Sunteți pe pagina 1din 16

Conform programelor școlare aprobate prin OMEN nr 5003/ 2.12.

2014

CLASA a III-a
2019 - 2020

Semestrul I: 14 săptămâni ( 9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019 )


Semestrul II : 20 săptămâni ( 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020 )

Limba și literatura română - 5 ore / săptămână


Matematică - 4 ore / săptămână
Științe ale naturii - 1 oră / săptămână
Educație civică - 1 oră / săptămână
Muzică și mișcare - 1 oră / săptămână
Arte vizuale și abilități practice - 2 ore / săptămână
Joc și mișcare - 1 oră / săptămână
Limba engleză - 2 ore / săptămână
Religie - 1 oră / săptămână
Educație fizică și sport - 2 ore / săptămână

Manuale clasa a III-a:

Limba și literatura română , editura Intuitext


Matematică, editura Intuitext
Educație civică, editura Aramis
Științe ale naturii, editura Intuitext
Muzică și mișcare, editura Intuitext
Arte vizuale și abilități practice , editura Litera;

CLASA a III-a 2019 - 2020 prof. înv. primar

1
Unitatea Disci- Comp. Conținuturi Nr. Săpt. Obs.
tematică plina specif. ore
SEMESTRUL I – 14 săptămâni
1. Recapitularea cunoștințelor din clasa a II-a
Bun rămas, 1. Textul. Titlu. Autor. Alineate. Prezentarea proprie.
Limba și lietratura

Competențe spec.
vacanță! Formularea unei păreri. Scrierea corectă a cuvintelor 4
Bun găsit, care conțin grupuri de litere/de sunete. 1 săpt.
clasei aII-a
română

școală! 2. Dialogul. Reguli de vorbire eficientă. Formularea de


întrebări și răspunsuri. Propoziție. Cuvânt. Silabă.
3. Personajele unei întâmplări
Ordinea întâmplărilor într-o povestire. Povestirea
Semne de punctuație. Înțelesurile unui cuvânt.
 Evaluare inițială S1
Recapitularea cunoștințelor din clasa a II-a
 Nr. naturale 0-1000
Competențe spec.

 Adunarea şi scăderea
Matematică

numerelor 0-1000 cu şi fără trecere peste ordin


clasei aII-a

 Înmulţirea şi împărţirea 3
numerelor naturale în concentrul 0 -100
 Unităţi de măsură
 Aflarea termenului necunoscut
 Ordinea efectuării operațiilor
 Evaluare iniţială
1.1 Ce ne amintim din clasa a II-a?
ale naturii

1.2 -recapitulare 1
ȘtiInțe

 Evaluare inițială

1.1 Persoana
Educație

1.Eu, tu, noi, ceilalți


civică

3.1 1
 Chestionar

1.1 I. Școlile povestesc


Arte vizuale și

2.1 1.Linia. Macheta


abilități practice

2.5 2.Linii si puncte . Colajul


3.Obtinerea de griuri prin amestecuri dintre alb si 2
negru, in cantitati diferite ; Pata de culoare si forma
Subiecte aplicative:
Drumul către școală
Oamenii școlii, mici și mari
1.2 Imnul de Stat al României – Deșteaptă-te, române!,
Muzică și

2.1 după A. Mureșanu


mișcare

3.1 I. Cântarea vocala 1

1.1,2.1 Stil de viață activă


mișcare

-Jocuri de mișcare desfășurate în aer liber


Joc și

2
2. 1. Ascultăm și comunicăm
Poveștile 1.1;1.2 2. Așezarea textului în pagina caietului
pământului 1.5;2.2 3.Jurnalul de lectură

Limba și literatura
3.1;3.3 4.Cum se organizează un portofoliu 2 săpt.
3.6 Text suport: 10
Spiridușul cel bun al cărții, A. Teodorescu

română
4.1
Povestea pământului și a muncii S2-S3
Cu nasul în carte, N. Cassian
Recapitulare
 Evaluare
Exersare, joc și învățare
1.1 Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000
1.2 -formare, citire, scriere, comparare, ordonare,
2.1;2.2 rotunjire;
Matematică

2.3;3.1 -formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele 8


5.2 romane I, V, X.
-Organizarea şi reprezentarea datelor
-tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel
Recapitulare
 Evaluare
Exersare, joc ți învățare
1.1;1.2 I Pământul – mediu de viață
-Resurse naturale – tipuri, folosire rațională
Științe ale

2.1;2.2
naturii

2.3 -Apa, aerul, solul 2

1.1 I. Persoana: Noțiunea de persoană


Educație
civică

3.1 -Ce înseamnă să fim persoane?


3.3 -Persoana mea 2

1.1 II. Eu intre ceilalți


1.2 1.Culoarea .Culori principale si culori binare 4
Arte vizuale și abilități

2.1 2.Tehnica Origami folosita pentru obținerea unei rame


2.5 foto
practice

3.Culori calde - 4.Culori reci


5.Nuanțe și tonuri
Subiecte aplicative:
Un copil obișnuit
Totul despre mine
Ceilalți
Amprenta clasei mele
1.2 I. Magia muzicii
Muzică și

- Hai, cântați cu toți în cor cu solist și dirijor!


mișcare

2.1 2
3.1 Trei pisoi
-Corect respirăm, bine cântăm!
Mare bal; În clasă
2.1 Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
2.2 Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare(
Joc și mișcare

1.1 gesturi, semne, semnale) 2


Reguli de interacțiuni într-un grup (respectarea echipei
adverse, recunoașterea rezultatelor întrecerii în cadrul
jocurilor, respectarea regulilor de către parteneri)
 Jocuri: Remorcarea, Aruncăm corabia la mal, Între
două focuri
 Evaluare

3
3. 1. Personajele textului

Limba și literatura română


Călătorie pe 2. Semnele de punctuație
un nor 2.1;1.1 3. Ascultăm și comunicăm!
1.5;2.3 4. Scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
2.5;3.1 imaginată 3 săpt.
3.2;3.3 Texte support:
3.4;4.1 Furtuna, R.S. Gannett 15
Țara lui Vreau-și-primesc, A. Maurois
O vizită la Cumuleta, G. Ricus
Recapitulare
 Evaluare S4-S6
Exersare,joc și învățare
Adunarea şi scăderea numerelor naturale
1.2;2.4 0 - 10 000 fără trecere şi cu trecere peste ordin
5.1 -adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
Matematică

5.2 -număr necunoscut: aflare prin diverse metode 12


(metoda mersului invers, metoda balanţei).
-Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice
cunoscute (adunare și scădere)
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
1.1 I. Pământul – mediu de viață
Științe ale

1.2 -Surse de apă – tipuri, utilizări


naturii

-Mișcarea apei pe suprafața Pământului 3


-Schimbări ale stării de agregare a apei
-Circuitul apei în natură
1.2 I. Persoana: Noțiunea de persoană
Educație civică

1.3 -Persoana lui/ ei 3


2.1  Evaluare: Noțiunea de persoană
2.2 -Proiect: Circulăm și ne purtăm responsabil pe stradă
2.3 I. Persoana: Trăsături morale ale persoanei
3.1 -Bunătatea și răutatea
-Respectul și lipsa de respect
1.1;1.2 III Jucării si jocuri
1.3;2.1 1.Tehnici de lucru cu material textil: păpuși de mână
abilități practice
Arte vizuale și

2.5 2.Tehnici de lucru: Modelare libera 6


3.Tehnici de lucru combinate: Jocul memoriei
Subiecte aplicative:
Noi și lucrurile
Povestea din spatele unei jucării
Jocurile generațiilor
 Evaluare
1.2 I. Magia muzicii
-Vocalizăm, apoi cântăm!
Muzică și mișcare

2.1
3.1 Vulpea și rața; Acum e toamnă, da! 3
 Evaluare
II. Atelierul de sunete
-Percuția corporală și instrumentală
Dacă vesel se trăiește
-Jucăriile muzicale
Bate toba

4
1.1 Capacitate psiho- motrică
1.2 -Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu
1.3 purtări de obiecte 3

Joc și mișcare
-Jocuri: Măsurătorii
-Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
alergare ( în zig-zag, cu ocolire de obstacole, cu
trecere peste obstacole, cu transport și punere de
obiecte)
-Jocuri: Vânătorul,Vrabia și albina, Șoarecele și
pisica, Poșta merge, Vizitiul și căluțul
4. 1.1;1.2 1.Povestirea orală a unor întâmplări trăite
Din lumea 1.3;1.4 2.Scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
Limba și literatura română

reală, în 2.3;3.1 trăită


lumea 3.2;3.3 3.Povestirea orală a unei întâmplări citite 3 săpt.

Vacanța : 26.10.2019 - 3.11.2019


textului 3.4;3.5 -Ascultăm și comunicăm!
Texte suport: 15
Ruxi, M. Lipman
Cocoș de munte fotografiat, I. Pop
Perla de scoică S7- S9
Casa lui Tomi, A. Oprescu
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
Înmulţirea numerelor naturale 0– 100
1.2 -înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii);
2.4 -înmulţirea a două numere dintre care unul este scris 12
Matematică

5.1 cu o cifră (înmulțirea unui număr de o cifră cu un


5.3 număr de două cifre);
-proprietăţile înmulţirii.
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
1.1;1.2 I. Pământul – mediu de viață
Științe ale

2.1;2.2 -Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger,


naturii

2.3;2.4 tunet 3
2.5 -Poluarea apei, a solului, a aerului
Recapitulare
 Evaluare
1.2 II. Persoana – Trăsături morale ale persoanei
Educație

3.1 -Sinceritatea și minciuna


civică

-Curajul, frica, lașitatea 3


-Modestia și lipsa de modestie
1.2 IV Harta anotimpurilor
1.3 1.Amestecuri cromatice
2.1 Tehnici de lucru combinate pentru obținerea unui colaj
2.2 2.Obtinere de forme spontane prin stropire si curgere 6
abilități practice
Arte vizuale și

2.3 libera
2.5 3.Amestecuri obținute prin fuzionare si prin dirijarea
jetului de aer
4.Tehnici de lucru combinate
Tehnica fotografica: Forma, lumina si culoarea
Subiecte aplicative:
Cele patru anotimpuri
Anotimpul preferat
Obiceiuri de iarna

5
1.1 II. Atelierul de sunete

Muzică și mișcare
1.2 -Orchestra jucăriilor
2.1 Muzicanții; Puișorii de găină 3
2.2  Evaluare
3.1 III. Cântecele copilăriei
3.2 -Cântece din folclorulcopiilor
Melcul supărat; Cri, cri, cri; Iepurașii; La pădure;
Hora
1.1 Capacitate psiho- motrică
Joc și mișcare

1.2 -Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


1.3 alergare ( în zig-zag, cu ocolire de obstacole, cu 3
trecere peste obstacole, cu transport și punere de
obiecte)
Jocuri: Vânătorul,Vrabia și albina,Șoarecele și
pisica, Poșta merge, Vizitiul și căluțul
5. 1.2;1.3 1.Textul nonliterar
Limba și literatura

Plantele și 2.1;2.2 2.Ascultăm și comunicăm!


animalele 2.3;3.1 3.Proiectul : Plante și animale între real și imaginar 15
au povestea 3.2;3.3 Texte suport:
română

lor 3.4 Povestea florii- soarelui, T. Pamfile 3 săpt.


3.5 Puiul de elefant, R. Kipling
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare S10-S12
2.5 Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0–
5.1 100
5.3 -împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o 12
cifră cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla
înmulţirii).
Matematică

-ordinea efectuării operațiilor


-folosirea parantezelor rotunde
-aflarea factorului necunoscut
-cazuri speciale de împărțire
-împărțirea unui nr. de două cifre la un nr. de o cifră,
cu rest zero
Recapitulare
 Evaluare
Exersare, joc și învățare
1.1 II Caracteristici ale lumii vii
1.2 -Caracteristici ale viețuitoarelor. Nevoi de bază (apă,
ale naturii

aer, hrană, creștere, înmulțire) 3


Științe

-Reacția unei plante la diferite schimbări ale mediului


(lumină, temperatură, apă)
-Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului
și în diferite situații
(temperatură, pericol, mișcare)
1.2 II. Persoana- Trăsături morale ale persoanei
Educație

3.1 -Încrederea și lipsa de încredere 3


civică

 Evaluare
III. Raporturile nostre cu lucrurile
-Ce sunt lucrurile? Nevoia de lucruri

6
1.2 V. Pamântul, planeta vie
1.3 1.Tehnici de realizare a unui mobil

Arte vizuale și
2.1 2.O altfel de fotografie 6

ab. practic
2.2 3.Obținerea de forme prin decolorare cu pic
2.3 Subiecte aplicative:
2.5 Universul
Planeta Albastră
1.1 III. Cântecele copilăriei
1.2 -Dansuri populare 3
Muzică și
mișcare

1.3 La joc; A-nceput petrecerea; Foaie verde busuioc;


3.2 Horă din Banat
-Colinde românești
Seară luminată; Astăzi s-a născut Hristos; Vremea de
colindat; Plugușorul; Brăduleț, brăduleț
1.1 Capacitate psiho- motrică
Joc și mișcare

1.2 -Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de


1.3 alergare ( în zig-zag, cu ocolire de obstacole, cu 3
trecere peste obstacole, cu transport și punere de
obiecte)
Jocuri: Vânătorul,Vrabia și albina,Șoarecele și
pisica, Poșta merge, Vizitiul și căluțul
6. 1.1,1.2 Recapitulare semestrială 2 săpt.
Evaluare 1.4,1.5 -Textul: citire, povestire, personaje, redactare
Limba și lit. română

semestrială 2.2,2.4 -Exprimarea părerii


2.5,3.1 -Scriere corectă: transcriere, copiere, dictare – reguli S13-S14
3.2,3.3 de scriere corectă
3.4,3.5  Evaluare semestrială
3.6,4.1
4.2,4.3
4.4,4.5

1.1,1.2 Recapitulare semestrială


Matematică

2.1,2.2 -Numerele naturale 0-10 000; Cifrele romane


2.3,2.4 -Operațiile aritmetice: exerciții de calcul
2.5,3.1 -Aflarea numărului necunoscut
5.1,5.2 -Probleme
5.3  Evaluare semestrială
1.1,2.1 Recapitulare semestrială
Științe ale

2.2,2.3 -Medii de viață


naturii

2.4,3.1 -Caracteristici ale lumii vii: plante și viețuitoare


3.2  Evaluare semestrială

1.1,1.2 Recapitulare semestrială


Educație

-Persoana : trăsături morale ale persoanei


civică

1.3,2.1
2.2,2.3 -Noi și lucrurile
3.1,3.3  Evaluare semestrială
1.1,1.2 Recapitulare semestrială
ab.practice
Arte viz. și

1.3,2.1 -Culoarea
2.2,2.3 -Tehnici combinate
2.4  Evaluare semestrială
– Atelierul lui Moș Crăciun – Expoziție
1.1,1.2 Recapitulare semestrială
Muzică și
mișcare

2.1,3.1 -Interpretarea vocală; Ritmul


3.2 -Sunete muzicale vocale și instrumentale
 Evaluare semestrială

7
1.1,1.2 Recapitulare și evaluare semestrială

mișcare
Joc și
1.3,2.1 -Capacitatea psiho-motrică
2.2,3.1 -Deprinderi de comunicare și lucru în echipă

Vacanța intersemestrială - Vacanța de Crăciun 21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020

SEMESTRUL II – 20 săptămâni

7. 1.1;1.3 1.Cuvântul – parte de vorbire


Limba și literatura

Semnele 1.5;2.3 2.Substantivul ; Substantivul – numărul și genul 3 săpt.


nescrise ale 3.1;3.2 3.Afișul 15
română

naturii 3.3;3.4 4.Ascultăm și comunicăm!


/ 3.5;4.1 5. Haideți să recapitulăm!
Pentru un 4.4 6. Ce știu? Cum știu? Cât știu? S15-S17
start bun  Evaluare
Exersare,joc și învățare
Probleme care se rezolvă prin cele 4 operații
5.1 -Probleme care se rezolvă prin operaţiile
Matematică

5.3 aritmetice cunoscute (adunare, scădere, înmulțire, 12


împărțire);date inutile, date care lipsesc; transformare,
rezolvare; formulare, rezolvare.
Pe urmele vacanței de iarnă
-Recapitulare
 Evaluare
1.1 II Caracteristici ale lumii vii
1.2 -Principalele grupe de animale. Caracteristici generale
Științe ale

3.1 -Activitate și odihnă 3


naturii

III Corpuri – proprietăți


-Proprietățile corpurilor
– lungime, volum, masă
 Evaluare
1.2 II. Raporturile noastre cu ceilalți
3.1 -Lucruri care ne exprimă
Educație
civică

-Proprietatea și atitudinea față de lucruri 3


IV. Raporturile noastre cu animalele și plantele
-Noi și celelalte viețuitoare
 Evaluare
1.2;1.3 V. Pamantul, planeta vie
abilități practice

2.1;2.2 -Tema plastica: efectul de transparenta/opacitate


Arte vizuale și

2.3 -Colajul prin rupere 6


2.5 -Tehnici combinate pentru realizarea unui monoclu
Subiecte aplicative: Inimă verde
-Meșteșuguri
Subiect aplicativ: Oameni și pasiuni
 Evaluare
III Cântecele copilăriei
1.1 -Ritmul
Muzică și

Fluturaș, fluturaș; Căldărușă plină; Săniuța; Ceasul


mișcare

1.2 3
IV. Armonia sunetelor
-Înălțimea sunetelor muzicale
Prietenii cântăreți; Ceartă mare
 Evaluare

8
1.1 Capacitate psiho- motrică
1.2 -Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu
1.3 purtări de obiecte

Joc și mișcare
2.1 -Jocuri: Măsurătorii
2.2 Deprinderi de comunicare și lucru în echipă 3
Adaptarea unei serii de roluri pentru oferirea de
sprijin necondiționat (acțiuni în perechi, grupuri
mici cu schimbarea rolurilor)
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
Stil de viață activă
Jocuri de mișcare desfășurate în
anotimpul iarna
Jocuri:Derdelușul, Omul de zăpadă, Cu săniuța
 Evaluare
1. Adjectivul. Adjectivul – numărul și genul
8. 3.1;3.2 2.Descrierea unui obiect. Descrierea unei activități.
Limba și literatura

În lumea 3.3;3.4 Descrierea unei personae 15 3 săpt.


sunetelor și 4.2;4.3
3.Scrierea unor instrucțiuni
a culorilor 4.5
4.Ascultăm și comunicăm!
română

Texte suport: S18-S20


Fram, ursul polar, C. Petrescu
Valea cu fluturi, cu păsări și cu flori, F. Neagu
Pietricica și caracatița, H. Cornelus
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
Înmulţirea numerelor naturale în concentrul
2.5;5.1 0 – 10 000
5.3 -înmulţirea unui număr cu 10, 100;
Matematică

-înmulţirea a două numere dintre care unul este scris 12


cu o cifră;
-înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi
rezultatul nu depăşeşte 10 000.
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
1.1;1.2 III. Corpuri – proprietăți
Științe ale

-Stări de agregare (solid, lichid, gazos)


naturii

3.2 3
-Proprietățile unor metale. Utilizări
-Magneți. Utilizări ale magneților. Busola magnetică

1.1;1.2 IV. Raporturile noastre cu animalele și


Educație civică

2.1;2.2 plantele 3
3.1 -Ce sunt animalele și plantele? Nevoia de plante și
3.2 animale
-Atitudini față de plante și animale
 Evaluare

9
1.2;1.3 VI. Despre pasiuni
2.1;2.2 -Amestecuri cromatice

Arte vizuale și abilități


2.3 -Tehnici de lucru cu fire si materiale textile: tăiere, 6
2.5 împletire, lipire
-Tehnica de lucru: Quiling

practice
-Cum valorificam produsele lucrate: Expoziții cu
vânzare
Subiecte aplicative:
Povestea unei pălării
Colecții
Dincolo de poarta școlii
1.1;1.2 IV. Armonia sunetelor
3.1 -Portativul și cheia SOL
Muzică și mișcare

-Sunetul și nota SOL 3


Pe-o crenguță de alun; Bună dimineața
-Sunetul și nota MI
Chemarea cucului; Cucule, cuculețule; Gâză,
gâză mică; Melc, melc, codobelc
-Sunetul și nota LA
Clopoțelul; Stă la geam o păsărică
1.1 Capacitate psiho- motrică
1.2 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
1.3 aruncare și prindere ( aruncarea lansată cu două mâini
2.2 înainte, în sus și pe deasupra capului, prinderea cu o 3
mână prin apucare, aruncare azvârlită la distanță și la
Joc și mișcare

țintă)
Jocuri: Vânătorul și rațele, Ciobanul își apără oile,
Suveica dublă, Țintașii iscusiți
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete
cuprinzând deprinderi motrice complexe ( utilitar-
aplicative: tracțiune- împingere, cățărare-
coborăre,tracțiune)
Jocuri:Avionul, Toboganul
 Evaluare
9. 1.Pronumele. Numărul pronumelui personal
Limba și literatura română

Împreună 1.3;2.1 2.Proiectul APA


2.2;2.3
3.1;3.2 3.Cum să creezi un fluturaș publicitar 3 săpt.
3.3;3.4 4. Ascultăm și comunicăm! 15
4.1 Texte suport:
4.4 Zăpada mieilor, M. Sântimbreanu
S21-S23
Din greșeală, L. Tolstoi
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare

10
1.1 Elemente de geometrie
1.2 Localizarea unor obiecte
3.1 -coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de
3.2 reţea.
Figuri geometrice

Matematică
-punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, 12
semidreaptă segment;
-unghi; -poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi; -cerc;
Axa de simetrie ; Perimetrul ; Corpuri geometrice ; -
cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere,
identificarea unor elemente specifice)
Recapitulare
 Evaluare sumativă
Exersare, joc și învățare
1.1 IV. Corpuri – proprietăți
1.2 -Interacțiuni între corpuri. Interacțiunea
Științe ale
naturii

3.2 gravitațională. Interacțiunea magnetică. Interacțiunea 3


electrică. Interacțiunea prin frecare
Recapitulare
 Evaluare
1.1;1.2 V. Raporturile noastre cu ceilalți oameni
Educație

2.1;2.2 - Grupurile din care facem parte


civică

3.1 -Familia 3
3.2

1.1 VII. Învățăm de la plante


2.1 -Tehnici combinate cu materiale din natura
Arte viuale și abilități

2.2 -Forma; Obținerea de forme cu ajutorul sforii înmuiate


2.3 în culoare
practice

2.5 -Tehnici de lucru combinate. Amprenta cu culori 6


Subiecte aplicative:
Despre plante
Echilibrul din natură, mandala
Flori de primăvară
Pomi înfloriți

2.1 IV. Armonia sunetelor


1.2 -Sunetul și nota DO1
Dirijorul Do; Dormi ușor
Muzică și

3.1 3
mișcare

3.2 -Sunetul și nota RE


Doi prieteni; Ursulețul Martinică; De ziua Mamei

1.1 Capacitate psiho- motrică


1.2 -Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea
Joc și mișcare

1.3 calităților motrice ( viteze de deplasare în relație cu un


2.2 partener, rezistența generală, forța dinamică a 3
trunchiului și abdomenului
Jocuri: Vânătorul, Vrabia și albina, Nu te lăsa
-Jocuri pentru orientarea spațio-temporală( repere
stabile, dinamice; ritm)
Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile
zburătoare

11
10. 3.1;3.2 1.Verbul. Numărul verbului
Despre 3.3;3.4 2.Invitația

Limba și literatura
invenții 3.6 3.Ascultăm și comunicăm!
4.1 4.E-mailul 2 săpt.

română
4.4 Texte suport:
4.5 Max, Duc și nava cosmică, W. Disney 10
Aurel Vlaicu, M. Drumeș
Recapitulare S24-S25
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
2.1 Fracţii
2.2 -diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime;
Matematică

2.3 reprezentări prin desene; 8


2.4 -terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător;
5.1 -compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi
numitor
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
1.1 IV. Forțe și efecte
ale naturii

Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri:


Științe

1.2
3.2 -Deformarea corpurilor 2
-Mișcarea corpurilor. Mișcare și repaus

1.1 1.2 V. Raporturile noastre cu ceilalți oameni


Educație

2.1;2.2 -Grupul de prieteni 2


civică

3.1 -Grupul de joacă


3.2

 VIII.Învățăm de la animale
abilități practice

1.3
Arte vizuale și

-Amestecuri cromatice. Tangram


2.1  -Tehnici de lucru combinate
2.2  Subiecte aplicative:
2.4  Prieteni necuvântători 4
2.5  Păpușă pe băț - Consiliul viețuitoarelor
 Iubire necondiționată – Animale din farfurii de carton
 Evaluare
1.1 IV. Armonia sunetelor
1.2 -Sunetul și nota FA
Muzică și

3.1 Cânteculnotei Fa; Fluturaș 2


mișcare

-Sunetul și nota DO2


Mișcă vântul frunzele; Primăvara a sosit; Cu mingea;
Ghicitoare; Cucu cântă fericit
1.1 Stil de viață activ
1.2 Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor
Joc și mișcare

1.3 cardiace și respiratorii


2.1 2
Jocuri:Leapșa pe ghemuite, Uliul și porumbeii
2.2
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber,
incluzând întrecerea între grupuri
Jocuri:Mingea la căpitan, Vânătorul și rațele

Programul Școala altfel - ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”
30 martie – 3 aprilie 2020 : S26

12
Vacanța de Paști : 4 – 21 aprilie 2020

11. 2.4 1.Cum adresăm o rugăminte sau o cerere

Limba și literatura
Comunicarea 3.1 2.Ascultăm și comunicăm!
politicoasă și 3.2 Texte suport:

română
relațiile cu 3.3 Matilda, R. Dahl 2 săpt.
ceilalți 3.4 O întâmplare deosebită, C. Gruia 10
3.6 Recapitulare
4.3;4.4  Evaluare
Exersare,joc și învățare
Probleme
5.1 -Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice S27-S28
Matematică

5.3 cunoscute; metoda reprezentării grafice. 8


5.3 -Organizarea şi reprezentarea datelor
-date din tabele: sortare, extragere, ordonare; grafice
cu bare: construire, extragerea unor informaţii
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
2.2 IV. Forțe și efecte
Științe ale
naturii

2.3 -Caracteristici ale mișcării. Distanță. Durată.


naturii

Rapiditate 2
Recapitulare
 Evaluare
1.1;1.2 V. Raporturile noastre cu ceilalți oameni
Educație

-Grupul de învățare
civică

2.1;2.2
3.1;3.2 -Reguli ale grupului 2

1.3 IX. Ție îți pasă?


Arte vizuale și

2.1 -Tehnici de lucru combinate


ab. practice

2.2 Subiecte aplicative: 4


2.4 Casele păsărilor
2.5 Prietenii naturii
ECO – marțieni
 Evaluare
1.1 IV. Armonia sunetelor
Muzică și

-Sunetul și nota SI
mișcare

1.2
3.1 Greierușul; Iepuraș, drăgălaș; Spune, cum se cheamă 2
floarea?
 Evaluare
1.1 Stil de viață activ
mișcare

1.2 Jocuri de mișcare pentru timpul liber


Joc și

1.3 Concursuri școlare 2


2.1
Activități turistice
2.2

13
12. 1.2;1.3 1.Enunțul
Joc şi 1.4;2.2 2.Ascultăm și comunicăm! 3 săpt.

Limba şi literatura
prietenie 2.3;3.3 3.Cartea poștală 15
3.5;4.2 Texte suport:

română
4.4 La scăldat, I. Creangă
Doi mari prieteni, M. Sadoveanu
Aniversarea Gretei, S.Warren S29-S31
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
Unități de măsură
-Măsurarea lungimii
Matematică

-Măsurarea capacității 12
4.1.; -Măsurarea masei
4.2.; -Măsurarea timpului: ora,ziua, săptămâna, anul
5.2.; -Monede și bancnote. Leul și banul. Euro și eurocentul
Recapitulare
 Evaluare
Exersare,joc și învățare
V. Transformări ale materiei
Ştiinţe ale

2.4 Tipuri de transformări ale materiei:


naturii

2.5 -Topirea, solidificarea, vaporizarea, condensarea 3


 Evaluare

1.1;1.2 V. Raporturile noastre cu ceilalți oameni


Educaţie

2.1;2.2 -Drepturi și îndatoriri în cadrul grupului


civică

3.1 Recapitulare : Împreună suntem mai puternici 3


3.2  Evaluare
1.3 X.Colecționari de timp liber
2.1 -Tehnici de lucru cu hârtia: Țesere cu benzi de hârtie
abilităţi practice
Arte vizuale şi

2.2 -Tehnici de lucru cu hârtia 6


2.4 -Tehnici de lucru cu materiale diferite
2.5 -Desenul în creion: Tehnica hașurării
Subiecte aplicative:
Timp liber petrecut acasă
De-a arhitecții
Desenul, pasiunea mea
1.1 V. Limbajul muzicii
1.2 -Timbrul. Nuanțele
Muzcă şi
mişcare

1.3 Albina; Jocul ploii 3


3.2 Ca soldații; Lui,lui,lui; Melodie; Ecoul
-Legătura dintre strofă și refren
Învățătoarea; Bondarul
1.1;1.2 Stil de viață activ
mişcare
Joc şi

1.3;2.1 Jocuri de mișcare în aer liber.


2.2 3

14
13. 3.1 Proiectul Cartea- Curcubeu
Curcubeul 3.2 1. Textul literar – titlu, autor, personaje; Explorarea 1 săpt.

Limba și literatura română


vacanței 3.3 unui text literar – delimitare în fragmente, planul 5
3.4
simplu de idei, povestire orală/scrisă; Semne de
4.4
4.5 punctuație
2. Textul nonliterar
Redactarea unei compuneri; Ce exprimă cuvintele?; S32
Noțiuni de fonetică și vocabular
Texte suport:
Vacanța, E. Căldăraru
James și piersica uriașă, R. Dahl
Recapitulare
 Evaluare
1.2;2.1 Recapitulare finală
2.2;2.3 Numerele natural până la 10 000
Matematică

2.4;2.5 Operații cu numerele natural de la 0 la 10 000 4


2.3;3.1 Fracții
3.2;4.1 Elemente de geometrie
5.1 Unități de măsură
5.2  Evaluare
1.1 Aplicații practice și experimente de laborator
Științe ale

Minunile naturii, aplicații practice


naturii

1.2 1
3.2

Mâinile mici fac fapte mari


Educație

1.1;1.2 Părerea și atitudinea ta contează!- dezbatere


civică

2.1;2.2 -Să reflectăm! 1


3.1
3.2
Creație din imaginație
Arte vizuale și

1.1 -creații libere folosind tehnicile învățate


ab. practice

2.4 Vara și frumusețile ei 2


2.5

2.1;2.2 Recapitulare / Evaluare


Muzică și
mișcare

1.3 -Timbrul: instrumental, vocal și sunetele din 1


3.2 natură
Glasul florilor, T.Vasilache
1.1;1.2 Stil de viață activ
mișcare
Joc și

1.3;2.1  Jocuri și pasiuni comune


2.2 1

14. 1.1,1.2 Recapitulare finală 2 săpt.


Evaluare 1.3,1.4 -Înțelegerea și redactarea unui text 10
finală 2.1,2.2 -Scrierea corectă: punctuație, ortografie, caligrafie S33-S34
Limba și lit.

2.4,2.5
-Părțile de vorbire
3.1,3.2
 Evaluare finală
română

3.3,3.4
3.5,4.1
4.2,4.3
4.4,4.5

15
1.1,1.2 Recapitulare finală
2.1,2.2 -Exerciții și probleme cu cele patru operații aritmetice 8

Matematică
2.3,2.4 -Aflarea numărului necunoscut
2.5,3.1
-Fracții; măsurare și cântărire
3.2,4.1
4.2,5.1 -Corpuri și figure geometrice
5.2,5.3  Evaluare finală
1.2,2.1 Recapitulare finală
2.2,2.3  Evaluare finală 2
Științe ale
naturii

2.4,2.5

1.1,1.2 Recapitulare finală


Educație

2.1,2.2  Evaluare finală 2


civică

3.1,3.2

1.1,1.2 Recapitulare finală


Arte vizuale și

1.3,2.1 4
ab. practice

Tehnici combinate
2.2,2.3 Desene pe asfalt – concurs
2.4,2.5  Evaluare finală

1.1,1.2 Recapitulare finală


Muzică și mișcare

1.3 -Note muzicale 2


2.2 -Instrumente muzicale
Mini-spectacol muzical
-Audiție muzicală – cântece pentru copii
Cântecul gamei
 Evaluare finală
1.1,1.2 Jocuri de mișcare în aer liber în funcție de anotimp
mișcare
Joc și

1.3,2.1  Evaluare finală, aprecieri, îndrumări 2


2.2

VACANȚA DE VARĂ

16

S-ar putea să vă placă și