Sunteți pe pagina 1din 3

A.

Surpabilitatea rocilor înconjurătoare în cazul golurilor până la zi


In grupa acestor goluri se pot întâlni următoarele subgrupe:
- a. goluri verticale, când a = 90°;
- b. goluri înclinate:
- când a > 45° + j /2 sau a f b
- când a < 45° + j /2 sau a p b
în care:
a - unghiul de înclinare a golului;
j - unghiul de frecare internă a rocilor înconjurătoare;
b - unghiul limită de surpabilitate
a. Goluri verticale
Pentru aceste tipuri de goluri (fig.3.8), pentru a se forma zone de surpare, trebuie să fie
satisfăcută inegalitatea:
tb gh
< ctgb (3.30)
sin b 2

unde: t b - componenta tangenţială rezistentei de rupere la forfecare după planul

determinat de unghiul b ;
g - greutatea volumetrica a rocilor înconjurătoare;
h - înălţimea golurilor;

Fig. 3.8. Surpabilitatea rocilor în golurile la zi verticale


In cazul în care rocile din pereţii golurilor nu sunt identice determinarea unghiurilor de
surpare se va face separat pentru rocile din acoperiş, respectiv culcuş.
Rezolvând inecuaţia (3.30) pentru roci omogene în acoperiş şi culcuş vom obţine unghiul
limită de surpabilitate b .
1� �4c' cos j � �
b= arcsin �
� + sin j �+ j� (3.31)
2� � gh � �
unde:
j - unghiul de frecare interna a rocilor înconjurătoare;
c ' -coeziunea rocilor înconjurătoare
b. Goluri înclinate
In cazul când a > 45° + j /2 şi rocile din culcuş nu sunt identice cu cele din acoperiş
(fig.3.9), condiţia de surpabilitate a rocilor din pereţii golului va fi dată de relaţiile:
- pentru acoperiş:
t
ba g h
< a ( ctgba + ctg a ) (3.32)
sin ba 2
- pentru culcuş:
t
bc g h
< c ( ctgbc - ctg a ) (3.33)
sin bc 2
unde:
ba;c - unghiul limită de surpare a rocilor din acoperişul, respectiv culcuşul golurilor;
g a;c - greutatea volumetrică a rocilor din acoperişul, respectiv culcuşul golurilor;
a - unghiul de înclinare al golului.

Fig.3.9 Surpabilitatea rocilor în golurile la zi înclinate


Rezolvând inegalităţile (3.32) şi (3.33) vom obţine valoarea unghiului limită de
surpabilitate b , dat de relaţiile:
- pentru acoperiş:

j -a � 4c' �
ba = a cos ( a + ja ) -
arccos � cos ja sin a � (3.34)
2 � gah �
- pentru culcuş:
j +a � 4c' �
bc = c cos ( a - ja ) +
arccos � cos jc sin a � (3.35)
2 � gch �