Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN ARAD 1/9

PROCES VERBAL
încheiat azi, 8 octombrie 2019,
cu ocazia desfăşurării şedinţei publice ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Subsemnaţii, (conform tabelului de mai jos), suntem de acord să ocupăm postul/catedra vacanta/rezervata pentru angajare pe perioadă determinată pentru anul şcolar 2019- 20120,
în unităţile de învăţământ şi cu numărul de ore, pe posturile/catedrele menţionate în tabelul de mai jos.

Unitatea de Concurs
Nr. Nr. Inital Media de
Cod invatamant cu Nivelul de Limba de Statutul titularizare/s
Unitatea de invatamant (ARONDATA) Mediul Disciplina postului ore ore Nume a Prenume Disciplina de concurs repartizare Semnatura
post statut juridic de invatamant predare postului uplinire din
TC CDS tata concurs
care apartine (PJ) anul

INVATATOR/INSTITU
TOR PENTRU

VACANT
PRIMAR
RURAL
INVATAMANTUL
S1_1

ŞCOALA PRIMAR/PROFESOR
GIMNAZIALĂ PENTRU
"DR.IOAN INVATAMANTUL
DANICICO" PRIMAR (IN LIMBA Limba
SEMLAC ROMANA) 18 0 română

INVATATOR/INSTITU
TOR PENTRU

REZERVAT
PRIMAR

INVATAMANTUL
RURAL
S1_2

ŞCOALA PRIMAR/PROFESOR
GIMNAZIALĂ PENTRU
"ALEXANDRU INVATAMANTUL
MOCIONI" PRIMAR (IN LIMBA Limba
SCOALA GIMNAZIALA CAPALNAS BIRCHIŞ ROMANA) 18 0 română

EDUCATOARE/INSTI
PRESCOLAR

TUTOR PENTRU

VACANT
INVATAMANTUL
RURAL
S1_3

PRESCOLAR/PROF
SCOALA ESOR PENTRU
GIMNAZIALA INVATAMANTUL
"SABIN DRAGOI" PRESCOLAR (IN Limba
GRADINITA PN ROSIA NOUA PETRIS LIMBA ROMANA) 25 0 română

INVATATOR/INSTITU
TOR PENTRU VACANT
PRIMAR
URBAN

INVATAMANTUL
S1_4

PRIMAR/PROFESOR
LICEUL TEORETIC PENTRU
"ADAM MULLER INVATAMANTUL
GUTTENBRUNN" PRIMAR (IN LIMBA Limba
ARAD GERMANA) 18 2 germană

INVATATOR/INSTITU
TOR PENTRU
REZERVAT
PRIMAR
RURAL

INVATAMANTUL
S1_5

PRIMAR/PROFESOR
PENTRU
ŞCOALA INVATAMANTUL
GIMNAZIALĂ PRIMAR (IN LIMBA Limba
BÂRZAVA ROMANA) 20 0 română
PALATELE
COPIILOR

VACANT
URBAN
S1_6

PALATUL ORCHESTRA Limba


COPIILOR ARAD POPULARA / TARAF 18 0 română
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN ARAD 2/9
Unitatea de Concurs
Nr. Nr. Inital Media de
Cod invatamant cu Nivelul de Limba de Statutul titularizare/s
Unitatea de invatamant (ARONDATA) Mediul Disciplina postului ore ore Nume a Prenume Disciplina de concurs repartizare Semnatura
post statut juridic de invatamant predare postului uplinire din
TC CDS tata concurs
care apartine (PJ) anul

CLUBURILE
COPIILOR

VACANT
URBAN
S1_7

PALATUL Limba
CLUBUL COPIILOR SINTANA COPIILOR ARAD JUDO 18 0 română

CLUBURILE COPIILOR

VACANT
URBAN
S1_8

PALATUL MUZICA VOCAL - Limba


CLUBUL COPIILOR PECICA COPIILOR ARAD INSTRUMENTALA 9 0 română

GIMNAZIAL

VACANT
RURAL

ŞCOALA
S1_9

GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE
POPOVICI" EDUCATIE Limba
APATEU PLASTICA 4 0 română
GIMNAZIAL

VACANT
RURAL
S1_10

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE
POPOVICI" Limba
APATEU FIZICA - CHIMIE 12 0 română
GIMNAZIAL

REZERVAT
RURAL
S1_11

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ MATEMATICA - Limba
SCOALA GIMNAZIALA CINTEI ZARAND FIZICA 18 0 română
GIMNAZIAL

VACANT
RURAL
S1_12

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - Limba
ŞIMAND STUDII SOCIALE 4 0 română
GIMNAZIAL

REZERVAT
RURAL
S1_13

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN SLAVICI" Limba
ŞIRIA GEOGRAFIE 13 0 română
GIMNAZIAL

VACANT
RURAL
S1_14

SCOALA
GIMNAZIALA EDUCATIE FIZICA SI Limba
MAILAT SPORT 4 0 maghiară
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN ARAD 3/9
Unitatea de Concurs
Nr. Nr. Inital Media de
Cod invatamant cu Nivelul de Limba de Statutul titularizare/s
Unitatea de invatamant (ARONDATA) Mediul Disciplina postului ore ore Nume a Prenume Disciplina de concurs repartizare Semnatura
post statut juridic de invatamant predare postului uplinire din
TC CDS tata concurs
care apartine (PJ) anul

EDUCATOARE/INSTI

PRESCOLAR
TUTOR PENTRU

REZERVAT
INVATAMANTUL

RURAL
S1_15

SCOALA PRESCOLAR/PROF
GIMNAZIALA ESOR PENTRU
"PATER GODO INVATAMANTUL
MIHALY" PRESCOLAR (IN Limba
GRADINITA PP DOROBANTI DOROBANTI LIMBA MAGHIARA) 25 0 maghiară

GIMNAZIAL GIMNAZIAL
SCOALA

VACANT
RURAL
GIMNAZIALA
S1_16

"PATER GODO
MIHALY" EDUCATIE FIZICA SI Limba
DOROBANTI SPORT 7 0 maghiară

REZERVAT
RURAL
SCOALA
S1_17

GIMNAZIALA
"SABIN MANUILA" Limba
SIMBATENI CHIMIE 4 0 română

DE ARTA

VACANT VACANT VACANT


MUZICA

LICEAL GIMNAZI GIMNAZI LICEAL


URBAN
S1_18

COLEGIUL DE INSTRUMENTALA
ARTE "SABIN (FUNCTIE DE Limba
DRAGOI" ARAD INSTRUMENT) 18 0 română
URBAN
S1_19

COLEGIUL DE
AL

ARTE "SABIN Limba


DRAGOI" ARAD LIMBA ENGLEZA 8 0 română
MUZICA
URBAN
S1_20

COLEGIUL DE INSTRUMENTALA
AL

ARTE "SABIN (FUNCTIE DE Limba


DRAGOI" ARAD INSTRUMENT) 18 0 română
DE ARTA

VACANT
MUZICA
URBAN
S1_21

COLEGIUL DE INSTRUMENTALA
ARTE "SABIN (FUNCTIE DE Limba
DRAGOI" ARAD INSTRUMENT) 18 0 română
DE ARTA

VACANT
MUZICA
LICEAL
URBAN
S1_22

COLEGIUL DE INSTRUMENTALA
ARTE "SABIN (FUNCTIE DE Limba
DRAGOI" ARAD INSTRUMENT) 18 0 română

INVATATOR/INSTITU
TOR PENTRU

REZERVAT
PRIMAR
RURAL

INVATAMANTUL
S1_23

PRIMAR/PROFESOR
PENTRU
SCOALA INVATAMANTUL
GIMNAZIALA PRIMAR (IN LIMBA Limba
IACOBINI ROMANA) 20 0 română
VACANT
LICEAL
URBAN
S1_24

COLEGIUL DE
ARTE "SABIN Limba
DRAGOI" ARAD ARTA ACTORULUI 9 0 română

Inspector școlar general delegat,


prof. dr. Anca Patricia STOENESCU

Inspectori pentru managemetul resurselor umane

prof. Emilia MANDACHE

prof. Adriana POPESCU


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN ARAD 4/9

Proba orala la limba

postul devine vacant

postul este vacant


Data pana la care
Statutul postului

Data de la care
Nr. ore CDS
invatamant

de predare
Nr. ore TC
Unitatea de

Nivelul de
Cod post

Unitatea de Motivul

Mediul
invatamant cu Proba practica
invatamant Disciplina postului Detalii Avize / Atestate introducerii
statut juridic de /Inspectie la clasa
(ARONDATA) noului post
care apartine (PJ)

INVATATOR/INSTITU

Limba română
TOR PENTRU

8/31/2020
VACANT
PRIMAR

9/9/2019
RURAL
INVATAMANTUL
S1_1

ŞCOALA PRIMAR/PROFESOR
GIMNAZIALĂ PENTRU
"DR.IOAN INVATAMANTUL INSPECTIE
DANICICO" PRIMAR (IN LIMBA SPECIALA LA
SEMLAC ROMANA) 18 0 CLASA NU NECESITA Demisie titular
INVATATOR/INSTITU
TOR PENTRU

Limba română
REZERVAT
INVATAMANTUL

8/31/2020
PRIMAR

9/1/2019
RURAL

ŞCOALA PRIMAR/PROFESOR
S1_2

GIMNAZIALĂ PENTRU
SCOALA "ALEXANDRU INVATAMANTUL INSPECTIE Alte situații
GIMNAZIALA MOCIONI" PRIMAR (IN LIMBA SPECIALA LA prevăzute de
CAPALNAS BIRCHIŞ ROMANA) 18 0 CLASA NU NECESITA lege
EDUCATOARE/INSTI
TUTOR PENTRU

Limba română
PRESCOLAR

INVATAMANTUL

10/8/2019
VACANT

9/9/2019
RURAL

PRESCOLAR/PROF
S1_3

SCOALA ESOR PENTRU


GIMNAZIALA INVATAMANTUL INSPECTIE Alte situații
GRADINITA PN "SABIN DRAGOI" PRESCOLAR (IN SPECIALA LA prevăzute de
ROSIA NOUA PETRIS LIMBA ROMANA) 25 0 CLASA NU NECESITA lege
INVATATOR/INSTITU
TOR PENTRU

Limba germană
INVATAMANTUL

10/10/2019
VACANT
PRIMAR

1/9/2019
URBAN

PRIMAR/PROFESOR
S1_4

LICEUL TEORETIC PENTRU


"ADAM MULLER INVATAMANTUL INSPECTIE Alte situații
GUTTENBRUNN" PRIMAR (IN LIMBA SPECIALA LA prevăzute de
ARAD GERMANA) 18 2 CLASA NU NECESITA lege
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN ARAD 5/9

Proba orala la limba

postul devine vacant

postul este vacant


Data pana la care
Statutul postului

Data de la care
Nr. ore CDS
invatamant

de predare
Nr. ore TC
Unitatea de

Nivelul de
Cod post

Unitatea de Motivul

Mediul
invatamant cu Proba practica
invatamant Disciplina postului Detalii Avize / Atestate introducerii
statut juridic de /Inspectie la clasa
(ARONDATA) noului post
care apartine (PJ)

INVATATOR/INSTITU

Limba română
REZERVAT
TOR PENTRU

8/31/2020
PRIMAR

9/9/2019
RURAL
S1_5

INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU
ŞCOALA INVATAMANTUL INSPECTIE Alte situații
GIMNAZIALĂ PRIMAR (IN LIMBA SPECIALA LA prevăzute de
BÂRZAVA ROMANA) 20 0 CLASA NU NECESITA lege

Limba română
PALATELE
COPIILOR

10/10/2019

8/31/2020
VACANT
ORCHESTRA DE
URBAN
S1_6

MUZICA
POPULARA -
TARAF (PALATE Alte situații
PALATUL ORCHESTRA SI CLUBURI ALE prevăzute de
COPIILOR ARAD POPULARA / TARAF 18 0 COPIILOR) NU NECESITA lege

Limba română
CLUBURILE
COPIILOR

10/10/2019

8/31/2020
VACANT
URBAN
S1_7

CLUBUL Alte situații


COPIILOR PALATUL prevăzute de
SINTANA COPIILOR ARAD JUDO 18 0 JUDO NU NECESITA lege

Limba română
CLUBURILE
COPIILOR

6/14/2020
VACANT

9/1/2019
URBAN

MUZICA USOARA
S1_8

SI VOCAL -
CLUBUL INSTRUMENTALA Alte situații
COPIILOR PALATUL MUZICA VOCAL - (PALATE SI prevăzute de
PECICA COPIILOR ARAD INSTRUMENTALA 9 0 CLUBURI) NU NECESITA lege
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN ARAD 6/9

Proba orala la limba

postul devine vacant

postul este vacant


Data pana la care
Statutul postului

Data de la care
Nr. ore CDS
invatamant

de predare
Nr. ore TC
Unitatea de

Nivelul de
Cod post

Unitatea de Motivul

Mediul
invatamant cu Proba practica
invatamant Disciplina postului Detalii Avize / Atestate introducerii
statut juridic de /Inspectie la clasa
(ARONDATA) noului post
care apartine (PJ)

Limba română
GIMNAZIAL

10/14/2019

8/31/2020
VACANT
RURAL
ŞCOALA
S1_9

GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE INSPECTIE Alte situații
POPOVICI" EDUCATIE SPECIALA LA prevăzute de
APATEU PLASTICA 4 0 CLASA NU NECESITA lege

Limba română
GIMNAZIAL

10/14/2019

8/31/2020
VACANT
RURAL
S1_10

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE INSPECTIE Alte situații
POPOVICI" SPECIALA LA prevăzute de
APATEU FIZICA - CHIMIE 12 0 CLASA NU NECESITA lege

Limba română
GIMNAZIAL

REZERVAT

8/31/2020
9/9/2019
RURAL
S1_11

Concediu fără
SCOALA ŞCOALA INSPECTIE plată titular( pt.
GIMNAZIALA GIMNAZIALĂ MATEMATICA - SPECIALA LA studii, redactare
CINTEI ZARAND FIZICA 18 0 CLASA NU NECESITA teză doctorat)

Limba română
GIMNAZIAL

8/31/2020
VACANT

9/2/2019
RURAL
S1_12

ŞCOALA INSPECTIE Alte situații


GIMNAZIALĂ CULTURA CIVICA - SPECIALA LA prevăzute de
ŞIMAND STUDII SOCIALE 4 0 CLASA NU NECESITA lege

Limba română
GIMNAZIAL

REZERVAT

9/13/2019

8/31/2020
RURAL
S1_13

ŞCOALA Concediu fără


GIMNAZIALĂ INSPECTIE plată titular( pt.
"IOAN SLAVICI" SPECIALA LA studii, redactare
ŞIRIA GEOGRAFIE 13 0 CLASA NU NECESITA teză doctorat)
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN ARAD 7/9

Proba orala la limba

postul devine vacant

postul este vacant


Data pana la care
Statutul postului

Data de la care
Nr. ore CDS
invatamant

de predare
Nr. ore TC
Unitatea de

Nivelul de
Cod post

Unitatea de Motivul

Mediul
invatamant cu Proba practica
invatamant Disciplina postului Detalii Avize / Atestate introducerii
statut juridic de /Inspectie la clasa
(ARONDATA) noului post
care apartine (PJ)

Limba maghiară
GIMNAZIAL

10/4/2019

8/31/2020
VACANT
RURAL
S1_14

SCOALA INSPECTIE Alte situații


GIMNAZIALA EDUCATIE FIZICA SI SPECIALA LA prevăzute de
MAILAT SPORT 4 0 CLASA NU NECESITA lege

EDUCATOARE/INSTI

Limba maghiară
PRESCOLAR TUTOR PENTRU

REZERVAT

10/9/2019

8/31/2020
INVATAMANTUL
RURAL
S1_15

SCOALA PRESCOLAR/PROF
GIMNAZIALA ESOR PENTRU
"PATER GODO INVATAMANTUL INSPECTIE Alte situații
GRADINITA PP MIHALY" PRESCOLAR (IN SPECIALA LA prevăzute de
DOROBANTI DOROBANTI LIMBA MAGHIARA) 25 0 CLASA NU NECESITA lege
GIMNAZIAL GIMNAZIAL

SCOALA

10/9/2019

8/31/2020
VACANT

maghiară
RURAL

Limba
S1_16

GIMNAZIALA
"PATER GODO INSPECTIE Alte situații
MIHALY" EDUCATIE FIZICA SI SPECIALA LA prevăzute de
DOROBANTI SPORT 7 0 CLASA NU NECESITA lege

Limba română Limba română Limba română


REZERVAT

10/1/2019

8/31/2019
RURAL

SCOALA
S1_17

GIMNAZIALA INSPECTIE Alte situații


"SABIN MANUILA" SPECIALA LA prevăzute de
SIMBATENI CHIMIE 4 0 CLASA NU NECESITA lege
LICEAL DE

10/1/2019

8/31/2020
VACANT
URBAN

MUZICA
ARTA
S1_18

COLEGIUL DE INSTRUMENTALA MUZICA Alte situații


ARTE "SABIN (FUNCTIE DE INSTRUMENTALA: prevăzute de
DRAGOI" ARAD INSTRUMENT) 18 0 OBOI NU NECESITA lege
GIMNAZIAL

10/1/2019

8/31/2020
VACANT
URBAN
S1_19

COLEGIUL DE INSPECTIE Alte situații


ARTE "SABIN SPECIALA LA prevăzute de
DRAGOI" ARAD LIMBA ENGLEZA 8 0 CLASA NU NECESITA lege
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN ARAD 8/9

Proba orala la limba

postul devine vacant

postul este vacant


Data pana la care
Statutul postului

Data de la care
Nr. ore CDS
invatamant

de predare
Nr. ore TC
Unitatea de

Nivelul de
Cod post

Unitatea de Motivul

Mediul
invatamant cu Proba practica
invatamant Disciplina postului Detalii Avize / Atestate introducerii
statut juridic de /Inspectie la clasa
(ARONDATA) noului post
care apartine (PJ)

Limba română Limba română Limba română


GIMNAZIAL

10/1/2019

8/31/2020
VACANT
URBAN
MUZICA
S1_20

COLEGIUL DE INSTRUMENTALA MUZICA C.I.C. (concediu


ARTE "SABIN (FUNCTIE DE INSTRUMENTALA: pentru îngrijire
DRAGOI" ARAD INSTRUMENT) 18 0 PIAN NU NECESITA copil)

LICEAL DE LICEAL DE

10/1/2019

8/31/2020
VACANT
URBAN MUZICA

ARTA
S1_21

COLEGIUL DE INSTRUMENTALA MUZICA Alte situații


ARTE "SABIN (FUNCTIE DE INSTRUMENTALA: prevăzute de
DRAGOI" ARAD INSTRUMENT) 18 0 PIAN NU NECESITA lege

10/1/2019

8/31/2020
VACANT
URBAN

MUZICA
ARTA
S1_22

COLEGIUL DE INSTRUMENTALA MUZICA Alte situații


ARTE "SABIN (FUNCTIE DE INSTRUMENTALA: prevăzute de
DRAGOI" ARAD INSTRUMENT) 18 0 TROMBON - TUBA NU NECESITA lege

INVATATOR/INSTITU

Limba română
TOR PENTRU

REZERVAT

10/9/2019

7/14/2019
PRIMAR
RURAL

INVATAMANTUL
S1_23

PRIMAR/PROFESOR
PENTRU
SCOALA INVATAMANTUL INSPECTIE C.I.C. (concediu
GIMNAZIALA PRIMAR (IN LIMBA SPECIALA LA pentru îngrijire
IACOBINI ROMANA) 20 0 CLASA NU NECESITA copil)

Limba română

10/1/2019

8/31/2020
VACANT
LICEAL
URBAN
S1_24

COLEGIUL DE Alte situații


ARTE "SABIN prevăzute de
DRAGOI" ARAD ARTA ACTORULUI 9 0 ARTA ACTORULUI NU NECESITA lege