Sunteți pe pagina 1din 74

STUDIU DE FEZABILITATE

Refacerea si modernizarea drumurilor


comunale afectate de calamitATile din
2010 n comuna FrATAuTii Noi, judeTul
Suceava

Beneficiar: COMUNA FRTUII NOI


Proiectant: S.C.

SRL SUCEAVA

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

IULIE 2011

Colectiv de elaborare:
Director :
Proiectani de specialitate:

Drepturi de proprietate intelectual:


n conformitate cu Legea 8/1996, prezentul Studiu de fezabilitate
este proprietatea
S.C. S.R.L. Suceava i nu poate fi utilizat
dect n scopul pentru care a fost elaborat. Orice reproducere,
copiere, mprumutare sau ntrebuinare integral sau parial, direct
sau indirect, n alt scop, fr permisiunea proprietarului sau a
beneficiarului, acordat legal, n scris, intr sub incidena sanciunilor
legale privind drepturile de proprietate intelectual i a drepturilor
conexe.
Prezentul studiu este elaborat n conformitate cu Hotrrea nr.
28 din 09.01.2008
privind aprobarea coninutului cadru al
documentaiei tehnico economice aferente investiiilor publice,
precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
Hotrrea nr. 28 din 09.01.2008 a intrat n vigoare din data de
22.02.2008.

CUPRINS
I. DATE GENERALE.....................................................................................................................
1. Denumirea obiectivului de investiii...............................................................................

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

2. Amplasamentul......................................................................................................................
3. Titularul investitiei...............................................................................................................
4. Beneficiarul investitiei........................................................................................................
5. Elaboratorul studiului.........................................................................................................
II..............................................................INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
7
1. SITUATIA

ACTUALA

SI

INFORMATII

DESPRE

ENTITATEA

RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI..................................................


2. DESCRIEREA INVESTITIEI.............................................................................................
a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen
lung............................................................................................................................................
b) Scenariile tehnico-economice...............................................................................................
c) Descrierea constructiva, functionala si tehnologica.............................................................
3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI...............................................................................
a) Zona i amplasamentul.........................................................................................................
b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat......................................................
c) Situatia ocuparilor definitive de teren.................................................................................
d) Studii de teren......................................................................................................................
e) Caracteristicile principale ale investitiei..............................................................................
f) Situaia existent a utilitilor i analiza acesteia................................................................
g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului...............................................................
4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE..............................................
III. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI.............................................................
1. Valoarea total cu detalierea pe structur a devizului general.............................
2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.............
IV. ANALIZA COST- BENEFICIU............................................................................................
1. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de referin................................................................................................................
2. Analiza opiunilor...............................................................................................................

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

3. Analiza financiar...............................................................................................................
4. Analiza de senzitivitate......................................................................................................
5. Analiza de risc......................................................................................................................
V. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI..............................................................
VI. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA
INVESTITIEI..................................................................................................................................
1. Numr de locuri de munc create n faza de execuie..............................................
2. Numr de locuri de munc create n faza de operare...............................................
VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIIEI............
VIII. AVIZE I ACORDURI........................................................................................................

A. PIESE SCRISE
4

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

I.

DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiii

,,REFACEREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE AFECTATE DE


CALAMITATILE DIN ANUL 2010 IN COMUNA FRATAUTII NOI, JUDETUL
SUCEAVA "
2. Amplasamentul
Regiunea de dezvoltare nord-est, judetul Suceava, comuna Fratautii Noi.
Comuna Fratautii Noi se afla amplasata n partea de nord a judeului Suceava, la o
departare de 53 Km fata de municipiul resedinta de judet Suceava si la 11 km fata de
municipiul Radauti
Vecinatati:
la nord Ucraina;
la nord - est comuna Musenita;
la est comuna Dornesti;
la sud comuna Fratautii vechi;
la sud - est comuna Galanesti;
la vest comuna Bilca;
Investitia "Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile
din anul 2010 in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava", urmeaza sa se realizeze in partea de
nord a judetului Suceava, comuna Fratautii Noi.
Comuna este compusa din doua sate, satul Fratautii Noi (resedinta de comuna) si
satul Costisa.
Pozitia geografica a satelor le asigura o buna legatura de transport pe drumurile
judetene nr 178C (Radauti - Fratauti - Bilca), nr. 291A (Siret Climauti - Fratauti) si drumul
comunal49A (Fratautii Noi - Costisa).
Altitudinea minima se afla la 380.00 m n culoarul raului Suceava, iar cea maxima la
450 m n dealul Dumbravii. Cota amplasamentului care face obiectul studiului se afla la
+400.00 fata de nivelul marii.
Proiectul face obiectul investitiei in satele Fratautii Noi, Costisa si Sasca, comuna
Fratautii Noi.
Prin Hotararea Consiliului Local Fratautii Noi nr. 22/22.06.2011 se aproba:
clasificarea in drum comunal cu indicativul DC 49C, traseul de drum
comunal DJ 178 sat Fratautii Noi - Sasca catun Vuliva, pe o lungime de
3,000 km, pozitia km 0+000-3+000.
HG nr. 540/2000, Anexa nr. 3, privind aprobarea incadrarii in categorii
functionale a drumurilor publice, se aproba clasificarea in drum comunal
cu indicativul DC 49A, traseul drumului Fratautii Noi Costisa, pozitia
kilometrica 0+000-4+300, cu o lungime de 4,3 km.
Comuna Fratautii Noi se regaseste in HG 378/2011 privind aprobarea listei definitive
a localitatilor cu infrastructura rutiera comunala afectata de inundatiile din perioada iunieiulie, nominalizata cu 23,90 km afectati, 1 pod si 4 podete.
3. Titularul investitiei

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Comuna Fratautii Noi, judetul Suceava.


4. Beneficiarul investitiei
Comuna Fratautii Noi, judetul Suceava.
5. Elaboratorul studiului
Societatea de proiectare:
S.C. S.R.L. SUCEAVA
Registrul Comerului J33/768/2005
Cod unic de inregistrare R 17628884
Email: @ .ro
Tel/fax: 0230-512004
Cod CAEN -7420 Activiti de arhitectur, inginerie i servicii de
consultan tehnic legate de acestea

II.

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

1. SITUATIA
ACTUALA
SI
INFORMATII
DESPRE
RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

ENTITATEA

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de


executat in scopul refacerii drumurilor calamitate de inundatiile din anul 2010, asigurarii
unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei impuse de normele si
normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a drumurilor conform
standardelor in vigoare precum si optimizarea curbelor, rezolvarea scurgerii apelor,
construirea de podete, realizarea conform normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si
sigurantei circulatiei si realizarea lucrarilor de protectia mediului.
Comuna Fratautii Noi se regaseste in anexa la Hotararea Guvernului Romaniei nr.
378/0/.04.2011 care aproba Lista definitiva a localitatilor cu infrastructura rutiera comunala
afectata de inundatii din perioada iunie-iulie 2010, fiind nominalizata cu 23,90 km de drum
comunal afectati, 1 pod si 4,00 podete afectate.
Comisia de evaluare a pagubelor, alcatuita conform prevederilor Ordinului nr.
221/24.05..2010, al Prefectului Judetului Suceava prin Procesul Verbal de constatare nr.
3688/23.06.2010, stabileste pagubele aferente drumurilor comunale
Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se
asigura desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.
Lucrarile care se vor executa au ca scop refacerea drumurilor afectate de inundatii in
anul 2010, mentinerea in permanenta a caracteristicilor tehnico-functionale ale acestor
drumuri precum si imbunatatirea acestora in raport cu cerintele traficului rutier actual si de
viitor.
Oportunitatea atragerii unei finantari cu fonduri europene ar elimina singurul
impediment de atingere a acestui deziderat, respectiv cel financiar.
Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei de cai de transport in
cadrul localitatilor din zona, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai al locuitorilor.
Potrvit anexei la Ghidul solicitantului, din Lista comunelor si gradul de saracie
aferent, pentru comuna Fratautii Noi rezulta urmatoarele:
- nr. Gospodarii la recesnsamant
1796
- nr. Persoane in gospodarii la recensamant
5498
- rata saraciei
53,4 %
- profunzimea saraciei
17,3 %
- severitatea saraciei
8,2 1%
Comuna Fratautii Noi nu a mai beneficiat de finantare prin SAPARD,
PNDR sau alt program european de finantare.
Dezvoltarea economica si sociala a acestei zone este strans legata de imbunatatirea
infrastructurii rurale existente si a serviciilor de baza. Renovarea, modernizarea si
dezvoltarea comunei Fratautii Noi este o conditie esentiala pentru imbunatatirea calitatii
vietii si cresterea interesului pentru aceasta zona.
Pentru imbunatatirea calitatii vietii in comuna Fratautii Noi, ca si in alte localitatii
rurale din judetul Suceava, un factor determinant il constituie realizarea acestui proiect, care
influenteaza direct dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice, dezvoltarea
turismului si si crearea oportunitatii ocupationale.

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Investitia se incadreaza in obiectivele prevazute in Ghidul Solicitantului, submasura


322 d) Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate
de inundatii in anul 2010.
Prin realizarea investitiei se vor crea noi locuri de munca pentru populatia din comuna
atat pe durata de realizare a proiectului cat si ulterior prin efecte indirecte. Efecetele post
implementare sunt de domeniul dezvoltarii economice si sociale durabile a localitatii, strans
legate de imbunatatirea infrastructurii rurale existente si a serviciilor de baza.
Prin Hotararea Consiliului Local Fratautii Noi nr. 22/22.06.2011 se aproba:
clasificarea in drum comunal cu indicativul DC 49 C , traseul de drum comunal DJ
178 sat Fratautii Noi - Sasca - catunVuliva, pe o lungime de 3,000 km, pozitia km
0+000-3+000
HG nr. 540/2000, Anexa nr. 3, privind aprobarea incadrarii in categorii functionale
a drumurilor publice, se aproba clasificarea in drum comunal cu indicativul DC 49 A,
traseul drumului Fratautii Noi Costisa, pozitia kilometrica 0+000-4+300, cu o
lungime de 4,3 km
Comuna Fratautii Noi se regaseste in HG 378/2011 privind aprobarea listei definitive
a localitatilor cu infrastructura rutiera comunala afectata de inundatiile din perioada iunieiulie, nominalizata cu 23,90 km afectati, 1 pod si 4 podete
Lungimea totala a drumurilor comunale propuse prin proiect pentru
refacere si modernizare este de 7,3 km dupa cum urmeaza:
1. Drum comunal DC 49A, Fratautii Noi-Costisa, L=4,3 km, pozitia km
0+000-4+300, se intersecteaza cu DJ 291 A la pozitia km 43+230 care
coincide cu pozitia 0+000 a drumului comunal.
2. Drum comunal DC 49C, Fratautii Noi-Sasca, L=3,0 km, pozitia km
0+000-3+000, se intersecteaza cu DJ 178 C la pozitia km 12+800 care
coincide cu pozitia 0+000 a drumului comunal.
Proiectul vizeaza refacerea si modernizarea acestor doua drumuri comunale a caror
lungime totala este de 7,3 km. Sistemul rutier se va realize din beton rutier Bc R 4,0 in
grosime de 20,0 cm asezat pe un strat de nisip in grosime de 2 cm , un strat de fundatie din
balast de 25 cm si un strat de forma necesar refacerii drumului afectat de inuntatii in anul
2010 constand in scarificarea, completarea si reprofilarea balastului existent.
Proiectul vizeaza urmatoarele obiective:
Refacerea drumurilor afectate de inuntatii in anul 2010, asigurarea
stabilitatii terasamentului si protejarea acestuia impotriva efectelor
apelor. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare urmatoarele
faze:
- scarificarea impietruirii existente, completare si reprofilarea acesteia pentru
realizarea unui strat de forma cu o grosime medie de 10 cm
- executia de lucrari de aparare-consolidare permaneante, de tipul zidurilor de
sprijin din beton acolo unde terasamentul nu prezinta stabilitate sau piciorul
taluzului de rambleu ajunge in cursul de apa
- executia de lucrari de aparare-consolidare permaneante, de tipul gabioanelor
din piatra bruta pe fundatie de beton, acolo unde teasamentul debleului nu
prezinta stabilitate si pentru a supralargii platforma drumului afectata de
inundatii pentru a respecta elementele geometrice corespunzatoare unui drum
comunal de clasa tehnica V

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

executia santurilor de captare a apelor pluviale care cad pe platforma


drumului sau se scurg spre acesta dinspre terenurile invecinate si asigurarea
evacuarii acestora spre cursurile naturale de apa existente. In zonele in care
scurgerea apelor se realizeaza cu dificultate rigolele se pereaza cu beton de
ciment C12/15
asigurarea hidraulicii necesare a podetelor prin inlocuirea celor deteriorate,
asigurarea continuitatii santului lateral in intersectiile cu drumurile laterale
prin realizarea de rigole carosabile, saparea unor canale de pamant de-a
lungul drumurilor laterale pentru conducerea apelor din santuri spre
cursurile de apa naturale

Modernizarea drumurilor comunale prin consolidarea partii carosabile


cu un sistem rutier rigid Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare
urmatoarele faze:
- asternerea unui strat de fundatie din balast amestec optimal cu grosimea de
20 cm
- turnarea betonului rutier in dale cu grosimea de 20 cm
- amenajarea rosturilor transversale de contact si de dilatatie
- amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale pe o distanta de 50 m cu
balast si 20 m cu aceeasi structura rutiera
- amenajarea racordarilor la drumul judetean se va face respectand prevederile
Legii 13/1974 , a Legii 37/1975 si a Legii 43/1975
- Drum comunal DC 49 A, Fratautii Noi- Costisa, L=4,3 km, pozitia km 0+0004+300, se intersecteaza cu DJ 291 A la pozitia km 43+230 care coincide cu
pozitia 0+000 a drumului comunal.
- Drum comunal DC 49 C, Fratautii Noi-Sasca, L=3,0 km, pozitia km 0+0003+000, se intersecteaza cu DJ 178 C la pozitia km 12+800 care coincide cu
pozitia 0+000 a drumului comunal
- pentru siguranta circulatiei se vor prevedea indicatoare rutiere si marcaje
longitudinale aplicate pe traseul drumului modernizat
Lungimea totala a celor doua drumuri comunale DC 49A si DC 49C
propuse pentru refacere si modernizare este L=7,300 km.
Lungimea totala a celor doua drumuri comunale DC 49A si DC 49C
clasificate este de L= 7,300 km.
Lungimea totala a acestor drumuri comunale afectate de inundatii este
L=7,300 km, rezultand valoarea raportului=1 dintre lungimea drumurilor
comunale afectate de inundatii propuse a fi refacute prin proiect si lungimea
totala a drumurilor comunale clasificate.
Entitatea responsabil cu implementarea proiectului este Comuna
Frtuii Noi, judetul Suceava.
Responsabilii de implementarea proiectului din partea Consiliului Local al
comunei Frtutii Noi, judetul Suceava sunt:
Responsabil legal - Primarul comunei Galan Constantin;
Responsabil de proiect - Primarul comunei Galan Constantin;

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

2. DESCRIEREA INVESTITIEI
a) Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de
investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaboratein prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii
investitiei, precum si scenariul tehnico - economic selectat
Calitatea vieii n aceast localitate este sub nivelul mediu de trai din Romnia. Pentru
mbuntirea calitii vieii a creterii atractivitii i interesului pentru aceste zone este
necesar modernizarea zonei. Acest lucru ncepe de la modernizarea infrastructurii, n acest
caz a drumurilor, a reelei de drumuri din localitate, modernizare care influeneaz direct
dezvoltarea activitilor sociale, culturale i economice i implicit, crearea de oportuniti
ocupaionale.
Conform Anexa 11 referitoare la Lista comunelor i gradul de srcie din Ghidul
solicitantului Msura 3.2.2. - Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de
baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale, rata
saraciei si profunzimea saraciei au valoarea ridicata, deci se poate trage concluzia c
populaia din aceast zon nu poate suporta costul acestei investiii i aceast investiie se
poate realiza doar prin accesarea unor fonduri externe. Dup realizarea acestei investiii
nivelul de trai al locuitorilor din aceast localitate va crete dezvoltndu-se implicit i
economia din zon.
Zona luat n studiu prezint o deosebit importan din punct de vedere economic,
social i din punct de vedere al dimensiunii, diversitii, resurselor naturale i umane pe care
le deine.
Prin mbuntirea infrastructurii rurale existente i a serviciilor de baz pe viitor
sperm c aceast zon va concura cu alte zone rurale n atragerea de investiii, asigurnd
totodat i furnizarea unor condiii de via adecvate i servicii sociale necesare comunitii.
Oportunitatea investiiei este permanent dat fiind importana reelei de ci de
transport intracomunale, precum i dorina de cretere a nivelului de trai a locuitorilor.
Varianta ntreinerii periodice, prin balastare, a drumurilor, fr reprofilarea
platformei nu ar rezolva problemele de fond, degradrile existente datorate calamitatilor din
amul 2010 cat si cele ce vor aprea la scurt timp datorit stagnrii apelor n anuri i a
hidraulicii defectuoase a podeelor. n ansamblu, aceast variant este una poate mai puin
costisitoare, dar fr rezultate.
Partea cea mai costisitoare a proiectului o constituie sistemul rutier rigid din dale de
beton, dar este totui cea mai economic soluie pentru rezolvarea tuturor problemelor legate
direct sau indirect de traficul pe aceste drumuri. Acest sistem rutier se comport cel mai bine
att la condiiile de trafic greu ct i la degradrile provocate de atelaje trase de cai potcovii,
atelajele fiind cel mai des ntlnite pe aceste drumuri. Totodat, dala din beton monolit este
singura modalitate de a consolida corespunztor partea carosabil a drumurilor fr a crea un
prag foarte mare ntre marginea platformei i intrrile n curile localnicilor.

10

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

A fost analizat i varianta cu sistemul rutier semirigid din beton asfaltic, dar datorit
condiiilor climatice (ierni lungi cu temperaturi sczute zon de munte) i datorit
traficului care este n mare parte compus din atelaje trase de cai potcovii, acest sistem rutier
nu va rezista datorit acestor condiii, iar ntreinerea lui ar fi cu mult mai costisitoare dect
varianta dalei din beton.

Existena posibilitii de accesare a unor fonduri nerambursabile a


determinat Consiliul Local Fratautii Noi s acceseze i s i asume
responsabilitatea derulrii unei astfel de finanri. Oportunitatea investiiei
este indisolubil legat de aceast conjunctur, ntruct reprezint singura
ans ca drumurile comunale din localitatea Fratautii Noi s fie reparate si
modernizate, cu toate efectele secundare pe care le atrage acest fapt:
- asigurarea unei legturi n condiii de confort i siguran cu
obiectivele cele mai importante din centrul localitii Fratautii Noi: Primria
comunei Fratautii Noi, Consiliul Local al comunei Fratautii Noi, Poliia,
Biserica,Caminul Cultural, coala general, Dispensarul comunal, Cimitirul
localitii Fratautii Noi etc
- creterea nivelului de trai al locuitorilor din comuna Fratautii Noi;
- creterea interesului pentru terenurile din zon i perspectiva
construirii unor noi locuine, construcii pentru turism, zona fiind de o
deosebit frumusee i atracie pentru turismul local;
- crearea infrastructurii necesare dezvoltrii diferitelor activiti
economice
La data ntocmirii acestui Studiu de fezabilitate, autoritile locale din comun dispun
de o strategie de dezvoltare pentru perioada 2007-2013, numit Strategia de dezvoltare a
comunei Fratautii Noi pentru perioada 2007-2013 ce conine i planul de investiii pentru
perioada 2007-2013.
a. Programul Naional pentru Dezvoltare Rural 2007 2013.
PNDR-ul actual pune accent pe aspecte precum competitivitate, mediu, calitatea vieii,
avnd ca obiective generale:
Creterea competitivitii sectoarelor agricol i forestier;
mbuntirea mediului rural;
mbuntirea calitii vieii i diversificarea economiei rurale;
Demararea i funcionarea iniiativelor de dezvoltare local (LEADER).
Obiectivele generale sunt mprite ntr-un numr de obiective strategice ce in cont de
situaia economic local i regional din mediul rural i provocrile ce vor urma.
b. Strategia de dezvoltare a regiunii Nord Est
In regiune se remarca o insuficienta dezvoltare si un grad ridicat de uzura a
infrastructurii fizice de acces. Arterele rutiere reprezinta un element important in asigurarea
mobilitatii fortei de munca, o conditie pentru dezvoltarea economico-sociala a regiunii.
Aceast msur are n vedere dezvoltarea infrastructurii locale de transport prin lucrari de
modernizare, reabilitare si consolidare a drumurilor de acces existente.
11

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

c. Strategia de dezvoltare a judeului Suceava


In cadrul Strategiei de dezvoltare a comunei Fratautii Noi i inclusiv in planul de
investiii pentru perioada 2007-2013 este nscris i investiia privind modernizarea
drumurilor comunale degradate.
Scenariul tehnico-economic selectat este cel optimist care prevede continuarea
dezvoltrii comunei intr-un ritm mediu ce va presupune obligativitatea existenei reelei de
drumuri. Scenariul optimist de dezvoltare social-economic a avut la baz urmtoarele
ipoteze:
1. Cadrul macroeconomic i legislativ favorabil
2. Atragerea unor investitori strategici
3. mbuntirea mediului de afaceri
4. Dezvoltarea antreprenoriatului
5. Climat investiional atractiv n localitate
6. Cooperarea public-privat eficient
7. mbuntirea capacitii de management.
b) Scenariile tehnico-economice
Scenarii tehnice propuse
Drumurile comunale propuse pentru refacere si modernizare sunt drumuri existente
care nu necesit exproprieri de terenuri particulare sau scoaterea din folosin a altor
suprafee (agricole, forestiere). Pentru refacerea si modernizarea acestor drumuri au fost
analizate mai multe scenarii i variante tehnico economice:
- Scenariul fr proiect:
Varianta 0 - varianta fr a face nimic, varianta n care drumurile se
degradeaz permanent, accesul n zonele respective se va face din ce n ce mai greu. Pe timp
ploios accesul este imposibil, condiiile de trafic vor fi din cele mai rele, degradarea
autovehiculelor va fi maxim, consumul de combustibil va crete simitor, etc.
Varianta I - varianta ntreinerii periodice, prin balastare, a tronsoanelor
analizate i fr reprofilarea platformei nu ar rezolva problemele de fond ale acestor drumuri,
degradrileexistente cat si cele ce vor aprea la scurt timp datorit stagnrii apelor (nu exist
pant transversal a platformei drumului) i datorit traficului din zon. n ansamblu,
aceast variant este una poate mai puin costisitoare, dar fr rezultate, realizat probabil
numai cnd bugetul Primriei Fratautii Noi o permite i, cu siguran, numai n zonele cele
mai afectate de degradri ale drumurilor.Degradarile masive provocate de inundatiile anului
2010 face imposibila aceasta varianta
- Scenariul cu proiect:
Varianta II - varianta sistemului rutier semirigid din beton asfaltic, este
cea mai costisitoare dintre cele trei variante, dar nu cea mai economic dintre cele trei variate
studiate. Este totui o soluie pentru rezolvarea tuturor problemelor legate direct sau indirect
de traficul pe cele doua drumuri. ns acest sistem rutier nu se comport cel mai bine att la
condiiile de trafic existente avnd n vedere degradrile provocate de atelaje trase de cai
potcovii, dar i la condiiile meteorologice din zon (temperaturi sczute dar, n special
fenomenul de nghe dezghe). Pe termen lung aceast variant este o variant costisitoare
12

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

deoarece necesit o ntreinere periodic permanent avnd o durat normal de funcionare


practic la jumtate fa de variata III.
Varianta III - varianta sistemului rutier rigid din dale de beton, este totui
o variant scump dar i cea mai economic soluie pentru rezolvarea tuturor problemelor
legate direct sau indirect de traficul pe cele dou drumuri. Acest sistem rutier se comport cel
mai bine att la condiiile de trafic greu ct i la degradrile provocate de atelaje trase de cai
potcovii. Totodat, dala din beton monolit este singura modalitate de a consolida
corespunztor partea carosabil a drumurilor fr a crea un prag foarte mare ntre marginea
platformei i intrrile n curile localnicilor. Stabilirea tipului de structur rutier pentru
modernizarea drumurilor existente se ncadreaz n strategia de investiie i de ntreinere a
drumurilor respective din cadrul reelei de drumuri locale. O importan deosebit n
alegerea tipului de structur rutier, o prezint materialele de construcie rutier
preponderente n regiune i anume:
1)- agregate naturale de carier, cu pondere important n structuri rutiere rigide;
2)- agregate naturale de balastier, cu pondere important n structuri rutiere rigide;
Se vor avea n vedere n acest calcul doar variantele II i III deoarece varianta I nu
este o variant viabil pentru modernizarea tronsoanelor de drum comunal.
PARAMETRI

VARIANTA III
structura rutiera
de
tip
rigid
(mbrcminte
de tip rigid)

VARIANTA
II
structura rutiera de
tip semirigid - elastic
(
imbracaminte
asfaltica)

PARAMETRII TEHNICI
Durata de exploatare mare/mica

Raport Utilizare/Aliniament sau Curba da/nu

Raport Utilizare/Temperatura mediu ambiant bun/slab

Raport rezistenta la Uzura / Trafic mare/mic

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da

Durata mica/mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie

Necesita executia si intretinerea atenta a rosturilor transversale

Raport Pret Investitie initiala / trafic satisfacut bun/slab

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza mici/mari

Poluarea in executie nu/da

Poluarea in exploatare nu/da

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta

Riscuri de executie (corectiile se fac usor/greu)

PARAMETRII ECOMOMICI

PARAMETRII DE MEDIU

RISCURI

13

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Punctele acordate pentru fiecare criteriu n parte au fost de 5 pentru un punctaj


maxim i de 1 pentru punctaj minim. Punctaj realizat:
- structura rutier de tip rigid 55 puncte
- structura rutier de tip elastic semirigid 49 puncte;
Scenariul recomandat de elaborator.
Avantajele scenariului recomandat
Varianta optim propus de proiectant este varianta III, din urmtoarele puncte de
vedere:
- drumurile din beton de ciment au o durat normal de funcionare de 28 42 ani,
drumurile cu mbrcminte din balast 16 24 ani, iar drumurile cu mbrcminte semirigid
(beton asfaltic) 20 30 ani. Deci, practic durata normal de funcionare este dubl fa de
celelalte dou variante.
- deseori mbrcmintea din beton de ciment depete estimrile specialitilor n
ceea ce privete durata normal de funcionare;
- betonul de ciment prezint rezisten la uzur, de 2 3 ori mai mare dect
mbrcmintea bituminoas;
- investiia privind ntreinerea i reparaiile pentru aceeai durat de exploatare este
semnificativ mai redus fa de varianta cu mbrcminte bituminoas;
- toate tipurile de ciment folosite la mbrcminile rigide se produc integral n ara
noastr fr a fi nevoie de importul acestora;Majoritatea investitiilor finantate prin PNDR
sau SAPARD pentru drumuri comunale au fost realizate in zona de munte a judetului
Suceava din beton de ciment
- mbrcmintea din beton de ciment asigur vizibilitate bun pe timp de noapte,
ploaie i cea;
- stratul de uzur din beton de ciment asigur o rugozitate mare la rulare, prevenind
derapajul. Rugozitatea se pstreaz mult timp de la darea n rulare;
- stratul de uzur din beton de ciment asigur o distan de frnare mai mic dect
mbrcmintea bituminoas;
- drumurile din beton de ciment nu impun limitri ale sarcinii pe osie sau asupra
posibilitii staionrii vehiculelor grele pe timp clduros;
- mbrcmintea din beton de ciment reduce consumul de combustibil prin planeitate
i nedeformabilitatea stratului de uzur;
- mbrcmintea din beton de ciment reduce necesarul de energie pentru iluminatul
public deoarece culoarea deschis a betonului reflect lumina;
- folosirea mbrcminii din beton asigur reducerea polurii mediului nconjurtor
cu pn la de 5 ori mai puin dect mbrcmintea bituminoas;
- n perioade clduroase, betonul de ciment reflect razele solare i contribuie,
mpreun cu plantaiile de copaci adiacente drumului, la scderea temperaturii n zonele
urbane cu pn la 100C.

14

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

c)

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz:

Proiectul face obiectul investitiei in satele Fratautii Noi, Costisa si Sasca, comuna
Fratautii Noi.
Prin Hotararea Consiliului Local Fratautii Noi nr. 22/22.06.2011 se aproba:
clasificarea in drum comunal cu indicativul DC 49 C , traseul de drum comunal DJ 178 sat
Fratautii Noi - Sasca catun Vuliva, pe o lungime de 3,000 km, pozitia km 0+000-3+000
Prin HG nr. 540/2000, Anexa nr. 3, privind aprobarea incadrarii in categorii
functionale a drumurilor publice, se aproba clasificarea in drum comunal cu indicativul DC
49 A, traseul drumului Fratautii Noi Costisa, pozitia kilometrica 0+000-4+300, cu o
lungime de 4,3 km.
Comuna Fratautii Noi se regaseste in HG 378/2011 privind aprobarea listei definitive
a localitatilor cu infrastructura rutiera comunala afectata de inundatiile din perioada iunieiulie, nominalizata cu 23,90 km afectati, 1 pod si 4 podete.
Lungimea totala a drumurilor comunale propuse prin proiect pentru refacere si
modernizare este de 7,3 km dupa cum urmeaza:
1. Drum comunal DC 49A, Fratautii Noi- Costisa, L=4,3 km, pozitia km
0+000-4+300, se intersecteaza cu DJ 291 A la pozitia km 43+230 care
coincide cu pozitia 0+000 a drumului comunal.
Drumul propus pentru refacere si modernizare este proiectat in conformitate cu
STAS 2900-89 si Standardul de cost SCOST 05 / MDRT, aprobat prin HG nr. 363/2010 cu
urmatoarele caracteristici :
- clasa tehnica V, categoria de importanta C- normal
- latimea platformei 7,0 m
- latimea partii carosabile 2x 2,75 m= 5,5 m
- panta transversala carosabil 2,5 %
- latime acostamente 2 x 0,75 m
- panta transversala acostament 4%
- adancimea de inghet conform STAS 6054-77, 70-80 cm
- viteza de deplasare 40 km/ora.
2. Drum comunal DC 49C, Fratautii Noi-Sasca, L=3,0 km, pozitia km
0+000-3+000, se intersecteaza cu DJ 178 C la pozitia km 12+800 care
coincide cu pozitia 0+000 a drumului comunal,
Drumul propus pentru refacere si modernizare este proiectat in conformitate cu
STAS 2900-89 si Standardul de cost SCOST 05 / MDRT, aprobat prin HG nr. 363/2010 cu
urmatoarele caracteristici :
15

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

clasa tehnica V, categoria de importanta C- normal


latimea partii carosabile 2x 2,0 m = 4,0 m,
latime acostamente 2 x 0,50 m
panta transversala carosabil 2,5 %
panta transversala acostament 4%
adancimea de inghet conform STAS 6054-77, 70-80 cm
viteza de deplasare 40 km/ora.
Sistemul rutier se va realiza din beton rutier Bc R4,0 in grosime de 20,0 cm
asezat pe un strat de nisip in grosime de 2 cm, un strat de fundatie din balast de
25 cm si un strat de forma necesar refacerii drumului afectat de inuntatii in anul 2010
constand in scarificarea, completarea si reprofilarea balastului existent.
Proiectul vizeaza urmatoarele obiective:
Refacerea drumurilor afectate de inuntatii in anul 2010, asigurarea
stabilitatii terasamentului si protejarea acestuia impotriva efectelor apelor.
Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare urmatoarele faze:
- scarificarea impietruirii existente, completare si reprofilarea acesteia pentru realizarea
unui strat de forma cu o grosime medie de 10 cm;
- executia de lucrari de aparare-consolidare permaneante, de tipul zidurilor de sprijin din
beton acolo unde terasamentul nu prezinta stabilitate sau piciorul taluzului de rambleu
ajunge in cursul de apa;
- executia de lucrari de aparare-consolidare permaneante, de tipul gabioanelor din piatra
bruta pe fundatie de beton, acolo unde teasamentul debleului nu prezinta stabilitate si
pentru a supralargi platforma drumului afectata de inundatii, pentru a respecta
elementele geometrice corespunzatoare unui drum comunal de clasa tehnica V;
- executia santurilor de captare a apelor pluviale care cad pe platforma drumului sau se
scurg spre acesta dinspre terenurile invecinate si asigurarea evacuarii acestora spre
cursurile naturale de apa existente. In zonele in care scurgerea apelor se realizeaza cu
dificultate rigolele se pereaza cu beton de ciment C12/15;
- asigurarea hidraulicii necesare a podetelor prin inlocuirea celor deteriorate, asigurarea
continuitatii santului lateral in intersectiile cu drumurile laterale prin realizarea de
rigole carosabile, saparea unor canale de pamant de-a lungul drumurilor laterale pentru
conducerea apelor din santuri spre cursurile de apa natural.

Modernizarea drumurilor comunale prin consolidarea partii carosabile


cu un sistem rutier rigid Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare
urmatoarele faze:
asternerea unui strat de fundatie din balast amestec optimal cu grosimea de 20 cm;
turnarea betonului rutier in dale cu grosimea de 20 cm;
amenajarea rosturilor transversale de contact si de dilatatie;
amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale pe o distanta de 50 m cu balast si 20 m
cu aceeasi structura rutiera;
amenajarea racordarilor la drumul judetean se va face respectand prevederile Legii
13/1974 , a Legii 37/1975 si a Legii 43/1975;
Drum comunal DC 49 A, Fratautii Noi- Costisa, L=4,3 km, pozitia km 0+000-4+300, se
intersecteaza cu DJ 291A la pozitia km 43+230 care coincide cu pozitia 0+000 a
drumului comunal;

16

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Drum comunal DC 49 C, Fratautii Noi-Sasca, L=3,0 km, pozitia km 0+000-3+000, se


intersecteaza cu DJ 178C la pozitia km 12+800 care coincide cu pozitia 0+000 a
drumului comunal;
pentru siguranta circulatiei se vor prevedea indicatoare rutiere si marcaje longitudinale
aplicate pe traseul drumului modernizat.

Amenajarea terenului
n cadrul acestei categorii de lucrri intr toate lucrrile necesare eliberrii terenului
de orice obstacole ce pot mpiedica buna desfurare a execuiei lucrrilor proiectate, cum ar
fi: degajarea stratului mocirlos de pe platforma drumului, scarificarea mpietruirii existente
concomitent cu reprofilarea acesteia.
Terasamente
Terasamentele de pmnt se execut conform normelor Ts i Normativului C 182-82,
mecanizat cu excavatorul n proporie de cca. 90% i manual pentru finisri anuri i taluze
n proporie de cca. 10 %. Spturile se execut cu excavatorul, realizndu-se totodat i
ncrcarea pmntului n mijloacele auto. Excedentul de pmnt spat, care necesit
transport la distane peste 50 m va fi ncrcat cu ncrctorul frontal n remorca tractorului.
Spturile se vor executa astfel nct patul cii s rezulte sub form de acoperi cu pant
transversal de 2,5%, n vederea asigurrii scurgerii spre anurile laterale a apelor din
precipitaii czute direct pe platforma drumului. Sparea anurilor se execut manual.
Compactarea terasamentelor se realizeaz mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone ntinse
i manual n spatele podeelor.
Lucrri accesorii
Lucrrile accesorii prevzute constau din borne kilometrice i hectometrice pentru
marcarea lungimii drumului, executate din beton simplu clasa C8/10 (marca B150),
indicatoare pentru orientarea i reglementarea circulaiei n zonele periculoase (forma i
dimensiunile indicatoarelor sunt conform STAS 282 86), precum i marcaje cu vopsea pe
partea carosabil menite s ntreasc i s completeze semnificaia semnelor de circulaie
plantate.
Lucrari de arta
Se vor corecta elementele geometrice n plan i n profil transversal, astfel nct acestea
s corespund prevederilor normative pentru drumuri comunale cu dou benzi de circulaie
cu partea carosabil de 5,0 m, cu acostamente de 0, 5 m.
Totodat drumurile laterale vor fi balastate pe o lungime de 50 m pentru tratarea
drumului. Se va realiza reprofilarea i aducerea la profil a platformei drumului. Pentru
corectarea profilului longitudinal se va folosi balast; sistemul rutier al drumurilor laterale va
fi executat identic cu cel al drumului proiectat.
La alegerea structurii rutiere s-a inut cont i de traficul actual i de perspectiv, rata
de intens (categoria) a drumului i perioada cu care se va putea prelungi durata de circulaie,
precum i sursele de materii prime din apropiere.
Rigolele i anurile se vor executa conform STAS 10786/2-79 i STAS 2916-87 funcie
de tipul de pmnt conform STAS 1243-74 I 2914-69.
La stabilirea elementelor geometrice ale drumului s-au inut cont de prevederile:
17

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998, pentru


aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea i realizarea strzilor n localitile
rurale.

STAS 863 1985 Elemente geometrice ale traseelor. Prescripii


de proiectare.
STAS 2900 89 Lucrri de drumuri. Limea drumurilor.
STAS 10144/1 90 Strzi. Profile transversale. Prescripii de proiectare.
Proiectul va respecta de asemenea prevederile Legii 82/1998 pentru aprobarea O.G.
nr. 43/1998, privind regimul juridic al drumurilor i Normele Tehnice privind proiectarea,
construirea, reabilitarea, modernizarea, intreinerea, repararea, administrarea i exploatarea
drumurilor publice.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI


a) Zona i amplasamentul
Regiunea de dezvoltare nord-est, judetul Suceava, comuna Fratautii Noi Comuna
Fratautii Noi se afla amplasata n partea de nord a judeului Suceava, la o departare de 53 Km
fata de municipiul resedinta de judet Suceava si la 11 km fata de municipiul Radauti.
Vecinatati:
la nord Ucraina;
la nord - est comuna Musenita;
la est comuna Dornesti;
la sud comuna Fratautii vechi;
la sud - est comuna Galanesti;
la vest comuna Bilca;
Pozitia geografica a satelor le asigura o buna legatura de transport pe drumurile
judetene nr 178C(Radauti - Fratauti - Bilca), nr.291A (Siret Climauti - Fratauti) si drumul
comunal49A (Fratautii Noi - Costisa).
Altitudinea minima se afla la 380.00 m n culoarul raului Suceava, iar cea maxima la
450 m n dealul Dumbravii. Cota amplasamentului care face obiectul studiului se afla la
+400.00 fata de nivelul marii.
Prin Hotararea Consiliului Local Fratautii Noi nr. 22/22.06.2011 se aproba:
clasificarea in drum comunal cu indicativul DC 49 C , traseul de drum comunal DJ 178C sat
Fratautii Noi - Sasca - catunVuliva, pe o lungime de 3,000 km, pozitia km 0+000-3+000.
Prin HG nr. 540/2000, Anexa nr. 3, privind aprobarea incadrarii in categorii
functionale a drumurilor publice, se aproba clasificarea in drum comunal cu indicativul DC
49 A, traseul drumului Fratautii Noi Costisa, pozitia kilometrica 0+000-4+300, cu o
lungime de 4,3 kmComuna Fratautii Noi se regaseste in HG 378/2011 privind aprobarea
listei definitive a localitatilor cu infrastructura rutiera comunala afectata de inundatiile din
perioada iunie-iulie, nominalizata cu 23,90 km afectati, 1 pod si 4 podete.

18

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

b) Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat


Conform regimului juridic al drumurilor, stabilite prin OG nr. 43/1997, drumrile
comunale studiate se incadreaza din punct de vedere functional si administrativ in
categoria a V-a , drum de interes local, apartinand proprietatii publice, sub administrarea
Consiliului Local al comunei Fratautii Noi.
Consiliul local al comunei Fratautii Noi a aprobat in conformitate cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, aprobata prin Legea nr. 82/1998, cu modificarile si
completarile ulterioare schimbarea incadrarii din categoria drumuri vicinale in categoria
drumuri comunale a drumului comunal DC 49 C.
Prin HG nr. 540/2000, Anexa nr. 3, se aproba clasificarea in drum comunal cu
indicativul DC 49 A, traseul drumului Fratautii Noi Costisa, pozitia kilometrica 0+0004+300, cu o lungime de 4,3 km.
Comuna Fratautii Noi se regaseste in HG 378/2011 privind aprobarea listei definitive
a localitatilor cu infrastructura rutiera comunala afectata de inundatiile din perioada iunieiulie, nominalizata cu 23,90 km afectati, 1 pod si 4 podete, pe seama Procesului Verbal de
evaluarea pagubelor provocate de inundatii nr. 3688/23.06.2010.
Suprafata totala ocupata de drumurile comunale aflate in intravilan este de 57.000
mp, fiind reprezentata de platforma drumurilor si santurile laterale.
Suprafetele existente ocupate apartin domeniului public al comunei Fratautii Noi si
au in prezent folosinta drum.
Drumurile comunale propuse pentru refacere si modernizare se identifica in
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fratautii Noi.
Instalatiile existente in zona drumului nu sunt afectate de executia lucrarilor de
refacere si modernizare a drumurilor comunale.
Aceste suprafete de teren ocupate de drumurile comunale indeplinesc urmatoarele
conditii:
- sunt libere de orice sarcina
- nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele de judecata, cu privire
la situatia juridica
- nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului
comun.
c) Situatia ocuparilor definitive de teren
Suprafaa de teren ce va fi ocupat prin realizarea lucrrii este de 57.000 mp.
Cu ocazia refacerii si modernizrii vor fi pstrate n ntregime traseele actuale, ce
deservesc intravilanul localitilor i care este situat pe teren de utilitate public administrat
de Consiliul local comunal Fratautii Noi. Pentru drumurile locale de pe teritoriul comunei,
probleme deosebite n privina traseului n plan ori profil longitudinal, nu vor fi, execuia
modernizrii acestora putnd fi fcut n condiii normale categoriei drumului din care face
parte.
Prin refacerea si modenizarea drumurilor locale din comuna Fratautii Noi din
prezentul studiu, va fi consolidat la nivel de comun acea parte a infrastructurii pe care o
reprezint cile de circulaie rutier, ele reprezentnd capacitatea de acoperire a nevoilor de
circulaie i pe care le enunm n cele ce urmeaz:

19

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

1. Prin drum judeean DJ 291A si drumul judetean DJ 178C, cu care se intersecteaza


drumurile comunale studiate, localnicii vor avea acces ctre cel mai important ora
din zon Radauti i n continuare ctre reedina de judeSuceava
2. mbuntirea situaiei actuale a drumurilor la care ne referim reprezint o
mbuntire a infrastructurii din cadrul spaiului rural din zona respectiv, o
mbuntire a condiiilor de via i a standardelor de munc, fapt care va contribui
ntr-o oarecare msur i la meninerea populaiei n mediul rural;
3. Prin existenta unei ci de comunicaii moderne, satele apartinatoare de comuna
Fratautii Noi vor avea ci de circulaie n stare corespunztoare, ce va permite
efectuarea unui schimb superior al mrfurilor cu largirea pieei de desfacere locale;
4. Prin refacerea si modernizarea acestor drumuri se vor asigura condiii mbuntite
de circulaie pentru localnici, pentru copiii din aceste sate ctre coala unde isi
frecventeaz cursurile, ctre bibliotec, dispensarul uman, cmin cultural, dotrile
comerciale-magazin mixt ori restaurant, oficiul postal i telefonic;
5. Drumurile reparate si modernizate aduse la o stare de viabilitate corespunztoare ar
putea atrage vizita turitilor trectori prin zon si dezvoltarea sectorului
agroturistic.
6. Modernizarea drumurilor va contribui la o mbuntire a aspectului general a
localitilor pe care le strbate, iar noua lor stare va avea un aport favorabil n
privina ocrotirii mediului prin reducerea noxelor produse de motoarele cu
combustie intern aflate n sarcin sporit datorit strii necorespunztoare a
suprafeei de rulare, prin reducerea prafului i a zgomotului, neajunsuri produse de
circulaie pe drumuri nemodernizate;
7. Lucrrile necesare refacerii si modernizrii acestor drumuri locale se vor executa cu
materiale agrementate conform reglementrilor naionale n vigoare i n
conformitate cu H.G. nr. 76/1997 i Legea nr.10/1995 privind obligativitatea
utilizarii materialelor agrementate la execuia lucrrilor.
8. Traseul prezentat pentru modernizare se ncadreaz n prioritile propuse prin
Planul Urbanistic General al Comunei Fratautii Noi.
Menionm c o imbuntire a strii drumurilor din comuna Fratautii Noi, judeul
Suceava, ar fi un imbold pentru activitatea localnicilor ori pentru investitori din afara zonei, si
deci, sperm ca la acest lucru poate contribui si lucrrile de modernizare pe care le
preconizm prin prezenta documentaie.
Prezenta documentaie, precum i in fazele de proiectare urmtoare se vor respecta
prevederile legii 82/1997 pentru aprobarea O.G. Nr. 43/1998 privind regimul juridic al
drumurilor i Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, intreinerea,
repararea, administrarea i exploatarea drumurilor publice.
d) Studii de teren
Odat cu ntocmirea Studiului de fezabilitate s-au ntocmit:
- Studiul topografic, studiu ce va cuprinde planurile topografice cu amplasamentele
reperilor, vezi Plan de situatie executat in vederea intocmirii studiului de fezabilitate pentru

20

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

implementarea proiectului de investitii: Refacere si modernizare drumuri comunale, afectate


de calamitatile din 2010 in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava;
- Studiul geotehnic, studiu ce va cuprinde planurile cu amplasamentul forajelor
respectiv raportul geotehnic al terenului de fundare al drumului, vezi Studiu Geotehnic pentru
obiectivul de investitii: Refacere si modernizare drumuri comunale, afectate de calamitatile
din 2010 in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava;
Studii topografice
Recunoasterea obiectului de investitii a fost efectuata mpreuna cu reprezentantul
beneficiarului pentru a identifica terenul i pentru a stabili amplasamentele care trebuiesc
bornate, apoi s-a trecut la identificarea punctelor din reeaua geodezic din zon.
Ridicarea n plan a detaliilor a fost efectuata cu GPS TRIMBLE R6.
Ridicarea s-a executat n sistem de coordonate Stereo 70, iar cotele s-au determinat in
sistemul national de referinta Marea Neagra 1975. S-au ridicat profile transversale astfel incat
punctele radiate sa ocupe toata zona de studiu, si sa asigure o densitate optima.
Planul topografic s-a redactat cu ajutorul ploterului XEROX WIDE FORMAT 6204, iar
originale de editare pe calc plastic sablat nedeformabil la variaii de temperatura i umiditate (ce
vor ramane in arhiva Executantului). Semnele convenionale folosite la ntocmirea foii de plan
sunt trecute n legenda de semne convenionale anexata i sunt identificate cu cele din
Normativul de condiii tehnice de executare i recepie a lucrarilor geodezice-topografice pentru
ntocmirea planurilor topografice C110/69 .
Planurile de situatie al drumurilor s-au redactat la scara 1: 1000, fiind anexate acestei
lucrari impreuna cu planul de incadrare in zona (scara 1: 5000) si alte profile tansversale (scara 1:
50).
Studii geotehnice
Din analiza datelor de teren coroborate cu informatiile furnizate de lucrarile si
documentatiile de specialitate referitoare la zona studiata, se pot afirma urmatoarele:
Amplasamentul studiat prezinta o buna stabilitate din punct de vedere geomecanic, terenul
existent oferind conditii bune de fundare.
Sensibilitatea terenului la inghet a fost stabilita conform STAS 1709/2-90, care incadreaza
zona ca avand un grad ridicat de sensibilitate
Conform STAS 1243/88, tipul de roca pus in evidenta pe teren se incadreaza in categoria
pamanturilor coezive prafoase, apreciate ca avand o calitate mediocra ca material pentru
terasamente si de aceea vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3
privind actiunea fenomenului de inghet - dezghet pentru lucrari de drum.
Conform STAS 7582/91 pentru lucrarile de terasamente, indicele de grupa care caracterizeaza
un anumit tip de roca in ceea ce piveste capacitatea portanta, praful nisipos este apreciat ca
un pamant acceptabil.
Capacitatea portanta a terenului de fundare se va determina considerand Pconvbaza =
200Kpa
In conformitate cu normativul NP 074/2007, lucrarea se incadreaza in categoria
geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

21

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

In urma calculului de verificare efectuat, in conformitate cu STAS 1709/1-90, pentru


asigurarea sistemului rutier la actiune de inghet-dezghet, a rezultat ca in cazul unui sistem rigid,
realizat din balast pe pat de pamant nisipos, cazul drumului studiat, este necesara o suplimentare
a grosimii zestrei existente.
Conform hartii de macrozonare seismica a teritoriului Romaniei si prevederilor
Normativului P100/92, amplasamentul se incadreaza la zona seismica D, caracterizata de
urmatoarele valori ale parametrilor seismici:
coeficientul seimic Ks = 0,16
perioada de colt Tc = 0,7 s
Date fiind conditiile naturale favorabile ale amplasamentului, s-a considerat ca realizarea
acestui obiectiv nu reclama lucrari suplimentare de protectie impotriva inundatiilor. Se va acorda
o importanta deosebita proiectarii si executarii lucrarilor de colectare si evacuare a apelor
pluviale din zona, stationarea acestora pe perioade de timp mai lungi influentand in mod negativ
terasamentul drumului si implicit stabilitatea sa.
Conditiile de fundare precizate sunt valabile numai pentru amplasamentul descris si pot
fi folosite la faza de proiectare, orice nepotrivire intre concluziile enuntate si realitatea din teren
va fi comunicata proiectantului in vederea reexaminarii solutiei propuse.
La executarea lucrarilor vor fi respectate normele de protectie si securitate in munca in
conformitate cu legislatia din domeniu in vigoare.
Proiectantul va fi soliciat pe santier la aparitia situatiilor deosebite in vederea gasirii
solutiilor otime de depasire a acestora.
De asemenea, la modernizarea drumurilor se va avea n vedere i pantele de scurgere ale
apelor pluviale (sau provenite de la inundaii), deoarece suprafaa terenului este constituit din
dou trepte de lunc, cvasiorizontale, separate ntre ele printr-un taluz slab nclinat.
seismic amplasamentul drumurilor este ncadrat n zona seismic de calcul (conform
hrii de macrozonare seismic a teritoriului rii STAS 11100/1 1977 i Normativ P
100/92), fiind ncadrat n zon cu seismicitate maxim de ordinal 5, cu Ks =0.16 i
perioada de col Tc= 0,7sec.
natura terenului de fundare, se ncadreaz ca sptur manual, conform normativelor n
vigoare, la urmtoarele categorii:
pentru sol vegetal de tip aluvial de lunc = teren mijlociu.
pentru pietri i bolovni = teren tare (ncadrarea s-a efectuat n conformitate cu
Normativ Ts 93 i STAS 1243/88).
zona de amplasare a drumurilor este stabil din punct de vedere geomecanic, oferind
condiii de siguran, n conformitate cu STAS 3300/1 85 i 3300/2 95.
granulometria formaiunilor geologice este favorabil executrii infrastructurii
drumurilor, iar terenul de fundare este clasificat n teren bun, nesensibil la tasri i fr
posibiliti de producere a deformaiilor.
executarea infrastructurii n zonele supuse inundaiilor, trebuie s respecte condiiile
impuse n astfel de cazuri (zona de lunc a rului Suceava).
n conformitate cu normativele G.T.035/2002 i N.P. 074/2002, lucrrile proiectate se
ncadreaz n categoria geotehnic 1, avnd risc geotehnic redus.

22

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Materialele scrise i grafice rezultate n urma determinrilor de laborator i a cercetrilor


din teren, reflect stabilitatea zonei de amplasare pentru modernizarea drumurilor comunale
menionate, indicnd caracteristici geomecanice favorabile pentru terenul de fundare.
Planurile cu amplasamentul sondajelor vor fi anexate in capitolul parti
desenate al studiului geotehnic aferent.
Proiectantul va fi solicitat pe antier, la apariia unor situaii deosebite, iar turnarea
mbrcminii se va realiza numai dup verificarea naturii terenului de fundare.
Comuna Fratautii Noi are o clima temperata de tip continental specifica zonei de
podis cu temperaturi medii anuale intre 6 si 8 grade C; acest tip de clima determina existenta
unor ierni lungi si friguroase cu primaveri scurte si racoroase datorita unor influente ale
aerului polar si a vanturilor de vest si est- nord - vest.
Conform cu macrozonarea seismica, Comuna Fratautii Noi i zona
amplasamentului se nscriu n zona D i se ncadreaz n urmtorii parametri:
intensitatea seismica: 7.5;
gradul de protecie sesmic: VIII;
coeficientul de protecie seismic : ks=O.16g;
perioada de col: Tc=0.7s.
Microzonarea teritoriului, innd seama de geomorfologie i natura terenurilor de
fundare, determin variaii ale intensitii seismice de 1 grad seismic.
Anexam studiul geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, precum si
studiul topografic.
e) Caracteristicile principale ale investitiei
Din punct de vedere al strii tehnice, drumurile comunale se prezint astfel:
-

nu au capacitate portant corespunztoare pentru preluarea unui trafic rutier, care


crete cu trecerea timpului;

pe drumurile comunale studiate stratul de mpietruire are grosimea mai mic de 10 cm


i nu este prezent pe toat suprafaa platformei, impietruirile executate anterior
calamitatilor din anul 2010 fiind atacate de viiturile de apa; pe aceste drumuri stratul de
mpietruire existent nu se poate lua n calculul noului sistem rutier ca strat de baz;

pe platforma existent a drumurilor ca urmare a acestor calamitati produse in vara


anului 2010 au aprut tasri, formndu-se gropi i fgae;

nu exist un sistem rutier clar evideniat, mpietruirile executate anterior fiind realizate
n special n locurile critice ale traseelor, cu terasament plastic datorat stagnrii apelor;
nefiind ns rezolvat problema scurgerii apelor din zona drumurilor, degradarea
platformei va continua;

anurile existente pentru evacuarea apelor pluviale sunt din pmnt i nu au pant
longitudinal, iar apa stagneaz n depresiuni nchise;

23

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

acolo unde panta longitudinal a anurilor laterale este mare, n urma ploilor czute, se
acumuleaz un debit de ap care la o vitez mare produce degradri ale platformei
drumului, pe aceste tronsoane trebuie executate anuri pereate cu beton;

podeele existente nu au seciunea tubului corespunztoare pentru a evacua debitul


ravenelor existente sau apele din anuri;

partea carosabil nu se difereniaz de acostamente, nu are pante transversale spre


anuri i apa stagneaz n bli pe platform accelernd procesul de degradare;
geometria transversal i pantele longitudinale nu pot asigura funcionarea corect a
podeelor; drumurile laterale nu sunt amenajate i lipsesc podeele laterale;

lucrrile pentru sigurana circulaiei lipsesc. Indicatorii kilometrici i indicatorii


hectometrici lipsesc, nu exist indicatori de circulaie pentru ca traficul s aib fluen
pe aceste drumuri, racordrile la drumul judeean DJ 291 A si la drumul judeean DJ
178 C nu sunt amenajate existnd pericolul producerii de accidente rutiere n zona
acestor intersecii;

acolo unde traseul drumului n profil longitudinal prezint decliviti pronunate se vor
executa micri de terasamente astfel nct s fie asigurat o pant maxim de 8%;
Din punct de vedere al traficului nregistrat, drumurile se caracterizeaz prin:

1.momentan nu circul autocamioane cu 3, 4 sau mai multe osii, cu sau fr remorc, circul
doar tractoare pentru transportul produselor agricole;
2. pe aceste drumuri se nregistreaz un numr mare de atelaje (crue trase de cai);
3. intensitatea traficului va crete n urmtorii ani concomitent cu modernizarea
acestor drumuri comunale, dat fiind legtura direct cu drumurile judeene DJ
291A si DJ 178 C, zona prezentnd un deosebit interes pentru turismul montan.
OBIECT I DRUM COMUNAL DC 49A, L= 4,300 Km
Prin HG nr. 540/2000, Anexa nr. 3, privind aprobarea incadrarii in categorii
functionale a drumurilor publice, se aproba clasificarea in drum comunal cu indicativul DC
49 A, traseul drumului Fratautii Noi Costisa, pozitia kilometrica 0+000-4+300, cu o
lungime de 4,3 km.
Drumul comunal DC 49A, Fratautii Noi-Costisa, L=4,3 km, pozitia km
0+000-4+300, se intersecteaza cu DJ 291A la pozitia km 43+230 care coincide
cu pozitia 0+000 a drumului comunal.
Drumul propus pentru refacere si modernizare este proiectat in conformitate cu
STAS 2900-89 si Standardul de cost SCOST 05 / MDRT, aprobat prin HG nr. 363/2010 cu
urmatoarele caracteristici :
- clasa tehnica V, categoria de importanta C- normal
- latimea platformei 7,0 m
- latimea partii carosabile 2x 2,75 m= 5,5 m,
- panta transversala carosabil 2,5 %
- latime acostamente 2 x 0,75 m
- panta transversala acostament 4%
24

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

adancimea de inghet conform STAS 6054-77, 70-80 cm


viteza de deplasare 40 km/ora
Sistemul rutier se va realiza din beton rutier Bc R 4,0 in grosime de 20,0 cm asezat pe
un strat de nisip in grosime de 2 cm , un strat de fundatie din balast de 25 cm si un strat de
forma necesar refacerii drumului afectat de inuntatii in anul 2010 constand in scarificarea,
completarea si reprofilarea balastului existent
Refacerea si modernizarea drumului luat n studiu, drumul comunal 49A se va realiza
prin:
amenajarea racordrilor la drumul judeean DJ 291A la km. 43+230 se va face
respectnd prevederile Legii 13/1974Legea drumurilor, a Legii 37/1975 privind
sistematizarea, proiectarea i realizarea arterelor de circulaie n localitile rurale
i urbane i a Legii 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea,
construirea i modernizarea drumurilor;
sistemul rutier se realiza din beton rutier BcR4,0 n grosime de 20,0 cm aezat pe
un strat de nisip n grosime de 2 cm i un strat de fundaie din balast 25 cm balast
amestec optimal;
patul cii se va realiza cu o pant unic de 2% pentru conducerea apelor de
infiltraie spre anurile laterale;
anurile laterale pereate cu beton de ciment clasa C12/15 se vor executa pe
tronsoanele n care panta longitudinal a acestora este mai mic de 1%, respectiv
mai mare de 4%; anurile vor avea seciune triunghiular sau trapezoidal n
funcie de debitul evacuat; panta anurilor va fi spre locurile de colectare de unde
apele vor fi preluate de podee tubulare i trecute de cealalt parte a drumurilor
unde vor fi eliberate prin canale de evacuare spre cursurile naturale de ap;
realizarea mbrcminii rutiere din beton se va face conform Normativului pentru
executarea mbrcminilor rutiere din beton de ciment n sistemele cofraje fixe i
glisante indicativ NE 014-02 aprobat prin Ordinului Ministerului transporturilor
nr. 1718 din 17.10.2002.
interseciile cu drumurile laterale vor fi amenajate conform normativelor tehnice n
vigoare, asigurarea continuitii anului lateral n intersecii cu drumurile laterale
se va face prin execuia unor rigole carosabile din elemente prefabricate din beton
armat C12/15;

OBIECT II DRUM COMUNAL DC 49C L= 3,000 Km


Prin Hotararea Consiliului Local Fratautii Noi nr. 22/22.06.2011 se aproba:
clasificarea in drum comunal cu indicativul DC 49 C , traseul de drum comunal DJ 178 sat
Fratautii Noi - Sasca - catunVuliva, pe o lungime de 3,000 km, pozitia km 0+000-3+000.
Drumul comunal DC 49C, Fratautii Noi-Vuliva, L=3,0 km, pozitia km
0+000-3+000, se intersecteaza cu DJ 178C la pozitia km 12+800 care coincide
cu pozitia 0+000 a drumului comunal,

25

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Drumul propus pentru refacere si modernizare este proiectat in conformitate cu


STAS 2900-89 si Standardul de cost SCOST 05 / MDRT, aprobat prin HG nr. 363/2010 cu
urmatoarele caracteristici :
- clasa tehnica V, categoria de importanta C- normal
- latimea partii carosabile 2x 2,0 m = 4,0 m,
- latime acostamente 2 x 0,50 m
- panta transversala carosabil 2,5 %
- panta transversala acostament 4%
- adancimea de inghet conform STAS 6054-77, 70-80 cm
- viteza de deplasare 40 km/ora
Sistemul rutier se va realiza din beton rutier Bc R 4,0 in grosime de 20,0 cm asezat pe
un strat de nisip in grosime de 2 cm , un strat de fundatie din balast de 25 cm si un strat de
forma necesar refacerii drumului afectat de inuntatii in anul 2010 constand in scarificarea,
completarea si reprofilarea balastului existent
Refacerea si modernizarea drumului luat n studiu, Drumul comunal DC 49C se va
realiza prin:
amenajarea racordrilor la drumul judeean DJ 178C la km. 12+800 se va face
respectnd prevederile Legii 13/1974Legea drumurilor, a Legii 37/1975 privind
sistematizarea, proiectarea i realizarea arterelor de circulaie n localitile rurale
i urbane i a Legii 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea,
construirea i modernizarea drumurilor;
scarificarea pietruirii existente, mecanizat, completarea si reprofilarea acesteia
pentru realizarea unui strat de form pe o adncime de 10 cm;
sistemul rutier se realiza din beton rutier BcR4,0 n grosime de 20,0 cm aezat pe
un strat de nisip n grosime de 2 cm i un strat de fundaie din balast 25 cm balast
amestec optimal;
amplasarea statiilor de intersectie, la o distanta de maxim 300.0m( acolo unde este
posibil), statii care se dispun pe o lungime de 30m, cu latime de 3.00m si cu raze de
racordare de 15,0 m;
in dreptul kilometrului km 1+565.5 este prezent un pod dalat, care necesita lucrari
de reparatie; se vor executa lucrari de inlocuire si amplasare a 2 tuburi tip Premo
cu diametrul de 1500mm, necesare preluarii si evacuarii apei curgatoare;
patul cii se va realiza cu o pant unic de 2.5% pentru conducerea apelor de
infiltraie spre anurile laterale;
anurile laterale pereate cu beton de ciment clasa C12/15 se vor executa pe
tronsoanele n care panta longitudinal a acestora este mai mic de 1%, respectiv
mai mare de 4%; anurile vor avea seciune triunghiular sau trapezoidal n
funcie de debitul evacuat; panta anurilor va fi spre locurile de colectare de unde
apele vor fi preluate de podee tubulare i trecute de cealalt parte a drumurilor
unde vor fi eliberate prin canale de evacuare spre cursurile naturale de ap;

26

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

realizarea mbrcminii rutiere din beton se va face conform Normativului pentru


executarea mbrcminilor rutiere din beton de ciment n sistemele cofraje fixe i
glisante indicativ NE 014-02 aprobat prin Ordinului Ministerului transporturilor
nr. 1718 din 17.10.2002.
interseciile cu drumurile laterale vor fi amenajate conform normativelor tehnice
n vigoare, asigurarea continuitii anului lateral n intersecii cu drumurile
laterale se va face prin execuia unor rigole carosabile din elemente prefabricate
din beton armat C12/15;
Calculul categoriei de importan a drumurilor
Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importan a construciilor), categoria de importan este C lucrri de importan normal.
Categoria de importan a fost stabilit conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr.
31/N din 2.10.1995 Metodologie de stabilire a categoriei de importan a construciilor
Factorii determinani care au stat la baza stabiliri categoriei de importan au fost:
1. Importana vital.
2. Importana social-economic i cultural.
3. Implicarea economic.
4. Necesitatea lurii n considerare a duratei de utilizare (existena).
5. Necesitatea adaptrii la condiiile locale de teren i de mediu.
6. Volumul de munc i de materiale necesare.
Pentru evaluarea fiecrui factor determinant s-au avut n vedere cte trei criterii asociate, a
cror punctare s-a fcut conform celor stipulate n metodologie.
Evaluarea punctajului fiecrui factor determinant s-a fcut pe baza formulei:
P(n) = k(n) x p(i) / n(i);
Rezult o ncadrare a construciei n categoria de importan normal C.
Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinani:
P(1) Importan vital, n cazul unor disfuncii ale construciei
S-a apreciat c nivelul de influen al fiecrui criteriu asociat este:
p(i) oameni implicai direct nivel redus, punctaj 1;
p(ii) - oameni implicai indirect nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) caracterul evolutiv al efectelor periculoase nivel redus, punctaj 1;
P(2) Importan social economic i cultural, funciunile construciei
S-a apreciat c nivelul de influen al fiecrui criteriu asociat este:
p(i) mrimea comunitii care apeleaz la funciuni nivel apreciabil, punctaj 4;
p(ii) ponderea pe care o au funciunile n comunitate nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) natura i importana funciunilor nivel mediu, punctaj 2;
P(3) Implicarea ecologic, influena construciei asupra mediului natural i construit
S-a apreciat c nivelul de influen al fiecrui criteriu asociat este:
p(i) msura n care realizarea i exploatarea construciei intervine n perturbarea
mediului nivel redus, punctaj 1;
p(ii) gradul de influen nefavorabil nivel redus, punctaj 1;
p(iii) rolul activ n protejarea / refacerea mediului nivel mediu, punctaj 2;

27

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

P(4) Necesitatea lurii n considerare a duratei de utilizare (existent)


S-a apreciat c nivelul de influen al fiecrui criteriu asociat este:
p(i) durata de utilizare preconizat nivel mediu, punctaj 2;
p(ii) msura n care performanele alctuirilor constructive depind de cunoaterea
evoluiei aciunilor (solicitrilor)pe durata de utilizare nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) msura n care performanele funcionale depind de evoluia cerinelor pe durata de
utilizare nivel mediu, punctaj 2;
P(5) Necesitatea adaptrii la condiiile locale de teren i de mediu
S-a apreciat c nivelul de influen al fiecrui criteriu asociat este:
p(i) msura n care asigurarea soluiilor constructive este dependent de condiiile locale
de teren i de mediu nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) msura n care condiiile locale de teren i de mediu evolueaz defavorabil n timp
nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) msura n care condiiile locale de teren i de mediu determin activiti / msuri
deosebite pentru exploatarea construciei nivel mediu, punctaj 2;
P(6) Volumul de munc i de materiale necesare
S-a apreciat c nivelul de influen al fiecrui criteriu asociat este:
p(i) ponderea volumului de munc i de materiale nglobate nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) volumul i complexitatea activitilor necesare pentru meninerea performanelor
construciei pe durata de existen a acesteia nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) activiti deosebite n exploatarea construciei impuse de funciunile acesteia
nivel redus, punctaj 1;
Nr.
Factorul determinant
Criteriile asociate
k(n)
P(n)
p(i)
p(ii)
p(iii)
Crt.
1
2
3
4
5
6
1.
1
1
1
2
1
2.
1
3
4
4
2
3.
1
1
1
1
2
4.
1
3
2
4
2
5.
1
3
6
2
2
6.
1
3
6
2
1
Total 6
14
20
15
10
14 (6<14<17)
Categoria de importan
C - Normal
Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan a construciilor), din analiza punctajului total obinut prin luarea n considerare a
punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunztoare celor ase factori
determinani: rezult categoria de importan este C lucrri de importan normal.
Conform Catalog din 30.11.2004 (pentru aprobarea clasificaiei i duratei normale de
funcionare a mijloacelor fixe) obiectivul se ncadreaz n:
Grupa 1 Construcii
Subgrupa 1.3. Construcii pentru transporturi, pot i telecomunicaii

28

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Clasa 1.3.7. Infrastructur drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strzi i


autostrzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje,
parapete, marcaje, semne de circulaie)
Subclasa 1.3.7.3. cu mbrcminte din beton de ciment. Conform acestei
ncadrri, durata normat de via a obiectivului este n medie de 35
ani.
f) Situaia existent a utilitilor i analiza acesteia
n aceast zon nu exist reele de ap, canalizare, alimentare cu gaze. Exist reele de
transport a energiei electrice de joas tensiune i de telecomunicaii telefonie fix.
Scurgerea apelor pluviale din zona drumului este prevzut n prezentul studiu a se
realiza prin anuri laterale cu descrcare liber la teren.
Eventuale lucrri de canalizare menajer, alimentri cu ap sau gaze naturale vor face
obiectul altui proiect fiind asigurat spaiul necesar pentru ngroparea acestora n zona
anurilor sau ntre an i gardurile proprietilor, astfel nct s nu fie nevoie de
subtraversri ale drumurilor modernizate prin prezentul proiect.
- din constatrile efectuate la teren i din profilele transversale obinute n urma
msurtorilor topografice, se poate concluziona c toate reelele de utiliti nu se ncadreaz
n gabaritul platformei tronsoanelor de drum comunal (profil trasnversal), supuse reabilitrii;
- prin execuia lucrrilor de modernizare a tronsoanelor de drum comunal, nu se pune
problema devierii sau relocrii de reele de utiliti;
g) Concluziile evalurii impactului asupra mediului
Se va face o analiz a impactului asupra mediului att n faza de studiu, conceptie i
elaborare a proiectului, ct si pe perioada execuiei lucrrilor. Coninutul proiectului va
respecta legislaia n vigoare cu privire la Protecia mediului, cu normele de protecie a
mediului.
Pe perioda execuiei obiectivului se avea n vedere:
- protecia calitii apelor prin:
- protecia aerului
- protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor
Se vor reduce vibraiile i zgomotul prin asigurarea planeitii suprafeei carosabile a
drumului fa de situaia existent.
- protecia mpotriva radiaiilor
Sistemul rutier proiectat reflect razele solare i contribuie, mpreun cu plantaiile
de copaci adiacente drumului, la scderea temperaturii n zonele urbane cu pn la 10 0C.
- protecia solului i subsolului
- protecia ecosistemelor terestre i acvatice

29

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

- protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public


- gospodrirea deeurilor
- gospodrirea substanelor toxice i periculoase
Categoriile de lucrri pentru refacerea i mbuntirea condiiilor de mediu, a
condiiilor de sntate a oamenilor din zon sunt urmtoarele:
- lucrri de terasamente pentru amenajarea platformei drumului i a anurilor
laterale de scurgere a apelor;
- lucrri de finisare a platformei, a anurilor i taluzurilor;
- lucrri de execuie a noului sistem rutier;
- lucrri de plantaii arbori i arbuti, att pe zona lungimii drumurilor dar i n zona
depozitului de material rezultat din terasamente;
Dup execuia acestor lucrri vor apare influene favorabile cu privire la mbuntirea
factorilor de mediu i a sntii oamenilor, ct i din punct de vedere economico social, n
strns legtur cu efectele pozitive ce apar n urma mbuntirii condiiilor de trafic dup
cum urmeaz:
- va scdea gradul de poluare a aerului;
- se va reduce volumul de praf n zona drumului, praf care se depune pe vegetaia
existent i mpiedic procesul de fotosintez;
- se va asigura o fluen a traficului, lucru ce va conduce la reducerea consumului de
carburant i implicit a evacurii de noxe;
- se va mri cantitatea de oxigen prin plantarea de arbori i arbuti;
- se va evita eroziunea solului prin mbuntirea condiiilor hidraulice;
Necesitatea investiiei este aceea de a crea ci de acces moderne pentru proprietile
particulare din zon, amplasamentul aezrilor particulare i a obiectivelor de interes public
nu este afectat, n schimb este afectat nivelul de trai al locuitorilor care dein aceste aezri,
va crete numrul de locuine n zona adiacent drumului, va crete interesul pentru
terenurile din zon etc.
1. Impactul asupra calitaii apei - n etapa de construcie - Faa de situaia prezenta, n
perioada de construcie va rezulta suplimentar apa uzata menajera. Pentru organizarea de
antier i baza de producie se va executa un sistem local de epurare a apelor menajere din
spaii igienico-sanitare se adopt un sistem de fos septic.
2. Lucrrile de terasamente determin antrenarea unor particole fine de pmnt care
pot ajunge n apele de suprafa. Manipularea i punerea n oper a materialelor de
construcii (beton, agregate, etc.) determin emisii specifice fiecrui tip de material i fiecrei
operaii de construcie. Datorit volumului redus al acestor emisii nu pot rezulta cantiti
importante de asemenea pulberi deversate.
Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mainile i
utilajele antierului. Manevrarea defectuoas a autovehicolelor care transport diverse tipuri
de materiale sau a utilajelor n apropierea cursurilor de ap pot conduce la producerea unor
deversri accidentale n acestea.

30

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

n cazul traversrii cursurilor de ap mici se produce o poluare mecanic cu suspensii


rezultate din spturi, avnd n vedere limile reduse ale albiilor i durata de execuie scurt
aceste poluri sunt neglijabile.
Platforma organizrii de antier va fi realizat astfel nct apa meteoric s fie i ea
colectat printr-un sistem de anuri sau rigole pereate, unde s se poat produce o
sedimentare nainte de descrcare.
n faza actual nu se cunosc constructorii care vor executa lucrrile. Acetia vor solicita
Inspectoratului de Protecia Mediului, autorizaii pentru funcionarea bazelor de producie.
n acest moment nu se pot cuantifica pierderile de materiale sau combustibili n timpul
procesului de execuie, care ar putea fi splate de ploi i ar putea ajunge apoi n apele de
suprafa sau s-ar infiltra n freatic.
n fazele de execuie, apele pluviale, care pot fi ncrcate cu pulberi purverulente
datorate prezenei depozitelor temporare de materiale, pot fi deversate n cursurile naturale
de ap n condiiile respectrii prevederilor NTPA 001/2002 aprobate prin HG nr.188/2002,
i a condiiilor impuse de Apele Romne
3. Impactul asupra calitii aerului n etapa de construcie
Execuia lucrrilor constituie, pe de o parte, o surs de emisii de praf, iar pe de alt
parte, sursa de emisie a poluanilor specifici arderii combustibililor fosili ( produse petroliere
distilate) att n motoarele utilajelor necesare efecturii acestor lucrri, ct i ale mijloacelor
de transport folosite.
Instalaiile de alimentare cu carburani i de ntreinere a utilajelor de transport sunt
surse de poluare asupra aerului. Aceste instalaii trebuiesc verificate periodic n timpul
funcionrii din punct de vedere al proteciei mediului.
Activitatea de construcie poate avea, temporar ( pe durata execuiei), un impact local
asupra calitii atmosferei. Emisiile de praf, care apar n timpul execuiei lucrrii, sunt
asociate lucrrilor de excavare, de manipulare a pmntului i a nisipului, precum i a altor
lucrri specifice. Degajrile de praf n atmosfer variaz adesea substanial de la o zi la alta,
depinznd de nivelul activitii, de specificul operaiilor i de condiiile meteorologice.
Activitatea utilajelor cuprinde, n principal, decaparea i depozitarea pmntului
vegetal, spturi i umpluturi, n anul spat se realizeaz patul de pozare din nisip, faze
tehnologice n urma crora se genereaz emisii de praf. Aria principal de emisie a
poluanilor rezultai din activitatea utilajelor i mijloacelor de transport se consider axa
lucrrii extins lateral, pe ambele pri, cu cte o fie de 10 m lime ceea ce conduce la o
fie de cca. 30 m lime, respectiv 15 m de o parte i de cealalt a axului drumului.
Concentraiile maxime de poluani se realizeaz n cadrul acestei arii. Studiile de specialitate
arat c, n exteriorul acestei arii, concentraiile de substane poluante n aer se reduc
substanial. Astfel, la 20m n exteriorul fiei concentraiile se reduc cu 50 % i la peste 50 m
reducerea este de 75%.
Se consider c activitatea de antier organizat n mod corespunztor poate evita
riscurile artate, asigurnd protecia biocenozelor, meninerea echilibrului ecologic.
4. Impactul asupra solului i subsolului
31

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

n etapa de construcie calitatea solului poate fi afectat din cauza scurgerilor de ulei
i combustibil. De asemenea, solul poate fi tasat din cauza echipamentelor grele i pot aprea
pierderi din cauza excavrilor. Acestea afecteaz solul doar local i temporar. Dup
terminarea lucrrilor din cadrul obiectivului terenul se va reface i nierba.
Deeurile ce nu pot fi refolosite n cadrul antierului, respectiv deeurile menajere, cele
din bazele de ntreinere a utilajelor, deeurile din lemn, materiale plastice, cauciuc, metale,
materiale izolatoare etc., vor fi stocate provizoriu n depozite sau pe platforme special
amenajate i ulterior predate unitilor specializate de preluare, reciclare i depozitare a
deeurilor.
Prin HG nr. 155/ martie 1999 pentru Introducerea evidenei gestiunii deeurilor i a
Catalogului European al Deeurilor se stabilete obligativitatea pentru agenii economici i
pentru orice ali generatori de deeuri, persoane fizice sau juridice de a ine evidena gestiunii
deeurilor. Antreprenorul are obligaia, conform HG. menionate mai sus s in evidena
lunar a producerii, stocrii provizorii, tratrii i transportului, reciclrii i depozitrii
definitive a deeurilor.
5. Impactul sonor n etapa de construcie
Procesele tehnologice de execuie a drumurilor implic folosirea unor grupuri de
utilaje cu funcii adecvate. Aceste utilaje reprezint tot attea surse de zgomot.
Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustic ale principalelor utilaje folosite i
numrul acestora ntr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile
de zgomot i distanele la care acestea se nregistreaz.
Utilaje folosite i puteri acustice asociate:
- excavatoare
Lw ~ 117 dB(A)
- tractor cu remorc Lw ~ 105 dB (A)
Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcie, cu mase proprii mari, prin
deplasrile lor sau prin activitatea n punctele de lucru, constituie surse de vibraii.
Pentru a evita disconfortul populaiei n zon se va lucra doar pe timpul zilei, noaptea
lucrrile fiind sistate. A doua surs principal de zgomot i vibraii n antier este
reprezentat de circulaia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (beton
rutier, nisip, materiale de construcii etc.) se folosesc basculante/ autovehicole grele.
Efectele surselor de zgomot i vibraii de mai sus se suprapun peste zgomotul existent,
produs n prezent de circulaia pe cile ferate i drumurile existente.
Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot descrise anterior, se
estimeaz c n antier, n zona fronturilor de lucru vor exista niveluri de zgomot de pn la
90 db(A), pentru anumite intervale de timp, dozele de zgomot nu vor depi valoarea de 90
db(A), admis de normele de protecia muncii.
Din literatura de specialitate i din observaiile efectuate de-a lungul timpului pe
antiere, se poate spune c parcurgerea unei localiti de ctre autobasculantele ce deservesc
antierul, pot genera niveluri echivalente de zgomot, pentru perioadele de referin de 24 ore,
peste 50 db(A), dac numrul trecerilor depete 20. La trecerea autobasculantelor prin
localiti pot aprea niveluri ale intensitilor i vibraiilor peste cele admise. Valori

32

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

prognozate precise nu pot fi fcute din cauza numrului mare de factori ce pot influena
aceste niveluri.
In timpul construciei, n fronturile de lucru i pe anumite sectoare, pe perioade
limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fr a depi 90 db(A)
exprimat ca Lcq pentru perioade de maxim 10 ore. Msurile de protecie mpotriva zgomotului
i a vibraiilor sunt:
pentru lucrrile din localiti sau din vecintatea acestora se recomand lucrul numai n
perioada de zi, respectndu-se perioada de odihn a locuitorilor;
pentru protecia antizgomot, amplasarea unor construcii ale antierului se va face astfel
nct s constituie ecrane ntre antier i localitate.
4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE
GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIIEI
Graficul de execuie este realizat pentru durata de 12 luni.
NR. LUCRARI PROIECTATE
LUNA
CR
1 2 3 4 5 6 7 8
T.
Licitatii, si proiectare
LUCRRI DE BAZ
1
Organizarea de antier
2
Terasamente
3
anuri dalate
4
Podete
5
Lucrari de drum
Drumuri laterale i amenajri
6
intersecii
7
Lucrri sigurana circulaiei

10

11

12

x x
x x
x x
x x
X X X
X X

n conformitate cu graficul de realizare a investiiei n care se ordoneaz tehnologic i


calitativ lucrrile necesare pentru execuia modernizrii, se planific o durat de execuie de 9
luni si 3 luni pentru organizarea procedurilor de achizitii si executarea proiectului tehnic.
nceperea lucrrilor este condiionat de deschiderea finanrii.

III. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI


Evalurile s-au ntocmit plecnd de la cantitile principalelor categorii de lucrri
determinate pe baz de msurtori i aprecieri conform
metodologiei
33

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

H.G.28/09.01.2008 privind aprobarea metodologiei de elaborare a devizului general


pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, a Legii 215/22.12.1997 privind Casa
Social a Constructorilor, O.G. 215 / 1999 privind modificarea i completarea unor
reglementri referitoare la taxa pe valoarea adugat, a O.U.G. 34/2006 privind achiziiile
publice, a H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG. 34/2006 i a
H.G. 28/09.01.2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentaiilor tehnico
economice aferente investiiilor publice. si a H.G.250/2011 pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor
de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

1. Valoarea total cu detalierea pe structur a devizului general

DEVIZ GENERAL
34

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011
conform H.G. 28/2008, privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii
REFACEREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE AFECTATE DE CALAMITATILE
DIN 2010, COMUNA FRATAUTII NOI, JUDETUL SUCEAVA; L=7.300 m
In mii lei / mii euro la cursul
Nr.
crt

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor
de cheltuieli

2
CAPITOLUL 1- Cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului i
aducerea la starea iniiala
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru
asigurarea
utilitatilor
necesare
obiectivului
Cheltuieli pentru asig utilitati
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru
proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren: Topo, geo, hidrogeo
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri
i autorizaii
Proiectare si engineering
Organizarea procedurilor de achizitie
publica
Consultanta
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru
investitia de baza
Constructii si instalatii

1.1
1.2
1.3.

2.1

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6.

5. 1

4,1560

lei/euro din data de 10.06.2011

Valoare
(fr T.V.A.)

TVA

Valoare
(inclusiv T.V.A.)

Mii lei
3

Mii euro
4

Mii lei
5

Mii lei
6

Mii euro
7

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

19.999

4,812

4,800

24,799

5,967

5,000

1,203

0,000

5,000

1,203

166,801

40,135

40,032

206,833

49,767

5,000

1,203

0,000

5,000

1,203

55,599
83,399
335,798

13,378
20,067
80,798

13,344
20,016
78,190

68,943
103,415
413,998

16,589
24,883
99,612

Obiect I Drum comunal DC 49 A,


L= 4,300 km

3.244,356

780,644

778,646

4.023,002

967,999

Obiect II Drum comunal DC 49 C,


L= 3,000 km

2.316,272

557,332

555,904

2.872,177

691,091

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
5.560,628

0,000
0,000
1.337,976

0,000
0,000
1.334,551

0,000
0,000
6.895,179

0,000
0,000
1.659,090

100,521

24,187

24,125

124,646

29,992

Montaj utilaje tehnologice, inclusiv retele


aferente
Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale, inclusiv montajul
Utilaje fr montaj i echipamente de
transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier

35

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

5. 2
5. 3

6. 1
6. 2

5.1.1 lucrari de constructii


5.1.2
cheltuieli
conexe
organizarii
santierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
finantare
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea
in exploatare
Pregatirea personalului de exploatare
Probe tehnologice, ncercari, rodaje,
expertize la receptie
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
din care C+M

95,521

22,984

22,925

118,446

28,500

5,000

1,203

1,200

6,200

1,492

73,532

17,693

0,000

73,532

17,693

163,521
337,574

39,346
81,226

39,245
63,370

204,766
400,944

48,789
96,474

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
6.234,000
5.656,151

0,000
1.500,000
1.360,960

0,000
1.476,111
1.357,476

0,000
7.710,111
7.013,627

0,000
1.855,176
1.687,591

NTOCMIT,

VERIFICAT,

ING. PAUL ANTOCHI

ING. LUCIAN JARD

DIRECTOR,
ING.

Deviz financiar- Capitolul 3


Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
36

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

REFACEREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE, AFECTATE DE


CALAMITATILE DIN 2010, IN COMUNA FRATAUTII NOI, JUDETUL SUCEAVA
In mii lei/mii euro la cursul 4.1560 lei din data de 10.06.2011 L=7,3 km
Valoare ( fara TVA)
Nr.
crt

Specificatie

TVA

Valoare (inclusiv
TVA

Mii
lei

Mii
euro

Mii
lei

Mii
Lei

Mii
euro

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice,


geologice,
hidrologice,
hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a
terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)

19.999

4,812

4,800

24,799

5,967

Cheltuieli pentru obtinere de avize,


acorduri si autorizatii - total, din care:

5,000

1,203

0,000

5,000

1,203

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului


de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei


de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de
scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,499

0,120

0,000

0,499

0,120

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,499

0,000
0,120

0,000
0,000

0,000
0,499

0,000
0,120

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru


racorduri si bransamente la retelele publice de
apa, canalizare, gaze, termoficare, energie
electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si
fitosanitar
5. obtinerea certificatului
stradala si adresa

de

nomenclatura

6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului


Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in
Cartea Funciara

7. obtinerea avizului PSI


8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin
lege
Proiectare si inginerie - total, din care:

4,000

0,962

0,000

4,000

0,962

166,801

40,135

40,032

206,833

49,767

1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de


proiectare - total, din care:

154,499

37,175

37,080

191,579

46,097

a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic

0,000
40,001
94,499

0,000
9,625
22,738

0,000
9,600
22,680

0,000
49,601
117,179

0,000
11,935
28,195

d. detalii de executie

9.999

2,406

2,400

12,399

2,984

e. verificarea tehnica a proiectarii

9.999

2,406

2,400

12,399

2,984

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

1,203

1,200

6,200

1,492

f. eleborarea certificatului
energetica a cladirii

de

performanta

2. Documentatii necesare pentru obtinerea


acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente
obiectivului de investitii

37

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata
ptru constructii incepute si neterminate sau care
urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari,
consolidari, etc.)

7,302

1,757

1,752

9,054

2,178

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

1,203

0,000

5,000

1,203

55,599

13,378

13,344

68,943

16,589

14,999

3,609

3,600

18,599

4,475

40,600

9,769

9,744

50,344

12,114

Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total,


din care:

83,399

20,067

20,016

103,415

24,883

1. asistenta tehnica din partea proiectantului n


cazul cnd aceasta nu intr n tarifarea proiectrii

22,002

5,294

5,280

27,283

6,564

2. plata diriginilor de antier desemnai de


autoritatea contractant, autorizai conform
prevederilor legale pentru verificarea execuiei
lucrrilor

61,397

14,773

14,736

76,132

18,319

335,798

80,798

78,190

413,988

99,612

4. Cheltuielile pentru efectuarea


cercetrii i auditului energetic

expertizei,

Organizarea procedurilor de achizitie

Cheltuieli pentru consultanta - total, din


care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea
memoriului justificativ, studiilor de piata, de
evaluare, la intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea
contractului de executie

TOTAL CAPITOL 3

NTOCMIT,

VERIFICAT,

ING. PAUL ANTOCHI

ING. LUCIAN JARD


DIRECTOR,
ING.

Deviz financiar - CAPITOLUL 5


REFACEREA SI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE AFECTATE DE

38

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

CALAMITATILE DIN 2010, COMUNA FRATAUTII NOI, JUDETUL SUCEAVA;


In mii lei/mii euro la cursul 4.1560 lei din data de10.06.2011

Nr.c
rt

Valoare ( fara TVA)


Specificatie

5.1

Organizare de santier

5.1.1

lucrari de constructii si instalatii


aferente organizarii de santier

5.1.2
5.2

5.3

TVA

cheltuieli conexe organizarii de santier


Comisioane, taxe
comisionul bncii finanatoare
cota aferent Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitii
lucrrilor de construcii (0,7%)
cota pentru controlul statului n
amenajarea teritoriului, urbanism, i
pentru autorizarea lucrrilor de
construcii(0,1%)
prime de asigurare din sarcina
autoritii contractante
alte cheltuieli de aceeai natur,
stabilite n condiiile legii
cota aferent Casei Sociale a
Constructorilor(0,5%)
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5

Valoare (inclusiv
TVA
Mii
Mii lei
euro
124,646
29,992

Mii lei

Mii euro

Mii lei

100,521

24,187

24,125

95,521

22,984

22,925

118,446

28,500

5,000
73,532
0,000

1,203
17,693
0,000

1,200
0,000
0,000

6,200
73,532
0,000

1,492
17,693
0,000

39,594

9,527

0,000

39,594

9,527

5.656

1,361

0,000

5.656

1,361

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

28,282

6,805

0,000

28,282

6,805

163,521

39,346

39,245

204,766

48,789

337,574

81,226

63,370

400,944

96,474

NTOCMIT,

VERIFICAT,

ING. PAUL ANTOCHI

ING. LUCIAN JARD

DIRECTOR,
ING.

39

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Deviz Obiect L=4,300km


OBIECT I DRUM COMUNAL DC 49A

In mii lei / mii euro la cursul 4,1560 lei/euro din data de 10.06.2011

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

I - LUCRRI DE CONSTRUCTII
Refacere drum- Terasamente drum
1
Suprastructur drum
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Infrastructura drum
Acostamente din balast
Santuri triunghiulare pereate cu beton
Santuri trapezoidale pereate cu beton
Rigole carosabile
Santuri de pamant
Podee tubulare D = 600 mm, 2 buc
Podee tubulare D = 800 mm, 4 buc
Drumuri laterale-7 buc
Lucrari siguranta circulatiei (marcaje
si indicatori)

TOTAL I
II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1
TOTAL II

Valoare (fr tva)

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
3

Mii euro
4

Mii lei
5

Mii lei
6

Mii euro
7

147,060
2.030,226

35,385
488,505

35,294
487,254

182,354
2.517,479

43,877
605,746

354,780

85,366

85,147

439,927

105,854

72,240

17,382

17,338

89,578

21,554

96,300

23,171

23,112

119,412

28,732

92,400

22,233

22,176

114,576

27,569

94,500

22,738

22,680

117,180

28,195

60,000

14,437

14,400

74,400

17,902

14,750

3,549

3,540

18,290

4,401

70,600

16,987

16,944

87,544

21,064

147,000

35,371

35,280

182,280

43,859

64,500

15,520

15,480

79,980

19,244

3.244,356

780,644

778,646

4.023,002

967,999

0
0
3.244,356

0
0
780,644

0
0
778,646

0
0
4.023,002

0
0
967,999

III - PROCURARE
1

Utilaje si echipamente tehnologice

2
Utilaje si echipamente de transport
3
Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

40

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Deviz Obiect L=3,000 km


OBIECT II DRUM COMUNAL DC 49C
In mii lei / mii euro la cursul 4,1560 lei/euro din data de 10.06.2011

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Nr.crt.
1

Refacere drum-Terasamente
Infrastructura drum
Acostamente din balast
Scarificare balast existent
Suprastructura drum
Santuri triunghiulare pereate cu
beton

2
3
4
5

Valoare

TVA

(fara TVA)
Mii lei
Mii euro
68,400
16,458
180,000
43,311
33,600
8,085
6,000
1,444
1402,497
337,464

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
16,416
43,200
8,064
1,440
336,600

Mii lei
84,816
223,200
41,664
7,440
1739,100

Mii euro
20,408
53,705
10,025
1,790
418,455

45,000

10,828

10,800

55,800

13,426

Santuri trapezoidale pereate cu beton

50,400

12,127

12,096

62,496

15,038

Rigole carosabile

126,000

30,318

30,240

156,240

37,594

46,500

11,189

11,160

57,660

13,874

22,125

5,324

5,310

27,435

6,601

11

Santuri de pamant
Podete tubular D=600 mm, 2
buc,L=15 m
Podete tubular D=1500 mm, 2 buc,
L=20m

44,250

10,647

10,620

54,870

13,203

12

Drumuri laterale -9 buc

189,000

45,476

45,360

234,360

56,391

13

Statii de incrucisare 4 buc

57,500

13,835

13,800

71,300

17,156

14

Lucrari de siguranta circulatiei

45,000

10,828

10,800

55,800

13,426

2316,272

557,332

555,904

2872,177

691,091

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

TOTAL I

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente
tehnologice

TOTAL II
III - PROCURARE
1

Utilaje si echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Utilaje si echipamente de transport


Dotri

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
2316,272

0,000
0,000
557,332

0,000
0,000
555,904

0,000
0,000
2872,177

0,000
0,000
691,091

3
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

41

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

EVALUAREA LUCRRILOR (CANTITATIV)


OBIECT I - DRUM COMUNAL DC 49 A, L= 4.300 m
EVALUARE CANTITATIV
2. Refacere drum comunal- Terasamente
Scarificare si reprofilarea drumului existent pana la 5 cm cu autograderul
4300 m x 6 m x 0,05 m= 1290 mc
Imprastiat pamant si aducere la aceeasi cota a drumului afectat de inundatii
4300 m x 6 m x 0,05 m= 1290 mc
Compactarea mecanica a stratului suport
4300 m x 6 m x 0,05 m= 1290 mc
Aport balast la stratul de forma pentru aducere drum la forma dinaintea inundatiilor
4300 mx 4 m x 0,10 m x 20%= 516 mc
Transport auto balast la punctul de lucru = 516 mc
Total terasamente = 4.902 mc
2. Suprastructur drum beton rutier BcR4.0(km 0+000,0 km4+300)
L drum = 4.300 m
Lime medie parte carosabil = 5,50m
Grosime dal beton = 0,2 m
Volum parte carosabil: 4300m 5,5m 0,20 m = 4.730 mc
Coeficient de corectie aferent razelor de curbura 1%=47 mc
Total beton rutier BcR4,0 = 4.777 mc
3. Fundaie din balast amestec optimal (km 0+000,0 - km 4+300)
L drum = 4300 m
Lime medie drum = 5,5m
Grosime fundaie balast = 0,25 m
4300 m 5,5 m 0,25 m = 5.913 mc
Total balast= 5913 mc
4. Acostamente din balast (km 0+000,0 km4+300)
L drum = 4300 m
Grosime acostament = 0,20 m
4300 m 0,75 m 0,2 m x 2 = 1290 mc
Total balast= 1290 mc
5. anuri triunghiulare dalate
Km 0+412.5 km 0+947.5 stg. +dr.
Total anuri triunghiulare dalate = 1.070 m
6. anuri trapezoidale dalate
Km 0+000 km 0+412.5 stg. +dr.
Total anuri trapezoidale dalate = 825m

42

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

7. Rigole carosabile
Total rigole carosabile = 300,0 m
8. Santuri de pamant

Km 0+947.5 km 3+947.5 stg. +dr.

Total anuri de pamant = 6000 m

9. Podee tubulare tip Premo


- km 0+005 transv. Racordarea cu DJ291A, 1 buc, L=10.0m
- km 1+439 transv., 1 buc, L=10.0
- km 1+474 transv., 1 buc, L=10.0m
- km 2+070 transv., 1 buc, L=10.0m
4 podee tubulare transversale D = 800 mm x 10.0m
Lungime tuburi 800 mm = 40,0 ml / 4 buc
- km 2+600 lateral stanga, 1 buc, L=5.0m
- km 3+384 lateral dreapta, 1 buc, L=5.0m
2 podee tubulare D= 600 mm x 5,0 m
Lungime tuburi 600 mm = 10,0 ml / 2 buc
10. Drumuri laterale i amenajri interseci
- km 0+800 lateral stanga
- km 1+455 lateral dreapta + stanga
- km 2+050 lateral dreapta
- km 2+600 lateral stanga
- km 3+378 lateral dreapta
- km 3+386 lateral stanga
7 drumuri laterale x 50,0 m x 3,5 m = 1225,0 mp
Suprafa drumuri laterale = 1225,0 mp
11. Lucrri sigurana circulaiei km. 0+000,0 4+300
LUCRARE
Marcaje rutiere longitudinale simple cu vopsea pe
suprafee carosabile
- ptr 1 km de drum 1,0 km x 0,6 = 0,6 km echival.
4300 m x 0,6= 1318.8m
Marcaje transversale i diverse (ptr asigurarea
traversarii strzii, marcarea zonelor interzise cu
vopsea

UM

CANTITATE

km echiv

2580

mp

200

Montarea indicatoarelor ptr circ rutier din tabl otel


sau aluminizat pe doi stlpi gata plantai

buc

50

Stlp metalic confecionat industrial

buc

70

Indicator circulaie din tabl ol+folie reflectorizant

buc

36

43

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Autospecial tip L.E.A. De 5,5 ton pentru asigurare


transport vopsea i protejare lucrri

ore

60

OBIECT II DRUM COMUNAL DC 49 C, L= 3.000 m


EVALUARE CANTITATIV
1. Refacere drum comunal- Terasamente
Scarificare si reprofilarea drumului existent pana la 5 cm cu autograderul
3000 m x 4 m x 0,05 m= 600 mc
Imprastiat pamant si aducere la aceeasi cota a drumului afectat de inundatii
3000 m x 4 m x 0,05 m=600 mc
Compactarea mecanica a stratului suport
3000 m x 4 m x 0,05 m=600 mc
Aport balast la stratul de forma pentru aducere drum la forma dinaintea inundatiilor
3000 mx 4 m x 0,100 m x 20% =
240 mc
Transport auto balast la punctul de lucru = 240 mc
Total terasamente = 2.280 mc
2. Suprastructur drum beton rutier BcR4,0 (km 0+000,0 km3+000)
L drum = 3000 m
Lime medie parte carosabil = 4,0 m
Grosime dal beton = 0,20 m
Volum parte carosabil: 3000m 4,0 m 0,20 m = 2.400 mc
Volum acostamente din beton: 3000 m 0,75 m 0,20 m x 2 = 900 mc
Total beton rutier BcR4,0 = 3.300 mc
3. Fundaie din balast amestec optimal (km 0+000,0 km3+000 )
L drum = 3000 m
Lime medie drum = 4,0 m
Grosime fundaie balast = 0,20 m
3000 m 5,0 m 0,20 m = 3000 mc
Total balast= 3000 mc
4. Acostamente din balast (km 0+000,0 km3+000)
L drum = 3000 m
Grosime acostament = 0,20 m
3000 m 0,5 m 0,20 m x 2 = 416 mc
Total balast= 600 mc
5. Scarificare balast existent (km 0+000,0 km3+000)
L drum = 3000 m
Grosime strat scarificat = 0,10 m
3000 m 5, m 0,10 m = 1500 mc
Total balast scarificat = 1.500 mc
6. anuri triunghiulare dalate
km 0+225.0 km 0+475.0 stg. +dr.
Total anuri triunghiulare dalate = 500,0 m
44

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

7. anuri trapezoidale dalate


km 0+000 km 0+225.0 stg. +dr.
Total anuri trapezoidale dalate = 450,0 m
8. Rigole carosabile
Total rigole carosabile = 400,0 m
9. Santuri de pamant
km 0+645 km 2+970.0 dr.
km 0+620 km 2+945.0 stg.

Total anuri de pamant =4.650,0 m


10. Podee tubulare tip Premo
- km 0+620, 1 pode tubular D = 600 mm x 10.0 m transversal
- km 2+663, 1 pode tubular D = 600 mm x 5.0 m transversal
Lungime tuburi 600 mm =15,0 ml / 2 buc tuburi
- km 1+565, 2 podee tubulare D = 1500 mm x 10.0 m transversal
Lungime tuburi 1500 mm =20,0 m / 2 buc tuburi
11. Drumuri laterale i amenajri intersecii
- km 0+191 lateral dreapta
- km 0+273 lateral stanga
- km 0+631 lateral dreapta
- km 1+558 lateral stanga
- km 1+558 lateral dreapta
- km 1+979 lateral dreapta
- km 2+140 lateral dreapta
- km 2+309 lateral stanga
- km 2+320 lateral dreapta
9 drumuri laterale x 50,0 m x 3,5 m = 1575,0 mp
Suprafa drumuri laterale = 1575,0 mp
12. Statii de incrucisare
- km 0+150 dreapta
- km 0+480 dreapta
- km 0+730 dstanga
- km 1+325 dreapta
4 statii de incrucisare x 115 mp =460 mp
Suprafa statii de incrucisare =460,0 mp
13. Lucrri sigurana circulaiei km. 0+000,0 3+000
LUCRARE
Marcaje rutiere longitudinale simple cu vopsea pe suprafee carosabile
- ptr 1 km de drum 1,0 km x 0,6 = 0,6 km echival.
3000 m x 0,6= 1800m

UM

CANTITATE

km echiv

1800

Marcaje transversale i diverse (ptr asigurarea traversarii strzii, marcarea


zonelor interzise cu vopsea

mp

900,00

Montarea indicatoarelor ptr circ rutier din tabl otel sau aluminizat pe doi
stlpi gata plantai

buc

20

45

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011
Stlp metalic confecionat industrial

buc

55

Indicator circulaie din tabl ol+folie reflectorizant


Autospecial tip L.E.A. De 5,5 ton pentru asigurare transport vopsea i
protejare lucrri

buc

15

ore

28

OBIECT I DRUM COMUNAL DC 49 A L= 4.300 m


EVALUARE VALORICA
Nr.crt.

Lucrare

U.M.

Cantitatea

VALOARE
LEI

PU

Refacere drum- Terasamente drum

m3

4.902

30

147.060

Suprastructur drum

m3

4.777

425

2.030.226

Infrastructura drum

5.913

60

354.780

Acostamente din balast

m3

1290

56

72.240

Santuri triunghiulare pereate cu beton

1.070

90

96.300

Santuri trapezoidale pereate cu beton

825

112

92.400

Rigole carosabile

300

315

94.500

Santuri de pamant

6.000

10

60.000

Podee tubulare D = 600 mm, 2 buc

10

1475

14.750

10

Podee tubulare D = 800 mm, 4 buc

40

1765

70.600

11

Drumuri laterale - 7 buc

1.225

120

147.000

km

4,3

15000

64.500

12

Lucrari siguranta circulatiei (marcaje si


indicatori)

TOTAL

3.244.356

OBIECT II DRUM COMUNAL DC 49 C L= 3.000 m


EVALUARE VALORICA

Nr.crt.

Lucrare

U.M.

Cantitatea

PU

VALOARE
LEI

Refacere drum - Terasamente drum

m3

2.280

30

68.400

Suprastructur drum

3.300

425

1.402.497

Infrastructura drum

m3

3.000

60

180.000

4
5

Acostamente din balast


Scarificare balast existent

m
m3

600
1500

56
4

33.600
6.000

Santuri triunghiulare pereate cu beton

500

90

45.000

Santuri trapezoidale pereate cu beton

450

112

50.400

Rigole carosabile

400

315

126.000

Santuri de pamant

4.650

10

46.500

10

Podee tubulare D = 600 mm, 2 buc

15

1475

22.125

11

Podee tubulare D = 1500 mm, 2 buc

20

2212,5

44.250

12

Drumuri laterale, 9 buc

1575

120

189.000

13

Statii de incrucisare 4 buc

mp

460

125

57.500

46

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011
14

Lucrari siguranta circulatiei (marcaje si


indicatori)

km

3.0

15.000
TOTAL

45.000
2.316.272

2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei


Graficul de realizare a investiiei cuprinde necesarul de timp aferent realizrii
licitaiilor, a proiectului tehnic i investiiei de baz.
Tabel 1
NR. LUCRARI PROIECTATE
CR
T.
Licitatii, si proiectare
LUCRRI DE BAZ
1
Organizarea de antier
2
Terasamente
3
anuri dalate
4
Podete
5
Lucrari de drum
Drumuri laterale i amenajri
6
intersecii
7
Lucrri sigurana circulaiei

LUNA
1

2 3 4 5 6 7 8

X X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

10

11

12

n conformitate cu graficul de realizare a investiiei n care se ordoneaz tehnologic i


calitativ lucrrile necesare pentru execuia refacerii si modernizrii, se planific o durat de 3
luni pentru organizarea de licitaii si proiectare, iar executia se desfaoar pe durata a 9 luni.
nceperea lucrrilor este condiionat de deschiderea finanrii. Etape:
predarea amplasamentului;
emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor;
realizarea lucrrilor conform proiectului;
respectarea fazelor de control a calitii lucrrilor;
urmrirea execuiei prin inspectori de antier atestai;
recepia lucrrilor;
urmrirea comportrii acestora pe durata de garanie si executarea remedierilor
necesare.

47

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Graficul de esalonare a costurilor cu valori in mii lei fara TVA


Tabel 2
NR.
CRT
.

LUNA
LUCRARI PROIECTATE

2 3

10

11

12

Licitatii, si proiectare
131,8

LUCRRI DE BAZ
1

Organizarea de antier

Terasamente

3
4

anuri
Podete

Lucrari de drum

Drumuri laterale i amenajri intersecii

Lucrri sigurana circulaiei

100,52
215,46
611,10
151,725
4.079,345
393,500
109,5

48

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

IV. ANALIZA COST- BENEFICIU

1. Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea


perioadei de referin
Modernizarea drumurilor luate n studiu urmrete anumite obiective socio
economice, obiective care sunt legate de mbuntirea condiiilor de transport att n
interiorul zonei luate n studiu ct i nspre i dinspre zona luat n studiu (accesibilitatea
zonei), precum i mbuntirea condiiilor de mediu. Drumurile studiate se racordeaz la
drumurile judetene 291 A si 178C fcnd legtura cu localitile Radauti si Galanesti, etc.
Drumurile comunale sunt clar identificate ca o unitate de analiz independent
din punct de vedere economic, dar nu sunt independente din punct de vedere social.
Obiectivul este situat integral pe raza comunei Fratautii Noi, pe traseul existent al
acestui drum comunal.
Proiectul vizeaza urmatoarele obiective:
1. Refacerea drumului afectat de inuntatii in anul 2010, asigurarea
stabilitatii terasamentului si protejarea acestuia impotriva efectelor
apelor. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare urmatoarele
faze:
- scarificarea impietruirii existente, completarea si reprofilarea acesteia pentru
realizarea unui strat de forma cu o grosime medie de 10 cm
executia de lucrari de aparare-consolidare permaneante, de tipul zidurilor de
sprijin din beton acolo unde terasamentul nu prezinta stabilitate sau piciorul taluzului de
rambleu ajunge in cursul de apa
- executia de lucrari de aparare-consolidare permanente, de tipul gabioanelor din
piatra bruta pe fundatie de beton, acolo unde teasamentul debleului nu prezinta stabilitate
si pentru a supralargii platforma drumului afectata de inundatii pentru a respecta
elementele geometrice corespunzatoare unui drum comunal de clasa tehnica V
- executia santurilor de captare a apelor pluviale care cad pe platforma drumului sau
se scurg spre acesta dinspre terenurile invecinate si asigurarea evacuarii acestora spre
cursurile naturale de apa existente. In zonele in care scurgerea apelor se realizeaza cu
dificultate rigolele se pereaza cu beton de ciment C12/15
- asigurarea hidraulicii necesare a podetelor prin inlocuirea celor deteriorate,
asigurarea continuitatii santului lateral in intersectiile cu drumurile laterale prin realizarea
de rigole carosabile, saparea unor canale de pamant de-a lungul drumurilor laterale pentru
conducerea apelor din santuri spre cursurile de apa naturale
2. Modernizarea drumului comunal prin consolidarea partii carosabile cu
un sistem rutier rigid. Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare
urmatoarele faze:
- asternerea unui strat de fundatie din balast amestec optimal cu grosimea de 25 cm
-turnarea betonului rutier in dale cu grosimea de 20 cm
- amenajarea rosturilor transversale de contact si de dilatatie
- amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale pe o distanata de 50 m cu balast si
20 m cu aceeasi structura rutiera
49

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

- amenajarea racordarilor la drumul national DN 17B se va face respectand


prevederile Legii 13/1974 , a Legii 37/1975 si a Legii 43/1975
- pentru siguranta circulatiei se vor prevedea indicatoare rutiere si marcaje
longitudinale aplicate pe traseul drumului modernizat.

Obiectivele realizrii investiiei sunt:


- aducerea elementelor geometrice la parametrii prevzui de normativele de
proiectare n vigoare;
- asigurarea condiiilor de siguran a circulaiei pentru drumurile comunale care se
intersecteaz cu drumul judeean i cel naional la momentul execuiei Studiului
de fezabilitate sigurana circulaiei este pus n pericol;
- stabilirea celor mai adecvate tehnologii de execuie a lucrrilor de construcie;
- adoptarea unui sistem rutier care s diminueze emanaiile de praf i noxe produse de
vehiculele de transport al materialului lemnos;
- determinarea valorii de investiie, pe variante constructive;
- analiza comparativ a variantelor i adoptarea soluiei care asigur, la un efort
investiional minim, exigenele de stabilitate i siguran n exploatare;
- analiza eficienei economice a investiiei n drumuri.
ntruct drumurile comunale luate n studiu asigur o legtur important n zon, nu exist
motive pentru tronsonarea drumurilor i ealonarea n timp a execuiei. Nu se pot distinge,
aadar, prioriti n ceea ce privete execuia anumitor tronsoane de drum.
Tipul de investiie reprezint modernizarea infrastructurii existente iar
caracteristicile funcionale ale investiiei constau n creterea capacitii de circulaie a
drumului modernizat prin desfurarea circulaiei rutiere n condiii normale de siguran i
confort.
n sectorul Drumuri Perioada de referin este de 25 de ani conform
Ghidului pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiii.
2. Analiza opiunilor
- a. Scenariul fr proiect
a.1. Varianta (0) varianta a nu face nimic - Se poate vorbi aici despre o degradare
continu a drumurilor n cauz, care va ngreuna din ce n mai mult accesul n zonele
deservite, mai ales pe timpul ploilor - cnd aceste drumuri pot deveni impracticabile.
a.2. Varianta (I) ntreinerii periodice, prin pietruire, a drumurilor analizate i fr
reprofilarea platformei nu ar rezolva problemele de fond ale celor cinci drumuri, degradrile
vor aprea la scurt timp datorit stagnrii apelor (nu exist pant transversal a platformei
drumului) i datorit traficului din zon. n ansamblu, aceast variant este una poate mai
puin costisitoare, dar fr rezultate, realizat probabil numai cnd bugetul Primriei
Fratautii Noi o permite i, cu siguran, numai n zonele cele mai afectate de degradri ale
drumurilor.
b. Scenariul cu proiect (2 variante)
b.1. Varianta (II) sistemului rutier elastic, semirigid din beton asfaltic, este cea mai
costisitoare dintre cele trei variante, dar nu cea mai economic din cele trei variante studiate.
Este totui o soluie pentru rezolvarea tuturor problemelor legate direct sau indirect de
traficul pe cele cinci drumuri comunale. ns acest sistem rutier nu se comport cel mai bine
50

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

att la condiiile de trafic existente avnd n vedere degradrile provocate de atelaje trase de
cai potcovii, dar i la condiiile meteorologice din zon (temperaturi sczute dar, n special
fenomenul de nghe dezghe). Pe termen lung aceast variant este o variant costisitoare
deoarece necesit o ntreinere periodic permanent avnd o durat normal de funcionare
practic la jumtate fa de variata III.
b.2. Varianta (III) sistemului rutier rigid din dale de beton, este totui o variant
scump dar i cea mai economic soluie pentru rezolvarea tuturor problemelor legate direct
sau indirect de traficul pe cele cinci drumuri comunale. Acest sistem rutier se comport cel
mai bine att la condiiile de trafic greu ct i la degradrile provocate de atelaje trase de cai
potcovii. Totodat, dala din beton monolit este singura modalitate de a consolida
corespunztor partea carosabil a drumurilor fr a crea un prag foarte mare ntre marginea
platformei i intrrile n curile localnicilor.
Stabilirea tipului de structur rutier pentru modernizarea drumurilor existente se
ncadreaz n strategia de investiie i de ntreinere a drumurilor respective din cadrul reelei
de drumuri locale.
O importan deosebit n alegerea tipului de structur rutier, o prezint materialele de
construcie rutier preponderente n regiune i anume:
- agregate naturale de balastier, cu pondere important n structuri rutiere rigide;
Scenariul recomandat de elaborator.
Avantajele scenariului recomandat
Varianta optim propus de proiectant este varianta III, din urmtoarele puncte de vedere:
- betonul de ciment prezint rezisten la uzur, de 2 3 ori mai mare dect
mbrcmintea bituminoas;
- este nedeformabil la orice temperatur a mediului extern;
- investiia privind ntreinerea i reparaiile pentru aceeai durat de exploatare este
semnificativ mai redus fa de varianta cu mbrcminte bituminoas;
- toate tipurile de ciment folosite la mbrcminile rigide se produc integral n ara
noastr fr a fi nevoie de importul acestora;
- drumurile din beton de ciment au o durat normal de funcionare (Conform Catalog
din 30.11.2004 cu privire la clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe)
de 28 42 ani, drumurile cu mbrcminte din balast 16 24 ani, iar drumurile cu
mbrcminte semirigid (beton asfaltic) 20 30 ani. Deci, practic durata normal de
funcionare este dubl fa de celelalte dou variante.
- deseori mbrcmintea din beton de ciment depete estimrile specialitilor n ceea
ce privete durata normal de funcionare;
- mbrcmintea din beton de ciment asigur vizibilitate bun pe timp de noapte,
ploaie i cea;
- stratul de uzur din beton de ciment asigur o rugozitate mare la rulare, prevenind
derapajul. Rugozitatea se pstreaz mult timp de la darea n rulare;
- stratul de uzur din beton de ciment asigur o distan de frnare mai mic dect
mbrcmintea bituminoas;
- mbrcmintea din beton de ciment este insensibil la temperaturi ridicate, la nghe
sau la ali factori climatici; este insensibil la aciunea distructiv a lanurilor antiderapante,
la aciunea carburanilor i a uleiurilor;

51

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

- drumurile din beton de ciment nu impun limitri ale sarcinii pe osie sau asupra
posibilitii staionrii vehiculelor grele pe timp clduros;
- mbrcmintea din beton de ciment reduce consumul de combustibil prin planeitate
i nedeformabilitatea stratului de uzur;
- mbrcmintea din beton de ciment reduce necesarul de energie pentru iluminatul
public deoarece culoarea deschis a betonului reflect lumina;
- folosirea mbrcminii din beton asigur reducerea polurii mediului nconjurtor
cu pn la de 5 ori mai puin dect mbrcmintea bituminoas.
OPIUNI / BENEFICII

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiunea 4

Beneficii socio economice ateptate


la nivelul localitii Fratautii Noi

Varianta (0) Varianta I


Varianta II
Varianta III
fr
fr investiie Sistem rutier sistem rutier
investiie
(intretinere) rigid
semirigid

Cresterea vitezei de transport cu minim 40%

10

10

Reducerea consumului de carburanti, lubrifianti,


piese de schimb cu minim 40 %

10

10

Prelungirea duratei de viata a autovehiculelor

Reducerea costurilor de operare a transportului

Reducerea costurilor de exploatare cu minim 50 %

Reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de


masuri de siguranta cu minim 60 %

10

10

Imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul comunei


cu50%
Asigurarea masurilor pentru protectia mediului
prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor,
preluarea si descarcarea apelor pluviale
Cresterea nivelului investitional si atragerea de noi
investitori autohtoni si strini, care sa dezvolte
zona cu minim 40 %
Stoparea sau diminuarea migratiei populatiei din
zona rurala catre mediul urban sau in alte tari cu
minim 5 %
Atragerea sau stabilirea specialistilor necesari in
administratie, sanatate, invatamant
Crearea de noi locuri de munca (minim 20 de noi
locuri de munca, ca efect de antrenare al
investitiei)
Cresterea veniturilor populatiei cu minim 3 %
Sporirea contributiei la bugetul de stat cu minim 8
% prin impozite si taxe pe baza dezvoltarii
economice
Asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea
copiilor catre scoli in conditii de confort si
siguranta- conditii imbunatatite cu 50 %
Reducerea nivelului de saracie, a numarului

52

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

persoanelor asistate social cu minim 10 %

PUNCTAJ TOTAL

111

108

Pentru evaluarea variantei optime s-a recurs la o analiza a mai multor criterii
avnd la baz aspecte tehnice, ecnomice i de mediu dup cum urmeaz;
- s-au analizat avantajele i dezavantajele menionate la punctul 2.;
- s-au avut n vedere costurile pentru reabilitarea i modernizarea drumurilor n raport
cu cerinele necesare pentru atingerea obiectivelor;
- costurile de operare;
- impactul asupra mediului nconjurtor prin realizarea investiiei;
Soluia cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico economic este soluia
propus pentru varianta b.2. (Cap.2.) sistem rutier rigid din beton rutier BcR4,0.
3. Analiza financiar
Au fost luate in considerare doua optiuni:
Varianta 0, fara nici un fel de investitie (pastrarea situatiei actuale). In
aceasta varianta investitia necesara este nula, si nu se realizeaza nici un proiect. Aceasta
variant nu raspunde cerintelor legislative privind conditiile de circulatie rutiera in siguranta
si nu asigura accesul locuitorilor in bune conditii indiferent de anotimp sau starea vremii, nu
conduce Ia obtinerea beneficillor socio-economice scontate pentru populatia din comuna.
-

Varianta 1, in care se modernizeaza sistemul sistemul rutier existent.


Toate sumele sunt in RON.
Anul 0 a fost considerat anul in care se face implementarea proiectului.
Anul 1 este primul an in care se va utiliza noul drum.

Anexele reprezentand modelul financiar cuprind primii 6 ani ai proiectului: anul 0 de


implementare, urmat de 5 ani de functionare normala. Urmatorii ani sunt identici cu anul 5, si
nu au mai fost inclusi.
In cadrul analizei financiare a fost realizat calculul indicatorilor de performanta
financIara: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si
raportul cost-beneficiu
Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei si a
fost realizata pentru o perioada de referinta de 25 de ani, In conformitate cu
recomandarile Comisiei Europene si OM 836/2008, pentru investititii in
infrastructura de transport, analiza cost - beneficiu a fost efectuata din punctul de
vedere al proprietarului investitiei si a fost realizata pentru pe o perioada de referinta de
25 de ani. Rata de actualizare utilizata In cadrul analizei financiare este de 8% (pentru
moneda nationala RON).
La intocmirea devizelor din studiul de fezabilitate precum si la stabilirea
asumtiilor din cadrul analizei financiare, preturile au fost luate din preturile aflate in
Baza de date cu preturile de referinta pentru bunuri, lucrari si servicii achizitionate n
cadrul proiectelor SAPARD. Baza de date care poate fi consultata si de catre potentialii
53

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

beneficiari ai FEADR, de asemenea, au fost comparate cu preturile de referint specificate n


HG nr.363/2010 privind standardele de cost , cu actualizarile respective.
CALCULUL VENITURILOR
Nu se prevede introducerea unei taxe de drum pentru drumurile comunale si de interes
local din zona. Prin urmare, nu vor exista venituri financiare directe din aplicarea unor tarife
unitare pe kilometrul de drum parcurs de utilizatori. Proiectul nu genereaza venituri directe,
fiind un proiect de infrastructura rutiera.
Consiliul Local va aloca o suma de 33.600 RON anual pentru intretinerea si repararea
DC49A si DC 49C. Eventualele sume necheltuite din acest buget se vor reporta, si se vor
constitui intr-un fond care se va folosi in cazul unor situatii de urgenta, sau pentru
modernizari ulterioare ale drumului. Aceasta suma a fost considerata drept venit in cadrul
analizei financiare, pentru a permite calculul diferitilor indicatori de rentabilitate si a
fluxurilor de numerar.

Preturile unitare adoptate coincid cu cu preturile pietei corespunzatoare momentului


redactarii lucrarii de fata.
Consiliul local al comunei Fratautii Noi a aprobat angajamentele de a suporta
cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la data
la care investitia va fi data in exploatare. Sumele transferate din bugetul propriu vor fi
utilizate pentru sustinerea cheltuielilor de intretinere, sume care vor fi inregistrate in
analiza cost beneficiu ca si venituri de exploatare.
Intretinerea anuala propusa va reduce pericolul degradarii suprafetei drumului in
timpul anului.
Intretinerea curenta intervine pentru 4% din suprafata totala a drumului, pentru
operatia de reparare a suprafetelor degradate, respectiv pentru 1% din suprafata pentru
repararea crapaturilor (colmatare).
Intretinerea periodica are o periodicitate de 5 ani; primul an de interventie este al 6
- lea an de analiza; corespunzator cu al 5 -lea an de dupa darea in exploatare a obiectivului
investitional. Ea intervine pentru 50% din suprafata totala a drumului.

54

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Toate calculele din cadrul Analizei Cost-Beneficiu sunt prezentate n Anexa


nr.1.
Metoda utilizata in dezvoltarea Analizei financiare este cea a fluxului net de
numerar actualizat. Prin aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in considerare.
In analiza financiar s-au parcurs urmtoarele etape:
a) estimarea veniturilor i costurilor investiiei, precum i implicaiile
acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar
Calculele cost beneficiu sunt facute pe o periaoda de referinta de 25 de ani, dar aratate
in tabele numai pe primi 5 ani deoarece rezulattele sunt identice incepind cu anul 2 pina in
anul 25 al perioadei de referinta.
Varianta 1, in care se realizeaza drumul presupune investitii de 1.728.402 mii lei.
Pentru aceasta varianta, principalii indicatori financiari sunt urmatorii:
Calitatea infrastructuril fizice rurale
de baza (cu procadere infrastructura de drumuri) poate avea un impact major
asigurand dezvoltarea spatiului rural in special, prin incurajarea si facilitarea dezvoltarii
activitatilor economice. Totodata, slaba dezvoltare a infrastructurii de baza poate avea un
impact negativ asupra sanatatii familiilor in comunitatile rurale.
Obiectivul principal al analizei financiare realizate pentru proiect a fost aceea de a
calcula Valoarea Actualizata Neta, Rata Interna Economica de rentabilitate si Raportul Cost
Beneficiu.
Principiul de baza al analizei financiare este comparatia costurilor generate in cele
doua cazuri:
Varianta 0 - (varianta fara investitie)
Varianta cu investitie
Diferenta valorilor de cost pentru cele doua cazuri ofera valoarea beneficiilor
proiectului care induce rentabilitatea sa economica. Costurile utilizatorului drumului sunt
calculate estimand consumurile cantitative.
-

Rata de discount (actualizare) folosita in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 8


% pentru analiza financiara.
Definirea structurii de finanare a investiiei i profitabilitatea sa financiar
Finantarea investitiei se va face prin accesarea de fonduri structurale
masura 322. aceste fonduri sunt nerambursabile iar investitia este finantata in
proportie de 100%.
Profitabilitatea financiar a investitiei:
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza cu formula:
rRe

Re
100
Ve

Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce


55

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta,


conform obiectului de activitate al solicitantului.
Cheltuieli de exploatare (Ce) = cheltuielile generate de derularea activitatii
curente.
Rezultatul din exploatare a rezultat din diferena intre veniturile din exploatare si
cheltuielile de exploatare
Datorita faptului ca nu exista tarif sau alte taxe de exploatare pe sistemul
rutier de circulatie local veniturile sunt 0
Sutenabilitatea proiectului se face prin alocarea de catreade catre
consiliul local a unui buget anual din care sa se execute opertiile de intretinere
ale cailor rutiere.
Profitul net
Profitul net (Pn) = rezultatul final al exerciiului financiar (anual) din care sa sczut impozitul pe profit,
Avind in vedere ca veniturile din exploatare sunt 0, atunci profitul net devine 0
Determinarea performanei i sustenabilitii financiare se realizeaz prin
calcularea indicatorilor de performan financiar, dup cum urmeaz:
Valoarea neta actualizata (VNA)
Este calculata astfel:
n

VNA
i 1

FN i
FN n

VI
i
1 r (1 r ) n r

unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (2%) + marja
de risc pe ar (6%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe
msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei
aproximri unitare)
FNi = flux de lichiditati net din anul i;
VI = valoarea investitiei
Un indicator VAN pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile,
toate aceste diferente anuale aduse in prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - si insumate
reprezentand exact valoarea pe care o fumizoaza indicatorul.
Valoare actualizata neta (VAN) = -1.217.605 RON, este negativa.
Rata intern de rentabilitate financiar(RIR);
RIR reprezinta rata de actualizare Ia care VNA este egala cu zero. AItlel spus, aceasta
este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand
faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea, valoarea RIR negativa
sau care nu poate fi calculata poate fi acceptata pentru anumite proiecte in
cadrul programelor de finantare - datorita faptului ca acest tip de investitii
reprezinta o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera
venituri : drumurile sunt un exemplu in acest sens. Acceptarea unei RIR financiare negative
este totusi conditionata de existenta unei RIR economice pozitive - acelasi concept, dar de
data accasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio - economice.

56

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Rata interna de rentabilitate (RIR) = 1,06% este < 8% (rata de actualizare). Ea a


fost calculata luand in considerare o durata de viata de 25 de ani a proiectului.
Raportul cost-beneficiu;
Raportul cost / beneficii este <1 in fiecare an dupa punerea in functiune a
proiectului
Raportul cost - beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea
actuala a beneficiiior viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investitiei:
RCB = VP(I)0 / VP(O)0
unde:
VP(I)0 = valoarea actualizata a intrarilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala)
VP(O)0 = valoarea actualizata a iesirilor de fluxuri financiare genarate de proiect in
perioada analizata (inclusiv a costurilor investitionale)
O investitie este rentabila, din punct de veciere financiar, respectiv economic, daca
prezinta o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent,
daca valoarea neta prezenta este pozitiva.
In urma analizei financiare a investitiei se observa ca:
Anul
Raport
cost
/
beneficii

Total

Total

Total

an 1

an 2

an 3

Total
an 4
0,516

Total an
5
0,516

Corectiile fiscale si preturile umbra


Preturile de piata includ uneori impozite, subventii si alte transferuri, care pot afecta
nivelul lor relativ. Corectiile fiscale se vor efectua cu luarea in considerare a urmatoarelor
principii: preturile aferente fluxurilor de intrare si lesire nu vor include TVA si nici alte
impozite indirecte, preturile aferente fluxurilor de intrare nu vor include impozitele directe,
transferurile catre indivizi.
Transformarea in preturi umbra
Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si iesire nu reflecta cu acuratete valoarea
lor sociala datorita distorsiunilor pietei, cum ar fi regimul de monopol, ingradirea
schimburilor, inegalitatea dintre cerere si oferta. Distorsiunile preturilor sunt corectate cu
ajutonul factorilor de conversie (FC).
Astlel, costul total de investitie considerat in analiza socio-economica este valoarea
totala a contributiei nationale, ajustata cu factorul de conversie de Ia valori financiare Ia valori
economice (0.84). De asemenea, costurile economice de intretinere si operare au fost preluate
57

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

din cash-flow-ui financiar al Proiectului si transformate in valori economice folosind factorul


de conversie de 0,81 (factor care elimina influenta TVA din costurile de intretinere si operare).
Beneficii si Costuri economice
Analiza financiare evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor
Ia utilizatorii drumului, adica Ia costurile de exploatare si la timpul de calatorie, dar si cele
sociale.
Beneficiile socio - economice ce vor fi inregistrate ca urmare a implementarii
proiectului sunt:
-

Venituri indirecte provenite din infiintarea de noi activitati economice si dezvoltarea


activitatilor existente (efecte de antrenare ale investitiei)

Crearea de noi locuri de munca permanente si reducerea somajului

Reducerea numarului de accidente

Reducerea numarulul de imbolnaviri

Economii din scaderea costului de exploatare (reducere consum carburanti per


auto/an, reducere costuri expioatare autovehicule)

Economii din scaderea timpului de parcurs


In analiza financiara au fost cuantificate beneficiile provenind din:
a) infiintarea de noi activitati economice, ca urmare a cresterii acesibilitatii in zona

b) venituri indirecte inregistrate din reducerea consumului de carburant si reducerea


costurilor de exploatare si intretinere a autovehiculelor
Analiza economica
Nu este cazul. Este obligatorie doar n cazul investitiilor publice majore - investitie
publica majora: investitia publica al carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro,
n cazul investitiilor promovate n domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50
milioane euro, n cazul investitiilor promovate n alte domenii.
4. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate a fost efectuata numai pentru varianta cu proiect, in care se
solicita finantarea.
Analiza de senzitivitate implica studierea impactului pe care modificarile variabilelor
(costurile si beneficiile) il pot avea asupra indicatorilor financiari si economici calculati pentru
proiectul de transport. Analiza riscului consta in studierea probabilitatii ca in proiect sa
realizeze o performanta satisfacatoare, considerand RIR si VNA. ca si variabilitatea
rezultatelor comparativ cu cele mai bune estimri facute anterior si calculate in situatiia
(scenariul) de baz.
58

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Etapele parcurse in realizarea Analizei de senzitivitate:


a. Efectuarea unei analize calitative a variabilelor.
b. Identificarea tuturor variabilelor folosite in calculul intrarilor si iesiriIor din analiza
economica si financiara si gruparea lor in categorli omogene.
c. Selectarea acelora care au elasticitate redusa sau marginala (care conduc Ia variatii ale
RIRVNA).
Ca un criteriu general se considera acei parametri pentru care o variatie (pozitiva sau
negativa) de 1% duce Ia variatia corespunzatoare cu 1% a RIR sau 5% pentru valoarea de baza
a VAN.
Riscurile potentiale care pot sa apara in derularea proiectului de investitii se refera Ia:
a. aparitia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, fata de cele inscrise in devizul
de lucrari si bugetul proiectului.
b. influenta variatiei in timp a preturilor (este posibila o crestere a preturilor incluse in
devizul din studiul de fezabilitate).
Variabila selectata pentru analiza de senzitivitate: Total costuri de
intretinere si operare.
Avand in vedere ca proiectul propus spre finantare este un proiect care nu genereaza
venituri directe (drum comunal si strazi fara taxare directa), Ia nivelul Analizei economice
realizate, variabila critica identificata (care poate avea variatii pozitive si negative) a fost cea
referitoare Ia costurile de intretinere si operare.
Analiza de senzitivitate a determinat si valorile indicatorilor de performanta ai
investitiei pentru cea mai nefavorabila situatie, precum si pentru cel mai avantajos caz.
Peritnu aceasta s-au considerat variatii absolute de 15%, favorabile si nefavorabile, ale
variabilei cheie si s-au calculat valorile corespondente pentru RIRE Si NPVE. Aceasta variatie
de [-15%,15%] poate fi considerata ca find intervalul maxim de variatie a factorilor care
influenteaza modelul.
Un prim scenariu al analizei de senzitivitate a constat in alegerea unel situatii critice cresterea cu 15 % a costurilor de intretinere si reparare a drumului, precum si determinarea
impactului adus de aceasta crestere asupra Ratel Interne de Rentabilitate, Valorii Nete
actualizate si Raportului Cost - Beneficiu. Pentru scenariu s-au calculat separat indicatorii
respectivi din punct de vedere financiar.
Al doilea sccnariu al analizei de senzitivitate a constat in alegerea situatiei in care
variabila critica reprezentata de costurile de intretinere si reparare a drumului scade cu 15 % ;
s-a determinat impactul adus de aceasta scadere asupra Ratel Interne de Rentabilitate, Valorii
Nete actualizate si Raportului Cost - Beneficiu. Pentru scenariu s-au calculat separat
indicatorii respectivi din punct de vedere financiar.
59

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Scenariul de baza este cel in care valorile costurilor respective nu sunt modificate.
Rezultatele analizei de senzitivitate sunt prezentate n Anexa nr.1. Din
analiza se poate observa ca variatiile variabilei considerate duc la variatii relativ
nesemnificative ale RIR, rezultat asteptat din cauza ca proiectul nu are venituri proprii
semnificative, dobandind o valoare non-tangibila in cazul scenariului cel mai nefavorabil,
dovedind ca proiectul aduce in toate situatiile beneficii tangibile comunitatii, si deci ca
indiferent de variatia variabilei considerate, el trebuie realizat si poate functiona in conditii
foarte bune.
Analiza de risc
Ipotezele principale luate in considerare Ia elaborarea analizei proiectului sunt
urmatoarele:
-

Din punct de vedere Obiectiv generaI mentinerea nivelului de dezvoltare


economica actuala, ca valoare minima. Avand in vedere ca prognozele si estimarile se
bazeaza in mare parte pe evaluarea situatiei actuale - este necesar ca aceasta ipoteza sa
fie validata in perioada de exploatare a proiectului. Avandu-se in vedere evolutlile
recente, este rezonabil sa presupunem ca ritmul actual de crestere economica se va
mentine.
Din punct de vedere al disponibilitatii resurselor financiare Beneficiarul va
asigura finantarea cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor aparea in timpul
implementarii proiectului.
Din punct de vedere al intretinerii si protejarii infrastructurii modenizate in scopul atingerii obiectivului vizat pe termen lung este important ca, Consiliul Local
sa poata mentine infrastructura modernizata Ia paramentrii tehnico - functionali
adecvati. Beneficiarul va aloca atat fondurile cat si resursele umane necesare
indeplinirii acestui obiectiv.
La nivelul rezultatelor estimate

Obtinerea rezultatatelor estimate este inevitabil legata si de concretizarea unor factori


si conditii in afara controlului direct at proiectului. Printre acestea se numara:
-

utilizarea echipamentelor si materialelor adecvate, precum si a solutiilor


tehnice si de proiectare in conformitate cu normele existente in domeniu.
Rezultatele proiectului sunt influentate atat de calitatea materiilor prime si a
echipamentelor utilizate de catre contractantii lucrarilor de reabilitare, cat si de gradul
de conformitate al solutiilor tehnice cu cele mai bune practici in domeniu.
Supravegherea sistematica si calificata, efectuata de catre promotorul proiectului, va
contribui semnificativ Ia reducerca riscurilor implicate de aceste aspecte tehnice.

respectarea normelor de proiectare si de protectie a mediulul


inconjurator. Pe tot parcursul procesului de identificare a solutiei tehnice ce va fi
implementata si de elaborare a detaliilor de executie, un element esential este
reprezentat de respectarea legislatiei existente in domeniul constructiilor si in
60

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

domeniul mediului. In acest sens au fost intreprinse toate eforturile necesare pentru
identificarea celei mai potrivite solutii din punct de vedere at costurilor si conceptiei
tehnice.
-

existenta unui mediu economic, politic si social stabil Exploatarea in viitor a


drumurilor de interes local incluse in actualul proiect de investitie este influentata intro anumita masura si de contextul Iegislativ si socio economic. In etapa operationala pot
sa apara influente negative (de ex. rata ridicata a inflatiei, nivel ridicat at fiscalitatii) ce
pot descuraja investitiile, factori care pot influenta atingerea obiectivului propuse in
proiectul nostru.

Analiza riscului - Poate fi att cantitativ, ct i calitativ i depinde de existena


datelor i a cunotinelor respective. O importan deosebit o au datele cu privire la
toxicitatea materialelor, durata expunerii, reacionarea populaiei sau a plantelor/ animalelor
i condiionalitatea i neclaritatea acestei analize.
Principalele riscurile asumate:
Au fost identificate urmtoarele riscuri pe parcursul derulrii proiectului i
desfurrii activitii asupra utilizrii drumului.
Riscuri tehnice
Din punct de vedere tehnic variantele tehnico - economico analizate sunt cu risc
minim. La analiza soluiilor s-a inut seama de ncadrarea n prevederile normelor tehnice n
vigoare, s-a prevzut utilizarea numai a materialelor agrementate, procurate de la surse
autorizate.
Singurul risc tehnic const n eventualele neconcordane ntre proiect i situaia
din teren, dar i acestea sunt minime avnd n vedere modul temeinic de culegere a datelor de
teren. Aceste situaii, dac apar, vor fi acoperite din valoarea de 5% - Cheltuieli diverse i
neprevzute din devizul general al investiiei.
Riscuri financiare
Riscurile financiare sunt, de asemenea, minime ntruct la derularea finanrii
investiiei, beneficiarul va fi consiliat de o societate specializat n acest domeniu. n acest fel,
mprumutul ce va fi contractat pentru finanarea investiiei se va derula fr riscul escaladrii
dobnzilor.
Riscuri instituionale
Nu exist motive pentru mpiedicarea sau obstrucionarea derulrii investiiei
din partea vreunei instituii emitente de avize, fiind ndeplinite toate condiiile necesare
autorizrii construciei.
Riscuri legale
Avnd n vedere faptul c legislaia n domeniul investiiilor este ntr-un proces
de perfecionare continu, este posibil o modificare a acesteia, cu implicaii financiare
asupra derulrii proiectului. ns i acest risc este minim dac se obine repede finanarea i
se demareaz lucrrile de execuie ntruct modificrile legislaiei nu se aplic, de regul,
retroactiv.
Consideram ca nu exista alte riscuri semnificative care ar putea afecta
buna implementare si desfasurare a proiectului.

61

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

V. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI


Pentru realizarea obiectivului se dorete accesarea fondurilor europene agricole pentru
dezvoltare rural (FEADR), fonduri acordate prin Programul Naional pentru Dezvoltare
Rural 2007 2013.,
masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru
economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Submasura 322 d) Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii
rutiere afectate de inundatii in anul 2010

sunt:

Din valoarea totala a investitiei de 7.710,113 mii RON, sursele de finantare propuse

Curs Euro/RON 4,1560


din data de 10.06.2011
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Ron
Euro
Ron
Euro
Ajutor public
6.234,000
1.500,000
nerambursabil
Cofinantare
privata, din care
:
- autofinantare
- imprumuturi
1.476,111
355.176
Buget local
TOTAL
6.234,000
1.500,000
1.476,111
355.176
PROIECT

Total
Ron

Euro

6.200,719

1.491.992

1.476,111

355.176

7.710,111

1.855,176

62

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

VI. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA


INVESTITIEI
1. Numr de locuri de munc create n faza de execuie
Investiia care face obiectul prezentului proiect produce efecte directe i indirecte n
privina ocuprii forei de munc locale.
Astfel, n timpul execuiei lucrrii vor fi necesari 20 muncitori necalificai care pot fi
recrutai din rndul locuitorilor din zon.
2. Numr de locuri de munc create n faza de operare
Dup realizarea investiiei lucrrile de ntreinere i reparaii se vor face de ctre uniti
specializate ale administratorului drumurilor comunale deoarece administratorul beneficiarul trebuie s asigure mentenana lucrrii pe o perioad de minim 5 ani.
Investiia n drumuri comunale creeaz locuri de munc nu numai pe durata execuiei
lucrrilor de construcie a obiectivului ci i n timp pentru ntreinere. n timp, numai ca un
efect indirect, ca urmare a dezvoltrii economice a zonei deservite de cele cinci drumuri
comunale, pot aprea noi locuri de munc n domeniul ntreprinderilor mici i mijlocii din
domeniul comerului sau al industriei.
VII. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIIEI
Preuri 10.06.2011

1.

2.
3.

curs BCE - 1EURO = 4.1560 lei


Mii lei

Valoare total,
inclusiv TVA
Din care C + M

Ealonarea investiiei
Anul I

Mii euro

7.710,111

1.855,176

7.013,627

1.687,591

Investiie

7.710,111

1.855,176

C +M

7.013,627

1.687,591

Luni

12

Durata de realizare a investiiei

Drumurile au elemente geometrice cf. O.G. Nr. 43/28.08.1997


Obiect I- DC 49 A
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7

Indicatorul
1
Lungimea drumului
Clasa tehnic
Categoria de importan a drumului
Viteza de proiectare
Limea platformei n aliniament km 0+000 km 4+300
Limea prii carosabile n aliniament km 0+000 km 4+300

2
4,300km
V
C - normal
40 km/h
7,0 m
5,50m

Acostamente km 0+000 km 4+300

2 x 0,75 m

Obiect II- DC 49 C
Nr. crt.
0
1

Indicatorul
1
Lungimea drumului

2
3,000 km

63

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011
2
3
4
5
6

Clasa tehnic
Categoria de importan a drumului
Viteza de proiectare
Limea platformei n aliniament km 0+000 km 3+000
Limea prii carosabile n aliniament km 0+000 km 3+000

V
C - normal
40 km/h
5,00 m
4,00 m

Acostamente km 0+000 km 3+000

2 x 0,5 m

Lungimea totala a celor doua drumuri comunale DC 49A si DC 49C


propuse pentru refacere si modernizare este L=7,300 km.
Lungimea totala a celor doua drumuri comunale DC 49A si DC 49C
clasificate este de L= 7,300 km.
Lungimea totala a acestor drumuri comunale afectate de inundatii este
L=7,300 km, rezultand valoarea raportului = 1 dintre lungimea drumurilor
comunale afectate de inundatii propuse a fi refacute prin proiect si lungimea
totala a drumurilor comunale clasificate.

VIII. AVIZE I ACORDURI


Se vor anexa urmtoarele avize i acorduri, referitoare la investiia ce face obiectul
prezentului Studiu de fezabilitate:
a) Avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei;
b) Certificatul de Urbanism;
c) Avize de principiu referitoare la utilitile existente (energie electric,
telecomunicaii, etc)
d) Acord mediu
e) Alte avize i acorduri (Direcia Nationala de Drumuri i Poduri, Poliia Rutier etc)

64

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

STANDARDE I NORMATIVE
Documentaia de proiectare va respecta toate Normele si normativele
tehnice precum si de legislatia in vigoare, cum ar fi:

1
2
3
4
5
6

Categoria si faza lucrarilor, denumirea


standardului sau normativului si denumirea
verificarilor
Terasamente. Proiectare si executie
A. Prescriptii pentru cercetari
Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si
geotehnice specifice traseelor de drumuri si
autostrazi
Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise
Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin
foraje executate in pamanturi
Teren de fundare. Cercetarea terenului prin
penetrare dinamica standard in foraj
Teren de fundare. Cercetarea terenului prin
penetrare statica
Teren de fundare. Principii generale de calcul.
Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.
Zonarea teritoriului Republicii Socialiste
Romania.
B.Verificarea calitatii pamantului din terenul de
fundare, a materialelor prevazute a se utiliza in
terasamente si a straturilor executate (exclusiv
stratul de forma)
Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii

Norma care impune


verificarea

Norma care prevede


cum se face
verificarea

STAS
1242/2-83
STAS 1242/3-87
STAS 1242/4-85
STAS 1242/5-88
STAS 1242/6-76
STAS 3300/1-85
STAS 6054-77

STAS
65

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Categoria si faza lucrarilor, denumirea


standardului sau normativului si denumirea
verificarilor
tehnice generale de calitate
Normativ departamental privind
executareamecanizata a terasamentelor de
drumuri
- Clasificarea si identificarea pamanturilor
- Granulozitatea
- Limite de plasticitate
- Caracteristici de compactare
- Umiditatea
- Densitatea pamanturilor
- Permeabilitatea ( in laborator)
- Caracteristici de compactare
Incercare proctor

Norma care impune


verificarea
2914-84

C 182-87

- Determinarea greutatii volumetrice pe teren


(pamanturi corozive)

II
1
a

c
d

Var nehidratat macinat


Var hidratat pulbere
- finetea de macinare
- Continutul de oxizi de calciu si de magneziu
activi
Ciment:
- timpul de priza
- constanta de volum
- starea de conservare
Stabilirea proportiilor pentru amestecuri de
pamanturi stabilizate

STAS 1243-88
STAS 1913/5-85
STAS 1913/4-86
STAS 1943/13-83
STAS 1913/1-82
STAS 1913/3-76
STAS 1913/6-76
STAS 1913/13-83
STAS 1913/15-75
STAS 12288-85

- Determinarea densitatii cu dispozitivul cu con


si nisip (pamanturi necoezive)
- Determinarea deformabilitatii
( capacitatii portante)
Strat de forma. Proiectare si executie
Lucrari de drumuri. Straturi de forma.Conditii
tehnice generale de calitate
Pamanturi:
- granulozitatea
- limitele de plasticitate
- coeficient de neuniformitate
- continut de substante organice si humus
- reactia Ph
Deseuri de cariera

Norma care prevede


cum se face
verificarea

CD Norm 31-2002

STAS 12253-84

STAS 12253-84
SR 9310-2000
SR ENV 459-1/97

STAS 1913/5-85
STAS 1913/4-86
STAS 1913/5-85
STAS 7107/1-76
STAS 9163/18-73
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
SR 3910/2-98

SR EN 196-3:1995
SR EN 196/4-95
STAS 1913/13-83

66

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

III
1
2
3

Categoria si faza lucrarilor, denumirea


standardului sau normativului si denumirea
verificarilor
- determinarea caracteristicilor de compactare
- determinarea Rc la 7 sau 14 si 28 zile
Verificarea calitatii stratului de forma in timpul
executiei:
- umiditatea pamanturilor necoezive si a
deseurilor
- umiditatea pamanturilor coezive si a
materialelor componente ale amestecurilor
- gradul de faramitare a pamanturilor inainte de
compactare
- verificarea gradului de compactare al stratului
pe baza determinarii greutatii volumice pe teren
- rezistenta la compresiune a amestecului de
pamanturi stabilizate la 7,14 si 28 zile
Determinarea prin deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si
semirigide cu deflectograful Lacroix si
deflectometrul cu parghie tip Benkelman
Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor
de suprafata. Proiectare si executie
Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru
colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii
generale de proiectare
Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru
colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si
casiuri. Prescriptii de proiectare si executie.
Lucrari de drumuri. Constructii pentru colectarea
apelor.Drenuri de asanare.
Prescriptii de proiectare si amplsare
Verificarea calitatii materialelor si prefabricatelor
in timpul executiei
Cimenturi:
- timpul de priza
- constanta de volum
- starea de conservare
- rezistente mecanice la 2 (7) si 28 zile
Agregate
- parte levigabila
- humus
- corpuri straine, argila in bucati, argila aderenta,
continut de carbune si mica
- granulozitatea sorturilor
- echivalent de nisip
- rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles
Piatra bruta pentru pereuri si zidarii

Norma care impune


verificarea

Norma care prevede


cum se face
verificarea
STAS 10473/2-86

STAS 1913/1-82
STAS 1913/1-82
STAS 10473/2-86
STAS 10473/2-86
AND C Norm 182-87
STAS 10473/2-86

CD Norm 31-2002

STAS
10796/1-77
STAS
10796/2-79
STAS
10796/3-88

SREN 196-3:1995
SR EN 196/4-95
SREN 196-1:1995
STAS 4606-80
STAS 4606-80
visual inspection
STAS 4606-80
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003

67

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

e
f
g
h
i
j
IV
1
2
V
1
2
3
4

Categoria si faza lucrarilor, denumirea


standardului sau normativului si denumirea
verificarilor
- rezistenta la compresiune a rocii pe epruvete in
stare uscata
- comportarea la inghet-dezhet
Bolovani pentru pereuri si zidarii
- rezistenta la sfarmare prin compresiune
- rezistenta la uzura cu masina Deval
Apa pentru betoane si mortare
- analiza chimica
Betoane si mortare
Oteluri pentru armaturi
Material drenant:
- echivalent de nisip
- granulozitate
Tuburi din beton pentru canalizare
- dimensiuni (diametre si grosimi)
Borduri din beton :
- dimensiuni
- rezistenta la incovoiere
Protejarea taluzurilor si santurilor
Proiectare si executie
Lucrari de drumuri. Protejarea taluzurilor si
santurilor. Prescriptii generale de proiectare.
Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii
generale de executie
Straturi de baza si de fundatie. Proiectare si
executie
Lucrari de drumuri. Dimensionarea sistemelor
rutiere. Principii fundamentale
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de
fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.
Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi
asfaltice cilindrate executate la cald. Conditii
tehnice de calitate.
Indrumator pentru tehnologia de executie a
straturilor de fundatie din balast prin
compactarea acestuia la umiditatea cuprinsa in
domeniul optim de umiditate de compactare
Verificarea calitatii agregatelor naturale de
balastiera folosite la realizarea straturilor rutiere
( pentru certificare se efectueaza de catre
producator si pentru confirmare de catre
utilizator):
natura petrografica si mineralogica
continutul de fractiuni sub 0,02 mm
granulozitate

Norma care impune


verificarea

Norma care prevede


cum se face
verificarea
SR EN 1926/01
SR EN 12371-2002
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
SR EN 1008-2003
Norm NE 012-99
STAS 438/1-89
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
STAS 4606-80
STAS 816-80
SR EN 1340/2004
SR EN 1340/2004

STAS 2916-87
STAS 1210-88

SR EN
1340/2004
STAS 6400-84
SR 7970-2001

CD 148-2002
SR 662-2002
(in functie de
sortiment si domeniul
de utilizare)

STAS 4606-80
STAS 1913/5-85
STAS 4606-80
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
STAS 4606-80
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
68

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

Categoria si faza lucrarilor, denumirea


standardului sau normativului si denumirea
verificarilor
coeficient de neuniformitate
continut de impuritati
continut de fractiuni sub 0,63 mm
parti levigabile
echivalent de nisip
coeficient de permeabilitate
inaltime capilara
forma granulelor(b/a si c/a)
continut de granule plate si aciculare
grad de spargere
indice de concasaj
- uzura cu masina tip Los Angeles
Verificarea calitatii agregatelor naturale
de cariera produse prin sfaramare artificiala
(pentru certificare de catre producator; pentru
confrmare de catre utilizator)
Incercari pe roca de provenienta:
natura petrografica si mineralogica
porozitatea aparenta la presiune normala
rezistenta la compresiune in stare uscata
uzura cu masina tip Los Angeles
coeficient de calitate
coeficient de gelivitate
- sensibilitate la inghet
Incercari pe produs (agregate):
granulozitate
forma granulelor (b/a si c/a)
coeficient de forma
continut de fractiuni sub 0,09 mm
continut de argila( valoarea de albastru)
continut de corpuri straine
uzura cu masina tip Los Angeles
coeficient de gelivitate
sensibilitate la inghet
- coeficient de activitate
Verificarea calitatii materialelor pentu straturi
rutiere de fundatii stabilizate mecanic (pamanturi
necoezive, impietruiri existente, balast, pietris,
pietris concasat, resturi de cariera)
indice de plasticitate
echivalent de nisip
granulozitatea pamanturilor necoezive
granulozitatea materialelor granulare
- determinarea caracteristicilor de compactare
Verificarea calitatii altor materiale utilizate la

Norma care impune


verificarea

Norma care prevede


cum se face
verificarea
STAS 4606-80
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
STAS 1913/6-76
STAS 1913/8-82
STAS 4606-80
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003

SR 667:2001
(in functie de
sortiment si de
domeniu
de utilizare
STAS 6200/4-81
STAS 6200/13-80
STAS 6200/5-91
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
STAS 4606-80
STAS 4606-80
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
SR 667:2001
STAS 4606-80
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003

STAS
8840-83

STAS 1913/4-86
SR EN 13242/2003
SR EN 13450/2003
STAS 1913/5-85
STAS 4606-80
STAS 1913/13-83

STAS 6400-84
69

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

c
d
e
E
a

VI
1
2
3
4
5
6
VI
I
1
2
IX
1

Categoria si faza lucrarilor, denumirea


standardului sau normativului si denumirea
verificarilor
realizarea straturilor de baza si de fundatie
Var nehidratat sau hidratat
- finetea de macinare
- continut de oxizi de calciu si de magneziu
activi
Ciment:
- timpul de priza
- constanta de volum
- starea de conservare
Bitum:
- penetratia la 25o C
- punct de inmuiere
Filer:
- finetea
Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida
Verificarea calitatii structurilor de baza si de
fundatie alcatuite din:
Agregate naturale de balastiera si concasate de
cariera:
- compozitie granulozitate a amestecului de
agregate din strat
- verificarea gradului de compactare realizat
Siguranta circulatiei
Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere.
Clasificare, simboluri si amplasare
Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere.
Prescriptii tehnice
Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere.
Scriere, mod de alcatuire
Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea
circulatiei. Amplasare si functionare
Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase
pentru circulatie. Conditii tehnice de calitate
Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere
Parapeti
Lucrari de drumuri. Stalpi de ghidare si
parapete.Prescriptii generale de proiectare si
amplasare pe drumuri.
Lucrari de drumuri. Parapete pe poduri.
Prescriptii generale de proiectare si amplasare.
Altele
Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si
imbracaminti bituminoase executate la cald.

Norma care impune


verificarea

Norma care prevede


cum se face
verificarea

STAS 10473/1-87
SR 3910/2-98

SR EN 196-3:1995
SR EN 196-4:1995
STAS 42-68
SR EN 1427-2003
STAS 539-79
STAS 8877-72
STAS 6400-84
STAS 8840-83
STAS 10473/1-87

STAS 4606-80
STAS 12288-85

SR 1848/1-2004
SR 1848/2-2004
SR 1848/3-2004
SR 1848-4:1995
STAS 1848/5-82
SR 1848/7-2004

STAS 1948/1-91
SR 1948/2-95
STAS 1338/3-84

70

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Categoria si faza lucrarilor, denumirea


standardului sau normativului si denumirea
verificarilor
Tipare si accesorii metalice pentru
confectionarea si decofrarea epruvetelor.
Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor
la lucrari de constructii noi si modernizari de
drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de
executie.
Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor
la ranforsarea sistemelor rutiere existente.
Prescriptii generale de proiectare si executie.
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la
lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul.
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la
lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet- dezghet. Prescriptii
tehnice.
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la
lucrari de drumuri. Determinarea sensibilitatii la
inghet a pamanturilor de fundare. Metoda de
determinare.
Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor.
Lucrari de drumuri. Terminologie.
Lucrari de drumuri. Indicatoare kilometrice si
hectometrice.
Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de
rulare. Metode de masurare.
Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau
bolovani.
Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a
circulatiei. Clasificare.
Tehnica traficului rutier. Aparate pentru
inregistrarea traficului rutier. Clasificare.
Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii
straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.
Agregate pentru beton.
Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1:
Determinarea rezistentelor mecanice.
Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 3:
Determinarea timpului de priza si a stabilitatii.
Metode de incercari ale cimenturilor.Partea 4:
Determinarea cantitativa a componentelor.
Metode de incercare ale cimenturilor.
Determinarea finetii.
Metode de incercare ale cimenturilor. Metode de
prelevare si pregatire a probelor de ciment.

Norma care impune


verificarea

Norma care prevede


cum se face
verificarea

STAS 1598/1-89

STAS 1598/2-89
STAS 1709/1-90

STAS 1709/2-90

STAS 1709/3-90
STAS 2900-89
SR 4032/1-2001
SR 6900-95
STAS 8849-83
STAS 9095-90
STAS 10795/1-76
SR 10795/2-2001
STAS 12288-85
SR EN 12620/03
SR EN 196/1-95
SR EN 196/3-95
SR ENV 196/4-95
SR EN 196/6-94
SR EN 196/7-95

71

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Categoria si faza lucrarilor, denumirea


standardului sau normativului si denumirea
verificarilor
Metode de incercare ale cimenturilor.
Determinarea continutului de cloruri, dioxid de
carbon si alcalii din cimenturi.
Metode de incercare ale cimenturilor. Partea 9:
Caldura de hidratare. Metoda prin dizolvare.
Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si
criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale.
Incercare pe beton intarit. Partea 1: Forma,
dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si
tipare.
Betoane. Determinarea densitatii, compactarii,
absorbtiei de apa si porozitatii betonului intarit.
Incercare pe betoane. Determinarea contractiei
axiale a betonului intarit.
Incercari pe betoane. Determinarea rezistentei la
inghet-dezghet.
Incercari pe beton intarit. Partea 8: Adancimea
de patrundere a apei sub presiune.
Beton. Partea 1: Specificatie, performanta,
productie si conformitate.
Incercari pe betoane. Determinarea aderentei
dintre beton si armatura. Metoda prin smulgere.
Incercari pe betoane. Determinarea modulului de
elasticitate static la compresiune al betonului.
Incercari nedestructive ale betonului. Clasificare
si indicatii generale.
Elemente de borduri de beton. Conditii si metode
de incercari.

Norma care impune


verificarea

Norma care prevede


cum se face
verificarea

SR EN 196/21-94
SR EN 196-8/04
SR EN 197-1/02
SR EN 12390-1/2002
STAS 2414-91
STAS 2833-80
STAS 3518-89
SR EN 12390-8/2002
SR EN 206-1/02
STAS 5511-89
STAS 5585-71
STAS 6652/1-82
SREN 1340/2004

72

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

B. PIESE DESENATE
73

Proiectant : S.C.

S.R.L. SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA FRATAUTII NOI

Proiect: Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de calamitatile din 2010 in comuna
Fratautii Noi, judetul Suceava
PROIECT NR. 1127R//2011

74