Sunteți pe pagina 1din 14

B ORȘ MARIA-MAGDALENA

Zona ecuatoriale

P roiect 'Caracterizarea zonelor naturale'

RELIEFUL

RELIEFUL A PARENT MONOTON ESTE REZULTATUL UNUI CLIMAT LIPSIT DE SEZOANE Ș I CONTRASTE. ÎN GENERAL,

A PARENT MONOTON ESTE REZULTATUL UNUI CLIMAT LIPSIT DE SEZOANE ȘI CONTRASTE. ÎN GENERAL, M EDIUL ECUATORIAL REPREZINTĂ DEPRESIUNI ȘI CÂMPII ALUVIALE ȘI FLUVIOMARINDE DE MARE EXTINDERE, DAR ȘI MUNȚI, CRATERE, CONURI VULCANICE.

RELIEFUL

GOLFUL GUINEEI

GOLFUL GUINEEI E STE REPREZENTAT DE MUN Ț II DE PE TERITORIUL STATELOR CAMERUN Ș I

E STE REPREZENTAT DE MUNȚII DE PE TERITORIUL STATELOR CAMERUN ȘI CANGO.SUNT MUNȚI STUAȚI ÎN REGIUNEA UNOR PRAGURI CE DELIMITEAZĂ BAZINELE. MUNTI TINERI;MALACCA, JAVA TIMOR

RELIEFUL

AMAZONIA

CEL MAI BOGAT ECOSISTEM AL LUMII

E STE GEOSISTEMUL TIPIC PENTRU FELUL ÎN CARE SE PREZINTĂ MEDIUL ECUATORIAL

SUNT PREZENTE CASCADELE, REPEZIȘURILE ȘI MAI ALES AFLUENȚII AMAZONULUI

CÂMPIILE INDONEZIEI RELIEFUL s unt forma ț iuni tinere, foarte fertile, pres ă rate cu

CÂMPIILE

INDONEZIEI

RELIEFUL

s unt formațiuni tinere, foarte fertile, presărate cu mlaștini și lacuri. Indonezia are un relief predoinant muntos, cu cca 400 vulcani , dintre care 100 activi

t emperatura medie anual ă variaz ă între 25 ș i 28 grade Celsius t

t emperatura medie anuală variază între 25 și 28 grade Celsius t emperaturi mari

CLIMA

între 25 ș i 28 grade Celsius t emperaturi mari CLIMA precipita ț iile anuale sunt

precipitațiile anuale sunt cuprinde între 1000 și 3000 mm umiditate foarte mare

anuale sunt cuprinde între 1000 ș i 3000 mm umiditate foarte mare vânturile sunt numite "calme

vânturile sunt numite "calme ecuatoriale"

APELE/HIDROGRAFIA

în regiunea ecuatorială apele curgătoare sunt incluse unor bazine hidrografice de mari dimensiuni

APELE/HIDROGRAFIA

RÂUL

AMAZON

AL DOILEA RÂU DUPA NIL.APELE/HIDROGRAFIA RÂUL AMAZON Î Ș I ARE IZVOARELE ÎN ANZII DE NORD CURGE DE LA VEST

ÎȘ I ARE IZVOARELE ÎN ANZII DE NORD ȘI ARE IZVOARELE ÎN ANZII DE NORD

CURGE DE LA VEST SPRE EST, PARALEL CU ECUATORUL.APELE/HIDROGRAFIA RÂUL AMAZON AL DOILEA RÂU DUPA NIL. Î Ș I ARE IZVOARELE ÎN ANZII DE

AMAZON AL DOILEA RÂU DUPA NIL. Î Ș I ARE IZVOARELE ÎN ANZII DE NORD CURGE
PĂDURI MANGROVE A daptarea la mediu de via ță ; arbori cu radacini aeriene, laterale

PĂDURI MANGROVE

A daptarea la mediu de viață; arbori cu radacini aeriene, laterale care înfrunta valurile si mareele

PALMIERI Adoptarea la mediu de via ță ; lupta pentru lumin ă a copacilor. p

PALMIERI

Adoptarea la mediu de viață; lupta pentru lumină a copacilor.

p e fața unui hectar cresc peste 40 de specii de

arbori cu înălțimea de la 15-50m

FAUNA IN ZONA ECUATORULUI

Î N PĂDURILE ECUATORIALE SUNT CELE MAI DIVERSE ECOSISTEME DE PE PĂMÂNT DATORITĂ NUMĂRULUI DE SPECII DE ANIMALE.

PORC SPINOS f ACTOR DE ADAPTARE ; PREZENTA COZII CE PERMITE MOBILITATEA Ș I POSIBILITATEA

PORC SPINOS

f ACTOR DE ADAPTARE ; PREZENTA COZII CE PERMITE MOBILITATEA ȘI POSIBILITATEA DE A-ȘI AJUNGE HRANA

MAIMUȚA UAKARI FACTOR DE ADAPTARE; ABILITATEA DE A SARI DINTR-UN COPAC IN ALTU PERMITE MOBILITATEA

MAIMUȚA UAKARI

FACTOR DE ADAPTARE; ABILITATEA DE A SARI DINTR-UN COPAC IN ALTU PERMITE MOBILITATEA EI IN PĂDURILE ECUATORIALE INALTE.

DEFRIȘAREA PĂDURILOR ECUATORIALE CAUZE

NEVOIA DE LEMN,COMBUSTIBILDEFRIȘAREA PĂDURILOR ECUATORIALE CAUZE LOC PENTRU NOI TERENE AGRICOLE Presentations are communication tools that can

LOC PENTRU NOI TERENE AGRICOLE Presentations are communication tools that can be demonstrations, lectures, speeches,

LOC PENTRU NOI TERENE AGRICOLE

Presentations are communication tools that can be demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.

CONSTRUIREA DRUMURILOR ȘI CĂILOR FERATEbe demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. MASS EDUCATION Presentations are communication tools that

MASS EDUCATION Presentations are communication tools that can be demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.

MASS EDUCATION

Presentations are communication tools that can be demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.

AFECTAREA CLIMEI

AFECTAREA CLIMEI EFECTE UN POTEN Ț IAL DEZICHILIBRU CANTIT ĂȚ II DE DIOXID DE CARBON PRODUS

EFECTE

UN POTENȚIAL DEZICHILIBRU CANTITĂȚII DE DIOXID DE CARBON PRODUS ȘI RECICLAT

DISTRUGEREA LOCUINTELOR UMANE DIN ZONA(CCA 90 DE TRIBURI AU MURIT IN SECOLUL NOSTRU)

DE CARBON PRODUS Ș I RECICLAT DISTRUGEREA LOCUINTELOR UMANE DIN ZONA(CCA 90 DE TRIBURI AU MURIT