Sunteți pe pagina 1din 7

Aviz sef de catedra: Avizat:

Școala Gimnazială nr. 13 Alexandru cel Bun


Profesor: Musat Ana-Luiza
Disciplina: Lb. Engleza
Clasa: II D
Manual : Manual editura Aramis – Comunicare în limba engleză – clasa a II-a – Cristina Johnson
Nr. Ore: 1 ore/săpt.
PLANIFICARE ANUALĀ
Anul şcolar 2019-2020

Nr. Săpt. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Observaţii


crt. învăţare specifice ore
 Contexte de comunicare
- formule de salut
- copilul despre sine: numele
- alfabetul
1 S1 Preliminary 1.1., - culorile 1
Lesson 2.2., 2.3.  Acte de vorbire
- a saluta și a răspunde la salutul familiar
- a se prezenta
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ)
- numeralul cardinal (1-10)
 Contexte de comunicare
- formule de salut
- copilul despre sine: numele
 Acte de vorbire
Lesson 1. 1.1., 1.3., - a saluta și a răspunde la salutul familiar 1
2 S2 Nice to See You! 2.1., 2.2., 2.3., - a se prezenta
4.1. What’s your name? My name is ... .
Where are you from? I am from ... .
- a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă
Come here! Go there! Run! Jump!
 Variabilitatea și regularitățile limbii
1
- TO BE (afirmativ)
 Contexte de comunicare
- școala
 Acte de vorbire
- a cere și a oferi informații simple, uzuale despre obiecte
1.1., din universul imediat 2
Lesson 2. 2.2., 2.3., What’s this? It’s a … .
3 S3- S4 Good Morning, 3.1., - a face prezentări simple
My Dear 4.1. This is my friend, ... .
Friends!  Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ, negativ, interogativ)
- articolul nehotărât: A/AN
- numeralul cardinal (1-20)
 Contexte de comunicare
- jucării
- culori
 Acte de vorbire
Lesson 3. 1.1., - a descrie un obiect menționându-i culoarea
Toys, Toys...! 2.1., 2.3. - a cere și a oferi informații simple, uzuale despre obiecte
4 S5-S6 A World Full of din universul imediat 2
Toys! What’s this? It’s a … .
What colour is it? It’s … .
- a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă
Take the toy! Give me the toy! Come to me! Go to the
window!
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- THIS/THESE
- TO BE (afirmativ, negativ, interogativ)
Round-Up 1 S8 =
5 S7, S8, S9 Evaluation 1 2 Vacanta
invatamant
primar (28
octombrie
–1
noiembrie)
 Contexte de comunicare
- copilul despre sine: nume, vârstă
2
- părțile corpului
1.1.,  Acte de vorbire
Lesson 4. 2.3., - a se prezenta
6 S10 Happy Birthday, 4.1. - a face o urare 1
Alice! Happy Birthday!
- a face o sugestie
Let’s … !
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO HAVE (afirmativ, negativ, interogativ)
 Contexte de comunicare
- copilul și lumea înconjurătoare: orașul
 Acte de vorbire
Lesson 5. 1.1., 1.2., - a localiza un obiect în spațiu
7 S11 In Town 2.3., 2.4., in, on, behind, in front of 1
3.1., - a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă
4.1. Go to the window! Open the window! Go to the wall!
Touch the wall!
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ, negativ, interogativ)
 Contexte de comunicare
- țări și naționalități
England - English; America - American; Romania -
Romanian; Japan - Japanese; Australia - Australian
Lesson 6.  Acte de vorbire
8 S12-S13 We Are from 1.1., - a se prezenta 2
England 2.1., 2.2., 2.3. I’m from … .
- a face prezentări simple
He/She is from ... .
- a descrie un obiect
long, short, big, small
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ, negativ, interogativ)
- TO HAVE (afirmativ)
- THIS/THAT
Round-Up 2
9 S14 Evaluation 2 1

3
Final Review
10 S15 Final Evaluation 1

 Contexte de comunicare
- casa: încăperi și obiecte de uz casnic
 Acte de vorbire
- a descrie simplu o casă
11 S16 Lesson 7. 1.1., 1.2., How many rooms are there in your flat? 1
My House 2.3., 2.4., - a localiza un obiect în spațiu (in, under)
3.1.,  Variabilitatea și regularitățile limbii
4.1. - TO BE (afirmativ, negativ, interogativ)
- There is/There are
 Contexte de comunicare
- îmbrăcăminte
 Acte de vorbire
Lesson 8. 1.1., - a exprima posesia
12 S17 Whose Clothes 2.3., Whose ... is this? It’s his/her … . 1
Are These? 3.1. - a răspunde adecvat la o instrucțiune scurtă și simplă
Put your hat on! Take off your hat!
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- mijloace de exprimare a posesiei
- pluralul substantivelor
Round-Up 3
13 S18, S19 Evaluation 3 2

Reading Time:
14 S20 Snow White 1

 Contexte de comunicare
- activități curente: la masă
Lesson 9. 1.2., - fructe și legume
A Picnic with 2.1., 2.3., 2.4.,  Acte de vorbire 1
15 S21 Surprises 3.1. - a localiza un obiect în spațiu
in, on, under, above
 Variabilitatea și regularitățile limbii

4
- TO HAVE (afirmativ)
- pluralul substantivelor
 Contexte de comunicare
- membrii familiei
- copilul despre sine: însușiri fizice
Lesson 10. 1.3., - mâncare
16 S22 My Grandfather 2.2., 2.3.,  Acte de vorbire 1
Is Cool! 3.1., - a face prezentări simple
4.1. These are my mother and my father.
- a face o felicitate simplă
- a face o urare
Happy New Year! Happy Easter! Merry Christmas!
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- THIS/THESE
- articolul nehorărât: A/AN
 Contexte de comunicare
- forme (heart, triangle, circle, square, rectangular)
Lesson 11. 1.1.,  Acte de vorbire
17 S23 A Town of 2.3., - a descrie un obiect menționându-i forma 1
Shapes 3.1.  Variabilitatea și regularitățile limbii
- How many ... are there?
- numeralul cardinal (20-100)
Round-Up 4
18 S24 Evaluation 4 1

 Contexte de comunicare
- meserii
1.1.,  Acte de vorbire
19 S25 Lesson 12. 2.1., 2.2., 2.3., - a face prezentări simple 1
What Is Your 3.1. What’s her job? She’s a nurse.
Job? - a exprima o dorință
What would he/she like to be?
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO BE (afirmativ)
 Contexte de comunicare Saptamana
- activități pentru petrecerea timpului liber: la circ 27 =

5
- mijloace de transport Saptamana
Lesson 13. 1.1., 1.3., by car, by bike, by motor-bike, on foot, by taxi altfel
20 S26-S28 Let’s Go to the 2.1., 2.3., - zilele săptămânii 2
Circus! 4.1. - părțile corpului
 Acte de vorbire
- a face o sugestie
What about going to the circus?
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- Present Simple (afirmativ, negativ, interogativ)
Round-Up 5
21 S29 Evaluation 5 1

 Contexte de comunicare
- animale
 Acte de vorbire
- a descrie simplu un animal
Lesson 14. 1.1., long neck, long legs, long tail, long ears, big ears, little
22 S30 The King of 2.2., 2.3., ears, sharp teeth 1
Animals 3.1. in, on, under, above
- a exprima abilitatea/inabilitatea
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- TO HAVE (afirmativ, negativ, interogativ)
- There is/There are ... .
- CAN/CAN’T
1.1., 1.3.,  Contexte de comunicare
23 S31 Lesson 15. 2.2., 2.3., - activități pentru petrecerea timpului liber 1
Can You See 3.1.,  Acte de vorbire
Me? 4.1. - a exprima abilitatea/inabilitatea
- a exprima ora
What’s the time, please? It’s … .
- a face o sugestie
Would you like to … ?
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- CAN/CAN’T
 Contexte de comunicare
- activități pentru petrecerea timpului liber
Lesson 16. 1.1.,  Acte de vorbire
6
24 S32 We Are Having a 2.1., 2.3., - a exprima o acțiune în desfășurare la momentul vorbirii 1
Great Party! 3.1. What is he/she doing?
 Variabilitatea și regularitățile limbii
- Present Continuous (afirmativ, interogativ)
Reading Time:
25 S33 Puss in Boots 1

Final Review
26 S34-S35 Final Evaluation 2