Sunteți pe pagina 1din 6

Cod Persoana care depune

Nr.crt. Structura care solicita Email


eveniment solicitarea

Prorectorat Relatii Publice si


1 2015/01 Abdi Codrut abdi.codrut@unitbv.ro
Imagine

Facultate de Sociologie și Lector univ. dr. Meseșan


2 2015/2 luiza.mesesan@unitbv.ro
Comunicare Schmitz Luiza

Facultate de Sociologie și Lector univ. dr. Meseșan


3 2015/3 luiza.mesesan@unitbv.ro
Comunicare Schmitz Luiza

Facultate de Sociologie și Lector univ. dr. Meseșan


4 2015/4 luiza.mesesan@unitbv.ro
Comunicare Schmitz Luiza

Prorectorat Relatii Publice si Prof.univ.dr. Liliana prorector-rel.publice-


5 2015/5 Imagine ROGOZEA, Prorector imagine@unitbv.ro
Prorectorat Relatii Publice si Prof.univ.dr. Liliana prorector-rel.publice-
6 2016/6 Imagine ROGOZEA, Prorector imagine@unitbv.ro
Numarul de persoane Atribuțiile persoanei care va
Descrierea serviciului Data când trebuie
efectua ore in cadrul
solicitat solicitat efectuat serviciul
programului

EVENIMENTE NOIEMBRIE 2015

distribuirea de programe de
distributie programe de sala 2 13.11.2015
sala la inceputul concertului

• pregătirea conținutului
mapelor participanților
• pregătirea spațiilor în care
Conferința Națională a SSR și se vor desfășura secțiunile
Colocviul Internațional de 10 conferinței 19.11.2015
Științe Sociale și ale • primirea și înregistrarea
Comunicării ACUM 2015 participanților
• implicarea în organizarea
coffee-break-urilor

• pregătirea conținutului
Conferința Națională a SSR și mapelor participanților
Colocviul Internațional de • pregătirea spațiilor în care
10 20 noiembrie
Științe Sociale și ale se vor desfășura secțiunile
Comunicării ACUM 2015 conferinței
• primirea și înregistrarea
participanților
• implicarea în organizarea
coffee-break-urilor

• pregătirea conținutului
Conferința Națională a SSR și mapelor participanților
Colocviul Internațional de • pregătirea spațiilor în care
10 21 noiembrie
Științe Sociale și ale se vor desfășura secțiunile
Comunicării ACUM 2015 conferinței
• primirea și înregistrarea
participanților
• implicarea în organizarea
coffee-break-urilor

• ajuta la organizarea
cadourilor penru copii
• ajuta la impartirea
Serbarea de Craciun pentru 10 cadourilor 15 decembrie
copii • asigura buna functionare a
spectacolului

2016
• Imparte programe de sala
Concert Aula Universitatii 02 • asigura buna functionare a
5 02. februarie
Februarie 2016, ora 16:00 spectacoluluii
Nr. Eveniment
Intervalul orar când se Data postarii persoane pentru care
desfășoară activitatea solicitarii care au nu se mai
aplicat poate aplica

17:00 - 19:00 02.11.2015 ✔

15:30 - 19:30 19.11.2015 ✔

08.00 -20.00 19.11.2015 ✔

09.00 - 17.00 19.11.2015 ✔

16:00 - 19:00 09.12.2015 ✔


16:00 - 19:00 22.01.2016