Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnata Gheoculescu Munise domiciliată in Bucuresti str.Ion


Inculet nr.13 , posesor al B.I.seria Rk nr.073121,CNP 258041400643
va rog sa aprobati radierea din evidentele dvs.fiscale pe rolul fiscal unic a
imobilului format din teren intravilan din str. Ecaterina Varga, nr. 32, vândut prin
actul de vanzare cumparare.
Subsemnata Bacâ Ghiulfer, domiciliat in Techirghiol, str. Avram Iancu
nr.14 , posesor al B.I.seria KT nr.777074 CNP2510806135590
va rog sa aprobati radierea din evidentele dvs.fiscale pe rolul fiscal unic a
imobilului format din teren intravilan din str. Ecaterina Varga, nr. 32, vândut prin
actul de vanzare cumparare.

Anexez la prezenta urmatoarele documente:


- Copie contract de vânzare (6 file).

Data Semnatura

24. 05. 2019

Gheoculescu Munise

Bacâ Ghiulfer