Sunteți pe pagina 1din 4

AVIZULUL DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII

I.Întocmire
 avizul de însoţire se întocmeşte, în două sau mai multe exemplare, de către unităţile care nu au
posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori
materiale, precum şi în alte situaţii stabilite prin procedurile proprii ale unităţii;
 de asemenea, avizul se întocmeşte pe baza dispoziţiei de livrare folosită pentru eliberarea din
magazie a produselor, mărfurilor sau a altor valori materiale destinate vânzării, a bunurilor cedate
cu titlu gratuit sau date pentru stimularea vânzării, după caz şi stă la baza înregistrării zilnice în
fişa de magazie de către gestionar sau persoana desemnată a cantităţilor de materiale intrate în
gestiune şi a înregistrării în nota de recepţie şi constatare diferenţe a bunurilor materiale intrate;
 în cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi, dispersate teritorial, precum şi al
transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vânzării sau
testări la locul de desfacere, premii, materiale promoţionale etc.) avizul de însoţire a mărfii va
purta menţiunea “Fără factură”, după caz;
 pe avizul de însoţire a mărfii emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terţi se face
menţiunea “Pentru prelucrare la terţi”;
 în celelalte situaţii decât cele prevăzute mai sus, se face menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit
avizul de însoţire a mărfii şi nu factura.
II.Conţinut
 seria şi numărul intern de identificare a formularului;
 data emiterii formularului;
 datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
 datele de identificare ale cumpărătorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
 denumirea şi cantitatea bunurilor livrate;
 preţul şi valoarea, după caz;
 date privind expediţia: numele delegatului, carte identitate (serie, număr), numărul mijlocului de
transport, ora livrării, semnătura delegatului;
 semnătura expeditorului;
 data primirii în gestiune şi semnătura gestionarului primitor.
III.Circulă
 la furnizor:
 la delegatul unităţii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;
 la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităţilor livrate în evidenţele acestuia
şi pentru întocmirea facturii;
 la compartimentul financiar – contabil.
 la cumpărător:
 la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale
primite, după efectuarea recepţiei de către comisia de recepţie şi după consemnarea
rezultatelor;
 la compartimentul aprovizionare, pentru înregistrarea cantităţilor aprovizionate în evidenţa
acestuia;
 la compartimentul financiar – contabil, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi
analitică.
IV.Arhivare
 la furnizor:
 la compartimentul desfacere;
 la compartimentul financiar-contabil.
 la cumpărător:
 la compartimentul financiar-contabil.
Furnizor.................................................................. Cumpărător............................................................
(denumirea, forma juridică) (denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului CUI.........................................................................
................................................................................ Sediul (localitate, stradă, nr.)
CUI......................................................................... ................................................................................
Sediul (localitate, stradă, nr.) Judeţul....................................................................
................................................................................ Contul.....................................................................
Judeţul.................................................................... Banca......................................................................
Contul.....................................................................
Banca......................................................................

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII

Nr...................................................
Data (ziua, luna, anul)..................................

Nr. Denumirea produselor şi U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea


crt. serviciilor (fără TVA) -lei-
0 1 2 3 4 5

Semnătura şi Date privind expediţia Total


ştampila furnizorului Numele şi prenumele
delegatului..............................
Semnătura de
Buletinul/Cartea de identitate
primire
Seria..............., Nr..................
Eliberat/ă................................
Mijlocul de transport
....................... nr....................
Expedierea s-a făcut în
prezenţa noastră la data de
........................, ora................
Semnăturile
................................................
Furnizor: SC Firma 1 SRL Cumpărător: SC Firma 2 SRL
(denumirea, forma juridică) (denumirea, forma juridică)
Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului: CUI: RO1235689
J18/40/2009 Sediul (localitate, stradă, număr):
CUI: RO123445678 Tg-Jiu, Strada Păcii, Nr.41
Sediul (localitate, stradă, număr): Judeţul: Gorj
Tg-Jiu, Strada Unirii, Nr.40 Contul: RO77BRDE450SV65683044502
Judeţul: Gorj Banca: BRD Tg-Jiu
Contul: RO77BRDE450SV65683044501
Banca: BRD Tg-Jiu

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII

Nr.: 45
Data (ziua, luna, anul): 15.03.N

Nr. Denumirea produselor şi U.M. Cantitatea Preţul unitar Valoarea


crt. serviciilor (fără TVA) -lei-
0 1 2 3 4 5
1 Făină albă calitatea I Kg 60 3 180

2 Făină semialbă calitatea II Kg 50 2 100

3 Zahăr cristalin 1 KG Kg 35 4 140

4 Ulei Bunica 1 L L 15 7 105

5 Unt Albalact 200 g Buc. 10 6 60

6 Margarină Linco 200 g Buc. 5 3 15

7 Orez brun Sanovita 1 kg Kg 20 3 60

Semnătura şi Date privind expediţia Total, din care: 660


ştampila furnizorului Numele şi prenumele accize
delegatului: Stanca Lucian
Semnătura de
Popescu Dan Buletinul/Cartea de identitate
primire
SC Firma 1 SRL Seria: GZ, nr.: 422911
Eliberat/ă: SPCLEP Tg-Jiu
Dobre Mihai
Mijlocul de transport: Ford
SC Firma 2 SRL
nr. GJ-07-MAC
Expedierea s-a făcut în
prezenţa noastră la data de:
15.03.N, ora: 09.00
Semnăturile
Stanca Lucian