Sunteți pe pagina 1din 25

Valoarea prezenta și viitoare

a banilor

Prof. univ. dr. Gheorghita Dinca


Orice decizie are efecte viitoare și acestea pot fi profitabile sau nu.
Conceptele cheie care definesc valoare în timp a banilor sunt valoarea prezentă și
valoarea viitoare a banilor.
1. Valoarea viitoare a banilor – evaluează sumele viitoare rezultate din investițiile
curente într-un mediu purtător de dobândă
2. Valoarea prezentă – este inversul valorii viitoare a banilor
- Evalueaza sumele viitoare de bani la valoarea prezentă a puterii de
cumpărare.

1. Valoarea viitoare a banilor poate fi calculată după formula:


- Vvn = P(1+r)n
- Vvn = valoarea viitoare a banilor în anul n
- P = principal/capitalul inițial
- r =rata dobânzii plătită pentru economiile din cont
- n = nr perioadelor (ani, luni)
Ex. James a plasat $800 într-un cont de economii pentru care se acordă o
dobândă de 6% pe an. El dorește să afle câți bani va avea în cont după 5
ani.

Vv5 = $800 (1 + 0,06)5 = $800 (1.338) = $1070,40

Desfășurarea în timp a valorii viitoare pentru a suma individuală de


bani
Valoarea viitoare a anuităților
Anuitatea constantă= flux constant de încasări nete (cash flow)

 Mari doreste să determine câti bani va avea la sfarsitul unei perioade de 5


ani dacă depune într-un cont de economii $1000 anual pentru care se
acordă o dobândă de 7% pe an.
Sfarsitul Suma depozitată Numărul de ani de Factorul de Valoarea viitoare a
anului (1) dobândă actualizare banilor
(2) (3) (4)
(1+r)n [(1)x(3)]

1 $1000 4 1,311 $1311


2 $1000 3 1,225 $1225
3 $1000 2 1,145 $1145
4 $1000 1 1,070 $1070
5 $1000 0 1,000 $1000
Valoarea viitoare a banilor (anuităților) după 5 ani $5751
Valoarea viitoare a anuităților
Anuitatea constantă= flux constant de încasări nete (cash flow)

CF   1  r   1
1 n
r 
Valoarea prezentă a banilor
- este utilizată pentru a determina valoarea prezentă a unei sume viitoare de
bani

 Acest concept ca si valoarea viitoare a banilor este bazat pe credința ca valoarea


banilor este afectată de momentul în care aceștia sunt primiți.

 Valoarea prezentă a unei unități monetare (leu, euro, dolar etc) care va fi primită în
viitor este mai mică decât valoarea unei unități monetare pe care am primi-o în
prezent.
 Cu ajutorul actualizării putem determina valoarea prezentă a unei sume de bani
viitoare, presupunând că investitorul/decidentul are posibilitatea de a obține o rată
sigură a câștigului r asupra banilor.
Valoarea prezentă a unei sume de bani individuală

 Domnul Jones are oportunitatea de a primi $300 după un an de acum înainte. Daca el
poate câștiga 6% pentru investiția sa într-o desfăsurare normală a evenimentelor, care ar fi
suma pe care ar trebui sa o investească acum?
 P (1 + 0,06) = $300

$300
 P= = $283,02
1,06
 Prin urmare, formula matematică a valorii prezente a banilor este:

Vvn
P=
1  r n
Valoarea prezentă a unei sume de bani individuală

 Jim McCarthy doreste sa afle valoarea prezenta a $1700 pe care ii va primi


8 ani de acum inainte. Costul de oportunitate a lui Jim este de 8%.
 Desfasurarea in timp a valorii prezente pentru o suma individuala de bani.
Valoarea prezenta a unor fluxuri mixte de numerar

 EXAMPLE Compania Alpha are oportunitatea de a primi urmatoarele


cash-flow-uri in urmatorii 5 ani:
An Cash flow
1 $400
2 $800
3 $500
4 $400
5 $300

Daca firma trebuie sa castige cel putin 9% pentru investitia sa, care este valoarea
prezenta a acestor bani?
VP a banilor

n
CFi
VP  
i 1 1  r 
i
Desfasurarea in timp a valorii banilor este prezentata in figura de
mai jos
Valoarea prezenta a anuitatilor
 Compania Beta doreste sa determine valoarea prezenta a anuitatilor ce
urmeaza sa le încaseze în condițiile unei rate minime de rentabilitate de
8%. Anuitatea constă într-un cash flow de $700 pe an pe parcursul a 5 ani.
 Formula pentru valoarea prezenta a anuitatilor este:
𝟏
 𝑽𝑷 = 𝑨 ∗ σ𝒏𝒊=𝟏 (𝟏+𝒓)𝒊
Exemple

 Ex. 1
 Daca va aflati in situatia unui potential investitor si solicitati o rata a
rentabilitatii de 9% pentru investitia voastra pe care anume din situatiile
viitoare o preferati?
a) $5,000 azi
b) $15,000 peste 5 ani de acum inainte
c) $1,000 pe an pentru urmatorii 15 ani
Ex. 2.
Calculati valoarea viitoare a banilor ce vor fi disponibili la sfarsitul perioadei de
econmisire daca dobanda este compusa.
Cash-flow = $200
Rata dobanzii = 10%
Perioada = 3 ani.
Ex. 3
 Nora planuieste sa economiseasca $1000 azi si la sfarsitul fiecarui ani in
urmatorii 4 ani. La o rata fixa a dobanzii de 10% , cat va avea in contul de
economii peste 4 ani daca nu retrage dobanda?
Indicatori de apreciere a eficienței
investiției
 1. Termenul de recuperare reprezintă numărul de ani necesari pentru a
recupera investiția inițială pe seama incasărilor generate de investiție
EXAMPLE
Project A Project B
Initial investment $42000 $45000
Year (i) CFi CFi
1 $14000 $28000
2 14000 12000
3 14000 10000
4 14000 8000
5 14000 -
Termenul de recuperare pentru Proiectul A = $42000 / $14000 = 3 ani
Termenul de recuperare pentru Proiectul B: in anul 1, firma va recupera $28000 din investiția
inițială de $45000.
La sfarsitul anului 2, $40000 ($28000 din anul 1 + $12000 f 2) vor fi recuperati.
Lasfarsitul anului 3, $50000 ($40000 din anul 1 si 2 plus $10000 din anul 3) vor fi recuperati.
Observam că prin suma încasată în anul 3 se depaseste investiția initială de $45000 si prin
urmare Tr este undeva între anii 2 si 3, mai precis TR este de 2,5 ani.
Termenul de recuperare

𝑰𝒓𝒏
 𝑻𝒓 = 𝒏 + x 12
𝑪𝑭𝒏+𝟏

 Tr = termen de recuperare
 n=nr de ani in care observăm că investitia rămasa de recuperat este mai
mică decât cash-flow-ul anului următor
 Irn = investia ramasa de recuperat în anul n
 CFn+1= cash flow-ul anului n+1
 12 = numarul de luni dintr-un an
Indicatori de apreciere a eficienței
investiției
 Dintre criteriile pe bază de actualizare pot fi folosite:
1. valoarea actualizată netă;
2. indicele de rentabilitate;
3. rata internă de rentabilitate (randament).

Valoarea actualizată netă este indicatorul ce corespunde cel mai bine obiectivului de maximizare a
valorii firmei, deoarece exprimă excedentul (sau deficitul într-o ipostază nefavorabilă) în mărime
absolută care rezultă prin compararea efectelor utile din exploatarea investiţiilor (cash flow-urile nete
anuale) cu eforturile depuse (costul investiţiei), utilizând o bază comparabilă.
VAN – Valoarea actualizată netă

 Valoarea actualizată netă se stabileşte ca diferenţă între fluxurile de


trezorerie viitoare (cash flow-uri) actualizate, respectiv valoarea lor actuală
şi capitalul investit. Problema care se pune este aceea a alegerii ratei de
actualizare. Astfel, pentru comparabilitatea fluxurilor viitoare de trezorerie
(cash flow-urile, CF1, CF2, CF3…), cu cheltuielile prezente în investiţii (I1, I2, I3…)
este uzual să se facă actualizarea celor dintâi, la rata dobânzii fără risc,
respectiv exprimarea lor în lei, la puterea de cumpărare de azi.
 De asemenea, teoria financiară recomandă folosirea ratei costului
capitalului sau rata costului de oportunitate pe durata de exploatare a
investiţiei.
VAN
 Considerăm că rezultatul este mai aproape de realitate dacă rata de actualizare
este rata costului mediu ponderat al capitalului investit, având în vedere că
finanţarea investiţiilor se realizează atât din capitaluri proprii cât şi din capitaluri
împrumutate. Valoarea actualizată netă (VAN) se determină potrivit următoarei
relaţii de calcul:
𝑪𝑭
 𝑽𝑨𝑵 = σ𝒏𝒊=𝟏 𝑪𝑭𝑨𝒊 − 𝑰𝒏𝒗 = σ𝒏𝒊=𝟏 (𝟏+𝒂)
𝒊
𝒊 − 𝑰𝒏𝒗

 Rata de actualizare, a, se determină ca o medie ponderată a costurilor capitalului propriu,


respectiv a costurilor capitalurilor împrumutate pentru finanțarea investiției:
𝑲𝒑𝒓 𝑲î𝒎𝒑𝒓
 𝒂 = 𝒓𝒄𝒌𝒑𝒓 × 𝑲𝒊𝒏𝒗 + 𝒓𝒏𝒅𝑲î𝒎𝒑𝒓 × 𝑲𝒊𝒏𝒗

 𝒓𝒏𝒅 = 𝒓𝒅(𝟏 − 𝑻)
 𝒓𝒄𝑲𝒑𝒓 = 𝒓𝒇 + 𝜷𝒔 𝒓𝒎 − 𝒓𝒇
 rf = rata rentabilității la activele financiare fără risc
 𝛽𝑠 = coeficientul riscului sistematic, care exprimă corelația dintre rentabilitatea activului respectiv și
rentabilitatea medie a activelor de pe piață. Valoarea de referință este 1.
Indicele de profitabilitate IP

 Indicele de profitabilitate (IP) se foloseşte, de regulă, când două sau mai multe
proiecte de investiţii necesită alocări de fonduri iniţiale inegale. El exprimă
rentabilitatea relativă a investiţiei, adică surplusul de trezorerie actualizat pentru
fiecare leu investit. Dacă este supraunitar, proiectul de investiţii este fezabil.
 El se calculează astfel :

 sau
𝑽𝑨𝑵+𝑰 𝑽𝑨𝑵
 𝑰𝒑 = = +𝟏
𝑰 𝑰

 De aici rezultă că pentru a fi acceptată investiția, indicele de profitabilitate


trebuie să fie supraunitar (Ip > 1).
Rata internă de rentabilitate RIR

 Rata internă de rentabilitate (de randament) reprezintă transpunerea în


termeni de profitabilitate relativă a conceptului pragului de rentabilitate
pentru valoarea actualizată netă.
 Rata internă de rentabilitate (r) este specifică fiecărui proiect şi pleacă de
la premisa că veniturile viitoare obţinute din exploatarea investiţiei (CFi)
sunt reinvestite constant la nivelul ratei r.
 Din punct de vedere matematic, RIR este acea rată de actualizare pentru
care VAN = 0 și de aceea este asemănătoare și cu conceptul de prag de
rentabilitate.
RIR
𝑪𝑭𝒊 𝑽𝑹𝒏
 𝑰𝟎 = σ𝒏𝒊=𝟏 +
𝟏+𝒓 𝒊 𝟏+𝒓 𝒏

 𝑰𝟎 = investitia initiala
 𝑽𝑹𝒏 = valoarea reziduală a investitiei
 𝑪𝑭𝒊 = cash flow-ul anului i
 r = rata internă de rentabilitate
 Fiind o rată de rentabilitate specifică proiectului de investiții, RIR trebuie să
fie superioară costului capitalului pentru ca proiectul să fie eficient:
 r > a, pentru ca firma să aibă o marjă de siguranță peste cerința minimă de
rentabilitate, care să-i permită să continue proiectul și dacă condițiile
avute în vedere la aprobarea proiectului se înrăutățesc (crește rata
dobânzii, cresc costurile cu materia primă, cu salariile sau impozitele);
RIR

 Dacă r < a, atunci proiectul nu asigură nici măcar acoperirea costurilor


capitalului folosit pentru finanțarea investiției
 Dacă r = a, atunci VAN = 0 și proiectul acoperă strict pretențiile investitorilor
(dobânzi, dividende).
RIR
RIR

𝑽𝑨𝑵𝟏
 𝒓𝒊𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕ă (𝒙) = 𝒓𝟏 + 𝒓𝟐 − 𝒓𝟏 𝑽𝑨𝑵𝟏 + 𝑽𝑨𝑵𝟐

 În care:
 r1 – rata de actualizare corespunzătoare lui xk, stabilită prin judecăți de
valoare. Ei îi corespunde valoarea actualizată netă VAN1 pozitivă;
 r2 – rata de actualizare corespunzătoare lui xk+1, stabilită prin judecăți de
valoare. Ei îi corespunde valoarea actualizată netă VAN2 negativă.
 Regula RIR este, în principiu, echivalentă cu regula valorii actualizate nete
în selecţia proiectelor de investiţii.