Sunteți pe pagina 1din 8

LISTA PROIECTELOR APROBATE PENTRU FINANȚARE DIN FDI

Ordin al Președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză nr. 297/24.10.2019

Nr. Valoarea solicitată


Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic Corund - clădirea cu
1 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Corund Harghita 4.468.558
clasele I-VIII
Înființare distribuție gaze naturale în comuna Niculești, Movila și
2 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Niculești Dâmbovița 8.167.503
Ciocănari
Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în satele Stefan cel
3 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Ştefan cel Mare Vaslui 483.896
Mare, Cănţălăreşti şi Mărăşeni
4 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Pietroşiţa Dâmboviţa Înființare reţea distribuţie gaze naturale, sat Dealul Frumos 2.694.770

5 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vânători Mehedinți Modernizare drumuri comunale 3.488.182

6 1E-INFRASTRUCTURAXXX Câmpulung Moldovenesc Suceava Reabilitare infrastructură rutieră 11.900.000

7 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ludești Dâmbovița Modernizare drumuri de interes local 9.254.416

8 1E-INFRASTRUCTURAXXX Fundeni Galați Modernizare străzi 11.212.591

9 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Muntenii de Sus Vaslui Înființare distribuție gaze naturale 4.866.101

10 1E-INFRASTRUCTURAXXX Tunari Ilfov Modernizare prelungire strada Balta Pasărea 7.855.671

11 1E-INFRASTRUCTURAXXX Deda Mureș Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 6.081.047

12 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Vulturești Vaslui Înființare distribuție gaze naturale în satele Vulturești și Voinești 5.280.175
Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Rebricea,
13 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Rebricea Vaslui 6.559.889
Răteșu-Cuzei, Bolați și Draxeni

1
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei

14 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ștefan cel Mare Argeș Modernizare drumuri comunale în lungime de 6 km 5.855.145
Reabilitare și modernizare DC56 Apold-Daia și DC56A spre
15 1E-INFRASTRUCTURAXXX Apold Mureș 11.401.899
Vulcan
16 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vicovu de Sus Suceava Modernizare străzi 10.505.371

17 1E-INFRASTRUCTURAXXX Smulți Galați Modernizarea rețelei de drumuri de interes local 10.087.491

18 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ivești Vaslui Modernizare străzi 9.148.720


Reabilitare drumuri de interes local din satele Cornu Luncii,
19 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cornu Luncii Suceava 11.878.670
Dumbrava, Sasca Nouă, Sasca Mică
Modernizarea DC101A Șăulia (DJ151A) - Leornița km 0+000:
20 1E-INFRASTRUCTURAXXX Șăulia Mureș 11.410.469
4+700
21 1E-INFRASTRUCTURAXXX Hotarele Giurgiu Modernizare prin asfaltare drumuri 19.987.399

22 1E-INFRASTRUCTURAXXX Maieru Bistrița-Năsăud Asfaltare capete străzi 6.029.394

23 1E-INFRASTRUCTURAXXX Lunca Banului Vaslui Modernizare DC34A și străzile 2B, 3C, 4D din satul Lunca Banului 10.621.961

24 1E-INFRASTRUCTURAXXX Pochidia Vaslui Modernizare drumuri principale 9.694.212

25 1C-APA_CANALIZAREXXX Poienarii Burchii Prahova Înființare rețea de canalizare menajeră 11.321.041

26 1E-INFRASTRUCTURAXXX Băneasa Giurgiu Modernizare drumuri de interes local în comuna Băneasa, Lot 2 9.881.047
Modernizare drumuri de interes local în comuna Florești, etapa a
27 1E-INFRASTRUCTURAXXX Florești Mehedinți 11.940.312
II-a
28 1E-INFRASTRUCTURAXXX Poiana Ilvei Bistrița-Năsăud Modernizare străzi în comună 19.080.500

2
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
Construire poduri rutiere, pasarele pietonale, extindere trotuare și
29 1E-INFRASTRUCTURAXXX Coșbuc Bistrița-Năsăud 24.446.830
modernizare străzi
30 1C-APA_CANALIZAREXXX Făgărău Mureș Înființare sistem de canalizare cu stație epurare 17.992.564

31 1E-INFRASTRUCTURAXXX Lunca Mureș Modernizare DC160 Frunzeni-Băița și a unor drumuri vicinale 25.076.639

32 1E-INFRASTRUCTURAXXX Colceag Prahova Modernizare drumuri comunale 18.753.473


Înființare distribuție gaze naturale în orașul Tismana și satele
33
1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Tismana Gorj aparținătoare: Vâlcele,Gornovița,Topești,Vânâta,Pocruia, 10.845.830
Celei,Costeni,Isvarna, jud Gorj
34 1E-INFRASTRUCTURAXXX Broșteni Mehedinți Modernizare drumuri în comună 12.068.233

35 1E-INFRASTRUCTURAXXX Concești Botoșani Asfaltare drumuri de interes local 23.100.700

36 1C-APA_CANALIZAREXXX Sânmihaiu Almașului Sălaj Rețea de canalizare ape uzate și stație de epurare 15.955.969

37 1C-APA_CANALIZAREXXX Buciumi Sălaj Rețele de canalizare, branșamente și racorduri 18.102.278

38 1C-APA_CANALIZAREXXX Meseșenii de Jos Sălaj Rețea de canalizare menajeră și stații de epurare 35.538.875

39 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cândești Dâmbovița Modernizarea infrastructurii rutiere locale 8.551.968

40 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Bilciurești Dâmbovița Înființare rețele gaze naturale 8.215.519

41 1E-INFRASTRUCTURAXXX Bănești Prahova Modernizare străzi 2.663.430


Realizare sisteme de alimentare cu apă și rețele de canalizare
42 1C-APA_CANALIZAREXXX Galda de Jos Alba 17.048.509
menajeră în localitățile Galda de Sus și Cetea

3
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei

43 1E-INFRASTRUCTURAXXX Brad Hunedoara Reabilitare DN74 10.498.764

44 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Săndulești Cluj Reparații Școala Simion Balint 717.160

45 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cristești Botoșani Asfaltare șiu modernizare drumuri de interes local, L=15,5 km 19.788.131
Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și
46 1C-APA_CANALIZAREXXX Valea Călugărescă Prahova 10.463.468
canalizare in comună
47 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Pogonești Vaslui Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comună 3.873.959

48 1E-INFRASTRUCTURAXXX Greci Mehedinti Modernizarea infrastructurii de transport în comună 10.514.670

49 1E-INFRASTRUCTURAXXX Băleni Dâmbovița Construire șanțuri, podețe și trotuare pe drumurile publice 10.770.744
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școala Sălașu de
50 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Sălașu de Sus Hunedoara 8.103.017
Sus
Modernizare drumuri locale in satele Hobița, Brădiceni, Peștișani
51 1E-INFRASTRUCTURAXXX Peștișani Gorj 12.868.085
și Frâncești, comuna Peștișani
52 1E-INFRASTRUCTURAXXX Panticeu Cluj Modernizare drumuri și străzi 13.336.175

53 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Cornești Dâmbovița Înființare distribuție gaze naturale în comuna Bujoreanca 2.445.739

54 1E-INFRASTRUCTURAXXX Stoenești Giurgiu Modernizare drumuri de interes local, etapa a III-a 8.378.796

55 1E-INFRASTRUCTURAXXX Săulești Gorj Modernizare drumuri de interes local 8.548.830


Modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale din localitățile
56 1E-INFRASTRUCTURAXXX Pojejena Caraș-Severin 15.130.397
Radimna și Susca
57 1E-INFRASTRUCTURAXXX Telciu Bistrița-Năsăud Amenajare trotuare și sisteme de colectare a apelor pluviale 7.601.768

4
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei
Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale pentru comuna
58 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Feleacu Cluj 9.912.135
Feleacu, localitatea Vâlcele
59 1C-APA_CANALIZAREXXX Greaca Giurgiu Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră 29.754.050

60 1E-INFRASTRUCTURAXXX Micăsasa Sibiu Reabilitare străzi, zone pietonale și podețe 13.437.551

61 1E-INFRASTRUCTURAXXX Lechința Bistrița-Năsăud Modernizare străzi 16.584.628

62 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ramna Caraș-Severin Modernizare străzi în comună 10.661.542


Modernizare drumuri comunale DC78 și DC58, modernizare
63 1E-INFRASTRUCTURAXXX Săcelu Gorj 16.426.013
drumuri de interes local și reabilitare punte carosabilă Pirsiu
64 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dumbrăveni Suceava Asfaltare drumuri de interes local 24.166.152

65 1E-INFRASTRUCTURAXXX Rodna Bistrița-Năsăud Modernizare străzi 25.399.095

66 1E-INFRASTRUCTURAXXX Zagra Bistrița-Năsăud Modernizare drum comunal DC39A și modernizare străzi 7.133.844

67 1E-INFRASTRUCTURAXXX Baia de Fier Gorj Modernizare drumuri sătești și comunale 16.529.585

68 1E-INFRASTRUCTURAXXX Văgiulești Gorj Modernizare drumuri de interes local 11.390.763

69 1C-APA_CANALIZAREXXX Vadu Moldovei Suceava Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare 12.020.107

70 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Bogați Argeș Sistem de alimentare cu gaze naturale 8.379.693


Asfaltare DC141A, DC139, DC105 și străzi de interes local în
71 1E-INFRASTRUCTURAXXX Iepurești Giurgiu 17.185.041
comună
Drumuri sătești de modernizat și asfaltat în localitățile Somova și
72 1E-INFRASTRUCTURAXXX Somova Tulcea 29.742.796
Parcheș

5
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei

73 1C-APA_CANALIZAREXXX Bistrița Bârgăului Bistrița-Năsăud Extindere rețele de canalizare în localitatea Colibița 19.400.578

74 1C-APA_CANALIZAREXXX Tulucești Galați Extindere rețea apă menajeră faza II. 28.806.632

75 1E-INFRASTRUCTURAXXX Fruntișeni Vaslui Asfaltare drumuri de interes local 13.971.361

76 1E-INFRASTRUCTURAXXX Burila Mare Mehedinți Modernizarea infrastructurii de transport 11.519.065

77 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vulturești Suceava Modernizare drum comunal Pleșești - Hreațca - Uncești (DC 1) 4.865.404

78 1E-INFRASTRUCTURAXXX Jiana Mehedinți Modernizare drumuri sătești Cioroboreni și Jiana Veche 10.157.843

79 1E-INFRASTRUCTURAXXX Bala Mehedinți Modenizare drumuri de interes local 13.960.066

80 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dărvari Mehedinți Modernizare drumuri de interes local DC 98 și DC 96A în comună 6.171.226

81 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Mârșa Giurgiu Înființare rețele distribuție gaze naturale 24.762.420

82 1E-INFRASTRUCTURAXXX Braniștea Mehedinți Modernizarea infrastructurii de transport 14.254.575

83 1E-INFRASTRUCTURAXXX Vrata Mehedinți Modernizare drumuri de interes local 7.996.229

84 1E-INFRASTRUCTURAXXX Dumbrăveni Sibiu Asfaltare străzi în oraș 16.131.526

85 1C-APA_CANALIZAREXXX Hinova Mehedinți Extindere rețea de alimentare cu apă 5.338.245

86 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cămărașu Cluj Modernizare infrastructură rutieră în comună 8.514.765

87 1E-INFRASTRUCTURAXXX Balș Iași Modernizare drumuri de interes local 21.629.533

6
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei

88 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cerchezu Constanța Asfaltare drum comunal DC19 și străzi în localitatea Măgura 6.216.578

89 1E-INFRASTRUCTURAXXX Moldova Nouă Caraș-Severin Reabilitare și modernizare străzi 23.346.283

90 1B-EDUCATIEXXXXXXXXX Foltești Galați Modernizare școală gimnazială nr, 1 Foltești 3.383.685


Modernizarea drumurilor publice locale în comună cu satele
91 1E-INFRASTRUCTURAXXX Săveni Ialomița 19.277.427
componente
92 1C-APA_CANALIZAREXXX Mica Cluj Înființare rețele de canalizare în comună 19.054.110

93 1C-APA_CANALIZAREXXX Jurilovca Tulcea Înființare canalizare în satul Vișina 10.902.757

94 1E-INFRASTRUCTURAXXX Cumpăna Constanța Modernizare străzi în comună 13.629.359

95 1E-INFRASTRUCTURAXXX Comana Constanșa Asfaltare și modernizare străzi în comună 10.282.540

96 1E-INFRASTRUCTURAXXX Mintiu Gherlii Cluj Modernizare străzi, lot 2, în comună 10.367.361

97 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ostra Suceava Modernizare infrastructură rutieră în comună 5.521.702

98 1E-INFRASTRUCTURAXXX Scânteia Ialomița Modernizarea drumurilor publice locale în comună 28.579.125


Înființare distribuție gaze naturale în comună, cu satele Cermei și
99 1D-ENERGIE_GAZEXXXXX Cermei Arad 9.140.074
Șomoșcheș
100 1C-APA_CANALIZAREXXX Cosâmbești Ialomița Înființare canalizare menajeră și stație de epurare în comună 17.849.980
Modernizare drumuri în satele: Muntenii de Jos, Băcăuani, Secuia
101 1E-INFRASTRUCTURAXXX Muntenii de Jos Vaslui 28.747.178
și Mânjești
102 1E-INFRASTRUCTURAXXX Grămești Suceava Modernizare drumuri comunale și sătești 5.636.450

7
Nr. Valoarea solicitată
Cod proiect Beneficiar Județ Denumire proiect
crt. - lei

103 1E-INFRASTRUCTURAXXX Drăgoiești Suceava Modernizare drumuri comunale clasate în comună 12.593.842
Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă în comuna
104
1C-APA_CANALIZAREXXX Todirești Suceava Todirești și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în 13.483.786
satul Todirești
105 1E-INFRASTRUCTURAXXX Ciprian Porumbescu Suceava Modernizare drumuri comunale 6.441.635

NOTĂ: (1) Conform art.5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicate a art. 1-10 din OUG nr.114/2015, publicate în Monitorul Oficial Partea I nr.294/16.05.2019 și aprobate prin
Ordinul comun MFP/CNSP nr. 2023/172/2019, proiectele aprobate pentru finanțare, se dau publicității, prin postarea pe site-ul CNSP.
(2) Conform art.12 alin.(3), se aprobă la finațare doar cererile complete; celelalte proiecte sunt în analiză și vor primi, după caz, solicitări de completare.
(3) Valoarea finanţabilă este valoarea solicitată la finanțare, din care se scade excedentul bugetar neutilizat, cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului, precum și
diferențele rezultate din achizițiile publice, după caz. Valorile de finanţat nu pot fi mai mari decât valorile solicitate.
(4) Contractele vor fi încheiate în limita plafoanelor de contractare stabilite.