Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învățământ: Avizat director,

Disciplina: Limba engleză L1


Aria curriculară: Limbă și comunicare
Profesor: Avizat șef catedră,
Clasa: a II-a
Nr.ore/săpt.: 1oră/săpt Nr. Înreg. Comisie:
Manual: Comunicare în Limba modernă engleză, ed.Booklet
Conform ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul şcolar 2019-2020

Semestrul 1- 15 săpt.(inclusiv săpt. de vacanță la ciclul primar și școala altfel) 14 ore


Semestrul 2 – 20 săpt. – 19 ore

Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii


crt. ore
Revision Greetings; Numbers 1-10; 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la 1 S1
Family members, Culours, o întrebare/ instrucţiune scurtă şi 9.09-13.09
Animals,etc simplă rostită clar şi foarte rar,
adresată cu atenţie de către
interlocutor
1.2 Recunoaşterea localizării
elementare (stânga, dreapta, aici,
acolo) a unor obiecte din universul
imediat, în mesaje articulate clar şi
rar
2.1 Reproducerea unor
cântece/poezii scurte şi simple
2.2 Formularea unor mesaje scurte
de prezentare personală (hobby-uri,

1
adresa), cu sprijin din partea
interlocutorului
2.4 Exprimarea unei cereri simple
pentru a obţine un obiect din
universul imediat (specific cls.I)
Unit 1  Greetings; 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 2 S2 S4
1.  Numbers 1-10; situaţii de comunicare uzuale, la o 16.09-20.09 Project
Hello, Everybody!  Introducing a person: întrebare/ instrucţiune simplă rostită S3 ”Make a
name and age: clar şi foarte rar 23.09-27.09 Birthday
”Hello!; I’m Lisa!; 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de Card”
How old are you?, I’m sesizarea semnificaţiei globale a
8 today.” unor filme şi a unor cântece pentru
copii în limba modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor
cântece/poezii simple pentru copii
2.2 Prezentarea unei persoane / unui
personaj cunoscut folosind câteva
detalii familiare (nume, gen, vârstă,
hobby)
2.3 Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
şi scurte din universul imediat
Unit 2  School objects; 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în S4
 Asking (WHERE) and situaţii de comunicare uzuale, la o 30.09-4.10 5 oct. Ziua
pointing the place: on, întrebare/ instrucţiune simplă rostită 4 S5 Educației
in, under clar şi foarte rar 7.10-11.10
2. Welcome to  Colours 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază S6
Rainbow School!  Commands (pe, sub, în faţă, în spatele, în) ale 14.10-18.10
unor obiecte din universul imediat, S7
în mesaje articulate clar şi rar 21.10-25.10

2
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de Vacanța
sesizarea semnificaţiei globale a ciclul
unor filme şi a unor cântece pentru primar
copii în limba modernă respectivă S8 (28.10-
2.1 Reproducerea unor 3.11)
cântece/poezii simple pentru copii
2.4. Cererea şi oferirea unor
informaţii scurte şi simple referitoare
la localizarea obiectelor din
universul imediat

4.1. Participarea la proiecte de grup/


la nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
Unit 3  Greetings 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în S9
 Family members, situaţii de comunicare uzuale, la o 4.11-8.11
My family Numbers întrebare/ instrucţiune simplă rostită săptămâna
3.  Opposites: happy/sad, clar şi foarte rar 2+ școala altfel: -
beautiful/ugly, etc 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de 1 „Să ştii mai
sesizarea semnificaţiei globale a multe, să fii
unor filme şi a unor cântece pentru mai bun"
copii în limba modernă respectivă S10
2.1 Reproducerea unor 11.11-15.11
cântece/poezii simple pentru copii S11
2.2 Prezentarea unei persoane / unui 18.11-22-11
personaj cunoscut folosind câteva
detalii familiare (nume, gen, vârstă,
hobby)
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează cu

3
sprijin scurte mesaje scrise
Unit 4 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază
 Rooms (pe, sub, în faţă, în spatele, în) ale S12 Happy
 Objects of Furniture unor obiecte din universul imediat, 25.11-29.11 Holoween!
4. My House  Asking (WHERE) and în mesaje articulate clar şi rar 3 S13
pointing the place: 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de 2.12-6.12
in,on,under sesizarea semnificaţiei globale a S14
 Expressing actions unor filme şi a unor cântece pentru 9.12-13.12
copii în limba modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor
cântece/poezii simple pentru copii
2.4. Cererea şi oferirea unor
Christmas Holiday  Write a letter to Santa informaţii scurte şi simple referitoare 1 S15 Merry
 Decorate the la localizarea obiectelor din 16.12-20.12 Christmas!
Christmas Tree: universul imediat Vacanța de
vocabulary specific to 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru iarnă!
Christmas decodarea unor mesaje scrise simple 21.12-10.01
şi scurte din universul imediat HappyNew
Year!

Semestrul II

5. Unit 5  Toys: robot, train, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 3 S16
doll, kite, car, ball... situaţii de comunicare uzuale, la o 13.01-17.01 Zi Liberă
 Opposites: tall/short, întrebare/ instrucţiune simplă rostită S17 24 ianuarie
My favourite Toy fat/slim clar şi foarte rar 20.01-24.01 Ziua Unirii
 Colours 2.1 Reproducerea unor S18
 Shapes cântece/poezii simple pentru copii 27.01-31.01
2.2 Prezentarea unei persoane / unui
personaj cunoscut folosind câteva
detalii familiare (nume, gen, vârstă,
hobby)

4
2.3 Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
2.4. Cererea şi oferirea unor
informaţii scurte şi simple referitoare
la localizarea obiectelor din
universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
 Human Body: head, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în
Unit 6 face, nose, neck, eyes, situaţii de comunicare uzuale, la o S19
6. ears, mouth întrebare/ instrucţiune simplă rostită 3 3.02-7.02
 Opposites clar şi foarte rar S20
My Beautiful Hair  Commands 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de 10.02-14.02
sesizarea semnificaţiei globale a S21
unor filme şi a unor cântece pentru 17.02-21.02
copii în limba modernă respectivă
2.2 Prezentarea unei persoane / unui
personaj cunoscut folosind câteva
detalii familiare (nume, gen, vârstă,
hobby)
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
şi scurte din universul imediat
7.  Domestic animals: 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în
Unit 7 cow, hen, chicken, situaţii de comunicare uzuale, la o S22
pig, fish, duck, sheep, întrebare/ instrucţiune simplă rostită 3 24.02-28.02
At the Farm horse, rabbit clar şi foarte rar S23
 Opposites 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază 2.03-6.03
 Colours (pe, sub, în faţă, în spatele, în) ale S24 Happy
 Counting animals unor obiecte din universul imediat, 9.03-13.03 Mother’s
 Position of objects in în mesaje articulate clar şi rar Day!

5
space 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
 Expressing actions sesizarea semnificaţiei globale a
unor filme şi a unor cântece pentru
copii în limba modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor
cântece/poezii simple pentru copii
2.4. Cererea şi oferirea unor
informaţii scurte şi simple referitoare
la localizarea obiectelor din
universul imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
 Wild Animals: tiger, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în
Unit 8 lion, monkey, zebra, situaţii de comunicare uzuale, la o
giraffe, elephant, întrebare/ instrucţiune simplă rostită S25 Vacanța de
At the Zoo hippo, snake, 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de 3 16.03-20.03 primavară
8. crocodile sesizarea semnificaţiei globale a S26 6.04-21.04
 Activities unor filme şi a unor cântece pentru 23.03-27.03 Happy
 Expressing Abilities copii în limba modernă respectivă lar S27 Easter!
 Giving short answers şi foarte rar 30.03-3.04
Happy Easter!
to questions: Where 2.1 Reproducerea unor
is/are? What’s your cântece/poezii simple pentru copii
favourite animal? 2.4. Cererea şi oferirea unor
 Vocabulary specific to informaţii scurte şi simple referitoare
Easter: bunny, egg, la localizarea obiectelor din
chicken universul imediat

6
 Names of places in 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în
9. Unit 9 town situaţii de comunicare uzuale, la o
 Positions of buildings întrebare/ instrucţiune simplă rostită
in town 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază
In Town  Giving short answers: (pe, sub, în faţă, în spatele, în) ale 2 S28
the toy shop is... unor obiecte din universul imediat, 22.04-24.04
în mesaje articulate clar şi rar S29 Zi liberă
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de 27.03-1.05 1.05
sesizarea semnificaţiei globale a
unor filme şi a unor cântece pentru
copii în limba modernă respectivă lar Project: In
şi foarte rar Town
2.1 Reproducerea unor
cântece/poezii simple pentru copii
2.3 Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise
Unit 10  Toys 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în
 Numbers situaţii de comunicare uzuale, la o S30
I Get to School by  Means of Transport: întrebare/ instrucţiune simplă rostită 4.05-8.05
Bus bus, train, car, bike, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază 2 S31
10. plane, on foot (pe, sub, în faţă, în spatele, în) ale 11.05-15.05
unor obiecte din universul imediat,
în mesaje articulate clar şi rar
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
sesizarea semnificaţiei globale a
unor filme şi a unor cântece pentru
copii în limba modernă respectivă lar
şi foarte rar
2.1 Reproducerea unor

7
cântece/poezii simple pentru copii
2.3 Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

11. Unit 11  Leisure Activities 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în


 Family members situaţii de comunicare uzuale, la o 2 S32
A Day in the  Asking and giving întrebare/ instrucţiune simplă rostită 18.05-22.05
Garden short answers 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de S33
 Expressing abilities sesizarea semnificaţiei globale a 25.05-29.05
 Expressing actions unor filme şi a unor cântece pentru
copii în limba modernă respectivă lar
şi foarte rar
2.1 Reproducerea unor
cântece/poezii simple pentru copii
2.3 Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
şi scurte din universul imediat
12. Unit 12  Fun activities
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 2 S34 Zile libere!
 Moments of the day
Fun Activities situaţii de comunicare uzuale, la o 1.06-5.06 1.06, 5.06,
 Expressing actions
întrebare/ instrucţiune simplă rostită S35 8.06
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de 8.06-12.06
sesizarea semnificaţiei globale a

8
unor filme şi a unor cântece pentru
copii în limba modernă respectivă lar
şi foarte rar
2.1 Reproducerea unor
cântece/poezii simple pentru copii
Final Revision 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise