Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Liceul Tehnologic „Dr. Florian Ulmeanu” Ulmeanu
Anul şcolar 2017-2018
Disciplina Tehnologia Informaţiei si a Comunicaţiilor

Numele si prenumele elevului:……………


Data susţinerii testului:………………………
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se
acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 40(20+20) minute.
 Rezolvările pentru itemii din Partea I si Partea a II-a (1, 2, 3 si 5.a) vor fi furnizate pe foaia de test.
PARTEA I (40 puncte)
Încercuţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
. (5p)

1. Care dintre urmatoarele marcaje reprezinta marcajul de specificare al corpului documentului de tip hipertext:
(5p)
a. <Head>
b. <Html>
c. <Body>

2. Care din urmatoarele marcaje sunt folosite pentru alegerea tipului de font: (5p)
a. <Font face=”.....
b. <Hn>
c. <Center>
3. Care din urmatoarele optiuni sunt folosite pentru alegerea dimensiunilor fonturilor: (5p)
a. color
b. size
c. align

4. Ce este portalul?
1. un server Web care conţine legături cu mai multe alte site-uri
2. un limbaj de programare
3. componenta care permite conectarea la reţeaua Internet
4. (5p)
5. (5p)
6. Răspundeţi cu adevărat/fals la următoarele afirmaţii:
-Bit Defender este un program de antivirus.
-www.google.ro este un motor de căutare.
-Inbox-ul conţine mesajele şterse.
-Tastatura este un dispozitiv de ieşire
-Funcţia statistică SUM() returnează suma unui set de valori numerice preluate dintr-un câmp al unui tabel
sau al unei interogări.

Test de evaluare iniţială – Disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor


Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

PARTEA II (50 puncte)

1. Completaţi spaţiile punctate din afirmaţiile de mai jos:

1. .................................... este o selecţie de segmente de informaţie reprezentate prin


diapozitive. (5p)

2. Prezentarea informaţiei numerice se realizează prin ............................


şi ................................... (5p)

2. Care dintre următoarele este o tehnologie de


comunicare de mare viteză?

a. CBT (Computer Based Training -Instruirea Asistată de Calculator)


b. ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line - Linie Asimetrică de Legătură)
c. WWW (World Wide Web)
d. PDA (Personal Digital Assistant – Asistent Digital Personal)

3.Definiţi din punct de vedere structural componenta hardware a unui sistem de calcul.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.
4.Enumerați trei dispozitive periferice ale unuii sistem de calcul care pot fi utilizate pentru afișarea
datelor .......................................................................................................................................................

5. Ce este o bază de date?


O colecție structurată de înregistrări sau date
O structură de date care îmbunătățește operațiunile de căutare în tabel
Un program pentru crearea de formulare online
Un set de instrucțiuni utilizat pentru recuperarea datelor dintr-un tabel

6.In Excel, textul C2 reprezinta:

a.adresa celulei C2, avand coloana fixa si linia transatabila


b.adresa celulei C2 avand coloana translatabila si linia fixa
c.adresa translatabila a celulei C2

Test de evaluare iniţială – Disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor


Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Test de evaluare iniţială – Disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor


Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Test de evaluare iniţială – Disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor