Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. 9662 data 10.05.

2019

PONDEREA GRADAŢIILOR DE MERIT

PE CATEGORII DE PERSONAL ŞI PE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT


CONFORM HOTĂRÂRII COMISIEI PARITARE DIN DATA DE 08.05.2019

Nr.
Categorii de personal și discipline Numărul gradațiilor de merit 2019
crt.

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ŞI CONTROL = 0 GRADAŢII

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE = 244 GRADAȚII

1 Educație timpurie – limba română 30

2 Educație timpurie – limba maghiară 8

3 Învăţământ primar – limba română 35

4 Învăţământ primar – limba maghiară 11

5 Învăţământ primar – limba germană 1

6 Limba română 23

7 Limba latină 1

8 Profesor documentarist 1

9 Limba engleză 12

10 Limba franceză 4

11 Limba germană 2

12 Limba maghiară 3

13 Limba slovacă 1

14 Ştiinţe socio - umane 2

15 Istorie/geografie/cultură civică 14

16 Matematică 22

17 Informatică 4

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea


Tel: +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07,
Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22,
Web: www.isjbihor.ro, E-mail: contact@isjbihor.ro
18 Fizică 4

19 Chimie 2

20 Biologie/ştiinţe 5

21 Educaţie fizică şi sport 12

Personal didactic din învățământul sportiv integrat


22 1
și suplimentar – profesori, antrenori-CSS

23 Educaţie muzicală 2

24 Educaţie muzicală specializată 2

25 Educaţie plastică/vizuală/educaţie artistică 3

26 Învăţământ special şi special integrat 12

27 Discipline tehnice/educaţie tehnologică- maiştri 4

28 Discipline tehnice - profesori 12

Profesori în centre şi cabinete de asitenţă


29 2
psihopedagogică şi profesori logopezi

Activităţi extraşcolare (personal de predare din


30 2
palatele şi cluburile copiilor)

31 Religia 7

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR = 0 GRADAŢII

NOTĂ: Punctajul minim pentru care se acordă gradația de merit - 2019 este 70 de puncte conform
art. 7 alin. 7 din OMEN nr. 3952/2019.

Președinte Comisie gradații de merit 2019,


Inspector școlar general adjunct,
prof. Kéry Hajnal

Adresa: Str. Mihai Eminescu, Nr. 11, 410019, Oradea


Tel: +40 (0) 259 41 64 54, Tel./fax: +40 (0) 359 43 62 07,
Fax: +40 (0) 259 41 80 16, +40 (0) 259 47 02 22,
Web: www.isjbihor.ro, E-mail: contact@isjbihor.ro