Sunteți pe pagina 1din 1

Limes-ul danubian în secolul al IV-lea – spațiu de conflict și

integrare

Pătrășcanu Darie-Iulian, masterand, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan


Cuza” din Iași
Cuvinte-cheie: limes, Dunăre, Imperiu Roman, barbari, conflict, integrare.

Rezumat: Comunicarea noastră își propune să analizeze dubla perspectivă pe care izvoarele vea-
cului al IV-lea o oferă asupra frontierei dunărene a Imperiului Roman, anume ca zonă de conflict
între imperiu și barbari și, totodată, ca spațiu de integrare a celor din urmă. Pornind de la informa-
țiile oferite de Res Gestae ale lui Ammianus Marcellinus, de breviaria și de discursurile lui
Themistios, vom înfățișa formele conflictuale romano-barbare (războaie, jafuri, distrugeri etc.),
precum și măsurile de integrare ale agresorilor transdanubieni practicate de imperiu (relații comer-
ciale, colonizări, recrutări, convertire etc.). Astfel, limes-ul danubian, ca și cel renan, se dovedește
un spațiu cu o dublă menire – acela de frontieră militară, dar și de zonă de contact și integrare.