Sunteți pe pagina 1din 1

ATESTAREA ACTIVITATILOR CONFORM

REGULAMENTULUI(EC)NR 561/2006
SAU
ACORDUL EUROPEAN PRIVIND ACTIVITATEA ECHIPAJELOR VEHICULELOR
CARE EFECTUEAZA TRANSPORTURI RUTIERE INTERNATIONALE(AETR)
A fi completata prin tiparire si semnata inainte de calatorie
A fi tinuta cu inregistrarile tahograf originale,chiar daca sunt cerute sa fie predate
Prezentarea de atestate false constituie infractiune
1.Numele intreprinderii
2.Strada,cod postal,oras,tara
3.Numar de telefon(inclusive prefixul international)
4.Nnumar de fax (inclusive prefixul international)
Eu, subsemnatul
6.Nume, prenume
7.Pozitia in intreprindere
Declar ca, conducatorul auto
8.Nume, prenume
9.Data nasterii
10.Permis de conducere numarul, sau carte de identitate numarul, sau pasaport numarul
In perioada
11.de la (ora-zi-luna-an)
12.la (ora-zi-luna-an)
13.a fost in concediu medical
14.a fost in concediu de odihna annual
15.a condos un vehicul exceptat de obiectul Regulsmentului (EC) Nr 561/2006 sau AETR
16.Pentru intreprindere, Locul_____________data______________semnatura_________
17.Eu, conducatorul auto, confirm faptul ca nu am condos un vehicul care sa intre sub incidenta
Regulamentului (EC) Nr 561/2006 sau AETR in perioada mai sus mentionata.
18.Locul_______________data____________Semnatula conducatorului auto___________

Doar una dintre casutele 13, 14 sau 15 poate fi aleasa.