Sunteți pe pagina 1din 1

Procuratura Republicii Moldova

Procuratura Anticoruptie
Republica Moldova, MD - 2004, mun.Chi^inau, bdul ^tefan eel Mare, 198
tel. (+373 22) 257-401, fax (+373 22) 257-361, e-mail; proc-ant@procuratura.md

29iulie2019 nr.

Dlui Victor MO§NEAG


Ziarul de Garda
v,mosneag.zdg@gmaiI.coni ir

Stimate domnule Mo^neag,

Procuratura Anticoruptie a examinat solicitarea Dvs. din 23.07.2019 inregistrata


cu nr.7154/19, prin care solicitap informapi aferent investigatiilor intreprinse de
Procuratura Anticorup^ie privlnd frauda bancara.
Astfel, Va comunicam ca Procuratura Anticoruptie a receptionat raportul Kroll 2,
in varianta engleza, la 22.03.2018 ulterior, flind intreprinse masuri de traducere a
acestuia in limba romana, cu respectarea conditiilor confiden^ialita^ii asumate.
Din considerentul ca, concluziile formulate in raportul Kroll 2, au fost bazate
inclusiv pe informapi publice disponibile, organul de urmarire penala in perioada
cuprinsa intre recepponarea raportului §i aplicarea masurilor asiguratorii (sechestre)
asupra bunurilor ICS „Finpar Invest" SRL §i a altor companii carora le-a fost atribuita
calitate procesuala, a verificat ^i a coroborat, informapile constatate in raport prin
probe administrate in cadrul cauzei penale.
In aceste condipi, de catre Procuratura Anticoruppe in comun cu Agenda de
Recuperare a Bunurilor Infractionale din cadrul CNA, cu autorizarea judecatorului de
instrucpe, au fost aplicate sechestre asupra bunurilor imobile, mobile §i pe cota parte
din capitalul social al companiei iCS „Finpar Invest" SRL, in valoare totala de
aproximativ 646 mln. lei.
Subsecvent, de Procuratura Anticoruppe in comun cu Agenda de Recuperare a
Bunurilor Infractionale din cadrul CNA, doar in perioada 25.06.2019-16.07.2019, au
fost aplicate sechestre pe bunurile al carui beneficiar efectiv este Ilan §or precum si pe
bunurile companiilor gestionate de catre acesta in valoare totala de 90,7 mln lei.
Cu respecty

Adjunct-interimar al procurorului-§ef ]
al Procuraturii Anticoruptie POPENCO