Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic „I.C.

Brătianu” Nicolae Bălcescu


Str. Carol I nr.20, Nicolae Bălcescu, 907210, Constanţa
Tel. 0241/257068; E-mail: scnbalcescu@yahoo.com
Web: www.sambalcescu.ro

Nr. 250/04.03.2013

Proces – verbal,

Încheiat astăzi, 01.03.2013, ca urmare a desfășurării activității cu tema -


,,Legenda mărțișorului,, - organizată de cadrele didactice care coordonează activitatea
claselor I A, prof. înv. primar Camelia Olteanu, respectiv a III-a A, învățător Floarea
Carapanait. Activitatea a avut ca scop cultivarea dragostei față natură, stimularea
interesului pentru lectură. La ea au participat elevii claselor I A și a III-a A.
Activitatea a constat în prezentarea ,,Legendei mărțișorului,, prin intermediul
unui material PowerPoint cu imagini atractive pregătit de prof. înv. primar Camelia
Olteanu. S-au purtat discuții pe baza conținutului materialului. D-na învățător Floarea
Carapanait a prezentat elevilor alte informații succinte despre semnificația mărțișorului
la români. Elevii au intonat cântece de primăvară și au recitat câteva poezii cu aceeași
tematică.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Director, Întocmit,
Prof. TATIANA STOICA CAMELIA OLTEANU – responsabilul comisiei
metodice

FLOAREA CARAPANAIT