Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA ANALITICA

Denumirea disciplinei Etnologia ocupaţiilor şi alimentaţie tradiţională

Codul disciplinei Semestrul V Numărul de credite 4

Facultatea Universitatea din Bucuresti, Numărul orelor pe


Facultatea de Litere semestru/activitati
C S
Profilul Studii culturale Total
28 28 0
Specializarea Etnologie

Categoria formativă a disciplinei DG


DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă) DO

Discipline anterioare Obligatorii Cultură populară românească


(condiţionate)
Teoria obiceiurilor
Recomandate

La absolvirea acestui curs, studenţii vor cunoaşte:


Obiective - coordonatele etnografice ale ocupaţiilor de bază – păstoritul şi
agricultura - precum şi particularităţile zonale ale acestora; coordonatele
etnografice ale ocupaţiilor secundare – pescuitul şi vânătoarea.
- Repartizarea masculin/feminin a ocupaţiilor tradiţionale.
- relaţionarea agriculturii şi păstoritului faţă de calendarul sărbătorilor şi
obiceiurilor zonale şi locale.
- fondul mitic şi magico-ritual circumscris acestor ocupaţii, precum şi
formele artistice populare care le reflectă;
- relaţia intimă a alimentaţiei tradiţionale cu ocupaţiile şi specificul lor
local, precum şi valoarea de marcă identitară a hranei în contextul
culturii populare româneşti.

Definiţii, delimitări, repere Delimitări terminologice: ocupaţii (de bază,


Conţinut
secundare, anexe), meserii şi specializări (interferenţe urban rural la scară
(descriptori) istorică); zone etnografice şi profile ocupaţionale
Cultivarea pământului, coordonate etnografice Ocupaţiile de bază şi
tradiţionale (I, agricultura). Zone şi tipuri de agricultură, particularităţi, inventar
agricol şi tehnici tradiţionale (privire specială asupra Câmpiei Transilvaniei şi
Bărăganului). Discuţii lingvistice: terminologie, toponimie, paremiologie.
Repartizarea masculin/feminin a operaţiilor
Cultivarea pământului, reflexe mitico-folclorice Calendarul agrar tradiţional:
sărbători, datini şi obiceiuri, credinţe şi practici magico-rituale; dispunere în
spaţiu şi concretizări rituale. Substratul mitic; imagini ale agricultorului
exemplar (Pluguşorul, colinda colacului, oraţia de nuntă, descântece şi texte
lirice)
Creşterea animalelor, coordonate etnografice. Zone şi tipuri, particularităţi,
inventar şi tehnici tradiţionale (privire specială asupra Mărginimii Sibiului şi
Ţării Bârsei). Stâna, incintă sacră (interdicţii şi prescripţii, ierarhii şi
specializări, ocupaţiile anexe şi dezvoltarea socio-economică a unor zone)
Reflexe mitico-folclorice ale păstoritului: Calendarul pastoral tradiţional:
sărbători, datini şi obiceiuri, credinţe şi practici magico-rituale. Coordonate
epice şi fabuloase ale păstoritului, (cântecul epic, colinda, legenda şi alte
naraţiuni). Repertoriul pastoral muzical-coregrafic (trecere în revistă, ilustrări)
Alimentele sacre: pâinea şi laptele. Mitologia belşugului, spirite benefice şi
spirite malefice, elemente magice şi religioase (pâinea ceremonială şi cea
rituală, forme şi ipostaze; alimente consacrate: laptele, oul, carnea)
Vânătoarea – ocupaţie ancestrală (câteva repere etnografice). Mitologie şi
epos; forme poetice care conservă urme ale acestei ocupaţii; simbolismul
vânătorii (colinda, basmul, oraţia de nuntă)
Pescuitul – ocupaţie ancestrală (câteva repere etnografice). Mitologie şi epos;
forme poetice care conservă urme ale acestei ocupaţii; (cântecul epic, colinda).
Etnologia alimentaţiei. Coordonate: cotidian / festiv, ritual/ ceremonial, jertfă,
ofrandă, comensalitate, contexte comunitare (post, anotimp, sărbătoare),
sărbători ale recoltei/sărbători ale morţilor. Prescripţii, restricţii şi interdicţii.
Contexte individuale (riturile de trecere). Hrana trupului şi devenirea spiritului.
Alimentele şi hrana ca mărci ale identităţii Reflexe mitico-narative ale
alimentaţiei (tradiţii orale despre sfinţi şi sărbători, interdicţii şi prescripţii)
Ocupaţii feminine prin excelenţă. Industria casnică ţărănească. Sărbători
mărunte din calendarul feminin tradiţional. Coordonate mitico-simbolice.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) C


Stabilirea notei finale - răspunsurile la examen/colocviu/lucrari practice 40%
(procentaje)
- activitati aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc 20%
- teste pe parcursul semestrului 20%

- teme de control 20%

Bibliografie Gh. Iordache – Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României, Craiova, Scrisul


Românesc, 1985 (vol. I), 1986 (vol. II)
M. Lupescu – Din bucătăria ţăranului român, Bucureşi, Ed. Paideia, 2000
S.Fl. Marian – Sărbătorile la români, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1994
Marianne Mesnil, Assia Popova – Etnologul între şarpe şi balaur. Eseuri de mitologie
balcanică, Bucureşti, Ed. Paideia, 1997
Elena Niculiţă-Voronca – Datinele şi credinţele poporului român, Bucureşti, Ed.
Saeculum, 1998
Antoaneta Olteanu – Calendarele poporului român, Bucureşi, Ed. Paideia, 2001
T. Pamfile – Sărbătorile la români, Bucureşti, Ed. Saeculum, 1998
Gh. Pavelescu - Magia la români (Studii şi cercetări despre magie, descântece şi mană;
Magia la românii din Munţii Apuseni), Bucureşti, Ed. Minerva, 1998
D. Pop - Obiceiuri agrare tradiţionale româneşti, Cluj-Napoca, Editura Dacia 1989