Sunteți pe pagina 1din 15

Support to the DCFTA Process in the

Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Workshop on Insurance Law


Focus Group on Proposed Amendments

Session IIIb:
Solvency II

Chișinău, 20 Aprilie 2016

Veaceslav Cernica
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Cuprins
• Solvency II: prezentare generală
• Caracteristici
• Sovency II vs. Solvency I
• Solvency II: implementare
• Concluzii
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Solvency II – prezentare generală


• Baza legală:Directiva 2009/138/CE a PE și a CE din 25 noiembrie
2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activităţii de
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)
• Revizuirea modului de calcul al solvabilității și a standardelor de
management al riscului pentru asigurările din spațiul UE
• Introduce un regim regulator nou, armonizat pe întreg spațiu EU
• Solvency II, aprobată în noiembrie 2009, conform procesului
Lamfalussy, trebuia “transpusă” în legislația natională a fiecărui stat
membru;
• planul ințial de implementare octombrie 2012, extins apoi până la
30 iunie 2013 cu aplicare de la 1 ianuarie 2014.
• 2 octombrie 2013: CE a extins din nou termenul de transpunere
până la 31 decembrie 2015, cu implementarea efectivă:1 ianuarie
2016
• R.MOLDOVA: implementată în 7 ani - 1 Septembrie 2021.
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Obiective
– Regelementare mai bună a pieței
– Protecția asiguratului extinsă/cerințe eficiente de
solvabilitate
– Libertate pentru companii de a a alege propriul
profil de risc echilibrat cu un nivel corespunzător
de capital
– Sistem timpuriu de avertizare a deteriorării
solvabilității prin managementul activ al capitalului
– Concurență loială între asigurători
– Stabilitatea financiară
– Transparența
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Incidența
• Directiva se aplică tuturor companiilor de
asigurări și reasigurări cu un volum anual
de prime de peste 5 milioane euro sau cu
rezerve tehnice de peste 25 milioane euro.
• Conform datelor Federatiei Europene a
Asiguratorilor – CEA, din cele aproximativ
5.000 de companii de asigurări din
Europa, în jur de 3.600 intrau sub
incidenta Solvency II de la 1 ianuarie
2013.
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Solvency II –abordare 3 piloni


Cerințe Cerințe Calitative
Cantitative de privind Disciplina pieței
Capital supravegherea
- cerințe de - Armonizarea
capital - Control intern cerințelor de
și măsuri de risk transparență
-evaluare a management
activelor și - Raportare
pasivelor -reglementări uniformă care ar
calitative privind permite
- Reguli de supravegherea comparabilitatea
plasamente între instituții
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Solvency I vs. Solvency II


Solvency I
• Metodologie limitată și simplistă pt determinarea capitalului necesar
• Modalitate de calcul a obligațiilor asigurătorului
• Riscul activelor gestionat mai mult prin restricții cantitative decât prin capital
• Nici o predere privind revizuirea riscului

Solvency II
• Abordare bazată pe risc
• 3 Piloni de abordare, asemănător BASEL II din sistemul bancar
• Deplasare de la abordare unică pentru tot, la o abordare orientată pe riscuri la
care este expusă compania – incurajează companiile de a măsura și a gestiona
riscurile
• Furnizează suficient capital pentru a evita riscul de faliment (protecția
Asiguratului)
• Suportă adaptarea dinamică la evoluțiile pe plan internațional în domeniul
prudențial și contabil
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Solvency I vs. Solvency II


1) Rezerve tehnice
corespunzătoare
obligațiilor
asigurătorului
a) Cea mai bună
estimare a
obligațiilor
b) Marja valorii de
piață
2) Cerințe de capital
regulamentar
3) Capital deținut în
exces cerințelor
de capital
regulamentar
MCR - cerința de capital minim (Minimum Capital Requirement)
SCR - cerinţa de capital de solvabilitate (Solvency Capital
Requirement)
ASCR – nivelul SCR după intervenția procesului Supravegherii
IECR- estimarea internă a managementului privind nevoia de
capital (internal estimate of capital requirement)
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Managementul Riscurilor
• Întreprinderile de asigurare și de reasigurare
dispun de un sistem eficace de management
al riscurilor, care cuprinde:
 strategiile, procesele și procedurile de
raportare necesare pentru
 a identifica, a evalua, a monitoriza, a administra
și a raporta în mod continuu, atât la nivel
individual, cât și la nivel agregat,
riscurile la care sunt expuse sau la
care ar putea fi expuse, precum și
interdependenţele acestora. Art.44
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Managementul Riscurilor
Sistemul de management al riscurilor acoperă
cel puţin următoarele domenii:
• (a) subscrierea și calculul rezervelor;
• (b) managementul activelor și pasivelor;
• (c) strategia de investiţii, în special
instrumente derivate și angajamente similare;
• (d) managementul riscului de lichiditate și a
riscului de concentrare;
• (e) managementul riscului operaţional;
• (f) reasigurarea și alte tehnici de diminuare a
riscurilor.
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Evaluarea internă a riscurilor


și a solvabilităţii
• În cadrul sistemului său de management al riscurilor,
fiecare întreprindere de asigurare și de reasigurare
procedează la evaluarea internă a riscurilor și
solvabilităţii.
• Evaluarea cuprinde cel puţin următoarele:
(a) necesităţile generale privind solvabilitatea luând în
considerare profilul de risc specific, limitele de
toleranţă aprobate și strategia întreprinderii.
(b) respectarea în mod continuu a cerinţelor de capital,
c) gradul semnificativ în care profilul de risc al
întreprinderii în cauză se abate de la ipotezele care
stau la baza cerinţei de capital de solvabilitate,
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the

Cerința de capital minim


funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

• se calculează în mod clar, simplu, astfel


încât calculul să poată fi auditat;
• Mai jos - risc inacceptabil în cazul în care
întreprinderile de asigurare și de
reasigurare sunt autorizate să își continue
activitatea;
• are un prag absolut de pentru asigurători :
• (i) 2 200 000 EUR - asigurare generală,
• (ii) 3 200 000 EUR - asigurare de viaţă,;
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Structura cerinţei de capital


de solvabilitate de bază
• Cerinţa de capital de solvabilitate de bază este
formată din module de risc individuale:
(a) riscul de subscriere pentru asigurarea generală;
(b) riscul de subscriere pentru asigurarea de viaţă;
(c) riscul de subscriere pentru asigurarea de sănătate;
(d) riscul de piaţă;
(e) riscul de contrapartidă.
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Concluzii
• Îmbunătățește protecția Asiguratului
• Consecvență în abordarea procesului de
supraveghere
• Solency II privită mai degrabă ca
oportunitate de business decât supunere
la regulamente:
- Beneficii din acțiuni timpurii în dezvoltarea
modelelor și infrastructurii de date
- Beneficii din decizii de capital și subscriere
Support to the DCFTA Process in the
Republic of Moldova
This project is This project is implemented by the
funded by the EU EuropeAid/132101/C/SER/MD European Profiles led Consortium

Vă mulțumim!

• Cernica Veaceslav
E-mail: Cernica@me.com