Sunteți pe pagina 1din 4

NUMELE SI PRENUMELE: DATA:

CLASA: R1
TEST PRACTIC
GEOGRAFIA POPULATIEI
Subiectul I 10 de puncte
Reprezentarea grafică de mai jos prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005.
Precizaţi:
1. valoarea maximă a densităţii
populaţiei şi numele statului în care
se înregistrează aceasta;
2. valoarea de cca.400 loc/km2 a
densităţii populaţiei ş numele
statului în care se înregistrează

Subiectul II 20 de puncte
Reprezentarea grafică de mai jos prezintă populaţia unor state europene în anul 2005.
Precizaţi:
1. numele statului cu populaţia cea mai
numeroasă şi valoarea acesteia;
2. diferenţa între numărul de locuitori din
Germania şi Spania.

Subiectul III 20 de puncte


Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos.

Statul Suprafaţa Populaţia


(km2) (nr.loc)
Suedia 449 964 9 016 596
Olanda 41 526 16 491 461
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
1. Scrieţi valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor ladensitatea medie a
populaţiei.

GR. ŞC. „MIHAI VITEAZUL” INEU PROF. RĂDUCAN SORIN


NUMELE SI PRENUMELE: DATA:
CLASA: R1

Subiectul IV 20 de puncte
Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Precizaţi:
1. Scrieţi valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea
medie a populaţiei
Judeţul Populaţia Sporul
Născuţi-vii Decese
Arad totală 2009 natural
Date
absolute 4482 6248
(număr)
461.744
Rate (la
1000
locuitori)
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul V 20 de puncte
Analizaţi datele statistice privind structura etnică a populaţiei din jud. Arad. Precizaţi:
1. Scrieţi ponderea populaţiei române, maghiare, rrome şi ucrainene în anul 2002 .
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea

Timp de lucru efectiv 25 de minute


Se acordă din oficiu 10 puncte

GR. ŞC. „MIHAI VITEAZUL” INEU PROF. RĂDUCAN SORIN


NUMELE SI PRENUMELE: DATA:
CLASA: R1
TEST PRACTIC
GEOGRAFIA POPULATIEI
Subiectul I 10 de puncte
Reprezentarea grafică de mai jos prezintă valorile densităţii populaţiei în câteva state europene în anul 2005.
Precizaţi:
1. valoarea minimă a densităţii
populaţiei şi numele statului în care
se înregistrează aceasta;
2. valoarea de cca.300 loc/km2 a
densităţii populaţiei ş numele
statului în care se înregistrează

.
Subiectul II 20 de puncte
Reprezentarea grafică de mai jos prezintă populaţia unor state europene în anul 2005.
Precizaţi:
1. numele statului cu populaţia cea mai
redusă şi valoarea acesteia;
2. diferenţa între numărul de locuitori din
Germania şi Italia.

Subiectul III 20 de puncte


Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Precizaţi:
1. Scrieţi valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea
medie a populaţiei
Statul Suprafaţa Populaţia
(km2) (nr.loc)
Grecia 131 940 10 688 058
Olanda 41 526 16 491 461
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006
.

GR. ŞC. „MIHAI VITEAZUL” INEU PROF. RĂDUCAN SORIN


NUMELE SI PRENUMELE: DATA:
CLASA: R1
Subiectul IV 20 de puncte
Analizaţi datele statistice din tabelul de mai jos. Precizaţi:
1. Scrieţi valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată pentru fiecare stat din tabel.
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea
medie a populaţiei
Judeţul Populaţia Sporul
Născuţi-vii Decese
Arad totală 2008 natural
Date
absolute 4504 6072
(număr)
461791
Rate (la
1000
locuitori)
Sursa: The World Factbook, estimări la nivelul anului 2006

Subiectul V 20 de puncte
Analizaţi datele statistice privind structura etnică a populaţiei din jud. Arad. Precizaţi:
1. Scrieţi ponderea populaţiei române, maghiare, rrome şi ucrainene în anul 1992 .
2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea

Timp de lucru efectiv 25 de minute


Se acordă din oficiu 10 puncte

GR. ŞC. „MIHAI VITEAZUL” INEU PROF. RĂDUCAN SORIN