Sunteți pe pagina 1din 2

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020


Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10i: Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educație timpurie,
învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și
formare;
Obiective specifice (O.S.) : 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
Titlul proiectului: „Creșterea calității procesului educațional prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/74/6/18/106406
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Argeș
FIȘĂ DE LUCRU

1. Citește fragmentul de mai jos.


„Eu vorbesc ca om și vorbind ca om, mă uit la pisicuța mea Japonica... Aș dori din tot sufletul,
nu să trăiesc ca ea, ci să am demnitatea ei, care aparține felinelor, în genere... Aș dori din tot
sufletul să fiu aristocrat ca Japonica... Vezi, există niște calități umane și pe care, în mod ciudat,
nu le-am văzut la niciun om atât de împlinite ca la Japonica.”
Gellu Naum, Despre interior – exterior.
Gellu Naum în dialog cu Sanda Roșescu

2. Indică câte un sinonim pentru următoarele cuvinte din textul de la exercițiul 1:


• a se uita ........................................... • demnitate .....................................................
• pisicuță ............................................ • aristocrat .....................................................
• a dori ............................................... • uman ...........................................................

3. Precizează un antonim pentru următoarele cuvinte din textul de la exercițiul 1:


• a vorbi ....................................................... • calitate ...................................................
• a trăi ......................................................... • împlinit ...................................................

4. Taie cuvintele care nu sunt sinonime în seriile de mai jos.


a. delicat • delicios • fin • gingaș • grațios
b. a alinta • a mângâia • a peria • a plânge • a răsfăța • a răzgâia
c. admirație • încredere • laudă • prețuire • privire • stimă

5. Încercuiește,în fiecare serie de mai jos, antonimele primului cuvânt.


a. a proteja • a ocroti • a persecuta • a prigoni • a sprijini • a nedreptăți
b. vesel • bucuros • amărât • întristat • mâhnit • necăjit
c. încredere • îndoială • neîncredere • ezitare • șovăială • siguranță

6. Unește, printr-o linie, cuvintele din prima coloană cu sinonimele din a doua coloană.
bănuială blajin
blând vacarm
boală vioi
hărmălaie etern
jucăuș presupunere
veșnic maladie

7. Unește printr-o linie antonimele de pe biletele de mai jos.


Modest plin harnic lent
Gol orgolios leneș rapid

8. Adaugă prefixe pentru a forma antonime de la cuvintele de mai jos.


 muritor .....................................................
 semna .......................................................
 statornic ...................................................
 a coase .....................................................

9. Găsește un sinonim pentru adjectivul clar din enunțurile de mai jos.


a. Apa este clară.

b. În această fotografie, florile sunt suficient de clare.

c. Lampa dădea o lumină clară.

d. Explicația lui a fost clară.

e. Mihai are o inimă clară.

f. Soluția de scos pete era clară.

S-ar putea să vă placă și