Sunteți pe pagina 1din 8

Evaluarea competenţelor de comunicare la

copilului cu CES

Unitatea de învăţământ ______________________________________________


Numele şi prenumele ___________________________________
Vârsta / Clasa ________________________________________

DOMENIUL COMUNICARE ŞI LIMBAJ


Nivel I
Nr.
Manifestări comportamentale Punctaj acordat
crt.
1. Reacţionează la vocea umană, prin
diverse manifestări.
2. Semnalizează anumite nevoi, prin
diferite reacţii verbale şi/sau
comportamentale (ţipete, sunete/
gesturi).
3. Vocalizează diferit, în funcţie de starea
emoţională.
4. Reacţionează atunci când îşi aude
numele.
5. Recunoaşte persoane şi contexte
familiare.
6. Reacţionează la diferite sunete/
zgomote, privind în direcţia sursei
sonore.
7. Foloseşte sunete pentru a semnaliza
anumite acţiuni/ momente.
8. Produce spontan scurte manifestări
vocale.
9. Imită sunetele prouse de adult.
10. Semnalizează prin diverse reacţii
înţelegerea semnificaţiei unor cuvinte
simple, familiare însoţite de gesturi
(nani, bea, papa etc.).
11. Indică recunoaşterea unor animale
prin emiterea de onomatopee.
12. Reacţionează adecvat la anumite
expresii verbale (interdicţii, chemare
etc.).
13. Reacţionează la solicitări simple ale
adultului (pupă-mă, dă-mi mâna etc.).
14. Răspunde la sarcini simple folosind
gesturi.
15. Foloseşte gesturi pentru a se face
înţeles.
16. Recunoaşte diferite obiecte din mediul
familiar.
17. Solicită ajutorul adultului, nonverbal
sau verbal.
18. Execută comenzi simple (ia, stai jos,
închide/ deschide uşa etc.).
19. Pronunţă spontan serii de silabe.
20. Pronunţă spontan câteva cuvinte
simple.
21. Imită la solicitatre sunete,
combinându-le câte două.
22. Foloseşte cuvinte separate,
combinându-le câte două.
23. Formulează solicitări simple.
24. Combină cuvinte în propoziţii simple.

Notă: Se acordă punctajele astfel:


0 – nu se poate realiza itemul;
1 – încearcă să realizeze, dar nu reuşeşte;
2 – realizează parţial cu sprijin;
3 – realizează uneori independent;
4 – realizează independent corect.
Obţinerea unui punctaj de peste 84 de puncte impune trecerea la grila de nivel II.

Alte observaţii importante


____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________

Data ____________

Completată de ____________________________________________
Unitatea de învăţământ ______________________________________________
Numele şi prenumele ___________________________________
Vârsta / Clasa ________________________________________

DOMENIUL COMUNICARE ŞI LIMBAJ


Nivel II
Nr.
Manifestări comportamentale Punctaj acordat
crt.
1. Emite vocale şi onomatopee.
2. Semnalizează înţelegerea unui mesaj simpu,
prin răspunsuri adecvate (verbale şi non-
verbale).
3. Emite, după model, sunete izolate (vocale şi
consoane).
4. Pronunţă silabe (consoană + vocală).
5. Pronunţă cuvinte familiare monosilabice.
6. Pronunţă cuvinte familiare bisilabice.
7. Pronunţă combinaţii de două cuvinte legate
(substantiv – adjectiv/ verb).
8. Formulează propoziţii simple (pe bază de
imagini).
9. Răspunde la sarcini simple, folosind limbajul
verbal şi nonverbal.
10. Răspunde la întrebarea „ce face?”, pentru
activităţi familiare.
11. Răspunde la întrebarea „cine?”, cu suport
concret.
12. Răspunde la întrebarea „cum?”, cu suport
concret.
13. Răspunde la întrebarea „unde?”, cu suport
concret.
14. Identifică şi numeşte acţiuni.
15. Se prezintă în manieră proprie (nume şi
prenume, vârstă, clasă, şcoală, localitate,
cartier etc.).
16. Recunoaşte persoane din medii familiare
(familie, şcoală), numindu-le.
17. Diferenţiază, în contexte diferite persoane,
după anumite criterii:
sex: fată-băiat, femeie-bărbat,
vârstă: copil-adult-bătrân.
18. Recunoaşte la solicitare diverse obiecte din
medii cunoscute, denumindu-le.
19. Identifică şi denumeşte cel puţin trei
elemente din următoarele categorii:
- obiectele şcolarului;
- mobilierul clasei;
- obiecte de igienă;
- obiecte din locuinţă;
- obiecte de îmbrăcăminte;
- legume;
- fructe;
- animale;
- păsări;
- jucării;
- dulciuri;
- băuturi;
- alimente;
- mijloace de transport;
- flori;
- meserii.
20. Numeşte însuşiri/caracteristici ale
obiectelor.
21. Recunoaşte utilitatea unor obiecte.
22. Diferenţiază fiinţe de lucruri.
23. Enumeră zilele săptămânii.
24. Numeşte anotimpurile şi lunile specifice
acestora.
25. Denumeşte caracteristici definitorii ale
fiecărui anotimp (cel puţin două).
26. Pune întrebări simple.
27. Solicită ajutorul adultului.
28. Utilizează gesturi şi cuvinte pentru a se face
înţeles.
29. Relatează, în manieră proprie, evenimentele
trăite.
30. Îşi adecvează comunicarea la partener
(colegi, adulţi) şi context.
31. Utilizează formele de singular şi plural în
comunicarea cotidiană.
32. Alină cuvintele în diferite contexte.
33. Identifică opusul unor cuvinte cunoscute,
după model.
34. Exprimă în manieră proprie, opinii personale
în legătură cu evenimente, acţiuni.
35. Prezintă un limbaj structurat.
Notă: Se notează răspunsurile copilului la fiecare evaluare, precum şi modalitatea
de răspuns (verbal, nonverbal, verbal şi nonverbal).
Se acordă punctajele astfel:
0 – nu se poate realiza itemul;
1 – încearcă să realizeze, dar nu reuşeşte;
2 – realizează parţial cu sprijin;
3 – realizează uneori independent;
4 – realizează independent corect.
Obţinerea unui punctaj cuprins între:
0 – 77 puncte impune trecerea în evaluare la grila de nivel I;
78 – 179 puncte impune elaborarea unui program de intervenţie personalizat
focalizat pe itemii cu punctaj scăzut din grila de nivel II;
peste 179 de puncte impune trecerea în evaluare la grila de nivel III

Alte observaţii importante


____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Data _____________

Completată de ____________________________________________
Unitatea de învăţământ ______________________________________________
Numele şi prenumele ___________________________________
Vârsta / Clasa ________________________________________

DOMENIUL COMUNICARE ŞI LIMBAJ


Nivel III
Nr.
Manifestări comportamentale Punctaj acordat
crt.
1. Semnalizează înţelegerea unui
mesaj simpu, prin răspunsuri
adecvate.
2. Pronunţă cuvinte familiare.
3. Formulează propoziţii simple.
4. Răspunde la sarcini, folosind
limbajul verbal şi nonverbal.
5. Răspunde la întrebarea „ce face?”,
pentru diverse activităţi.
6. Răspunde la întrebarea „cine?”.
7. Răspunde la întrebarea „cum?”.
8. Răspunde la întrebarea „unde?”.
9. Numeşte acţiuni la solicitare.
10. Se prezintă în manieră proprie
(nume şi prenume, vârstă, clasă,
şcoală, adresă etc.).
11. Recunoaşte persoane din medii şi
contexte diferite, numindu-le.
12. Diferenţiază, în contexte diferite
persoane, după anumite criterii:
- sex: fată-băiat, femeie-bărbat;
- vârstă: copil-adult-bătrân;
- profesie: profesor-învăţător-
doctor etc.
13. Identifică şi denumeşte cel puţin
trei elemente din următoarele
categorii:
- obiectele şcolarului;
- obiecte de igienă;
- obiecte de mobilier;
- obiecte de îmbrăcăminte şi
încălţăminte;
- legume;
- fructe;
- animale domestice şi sălbatice;
- păsări domestice şi sălbatice;
- jucării;
- dulciuri;
- băuturi;
- alimente;
- mijloace de transport;
- flori;
- meserii şi ocupaţii.
14. Descrie obiecte şi fiinţe pe baza
caracteristicilor lor.
15. Denumeşte utilitatea unor obiecte.
16. Diferenţiază între fiinţe, lucruri şi
fenomene ale naturii.
17. Enumeră zilele săptămânii,
anotimpurile şi lunile acestora.
18. Descrie fiecare anotimp utilizând
cel puţin patru caracteristici.
19. Pune întrebări.
20. Solicită ajutorul adultului.
21. Asociază adecvat, în contexte
diferite, limbajul nonverbal cu cel
verbal.
22. Relatează, în manieră proprie,
evenimente, situaţii, întamplări.
23. Îşi adecvează comunicarea la
partener (colegi, adulţi) şi context,
utilizând formule de politeţe.
24. Utilizează adecvat formele de
singular şi plural, în diverse
contexte de comunicare cotidiană.
25. Identifică diminutivele şi
antonimele unor cuvinte cunoscute.
26. Exprimă opinii personale în legătură
cu evenimente, acţiuni, decizii.

Notă: Se acordă punctajele astfel:


0 – nu se poate realiza itemul;
1 – încearcă să realizeze, dar nu reuşeşte;
2 – realizează parţial cu sprijin;
3 – realizează uneori independent;
4 – realizează independent corect.
Obţinerea unui punctaj între
0 - 63 de puncte impune trecerea în evaluare la grila de nivel II
peste 63 de puncte impune elaborarea unui program de intervenţie
personalizat cu focalizare pe itemii cu punctaj scăzut din grila de nivel III.

Alte observaţii importante


____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Data ________________

Completată de _________________________________