Sunteți pe pagina 1din 23

Cap.

5
Modulatii digitale
(continuare)

1
Modulatia π/4QPSK

Este derivata din QPSK, iar variatia instantanee a modulului anvelopei complexe are valori
intermediare intre cele din QPSK si cele din OQPSK.

Simbolurile impare se utilizeaza o constelatie de semnal QPSK cu fazele


θ i ∈ {π 4 , 3π 4 , 5π 4 , 7π 4}, i ∈ {1, 2, 3, 4}, iar simbolurile pare se utilizeaza o constelatie de
semnal QPSK cu fazele θ i ∈ {0 , π 2 , π , 3π 2}, i ∈ {1, 2 , 3, 4}.

2
Defazajele posibile ale anvelopei complexe sunt: ± π/4, ± 3π/4.

Detectia π/4QPSK se realizeaza cu un detector FM (frequency modulation), urmat de un


integrator resetabil, care integreaza pe durata unui simbol de durata Ts = 2T .

Detectorul FM genereaza derivata fazei, iar integratorul evalueaza defazajul ce apare pe durata
unei periode de simbol (± π/4, ± 3π/4).

Detectia π/4QPSK se poate realiza si utilizand procesarea I-Q in banda de baza, sau utilizand
detectia diferentiala pe frecventa purtatoare.

PSD a anvelopei complexe a semnalului π/4QPSK, daca se utilizeaza functia de semnalizare a


simbolurilor puls dreptunghiular de durata Ts , coincide cu cea a semnalului QPSK:
Pg ( f ) = Ksa 2 (2πfT ).

3
Modulatia MSK

MSK (minimum shift keying) este o tehnica de modulatie ce genereaza un semnal de anvelopa
constanta, ce poate amplificat fara distorsiuni cu un amplificator de clasa C.

Semnalul MSK are urmatoarele 2 proprietati:

1) Modulatia MSK este o modulatie CPBFSK cu un indice de modulatie digitala minim


(h=0.5), care genereaza o semnalizare ortogonala.

Expresia semnalului CPBFSK coincide cu expresia semnalului BFSK cu faza discontinua, unde
discontinuitatea fazei este nula:
 s1 (t ) = Ac cos(2πf1t + θ1 ), t ∈ [0 , T ],bit 1
 .
s2 (t ) = Ac cos(2πf 2t + θ 2 ), t ∈ [0 , T ],bit 0

Conditia de ortogonalitate a celor 2 semnale este:


T T
s (
∫1 2t )s (t )dt = 0 ⇔ ∫ c cos(2πf1t + θ1 ) cos(2πf 2t + θ 2 )dt = 0 ⇔
A 2

0 0
A sin[2π ( f1 − f 2 )T + (θ1 − θ 2 )] − sin(θ1 − θ 2 )
2
⇔ c
+
2 2π ( f1 − f 2 )

4
Ac2 sin[2π ( f1 + f 2 )T + (θ1 + θ 2 )] − sin(θ1 + θ 2 )
+ = 0.
2 2π ( f1 + f 2 )

Al doilea termen este neglijabil deoarece 2π ( f1 + f 2 ) >> 0 , iar conditia devine:

sin[4π∆FT + (θ1 − θ 2 )] − sin(θ1 − θ 2 )


= 0 , unde f1 = f c − ∆F si f 2 = f c + ∆F .
4π∆F

2∆F
Deoarece h = rezulta ca sin[2πh + (θ1 − θ 2 )] = sin(θ1 − θ 2 ) , cu k ∈ Z .
R

In cazul discontinuitatii de faza nule θ1 = θ 2 , valoarea minima a indicelui de modulatie digitala


R
care respecta conditia anterioara este h=0.5, iar ∆F = .
4

In cazul discontinuitatii de faza nenule θ1 ≠ θ 2 , valoarea minima a indicelui de modulatie


R
digitala care respecta conditia anterioara este h=1, iar ∆ F = .
2

5
2) Modulatia MSK este echivalenta cu o modulatie OQPSK ce utilizeaza ca functie de
semnalizare a simbolurilor un puls sinusoidal.

 t

Expresia semnalului CPBFSK este: s(t ) = Ac cos 2πf c t + D f ∫ m(λ )dλ  .
 −∞ 
t
j 2π∆F ∫ m ( λ )dλ
Anvelopa complexa a semnalului CPBFSK este g (t ) = Ac e jθ (t ) = Ac e 0
.
R
Deoarece m(t ) = ±1 pentru t ∈ [0 , T ] si h=0.5 (adica ∆F = ) rezulta ca:
4
g (t ) = Ac e ± jπt 2T
= x(t ) + jy (t ), de unde rezulta ca:

 πt   πt 
x(t ) = Ac cos ±  si y (t ) = Ac sin ±  pentru t ∈ [0 , T ].
 2T   2T 

Semnalul MSK este s(t ) = x(t ) cos(2πf c t ) − y (t ) sin(2πf c t ), avand expresia unui OQPSK ce
utilizeaza ca functie de semnalizare a simbolurilor pulsul sinusoidal in locul pulsului
dreptunghiular.

6
Schemele bloc ale modulatorului si demodulatorului semnalului MSK de tip I sunt:

Semnalul MSK poate fi exprimat ca: s(t ) = Ac cos[2πf c t + θ i (t )],


 y (t )  d 2 (t ) sin(πt 2T )   πt  πt
unde θ i (t ) = arctg   = arctg   = arctg  ± tg   = ± + u k , cu k ∈ Z .
 x(t )   d1 (t ) cos(πt 2T )   2T  2T
πt πt
Daca d 2 (t ) = d1 (t ), atunci θ i (t ) = , iar daca d 2 (t ) = − d1 (t ) , atunci θ i (t ) = − + kπ mod (2π ) .
2T 2T
In cazul semnalul MSK de tip I, functia de semnalizare a simbolurilor alterneaza intre o
semiperioada pozitiva/negativa de cosinus, respectiv o semiperioada pozitiva/negativa de sinus.

7
dI: 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
d: 101001110110
dQ: 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1=>f1, 0=>f2 f: f1 f1 f1 f2 f1 f2 f2 f1 f1 f2 f1 f2
In cazul semnalului MSK de tip II, functia de semnalizare a simbolurilor este intotdeauna o
semiperioada pozitiva de cosinus, respectiv o semiperioada pozitiva de sinus.
8
Semnalul MSK de tip II este mult mai apropiat de semnalul OQPSK decat semnalul MSK de
tip I.

dI: 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
d: 101001110110
dQ: 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1=>f1, 0=>f2 f: f2 f1 f2 f2 f2 f2 f1 f1 f2 f2 f2 f2
9
Frecventa instantanee a semnalului MSK este:
1 dθ i (t ) 1 πt
f i (t ) = f c + = f c ± ∆F = f c ± , unde θ i (t ) = ± + uk .
2π dt 4T 2T

In semnalele MSK de tip I/ II nu exista o corespondenta unu la unu intre bitii din secventa de
date seriale si frecventa instantanee a semnalului transmis.

In cazul semnalului FFSK (fast FSK), care este un semnal CPBFSK cu h=0.5, exista o
corespondenta intre biti transmisi si frecventa instantanee.

Semnalul MSK de tip I devine un semnal FFSK daca secventa de date este codata diferential,
inainte de intrarea in modulatorul MSK de tip I.

Privind semnalul MSK de tip I ca un semnal cu modulatie de faza:


s(t ) = Ac cos[2πf c t + θ i (t )],
πt
unde θ i (t ) = ± + u k este denumita excesul de faza, iar u k ∈ {0 , kπ mod (2π )},
2T
variatia excesului de faza poate fi reprezentata sub forma diagramei arbore de mai jos.

10
Segmentele cu panta pozitiva corespund transmisiei I-Q a unui simbol cu biti identici (11/00).
Segmentele cu panta negativa corespund transmisiei I-Q a unui simbol cu biti diferiti (10/01).
Se observa ca nu exista o corespondenta unu la unu intre bitii de date si frecventele instantanee.

d: 111011110101 dI: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
dQ: 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1=>f1, 0=>f2 f: f2 f2 f1 f1 f2 f2 f2 f1 f1 f1 f1
d: 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
11
Daca faza este reprezentata modulo(2π) se obtine diagrama urmatoare:

Codand diferential secventa de date binare se obtine rezultatul urmator:

d_dif: 101101011001 dI: 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0


dQ: 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1=>f1, 0=>f2 f: f1 f1 f2 f1 f1 f1 f1 f2 f1 f2 f1
d: 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1

Se observa ca bitului 1 ii corespunde frecventa instantanee f1, iar bitului 0 ii corespunde


frecventa instantanee f2.

Aceasta inseamna ca semnalul MSK de tip I devine un semnal FFSK.

12
PSD a anvelopei complexe a semnalului MSK de tip I sau II este:
Pg ( f ) = Px ( f ) + Py ( f ) = 2 Px ( f ),
deoarece x(t) si y(t) utilizeaza aceeasi functie de semnalizare a simbolurilor.

1
Px ( f ) = F( f ) ,
2

2T
4 AcT cos(2πTf )
unde F ( f ) =
[ ]
π 1 − (4Tf )2
este transformata Fourier a functiei

  πt 
 Ac cos  , t ≤ T
f (t ) =   2T  .
 0, in rest

13
16 Ac2T [cos(2πTf )]
2
PSD a anvelopei complexe a semnalului MSK este: Pg ( f ) =
[1 − (4Tf ) ]
:
π 2 2 2

Puterea in afara benzii este mai redusa si scade mai rapid cu frecventa la MSK fata de QPSK.

14
Semnalul MSK poate fi generat si serial, utilizand un modulator BPSK cu o frecventa
purtatoare f 2 = f c − ∆F , urmat de un FTB cu frecventa centrala f1 = f c + ∆F :

15
Modulatia GMSK

Densitatea spectrala de putere a semnalului MSK nu este suficient de compacta, exista destul de
multa putere concentrata in lobii laterali, la frecventele mai mari decat valoarea ratei de bit.

Semnalul GMSK (gaussian MSK) este o alta forma de semnal MSK, utilizata in sistemele de
comunicatii celulare GSM, in care semnalele de date generate cu pulsuri dreptunghiulare sunt
filtrate cu un FTJ cu o caracteristica de frecventa de tip gaussian (filtru formator) si apoi
multiplicate cu purtatoarele armonice (in cazul generarii paralele a semnalului MSK).

Utilizand metoda de generare seriala a semnalului MSK, schema bloc de generare a semnalului
GMSK este:

−ln ( 2 ) f 2

Functia de transfer a FTJ gaussian este: H ( f ) = e 2 B2


, unde B este banda la -3 dB a FTJ,
− 2 π 2 B 2t 2

iar raspunsul la impuls este: h(t ) = Be ln ( 2 )
.
ln(2 )

16
Rolul acestui filtru este de a reduce nivelul lobiilor spectrali secundari ai semnalului MSK.

Din reprezentarea grafica a raspunsului la impuls a filtrului formator, pentru diferite valori ale
produsul BT, se observa ca IIS scade o data cu cresterea produsului BT:

17
t
Faza pulsului formator GMSK este: φ (t ) = ∫ h (t )dt , iar reprezentarea grafica a ei pentru
f
−∞
diferite valori BT este:

18
Schemele bloc ale modulatorului/demodulatorului coerent GMSK sunt:

19
Variatia traiectoriei de faza in GMSK fata de MSK este urmatoarea:

20
In sistemele GSM se utilizeaza valoarea BT=0.3.

PSD a semnalului GMSK, pentru diferite valori ale produsului BT are reprezentarea grafica:

21
Modulatia GFSK

Semnalul GFSK este generat la fel ca semnalul GMSK, cu deosebirea ca indicele de modulatie
nu mai are valoarea h=0.5.

Sistemul Bluetooth utilizeaza modulatia GFSK cu un indice de modulatie digitala h=0.32 si un


produs BT=0.5.

22
Din analiza diagramei in forma de ochi, se constata ca interferenta intersimbol scade o data cu
cresterea produsului BT:

23