Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ ..............................

Disciplina de studiu MV Profesor: .......................................


Clasa .............................

Proiect de lecţie
Unitatea de învăţare: Impozitele directe

Subiectul lecţiei: Impozitul pe profit

Tipul de lecţie: de predare

Competenţele specifice vizate: Calcularea impozitelor directe, indirecte şi a impozituluil pe venit global.
Identificarea impozitelor directe şi indirecte.
Analiza caracteristicilor impozitelor directe şi indirecte.

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii de instruire elevii vor fi capabili:


1. Să definească impozitul pe profit. Obiectivul este considerat atins dacă toţi elevii vor reuşi sa formuleze corect definiţia.
2. Să numească subiectul impozitului pe profit. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor numi cel puţin 2 contribuabili ai
impozitulul pe profit din cei 5 enumeraţi in manual.
3. Să identifice veniturile neimpozabile. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor identifica cel puţin 2 venituri neimpozabile,
din cele 4 enumerate.
4. Să recunoască cheltuielile nedeductibile. Obiectivul va fi considerat atins dacă elevii vor recunoaşte cel puţin 5 din cele enumerate
în manual.
5. Să aplice formula de calcul al profitului. Obiectivul va fi considerat atins dacă vor rezolva exerciţiul dat.

Desfăşurarea lecţiei

Timp Metode şi mijloace


Etapele (evenimentele, Modalităţi de
alocat Activitatea profesorului Activitatea elevilor de învăţământ
momentele) lecţiei evaluare
(min) utilizate
Se prezintă, notează absenţii, se asigură că Se pregătesc pentru
Moment organizatoric 2
elevii sunt pregătiţi pentru începerea lecţiei începerea activităţii
Captarea atenţiei 2 Formulează întrebarea: „Câştigul realizat de Răspund la Reţeaua de discuţii
un agent economic îi revine în totalitate?” întrebări
Anunţarea subiectului lecţiei şi a 2 Anunţă titlul noii lecţii : Impozitul pe profit şi Notează Explicaţie
obiectivelor operaţionale prezintă obiectivele operaţionale.
Reactualizarea cunoştinţelor 5 Profesorul întreabă care sunt elementele Răspund la Conversaţia
anterioare necesare învăţării care impozitului. întrebări catehetică Evaluare
urmează (eventual, aprecierea şi formativă
notarea răspunsurilor elevilor)
Comunicarea noilor conţinuturi: 30 Defineşte profitul. Explicaţia
organizarea şi dirijarea învăţării Enunţă categoriile de contribuabili.
(în funcţie de situaţiile de Prezintă probleme legate de impozitul pe Elevii notează.
învăţare construite) profit:
- definitie Floarea de lotus Evaluare
- cota de impozitare; Răspund formativă
- scutiri; întrebărilor.
- venituri neimpozabile; Conversaţia
- cheltuieli nedeductibile; euristică

Obţinerea feed-back-ului şi 3 Adresează întrebarea: Răspund la Metoda interogării.


realizarea de precizări, „Impozit pe profit plătesc toate persoanele?” întrebări.
completări etc. Evaluare
Profesorul completează lecţia cu explicarea formativă
modului de impozitare al contribuabililor
care obţin venituri din activităţi de natura
barurilor de noapte, cluburilor,discotecilor etc.
Evaluarea performanţei Pe tot Profesorul adresează întrebări. Răspund Conversatia
parcursul intrebărilor
lecţiei
Fixarea cunoştinţelor Pe tot
parcursul
lectiei
Stabilirea sarcinilor pentru 1 Tema pentru acasă – problema din Anexă 2. Notează sarcina de
activitatea independentă a lucru.
elevilor.
Anexa 1

Floarea de lotus

Definiţie
Scutiri

Plata

Contribuabil
i
Impozitul pe
profit

Cheltuieli
nedeductibil Cote de
e impozitar
e

Venituri
neimpozabil Calcul
e
Anexa 2

O societate comercială a înregistrat la sfârşitul trminestrului I al anului 2007, venituri totale în


valoare de 5000 din care:
- venituri din dividende primite de la o persoană juridică română 150 lei;
- dobânzi primite de la o bancă 100 lei.
Cheltuielile efectuate sunt:
- cheltuieli cu materiale 1900;
- cheltuieli cu salariile 500;
- cheltuieli care nu au la bază un document justificativ 20;
- cheltuieli cu amenzi 10.

Rezolvare:

Pr imp = Vt – Ct – Vneimp + Cneded


Vt = 5000 lei Ct = 1900 + 500 + 20 + 10= 2430 lei

Vneimp = 150 lei Cneded = 20+10 = 30 lei

Pr imp = 5000 – 2430 – 150 + 30 = 2450


Imp Pr = 16% 2450 = 392 lei