Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Pentru compania TRANS KJA SA se cunosc următoarele elemente din bilanțul


contabil:
-lei-
Activ Sume Capitaluri proprii și datorii Sume
Active imobilizate 2.220.000
Capitaluri proprii 1.250.000
Active circulante 1.280.000
Datorii pe termen lung 1.250.000
Stocuri 600.000
Datorii pe termen scurt 1.000.000
Creanțe-clienți 350.000
Datorii la furnizori 450.000
Creanțe diverse Datorii către salariați
100.000 300.000
Conturi la bănci 230.000
Datorii cu impozitul pe profit 50.000
Datorii diverse 100.000
Credite de trezorerie 100.000
Total active 3.500.000 Total capitaluri proprii și datorii 3.500.000
Vom întocmi bilanțul funcțional al companiei TRANS KJA SA.
Întocmirea bilanțului funcțional:
 Active stabile = 2.220.000 lei (active imobilizate)
 Active curente de exploatare = 600.000 lei (stocuri) + 350.000 lei (creanțe –
clienți) = 950.000 lei
 Active curente din afara exploatării = 100.000 lei (creanțe diverse)
 Active de trezorerie = 230.000 lei (conturi la bănci)
 Resurse stabile = 1.250.000 lei (capital propriu) + 1.250.000 lei (datorii pe termen
lung) = 2.500.000 lei
 Resurse curente din exploatare = 450.000 lei (datorii la furnizori) + 300.000 lei
(datorii către salariați)= 750.000 lei
 Resurse curente din afara exploatării = 50.000 lei (datorii cu impozitul pe profit) +
100.000 lei (datorii diverse) = 150.000 lei
 Resurse de trezorerie = 100.000 lei (credite de trezorerie)
Pe baza datelor de mai sus, bilanțul funcțional se prezintă astfel:
-lei-
Activ Sume Capitaluri proprii și datorii Sume
(utilizări) (resurse)
Active stabile 2.220.000 Resurse stabile 2.500.000
Active de exploatare 950.000 Resurse din exploatare 750.000
Active din afara exploatării 100.000 Resurse din afara exploatării 150.000
Active de trezorerie 230.000 Pasive de trezorerie 100.000
Total utilizări 3.500.000 Total resurse 3.500.000
2. Pentru compania CIS ENERGY SA se cunosc următoarele elemente din bilanțul
contabil:
- cheltuieli de constituire – 8.000 lei;
- clădiri la valoarea brută – 125.000 lei;
- amortizarea clădirilor – 25.000 lei;
- acțiuni deținute la entitățile afiliate clasificate ca imobilizări financiare – 23.000 lei;
- materii prime – 32.600 lei;
- ajustări pentru deprecierea materiilor prime – 2.500 lei;
- mărfuri – 16.200 lei;
- clienți – 25.000 lei;
- clienți – facturi de întocmit – 45.000 lei;
- furnizori – debitori – 13.000 lei;
- cheltuieli în avans legate de exploatare – 4.500 lei;
- obligațiuni emise și răscumpărate – 3.500 lei;
- debitori diverși – 13.000 lei;
- cheltuieli în avans în afara exploatării – 33.000 lei;
- conturi curente la bănci – 11.400 lei;
- casa în lei – 15.800 lei;
- capital social subscris vărsat – 40.000 lei;
- rezerve din reevaluare – 34.000 lei;
- prime de emisiune – 2.000 lei;
- profit net – 12.500 lei;
- rezerve legale – 40.000 lei;
- provizioane pentru garanții acordate clienților – 10.000 lei;
- credite bancare pe termen lung – 11.200 lei;
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni – 22.000 lei;
- furnizori – 9.800 lei;
- efecte de plătit – 15.300 lei;
- salarii datorate – 25.100 lei;
- datorii privind asigurările sociale – 35.500 lei;
- impozit pe salarii – 6.700 lei;
- venituri în avans legate de exploatare – 12.400 lei;
- creditori diverși – 4.700 lei;
- credite bancare pe termen scurt – 4.800 lei;
- impozit pe profit – 12.200 lei;
- venituri în avans în afara exploatării – 12.500 lei;
- furnizori de imobilizări – 30.800 lei.
Vom întocmi bilanțul funcțional al companiei CIS ENERGY SA.
Întocmirea bilanțului funcțional:
 Active stabile = 8.000 lei (cheltuieli de constituire la valoarea brută) + 125.000 lei
(clădiri la valoarea brută) + 23.000 lei (acțiuni deținute la entitățile afiliate clasificate ca
imobilizări financiare)= 156.000 lei
 Active curente de exploatare = 32.600 lei (materii prime) + 16.200 lei (mărfuri) +
25.000 lei (clienți)+ 45.000 lei (clienți – facturi de întocmit) + 13.000 lei (furnizori – debitori) +
4.500 lei (cheltuieli în avans legate de exploatare) = 136.300 lei
 Active curente din afara exploatării = 3.500 lei (obligațiuni emise și răscumpărate)
+ 13.000 lei (debitori diverși) + 33.000 lei (cheltuieli în avans în afara exploatării) = 49.500 lei
 Active de trezorerie = 11.400 lei (conturi curente la bănci) + 15.800 lei (casa în
lei) = 27.200 lei
 Resurse stabile = 40.000 lei (capital social subscris vărsat) + 2.000 lei (prime de
emisiune) + 34.000 lei (rezerve din reevaluare) + 12.500 lei (profit net) + 40.000 lei (rezerve
legale) + 25.000 lei (amortizarea clădirilor) + 2.500 lei (ajustări pentru deprecierea materiilor
prime) + 10.000 lei (provizioane pentru garanții acordate clienților) + 22.000 lei (împrumuturi
din emisiuni de obligațiuni) + 11.200 lei (credite bancare pe termen lung) = 199.200 lei
 Resurse curente din exploatare = 9.800 lei (furnizori) + 15.300 lei (efecte de plătit)
+ 25.100 lei (salarii datorate) + 35.500 lei (datorii privind asigurările sociale) + 6.700 lei (impozit
pe salarii) + 12.400 lei (venituri în avans legate de exploatare) = 104.800 lei
 Resurse curente din afara exploatării = 30.800 lei (furnizori de imobilizări) +
4.700 lei (creditori diverși) + 12.500 lei (venituri în avans în afara exploatării) + 12.200 lei
(impozit pe profit) = 60.200 lei
 Resurse de trezorerie = 4.800 lei (credite bancare pe termen scurt)
Pe baza datelor de mai sus, bilanțul funcțional se prezintă astfel:
-lei-
Activ Sume Capitaluri proprii și datorii Sume
(utilizări) (resurse)
Active stabile 156.000 Resurse stabile 199.200
Active de exploatare 136.300 Resurse din exploatare 104.800
Active din afara exploatării 49.500 Resurse din afara exploatării 60.200
Active de trezorerie 27.200 Pasive de trezorerie 4.800
Total utilizări 369.000 Total resurse 369.000