Sunteți pe pagina 1din 3

Instrumente Obiective Context Avantaje Dezavantaje

Pentru prezentarea misiunii Conținut scris, înregistrat,


Se dorește transmiterea organizației și a accesibil în permanență.
Website-ul și Comunicarea este pasivă și
unor informații de produselor/serviciilor pe care Se pot face secțiuni specific
blogul unidirecțională.
interes general pentru le furnizează, a datelor de targetate, accesibile în anumite
organizației Costuri de mentenanță.
toți stakeholderii, contact și a altor informații de condiții (de ex., rapoarte
interes. pentru acționari)
Costuri reduse, comunicare în Este potrivită pentru
timp real, comunicare comunicarea orizontală,
Când se dorește transmiterea sincronă, transmiterea rapidă a Se poate transmite o
Informare, conectare,
Mesaje instant unui mesaj informal, în timp mesajelor. cantitate redusă de
relaționare.
scurt. În cazul chatboturilor informații.
răspunsurile sunt Formularea mesajului poate
standardizate. duce la neînțelegeri.
Același mesaj poate fi trimis
mai multor destinatari,
comunicarea este înregistrată Comunicarea este pasivă,
Când se transmit informații cu
și accesibilă în permanență. unidirecțională.
caracter formal unui număr
Se pot atașa documente, Nu se poate măsura
E-mail Informare,relaționare mare de persoane, atât în
fotografii, video. impactul.
interiorul organizației, cât și în
Posibilitatea de a distribui Capacitatea limitată de a
afara ei.
mesajul trimis. clarifica neînțelegerile
Poate înlocui scrisoarea
tradițională.
Comunicarea la distanță Au loc în timp real, sunt
Ședințe formale, la distanță, în Comunicare într-un singur
pentru informare, interactive, iar comunicarea
care se discută argumente sens.
instruire sau luarea are loc în mai multe sensuri.
Video-conferințe, legate de strategii și de luarea Părțile implicate trebuie să
deciziilor, pentru Se poate cuantifica impactul.
tele-conferințe 3D deciziilor sau organizarea de aibă acces la echipamentele
motivarea și Sursa este credibilă.
trainiguri de îmbunătățire a necesare desfășurării unui
impulsionarea Conduce la schimbarea
competențelor. astfel de eveniment, care
audienței. comportamentelor.
oricum prevede o pregătire
preliminară.
Sunt potrivite pentru
comunicarea pe orizontală
sau de sus în jos.
Comunicare în timp real,
Transmiterea de Când părțile interesate nu se Mesajul poate fi disturbat de
interactivă, se așteapta
Apelurile informații, directive sau pot întâlni din varii motive, dar factorii externi sau
primirea feedbackului.
telefonice pentru pentru luarea interacțiunea bidirecțională receptorul poate fi implicat
Mesajul ajunge la persoana
deciziilor. este necesară imediat. în alte activități.
interesată.
Comunicare înregistrată,
destinată unui public care se
Înregistrări video Pot fi de informare, de Pentru a transmite un mesaj, o Comunicare pasivă,
poate afla la distanță.
(webcast) educare, de instruire. știre. unilaterală.
Potrivită pentru comunicarea
de sus-în-jos sau pe orizontală.
Pentru a transmite informații
despre un subiect de interes
Înregistrări audio Informare, educare, pentru o anumită categorie de Comunicare înregistrată, se Comunicare pasivă,
(podcast) instruire. public. poate accesa oricând. unilaterală.
Se poate folosi pentru
traininguri.
În funcție de locațiile
Când se dorește organizarea Comunicare sincronă, participanților pot fi
Seminarii online unui training pentru angajați interactivitate, instruire la probleme legate de fusul
Educare, instruire.
(webinars) aflați în poziții geografice distanță, stimulează orar.
diferite. participarea. Necesitatea echipamentelor
tehnice.
Comunicarea mai-mulți-la-mi-
Informare, integrare, Crearea de grupuri care au mulți, interactivitate, cei mai Imposibilitatea de a urmări
Comunități online
educare, divertisment. interese commune. experimentați pot da lecții toate conversațiile.
novicilor.
Stimulează participarea la Dacă nu este gestionată
conversații și expunerea corect, comunicarea online
Informare, Actualizări/alerte de informații,
Platformele de punctelor de vedere, ajută la poate transmite ideea că
divertisment, motivare, conferă o alură mai umană, mai
socializare stabilirea relațiilor, facilitatea organizația este „falsă”.
integrare. informală organizației.
de a accesa informații, Control minim asupra
posibilitatea de a urmări reacții comunicării.
Pagini tematice pe Interactivitate, comunicare
social media multidirecțională, se Conversațiile nu pot fi
Informare, educare, Pentru a aduce valoare
(pentru încurajează participarea prin controlate, nu se poate
instruire, divertisment, adăugată a ceea ce promovezi
promovarea jocuri, întrebări deschise, măsura impactul educativ
integrare. în industria în care activezi.
produsului sau dezbateri, se pot face asupra participanților.
pagini educative) demonstrații.

1.