Sunteți pe pagina 1din 19
PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL Denumirea modulelor : TEHNICI DE COMUNICARE şi SUCCESUL PROFESIONAL Tipul:

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

Denumirea modulelor: TEHNICI DE COMUNICARE şi SUCCESUL PROFESIONAL Tipul: C.D.Ş., construit Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE Clasa: a XII-a Durata: 2 semestre Număr de ore pe săptămână: 1 Autor: Junior Achievement România Instituţia de învăţământ:

CUPRINS

I. Notă de prezentare

II. Bibliografie

III. Unităţi de conţinut

IV. Concepte şi competenţe dezvoltate

V. Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare

VI. Planificare calendaristică

activităţi de învăţare VI. Planificare calendaristică Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

NOTĂ DE PREZENTARE TEHNICI DE COMUNICARE Curriculumul pentru această disciplină opţională răspunde cerinţelor de

NOTĂ DE PREZENTARE

TEHNICI DE COMUNICARE

Curriculumul pentru această disciplină opţională răspunde cerinţelor de strategie şi finalitate ale procesului educaţional, formulate în Legea Învăţământului, dar în primul rând cerinţelor de educaţie economică în vederea adaptării cât mai rapide a tinerilor la sistemul democratic şi la mecanismele economiei de piaţă. Opţionalul este conceput pentru a răspunde nevoilor concrete din societatea românească. Acest curs răspunde nevoii de deschidere şi de apropiere a şcolii de viaţă, din perspectiva rolului educaţiei în dezvoltarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare. Elevii dobândesc informaţii şi îşi formează abilităţi pentru a putea participa la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii. Programa este corelată cu obiectivele şi finalităţile urmărite prin curriculumul naţional. De aceea, activităţile şi conţinuturile programelor Junior Achievement pot fi folosite pentru desfăşurarea unui curs de sine stătător, cu statut de opţional la decizia şcolii sau pentru extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor din curriculumul obligatoriu. De asemenea, temele şi

aplicaţiile pot constitui suport pentru activităţile de cerc pe disciplina de studiu, interdisciplinar sau transdisciplinar. Activităţile şi informaţiile integrate în acest curs opţional cultivă o atitudine pozitivă faţă de comunicare şi dezvoltă încrederea tânărului în propriile abilităţi de comunicare. Curriculumul şcolar propus este justificat din perspectiva următoarelor aspecte:

dezvoltarea fără precedent a mediilor atât sub aspectul diversificării modalităţilor de distribuire a mesajelor, cât şi a multiplicării tipurilor de mesaje transmise;

creşterea consumului de medii, printre cei mai receptivi consumatori fiind copiii şi tinerii, influenţaţi în ceea ce priveşte: alegerea modului de viaţă; practicarea unor hobby- uri; comportamentul, relaţionarea cu ceilalţi; implicarea mediilor în procesul complex de funcţionare a unei societăţi democratice.

Orice membru al comunităţii trebuie să fie capabil să caute şi să utilizeze informaţia, să comunice liber, deschis, fără teama confruntării cu o realitate pentru care nu este pregătit.

confruntării cu o realitate pentru care nu este pregătit. Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center,

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

SUCCESUL PROFESIONAL Acest cur riculum răspunde cerinţelor de strategie şi finalitate ale procesului educaţional

SUCCESUL PROFESIONAL

Acest curriculum răspunde cerinţelor de strategie şi finalitate ale procesului educaţional formulate în Legea Educaţiei, dar în primul rând cerinţelor de educaţie economică în condiţiile sprijinirii tinerei generaţii în vederea adaptării cât mai rapide la principiile economiei de piaţă. Introducerea acestui opţional la elevii de liceu la clasa a XII-a este cerută de:

Inexistenţa unei alte discipline la acest nivel, care să introducă treptat concepte economice ale economiei de piaţă, prin observarea realităţii economice şi interacţiunea cu mediul personal şi comunitar.

Necesitatea tot mai acută de pregătire şi educare a elevilor în spiritul economiei de piaţă, de dezvoltare a interesului pentru afaceri şi a spiritului antreprenorial.

Beneficiile aduse sistemului educaţional şi elevilor, prin explorarea „organizată” a mediului economic, printr-o programă şcolară structurată.

Programul Succesul profesional furnizează tinerilor informaţiile necesare pentru a-şi putea forma un mod de viaţă sănătos, pentru a deveni consumatori educaţi. În cadrul cursurilor se vor aborda subiecte ca stilul de viaţă, strategii de viaţă şi carieră, resursele, produsele şi consumatorii, tinerii fiind scoşi din mediul lor educaţional specific şi antrenaţi într-o experienţă dinamică, motivantă, care le poate schimba într-un mod pozitiv concepţia despre lume şi viaţă, prin interacţiunea cu consultanţii Junior Achievement şi cu profesorii care le vor ţine prezentări şi-i vor angrena în workshopuri cu următoarele conţinuturi: Eu, Dezvoltarea personală, Motivaţia, Explorarea oportunităţilor. Opțional, elevii pot participa la Job Shadow Day®, un eveniment după un format internațional care oferă tinerilor o imagine reală a comunității de afaceri și a locurilor de muncă. În timpul zile de lucru, liceenii din clasele a XI-a și a XII-a petrec o câteva ore în umbraunui angajat dintr-o companie/instituție din domeniul în care ar dori să profeseze, pentru a învăța cât mai multe despre responsabilitățile de la locul de muncă. Evenimentul poate fi organizat în săptămâna activităților extra-curriculare, cu ajutorul unui profesor coordonator local și a cadrelor didactice coordonatoare pe școală. În București, echipa JAR asigură organizarea evenimentului și încheierea parteneriatelor cu companiile/instituțiile locale din cele mai diverse domenii. Detalii: www.jobshadow.ro

din cele mai diverse domenii. Detalii: www.jobshadow.ro Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

Materialele (set complet BIBLIOGRAFIE pentru clasă) sunt puse Achievement România: 1. Ghidul profesorului şi al

Materialele

(set

complet

BIBLIOGRAFIE

pentru

clasă)

sunt

puse

Achievement România:

1. Ghidul profesorului şi al consultantului;

2. Manualul elevului.

UNITĂŢI DE CONŢINUT

la

dispoziţie

de

către

Junior

Modulul

Teme

 

1. În faţa publicului

2. Primul discurs, prima prezentare.

3. Cum să devii un ascultător mai bun

Tehnici

de

4. Cum te adaptezi la un public şi la o situaţie de comunicare

comunicare

5. Cum să-ţi alegi subiectul şi să te documentezi pentru el

6. Cum să foloseşti materialele auxiliare

7. Cum să îţi structurezi discursul/prezentarea

8. Prezentarea discursului

 

1. E viaţa mea!

2. Comunică activ!

3. Ascultă activ!

4. Evaluează-te!

5. Dezvoltă-ţi abilităţile!

6. Toată lumea câştigă!

7. Gândeşte inteligent!

Succesul

8. Stabileşte relaţii!

profesional

9. Influenţează!

10. Lucrează în echipă!

11. Vinde-te bine!

12. Mergi la interviu!

13. Ce faci cu banii tăi?

14. Priveşte spre viitor!

13. Ce faci cu banii tăi? 14. Priveşte spre viitor! Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

CONCEPTE Ş I COMPET ENŢE DEZVOLTATE Concepte dezvoltate   Compete nţ e dezvoltate   TEHNICI

CONCEPTE ŞI COMPETENŢE DEZVOLTATE

Concepte dezvoltate

 

Competee dezvoltate

 

TEHNICI DE COMUNICARE

 

Discurs

1.Formularea şi susţinerea unor opinii

Comunicare

personale

 

Gândire critică Evaluare constructiPublic Documentar Ascultare activă Etos Situaţie de comunicare

2. Argumentare pro şi contra

 

3. Exprimarea în public

4.

Investigarea

5.

Documentarea

6.

Adaptarea

discursului

la

situaţia

concretă

 

7. Elaborare a mesajelor

 

8. Gândire critică

 

Sondaj

9. Ascultare acti

 

Mesaj

 

10.

Folosirea mijloacelor non-verbale

Materiale auxiliare

 

în comunicare

 

Opinie

 

Factori non-verbali

Reclamă

Structura discursului

Publicitate

Diagrama intereselor

Obstacol în comunicare

Diagrama intereselor Obstacol în comunicare Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

Concepte dezvoltate   Compete nţ e dezvoltate SUCCESUL PROFESIONAL Abilităţi interpersonale Atitudine

Concepte dezvoltate

 

Competee dezvoltate

SUCCESUL PROFESIONAL

Abilităţi interpersonale Atitudine Carieră Cererea de angajare Comunicare verbală şi nonverbală Costul de oportunitate Curriculum Vitae Dezvoltarea aptitudinilor personale Etică Inovaţie Interviul Lucrul în echipă Mediu de afaceri Orientare profesională Productivitate Relaţii interpersonale Resurse umane Stil de viaţă

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală 2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în

analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare

3.

Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea

unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri 4. Manifestarea unui comportament

social active şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare

5.

Participarea la luarea deciziilor şi la

 

rezolvarea problemelor comunităţii

6.

Folosirea cunoştinţelor dobândite la

şcoală pentru o mai rapidă integrare pe piaţa muncii

şcoală pentru o mai rapidă integrare pe piaţa muncii Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center,

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

OBIECTIVE DE REFERIN ŢĂ Ş I EXEMPLE DE ACTIVIT ĂŢ I DE ÎNV ĂŢ ARE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 

TEHNICI DE COMUNICARE

 
 

Obiective-cadru 1. Dezvoltarea deprinderilor şi a competenţelor de documentare şi argumentare în public a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

 

Obiective de referinţă

 

Exemple de activităţi de învăţare

Să formuleze şi să susţină opinii personale cu ajutorul unor argumente pro şi contra cu privire la beneficiile comunirii în spaţiul public.

- Dezbatere pe baza unor exemple despre beneficiile comunirii în spaţiul public

- Elevii se documentează prin discuţii cu adulţii cu privire la avantajele competeelor de comunicare

Să elaboreze un discurs care să respecte criteriile care îl fac eficient în transmiterea mesajelor în public

- Elevii analizează un discurs al unei personalităţi publice şi îl caracterizează

- Elevii analizează

şi evaluează un discurs de

 

auto-prezentare şi prezintă soluţii de optimizare a

Să adapteze discursul la situaţia concretă

- Elevii obsercomportamentul publicului ascultător la o prelegere universitasau la o altă manifestare publi

de

comunicare prin cercetarea

caracteristicilor publicului

 
 

- Elevii aplică un chestionar pentru a descrie particularităţile unei categorii de ascultători.

- Elevii propun şi evaluează teme de discurs adecvate intereselor colegilor pe baza listei de

 

2. Manifestarea unui comportament social activ, responsabil şi tolerant, adecvat unei societăţi democratice.

Să evalueze calitatea şi eficienţa discursului public prin investigarea unor cazuri reale

- Elevii analizează în grupuri mici şi prezintă clasei structura unei reclame

Să

evalueze

discursurile

publice prin

- Elevii obserfactorii non-verbali din discursuri înregistrate sau care se manifestă în discii

ascultare activă,

eficientă

şi responsabilă.

Să

exprime

în

public

opinii

- Elevii evaluează reclamele şi alte tipuri de materiale auxiliare din perspectiva rolului lor în persuasiune

personale prin respectarea unor reguli de conduită şi de discurs

- Elevii discută în grupuri mici şi propun

- reguli pentru un cod etic

 

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diverselor grupuri.

teoretice şi practice, în cadrul diverselor grupuri. Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

S ă identifice obstacole pe care le întâmpi nă vorbitorul prin analiza unor situa ţ

Să identifice obstacole pe care le întâmpivorbitorul prin analiza unor situaţii reale de comunicare în public

- Elevii, lucrând în grupuri mici, selectează probleme de ascultare şi prezintă strategii de rezolvare a acestora

Să se documenteze cu privire la tema discursului prin folosirea unor sursediferite

- Elevii folosesc internetul pentru a se informa despre obstacolele emoţionale în comunicare. - Elevii cercetează diverse surse de informaţii pentru a răspunde la întrebările din mini-testele de pe fişele de lucru pentru formarea de deprinderi de documentare.

pentru

a

formula ideile în

mod clar şi convingător.

Să utilizeze resurse auxiliare (cifre, mărturii, exemple, materiale vizuale) pentru transmiterea unui mesaj.

 

- Altuirea unui dosar cu informaţii pe teme de actualitate din prelocală şi naţională şi folosirea informaţiilor ca materiale auxiliare.

 

SUCCESUL PROFESIONAL

 

Obiective-cadru 1. Identificarea şi definirea abilităţilor interpersonale

Obiective de referinţă

 

Exemple de activităţi de învăţare

Definirea abilităţilor interpersonale.

 

- relaţioneze interesele şi abilităţile personale cu succesul profesional

 

- Aplicare de teste şi chestionare.

Evaluarea abilităţilor interpersonale.

 

- Completarea Fişei observaţiilor.

 

- Studii de caz.

Analizarea şi identificarea comportamentelor adecvate şi neadecvate la locul de mun.

- Vizionarea filmului pentru observarea unor tipuri de comportamente

- Completarea unor fişe de observaţie

2. Dezvoltarea unor comportamente relaţionale echilibrate pentru sistemul economic de viaţă şi a unor capacităţi de lucru în echipă

Obiective de referinţă

 

Exemple de activităţi de învăţare

Identificarea aptitudinilor necesare şi întreţinerii relaţiilor interpersonale.

- Strategia CEAS: simulări, fişe de observaţie

Identificarea problemelor sociale, economice şi politice ale comunităţii

- Analiză de situaţii problematice

- Joc de rol

 

- Lucru în echipă pentru rezolvarea problemei identificate

Realizarea unui produs prin colaborare şi lucru în echipă

- Vor împărţi responsabilităţi şi sarcini în cadrul unei situaţii imaginate

Identificarea factorilor care determină sderea sau creşterea randamentului echipei

- Observarea randamentului lucrului în echipă în funie de comportamentul membrilor şi de organizarea activităţii.

membrilor şi de organizarea activi tăţ ii. Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

3. Dezvoltarea capacit ăţ ii de în ţ elegere a principiilor economice şi a modului

3. Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a principiilor economice şi a modului de a obţine un loc de muncă.

Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

Redactarea CV-ului

- Teste şi chestionare pentru a identifica abilităţile necesare obţinerii unui loc de muncă.

- Redactarea unui CV, a unei scrisori de intenţie şi completarea unei cereri de angajare.

Exersarea abilităţilor interpersonale prin susţinerea unui interviu

- Simularea interviului pentru angajare

Realizarea portofoliului personal

- Folosirea diverselor surse pentru a obţine informaţii despre locuri de muncă

- Studii de caz

- Activitate practică: Strategia de viaţă

de caz - Activitate pract ică : Strategia de via ţă Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

Ş c o a l a : Obiectul: Tehnici de comunicare Profesor: Planificare calendaristică Succesul

Şcoala:

Obiectul: Tehnici de

comunicare

Profesor:

Planificare calendaristică

Succesul profesional

Clasa:

Nr.

     

Nr.

 

crt.

Tema

Obiective de referinţă

Conţinuturi şi activităţi

ore

Subiectul lecţiei

TEHNICI DE COMUNICARE

 
   

Elevii:

Intruducere: prezentarea succintă a

   

-

vor fi familiarizaţi cu

programului Tehnici de comunicare;

Elevii identifică exemple ale egocentrismului în evenimente din şcoală sau din afara acesteia şi le prezintă în cadrul unei dezbateri pentru a vedea care este impactul unei astfel de atitudini în public.

vorbitul în public, ca parte a comunicării.

Rezolvare pre test;

Dezbatere pe tema „Egocentismul”;

-

vor aprecia beneficiile

Exerciţiu de vorbit în public: prezentarea unei reclame neetice;

Temă: Realizarea unei liste cu beneficiile

culturale şi sociale ale vorbitului în public.

1 În faţa

vor formula şi susţine

opinii personale cu ajutorul unor

argumente pro şi contra cu privire la beneficiile comunicării în spaţiul public.

-

personale şi sociale ale vorbitului în public.

publicului

Activitate individuală pentru descoperirea beneficiilor vorbitului în public: „Învăţarea pe obiective”;

Activitate în echipe: elaborarea codului etic al echipei;

2

Elevii pregătesc, cu ajutorul fişei de lucru „Învăţarea pe baza obiectivelor”, o scurtă prezentare a beneficiilor pe care se aşteaptă să le obţină prin participarea la program.

-

vor evalua calitatea şi

Dezbatere pe tema „Comunicarea şi media. Cât de liber înseamnă liber?”;

Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (exp.: un jurnalist).

eficienţa discursului public prin investigarea unor

cazuri reale.

Dezbatere „Codul etic al echipei”.

   

Elevii:

Despre vorbitul în public;

 

Elevii, lucrând în grupuri mici, selecteză probleme de ascultare şi prezintă strategii

Primul

vor învăţa elementele de bază ale pregătirii şi

-

Discuţie liberă în echipe, pornind de la „Lista problemelor de ascultare”;

2 discurs, prima

prezentării unor discursuri.

Activitate de identificare a factorilor perturbatori exogeni ai unei prezentări:

1

de rezolvare a acestora.

prezentare

Elevii folosesc modelul de evaluare a prezentărilor de pe fişa de lucru pentru a

-

vor învăţa tehnici prin

„Cum sună tăcerea?”;

care pot controla impresia

Analiza critică a unei prezentări: „Evaluarea

 Analiza critică a unei prezentări: „Evaluarea Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

    pe care o fac şi pot depăşi anxietatea la comunicarea în public. constructivă
   

pe care o fac şi pot depăşi anxietatea la comunicarea în public.

constructivă a prezentărilor.

 

evalua constructiv un discurs înregistrat sau o prezentare făcută în clasă.

-

vor evalua discursurile

publice din perspectiva ascultării active, eficiente şi responsabile.

vor identifica obstacole pe care le întâmpină vorbitorul prin analiza unor situaţii reale de comunicare în public.

-

   

Elevii:

Activităţi de evaluare şi autoevaluare:

 

Elevii analizează şi evaluează un discurs de auto-prezentare şi prezintă

-

vor înţelege importanţa

„Evaluarea etosului în prezentări”, „Evaluarea unui discurs de autoprezentare”;

dezvoltării capacităţilor de

ascultare şi noţiunea de

Teme:

soluţii de optimizare a acestuia.

Elevii folosesc internetul pentru a se informa despre obstacolele emoţionale în comunicare.

gândire critică constructivă, pornind de la principiul conform căruia ascultarea este cheia întregului proces de

Activitate online: rezumarea şi prezentarea în 1 2 minute a unui articol pe tema anxietăţii în comunicare;

Realizarea unui discurs despre un

Cum să devii

3

un ascultător mai bun

comunicare.

1

Elevii cercetează diverse surse de informaţii pentru formarea de deprinderi de documentare.

-

eficienţa discursului public prin investigarea unor cazuri reale.

vor evalua calitatea şi

eveniment important perecut în lume în preajma zilei de naştere a elevului.

Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (exp.: un specialist în marketing)

 

vor evalua discursurile publice prin ascultare activă, eficientă şi responsabilă.

-

Elevii caută la bibliotecă şi pe internet articole despre evenimente care au avut loc în trecut şi pregătesc un discurs despre relevanţa lor actuală.

4

Cum

te

Elevii:

Verificarea temei: 4 elevi voluntari îşi pot

1

Elevii răspund la întrebările de pe fişele de lucru şi

adaptezi la

-

vor înţelege dinamica

susţine discursurile;

la - vor înţelege dinamica susţine discursurile; Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

  un public şi la o situaţie de comunicare unui public.  Activitate de cunoaştere
 

un public şi la o situaţie de comunicare

unui public.

Activitate de cunoaştere a publicului:

 

analizează în grupuri mici oportunitatea temelor alese pentru un discurs în public.

Elevii folosesc modelul de pe fişa de lucru „Chestionar de analiză a publicului”, aplică un chestionar pentru a descrie particularităţile unei categorii de ascultători.

-

vor adapta mesajul

„Pregătirea şi folosirea unui sondaj în rândul publicului”;

Temă: evaluarea unui discurs găsit pe

pentru ca acesta să se potrivească publicului.

 

vor identifica obstacole pe care le întâmpină vorbitorul prin analiza unor situaţii reale de comunicare în public.

-

internet din punctul de vedere al adaptării la public.

-

se vor documenta cu

Elevii cercetează diverse surse de informaţii pentru formarea de deprinderi de documentare.

privire la tema discursului

prin folosirea unor surse diferite pentru a formula ideile în mod clar şi convingător.

-

vor evalua calitatea şi

 

eficienţa discursului public prin investigarea unor cazuri reale.

   

Elevii:

Activitate în echipe: „Diagrama intereselor”;

 

Elevii evaluează diverse subiecte propuse pentru discurs şi prezintă argumente în favoarea temei alese.

vor formula clar ideile şi se vor documenta în mod responsabil pentru subiectele alese.

-

Actvitate în echipe: „Pregătirea ideilor principale ale discursului”;

Activitate în echipe: „Restrângerea listei cu subiecte de discurs”;

Cum să-ţi

-

vor utiliza resurse

 

5

alegi

subiectul şi

să te

auxiliare (cifre, mărturii,

exemple, materiale vizuale) pentru transmiterea unui mesaj.

vor elabora un discurs

-

Teme:

Activitate de familiarizare cu informarea în bibliotecă şi pe internet;

1

Elevii propun şi evaluează teme de discurs adecvate intereselor colegilor pe baza listei de interese personale completate de fiecare acasă.

documentezi

Activitate în echipă: „Expunerea pe scurt a subiectului”.

pentru el

care să respecte criteriile care îl fac eficient în transmiterea mesajelor în public.

 

Elevii cercetează diverse surse de informaţii pentru a răspunde la întrebările din mini-testele din fişele de

răspunde la întrebările din mini- testele din fişele de Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center,

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

          lucru.     Elevii:  Verificarea temei: una sau două
         

lucru.

   

Elevii:

Verificarea temei: una sau două echipe

   

-

se vor documenta cu

care se oferă voluntar îşi pot prezenta tema;

Activitate de evaluare a folosirii materialelor auxiliare în realizarea prezentărilor anterioare;

Discuţii dirijate/ în echipă pe temele „Tipuri

privire la tema discursului prin folosirea unor surse diferite pentru a formula

ideile în mod clar şi convingător.

Elevii apreciază rolul materialelor auxiliare folosite la unul dintre discursurile anterioare din clasă.

Elevii elaborează povestiri

pornind de la cuvinte date pentru a ilustra concepte abstracte.

vor alege cele mai bune materiale auxiliare.

-

de mărturii” şi „Alege forma”;

Temă: Activitate în echipă de găsire de

materiale auxiliare şi construire a unei prezentări în baza lor, „Găsirea materialelor auxiliare”;

Cum să

6 foloseşti

materialele

-

învăţa să profite la

maximum de materialele auxiliare.

2

 

auxiliare

 

Verificarea temelor tuturor echipelor. Fiecare echipă susţine prezentarea/prezentările, celelalte echipe evaluează constructiv;

Elevii evaluează reclamele şi alte tipuri de materiale auxiliare din perspectiva rolului lor în persuasiune.

Activitate de exersare a spiritului critic:

„Comunicarea prin publicitate”.

Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă.

   

Elevii:

Activitate de analiză critică şi evaluare în

 

Elevii prezintă schiţe pentru viitoarele discursuri urmărind principalele criterii de structurare.

Elevii improvizează mini-

-

vor elabora un discurs

scris a unui discurs sau prezentare, „Analiza structurală”;

care să respecte criteriile

Cum să îţi 7 structurezi discursul/ prezentarea

care îl fac eficient în transmiterea mesajelor în public.

Activitate în echipă, de stimulare a creativităţii, „Structura unei improvizaţii”;

Temă: „Analiza structurală a discursurilor”.

3

discursuri prin selectarea aleatorie a unui subiect dintr- o serie de teme scrise pe cartonaşe.

Elevii analizează în grupuri mici şi prezintă clasei structura unei reclame.

-

vor pregăti discursuri

Verificarea temei. 3 – 4 elevi care se oferă voluntar îşi vor prezenta analizele de discurs;

simple, echilibrate şi coerente.

 
   

-

vor ordona corect ideile

principale şi vor învăţa să facă un discurs omogen.

Activitate în echipe: „Introduceri şi concluzii opţionale” şi „Structura reclamelor”;

Temă: „Susţinerea unui punct de vedere”.

 Temă: „Susţinerea unui punct de vedere”. Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

     Activitate în echipă „Alegerea formei potrivite”;    Elevii susţin în cadrul
   

Activitate în echipă „Alegerea formei potrivite”;

 

Elevii susţin în cadrul unor prezentări scurte idei sau puncte de vedere cu privire la anumite teme.

Verificarea temei: sustinerea punctelor de vedere.

Evaluare constructivă a prezentării punctelor de vedere.

 

Temă: Cereţi elevilor să asiste extraşcolar la o prelegere sau discurs pe care să o/ îl evalueze.

 

Elevii:

Verificarea temei: 2 – 3 elevi care se oferă

   

vor prezenta discursuri cu mai mare impact asupra publicului.

-

voluntar îşi prezintă evaluările prelegerilor sau discursurilor;

Activitate în echipă „Întrebări şi răspunsuri”;

-

vor învăţa să răspundă

Activitate în echipe „Pronunţia”;

Elevii discută în grup şi apoi prezintă un discurs adaptat la aşteptările publicului.

Elevii observă factorii non- verbali din discursuri

înregistrate sau care se manifestă în discuţii.

Elevii folosesc ghidurile din fişele de lucru pentru a evalua factorii non-verbali dintr-un discurs.

la reacţiile publicului şi să vorbească mai clar.

vor înţelege folosirea limbajului corpului.

-

Teme:

Exerciţiul „Observarea factorilor non-verbali

Prezentarea

8 discursului

în comunicarea publică şi în cea interpersonală”;

Pregătirea unui discurs de 3- 5 minute pentru activitatea „Discuţiile de tip întrebare – răspuns”.

2

 

Verificarea temei: 2 – 3 elevi care se oferă voluntar îşi prezintă observaţiile cu privire la factorii non-verbali în comunicarea publică şi în cea interpersonală;

Activitate interactivă: „Discuţiile de tip întrebare – răspuns”.

 
   

Completarea post-testelor

Concluziile elevilor şi ale profesorului cu privire la desfăşurarea programului.

   

Evaluare

9 finală

1

programul ui.     Evaluare 9 finală 1 Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

SUCCESUL PROFESIONAL       Elevii:  Prezentarea succintă a programului     

SUCCESUL PROFESIONAL

 
   

Elevii:

Prezentarea succintă a programului

   

vor conştientiza faptul că angajatorii au anumite pretenţii de la angajaţi;

Succesul profesional;

Completare pre-test;

Definire concepte specifice orientării

vor identifica aptitudinile necesare la un loc de

profesionale;

Elevii descoperă prin simularea unor situaţii reale

E viaţa

Activitate în echipă „Tu alegi!”.

1 mea!

muncă;

vor completa o grilă de autoevaluare a aptitudinile personale;

1

importanţa abilităţilor interpersonale şi modalităţi de dezvoltare a acestora.

vor crea legături între şcoală, locul de muncă, aptitudini, vise şi valori.

   

Elevii:

Comunicarea eficientă şi cea ineficientă;

   

vor descoperi importanţa abilităţilor interpersonale

Prezentarea scenariilor şi discuţie pe marginea lor.

vor observa şi vor demonstra abilităţi interpersonale prin diferite simulări

Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (exp.: un antreprenor local).

Elevii vor simula situaţii care se regăsesc în mediul de afaceri, care impun luarea unei

Comunică

2 activ!

1

atitudini şi vor discuta despre modul în care diferite abilităţi interpersonale pot afecta rezultatele obţinute.

vor analiza şi rezolva conflicte

vor înţelege de ce abilităţile interpersonale sunt importante în rezolvarea situaţiilor cu care se vor confrunta la locul de muncă.

   

Elevii vor:

Joc de rol „Jocul parolă”.

 

În cadrul unor scenete şi a unui joc, elevii susţin anumite roluri, care au ca scop dezvoltarea de abilităţi ale

3 Ascultă

activ!

Explora diverse strategii de comunicare formală şi informală, necesare

1

de comunicare formală şi informală, necesare 1 Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

      pentru locul de muncă;     vorbitului în public şi ale ascultării
     

pentru locul de muncă;

   

vorbitului în public şi ale ascultării active. Utilizând comunicarea verbală şi nonverbală, ei învăţă să relaţioneze eficient cu ceilalţi.

Identifica implicaţiile comunicării non-verbale;

   

Elevii:

Completarea fişei de evaluare;

   

Vor evalua diferite situaţii create la locul de muncă şi îşi vor exprima solidaritatea cu atitudinile

Elevii parcurg materialul „SUCCESUL PROFESIONAL“, în care sunt prezentate diferite situaţii de la locul de muncă şi vor completa formularul de evaluare.

4 te!

Evaluează-

 

pe care ei le-ar fi adoptat în situaţiile respective;

1

Vor analiza şi identifica comportamente adecvate şi compotamente ne- adecvate la locul de muncă.

   

Elevii:

Interpretarea şi discutarea rezultatelor

   

îşi vor evalua eficienţa abilităţilor interpersonale;

testului.

Dezvoltă-ţi

5 abilităţile!

vor identifica modalităţi de îmbunătăţire a abilităţilor interpersonale: cum pot

1

Elevii îşi testează abilităţile de care au nevoie pentru a ocupa un loc de muncă, acele abilităţi

pe care orice angajator le aşteaptă de la angajatul său:

 

stabili relaţii interpersonale, dacă şi cum îi pot influenţa pe cei cu care intră în contact, cum îşi pot dezvolta aptitudinile de a lucru în echipă.

abilităţi fundamentale, abilităţi de management personal şi abilităţi de lucru în echipă.

 

Toată

La sfârşitul programului

Activitate interactivă: „Crearea de soluţii Câştig/Câştig” pornind de la 3 scenarii date.

 

Elevii dezvoltă soluţii pentru

6 lumea

elevii vor fi capabili să:

1

potenţiale situaţii ce apar la locul de muncă. Ei aleg între

câştigă!

Evalueze un conflict şi să

Recomandare: invitaţi un consultant

şi să  Recomandare: invitaţi un consultant Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

    folosească tehnici eficiente de comunicare pentru a soluţiona un conflict; voluntar la clasă
   

folosească tehnici eficiente de comunicare pentru a soluţiona un conflict;

voluntar la clasă (exp.: un antreprenor local).

 

situaţii de tip câştig/câştig, câştig/pierdere şi pierdere/pierdere pentru a media conflictul.

Identifice şi să implementeze varianta cea mai eficientă de soluţionare a unui conflict, câştig pentru ambele părţi.

 

Elevii vor fi capabili să:

Activitate interactivă: „Jocul rezolvării

   

Identifice şi să aplice strategiile necesare rezolvări unor probleme de care s-ar putea lovi în viaţa de zi cu zi;

Completeze fişa de autoevaluare.

problemelor”.

Elevii participă la un joc în cadrul căruia îşi îmbunătăţesc

7 Gândeşte

inteligent!

1

capacităţile de a lua decizii şi rezolva probleme ce se pot ivi la locul de muncă.

 

Elevii:

Simulări şi discuţii în echipe.

   

Vor identifica patru elemente importante în stabilirea relaţiilor interpersonale;

Vor testa disponibilităţile de care dispun pentru a

Elevii se familiarizează şi îşi testează aptitudinile necesare stabilirii şi întreţinerii relaţiilor

8 Stabileşte

relaţii!

1

interpersonale, înţeleg importanţa vitală a acestora pentru viitorul lor loc de muncă.

stabili relaţii interpersonale;

Vor conştientiza modul şi intensitatea modificării raporturilor interpersonale în funcţie de atitudinea sau replica uneia dintre persoane;

funcţie de atitudinea sau replica uneia dintre persoane; Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

     Vor descoperi ce înseamnă să asculţi în mod activ.      
   

Vor descoperi ce înseamnă să asculţi în mod activ.

     
   

Elevii :

Modalităţi benefice de a-i influenţa pe cei

   

îşi vor dezvolta abilităţile

din jur;

Secretele comunicării eficiente;

9

Influenţează

!

de a obţine informaţii, de a verifica mesajele

recepţionate, prin

reformularea lor;

vor identifica comportamente prin care îi pot influenţa pe cei din jur.

Simulări şi discuţii în echipe.

Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (exp.: un psiholog)

1

Elevii vor întelege că a-i

influenţa pe ceilalţi presupune

a

sugestii, a încuraja şi a-şi exprima aprecierea.

le cere părerea, a face

   

Elevii vor

Definire concepte;

   

conştientiza importanţa

Activitate în echipe: inventarea unui produs;

 

delegării responsabilităţilor;

Activitate în echipe: luarea unei decizii

10

Lucrează în

echipă!

identifica factorii care determină scăderea sau

dificile de afaceri.

Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (exp.: un antreprenor local)

2

Elevii îşi testează capacităţile de a lucra în echipă,

realizează împreună un produs

 

creşterea randamentului echipei;

şi

lucrează în echipă pentru

întelege că atingerea rezultatelor propuse va fi posibilă numai prin colaborare şi lucru în echipă.

 

atingerea unui scop comun.

   

Elevii:

Discuţe dirijată: despre CV şi cum îl

   

Vor identifica abilităţile necesare obţinerii unui loc

întocmim;

Vinde-te

Activitate practică – redactarea propriului

Elevii îşi exersează abilităţile interpersonale prin simularea susţinerii unui interviu în vederea angajării.

11

bine!

de munca;

Vor redacta un Curriculum Vitae;

CV.

1

Vor învăţa să interpreteze

 
CV. 1  Vor învăţa să interpreteze   Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;

    anunţurile pentru angajare.           Elevii vor:  Activitate în
   

anunţurile pentru angajare.

     
   

Elevii vor:

Activitate în echipe: susţinerea unui

   

exersa abilităţile interpersonale;

interviu;

Elevii exersează abilităţile interpersonale prin susţinerea

Ce să faci şi să nu faci la interviu;

Mergi la

12 interviu!

vor susţine un interviu;

vor primi observaţii şi comentarii la CV-ul pe care l-au întocmit.

Ce întreări adresăm intervievatorului?

1

de interviuri în vederea ocupării unui loc de muncă.

   

Elevii vor:

Discuţie dirijată: „Ce am şi ce datorez”;

   

vor determina patrimoniul personal net;

Bilanţ personal;

Elevii identifică elementele din patrimoniul personal şi legătura dintre trebuinţele umane şi consum.

13 Ce faci cu banii tăi?

Expunere: Bani şi necesităţi.

1

vor explica legătura dintre consum şi trebuinţele umane.

Recomandare: invitaţi un consultant voluntar la clasă (exp.: un expert în marketing).

   

Elevii vor:

Activităţi individuale: Alegerea carierei şi a

   

vor explica legătura dintre valorile personale şi preocupările actuale;

valorilor, Definirea unei strategii personale;

Priveşte

14 spre viitor!

Activitate în echipă: Analiza strategiilor de viaţă ale elevilor.

1

Elevii îşi realizează propria strategie de viaţă.

vor realiza strategia de viaţă personală

     

Completarea post-testelor

   

Evaluare

15 finală

Concluziile elevilor şi ale profesorului cu privire la desfăşurarea programului.

1

profesorului cu privire la desfăşurarea programului. 1 Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, eta j

Str. Academiei, nr. 28-30, Excelsior Business Center, etaj 9, Bucureşti, 010016, România Tel +4021-312 3194, 312 3066 Fax +4021-315 6043 E-mail: office@jaromania.org; Web: www.jaromania.org;