Sunteți pe pagina 1din 5

Profesor: Avizat sef catedra:

Nr. de ore: 2 / sapt Avizat director:


Clasa: a VII a L 1
Manualul: Ed.Uniscan

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEM.I SI II

Nr. UNITATEA DE NR. DE


crt. ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI COMPETENŢE ORE SĂPT. OBSERVAŢII
(MODULES)
1. WELCOME Daily routines
BACK • Free time activities
• Shops & Services
• Food/Drinks; sports; entertainment;
appearance; clothes & accessories; means
of transport
• Prepositions of time
• Pronouns – Possessive case
• Question words
• C/U nouns, plurals – Partitives
• Prepositions of place/movement
PROGRESS CHECK
2. OUR WORLD Nature curiosities 1.1 Identificarea informaţiilor
• Free-time activities principale din știrile prezentate la TV/
materiale înregistrate, referitoare la
• Places to live: features diferite evenimente, atunci când
of the countryside/city comentariul este ilustrat prin imagini
• Present simple • Adverbs of frequency 1.3 Identificarea unor elemente
• Present continuous • Stative verbs comune culturii proprii și culturii
studiate
1
• Present simple vs Present continuous 2.2 Participarea la conversaţii în
• (to-) infinitive • -ing form legătură cu planificarea unor activităţi
2.3 Formularea unei păreri asupra unei
CLIL (Citizenship): Green probleme practice, cu sprijin din
Neighbourhood Saturday partea interlocutorului
3.2 Selectarea de informaţii din texte
pe teme din viaţa cotidiană
PROGRESS CHECK 3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
scrisoare personală simplă/e-mail în
vederea redactării unui răspuns
3.4 Căutarea de surse adecvate de
lectură și de informare
4.1 Elaborarea unui mesaj simplu de
prezentare pentru un profil personal
4.3 Manifestarea unei atitudini
pozitive faţă de participarea la
schimbul de mesaje scrise

3. TRUTH OR Landmarks & Materials 1.1 Identificarea informaţiilor


• Weather principale din știrile prezentate la TV/
LEGEND? materiale înregistrate, referitoare la
• Natural disasters diferite evenimente, atunci când
• Feelings comentariul este ilustrat prin imagini
• Past simple 1.2 Identificarea detaliilor din mesaje
• Subject/Object questions și interacţiuni pe subiecte
• Past continuous previzibile când
locutorii/interlocutorii vorbesc clar și
• Past simple vs Past continuous rar
CLIL (History): The Achievements of 1.3 Identificarea unor elemente
Ancient Rome comune culturii proprii și culturii
studiate
PROGRESS CHECK 2.3 Formularea unei păreri asupra unei
probleme practice, cu sprijin din
partea interlocutorului
3.2 Selectarea de informaţii din texte
pe teme din viaţa cotidiană
3.4 Căutarea de surse adecvate de
lectură și de informare
4.2 Relatarea pe scurt a unei
întâmplări utilizând cuvinte de
legătură
pentru a marca ordinea cronologică –
Relatare
2
4. FIT FOR LIFE Activities & Sports 1.1 Identificarea informaţiilor
• Phrases with do, have, principale din știrile prezentate la TV/
materiale înregistrate, referitoare la
make, take diferite evenimente, atunci când
• Health problems & what to do comentariul este ilustrat prin imagini
• Present perfect 1.3 Identificarea unor elemente
• have been/have gone comune culturii proprii și culturii
• for – since – just – already – never – studiate
2.2 Participarea la conversaţii în
ever – yet legătură cu planificarea unor activităţi
• Present perfect vs Past simple 3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
 • Present perfect continuous scrisoare personală simplă/e-mail în
CLIL (PSHE): Germs vederea redactării unui răspuns
3.4 Căutarea de surse adecvate de
 PROGRESS CHECK lectură și de informare
4.2 Relatarea pe scurt a unei
întâmplări utilizând cuvinte de
legătură
pentru a marca ordinea cronologică –
Relatare
4.3 Manifestarea unei atitudini
pozitive faţă de participarea la
schimbul de mesaje scrise

5. IN THE NEWS Modern technology 1.3 Identificarea unor elemente


• Jobs comune culturii proprii și culturii
studiate
• Using social media 2.1 Prezentarea unor
• Means of planuri/expunerea unor intenţii și
communication proiecte de viitor
• can/can’t – could/couldn’t 2.2 Participarea la conversaţii în
• may/may not – might/might not legătură cu planificarea unor activităţi
2.4 Manifestarea unei atitudini
• must/mustn’t – should/shouldn’t pozitive faţă de participarea la dialog
• The imperative • Comparative și
• Superlative exprimarea în public
CLIL (ICT): Internet Safety Tips 3.1 Extragerea informaţiilor necesare
pe baza lecturii unor instrucţiuni de
PROGRESS CHECK utilizare, regulamente
3.2 Selectarea de informaţii din texte
pe teme din viaţa cotidiană

3
3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
scrisoare personală simplă/e-mail în
vederea redactării unui răspuns
4.1 Elaborarea unui mesaj simplu de
prezentare pentru un profil personal
4.3 Manifestarea unei atitudini
pozitive faţă de participarea la
schimbul de mesaje scrise

6. BE GREEN The environment: 1.1 Identificarea informaţiilor


problems & solutions principale din știrile prezentate la TV/
materiale înregistrate, referitoare la
• Green activities diferite evenimente, atunci când
• Wild animals comentariul este ilustrat prin imagini
• Countable/Uncountable nouns 1.3 Identificarea unor elemente
• Quantifiers • Irregular plurals comune culturii proprii și culturii
• some/any/no/every & their compounds studiate
2.1 Prezentarea unor
• will – be going to planuri/expunerea unor intenţii și
• Present continuous/Present simple proiecte de viitor
(future meaning) 2.2 Participarea la conversaţii în
CLIL (PSHE): Green Living legătură cu planificarea unor activităţi
Flash Time! 5 – Project: An advert about 2.4 Manifestarea unei atitudini
pozitive faţă de participarea la dialog
a national park in my country și
PROGRESS CHECK exprimarea în public
3.2 Selectarea de informaţii din texte
pe teme din viaţa cotidiană
3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
scrisoare personală simplă/e-mail în
vederea redactării unui răspuns
3.4 Căutarea de surse adecvate de
lectură și de informare
4.3 Manifestarea unei atitudini
pozitive faţă de participarea la
schimbul de mesaje scrise

4
7. ARTS & • Festivals & Events 1.3 Identificarea unor elemente
• Places of entertainment comune culturii proprii și culturii
FESTIVALS studiate
• Areas in a theatre 2.2 Participarea la conversaţii în
• Types of music legătură cu planificarea unor activităţi
• Types of books 3.2 Selectarea de informaţii din texte
• Subject – Predicate agreement pe teme din viaţa cotidiană
• Conditionals (type 1) 3.3 Identificarea informaţiilor dintr-o
scrisoare personală simplă/e-mail în
• Adverbs vederea redactării unui răspuns
• Adjectives – Order of adjectives 4.2 Relatarea pe scurt a unei
• Question tags întâmplări utilizând cuvinte de
CLIL (Literature): A book description legătură
pentru a marca ordinea cronologică –
Flash Time! 6 – Project: Research about
Relatare
film characters 4.3 Manifestarea unei atitudini
PROGRESS CHECK pozitive faţă de participarea la
schimbul de mesaje scrise

8 EVALUATIONS Modules 1- 6