Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Administratiei si Internelor

Ordin nr. 1090/2005


din 07/12/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1115 din 09/12/2005

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.


456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitatile desfasurate de Agentia Nationala de
Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Avand in vedere prevederile art. 9 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.
7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 9 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr.
1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii nr. 13 din 7 decembrie 2005
a Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru
aprobarea tarifelor privind activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara si institutiile sale subordonate,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind
organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea
tarifelor privind activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
1.278 din 30 decembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctele 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 si 6.5 vor avea urmatorul cuprins:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
"6.1 Planuri si harti digitale pe suport magnetic (informatii fisier plan/harta 40 lei (RON)
raster alb/negru)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6.2. Planuri si harti digitale pe suport magnetic (informatii fisier plan/harta 80 lei (RON)
raster color)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6.3. Planuri si harti vectoriale pe suport magnetic fisier plan/harta 120 lei (RON)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6.4. Planuri si harti numerice, pe suport magnetic, obtinute hectarul 300 lei (RON)
din ridicari topografice in intravilan
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6.5. Planuri si harti numerice, pe suport magnetic, obtinute hectarul 50 lei (RON)"
din ridicari topografice in extravilan
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dupa punctul 6.5 se introduc punctele 6.6, 6.7, 6.8 si 6.9, cu urmatorul cuprins:

--------------------------------------------------------------------------------
"6.6. Ortofotoplanuri alb-negru fisier plan/harta 40 lei (RON)
--------------------------------------------------------------------------------
6.7. Ortofotoplanuri color fisier plan/harta 80 lei (RON)
--------------------------------------------------------------------------------
6.8. Fotograme aeriene alb-negru fotograma 70 lei (RON)
--------------------------------------------------------------------------------
6.9. Fotograme aeriene color fotograma 100 lei (RON)"
--------------------------------------------------------------------------------

3. Punctul 8.11 va avea urmatorul cuprins:

-----------------------------------------------------------------------------------------
"8.11. Serviciul de inscriere acte de adjudecare, Imobil (corp de 100 lei (RON) +
hotarari judecatoresti sau alte acte translative proprietate) 1% din
ale dreptului de proprietate si eliberare extras valoarea
de carte funciara pentru informare din act, dar nu
mai putin decat
valoarea de
impozitare 100"
-----------------------------------------------------------------------------------------

Art. II. - Prezentul ordin intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Bucuresti, 7 decembrie 2005.


Nr. 1.090.