Sunteți pe pagina 1din 16

JUDEȚUL

- lei -
VASLUI
Alocații de la
Nr.
U.A.T Denumire obiectiv investitii bugetul de stat
crt.
2017-2020
TOTAL 882,070,167.56
Modernizare drumuri de interes local în comuna
1 Albeşti 6,031,516.00
Albeşti, judeţul Vaslui
Alexandru Construire dispensar medical în comuna
2 2,397,736.00
Vlahuţă Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui
Alexandru Amenajare poduri în comuna Alexandru Vlahuţă,
3 2,803,250.00
Vlahuţă judeţul Vaslui
Alimentare cu apă a localităţilor Arsura și
4 Arsura 908,152.00
Pihneşti continuare lucrări
Alimentare cu apă a localităţii Banca, comuna
5 Banca 4,215,755.00
Banca, judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare şi dotare dispensar uman
6 Banca în localitatea Gara Banca, comuna Banca, judeţul 3,853,746.00
Vaslui
Modernizare drum comunal DC148 din comuna
7 Banca 3,686,675.00
Banca, judeţul Vaslui
Staţie de epurare, realizare colectoare, canalizare
8 Băcani menajera în localitatea Drujeşti, comuna Băcani, 2,731,263.00
judeţul Vaslui
Alimentare cu apă sat Vovrieşti, comuna Băceşti,
9 Băceşti 1,036,192.00
judeţul Vaslui
Lucrări de extindere, reabilitare, modernizare şi
10 Băceşti dotare la şcoala Juncu Teodor, comuna Băceşti, 3,210,269.00
judeţul Vaslui
Construire dispensar uman în comuna Băceşti,
11 Băceşti 2,595,636.00
judeţul Vaslui
Modernizare drum comunal DC127, comuna
12 Băceşti 5,813,090.00
Băceşti, judeţul Vaslui
Construire pod peste râul Bârlad, sat Babuşa, com
13 Băceşti 2,693,653.00
Băceşti
Extindere retea alimentare cu apă, comuna
14 Bălteni 1,045,980.00
Bălteni, judeţul Vaslui
Modernizare şi dotare dispensar uman în
15 Bălteni 1,989,360.00
localitatea Bălteni, comuna Bălteni, judeţul Vaslui
Modernizare străzi în localităţile Bălteni şi Bălteni
16 Bălteni 4,633,274.00
Deal, comuna Bălteni, judeţul Vaslui
Construire creşă 3 grupe în Municipiul Bârlad,
17 Bârlad 1,859,781.00
judeţul Vaslui
Asfaltare străzi în cartierul Cotu Negru din
18 Bârlad 1,061,347.00
Municipiul Bârlad, judeţul Vaslui
Asfaltare străzi în zona gării din Municipiul
19 Bârlad Bârlad, judeţul Vaslui (str. Dr. Bagdasar, str. 502,871.00
Bicaz, str. Ioan Vodă, str. Poşta Veche)
Suplimentarea sursei de apă prin captări
20 Berezeni alternative pentru alimentarea cu apă în comuna 2,835,760.00
Berezeni, judeţul Vaslui
Extindere şi modernizare şcoala "Anastasia Fatu"
21 Berezeni 1,304,921.00
Berezeni, corp 2
Modernizare drumuri săteşti în comuna Berezeni,
22 Berezeni 5,691,841.00
judeţul Vaslui
Modernizare drumuri locale în comuna Blăgeşti,
23 Blăgeşti 6,691,251.00
judeţul Vaslui
Modernizare drum comunal Bogdana - Fântana
24 Bogdana 7,149,180.00
Blănarului, în comuna Bogdana, judeţul Vaslui
Reparaţii capitale şcoala din localitatea Orgoieşti,
25 Bogdăneşti 511,369.00
comuna Bogdăneşti, judeţul Vaslui
Reabilitare dispensar uman în sat Ulea, comuna
26 Bogdăneşti 804,601.00
Bogdăneşti, judeţul Vaslui
Modernizare drum comunal DC89 şi străzi în
27 Bogdăneşti 4,965,480.00
localitatea Bogdăneşti, judeţul Vaslui
Alimentare cu apă în satul Tunşeşti şi amenajare
28 Bogdăniţa poduri şi podeţe în satele componente ale comunei 1,191,795.80
Bogdăniţa, judeţul Vaslui
Modernizare DC86 din DJ 245C (Coroieşti)-
Cîrțibaşi, Tunşeşti, Suceveni, DJ245 A (Suceveni)
29 Bogdăniţa 3,744,679.00
km 5+550- km 10+800, comuna Bogdăniţa,
judeţul Vaslui
Sistem de canalizare în sat Boţeşti, comuna
30 Boţeşti 5,513,907.00
Boţeşti, judeţul Vaslui
Lucrări de modernizare grădiniţă 2 grupe sat
31 Boţeşti Boţeşti, pentru obţinerea autorizaţiei de securitate 523,178.00
la incendiu, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri săteşti în localităţile Boţeşti
32 Boţeşti 4,071,704.83
şi Gugeşti, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui
Construire pod în punctul Floraru Gheorghe, sat
33 Boţeşti 1,030,809.00
Boţeşti, comuna Boţeşti, judeţul Vaslui
Buneşti- Sistemul de alimentare cu apă Avereşti, comuna
34 1,620,223.00
Avereşti Buneşti Avereşti, jud. Vaslui
Buneşti- Sistemul de alimentare cu apă Buneşti, comuna
35 3,674,720.00
Avereşti Buneşti Avereşti, jud. Vaslui
Buneşti- Sistemul de alimentare cu apă Podu Oprii, comuna
36 1,796,379.00
Avereşti Buneşti Avereşti, jud. Vaslui
Modernizare drum comunal DC26 şi drum
Buneşti-
37 comunal DC18 în comuna Buneşti Avereşti, 5,032,416.00
Avereşti
judeţul Vaslui
Construire dispensar uman, sat Ciocani, comuna
38 Ciocani 1,349,101.92
Ciocani, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri de interes local în comuna
39 Ciocani 6,388,664.00
Ciocani, judeţul Vaslui
Sistem de alimentare cu apă în comuna Coroieşti,
40 Coroieşti 3,779,480.00
judeţul Vaslui
Înfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare
41 Coroieşti în comuna Coroieşti, jud., în loc. Mireni, comuna 3,660,744.00
Coroiești
Pod beton armat peste pârâul Pereschiv în
42 Coroieşti localitatea Chilieni, comuna Coroieşti, judeţul 1,564,979.00
Vaslui
Modernizare drumuri de interes local sat Costeşti,
43 Costeşti 4,406,180.00
comuna Costeşti, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri în satele Băleşti şi Fâstâci,
44 Cozmeşti 5,585,213.00
comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri de interes local în comuna
45 Creţeşti 5,699,338.00
Creţeşti , judeţul Vaslui
Modernizarea drumurilor de interes local în
46 Dăneşti 9,353,713.00
comuna Dăneşti, judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare, recompartimentare
clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea
47 Deleni 2,483,947.04
utilităţilor la şcoala gimazială nr.1 Deleni, sat
Deleni, comuna Deleni, judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare, recompartimentare
clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea
48 Deleni utilităţilor la şcoala primară I-IV - Grădiniţă cu 722,931.75
program normal Deleni 2, sat Deleni, comuna
Deleni, judeţul Vaslui
Modernizare străzi în satele Deleni şi Zizinca,
49 Deleni 5,878,815.00
comuna Deleni, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri comunale DC160 şi DC105
50 Deleşti 5,246,527.00
în comuna Deleşti, judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare în
Dimitrie vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală
51 655,324.00
Cantemir termică la şcoala cu clasele I-VIII Guşiţei, comuna
Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare în
Dimitrie vederea realizării de grupuri sanitare şi centrală
52 1,318,620.00
Cantemir termică la şcoala cu clasele I-VIII Grumezoaia,
comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare DC37, DC38 şi strada
Dimitrie
53 277, satele Urlaţi şi Grumezoaia, comuna Dimitrie 5,241,071.00
Cantemir
Cantemir, judeţul Vaslui
Dimitrie Poduri din beton armat rest de executat în comuna
54 1,046,273.00
Cantemir Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui
Modernizare, reabilitare şi dotare Şcoala
55 Dodeşti gimnazială Victor Ion Popa, sat Dodeşti corp A, 935,465.00
comuna Dodeşti, judeţul Vaslui
Modernizare, reabilitare şi dotare Şcoala
56 Dodeşti gimnazială Victor Ion Popa, sat Dodeşti corp B, 1,145,065.00
comuna Dodeşti, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri de interes local în comuna
57 Dodeşti Dodeşti, judeţul Vaslui 4,944,000.00

Reabilitare şi modernizare şcoală cu clasele I-


58 Dragomireşti VIII, sat Doagele, comuna Dragomireşti, judeţul 1,414,747.00
Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala Poiana Pietrei,
59 Dragomireşti 743,499.00
comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala primară Popeşti,
60 Dragomireşti 636,418.00
comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui
Asfaltare drumuri de interes local în comuna
61 Dragomireşti 5,567,870.84
Dragomireşti, judeţul Vaslui
Alimentare cu apă în localităţile Ghermăneşti şi
62 Drânceni 911,535.00
Rîseşti comuna Drînceni, judeţul Vaslui
Reparaţii şi modernizare Gradiniţă cu program
63 Drânceni normal, din sat Ghermăneşti, comuna Drînceni, 1,002,533.00
judeţul Vaslui
Reparaţii şi modernizare şcoala primară din sat
64 Drânceni 701,110.00
Drînceni, comuna Drînceni, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri locale în comuna Drînceni,
65 Drânceni 5,355,556.00
judeţul Vaslui
Modernizare drumuri de interes local din sat
Duda-
66 Epureni, sat Duda şi sat Valea Grecului din 8,490,786.00
Epureni
comuna Duda Epureni, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri comunale , DC128 care
leagă satul Schinetea de DN15, DC129 care leagă
67 Dumeşti satul Valea Mare de DN15 şi DC115 care leagă 5,245,928.00
satul Dumeştii Vechi de DN15 în comuna
Dumeşti, judeţul Vaslui
Alimentare cu apă comuna Epureni etapa a-II-a,
68 Epureni 2,855,490.00
comuna Epureni, judeţul Vaslui
Modernizare drum comunal DC70 străzi
69 Epureni principale şi secundare, comuna Epureni, judeţul 5,125,154.00
Vaslui
Reabilitare, modernizare şi dotarea şcolii
70 Fălciu gimnaziale Rânzeşti, comuna Fălciu, judeţul 1,425,112.00
Vaslui
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare
71 Fălciu 1,342,972.00
şcoala primară Copăceana, judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare
72 Fălciu dispensar uman şi centru medical de permanenţă 3,910,771.00
în comuna Fălciu, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială
73 Fereşti Nicolae Milescu Spătaru" sat Fereşti, comuna 3,253,665.00
Fereşti, judeţul Vaslui
Rest de executat grădiniţă cu 3 săli de clasă, sat
74 Fereşti 2,103,936.00
Fereşti, comuna Fereşti, judeţul Vaslui
Dispensar în sat Fereşti, comuna Feresti, judeţul
75 Fereşti 1,004,598.00
Vaslui
Modernizare infrastructură rutieră în comuna
76 Fereşti 4,657,407.00
Fereşti, judeţul Vaslui
Reabilitare pod Lefter, pod Creţu şi pod Manea,
77 Fereşti 3,403,658.00
comuna Fereşti, judeţul Vaslui
Construire grădiniţă în comuna Găgeşti, judeţul
78 Găgeşti 1,602,930.00
Vaslui
Construire dispensar medical în comuna Găgeşti,
79 Găgeşti 1,276,632.00
judeţul Vaslui
Modernizare drumuri de interes local în satele
80 Găgeşti Giurcani, Peicani şi Tupilaţi, comuna Găgeşti, 5,115,661.00
judeţul Vaslui
Amenajare poduri în localităţile Găgeşti, Tupilaţi
81 Găgeşti şi Popeni şi reparaţii pod în localitatea Peicani, 1,851,175.00
comuna Găgeşti, judeţul Vaslui
Modernizarea drumurilor de interes local în
82 Gârceni 12,036,323.00
comuna Gîrceni, judeţul Vaslui
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal
83 Gârceni 635,797.45
în com. Gîrceni, judeţul Vaslui
Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat
84 Ghergheşti 2,875,105.00
Chetrosu, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui
Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat
85 Ghergheşti 2,798,291.00
Corodeşti, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui
Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat
86 Ghergheşti 3,307,111.00
Lunca, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui
Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat
87 Ghergheşti 3,002,854.00
Miceşti, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui
Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat
88 Ghergheşti 2,624,396.00
Soci, comuna Ghergheşti, judeţul Vaslui
Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în satele
89 Ghergheşti Iazu şi Draxeni, comuna Ghergheşti, judeţul 2,917,239.00
Vaslui
Extindere reţea canalizare în comuna Griviţa,
90 Griviţa 5,624,535.00
judeţul Vaslui
Modernizare drumuri de interes local în localităţile
91 Griviţa Griviţa şi Trestiana, Comuna Griviţa, judeţul 6,323,083.00
Vaslui
Modernizare drumuri săteşti în localităţile Hoceni
92 Hoceni 6,382,787.53
şi Deleni, comuna Hoceni, judeţul Vaslui
Modernizare străzi în Municipiul Huşi, judeţul
93 Huşi 9,526,622.00
Vaslui
Extindere sistem de alimentare cu apă în
94 Iana 950,150.50
localitatea Iana, comuna Iana, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala primară, sat
95 Iana 1,001,768.00
Siliştea, comuna Iana, judeţul Vaslui
Construire dispensar uman în com. Iana, jud.
96 Iana 425,998.00
Vaslui
Modernizare drumuri săteşti în localitatea Siliştea,
97 Iana 4,334,056.00
comuna Iana, judeţul Vaslui
Construire podeţe peste pârâul Studinet în comuna
98 Iana 340,102.00
Iana, judeţul Vaslui
Grădiniţă program normal nr.3 grupe sat
99 Ibăneşti 1,014,131.00
Mânzaţi, comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri săteşti prin asfaltare 3,3 km
100 Ibăneşti 3,136,000.00
în comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui
Pod peste pârâul Soci în localitatea Mânzaţi,
101 Ibăneşti 484,412.00
comuna Ibăneşti, judeţul Vaslui
Înfinţare sistem de alimentare cu apă în localitatea
102 Ivăneşti 3,469,845.00
Ivăneşti, comuna Ivănești, judeţul Vaslui
Înființare sistem de canalizare menajeră în
103 Ivăneşti localitatea Ivănești, comuna Ivăneşti, judeţul 4,511,583.00
Vaslui
Construire şi dotare şcoala primară şi grădiniţă cu
104 Ivăneşti program normal în sat Coşca, comuna Ivăneşti, 1,989,477.00
judeţul Vaslui
Construire şi dotare şcoala primară şi grădiniţă cu
105 Ivăneşti program normal în sat Valea Mare, comuna 1,995,144.00
Ivăneşti, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala primară sat
106 Ivăneşti 411,278.00
Buscata, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala primară sat
107 Ivăneşti 411,278.00
Hîrsoveni, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui
Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea
108 Ivăneşti Şcolii Gimnaziale "Ionel Miron" din sat Ivăneşti, 5,889,420.00
comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare clădire dispensar
109 Ivăneşti medical din comuna Ivăneşti, sat Ivănești, judeţul 1,255,175.00
Vaslui
Modernizare DC137 A, din DN 2F (Bleşca) -
110 Ivăneşti Poiana lui Borş - DJ 245B(Ivănești), comuna 3,293,134.00
Ivăneşti, judeţul Vaslui
Amenajare poduri şi podeţe în localităţile Ivăneşti,
111 Ivăneşti Broşteni, Valea Mare, Iezerel, Coşca, Fundătura 3,505,770.00
Mică, comuna Ivăneşti, judeţul Vaslui
Modernizare străzi în comuna Iveşti, judeţul
112 Iveşti 5,028,010.00
Vaslui
Reabilitare și modernizare şi dotare Școala
Judeţul
113 Profesională Specială "Sfânta Ecaterina" Huşi , 4,761,611.62
Vaslui
judeţul Vaslui
Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare
drum judeţean DJ 159 : limită judeţul Neamţ-
Judeţul Băceşti- Băbuşa-Păltiniş-Slobozia -Racova -
114 24,944,113.00
Vaslui Trohan -Pungeşti- Siliştea- Armăşoaia - Bleşca
(DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km),
judeţul Vaslui
Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare
Judeţul drum judeţean DJ244 H : DJ244 - Viişoara
115 18,333,871.00
Vaslui Urdeşti -Găgeşti (DJ244 B), L=15980 km, judeţul
Vaslui
Proiectare ( PT+ DDE) şi execuţie- Modernizare
Judeţul drum judeţean DJ246 : DJ247 (Codăeşti) - Rediu
116 13,454,851.00
Vaslui Galian- Tăcuta-Focsasca - lim. jud Iaşi, km
5+499-13+635, judeţul Vaslui

Proiectare ( PT+ DDE) şi execuţie- Reabilitare şi


Judeţul modernizare drum judeţean DJ248 A : limită Judeţ
117 19,637,752.00
Vaslui Iaşi - Siliştea - Huc- Plopoasa - Rafaila - Buda -
DJ207 E ( Oşeşti), judeţul Vaslui

Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare


Judeţul drum judetean DJ244 K : DN 24 (Muntenii de
118 14,206,165.00
Vaslui Sus) - Tanacu-Bălţaţi - Crasnaşeni - Leosti-
Vineţeşti-Olteneşti-Zgura, L=7,650 km , judeţul
Vaslui

Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare


drum judeţean DJ241 C: limită judeţ Bacău
Judeţul
119 (Stejaru) - Doagele - Poiana -Pietrei - 14,447,521.00
Vaslui
Dragomireşti (DN 2F), L=8,625 km , judeţul
Vaslui
Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare
Judeţul drum judeţean DJ243 B : Bârlad (DJ 243) - Crâng,
120 13,112,246.00
Vaslui Ciocani- Movileni-Coroieşti de Sus - Limită judeţ
Bacău, L= 6,630 km, judeţul Vaslui

Proiectare şi execuţie- Reabilitare şi modernizare


Judeţul drum judeţean DJ245 C: Băcani (DJ245)-
121 33,506,942.00
Vaslui Băltăţeni- Cepeşti - Radăeşti-Coroieşti-Bogdăniţa-
Schitu (DJ245 A), L= 19,110 km, judeţul Vaslui
Proiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi
Judeţul modernizare drum judeţean DJ243 C : DJ 243
122 5,098,595.76
Vaslui (Mărăşeşti) - Voineşti, km 0+000-5+102(L=5,102
km), judeţul Vaslui
Proiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi
Judeţul modernizare drum judeţean DJ244 L : DJ244 D
123 4,329,129.62
Vaslui (Tabalaeşti) - Avereşti, km 0+000-2+500,
L=2,500 km, judeţul Vaslui

Proiectare ( PT+ DDE) și execuție-Reabilitare şi


Judeţul modernizare drum judeţean DJ244 M : DN24
124 3,824,647.39
Vaslui (Crasna) - Albeşti- Idrici- Roşieşti (DJ244 A), km
8+680-12+180(L=3,500 km), judeţul Vaslui
Proiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi
modernizare drum judeţean DJ245 E : DN24
Judeţul
125 (Bulboaca) - Zizinca-Deleni-Moreni DJ245 2,726,632.04
Vaslui
L(Costeşti), km 11+035-14+635, L=3,600 km,
judeţul Vaslui
Proiectare ( PT+ DDE) și execuție Reabilitare şi
modernizare drum judeţean DJ246 A : DN24
Judeţul
126 (Moara Domnească) - Fereşti-Bereasa-DJ247 4,748,110.34
Vaslui
(Tătărani), km 1+311-5+834, (L=4,523km),
judeţul Vaslui
Proiectare (PT + DDE) şi execuţie -Consolidare şi
Judeţul
127 reabilitare pod peste râul Bârlad ,DJ248 A, km 1,343,882.00
Vaslui
57+625, comuna Todireşti, judeţul Vaslui
Judeţul Proiectare şi execuţie- Pod din beton armat pe
128 1,091,626.55
Vaslui drum DJ241 C în satul Doagele, judeţul Vaslui
Judeţul Reparaţii pod pe DJ244 I peste pârâul Sarateni,
129 1,060,345.92
Vaslui judeţul Vaslui
Modernizarea grădiniţei cu program normal din
sat Laza, comuna Laza, judeţul Vaslui în vederea
130 Laza 420,243.00
obținerii avizelor reglementate de legislația în
vigoare
Construire dispensar uman în comuna Laza,
131 Laza 1,962,689.00
judeţul Vaslui
Construire pod peste pârâul Sauca în sat Sauca,
132 Laza 371,691.00
comuna Laza, judeţul Vaslui
133 Laza Construire poduri în comuna Laza, judeţul Vaslui 1,860,536.00
Modernizare străzi, sat Lipovăț, comuna Lipovaț,
134 Lipovăţ 4,311,984.00
judeţul Vaslui
Lunca Înfinţare şi dotare grădiniţă în comuna Lunca
135 1,747,704.00
Banului Banului, judeţul Vaslui
Lunca Reabilitare dispensar uman în sat Lunca Banului,
136 804,428.00
Banului comuna Lunca Banului, judeţul Vaslui
Modernizare drum comunal DC40 din DN24 A,
Lunca DC40 A localitatea Broscoşeşti, străzile nr. 1, 2b,
137 6,357,663.00
Banului 3, 6 şi DE502 din localitatea Otetoaia, comuna
Lunca Banului, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri comunale DC68 şi DC68 A
138 Măluşteni 6,585,454.00
în comuna Măluşteni, judeţul Vaslui
Muntenii De Modernizare drumuri de interes local în comuna
139 5,648,441.00
Jos Muntenii de Jos, judeţul Vaslui
Reabilitare Şcoala gimnazială Ion Agarici, sat
Muntenii De
140 Muntenii de Sus, comuna Muntenii de Sus, judeţul 1,299,487.00
Sus
Vaslui
Construire clădire de utilitate publica-dispensar
Muntenii De (cabinet de medicină de familie şi cabinet
141 425,998.00
Sus stomatologic) şi farmacie în comuna Muntenii de
Sus, judeţul Vaslui
Muntenii De Modernizare străzi în comuna Muntenii de Sus,
142 7,550,621.00
Sus judeţul Vaslui
Muntenii De Pod peste pârâul Portari în localitatea Satu Nou,
143 1,268,816.00
Sus comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui
Înfintare reţea alimentare cu apă în satul Floreni,
144 Murgeni 6,014,632.00
Oraş Murgeni, judeţul Vaslui
Înfinţare reţea alimentare cu apă în satul Lăţeşti,
145 Murgeni 4,750,437.00
Oraş Murgeni, judeţul Vaslui
Înfinţare reţea de canalizare în satul Floreni, Oraş
146 Murgeni 7,409,968.00
Murgeni, judeţul Vaslui
Înfinţare reţea de canalizare în satul Lăţeşti, Oraş
147 Murgeni 6,215,455.00
Murgeni, judeţul Vaslui
Grădiniţă cu program normal, sat Valea Mare,
148 Negreşti 500,911.00
oraş Negreşti, judeţul Vaslui
Modernizare, dotare şi reabilitare termică,
149 Negreşti grădiniţă cu program prelungit "Norocel", oraş 574,000.00
Negreşti, judeţul Vaslui
Racord gaz, retehnologizare centrală termică şi
150 Negreşti reabilitare termică grădiniţă cu program normal 143,126.00
nr.1 "Prichindel" oraş Negreşti, judeţul Vaslui
Şcoala Primară sat Cioatele, oraş Negreşti, judeţul
151 Negreşti 1,121,539.00
Vaslui
Modernizare drumuri de interes local în Oraşul
152 Negreşti 5,880,147.00
Negreşti, judeţul Vaslui
Înfiinţarea sistem de alimentare cu apă în satele
153 Olteneşti Curteni şi Vineţeşti, comuna Olteneşti, judeţul 8,693,516.00
Vaslui
Construire grădiniţă în comuna Olteneşti, judeţul
154 Olteneşti 1,573,061.00
Vaslui
Construire poduri în comuna Olteneşti, judeţul
155 Olteneşti 3,246,405.00
Vaslui
Construire gradiniţă cu două săli de grupă în sat
156 Oşeşti 882,258.00
Oşeşti, comuna Oşeşti, judeţul Vaslui
Construire grădiniţă cu două săli de grupă în sat
157 Oşeşti 882,357.00
Buda, comuna Oşeşti, judeţul Vaslui
Lucrări de modernizare la şcoala gimnazială Luiza
158 Oşeşti Zavloschi, sat Buda, în vederea obţinerii 1,871,433.00
autorizaţiei sanitare,comuna Oşeşti, judeţul Vaslui
Modernizare drum comunal DC 51 B şi strada 28,
159 Pădureni 4,464,937.00
sat Rusca, comuna Pădureni, judeţul Vaslui
Reabilitare infrastructură alimentare cu apă a
160 Perieni 5,714,475.00
localităţii Perieni, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri săteşti în comuna Pochidia,
161 Pochidia 4,915,878.00
judeţul Vaslui
Construire grădiniţă cu 3 săli de grupă în sat
162 Pogana 905,275.00
Tomeşti, comuna Pogana, judeţul Vaslui
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în
163 Pogana 5,415,030.00
comuna Pogana, judeţul Vaslui
Construire grădiniţă în comuna Pogonești, judeţul
164 Pogoneşti 1,659,812.00
Vaslui
Amenajare podeţe în comuna Pogonești, judeţul
165 Pogoneşti 551,165.00
Vaslui
Modernizare şi extindere alimentare cu apă sate
166 Poieneşti Poieneşti şi Oprişiţa, comuna Poieneşti, judeţul 1,515,773.00
Vaslui
Execuţie lucrări în vederea autorizării ISU şcoala
167 Poieneşti gimnazială nr.1 sat Poieneşti, comuna Poienești, 589,481.98
judeţul Vaslui
Dispensar medical sat Poieneşti Lucrări de
168 Poieneşti reabilitare şi modernizare, comuna Poieneşti, 1,267,767.08
judeţul Vaslui
Modernizare drumuri şi străzi în localitatea
169 Poieneşti 557,674.00
Oprişiţa, comuna Poieneşti, judeţul Vaslui
Extindere reţea canalizare în comuna Puiești,
170 Puieşti 521,400.00
judeţul Vaslui
Construire şi dotare grădiniţă în localitatea Ruşi,
171 Puieşti 1,086,046.00
comuna Puiești, judeţul Vaslui
Realizare şi dotare Şcoală în satul Cristeşti,
172 Puieşti 1,108,364.00
comuna Puiești, judeţul Vaslui
Infinţare şi dotare centru medico-social în comuna
173 Puieşti 2,603,969.00
Puiești, judeţul Vaslui
Modernizare drum comunal DC94 Puieşti-
174 Puieşti 6,076,220.00
Mocani, Comuna Puieşti, judeţul Vaslui
Reabilitare pod sat Iezer, comuna Puiești, judeţul
175 Puieşti 2,714,962.00
Vaslui
Reabilitare, modernizare, recompartimentare
cladire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea
176 Pungeşti 622,025.66
utilităţilor la şcoala primară Curseşti Vale corp A,
sat Curseşti Vale, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare, recompartimentare
clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea
177 Pungeşti utilităţilor la scoala primară Curseşti Deal corp A, 547,316.58
sat Curseşti Deal , comuna Pungeşti, judeţul
Vaslui
Reabilitare, modernizare, recompartimentare
clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea
178 Pungeşti utilităţilor la şcoala gimnazială nr.1, sat Pungeşti 3,380,863.72
corpurile A, B şi C, sat Pungeşti, comuna
Pungeşti, judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare, recompartimentare
clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea
179 Pungeşti 474,883.04
utilităţilor la şcoala primară Armăşoaia corp A, sat
Armăşoaia , comuna Pungeşti, judeţul Vaslui

Reabilitare, modernizare, recompartimentare


clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea
180 Pungeşti 729,108.68
utilităţilor la şcoala primară Stejaru corp A, sat
Stejaru, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare, recompartimentare
clădire cu grupuri sanitare interioare şi asigurarea
181 Pungeşti 651,909.29
utilităţilor la şcoala primară Toporăşti corp A, sat
Toporăşti, comuna Pungeşti, judeţul Vaslui
Modernizare străzi în localitatea Puşcaşi, judeţul
182 Puşcaşi 2,036,916.00
Vaslui
Reabilitare şcoala cu clasele I-IV Roten, sat
183 Rafaila Rafaila, comuna Rafaila , jud. Vaslui - lucrări în 579,697.00
continuare
Utilităţi şcoala cu clasele I-VIII Rafaila, comuna
184 Rafaila 606,936.00
Rafaila, Jud. Vaslui - lucrări în continuare
Înfinţare clădire cabinete medicale individuale în
185 Rafaila 753,281.66
comuna Rafaila, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri locale în comuna Rafaila,
186 Rafaila 3,621,646.00
judeţul Vaslui
Extindere reţele alimentare cu apă şi canalizare sat
187 Rebricea 768,806.00
Draxeni,comuna Rebricea, judeţul Vaslui
Sistem de canalizare - epurare ape uzate sate
188 Rebricea Rebricea, Ratesu-Cuzei, Sasova, 6,189,974.00
Crăciuneşti,comuna Rebricea, judeţul Vaslui
Şcoala cu 3 săli de clasa, localitatea Valea lui
Darie, comuna Roşieşti, judeţul Vaslui, prin
189 Roşieşti 1,191,030.00
continuare lucrări conform autorizatiei
nr.6/14.04.2008
Extindere şi modernizare dispensar uman, comuna
190 Roşieşti 1,751,073.60
Roşieşti, judeţul Vaslui
Modernizare strada secundara de la DJ244 A pana
191 Roşieşti la Baza de receptie, sat Gara-Roşieşti, comuna 1,465,918.00
Roşieşti, judeţul Vaslui
Înfinţare şi dotare Grădiniţă în localitatea Soleşti,
192 Soleşti 1,348,995.00
judeţul Vaslui
Modernizare drumuri locale în comuna Soleşti,
193 Soleşti 4,322,496.44
judeţul Vaslui
Pod din beton armat peste pârâul Lunca în sat Iaz,
194 Soleşti 226,000.00
comuna Soleşti, judeţul Vaslui
Modernizare străzi în comuna Stănilești, judeţul
195 Stănileşti 5,465,384.00
Vaslui
Reţele secundare şi branşamente la reţeaua de
Ştefan Cel alimentare cu apă şi canalizare, sate Ştefan cel
196 1,688,246.00
Mare Mare, Mărăşeni, Cănţălăreşti, comuna Ştefan cel
Mare
Ştefan Cel Extindere reţea de canalizare în comuna Ştefan cel
197 284,810.09
Mare Mare, judeţul Vaslui
Şcoala cu clasele I-VIII, corp A, Bârzeşti, comuna
Ştefan Cel
198 Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui - Consolidare, 883,780.24
Mare
extindere şi dotare
Înfinţarea sistemului de alimentare cu apă în sat
199 Şuletea 3,854,834.00
Fedeşti, comuna Şuletea, judeţul Vaslui
Înfinţarea sistemului de canalizare în sat Fedeşti,
200 Şuletea 4,757,002.00
comuna Şuletea, judeţul Vaslui
Înfinţarea sistemului de canalizare în sat Șuletea,
201 Şuletea 7,289,027.00
comuna Șuletea, judeţul Vaslui
Înfinţarea sistemului de canalizare în satele Jegălia
202 Şuletea 5,674,331.00
şi Răşcani, comuna Șuletea, judeţul Vaslui
Modernizarea, extinderea şi dotarea dispensarului
203 Şuletea uman în sat Șuletea, comuna Șuletea, judeţul 1,160,820.00
Vaslui
Modernizare, reabilitare şi dotare şcoală
204 Tanacu gimnazială nr.1, sat Tanacu, comuna Tanacu, 3,131,646.86
judeţul Vaslui
Modernizare, reabilitare şi dotare dispensar uman
205 Tanacu 1,437,206.00
în comuna Tanacu, judeţul Vaslui
Modernizare prin asfaltare drum comunal DC27
206 Tanacu A, străzi principale şi secundare din comuna 8,015,720.00
Tanacu, judeţul Vaslui, L=7000 km
Construire şcoală în comuna Tăcuta, judeţul
207 Tăcuta 1,456,655.00
Vaslui
Modernizare Școală Gimnazială Protopopeşti,
208 Tăcuta comuna Tăcuta, judeţul Vaslui în vederea obţinerii 309,400.00
avizului de securitate la incendiu
Modernizare şcoală primară Mirceşti, comuna
209 Tăcuta Tăcuta, judeţul Vaslui în vederea obţinerii avizului 129,710.00
de securitate la incendiu
Modernizare drumuri locale în comuna Tăcuta,
210 Tăcuta 6,607,530.00
judeţul Vaslui
Reabilitare, modernizare şi extindere în vederea
realizării de grupuri sanitare şi centrală termică la
211 Tătărăni 3,015,864.00
şcoala gimnazială Tătărăni, comuna Tătărăni,
judeţul Vaslui
Modernizare DC din DJ 244/E - Valea lui Boşie,
stradă secundară de la loc. Popa Vasile la limita
212 Tătărăni 2,382,088.00
extravilan spre Huşi, comuna Tătărăni, judeţul
Vaslui
Modernizare şi dotare şcoala cu clasele I-VIII sat
Todireşti, comuna Todireşti, judeţul Vaslui, în
213 Todireşti 789,256.00
vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de
funcţionare
Modernizare şi dotare şcoală cu clasele I-IV şi
214 Todireşti construire centrală termică în sat Huc, comuna 328,970.00
Todireşti, judeţul Vaslui
Înfinţare clădire cabinete medicale individuale în
215 Todireşti 753,281.66
comuna Todireşti, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri de interes local în comuna
216 Todireşti 4,913,510.00
Todireşti, judeţul Vaslui
Extindere reţea canalizare în localitatea Badeana
217 Tutova 571,355.00
din comuna Tutova, judeţul Vaslui
Înfinţare sistem canalizare în satul Coroi din
218 Tutova 545,439.00
comuna Tutova, judeţul Vaslui
Modernizarea şi dotarea dispensarului uman din
219 Tutova 1,356,216.00
comuna Tutova, judeţul Vaslui
Modernizare DC78 Tutova -Ciortolom,
220 Tutova modernizare drumuri săteşti în localităţile Tutova 6,937,021.00
şi Badeana din comuna Tutova, judeţul Vaslui
Construire pod peste râul Tutova pe drumul
221 Tutova 1,117,402.00
DE581 din comuna Tutova, judeţul Vaslui
Construire dispensar uman în sat Văleni, comuna
222 Văleni 1,938,358.00
Văleni, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri săteşti în satele Văleni şi
223 Văleni 4,957,592.00
Moara Domeasca, comuna Văleni, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri de interes local cu acces din
224 Vetrişoaia 7,838,736.00
DJ 244 N în comuna Vetrişoaia, judeţul Vaslui
Construire grădiniţă în sat Viişoara, comuna
225 Viişoara 1,815,110.00
Viișoara, judeţul Vaslui
Dotare Şcoala Gimnazială Spiru C. Haret
226 Viişoara Viişoara, sat Viişoara, comuna Viişoara, judeţul 459,598.42
Vaslui
Construire şi dotare dispensar medical în sat
227 Viişoara 2,196,447.00
Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Vaslui,
Construire pod în sat Viişoara, comuna Viişoara,
228 Viişoara 2,634,108.00
judeţul Vaslui
Extindere sistem de alimentare cu apă potabilă şi
229 Vinderei infinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare 5,648,000.00
în satul Vinderei, comuna Vinderei, judeţul Vaslui
Infinţare sistem centralizat de alimentare cu apă,
230 Vinderei canalizare şi epurare ape uzate în comuna 5,839,400.00
Vinderei, judeţul Vaslui - localitatea Obîrşeni
Înfinţare sistem centralizat de alimentare cu apă,
canalizare şi epurare ape uzate în comuna
231 Vinderei 5,162,900.00
Vinderei, judeţul Vaslui - localităţile Docaneasa,
Gara Docaneasa
Înfinţare sistem centralizat de alimentare cu apă,
232 Vinderei canalizare şi epurare ape uzate în comuna 5,377,900.00
Vinderei, judeţul Vaslui - localităţile Docani
Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă,
canalizare şi epurare ape uzate în comuna
233 Vinderei 7,475,150.00
Vinderei, judeţul Vaslui - localităţile Valea Lungă
şi Gara Talaşman
Înfinţare sistem de canalizare şi epurare ape uzate
234 Vinderei în comuna Vinderei, judeţul Vaslui - localitatea 3,069,483.00
Brădeşti
Construire grădiniţă în comuna Vinderei, judeţul
235 Vinderei 1,025,000.00
Vaslui
Extindere reţea alimentare apă în satele Obîrşeni
Lingurari, Obîrşeni, Gîrdeşti, Bănceşti, Stîncăşeni
236 Voineşti 21,169,505.00
şi infiinţare sistem de canalizare în comuna
Voineşti, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială , sat
237 Voineşti 406,807.00
Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială, sat
238 Voineşti 306,249.00
Gîrdeşti, comuna Voineşti, judeţul Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială, sat
239 Voineşti Obîrşeni, Lingurari, comuna Voineşti , judeţul 734,301.00
Vaslui
Reabilitare şi modernizare şcoala primară, sat
240 Voineşti 406,807.00
Avramesti,comuna Voineşti ,judeţul Vaslui
Şcoală cu 4 săli de clasă în localitatea Gîrdeşti,
241 Voineşti 2,049,348.00
comuna Voineşti, judeţul Vaslui
Alimentare cu apă sat Buhăeşti, comuna Vultureşti
242 Vultureşti 104,720.00
- Racord electric exterior
Înfinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare
243 Vultureşti 8,628,147.95
menajeră în comuna Vultureşti, judeţul Vaslui
Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna
244 Vultureşti 3,686,733.00
Vultureşti, judeţul Vaslui
Reabilitare dispensar uman în sat Vutcani, judeţul
245 Vutcani 1,365,503.38
Vaslui
Modernizare drum comunal DC166, km 10+070
246 Vutcani (limită com. Hoceni) - km 10+840, comuna 1,179,472.00
Vutcani, judeţul Vaslui
Extindere alimentare cu apă sat Zăpodeni,
247 Zăpodeni 1,844,565.00
comuna Zăpodeni, judeţul Vaslui
Finalizare şcoala clasele I-IV şi grădiniţă,
248 Zăpodeni localitatea Delea plus construire anexa în comuna 396,411.47
Zăpodeni, judeţul Vaslui
Finalizare şcoală clasele I-IV şi grădiniţă,
249 Zăpodeni 602,259.00
localitatea Delea, comuna Zăpodeni
Construire poduri şi podeţe în comuna Zăpodeni,
250 Zăpodeni 872,270.00
judeţul Vaslui
Extindere sistem de alimetare cu apă în localitatea
251 Zorleni 1,027,159.83
Simila, comuna Zorleni, judeţul Vaslui
Staţie de epurare, realizare colectoare canalizare
252 Zorleni menajeră în localitatea Simila, comuna Zorleni, 971,511.10
judeţul Vaslui
Construire corp B la şcoala cu clasele I-VIII,
253 Zorleni localitatea Popeni, comuna Zorleni, judeţul 1,522,597.00
Vaslui
Dotare, avizare ISU şi finalizare lucrări - Grădiniţă
254 Zorleni 5,060,608.46
cu 7 săli de grupă Zorleni
Şcoală cu două săli de clasă în localitatea Dealul
255 Zorleni 752,464.47
Mare, comuna Zorleni, judeţul Vaslui
Modernizare, extindere şi dotare unitate sanitară în
256 Zorleni 1,619,061.00
comuna Zorleni, judeţul Vaslui