor Cotu, Greabăn și
140 Uda 2,895,918.00
Miercani, comuna Uda, judeţul Argeş

141 Uda Alimentare cu apă sat Săliștea 202,245.00

Extindere alimentare cu apă satele Humele, Găujani și Satu


142 Ungheni 555,507.00
Nou comuna Ungheni

Grădinița cu program normal, satul Ungheni, comuna


143 Ungheni 1,650,214.00
Ungheni, județul Argeș
Extindere alimentare cu apă comuna Valea Danului județul
144 Valea Danului 2,407,251.00
Argeș
Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului județul
145 Valea Danului 2,675,610.00
Argeș
Reabilitarea şi modernizarea Liceului tehnologic Vedea-corp
146 Vedea 3,001,792.00
C1, comuna Vedea, judeţul Argeş
Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Coteasca,
147 Vlădeşti 4,619,145.00
Drăghescu şi Putina, comuna Vlădesti, judeţul Argeş
Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești,
148 Vultureşti 3,921,413.00
județul Argeș
JUDEȚUL BACĂU
Alocații de la
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii bugetul de stat
Crt.
2017-2020
Total 807,706,920.25
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, colectare şi tratare ape
1 Agăş 13,278,723.00
uzate în comuna Agăş, judeţul Bacău
Reconstrucţie pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat, pe DC
2 Ardeoani 3,489,582.00
178
Realizare canalizare și stație de epurare, extindere rețea de apă
3 Asău 10,224,841.51
în comuna Asău județul Bacău
4 Asău Modernizare dispensar Asău 1,035,821.40

Reabilitare și consolidare pod din beton, peste pârâul Asău, în


5 Asău 884,150.96
comuna Asău, sat Apa Asău, punctul Soci, județul Bacău

Modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa,


6 Balcani 6,150,020.25
Ludaşi şi Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, Judeţul Bacău

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Berești-Bistrița,


7 Bereşti-Bistriţa 5,669,855.00
județul Bacău
Înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile
8 Bereşti-Tazlău Berești-Tazlău și Turluianu, comuna Berești-Tazlău, județul 7,793,323.00
Bacău
Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației
9 Bereşti-Tazlău de epurare, în localitățile Berești-Tazlău și Turluianu, comuna 12,275,912.00
Berești-Tazlău, județul Bacău
Reabilitare dispensar medical în sat Tescani, com. Berești-
10 Bereşti-Tazlău 680,091.00
Tazlău, jud. Bacău
Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare rețea de
11 Berzunţi canalizare cu stație de epurare în comuna Berzunți, județul 11,231,440.00
Bacău

Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de


12 Berzunţi grupuri sanitare și centrală termică la: Şcoala gimnazială 3,789,150.00
Alexandru cel Bun Berzunți, comuna Berzunți, județul Bacău

Reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de


13 Berzunţi grupuri sanitare și centrală termică la: Şcoala gimnazială nr. 2 1,047,315.00
Dragomir, comuna Berzunți, județul Bacău

Modernizare rețea de drumuri locale în comuna Bîrsănești,


14 Bîrsăneşti 5,662,194.00
județul Bacău
Modernizare drumuri de interes local în comuna Blăgești,
15 Blăgeşti 3,281,775.00
județul Bacău
Realizare rețea apă potabilă și canalizare, satele Filipești și
16 Bogdăneşti 13,359,476.00
Bogdănești, Comuna Bogdănești, Județul Bacău
Amenajare școală Cuchiniș și înființare grup sanitar și centrală
17 Brusturoasa termică localitatea Brusturoasa, comuna Brusturoasa, județul 663,393.35
Bacău
Reabilitare Şcoala Gimnazială ”Ioana Radu Rosetti”
18 Brusturoasa 4,026,634.00
Brusturoasa, Bacău
Extindere rețea alimentare cu apă în satele Buciumi și Răcăuți,
19 Buciumi 3,122,316.00
comuna Buciumi, județul Bacău
Extindere rețea de canalizare în satele Buciumi și Răcăuți,
20 Buciumi 4,968,738.00
comuna Buciumi, județul Bacău
21 Buhoci Împrejmuire școli gimnaziale - sat Bijghir comuna Buhoci 64,919.11
22 Buhoci Împrejmuire școli gimnaziale - sat Bijghir comuna Buhoci 60,215.79
23 Buhoci Împrejmuire școli gimnaziale - sat Buhoci comuna Buhoci 102,488.78
Reabilitare și modernizare grădiniță cu program normal
24 Buhoci 1,189,469.00
Bijghir, sat Bijghir, comuna Buhoci, județul Bacău
Construire grădiniță cu două săli de grupă în Orașul Buhuși,
25 Buhuşi 788,970.00
județul Bacău
Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr.2 din
26 Buhuşi 2,495,967.00
orașul Buhuși, judeţul Bacău
Reabilitare, modernizare și extindere construcție existentă și
27 Buhuşi schimbare destinație în grădiniță cu patru săli de grupă în 1,168,545.00
Orașul Buhuși, jud. Bacău
Exindere și reabilitare dispensar uman, sat Căiuți, comuna
28 Căiuţi 734,747.00
Căiuți, județul Bacău
Amenajare poduri și podețe în satele Pralea punct Praja,
29 Căiuţi Blidari punct Condeiești, Căiuți punct Țârcu din Comuna 4,359,010.00
Căiuți, Județul Bacău
Reabilitare pod peste râul Trotuș în comuna Căiuți, Județul
30 Căiuţi 2,291,621.00
Bacău
Dotare dispensar uman sat Curiţa, comuna Cașin, județul
31 Caşin 62,070.00
Bacău
Extindere, reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman
32 Caşin 403,621.00
sat Cașin, comuna Cașin, județul Bacău
Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 1 Cleja, comuna Cleja
33 Cleja 1,144,278.00
județul Bacău
Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 2 Cleja, comuna Cleja
34 Cleja 447,278.00
județul Bacău
Construire dispensar medical, cabinet de medicină dentară și
35 Cleja 1,435,140.00
farmacie în comuna Cleja, județul Bacău
Realizare poduri peste pârâul Cleja în comuna Cleja, județul
36 Cleja 6,959,358.00
Bacău
Construire și dotare dispensar și farmacie - localitatea
37 Coloneşti 1,949,045.00
Colonești, comuna Colonești, județul Bacău
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești,
38 Coloneşti 5,044,926.00
județul Bacău
Asfaltare și amenajare parcări pe străzile Supanului, Codrului,
39 Comăneşti Muntelui și Fundătura Şoimului din orașul Comănești, județul 1,837,508.00
Bacău
Reabilitare și dotare școală gimnazială sat Corbasca - înlocuire
40 Corbasca 514,590.00
șarpantă + învelitoare și dotări laborator
Reabilitare și modernizare dispensar în sat Corbasca, comuna
41 Corbasca 370,162.00
Corbasca, jud. Bacău
Modernizare drum comunal DC 116A Sat Tămăşoaia, comuna
42 Coţofăneşti 2,152,577.00
Coțofănești
Construire și dotare grădiniță cu program normal, în localitatea
43 Dămieneşti 842,790.00
Drăgești, comuna Dămienești, județul Bacău
Modernizare drumuri de interes local - str. Livezi și str. Lapoş,
44 Dărmăneşti 4,850,351.00
din cartierul Lapoș, oraș Dărmănești, județul Bacău
Modernizare și dotare grădiniță sat Dealu Morii în comuna
45 Dealu Morii 578,390.00
Dealu Morii, județul Bacău
Modernizare drumuri de interes local, comuna Dealu Morii,
46 Dealu Morii 2,496,421.34
județul Bacău
Construire grădiniță cu 3 săli de grupă în sat Dofteana, comuna
47 Dofteana 2,520,561.00
Dofteana, județul Bacău
Modernizare drum comunal în satul Hăghiac, comuna
48 Dofteana 2,737,141.00
Dofteana, județul Bacău
Refacere poduri peste pârâul Oușorul (Cucuieți), în sat
49 Dofteana 2,346,323.00
Cucuieți, comuna Dofteana, județul Bacău
Modernizare grădiniță Faraoani (3 corpuri), localitatea
50 Faraoani 1,411,790.00
Faraoani, comuna Faraoani, județul Bacău
Modernizare drumuri de interes local în comuna Faraoani,
51 Faraoani 5,516,110.00
județul Bacău
Construire școală generală sat Valea Boțului, comuna Filipeni,
52 Filipeni 1,393,616.00
jud. Bacău
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în
53 Filipeni 778,528.00
comuna Filipeni, jud. Bacău
Construire poduri și podețe pe raza comunei Filipeni, județul
54 Filipeni 5,615,021.00
Bacău
Alimentare cu apă în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și
55 Filipeşti 1,743,740.62
Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău
Canalizare și stații de pompare în localitățile Onișcani, Boanța,
56 Filipeşti 6,875,403.65
Cornești și Hîrlești comuna Filipești, județul Bacău

Construire Dispensar în sat Filipești, comuna Filipești, județul


57 Filipeşti 2,610,461.44
Bacău

Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiceana,


58 Găiceana 5,048,033.00
județul Bacău
Refacere, reabilitare şi consolidare, poduri şi podeţe în comuna
59 Ghimeş-Făget 9,361,543.00
Ghimeş-Făget, judeţul Bacău
Modernizare drumuri de interes local în comuna Gioseni,
60 Gioseni 6,267,730.00
județul Bacău
Construire pod peste pârâul Răcila, sat Gîrlenii de Sus,
61 Gîrleni 811,817.00
comuna Gîrleni

62 Gîrleni Construire sediu primărie în comuna Gîrleni, județul Bacău 2,087,620.00

Reabilitare, modernizare și dotare Şcoala nr. 1 cu clasele I-IV


63 Glăvăneşti 1,018,230.00
+ gradiniță, sat Frumușelu, com. Glăvănești, jud. Bacău

Construire pod din b.a. pe DC 46 km. 5+500, peste pârâul Apa


64 Glăvăneşti 1,275,836.00
Neagră în satul Frumușelu, comuna Glăvănești, județul Bacău

65 Helegiu Modernizare dispensar medical sat Brătila 460,333.00

66 Helegiu Modernizare dispensar medical sat Helegiu 891,579.00


67 Hemeiuş Dispensar uman comuna Hemeiuș 1,296,966.00
Construire școală în sat Sohodor, comuna Horgești, județul
68 Horgeşti 2,596,743.00
Bacău

69 Horgeşti Construire pod pe DC 92 la km 0+225 în localitatea Horgești 1,491,118.00

Modernizare drumuri de interes local în comuna Itești, județul


70 Iteşti 7,958,964.00
Bacău
Judeţul Bacău
71 prin Consiliul Reparații capitale Clădire Centru Şcolar - C11 3,957,245.00
Judeţean Bacău
Judeţul Bacău
Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2+370-
72 prin Consiliul 33,472,529.44
17+800, județul Bacău
Judeţean Bacău
Judeţul Bacău
Modernizare DJ 243B, km 33+900-48+900, Motoșeni-
73 prin Consiliul 32,746,260.54
Stănișești, județul Bacău
Judeţean Bacău
Judeţul Bacău
Modernizare DJ 252A, km 7+450-14+856, Horgești-Răcătăul
74 prin Consiliul 24,549,909.44
de Jos (DJ 252B), județ Bacău
Judeţean Bacău
Judeţul Bacău
Reabilitare și modernizare DJ 117, Poduri, km 17+000-
75 prin Consiliul 15,178,268.00
21+180, L=4,180 km, județul Bacău
Judeţean Bacău
Judeţul Bacău
Reabilitare și modernizare DJ 119, km 25+740-27+993 la
76 prin Consiliul 3,705,696.00
Ciucani, județul Bacău
Judeţean Bacău
Reabilitare și modernizare DJ 123, limită județ Harghita-Valea
Judeţul Bacău
Uzului-Dărmănești-DN 12A km 41+000-62+103, județul
77 prin Consiliul 15,689,813.00
Bacău (sector de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100
Judeţean Bacău
pe o lungime de 6,3 km)
Judeţul Bacău
Reabilitare și modernizare DJ 252C, Tătărăști-Corbasca, km
78 prin Consiliul 60,580,100.00
8+022-23+088, județul Bacău
Judeţean Bacău

Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna


79 Letea Veche 5,614,420.00
Letea Veche, județul Bacău

Construire grădiniță cu program normal cu 3 săli de clasă în


80 Lipova 1,210,939.50
sat Mîlosu, comuna Lipova, județul Bacău

81 Livezi Modernizare drumuri locale în comuna Livezi, județul Bacău 5,042,989.00

Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi Călugăra


82 Luizi Călugăra 4,141,787.00
județul Bacău
Modernizare străzi și construire pod peste pârâul Valea
83 Măgireşti 8,239,594.00
Arinilor, comuna Măgirești, județul Bacău
Construire grădiniță 3 grupe, localitate Măgura, comuna
84 Măgura 1,093,268.00
Măgura, județul Bacău
Reabilitare și dotare școală sat Crihan, comuna Măgura,
85 Măgura 1,004,051.00
județul Bacău
Investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii Școlii
86 Mănăstirea Caşin Gimnaziale nr.1, sat Mănăstirea Cașin, comuna Mănăstirea 5,824,403.00
Cașin, județul Bacău
Construire dispensar uman în localitatea Luncani, comuna
87 Mărgineni 1,972,355.00
Mărgineni, județul Bacău

Construire poduri și podețe în comuna Mărgineni, județul


88 Mărgineni 4,625,915.00
Bacău
Consolidare, Reabilitare, Modernizare şi Dotare cu
89 Moineşti echipamente didactice şi echipamente IT a Şcolii Generale 7,713,550.00
Ştefan Luchian, cu clasele I-VIII

90 Moineşti Reabilitare pod strada 1 Mai, Municipiul Moinești 1,323,655.00

Modernizare drumuri comunale DC 40 și DC 39, comuna


91 Motoşeni 5,658,680.00
Motoșeni, județul Bacău
Municipiul
92 Rezerva de apă a municipiului Bacău 25,928,793.00
Bacău
Autorizarea executării lucrărilor de construire canalizare și
93 Negri stație de epurare în localitățile aparținătoare comunei Negri, 9,649,455.00
județul Bacău
Pod beton armat peste pârâul Mora, localitatea Poiana, comuna
94 Negri 1,315,825.00
Negri județul Bacău
Construire dispensar uman în sat Nicolae Bălcescu, comuna
95 Nicolae Bălcescu 1,967,754.00
Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău
Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de
96 Odobeşti 21,568,693.00
canalizare a apelor uzate în comuna Odobeşti, judeţul Bacău

Reabilitare clădire Grădiniță nr. 3 Oituz - Peste Vale, comuna


97 Oituz 632,666.00
Oituz, județul Bacău
Reabilitare clădire Grădiniță Poiana Sărată, comuna Oituz,
98 Oituz 1,064,613.00
județul Bacău
Construire dispensar medical uman în localitatea Oituz,
99 Oituz 642,818.00
comuna Oituz, județul Bacău
Modernizare drumuri de interes local în sat Tarnița, comuna
100 Onceşti 7,778,910.00
Oncești, județul Bacău
Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit nr.14, în municipiul
101 Oneşti 1,890,490.74
Oneşti
Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste râul Trotuș, la
102 Oneşti 7,740,836.00
Onești, jud. Bacău
Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Orbeni, Com.
103 Orbeni 981,280.00
Orbeni, Jud. Bacău
Construire grădinița cu 3 Săli de grupă în sat Scurta, Com.
104 Orbeni 981,280.00
Orbeni, Jud. Bacău
Reabilitare și extindere Corp grădiniță și construire corp școală
105 Orbeni 2,148,587.76
- sat Scurta, Com. Orbeni, Jud. Bacău
Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman (fosta casă de
106 Orbeni 790,640.00
nașteri) în sat Scurta, Comuna Orbeni, Județul Bacău
Reabilitare, extindere și dotare dispensar uman în sat Orbeni,
107 Orbeni 679,276.00
Comuna Orbeni, Județul Bacău

Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în


108 Palanca 6,045,536.00
comuna Palanca, județul Bacău

Reabilitarea și modernizarea Şcolii gimnaziale Parava,


109 Parava 1,323,089.00
localitatea Parava, Judeţul Bacău
Înființarea sistemului public de alimentare cu apă în com.
110 Parincea 4,491,645.48
Parincea jud. Bacău
Înființarea sistemului public de apă uzată (canalizare) în
111 Parincea 7,985,370.35
comuna Parincea, județul Bacău
Pod din beton armat peste pârâul Parincea, punct Durac
112 Parincea 463,624.00
Constantin, sat Parincea, comuna Parincea, județul Bacău
Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna
113 Pînceşti 10,388,673.82
Pîncești, județul Bacău
Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în
114 Pîrgăreşti 401,982.00
comuna Pîrgărești, județul Bacău
Reabilitare, modernizare și dotare Școală generală Tărâța,
115 Pîrjol 1,950,596.00
comuna Pîrjol, județul Bacău
116 Pîrjol Pod peste râul Tazlău, în comuna Pîrjol, județul Bacău 6,776,611.00
Alimentare cu apă și canalizare sat Plopana, comuna Plopana,
117 Plopana 8,519,613.71
județul Bacău
Extindere rețea canalizare și repunere în funcțiune stație de
118 Podu Turcului 6,339,627.00
epurare în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău
Construire școală 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna
119 Podu Turcului 1,304,072.00
Podu Turcului, județul Bacău
Înfiinţare dispensar uman în comuna Podu Turcului, judeţul
120 Podu Turcului 798,616.00
Bacău

121 Poduri Modernizare drumuri sătești comuna Poduri, județul Bacău 6,998,189.00

Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă în


122 Prăjeşti 2,827,342.00
localitatea Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău
Modernizare și dotare grădiniță în sat Prăjești, comuna
123 Prăjeşti 883,075.00
Prăjești, județul Bacău
Reabilitare termică a Școlii Generale cu clasele I-VIII Gh.
124 Prăjeşti 3,259,217.00
Avrămescu, Prăjești
Reabilitare și modernizare dispensar uman în comuna Prăjești,
125 Prăjeşti 1,291,664.00
județul Bacău
Construire pod peste Pârâul Recea, comuna Prăjești, județul
126 Prăjeşti 669,005.01
Bacău
Reabilitare dispensar medical Gura Văii, comuna Racova,
127 Racova 504,260.00
județul Bacău
Modernizare drumuri sătești, sat Gheorghe Doja în comuna
128 Răcăciuni 7,326,417.04
Răcăciuni, județul Bacău
Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă și rețea
129 Răchitoasa ape uzate, stație epurare în satul Răchitoasa, comuna 8,650,004.00
Răchitoasa, județul Bacău
Construire școală, sat Barcana, comuna Răchitoasa, județul
130 Răchitoasa 2,090,853.00
Bacău

Construire şcoală sat Dumbrava, comuna Răchitoasa, judeţul


131 Răchitoasa 2,032,445.00
Bacău

Modernizare rețea drumuri locale în comuna Roșiori, județul


132 Roşiori 5,223,313.00
Bacău
Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială Păncești,
133 Sascut 2,373,375.00
comuna Sascut, județul Bacău

134 Sascut Construire poduri în comuna Sascut, județul Bacău 5,114,278.00

Înființare rețea canalizare și stație de epurare ape uzate


135 Sănduleni 8,495,795.00
menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău
136 Sănduleni Construire grădiniță comuna Sănduleni 3,544,101.00

137 Sărata Construire unitate sanitară în comuna Sărata, județul Bacău 1,171,963.00

138 Sărata Asfaltare drumuri în comuna Sărata, jud. Bacău 4,274,823.00


Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare în
139 Săuceşti satele Săucești, Bogdan Vodă și Schineni, comuna Săucești, 6,879,133.00
județul Bacău
Construire pod peste pârâul Boului sat Scorţeni, comuna
140 Scorţeni 816,212.00
Scorţeni, judeţul Bacău

Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației


141 Secuieni 8,023,086.00
de epurare, în comuna Secuieni, județul Bacău
Modernizare DC 183 și drumuri locale în comuna Solonț, jud.
142 Solonţ 4,955,231.00
Bacău
Pod peste pârâul Cucuieți, pe drumul comunal DC 184, în
143 Solonţ 2,747,412.50
comuna Solonț, județul Bacău

144 Stănişeşti Construire poduri în comuna Stănișești, judeţul Bacău 4,618,764.00

Alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari,


145 Strugari 10,282,666.00
județul Bacău
Construire grădiniță sat Petricica, comuna Strugari, județul
146 Strugari 617,488.00
Bacău
Restaurare, reparații, construire grup sanitar și centrală termică
147 Strugari la Şcoala Gimnazială Petricica, sat Petricica, comuna Strugari, 1,181,151.00
județul Bacău
Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în satul Rădeana
148 Ştefan cel Mare 4,072,507.00
cătun Romi, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău

Reabilitare și extindere școală generală din sat Bogdana,


149 Ştefan cel Mare 661,094.00
Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău

150 Ştefan cel Mare Centru socio-medical, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău 601,410.00

Modernizare și construire poduri și podețe în satele Bogdana,


151 Ştefan cel Mare Ștefan cel Mare și Negoiești, în comuna Ștefan cel Mare, 2,179,975.00
județul Bacău
152 Tamaşi Amenajare și Extindere Şcoala Gimnazială nr.1, Tamași 1,310,817.30

Modernizare drumuri de interes local în comuna Tamași,


153 Tamaşi 5,050,199.00
județul Bacău

Alimentare cu apă sat Tătărăști, comuna Tătărăști, județul


154 Tătărăşti 2,754,957.10
Bacău
Reabilitare corpuri școală gimnazială sat Cornii de Sus,
155 Tătărăşti 2,174,931.15
comuna Tătărăști, județul Bacău
Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal sat Cornii
156 Tătărăşti 123,191.31
de Sus, comuna Tătărăști, județul Bacău
Construire și dotare centru multifuncțional tip creșă în zona
157 Tîrgu Ocna 2,074,470.00
Tisești, oraș Tîrgu Ocna, județul Bacău
Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot A, oraș
158 Tîrgu Ocna 3,034,741.00
Tîrgu Ocna, județul Bacău
Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță Piticot B, oraș
159 Tîrgu Ocna 3,447,312.00
Tîrgu Ocna, județul Bacău
Modernizare și dotare Colegiu C. Negri, oraș Tîrgu Ocna,
160 Tîrgu Ocna 9,932,518.00
județul Bacău
Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Viișoara,
161 Tîrgu Trotuş 5,640,564.00
comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău
Modernizare poduri și podețe în comuna Tîrgu Trotuș, județul
162 Tîrgu Trotuş 1,265,730.00
Bacău
Modernizare drumuri de interes local în comuna Traian,
163 Traian 4,894,660.00
județul Bacău
Înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în
164 Ungureni 5,534,232.01
localitatea Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău
Reabilitare școală cu clasele I-IV, sat Ungureni, comuna
165 Ungureni 546,674.10
Ungureni, județul Bacău
Modernizare dispensar uman, sat Ungureni, comuna Ungureni,
166 Ungureni 629,658.75
județul Bacău
Stație de epurare, rețele colectoare, canalizare, localitățile Satu
167 Urecheşti Nou, Cornățel, Lunca Dochiei, Urechești și Slobozia, comuna 13,091,543.00
Urechești, județul Bacău
Modernizare prin asfaltare drumuri sătești în comuna Valea
168 Valea Seacă 5,196,504.00
Seacă, județul Bacău

Modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni,


169 Vultureni 5,067,371.00
judeţul Bacău

Reabilitare și modernizare DC 180A 5 km, zona Bolătău,


170 Zemeş 4,579,779.00
comuna Zemeș, județ Bacău
JUDEȚUL BIHOR -lei-
Alocații de la
Nr. bugetul de stat
U.A.T Denumire obiectiv investitii
crt. 2017-2020

TOTAL 750,017,849.24
Reabilitarea, modernizarea și extinderea Grădiniței și Şcolii
1 ABRAM 4,791,347.20
din localitatea Abram, jud. Bihor
Modernizare străzi de interes local în comuna Aușeu, județul
2 AUŞEU 9,626,762.00
Bihor
Reabilitare Școală Generală în Localitatea Avram Iancu, Jud.
3 AVRAM IANCU 1,244,124.00
Bihor
Reabilitare, modernizare și dotare școală din localitatea
4 AVRAM IANCU Tamașda, corpul de clădire C2, com. Avram Iancu, sat 642,539.00
Tamașda, jud. Bihor
Construire stație de tratare a apei pentru localităţile Almaşu
5 BALC 221,310.00
Mic şi Ghida, comuna Balc, județul Bihor
Reabilitare şi modernizare DC 130 Balc - Fagul Almașu Mare,
6 BALC 6,223,566.00
comuna Balc, judeţul Bihor
Înființare reţea de canalizare menajeră în comuna Batăr,
7 BATĂR 30,724,405.80
județul Bihor

8 BATĂR Modernizare Școala gimnazială nr. 4 Arpăşel, comuna Batăr 330,783.80

Extindere alimentare cu apă potabilă şi canalizare ape uzate


9 BOROD 9,783,361.41
menajere în comuna Borod, jud. Bihor
Modernizare şi extindere Grădinița cu program normal nr. 1
10 BOROD 1,619,807.79
Borod, jud. Bihor
Construire centru medical şi de permanență în comuna Borod,
11 BOROD 523,625.82
jud. Bihor
Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă
12 BORŞ 5,512,940.00
în satele comunei Borș, județul Bihor
Alimentare cu apă potabilă a localităţii Ponoara, comuna
13 BRATCA 2,743,386.72
Bratca, județul Bihor
Alimentare cu apă potabilă a localităţii Lorău, comuna Bratca,
14 BRATCA 1,584,862.23
județul Buhor
Extindere reţea de apă în localitatea Damiş, comuna Bratca,
15 BRATCA 3,860,680.11
județul Bihor
Reabilitare şi modernizare grădiniță în comuna Bratca, județul
16 BRATCA 564,804.44
Bihor
17 BRUSTURI Alimentare cu apă în comuna Brusturi, județul Bihor 14,206,946.71
Rețea de canalizare, racorduri și stație de epurare în comuna
18 BRUSTURI 13,725,845.70
Brusturi, județul Bihor
Extindere alimentare cu apă şi înființare canalizare în comuna
19 BUDUREASA 7,728,908.57
Budureasa, județul Bihor
20 BUDUREASA Modernizare drumuri comunale în comuna Budureasa 1,177,073.61
21 BUDUREASA Modernizare pod în comuna Budureasa, județul Bihor 358,831.41

22 BULZ Extindere alimentare cu apă a localităţii Remeţi, comuna Bulz 1,455,009.43

Modernizare şi extindere la Școala gimnazială nr.1 Bulz şi


23 BULZ 1,307,758.06
Grădinița cu program normal nr.1 Bulz, comuna Bulz
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în comuna Bulz, județul
24 BULZ 6,328,118.00
Bihor
25 CĂBEŞTI Reabilitare Şcoală gimnazială nr. 1 Căbeşti 1,111,516.00
Modernizare DC 218 Căbești - Sohodol, Comuna Căbești,
26 CĂBEŞTI 5,660,880.00
Județul Bihor
27 CĂPÎLNA Alimentare cu apă a localităţii Suplacu de Tinca 2,831,736.99
Înființare rețea de canalizare menajeră și extindere rețea apă în
28 CĂRPINET 10,205,581.61
comuna Cărpinet
Modernizare şi extindere rețele de alimentare cu apă şi
29 CEFA 5,066,209.24
canalizare în comuna Cefa, județul Bihor
Modernizare clădire pentru grădiniță cu program prelungit în
30 CEFA 525,563.68
localitatea Cefa, comuna Cefa, județul Bihor

31 CEFA Modernizare drumuri şi străzi în comuna Cefa, județul Bihor 525,528.44

Modernizare şi reabilitare termică la Şcoala generala nr.1 din


32 CEICA 342,240.12
loc. Ceica com. Ceica
33 CEICA Modernizare prin asfaltare străzi Inceşti, județul Bihor 1,350,539.00
Regularizare vale şi construcţie pod în localitatea Cotiglet,
34 CEICA 5,126,884.68
comuna Ceica
Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna
35 CHERECHIU 523,375.73
Cherechiu, județul Bihor

Extindere rețele de alimentare cu apă în satul Ghiorac și


36 CIUMEGHIU 20,741,627.00
înființare rețele de canalizare în satele Ghiorac și Ciumeghiu

Reabilitare Şcoală și Grădiniță în loc. Bucuroaia, com.


37 COPĂCEL 1,240,173.00
Copăcel
Înființarea infrastructurii de apă uzată în comuna Curățele,
38 CURĂŢELE 4,941,897.00
satele Cresuia și Beiușele, județul Bihor
Reabilitare și Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3,
39 DERNA 322,482.86
loc. Dernișoara, com Derna, jud. Bihor
Modernizare străzi de interes local în comuna Derna, județul
40 DERNA 6,820,403.07
Bihor
Modernizare străzi în localitatea Diosig, comuna Diosig,
41 DIOSIG 5,346,613.00
județul Bihor
Grup sanitar (P+1E) pentru Școala gimnazială nr. 1 Hidişel,
42 DOBREŞTI 213,933.00
com. Dobreşti, jud. Bihor
Grup sanitar (P+1E) - Școala gimnazială nr. 2 Luncasprie,
43 DOBREŞTI 216,882.00
comuna Dobreşti
Modernizare 15 km drumuri comunale și străzi în comuna
44 DOBREŞTI 8,872,064.00
Dobrești

45 DRĂGĂNEŞTI Modernizarea stațiilor de tratare a apei din comuna Drăgănești 245,058.00

Extindere canalizare şi apă potabilă în comuna Drăgănești,


46 DRĂGĂNEŞTI 16,028,659.19
județul Bihor
Modernizare Școală gimnazială "Viorel Horj" Drăgănești, jud.
47 DRĂGĂNEŞTI 283,288.22
Bihor
48 DRĂGEŞTI Modernizare străzi publice în Comuna Drăgești 2,727,432.00
49 FINIŞ Şcoală cu clasele I-IV, sat Şuncuiş 1,161,892.00
50 FINIŞ Pod peste râul Crişul Negru, comuna Finiş, jud. Bihor 1,844,187.00
Modernizare Școală gimnazială nr.1 Gepiu, comuna Gepiu,
51 GEPIU 362,931.44
jud. Bihor
Construire centru de permanență medicală în localitatea Gepiu,
52 GEPIU 521,534.38
comuna Gepiu, jud. Bihor
Construire centru medical în localitatea Bicaci, comuna Gepiu,
53 GEPIU 520,701.38
jud. Bihor
54 GEPIU Modernizare DC 24 în comuna Gepiu, județul Bihor 1,009,840.47
Extindere rețele de apă în comuna Holod, localităţile
55 HOLOD 2,324,752.00
Dumbrava şi Valea Mare de Codru
Modernizare Grădiniță cu program normal nr.2 Vintere,
56 HOLOD 451,845.48
comuna Holod, jud. Bihor
Reabilitare termică şi amenajare grupuri sanitare la Şcoala cu
57 HOLOD 87,784.00
clasele I-IV, localitatea Lupoaia, comuna Holod
Modernizare străzi în comuna Holod, localitatea Dumbrăviţa
58 HOLOD 2,935,029.09
Mică
HUSASĂU DE Extindere Școala gimnazială nr.1 în loc. Husasău de Tinca,
59 1,156,319.20
TINCA com. Husasău de Tinca, jud. Bihor
HUSASĂU DE Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Husasău de
60 4,634,683.00
TINCA Tinca
Extindere sistem de alimentare cu apă şi apă uzată în comuna
61 INEU 1,149,503.07
Ineu localităţile Ineu şi Husasău de Criş
Extindere şi modernizare Școala gimnazială nr. 1 Botean, com.
62 INEU 376,705.25
Ineu
63 INEU Reabilitare străzi în localitatea Ineu, comuna Ineu 5,257,942.45
JUDEŢUL
BIHOR prin
Reabilitare şi Modernizare DJ 764 Beiuş - Roşia - Aştileu -
64 CONSILIUL 115,655,449.75
Aleşd, Sector de la km 31 + 000 la km 64 + 655, L=33,655 km
JUDEŢEAN
BIHOR

JUDEŢUL
Reabilitare şi modernizare DJ 767: DN 76 (Sâmbăta) -
BIHOR prin
Dobreşti, sector de la km 0+000 la 9+332, şi DJ 767C: DJ
65 CONSILIUL 54,501,501.65
767(Dobreşti) - Lunca Sprie - DJ764, sector de la km 0+000 la
JUDEŢEAN
11+762, Ltotala=21,004 km
BIHOR
JUDEŢUL
BIHOR prin
Reabilitare şi Modernizare DJ 767A Uileacu de Criş (DN1) -
66 CONSILIUL 20,868,530.37
Bălaia - Burzuc - Sârbi (DN 19E), județul Bihor
JUDEŢEAN
BIHOR

Modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Lăzăreni, comuna


67 LĂZĂRENI 498,814.99
Lăzăreni
Modernizare clădire pentru înființare centru medical de
68 LĂZĂRENI 511,827.47
permanenţă în comuna Lăzăreni, județul Bihor
69 LĂZĂRENI Modernizare străzi în comuna Lăzăreni, județul Bihor 1,212,299.58
LUGAŞU DE Construire creșă și grădiniță cu program prelungit în satul
70 1,471,792.00
JOS Lugașu de Sus, comuna Lugașu de Jos
LUGAŞU DE Construire creșă și grădiniță cu regim P+M în satul Urvind,
71 1,767,745.00
JOS comuna Lugașu de Jos

LUGAŞU DE Reabilitare, Modernizare și Extindere Grădinița cu Program


72 1,533,243.01
JOS Normal nr.3, loc. Urvind, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor

LUGAŞU DE Reabilitare, Modernizare și Extindere Şcoala Gimnazială nr.1,


73 908,030.69
JOS loc. Urvind, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor
LUGAŞU DE Reabilitare și Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1,
74 560,675.25
JOS loc. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, Jud. Bihor
LUGAŞU DE Reabilitare și Modernizare Grădiniță cu Program Normal nr.2,
75 507,197.00
JOS loc. Lugașu de Sus, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor

LUGAŞU DE Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială Ovidiu Drimba,


76 2,013,841.75
JOS loc. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor

LUGAŞU DE Reabilitare și Modernizare Școala Primară nr.1, loc. Lugașu de


77 571,140.75
JOS Sus, com. Lugașu de Jos, jud. Bihor
Reţeaua de canalizare în localitățile Lunca și Hotărel, comuna
78 LUNCA 6,822,765.87
Lunca, jud. Bihor
Modernizare drum în zona de producție și depozitare a
79 MĂDĂRAS 1,915,982.59
localității Mădăras
Modernizare școala cu clasele I-VIII, sat Butani, comuna
80 MĂGEŞTI 168,210.86
Măgești, jud. Bihor
Reabilitare dispensar uman Măgești, Comuna Măgești, Judeţul
81 MĂGEŞTI 615,000.00
Bihor
MUNICIPIUL Extindere rețele de apă și canalizare în cartierele Chet și
82 12,480,964.56
MARGHITA Ghenetea
MUNICIPIUL Extindere canalizare menajeră și retehnologizare stație de
83 2,273,447.20
MARGHITA pompare str. Horea
MUNICIPIUL Construire și amenajare sală de mese Grădinița pentru copii -
84 401,648.72
MARGHITA str. J.Calvin
MUNICIPIUL
85 Reabilitare pod peste Barcău, str.I.L. Caragiale 3,609,710.28
MARGHITA
MUNICIPIUL Reabilitarea rețelei de apă potabilă în Municipiul Salonta pe 11
86 7,061,248.00
SALONTA străzi
MUNICIPIUL Reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str.Tincii din Municipiul
87 1,273,771.00
SALONTA Salonta
MUNICIPIUL Extinderea rețelei de canalizare în Mun. Salonta - pe un număr
88 6,199,373.00
SALONTA de 15 străzi
MUNICIPIUL Reabilitare termică la Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta, str.
89 747,696.00
SALONTA Sarcadului nr.1
Modernizare străzi în localitatea Nojorid, comuna Nojorid, lot
90 NOJORID 5,508,380.00
1
Modernizare grădinița cu program normal nr.2 Calacea, com.
91 OLCEA 518,083.36
Olcea, jud. Bihor
Extindere și modernizare rețele de apă și canal în Orașul
92 ORAŞ ALEŞD 7,315,646.00
Aleșd, județul Bihor
Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd,
93 ORAŞ ALEŞD 3,147,549.80
județul Bihor
Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic
94 ORAŞ ALEŞD 835,000.00
Al.Roman din Orașul Aleșd, județul Bihor
Reabilitare și modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct.
95 ORAŞ ALEŞD 576,600.00
Șerban, Orașul Aleșd, județul Bihor
Reabilitare și modernizare creșă cartier, Orașul Aleșd, județul
96 ORAŞ ALEŞD 153,000.00
Bihor
Reabilitare și Modernizare Grădiniță cu program normal - Str.
97 ORAŞ ALEŞD 185,000.00
Teiului, Orașul Aleșd, județul Bihor
Reabilitare și modernizare grădiniță cu program prelungit
98 ORAŞ ALEŞD 2,099,180.00
Aleșd, județul Bihor
Reabilitare și modernizare Şcoala Primară Pădurea Neagră,
99 ORAŞ ALEŞD 430,000.00
Orașul Aleșd, județul Bihor
Reabilitare și modernizare Şcoala Primară nr.1, Orașul Aleșd,
100 ORAŞ ALEŞD 295,000.00
județul Bihor
Reabilitare și Modernizare Grădinița cu program normal nr.3
101 ORAŞ ALEŞD 187,000.00
Peștiș, Orașul Aleșd, județul Bihor
Modernizare străzi în Localitatea Băiţa, Orașul Nucet, Județul
102 ORAŞ NUCET 5,045,731.00
Bihor
ORAŞ Modernizare drum comunal DC 7 km 10+440 - km 13+036,
103 2,113,390.00
SĂCUENI oraș Săcueni
104 ORAŞ ŞTEI Extindere rețele de apă și canalizare orașul Ștei 6,736,404.00
105 ORAŞ ŞTEI Reabilitare și modernizare grădiniță Ștei 1,080,738.00
106 ORAŞ ŞTEI Reabilitarea Colegiului Național "Avram Iancu" Ştei 1,411,406.02
Modernizarea unui drum existent spre stația de tratare a apei și
107 ORAŞ ŞTEI 1,239,147.00
fostul aeroport, pășune și zona de agrement
Construire pod peste Crișul Băița de pe Aleea Miron Pompiliu
108 ORAŞ ŞTEI 3,260,420.00
Ștei
Reabilitare grădiniță cu program normal, Oraş Vașcău, Județul
109 ORAŞ VAŞCĂU 520,701.00
Bihor
110 ORAŞ VAŞCĂU Modernizare DC 244 Câmp - Câmp Moţi 3,773,640.20

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Pocola, județul


111 POCOLA 6,328,562.00
Bihor
112 POCOLA Modernizare iluminat public stradal în comuna Pocola 222,326.66
Modernizare drum comunal în satul Câmpani de Pomezeu,
113 POMEZEU 1,720,740.00
comuna Pomezeu, județul Bihor
Pod peste râul Vida în localitatea Sitani comuna Pomezeu,
114 POMEZEU 174,941.16
județul Bihor
Pod nou peste Valea Holod în dreptul DC 205, din structură
115 RĂBĂGANI metalică din tablă de oțel ondulată ce poate suporta sarcină arc 479,741.00
pe fundații din beton - deschidere 10m

116 REMETEA Îmbunătăţire infrastructură apă şi apă uzată în satul Meziad 2,529,503.00

Înfiintare rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile


117 REMETEA 5,081,777.00
Remetea, Șoimuș, comuna Remetea
Reabilitare şi modernizare școală în localitatea Remetea,
118 REMETEA 1,134,665.00
comuna Remetea, județul Bihor
Reabilitare şi modernizare Școala gimnazială Petru Miheş în
119 REMETEA 685,440.00
localitatea Meziad, comuna Remetea, județul Bihor
Etajare și reabilitare corp B de clădire Școala cu clasele I-IV
120 ROŞIA 2,179,595.00
Roșia
Extindere şi reabilitare școală corp A, în localitatea Roşia,
121 ROŞIA 1,471,533.00
comuna Roşia
122 ROŞIORI Reabilitare străzi în comuna Roșiori, județul Bihor 6,135,939.00
123 SĂCĂDAT Extindere canalizare menajeră în localitatea Săbolciu 2,868,929.40
124 SĂCĂDAT Modernizare străzi în comuna Săcădat, județul Bihor 2,802,821.64
Construire centru medical în localitatea Sălard, comuna Sălard,
125 SĂLARD 1,077,144.07
jud. Bihor
SÂNNICOLAU Modernizare rețele de apă și înființare rețea de canalizare și
126 22,977,120.00
ROMÂN stație de epurare în comuna Sânnicolau Român
Modernizare Grădinița cu program normal nr. 2 Zăvoiu, com.
127 SÎMBĂTA 285,607.28
Sîmbăta, jud. Bihor
Modernizare si reabilitare termica la școala gimnazială nr. 1
128 SÎMBĂTA 406,645.05
din loc. Sîmbăta, com. Sîmbăta

Modernizare și reabilitare termică la Şcoala primară nr.1 și


129 SÎMBĂTA 282,252.85
grădinița cu program normal din loc. Sîmbăta, com. Sîmbăta

Construire centru de permanență medicală în localitatea


130 SÎMBĂTA 523,019.77
Sîmbăta, comuna Sîmbăta, jud. Bihor
131 SÎMBĂTA Modernizare străzi în comuna Sîmbăta, județul Bihor 4,298,443.81
Modernizare grădiniță cu program normal "101 Dalmaţieni"
132 SÎNMARTIN 482,028.77
Cordău, jud. Bihor
Extinderea proiectului modernizare străzi în cartierul nou -
133 SÎNMARTIN 5,949,694.63
Sînmartin
Modernizare infrastructura rutieră de interes local în comuna
134 SÎNMARTIN 3,742,078.30
Sînmartin, localitatea Cihei, județul Bihor
135 SÎNMARTIN Modernizare străzi în cartierul de tineri din Haieu 2,705,025.52
Modernizare străzi de interes local în comuna Sîntandrei, jud.
136 SÎNTANDREI 3,392,150.24
Bihor
Înființare reţea de canalizare în localităţile Sîrbi si Fegernic,
137 SÎRBI 8,325,901.14
comuna Sîrbi
Construire grădiniță cu program prelungit în loc. Sîrbi, com.
138 SÎRBI 522,502.17
Sîrbi
Modernizare şi reabilitare termică la Școala gimnazială nr. 1
139 SÎRBI 418,753.31
din loc. Sîrbi, com. Sîrbi
Modernizare şi reabilitare termică la Școala gimnazială nr. 2
140 SÎRBI 370,056.67
din loc. Burzuc, com. Sîrbi
Modernizare străzi în comuna Sîrbi, km 6,00 în satele: Sîrbi,
141 SÎRBI 4,696,830.34
Burzuc, Fegernic, Sarcău, Chioag, Almaşu Mic
Reabilitare şi Modernizare Grădinița cu Program Normal, loc.
142 SPINUŞ 530,880.42
Spinuș, com Spinuș, jud. Bihor
Reabilitare și Modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1, loc
143 SPINUŞ 777,489.75
Spinuș, com Spinuș, jud. Bihor
Reabilitare și modernizare școală primară nr.1 și grădinița cu
144 SPINUŞ 573,171.83
program normal, loc. Săliște, com. Spinuș, jud. Bihor
Îmbunătățirea infrastucturii rutiere în comuna Spinuș, județul
145 SPINUŞ 9,654,482.45
Bihor
Reabilitarea și extinderea Şcolii cu cls. I-IV din Voivozi,
146 ŞIMIAN 900,907.00
comuna Șimian

147 ŞIMIAN Modernizare drum comunal DC 7 Șimian - Șilindru, etapa II 4,102,464.00

Reabilitare și Modernizare Dispensar, loc. Șinteu, com. Șinteu,


148 ŞINTEU 603,234.56
jud. Bihor
Pod de legătură Huta- Voivozi, peste râul Bistra, com. Șinteu,
149 ŞINTEU 1,263,720.74
jud. Bihor
Alimentare cu apă a localităților Ursad și Poclușa de Beiuș
150 ŞOIMI 3,001,334.70
comuna Șoimi, județul Bihor
Realizare centru de permanență prin schimbare destinație, în
151 ŞOIMI 784,856.00
comuna Șoimi, județul Bihor
152 ŞUNCUIUŞ Reabilitare pod Bălnaca, com Șuncuiuș 525,464.73
Înființare dispensar medical în localitatea Tămășeu, județul
153 TĂMĂŞEU 1,385,279.00
Bihor
Modernizare drum DC 235 Tărcaia - Tărcăiţa, comuna Tărcaia,
154 TĂRCAIA 6,180,270.00
județul Bihor
Înfințare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în
155 TĂUTEU 20,594,002.28
comuna Tăuteu, județul Bihor
Construire pod peste Bistra în localitatea Poiana, comuna
156 TĂUTEU 1,778,990.55
Tăuteu, judeţul Bihor
Construire pod peste Bistra în localitatea Tăuteu, comuna
157 TĂUTEU 1,893,803.75
Tăuteu, judeţul Bihor
Modernizare străzi de interes local, lucrări de artă, accese în
158 TILEAGD 8,060,494.62
comuna Tileagd, județul Bihor
Reabilitare și extindere Şcoala cu clasele I-VIII Comuna
159 TINCA 1,258,265.16
Tinca, sat Gurbediu
160 TINCA Modernizare străzi publice în localitatea Tinca 3,249,280.00
Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în comuna
161 TOBOLIU 10,862,866.00
Toboliu, județul Bihor
162 TOBOLIU Reabilitare străzi în comuna Toboliu, județul Bihor 5,649,533.00
Extindere și reparații la școala gimnazială "Nestor Porumb"
163 TULCA 210,647.23
Tulca, judeţul Bihor
Modernizarea infrastructurii de interes local în comuna Tulca,
164 TULCA 3,649,319.45
Județul Bihor
Extindere, modernizare şi anvelopare termică la Școala
165 ŢEŢCHEA 501,502.28
gimnazială nr. 1 din localitatea Hotar, comuna Ţeţchea
166 ŢEŢCHEA Centru medical şi de permanență în comuna Țețchea 1,189,860.95
Reabilitare DC 179A (Hotar - DC 180) sector km 5+720 -
6+264, L=0,544 km şi modernizare DC 179A 6+264 - 7+030
167 ŢEŢCHEA 3,771,883.50
şi DC 180 (Subpiatră - Fâşca) km 4+860 - 5+740, L=1,646,
lung. totală=2,19 km

Înființare sistem de canalizare menajeră în localitatea Forău şi


UILEACU DE
168 extindere sistem de alimentare cu apă în localităţile Forău, 11,068,747.00
BEIUŞ
Prisaca, Vălanii de Beiuş şi Uileacu de Beiuş, județul Bihor

UILEACU DE Reabilitare Grădiniță cu program normal nr.2 şi Şcoala primară


169 339,091.00
BEIUŞ nr.1 localitatea Forău, comuna Uileacu de Beiuş, județul Bihor

UILEACU DE
170 Realizare centru de permanență în dispensar existent 798,128.00
BEIUŞ

VADU Dotare centru de permanență cu echipamente medicale,


171 200,000.00
CRIŞULUI mobiler specific medical și încălzire centrală
Modernizare străzi de interes local, lucrări de artă, accese în
172 VÎRCIOROG 6,449,171.94
comuna Vîrciorog, județul Bihor
Judeţul Bistriţa - Năsăud -lei-
Alocaţii de la
bugetul de stat în
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii
perioada
2017-2020
TOTAL 691,518,415.16

1 Bistriţa Bîrgăului Înfiinţare reţea de canalizare pe strada Tapiţerilor 444,462.12

Dotare cu echipamente medicale şi alte categorii de


2 Bistriţa Bîrgăului echipamente şi dotări independente pentru Dispensarul 393,476.23
Medical Uman Bistriţa Bîrgăului
Reţea de canalizare şi racorduri canal în localitatea Cireşoaia,
3 Braniştea 11,634,713.00
comuna Braniştea, judeţul Bistriţa Năsăud
Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare şi extindere
4 Budacu De Jos reţea de apă potabilă, în comuna Budacu de Jos, judeţul 13,903,887.00
Bistriţa Năsăud
Construire grădiniţă cu program normal amplasată în
5 Budacu De Jos localitatea Budacu de Jos, în comuna Budacu de Jos, judeţul 1,087,019.00
Bistriţa Năsăud
Modernizare DC 7, 0+000-1+900, Jelna-Satu Nou, judeţul
6 Budacu De Jos 1,135,911.00
Bistriţa Năsăud

Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de


7 Budeşti 8,000,000.00
epurare în comuna Budești, județul Bistrița -Năsăud

Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în


8 Budeşti 355,911.76
comuna Budeşti, judeţul Bistriţa-Năsăud
Lucrări de reabilitare la Dispensarul uman din localitatea
9 Căianu Mic 362,902.54
Căianu Mic
Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu
10 Căianu Mic 5,791,979.00
Mic, judeţul Bistriţa Năsăud
Construire grupuri sanitare Școală Gimnazială Petriș în
11 Cetate 289,880.21
comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud

Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman


12 Cetate 1,977,268.00
în localitatea Petriș, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud

Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Cetate


13 Cetate 3,926,378.00
județul Bistrița-Năsăud
Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în
14 Chiochiş 525,611.87
comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa-Năsăud
Extindere rețele de canalizare ape uzate menajere în localitățile
15 Chiuza Piatra, Chiuza și Săsarm, comuna Chiuza, județul Bistrița- 1,004,268.00
Năsăud
Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în
16 Ciceu-Mihăieşti 6,294,938.00
localitatea Ciceu- Mihăiești, comuna Ciceu- Mihăiești
Modernizare drum de acces spre Cetatea Ciceului (Tronson II),
17 Ciceu-Mihăieşti 1,047,467.00
comuna Ciceu-Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud

18 Ciceu-Giurgeşti Reabilitare energetică Școala Gimnazială Ciceu-Giurgești 1,324,717.00

Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de


19 Ciceu-Giurgeşti 6,796,174.00
epurare în comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud

20 Coşbuc Extindere rețea de canalizare în comuna Coșbuc 1,563,813.00


Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman în
21 Coşbuc 1,011,024.00
localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud
Pod nou peste râul Sălăuța în comuna Coșbuc, județul Bistrița-
22 Coşbuc 691,786.00
Năsăud
Extindere rețele canalizare în comuna Dumitra, satele:
23 Dumitra 521,646.00
Dumitra și Cepari, județul Bistrița-Năsăud
Extindere și modernizare Dispensar Uman în sat Dumitra,
24 Dumitra 1,622,770.00
județul Bistrița-Năsăud
Extindere și modernizare școală, amplasată în sat Cepari,
25 Dumitra 1,220,467.00
comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud

Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea


26 Dumitriţa 5,020,945.00
Dumitrița, comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud

Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, comuna


27 Dumitriţa 1,413,720.00
Dumitrița
Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Budacul
28 Dumitriţa 1,577,702.00
de Sus, comuna Dumitrița
Amenajare trotuare , rigole scurgere şi amplasare conducte de
29 Feldru racord, branşament şi de protecţie în localitatea Feldru, 1,835,313.40
comuna Feldru, jud. Bistriţa- Năsăud
Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala clasele I-IV,
30 Feldru 2,655,269.00
Feldru

Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala gimnazială Gavril


31 Feldru 2,035,148.00
Istrate Nepos clasele V-VIII, judeţul Bistriţa-Năsăud

Construire pod râul Someşu Mare în comuna Feldru, judeţul


32 Feldru 1,054,478.00
Bistriţa Năsăud
Extindere reţea de canalizare a apei uzate menajere în comuna
33 Galaţii-Bistriţei Galaţii-Bistriţei, localităţile Herina, Tonciu şi Dipşa, judeţul 6,217,537.00
Bistriţa Năsăud
Construire dispensar medical rural în localitatea Galaţii-
34 Galaţii-Bistriţei 1,584,393.00
Bistriţei, judeţul Bistriţa Năsăud
Reabilitare Şcoala Gimnazială Grigore Herinean în localitatea
35 Galaţii-Bistriţei Galaţii-Bistriţei, comuna Galaţii-Bistriţei, judeţul Bistriţa- 506,600.00
Năsăud
Modernizare, extindere, dotare sala de sport și amenajări
36 Ilva Mare interioare și exterioare școală generală, în localitatea Ilva 1,252,028.00
Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud

Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU


37 Ilva Mica 403,640.00
pentru grădinița din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud

Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU


38 Ilva Mica pentru Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Ilva Mică, județul 954,281.00
Bistrița-Năsăud
Reabilitare și modernizare Școală primară în localitatea
39 Josenii Bîrgăului 772,270.00
Strîmba, comuna Josenii Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud
Construire pod peste râul Bistrița, în comuna Josenii Bîrgăului,
40 Josenii Bîrgăului 1,116,339.00
județul Bistrița Năsăud
Reabilitare și modernizare școală primară în localitatea
41 Josenii Bîrgăului Mijlocenii Bîrgăului, comuna Josenii Bîrgăului, județul 1,306,144.00
Bistrița-Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Modernizare DJ 162, Km 28+633-35+833, Visuia-Silivașu de
42 Consiliul 5,625,104.73
Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Modernizare DJ 162, Km 8+300-18+526, Archiud-Sânmihaiu
43 Consiliul 15,987,572.98
de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Modernizare DJ 170, Km 13+450-24+450, Negrilești-Breaza-
44 Consiliul 17,656,327.51
lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin Modernizare DJ 171, Km 0+000-39+520, Uriu-lim. Jud.
45 Consiliul Maramureș,Obiect 3: Km 28+617-39+520, Tîrlișua-lim. Jud. 22,653,199.19
Județean Bistrița- Maramureș, județul Bistrița-Năsăud
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Modernizare DJ 172 D, Km 75+353-93+132, Măgura Ilvei-
46 Consiliul 62,698,190.00
Lunca Ilvei (lotul 5), județul Bistrița-Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud
Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Modernizare DJ 172 E, Km 0+000-7+000, Strugureni-Matei,
47 Consiliul 25,670,262.31
județul Bistrița-Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Modernizare DJ 172 H, Km 0+000-5+000, Nușeni-Corvinești,
48 Consiliul 9,010,663.00
județul Bistrița-Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Modernizare DJ 173 C, Km 9+125-19+860, Buduș-Șieu,
49 Consiliul 12,442,175.90
județul Bistrița-Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Pod peste Valea Mare, pe DJ 170, Km 15+400, în Purcărete,
50 Consiliul 211,514.81
județul Bistrița -Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Pod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H, Km 14+960, localitatea
51 Consiliul 317,374.88
Matei, județul Bistrița -Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Pod peste Valea Meleș, pe DJ 172 H, Km 6+118, Nușeni-
52 Consiliul 263,829.57
Corvinești, județul Bistrița -Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud

Judeţul Bistriţa-
Năsăud prin
Pod peste Valea Răchiții, pe DJ 170, Km 18+700, în Breaza,
53 Consiliul 129,096.79
județul Bistrița -Năsăud
Județean Bistrița-
Năsăud
Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Lechinţa,
54 Lechinţa 7,248,907.00
judeţul Bistriţa Năsăud

Construire și dotare local școală 10 Săli de clasă și atelier


55 Lechinţa școlar pentru instruire practică la Liceul tehnologic Lechința, 5,435,000.00
loc. Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud

Modernizare străzi rurale în comuna Leşu, judeţul Bistriţa-


56 Leşu 4,292,093.00
Năsăud
Modernizare, reabilitare și dotare Grădiniță în localitatea
57 Livezile 340,749.00
Dorolea din comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare, reabilitare și dotare Școală Gimnazială în
58 Livezile 628,335.00
localitatea Dorolea, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud

Modernizare, reabilitare și dotare Școală Primară și Grădiniță


59 Livezile 659,520.00
în localitatea Cușma, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud

Modernizare DC 6B în comuna Livezile, județul Bistrița-


60 Livezile 2,790,486.00
Năsăud
Reabilitare, modernizare și extindere școala gimnazială nr. 1,
61 Lunca Ilvei 4,955,284.00
localitatea Lunca Ilvei
Asfaltare drumuri de interes local în comuna Lunca Ilvei-
62 Lunca Ilvei 3,558,685.00
strada Ursoaia
63 Lunca Ilvei Poduri în comuna Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud 1,694,807.00
Modernizare drumuri comunale în comuna Maieru, județul
64 Maieru 3,014,806.21
Bistrița- Năsăud
65 Maieru Pod în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud 2,255,100.00

Reabilitare și consolidare Pod Hajului peste râul Someșul


66 Maieru 485,400.00
Mare zona centru în comuna Maieru, județul Bistrița- Năsăud

Construire reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna


67 Matei 5,846,034.00
Matei, satele Matei şi Corvineşti, judeţul Bistriţa-Năsăud

Rețea de apă potabilă și rețea de canalizare menajeră, cu stație


68 Măgura Ilvei 9,702,017.31
de epurare în localitatea Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud

Construire clădire parter cu destinație școală în localitatea


69 Măgura Ilvei 946,368.83
Arșița, județul Bistrița-Năsăud
Poduri de acces și punți pietonale peste râul Ilva în comuna
70 Măgura Ilvei 2,956,850.76
Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud
Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile
71 Mărişelu Domneşti, Măgurele Mărişelu, Bârla şi Sântioana, comuna 12,162,107.00
Mărişelu, judeţul Bistriţa Năsăud
Reabilitare și extindere clădire Școală generală Domnești,
72 Mărişelu 326,979.00
comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud
Miceştii De Modernizare drum comunal DC 21 şi străzi în comuna
73 5,563,254.00
Câmpie Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud

Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de


Miceştii De
74 epurare în localităţile Miceştii de Câmpie, Fîntîniţa şi Visuia, 18,299,338.00
Câmpie
în comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud

Miceştii De Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din


75 200,108.40
Câmpie comuna Miceştii de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud
Extindere reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere
76 Milaş în localităţile Comlod şi Orosfaia, comuna Milaş, judeţul 5,286,271.00
Bistriţa-Năsăud
Lucrări de construcţii în vederea obţinerii autorizaţiei ISU
77 Milaş pentru şcoala gimnazială din localitatea Milaş, comuna Milaş, 908,998.00
judeţul Bistriţa-Năsăud
Modernizare şi extindere Primăria comunei Milaș, judeţul
78 Milaş 1,130,749.00
Bistriţa-Năsăud
Amenajare și asfaltare străzi comunale, localitatea Monor și
79 Monor 300,000.00
localitatea Gledin, comuna Monor
Consolidarea şi modernizarea corpului A(corp liceu) Colegiu
Municipiul
80 Naţional Liviu Rebreanu, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa- 31,562,714.51
Bistrița
Năsăud
Municipiul Reabilitare și modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str.
81 9,331,707.49
Bistrița Al. Odobescu nr. 8, municipiul Bistrița
Municipiul Drum de acces şi utilităţi aferente complexului sportiv
82 26,707,137.76
Bistrița polivalent, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
Construire rețea publică de apă uzată menajeră în comuna
83 Negrileşti 4,257,074.00
Negrilești, județul Bistrița-Năsăud
Modernizarea sistem de iluminat public stradal în comuna
84 Negrileşti 752,407.50
Negrilești, județul Bistrița-Năsăud
Reabilitare energetică și modernizare Școală gimnazială în
85 Negrileşti 1,103,314.00
localitatea Breaza, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare străzi în comuna Nimigea, județul Bistrița-
86 Nimigea 7,689,896.00
Năsăud

Canalizare menajeră în localitățile Nușeni, Feleac, Beudiu,


87 Nuşeni 16,776,927.42
Viţa și Rusu de Sus, comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud

Împrejmuire, școală primară și Grădiniță din Feleac, com.


88 Nuşeni 200,158.00
Nușeni, jud. Bistrița-Năsăud
Reabilitare și modernizare Grădiniță și clasele I-VIII Școala
89 Nuşeni 439,275.00
Gimnazială-Dsida Jeno Vita
90 Nuşeni Reabilitare și modernizare dispensar uman Nușeni 1,560,470.00
91 Oraş Beclean Asfaltare alei Cartier Podirei-Cabane Figa 6,753,600.00
Reabilitare pod sat Rusu de Jos, oraş Beclean, judeţul Bistriţa-
92 Oraş Beclean 930,216.00
Năsăud
Modernizare străzi în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa Năsăud,
93 Oraş Năsăud 6,111,544.00
L=4,197 m
Pod cu o bandă de circulaţie peste râul Someşul Mare în
94 Oraş Năsăud 3,104,637.00
cartierul Luşca din oraşul Năsăud, judeţul bistriţa Năsăud
Oraş Sîngeorz- Reabilitare trotuare cu acces auto și mobilier stradal în oraș
95 2,260,076.88
Băi Sîngeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud
96 Parva Modernizare centru civic al comunei Parva 1,000,000.00
Modernizare poduri peste Râul Rebra în comuna Parva, județul
97 Parva 3,996,972.00
Bistrița-Năsăud
Consolidare, modernizare, extindere și dotare Școală
98 Parva Gimnazială "Vasile Scurtu" din localitatea Parva, comuna 4,722,158.00
Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud
Modernizare drum de interes local în localitatea Bața-Ulița
99 Petru Rareş spre Pepiniera Bața și Drumul lui Salanki, comuna Petru 755,883.00
Rareș, județul Bistrița-Năsăud
Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în
100 Poiana Ilvei 4,151,890.99
comuna Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud
Construire dispensar medical în comuna Prundu Bîrgăului,
101 Prundu Bîrgăului 3,379,958.68
judeţul Bistriţa Năsăud
Modernizare străzi secundare din comuna Prundu Bîrgăului,
102 Prundu Bîrgăului 4,583,934.40
județul Bistrița-Năsăud

Reabilitare, eficientizare energetică Școală generală clasele I-


103 Prundu Bîrgăului 3,226,615.98
IV în comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița Năsăud

Construire școală generală în com. Prundu Bîrgăului, județul


104 Prundu Bîrgăului 4,644,922.07
Bistrița-Năsăud
105 Rebra Construire poduri peste râul Rebra 1,600,000.00
106 Rebra Modernizare și dotare grădinița nr. 1 în comuna Rebra 1,000,000.00
Modernizare străzi în comuna Rebrișoara, județul Bistrița-
107 Rebrişoara 3,380,608.00
Năsăud
Reabilitare și mansardare școala generală clasele V-VIII în
108 Rebrişoara 3,123,609.00
comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud
109 Rodna Reabilitare grădiniţă cu program normal nr. 1 Rodna 1,071,273.82
Reabilitare şi modernizare unitate de învăţământ preuniversitar
110 Rodna 2,446,178.77
Şcoala Gimnazială Florian Porcius
Modernizare drum comunal Rodna-Valea Vinului, în comuna
111 Rodna 8,900,000.00
Rodna, judeţul Bistriţa Năsăud
Rețele de alimentare cu apă și canalizare pe strada Fundoaia,
112 Romuli localitatea Dealu Ștefăniței, comuna Romuli, județul Bistrița 473,539.57
-Năsăud
Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Pietri, în comuna
113 Romuli 220,332.22
Romuli
Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Sub Laz în comuna
114 Romuli 292,352.70
Romuli
Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Șesul Sabei în
115 Romuli 340,778.20
comuna Romuli
Construire pod peste râul Sălăuța, pe Ulița Valea Malului în
116 Romuli 172,364.27
comuna Romuli
Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Runcu
117 Runcu Salvei 6,832,290.00
Salvei
Extindere rețea alimentare cu apă, mânăstirea Izvorul
118 Salva 522,018.00
Tămăduirii, comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud
Reparații acoperiș, înlocuire tâmplărie, izolație termică și
119 Salva vopsitorii. Amenajare curte (Dispensar uman), comuna Salva, 165,396.00
județul Bistrița-Năsăud
Modernizare pod peste râul Sălăuța, pe strada Principală în
120 Salva 576,560.35
localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud
Punți pietonale La Bodescu, La Clejuţa și Pe Lunca, în comuna
121 Salva 3,855,362.00
Salva, județul Bistrița-Năsăud
Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de
Sînmihaiu de
122 epurare în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, judeţul Bistriţa- 9,809,858.00
Cîmpie
Năsăud
Sînmihaiu de Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din
123 275,901.00
Cîmpie comuna Sînmihaiu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud

Sînmihaiu de Construire şi dotare sediu primărie în localitatea Sînmihaiu de


124 2,039,169.00
Cîmpie Cîmpie, comunaSînmihaiu de Cîmpie, judeţul Bistriţa Năsăud

Silivaşu de Extindere, reabilitare termică și energetică a școlii gimnaziale


125 918,682.00
Cîmpie Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud
Silivaşu de Construire dispensar medical și cabinet stomatologic în
126 815,630.28
Cîmpie comuna Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița Năsăud
Asfaltare drumuri în satele Draga, Fînațele Silivașului și
Silivaşu de
127 Silivaș, din comuna Silivașu de Cîmpie, județul Bistrița- 3,981,271.35
Cîmpie
Năsăud
Modernizare drum comunal DC 37C Spermezeu- Hălmăsău,
128 Spermezeu 5,620,518.75
judeţul Bistriţa Năsăud
Modernizare drum comunal Cobășel-Valea Blaznei Șanț, în
129 Şanţ 7,232,523.84
comuna Șanț
Construire Pod la Rusu peste râul Someșul Mare în comuna
130 Şanţ 766,226.58
Șanț
Construire Pod la stradă după Someş peste râul Someșul Mare
131 Şanţ 638,818.85
în localitatea Valea Mare, comuna Șanț
Dotare Şcoală Generală Ardan, în sat Ardan comuna Șieu,
132 Şieu 131,058.00
județul Bistrița-Năsăud
Dotări Şcoală Generală Posmuș clasele I-IV, în sat Posmuș
133 Şieu 113,959.00
comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud
Construire cabinet medicină generală, cabinet dentar şi
134 Şieu 1,157,989.00
farmacie în localitatea Șieu
Modernizare străzi comuna Șieu, localitatea Șieu și Ardan,
135 Şieu 5,518,076.00
județul Bistrița-Năsăud
Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieu
136 Şieu-Măgheruş 3,743,254.00
Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud
Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna
137 Şieu-Odorhei 3,411,137.00
Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud
Dotare Şcoală Gimnazială Șieuț, în comuna Șieuț, județul
138 Şieuţ 53,429.00
Bistrița-Năsăud
Dotare Şcoală primară Lunca în comuna Şieuţ, judeţul Bistriţa-
139 Şieuţ 12,672.00
Năsăud
Reabilitare şi modernizare Şcoală gimnazială Sebiş în comuna
140 Şieuţ 623,964.00
Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud
Reabilitare şi extindere dispensar medical uman, în localitatea
141 Şieuţ 1,173,024.00
Şieuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud
Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Şieuţ,
142 Şieuţ 4,934,353.00
judeţul Bistriţa-Năsăud
Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de
143 Şintereag 8,522,133.00
epurare în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud
Extindere rețele de canalizare în localitățile Tîrlișua, Agrieș, și
144 Tîrlişua 10,341,814.00
Borleasa, comuna Tîrlișua

Construire clădire cu destinația grădiniță cu program normal în


145 Tîrlişua 1,021,706.44
localitatea Tîrlișua, comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud

Reabilitare casă de locuit P+E cu destinație Dispensar Uman,


146 Tîrlişua 300,141.13
în comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud
Reabilitare și modernizare Școala Generală Agrieș, comuna
147 Tîrlişua 1,617,147.80
Tîrlișua, județul Bistrița- Năsăud
Pod peste Valea Ilișua, în comuna Tîrlișua, județul Bistrița-
148 Tîrlişua 402,858.00
Năsăud
Pod peste Valea Ilișua, în localitatea Borleasa, comuna
149 Tîrlişua 418,251.55
Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud
Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în
localitățile Viile Tecii și Budurleni și modernizare drumuri de
150 Teaca 12,346,051.00
interes local în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, judeţul
Bistriţa Năsăud
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în
151 Teaca 8,216,885.00
localitatea Teaca, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare și dotare școala gimnazială din localitatea Ocnița,
152 Teaca 2,958,862.00
comuna Teaca, județul Bistrița-Năssăud

Construire rețea publică de apă uzată menajeră și stație de


153 Tiha Bîrgăului 9,494,364.88
epurare în localitatea Piatra Fântânele, comuna Tiha Bîrgăului

154 Tiha Bîrgăului Reabilitare Școală Gimnazială Tiha Bîrgăului 707,494.00


Reabilitare și extindere Școală Gimnazială Tureac-Structura
155 Tiha Bîrgăului 653,479.00
Școala Primară nr. 2 (Valea Tureacului)
Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea
156 Tiha Bîrgăului 270,511.00
Tureac nr. 11, comuna Tiha Bîrgăului
Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea
157 Tiha Bîrgăului 130,997.00
Tureac nr. 724A, comuna Tiha Bîrgăului
Construire poduri în comuna Tiha Bîrgăului, județul Bistrița-
158 Tiha Bîrgăului 2,093,185.27
Năsăud
159 Uriu Asfaltare străzi în comuna Uriu 3,955,958.00
Alimentare cu apă potabilă localitatea Coșeriu și Valea Mare,
160 Urmeniş 1,257,528.37
comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud
Extindere rețea apă potabilă în localitatea Șopteriu, comuna
161 Urmeniş 331,009.59
Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud
Reabilitare și modernizare dispensar uman în localitatea
162 Urmeniş 861,766.00
Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială în localitatea
163 Urmeniş 1,713,691.00
Urmeniș, comuna Urmeniș, județul Bistrița-Năsăud
Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna
164 Zagra 8,414,985.59
Zagra, județul Bistrița-Năsăud
Reabilitare și lucrări necesare obținerii autorizației de
165 Zagra securitate la incendiu la Școala Gimnazială în localitatea 1,252,091.00
Zagra, comuna Zagra, județul Bistrița-Năsăud
JUDEȚUL BOTOȘANI
Denumirea
Alocații de la
Nr. unității
Denumirea obiectivului de investiții bugetul de stat
crt. administrativ-
2017-2020
teritoriale
TOTAL 826,724,191.46
Aducțiune alimentare cu apă din Magistrala Ștefănești (Prut) -
1 Adășeni Săveni și extindere alimentare cu apă în comuna Adășeni, 7,848,841.00
județul Botoșani
Reabilitare, modernizare și eficientizare iluminat public în
2 Adășeni 289,608.18
comuna Adășeni, județul Botoșani
Construire școală, sat Mascateni, comuna Albești, județul
3 Albești 1,558,453.11
Botoșani
Extindere, reabilitare și modernizare a sistemului de
4 Avrămeni 15,341,350.00
alimentare cu apă în comuna Avrămeni, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII, corp 1 și
5 Avrămeni 4,490,723.00
corp 2, comuna Avrămeni, județul Botoșani
Realizare și dotare grădiniță în sat Tudor Vladimirescu,
6 Avrămeni 1,631,564.00
comuna Avrămeni, județul Botoșani
Înființarea rețelei de canalizare a apei uzate menajere și a
7 Bălușeni stației de epurare în localitățile Draxini și Bălușeni, comuna 10,705,000.00
Bălușeni, județul Botoșani

8 Blândești Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani 1,735,193.00

Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești,


9 Blândești 7,596,960.00
județul Botoșani
Modernizare drumuri de interes local în comuna Blândești,
10 Blândești 6,084,798.00
județul Botoșani
Dotare laboratoare de fizică la Colegiul Național Mihai
11 Botoșani 50,000.00
Eminescu, municipiul Botoșani, județul Botoșani
Execuție utilități pentru sală de atletism Botoșani, municipiul
12 Botoșani 400,365.00
Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizare securitate la incendiu
13 Botoșani Grădinița nr.22 cu program prelungit, municipiul Botoșani, 555,777.00
județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Colegiul


14 Botoșani 200,000.00
Național A.T.Laurian, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu


15 Botoșani Grădinița Floare de Colț, municipiul Botoșani, județul 200,000.00
Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
16 Botoșani 665,000.00
Grădinița nr.19, municipiul Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
17 Botoșani 200,000.00
Grădinița nr.23, municipiul Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
18 Botoșani 200,000.00
Grădinița nr.5, municipiul Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
19 Botoșani Grădinița Școlii Sfântul Nicolae Botoșani, municipiul 43,373.00
Botoșani, județul Botoșani
Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu
20 Botoșani 200,000.00
Grădinița Șotron, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul


21 Botoșani 200,000.00
Alexandru cel Bun, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul


22 Botoșani 399,962.49
cu Program Sportiv, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul


23 Botoșani 200,000.00
Dimitrie Negreanu, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul


24 Botoșani 400,000.00
Tehnologic Elie Radu, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul


25 Botoșani 200,000.00
Tehnologic Petru Rareș, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu


26 Botoșani Seminarul Teologic Sfântu Gheorghe Botoșani, municipiul 265,631.00
Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala


27 Botoșani 400,000.00
Gimnazială nr.12, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala


28 Botoșani 400,000.00
Gimnazială nr.17, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala


29 Botoșani 400,000.00
Gimnazială nr.2, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala


30 Botoșani 400,000.00
Gimnazială nr.7, municipiul Botoșani, județul Botoșani

Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Școala


31 Botoșani Gimnazială Ștefan cel Mare, municipiul Botoșani, județul 400,000.00
Botoșani
Reabilitare și modernizare str.Drumul Tătarilor, municipiul
32 Botoșani 6,281,370.00
Botoșani, județul Botoșani
Relocare Grădinița 24 ,,Voinicelul'', municipiul Botoșani,
33 Botoșani 429,593.00
județul Botoșani
Modernizare drumuri comunale și sătești din comuna Brăești,
34 Brăești 5,061,883.00
județul Botoșani

Reabilitare energetică și modernizare Școală ,,Gh.Coman'', sat


35 Brăești 549,645.85
Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani

Realizare și dotare grădiniță în sat Brăești, comuna Brăești,


36 Brăești 1,231,978.00
județul Botoșani
Realizarea sistemului de canalizare și a stației de epurare în sat
37 Brăești 4,977,445.00
Brăești, comuna Brăești, județul Botoșani
Extindere rețele de distribuție și colectoare de canalizare în
38 Broscăuți 8,729,796.00
comuna Broscăuți, județul Botoșani
39 Bucecea Modernizare străzi oraș Bucecea, județul Botoșani 6,739,843.14
Realizare Grădiniță cu Program Prelungit, oraș Bucecea,
40 Bucecea 1,052,823.00
județul Botoșani
Realizare Școală cu clasele I-VIII cu 8 săli de clasă, P+1 E,
41 Bucecea 2,377,644.00
oraș Bucecea, județul Botoșani
Construire și dotare Școala Primară în localitatea Ciornuhal,
42 Călărași 564,358.00
comuna Călărași, județul Botoșani

Înființare rețea apă uzată și stație de epurare în satele Pleșcani


43 Călărași 14,904,542.00
și Libertatea din comuna Călărași, județul Botoșani

Reabilitare și extindere dispensar medical Călărași, comuna


44 Călărași 793,342.00
Călărași, județul Botoșani
Reabilitare și extindere Școala Primară nr.3 din localitatea
45 Călărași 516,792.00
Pleșani, comuna Călărași, județul Botoșani
Reabilitare și extindere Școala Primară nr.4 din localitatea
46 Călărași 533,840.00
Libertatea, comuna Călărași, județul Botoșani
Modernizare drum comunal DC 75 Cândești-Vitcani, comuna
47 Cândești 3,892,676.00
Cândești, județul Botoșani
Modernizare infrastructură rutieră în sat Vitcani, comuna
48 Cândești 5,045,303.00
Cândești, județul Botoșani

Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr.1, Cândești


49 Cândești 1,954,233.11
corpul A, sat Cândești, comuna Cândești, județul Botoșani

Reabilitare Școală Gimnazială nr.1, Cândești corp B, sat


50 Cândești 1,250,631.87
Cândești, comuna Cândești, județul Botoșani
Modernizare Grădinița cu Program Normal, comuna Concești,
51 Concești 749,280.00
județul Botoșani
Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Concești - corp clase
52 Concești 702,514.00
primare, comuna Concești, județul Botoșani
Modernizare Școală Primară nr.1 Movileni, comuna Concești,
53 Concești 1,112,216.00
județul Botoșani
Reabilitare prin asfaltare a DC 84, de la km 1+630 la km
2+918, DS 501, DS 502, DS 2 de la km 0 la km 0+350 și de la
54 Concești 5,306,697.00
km 0+450 la km 1+270, DS 15, DS 53, DS 55, DS 58, DS 61,
L DS 66, comuna Concești, județul Botoșani
Reabilitare prin asfaltare a DC 85 de la km 4+580 la km 7+747
55 Concești 3,087,343.59
din comuna Concești, județul Botoșani
Consiliul
Modernizare DJ 208H, Vorona-Oneaga-Pădureni, km 21+450-
56 Județean 25,057,206.00
34+150
Botoșani
Consiliul
Modernizare DJ 291D, Ibănești-Cristinești, km 13+000-
57 Județean 8,611,579.00
18+000, L=5 km
Botoșani
Consiliul
Modernizare DJ 292A, Corlățeni-Dimăcheni, km 0+000-
58 Județean 4,376,984.59
2+500, L=2,5 km
Botoșani
Consiliul
Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni-DN 24C, km 41+050-
59 Județean 14,060,580.00
47+700
Botoșani
Consiliul
Modernizare DJ 294C, Manoleasa-Zahoreni-Borolea, km
60 Județean 12,303,425.01
0+000-7+000
Botoșani
Consiliul
Modernizare și consolidare DJ 282 A km 0+000-10+000, DN
61 Județean 21,411,942.00
29D Ionășeni-Mășcăteni
Botoșani
Consiliul
Reabilitare pod peste râul Jijia, pe DJ 292, km 4+980, în
62 Județean 3,274,151.87
loc.Broscăuți, jud.Botoșani
Botoșani

Extinderea rețelei de canalizare și a capacițății de pompare și


epurare a apelor uzate în comuna Copălău, județul Botoșani,
extinderea sursei de apă, a capacității de pompare și transport a
63 Copălău 9,930,229.94
apei brute și a capacității de stocare aferente sistemului de
alimentare cu apă potabilă a comunei Copălău, județul
Botoșani

Construire dispensar comunal cu cabinete medicale


64 Cordăreni specializate și locuință de serviciu medic, comuna Cordăreni, 1,222,586.00
județul Botoșani
Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Cordăreni,
65 Cordăreni 5,169,259.00
județul Botoșani
Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Cordăreni din comuna
66 Cordăreni 1,799,195.00
Cordăreni, județul Botoșani
Realizare extindere, modernizare și dotare școală și grădiniță
67 Corlăteni în corpurile A și B din cadrul Școlii Gimnaziale, localitatea 4,677,305.00
Corlăteni, comuna Corlăteni, județul Botoșani
Sistem de alimentare cu apă potabilă în localitățile Carasa,
68 Corlăteni Corlateni, Vlădeni și Podeni, comuna Corlăteni, județul 19,848,068.00
Botoșani
Canalizare menajeră și stație epurare sat Corni, comuna Corni,
69 Corni 6,991,196.40
județul Botoșani
Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Coșula,
70 Coșula 4,895,477.00
județul Botoșani (4832 m)
Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală
71 Coșula termică la Școala cu clasele I-IV Buda, comuna Coșula, 642,500.00
județul Botoșani
Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală
72 Coșula termică la Școala cu clasele I-IV Pădureni, comuna Coșula, 670,465.00
județul Botoșani
Modernizare, dotare și extindere grupuri sanitare și centrală
73 Coșula termică la Școala cu clasele I-IV Șupitca, comuna Coșula, 991,878.00
județul Botoșani
Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță în sat Șupitca,
74 Coșula 977,511.00
comuna Coșula, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1
75 Coțușca 866,898.00
Coțușca, comuna Coțușca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic Coțușca - corp B,
76 Coțușca 1,248,934.00
comuna Coțușca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Cotu
77 Coțușca 818,450.00
Miculinti, comuna Coțușca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Mihail
78 Coțușca 675,868.00
Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Putureni,
79 Coțușca 903,199.00
comuna Coțușca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII
80 Coțușca 1,242,534.00
Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Ghireni,
81 Coțușca 1,217,057.00
comuna Coțușca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Nichiteni,
82 Coțușca 1,242,460.00
comuna Coțușca, județul Botoșani
Rețea de alimentare cu apă în satele Coțușca, Nichiteni,
83 Coțușca Puțureni și Mihail Kogălniceanu, comuna Coțușca, județul 10,117,305.00
Botoșani
Asfaltare și modernizare drumuri comunale de interes local în
84 Cristești 6,995,594.00
comuna Cristești, județul Botoșani - DC 51
Construire și dotare grădiniță în sat Cristești, comuna Cristești,
85 Cristești 1,428,066.00
județul Botoșani
Demolare, construire și dotare Școala Primară nr.2 Oneaga,
86 Cristești comuna Cristești, județul Botoșani în vederea obținerii 999,279.00
autorizației sanitare de funcționare
Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2
87 Cristești Oneaga, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea 1,551,339.00
obținerii autorizației sanitare de funcționare
Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.1
88 Cristești Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani în vederea 786,475.00
obținerii autorizației sanitare de funcționare
Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.3 Schit -
89 Cristești Orășeni, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea 740,503.15
obținerii autorizației sanitare de funcționare
Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.4
90 Cristești Unguroaia, comuna Cristești, județul Botoșani, în vederea 774,630.75
obținerii autorizației sanitare de funcționare
Construire și dotare dispensar uman sat Dragalina, comuna
91 Cristinești 795,895.80
Cristinești, județul Botoșani
Construire/dotare Grădinița cu Program Normal nr.4 Fundu
92 Cristinești 902,713.00
Herții, comuna Cristinești, județul Botoșani
Modernizare drumuri de interes local, 3,350 km, comuna
93 Cristinești 3,450,160.84
Cristinești, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Ioan Murariu'',
94 Cristinești 1,082,138.00
comuna Cristinești, județul Botoșani

Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță cu Program


95 Cristinești 992,311.25
Normal nr.5 sat Poiana, comuna Cristinești, județul Botoșani

Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Curtești (sat


96 Curtești 9,880,132.00
Hudum, Manastirea Doamnei și Curtești), județul Botoșani

Construire pod Boieresc, str.Colonel Schiopu Constantin,


97 Darabani 733,070.00
cartier Teioasa, oraș Darabani, județul Botoșani
Extinderea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.5, oraș
98 Darabani 2,176,476.00
Darabani, județul Botoșani
Extinderea, modernizarea și dotarea Liceului Dimitrie
99 Darabani 17,502,449.00
Cantemir, oraș Darabani, județul Botoșani
Modernizare drumuri de interes local, comuna Dersca, județul
100 Dersca 6,073,970.00
Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal,
101 Dersca 1,239,500.00
comuna Dersca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga''
102 Dersca 990,310.00
corp 1, comuna Dersca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga''
103 Dersca 1,579,398.00
corp 2, comuna Dersca, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga''
104 Dersca 2,415,861.00
corp 3, comuna Dersca, județul Botoșani
Construire punct sanitar în satul Iacobeni, comuna Dîngeni,
105 Dîngeni 582,796.00
județul Botoșani
Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna
106 Dîngeni 13,823,353.00
Dîngeni, județul Botoșani
Înființare grădiniță cu două săli de clasă în localitatea
107 Dobârceni 592,471.00
Dobârceni, comuna Dobârceni, județul Botoșani
Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna
108 Dobârceni 8,769,621.00
Dobârceni, județul Botoșani
Modernizare drumuri de interes local, 4,900 km, comuna
109 Dobârceni 5,076,982.00
Dobârceni, județul Botoșani
Reabilitare imobil pentru schimbarea destinației în unitate de
110 Dorohoi 4,133,447.40
învățământ, municipiul Dorohoi, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare strada Horia, municipiul Dorohoi,
111 Dorohoi 4,136,498.00
județul Botoșani
Construcție poduri din beton armat, comuna Drăgușeni, județul
112 Drăgușeni 1,838,454.80
Botoșani
Reabilitare Școala cu clasele I-VIII Drăgușeni, comuna
113 Drăgușeni 1,236,695.00
Drăgușeni, județul Botoșani
Modernizare și reabilitare Școală sat Durnești, comuna
114 Durnești 600,114.00
Durnești, județul Botoșani
Modernizarea și reabilitarea Dispensarului uman din comuna
115 Durnești 1,038,500.00
Durnești, județul Botoșani
Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile
116 Durnești 5,090,373.00
Babiceni-Broșteni, comuna Durnești, județul Botoșani
Rețele de canalizare și stație de epurare în sat Cucuteni,
117 Durnești 6,471,447.00
comuna Durnești, județul Botoșani
Modernizare prin asfaltare străzi în orașul Flămânzi, județul
118 Flămânzi 7,988,710.00
Botoșani
Modernizare drumuri comunale în comuna Frumușica, județul
119 Frumușica 5,248,666.00
Botoșani
Reabilitare învelitoare și extindere grupuri sanitare Școala
120 George Enescu Gimnazială nr.2, sat Dumeni, comuna George Enescu, județul 500,527.64
Botoșani
Reabilitare, modernizare și dotare Școala Primară nr.5 sat
121 George Enescu 1,105,346.00
Arborea, comuna George Enescu, județul Botoșani

Construire pod peste pârâul Valea Satului și amenajare albie în


122 Gorbănești 492,295.00
localitatea Vânători, comuna Gorbănești, județul Botoșani

Înființarea rețelei de alimentare cu apă în comuna Gorbănești,


123 Gorbănești 8,276,975.00
județul Botoșani
Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Havîrna,
124 Havîrna 7,909,989.20
județul Botoșani
Realizare și dotare grădiniță în sat Havîrna, comuna Havîrna,
125 Havîrna 1,639,061.00
județul Botoșani
Sistem de alimentare cu apă în comuna Hănești, județul
126 Hănești 6,140,957.00
Botoșani
Modernizare drumuri de interes local în comuna Hilișeu-
127 Hilișeu-Horia 19,292,424.39
Horia, județul Botoșani
Construire pod traversare peste râul Sitna, comuna Hlipiceni,
128 Hlipiceni 1,917,277.73
județul Botoșani
Reconstrucție Grădiniță cu Program Normal nr.2 în comuna
129 Hlipiceni 825,962.00
Hlipiceni, județul Botoșani
Sistem integrat de alimentare cu apă în comuna Hlipiceni,
130 Hlipiceni 12,613,217.00
județul Botoșani
Construcție poduri și podețe în satele Hudești, Alba, Vatra și
131 Hudești 1,421,551.00
Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani
Modernizare Grădiniță cu Program Normal Mlenauti, comuna
132 Hudești 99,351.00
Hudești, județul Botoșani
Modernizare Școala Gimanzială nr.4 Baranca, comuna
133 Hudești 452,477.00
Hudești, județul Botoșani
Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Alba, comuna Hudești,
134 Hudești 539,391.00
județul Botoșani
Modernizare Școala Primară nr.1 Mlenăuți, comuna Hudești,
135 Hudești 117,990.00
județul Botoșani
Modernizare și dotare Școala Gimnazială Hudești, sat Hudești,
136 Hudești 3,507,018.46
comuna Hudești, județul Botoșani
Înființare rețea de apă și canalizare în comuna Ibănești, județul
137 Ibănești 6,000,000.00
Botoșani
Modernizare Grădinița Dumbrăvița, localitatea Dumbrăvița,
138 Ibănești 270,000.00
județul Botoșani

139 Ibănești Modernizare Școala Ștefan cel Mare Ibănești, județul Botoșani 750,000.00

Modernizare și dotări Școala Mihail Sadoveanu Dumbrăvița,


140 Ibănești 750,000.00
județul Botoșani
141 Ibănești Refacere podețe în comuna Ibănești, județul Botoșani 950,000.00
Modernizare drum comunal DC81 în localitatea Ibănești,
142 Ibănești 1,000,000.00
comuna Ibănești, județul Botoșani
Modernizare drumuri comunale DC68D, DC66 în comuna
143 Leorda Leorda, județul Botoșani și Pod din beton armat pe DS560 3,448,252.00
peste pârâul Dolina, comuna Leorda, județul Botoșani
Modernizare drumuri de interes local în comuna Lozna,
144 Lozna 4,099,926.00
județul Botoșani
Modernizarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat
145 Lozna 474,169.30
public în comuna Lozna, județul Botoșani
Construire pod din beton armat peste râul Sitna situat pe
146 Lunca 1,602,160.00
DC41B, comuna Lunca, județul Botoșani
Modernizare drumuri locale în comuna Lunca, județul
147 Lunca 6,150,055.00
Botoșani
Reconstruire dispensar medical în sat Zlatunoaia, comuna
148 Lunca 1,935,451.00
Lunca, județul Botoșani
Construire Grădiniță în localitatea Loturi, comuna Manoleasa,
149 Manoleasa 580,661.00
județul Botoșani
Înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna
150 Manoleasa 23,606,483.00
Manoleasa, județul Botoșani
Modernizare și dotare dispensar medical Liveni, comuna
151 Manoleasa 688,771.00
Manoleasa, județul Botoșani
Modernizare și dotare dispensar medical Manoleasa, comuna
152 Manoleasa 877,454.00
Manoleasa, județul Botoșani

Extindere rețele de canalizare în localitățile Cucorani, Ipotești,


153 Mihai Eminescu 5,593,676.00
Cătămărești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani

Modernizare și dotare Școala Gimnazială ,,Petru Rareș''


154 Mihai Eminescu 1,034,749.00
Cervicești, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani
Modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1 Cătămărești-
155 Mihai Eminescu 727,941.00
Deal, comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani
Modernizare și dotare Școala Primară nr.2 Stâncești, comuna
156 Mihai Eminescu 761,392.00
Mihai Eminescu, județul Botoșani
Modernizare și dotare Școala Primară nr.3 Cătămărești,
157 Mihai Eminescu 760,553.00
comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani
Modernizare și dotare Școala Primară nr.4 Cucorani, comuna
158 Mihai Eminescu 640,250.00
Mihai Eminescu, județul Botoșani
Modernizare drumuri sătești în satul Pârâu Negru, comuna
159 Mihăileni 5,332,945.00
Mihăileni, județul Botoșani
Construire, extindere și modernizare sistem de alimentare cu
160 Mihălășeni apă loc.Păun, Slobozia-Silișcani, Sarata și Caraiman, comuna 8,186,507.50
Mihălășeni, județul Botoșani
Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului medical
161 Mihălășeni din localitatea Mihălășeni, comuna Mihălășeni, județul 344,889.19
Botoșani
Realizare și dotare grădiniță în comuna Mihălășeni, județul
162 Mihălășeni 1,724,959.00
Botoșani
Demolare și realizare grădiniță în sat Mileanca, comuna
163 Mileanca 1,190,501.00
Mileanca, județul Botoșani
Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Mileanca,
164 Mileanca 5,240,257.00
comuna Mileanca, județul Botoșani
Modernizare unitate de învățământ:Școala Gimnazială nr.1
165 Mileanca 2,044,514.00
Mileanca, corp C1
Reabilitare și modernizare Școala Primară în sat Codreni,
166 Mileanca 1,112,778.00
comuna Mileanca, județul Botoșani
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna
Mitoc, județul Botoșani: DS 402, DS 394, DS 253, DS 324,
167 Mitoc 4,489,620.00
DE 60, DS 511, DS 510, DS 488, DS 702, DS 711, DS 756,
DS 774, DS 816, DS 865, DS 907 și DS 16
Modernizare drum comunal DC 65, Costești - Nicșeni în
168 Nicșeni 3,597,120.00
lungime de 3,217 km, comuna Nicșeni, județul Botoșani
169 Păltiniș Alimentare cu apă în localitatea Păltiniș, județul Botoșani 9,348,610.00
Construcție poduri și podețe în comuna Păltiniș, județul
170 Păltiniș 1,601,289.00
Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 sat Pomîrla, comuna
171 Pomîrla 655,668.00
Pomîrla, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.2 sat Racovăț,
172 Pomîrla 888,384.00
comuna Pomîrla, județul Botoșani
Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna
173 Prăjeni 297,808.00
Prăjeni, județul Botoșani

174 Prăjeni Zonă captare și aducțiune în comuna Prăjeni, județul Botoșani 1,278,703.00

Construire grădiniță cu program normal, sat Cișmea, comuna


175 Răchiți 975,097.00
Răchiți, județul Botoșani
Înființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în satul
176 Răchiți 8,849,286.00
Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani
Reabilitare, modernizare și extindere Școala Gimnazială nr.2
177 Răchiți 3,696,043.00
Roșiori, comuna Răchiți, județul Botoșani
Reabilitare, modernizare și extindere Școală Gimnazială Petru
178 Răchiți Suster Costești și Grădinița Petru Suster Costești, comuna 2,522,340.00
Răchiți, județul Botoșani
Înființare sistem canalizare și stație epurare în sat Răuseni,
179 Răuseni 8,477,574.11
comuna Răuseni, județul Botoșani
Reabilitare Școala Generală Doina, comuna Răuseni, județul
180 Răuseni 804,431.31
Botoșani
Reabilitare Școala Generală Rediu, comuna Răuseni, județul
181 Răuseni 1,059,108.56
Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița nr.1 Răuseni, comuna
182 Răuseni 700,616.31
Răuseni, județul Botoșani
183 Ripiceni Construire poduri în comuna Ripiceni, județul Botoșani 2,910,676.00
Modernizare drumuri de interes local în comuna Ripiceni,
184 Ripiceni 5,001,121.00
județul Botoșani
Modernizare și dotare dispensar medical în comuna Ripiceni,
185 Ripiceni 2,023,137.00
județul Botoșani
Înființare sistem alimentare cu apă potabilă, comuna Roma,
186 Roma 8,420,185.00
județul Botoșani
Modernizare Grădiniță Roma, sat Roma, comuna Roma,
187 Roma 730,933.00
județul Botoșani
Modernizare Școală nr.2, sat Roma, comuna Roma, județul
188 Roma 877,978.00
Botoșani
Construire și dotare grădiniță cu program normal în localitatea
189 Românești 586,700.00
Românești, județul Botoșani
Modernizare drum comunal DC 52 A L=3155 m comuna Santa
190 Santa Mare 3,499,820.00
Mare, județul Botoșani
Pod din beton armat pe DS 551 Vad la Cojocaru comuna Santa
191 Santa Mare 1,014,368.00
Mare, județul Botoșani
Construire local Școală Primară nr.2 în satul Bozieni, orașul
192 Săveni 792,502.00
Săveni, județul Botoșani
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Liceu
193 Săveni 13,306,520.00
Teoretic ,,Mihai Ciuca'' orașul Săveni, județul Botoșani
Construire Grădiniță cu program normal în comuna Stăuceni,
194 Stăuceni 561,635.00
județul Botoșani

Modernizare drum comunal DC 31A, km 0+000 - km 4+560,


195 Stăuceni 4,996,548.00
Stăuceni - Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Patriarh Teoctist


196 Stăuceni 574,627.18
sat Tocileni, comuna Stăuceni, județul Botoșani
Construire Grădiniță cu Program Normal nr.3 în localitatea
197 Suharău 902,173.00
Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani
Extindere, modernizare și dotare Grădiniță cu Program Normal
198 Suharău 1,460,113.00
nr.6 Lișna, comuna Suharău, județul Botoșani
Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu
199 Suharău Program Normal nr.1 Suharău, comuna Suhărău, județul 1,606,539.00
Botoșani
Modernizare drumuri sătești în localitatea Smârdan, comuna
200 Suharău 3,760,670.00
Suharău, județul Botoșani
Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala
201 Suharău Gimnazială nr.4 cu clasele V-VIII în localitatea Oroftiana, 1,529,740.00
comuna Suharău, județul Botoșani
Modernizare rețea iluminat public comuna Suharău, județul
202 Suharău 148,285.90
Botoșani
Construcție poduri și podețe în satele Sulița și Drăcșani,
203 Sulița 2,148,447.00
comuna Sulița, județul Botoșani
Înființare sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și
204 Sulița 12,889,798.00
canalizare apă uzată în comuna Sulița, județul Botoșani
Reabilitare Grădinița cu Program Normal nr.1 Sulița, comuna
205 Sulița 152,178.00
Sulița, județul Botoșani
Reabilitare Grădiniță cu Program Normal nr.2 Dracșani,
206 Sulița 93,463.01
comuna Sulița, județul Botoșani
Reabilitare Școala Gimnazială nr.1 în localitatea Sulița,
207 Sulița 227,028.00
comuna Sulița, județul Botoșani
Reabilitare Școala Gimnazială nr.2 I-VIII în localitatea
208 Sulița 188,377.37
Dracșani, comuna Sulița, județul Botoșani
Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp 1 și
209 Șendriceni utilități Școală Primară ,,Victor Isaceanu'' Pădureni, comuna 907,017.00
Șendriceni, județul Botoșani
Extindere, reabilitare, modernizare, dotare clădiri corp A, B, C
210 Șendriceni și utilități Școală Gimnazială ,,Alecu Ivan Ghilia '', comuna 2,564,891.00
Șendriceni, județul Botoșani
Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești,
211 Ștefănești 6,976,771.35
județul Botoșani
Alimentare cu apă în comuna Știubieni, satele Știubieni și
212 Știubieni 10,579,872.13
Negreni, județul Botoșani
Construire și dotare grădiniță cu program normal în sat
213 Știubieni 1,677,660.00
Știubieni, comuna Știubieni, județul Botoșani
Extindere, reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în sat
214 Știubieni 1,073,736.00
Negreni, comuna Știubieni, județul Botoșani
Modernizarea condițiilor de funcționare a Școlii Gimnaziale
215 Știubieni nr.1 comuna Știubieni, județul Botoșani prin lucrări de 5,192,095.00
extindere, reabilitare și dotare
Modernizare drumuri locale în comuna Todireni, județul
216 Todireni 5,010,551.00
Botoșani
Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea
217 Todireni 726,363.00
Școlii cu clasele I-IV, nr.2, Todireni
Extindere și modernizare rețea de apă în localitățile Buhaceni
218 Trușești 6,026,636.00
și Pasateni comuna Trușești, județul Botoșani
Realizare poduri și punți pietonale peste Valea Ciolpanilor,
219 Trușești 3,223,982.00
comuna Trușești, județul Botoșani
Extindere Dispensar Medical Uman, comuna Tudora, județul
220 Tudora 1,235,607.00
Botoșani
Modernizare 3 punți pietonale peste pârâul Pleșu și pod peste
221 Tudora 1,330,420.00
pârâul Zarna, comuna Tudora, județul Botoșani
Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Gimnazială
222 Tudora 1,054,764.98
nr.1 corp B în comuna Tudora, județul Botoșani
Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Tiberiu Crudu
223 Tudora 1,328,685.69
corp C în comuna Tudora, județul Botoșani
Construire grădiniță în sat Borzești, comuna Ungureni, județul
224 Ungureni 1,444,286.00
Botoșani

Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.1 Ungureni în


225 Ungureni 683,989.00
vederea obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani

Modernizare Grădinița cu Program Normal nr.4 Plopenii Mari


226 Ungureni - Grupa Durnești, în vederea obținerii autorizației de 389,214.00
funcționare, județul Botoșani
Modernizare Școala Gimnazială nr.1 Ungureni în vederea
227 Ungureni obținerii autorizației de funcționare - corp A și corp B, județul 777,924.00
Botoșani
Modernizare Școala Gimnazială nr.3 Borzești în vederea
228 Ungureni 442,469.00
obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani
Modernizare Școala Primară nr.7 Mîndrești în vederea
229 Ungureni 461,351.00
obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani

Modernizare Școala Primară nr.8 Călugărenii Vechi în vederea


230 Ungureni 662,214.00
obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani
Modernizare Școala Primară nr.9 Călugărenii Noi în vederea
231 Ungureni 458,429.00
obținerii autorizației de funcționare, județul Botoșani

Sistem de alimentare cu apă în satele Mîndrești, Călugăreni și


232 Ungureni 7,366,384.00
Călugărenii Noi, comuna Ungureni, județul Botoșani

Modernizare drum comunal DC 29 Burlești-Unțeni și DN 29-


233 Unțeni 12,958,466.00
Mînăstireni, comuna Unțeni, județul Botoșani
Modernizare drum de interes local în comuna Văculești, sat
234 Văculești Saucenița, județul Botoșani, DC 211, DS 161, DC 187, DC 3,186,568.00
168, DS 30
Modernizare și reabilitare grădiniță sat Văculești, comuna
235 Văculești 1,869,530.01
Văculești, județul Botoșani
Modernizare și reabilitare Școala Saucenița, sat Saucenița,
236 Văculești 1,441,196.00
comuna Văculești, județul Botoșani
Reabilitare drumuri sătești în comuna Vârfu Câmpului, județul
237 Vârfu Câmpului 4,296,896.00
Botoșani

Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Școala Primară


238 Vârfu Câmpului 1,493,170.00
nr.2 Lunca, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani

239 Viișoara Modernizare drumuri în comuna Viișoara, județul Botoșani 7,426,070.00


Modernizare DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni, județul
240 Vlădeni 3,625,588.00
Botoșani
Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna
241 Vlăsinești 4,174,101.00
Vlăsinești, județul Botoșani
Modernizare Școala Profesională ,,Gheorghe Burac'' corp B în
242 Vlăsinești 1,983,984.00
sat Vlăsinești, comuna Vlăsinești, județul Botoșani
243 Vlăsinești Reabilitare pod în comuna Vlăsinești, județul Botoșani 774,381.00
Modernizare drumuri de interes local în comuna Vorniceni,
244 Vorniceni 4,906,680.00
județul Botoșani
Modernizare, extindere și dotare Școala Gimnazială
245 Vorniceni 889,993.00
,,Prof.Octavian Ionescu'' Vorniceni, județul Botoșani
Cabinete medicale în localitatea Poiana, comuna Vorona,
246 Vorona 694,295.00
județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3
247 Vorona 652,932.00
Teodoru Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru cel
248 Vorona 1,336,386.00
Bun'' Icuseni, comuna Vorona, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială ,,Alexandru
249 Vorona 1,279,371.00
Ioan Cuza'' Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani
Reabilitare și modernizare Școala Primară ,,Petru Rareș''
250 Vorona 1,291,875.00
Vorona, comuna Vorona, județul Botoșani
JUDEȚUL BRAȘOV LEI
Suma alocată
Nr. Crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii PNDL 2
(lei)
TOTAL 567,810,484.92
Asfaltare drumurilor de interes local din comuna Apața,
1 APAŢA 12,178,047.76
județul Brașov
Modernizare drum comunal DC 71, Comuna Beclean, județul
2 BECLEAN 1,699,417.00
Brașov
Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea
3 BOD 5,500,000.00
canalizare în comuna Bod - județul Brașov
Realizare-construire și dotare Grădinița cu program prelungit
4 BOD 5,900,000.00
în comuna Bod - județul Brașov
Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în
5 BOD 4,000,000.00
comuna Bod - județul Brașov
Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran,
6 BRAN 22,420,241.00
sat Simon și sat Predeluț, județul Brașov
Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna
7 BUNEŞTI 11,502,029.70
Bunești, județul Brașov
Construire și dotare, împrejmuire și amenajări exterioare
8 BUNEŞTI 1,594,411.00
grădiniță în localitatea Bunești, județul Brașov
9 BUNEŞTI Pod peste pârâul Tare pe DE 608 în localitatea Crit 537,153.99
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna
10 BUNEŞTI 366,778.57
Bunești, județul Brașov
11 CAŢA Alimentare cu apă în comuna Cața, jud. Brașov 11,080,085.80
12 CAŢA Modernizare drumuri în comuna Cața, jud. Brașov 7,930,907.72
13 CINCU Modernizare drumuri de interes local în comuna Cincu 4,744,997.42

14 CINCU Modernizare iluminat public în comuna Cincu, județul Brașov 506,778.52

Extindere rețea alimentare cu apă pentru cartierul Lunca Gării


15 CRISTIAN 3,051,354.00
și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov
Extindere canalizare menajeră, pluvială pentru cartierul Lunca
16 CRISTIAN 9,192,891.00
Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov
Canalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor
17 CRIZBAV uzate în comuna Crizbav și rețele de distribuție apă în 3,423,658.40
localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov
18 CRIZBAV Reabilitare Școală Primară Com. Crizbav, jud. Brașov 1,004,754.38

Reabilitări străzi și drumuri din intravilanul și extravilanul


19 CRIZBAV 7,853,810.00
comunei Crizbav și Dumbrăvița pe amplasamentul existent

Sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare-zona


20 DRĂGUŞ 12,405,972.00
turistică, comuna Drăguș, județul Brașov

21 DRĂGUŞ Extindere Școala gimnazială, comuna Drăguș, județul Brașov 850,859.10


Canalizare comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni, județul
22 DUMBRĂVIŢA 19,238,161.00
Brașov
23 FELDIOARA Modernizare străzi în comuna Feldioara, județ Brașov 10,492,522.00
Reabilitare drumuri locale în satele Fundata și Sirnea, comuna
24 FUNDATA 3,704,252.23
Fundata, județ Brașov
25 HĂLCHIU Reabilitarea Grădiniței din localitatea Satu Nou 615,825.00

26 HĂLCHIU Reabilitarea Scolii gimnaziale, corp B din localitatea Hălchiu 2,587,500.00

Proiectare și execuție Dispensar uman în localitatea Satu Nou,


27 HĂLCHIU 369,768.70
județul Brașov
28 HĂLCHIU Modernizare străzi și trotuare în Cartierul de Tineri 4,283,941.00

Racordare locuințe la rețeaua de apă și canalizare în Cartierul


29 HĂRMAN 1,486,470.06
Tineretului din satul Hărman, comuna Hărman, județul Brașov

30 HÂRSENI Modernizare drum comunal DC 69A Valea Sebeș 4,261,283.00


Modernizare drumuri comunale în comuna Hârseni, județul
31 HÂRSENI 13,471,503.86
Brașov
Realizare rigole și podețe în sat Copăcel, comuna Hârseni,
32 HÂRSENI 5,575,820.00
județul Brașov
Sistem de iluminat public stradal cu LED, în comuna Hârseni,
33 HÂRSENI 498,615.95
județul Brașov
Construire Grădiniță și centru de zi în sat Bogata, comuna
34 HOGHIZ 1,627,507.14
Hoghiz
Modernizare drum comunal Căciulata - Băieși, comuna
35 HOGHIZ 2,497,497.75
Hoghiz, județul Brașov
36 HOLBAV Extindere etaj Școala Gimnazială Holbav 565,992.00
Modernizare DC 30, străzi, trotuare și șanțuri în localitatea
37 HOMOROD 5,401,801.50
Homorod, județul Brașov
Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă
38 JIBERT 9,378,149.80
în localitatea Grănari, comuna Jibert, județul Brașov
Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă
39 JIBERT 7,208,315.60
în localitatea Văleni, comuna Jibert, județul Brașov
Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Jibert din
40 JIBERT 1,561,019.59
comuna Jibert, județul Brașov

JUDEŢUL
BRAŞOV PRIN
Modernizare DJ 108B DJ 105B -Mânăstirea Brâncoveanu-
41 CONSILIUL 3,305,660.00
Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400
JUDEȚEAN
BRAȘOV
JUDEŢUL
BRAŞOV PRIN
42 CONSILIUL Reabilitare DJ 105 - alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400 2,740,886.00
JUDEȚEAN
BRAȘOV

JUDEŢUL
BRAŞOV PRIN
Reabilitare DJ 132 Rupea - Homorod - Mercheașa - Jimbor -
43 CONSILIUL 32,773,479.00
lim. județ Harghita km 0+000-18+250
JUDEȚEAN
BRAȘOV

JUDEŢUL
BRAŞOV PRIN
44 CONSILIUL Pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila 14,716,520.00
JUDEȚEAN
BRAȘOV

JUDEŢUL
BRAŞOV PRIN
Pod peste râul Olt pe DJ 131P - Șercaia (DN 1) - Hălmeag la
45 CONSILIUL 6,344,848.00
km 5+001
JUDEȚEAN
BRAȘOV

Modernizare drum comunal DC 75A în comuna Lisa, județul


46 LISA 4,523,208.00
Brașov
Modernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul
47 LISA 4,984,604.00
Brașov
Reabilitare pod peste Valea Lisei la Ciocea, comuna Lisa,
48 LISA 391,170.00
județul Brașov
Realizare pod peste pârâul Breaza, comunei Lisa, județul
49 LISA 1,336,550.00
Brașov
50 MĂIERUŞ Modernizare drumuri din comuna Măieruș, județul Brașov 4,582,766.42
Rețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în
51 MÂNDRA 13,560,188.00
comuna Mândra, județul Brașov
Construire corp clădire Școala generală și grădinița Ileni-Sală
52 MÂNDRA 1,056,615.00
multifuncțională, comuna Mândra, județul Brașov
Modernizare DC 66 Mândra-Sona-Făgăraș (km 3+570-km
53 MÂNDRA 3,519,798.66
9+781), comuna Mândra, județul Brașov
Modernizare drum comunal Moieciu de Jos-Măgura
54 MOIECIU 7,930,240.00
(Godeanu)
MUNICIPIUL
55 Înființare creșă de stat în municipiul Codlea 5,295,284.00
CODLEA
MUNICIPIUL
56 Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, județul Brașov 5,119,268.00
FĂGĂRAŞ
MUNICIPIUL Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier
57 8,755,205.00
SĂCELE Baciu
ORAŞ
58 Extindere rețele apă în zona Transilană II 1,517,442.94
GHIMBAV
ORAŞ Extindere rețele apă și canalizare menajeră în zona Livada II,
59 953,756.98
GHIMBAV orașul Ghimbav
ORAŞ Extindere rețele canalizare menajere în zona transilăna II-str.
60 866,137.97
GHIMBAV Aeroportului, oraș Ghimbav
ORAŞ
61 Înființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov 2,135,622.80
GHIMBAV
ORAŞ Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școală Veche
62 1,991,728.00
PREDEAL Predeal
ORAŞ
63 Modernizare străzi în orașul Predeal-etapa II 27,947,761.00
PREDEAL
Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program
64 ORAŞ RUPEA 781,007.20
prelungit Rupea
65 ORAŞ RUPEA Reabilitare strada Republicii-Rupea, jud. Brașov 7,829,017.30
Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul
66 ORAŞ RUPEA 402,350.90
Rupea, județul Brașov
ORAŞ Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea
67 110,790.00
VICTORIA Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil

ORAŞ Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str.
68 101,844.00
VICTORIA Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil

ORAŞ
69 Grădiniță cu program prelungit nr. 1 Victoria, județul Brașov 200,000.00
VICTORIA
ORAŞ Reabilitare și dotări Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu orașul
70 654,133.00
VICTORIA Victoria, județul Brașov
ORAŞ Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat orașul
71 814,513.00
VICTORIA Victoria, județul Brașov
Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram
ORAŞ
72 Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore 621,600.00
VICTORIA
Moisil
ORAŞ Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, din orașul
73 25,044,864.54
ZĂRNEŞTI Zărnești, județul Brașov

ORAŞ Reabilitare și modernizarea corpului ''A'' al Grădiniței nr. 3 din


74 516,602.00
ZĂRNEŞTI Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică

Reabilitare și modernizarea corpului ''A'' al Școlii gimnaziale


ORAŞ
75 nr. 1 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea 401,185.00
ZĂRNEŞTI
termică
Reabilitare și modernizarea corpului ''A'' al Școlii gimnaziale
ORAŞ
76 nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea 184,124.00
ZĂRNEŞTI
termică
Construcţie Grădiniţă etapa II, comuna Ormeniş, judeţul
77 ORMENIŞ 480,000.00
Braşov

Reabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâul existent,


POIANA
78 reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de 3,334,090.00
MĂRULUI
acumulare apă în comuna Poiana Mărului, județul Brașov

POIANA Înființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana


79 13,823,029.33
MĂRULUI Mărului, județul Bra;ov
Canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în
80 RACOŞ 15,401,509.00
localitatea Racoș, comuna Racoș, jud. Brașov
Canalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul
81 RECEA 18,135,430.00
Brașov
SAMBATA DE Modernizare, reabilitare și dotare Școala Gimnazială, sat
82 2,073,120.00
SUS Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediu al
SAMBATA DE
83 Consiliului Local sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de 1,961,180.00
SUS
Sus, jud. Brașov

84 ŞERCAIA Modernizare drumuri sătești, comuna Șercaia, județul Brașov 7,795,161.81

Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de


85 ŞINCA 5,607,666.75
epurare în comuna Șinca
86 ŞINCA Școală gimnazială Gheorghe Șincai, Șinca Veche 55,000.00
87 ŞOARŞ Modernizare drum comunal DC 11 km 0+000-5+300 6,194,023.00
88 ŞOARŞ Modernizare drum comunal DC 14 Km 0+000-6+100 7,658,162.00
89 TĂRLUNGENI Grădiniță copii sat Izvor, comuna Tărlungeni 2,304,000.00
90 TĂRLUNGENI Construire imobil remiză pompieri 340,000.00
91 TELIU Reabilitare Dispensar comuna Teliu, jud. Brașov 1,237,040.00
Rețea de canalizare menajeră în localitatea Ucea de Sus,
92 UCEA 4,269,573.58
comuna Ucea, județul Brașov
Modernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi,
93 UCEA 5,280,803.74
comuna Ucea
94 UNGRA Grădinița Ungra 2,435,000.00
Modernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul
95 UNGRA 914,294.28
Brașov
VAMA Alimentare cu apă a localității Buzăiel din susra Fortoiș,
96 1,360,900.00
BUZĂULUI comuna Vama Buzăului, județul Brașov
Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani
VAMA
97 și trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna 24,695,594.00
BUZĂULUI
Vama Buzăului, județul Brașov
VAMA
98 Construire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului 2,151,169.00
BUZĂULUI
VAMA
99 Reabilitare corpuri clădire Școală Gimnazială Vama Buzăului 2,453,656.06
BUZĂULUI
Canalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna
100 VIŞTEA 5,054,135.00
Viștea
101 VIŞTEA Dotare Școală Gimnazială Viștea de Jos 144,000.00
102 VIŞTEA Dotarea Dispensarului medical Viștea de Jos 110,480.00
Rețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna
103 VOILA 4,825,281.00
Voila, județul Brașov
104 VULCAN Rețea canalizare Colonia 1 Mai 2,831,109.00
105 VULCAN Centrală termică Scoală Gimnazială Vulcan 332,138.40
106 VULCAN Extindere Scoală Gimnazială Vulcan 2,544,424.72
107 VULCAN Reabilitare acoperiș Scoală Gimnazială Vulcan 1,650,000.00
108 VULCAN Drum comunal Vulcan 3,777,650.00
JUDEȚUL BRĂILA
Denumirea
Alocații de la
Nr. unității
Denumirea obiectivului de investiții bugetul de stat
crt. administrativ-
2017-2020
teritoriale
TOTAL 621,703,595.26
Modernizare drumuri de interes local în comuna Bărăganul,
1 Bărăganul 7,472,026.00
județul Brăila
2 Bărăganul Modernizare drumuri în comuna Bărăganul, județul Brăila 8,503,789.11
Modernizare iluminat stradal în comuna Bărăganul, județul
3 Bărăganul
Brăila 515,104.21
Modernizare drumuri rurale în comuna Berteștii de Jos,
4 Berteștii de Jos 16,005,264.93
județul Brăila
Extindere și modernizare școală sat Constantin Gabrielescu,
5 Bordei Verde 2,660,920.00
comuna Bordei Verde
Modernizare iluminat stradal în comuna Bordei Verde, județul
6 Bordei Verde
Brăila 518,401.13
Modernizare străzi în localitățile Bordei Verde, Lișcoteanca și
7 Bordei Verde Constantin Gabrielescu în cadrul comunei Bordei Verde, 12,565,751.73
județul Brăila
Înființare și dotare cabinete medicale în satele Lișcoteanca și
8 Bordei Verde 2,554,930.00
C. Gabrielescu, comuna Bordei Verde

9 Cazasu Modernizare iluminat stradal în comuna Cazasu, județul Brăila


512,698.56
Modernizare străzi de interes local comuna Cazasu, judeţul
10 Cazasu 7,153,867.10
Brăila
Extindere reţea canalizare comuna Chiscani, județul Brăila
11 Chiscani
-Etapa II 9,297,764.00
Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul
12 Chiscani 7,086,201.00
Brăila
Modernizare iluminat stradal în stațiunea turistică Lacu Sărat,
13 Chiscani
comuna Chiscani, județul Brăila 895,787.79
Școala cu clasele I-IV Lacu Sărat, comuna Chiscani cu
14 Chiscani
schimbare de destinaţie în Gradiniţa Lacu Sărat 1,098,821.20
Construire grup sanitar și realizarea instalației de încălzire la
15 Ciocile Școala cu clasele I-IV nr.2 Ciocile, în comuna Ciocile, județul 596,680.46
Brăila
16 Ciocile Înființare grădiniță în comuna Ciocile,județul Brăila 1,888,646.02
Modernizarea drumurilor comunale din cadrul comunei
17 Ciocile 5,463,420.63
Ciocile, județul Brăila
Modernizare străzi în satele Ciocile,Chichinetu și Odăieni în
18 Ciocile 8,183,322.85
comuna Ciocile, județul Brăila
Asfaltare drum comunal DC 35 Batogu- Berlești, comuna
19 Cireșu 3,690,089.20
Cireșu, județul Brăila
Asfaltare străzi în localitățile Cireșu , Scărlătești, Vultureni și
20 Cireșu 9,020,105.30
Batogu, comuna Cireșu,județul Brăila
Modernizare iluminat stradal în comuna Dudești, județul
21 Dudești
Brăila 490,075.26
Reabilitarea drumurilor în satele Dudești și Tătaru, aparținând
22 Dudești
comunei Dudești, județul Brăila 6,359,532.32
Reabilitarea străzilor rurale din localitățile Dudești și Tătaru,
23 Dudești 6,504,715.77
comuna Dudești, județul Brăila
Modernizarea drumului comunal 57,segmentul Salcia-
24 Frecăței 1,607,952.33
Agaua,comuna Frecăței, județul Brăila
Modernizarea drumului comunal 57,segmentul Titov-
25 Frecăței
Frecăței,comuna Frecăței, județul Brăila 9,363,069.96
Reabilitare, amenajare și extindere Școala generală cls. I-VIII,
26 Frecăței 496,514.41
în localitatea Titcov, comuna Frecăței, județul Brăila
Modernizare drumuri în satele Pântecani și Sătuc din comuna
27 Galbenu
Galbenu,județul Brăila 7,365,817.15
Modernizare iluminat stradal în comuna Galbenu, județul
28 Galbenu
Brăila 517,864.56
Modernizare iluminat stradal în comuna Gemenele, județul
29 Gemenele
Brăila 517,131.67
Modernizare străzi din satele Gemenele și Gavani, comuna
30 Gemenele 9,561,016.92
Gemenele, județul Brăila
Extindere și dotare dispensar uman în comuna Grădiștea,
31 Grădiștea
județul Brăila 846,722.97
Modernizare iluminat stradal în comuna Grădiștea, județul
32 Grădiștea
Brăila 518,401.13
Modernizarea străzilor din localitățile Grădiștea, Ibrianu și
33 Grădiștea
Maraloiu, județul Brăila 10,892,257.86
Realizare corp nou pentru școală profesională cu profil agricol
34 Grădiștea pentru clasele IX-XI, în cadrul Școlii profesionale Emil
Drăgan, comuna Grădiștea, județul Brăila 1,545,339.91
Extindere program de asfaltare a străzilor în comuna Gropeni,
35 Gropeni
județul Brăila 7,214,727.44

36 Gropeni Modernizare străzi rurale in comuna Gropeni, județul Brăila 9,161,968.42

Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești și Târlele Filiu,


37 Ianca 14,968,202.00
orașul Ianca, județul Brăila
Construire Campus școlar în cadrul Grupului Școlar Industrial
38 Însurăței 5,121,284.00
Însurăței (Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu)
Construire grup sanitar la Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu
39 Însurăței 275,896.00
oraș Însurăței, județul Brăila
Modernizare strazi in oraşul Însurăţei, județul Brăila - etapa a
40 Însurăței 14,744,123.22
doua
Reabilitare și extindere Grădinița sat Lacu Rezii, oraș
41 Însurăței 566,454.00
Însurăței, județul Brăila
42 Jirlău Modernizare drumuri în comuna Jirlău, județul Brăila 13,496,440.22
Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public în
43 Jirlău 519,137.50
comuna Jirlău, județul Brăila
Județul Brăila
Lucrări de reabilitare DJ 221B , Brăila - Vădeni, km 1+000-km
44 prin Consiliul 10,921,867.00
7+300
Județean Brăila
Județul Brăila
Lucrări reabilitare DJ 211B , Victoria-Mihai Bravu, km
45 prin Consiliul 13,399,525.00
17+550-km 27+550, județul Brăila
Județean Brăila
Județul Brăila
Modernizare drum județean DJ 203R , DJ211-Lișcoteanca, km
46 prin Consiliul
22+500-km 24+500, județul Brăila
Județean Brăila 3,804,267.54
Județul Brăila
Modernizare drum județean DJ 212A , Brăila-Mărașu, km
47 prin Consiliul 22,531,594.00
42+000-km 59+000, județul Brăila
Județean Brăila
Județul Brăila
Modernizare drum județean DJ 255A ,Cotu Lung-DN23, km
48 prin Consiliul 5,440,712.00
26+000-km 30+000, județul Brăila
Județean Brăila
Județul Brăila
49 prin Consiliul Reabilitare DC 59, DJ 212 A - Blasova, km 0+000-km 11+000 5,684,220.76
Județean Brăila
Asfaltare drum comunal DC 62 km 0+000-km 6+300, comuna
50 Mărașu 5,763,111.20
Mărașu, județul Brăila

Modernizarea sistemului de iluminat public prin montare


51 Mărașu 492,565.20
aparate de iluminat cu LED în comuna Mărașu, județul Brăila

Modernizarea liceului Matei Basarab din comuna Măxineni,


52 Măxineni 2,265,165.00
județul Brăila
Modernizarea străzilor din localitatea Latinu si Corbu Vechi,
53 Măxineni 7,185,269.24
comuna Măxineni, județul Brăila
Modernizare drumuri în satele Mircea Vodă și Dedulești,
54 Mircea Vodă 15,067,538.00
comuna Mircea Vodă, județul Brăila
Modernizare drumuri locale în comuna Movila Miresii, județul
55 Movila Miresii
Brăila 10,978,179.20
Consolidare și reabilitare corp A,B,C,D - Liceul Panait Cerna,
56 Municipiul Brăila 7,138,661.51
Municipiul Brăila, județul Brăila

57 Municipiul Brăila Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea


18,002,791.95
Modernizare Şoseaua Focşani, între Str. Comuna din Paris şi
58 Municipiul Brăila
Şos. de Centura 5,912,315.08
59 Racovița Modernizare străzi în comuna Racoviță,județul Brăila 2,109,410.99
Modernizare străzi în comuna Rîmnicelu, jud Brăila - etapa a
60 Rîmnicelu 6,760,897.18
2-a
Modernizare iluminat stradal în comuna Romanu, județul
61 Romanu
Brăila 502,069.05
62 Romanu Modernizare străzi în comuna Romanu,județul Brăila 14,629,563.06
Modernizare străzi în comuna Roșiori, satele Roșiori, Colțea,
63 Roșiori 7,593,781.77
Florica si Pribeagu, județul Brăila

64 Salcia Tudor Modernizare drum comunal în satul Ariciu, com Salcia Tudor
810,183.00
Modernizare drumuri comunale în comuna Salcia Tudor, satele
65 Salcia Tudor
Salcia Tudor, Ariciu și Cuza Vodă, județul Brăila 2,852,830.00
Modernizare iluminat stradal în comuna Scorțaru Nou, județul
66 Scorțaru Nou
Brăila 515,320.48
Modernizarea străzilor din comuna Scorțaru Nou, județul
67 Scorțaru Nou
Brăila 9,911,028.45
68 Siliștea Înființare grădiniță în comuna Siliștea, județul Brăila 3,070,200.00

69 Siliștea Modernizare iluminat stradal în comuna Siliștea, județul Brăila


518,401.13

70 Siliștea Reabilitare drumuri rurale în comuna Siliștea, județul Brăila


6,944,516.77
Modernizare drumuri locale în comuna Stăncuța, județul
71 Stăncuța
Brăila 23,346,206.35
Modernizare drumuri de interes local-străzi în satul Filipești și
Surdila
72 în satul Surdila Găiseanca, comuna Surdila Găiseanca, județul 13,905,715.00
Găiseanca
Brăila
Surdila Prima înființare și dotare Grădiniță - sat Surdila Găiseanca,
73 779,117.00
Găiseanca comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila

Modernizare drumuri de legătură DC 290 și DC329, extindere


74 Surdila Greci 11,498,493.00
asfaltare strazi și realizare trotuare în comuna Surdila Greci

Construcție grădiniță 25 locuri în sat Mihail Kogălniceanu,


75 Șuțești
comuna Șuțești 491,810.93
Construire grup sanitar la Școala gimnazială Șuțești, județul
76 Șuțești
Brăila 368,389.00
Modernizare rețele de drumuri în comuna Șuțești, județul
77 Șuțești 13,990,058.00
Brăila
Reabilitarea drumurilor în comuna Tichilești, județul Brăila-
78 Tichilești
extindere etapa II 2,199,569.16
Reabilitarea străzilor în satul Albina, comuna Tichilești,
79 Tichilești 4,064,326.80
județul Brăila
Reconfigurare parțială, refuncționalizare și amenajare curte
80 Tichilești
interioara-Școala gimnazială Tichilești 2,421,597.00
81 Traian Modernizare străzi rurale în comuna Traian, județul Brăila 7,646,575.50
Modernizarea drumuri în localitățile Urleasca,Căldărușa şi
82 Traian 8,568,565.96
Silistraru, comuna Traian, județul Brăila
Tudor Modernizare drumuri de interes local comuna Tudor
83 4,873,112.00
Vladimirescu Vladimirescu, județul Brăila
Tudor Modernizare străzi în comuna Tudor Vladimirescu, județul
84
Vladimirescu Brăila 9,357,878.29
85 Tufești Reabilitarea rețelei de străzi din comuna Tufești, județul Brăila 18,640,122.15

Reabilitare și modernizare rețea de drumuri locale în comuna


86 Ulmu
Ulmu, județul Brăila 13,792,206.10

87 Unirea Modernizare iluminat stradal în comuna Unirea , jud. Brăila


518,401.13
Modernizare străzi în satul Unirea și Valea Cânepii, comuna
88 Unirea 6,201,405.18
Unirea, județul Brăila
Modernizarea drumului comunal DC 1, din comuna Unirea
89 Unirea 3,730,361.38
județul Brăila
Modernizare străzi rurale în localitățile Vădeni, Baldovinești și
90 Vădeni
Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila 18,028,342.02
Realizare gradiniță de copii cu program normal în localitatea
91 Vădeni Baldovinești-continuare lucrări construcții și dotari,comuna 520,317.98
Vădeni, județul Brăila
Modernizare străzi rurale în localitatea Mihai Bravu, comuna
92 Victoria 3,812,567.00
Victoria, județul Brăila

93 Vișani Reabilitarea rețelei de străzi din comuna Vișani, județul Brăila 7,573,693.00

94 Viziru Modernizare străzi rurale în comuna Viziru, județul Brăila 16,856,540.94


Modernizarea și reabilitarea Școlii nr.2 comuna Viziru, județul
95 Viziru
Brăila 1,864,464.43
Modernizare iluminat stradal în comuna Zăvoaia, județul
96 Zăvoaia
Brăila 518,401.13
Reabilitare drumuri rurale Zăvoaia - Dudescu, comuna
97 Zăvoaia 5,734,498.03
Zăvoaia, judeţul Brăila
Reabilitare Școala gimnazială dr. Alexandru Vechiu comuna
98 Zăvoaia 1,256,640.00
Zăvoaia, județul Brăila
judeţul Buzău

Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii
crt.

TOTAL
Alimentare cu apă potabilă satele Lacu Sinaia şi Scorţeanca,
1 AMARU
comuna Amaru, judeţul Buzău
Asfaltare drumuri de interes local, sat Amaru, comuna Amaru,
2 AMARU
judeţul Buzău
3 BALTA ALBĂ Modernizarea străzilor în comuna Balta Alba, jud Buzău
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoală, sat Gura
4 BECENI
Dimienii, jud Buzău

Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare dispensar medical


5 BECENI
în localitatea Mărgăriţi, comuna Beceni, judeţul Buzău

Modernizare reţea alimentare cu apă, extindere şi modernizare


6 BERCA sistem canalizare şi staţie epurare în localitatea Berca, comuna
Berca, judeţul Buzău
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în Comuna Bisoca,
7 BISOCA
judeţul Buzău
Modernizare drumuri de interes local în satele Blăjani şi
8 BLĂJANI
Soreşti, comuna Blăjani, judeţul Buzău
9 BOLDU Extindere reţea canalizare în comuna Boldu judeţul Buzău
Reabilitare Şcoala Gimnazială Brătileşti, comuna Brăeşti,
10 BRĂEŞTI
judeţul Buzău
Reabilitare drumuri de interes comunal în Comuna Brăești,
11 BRĂEŞTI
judeţul Buzău
Reabilitare şcoala cu clasele I-VIII Breaza , comuna Breaza,
12 BREAZA
judeţul Buzău
Modernizare drumuri de interes local în comuna Breaza,
13 BREAZA
judeţul Buzău
Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare, în satul
14 BUDA
Muceşti-Dănuleşti, Comuna Buda, judeţul Buzău
Consolidare, modernizare şi dotare grădiniţă cu program
15 BUDA
normal sat Buda, Comuna Buda, judeţul Buzău
Reabilitare, Extindere şi dotare Şcoala Gimnazială cu clasele I-
16 BUDA
VIII, sat Buda, Comuna Buda, judeţul Buzău
Modernizare şi dotare Dispensar uman în comuna Buda,
17 BUDA
judeţul Buzău
Lucrări Şcoală cu clasele I-VIII C.A. Rosetti, comuna C.A.
18 C.A. ROSETTI
Rosetti

19 CALVINI Modernizare drumuri locale, Comuna Calvini, judeţul Buzău


Reabilitare clădire dispensar medical uman cu extindere grup
20 CĂNEŞTI
sanitar și centrală termică, comuna Cănești, județul Buzău

Modernizare drumuri comunale, Comuna Cănești, Județul


21 CĂNEŞTI
Buzău
Extindere sistem de alimentare cu apă, localitatea Cătina,
22 CĂTINA
județul Buzău
Refacerea rețelelor și a gospodăriei de apă în Cătunul, Cătun,
23 CĂTINA
sat Corbu, comuna Cătina, județul Buzău
Modernizare și extindere grădiniță Cătina, comuna Cătina,
24 CĂTINA
județul Buzău
Punct de asistența și educație medicală sat Zeletin, comuna
25 CĂTINA
Cătina, județul Buzău
Modernizare drumuri locale în comuna Cernăteşti, judeţul
26 CERNĂTEŞTI
Buzău
Trecere peste Slănic-Zărneştii de Slănic- Căldăruşa, comuna
27 CERNĂTEŞTI
Cernăteşti, judeţul Buzău
Reabilitare, modernizare si dotare dispensar uman comuna
28 CHILIILE
Chiliile, judeţul Buzău

Reabilitare drum comunal nr.94, Suchea - Trestioara - Lacul


29 CHILIILE
Mocearu, km 0+000-9+070, comuna Chiliile, judeţul Buzău

30 CHIOJDU Construire dispensar uman în comuna Chiojdu, judeţul Buzău

31 CHIOJDU Modernizare drumuri locale, Comuna Chiojdu, judeţul Buzău

Prima înfiinţare sistem canalizare ape uzate şi staţie de epurare


şi prima infiinţare reţea alimentare cu apă/împrejmuiri şi spaţii
32 CILIBIA
tehnice, satele Gara Cilibia şi satul Poşta, comuna Cilibia,
judeţul Buzău
Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna
33 CISLĂU
Cislău, județul Buzău

34 COCHIRLEANCA Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Gara Boboc

Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna


35 COCHIRLEANCA Cochirleanca, judeţul Buzău - Construire staţie de tartare apă
sat Boboc
Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna
36 COCHIRLEANCA Cochirleanca, judeţul Buzău - Construire foraj apă sat Boboc
Gara
Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna
37 COCHIRLEANCA Cochirleanca, judeţul Buzău - Construire foraj apă sat
Cochirleanca
Modernizare sistem de alimentare cu apă, comuna
38 COCHIRLEANCA Cochirleanca, judeţul Buzău - Construire staţie de tratare apă
sat Roşioru
Reţele de transport a apelor uzate, colectate de la U.M. 01838-
39 COCHIRLEANCA Bobocu la staţia de epurare a comunei Cochirleanca, judeţul
Buzău
Reabilitare Şcoala Gimnaziala, sat Boboc, comuna
40 COCHIRLEANCA
Cochirleanca, judeţul Buzău
Asfaltarea drumurilor comunale săteşti şi a uliţelor de pe raza
41 COLŢI
comunei Colţi, jud Buzău
Modernizare sistem public de iluminat stradal, comuna
42 COSTEŞTI
Costesti judeţul Buzău

43 COZIENI Modernizare drumuri locale în comuna Cozieni, judeţul Buzău

Modernizare drumuri săteşti, sat Florica, comuna Florica,


44 FLORICA
judeţul Buzău
45 GĂLBINAŞI Şcoală cu clasele I-VIII, comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău
Modernizare străzi în satele Gherăseni și Sudiți, com.
46 GHERĂSENI
Gherăseni, jud. Buzău
Reabilitare şcoală cu clasele I-IV Sălcioara, comuna
47 GHERGHEASA
Ghergheasa, judeţul Buzău
Corecţia calităţii apei potabile distribuită în sistemul de
GLODEANU
48 alimentare cu apă al comunei Glodeanu Sărat, judeţul Buzău,
SĂRAT
prin dotarea cu o staţie de tratare
GLODEANU Reabilitare şi modernizare drumuri comunale şi sătești,
49
SĂRAT comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău
Canalizare, apă uzată menajeră pentru satele Glodeanu
GLODEANU-
50 Siliştea, Cotorca şi Satu Nou, comuna Glodeanu Siliştea,
SILIŞTEA
judeţul Buzău
Modernizare Drum Comunal nr.114, comuna Grebănu, judeţul
51 GREBĂNU
Buzău
Rebilitarea (Modernizarea) sistemului de alimentare cu apă
(captare, tratare, înmagazinare-stocare, aducţiune şi distribuţie)
52 GURA TEGHII
în comuna Gura Teghii-sursele Izvorul Boului, Valea Tainiţei
şi Valea Păltinişului

JUDEŢUL BUZĂU
Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Lim. Judeţ
53 prin CONSILIUL
Vrancea- Bisoca-Săruleşti-Vintilă Vodă, judeţul Buzău
JUDEŢEAN BUZĂU

JUDEŢUL BUZĂU
Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400-50+000
54 prin CONSILIUL
Cozieni - Bozioru - Brăești, judeţul Buzău
JUDEŢEAN BUZĂU
Trecere peste pârâul Slănic, satul Terca, comuna Lopătari,
55 LOPĂTARI
judeţul Buzău
Sistem de canalizare, stație de epurare, sat Caragele, comuna
56 LUCIU
Luciu, județul Buzău
Înființare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în
57 MĂGURA
comuna Măgura, județul Buzău
Modernizare școală în sat Ciuta, comuna Măgura, județul
58 MĂGURA
Buzău
Modernizare drumuri de interes local, în satele Potoceni,
59 MĂRĂCINENI
Căpățânești și Mărăcineni, comuna Mărăcineni, jud. Buzău

Asfaltare drumuri comunale şi săteşti, comuna Mărgăriteşti,


60 MĂRGĂRITEŞTI
judeţul Buzău

61 MÎNZĂLEŞTI Modernizare DC 107, comuna Mînzalesti, jud Buzău

Modernizare drumuri comunale DC 47 şi DC 226 în comuna


62 MEREI
Merei, judeţul Buzău
Grădiniță cu program normal Mihăilești, Comuna Mihăileşti,
63 MIHĂILEŞTI
judeţul Buzău
Realizare reţea de canalizare şi staţie epurare în Comuna
64 MOVILA BANULUI
Movila Banului, judeţul Buzău
Construire Gradiniţă cu program normal, Comuna Movila
65 MOVILA BANULUI
Banului, judeţul Buzău
MUNICIPIUL Reabilitare integrală (rezistenţa, arhitectura, instalaţii) interior
66
BUZĂU şi exterior corp 3, C5, C6, C7
MUNICIPIUL Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială "Dr. Ilie Pavel"
67
RÂMNICU SĂRAT Râmnicu Sărat

MUNICIPIUL Reabilitare/Restaurare Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă,


68
RÂMNICU SĂRAT Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

Construire podeț peste pârâul Harboca in extravilanul comunei


69 MURGEŞTI
Murgești, județul Buzău

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Năeni, judeţul


70 NĂENI
Buzău
Modernizare drumuri/străzi de interes local în oraşul Nehoiu,
71 ORAŞ NEHOIU
judeţul Buzău
ORAŞ Construire grădiniţă cu program prelungit cu 4 săli de grupă,
72
PĂTÂRLAGELE oraş Pătârlagele, judeţul Buzău
ORAŞ Modernizare străzi în orașul Pătârlagele și drum comunal DC
73
PĂTÂRLAGELE 91, Oraș Pătârlagele, Jud. Buzău
ORAŞ Construire şcoală generală cu 9 săli de clasă şi sală de sport în
74
POGOANELE satul Caldaresti, oraşul Pogoanele, județul Buzău
Asfaltare drumuri săteşti în satul Costomiru, comuna Pardoşi,
75 PARDOŞI
judeţul Buzău
Reabilitare, modernizare, dotare și extindere grădiniţa comuna
76 PĂNĂTĂU
Pănătău, judeţul Buzău
Reabilitare, modernizare şi dotare şcoala gimnazială Pănătau,
77 PĂNĂTĂU
comuna Pănătău, judeţul Buzău
Reabilitare și modernizare dispensar medical în sat Sibiciu de
78 PĂNĂTĂU
Jos, comuna Pănătău, judeţul Buzău

79 PĂNĂTĂU Pod DC 72 peste râul Buzău, Comuna Pănătău, județul Buzău

80 PÎRSCOV Modernizare drumuri locale comuna Pîrscov, jud Buzău

Reabilitare și extindere Corp A, Școala Gimnazială


81 PIETROASELE
Pietroasele, comuna Pietroasele,județul Buzău
Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, DC
82 PIETROASELE
260 şi DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău
Extindere sistem reţea apă, sat Oratia, sat Tăbăcari, Comuna
83 PODGORIA
Podgoria, judeţul Buzău
Sistem de canalizare menajeră, localitatea Podgoria, comuna
84 PODGORIA
Podgoria, judeţul Buzău
Reabilitare Şcoala Gimnazială Coţatcu, comuna Podgoria,
85 PODGORIA
judeţul Buzău
Reabilitare Dispensar Medical, sat Oratia, Comuna Podgoria,
86 PODGORIA
judeţul Buzău
Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea şi Consolidarea Şcolii
87 POŞTA CÎLNĂU
cu clasele I-VIII Constantin Ivănescu, judeţul Buzău

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna


88 POŞTA CÎLNĂU
Poşta Cîlnău, judeţul Buzău
Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de
89 PUIEŞTI epurare în localităţile Lunca, Măcrina, Plopi şi Puieştii de Sus ,
comuna Puieşti, judeţul Buzău
Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Dispensar uman
90 PUIEŞTI
în satul Măcrina, comuna Puieşti, judeţul Buzău

Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Dispensar uman


91 PUIEŞTI
în satul Puieştii de Jos, comuna Puieşti, judeţul Buzău

Modernizare, reabilitare și dotare școala gimnazială în comuna


92 RACOVIŢENI
Racovițeni, județul Buzău

Construire două poduri peste râul Calnau în satul Racovițeni şi


93 RACOVIŢENI
Petrișoru din comuna Racovițeni, Județul Buzău
Reabilitare reţele de distribuţie apă, strada Uliţa Mare şi strada
94 RÎMNICELU Bisericii, localitatea Rîmnicelu, Comuna Rîmnicelu, județul
Buzău

Extindere și reabilitare gradiniţa cu program normal nr.2, sat


95 RÎMNICELU
Rimnicelu, Comuna Rîmnicelu, județul Buzău
Modernizare drumuri de interes local în comuna Rîmnicelu și
96 RÎMNICELU construire pod trafic ușor peste râul Rîmnicu Sarat în satul
Stiubeiu, comuna Rîmnicelu , jud Buzău
Modernizare drumuri de interes local în comuna Robeasca,
97 ROBEASCA
satele Robeasca şi Moşeşti, județul Buzău

Modernizare şcoală în localitatea Săgeata, comuna Săgeata,


98 SĂGEATA
judeţul Buzău
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoală sat
99 SĂGEATA
Dâmbroca, comuna Săgeata, judeţul Buzău
Constuire centru medical de permanenţă, sat Săgeata, comuna
100 SĂGEATA
Săgeata, judeţul Buzău
Construire Şcoală Generală cu clasele I-VIII sat Vintileanca,
101 SĂHĂTENI
comuna Săhăteni, judeţul Buzău
Reabilitare și modernizare școală gimnazială Săpoca, comuna
102 SĂPOCA
Săpoca, județul Buzău
Modernizare sistem public de iluminat stradal, Comuna
103 SĂRULEŞTI
Săruleşti, judeţul Buzău
Reabilitare clădire dispensar uman, sat Policiori, comuna
104 SCORŢOASA
Scortoasa, judetul Buzau
Reabilitare prin asfaltare a 0,7 km din DC 97, km 9+100-
105 SCORŢOASA 9+800, intersecția cu DC 96 – sat Beciu, comuna Scorțoasa,
județul Buzău
Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţa Brăgăreasa,
106 SCUTELNICI
comuna Scutelnici, județul Buzău
Modernizare drumuri locale în comuna Scutelnici, județul
107 SCUTELNICI
Buzău
Înființare rețele de canalizare și stație de epurare în satele
108 SMEENI Albești, Călțuna, Udați - Mânzu, Udați - Lucieni comuna
Smeeni, județul Buzău
Amenajare şi reabilitare Şcoală corp C2, comuna Stîlpu,
109 STÎLPU
judeţul Buzău

Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna


110 STÎLPU
Stîlpu, judeţul Buzău
Sistem de alimentare cu apă, sat Valea Salciilor, comuna Tisău,
111 TISĂU
județul Buzău
Reabilitare dispensar medical Grăjdana, comuna Tisău, județul
112 TISĂU
Buzău
Reabilitare dispensar medical Pădureni, comuna Tisău, județul
113 TISĂU
Buzău
Consolidare, extindere, modernizare şi dotare şcoală
114 TOPLICENI gimnazială în localitatea Deduleşti, comuna Topliceni, judeţul
Buzău
Consolidare, modernizare, extindere şi dotare dispensar în
115 TOPLICENI
localitatea Topliceni, comuna Topliceni, Judeţul Buzău

Modernizare drum comunal nr.33, Maxenu - Odaia Banului -


116 ŢINTEŞTI
Frasinu, comuna Țintești, Județul Buzău
Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulmeni,
117 ULMENI
judeţul Buzău
Reabilitare și dotare Şcoală Gimnazială ”Inginer Oprișan
118 UNGURIU
Iarca”, comuna Unguriu, judeţul Buzău
Construire și dotare dispensar medical satul Unguriu, comuna
119 UNGURIU
Unguriu, jud. Buzău
Modernizare străzi de inters local în satele Unguriu si Ojasca,
120 UNGURIU
comuna Unguriu, jud. Buzău
Reabilitare şi Extindere Şcoala Gimnaziala Vadu Paşii,
121 VADU PAŞII
comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Vadu Paşii,
122 VADU PAŞII
judeţul Buzău
VALEA Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea
123
RÎMNICULUI Rîmnicului, judeţul Buzău
Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Salciei,
124 VALEA SALCIEI
judeţul Buzău

125 VERNEŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Verneşti, judeţul Buzău

126 VINTILĂ VODĂ Reabilitare modernizare şi dotare centru de permanenţă

Pod din beton armat peste râul Slanic, comuna Vintilă Vodă,
127 VINTILĂ VODĂ
judeţul Buzău
Modernizare drumuri locale în comuna Vipereşti, judeţul
128 VIPEREŞTI
Buzău
Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi statie de
129 ZĂRNEŞTI epurare în localitățile Zărnești, Fundeni și Vadu Sorești,
Comuna Zărnești,Județul Buzău
Înființare rețele de alimentare cu apă în comuna Ziduri, județul
130 ZIDURI
Buzău
- lei -
Alocații de la
bugetul de stat
2017-2020
736,036,505.20

2,176,338.00

3,355,152.00

9,589,226.41

2,462,859.00

1,297,862.00

9,325,422.00

4,112,880.51

1,003,501.00

3,548,885.00

772,112.46

4,989,475.35

731,604.00

10,293,392.00

2,800,000.00

883,000.00

2,610,768.00

1,364,109.00

1,550,054.00

9,579,762.00
245,596.00

5,024,867.00

516,912.00

475,998.00

448,133.96

268,887.94

9,605,455.00

1,306,157.00

440,000.00

7,867,093.00

510,918.83

9,631,806.00

5,068,425.00

4,445,029.00

1,009,154.00

392,734.99

494,343.61

480,700.20
349,127.91

1,573,413.90

1,295,560.00

7,540,000.00

483,815.51

11,972,224.00

8,333,942.00

2,160,326.00

7,021,000.00

1,272,213.58

2,296,548.00

5,567,661.00

21,584,292.00

8,469,604.00

5,093,761.75

98,595,529.00

78,954,610.00
503,291.00

6,498,613.00

9,325,631.00

1,195,675.00

4,070,198.00

5,340,330.00

4,500,000.00

11,973,220.00

892,635.00

6,784,927.84

734,609.93

24,964,543.00

3,927,135.00

16,613,548.00

779,863.61

10,487,373.00

11,742,687.95

1,181,176.00

5,537,014.00

5,975,094.96

533,963.00
814,915.00

2,069,467.10

686,620.00

7,715,106.90

9,754,097.00

981,300.00

3,046,205.00

1,354,865.38

5,546,062.00

970,000.00

206,000.00

3,150,659.00

465,530.68

9,172,005.00

587,236.00

2,675,329.00

673,644.41

2,566,485.00

191,235.47

1,404,459.35
11,444,189.91

4,804,555.00

4,387,186.00

1,673,179.00

1,303,911.00

2,394,891.80

2,428,357.93

249,407.75

359,910.00

453,796.93

887,310.93

11,313,866.00

20,191,430.91

994,538.00

7,118,018.38

1,533,252.65

517,107.03

455,134.49

2,553,058.00

659,907.00

6,567,902.00
9,696,548.00

934,058.00

608,092.00

5,118,140.00

4,034,267.00

4,561,011.00

7,664,586.00

5,749,880.00

11,684,236.00

470,000.00

4,626,299.00

6,130,233.00

20,030,175.00

1,603,075.00

0
JUDETUL CARAȘ-SEVERIN

Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii
crt.

TOTAL
Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Armeniș,
1 ARMENIŞ
județul Caraș-Severin
Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna
2 ARMENIŞ
Armeniș, județul Caraș-Severin
Modernizare drum comunal DC 24 și străzi în localitatea
3 ARMENIŞ
Feneș, comuna Armeniș, județul Caraș-Severin
Modernizare străzi în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniș,
4 ARMENIŞ
județul Caraș-Severin
Canalizare și stație de epurare în satele Bucova, Băuțar și
5 BĂUŢAR
Cornișoru, Comuna Băuțar, județul Caraș-Severin
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială V-VIII, loc.
6 BĂUŢAR
Băuțar, comuna Băuțar, jud. Caraș-Severin
Modernizare drum comunal şi stradă în comuna Băuţar, jud
7 BĂUŢAR
Caraş-Severin
8 BĂUŢAR Modernizare străzi în comuna Băuțar, jud. Caraș-Severin
Reabilitare, modernizare și extindere Școala generală
9 BERZASCA
Berzasca, comuna Berzasca, județul Caraș-Severin
10 BERZASCA Reparație capitală dispensar comuna Berzasca
Reabilitare sediu Primărie Berzasca, comuna Berzasca, jud.
11 BERZASCA
Caraș-Severin
Realizare sistem de canalizare menajeră în localitatea
12 BERZOVIA
Gherteniș, comuna Berzovia, județul Caraș-Severin
Reabilitare, consolidare şi dotare grădiniţă cu program normal
13 BERZOVIA
şi şcoală gimnazială Fizeş, comuna Berzovia
Modernizare străzi în satele Gherteniș și Fizeş, comuna
14 BERZOVIA
Berzovia, jud. Caraș-Severin
Modernizare străzi în localităţile Bolvaşniţa şi Vârciorova,
15 BOLVAŞNIŢA
comuna Bolvașnița, judeţul Caraş-Severin
Înființare canalizare menajeră localitățile Prilipeț și Bozovici
16 BOZOVICI
II, comuna Bozovici, județul Caraș-Severin
Reabilitare școală loc. Prilipeț, com. Bozovici, jud Caras
17 BOZOVICI
Severin
Reabilitare, dotare si extindere Scoala Generala Bozovici,
18 BOZOVICI
com. Bozovici, județul Caraș-Severin
Reabilitare dispensar comunal din comuna Bozovici, jud.
19 BOZOVICI
Caraș-Severin
Reabilitare DC 44 și străzi locale în comuna Bozovici, jud.
20 BOZOVICI
Caraș-Severin
21 BREBU Modernizare străzi în comuna Brebu, județ Caraș-Severin
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna
22 BREBU
Brebu județul Caraș-Severin

23 BREBU NOU Sistem nou de alimentare cu apă pentru localitatea Brebu Nou

24 BREBU NOU Reabiliatare străzi în comuna Brebu Nou


25 BREBU NOU Reabilitare străzi în comuna Brebu Nou, satul Garina
Canalizare menajeră și stație de epurare localitatea Poiana,
26 BUCHIN
com. Buchin, jud. Caraș-Severin
Modernizare străzi în loc. Poiana și sector drum comunal DC
27 BUCHIN
13, comuna Buchin, județul Caraș-Severin
Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare, cu
28 BUCOŞNIŢA branșare, în localitățile Bucoșnița, Petroșnița,Goleț și
Valișoara, comuna Bucoșnița, jud. Caraș-Severin
Modernizare drum comunal, DN6- Petroşniţa- Bucoşniţa,
29 BUCOŞNIŢA
comuna Bucoşniţa, jud. Caraş- Severin
30 CARAŞOVA Alimentare cu apă Nermed
31 CARAŞOVA Canalizare menajeră Iabalcea
32 CARAŞOVA Canalizare menajeră Nermed
Amenajarea infrastructurii, străzi și pod peste râul Caraș,
33 CARAŞOVA
Carașova, județul Caraș-Severin
Reabilitare și extindere sistem de iluminat public în comuna
34 CARAŞOVA
Carașova, Caraș-Severin
Reabilitare strada Primăriei și modernizare străzi secundare în
35 CĂRBUNARI
comuna Cărbunari, județul Caraș - Severin
Alimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, comuna
36 CICLOVA ROMÂNĂ
Ciclova Romana, județul Caraș- Severin
Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială în com.
37 CICLOVA ROMÂNĂ
Ciclova Română, județul Caraș- Severin
Modernizare străzi în comuna Ciclova Romana, județul Caraș-
38 CICLOVA ROMÂNĂ
Severin
Reabilitare, modernizare și dotare Corp Primărie 2, comuna
39 CICLOVA ROMÂNĂ
Ciclova Romana, județul Caraș- Severin
Alimentare cu apă localitățile Ciuchici, Macoviște și Nicolinț,
40 CIUCHICI
comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin
Poduri noi peste p. Vicinic pe strada 1 și strada Macoviștei,
41 CIUCHICI
comuna Ciuchici, jud. Caraș-Severin
Reabilitare, modernizare și dotare sediu primărie comuna
42 CIUCHICI
Ciuchici, jud. Caraș-Severin
Modernizare drum vicinal Ciudanovița-Goruia (4,3km),
43 CIUDANOVIŢA
comuna Ciudanovița, jud. Caraș-Severin
Reabilitare și modernizare sediu Primăria Ciudanovița, loc.
44 CIUDANOVIŢA Ciudanovița Colonie, comuna Ciudanovița, județul Caraș-
Severin
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, loc. Jitin,
45 CIUDANOVIŢA Ciudanovița sat și Ciudanovița Colonie, comuna Ciudanovița,
județul Caraș-Severin
Realizare sistem de alimentare cu apă în localitățile Căvăran,
CONSTANTIN
46 Peștere, Maciova și Mîtnicu Mare, com. Constantin
DAICOVICIU
Daicoviciu, jud. Caraş-Severin
Realizare sistem de canalizare și stație de epurare menajere în
CONSTANTIN
47 localitățile Căvăran, Peștere, Maciova și Mîtnicu Mare, com.
DAICOVICIU
Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin
CONSTANTIN Modernizare drumuri vicinale în comuna Constantin
48
DAICOVICIU Daicoviciu, județul Caraș - Severin
Realizarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Zorile
49 COPĂCELE
comuna Copăcele județ Caraș-Severin
Reabilitare și dotare școala gimnazială, comuna Copăcele,
50 COPĂCELE
județ Caraș-Severin
Modernizare strazi în localitățile Copăcele și Ohaba Matnic,
51 COPĂCELE
comuna Copăcele județ Caraș-Severin
Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă din localitatea
52 CORNEA
Cruşovăţ, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin
Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială "Traian
53 CORNEA
Lalescu" Cornea, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin
Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială cu clasele
54 CORNEA I-IV şi grădiniţă din localitatea Cornea, comuna Cornea,
judeţul Caraş-Severin
Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială şi
55 CORNEA grădiniţă din localitatea Cuptoare, comuna Cornea, judeţul
Caraş-Severin

Modernizare străzi şi drumuri vicinale în comuna Cornea,


56 CORNEA
judeţul Caraş-Severin

Alimentare cu apă în comuna Cornereva, județul Caraș-


57 CORNEREVA
Severin
Rețea de canalizare și stație de epurare localitatea Bogîltin,
Rețea de canalizare și stație de epurare localitățile Pogara de
58 CORNEREVA
Sus Gruni și Arsuri, Rețea de canalizare localitatea Izvor,
comuna Cornereva, județul Caraș-Severin
Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală primară cu clasele I-
59 CORNEREVA IV şi grădiniţă în localitatea Zănogi, comuna Cornereva,
judeţul Caraş-Severin

Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna


60 CORNEREVA
Cornereva, județul Caraș-Severin

Modernizare drumuri comunale în lungime de - 19,0 km, în


61 CORNEREVA
comuna Cornereva, județul Caraș-Severin
Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere şcoală
62 CORONINI
generală 1-8, din comuna Coronini, judeţul Caraş-Severin
Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea sediului
63 CORONINI
primăriei din comuna Coronini, jud. Caraș-Severin
Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii din satul Dalboșeț,
64 DALBOŞEŢ
comuna Dalboșeț, județul Caraș-Severin

65 DALBOŞEŢ Asfaltare străzi în comuna Dalboșeț, județul Caraș-Severin

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna


66 DALBOŞEŢ
Dalboșeț, județul Caraș-Severin
Modernizare străzi în satele Binis, Doclin și Tirol, jud. Caraș-
67 DOCLIN
Severin
Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea școlii
68 EFTIMIE MURGU
generale din comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin

Modernizare înfrastructură rutieră în comuna Eftimie Murgu,


69 EFTIMIE MURGU
județul Caraș-Severin
Reabilitare drumuri de interes local, pod peste pârâul Rudaria,
70 EFTIMIE MURGU înființare pasarelă pietonală și pasaj rutier peste pârâul Rudaria
în comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin

Alimentare cu apă sat Duleu și Valea Mare, comuna Fîrliug,


71 FÎRLIUG
județul Caraș-Severin

Alimentare cu apă sat Remetea-Pogănici, comuna Fîrliug,


72 FÎRLIUG
județul Caraș-Severin
Alimentare cu apă localitatea Gîrnic,comuna Gîrnic, județul
73 GîRNIC
Caraș-Severin
Construire Dispensar uman în localitatea Padina-Matei,
74 GîRNIC
comuna Gîrnic, județul Caraș-Severin
Modernizare străzi în loc. Gîrnic, comuna Gîrnic, județul
75 GîRNIC
Caraș-Severin

76 GLIMBOCA Alimentare apă şi canalizare

77 GLIMBOCA Amenajare dispensar Comunal Glimboca


78 GLIMBOCA Amenajare drumuri comunale
Racordarea la canalizarea menajeră a gospodăriilor din
79 GRĂDINARI
comuna Grădinari, județul Caraș-Severin
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Grădinari,
80 GRĂDINARI
județul Caraș-Severin
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolii primare din
81 IABLANIŢA
localitatea Petnic, comuna Iablaniţa, judeţul Caraş-Severin
Modernizare și reabilitare străzi și drum comunal DC 31 în
82 IABLANIŢA
JUDEŢUL CARAŞ- comuna Iablanița, județul Caraș - Severin
SEVERIN PRIN
Modernizare DJ 585 , Valeapai - Duleu - Limită judeţ Timiş,
83 CONSILIUL
km 28+200 - 36+200
JUDEȚEAN CARAȘ-
SEVERIN
JUDEŢUL CARAŞ-
SEVERIN PRIN
Modernizare DJ 608B , Copăcele-Zorlencior, km 8+600 -
84 CONSILIUL
19+600, L=11,00km
JUDEȚEAN CARAȘ-
SEVERIN
JUDEŢUL CARAŞ-
SEVERIN PRIN
Modernizare DJ 608B , Zorlencior-Zorlențu Mare, km 19+600
85 CONSILIUL
- 25+300
JUDEȚEAN CARAȘ-
SEVERIN
JUDEŢUL CARAŞ-
SEVERIN PRIN
Modernizare DJ 680A , Maciova - Ciuta - Obreja (DN 68),
86 CONSILIUL
km= 12+000 - 19+451
JUDEȚEAN CARAȘ-
SEVERIN
JUDEŢUL CARAŞ-
SEVERIN PRIN
Reabilitare DJ 571F (DN 57B) - Eftimie Murgu, km 0+000 -
87 CONSILIUL
5+643
JUDEȚEAN CARAȘ-
SEVERIN

JUDEŢUL CARAŞ-
SEVERIN PRIN
Reabilitare DJ 571G , L=7,249 km, Gîrbovăț - Lăpușnicu
88 CONSILIUL
Mare 4 tronsoane
JUDEȚEAN CARAȘ-
SEVERIN

JUDEŢUL CARAŞ-
SEVERIN PRIN
Reabilitare DJ 608B , Constantin Daicoviciu - Copăcele, km
89 CONSILIUL
0+000 - 8+600, L=8,600km
JUDEȚEAN CARAȘ-
SEVERIN

Extinderea rețelei de alimentare cu apă și realizarea de


90 LĂPUŞNICEL branșamente la rețeaua de apă în comuna Lăpușnicel, județul
Caraș-severin

91 LĂPUŞNICEL Asfaltare străzi comuna Lăpușnicel, județ Caraș-Severin

Reabilitare DC 44, pe raza comunei Lăpuşnicu Mare, jud.


92 LĂPUŞNICU MARE
Caraș-Severin
Modernizare și dotare școala în loc Luncavița, jud. Caraș-
93 LUNCAVIŢA
Severin
Modernizare și dotare școala în loc Verendin, comuna
94 LUNCAVIŢA
Luncavița, jud. Caraș-Severin

95 LUNCAVIŢA Reabilitare DC 32 Verendin, județul Caraș-Severin

Extindere şi reabilitare reţea de distribuţie apă, realizare sistem


96 LUPAC de tratare şi înmagazinare apă în localitatea Lupac, Comuna
Lupac, judeţul Caraş-Severin
Modernizare străzi rurale în comuna Lupac, judeţul Caraş-
97 LUPAC
Severin

Reabilitare și extindere alimentare cu apa Marga și Vama


98 MARGA
Marga, comuna Marga
Construire dispensar medical, comuna Marga, jud, Caraș-
99 MARGA
Severin

100 MĂURENI Realizare sistem termoizolație la Școala Gimnazială Măureni

101 MĂURENI Realizare sistem termoizolație la Școala Gimnazială Sosdea

Realizare dispensar medical cu un număr de 5 cabinete


102 MĂURENI
medicale în localitatea Măureni
Refacere și modernizare drum comunal calamitat DC 83 A
103 MĂURENI
Sosdea - lim.jud.Timiș, comuna Măureni
Rețea de canalizare și stație de epurare în sat Plugova, comuna
104 MEHADIA
Mehadia, județul Caraș-Severin
Modernizare străzi în comuna Mehadia și Globurau, județul
105 MEHADIA
Caraș-Severin
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna
106 MEHADIA
Mehadia, județul Caraș-Severin
Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna
107 MEHADICA
Mehadica, județul Caraș-Severin
Modernizare drumuri vicinale în comuna Mehadica, județul
108 MEHADICA
Caraș-Severin
Continuare lucrări la Grădinița cu program normal, prelungit și
109 MUNICIPIUL REŞIŢA
creșă, Cartier Moroasa str. Sportului, FN, Municipiul Reșița
Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului
110 MUNICIPIUL REŞIŢA
în Municipiul Reșița

111 MUNICIPIUL REŞIŢA Pod peste râul Bârzava, strada Cireșului - mun. Reșița

Primul pod sudat din Europa - municipiul Reșița, jud. Caraș-


112 MUNICIPIUL REŞIŢA
Severin
Canalizare menajeră și stație de epurare localitatea Obreja,
113 OBREJA
județul Caraș-Severin
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna
114 OBREJA
Obreja, județul Caraș-Severin
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1
115 ORAŞ ANINA
Celnic - Anina, jud. Caraș-Severin
Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Cerna,
116 ORAŞ ANINA
Colonia Roșie, Vasile Alecsandri, Bufenilor și Brădet în Anina
ORAŞ BĂILE Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Liceul "Hercules"
117
HERCULANE în orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin
ORAŞ BĂILE Reabilitare și modernizare strada Siminicea în Băile
118
HERCULANE Herculane, județ Caraș-Severin

ORAŞ BĂILE Reparații străzi și parcaje strada Trandafirilor, zona 1 și zona


119
HERCULANE 2, județul Caraș-Severin

Modernizare străzi și trotuare în zonele Măgura, Bocșa


120 ORAŞ BOCŞA Montană, Vasiova, Bocșa Română si Neuwerk, L=20 km, în
orașul Bocșa județul Caraș-Severin
Amenajarea incintei și dotarea Liceului Tehnologic Mihai
121 ORAŞ ORAVIŢA
Novac, Oravița

122 ORAŞ ORAVIŢA Intervenții și dotare Grădiniță/Creșă în localitatea Oravița

Reabilitare drum comunal sat Brădișoru de Jos, oraș Oravița,


123 ORAŞ ORAVIŢA
județul Caraș-Severin

124 ORAŞ ORAVIŢA Reabilitare drumuri sat Ciclova Montană, oraș Oravița

Construire grădiniţă cu program normal pentru două grupe


125 ORAŞ OŢELU ROŞU
preşcolare în oraşul Oţelu Roşu
Asfaltare străzi în oraşul Oţelu Roşu, etapa II, județul Caraş-
126 ORAŞ OŢELU ROŞU
Severin
Realizarea sistemului canalizare în comuna Păltiniș, județul
127 PĂLTINIŞ
Caraș-Severin

128 PĂLTINIŞ Modernizare străzi în comuna Păltiniș, județul Caraș-Severin

Introducerea rețelei de canalizare menajeră în localitățile


129 POJEJENA
Radimna și Susca, comuna Pojejena, județul Caraș-Severin
Reabilitare, modernizare şi dotare sediu primărie, comuna
130 POJEJENA
Pojejena, jud. Caraș-Severin

131 PRIGOR Modernizare drumuri de interes local în comuna Prigor

Reabilitare şcoală gimnazială în comuna Ramna, jud. Caraş-


132 RAMNA
Severin

Lucrări de refacere drum DC 86, km 0+000 - 4+197 în comuna


133 RAMNA
Ramna, jud. Caraş-Severin
Alimentare cu apă localitatea Vraniuț, comuna Răcășdia,
134 RĂCĂŞDIA
județul Caraș-Severin
Reabilitare, modernizare și dotare școală primară și grădiniță
135 SACU cu program normal Sălbăgelu Nou, comuna Sacu, jud. Caraș-
Severin
Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical uman
136 SACU
Sacu, comuna Sacu, jud. Caraș-Severin
Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Bogodinț,
137 SASCA MONTANĂ
comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin
Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Potoc, comuna
138 SASCA MONTANĂ
Sasca Montană, județul Caraș-Severin

Alimentare cu apă și canalizare în localitatea Slatina Nera,


139 SASCA MONTANĂ
comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin
Reabilitare , modernizare și dotare dispensar și anexe în
140 SASCA MONTANĂ
comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin
Reabilitare modernizare drumuri comunale din comuna
141 SICHEVIŢA
Sichevița, județul Caraș-Severin
Execuție rețea de alimentare cu apă și gospodărie de apă în
142 SLATINA-TIMIŞ localitatea Sadova Nouă, comuna Slatina- Timiș, județul
Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din
Caraș-Severin
localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă și
143 SLATINA-TIMIŞ
reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina - Timiș,
județul Caraș-Severin
Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială în
144 SLATINA-TIMIŞ
comuna Slatina-Timiș, corp 2, județul Caraș-Severin

Extinderea rețelei de apă potabilă și realizarea branșamentelor


145 SOCOL
în comuna Socol, județul Caraș-Severin

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Zlătița, loc.


146 SOCOL
Zlătița, com. Socol, județul Caraș-Severin

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială "Sf. Sava"


147 SOCOL
Socol, loc.Socol, com.Socol, județul Caraș-Severin
Reabilitare și modernizare Școala Primară Câmpia, loc.
148 SOCOL
Câmpia, com. Socol, județul Caraș-Severin
Reabilitare și extindere sistem de iluminat public în comuna
149 SOCOL
Socol, județul drumurilor
Caraș-Severin
Modernizarea din comuna Șopotu Nou, județul
Caraș-Severin ( Modernizare DC 136, str. Valea Răchitei,
150 ŞOPOTU NOU
culmea Sicheviței, strada Stancilova, Sestul Stancilovei, strada
Valea Răchitei - Fata Izvorului, străziuman
sat Răchita)
Reabilitare şi modernizare dispensar Tîrnova, com.
151 TîRNOVA
Tîrnova, jud. Caraş-Severin
Consolidare, extindere și modernizare sediu Primăria Tîrnova,
152 TîRNOVA
com. Tîrnova, jud. Caraș - Severin

Canalizare menajeră și stație de epurare Rusca Teregova,


153 TEREGOVA
comuna Teregova, județul Caraș-Severin

Extindere canalizare menajeră în comuna Teregova,județul


154 TEREGOVA
Caraș-Severin
Construire școală cu clasele I-VIII în Ticvaniu Mare, com.
155 TICVANIU MARE
Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin
Reabilitare școală loc. Cârnecea, com. Ticvaniu Mare, județul
156 TICVANIU MARE
Caraș-Severin
Reabilitare școală loc. Secășeni, com. Ticvaniu Mare, județul
157 TICVANIU MARE
Caraș-Severin
Reabilitare școală loc. Ticvaniu Mic, com. Ticvaniu Mare,
158 TICVANIU MARE
județul Caraș-Severin
Modernizare străzi în comuna Ticvaniu Mare, județul Caraș-
159 TICVANIU MARE
Severin
Reabilitare, dotare și extindere Primăria Ticvaniu Mare,
160 TICVANIU MARE
județul Caraș-Severin

161 TOPLEŢ Construire dispensar medical în loc.Topleț, jud. Caraș-Severin

Reabilitare pod peste râul Cerna în loc.Topleț, jud. Caraș-


162 TOPLEŢ
Severin
Extindere rețea de joasă tensiune în localitatea Topleț zona
163 TOPLEŢ
Valea Cernei - PECO, jud. Caraș-Severin
Extindere reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu
164 TURNU RUIENI
apă în comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin
Sistem de alimentare cu apă în localitatea Muntele Mic,
165 TURNU RUIENI
comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin
Extindere sistem de canalizare și realizare racorduri în comuna
166 TURNU RUIENI
Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin
Realizare sistem de canalizare în localitatea Muntele Mic,
167 TURNU RUIENI
comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin
Reabilitare grădinița Borlova, comuna Turnu Ruieni, jud.
168 TURNU RUIENI
Caraș-Severin
Reabilitare școală Borlova, comuna Turnu Ruieni, județul
169 TURNU RUIENI
Caraș-Severin
Modernizare străzi în comuna Turnu Ruieni, satele Zervești,
170 TURNU RUIENI
Dalci, Turnu Ruieni și Borlova, judetul Caraș-Severin
Reabilitare sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare
171 VĂLIUG
menajeră Valiug - Crivaia, județul Caraș-Severin
Modernizare străzi rurale în satul Mercina, comuna Vărădia,
172 VĂRĂDIA
jud. Caraş - Severin

Modernizare străzi rurale în localitatea Vărădia, comuna


173 VĂRĂDIA
Vărădia, judeţul Caraş - Severin

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră localitatea Ersig,


174 VERMEŞ
comuna Vermeş, judeţul Caraş-Severin
Canalizare menajeră și stație de epurare localitățile Valea
175 ZĂVOI Bistrei, Zăvoi și 23 August, comuna Zăvoi, județul Caraș-
Severin
Modernizare străzi în localitatea Poiana Mărului, comuna
176 ZĂVOI
Zăvoi, județul Caraș-Severin
Modernizarea rețelei stradale în comuna Zorlențu Mare, jud.
177 ZORLENŢU MARE
Caraș - Severin
LEI
Alocaíi de la
bugetul de stat în
perioada
2017-2020
854,488,651.50

4,875,315.00

1,641,177.00

6,862,738.00

1,889,599.00

25,660,469.00

1,524,281.00

589,789.00

22,043,418.00

1,972,996.00

243,361.72

2,032,748.00

4,297,132.00

2,129,230.00

9,042,051.00

602,720.00

6,520,318.00

798,248.00

6,323,893.00

617,998.00

7,771,694.00
5,096,183.00

688,344.20

3,069,915.00

3,653,430.00
1,202,980.00

3,875,834.00

4,720,935.00

3,056,175.00

3,830,894.00

2,901,417.54
656,747.91
2,293,674.34

8,532,833.00

1,460,939.00

1,342,872.00

4,278,415.00

475,263.00

5,106,646.34

469,965.00

5,676,990.00

3,092,446.00

596,108.00

6,235,885.00

1,774,552.00
250,904.00

5,497,469.00

15,693,376.00

7,340,058.04

2,227,686.36

677,940.00

3,307,228.21

762,195.00

1,789,046.00

1,283,415.00

2,622,344.00

12,461,907.00

13,822,970.00

11,798,313.00

949,140.43

1,855,945.00

23,518,739.00

5,029,503.00
1,403,361.00

1,645,250.00

6,263,249.48

455,144.46

6,774,894.00

3,932,763.00

567,349.00

4,324,403.00

3,318,267.00

1,935,186.00

3,412,987.00

563,355.00

4,048,789.00

500,821.88

70,407.73
311,427.56

673,142.54

4,866,167.00

1,372,558.00

7,863,568.00

16,797,948.00
26,253,404.00

11,968,187.00

9,778,653.00

12,365,071.00

11,109,463.00

15,680,576.00

1,772,024.00

4,330,545.00

7,269,633.00

549,755.01

900,565.00

3,843,705.00

6,049,330.00
9,052,514.00

6,530,370.00

727,376.13

135,000.00

135,000.00

540,000.00

4,277,219.00

6,212,986.00

5,354,518.34

747,217.75

1,797,777.00

12,593,966.00

10,090,263.00

5,010,625.90

2,713,240.00

872,857.00

5,768,241.00

353,263.41

2,102,127.00

5,583,431.00

3,332,092.25
650,428.59

4,484,416.00

46,228,312.00

4,449,095.43

297,556.86

750,578.96

8,605,513.00

597,218.31

3,240,778.17

6,403,966.00

5,156,619.55

3,547,569.00

1,082,875.00

15,325,910.44

510,162.00

5,584,184.00

1,595,695.00

550,710.00

524,223.00

4,321,393.00
10,516,375.00

9,619,610.00

984,057.00

23,215,894.00

2,044,643.00

5,148,874.00

1,033,360.00

779,960.00

963,074.00

796,378.00

556,430.00

1,098,925.00

17,437,086.00

494,282.00

984,708.00

3,644,095.00

3,613,145.00

3,211,706.00

689,146.31
723,663.23

831,138.77

5,118,801.22

1,372,084.00

311,800.00

663,532.00

192,863.00

6,436,906.46

6,063,225.01

9,340,668.24

9,943,879.00

1,236,139.30

1,035,142.00

6,993,789.00

4,737,624.00

4,543,235.00

9,113,722.00

5,380,756.00

6,685,459.00

6,055,434.12

7,651,004.00
JUDETUL CĂLĂRAŞI
Alocații de la
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii bugetul de stat
crt.
2017-2020
TOTAL 738,555,467.23

Alexandru Reabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala cu clasele I-IV,


1 sat Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, 1,948,318.00
Odobescu
județul Călărași
Alexandru Modernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru
2 4,977,683.30
Odobescu Odobescu, județul Călărași

3 Belciugatele Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna 4,856,382.00


Belciugatele, județul Călărași

4 Belciugatele Realizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna 4,075,974.10


Belciugatele, județul Călărași

5 Belciugatele Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna 379,270.43


Belciugatele, județul Călărași

6 Belciugatele Modernizare drumuri de interes local în comuna Belciugatele, 6,443,693.00


județul Călărași

7 Borcea Modernizare drumuri de interes local în comuna Borcea, 4,946,220.00


județul Călărași
8 Budeşti Canalizare sat Aprozi 13,948,914.33
9 Budeşti Canalizare sat Buciumeni 8,203,288.82
10 Budeşti Canalizare sat Gruiu 7,309,009.74

11 Căscioarele Asfaltare străzi şi drumuri locale în comuna Căscioarele, 7,507,745.00


județul Călărași

12 Chirnogi Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Chirnogi, 1,383,351.00


județul Călărași

13 Chirnogi Reabilitare şi modernizare dispensar în comuna Chirnogi, 1,845,103.00


județul Călărași

14 Chiselet Construire unitate sanitară în comuna Chiselet, județul 989,385.52


Călărași
15 Chiselet Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi 7,380,101.00

16 Ciocăneşti Execuție rețea de alimentare cu apă în comuna Ciocănești, 3,489,952.89


județul Călărași
17 Ciocăneşti Modernizare străzi în comuna Ciocanesti, județul Călărași 8,393,611.45

18 Crivăţ Reabilitare şi modernizare grădiniţă Făt Frumos, comuna 1,301,998.00


Crivaţ, județul Călărași

19 Crivăţ Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu clasele I-VIII 1,843,560.00


Nicolae Petrescu, comuna Crivaţ, județul Călărași

20 Crivăţ Modernizare străzi de interes local, comuna Crivăţ, județul 6,281,329.42


Călărași

21 Curcani Înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna 8,302,297.00


Curcani, județul Călărași
22 Curcani 1,501,489.95
Infiinţare dispensar uman în comuna Curcani, județul Călărași
23 Curcani Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul Călăraşi 9,497,077.00

24 Cuza Voda Înființarea și dotarea unei grădinițe în comuna Cuza Vodă, 2,189,314.79
județul Călărași

25 Cuza Voda Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în comuna Cuza 938,930.00


Vodă, județul Călărași

26 Cuza Voda Modernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă, 7,340,032.00
județul Călărași
Extindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni şi branşamente la
27 Dichiseni reţeaua de apă potabilă sat Dichiseni, Coslogeni şi Satnoieni, 2,808,416.42
județul Călărași

28 Dichiseni Modernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni, 9,935,107.00


județul Călărași

29 Dor Mărunt Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor Mărunt, satele 10,464,275.12
Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru

30 Dorobanţu Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi reparaţii curente - 169,363.27


corp C1 Şcoala Gimnazială nr.1 Dorobanţu

31 Dorobanţu Modernizare străzi în sat Dorobanțu, comuna Dorobanțu, 5,321,304.00


județul Călărași

Înfiinţare gospodărie de apă potabilă şi reţea de apa potabila,


32 Dragalina 4,903,013.00
sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi

33 Dragalina Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin vidanjabil, sat 7,609,449.60


Drajna Nouă, comuna Dragalina, judeţul Călăraşi
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Bogdana şi
34 Dragoş Vodă extindere gospodărie de apă în satul Dragoş Vodă, comuna 3,975,191.00
Dragoş Vodă, județul Călărași

35 Dragoş Vodă Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna 12,429,333.00


Dragoş Vodă, județul Călărași

36 Dragoş Vodă Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal nr. 3 793,294.00


Socoalele, comuna Dragoş Voda, județul Călărași

37 Dragoş Vodă Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin construcţia de 2,034,500.00


poduri şi podeţe în comuna Dragoş Vodă, județul Călărași
38 Frăsinet Modernizare drumuri în comuna Frăsinet, județul Călărași 8,572,262.00

39 Frumuşani Extindere, reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr. 1 cu 4,097,776.00


clasele V-VIII în comuna Frumușani, judeţul Călăraşi

40 Frumuşani Reabilitare și modernizare şcoala primară nr. 3 Câlnau în 2,921,259.00


comuna Frumușani,județul Călărași

41 Frumuşani Construire unitate sanitară în comuna Frumuşani, județul 1,668,645.35


Călărași

42 Frumuşani Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul 10,480,635.00


Călărași
43 Fundeni Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1, comuna 4,351,826.00
Fundeni, județul Călărași

44 Fundeni Extindere şi reabilitare dispensar în comuna Fundeni, județul 1,129,077.04


Călărași

45 Fundeni Modernizare străzi și drumuri locale în comuna Fundeni, 9,544,413.00


județul Călărași

46 Fundulea Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul Fundulea, județul 18,129,772.00


Călărași

47 Gălbinaşi Extindere reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna 12,624,707.00


Gălbinași, județul Călărași

48 Gălbinaşi Asfaltare drumuri de interes local în comuna Gălbinași, județul 7,146,472.00


Călărași

49 Grădiştea Modernizare străzi în comuna Grădiștea, cu invelis asfaltic, 7,897,869.00


județul Călărași

50 Gurbăneşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Gurbănești, 8,832,550.00


județul Călărași

51 Ileana Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2 Ştefăneşti în 1,255,511.00


comuna Ileana, județul Călărași

52 Ileana Extindere, reabilitare şi modernizare dispensar uman în 672,943.78


comuna Ileana, județul Călărași

53 Ileana Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna 16,040,647.00


Ileana, județul Călărași

54 Independenţa Modernizare drumuri în comuna Independența, județul 7,475,209.00


Călărași
Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic şi de
55 Jegălia laborator şi dotări independente pentru Școala Gimnazială nr.1, 713,697.60
Jegălia, județul Călărași
Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic şi dotări
56 Jegălia independente pentru Grădiniţa cu program normal nr.1, 162,405.19
Jegălia, județul Călărași

57 Jegălia Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, 1,621,578.00


județul Călărași

58 Jegălia Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, județul 8,039,060.00


Călărași

59 Judeţul Călăraşi Modernizare DJ411 Chirnogi - Radovanu - Crivăţ - limita 23,496,688.44


judeţului (Hotarele) km 0+000 - km 18+090, judeţul Călăraşi
Reabilitarea drumului DJ 403 intre DN31 ( Mânăstirea) -
60 Judeţul Călăraşi Luica - DN 4 (Şoldanu) - Radovanu ( DJ 411), km 0+000 - km 58,241,036.86
34+800.
Modernizarea şi reabilitarea DJ211 D tronson DN21 (Ştefan
61 Judeţul Călăraşi Vodă)- Libertatea - DN 3B (Dichiseni) - km 13+500 - km 40,813,176.20
41+500, judeţul Călăraşi

62 Lehliu Modernizare drumuri locale în comuna Lehliu, județul 10,954,230.00


Călărași

63 Lehliu Gară Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul Lehliu Gară, 2,547,306.80
județul Călărași
64 Lehliu Gară Reabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu Gară, județul 6,433,783.40
Călărași

65 Luica Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr.1 şi grădiniţa 1,841,893.00


cu program normal nr.1 în comuna Luica, județul Călărași

66 Luica Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1 sat. Valea 428,358.00


Stânii, comuna Luica, județul Călărași

67 Luica Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna 523,939.32


Luica, județul Călărași

68 Lupşanu Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Plevna comuna 1,773,297.99


Lupșanu, județul Călărași

69 Lupşanu Modernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat Plevna, comuna 9,071,358.45
Lupșanu, județul Călărași
Lucrări de reabilitare sistem de iluminat public pe străzile
70 Lupşanu secundare din localităţile Plevna, Nucetu şi Lupşanu, comuna 235,582.52
Lupşanu, județul Călărași
71 Mitreni Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași 11,798,398.00

72 Modelu Modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, 10,127,174.00


județul Călărași
Municipiul
73 2,038,180.17
Călăraşi Înființare creşă în Municipiul Călăraşi, județul Călărași
Municipiul Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi - Lot.1, județul
74 4,895,801.97
Călăraşi Călărași

75 Nana Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 - Corp 2 în 2,417,884.00


comuna Nana, județul Călărași

76 Nana Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Nana, 1,294,774.00


județul Călărași

77 Nana Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna 8,996,205.00


Nana, județul Călărași

78 Nicolae Bălcescu Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public în comuna 286,274.25


Nicolae Bălcescu, județul Călărași
79 Olteniţa Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa a V-a 1,708,246.00

80 Perişoru Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Perişoru, 4,965,710.96


judeţul Călăraşi

81 Plătăreşti Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna 6,466,729.00


Plătărești, județul Călărași

82 Radovanu Extindere reţea de alimetare cu apă în comuna Radovanu, 10,027,227.00


județul Călărași

83 Radovanu Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Dimitrie Ion 2,228,860.00


Ghica, comuna Radovanu, județul Călărași

84 Radovanu Extindere şi reabilitare, dispensar în comuna Radovanu, 548,662.00


județul Călărași

85 Roseţi Reabilitarea, modernizare școală gimnazială Iancu Rosetti, 6,724,310.00


comuna Roseţi, județul Călărași
86 Roseţi Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi, 6,759,933.00
județul Călărași

87 Săruleşti Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna 7,367,235.00


Săruleşti, județul Călărași

88 Săruleşti Înființare reţea canalizare şi staţie de epurare biologică, 8,412,709.00


comuna Sărulești, județul Călărași

89 Săruleşti Reabilitare scoală gimnazială nr.1, sat Săruleşti Gară, comuna 4,169,637.00
Săruleşti, județul Călărași

90 Sohatu Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna 525,717.06


Sohatu, județul Călărași
91 Spanţov Asfaltare străzi în comuna Spanțov, județul Călărași 10,065,831.00

92 Spanţov Reabilitare și modernizare sediul primăriei Spanțov, comuna 851,661.00


Spanțov, județul Călărași
93 Şoldanu Modernizare străzi în comuna Şoldanu, județul Călărași 8,167,130.54

94 Ştefan Cel Mare Modernizare străzi în comuna Ștefan cel Mare, județul 24,163,066.87
Călărași

95 Ştefan Vodă Construire grădiniţă cu program normal în comuna Ştefan 1,151,842.00


Voda, județul Călărași

96 Ştefan Vodă Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Ştefan Voda, 6,445,276.62
județul Călărași
Extindere reţea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare,
97 Tămădău Mare Tămădău Mic, Plumbuita, Calareti, Dirvari din comuna 6,099,002.00
Tămădău Mare, județul Călărași

98 Tămădău Mare Înființare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna 8,035,772.00


Tămădău Mare, județul Călărași
Modernizare și reabilitare grădinița cu program normal nr. 4 şi
99 Tămădău Mare Școala Primară nr.3 Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, 1,082,208.00
judeţul Călărași

Sistem de canalizare şi staţie de epurare comuna Ulmeni,


100 Ulmeni localitatea Ulmeni, județul Călărași şi reabilitare sistem de 13,963,995.50
alimentare cu apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul
Călărași
101 Ulmeni Modernizare străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași 5,710,355.00

102 Ulmu Extindere Școala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu grupuri sanitare, 534,407.00
comuna Ulmu, județul Călărași

103 Ulmu Modernizare drumuri locale în satele Zimbru, Făurei, Chirnogi 5,616,899.96
şi Ulmu în comuna Ulmu, județul Călărași

104 Unirea Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea, 5,043,946.08
judeţul Călăraşi
Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi
105 Valea Argovei modernizare alimentare cu apă, în comuna Valea Argovei, 16,640,858.00
județul Călărași
106 Valea Argovei Asfaltare străzi în comuna Valea Argovei, județul Călărași 9,155,030.00
Extindere și reabilitare școala gimnazială Constantin
107 Vasilaţi Brancoveanu, str. Gării nr.17 în comuna Vasilați, județul 2,156,145.32
Călărași
108 Vasilaţi Construcţie dispensar în comuna Vasilați, județul Călărași 430,124.58
109 Vâlcelele Modernizare străzi în comuna Vâlcelele, județul Călărași 4,658,148.00

110 Vlad Ţepeş Extindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, 7,674,923.40
județul Călărași

111 Vlad Ţepeş Consolidare, reabilitare şi refunctionalizare Şcoala Vlad Țepeș 1,443,639.46
- Corp C1, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași

112 Vlad Ţepeş Modernizare drumuri locale în comuna Vlad Țepeș, județul 20,249,293.40
Călărași
JUDETUL CLUJ
Alocații de la
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii bugetul de stat
crt.
2017-2020
TOTAL 647,237,002.77
Furnizare dotări pentru Dispensar Uman Aiton, comuna Aiton,
1 AITON 117,000.00
jud. Cluj
2 AITON Modernizare străzi în comuna Aiton, jud. Cluj 3,125,029.00
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Aluniș județul
3 ALUNIŞ 4,807,434.00
Cluj
Extindere retea canalizare in satele Dezmir, Sânnicoara si
4 APAHIDA 4,141,936.00
Apahida in com. Apahida jud. Cluj
Rețea canalizare menajeră în localitatea Pata în com. Apahida
5 APAHIDA 12,519,120.00
jud. Cluj
Reabilitare și modernizare școala din loc. Dezmir, comuna
6 APAHIDA 1,581,081.01
Apahida
Reabilitare, modernizare și extindere școala din loc.
7 APAHIDA 2,020,555.14
Sînnicoară, comuna Apahida
Dotare Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu,
8 AŞCHILEU 62,000.00
jud. Cluj
Reabilitare și modernizare dispensar uman Așchileu, comuna
9 AŞCHILEU 740,000.00
Așchileu, jud. Cluj
10 AŞCHILEU Modernizare străzi în comuna Așchileu, jud. Cluj 8,893,332.00
Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor,
11 BACIU Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, 2,773,113.00
judetul Cluj
Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă,
12 BACIU Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești 5,665,478.00
comuna Baciu, judetul Cluj
Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu,
13 BACIU 10,048,906.00
comuna Baciu, județul Cluj
14 BACIU Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj 3,833,362.00

Rețele de canalizare menajeră și canal colector Săcel Băișoara,


15 BĂIŞOARA 3,496,710.00
în localitatea Săcel comuna Băișoara, județul Cluj

Reabilitarea și dotarea Dispensarului uman din comuna


16 BĂIŞOARA 672,117.00
Băișoara, județul Cluj
Modernizare străzi de pământ în Stațiunea Muntele Băișorii,
17 BĂIŞOARA 2,719,421.32
comuna Băișoara, județul Cluj
Modernizare și dotare Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș,
18 BELIŞ 4,352,737.00
comuna Beliș, județul Cluj
Reabilitare și dotare dispensar medical în localitatea Beliș,
19 BELIŞ 1,196,042.00
comuna Beliș, județul Cluj
20 BELIŞ Modernizare drumuri și străzi în comuna Beliș, județul Cluj 7,797,755.25
"Demolare parțială construcție și reabilitare construcție școală"
21 BOBÎLNA 457,069.11
sat Oșorhel, com. Bobîlna, jud. Cluj
Modernizare drum comunal DC 164 Bobîlna-Pruni în comuna
22 BOBÎLNA 1,881,472.75
Bobîlna județul Cluj
Construire pod peste Valea Băbdiului, în loc. Suarăș, comuna
23 BOBÎLNA 623,127.08
Bobîlna, județul Cluj
Alimentarea cu apă a localităților, Coasta și Tăușeni, comuna
24 BONŢIDA 3,143,203.00
Bonțida, județul Cluj
Construire grădiniță cu program prelungit în loc. Bonțida,
25 BONŢIDA 1,493,800.00
comuna Bonțida, jud. Cluj
Realizare pod peste Valea Borșa, în comuna Bonțida, județul
26 BONŢIDA 2,363,026.00
Cluj

27 BORŞA Modernizare școală gimnazială din comuna Borșa, județul Cluj 1,494,910.73

Modernizare străzi în localitatea Giula, comuna Borșa, județul


28 BORŞA 4,218,582.87
Cluj
Modernizare și dotare Școală Gimnazială Buza, comuna Buza,
29 BUZA 2,446,448.00
județul Cluj
Modernizare și mansardare Școală Gimnazială Căianu din
30 CĂIANU 3,673,301.00
comuna Căianu, județul Cluj
Dotare dispensar uman cu echipamente medicale pentru
31 CĂIANU cabinet stomatologic în loc. Căianu, comuna Căianu, județul 108,000.00
Cluj

Modernizare drum comunal DC 62 de la km 1+330 la km


32 CĂLĂRAŞI 3,763,661.39
6+400 în satul Călărași Gară, comuna Călărași, județul Cluj

Reabilitare drumuri comunale, sat Călățele Pădure, comuna


33 CĂLĂŢELE 6,442,963.45
Călățele, județul Cluj
Extindere rețea de apă în localitatea Sîmboleni, comuna
34 CĂMĂRAŞU 424,399.00
Cămărașu, județul Cluj
Extindere rețea de apă în satul Naoiu, comuna Cămărașu,
35 CĂMĂRAŞU 1,153,073.00
județul Cluj
Modernizare și dotare Grădiniță cu program normal Fagadaua,
36 CĂMĂRAŞU 565,043.00
comuna Cămărașu, județul Cluj

37 CĂPUŞU MARE Sistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud Cluj 11,828,038.03

Extindere sistem de canalizare ape uzate în satul Coplean,


38 CĂŞEIU 6,042,660.21
comuna Cășeiu, județul Cluj
Modernizare străzi în localitatea Feldioara, comuna Cătina,
39 CĂTINA 1,823,821.00
jud. Cluj,

40 CÎŢCĂU Extindere rețea de canalizare în comuna Cîțcău, județul Cluj 6,920,371.00

Modernizare și dotare școală gimnazială Cîțcău, comuna


41 CÎŢCĂU 4,369,763.00
Cîțcău județul Cluj
Sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare în
42 CEANU MARE 16,571,101.00
localitatea Ceanu Mare, comuna Ceanu Mare, județul Cluj

43 CEANU MARE Construire centru medical în comuna Ceanu Mare, jud. Cluj 1,115,500.00

Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu


44 CHINTENI stație de epurare în satele Măcicașu și Sînmărtin, comuna 5,016,656.00
Chinteni judetul Cluj
Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în
45 CHINTENI 4,977,430.00
satele Deușu și Vechea comuna Chinteni judetul Cluj

Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu stație


46 CHINTENI 4,752,455.96
de epurare în localitatea Săliștea Veche comuna Chinteni

Reabilitare și modernizare Școală din sat Deușu comuna


47 CHINTENI 766,360.00
Chinteni, judetul Cluj
48 CHINTENI Centrul Medical Chinteni 1,092,063.00
Modernizare strada de sub pădure și strada din deal în comuna
49 CHINTENI 5,996,318.00
Chinteni judetul Cluj
Construire și refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicașu
50 CHINTENI 5,445,224.27
și Săliștea Veche, comuna Chinteni, județul Cluj
Modernizarea uliței la Vâlceaua Popenilor în localitatea
51 CHIUIEŞTI 1,402,524.00
Chiuiești, județul Cluj
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciucea, județul
52 CIUCEA 4,103,646.73
Cluj
Extindere rețea canalizare în localitatea Cojocna, comuna
53 COJOCNA 2,095,200.00
Cojocna, județul Cluj
Construire dispensar uman în localitatea Cojocna, comuna
54 COJOCNA 1,115,500.00
Cojocna județul Cluj
Construire rețea de aducțiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos și
55 CORNEŞTI rețele de distribuție apă și canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, 5,690,598.40
Tiocu de Sus și Igriția
Modernizare și dotare școală gimnazială sat Cornești, comuna
56 CORNEŞTI 2,097,959.00
Cornești, județul Cluj
Dotare cabinet stomatologic centrul medical Stoiana, comuna
57 CORNEŞTI 102,208.50
Cornești
"Termoizolare și zugrăveli interioare ușoare la Școala
58 DĂBÎCA Gimnazială "Gelu Romanul" din loc. Dăbîca comuna Dăbîca 1,450,000.00
județul Cluj
59 DĂBÎCA Modernizare ulițe în comuna Dăbîca, județul Cluj 5,800,000.00
60 DĂBÎCA Pod peste Valea Lonea în comuna Dăbîca 1,830,673.00
Colectarea și epurarea apei uzate menajere în localitatea
61 FELEACU 18,000,000.00
Feleacu
FIZEŞU Racorduri de canalizare menajeră în localitățile Nicula, Bonț și
62 1,315,694.94
GHERLII Săcălaia, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj
FIZEŞU Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din Fizeșu
63 797,420.11
GHERLII Gherlii
FIZEŞU Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din satul
64 2,118,434.70
GHERLII Nicula, comuna Fizeșu Gherlii
FIZEŞU Construire și dotare dispensar uman Fizeșu Gherlii, comuna
65 1,084,837.47
GHERLII Fizeșu Gherlii, județul Cluj
66 FLOREŞTI Modernizare strada Eroilor în com. Florești, jud. Cluj 8,514,599.00
Modernizare ruta ocolitoare DJ 150 și drumuri de interes local
67 FRATA 5,560,204.00
în comuna Frata, județul Cluj
Înființare rețea de canalizare cu stații de epurare în loc. Viștea
68 GÎRBĂU și Turea și extindere apă în loc. Turea, com. Gîrbău, județul 9,279,430.00
Cluj
Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Puini și Legii,
69 GEACA 4,246,797.00
comuna Geaca, județul Cluj
Asfaltare drumuri comunale și de interes local în com. Geaca,
70 GEACA 5,963,290.00
jud.Cluj
71 GILĂU Grădinița cu program prelungit 3,004,321.00
72 IARA Extindere alimentare cu apă Cacova Ierii, comuna Iara 3,865,068.00
Canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Iara, jud.
73 IARA 18,180,225.00
Cluj

Furnizare dotări pentru Școala Gimnazială Iara cu cls. V-VIII


74 IARA 168,000.00
și Școală primară cu cls. I-IV Iara, comuna Iara, jud. Cluj

Modernizare și reabilitare Școală cu cls. I-IV din localitatea


75 IARA 949,655.00
Iara, comuna Iara, jud Cluj
Construire centru de sănătate în localitatea Iara, comuna Iara,
76 IARA 1,458,862.00
jud. Cluj
77 ICLOD Modernizare străzi în comuna Iclod, județul Cluj 5,010,161.00
IZVORU Lucrari de modernizarea sistemului de iluminat public din
78 243,666.17
CRIŞULUI comuna Izvoru Crișului, județul Cluj
JICHIŞU DE Sistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare
79 7,134,795.00
JOS menajeră în localitatea Jichișu de Jos
JICHIŞU DE Modernizare dispensar uman în comuna Jichișu de Jos, județul
80 743,383.44
JOS Cluj
Canalizare menajeră cătun Molitura - Deasupra Morii, jud.
81 JUCU 3,825,500.00
Cluj
JUDEŢUL CLUJ
PRIN
Dotări - Școala Gimnazială Specială-Centru de Resurse și
82 CONSILIUL 145,600.00
Documentare privind educația Incluzivă/integrată Cluj-Napoca
JUDEȚEAN
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
PRIN
83 CONSILIUL Dotări - Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca 41,200.00
JUDEȚEAN
CLUJ
JUDEŢUL CLUJ
PRIN
84 CONSILIUL Aparat Diapulse - Spitalul Clinic de Recuperare Cluj- Napoca 280,000.00
JUDEȚEAN
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
PRIN
Microscop operator - Spitalul clinic de recuperare Cluj-
85 CONSILIUL 2,250,000.00
Napoca
JUDEȚEAN
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
PRIN
Aparat Roentgen (radioscopie digitală) - Spitalul clinic de
86 CONSILIUL 500,000.00
recuperare Cluj-Napoca
JUDEȚEAN
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
PRIN
Aparat de sterilizare cu plasma - Spitalul clinic de recuperare
87 CONSILIUL 300,000.00
Cluj-Napoca
JUDEȚEAN
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
PRIN
Ecograf multidisciplinar - Spitalul clinic de recuperare Cluj-
88 CONSILIUL 350,000.00
Napoca
JUDEȚEAN
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
PRIN
Sistem de mapping tridimensional - Spitalul clinic de
89 CONSILIUL 675,000.00
recuperare Cluj - Napoca
JUDEȚEAN
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
PRIN
Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-
90 CONSILIUL 664,570.00
Napoca - Dotări cu echipamente și aparatură medicală
JUDEȚEAN
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
91 CONSILIUL 289,639.69
2015, lot IV pentru DJ 161E ( DJ 172A) Hadaboc-Buza-
JUDEȚEAN
Feldioara-Hodaie km 25+420-Km 27+510
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
92 CONSILIUL 1,094,601.95
2015, lot IV, pentru DJ 182E Chiuiești-Mănăstirea, km 0+000-
JUDEȚEAN
7+000
CLUJ
JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
93 CONSILIUL 5,869,081.80
2015, lot III, pentru DJ 161C, Iclod-Aluniș km 0+000-
JUDEȚEAN
Km10+300
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
94 CONSILIUL 1,512,309.57
2015, lot IV pentru DJ 109 D (DJ161)-Jucu de Sus-DN 1C km
JUDEȚEAN
26+880-32+050
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
95 CONSILIUL 4,772,027.40
2015, lot I, pentru DJ 103H , Săcuieu- DJ 108C, km 12+250-
JUDEȚEAN
Km19+250
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și executie lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
96 CONSILIUL 16,544,722.80
2015, lot I, pentru DJ 103J Săcuieu- Vlădeasa, km 10+200-
JUDEȚEAN
Km20+200
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
97 CONSILIUL 1,045,753.40
2015, lot I, pentru DJ 108N , Aghireș - limită județ Sălaj, km
JUDEȚEAN
0+000-Km2+800
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
98 CONSILIUL 2,166,684.80
2015, lot II, pentru DJ 107F , limita județ Alba- DN 1F
JUDEȚEAN
Luncani, km 9+860-Km14+370
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
99 CONSILIUL 9,711,842.11
2015, lot II, pentru DJ 107L Petrești-Lita, km 14+900-
JUDEȚEAN
Km30+950
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
100 CONSILIUL 7,081,398.34
2015, lot II, pentru DJ 107R Muntele Băișoara-Muntele Mare,
JUDEȚEAN
km 47+350-58+650
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
101 CONSILIUL 4,172,390.26
2015, lot III, pentru DJ 108B, lim. jud. Sălaj-Bobâlna-Viile
JUDEȚEAN
Dejului km 21+200-44+000
CLUJ
JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
102 CONSILIUL 1,060,910.20
2015, lot III, pentru DJ 161C Aluniș-Cornești, km 10+300-
JUDEȚEAN
Km13+000
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
103 CONSILIUL 9,009,329.60
2015, lot IV, pentru DJ 151C limita județ Mureș-Tritenii de
JUDEȚEAN
Jos, km 12+500- km 22+700
CLUJ

JUDEŢUL CLUJ
Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a
PRIN
drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-
104 CONSILIUL 7,067,796.80
2015, lot IV pentru DJ 161A Iuriu de Câmpie- Ceanu Mare,
JUDEȚEAN
km 22+610 - km 29+800
CLUJ
105 LUNA Înființare dispensar uman în comuna Luna 595,325.00
MĂGURI- Rețea de apă în satul Muntele Rece, comuna Măguri-Răcătău,
106 4,938,559.50
RĂCĂTĂU județul Cluj
Dotare Școală Gimnazială Mănăstireni, comuna Mănăstireni,
107 MĂNĂSTIRENI 116,181.00
jud. Cluj
Înființare rețea de apă în loc. Bociu și Buteni, comuna Mărgău,
108 MĂRGĂU 2,208,516.63
județul Cluj
109 MĂRGĂU Modernizare drumuri în comuna Mărgău, județul Cluj 9,459,940.70
Canalizare ape uzate menajere pe tronsonul DC 12 și DJ 107T
110 MĂRIŞEL 469,998.00
și stație de epurare pentru 200 L.E.
Dotare Școală cu clasele I-IV și gradiniță, sat Sânmarghita,
111 MICA 40,000.00
comuna Mica, județul Cluj
Dotare Școală cu clasele I-VIII și grădiniță, sat Nireș, comuna
112 MICA 80,000.00
Mica, Județul Cluj
Dotare dispensar uman din localitatea Mica, comuna Mica,
113 MICA 43,000.00
jud. Cluj
Modernizare drumuri de interes local în comuna Mica jud.
114 MICA 4,371,755.00
Cluj
MIHAI Reabilitarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat
115 213,305.26
VITEAZU public în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj
MINTIU
116 Modernizare străzi în comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj 4,676,634.55
GHERLII
Realizare rețea edilitară în localitățile Boteni și Crișeni,
117 MOCIU 10,085,204.00
comuna Mociu, jud. Cluj
Dispensar medical și locuințe de serviciu în loc. Mociu,
118 MOCIU 1,325,024.00
comuna Mociu, județul CLuj
MOLDOVENEŞ Inființare rețea de apă în localitatea Podeni, comuna
119 1,999,970.00
TI Moldovenești, jud. Cluj
Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna
MOLDOVENEŞ
120 Moldovenești și înființare rețea de apă în localitatea Stejeriș, 5,598,101.00
TI
comuna Moldovenești, județul Cluj
MUNICIPIUL
Etajare imobil Grădinița Pinocchio, str. Retezatului, nr. 8,
121 CÂMPIA 1,735,821.00
Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj
TURZII
MUNICIPIUL Modernizarea străzilor Ionel Floasiu, Nicolae Titulescu, -
122 CÂMPIA tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, 2,708,036.00
TURZII Nichita Stănescu
MUNICIPIUL
Lucrări de intervenție privind reabilitarea imobilului din str. 1
123 CÂMPIA 433,089.00
Decembrie 1918, nr. 4 în vederea relocării S.P.C.L.E.P.
TURZII
MUNICIPIUL Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public și
124 CÂMPIA modernizare iluminat public în zona centrală a Municipiului 217,744.93
TURZII Câmpia Turzii

MUNICIPIUL
125 Construire creșă de cartier Str. Grigore Alexandrescu nr. 47A 11,949,429.00
CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL
126 Construire creșă de cartier Donath nr. 238 3,709,290.00
CLUJ-NAPOCA

MUNICIPIUL Pod peste râul Someșul Mic pe strada G. Garibaldi (Pod


127 5,071,974.48
CLUJ-NAPOCA Garibaldi) din mun. Cluj-Napoca

MUNICIPIUL Pod peste râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului din
128 6,399,579.28
CLUJ-NAPOCA Municipiul Cluj-Napoca (podul Porțelanului)

MUNICIPIUL Pod peste râul Someșu Mic pe strada Traian (podul Traian) din
129 6,426,434.09
CLUJ-NAPOCA municipiul Cluj-Napoca

MUNICIPIUL Reabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, str. Regina


130 1,759,250.42
DEJ Maria, nr. 19, județul Cluj
Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program
MUNICIPIUL
131 prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, str. Aurora, nr. 3, 4,581,713.64
DEJ
Municipiul Dej, județul Cluj
MUNICIPIUL Realizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior,
132 2,719,297.22
DEJ str. Înfrățirii nr. 30, Municipiul Dej, județul Cluj
MUNICIPIUL Construire pod peste Valea Jichiș (Salca), pe strada Slatinei, în
133 972,524.00
DEJ municipiul Dej
MUNICIPIUL
134 Modernizare drum comunal DC 39 Gherla-Sacalaia 1,527,260.00
GHERLA

Reabilitare și modernizare Liceul Liviu Rebreanu, în


MUNICIPIUL
135 municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, județul Cluj în vederea 3,275,843.20
TURDA
desfășurării în bune condiții a procesului educational
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Avram Iancu, în
MUNICIPIUL
136 municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, județul Cluj în vederea 743,702.00
TURDA
desfășurării în bune condiții a procesului educațional

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Teodor


MUNICIPIUL Murășanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 53,
137 2,578,695.60
TURDA județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a
procesului educațional

Reabilitare și modernizare Școală Profesională Poiana, în


MUNICIPIUL
138 municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, județul Cluj în vederea 1,052,764.40
TURDA
desfășurării în bune condiții a procesului educațional

MUNICIPIUL Reabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda-


139 10,714,167.00
TURDA CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 2
MUNICIPIUL Reabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda-
140 12,892,206.00
TURDA CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 3
Alimentare cu apă inclusiv branșamente în localitățile Negreni
141 NEGRENI 13,764,824.00
și Bucea, comuna Negreni, județul Cluj

Extindere și dotare Scoală Gimnazială cu cls. I-VIII Negreni,


142 NEGRENI 1,373,332.07
nr 205, Localitatea Negreni, Comuna Negreni, Județul Cluj

Construire și dotare dispensar medical în satul Negreni,


143 NEGRENI 1,380,855.13
comuna Negreni, județul Cluj

Pod pe strada Barburas peste râul Crișul Repede, din


144 NEGRENI localitatea Bucea și Pod pe strada Scurta, peste Crișul Repede 4,138,557.72
din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj

Pod pe strada Chervizia, peste râul Crișul Repede, din


145 NEGRENI localitatea Negreni și pod pe strada Precup, peste râul Crișul 3,935,362.72
Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj

146 ORAŞ HUEDIN Modernizare drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin 11,245,400.97

147 PĂLATCA Extinderea rețelelor de apă în loc. Petea și Pălatca 809,829.00


Reabilitare drum DJ 161K (Sava) - Podul Fanatelor, comuna
148 PĂLATCA 554,416.00
Pălatca
PETREŞTII DE Construire dispensar comunal uman în comuna Petreștii de Jos
149 1,226,364.00
JOS
150 PLOSCOŞ Modernizare DC 69 și DC 64 în comuna Ploscoș, jud. Cluj 6,372,519.96
Rețea de canalizare în localitatea Bologa, comuna Poieni,
151 POIENI 4,507,850.90
județul Cluj

Reabilitare, modernizare și dotare în vederea obținerii


152 POIENI autorizației de funcționare la școala cu clasele I-VIII "Aurel 777,529.95
Munteanu", din Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj
Modernizare, extindere și dotare cabinet medical din
153 POIENI 747,530.79
localitatea Valea Draganului, comuna Poieni, județul Cluj
RECEA- Modernizare drumuri și străzi în comuna Recea-Cristur și
154 10,438,126.75
CRISTUR comuna Recea-Cristur din jud. Cluj
155 SĂCUIEU Reabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Rogojel 1,027,268.41
156 SĂCUIEU Reabilitare/Modernizare școala cu clasele I-VIII Săcuieu 530,792.16
Modernizare drumuri în satele Rogojel și Visagu, comuna
157 SĂCUIEU 10,612,523.77
Săcuieu, județul Cluj
Extindere și modernizare sediu primărie în localitatea
158 SĂNDULEŞTI 300,000.00
Săndulești, com. Săndulești, jud. Cluj
Lucrari de reabilitare rețea de iluminat public în comuna
159 SĂNDULEŞTI 250,000.00
Săndulești județul Cluj
Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din
160 SÂNMĂRTIN 652,743.06
comuna Sânmartin, jud. Cluj
Extindere și modernizare rețele de apă și apă uzată din comuna
161 SÎNPAUL 8,930,672.00
Sînpaul, județul Cluj
Extindere, modernizare și dotare Școala Ioan Alexandru din
162 SÎNPAUL 2,305,152.65
comuna Sînpaul, județul Cluj
Modernizarea și reabilitarea clădirii dispensarului uman din
163 SÎNPAUL 780,000.00
localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, județul Cluj
Asfaltare drumuri de interes local din Satul Berindu, comuna
164 SÎNPAUL 2,200,000.00
Sînpaul, județul Cluj
Reabilitare și dotări dispensar uman în localitatea Suatu, com.
165 SUATU 970,000.00
Suatu, jud. Cluj
TRITENII DE Rețea de canalizare în satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos,
166 4,869,709.39
JOS județul Cluj
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Tureni, județul
167 TURENI 5,668,178.43
Cluj
Extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile Țaga,
168 ŢAGA 1,659,780.00
Santioana, Santejude, com. Țaga, județul Cluj
Reparatie capitală Școală Gimazială Batin, comuna Unguraș,
169 UNGURAŞ 812,218.00
județul Cluj
Modernizare Școală Gimnazială în satul Vad, comuna Vad,
170 VAD 2,971,185.37
județul Cluj
Extindere modernizare infrastructură rutieră în comuna Vad,
171 VAD 7,970,831.23
județul Cluj
Lucrări de reparare și modernizare iluminat public în comuna
172 VAD 467,588.53
Vad, judetul Cluj
Modernizare Școala Gimnazială în comuna Valea Ierii, județul
173 VALEA IERII 3,866,072.00
Cluj
Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ierii,
174 VALEA IERII 5,106,485.16
județul Cluj
Modernizare/asfaltare drum comunal DC 148A Șoimeni km
175 VULTURENI 1,032,484.00
0+000-km 2+000, comuna Vultureni, județul Cluj
670,353,399.12 -14,195.00

117,000.00 0

3,125,029.00 0

4,807,434.00 0

4,141,936.00 0

12,519,120.00 0

1,727,386.15 0

2,096,327.80 0

62,000.00 0

740,000.00 0

8,893,332.00 0

2,862,363.00 0

5,665,478.00 0

10,048,906.00 0

4,536,069.37 0

3,514,560.00 0

699,065.00 0

2,750,804.00 0

4,352,737.00 0

1,196,042.00 0

7,797,755.25 0
457,069.11 0

1,881,472.75 0

623,127.08 0

3,143,203.00 0

1,493,800.00 0

2,363,026.00 0

1,509,842.25 0

4,218,582.87 0

2,446,448.00 0

4,359,436.00 0

108,000.00 0

3,763,661.39 0

6,442,963.45 0

427,568.00 0

1,153,073.00 0

630,688.00 0

11,828,038.03 0

6,042,660.21 0

1,823,821.00 0

6,920,371.00 0

4,369,763.00 0
16,571,101.00 0

1,115,500.00 0

5,106,965.00 0

5,067,287.00 0

4,752,455.96 0

766,360.00 0

1,092,063.00 0

5,996,318.00 0

5,445,224.27 0

1,402,524.00 -14,195.00

4,103,646.73 0

2,095,200.00 0

1,115,500.00 0

5,690,598.40 0

2,100,000.00 0

102,208.50 0

1,450,000.00 0

5,800,000.00 0
1,850,000.00 0

18,000,000.00 0

1,315,694.94 0

1,158,227.00 0
2,650,130.00 0

1,613,640.00 0

11,051,014.00 0

5,560,204.00 0

9,279,430.00 0

4,819,165.81 0

5,963,290.00 0

3,004,321.00 0
3,865,068.00 0

18,180,225.00 0

168,000.00 0

949,655.00 0

1,458,862.00 0

5,010,161.00 0

243,666.17 0

7,715,534.96 0

1,484,084.70 0

3,825,500.00 0

145,600.00 0

41,200.00 0
280,000.00 0

2,250,000.00 0

500,000.00 0

300,000.00 0

350,000.00 0

675,000.00 0

664,570.00 0

289,639.69 0

1,094,601.95 0
5,869,081.80 0

1,512,309.57 0

4,772,027.40 0

16,544,722.80 0

1,045,753.40 0

2,166,684.80 0

10,286,861.70 0

7,081,398.34 0

5,785,423.65 0
1,060,910.20 0

9,009,329.60 0

7,067,796.80 0

595,325.00 0

4,938,559.50 0

116,181.00 0

2,787,884.00 0

9,459,940.70 0

469,998.00 0

40,000.00 0

80,000.00 0

43,000.00 0

4,724,229.00 0

214,719.51 0

4,700,500.00 0

10,455,404.00 0

1,325,024.00 0

2,000,000.00 0
5,598,101.00 0

1,832,935.00 0

2,761,444.00 0

448,903.00 0

257,962.65 0

12,978,766.00 0

4,213,654.00 0

5,071,974.48 0

6,399,579.28 0

6,426,434.09 0

1,759,250.42 0

4,581,713.64 0

2,719,297.22 0

972,524.00 0

1,908,727.00 0

3,275,843.20 0
743,702.00 0

2,578,695.60 0

1,052,764.40 0

10,714,167.00 0

12,892,206.00 0

13,764,824.00 0

1,373,332.07 0

1,656,883.41 0

4,138,557.72 0

3,935,362.72 0

11,245,400.97 0

809,829.00 0

554,416.00 0

1,279,959.24 0

6,372,519.96 0

4,507,850.90 0

777,529.95 0
747,530.79 0

12,955,077.80 0

1,121,670.95 0
530,792.16 0

10,612,523.77 0

300,000.00 0

250,000.00 0

652,743.06 0

12,800,000.00 0

2,350,000.00 0

780,000.00 0

2,200,000.00 0

970,000.00 0

4,869,709.39 0

5,668,178.43 0

1,659,780.00 0

812,218.00 0

3,667,104.00 0

7,970,831.23 0

467,588.53 0

3,866,072.00 0

5,106,485.16 0

1,032,484.00 0
JUDEȚUL CONSTANȚA - lei -
Alocații de la
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii bugetul de stat
crt.
2017-2020
TOTAL 685,120,061.98
Reabilitare, modernizare și extindere rețea alimentare cu apă
1 23 August în localitatea 23 August 2,075,847.00
Modernizare și reabilitare drumuri localitatea Mosneni,
2 24 August comuna 23 August 7,690,880.00
3 Adamclisi Înființare grădiniță în localitatea Adamclisi 1,189,820.00
Modernizare străzi în interiorul localității Zorile comuna
4 Adamclisi Adamclisi 10,940,336.20
Alimentare cu apă lotizare locuinţe zona Lac Agigea, localitatea
5 Agigea Agigea, județul Constanta 1,006,465.00
Lucrări de canalizare menajeră în cartierul de Vest, comuna
6 Agigea Agigea, judeţul Constanţa 943,939.00
Lucrări de canalizare menajeră str. Condorului, Șoimului,
Pajurei, Corbului, Vulturului și strada Tiberiu Brediceanu,
7 Agigea tronson str. Rândunelelor-str. Vulturului, comuna Agigea,
județul Constanța
446,855.00
8 Albeşti Modernizare și reabilitare drumuri 5,040,905.00
9 Aliman Asfaltare străzi în comuna Aliman, jud. Constanța 15,206,242.00
Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Aliman,
10 Aliman județul Constanța 454,108.28

11 Amzacea Înființare sistem de canalizare menajeră, localitatea Amzacea


7,018,152.00

12 Amzacea Dispensar medical în comuna Amzacea, judeţul Constanţa


783,104.74
13 Amzacea Asfaltare străzi în comuna Amzacea, județul Constanța 12,891,413.00
Alimentare cu apă a localităţii Bărăganu şi reabilitare
14 Bărăganu alimentare cu apă a localităţii Lanurile 1,664,753.00
Construire școală cu 8 săli de clase în localitatea Nisipari,
15 Castelu județul Constanța. 2,395,121.87
Sistematizare zone de lotizări în comuna Castelu, județul
16 Castelu Constanța.-Drumuri de acces și iluminat public 7,300,967.00
17 Chirnogeni Asfaltare străzi în satul Plopeni, comuna Chirnogeni 3,049,862.00
Construire poduri şi podeţe şi dalare canale de scurgere ape
18 Chirnogeni pluviale în localitatea Plopeni, comuna Chirnogeni, judeţul
Constanţa 17,850,487.72

19 Ciocârlia Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciocârlia


7,389,233.00

20 Ciocârlia Modernizare străzi în comuna Ciocârlia, județul Constanța


7,910,848.00
Dotare Școală gimnazială nr. 1 ”Pericle Martinescu” Viișoara,
21 Cobadin clasele I-VIII, comuna Cobadin, județul Constanța
232,974.00

22 Cogealac Centura ocolitoare comuna Cogealac, județul Constanța


9,869,350.00
Reabilitarea și extinderea dispensarului uman din localitatea
23 Comana Comana, jud. Constanța 770,005.00
Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna
24 Costineşti Costineşti, judeţul Constanţa 4,804,566.00
Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat
25 Crucea Gălbiori, com. Crucea, jud. Constanţa 3,890,017.00

Crucea Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat


26 Stupina, com. Crucea, jud. Constanţa 4,816,922.00
Asfaltare drumuri comunale în comuna Crucea, localitățile
27 Crucea Crișan și Siriu 8,924,990.00

Extindere reţea alimentare cu apă (L=2.700ml) şi reţea


28 Cumpăna canalizare menajeră (L=6.055ml; conducte refulare =985ml; 3
staţii de pompare) în comuna Cumpăna, jud. Constanţa
5,504,494.00
29 Cumpăna Construcţie creşă în comuna Cumpăna, jud. Constanţa 3,055,422.00
Construire grădiniță cu program prelungit în comuna
30 Cumpăna Cumpăna, jud. Constanța 3,745,942.37
Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Cumpăna, judeţul
31 Cumpăna Constanţa - 10,7 km 6,400,481.00
Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere în loc. Cuza
32 Cuza Voda Vodă, județul Constanța 4,462,200.00
Construcție grădiniță cu orar prelungit în localitatea Cuza
33 Cuza Voda Vodă, județul Constanța 1,913,941.00
Reabilitare, modernizare, extindere dispensar uman în
34 Deleni localitatea Deleni, județul Constanța 530,250.00
Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna
35 Dumbrăveni Dumbrăveni, jud. Constanța 258,682.34
Reabilitare, modernizare și dotare grădinița de copii în com.
36 Gârliciu Gârliciu, jud. Constanța 570,000.00
Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în com.
37 Gârliciu Gârliciu, jud. Constanța 580,000.00
Reabilitare și modernizare străzi în com. Gârliciu, jud.
38 Gârliciu Constanța 8,898,200.00

39 Gârliciu Modernizare iluminat public în com. Gârliciu, jud. Constanța


530,000.00
Reabilitare și modernizare grădiniță Ghindărești, comuna
40 Ghindăreşti Ghindărești, județul Constanța 1,150,000.00
Extindere și reabilitare sistem alimentare cu apă sat Cheia,
41 Grădina comuna Grădina, județul Constanța 1,747,338.88
Reabilitare și extindere Școală Gimnazială nr. 1 Grădina din
42 Grădina comuna Grădina, județul Constanța 1,792,473.00
Execuție imobil -Dispensar- în localitatea Cheia, comuna
43 Grădina Grădina, județul Constanța 1,437,686.00

44 Grădina Execuție tramă stradală, evacuare ape pluviale și accese curți


11,694,664.00
Racordarea în regim de urgență a puțului special forat, pentru
45 Horia combaterea poluării cu nitrați, la rețeaua de alimentare cu apă
a satului Tichileşti 343,690.00
Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Horia, județul
46 Horia Constanța 4,822,745.00
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei şi şcolii cu cls
47 Independenţa I-IV, localitatea Fântâna Mare (Bapunar), comuna
Independența, județul Constanța 590,282.00

Independenţa Modernizare străzi în localitatea Independenţa, comuna


48 Independenţa, judeţul Constanţa 4,978,634.13
Realizarea infrastructurii de canalizare și stație de epurare în
49 Ion Corvin comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa 8,634,315.00

Construire Şcoala Gimnazială nr.1 Ion Corvin și gradiniță cu


50 Ion Corvin program normal în localitatea Ion Corvin, județul Constanța
2,374,675.64
Reabilitare și modernizare Scoală Gimnazială nr.2 Viile, în
51 Ion Corvin comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa 1,703,481.43
Extindere și reabilitare unitate sanitară în localitatea Ion
52 Ion Corvin Corvin, județul Constanța 458,343.90
53 Ion Corvin Asfaltare străzi în comuna Ion Corvin, județul Constanța 8,495,118.91
Asfaltare străzi interioare localitățile Istria și Nuntași, comuna
54 Istria Istria, județul Constanța 4,667,260.00
Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna
55 Limanu Limanu, județul Constanța 7,163,221.00
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna
56 Lipniţa Lipnița, județul Constanța 510,130.29
Extensie rețele canalizare menajeră zona B2+str. Aleea
57 Lumina Narciselor, str. Prelungirea Iasomiei și str. Gării, loc. Lumina,
jud. Constanța 2,590,935.56
Modernizare (pietruire și asfaltare) străzi comuna Lumina,
58 Lumina cartier B3, jud. Constanța 2,460,552.96
Rețea captare și distribuție apă comuna Mereni,
59 Mereni jud.Constanța, localitatea Miriștea 1,239,028.00
Grădiniță cu program normal cu 2 săli de grupă, sat
60 Mereni Osmancea, comuna Mereni, jud. Constanța 385,206.00
Modernizare străzi în comuna Mereni, jud. Constanța
61 Mereni localitatea Osmancea 4,063,625.00
Extindere Liceu Tehnologic „Mihai Viteazu”, localitatea Mihai
62 Mihai Viteazu Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Constanța 2,050,347.70
Mihail
63 Branșamente apă localitatea Piatra - Com. M. Kogălniceanu
Kogălniceanu 942,882.00
Mihail Grădiniţă cu orar prelungit comuna Mihail Kogălniceanu, jud.
64 Kogălniceanu Constanţa 1,871,742.00
Mihail Reabilitare și modernizare dispensar comuna Mihail
65 Kogălniceanu Kogălniceanu, jud. Constanța 1,656,128.00
Mihail Modernizare drumuri comunale şi drumuri de acces în zone
66 Kogălniceanu rurale - UAT Mihail Kogălniceanu - Zona EST 10,496,245.00
Modernizare drumuri locale în comuna Mircea Vodă, jud.
67 Mircea Vodă Constanţa 13,962,230.00
Reabilitare, supraînălțare și modernizare clădire Sală de tenis
Municipiul
68 de masă, Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru, str. Ion
Constanţa Corvin, nr.2, Municipiul Constanța 2,080,000.00
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.1,
69 Constanţa str.Adamclisi nr.1 Municipiul Constanța 1,630,000.00
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, Aleea
70 Constanţa Mălinului nr.4, Municipiul Constanța 2,610,000.00
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, Aleea
71 Constanţa Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța 2,190,000.00

Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii


Municipiul
72 Autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I,
Constanţa str. Decebal nr.15, Municipiul Constanța
216,000.00

Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii


Municipiul
73 Autorizației de funcționare pentru Școala gimnazială Marin
Constanţa Sorescu, Str. Mihu Copilu nr.1, Municipiul Constanța
105,000.00
Municipiul Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială cartier
74 Mangalia Dobrogea II Mangalia, județul Constanța 520,291.80
Municipiul
75 Sistematizare pe verticală cartier Dobrogea II
Mangalia 3,238,067.61
Municipiul
76 Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța
Medgidia 2,982,078.31
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „K.
77 Medgidia Ataturk” din municipiul Medgidia, județul Constanța 6,968,369.28
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă
78 Medgidia din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,295,769.57
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Lucian
79 Medgidia Grigorescu din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,577,720.02
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 11 din
80 Medgidia municipiul Medgidia, județul Constanța 464,645.26
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 3 din
81 Medgidia municipiul Medgidia, județul Constanța 1,586,673.41
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 8 din
82 Medgidia municipiul Medgidia, județul Constanța 692,197.19
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Piticot din
83 Medgidia municipiul Medgidia, județul Constanța 890,725.14
Municipiul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor
84 Medgidia din municipiul Medgidia, județul Constanța 625,334.99

Nicolae Bălcescu Reabilitare și modernizare străzi în comuna Nicolae Bălcescu,


85 județul Constanța 8,780,000.00

Reabilitarea și redimensionarea rețelei de alimentare cu apă în


86 Oltina localitatea Răzoare, comuna Oltina, județul Constanța
4,638,841.00
Podețe de drum și reamenajare vale Groapa Adâncă în
87 Oltina localitatea Oltina, jud. Constanța 2,782,365.00

Oraş Băneasa Grădiniță cu 2 clase - str. Trandafirilor nr. 55 oraș Băneasa,


88 județul Constanța 883,814.39
Modernizare drumuri şi străzi în oraşul Băneasa, judeţul
89 Oraş Băneasa Constanţa 9,600,117.00

90 Oraş Cernavodă Cartier de locuinţe, Zona Sere, Cernavodă - Infrastructură


11,075,243.00

Reabilitare și modernizare Creșă nr. 1, str. Tudor Vladimirescu


91 Oraş Cernavodă nr. 10, în vederea creșterii eficienței energetice
763,632.88
Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 2, str.Mihail Sadoveanu
92 Oraş Cernavodă nr. 7, în vederea creșterii eficienței energetice 350,648.03

Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 4, str.Tudor


93 Oraş Cernavodă Vladimirescu nr. 12, în vederea creșterii eficienței energetice
753,698.20
Reabilitare şi personalizare curte şi Grădiniţa nr. 3, str. G.
94 Oraş Cernavodă Coşbuc, Cernavodă, judeţul Constanţa 996,842.00
95 Oraş Eforie Grădiniță cu program prelungit - Eforie Nord 4,578,993.58

96 Oraş Hîrşova Extindere rețea canalizare în orașul Hîrșova, județul Constanța


9,200,000.00
Extindere Grădiniță cu orar prelungit „TIC-PITIC”, orașul
97 Oraş Hîrşova Hîrșova, județul Constanța 520,000.00
Extindere Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” - Școala cu clasele I-IV,
98 Oraş Hîrşova orașul Hîrșova, județul Constanţa 500,000.00
Mansardare Şcoală Gimnazială nr. 1, orașul Hîrșova, județul
99 Oraş Hîrşova Constanța 520,000.00
100 Oraş Hîrşova Asfaltare străzi în orașul Hîrșova, județul Constanța 8,880,000.00
Reabilitare și modernizare Drum Comunal 27, sat Siminoc,
101 Oraş Murfatlar oraș Murfatlar, jud. Constanța 11,948,765.00
Echipare tehnico-edilitară și asfaltare tramă stradală zona
102 Oraş Năvodari Midia Sat 28,523,982.64
Reabilitare străzi şi echipare tehnico-edilitară în zona staţiunii
103 Oraş Năvodari Năvodari, judetul Constanta 22,983,803.00
104 Oraş Năvodari Lărgire și asfaltare Pod Ecluza 2,579,345.48
105 Oraş Negru Vodă Grădiniţă nouă cu program prelungit în oraş Negru Vodă
2,162,709.00
Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare liceu
106 Oraş Negru Vodă în oraşul Negru Vodă
7,538,046.00
Modernizare drumuri în interiorul localităţilor sat Darabani şi
107 Oraş Negru Vodă sat Vâlcelele - UAT Negru Vodă
13,509,705.00
Construire imobil grădiniță și școală generală sat Poiana -oraș
108 Oraş Ovidiu Ovidiu, județ Constanța 1,138,472.52
Reabilitare și modernizare străzi în localitatea Poiana, orașul
109 Oraş Ovidiu Ovidiu, județ Constanța 5,477,220.14

110 Oraş Techirghiol Modernizare străzi în orașul Techirghiol


3,578,993.00
Modernizare străzi și asfaltare străzi în comuna Ostrov, județul
111 Ostrov Constanța 7,589,150.03
Extindere imobil Gradinița Nistoreşti prin construirea unui
112 Pantelimon grup sanitar, localitatea Nistoreşti, comuna Pantelimon,
județul Constanţa 348,964.00
Extindere imobil Gradinița Runcu prin construirea unui grup
113 Pantelimon sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, județul
Constanța 355,108.00
Extindere imobil Grădiniţa Pantelimon de Jos, prin construirea
114 Pantelimon unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos, comuna
Pantelimon, județul Constanţa 247,951.00
Extindere imobil Școală primară Pantelimon de Jos prin
115 Pantelimon construirea unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos,
comuna Pantelimon, județul Constanța 570,000.00
Extindere imobil Şcoală primară Runcu prin construirea unui
116 Pantelimon grup sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, judeţul
Constanţa 560,000.00
Reabilitare drumuri în intravilanul localităților Nistorești și
117 Pantelimon Călugăreni, comuna Pantelimon, județul Constanța 6,815,215.00
Înființare dispensar uman în comuna Pecineaga, judeţul
118 Pecineaga Constanța 798,616.00
Construcția rețelei publice de apă uzată în comuna Peștera,
119 Peştera județul Constanța 16,152,654.21
Grădinița cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Albă,
120 Poarta Albă județul Constanța 3,497,851.00
121 Poarta Albă Înființare creșă de stat în comuna Poarta Albă 5,693,656.00

Rebilitare și extindere Școală Generală nr.1 corp C1, corp C3,


122 Poarta Albă localitatea Poarta Albă, comuna Poarta Albă, județul Constanța
3,895,856.00
Modernizare tramă stradală în comuna Poarta Albă, Sat
123 Poarta Albă Nazarcea și cartier zona D 7,176,652.00
Reabilitare și modernizare străzi în localitățile Rasova și
124 Rasova Cochirleni, comuna Rasova, județul Constanța 4,063,625.00
Extindere rețea alimentare cu apă loc. Făclia - Zona Tabără,
125 Saligny comuna Saligny, județul Constanța 535,500.00
Construire și dotare centru medical în localitatea Saligny, jud.
126 Saligny Constanța 3,090,549.00
Extindere rețea iluminat public, sat Făclia - Zona Tabără,
127 Saligny comuna Saligny, județul Constanța 550,400.00
Modernizare iluminat public stradal, comuna Saligny, județul
128 Saligny Constanța 521,859.44
Modernizare şi completare gospodărie de apă, comuna Saraiu,
129 Saraiu judeţul Constanţa 1,870,085.00
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei cu program
130 Saraiu normal din localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul
Constanţa 552,584.00
Reabilitare, extindere şi dotare dispensar uman, comuna
131 Saraiu Saraiu, judeţul Constanţa 1,121,437.00
Asfaltare străzi în localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul
132 Saraiu Constanţa 14,388,464.00
Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie
133 Săcele de epurare încomuna Săcele, judeţul Constanţa 17,537,206.00
Consolidare, modernizare şi dotare dispensar în localitatea
134 Săcele Săcele, comuna Săcele, judeţul Constanţa 726,559.00
Extindere Școală Gimnazială nr.1 din localitatea Seimeni,
135 Seimeni comuna Seimeni, județul Constanța 495,320.00
Construire dispensar uman în localitatea Seimeni, comuna
136 Seimeni Seimeni, județul Constanța 641,236.86

Extindere rețea publică de alimentare cu apă în cartierul


137 Siliştea Ferme IAS ,sat Țepeș Vodă, comuna Siliștea, județul Constanța
550,314.00
Reabilitare și modernizare străzi în comuna Siliștea, județul
138 Siliştea Constanța 8,890,800.00
Modernizare și tehnologizare rețea de alimentare cu apă în
139 Tîrguşor localitatea Mireasa, comuna Tîrgușor, județul Constanța 1,362,372.00
Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare
140 Tîrguşor sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna
Tîrgușor, județul Constanța 16,435,402.00
Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Topalu,
141 Topalu județul Constanța 452,098.98
Extindere, modernizare și executare foraj pentru alimentare cu
142 Topraisar apă în cartierul nou, sat Movilița, comuna Topraisar, județul
Constanța 1,204,620.00
Modernizare străzi în interiorul localităților: Movilița, Biruința,
143 Topraisar Potîrnichea și Topraisar 11,051,683.77

Tortoman lider Modernizare străzi şi drumuri comunale ADI Valea Dropiei,


144 ADI Valea Dropiei lider comuna Tortoman, judeţul Constanţa
13,664,389.00
145 Tuzla Extindere canalizare comuna Tuzla, județul Constanța 12,609,810.00
Reabilitare şi schimbare destinaţie clădire publică ,,Corp C1,,
(clădire fost sediu primărie) în clădire cabinete medicale,
146 Tuzla extindere pe orizontală şi pe verticală cu 1 etaj şi mansardă,
UAT comuna Tuzla, strada Constanţei, nr.67
2,029,011.72
147 Valu Lui Traian Racorduri de canalizare menajeră locuinţe zona C 5,498,797.00

Supraetajare Școala nr. 2 Viceamiral I. Murgescu, str. Mihai


148 Valu Lui Traian Eminescu nr. 157, Valu lui Traian și construire sală de sport
2,573,620.00
Asfaltare străzi și trotuare în comuna Valu lui Traian, județul
149 Valu Lui Traian Constanța 12,728,735.66
150 Vulturu Asfaltare străzi în comuna Vulturu, judeţul Constanţa 14,741,644.00
Modernizare și reabilitare sistem de iluminat public stradal în
151 Vulturu comuna Vulturu, județul Constanța 301,397.95
JUDEŢUL COVASNA
Alocaţii de la
Nr. bugetul de stat în
U.A.T Denumire obiectiv investitii
crt perioada
2017-2020
TOTAL 366,323,607.80
Modernizare drumuri de interes local în comuna Arcuş, judeţul
1 Arcuş 10,361,247.00
Covasna
Canalizare menajeră în localitatea Lădăuţi, comuna Barcani,
2 Barcani 7,172,993.40
judeţul Covasna
Extindere Grădiniţă cu program normal din localitatea
3 Barcani 586,816.96
Barcani, judeţul Covasna
Extindere şi modernizare Şcoala Gimnazială Barcani, județul
4 Barcani 1,717,616.25
Covasna
Imbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local comuna
5 Barcani 10,293,604.05
Barcani, judeţul Covasna
Modernizare drum comunal DC 22 Barcani -Lădăuţi Km
6 Barcani 11,065,377.00
0+000-6+460, comuna Barcani, judeţul Covasna
Consolidare, refuncționalizare și extindere Școala "Mathe
7 Băţani Janos" din localitatea Herculian, comuna Bățani, județul 2,584,066.00
Covasna
Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Băţani,
8 Băţani 5,200,877.00
judeţul Covasna
Lucrări de reabilitare şi mansardare Școală cu clasele I-VIII
9 Belin 2,211,943.00
Belin, comuna Belin, judeţul Covasna
Construire podeţ nr. 2 peste pârâul Zălan din localitatea Zălan,
10 Bodoc 483,178.00
comuna Bodoc, judeţul Covasna
Construire podeţ peste pârâul Vasarpatak din localitatea
11 Bodoc 1,353,899.00
Bodoc, comuna Bodoc, judeţul Covasna
Consolidare, reabilitare și modernizare sediul Primăriei
12 Boroşneu Mare 4,188,056.57
Boroșneu Mare, comuna Boroșneu Mare, județul Covasna
Reabilitarea, extinderea şi dotarea Școlii Gimnaziale "Bibó
13 Brateş 2,085,386.00
József " din comuna Brateş, județul Covasna
Reabilitare drum comunal DC 41 şi Strada de Jos din satul
14 Brăduţ 5,015,714.00
Doboşeni, comuna Brăduţ, judeţul Covasna
Execuţie reţea de apă potabilă şi canalizare a localităţii
15 Breţcu 6,442,903.00
Mărtănuş, judeţul Covasna
Reabilitare Şcoală Gimnazială "Comenius" Breţcu, județul
16 Breţcu 803,633.50
Covasna
Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat,
17 Cernat 6,416,643.00
judeţul Covasna
Reabilitarea clădirii şcolare în comuna Cernat, judeţul
18 Cernat 3,042,214.00
Covasna
Canalizare menajeră în comuna Chichiş, localităţile Chichiş şi
19 Chichiş Băcel cu deversarea apelor menajere în staţia de epurare a 13,624,358.00
localităţii Prejmer-Lunca Câlnicului, județul Covasna
Reabilitare și modernizare Școală Generală cu clasele I-VIII-
20 Chichiş 2,256,497.25
Gabor Aron - Chichiș, județul Covasna

Construire clădire nouă pentru Școală gimnazială cu clasele I-


21 Comandău 3,841,684.00
VIII "Horn David", comuna Comandău, judeţul Covasna

Construire grădiniță în localitatea Dalnic, comuna Dalnic,


22 Dalnic 1,261,039.00
județul Covasna
Construire pod peste pârâul Dobârlăiaş şi drum de acces din
23 Dobârlău DC 15 Dobârlău, sat Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul 785,380.63
Covasna

Demolare punte pietonală şi construire punte pietonală nouă


24 Dobârlău 275,276.75
peste pârâul Dobârlăiaş, sat Dobârlău, judeţul Covasna

Demolare şcoală şi construire imobil nou şcoală primară sat


25 Dobârlău 968,953.79
Valea Dobârlăului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna
Demolare şi construire pod peste pârâul Dobârlăiaş zona La
26 Dobârlău Bobeș, sat Lunca Mărcuşului, comuna Dobârlău, judeţul 581,039.24
Covasna
Modernizare DC 15, Km 0+000-Km 4+500 din comuna
27 Dobârlău 7,772,482.00
Dobârlău, judeţul Covasna
ModernizareDC 27A, Km 0+000-Km1+700, sat Lunca
28 Dobârlău 2,236,469.15
Mărcuşului, comuna Dobârlău, judeţul Covasna
Pod peste pârâul Finişoara pe drum comunal, comuna
29 Dobârlău 333,278.44
Dobârlău, judeţul Covasna
Reabilitare, modernizare şi extindere grădiniţă sat Dobârlău,
30 Dobârlău 923,068.13
comuna Dobârlău, judeţul Covasna
Reabilitare, modernizare şi extindere sediu primărie, sat
31 Dobârlău 1,237,005.00
Dobârlău, comuna Dobârlău, judeţul Covasna
Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială
32 Dobârlău 1,657,238.05
Dobârlău, comuna Dobârlău, judetul Covasna
Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala primară sat Lunca
33 Dobârlău 739,525.50
Mărcuşului, comuna Dobârlău, judetul Covasna
Reabilitare, modernizare şi extindere Școala primară sat
34 Dobârlău 984,249.00
Mărcuş, Comuna Dobârlău, judeţul Covasna
35 Estelnic Modernizare străzi în comuna Estelnic, judeţul Covasna 3,965,211.58
Alimentare cu apă potabilă localitatea Harale, comuna
36 Ghelinţa 819,270.00
Ghelința, județul Covasna
Extinderea rețelei de canalizare menajeră etapa II comuna
37 Ghelinţa 4,307,440.00
Ghelința, județul Covasna
Modernizarea rețelei rutiere de interes local în comuna
38 Ghelinţa 5,768,573.00
Ghelința, județul Covasna
Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghidfalău,
39 Ghidfalău 10,730,629.00
județul Covasna
Branşamente la reţeaua de apă şi racorduri la reţeaua de
40 Hăghig canalizare, din localitatea Hăghig, comuna Hăghig, judeţul 2,183,071.00
Covasna
Reabilitare şi modernizare clădire dispensar medical Hăghig,
41 Hăghig 850,633.00
județul Covasna
Pod pe DC 33 între DJ 112 și DN 12 peste râul Olt în comuna
42 Ilieni 4,183,533.70
Ilieni, județul Covasna

Judeţul Covasna Demolare Pod Metalic existent şi construire pod nou peste
prin Consiliul pârâul Aita la Km 9+951 şi reamenajarea intersecţiei între
43 5,511,420.00
Judeţean DJ131 şi DJ 121A, devierea circulaţiei de pe DJ 131, cu pod
Covasna provizoriu, localitatea Aita Mare, judeţul Covasna

Judeţul Covasna
prin Consiliul
44 Înlocuire podeț pe DJ 121A , Km 23+985, județul Covasna 815,641.32
Judeţean
Covasna

Judeţul Covasna
prin Consiliul Modernizare DJ 121A Leţ-Moacşa Km 22+550-Km28+460,
45 7,785,437.00
Judeţean DN 13E-DN11, județul Covasna
Covasna

Judeţul Covasna
prin Consiliul
46 Reabilitare pod pe DJ 121A , Km 22+946, județul Covasna 3,947,839.47
Judeţean
Covasna
Modernizare drumuri de interes local în comuna Lemnia,
47 Lemnia 10,219,094.00
județul Covasna
Modernizare strada Felszeg din localitatea Malnaş, comuna
48 Malnaş 1,039,323.73
Malnaş
Reabilitarea sistemului de apă a comunei Micfalău, judeţul
49 Micfalău 2,011,031.00
Covasna
Reabilitare drum comunal 36 Pădureni, comuna Moacşa,
50 Moacşa 836,170.00
judeţul Covasna

Municipiul Modernizare strada Grădinarilor în municipiul Sfântu


51 549,367.00
Sfântu Gheorghe Gheorghe, județul Covasna

Municipiul Modernizare str. Înfrăţirii, municipiul Sfântu Gheorghe,


52 703,707.00
Sfântu Gheorghe județul Covasna

Municipiul Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în


53 5,818,165.00
Sfântu Gheorghe municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
Municipiul Modernizare strada László Ferenc din municipiul Sfântu
54 502,087.00
Sfântu Gheorghe Gheorghe, județul Covasna

Municipiul Modernizare strada Lăcrămioarei, inclusiv canalizare pluvială


55 2,013,644.00
Sfântu Gheorghe în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Municipiul Modernizare strada Rândunicii în municipiul Sfântu Gheorghe,


56 428,896.00
Sfântu Gheorghe județul Covasna

Municipiul Modernizare strada Tineretului din municipiul Sfântu


57 1,436,169.00
Sfântu Gheorghe Gheorghe, județul Covasna

Municipiul Modernizare strada Váradi József din municipiul Sfântu


58 3,006,440.00
Sfântu Gheorghe Gheorghe, județul Covasna

Municipiul Modernizare strada Vulturilor în municipiul Sfântu Gheorghe,


59 935,380.00
Sfântu Gheorghe județul Covasna

Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din


Municipiul
60 complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen, din 4,159,883.00
Sfântu Gheorghe
municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
Municipiul Târgu Lucrări prioritare de extindere a rețelei de alimentare cu apă și
61 3,903,548.00
Secuiesc canalizare etapa III, municipiul Târgu Secuiesc
Reabilitare DC 7, Km 0+000-3+000, DN 2D-Hilib, comuna
62 Ojdula Ojdula, judeţul Covasna şi pod pe DC 7 Km 1+250 peste 2,453,188.68
pârâul Ojdula
Alimentare cu apă în satul Racoșul de Sus, oraș Baraolt,
63 Oraş Baraolt 3,825,112.00
județul Covasna
Construcția, reabilitarea, modernizarea și dotarea
64 Oraş Baraolt infrastructurii educaționale din orașul Baraolt, str. Kossuth 13,000,000.00
Lajos nr. 172, județul Covasna
Modernizarea DC 38 Baraolt-Vărghiș, Km 0+000-5+100, oraș
65 Oraş Baraolt 8,468,496.00
Baraolt, județul Covasna
Extinderea Clădirii Liceului Korosi Csoma Sandor, oraș
66 Oraş Covasna 1,195,311.00
Covasna, județul Covasna
Grădiniță cu program prelungit în orașul Covasna, județul
67 Oraş Covasna 1,194,273.56
Covasna
Rețea de canalizare menajeră în orașul Covasna, sat Chiuruș,
68 Oraş Covasna 2,200,505.00
județul Covasna
Oraş Întorsura Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în oraşul
69 11,696,791.02
Buzăului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna
Oraş Întorsura Eficientizarea infrastructurii de iluminat public în orașul
70 523,910.70
Buzăului Întorsura Buzăului, județul Covasna
Oraş Întorsura Extindere și modernizare rețea de canalizare în orașul
71 3,401,404.00
Buzăului Întorsura Buzăului, județul Covasna
Oraş Întorsura Extindere Grădiniţă cu 6 săli de grupă, oraș Întorsura
72 898,350.00
Buzăului Buzăului, județul Covasna
Oraş Întorsura Extindere și modernizare rețea de apă în orașul Întorsura
73 1,238,395.00
Buzăului Buzăului, județul Covasna
Oraş Întorsura Reabilitare corp clădire Primărie Oraș Întorsura Buzăului,
74 1,528,866.00
Buzăului județul Covasna
Oraş Întorsura Reabilitare și modernizare Școală "Gheorghe Zaharia", oraș
75 250,329.85
Buzăului Întorsura Buzăului, județul Covasna
Modernizare drum comunal DC 16A între DN
76 Ozun 9,467,274.00
11(Sântionlunca)-DC 16, comuna Ozun, judeţul Covasna
Modernizare drumuri de interes local în comuna Ozun, judeţul
77 Ozun 9,367,427.00
Covasna
Reabilitare prin ranforsare cu strat de uzură din beton asfaltic,
78 Ozun pe drumul comunal DC 27 Km 0+000-5+300 în comuna Ozun, 2,481,535.00
județul Covasna
Reabilitarea şi modernizarea clădirii şcolii din localitatea
79 Ozun 849,450.00
Bicfalău, comuna Ozun, județul Covasna
Modernizare drum comunal DC 16 Km 0+000-6+800, Ozun
80 Ozun 8,426,783.00
(DJ 103B)-Măgheruș (DC 26), comuna Ozun, județul Covasna
Modernizare şi consolidare drumuri de interes local în comuna
81 Reci 9,495,810.00
Reci, judeţul Covasna
Construire clădire pentru învățământ preșcolar și învățământ
82 Sânzieni primar în localitatea Casinu Mic, comuna Sânzieni, județul 1,000,170.00
Covasna
Modernizare drumuri de interes local în comuna Sânzieni,
83 Sânzieni 8,037,095.00
județul Covasna
Consolidare şi reabilitare Şcoală Gimnazială nr.3 în comuna
84 Sita Buzăului 1,255,871.00
Sita Buzăului, judeţul Covasna

Extindere reţea de canalizare în satele Sita Buzăului, Zăbrătău,


85 Sita Buzăului 6,238,983.00
Crasna din comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna

Extindere şi reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sita


86 Sita Buzăului 939,942.47
Buzăului, judeţul Covasna
Modernizare drumuri de interes local în comuna Sita Buzăului,
87 Sita Buzăului 5,565,502.67
judeţul Covasna
Reabilitare şi modernizare Școală Gimnazială Nicolae Russu
88 Sita Buzăului 2,102,202.00
nr. 228 în comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna
Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţă, comuna Sita
89 Sita Buzăului 504,321.55
Buzăului, sat Crasna nr. 1227, judeţul Covasna
Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală, comuna Sita
90 Sita Buzăului 1,371,447.73
Buzăului nr. 509, judeţul Covasna

Extindere rețea de canalizare și construire stație de epurare în


91 Turia 2,699,709.00
localitatea trup Balvanyos, comuna Turia, județ Covasna

Modernizare drumuri de interes local în comuna Turia, judeţul


92 Turia 8,580,973.00
Covasna
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna
93 Turia 446,378.00
Turia, județul Covasna
Amenajare Primărie, sat Valea Crișului, comuna Valea
94 Valea Crişului 643,938.75
Crișului, judeţul Covasna
Extindere Şcoală Kalnoky Ludmilla, sat Valea Crişului,
95 Valea Crişului 498,222.00
comuna Valea Crişului, judeţul Covasna
Reabilitare Şcoala Kalnoky Ludmilla, sat Valea Crişului,
96 Valea Crişului 1,925,631.00
comuna Valea Crişului, judeţul Covasna
Sală multifuncțională, săli de clasă și anexe la Școala "Mihai
97 Valea Mare 112,363.54
Eminescu", comuna Valea Mare, judeţul Covasna
98 Vâlcele Extindere Școala Araci, comuna Vâlcele, județul Covasna 533,130.00
99 Vârghiş Sistem de canalizare în comuna Vârghiș, județul Covasna 7,877,197.00
Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna
100 Zagon 523,231.40
Zagon, județul Covasna
Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna
101 Zăbala 523,598.42
Zăbala, județul Covasna
Modernizare drumuri de interes local în comuna Zăbala,
102 Zăbala 14,045,173.00
județul Covasna
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Denumirea
Alocații de la
Nr. unității
Denumirea obiectivului de investiții bugetul de stat
crt. administrativ-
2017-2020
teritoriale
TOTAL 686,197,889.72

1 Aninoasa Modernizare străzi în comuna Aninoasa, județul Dâmbovița 4,402,784.00

Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic, precum


2 Aninoasa şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru 55,000.00
Şcoala Gimnazială Aninoasa, judeţul Dâmboviţa

Reabilitare termică școala Aninoasa P+ 1 E și amenajări


3 Aninoasa 617,313.00
interioare
Realizare dispensar medical în comuna Băleni, sat Băleni-
4 Băleni 1,610,350.00
Români, judeţul Dâmboviţa

5 Băleni Liceul tehnologic Udrea Băleanu, comuna Băleni-lucrări noi 495,110.00

Realizare și dotare grădiniţă în comuna Băleni, sat Băleni-


6 Băleni 2,379,113.00
Români, judeţul Dâmboviţa
Modernizare clădire fost sediu primărie-dispensar în satul
7 Bărbuleţu 312,173.44
Bărbuleţu, comuna Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa
Asfaltare drumuri locale în comuna Bărbuleţu, judeţul
8 Bărbuleţu 6,195,556.00
Dâmboviţa
Modernizare Şcoala în satul Gura Bărbuleţului, comuna
9 Bărbuleţu 1,136,100.00
Bărbulețu, judeţul Dâmboviţa
Modernizare Şcoala în satul Bărbuleţu, comuna Bărbulețu,
10 Bărbuleţu 1,374,652.00
judeţul Dâmboviţa
Extindere și modernizare a rețelei de apă potabilă în comuna
11 Bezdead 5,957,834.00
Bezdead, județul Dâmbovița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Bilciurești,
12 Bilciureşti 4,368,048.00
Județul Dâmbovița
Inființare rețea de canalizare și extindere rețea apă în comuna
13 Braniştea 7,786,377.96
Braniștea, județul Dâmbovița
Construire dispensar uman în sat Braniștea, comuna Braniștea,
14 Braniştea 624,000.00
județul Dâmbovița

Construire grădiniță cu program prelungit cu 3 săli de grupă în


15 Braniştea 1,843,200.00
sat Braniștea, comuna Braniștea, județul Dâmbovița

Reabilitare drumuri locale prin asigurarea sistemului de


16 Brăneşti scurgere a apelor pluviale în comuna Brăneşti, județul 428,052.60
Dâmboviţa
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna
17 Brăneşti 503,965.00
Brăneşti, jud. Dâmboviţa
Modernizare şi asfaltare drum comunal DC 152 în comuna
18 Brezoaele Brezoaele, județul Dâmboviţa km 5+000-7+700 în lungime de 2,235,269.00
2,7 km
Construire și dotare grădiniță, sat Brezoaia, comuna Brezoaele,
19 Brezoaele 998,572.00
județul Dâmbovița
Modernizare drumuri locale în satul Dealu Mare, comuna
20 Buciumeni 584,044.97
Buciumeni, județul Dâmbovița
Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala
21 Buciumeni Gimnazială Buciumeni, comuna Buciumeni, județul 4,222,682.00
Dâmbovita
Reabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa cu program normal
22 Bucşani 654,037.09
Racoviţa, comuna Bucşani, jud. Dâmbovița
Reabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa cu program normal
23 Bucşani 777,210.42
Hăbeni, comuna Bucşani, județul Dâmbovița
Reabilitare, extindere şi dotare Grădiniţa cu program normal
24 Bucşani 1,489,163.62
Bucşani, comuna Bucşani, jud. Dâmbovița
Reabilitare şi modernizare drumuri locale în comuna
25 Butimanu 778,325.00
Butimanu, judeţul Dâmboviţa
Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul Cândești Vale,
26 Cândeşti 6,764,454.00
comuna Cândești, județul Dâmbovița
Rețea de canalizare și stație de epurare, comuna Cândești,
27 Cândeşti 7,835,587.00
judeţul Dâmboviţa
28 Cândeşti Reabilitare clădire dispensar Dragodănești 603,993.00
29 Cândeşti Reabilitare clădire dispensar uman Cândești Vale 621,412.00
30 Ciocăneşti Dispensar uman în comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa 798,616.00
Modernizare drumuri locale în comuna Ciocăneşti, judeţul
31 Ciocăneşti 6,839,688.00
Dâmboviţa
Înfiinţare grădiniţă cu program prelungit în localitatea Creţu,
32 Ciocăneşti 1,155,284.00
comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa
Modernizare şi reabilitare drumuri comunale şi de interes local
33 Cobia 6,505,288.00
în comuna Cobia, jud. Dâmboviţa
Pod pe DC112, Blidari-Bumbuia Km 5+400 peste Valea Foii,
34 Cobia 518,020.00
comuna Cobia, judeţul Dâmboviţa
Construire pod peste pârâul Cobiuța, sat Capșuna, comuna
35 Cobia 1,267,688.00
Cobia, jud. Dambovița
Modernizare, extindere şi dotare grădiniţă Gherghiţeşti,
36 Cobia 1,214,087.00
comuna Cobia, jud. Dâmboviţa

Extindere reţea de canalizare DJ 711 şi străzile La Biserică şi


37 Cojasca 2,129,227.00
La C.A.P. sat Cojasca, comuna Cojasca, judeţul Dâmboviţa

Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic și de


38 Cojasca laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente 64,870.00
pentru școala gimnazială Fântânele - Cojasca
Extindere sisteme de alimentare cu apă și canalizate în
39 Comişani 4,105,676.00
comuna Comișani, județul Dâmbovița
Construire centru medical uman, sat Lazuri, comuna
40 Comişani 2,834,430.00
Comișani, județul Dâmbovița
41 Conţeşti Modernizare străzi în Comuna Conțești, județul Dâmbovița 2,104,969.00
Construire unitate sanitară în comuna Corbii Mari, județul
42 Corbii Mari 3,007,016.35
Dâmbovița
Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna
43 Corbii Mari 8,910,259.48
Corbii Mari, județul Dâmbovița
Asfaltare și modernizare drumuri locale, comuna Cornăţelu,
44 Cornăţelu 2,618,300.00
jud. Dâmboviţa

45 Cornăţelu Reabilitare și extindere Școala Cornățelu cu clasele V - VIII 483,151.90

Construire şi dotare dispensar în comuna Corneşti, judeţul


46 Corneşti 937,161.00
Dâmboviţa
Revizuire și continuare lucrări la Școala cu clasele I – IV satul
47 Corneşti 780,003.00
Ibrianu
Înființare rețea canalizare în comuna Costeștii din Vale, jud.
48 Costeştii din Vale 6,357,651.82
Dambovița
Construire grădiniță cu două grupe, anexa și împrejmuire, sat
49 Costeştii din Vale 1,462,491.00
Mărunțișu, comuna Costeștii din Vale, jud. Dâmbovița
Grădiniță cu program normal, satul Voia, comuna Crângurile,
50 Crângurile 1,253,531.00
județul Dâmbovița
Construire dispensar uman, sat Mărceşti, comuna Dobra,
51 Dobra 994,571.62
judeţul Dâmboviţa
Reabilitarea/modernizarea și dotarea dispensarului din satul
52 Dobra 647,360.00
Dobra, comuna Dobra, judeţul Dâmboviţa
Reţele Canalizare DN 71 zona Dealu cu Tei, comuna Doiceşti,
53 Doiceşti 150,691.00
judeţul Dâmboviţa
Consolidare grădiniţa cu program normal nr. 2 Doiceşti,
54 Doiceşti 384,911.00
judeţul Dâmboviţa
Reabilitare și extindere grădiniță cu program normal nr. 1 -
55 Doiceşti 1,056,634.00
Doicesti, județul Dâmbovița
Modernizare drumuri comunale-9,974 km în comuna
56 Dragodana 8,477,268.00
Dragodana, judeţul Dâmboviţa
Modernizare străzi laterale în comuna Dragomirești, județul
57 Dragomireşti 6,985,312.00
Dâmbovița
58 Fieni Branşamente la reteaua de apă din Fieni etapa a II-a 3,557,451.00
Execuţie reţea de apă şi branşamente la retea în sat
59 Fieni 2,483,154.00
Berevoieşti, oraş Fieni
Modernizare dispensare medicale umane în comuna Finta,
60 Finta 1,271,750.00
județul Dîmbovița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Finta, judetul
61 Finta 8,045,260.00
Dâmbovița
Extindere, reabilitare, modernizare, dotare Şcoala generală sat
62 Finta 2,362,262.48
Finta, comuna Finta
Extindere, reabilitare, modernizare, dotare Şcoala generală şi
63 Finta 2,364,819.21
grădiniţa Gheboaia, comuna Finta
Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale Grădiniţa cu
64 Găeşti 4,697,627.00
program prelungit Inocenţa, oraş Găeşti
Îmbunătăţirea infrastructurii antepreşcolare prin construirea
65 Găeşti 4,721,947.91
unei creşe în Oraşul Găeşti

66 Găeşti Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale - 4,722,470.21


Şcoala Gimnazială Radu cel Mare, Găeşti
Modernizare Strada Schela, în comuna Glodeni, judetul
67 Glodeni
Dambovita 518,626.00
Modernizare drum Valea Bumbuia, în comuna Gura Foii, jud.
68 Gura Foii 429,885.00
Dâmbovița

69 Gura Foii Modernizare drumuri în comuna Gura Foii, judeţul Dâmboviţa 2,433,682.81

Modernizare străzilor, rigolelor, şanţuri, trotuare în satele Gura


70 Gura Ocniţei 4,590,560.00
Ocniţei, Săcuieni, Adânca
Pod peste pârâul Slănic, lateral DJ 720C, km 4+300 la Ochiuri,
71 Gura Ocniţei 923,943.00
comuna Gura Ocniţei
Modernizare drum - asfaltare, comuna Gura Șuții, județul
72 Gura Șuţii 4,881,853.95
Dâmbovița
73 Hulubeşti Modernizare DC 96 Măgura - Hulubești 2,450,003.00

74 Iedera Modernizare drumuri în comuna Iedera, judeţul Dâmboviţa 8,091,191.00

Realizare reţea de alimentare cu apă şi canalizare în zona


Judeţul
75 Drum de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud-Centura 3,813,070.45
Dâmboviţa
Municipiului Târgovişte
Judeţul Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 711 A sector Săbieşti-
76 4,603,189.80
Dâmboviţa Colacu, sector Ghergani-Lunguleţu, L= 7,812 km
Judeţul Îmbrăcăminte bituminosă ușoară DJ 659 Șelaru -Limită județ
77 2,521,864.00
Dâmboviţa Argeș
Judeţul Modernizare DJ 401A Crovu -Brâncoveanu -Miulești -
78 572,878.00
Dâmboviţa Mărunțișu - Tomșani
Judeţul Modernizare DJ 702 Limita judet Argeș Cândești Deal-
79 11,044,256.00
Dâmboviţa Cândești Vale
Judeţul Modernizare DJ 702F Puntea de Greci -Răscăeți -Limită județ
80 7,478,019.00
Dâmboviţa Argeș
Judeţul
81 Modernizare DJ 702J Morteni -Limită județ Argeș 1,637,206.00
Dâmboviţa
Judeţul
82 Modernizare DJ 710 Bezdead -Costișata -Limită județ Prahova 5,183,136.00
Dâmboviţa
Judeţul
83 Modernizare DJ 722 Sălcioara- Moara Nouă-Săvești 6,440,652.00
Dâmboviţa
Judeţul Reabilitare DJ 601A Limită județ Giurgiu-Brezoaele- Slobozia
84 8,733,413.00
Dâmboviţa Moară-Răcari
Judeţul
85 Reabilitare DJ 701 Odobești -Crovu -Ungureni -Corbii Mari 7,024,041.00
Dâmboviţa
Judeţul Reabilitare DJ 702D Dragomirești-Butoiu de Sus, km 11+970-
86 10,138,228.00
Dâmboviţa 17+659
Judeţul
87 Reabilitare DJ 710 A Moreni - I.L. Caragiale 7,056,684.00
Dâmboviţa
Judeţul Reabilitare DJ 720A Bucsani-Marcesti( sector intersectie
88 1,083,422.00
Dâmboviţa Zimbrarie - intersectie cu DC 28)
Judeţul Reabilitare si modernizare DJ 720D Limita jud. Prahova -
89 1,407,100.00
Dâmboviţa Dărmănești
Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul Limită Județ
Judeţul Teleorman - Șelaru - Fierbinți, Km 87+070-Km 95+532
90 37,856,296.00
Dâmboviţa (8,462 Km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți -Vișina- Petrești,
Km 22+000-Km 41+694 (19,694 Km)
Judeţul
91 Pod de legatura între DJ 714 si Camping Zănoaga 696,093.00
Dâmboviţa
Judeţul Pod pe DJ 701 peste Râul Argeș, Km 31+040 la Ungureni,
92 8,497,701.00
Dâmboviţa Corbii Mari
Judeţul
93 Pod pe DJ 711E km 3+680 peste Râul Ialomița la Ibrianu 10,374,023.00
Dâmboviţa
Judeţul
94 Pod peste Sabar pe DJ 401A la Odobești 2,508,201.00
Dâmboviţa
Judeţul
95 Refacere pod pe DJ503, Selaru - Limita judet Arges 792,851.00
Dâmboviţa
Modernizare străzi în satele Lucieni şi Olteni, comuna Lucieni,
96 Lucieni 2,051,892.00
judeţul Dâmboviţa

Extindere rețea de canalizare satele Scheiu de Sus, Ludești,


97 Ludeşti 5,074,307.00
Telești și Potocel în comuna Ludești, județul Dâmbovița

Construire grup sanitar - Şcoala nr. 1, sat Teleşti, comuna


98 Ludeşti 443,435.00
Ludeşti, judeţul Dâmboviţa
99 Lunguleţu Reabilitare și consolidare școala generală nr.1 Lungulețu 549,128.49
Îmbunătăţirea reţelei de drum de interes local în comuna Malu
100 Malu cu Flori 4,986,665.00
cu Flori, judeţul Dâmboviţa
Poduri peste paraul Aninosita: Pod pe ulița în Livada, Pod pe
101 Măneşti ulița spre Stadion, Pod pe ulița La Neagu, în comuna Mănesti, 1,230,463.00
județul Dâmbovița
Reabilitare, extindere şi dotare grădiniţă în comuna Măneşti,
102 Măneşti 1,364,411.00
Judeţul Dâmboviţa
Reabilitare, extindere și dotare dispensar medical, comuna
103 Mătăsaru 1,534,476.00
Mătăsaru, jud. Dâmbovița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Mătăsaru,
104 Mătăsaru 3,010,503.00
Judeţul Dâmboviţa
Construire Grădiniţa sat Poroinica, comuna Mătăsaru, Judeţul
105 Mătăsaru 1,094,556.00
Dâmboviţa
Modernizare drumuri de interes local în comuna Mogoşani,
106 Mogoşani 5,649,220.00
judeţul Dâmboviţa
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire Şcoala
107 Mogoşani gimnazială, comuna Mogoşani, satul Mogoşani, jud. 3,573,923.00
Dâmboviţa
Extindere rețea publică apă și canal - cartier Țuicani,
108 Moreni 4,485,806.57
municipiul Moreni
Proiect integrat privind modernizare DJ710A pe o lungime de
109 Moreni 10,000,000.00
2,86 km și reabilitare trotoare
Modernizare drumuri comunale în comuna Moroeni, judeţul
110 Moroeni 3,159,956.00
Dâmboviţa
Pod peste Râul Ialomiţa , zona Glava, comuna Moroeni,
111 Moroeni 1,142,202.00
judeţul Dâmboviţa
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala
112 Moroeni 5,911,712.00
Gimnazială „Ion Ciorănescu” comuna Moroeni
Reabilitare, modernizare, dotare și extindere dispensar în
113 Morteni 749,495.00
comuna Morteni, județul Dâmbovița
Modernizare drumuri locale în satele Morteni și Neajlovu,
114 Morteni 7,703,957.61
comuna Morteni, județul Dâmbovița
Modernizare și extindere Școala Gimnazială Morteni, comuna
115 Morteni 2,544,725.75
Morteni, județul Dâmbovița
Asfaltare strada Plai în sat Cucuteni, comuna Moțăieni, județul
116 Moţăieni 1,874,198.83
Dâmbovița
117 Niculeşti Extindere şcoală cu grupuri sanitare, sat Niculeşti 217,601.00
Modernizare drumuri locale în comuna Niculești, Sat
118 Niculeşti 888,293.00
Ciocănari, judeţul Dâmboviţa
Reabilitarea şi dotarea şcoala clasele I-VIII, construire teren de
119 Niculeşti minifotbal și vestiare sat Ciocănari, comuna Niculeşti, judeţ 2,119,932.25
Dâmboviţa
Reabilitarea şi dotarea şcoala cu clasele I-VIII, sat Niculeşti,
120 Niculeşti 1,785,205.00
comuna Niculeşti, judeţ Dâmboviţa
Construire dispensar uman în Comuna Nucet, Județul
121 Nucet 1,180,290.00
Dâmbovița
Modernizare drumuri de interes local în satele Nucet, Cazaci,
122 Nucet 4,530,638.00
Ilfoveni comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa
Modernizare drumuri locale în comuna Ocniţa, judeţul
123 Ocniţa 4,265,918.00
Dâmboviţa, L=6 Km
Realizare şi dotare Dispensar medical din Comuna Odobeşti,
124 Odobeşti 1,010,988.00
judeţul Dâmboviţa
Înființare stație de epurare în comuna Perșinari, județul
125 Perşinari 2,557,612.00
Dâmbovița
Reabilitare grădiniţă cu program normal sat Greci, comuna
126 Petreşti 461,694.00
Petreşti, judeţul Dâmboviţa
Reabilitare Şcoală generală Ghergheşti, comuna Petreşti,
127 Petreşti
judeţul Dâmboviţa 792,564.00
128 Petreşti Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Petrești 2,691,869.00
Modernizare drumuri de interes local pe teritoriu ADI Vulcana
129 Pietrari 12,423,177.00
Băi- Pietrari
Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță satul Dealu
130 Pietroşiţa 1,335,368.00
Frumos, comuna Pietroșița, județul Dâmbovița
Construire şi dotare dispensar în comuna Pietroșița, judeţul
131 Pietroşiţa 1,015,624.00
Dâmboviţa
Asfaltare drumuri de interes local în comuna Pietroşiţa, judeţul
132 Pietroşiţa 3,671,570.00
Dâmboviţa
Modernizarea și dotarea Școlii nr. 2 clasele I- IV, sat Poiana,
133 Poiana 1,203,614.00
comuna Poiana, județul Dâmbovița
Modernizarea și dotarea Școlii nr. 1 clasele I- VIII, sat Poiana,
134 Poiana 1,572,158.00
comuna Poiana, județul Dâmbovița
Extindere sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare
135 Poiana 192,196.00
ape uzate în comuna Poiana, judeţul Dâmboviţa
Modernizare drumuri de interes local în comuna Potlogi,
136 Potlogi 5,650,350.00
județul Dâmbovița
Consolidare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii
137 Potlogi gimnaziale din comuna Potlogi, sat Româneşti, judeţul 4,819,617.21
Dâmboviţa
Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Produlești, jud.
138 Produleşti 6,429,259.00
Dâmbovița
Reabilitare exterioră(anvelopare) clădire corp vechi Școala
139 Pucheni 125,426.00
Gimnazială Nicolae Vlad Pucheni
Reabilitare exterioră(anvelopare) clădire corp nou Școala
140 Pucheni 219,117.00
Gimnazială Nicolae Vlad Pucheni
Reabilitare exterioră(anvelopare) şi înlocuire acoperiş clădire
141 Pucheni 440,907.00
Grădinița Pucheni
Modernizare drum comunal DC 124 Pucheni-Meişoare L= 1,5
142 Pucheni 2,205,177.10
Km în comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa
Dotare Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 din localitatea
143 Pucioasa 48,187.42
Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

Dotarea Grădiniţei Prichindel Pucioasa, cu structura Grădiniţa


144 Pucioasa 231,871.00
Micul Prinţ, din localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

Dotare Şcoala Gimnazială Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino din


145 Pucioasa 458,396.00
localitatea Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
Modernizare drumuri de interes local în zona Centrală,
146 Pucioasa Şerbăneşti-Bela şi Miculeşti-Diaconeşti din oraşul Pucioasa, 8,379,711.00
judeţul Dâmboviţa
Realizare şi dotare Grădiniţă, sat Raciu, comuna Raciu, judeţul
147 Raciu 1,048,403.00
Dâmboviţa
Realizare şi dotare dispensar medical, sat Raciu, comuna
148 Raciu 1,327,489.00
Raciu, judeţul Dâmboviţa
Modernizare drum local DV 791 Siliştea-Gura Şuţii, comuna
149 Raciu 1,237,251.00
Raciu, judeţul Dâmboviţa
Modernizare străzi în orașul Răcari, județul Dâmbovița și
150 Răcari 4,439,890.00
localitățile componente acestuia
Extindere rețele distribuție apă și suplimentare sursă de apă în
151 Răscăeţi 3,774,080.00
comuna Răscăeți, jud. Dâmbovița
Extindere rețele canalizare în comuna Răscăeți, județul
152 Răscăeţi 8,019,958.00
Dâmbovița
Modernizare si asfaltare drumuri în comuna Răscăeţi, județul
153 Răscăeţi 1,098,820.00
Dâmboviţa
Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Valea Voievozilor,
154 Răzvad 1,887,795.81
comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa
Extindere a sistemului de alimentare cu apă în satul Gorgota,
155 Răzvad 5,345,261.68
comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa
Extindere a sistemului de canalizare în satele Valea
156 Răzvad 13,909,814.84
Voievozilor şi Răzvad, comuna Răzvad, judeţul Dâmboviţa
Extindere alimentare cu apă și execuție captare suplimentară în
157 Râu Alb 2,945,273.00
comuna Râu Alb, judeţul Dâmboviţa
Reabilitarea dispensarului medical cladirea Rociu, comuna
158 Râu Alb 1,869,432.00
Râu Alb, judetul Dâmbovita
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local în comuna
159 Râu Alb 5,101,603.00
Râu Alb, judeţul Dâmboviţa
Extindere rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Runcu,
160 Runcu 7,099,308.00
județul Dâmbovița
Construire Şcoala cu clasele I-VIII, în comuna Sălcioara,
161 Sălcioara 6,207,025.00
județul Dâmbovița
Modernizare drumuri locale în comuna Slobozia Moară,
162 Slobozia Moară 2,278,107.00
judeţul Dâmboviţa, în lungime de 2,6 Km
Construcție pod în comuna Slobozia Moară, judeţul
163 Slobozia Moară 961,140.00
Dâmboviţa
Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în
164 Slobozia Moară 475,564.39
comuna Slobozia Moară, judeţul Dâmboviţa
165 Şelaru Extindere școala cu grupuri sanitare și centrală termică 514,957.03
Realizare şi dotare dispensar medical uman, rural în comuna
166 Şelaru 1,187,185.00
Şelaru, sat Şelaru, judeţul Dâmboviţa
Extindere și modernizare Școala gimnazială Prof. Ilie Popescu,
167 Şotânga 3,992,782.00
comuna Șotânga, județ Dâmbovița
Extindere rețele canalizare în comuna Șotânga, județul
168 Şotânga 1,180,914.00
Dâmbovița-rest de execuţie
Construire pod peste râul Ialomiţa şi drum de racordare
169 Şotânga amplasate la limita administrativ-teritorială a comunelor 6,199,134.83
Şotânga şi Doiceşti, judeţul Dâmboviţa
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire Şcoala
170 Tătărani Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna 1,703,636.00
Tătărani, județul Dâmbovița.
Realizare şi dotare dispensar medical în satul Căprioru,
171 Tătărani 1,045,192.78
comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa
Dotarea Cabinetul Medical Școlar - Grădinița cu Program
172 Târgoviște 3,523.30
Prelungit nr. 8
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul „Nicolae
173 Târgoviște 4,046.90
Mihaescu” nr. 5
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul „Nicolae
174 Târgoviște 4,363.11
Cioranescu” nr. 1
Dotarea Cabinetului de Medicină Școlară CMS Gradinița cu
175 Târgoviște 4,669.30
Program Prelungit nr. 15
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program
176 Târgoviște 4,803.26
Prelungit nr. 14
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program
177 Târgoviște 5,251.22
Prelungit nr. 16
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program
178 Târgoviște 5,505.36
Prelungit nr. 13
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Seminarul Teologic Sf.
179 Târgoviște 5,684.45
Ioan Gură de Aur
Dotarea cabinetului medical școlar - Colegiul National
180 Târgoviște 5,996.53
„Ienăchiță Văcărescu”
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - CMS Colegiul National
181 Târgoviște 6,463.67
„Constantin Carabella”
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program
182 Târgoviște 6,463.67
Prelungit nr. 1
Dotarea Cabinetului Medical Scolar CMS Școala Generală nr.
183 Târgoviște 6,640.65
5 Coresi
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Ion Heliade
184 Târgoviște 6,902.13
Rădulescu nr. 3
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program
185 Târgoviște 7,311.63
Prelungit nr. 2
Dotarea cabinetului Medical - Gradinița cu Program Prelungit
186 Târgoviște 7,312.11
nr. 3
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program
187 Târgoviște 7,312.11
Prelungit nr. 9
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul „Voievodul
188 Târgoviște 7,312.11
Mircea” nr. 2
Dotarea Cabinetului Medical Scolar - Școala Generală nr. 9
189 Târgoviște 7,312.11
„Grigore Alexandrescu”
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Școala Generală nr. 2
190 Târgoviște 7,959.31
„Ioan Alexandru Bratescu Voinesti”
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Colegiul Economic „Ion
191 Târgoviște 8,006.05
Ghica”
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Gradinița cu Program
192 Târgoviște 8,536.00
Prelungit nr. 12
Dotarea Cabinetului de Medicină Școlară CMS Școala
193 Târgoviște 8,920.23
Generală nr. 8 „Mihai Viteazul”
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Tehnologic Spiru
194 Târgoviște 9,278.95
Haret
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Liceul Teoretic „Petru
195 Târgoviște 9,946.67
Cercel”
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Colegiul National
196 Târgoviște 10,625.14
„Constantin Cantacuzino”
Dotarea Cabinetul de Medicină Școlară CMS Liceul
197 Târgoviște 15,285.35
Tehnologic „Constantin Brancoveanu” nr. 4
Dotarea Cabinetului Medical Școlar - Școala Generală nr. 13
198 Târgoviște 19,664.73
„Matei Basarab”
Dotarea Cabinetului Medical Școlar de Medicina Dentară nr.
199 Târgoviște 38,918.31
10

200 Târgoviște Dotarea Cabinetului Medical Școlar de Medicina Dentara nr. 6 38,964.60

201 Târgoviște Dotarea Cabinetului Școlar de Medicina Dentara nr. 1 146,038.65

Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de


202 Târgoviște laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente 205,276.00
pentru Gradinita cu program prelungit nr. 1 din Târgoviște

Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de


laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente
203 Târgoviște 225,019.00
pentru Școala Gimnazială I. Al. Brătescu-Voinești din
Târgoviște

204 Târgoviște Reparații capitale străzi din Municipiul Târgoviște– PACHET I 2,548,235.89

Extindere și amenajare Creșă în zona Gradiniției nr. 8


205 Târgoviște 2,387,765.00
Târgoviste
Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare),
206 Târgoviște 2,719,725.50
modernizare și echipare Creșa 2 Târgoviște
Eficentizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea
207 Târgoviște clădirilor publice din municipiul Târgovişte, județ Dâmbovița - 3,524,899.52
Grădiniţa cu Program prelungit nr. 15
Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea,
208 Târgoviște modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 3,878,883.05
13 din Târgovişte
Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare),
209 Târgoviște 4,494,882.00
modernizare și echipare Creșa 14 Târgoviște
Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare),
210 Târgoviște 6,301,252.00
modernizare și echipare Creșa 16 Târgoviște
Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare),
211 Târgoviște 6,332,710.00
modernizare și echipare Creșa 13 Târgoviște
Modernizarea/dotarea Şcolii gimnaziale Nr. 2 Titu Târg pentru
212 Titu 492,440.81
obţinerea autorizaţiei de funcţionare (PSI)
Modernizarea/dotarea Liceului Tehnologic Goga Ionescu
213 Titu 1,173,064.85
pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare (PSI)
Modernizarea/dotarea Liceului Teoretic „I.C. Vissarion” pentru
214 Titu 923,095.36
obţinerea autorizaţiei de funcţionare (PSI)
215 Titu Construire străzi în zona Titu Nou, judeţul Dâmboviţa 6,234,378.90
Extindere, reabilitare și modernizare grădinița Croitori, în sat
216 Ulieşti 287,645.81
Croitori, comuna Uliești, județul Dâmbovița
Extindere, reabilitare și modernizare grădiniță Jugureni, în sat
217 Ulieşti 325,281.72
Jugureni, comuna Uliești, județul Dâmbovița
Extindere, reabilitare și modernizare școala generală, în sat
218 Ulieşti 376,359.01
Hanu lui Pala, comuna Uliești, județul Dâmbovița

Extindere, reabilitare și modernizare grădiniță Mănăstioara, în


219 Ulieşti 580,668.19
sat Mănăstioara, comuna Uliești, județul Dâmbovița

Extindere, reabilitare și modernizare grădiniță Uliești în


220 Ulieşti 724,203.36
comuna Uliești, județul Dâmbovița
221 Ulieşti Înfiinţare creşă în comuna Ulieşti, judeţul Dâmboviţa 972,403.95
Extindere, reabilitare și modernizare dispensar, în sat Uliești,
222 Ulieşti 349,476.22
comuna Uliești, județul Dâmbovița
Asfaltare drumuri de interes local în comuna Uliești, județul
223 Ulieşti 8,622,728.69
Dâmbovița
Reabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță, sat
224 Ulmi 735,869.00
Viișoara, comuna Ulmi, jud. D-ța
Reabilitare, extindere, modernizare și dotare școală, sat
225 Ulmi 1,865,055.68
Viisoara, comuna Ulmi, judetul D-ța
Modernizare drumuri comunale in satele Dumbrava, Viișoara,
226 Ulmi 7,040,103.00
Colanu, Udrești și Ulmi
Extindere, reabilitare termică, modernizare și dotare Şcoală
227 Valea Lungă 1,518,166.00
cu clasele I - VIII Valea Lungă Cricov
Modernizare străzi de interes local în comuna Valea Lungă,
228 Valea Lungă 5,347,759.00
judeţul Dâmboviţa
Realizare pod peste pârâul Potop în comuna Valea Mare,
229 Valea Mare 3,737,790.00
județul Dâmbovița
Modernizare drumuri locale în comuna Văcărești, județul
230 Văcăreşti 4,228,390.00
Dâmbovița
Văleni- Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna
231 5,076,494.00
Dâmboviţa Văleni Dâmbovița, județul Dâmbovița
Modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Vârfuri,
232 Vârfuri 3,196,299.00
judeţul Dâmboviţa
Realizare dispensar medical rural sat Vârfuri, comuna Vârfuri,
233 Vârfuri 1,019,527.00
judeţul Dâmboviţa
Modernizare drumuri de interes local în comuna Vârfuri,
234 Vârfuri 5,443,398.00
judeţul Dâmboviţa
Modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-IV Oborani în
235 Vişina 1,329,689.00
comuna Vişina
236 Vişina Modernizare drumuri locale în comuna Vişina 6,343,090.00
Reabilitare și cosolidare Școala Gimnaziala Visinesti,
237 Vişineşti 1,655,475.00
Comuna Vișinești
Modernizare drumuri publice din interiorul localitatii - Ulița
238 Vişineşti Neguț, Muscel, Sila, Cârma, Bisericii, Valea Fetii - comuna 3,186,879.92
Vișinești
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes public DC 111A
239 Vlădeni Vlădeni-Limită jud. Prahova şi DC 26 A parţial comuna 4,975,854.00
Vlădeni, jud. Dâmboviţa
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
240 Voineşti 2,994,269.00
Voineşti judeţul Dâmboviţa
Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public
241 Vulcana-Băi 718,312.00
stradal în comuna Vulcana-Băi
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala
242 Vulcana-Pandele 6,059,331.00
Gimnazială Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița
JUDEȚUL DOLJ LEI
Nr. Suma alocată
U.A.T Denumire obiectiv investitii
Crt. PNDL 2
TOTAL 808,330,119.94
Modernizare drumuri de interes local în comuna Afumați,
1 AFUMAŢI 7,222,554.00
satele Afumați, Boureni și Covei, județul Dolj
AMĂRĂŞTII DE Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în
2 4,618,506.00
SUS Comuna Amărăștii de Sus, județul Dolj
AMĂRĂŞTII DE Reabilitare și modernizare Grădiniță în comuna Amărăștii de
3 2,371,059.69
SUS Sus, județul Dolj
AMĂRĂŞTII DE Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Amărăștii de
4 3,017,186.00
SUS Sus, județul Dolj
Reabilitare și modernizare, Grădiniță cu program normal,
5 APELE VII 1,148,913.00
comuna Apele Vii, județul Dolj
Construire Grădiniță cu program normal în comuna Argetoaia,
6 ARGETOAIA 891,989.00
sat Argetoaia, județul Dolj
Construire Liceul Teoretic Adrian Păunescu în comuna Bîrca,
7 BÎRCA 5,016,654.00
județul Dolj
Extindere și Modernizare Rețea Publică de Apă și Apă Uzată
8 BISTREŢ 4,110,905.00
în sat Bistrețu Nou, comuna Bistreț, județul Dolj
Construire Grădiniță 3 grupe satul Bistrețu Nou, comuna
9 BISTREŢ 1,298,137.00
Bistreț, județul Dolj
Înfiintare sistem public de alimentare cu apă și canalizare în
10 BRABOVA 10,262,637.00
comuna Brabova, județul Dolj
Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna
11 BRATOVOEŞTI 8,683,722.00
Bratovoești, sat Georocu Mare, județul Dolj

12 BRATOVOEŞTI Modernizare dispensar uman în comuna Bratovoești 1,600,000.00

Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în


13 BRĂDEŞTI comuna Brădești, sat Brădești, etapa I și sistem de canalizare și 28,420,718.13
epurare a apelor uzate, comuna Brădești, județul Dolj

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școli în comuna


14 BRĂDEŞTI 4,656,380.00
Brădești, județul Dolj
Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical în
15 BRĂDEŞTI 822,283.00
comuna Brădești, județul Dolj
Modernizare sediul Primăriei Breasta, comuna Breasta, județul
16 BREASTA 400,000.00
Dolj
Construire Dispensar Medical, comuna Bucovăț, sat Palilula,
17 BUCOVĂŢ 386,162.14
județul Dolj
Construire Dispensar Medical, comuna Bucovăț, sat Bucovăț,
18 BUCOVĂŢ 1,312,611.01
județul Dolj
Asfaltare drumuri comunale de interes local în lungime totală
19 BULZEŞTI 5,737,886.34
de 5,97 km în comuna Bulzești, județul Dolj
Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoală Gimnazială
20 CALOPĂR Calopăr, structura Gimnazială Sălcuţa, comuna Calopăr, 1,405,916.00
judeţul Dolj

21 CARAULA Reabilitare Grădinița Caraula, comuna Caraula, județul Dolj 508,518.00

Construire pod peste pârâul Terpezita, strada Primăriei, sat


22 CARPEN 1,953,195.00
Carpen, comuna Carpen, județul Dolj
Construire pod peste râul Desnățui, DC 61, sat Carpen,
23 CARPEN 2,842,667.00
comuna Carpen, județul Dolj
Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în
24 CASTRANOVA 4,054,687.00
comuna Castranova, județul Dolj
Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Castranova,
25 CASTRANOVA 12,263,063.00
județul Dolj
Modernizare drumuri comunale în comuna Catane, județul
26 CATANE 8,456,875.12
Dolj
Construirea unui grup sanitar nou la Școala Gimnazială nr. 1
27 CĂLĂRAŞI 321,300.00
Călărași, comuna Călărași, județul Dolj
28 CÂRNA Asfaltare drumuri comunale în comuna Cârna, județul Dolj 7,664,252.00
Asfaltare străzi de interes local în comuna Cerăt, județul Dolj,
29 CERĂT 2,573,068.45
în lungime de 2,4 km
Extindere rețea de apă potabilă în comuna Cernățești, județul
30 CERNĂTEŞTI 7,337,688.83
Dolj
Sistem de alimentare cu apă în satul Moreni, comuna Cetate,
31 CETATE 1,310,000.00
județul Dolj
Sistem de canalizare și epurare ape uzate în satul Moreni și
32 CETATE rețea de canalizare etapa II, în satul Cetate, comuna Cetate , 6,696,531.00
județul Dolj
33 CETATE Construcție Grădiniță în comuna Cetate, județul Dolj 1,007,633.50
34 CETATE Pod peste râul Drîncea, comuna Cetate, județul Dolj 591,229.63
Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna
35 CIOROIAŞI 13,406,403.00
Cioroiași, sat Cioroiu Nou, județul Dolj
Reabilitare, consolidare, recompartimentare corp C2-
CIUPERCENII
36 Dispensar uman si extindere cu parter; desființare anexa C3, 965,813.00
NOI
comuna Ciupercenii Noi, județul Dolj
COŢOFENII Reabilitare și modernizare sistem de iluminat stradal comuna
37 128,305.00
DIN FAŢĂ Coțofenii din Față, județul Dolj

înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în satele


38 DANEŢI 9,124,725.89
Brabeți, Braniște și Locusteni, comuna Dăneți, județul Dolj

39 DESA Renovare Școală Gimnazială Desa, județul Dolj 2,565,998.00


Modernizarea străzilor sătești din comuna Dioști, județul
40 DIOŞTI 17,871,703.00
Dolj
Extindere reţea publică de apă în comuna Drăgoteşti, judeţul
41 DRĂGOTEŞTI Dolj şi Extindere reţea publică de apă uzată în comuna 9,663,431.00
Drăgoteşti, judeţul Dolj
Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal
42 DRĂGOTEŞTI 785,039.00
Benești, com. Drăgotești, județul Dolj
Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal
43 DRĂGOTEŞTI 785,039.00
Viișoara, com. Drăgotești, județul Dolj
Alimentare cu apă în satul Booveni și rețea de canalizare
44 DRĂNIC menajeră în satele Booveni și Foișor, comuna Drănic, județul 10,500,771.84
Dolj
Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna
45 FĂRCAŞ 5,127,963.47
Fărcaș, județul Dolj
GALICEA Extindere, reabilitare și modernizare sediu Primărie, în
46 1,692,319.59
MARE comuna Galicea Mare, județul Dolj
Modernizare drumuri comunale în comuna Galiciuica, județul
47 GALICIUICA 5,889,860.00
Dolj

48 GÎNGIOVA Asfaltare drumuri comunale în comuna Gîngiova, județul Dolj 7,219,468.00

49 GHERCEŞTI Grădiniță Ghercești, comuna Ghercești, județul Dolj 426,250.00


50 GHERCEŞTI Grădiniță Gîrlești, comuna Ghercești, județul Dolj 551,500.00
51 GHERCEŞTI Grădiniță Ungureni, comuna Ghercești, județul Dolj 556,720.00
Lucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public
52 GHINDENI 386,323.38
în comuna Ghindeni, județul Dolj
Extindere alimentare cu apă în comuna Gighera, sat Zăval,
53 GIGHERA 4,217,772.00
județul Dolj
Înființare rețea de canalizare și statie de epurare în comuna
54 GIGHERA 9,692,314.00
Gighera, județul Dolj
55 GIGHERA Modernizare Grădiniță în comuna Gighera, județul Dolj 507,092.00
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal
56 GIGHERA 711,615.53
Zăval, comuna Gighera, județul Dolj
57 GIUBEGA Reabilitare Școala Veche, comuna Giubega, județul Dolj 1,270,881.00
Modernizare drumuri de interes local în comuna Giurgița,
58 GIURGIŢA 7,755,535.84
județul Dolj
Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna
59 GOGOŞU 5,242,481.00
Gogoșu, județul Dolj

60 GOICEA Modernizare drumuri vicinale în comuna Goicea, județul Dolj 11,199,713.00

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna


61 GOIEŞTI 9,720,545.00
Goiești, județul Dolj
Modernizarea rețelei de drumuri de interes local comuna
62 GRECEŞTI 4,954,530.00
Grecești, județul Dolj

Construire acoperiș, anvelopare termică și încadrarea în norme


63 IZVOARE 612,390.86
ISU la Școala Generală, comuna Izvoare, județul Dolj

64 ÎNTORSURA Asfaltare drumuri comunale, în comuna Întorsura, județul Dolj 9,847,331.00


JUDEŢUL DOLJ
Eliminare zonă care prezintă risc de alunecare a benzii
PRIN
carosabile, cuprinsă între km 33+200-33+500, la obiectivul de
65 CONSILIUL 3,351,500.00
investiții DJ 643A , limita județului Olt - Picăturile - Murgași -
JUDEȚEAN
Gaia - Bușteni - Balota de Jos - Balota de Sus - Velești
DOLJ

JUDEŢUL DOLJ
PRIN Modernizare DJ 542, limita județ Olt - Zvorsca - Amărăștii de
66 CONSILIUL Sus - Amărăștii de Jos - Dăbuleni (DN54A), km 17+610- 77,903,158.00
JUDEȚEAN 45+170
DOLJ

Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) - Beloț - Șopot -


JUDEŢUL DOLJ
Ștefănel - Gogoșu - Grecești - (DJ 606B) - Șumandra - Secu -
PRIN
Comănicea - Novac (DJ 606A) - Argetoaia - lim. județ
67 CONSILIUL 15,541,382.00
Mehedinți, km 0+000-51+500, tronsonul km 14+320-19+100,
JUDEȚEAN
care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural
DOLJ
incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa

JUDEŢUL DOLJ
PRIN Reabilitare DJ 643D, DN 65C (Bulzești) - Prejoi - Înfrățirea -
68 CONSILIUL Frățila - lim. județ Vâlcea, km 0+000-16+000, tronson km 37,558,462.00
JUDEȚEAN 0+000 - 8+000
DOLJ
Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna
69 LEU 1,644,479.00
Leu, sat Zănoaga, județul Dolj
Sistem de canalizare a apelor uzate-menajere în Comuna Malu
70 MALU MARE 9,459,012.00
Mare, sat Preajba, județul Dolj
MĂCEŞU DE Branșamente individuale de apă și racorduri la canalizare în
71 3,249,150.00
JOS comuna Măceșu de Jos, județul Dolj
MĂCEŞU DE
72 Construire Grădinița în comuna Măceșu de Jos, județul Dolj 2,141,442.00
JOS
MĂCEŞU DE Asfaltare drumuri comunale comuna Măceșu de Sus, județul
73 15,329,293.00
SUS Dolj
Extindere alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna
74 MÎRŞANI 3,152,931.00
Mîrșani, județul Dolj
Canalizare menajeră în sistem centralizat în comuna Mîrșani,
75 MÎRŞANI 29,263,459.00
judetul Dolj
Înființare sistem public de alimentare cu apă și canalizare în
76 MELINEŞTI satele Bodăieștii de Sus și Odoleni, comuna Melinești, județul 11,035,397.00
Dolj
Extindere, reabilitare termică și dotare Grădinița Negoiești,
77 MELINEŞTI 397,421.00
comuna Melinești, județul Dolj
78 MISCHII Modernizare străzi în comuna Mischii, județul Dolj 9,450,156.00
Extinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea
79 MOŢĂŢEI 24,946,955.00
Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj
MUNICIPIUL Modernizarea rețelei de drumuri de interes local - amenajarea
80 8,850,000.00
CALAFAT bulevardului Tudor Vladimirescu, municipiul Calafat

MUNICIPIUL
81 Modernizare strada Eliza Opran (PT+execuție) 1,126,504.86
CRAIOVA
MUNICIPIUL Reabilitare strada Henry Ford (PT+execuție), municipiul
82 2,789,725.97
CRAIOVA Craiova, județul Dolj
MUNICIPIUL
83 Modernizare strada Razelm (PT+execuție) 100,401.38
CRAIOVA
Extindere rețea apă și canalizare în comuna Negoi, județul
84 NEGOI 13,333,993.00
Dolj

85 ORAŞ BECHET Modernizare străzi de interes local în orașul Bechet, jud. Dolj 6,000,000.00

Modernizare infrastructură rutieră în orașul Filiași, județul


86 ORAŞ FILIAŞI 11,529,000.92
Dolj
ORAŞ
87 Modernizare străzi în orașul Segarcea, județul Dolj 8,697,601.81
SEGARCEA
Modernizare și reabilitare străzi de interes local în comuna
88 ORODEL 11,141,038.51
Orodel, satele Orodel, Cornu, Călugărei, județul Dolj
Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal
89 OSTROVENI 450,000.00
Lișteava, județul Dolj
Reabilitare și modernizare Dispensar Uman Ostroveni,
90 OSTROVENI 370,000.00
comuna Ostroveni, județul Dolj
Modernizare drumuri comunale în comuna Perișor, județul
91 PERIŞOR 3,965,865.00
Dolj
Extindere canalizare în comuna Pielești, sat Pielești, județul
92 PIELEŞTI 4,447,118.00
Dolj
Modernizare drumuri în comuna Piscu Vechi, județul Dolj,
93 PISCU VECHI 11,722,080.72
etapa I

Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Plenița - local 2,


94 PLENIŢA 457,864.40
Școala cu clasele I- IV Poiana, comuna Plenița, județul Dolj

Dotare cu echipamente medicale și alte categorii de


95 PLENIŢA echipamente și dotări independente pentru centrul de 142,800.00
permanență, din comuna Plenița, județul Dolj
Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Pleșoi și
96 PLEŞOI 7,396,647.01
Milovan din comuna Pleșoi, județul Dolj
Modernizare, extindere și dotări pentru Școala Gimnazială,
97 PLEŞOI 1,247,281.36
comuna Pleșoi, județul Dolj
Sistem centralizat de canalizare și epurare ape uzate menajere
98 PODARI 5,293,025.00
în satul Livezi, comuna Podari, județul Dolj
Modernizare și extindere grădinița în comuna Podari, județul
99 PODARI 1,732,675.22
Dolj

100 PREDEŞTI Asfaltare străzi în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj 9,915,498.78
Sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Radovan,
101 RADOVAN 8,421,986.00
județul Dolj
Înființare sistem de canalizare în satul Rastu Vechi, comuna
102 RAST 15,822,000.77
Rast, județul Dolj
Modernizare drumuri comunale, în Comuna Robănești, județul
103 ROBĂNEŞTI 5,016,808.00
Dolj
Înființare rețea de apă potabilă în sat Rojiște, comuna Rojiște,
104 ROJIŞTE 6,009,918.87
județ Dolj
Reabilitare și modernizare Grădiniță sat Rojiște, comuna
105 ROJIŞTE 574,893.75
Rojiște, județul Dolj
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna
106 SADOVA 509,626.35
Sadova, judetul Dolj
Reabilitare și extindere cabinete medicale rurale în comuna
107 SĂLCUŢA 1,155,019.78
Sălcuța, județul Dolj

Modernizare și extindere infrastructură de apă potabilă și


108 SCĂEŞTI 31,331,167.55
înființare rețea de canalizare în comuna Scăești, județul Dolj

SEACA DE Reabilitare, modernizare și extindere Școală Generală Piscu


109 2,070,362.00
CÂMP Nou, comuna Seaca de Câmp, județul Dolj
SEACA DE Modernizare drumuri comunale în comuna Seaca de Pădure,
110 3,487,152.00
PĂDURE județul Dolj
Reabilitare sistem de alimentare cu apă pentru satele Secu,
111 SECU 1,521,154.80
Comănicea și Șumandra, comuna Secu, județul Dolj
Reabilitare și modernizare Școala generală Sopot, comuna
112 SOPOT 805,751.74
Sopot, județul Dolj
Construcție Școală generală și Grădiniță cu program normal, în
113 SOPOT 1,236,663.53
comuna Sopot, sat Bascov, județul Dolj
Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Sopot,
114 SOPOT 241,381.23
județul Dolj
Reabilitare și modernizare unitate sanitară în sat Beloț,
115 SOPOT 241,381.23
comuna Șopot, județul Dolj
ŞIMNICU DE Construire pod peste râul Amaradia în satul Isvor, comuna
116 2,124,150.00
SUS Șimnicu de Sus, județul Dolj
Asfaltare și reabilitare drumuri comunale în comuna Tălpaș,
117 TĂLPAŞ 7,315,812.98
județul Dolj
Extindere rețea de alimentare cu apă și modernizare stație de
118 TEASC 2,468,432.00
tratare în satul Teasc, comuna Teasc, județul Dolj
Rețea canalizare și stație de epurare în satul Secui, comuna
119 TEASC 7,390,242.00
Teasc, județul Dolj

120 TERPEZIŢA Centru Medical sat Terpezița, comuna Terpezița, județul Dolj 851,219.00

Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în satele


121 TESLUI 12,480,455.00
Preajba de Jos și Coșereni, comuna Teslui, județul Dolj
Extindere reabilitare și modernizare Grădinița cu program
122 ŢUGLUI 1,196,197.18
normal Țuglui-Glodu în comuna Țuglui, județul Dolj
Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Unirea, județul
123 UNIREA 2,132,461.00
Dolj
Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna
124 UNIREA 8,400,366.15
Unirea, județul Dolj
Completare sistem de alimentare cu apă potabilă existent în
125 URZICUŢA 915,895.00
comuna Urzicuța, județul Dolj
Dotare Școala Gimnazială Barbu Ionescu, comuna Urzicuța,
126 URZICUŢA 110,319.00
județul Dolj
VALEA Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna
127 9,116,070.00
STANCIULUI Valea Stanciului, județul Dolj
Extindere, reabilitare, modernizare, dotare, amenajare incintă
VALEA
128 și loc de joacă pentru copii, Gradinița Țugurești, comuna Valea 930,892.00
STANCIULUI
Stanciului, județul Dolj
VALEA Gradiniță cu program normal cu două săli de grupă sat Valea
129 587,751.56
STANCIULUI Stanciului, com Valea Stanciului, județul Dolj

VALEA Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Grecești, sat


130 1,314,136.00
STANCIULUI Horezu Poenari, comuna Valea Stanciului, județul Dolj

VALEA Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 sat Valea Stanciului,


131 707,845.00
STANCIULUI comuna Valea Stanciului, județul Dolj
Realizare, extindere, reabilitare, modernizare, dotare centru
VALEA
132 medical de permanență în comuna Valea Stanciului, județul 1,985,128.00
STANCIULUI
Dolj
VÂRVORU DE Reabilitare și modernizare Școala primara sat Gabru, comuna
133 524,939.00
JOS Vârvoru de Jos, județul Dolj
VÂRVORU DE Reabilitare și modernizare Școala primară Ciutura, sat Ciutura,
134 1,423,136.00
JOS comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj
Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Vela, sat
135 VELA 4,921,375.31
Vela, județul Dolj
Reabilitare și modernizare Școala gimnazială Ilie Murgulescu,
136 VELA 2,175,891.74
comuna Vela, județul Dolj
Reabilitare și modernizare dispensar uman, comuna Vela,
137 VELA 554,690.24
județul Dolj
Extindere și reabilitare Grădinița Verbița, comuna Verbița,
138 VERBIŢA 283,413.00
județul Dolj
Extindere și reabilitare Școală Verbița, comuna Verbița,
139 VERBIŢA 495,954.00
județul Dolj
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii
crt.

TOTAL JUDETUL GALATI

1 BARCEA Modernizare strazii rurale în comuna,Barcea, judeţul Galaţi

Reabilitare prin asfaltare a reţelei de drumuri de interes local


2 BĂLĂBĂNEŞTI
în comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
3 BĂLĂŞEŞTI
Bălăşeşti, judeţul Galaţi
Extindere retea de canalizare menajeră în comuna Băleni,
4 BĂLENI
judeţul Galaţi
Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna
5 BĂLENI
Băleni, judeţul Galaţi
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Roşcani, comuna
6 BĂNEASA
Băneasa, judeţul Galaţi
Reabilitare , modernizare şi dotare grădiniţă în comuna
7 BĂNEASA
Băneasa, judeţul Galaţi
Pod din beton armat peste pârâul Chineja în punctul la Rampa,
8 BĂNEASA
comuna Băneasa, judeţul Galaţi
Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi
9 BEREŞTI-MERIA canalizare a apelor uzate în localitatea Slivna, comuna Bereşti
-Meria, judeţul Galaţi
Reabilitare, extindere si dotare şcoală cu 4 săli de clasă sat
10 BEREŞTI-MERIA
Pleşa comuna Bereşti -Meria, judeţul Galaţi
Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială nr. 1 sat
11 BEREŞTI-MERIA
Bălinteşti, comuna Bereşti -Meria, judeţul Galaţi
Înfiinţare grădiniţă cu program normal în satul Toflea, Comuna
12 BRĂHĂŞEŞTI
Brăhăşeşti, judeţul Galaţi
Construire dispensar medical in localitatea Brăhăşeşti, comuna
13 BRĂHĂŞEŞTI
Brăhăşeşti, judeţul Galaţi
Poduri şi podeţe peste pârâul Valea Boului în comuna
14 BRĂHĂŞEŞTI
Brăhăşeşti, judeţul Galaţi
Modernizare drumuri comunale de interes local în comuna
15 BUCIUMENI
Buciumeni,judeţul Galaţi
Modernizare drumuri locale în comuna Cavadineştii, judeţul
16 CAVADINEŞTI
Galaţi

17 CERŢEŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi

Modernizare drumuri de interes local , comuna Corni, judeţul


18 CORNI
Galaţi
Suplimentarea sursei de apă- Blanzi,Bratuleşti,Carapceşti,
19 COROD
Comuna Corod, judeţul Galaţi
Extinderea infrastructurii de colectare şi epurare a apei uzate
20 COROD
în comuna Corod, judeţul Galaţi
Extindere,modernizare şi dotare Grădiniţă în Comuna Corod,
21 COROD
Judetul Galaţi

Reabilitare , modernizare, extindere şi dotare centru medical şi


22 COROD
de permanenţă în sat Corod, Comuna Corod, judeţul Galaţi

23 COROD Construire pod Daniş,sat Blazi,Comuna Corod, Judetul Galaţi

Construire pod- staţie de epurare, Comuna Corod, judeţul


24 COROD
Galaţi
Reabilitare pod Taranu peste pârâul Corozel în satul
25 COROD
Corod,Comuna Corod, Judeţul Galaţi
26 COSMEŞTI Modernizare străzi comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi
Extindere retea de canalizare în comuna Costache Negri,
27 COSTACHE NEGRI
judeţul Galaţi
Modernizare drumuri locale în comuna Costache Negri,
28 COSTACHE NEGRI
judeţul Galaţi
Extindere alimentare cu apă-zona Satul Nou, comuna Cuca,
29 CUCA
judetul Galaţi
Înfiinţare retea de canalizare(staţie de epurare si retea de
30 CUCA
canalizare) în comuna Cuca, judeţul Galaţi
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
31 CUCA
Cuca, judeţul Galaţi
Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere în
32 CUDALBI
comuna Cudalbi, judeţul Galaţi-faza I
33 CUZA VODĂ Modernizare străzi în comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi
Modernizare drumuri de interes local în comuna Drăgăneşti,
34 DRĂGĂNEŞTI
judeţul Galaţi
Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Drăguşeni,
35 DRĂGUŞENI
judeţul Galaţi
Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea
36 DRĂGUŞENI realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu
clasele I-VIII Adam, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi

Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea


37 DRĂGUŞENI realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu
clasele I-VIII Căuieşti, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi

Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea


38 DRĂGUŞENI realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu
clasele I-VIII Drăguşeni, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi
Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea
39 DRĂGUŞENI realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la : şcoala cu
clasele I-VIII Fundeanu, comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi

Realizare sistem preluare ape pluviale si construire pod peste


40 DRĂGUŞENI pârâul Suhurlui punct trecere teren de sport in sat Drăguşeni,
comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi
Modernizare retele de drumuri de interes local în comuna
41 FÎRŢĂNEŞTI
Fîrţăneşti(sat Fîrţăneşti, sat Viile) judeţul Galaţi
Modernizare şi extindere dispensar medical în localitatea
42 FOLTEŞTI
Folteşti, comuna Folteşti, judeţul Galaţi

43 FOLTEŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Folteşti, judeţul Galaţi

Reabilitare sistem de alimentare cu apa sat Tămăoani şi sat


44 FRUMUŞIŢA
Frumuşiţa, ,comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi
Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajere, sat
45 FRUMUŞIŢA
Tămăoani şi Ijdileni,comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi
Demolare,reconstruire şi dotare grădiniţă, sat Hanu Conachi ,
46 FUNDENI
comuna Fundeni,judeţul Galaţi
Reabilitare extindere şi dotare dispensar uman , sat Hanu
47 FUNDENI
Conachi,comuna Fundeni,judeţul Galaţi
Construire şi dotare gradiniţă cu program normal sat
48 GHIDIGENI
Ghidigeni, comuna Ghidigeni,judeţul Galaţi
Dotare grădiniţă cu program normal nr. 1 sat Tălpigi, comuna
49 GHIDIGENI
Ghidigeni,judeţul Galaţi
Construire dispensar uman în sat Tălpigi , comuna
50 GHIDIGENI
Ghidigeni,judeţul Galaţi
Realizare poduri , podeţe , pasaje si punţi pietonale satele
51 GHIDIGENI Slobozia Corni, Tălpigi, Tăplău, Ghidigeni, Gefu, comuna
Ghidigeni, judeţul Galaţi
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare
52 GOHOR menajeră , în comuna Gohor, în satele Poşta şi Gara Berheci,
judeţul Galaţi
Construire grădiniţă în comuna Gohor, sat Gohor , judeţul
53 GOHOR
Galaţi
Demolare şi construire şcoală primară sat Ireasca, comuna
54 GOHOR
Gohor,judetul Galaţi
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
55 GOHOR
Gohor, judeţul Galaţi
Modernizare gradiniţă cu program normal Griviţa,comuna
56 GRIVIŢA
Griviţa, judeţul Galaţi
Reabilitarea, modernizare, extinderea şi dotare dispensar
57 GRIVIŢA
medical în sat Griviţa,comuna Griviţa, judeţul Galaţi
Execuţie de racorduri la reţeaua de canalizare , comuna
58 INDEPENDENŢA
Independenţa, judeţul Galaţi
59 INDEPENDENŢA Asfaltare străzi în comuna Independenţa, judeţul Galaţi

Realizare şi dotare grădiniţă în sat Buceşti,comuna Iveşti,


60 IVEŞTI
judeţul Galaţi
Realizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit în sat Iveşti,
61 IVEŞTI
comuna Iveşti, judeţul Galaţi
Alimentarea cu apa satele Lunca şi Zărneşti şi modernizare
62 JORĂŞTI staţie de tratare apă în sat Jorăşti, comuna Jorăşti, judetul
Galaţi
Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km
63 JUDEŢUL GALAŢI 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850
- 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați
64 LIEŞTI Modernizare străzi în comuna Lieşti judeţul Galaţi
Demolare ,infiinţare şi dotare grădiniţă cu program prelungit
65 MATCA
în comuna Matca, judeţul Galaţi
Modernizare drumuri locale , în comuna Măstăcani, jud Galati
66 MĂSTĂCANI
Etapa I
Reparatii capitale -înlocuire retea canalizare bl. I 1 şi I2
MUNICIPIUL
67 complex studentesc strada Domnească, municipiul Galaţi,
GALAŢI
judeţul Galaţi
MUNICIPIUL Staţie de epurare ape uzate -cartier Dimitrie Cantemir,
68
GALAŢI municipiul Galaţi, judeţul Galaţi
MUNICIPIUL Campus scolar la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza-corp
69
GALAŢI B , municipiul Galaţi, judeţul Galaţi
Modernizare strada Cerealelor, strada Dr. Carnabel între strada
MUNICIPIUL
70 Basarabiei si str. V. Alecsandri, municipiul Galaţi, judeţul
GALAŢI
Galaţi
MUNICIPIUL
71 Modernizare strada Leonida Zamfirescu
GALAŢI
MUNICIPIUL
72 Modernizare strada Traian între Metro şi strada Brăilei
GALAŢI
MUNICIPIUL Reabilitare gradiniţa cu program prelungit nr. 17
73
TECUCI Tecuci,judeţul Galaţi
MUNICIPIUL
74 Modernizare străzi în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi-etapa I
TECUCI
Extindere sistem de canalizare , comuna Munteni, judeţul
75 MUNTENI
Galaţi

Înfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare apa uzată în


76 MUNTENI
satele Ungureni si Ţigăneşti comuna Munteni, judetul Galaţi

Reabilitare şi modernizare dispensar uman Ungureni, comuna


77 MUNTENI
Munteni, judeţul Galati
78 NĂMOLOASA Modernizare drumuri în comuna Nămoloasa judetul Galaţi
79 NEGRILEŞTI Modernizare străzi, comuna Negrileşti, judeţul Galaţi
Construire pod peste Pârâu Blăneasa , sat Slobozia Blăneasa,
80 NEGRILEŞTI
comuna Negrileşti,judeţul Galaţi
Forare puţ la adâncimea de 250 m în satul Fântâni comuna
81 NICOREŞTI
Nicoresti,judeţul Galaţi
Modernizare reţea alimentare cu apă în localitatea Nicoreşti,
82 NICOREŞTI
comuna Nicoreşti, judeţul Galați
Dotare scoală gimnazială"Gabriel Dragan" sat Nicoreşti,
83 NICOREŞTI
comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi

84 NICOREŞTI Construire centru medical în comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi

Reabilitare drum comunal DC 71 Nicoreşti-Sârbi-Frunzeasca


85 NICOREŞTI
sector 0+000-1+500, comuna Nicoreşti,judeţul Galaţi

Refacere pod peste Pârâul Valea Lupei , comuna Nicoreşti,


86 NICOREŞTI
judeţul Galaţi
Înfiinţare dispensar uman-Cabinete medicale în comuna
87 OANCEA
Oancea , judeţul Galaţi
Modernizare drumuri de interes local, comuna Oancea,judeţul
88 OANCEA
Galaţi
Modernizare drumuri locale în oraşul Tîrgu Bujor, judeţul
89 ORAŞ TÎRGU BUJOR
Galaţi
Modernizare drumuri locale comuna Pechea: str. Caişilor,str.
Stejarului,str. Castanilor,str.Prutului, str.Secerei, str. Păcii, str.
90 PECHEA
Mioriţei, str. Belşugului, str. Pieţei, str. Răzoare, str,
Vînătorului
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
91 PISCU
Piscu , judeţul Galaţi

Extindere şi modernizare captare,aducţiune şi înmagazinare


92 POIANA
apă potabilă în comuna Poiana, judeţul Galaţi

Reabilitare , modernizare , extindere şi dotare şcoală


93 POIANA
gimnazială nr. 1 sat Poiana ,comuna Poiana, judeţul Galaţi
Reabilitare,modernizare , extindere şcoala gimnazială nr.1
94 PRIPONEŞTI
Ciorăşti , Comuna Priponeşti, judeţul Galaţi
Modernizare drumuri săteşti în comuna Priponeşti,judeţul
95 PRIPONEŞTI
Galaţi
Modernizare sistem iluminat public , Comuna Priponeşti
96 PRIPONEŞTI
,judeţul Galaţi
Reabilitare, modernizare si extindere şi dotare Şcoală
97 RĂDEŞTI gimnaziala clasele I-VIII sat Rădesti, comuna Rădeşti, judetul
Galati
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
98 RĂDEŞTI
Rădeşti judeţul Galaţi
Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală, comuna Rediu
99 REDIU
judeţul Galaţi
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
100 REDIU
Rediu judeţul Galaţi
Extindere şi modernizare reţea apă în comuna Scînteieşti,
101 SCÎNTEIEŞTI
judeţul Galaţi
Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare apă uzată în
102 SCÎNTEIEŞTI
comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi

Demolare clădire existentă şi construire corp Şcoala cu clasele


103 SCÎNTEIEŞTI
I-VIII în sat Fîntînele, comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi

104 SCÎNTEIEŞTI Podeţe pe străzi în comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi

105 SCHELA Construire cresă în sat Schela, comuna Schela,judeţul Galati

Construire gradiniţă în sat Negrea,comuna Schela,judeţul


106 SCHELA
Galaţi
Reabilitarea şi modernizarea dispensarelor umane din satul
SLOBOZIA
107 Slobozia Conachi şi sat Izvoarele, comuna Slobozia Conachi,
CONACHI
judeţul Galaţi
SLOBOZIA Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
108
CONACHI Slobozia Conachi judeţul Galati
Modernizare drumuri de interes local în comuna Smîrdan,
109 SMÎRDAN
judeţul Galaţi
Extindere reţea de alimentare cu apa potabila in comuna
110 SMULŢI
Smulţi, judeţul Galaţi
Modernizare drumuri de interes local în satul
111 SUCEVENI
Rogojeni,Comuna Suceveni,judeţul Galaţi

112 SUHURLUI Modernizare asfaltare străzi localitatea Suhurlui, judeţul Galaţi

113 SUHURLUI Modernizare drumuri în comuna Suhurlui, judeţul Galaţi

Modificare acoperiş, acces si amenajare interioară mansarda-


114 ŞENDRENI Şcoală Gimnazială nr. 1 Şendreni,-Gradinita cu program
normal nr. 1 sat Şendreni, comuna Şendreni,judeţul Galaţi

Modernizare drumuri locale sat Movileni,sat Şerbeştii Vechi şi


115 ŞENDRENI
sat Şendreni, judeţul Galaţi
Construire poduri sat Şerbeştii Vechi si sat Şendreni, Comuna
116 ŞENDRENI
Şendreni, judeţul Galaţi

TUDOR Reabilitare,modernizare, extindere şi dotare şcoală sat Tudor


117
VLADIMIRESCU Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu judeţul Galaţi

TUDOR Modernizare DC 42 în comuna Tudor Vladimirescu,judeţul


118
VLADIMIRESCU Galaţi

119 TULUCEŞTI Modernizare stăzi rurale in comuna Tuluceşti,judeţul Galaţi

Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare ,în vederea


120 ŢEPU realizării de centrală termică şi grupuri sanitare la : şcoala cu
clasele I-VIII Ţepu, comuna Ţepu, judeţul Galaţi
Modernizare drumuri de interes local în comuna Umbrăreşti,
121 UMBRĂREŞTI
judeţul Galaţi
Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in satele
122 VALEA MĂRULUI Mîndreşti si Valea Mărului, comuna Valea Mărului, judeţul
Galaţi
Renovare dispensar comunal si dotare cu echipament medical
123 VALEA MĂRULUI
în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi
Modernizare drumuri sateşti în sat Valea Mărului,comuna
124 VALEA MĂRULUI
Valea Mărului, judeţul Galaţi
Construcţia a 3 poduri în comuna Valea Mărului, -peste pârâul
125 VALEA MĂRULUI
Geru , judeţul Galaţi
Înfiinţare sistem de canalizare a apelor uzate menajere în sat
126 VÎNĂTORI
Odaia Manolache ,comuna Vînători, judeţul Galaţi
Racorduri de canalizare sat Vînători ,comuna Vînători, judeţul
127 VÎNĂTORI
Galaţi
Grădiniţă cu program normal cu 2 săli de grupă, localitatea
128 VÎRLEZI
Vîrlezi,comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
129 VÎRLEZI
Vîrlezi, judeţul Galaţi
130 VÎRLEZI Pod din beton armat in comuna Vîrlezi, judeţul Galaţi

131 VLĂDEŞTI Modernizare drumuri locale în comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi


Alocaţii de la
bugetul de stat în
perioada 2017-
2020
663,794,921.31

8,059,037.00

10,615,321.22

4,839,071.00

2,811,364.00

5,171,121.00

4,341,623.00

801,112.17

7,706,865.00

12,122,833.00

892,060.95

1,204,806.00

777,380.67

844,160.83

11,650,824.00

6,290,551.30

12,204,848.00

5,383,824.00

6,166,922.00
512,136.00

27,918,058.00

1,423,923.00

1,670,164.00

1,163,303.00

1,234,995.00

986,945.00

6,578,833.00

6,591,839.00

4,875,392.00

2,062,573.45

5,090,237.26

5,239,763.00

20,458,517.00

4,820,004.00

5,312,622.00

18,098,260.00

1,415,941.42

1,268,937.27

1,032,528.00
1,358,276.83

580,367.00

13,400,000.00

1,285,652.59

5,116,395.08

4,140,988.00

9,363,961.03

1,223,235.51

879,462.29

1,921,325.00

423,640.00

1,962,689.00

2,242,526.00

12,870,138.00

805,089.86

931,588.75

4,879,165.00

1,856,463.00

1,377,455.23

1,486,042.53
5,712,010.46

1,592,216.00

2,464,431.00

6,181,190.58

41,897,153.00

6,624,786.00

2,452,186.00

5,738,283.07

346,007.00

2,960,131.00

5,635,664.00

6,686,623.00

4,096,339.94

2,895,329.91

2,920,795.00

13,499,999.99

9,445,769.00

13,644,568.00

620,614.57

12,392,788.00
2,882,251.00

6,650,764.00
218,315.00

536,335.00

280,874.51

2,187,978.34

2,700,332.00

1,176,478.88

2,517,216.00

5,184,318.00

13,081,691.00

7,951,896.00

9,127,836.00

2,744,200.00

1,736,135.03

1,204,881.00

4,912,095.00

653,406.23

1,984,129.25

4,847,820.00

2,466,253.99

4,909,839.00
4,713,569.00

16,092,373.00

4,772,979.00

528,155.00

1,241,610.30

1,097,651.60

2,725,139.63

4,980,958.00

10,503,543.00

6,217,517.00

8,593,092.00

3,080,988.00

1,386,486.35

21,826.00

5,093,893.00

3,399,761.00

2,073,130.02

7,169,881.00

10,299,825.00

3,276,798.28
6,739,502.00

10,610,000.00

200,000.00

4,400,000.00

1,399,845.00

12,518,917.00

3,552,144.05

855,504.09

4,952,848.00

909,796.00

4,882,101.00
JUDEȚUL GIURGIU Lei
Alocații de la
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii bugetul de stat
crt.
2017-2020
TOTAL 747,966,974.97

ADUNAŢII Reabilitare, extindere și dotare Dispensar în localitatea


1 2,014,993.00
COPĂCENI Adunații Copăceni, comuna Adunații Copăceni, Jud. Giurgiu

Modernizare drum comunal DC 104 pe o lungime de 4,3 km și


ADUNAŢII
2 strada Dragomaneasa pe o lungime de 900 m în comuna 4,661,528.00
COPĂCENI
Adunații Copăceni jud Giurgiu
Construire grădiniță cu program normal, împrejmuire si
3 BĂNEASA 2,155,228.00
utilități în satul Băneasa, comuna Băneasa, județul Giurgiu
Finanțarea și dotarea cu echipamente și mobilier specific
didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări
4 BĂNEASA 170,505.00
independente pentru Școala Gimnazială Marin M. Țiculescu,
Comuna Băneasa, județul Giurgiu
Reabilitare Scoala nr. 2 Băneasa (Meletie) comuna Băneasa
5 BĂNEASA 386,293.00
județul Giurgiu
Modernizare drumuri de interes local în sat Băneasa, Frasinu,
6 BĂNEASA 4,989,514.00
Pietrele, din comuna Băneasa, județul Giurgiu
BOLINTIN- Modernizare străzi în comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu,
7 8,687,270.01
DEAL satele Bolintin Deal şi Mihai Vodă

Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în satele Obedeni, Uiesti,


8 BUCŞANI 6,006,919.00
Goleasca şi Anghelesti, comuna Bucşani, judeţul Giurgiu

Dotare cu mobilier la şcolile de pe teritoriul comunei Bucşani,


9 BUCŞANI 75,800.00
judeţul Giurgiu
Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în comuna
10 BUCŞANI 2,383,330.00
Bucşani
Pod peste râul Neajlov în satul Vadu Lat, comuna Bucşani,
11 BUCŞANI 13,085,941.71
judeţul Giurgiu
Dotare cu mobilier specific pentru Școala Gimnazială
12 BULBUCATA 82,460.00
Nichifor Crainic, din comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu
Modernizare drumuri de interes local în satele Bulbucata şi
13 BULBUCATA 3,965,508.00
Teişori, comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu

14 BULBUCATA Continuarea lucrărilor: Reparaţie curentă şi extindere Primărie 740,490.00

Modernizare grădiniţa din satul Poşta, comuna Buturugeni,


15 BUTURUGENI 509,990.00
judeţul Giurgiu
Reabilitare Școala Primara nr. 3, comuna Buturugeni-Prisiceni,
16 BUTURUGENI 458,948.00
judetul Giurgiu
Modernizare drumuri comunale în comuna Buturugeni, judeţul
17 BUTURUGENI 11,864,079.00
Giurgiu
Construire grădiniță cu program prelungit, Comuna
18 CĂLUGĂRENI 1,163,347.00
Călugăreni, județul Giurgiu

Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de


19 CĂLUGĂRENI laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente 500,000.00
pentru Liceul Tehnologic Mihai Viteazul Călugăreni

Dotari cu echipamente și mobilier specific didactic și de


20 CĂLUGĂRENI laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente 500,000.00
pentru Școala Gimnaziala nr. 1 Călugăreni
Reabilitare liceu în localitatea Călugăreni, comuna Călugăreni,
21 CĂLUGĂRENI 4,154,061.00
județul Giurgiu
Reabilitare și extindere Școală în localitatea Călugăreni,
22 CĂLUGĂRENI 3,015,434.00
comuna Călugăreni, Jud. Giurgiu
Dotare cu mobilier specific pentru Dispensarul Medical Uman
23 CĂLUGĂRENI 300,000.00
din comuna Călugăreni, jud. Giurgiu
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele
24 CĂLUGĂRENI Călugăreni, Branistari, Hulubesti şi Crucea de Piatra în 10,887,732.00
comuna Călugăreni
Modernizare drumuri de interes local în satele Clejani, Podu
25 CLEJANI 1,183,455.00
Doamnei şi Neajlov
Dotare Școală gimnazială nr.1 comuna Colibaşi, judeţul
26 COLIBAŞI 160,766.00
Giurgiu
Modernizare drumuri de interes local, comuna Colibaşi,
27 COLIBAŞI 11,432,785.00
judeţul Giurgiu
Consolidare, modernizare, extindere și dotare școala
28 COMANA gimnazială nr.1 în localitatea Vlad Tepes, comuna Comana, 3,518,249.00
judeţul Giurgiu
Consolidare, modernizare, extindere și dotare școală
29 COMANA gimnazială nr.3 și grădiniţă în localitatea Comana, comuna 4,328,465.00
Comana, judeţul Giurgiu
Consolidare, modernizare, extindere și dotare școală
30 COMANA gimnazială nr.2 și împrejmuirea terenului în localitatea 5,421,429.00
Gradistea, comuna Comana, judeţul Giurgiu
Consolidare, modernizare, extindere și dotare școală primară și
31 COMANA grădiniţă în localitatea Vlad Tepes , comuna Comana, judeţul 2,097,123.00
Giurgiu
Dotare mobilier didactic și de laborator, alte categorii de
echipamente și dotări independente pentru Liceul Tehnologic
32 COMANA 448,840.00
nr. 1 Comana, județul Giurgiu și Școala gimazială nr. 3
Comana
Construcție și dotare dispensar uman în localitatea Vlad Tepes,
33 COMANA 1,767,018.00
comuna Comana , judetul Giurgiu
Covor asfaltic pe aproximativ 11,5 Km şi modernizarea
sistemelor de curgere a apelor pluviale prin amenajarea
34 COMANA 4,981,886.00
acceselor către proprietăți în satele Comana şi Budeni, comuna
Comana, judeţul Giurgiu
Modernizare drumuri comunale și stradale în satele Gradistea
35 COMANA 11,523,061.00
şi Falastoaca, comuna Comana, judeţul Giurgiu
Extindere școală generală grupuri sanitare şi amenajare
36 COSOBA 1,197,658.00
mansardă
Modernizare drumuri de interes local în Com. Cosoba, judetul
37 COSOBA 5,459,133.00
Giurgiu
CREVEDIA Dotări mobilier și echipamente, Scoala gimnazială "Dumitru
38 28,668.00
MARE Patrascu", comuna Crevedia Mare
CREVEDIA Dotări mobilier și echipamente Scoala gimnazială "Nicolae
39 41,131.00
MARE Crevedia" comuna Crevedia Mare
CREVEDIA Dotări mobilier și echipamente Scoala primară nr.1 Dealu,
40 15,080.00
MARE comuna Crevedia Mare
CREVEDIA Dotări mobilier și echipamente Scoala primară nr.2 Sf.
41 9,712.00
MARE Gheorghe, comuna Crevedia Mare
CREVEDIA Dotări mobilier și echipamente Scoala primară nr.3 Găiseanca,
42 8,532.00
MARE comuna Crevedia Mare
CREVEDIA
43 Dotări mobilier Dispensarul uman , comuna Crevedia Mare 29,500.00
MARE
CREVEDIA Modernizare drumuri stradale în comuna Crevedia Mare ,
44 6,845,500.00
MARE judeţul Giurgiu

Reabilitare si consolidare, construcții grup sanitar și centrală


45 DAIA 1,605,611.00
termică la Gradinita nr.2 Plopșoru, com. Daia, Jud. Giurgiu

Reabilitare/modernizare Scoală Gimnazială nr. 1 Daia, com.


46 DAIA 2,952,936.00
Daia, Jud.Giurgiu
47 DAIA Modernizare DC 95, com. Daia, sat. Plopșoru 3,449,597.00
FLOREŞTI- Modernizare drumuri de interes local în comuna Floreşti-
48 9,886,642.44
STOENEŞTI Stoeneşti, judeţul Giurgiu
Pod peste râul Sabar, pe DC156-km 0+520 în comuna Floreşti-
FLOREŞTI-
49 Stoeneşti, judeţul Giurgiu și demolare pod existent pe râul 3,238,930.76
STOENEŞTI
Sabar pe DC 156
Construire spațiu grădiniță în sat Frăteşti, comuna Frăteşti,
50 FRĂTEŞTI 601,426.00
judetul Giurgiu

Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de


51 FRĂTEŞTI laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente 130,000.00
pentru Școala Gimnazială nr. 1 Frăteşti, județul Giurgiu

Dotare cu mobilier specific didactic pentru Școala Gimnazială


52 GĂISENI 118,001.00
nr. 1 Găiseni
Dotare cu mobilier specific didactic pentru Școala Primară nr.
53 GĂISENI 28,918.00
3 Carpenişu
Dotare cu mobilier specific didactic pentru Școala Gimnazială
54 GĂISENI 86,800.00
nr. 2 Căscioarele
Modernizare drumuri de interes local Carpenişu Podu Popa
55 GĂISENI 4,435,579.82
Nae în comuna Găiseni, județul Giurgiu

Lucrări de intervenţie la Pod pe DC 190 Cascioarele -Găiseni,


56 GĂISENI 1,845,095.00
km 0+550 peste Raul Argeş la Cascioarele, judeţul Giurgiu

57 GĂUJANI Reabilitare scoala Draghici Davila, comuna Găujani 1,492,000.00


58 GĂUJANI Modernizare drumuri de interes local comua Găujani 7,451,432.00

Achiziţionare echipamente şi mobilier specific didactic şi de


59 GHIMPAŢI laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente 700,000.00
pentru Şcoala Gimnazială nr. 1 Ghimpaţi, judeţul Giurgiu

Reabilitare, modernizare, desfiinţare parţială, extindere,


60 GHIMPAŢI amenajări exterioare şi dotări la şcoala gimnazială sat 7,534,382.00
Ghimpaţi, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu
Modernizare drumuri comunale DC 142 şi DC 108, comuna
61 GHIMPAŢI 8,000,000.00
Ghimpaţi, judeţul Giurgiu
Lucrări de extindere reţea de iluminat public în comuna
62 GHIMPAŢI 492,099.56
Ghimpaţi, judeţul Giurgiu
Reabilitare şi modernizare străzi, comuna Gogoşari, judeţul
63 GOGOŞARI 5,377,267.00
Giurgiu
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Gostinari, sat
64 GOSTINARI 3,094,855.00
Mironesti, judeţul Giurgiu
65 GOSTINARI Dotari Școala Gimnazială nr.1 Gostinari 72,544.00
Extindere reţea distributie apă potabilă 21,5 Km în comuna
66 GOSTINU 2,572,725.26
Gostinu, judetul Giurgiu
Asfaltare drumuri de interes local, comuna Gostinu, judeţul
67 GOSTINU 6,021,619.43
Giurgiu
Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de
68 GRĂDINARI laborator pentru școala cu clasele I-VIII Tântava, sat Tântava, 66,095.00
Comuna Grădinari, județul Giurgiu
Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de
69 GRĂDINARI laborator pentru școala cu clasele I-VIII Grădinari, Comuna 63,045.00
Grădinari, județul Giurgiu
Extindere cu grupuri sanitare și spațiu pentru centrala termică
70 GRĂDINARI a clădirii Școlii cu clasele I-IV satul Grădinari, comuna 298,731.00
Grădinari, județul Giurgiu

Reabilitare clădire P+1 Școala Gimnazială și extindere cu


grupuri sanitare, sală multifuncțională pentru activități sportive
71 GRĂDINARI 3,535,180.00
și culturale, spațiu pentru centrală termică, în comuna
Grădinari, judetul Giurgiu

Reabilitare drum comunal DC 130 Tântava-Grădinari-Zorile


72 GRĂDINARI 6,053,035.80
(km 0+00-4+890), comuna Grădinari, judetul Giurgiu
Podeţ rutier pe strada Tufan (intersecţie cu DC 130) comuna
73 GRĂDINARI 896,551.21
Grădinari, judeţul Giurgiu

Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic, alte


74 GREACA categorii de echipamente și dotări independente pentru 150,000.00
Grădinița cu program normal, comuna Greaca județul Giurgiu

Lucrări de intervenţie, activități de extindere și


75 GREACA refunctionalizare clădire existentă școală gimnazială nr. 1 5,774,479.00
clasele I-VIII sat Greaca, comuna Greaca, judeţul Giurgiu
76 GREACA Reabilitare și modernizare dispensar uman 1,368,108.00
Modernizare drumuri de interes local, comuna Greaca , judeţul
77 GREACA 11,952,852.37
Giurgiu
78 GREACA Reabilitare, modernizare și extindere sediu primarie 2,058,174.00

Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de


79 HERĂŞTI laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente 165,000.00
pentru Școala Gimnazială "Elina Basarab" Herasti

80 HERĂŞTI Modernizare străzi şi drumuri de interes local 10,214,311.00


Extindere alimentare cu apă în comuna Hotarele, județul
81 HOTARELE 5,548,448.00
Giurgiu
Asigurarea functionalității și obținerea autorizațiilor de
82 HOTARELE 975,000.00
funcționare pentru Liceul Udriste Nasturel
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local in comuna
83 HOTARELE 12,159,029.99
Hotarele judetul Giurgiu
Modernizare, reabilitare și extindere Şcoala Gimnaziala nr. 1
84 IEPUREŞTI 1,569,112.58
Iepureşti

Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare


85 IEPUREŞTI 899,172.00
Gradiniţă în sat Iepureşti , comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu

Reabilitare, Modernizare și Dotare Scoală Gimnazială ,


86 ISVOARELE 2,508,400.00
comuna Isvoarele, judeţul Giurgiu
Modernizare drumuri de interes local comuna Isvoarele,
87 ISVOARELE 6,215,219.00
judeţul Giurgiu

Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei


88 IZVOARELE de drumuri de interes local aparţinând proprietăţii publice a 7,928,380.38
Consiliului Local comunal Izvoarele, judeţul Giurgiu

89 JOIŢA Modernizare străzi în comuna Joiţa, judeţul Giurgiu 9,001,682.29

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Modernizare DC 121 Slobozia(DN5C)-DJ 504, Km 0+000-
90 CONSILIUL 5,738,097.00
5+000, 5,000 Km
JUDEȚEAN
GIURGIU
JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Modernizare DJ 151E Limită judeţ Dâmboviţa-Trestieni, Km
91 CONSILIUL 1,932,634.00
4+340-9+835,5,495 Km
JUDEȚEAN
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Modernizare DJ 412 D Bucşani (DN 61)-Malu Spart(DJ601),
92 CONSILIUL 10,778,645.00
Km 0+000-7+820, 7,820 Km
JUDEȚEAN
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41)-Colibaşi, Km 0+000-
93 CONSILIUL 11,215,865.00
9+100, Km 12+000-13+858, 10,858 km
JUDEȚEAN
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Modernizare DJ 507 Giurgiu-Oinacu-Braniştea-Gostinu, Km
94 CONSILIUL 19,612,061.00
3+424-19+050Km, 15,626Km
JUDEȚEAN
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Modernizare drumul judeţean DJ 412C, Ogrezeni(DJ 412A)
95 CONSILIUL 8,626,892.00
-Podişoru-Bucşani-Obedeni-Uieşti-Goleasca-DJ601
JUDEȚEAN
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN Modernizare drumul judeţean DJ 503A Halta CFR Onceşti-
96 CONSILIUL Radu Vodă-Izvoarele-Chiriacu-Răsuceni-Limită judeţ 18,752,176.00
JUDEȚEAN Teleorman
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Modernizarea DJ 601 D Letca Veche-Limită judeţ Teleorman,
97 CONSILIUL 2,935,725.00
Km 7+127-9+187, 2,060Km
JUDEȚEAN
GIURGIU
JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale-Palanca km 46+765-
98 CONSILIUL 5,263,021.50
50+000; 3,235 km
JUDEȚEAN
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Reabilitare DJ 412A Ogrezeni-Malu Spart(DJ 601) km
99 CONSILIUL 13,890,000.00
43+000-51+540; 8,540km
JUDEȚEAN
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Reabilitare DJ 413 , DJ 603-Halta CFR Mihai Bravu-DN 41,
100 CONSILIUL 20,942,517.00
Km 0+000-9+690, 9,690Km
JUDEȚEAN
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN
Reabilitare şi modernizare DJ 506A limită judeţ Teleorman-
101 CONSILIUL 14,454,459.00
Toporu (DJ503), Km 14+000-20+930, 6,930Km
JUDEȚEAN
GIURGIU

JUDEŢUL
GIURGIU PRIN Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata-Sadina-Cartojani-
102 CONSILIUL Limită judeţ Teleorman, Km 0+000-3+380,5+000-6+800, 2,208,417.00
JUDEȚEAN 5,180Km
GIURGIU

Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de


103 LETCA NOUĂ laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente 390,804.00
din şcolile de pe raza comunei Letca Nouă, judeţul Giurgiu

Reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 sat


104 LETCA NOUĂ 2,988,016.00
Letca Noua,comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu
Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Letca Nouă,
105 LETCA NOUĂ 4,558,414.00
judeţul Giurgiu
Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din
106 LETCA NOUĂ 414,120.00
comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu
Construire corp nou cu 6 săli de clasă, la Scoala Gimnazială
107 MALU 3,598,931.00
"Ioan Bădilă" în comuna Malu, judeţul Giurgiu
108 MALU Drum de centură în comuna Malu, judeţul Giurgiu 3,432,120.47
Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local în comuna
109 MALU 5,245,700.00
Malu, judeţul Giurgiu
Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public prin
110 MALU montare aparate de iluminat cu led în comuna Malu, județul 507,700.95
Giurgiu
Consolidare, modernizare şi extindere Centru de învăţământ în
111 MÎRŞA 3,758,671.00
comuna Mîrşa, judeţul Giurgiu
Dotare cu mobilier a cabinetului medical din comuna Mîrșa,
112 MÎRŞA 35,700.00
județul Giurgiu
113 MÎRŞA Modernizare străzi în comuna Mîrșa județul Giurgiu 2,454,478.14
114 MÎRŞA Pod peste Dîmbovnic în comuna Mîrşa, judeţul Giurgiu 3,382,800.00

Reabilitare şi modernizare Școala Gimnazială cu cls. I-IV


115 MIHAI BRAVU 644,662.00
Dumitru Constantin, în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu

Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Mihai


116 MIHAI BRAVU 1,272,539.41
Bravu, judeţul Giurgiu
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna
117 MIHAI BRAVU 6,026,544.00
Mihai Bravu judetul Giurgiu (LOT II)
Înființare de sediu pentru primaria Mihai Bravu, în comuna
118 MIHAI BRAVU 1,448,091.10
Mihai Bravu, județul Giurgiu
Dotare cu mobilier specific laboratoarelor şcolare, alte
MUNICIPIUL
119 categorii de mobilier şi dotări independente pentru Colegiul 571,975.00
GIURGIU
Naţional Ion Maiorescu Giurgiu
Dotarea cu mobilier specific laboratoarelor şcolare, alte
MUNICIPIUL
120 categorii de mobilier şi dotări independente pentru Colegiul 399,937.00
GIURGIU
Tehnic "Viceamiral Ioan Bălănescu Giurgiu"
Dotare cu mobilier specific laboratoarelor şcolare, alte
MUNICIPIUL
121 categorii de mobilier şi dotări independente pentru Școala 1,264,985.00
GIURGIU
Gimnazială "Academician Marin Voiculescu "Giurgiu
MUNICIPIUL Modernizare Ansamblu străzi situate în ZONA 1 a
122 18,026,312.00
GIURGIU Municipiului Giurgiu
Dotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte
123 OGREZENI categorii de echipamente şi dotări independente Gradiniţa 14,000.00
”Iris”, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu
Dotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte
124 OGREZENI categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Aurel 39,300.00
Solacolu-Ogrezeni, jud. Giurgiu
Dotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte
125 OGREZENI categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala 22,400.00
Primară Hobaia, comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu
Dotare cu echipament specific didactic şi de laborator, alte
126 OGREZENI categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Sfântul 60,300.00
Nectarie-Ogrezeni, judeţul Giurgiu
Asfaltare străzi interioare în satele Ogrezeni şi Hobaia,
127 OGREZENI 9,646,228.00
comuna Ogrezeni, judeţul Giurgiu
Modernizare drumuri de interes local în comuna Oinacu,
128 OINACU 4,420,880.00
judeţul Giurgiu
ORAŞ
Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare oraș
129 BOLINTIN- 11,363,106.00
Bolintin-Vale ,judetul Giurgiu
VALE
ORAŞ Continuare lucrări execuţie, extindere cu 4 săli de clasă a
130 BOLINTIN- Școlii Generale din localitatea Malu Spart, oraş Bolintin-Vale, 1,497,567.09
VALE județul Giurgiu
Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de
ORAŞ
laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente
131 BOLINTIN- 257,433.30
Liceul Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu", oraş Bolintin-Vale,
VALE
judeţul Giurgiu

Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de


ORAŞ
laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente
132 BOLINTIN- 71,042.00
Şcoala Gimnazială nr. 1- Malu Spart, oraş Bolintin-Vale,
VALE
judeţul Giurgiu
ORAŞ Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de
133 BOLINTIN- laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente 125,392.00
VALE Şcoala Gimnazială nr. 1- Bolintin-Vale

Reabilitarea și modernizarea străzilor, amenajarea pistelor de


ORAŞ
cicliști și a trotuarelor, cu înființare canalizație subterană
134 BOLINTIN- 10,161,705.04
pentru cabluri, în orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu - Etapa
VALE
I

ORAŞ Extindere și supraetajare imobil existent S+P în vederea


135 BOLINTIN- construirii unui imobil de birouri administrative S+P+3E oraș 5,706,781.00
VALE Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu
ORAŞ Achiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița din
136 5,750.00
MIHĂILEŞTI satul Draganescu, orașul Mihăilești județul Giurgiu
ORAŞ Achiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița din
137 5,750.00
MIHĂILEŞTI satul Novaci, orașul Mihăilești județul Giurgiu
ORAŞ Achiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița din
138 5,750.00
MIHĂILEŞTI satul Popești, orașul Mihăilești județul Giurgiu
ORAŞ Achiziționare mobilier specific didactic pentru grădinița Tufa,
139 5,750.00
MIHĂILEŞTI orașul Mihăilești, județul Giurgiu
ORAŞ Achizitionare mobilier specific didactic pentru Liceul ”Tiu
140 135,000.00
MIHĂILEŞTI Dumitrescu”,orașul Mihăilești județul Giurgiu

ORAŞ Achiziționare mobilier specific didactic pentru școala cu


141 33,750.00
MIHĂILEŞTI clasele I-IV din satul Novaci, orașul Mihăilești județul Giurgiu

ORAŞ Achiziționare mobilier specific didactic pentru scoala cu


142 31,500.00
MIHĂILEŞTI clasele I-IV Tufa, orașul Mihăilești județul Giurgiu
Achiziționare mobilier specific didactic pentru școala cu
ORAŞ
143 clasele V-VIII din satul Popesti, orașul Mihăilești județul 45,000.00
MIHĂILEŞTI
Giurgiu
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în oraşul
ORAŞ
144 Mihăileşti, Tufa şi satele aparţinătoare Popeşti şi Novaci, 8,591,617.61
MIHĂILEŞTI
județul Giurgiu
145 PRUNDU Dotare școală gimnazială nr. 1 comuna Prundu, jud. Giurgiu 348,250.00

Modernizare, reabilitare şi dotare dispensar uman Putineiu în


146 PUTINEIU 3,421,372.82
comuna Putineiu, judeţul Giurgiu

Reabilitarea drumurilor de interes local prin asfaltare, în satele


147 PUTINEIU 11,292,503.00
Putineiu, Hodivoaia şi Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu

Lucrări pentru asfaltarea a 10 km de uliţe comunale în comuna


148 RĂSUCENI 9,786,223.99
Răsuceni
Extindere sistem integrat de alimentare cu apă în sat Cartojani,
149 ROATA DE JOS 3,879,799.00
comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu
Modernizare şi extindere Şcoala Gimnaziala nr.2 (clasele I-
150 ROATA DE JOS 4,692,191.00
VIII ) comuna Roata de Jos, satul Cartojani, jud. Giurgiu
Înfiinţare dispensar uman în satul Cartojani, comuna Roata de
151 ROATA DE JOS 584,664.00
Jos, judeţul Giurgiu
Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos
şi înfiinţare pod peste râul Dambovnic, pe strada Râului în
152 ROATA DE JOS 14,023,910.00
punctul "La Tractoare", sat Cartojani,comuna Roata de
Jos,judeţul Giurgiu
Lucrări de extindere şi modermizare reţea de iluminat public
153 ROATA DE JOS 522,945.25
în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu
Reabilitare drumuri comunale DC 143 Săbăreni- Zurbaua,
com. Dragomiresti-Vale jud. Ilfov 2,607 Km şi DC 143A
154 SĂBĂRENI 3,228,369.00
Săbăreni-Bicu comuna Joita jud. Giurgiu 2,202 Km în comuna
Săbăreni judet Giurgiu
Modernizare Școală Gimnaziala "Profesor Dinu Nicolae" sat
155 SCHITU 5,294,274.00
Vlasin ,comuna Schitu, judetul Giurgiu
Realizare dispensar medical rural sat. Bila, comuna Schitu
156 SCHITU 1,177,826.00
judetul Giurgiu
157 SCHITU Modernizare drumuri de interes local în comuna Schitu 6,343,873.00
Lucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public
158 SCHITU 408,170.00
în comuna Schitu, judetul Giurgiu
Construire grădiniţă cu program prelungit, Comuna Singureni,
159 SINGURENI 1,112,599.01
Judeţul Giurgiu

Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de


160 SINGURENI laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente 700,000.00
pentru Școala Gimnazială nr. 1 Singureni, judeţul Giurgiu

Reabilitare drumuri de interes local satul Stejaru comuna


161 SINGURENI 6,678,053.00
Singureni, judeţul Giurgiu
Lucrări de modernizare şi eficientizare reţea de iluminat public
162 SINGURENI 500,000.00
în comuna Singureni, judeţul Giurgiu
163 SLOBOZIA Modernizare drumuri de interes local 10,569,368.00
Înfiinţare sistem de canalizare apa uzată menajeră cu staţie de
164 STĂNEŞTI epurare în satele Balanu si Ghizdaru -comuna Stăneşti, jud. 2,207,839.00
Giurgiu
Reluare lucrări Extindere 4 Săli de clasă Școala nr.1 Stăneşti,
165 STĂNEŞTI 1,505,576.00
judeţul Giurgiu
Modernizare drumuri de interes local - aprox. 10 km - Com.
166 STĂNEŞTI 8,655,896.00
Stanesti, judeţul Giurgiu, Etapa a-II-a
Extindere alimentare cu apă în satele Mirău , Ianculeşti si
167 STOENEŞTI 7,740,012.00
Stoeneşti, comuna Stoeneşti, judeţul Giurgiu
Modernizare grădiniţă cu program normal nr. 1, comuna
168 STOENEŞTI Stoeneşti, în vederea obținerii autorizației sanitare de 522,925.01
funcționare
Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII Stoenesti,
169 STOENEŞTI 508,130.00
comuna Stoenesti, judeţul Giurgiu
Modernizare drumuri de interes local, comuna Stoeneşti,
170 STOENEŞTI 7,116,220.00
judeţul Giurgiu, Lot II

Modernizare și extindere Scoala Gimnazială Petre


171 TOPORU 6,882,632.00
Adameşteanu, sat Toporu, Comuna Toporu, judetul Giurgiu

Asfaltare străzi interioare în satele Toporu şi Tomulesti,


172 TOPORU 6,072,457.00
comuna Toporu, judeţul Giurgiu
Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de
173 ULMI laborator pentru Scoala Gimnaziala nr.1 Poenari si Scoala 240,405.00
Gimnaziala Nicolae Lahovary Trestieni
Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială și Grădinița
174 ULMI 1,000,000.00
Nicolae Lahovary Trestieni
Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, judeţul
175 ULMI 19,231,015.38
Giurgiu
VALEA Modernizare Școala gimnazială cu clasele I-VIII Valea
176 2,349,375.14
DRAGULUI Dragului
VALEA Modernizare iluminat public în comuna Valea Dragului,
177 465,453.11
DRAGULUI județul Giurgiu
178 VĂRĂŞTI Dotări Grădinița Dobreni 10,524.00
179 VĂRĂŞTI Dotări Grădinița Vărăști 32,524.00
180 VĂRĂŞTI Dotări Școala Gimnaziala nr.1 Vărăști 31,524.00
181 VĂRĂŞTI Dotări Școala Gimnaziala nr.2 Vărăști 22,524.00
182 VĂRĂŞTI Dotări Școala Primară nr.3 Obedeni 10,524.00
Construcție și dotare Dispensar nou Sat Dobreni, Comuna
183 VĂRĂŞTI 1,497,927.56
Vărăşti
184 VĂRĂŞTI Dotări Dispensar Comunal 20,000.00
Modernizare Drumuri Publice de Interes Local în Com.
185 VĂRĂŞTI 14,074,357.32
Vărăşti jud. Giurgiu

VÎNĂTORII Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Corbeanca,


186 3,738,628.00
MICI Valcelele şi Zadariciu, comuna Vînătorii Mici, judeţul Giurgiu
VÎNĂTORII Modernizare și Extindere Școala Gimnazială Nr.3 sat Vînătorii
187 463,102.04
MICI Mari, comuna Vînătorii Mici, judeţul Giurgiu
VÎNĂTORII Modernizare drumuri de interes local în comuna Vînătorii
188 8,551,649.69
MICI Mici, judeţul Giurgiu
Modernizare, extindere și dotare a Școlii Gimnaziale Apostol
189 VEDEA 6,008,777.00
Arsache Vedea, comuna Vedea, județul Giurgiu
190 VEDEA Asfaltare străzi în comuna Vedea, judeţul Giurgiu 11,577,744.43
Alocații de la bugetul de
Diminuare / Suplimentare
stat 2017-2020

-7,017,335.64 776,383,149.16

0 2,014,993.00

0 4,661,528.00

0 2,535,588.00

0 170,505.00

0 386,293.00

0 4,989,514.00

0 9,337,270.01

0 6,006,919.00

0 75,800.00

0 2,383,330.00

0 13,346,411.45

0 82,460.00

0 3,965,508.00

0 740,490.00

0 509,990.00

0 458,948.00

0 11,864,079.00
0 1,163,347.00

0 500,000.00

0 500,000.00

0 4,154,061.00

0 3,660,478.80

0 300,000.00

0 10,887,732.00

0 1,183,455.00

0 160,766.00

0 11,542,417.00

0 3,518,249.00

0 4,328,465.00

0 5,421,429.00

0 2,097,123.00

0 448,840.00

0 1,767,018.00
0 4,981,886.00

0 11,847,725.00

0 1,197,658.00

0 5,625,071.70

0 28,668.00

0 41,131.00

0 15,080.00

0 9,712.00

0 8,532.00

0 29,500.00

0 6,845,500.00

0 1,605,611.00

0 2,952,936.00

0 5,636,469.00

0 9,982,220.00

0 3,275,920.00

0 601,426.00

0 130,000.00

0.00 118,001.00

0.00 28,918.00
-13,754.00 86,800.00

0 4,435,579.82

0 1,845,095.00

0 1,492,000.00
0 7,451,432.00

0 700,000.00

0 8,246,924.00

0 8,000,000.00

0 500,000.00

0 5,377,267.00

0 3,094,855.00

0 72,544.00

0 2,572,725.26

0 6,021,619.43

0 66,095.00

0 63,045.00

0 298,731.00

0 3,535,180.00

0 6,053,035.80
0 896,551.21

0 150,000.00

0 5,774,479.00

0 1,368,108.00

0 11,952,852.37

0 2,058,174.00

0 165,000.00

0 10,214,311.00

0 5,548,448.00

0 975,000.00

0 12,159,029.99

0 1,569,112.58

0 904,251.00

0 2,523,870.00

0 6,215,219.00

0 8,327,650.50

0 9,628,588.00

0 5,738,097.00
0 1,932,634.00

-218,302.00 10,778,645.00

0 11,215,865.00

0 19,612,061.00

0 9,439,115.00

0 18,752,176.00

0 2,935,725.00
0 5,263,021.50

0 13,890,000.00

0 20,942,517.00

0 14,454,459.00

0.00 2,208,417.00

0 390,804.00

0 2,988,016.00

0 4,558,414.00

0 414,120.00

0 4,244,728.00

-53,881.53 3,432,120.47

0 5,245,700.00
0 507,700.95

0 5,934,511.00

0 35,700.00

0 2,454,478.14
0 3,480,000.00

0 644,662.00

0 1,272,539.41

0 6,026,544.00

0 1,478,499.65

0 571,975.00

0 399,937.00

0 1,264,985.00

0.00 20,193,939.00

0 14,000.00

0 39,300.00

0 22,400.00

0 60,300.00

0 9,646,228.00

0 4,420,880.00
0 14,777,078.00

0 1,497,567.09

0 257,433.30

0 71,042.00

0 125,392.00

0 10,161,705.04

0 8,879,912.00

0 5,750.00

0 5,750.00

0 5,750.00

0 5,750.00

0 135,000.00

0 33,750.00

0 31,500.00

0 45,000.00

-71,400.39 8,591,617.61
0 348,250.00

0 4,665,008.00

0 11,292,503.00

0 11,935,584.00

0 3,879,799.00

0 4,692,191.00

0 584,664.00

-117,258.72 14,023,910.00

0 522,945.25

0 3,228,369.00

0 5,294,274.00

0 1,177,826.00

0 6,343,873.00

0 408,170.00

0 1,163,347.00

0 700,000.00

0 6,678,053.00

0 500,000.00

0 10,569,580.00
0 2,207,839.00

0 1,505,576.00

0 8,655,896.00

0 8,938,155.00

0 522,925.01

0 508,130.00

0 7,116,220.00

0 6,882,632.00

0 6,072,457.00

0 240,405.00

0 1,000,000.00

0 23,010,026.84

0 2,349,375.14

0 465,453.11

0 10,524.00
0 32,524.00
0 31,524.00
0 22,524.00
0 10,524.00

0 1,657,500.00

0 20,000.00

0 14,625,000.00

0 3,738,628.00
0 463,102.04

0 8,551,649.69

0 6,008,777.00

0 11,723,680.00
JUDEȚUL GORJ
Sumă alocata
Nr. crt. U.A.T. Denumire obiectiv de investiții PNDL 2
(LEI)
TOTAL 656,713,000.03
Sistem de canalizare si epurare in vatra de sat Campu Mare ,
1 ALBENI satul Albeni (partial) si catunul Gioncani, comuna Albeni, 4,918,118.00
judetul Gorj
Dotare cu mobilier Școala Gimnaziala nr. 1 Albeni, comuna
2 ALBENI 201,782.35
Albeni, judetul Gorj

3 ALIMPEŞTI Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu 8,464,822.00


apa in comuna Alimpesti, judetul Gorj
Reabilitare sistem alimentare cu apa (executie foraj put alim.
4 ANINOASA cu apa, captare si rezervor inmagazinare) a satelor Aninoasa si 913,600.00
Sterpoaia, comuna Aninoasa, judetul Gorj

Extindere Școala Gimnaziala Aninoasa (4 clase) + Grup social +


5 ANINOASA 1,389,900.00
Dotari, comuna Aninoasa, sat Aninoasa, judetul Gorj

Extindere Scoala Gimnaziala Sterpoaia (grup social) si


6 ANINOASA 87,511.00
reabilitare sistem incalzire, comuna Aninoasa, judetul Gorj
Extindere retea canalizare menajera , racorduri canalizare in
7 ARCANI comuna Arcani si extindere retea de alimentare cu apa sat 3,665,584.92
Sanatesti, comuna Arcani, judetul Gorj

8 ARCANI Infiintare dispensar medical, comuna Arcani, judetul Gorj 1,043,334.00

9 ARCANI Construire pod peste raul Sohodol 1,454,132.59


Extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Baia de
10 BAIA DE FIER 3,005,358.00
fier
Construire si dotare dispensar uman in comuna Baia de Fier,
11 BAIA DE FIER 4,085,314.00
judetul Gorj
Extindere alimentare cu apa sursa Cinepesti, comuna
12 BĂLĂNEŞTI 2,787,349.00
Balanesti, judetul Gorj
Modernizare drum comunal DC15 Ohaba-Blidari si reabilitare
13 BĂLĂNEŞTI 5,419,681.00
drumuri stradale in comuna Balanesti, jud. Gorj
Construire pod Ohaba, la Ciucur, comuna Balanesti, judetul
14 BĂLĂNEŞTI 484,166.00
Gorj
Inființare rețea canalizare și stație de epurare în satele
15 BĂLEŞTI Cornești, Găvănești, Stolojani, Tălpășești, DN67 Tămășești - 12,939,400.00
Pod Jaleș, comuna Bălești, județul Gorj
Modernizare drumuri satesti si locale, comuna Barbatesti,
16 BĂRBĂTEŞTI 3,245,159.61
judetul Gorj
Extindere alimentare cu apa in satele Bengesti, Balcesti, Bircii,
BENGEŞTI- Ciocadia si realizare retea de canalizare in satele Bengesti,
17 14,241,922.16
CIOCADIA Bircii, Balcesti, Ciocadia , comuna Bengesti Ciocadia, judetul
Gorj

BENGEŞTI- Amenajare grupuri sanitare Scoala Gimnaziala Balcesti,


18 75,881.00
CIOCADIA comuna Bengesti Ciocadia, judetul Gorj

BENGEŞTI- Constructie pod peste Raul Ciocadia , drum satesc DS35


19 968,755.17
CIOCADIA (Patroi), sat Ciocadia, comuna Bengesti-Ciocadia, judetul Gorj

Infiintare retea de alimentare si gospodarie de apa in satele


20 BERLEŞTI 3,905,357.00
Scurtu si Barzeiu, comuna Berlesti, judetul Gorj

21 BERLEŞTI Reabilitare/modernizare/dotare dispensar medical, comuna 1,654,633.00


Berlesti, judetul Gorj
Extindere, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Nicolae
22 BOLBOŞI 601,178.12
Costescu - Bolbosi

23 BOLBOŞI Etindere, modernizare si dotare scoala gimnaziala nr 1 Valea 711,427.75

Pod din beton armat L=12,50 m peste paraul Jilt pe drumul


24 BOLBOŞI 159,016.70
comunal DC 71 Bolbosi-Balacesti, judetul Gorj
Reabilitare Scoala Gimnaziala Borascu, comuna Borascu,
25 BORĂSCU 132,556.50
judetul Gorj
Reabilitare si extindere cladire Scoala Gimnaziala Miluta ,
26 BORĂSCU 151,200.00
comuna Borascu, judetul Gorj
Reabilitare dispensar uman din satul Borascu, comuna
27 BORĂSCU 135,000.00
Borascu, judetul Gorj
Construire pod peste Paraul Jilt in comuna Borascu, judetul
28 BORĂSCU 682,000.00
Gorj
Extindere retea de apa si realizare retea de canalizare ape
29 BRĂNEŞTI 25,759,453.00
uzate, comuna Branesti, judetul Gorj
Modernizarea si dotarea dispensarului medical comuna
30 BRĂNEŞTI 198,400.00
Branesti, judetul Gorj

31 BUMBEŞTI-PIŢIC Extindere retea de apa in comuna Bumbesti Pitic, judetul Gorj 1,500,000.00

Reabilitare si modernizare infrastructura, dotari cu


BUMBEŞTI-PIŢIC echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte
32 281,551.03
categorii si dotari independente pentru Scoala Gimnaziala
Bumbesti Pitic, judetul Gorj

Reabilitare, modernizare si dotari cu echipamente și dotări


33 BUMBEŞTI-PIŢIC independente pentru CABINET MEDICAL, sat Poienari, comuna 200,000.00
Bumbesti Pițic, județul Gorj

Modernizare retea iluminat public stradal, comuna Bustuchin,


34 BUSTUCHIN 1,322,788.53
judetul Gorj

35 CĂPRENI Reabilitare Școala Gimnaziala Capreni si extindere corp B 498,015.00


Construire pod peste raul Amaradia pe DV23, km 0+350,
36 CĂPRENI 2,514,261.75
comuna Capreni, judetul Gorj

37 CĂTUNELE Modernizare drumuri de interes local (comunale si satesti) 5,101,029.00

38 CÎLNIC Reabilitare alimentare cu apa in comuna Cilnic, judetul Gorj 570,372.24

Gradinita cu program prelungit, comuna Cilnic, sat Cilnic,


39 CÎLNIC 1,748,737.13
judetul Gorj
Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Cilnic,
40 CÎLNIC 294,134.68
comuna Cilnic, sat Cilnic, judetul Gorj
Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Primara Cilnic,
41 CÎLNIC 380,015.79
comuna Cilnic, judetul Gorj
Infiintare dispensar medical uman cu centru de permanenta in
42 CÎLNIC 1,748,737.13
comuna Cilnic, judetul Gorj
Reabilitare invelitoare scoala gimnaziala Ciuperceni, clasele I-
43 CIUPERCENI VIII, construire grup sanitar clasele I-IV, amenajare teren de 227,510.04
sport, parc copii
Modernizarea retelei de drumuri comunale si stradale in
44 CIUPERCENI 4,474,590.52
comuna Ciuperceni, judetul Gorj

Realizare puturi forate de apa pentru imbunatatirea sistemului


45 CRASNA 2,625,966.30
centralizat de apa potabila in comuna Crasna, judetul Gorj

46 CRUŞET Extindere si reabilitare Școala Gimnaziala Cruset, judetul Gorj 3,482,026.25

47 CRUŞET Renovare, modernizare si dotare dispensar comunal Cruset 1,171,354.86

Modernizare drumuri de interes local , L=7,630 km, comuna


48 DĂNCIULEŞTI 5,346,967.62
Danciulesti, judetul Gorj

49 DĂNCIULEŞTI Construire poduri, comuna Danciulesti, judetul Gorj 1,897,605.00

Modernizare drumuri satesti, L=7,770 km, comuna Danesti,


50 DĂNEŞTI 7,318,632.00
judetul Gorj
Betonare drum comunal DC67 Corobai-Ursoaia, comuna
51 DRĂGOTEŞTI Dragotesti, judetul Gorj 1,843,288.00

Modernizare drum comunal DC 77 Dragotesti-Cojmanesti,


52 DRĂGOTEŞTI comuna Dragotesti, judetul Gorj si modernizare drum satesc 4,802,938.00
DS16 Corobai , comuna Dragotesti, judetul Gorj

Modernizare retea de alimentare cu apa potabila in satul


53 DRĂGUŢEŞTI 3,622,243.00
Tilvesti in comuna Dragutesti, judetul Gorj
54 DRĂGUŢEŞTI Construire gradinita in comuna Dragutesti, judetul Gorj 935,215.05
Reabilitare si dotare Scoala Primara Rogojel, din comuna
55 FĂRCĂŞEŞTI 648,409.84
Farcasesti, judetul Gorj
Reabilitare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala Prof. Nicolae
56 GLOGOVA Caranda si Gradinita nr.1 Glogova, comuna Glogova, judetul 2,433,811.00
Gorj
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare dispensar
57 GLOGOVA 844,188.00
medical în sat Iormănești, comuna Glogova, județul Gorj
Modernizare drumuri de interes local in satele Glogova,
58 GLOGOVA 5,743,171.00
Olteanu si Camuiesti, comuna Glogova, judetul Gorj
Construire pod peste raul Motru, amplasat pe DC 114,
59 GLOGOVA 1,513,772.00
Iormanesti-Clesnesti
Modernizare retea transport si distributie apa comuna
60 GODINEŞTI 11,727,421.44
Godinesti, judetul Gorj

61 GODINEŞTI Modernizare Scoala Gimnaziala Godinesti si construire 2,764,500.00


minisala de sport.
Alimentare cu apa in sistem centralizat a satului Plopu,
62 HUREZANI 1,100,000.00
comuna Hurezani, judetul Gorj
63 HUREZANI Reabilitare scoala generala in vederea autorizarii ISU 170,000.00
Construire dispensar uman din containere modulare in
64 HUREZANI 245,000.00
comuna Hurezani, judetul Gorj
Modernizare drumuri locale si construire pod peste Raul
65 HUREZANI 5,210,643.00
Amaradia, comuna Hurezani, judetul Gorj
Infiintare alimentare cu apa satul Iliesti, comuna Ionesti,
66 IONEŞTI 3,416,984.00
judetul Gorj
Reabilitarea si Modernizarea Gradinitei Ionesti din Comuna
67 IONEŞTI 145,000.00
Ionesti , Judetul Gorj
Reabilitarea si modernizarea dispensarului medical comunal
68 IONEŞTI 208,348.14
din comuna Ionesti, judetul Gorj
Reabilitare drum judetean DJ 672E, ce traverseaza localitatile
CONSILIUL
69 JUDEŢEAN GORJ Cornesti, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sanatesti si Runcu, 35,150,338.00
judetul Gorj

CONSILIUL Reabilitare DJ 674 , Vladuleni-Urdari-Turceni - Ionesti - limita


70 121,757,947.00
JUDEŢEAN GORJ judet Mehedinti

Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare


71 JUPÎNEŞTI ape uzate menajere cu statie de epurare in comuna Jupinesti, 10,803,579.71
judetul Gorj
Modernizare drum satesc cu imbracaminte asfaltica usoara -
72 JUPÎNEŞTI 524,607.00
Ds 6
Modernizare drum vicinal cu imbracaminte asfaltica usoara -
73 JUPÎNEŞTI 149,253.00
Dv 10
Modernizare DJ 672D km 0+000 (DN67D) - km 4+850 (limita
74 LELEŞTI 6,473,224.00
comuna Runcu), comuna Lelesti, judetul Gorj
75 LICURICI Alimentare cu apa in comuna Licurici, judetul Gorj 7,473,216.00
Extindere retea alimentare cu apa in satele Maru, Seaca,
76 LOGREŞTI 3,829,453.00
Logresti - Mosteni si Popesti, comuna Logresti, judet Gorj
Infiintare sistem de alimentare cu apa in satul Croici, comuna
77 MĂTĂSARI 2,739,228.00
Matasari, judetul Gorj
MUNICIPIUL
78 Reabilitare si dotare gradinita nr.7 Motru 245,000.00
MOTRU
MUNICIPIUL
79 Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 Motru 269,800.00
MOTRU
MUNICIPIUL Reabilitare si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 1
80 450,800.00
MOTRU Motru
MUNICIPIUL Amenajare ateliere Grup Școlar Auto Traian Vuia, corp C10,
81 955,790.00
TÂRGU JIU modificări interioare, exterioare, reabilitare, municipiul Tg. Jiu
MUNICIPIUL Dotari cu echipamente si mobilier Colegiul National Spiru
82 120,000.00
TÂRGU JIU Haret , municipiul Targu Jiu
MUNICIPIUL Dotari cu echipamente si mobilier Colegiul Tehnic Henri
83 72,500.00
TÂRGU JIU Coanda , municipiul Targu Jiu

84 MUNICIPIUL Dotari cu echipmente si mobilier Liceul Tehnologic Barsesti , 252,000.00


TÂRGU JIU municipiul Targu Jiu
MUNICIPIUL Dotări cu echipamente și mobilier Colegiul Național Tudor
85 261,800.00
TÂRGU JIU Vladimirescu, municipiul Tg. Jiu
MUNICIPIUL Dotări cu echipamente și mobilier Colegiul Tehnic Gheorghe
86 235,100.00
TÂRGU JIU Magheru
MUNICIPIUL
87 Etajare Școala Generală Sfântul Nicolae, municipiul Tg. Jiu 3,510,018.00
TÂRGU JIU
MUNICIPIUL Extindere Școala Generală Alexandru Ștefulescu municipiul Tg.
88 1,511,633.86
TÂRGU JIU Jiu
MUNICIPIUL Reabilitare Colegiul National Spiru Haret, municipiul Targu Jiu,
89 6,818,453.25
TÂRGU JIU judetul Gorj
MUNICIPIUL
90 Reabilitare Colegiul Național Tudor Vladimirescu 4,530,556.00
TÂRGU JIU
MUNICIPIUL
91 Reabilitare corp D Grup Școlar Bârsești,municipiul Tg. Jiu 775,834.00
TÂRGU JIU
MUNICIPIUL Reabilitare si etajare partiala Gradinita nr. 1 , municipiul Targu
92 539,400.00
TÂRGU JIU Jiu
Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a Ansamblului
MUNICIPIUL
93 Monumental CALEA EROILOR, municipiul Târgu Jiu, județul 8,503,509.00
TÂRGU JIU Gorj
Modernizare scoala primara Grui, comuna Musetesti, judetul
94 MUŞETEŞTI 508,028.16
Gorj
Modernizare scoala primara Larga, comuna Musetesti, judetul
95 MUŞETEŞTI 398,708.74
Gorj
Modernizare Scoala Primara Stancesti, comuna Musetesti,
96 MUŞETEŞTI 768,163.11
judetul Gorj
Modernizare infrastructura drumuri comunale si satesti in
97 MUŞETEŞTI 18,180,225.00
comuna Musetesti, judetul Gorj
Realizare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare
98 NEGOMIR menajera in satele: Artanu, Orzu, Paltinu, Valea Racilor, 20,000,000.00
Condeiesti, Raci si Nucetu, comuna Negomir, jud. Gorj
Reabilitare si dotare Gradinita Raci, sat Raci, comuna Negomir,
99 NEGOMIR 520,000.00
jud. Gorj
Reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Raci, comuna Negomir,
100 NEGOMIR 850,000.00
judetul Gorj
Construire si dotare dispensar medical , comuna Negomir,
101 NEGOMIR 800,000.00
judetul Gorj
Construire poduri peste paraul Jilt in satele: Negomir, Ursoaia,
102 NEGOMIR 2,659,997.27
Artanu si Nucetu, comuna Negomir, judetul Gorj

BUMBEŞTI- Reabilitare gradinita cu program prelungit (arhitectura


103 ORAŞ interioare si exterioare instalatii interioare - electric, termice, 2,386,754.00
JIU hidrotehnice)

104 ORAŞ NOVACI Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Scoala Gimnaziala 3,834,165.13
nr. 2 Novaci si Gradinita nr. 2 Novaci

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala


105 ORAŞ NOVACI 6,517,444.88
nr. 1 Novaci-Corp 1 si Gradinita nr. 1

Reabilitare, dotare si modernizare sala de sport, cantina si


106 ORAŞ NOVACI laboratoare , respectiv infiintare toaleta in incinta Liceului 685,143.49
Teoretic Novaci
Reabilitare si modernizare infrastructura drumuri stradale in
107 ORAŞ ROVINARI 8,345,000.00
orasul Rovinari, judetul Gorj

108 ORAŞ TÂRGU Corp de cladire scoala 9 sali de clasa , Scoala Gimnaziala, str. 4,378,778.72
CĂRBUNEŞTI Trandafirilor nr. 39, Tg. Carbunesti

109 ORAŞ TÂRGU Reabilitare strada Pietii oras Tg. Carbunesti, km 0+540-km 3,606,148.24
CĂRBUNEŞTI 1+932
Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa in orasul
110 ORAŞ TISMANA 5,752,048.00
Tismana, jud. Gorj
Dotare cu echipamente medicale si alte categorii de
111 ORAŞ TISMANA echipamente si dotari independente pentru Centrul de 48,500.00
Permanenta din Orasul Tismana
Reabilitare sistem integrat de alimentare cu apa , orasul
112 ORAŞ TURCENI 20,620,634.00
Turceni, judetul Gorj

113 ORAŞ ŢICLENI Dotare cabinet medical scolar - Liceul Tehnologic Ticleni 4,275.00

114 ORAŞ ŢICLENI Dotare cabinet medical scolar - Scoala Gimnaziala nr. 1 Ticleni 4,275.00

115 ORAŞ ŢICLENI Dotare cabinet medical scolar - stomatologic Ticleni 38,000.00

Extindere si amenajare gradinita cu program prelungit la


116 ORAŞ ŢICLENI 319,801.21
Scoala Gimnaziala nr.1 Ticleni
Reabilitare termica si reparatii interioare - liceul tehnologic
117 ORAŞ ŢICLENI 1,191,138.50
Ticleni
Alimentare cu apa, statie de tratare si sistem canalizare
118 PADEŞ 14,798,300.00
menajera in comuna Pades, judetul Gorj
Modernizare Scoala Primara Closani, comuna Pades, judetul
119 PADEŞ 599,700.48
Gorj
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Pades, comuna
120 PADEŞ 1,884,439.68
Pades, judetul Gorj
Reabilitare si modernizare dispensar medical, comuna Pades,
121 PADEŞ 593,760.00
judetul Gorj
Liceul Tehnologic Constantin Brancusi - Reabilitare si extindere
122 PEŞTIŞANI Scoala Primara Borosteni si Gradinita cu program normal 1,625,080.00
Borosteni, comuna Pestisani, judetul Gorj

123 PEŞTIŞANI Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic Constantin 16,173,885.00


Brancusi Pestisani, com. Pestisani, jud. Gorj
124 PEŞTIŞANI Construire dispensar in comuna Pestisani, judetul Gorj 4,848,298.00
Modernizare drumuri satesti si vicinale ce apartin domeniului
125 PLOPŞORU public al comunai Plopsoru, satele: Olari, Plopsoru, Sardanesi, 13,333,921.00
Valeni
Modernizare, reabilitare si dotare Scoala Primara nr.2 Rudari in
126 POLOVRAGI 598,430.08
sat Polovragi, comuna Polovragi, judetul Gorj
Reabilitare drumuri comunale DC 12 si DC23 A pe raza
127 PRIGORIA 5,637,330.00
comunei Prigoria

128 ROŞIA DE Statie de tratare si suplimentare sursa apa (foraj apa) sat Rosia 870,000.00
AMARADIA de Amaradia, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj

129 ROŞIA DE Suplimentare sursa de apa (foraj apa) in satul Rugetu, comuna 385,000.00
AMARADIA Rosia de Amaradia, judetul Gorj
Extindere cladire scoala primara clasele I-IV sat Rosia de
130 ROŞIA DE Amaradia, in vederea construirii de grupuri sanitare, comuna 104,104.10
AMARADIA Rosia de Amaradia, judetul Gorj

Extindere cladire scoala primara clasele I-IV sat Seciurile, in


131 ROŞIA DE vederea construirii de grupuri sanitare, comuna Rosia de 121,054.35
AMARADIA Amaradia, judetul Gorj

132 ROŞIA DE Extindere cladire scoala primara cls. I-IV sat Ruget în vederea
AMARADIA construirii de grupuri sanitare 121,054.35

133 ROŞIA DE Reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de 2,478,660.85


AMARADIA Amaradia, comuna Rosia de Amaradia, judetul Gorj
Construire pod pe drum comunal DC 29 (peste paraul
134 ROŞIA DE Rosioara), sat Rosia de Amaradia, comuna Rosia de Amaradia, 560,000.00
AMARADIA judetul Gorj
Modernizare, reabilitare si dotare corp cladire gimnaziu, Liceul
135 RUNCU 1,359,039.00
Tehnologic Bilta, comuna Runcu, judetul Gorj
Modernizare, reabilitare si dotare Scoala Generala Runcu,
136 RUNCU 1,722,505.00
comuna Runcu, judetul Gorj
Construire centru medical de permanenta, sat Bilta, comuna
137 RUNCU 968,240.00
Runcu, județul Gorj
Modernizare DJ 672D: km 4+850 (limita comuna Lelesti) - km
138 RUNCU 8,738,092.00
11+370 (DJ 672 C), comuna Runcu, judetul Gorj
Extindere retea de apa si canalizare , racorduri canal,
139 SAMARINEŞTI bransamente apa, statii pompare ape uzate, bransamente 5,052,961.00
electrice comuna Samarinesti, judetul Gorj

Reabilitare, modernizare, extindere, dotare si construire


140 SAMARINEŞTI grupuri sanitare scoala gimnaziala Samarinesti clasele I-VIII, 3,484,933.00
comuna Samarinesti, judetul Gorj
Extindere alimentare cu apa sat Magheresti, comuna Sacelu,
141 SĂCELU 509,485.00
judetul Gorj
Modernizare, reabilitare si dotare corp Scoala gimnaziala
142 SĂCELU 1,069,517.15
Sacelu, comuna Sacelu, judetul Gorj

143 SĂULEŞTI Alimentare cu apa, sat Purcaru, comuna Saulesti, jud. Gorj 2,794,810.00

144 SCHELA Modernizare drumuri de interes local in comuna Schela, 5,119,685.00


judetul Gorj
Extinderea si reabilitarea Școlii Budieni, comuna Scoarta,
145 SCOARŢA 612,607.88
judetul Gorj

CONSTRUIRE EXTINDERE CLĂDIRE(C1) ȘCOALA GIMNAZIALA


STĂNEȘTI (REALIZARE GRUP SOCIAL) COMUNA STĂNEȘTI
146 STĂNEŞTI 743,550.00
JUDEȚUL GORJ si achizitionare de echipamente, mobilier
specific și dotări independente

Extindere si modernizare retea apa potabila si statie de tratare


147 STEJARI 9,059,460.00
in comuna Stejari, judetul Gorj
Reabilitare si modernizare dispensar medical in comuna
148 STEJARI 803,894.00
Stejari, judetul Gorj

149 STOINA Modernizare drumuri satesti in comuna Stoina, judetul Gorj 10,901,153.00

Marire capacitate sursa si inmagazinare sistem alimentare cu


150 TELEŞTI 1,520,000.00
apa existent in comuna Telesti, judetul Gorj
Reabilitare Scoala clasele I-IV comuna Telesti sat Somanesti,
151 TELEŞTI 1,084,221.19
judetul Gorj
Modernizare put apa, modernizare si dotare statie de clorinare
152 TURBUREA 240,000.00
din sat Turburea, comuna Turburea, judetul Gorj
Extindere rețea de canalizare în satele Poiana și Cocorova din
153 TURBUREA 7,150,000.00
comuna Turburea, județul Gorj
Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Poiana din
154 TURBUREA 400,000.00
comuna Turburea, județul Gorj
Dotare Centrul de Permanenta din comuna Turburea, judetul
155 TURBUREA 190,000.00
Gorj
Construire pod peste raul Cartiu pe DC 148 Sat Cartiu, com.
156 TURCINEŞTI 756,048.00
Turcinesti
Construire gradinita cu program prelungit in comuna Tintareni,
157 ŢÎNŢĂRENI 2,290,679.05
judetul Gorj
Realizare si dotare dispensar medical in comuna Tintareni,
158 ŢÎNŢĂRENI 1,286,021.56
judetul Gorj
Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Urdari,
159 URDARI 7,546,696.69
judetul Gorj
160 URDARI Reabilitare Scoala Gimnaziala nr.1 Urdari, judetul Gorj 902,475.14
Extindere retea de distributie apa in satul Valea Motrului,
161 VĂGIULEŞTI 765,397.00
comuna Vagiulesti, judetul Gorj
Asigurare utilitati la Scoala Gimnaziala Andreesti, nr 1, corp B,
162 VLADIMIR 474,200.00
comuna Vladimir
Construire pod Biserica Andreesti, comuna Vladimir, judetul
163 VLADIMIR 502,823.00
Gorj
JUDEŢUL HARGHITA
Suma alocată
Nr. crt U.A.T Denumire obiectiv investitii PNDL 2
(lei)
TOTAL 456,260,395.02
Asociaţia de
Dezvoltare Eficientizarea iluminatului public în comunele Dăneşti, Cîrţa
1 998,761.05
Intercomunitară şi Tomeşti
DKSZ

Asociaţia de
Dezvoltare
2 Modernizarea drumurilor de interes local, ADI DKSZ 10,931,504.01
Intercomunitară
DKSZ
Modernizare sector de drum județean DJ 174/A de la Km
3 Bilbor 1,938,836.31
25+700 până la 27+600
Modernizare sector de drum județean DJ 174/B de la Km
4 Bilbor 2,778,728.38
0+000 până la 2+700
Construire grădiniţă copii, județul Harghita, comuna Brădești,
5 Brădeşti 3,825,612.00
sat Brădești, nr. F.N.
6 Căpîlniţa Construire trotuare și șanțuri lângă DN 13A 614,033.00
Construirea unui centru social multifuncțional în comuna
7 Căpîlniţa 1,555,261.00
Căpîlnița, județul Harghita
Reabilitare drum comunal DC 86 din comuna Căpîlnița,
8 Căpîlniţa 4,720,786.00
județul Harghita
9 Cîrţa Modernizarea străzilor din comuna Cîrța 527,147.60

10 Cîrţa Reparații și modernizare dispensar medical în comuna Cîrța 76,576.00

11 Ciceu Construire și modernizare trotuar adiacent DN12 3,135,013.41


Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna
12 Ciceu 524,776.86
Ciceu, județul Harghita
Modernizare drumuri de interes local în comuna Ciceu, județul
13 Ciceu 9,311,512.62
Harghita
Construire grădiniţă de copii cu program normal în comuna
14 Ciumani 1,047,583.00
Ciumani, judeţul Harghita
Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, judeţul
15 Ciumani 1,431,981.43
Harghita
Reabilitarea sistemului de iluminat public din comuna
16 Ciumani 469,391.00
Ciumani, județul Harghita
Modernizare drumuri comunale în comuna Corbu, judeţul
17 Corbu 4,178,229.84
Harghita
18 Corund Modernizarea drumului comunal DC 50 3,541,022.31
19 Corund Reabilitare şi modernizare Liceu Tehnologic Corund 6,617,657.43
20 Dăneşti Construire remiză PSI comuna Dănești 726,459.30
Dezvoltarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic
21 Dăneşti 2,707,164.24
"Petofi Sandor" din comuna Dănești
Modernizarea și reabilitarea energetică a primăriei comunei
22 Dăneşti 1,187,243.87
Dănești
23 Dăneşti Reabilitarea străzii Reh 1,119,454.79
24 Dăneşti Reconstruirea podului pe râul Olt, comuna Dănești 720,533.31
25 Dârjiu Conductă de aducţiune între satele Mujna-Lutiţa 1,310,851.92
26 Dârjiu Modernizarea străzilor în comuna Dârjiu, județul Harghita 4,775,559.00
Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna
27 Dealu 543,644.00
Dealu, județul Harghita
Modernizare și reabilitare drum comunal DC 34, comuna
28 Dealu 7,140,142.43
Dealu, județul Harghita
Inbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea,
modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic " Puskas Tivadar"
29 Ditrău 3,968,053.90
și a Şcolii Gimnaziale din satul Jolotca, comuna Ditrău,
județul Harghita
Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrău,
30 Ditrău 3,043,522.02
județul Harghita
Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ditrău,
31 Ditrău 447,951.50
județul Harghita
Rezervor înmagazinare zona de presiune II comuna Ditrău,
32 Ditrău 790,514.00
județul Harghita
Modernizare drum comunal de pământ L=502 m, D.C. 75 în
33 Gălăuţaş 338,657.00
satul Nuţeni, comuna Gălăuţaş, judeţul Harghita

Modernizarea drumurilor publice în interiorul comunei


Gălăuţaş, jud. Harghita; DC 72-Pod Mureş-Lim CFR (centru);
34 Gălăuţaş 1,568,601.00
DC Primărie-Biserica ortodoxă-Pîrâul Gălăuţaşului; DC74-
Poligon; DC 74-Dragomir Ionel;DC 74-Rusu Petru

Reabilitare Şcoală Primară Gălăuţaş-Pîrâu în comuna


35 Gălăuţaş 491,330.00
Gălăuţaş, judeţul Harghita
Construirea unei săli de sport pentru Liceul Tehnologic "Söver
36 Joseni 3,600,000.00
Elek" din comuna Joseni, județul Harghita
Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirii școlii "Regi
37 Joseni Emeletes" pentru sediul nou al primăriei din comuna Joseni, 2,700,000.00
Judeţul Harghita județul Harghita
prin Consiliul Modernizare drum judeţean pe DJ 131A Comăneşti-Mărtiniş,
38 10,458,439.30
Judeţean
Judeţul Harghita Km 10+150-16+775
Harghita
prin Consiliul Modernizare drum judeţean pe DJ 132A Mărtiniş-Mereşti, Km
39 9,622,510.00
Judeţean 0+000-6+135
HarghitaHarghita
Judeţul
prin Consiliul Reabilitare sistem rutier pe DJ 135 , Km 63+100-74+210, de la
40 17,879,030.67
Judeţean DJ 136B până la Cobăteşti (DN 13C), județul Harghita
Harghita
Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Lăzarea,
41 Lăzarea 1,633,903.00
județul Harghita
Modernizarea bazei sportive la Școala Gimnazială Székely
42 Lueta 811,835.27
Mozés Lueta
Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din
43 Lueta 7,347,524.70
comuna Lueta, județul Harghita
44 Lueta Modernizarea sediului primăriei Lueta- comuna Lueta 558,117.18
Modernizarea drumului comunal Bodor-drum de legatură între
45 Lunca De Jos 891,452.00
DN 12A-DJ 127A, comuna Lunca De Jos
Reabilitare energetică Şcoala Generală "Tamási Áron",
46 Lupeni 860,144.00
comuna Lupeni,jud. Harghita
Sistem suplimentar de alimentare cu apă pentru comuna
47 Lupeni 1,400,778.85
Lupeni, judeţul Harghita - etapa I
Extindere alimentare cu apă potabilă comuna Mădăraş, judeţul
48 Mădăraş 6,001,340.00
Harghita
49 Mădăraş Modernizare iluminat public pe o lungime totală 3045 m 750,097.00

50 Mădăraş Reabilitarea şi modernizarea străzilor din comuna Mădăraş 14,665,000.00

Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna


51 Mereşti 522,442.70
Mereşti, judeţul Harghita
Modernizare drumuri de interes local în comuna Merești,
52 Mereşti 1,172,302.00
județul Harghita
53 Mugeni Construire grădiniță nouă la Şcoala Generală Mugeni 1,156,250.38

Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitățile


54 Mugeni 7,219,806.50
Beta, Tăietura și Dobeni, comuna Mugeni, județul Harghita

Ecologizarea Stațiunii Turistice Lacu Roșu și dezvoltarea


Municipiul
55 infrastructurii pentru turism-Etapa I, a) Sistem de alimentare 11,150,209.56
Gheorgheni
cu apă b)Sistem de canalizare menajeră
Municipiul Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în
56 11,432,748.88
Gheorgheni Municipiul Gheorgheni, județul Harghita
Municipiul Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în
57 22,078,318.71
Gheorgheni municipiul Gheorgheni, județul Harghita
Municipiul Reabilitarea străzilor Miron Cristea, Fejér Dávid, Rozelor și
58 3,472,596.32
Gheorgheni Constructorilor din Municipiul Gheorgheni
Municipiul Reabilitarea și modernizarea străzilor Dózsa György, Belchiei,
59 3,638,028.97
Gheorgheni Pescarilor
Municipiul
60 Amenajare drum de ocolire tronson Sud-Nord 14,873,186.00
Miercurea Ciuc
Municipiul Amenajare locuri de parcare, drum de acces și alei în zona
61 8,737,668.00
Miercurea Ciuc cartierului Spicului
Municipiul
62 Construire grădiniță cu program prelungit 1,995,210.00
Miercurea Ciuc
Municipiul
63 Construire sală de sport la Școala gimnazială Petöfi Sándor 3,693,297.74
Miercurea Ciuc
Municipiul
64 Reabilitare strada Carierei 729,035.30
Miercurea Ciuc
Municipiul
65 Reabilitare strada Câmpul Mic 1,188,909.00
Miercurea Ciuc
Municipiul
66 Reabilitare strada Jigodin Et. II 1,273,693.44
Miercurea Ciuc
Municipiul
67 Reabilitare strada Tineretului 590,127.01
Miercurea Ciuc
Municipiul
68 Reabilitare strada Zsögödi Nagy Imre 4,549,434.57
Miercurea Ciuc
Municipiul
69 Sală de sport la Liceul de Artă Nagy Istvan 2,695,152.81
Miercurea Ciuc
Municipiul
Construire sală de sport Şcoala generală Orbán Balázs, din
70 Odorheiu 4,914,978.81
municipiul Odorheiu Secuiesc
Secuiesc
Municipiul
Extinderea canalizării str. Rákóczi Ferenc din municipiul
71 Odorheiu 509,772.98
Odorheiu Secuiesc
Secuiesc
Municipiul Reabilitarea infrastructurii de agrement: extinderea sistemului
72 Odorheiu de alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate în zona Băile 1,326,052.18
Secuiesc Szejke, din Odorheiu Secuiesc
Municipiul
73 Lucrări de asfaltare străzi din mun. Topliţa 4,458,336.00
Topliţa
Reabilitare, înlocuire şi extindere canalizare menajeră
Municipiul
74 (magistrala) str. Ştefan cel Mare până la staţia de epurare din 6,809,526.00
Topliţa
mun. Topliţa

Dotarea completă a sălii laboratorului de fizică/chimie cu


Oraş Băile mobilier, echipamente și material specific, didactic și de
75 81,424.45
Tuşnad laborator, la Şcoala Gimnazială Jókai Mór din Băile Tuşnad,
judeţul Harghita
Oraş Băile Amenajare unitate de învățământ preșcolar cu o singura grupă
76 137,000.00
Tuşnad - Băile Tușnad, str. Oltului nr. 83, jud. Harghita
Reabilitare şi extinderea Sistemului de alimentare cu apă,
77 Oraş Bălan reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, reabilitare staţie 11,493,945.00
de tratare a apei şi a staţiei de epurare

Oraş Cristuru Instalații de iluminat public A.N.L. și cartier rezidențial în str.


78 256,604.00
Secuiesc David Ferencz, în orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita

Oraş Cristuru Reabilitare strada David Ferencz, în orașul Cristuru Secuiesc,


79 3,459,454.00
Secuiesc județul Harghita
Oraş Cristuru Reabilitare strada Harghitei, în orașul Cristuru Secuiesc,
80 1,635,592.00
Secuiesc județul Harghita
Oraş Cristuru Reabilitare strada Morii, în orașul Cristuru Secuiesc, județul
81 1,121,256.00
Secuiesc Harghita
Construire Grădiniţă cu program prelungit cu 6 grupe de copii
82 Oraş Vlăhiţa 2,795,809.81
în oraş Vlăhiţa, judeţul Harghita
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în oraşul
83 Oraş Vlăhiţa 523,644.46
Vlăhiţa, judeţul Harghita
Modernizarea străzilor: str.Muzeului, str. Cerbului, str. Eroilor,
84 Oraş Vlăhiţa str. Budai Nagy, str. Progresului, str. Toamnei în orașul Vlăhița, 1,207,308.00
județul Harghita
Modernizarea unui ansamblu de străzi în orașul Vlăhița,
85 Oraş Vlăhiţa 11,681,049.00
județul Harghita
Reabilitare secție Pediatrie, oraș Vlăhița, judeţul Harghita,
86 Oraş Vlăhiţa 1,754,374.00
strada Spitalului nr. 53
Reabilitare şi modernizare sediu primărie în oraşul Vlăhiţa,
87 Oraş Vlăhiţa 2,117,689.72
judeţul Harghita
Construirea clădirii pentru grădiniță cu program prelungit cu 3
88 Plăieşii De Jos 1,787,856.90
grupe
89 Plăieşii De Jos Modernizare drumuri publice în comuna Plăieșii De Jos 4,994,048.21
Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic pentru
90 Porumbeni Grădinița "Rigófútty " din Porumbenii Mari, comuna 94,599.00
Porumbeni, județul Harghita
Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic pentru
91 Porumbeni Școala Gimnazială din Porumbenii Mari, comuna Porumbeni, 241,758.00
județul Harghita

Lucrări de amenajări exterioare și sistematizare verticală la


92 Porumbeni 693,757.55
grădinița cu program normal 3 grupe din Porumbenii Mari

93 Porumbeni Reabilitare generală a Școlii Gimnaziale din Porumbenii Mari 2,290,000.00

Alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare menajeră în


94 Praid 7,818,101.00
localitatea Ocna de Sus, com. Praid, județul Harghita

Consolidarea podului din beton armat pe DC 49 Ocna de Sus-


95 Praid Ocna de Jos km 0+614 peste pârâul Corund, com. Praid, 562,622.28
județul Harghita
Construire pod peste pârâul Corund str. Bánya, loc. Praid,
96 Praid 1,154,813.13
com. Praid, jud. Harghita

97 Praid Reabilitare clădire Şcoală Generală Becaș, județul Harghita 489,883.00

Reabilitare Şcoală Gimnazială „ÁPRYLI LAJOS”, Praid,


98 Praid 2,268,218.00
județul Harghita
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna
99 Racu 4,490,522.00
Racu
Modernizare drum comunal în lungime de 2,96 km şi
100 Remetea amenajare pod pe curs principal Râu Şineu şi podeţe pe 2,241,573.43
cursurile secundare Râu Şineu
Extindere reţea de canalizare şi conductă de apă potabilă în
101 Satu Mare 1,300,000.00
comuna Satu Mare, judeţul Harghita
102 Satu Mare Modernizarea străzilor în comuna Satu Mare, judeţul Harghita 5,000,000.00

Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Săcel,


103 Săcel 12,572,468.28
județul Harghita
Reabilitarea rețelei stradale a comunei Sâncrăieni, județul
104 Sâncrăieni 2,229,318.26
Harghita
Modernizarea parțială a rețelei de drumuri locale din comuna
105 Sândominic 1,562,728.65
Sândominic, jud. Harghita
106 Sânsimion Eficientizarea iluminatului public în comuna Sînsimion 697,981.41
Modernizare DC 265 în comuna Sînsimion, sat Sînsimion și
107 Sânsimion 1,502,372.13
sat Cetățuia
Dotarea cu echipamente şi mobilier specific, didactic şi de
laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente
108 Sântimbru 203,054.00
pentru Şcoala Gimnazială Arany János din comuna
Sântimbru,CF 16419235
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna
109 Sântimbru 464,909.00
Sântimbru, judeţul Harghita
Reabilitarea şi modernizarea străzilor comunale în comuna
110 Sântimbru 3,678,491.00
Sântimbru, sat Sântimbru, jud. Harghita
111 Siculeni Eficientizarea iluminatului public în comuna Siculeni 519,980.08
Modernizarea infrastructurii rutiere și a piețelor publice în
112 Siculeni 9,242,665.00
comuna Siculeni
113 Siculeni Reabilitarea Primăriei din comuna Siculeni 1,966,400.00
Modernizare drum comunal DC 66 în comuna Subcetate,
114 Subcetate 5,651,631.00
județul Harghita
Reabilitarea clădirii Liceului Miron Cristea din comuna
115 Subcetate 8,590,556.00
Subcetate, județul Harghita
Lucrări de reabilitare rețea de iluminat public în comuna
116 Suseni 523,787.53
Suseni, județul Harghita
117 Suseni Reabilitarea străzii Igényeltek din comuna Suseni 725,913.00
Reabilitarea DC 38 și DC 38A, comuna Șimonești, județul
118 Şimoneşti 3,770,074.00
Harghita
Dotare echipament IT în Școala Gimnazială "Bálint Vilmos",
119 Tomeşti 160,000.00
Tomești
120 Tomeşti Renovarea sediului primăriei comunei Tomești 578,429.86
Modernizare drumuri comunale în comuna Tulgheş, judeţul
121 Tulgheş 4,786,420.00
Harghita
Modernizare drumuri de interes local în comuna Tușnad,
122 Tuşnad 9,858,520.33
județul Harghita
Reabilitarea drumurilor comunale DC 30 şi DC 31, comuna
123 Ulieş 4,055,925.45
Ulieş, judeţul Harghita
Sisteme de alimentare cu apă în comuna Ulieș, satele Ulieş,
124 Ulieş 2,741,065.00
Nicoleşti, judeţul Harghita
Expertizarea, consolidarea și reabilitarea clădirii la Școala
125 Vărşag 1,912,191.00
Gimn