Sunteți pe pagina 1din 2

NUME………………………........

Data ………………………
PRENUME………………………. Autoevaluare ……………..
Evaluare – Romanul „Ion”, de L. Rebreanu Nr. 1
I. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, dacă este falsă,
încercuiește litera F.
a. Descrierea drumului este o trăsătură realistă. A F
b. În roman este preferată focalizarea neutră, însă este concurată de focalizarea internă. A F
c. În capitolul Începutul se conturează un conflict exterior. A F 1.5 p
II. Unește prin săgeți replicile personajelor cu numele lor:
a. Maria Herdelea 1. „E muncitor, e harnic,e săritor, e isteț.”
b. George 2. „Capul tuturor relelor din sat.”
c. Preotul Belciug 3. „Nu-s copil și știu bine ce fac.”
d. Ion 4. „E arțăgos ca un lup nemâncat” 1p
III. Încercuiește răspunsul corect :
1. Afirmația „Ion este expresia instinctului de stăpânire a pământului, în slujba căruia pune o inteligență
ascuțită” aparține lui:
a. G. Călinescu, b. P. Constantinescu, c. Tudor Vianu, d. E. Lovinescu 0.5 p
2. Proza obiectivă se realizează prin: a. narator detașat, b. focalizare internă, c. narațiune la pers. a III-a, d. viziunea
„împreună cu”, e. narator impersonal, f. iluzia vieții, g. focalizare neutră. 0.5 p
3. Alege, prin încercuire, trăsăturile care nu aparțin lui Ion: harnic, isteț, blând, perseverent, agresiv, săritor,
disimulat, naiv, mândru, pătimaș. 0.6 p
4. Unul din aspectele enumerate nu aparține, în roman, realismului. Încercuiește-l: tema, sursa de inspirație,
antiteza, personajul tipic, narațiunea obiectivă. 0.5 p
IV. Completează următoarele afirmații:
1. Trei elemente din substratul antropologic sunt:
a................................................
b………………………………
c……………………………… 0,9 p
2. Două elemente anticipative în roman sunt............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 0.5 p.
3. Principalele tehnici narative în roman sunt ...................................................................................................
......................................................................................................................................................................................0.5 p
4. Două elemente care conferă simetrie operei sunt ...................................................................................0.5 p
5. Semnificația comparației „ca un cap de balaur” în descrierea casei lui Ion
este..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................0,5 p
V. Explică modul în care se realizează tehnica „mise en abime” în roman. . 0.5 p
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
VI. Redactează un eseu, de minimum 50 de cuvinte, în care să prezinți o scenă semnificativă din roman 1 p

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTĂ:
Se acordă un punct din oficiu.
Timp de lucru: 30 de minute
NUME………………………........ Data ………………………
PRENUME………………………. Autoevaluare ……………..
Evaluare – Romanul „Ion”, de L. Rebreanu Nr. 2
I. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, dacă este falsă,
încercuiește litera F.
a. Verosimilitatea aspectelor prezentate este o trăsătură realistă. A F
b. Anticalofilia este o trăsătura a stilului lui L. Rebreanu A F
c. În roman se conturează un conflict tragic . A F 1.5 p
II. Unește prin săgeți replicile personajelor cu numele lor:
a. Ion 1. „Te ții mai deștept decât toți, dar umbli numai după blestemății.”
b. Maria Herdelea 2. „Mai isteț și mai spălat decât ceilalți țărani.”
c. Preotul Belciug 3. „Am rămas tot ca degetul de gol.”
d. Zaharia Herdelea 4. „Destrăbălatul care nu mai are frică nici de Dumnezeu și nici de oameni”. 1p
III. Încercuiește răspunsul corect :
1. Afirmația „Nu din inteligență a ieșit ideea seducerii, ci din viclenia instinctuală, caracteristică oricărei ființe
reduse.” aparține lui:
a.G. Călinescu, b. E.Lovinescu, c. Tudor Vianu, d. N. Manolescu 0.5 p
2. Proza obiectivă se realizează prin: a. narator detașat, b. focalizare internă, c. narațiune la pers. a III-a, d. viziunea
„împreună cu”, e. narator impersonal, f. iluzia vieții, g. focalizare neutră. 0.5 p
3. Alege, prin încercuire, trăsăturile care nu aparțin lui Ion: viclean, agresiv, ireverent, disimulat, egoist, înțelept,
lacom, naiv, oportunist. 0.6 p
4. Unul din aspectele enumerate nu aparține, în roman, realismului. Încercuiește-l: naratorul detașat, simetria,
stilul sobru, pluriperspectivismul, limbajul anticalofil. 0.5 p
IV. Completează următoarele afirmații:
1. Trei elemente anticipative în roman sunt:
a................................................
b………………………………
c……………………………… 0,9 p
2. Două conflicte în roman sunt...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 0.5 p.
3. Principala sursă de inspirație a romanului
este ............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................0.5 p
4. Două scene semnificative în roman sunt .......................................................................................................... 0.5 p
5. Pluriperspectivismul este utilizat în ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................0,5 p
V. Explică modul în care se realizează tehnica „mise en abime” în roman. . 0.5 p
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
VI. . Redactează un eseu, de minimum 50 de cuvinte, în care să prezinți o scenă semnificativă din roman. 1 p
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:
Se acordă un punct din oficiu.
Timp de lucru: 30 de minute