Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluarea naţională la finalul clasei a VI-a (EN VI 2017)

FIŞĂ DE EVALUARE
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Partea a II-a2 Numele şi prenumele elevului
Şcoala Clasa a VI-a Testul

ITEM I-ELEVUL identifică toate cele 4 (patru) răspunsuri corecte, corespunzătoare codului 2.
ITEM II-ELEVUL performează mai bine la limba română, reuşind să obţină codul 2, asociind corect toate cel 4 (patru) cuvinte.
ITEM III-codul 2, identifica in mod corect cate 2 cuvinte care se refera la invatarea limbilor straine.
Reuşeste să identifice toate cele patru cuvinte din universul sportului
ITEM IV-da răspunsuri corecte şi justificate (codul 21), în timp ce, la limba engleză reuşete să justifice răspunsul corect şi, astfel, să obţină codul 21.
În ceea ce priveşte codul 11 elevul ofera răspuns corect, dar fără justificare.
Puncte tari Item V-da un răspuns corect., adică să identifice sensul detailat al textului din limba româna.
La codul 12, răspunsul corect este însoţit de o justificare ezitantă, ceea ce demonstrează faptul că elevului ii este mai greu să realizeze activităţi care necesită exprimarea scrisă.
(+) ITEM VI-da dau un răspuns corect şi complet,obtinand codul 2.
Item VII-codul 2-raspuns coerent. Demonstrează capacitatea de a folosi informaţiile din texte în scop propriu.
Codul 1, răspunsul dat e ezitant şi incomplet,dar demonstrează capacitatea de a folosi informaţiile din texte în scop propriu.
ITEM VIII- competenţa de exprimare a mesajului scris în limba engleză.
Oferă un răspuns coerent, care demonstrează capacitatea de a folosi informatiile din text în scop propriu .
ITEM IX-ràspunde complet sau parţial la această cerinţă.
ITEM X-da un răspuns coerent, care demonstrează capacitatea de a folosi informatiile din texte în scop propriu.
Puncte slabe ITEM I-procentajul e aferent codului 1 (1-3 răspunsuri corecte), reuşeste să identifice cel puţin un răspuns corect.
ITEM II- ELEVUL da răspunsuri greşite sau nu răspunde deloc ,dovedind că itemii care vizează nivelul de înţelegere a textelor suport sunt mai greu accesibili.
(-) ITEM III-Nu identifica in mod corect cate 2 cuvinte care se refera la invatarea limbilor straine.
Nu reuşeste să identifice toate cele patru cuvinte din universul sportului.
ITEM IV- Nu poate identifica răspunsul corect, oferind, în schimb, alte răspunsuri.
Nu da niciun răspuns, obţinând codul 99.
ITEM V- Nu poate da răspunsul corect, oferind, în schimb, alte răspunsuri
Nu da niciun răspuns, obţinând codul 99.

ITEM VI- Codul 0 –da alte răspunsuri . Codul 9 nu da niciun răspuns.


ITEM VII-Da alte raspunsuri-Cod 0. Nu da niciun raspuns cod 9
ITEM VIII-Intâmpină dificultăţi atunci când trebuie să se exprime în scris într-o limbă modernă, deoarece da alte răspunsuri .
Nu poate răspunde deloc la întrebările puse.
Item IX-Da alte raspunsuri. Nu da niciun raspuns.
ITEM X- Da un răspuns ezitant, care dovedeste capacitate redusă de folosire în scop propriu a informatiilor din text.
Da alte raspunsuri. Nu da niciun raspuns.
Data: Semnatura:

2 Se completează de către cadrele didactice de la clasă, prin utilizarea / integrarea descriptorilor din Caietul cadrului didactic, conform codurilor prezentate în
Partea I a fişei de evaluare Analiza evaluării se va face în echipă. Scopul este de a prezenta echilibrat, argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.
ITEM I-ELEVUL identifică toate cele 4 (patru) răspunsuri corecte, corespunzătoare codului 2; procentajul aferent codului 1 (1-3
răspunsuri corecte), reuşeste să identifice cel puţin un răspuns corect.
ITEM II-ELEVUL performează mai bine la limba română, reuşind să obţină codul 2, asociind corect toate cel 4 (patru) cuvinte.
ELEVUL da răspunsuri greşite sau nu răspunde deloc dovedindu-se încă o dată că itemii care vizează nivelul de înţelegere a textelor
suport sunt mai accesibili.
ITEM III-codul 2, identifica in mod corect cate 2 cuvinte care se refera la invatarea limbilor straine.
Reuşeste să identifice toate cele patru cuvinte din universul sportului
ITEM IV-da răspunsuri corecte şi justificate (codul 21), în timp ce, la limba engleză reuşete să justifice răspunsul corect şi, astfel, să
obţină codul 21.
În ceea ce priveşte codul 11 elevul ofera răspuns corect, fără justificare
Nu poate identifica răspunsul corect, oferind, în schimb, alte răspunsuri-la itemul ...
Nu da niciun răspuns, obţinând codul 00
Item V-da un răspuns corect., adică să identifice sensul detailat al textului din limba româna.
La codul 12, răspunsul corect este însoţit de o justificare ezitantă, ceea ce demonstrează faptul că elevului ii este mai greu să realizeze
activităţi care necesită exprimarea scrisă.
Item VI-da dau un răspuns corect şi complet,obtinand codul 2.
Codul 0 (alte răspunsuri) şi codul 9 (niciun răspuns).
Item VII-codul 2-raspuns coerent. Demonstrează capacitatea de a folosi informaţiile din texte în scop propriu
codul 1, deoarece răspunsul dat e ezitant şi incomplet. Demonstrează capacitatea de a folosi informaţiile din texte în scop propriu.
Nu da niciun raspuns.
ITEM VIII- competenţa de exprimare a mesajului scris în limba engleză.
Oferă un răspuns coerent, care demonstrează capacitatea de a folosi informațiile din text în scop propriu .
Intâmpină dificultăţi atunci când trebuie să se exprime în scris într-o limbă modernă, deoarece da alte răspunsuri sau nu poate
răspunde deloc la întrebările puse.
ITEM IX-ràspunde complet sau parţial la această cerinţă.
Nu da niciun răspuns.
ITEM X-da fie un răspuns coerent, care demonstrează capacitatea de a folosi informațiile din texte în scop propriu.
Da un răspuns ezitant, care dovedește capacitate redusă de folosire în scop propriu a informațiilor din text.
Nu da niciun raspuns.