Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD FOTOGRAFIERE

NUME ŞI PRENUME
PĂRINTE……………………………………………………….

sunt de acord

nu sunt de acord

cu fotografierea prescolarului
……………………………………………………… de la G.PN.NR.1
POMIRLA pentru desfǎşurarea activitǎţilor /în timpul activitǎţilor şcolare şi
extraşcolare.

Data……………….. Semnǎtura,

Vǎ mulţumesc pentru cooperare.

Educatoare

Surdu Cristina-Florina

ACORD FOTOGRAFIERE

NUME ŞI PRENUME

PĂRINTE……………………………………………………….

sunt de acord

nu sunt de acord

cu fotografierea prescolarului
……………………………………………………… de la G.PN.NR.1
POMIRLA pentru desfǎşurarea activitǎţilor /în timpul activitǎţilor şcolare şi
extraşcolare.

Data……………….. Semnǎtura,

Vǎ mulţumesc pentru cooperare.

Educatoare

Surdu Cristina-Florina