Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNA DIRECTOR,

Subsemnatul(a)____________________________________________
părintele elevului_______________________________________________
admis în clasa a IX-a anul şcolar 2019-2020, profil REAL specializarea
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ,
Rog aprobaţi înscrierea elevului la Colegiul Naţional “Ion Neculce”.
În clasele V-VIII a studiat limbile :
__________________
__________________
 Menţionez că doresc să studieze ca limbi străine :
1. Limba engleză (2 ore)
2. Limba germane (2ore)
 Optez pentru :
- Limba română ( 1 oră )
 Doresc /nu doresc participarea fiului (fiicei) mele
la orele de religie, cultul____________________

Data………………………. Semnătura,

DOAMNEI DIRECTOR A COLEGIULUI NAŢIONAL “ION NECULCE”


BUCUREŞTI