Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul Şcolar 2019-2020


Disciplina: Geografie
Clasa a VIII-a
Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________
Data susţinerii testului: _____________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)


A. Incercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Din punct de vedere al poziţiei geografice, continentul Australia este situat în întregime în
emisfera:
a) sudică b) nordică c) vestică d) estică 5 puncte
2. Cel mai lung fluviu din lume este:
a) Amazon b) Mississippi c) Nil d) Volga 5 puncte
3. Capitala statului India este:
a) Beijing b) New Delhi c) Canberra d) Sidney 5 puncte
4. Din ce regiune geografică a Asiei face parte Japonia:
a) vestică b) centrală c) estică d) nordică 5 puncte
5. Altitudinea maximă din Munţii Himalaya (8848 m) se înregistrează în vârful:
a) Mont Blanc b) Everest c) Aconcagua d) Kilimanjaro 5 puncte
6. Cel mai mare port din lume este:
a) Marsilia b) Rotterdam c) Shanghai d) Osaka 5 puncte
B. Realizează corespondenţa, prin săgeţi, dintre țările lumii din coloana A şi capitalele
lor din coloana B. 15 puncte

A B
1. Mexic a. Washington D.C.
2. SUA b. Buenos Aires
3. China c. Moscova
4. Egipt d. Cairo
5. Argentina e. Beijing
f. Ciudat de Mexico

PARTEA a II-a (45 de puncte)

1. Enumeraţi 3 deșerturi tropicale 15 puncte

 ...................................................................;

 ....................................................................;

 ....................................................................
2. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu cifre și litere elemente geografice specifice Asiei;

Scrieți, pe spaţiile libere:


a. Numele ţărilor marcate cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5. 10 puncte
1 _______________________________________________________________________
2 _______________________________________________________________________
3 _______________________________________________________________________
4 _______________________________________________________________________
5 _______________________________________________________________________

b. Numele peninsulelor marcate cu A, B, C și oceanele notate cu literele D și E .


10 puncte
A _______________________________________________________________________
B _______________________________________________________________________
C _______________________________________________________________________
D _______________________________________________________________________
E ______________________________________________________________________

3. Precizează, pe spaţiile libere, următoarele elemente : 10 puncte

a. Două deosebiri între Asia și Africa, cu referire la cadrul natural:

___________________________________________________________________________

b. Două asemănări între China și SUA, cu privire la activitățile economice:


__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.