Sunteți pe pagina 1din 5

Profesor: Avizat sef catedra:

Nr. de ore: 2 h/sapt. Avizat director


Clasa: a V a L1
Manualul: Limba moderna 1 – engleza (Uniscan)

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEM. I , II

Nr. UNITATEA DE
Crt. ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI COMPETENŢE NR. SĂPT. OBSERVAŢII
(MODULES) DE
ORE
WELCOME - Greetings
BACK! - Classroom language
- The Alphabet & Spelling 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor 8 1-4
- Subject personal pronuns formule conversaţionale simple;
- Numbers 1-20
- Numbers 21 – 100
- Asking about/ Telling the time
- School subjects
- A/an
- Colours
1. HELLO!
- All around the world 1.1 Identificarea sensului global al unor 8 5-8
- Places in a country mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
- Possessive adjectives (singular 1.2 Identificarea semnificaţiei unor schimburi
and plural)
verbale uzuale şi clar articulate, în situaţia în
1
- Seasons&Months care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita
- Asking and giving personal înţelegerea;
information 2.1 Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
- The verb to be ( negative, personaj;
interrogative and short answers)
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
- Across cultures (Landmarks)
formule conversaţionale simple;
- CLIL (Geography): The United
Kingdom
2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
- Project Time: Map of Romania participarea la dialog;
(poster) 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
- Progress Check însoţit de ilustraţii;
3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
orientare;
4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
2. FAMILY TIES
- The British Royal Family 1.1 Identificarea sensului global al unor 8 9-12
- Vocabulary mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
- Have got ( affirmative and 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de unele
negative)
elemente specifice spaţiului cultural al limbii
- Physical Appearance/Personality
studiate;
( Adjectives)
- Describing a family member
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
- Have got (interrogative and short personaj;
answers) 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
- Plurals (regular) formule conversaţionale simple;
- Across Cultures (Super 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
Family/Superheroes) participarea la dialog;
- Activities and hobbies 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
- CLIL (Science): Animals însoţit de ilustraţii;
- Project Time: A family tree 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
- Progress Check
orientare;

2
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene
(oameni, locuri, şcoală, familie, hobby-uri),
folosind propoziţii scurte;
4.3 Manifestarea disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje scrise simple;

3. HOME,
...SWEET - Parts of a house 1.1 Identificarea sensului global al unor 8 13-16
HOME - There is – there are (affirmative mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
and negative) 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
- Prepositions of place formule conversaţionale simple;
- Public places near my house 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
- Describing your home participarea la dialog;
- A/an – Some – Any
3.1 Identificarea informaţiilor din panouri şi
- There is – There are (
semne aflate în locuri publice pentru
interrogative and short answers)
facilitarea orientării;
- Across Cultures (Official
residence) 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
- CLIL (Maths: Draw a map to însoţit de ilustraţii;
scale) 3.3 Identificarea informaţiilor din mesaje
- Project Time: Your dream house scrise de la prieteni sau de la colegi;
- Progress Check 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
orientare;
4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
4. EVERY DAY
- School days in the UK 1.2 Identificarea semnificaţiei unor schimburi 8 17-20
- Vocabulary: School verbale uzuale şi clar articulate, în situaţia în
- Present Simple ( Affirmative and care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita
negative) înţelegerea;
- Free-time activities 2.1 Prezentarea simplă a unei persoane/a unui
- Asking for/giving directions personaj;
3
- Adverbs of frequency 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
- Present simple ( interrogative and formule conversaţionale simple;
short answers) 2.3 Exprimarea preferinţelor
- Across Cultures (National Sport) 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
- Vocabulary: Sports
însoţit de ilustraţii;
- CLIL (Citizenship: School Rules)
4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
- Project Time: A famous
sportsperson
- Progress Check
5. ALL ABOUT
FOOD - Vocabulary: Food and drinks 1.1 Identificarea sensului global al unor 8 21-24
- Speaking: Expressing likes and mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
dislikes – preferences
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaţionale simple;
- Sweet Food
2.3 Exprimarea preferinţelor
- Reading: Celebrations
- Grammar: A/An – Some/Any
2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
- Partitives participarea la dialog;
- Food Preparation 3.1 Identificarea informaţiilor din panouri şi
- Giving instructions semne aflate în locuri publice pentru
- Quantifiers facilitarea orientării;
- Can/Can't – May/May not 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
- Across Cultures: Street Food însoţit de ilustraţii;
Around the World 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
- Vocabulary: Food orientare;
- CLIL ( Food Tehnology: The
4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
Eatwell Guide)
- Project Time: Healty/Unhealty 4.3 Manifestarea disponibilităţii pentru
eating habits schimbul de mesaje scrise simple;
- Progress Check
6. LET'S HAVE
FUN! - Vocabulary: Free-time outdoor 1.1 Identificarea sensului global al unor 8 25-28

4
activities mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
- Reading: Holiday Fun 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
- Vocabulary/Speaking: The formule conversaţionale simple;
Weather 2.3 Exprimarea preferinţelor
- Grammar: Present Continuos
2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
(Affirmative)
participarea la dialog;
- Present Continuos (Negative)
- Clothes/Accessories/Footwear
3.1 Identificarea informaţiilor din panouri şi
- Vocabulary: Shopping semne aflate în locuri publice pentru
- Present Continuous (interrogative facilitarea orientării;
and short answers) 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
- Object personal însoţit de ilustraţii;
pronouns/Possessive pronouns 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
- Across Cultures: Famous writer orientare;
(Escape to Narnia) 4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
- Vocabulary: Types of books
- CLIL (ICT: How to print a lot of
4.3 Manifestarea disponibilităţii pentru
photos from an email at once)
schimbul de mesaje scrise simple;
- Project Time: Celebrations in
Romania (poster)
- Progress Check
WORLD
TALES - The Fisherman and the Fish 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru 8 29-32
- Lord of the Greenwood participarea la dialog;
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
însoţit de ilustraţii;

EVALUATION - Modules 1-3


- Modules 4-6 4 33-34