Sunteți pe pagina 1din 2

Ordinul 208 din 7 martie 2012

Publicat in Monitorul Oficial 172 din 16 martie 2012 (M. Of. 172/2012)

privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice


efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti
si de catre Institutul National de Sanatate Publica

Art. 1. - Se aproba Lista tarifelor pentru prestaţiile in domeniul sanatatii publice efectuate la
nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul
National de Sanatate Publica, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul
ordin.
Art. 2. - Pentru determinarile pe care laboratoarele le pot efectua, dar nu sunt cuprinse in
prezentul ordin, tarifarea se va face conform devizului.
Art. 3. - Sunt exceptate de la plata prestatiilor prevazute la art. 1 institutiile publice aflate in
subordinea Ministerului Sanatatii, finantate integral de la bugetul de stat, precum si
persoanele fizice care beneficiaza de gratuitate, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 4. - Se interzice refacturarea in scop lucrativ a oricareia dintre prestatiile care fac
obiectul prezentului ordin.
Art. 5. - Directia sanatate publica si control in sanatate publica si Directia generala
economica din cadrul Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a
municipiului Bucuresti, precum si Institutul National de Sanatate Publica vor duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii
nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sanatate publica
judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sanatate publica, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 20 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare.
Art. 7. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Bucuresti, 7 martie 2012.


Nr. 208.

VII. IGIENA RADIATIILOR


Avizare si autorizare
Avizare amplasare, constructie si reamenajare practici si activitati nucleare 200 lei
Avizare faze de conservare, incetare a activitatii si dezafectarea instalatiilor 200 lei
nucleare si radiologice cu risc radiologic semnificativ
Autorizare sanitară pentru utilizarea instalatiilor dentare 200 lei
Aviz sanitar pentru transportul surselor si materialelor radioactive 200 lei
Autorizare sanitară pentru depozitarea surselor si materialelor radioactive 300 lei
Autorizare sanitară de producere, manipulare instalatii nucleare, radiologice si
surse din practici si activitati nucleare 400 lei
Autorizare sanitară pentru utilizarea instalatiei Rx diagnostic, CT 300 lei
Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor mobile dotate cu instalatii 300 lei
radiologice
Autorizare sanitară pentru activitati in domeniul nuclear cu surse si instalatii care
nu se organizeaza in unitati nucleare (de exemplu, service etc.) 400 lei
Autorizare sanitară pentru utilizarea instalatiei de radioterapie 500 lei
Autorizare sanitară pentru utilizarea instalatiei de defectoscopie industriala 300 lei

1/2
Autorizare sanitară pentru utilizarea tehnicilor nucleare, difractometriei, altele 300 lei
asemenea
Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor cu surse deschise 500 lei
Autorizare sanitară pentru lucrul cu surse radioactive deschise in exteriorul 500 lei
unitatii de baza

Dozimetrii
Dozimetrii de camp la Rx dentar, difractometrii si similare 150 lei /instalatie
Dozimetrii de camp la Rx diagnostic, terapie, defectoscopie 200 lei /instalatie
Dozimetrie de camp la laborator cu surse deschise 350 lei /sursa
Dozimetrie de camp radioterapie 300 lei /instalatie
Evaluarea conditiilor de munca cu radiatii ionizante
Expertizarea unitatilor cu risc radiologic I 300 lei /unitate
Expertizarea unitatilor cu risc radiologic II 400 lei /unitate
Expertizarea unitatilor cu risc radiologic III 500 lei /unitate
Expertizarea unitatilor cu risc radiologic IV 600 lei /unitate
Evaluarea dozelor de radiatii administrate pacientilor
Evaluarea dozelor la instalatiile de rontgendiagnostic 50 lei /tip examinare
Determinarea contaminarii locurilor de munca
Radiometria suprafetelor 80 lei /proba
Recoltarea probelor de aer 80 lei /proba
Recoltarea efluentilor lichizi 70 lei /proba
Alte determinari specifice
Spectrometrie standard pe timp de masura (minimum 20 de ore) NaI 250 lei
Spectrometrie standard pe timp scurt NaI 12 lei /ora
Radiometrie alfa sau betaglobala pentru activitati mari conform devizului
Radiometrie alfa sau betaglobala pentru activitati mici 100 lei

Alte prestatii privind igiena radiatiilor ionizante


Consultanta de specialitate 130 lei /ora
Taxa de deplasare pentru efectuarea prestatiilor in afara localitatii conform devizului
laboratorului
Controlul calitatii instalatiilor radiologice 500 lei/instalatie

2/2